FIM Tillväxtmarknadsbrev

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FIM Tillväxtmarknadsbrev"

Transkript

1 FIM Tillväxtmarknadsbrev Augusti 2009 FIM EMERGING MARKETS, FONDERNAS AVKASTNING, % FOND AVKASTN-% FOND 1 mån 12 mån YTD* FIM Brazil 11,2-23,0 72,4 FIM BRIC+ 7,7-20,7 45,3 FIM China 10,6 1,3 38,3 FIM Em. Yield 3,3 2,0 14,3 FIM Emeur 13,9-36,2 22,8 FIM India 5,0 0,4 49,4 FIM Russia 6,1-33,9 70,1 FIM Russia SC 3,6-76,9 34,3 FIM Sahara 3,7-35,4 24,8 FIM Ukraine 0,6-85,7 9,4 *YTD = värdeutveckling under innevarande år till Avkastningarna redovisas i euro. SOMMAR OCH KURSUPPGÅNGAR De globala aktiemarknaderna fortsatte att stiga i juli. Bland tillväxtländerna var det i synnerhet aktiemarknaderna i Östeuropa som steg kraftigt under juli månad efter en svag inledning på året. Samtidigt var det inte en enda aktiemarknad som sjönk. Sedan början av året har tillväxtmarknadsaktierna stärkts med i medeltal 45 % mätt i euro. Det låter otroligt mycket, men så skedde också raset under förra året i rekordsnabb takt. Trots uppgången ligger kurserna på tillväxtmarknaderna fortfarande på en trettio procent lägre nivå än toppnoteringarna i november Det är dock inte enbart aktiekurserna som rört sig. Oljepriset och priserna på ett antal andra råvaror (koppar, aluminium) har också stigit och ligger för närvarande på en % högre nivå än vid årsskiftet. Däremot har priserna på kolstål och jordbruksprodukter fortsatt att sjunka eller hållits på samma låga nivå. Att den globala ekonomin återigen kommer att vända uppåt i slutet av året kan man alltså delvis redan se i de nuvarande aktiekurserna. Tillväxtmarknaderna hade i slutet av juli lockat till sig 34 miljarder dollar i nytt kapital från investerare. Absolut sett har mest pengar strömmat in på marknaderna i Asien, medan marknaderna i Latinamerika har fått in mest kapital i förhållande till de tillgångar som förvaltas. I medeltal motsvarar nettoköpen på tillväxtmarknaderna cirka 12 % av de förvaltade tillgångarna, och förklarar därmed endast en del av kursuppgången. Andra förklarande faktorer är enligt vår uppfattning den sjunkande andelen kontanta medel i investerarnas portföljer och aktieköpen hos inhemska investerare, vilka inte syns i den internationella statistiken. Värderingarna för tillväxtmarknadsaktierna har stigit betydligt som en följd av kursuppgången. P/e-talen för i år ligger i allmänhet på omkring beroende på marknad, och nästa år kommer de att ligga på omkring Till skillnad från tidigare hittar man nu de mest prisvärda aktierna på marknaderna i Östeuropa (utöver Ryssland, som redan sedan tidigare hör till de billigare marknaderna). Likaså har värderingarna på marknaderna i Asien stigit betydligt mer än övriga marknader, medan länderna i Latinamerika ligger mitt emellan dessa två extremer. Under rådande förhållanden är fortsatta kursuppgångar mer avhängiga än tidigare av att de positiva nyhetsströmmarna över hela världen fortsätter Global Emerging Markets Index (EUR) FIM BRIC+ BRIC+ Benchmark (EUR) 12/05 06/06 12/06 06/07 12/07 06/08 12/08 06/ Global Emerging Markets Index Euro Stoxx Index MSCI World Index FIM Kapitalförvaltning Ab, Linnégatan 6, SE Stockholm, Sverige, tel , fax , 1/7

2 Kinas vindkraft- och solenergisektor går varm Under vår vistelse i Kina i början av juli besökte vi bland annat produktionsanläggningar för vindkraft- och solenergisystem. Vår resa skedde vid en mycket bra tidpunkt, då Kinas finansministerium den 21 juni 2009 officiellt offentliggjorde sin stödpolitik för solenergin för de kommande åren. Kina kommer att betala ut ett stöd på 50 % av system- och installationskostnaderna för de solenergisystem som är anslutna till stamnätet och hela 70 % av kostnaderna för de system som inte är anslutna. Den viktigaste nyheten när det gällde stödet var dock myndigheternas beslut om att inte sätta något tak för investeringarna för de kommande åren. Det nya stödpaketet medför alltså förmodligen att Kinas befintliga solenergisystem (bara cirka 0,1 GW av energiproduktionen) kommer att mångdubblas under de närmaste 2 3 åren. Det är också troligt att Kinas egna systemleverantörer kommer att dra den största nyttan av det nya stödpaketet, eftersom åtminstone de, delvis statligt ägda, elbolag som bygger vindkraftparker inom ramen för vindkraftprojekt enligt egen utsago har gynnat kinesiskt ägda vindkraftleverantörer i sina anskaffningar. Det är troligt att en betydande del av de nuvarande leverantörerna av solpaneler och vindkraft inte kommer att klara sig helskinnade igenom det priskrig som pågår just nu. Ett bra exempel på att det börjar hetta till på den kinesiska marknaden är antalet vindkraftsleverantörer: år 2006 fanns det endast 12 vindkraftsleverantörer i Kina, medan antalet i slutet av år 2008 uppgick till så mycket som 80 leverantörer! En stor andel av de nya aktörerna kommer inte att klara sig igenom de första verksamhetsåren, då det är troligt att i synnerhet de nya leverantörerna kommer att drabbas av dyra kvalitetsproblem när det gäller de system som redan levererats. På solpanelmarknaden befinner sig kineserna enligt vår mening i en bättre position än när det gäller vindkraftverken, för utöver kostnadsfördelen har många kinesiska leverantörer av solenergisystem även satsat på produktutveckling och har på så sätt även ett tekniskt försprång till huvudparten av de europeiska och amerikanska leverantörerna. Av den anledningen håller vi det också för troligt att de största kinesiska leverantörerna av solpaneler kommer att klara sig igenom den svåra perioden under , då ett antal leverantörer av solpaneler med dålig kostnadsstruktur sannolikt kommer att gå omkull till följd av priskonkurrensen. Juli stark månad för fonden FIM Emerging Europe Fonden FIM Emerging Europe hade en bra månad i juli och steg med drygt 13 %. Utvecklingen var särskilt gynnsam i Tjeckien, men även de övriga stora länderna som ingår i fondens investeringsuniversum (Turkiet, Ungern och Polen) klarade sig bra. Detta är en glädjande utveckling med tanke på att Östeuropa under inledningen på året drabbades ordentligt av den sjunkande tillväxten i Västeuropa och riskerna i banksystemet. Detta har även avspeglat sig i kursutvecklingen, som har varit svagare i denna region än på tillväxtmarknaderna överlag. Även om juli var en stark månad finns det enligt vår mening fortfarande utrymme för uppgång i Östeuropa. Om vi tittar på p/etalen för nästa år värderas Ungern till p/e 8,8; Polen till 12,8; Tjeckien till 11,1 och Turkiet till 9,3. För ett par år sedan var det svårare att värdera regionen i förhållande till övriga tillväxtmarknader, men nu har kursutvecklingen i länderna på grund av riskerna förknippade med regionen fått ge vika för de övriga tillväxtmarknaderna. DJ EU Enlarged-index har stigit med cirka 26 % på årsbasis, medan MSCI Global Emerging markets-indexet över tillväxtmarknaderna har klättrat cirka 46 %. FIM Kapitalförvaltning Ab, Linnégatan 6, SE Stockholm, Sverige, tel , fax , 2/7

3 I juli fick kursutvecklingen i de östeuropeiska länderna enligt vår mening stöd av en ökad riskvilja och en minskad osäkerhet beträffande regionen. På sektornivå skedde det en stark utveckling bland i synnerhet små och medelstora banker i Polen, som länge har varit pressade på grund av den höga risk som förknippats med dem. Enligt vår syn vidgades värderingsgapet i förhållande till de stora bankerna dock betydligt och i takt med den ökade riskaptiten började investerarna återigen intressera sig för dessa företag. I FIM Emerging Europe har vi dock varit relativt försiktiga när det gäller små och medelstora banker i Polen, vilket återspeglades av fondens negativa utveckling i förhållande till index i juli. Det är värt att notera att utvecklingen för de små bankerna enligt vår mening till stor del har varit sentimentdriven. Som exempel kan nämnas Millennium Bank, vars resultat för andra kvartalet var betydligt svagare än vad marknaden förväntat sig, men som trots detta lyckades stiga med cirka 45 % under en månad. Ur fondens synpunkt har ett av sommarens glädjeämnen utöver kursutvecklingen även varit det höjda fondbetyget. Morningstars fondbetyg, som bygger på att fonden kontrolleras under en treårsperiod, höjdes med en stjärna till fyra stjärnor (på en skala från 1 till 5). Prognoserna för arbetslösheten i Brasilien bättre än väntat Det kom goda nyheter om Brasiliens ekonomi i juli: konsumtionsefterfrågan och konsumenternas förtroende ökade, liksom industriproduktionen. Arbetslösheten trotsade alla förväntningar och sjönk från 8,8 % till 8,1 %. Marknaden hade väntat sig en ökad arbetslöshet. Mellan november förra året och februari i år gick arbetsplatser förlorade i Brasilien och enligt prognoserna utlovades en kraftigt ökad arbetslöshet i år. Det har dock inte skett som man förutspådde: efter svackan i början av året har det skapats nya arbetsplatser i Brasilien och för närvarande räknar man enligt prognoserna med omkring nya arbetsplatser under hela året. Den reala ekonomin tros också vända uppåt andra kvartalet i år och nationalekonomerna kommer med största sannolikhet att justera upp BNP-prognosen för i år under de närmaste veckorna. Brasiliens centralbank sänkte styrräntan till 8,75 % i juli. I början av året låg räntan fortfarande på hela 13,75 %. Vi tror att räntesänkningarna är över för den här omgången och att centralbanken nu kommer att nöja sig med att följa den ekonomiska utvecklingen för att försäkra sig om att inflationen inte börjar skena iväg och hamna över centralbankens målnivå på 4,5 % till följd av de snabba räntesänkningarna. Brasiliens räntenivå är globalt sett hög, men samtidigt rekordlåg jämfört med den historiska räntenivån i landet. De viktigaste faktorerna som har hjälpt Brasilien att klara krisen utan större skador är den stora hemmamarknaden (endast 13 % av BNP kommer från export), en låg skuldsättningsgrad bland hushållen, stor valutareserver, en flytande växelkurs och fortsatt starka investeringsströmmar från utlandet. Credit Default Swap, det vill säga CDS-spreaden, ger en bild av Brasiliens landrisk och är nu på samma nivå (cirka 130 punkter) som den var i augusti förra året innan den globala finanskrisen bröt ut. Även den brasilianska valutans, realens, kurs i förhållande till euron har åter stigit till samma nivå som i september förra året. FIM Kapitalförvaltning Ab, Linnégatan 6, SE Stockholm, Sverige, tel , fax , 3/7

4 Brasilianska staten har aktivt stimulerat ekonomin under krisen. Till följd av stimulansåtgärderna har de statliga utgifterna ökat och intäkterna minskat. Den finansiella situationen för Brasiliens offentliga sektor är än så länge inget orosmoment i experternas ögon, men det råder inget tvivel om att man i fortsättningen kommer att hålla ett extra vakande öga på den. Svaga tecken på återhämtning för den reala ekonomin i Ryssland Den ryska aktiemarknaden följde utvecklingen för oljepriset i juli. RTS-index backade till 800 punkter då oljepriset sjönk till under 60 dollar per fat och steg återigen till över punkter när priset på olja på nytt klättrade över 70 dollar per fat. Under de senaste månaderna har aktiemarknaden i Ryssland blivit beroende av den globala makroekonomin. Företagsspecifika faktorer verkar för närvarande ha en mycket liten inverkan på aktiekurserna. Vi tror inte att aktiemarknaden kommer att lösgöra sig från den globala makroekonomin förrän Rysslands ekonomi visar starkare tecken på att vändningen har spridit sig till den inhemska marknaden. Vi förväntar oss fler tecken på att läget på hemmamarknaden förbättras under hösten. En förutsättning är givetvis att oljepriset håller sig över 60 dollar per fat. Detaljhandeln sjönk med 6,5 % i juni jämfört med förra året. Om man dock jämför junisiffrorna med maj så gick detaljhandeln något starkare. På samma sätt rasade såväl investeringarna (-20,1 %) som byggandet (-19,6 %) jämfört med förra året, men fallet var mindre än i maj. Arbetslösheten i juni låg på 8,3 %, jämfört med 10,2 % i maj. Av dessa små tecken kan man alltså dra slutsatsen att botten i den reala ekonomin i Ryssland passerades i början av sommaren. M2-siffran över mängden pengar i ekonomin steg med 2,3 % i juni jämfört med maj. M2 är en viktig indikator, eftersom M2 och BNPtillväxten har hög korrelation till varandra. De ökande insättningarna i rubel kommer att tvinga bankerna att öka utlåningen, vilket är nyckeln till den inhemska marknadens tillväxt. M2 och BNP 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0-10,0-20,0 15,0 10,0 5,0 0,0-5,0-10,0-15,0 M2 BNP FIM Kapitalförvaltning Ab, Linnégatan 6, SE Stockholm, Sverige, tel , fax , 4/7

5 Starkare resultat än väntat för första kvartalet för indiska företag De indiska företagen kom ut med de första resultatrapporterna för första kvartalet i juli. Nettovinsterna för de företag som ingår i Sensex 30-index sjönk med 4 % (förväntad siffra -10 %). Nettovinsterna bland företagen i ett bredare index (2 578 företag) steg däremot med 9 % jämfört med föregående år. Samtidigt förbättrades företagens vinstmarginaler. Företagens försäljning sjönk med 9 % jämfört med förra året, men resultaten var bättre än väntat. I synnerhet oljedistributionsföretagen, cementbolagen, bilbolagen, IT-företagen, företagen inom dagligvaruhandeln och bankerna kom med bättre resultat än väntat. Metall- och fastighetsbolagen misslyckades dock med att leva upp till förväntningarna. I slutet av juli sålde vi av fastighetsbolagsaktierna i FIM India, eftersom dessa hade stigit mycket under månaden och värderingarna inte längre ser billiga ut. Vi ökade istället vikten IT- och metallbolag under månaden. Vi tror att den ekonomiska tillväxten i Indien kommer att ta fart igen mot slutet av året och att i synnerhet metallbolagen kommer att gynnas av detta. IT-bolagen drar nytta av återhämtningen i USA:s ekonomi. Vi har minskat vikten för privatägda banker i portföljen, eftersom vi tycker att utsikterna ser sämre ut mot slutet av året. Vi tror att inflationen i Indien kommer att stiga mot slutet av året och att Indiens centralbank höjer räntan i början av nästa år. Vi förhåller oss positivt till Indiens aktiemarknad och tror att analytikerna kommer att justera upp resultatprognoserna ytterligare för i år. FIM Kapitalförvaltning Ab, Linnégatan 6, SE Stockholm, Sverige, tel , fax , 5/7

6 Index för tillväxtmarknader NAMN VALUTA 1 MÅN 3 MÅN 6 MÅN 2009 BUDAPEST STOCK EXCH INDX EUR 13,1 % 21,2 % 67,6 % 40,8 % FTSE/JSE AFRICA TOP40 IX EUR 5,7 % 4,4 % 39,4 % 33,2 % ISE NATIONAL 100 INDEX EUR 17,9 % 21,6 % 65,0 % 62,3 % OMX RIGA INDEX EUR 6,4 % 14,7 % 7,4 % -3,9 % OMX TALLINN INDEX EUR -0,9 % -5,5 % -0,1 % 8,4 % OMX VILNIUS INDEX EUR 6,7 % 5,7 % 1,3 % 8,1 % PFTS INDEX EUR 0,5 % -9,2 % 38,1 % 36,4 % PRAGUE STOCK EXCH INDEX EUR 19,2 % 21,0 % 50,2 % 30,2 % RUSSIAN RTS INDEX $ EUR 3,4 % -13,2 % 71,2 % 57,7 % SLOVAK SHARE INDEX EUR -11,2 % -14,7 % -15,5 % -17,8 % SLOVENIAN TOTAL MARKET EUR -1,7 % 1,4 % 8,7 % 12,9 % SOFIX INDEX EUR -0,1 % -6,8 % 24,2 % -0,7 % WSE WIG INDEX EUR 20,9 % 22,9 % 53,7 % 29,6 % MSCI EM EUR 8,5 % 4,8 % 43,5 % 45,8 % MSCI INDIA EUR 6,5 % 3,0 % 56,5 % 66,2 % ARGENTINA MERVAL INDEX EUR 5,3 % 1,2 % 30,9 % 40,7 % BRAZIL BOVESPA STOCK IDX EUR 9,2 % 4,1 % 54,9 % 77,0 % CHILE STOCK MKT SELECT EUR 2,4 % 4,8 % 30,1 % 57,2 % IGBC GENERAL INDEX EUR 5,6 % 12,7 % 42,6 % 47,7 % MEXICO BOLSA INDEX EUR 8,8 % 6,7 % 34,4 % 24,5 % PERU LIMA GENERAL INDEX EUR 6,6 % -0,4 % 95,7 % 105,9 % VENEZUELA STOCK MKT INDX EUR 2,1 % 5,5 % 16,1 % 27,6 % BSE SENSEX 30 INDEX EUR 6,0 % 2,7 % 52,5 % 61,1 % HANG SENG COMPOSITE INDX EUR 10,8 % 9,3 % 41,5 % 42,7 % JAKARTA COMPOSITE INDEX EUR 15,2 % 19,4 % 86,0 % 91,6 % KOSPI INDEX EUR 12,9 % 11,7 % 37,4 % 39,5 % KUALA LUMPUR COMP INDEX EUR 8,0 % 9,2 % 22,8 % 29,3 % PHILIPPINES ALL SHARE IX EUR 12,1 % 8,2 % 29,0 % 42,9 % STOCK EXCH OF THAI INDEX EUR 3,9 % 7,4 % 31,9 % 38,8 % STRAITS TIMES INDEX EUR 12,7 % 11,4 % 43,9 % 47,4 % TAIWAN TAIEX INDEX EUR 6,9 % 0,0 % 54,0 % 51,0 % DJ ARABTTN50 EUR 0,1 % -1,2 % 14,3 % 5,2 % FIM Kapitalförvaltning Ab, Linnégatan 6, SE Stockholm, Sverige, tel , fax , 6/7

7 Viktig information Denna rapport är enbart avsedd att användas av mottagaren själv. Den får inte kopieras, citeras eller vidarebefordras utan tillstånd från FIM Fonder. Informationen i rapporten är offentlig och vi anser att källorna är pålitliga, vilket inte garanterar att informationen i sin helhet stämmer. De prognoser och bedömningar som har presenterats i rapporten baserar sig på vår nuvarande syn, men vi kan ändra dem utan separat meddelande. Varken FIM Fonder eller någon av dess anställda ansvarar för eventuell skada som användningen av denna publikation kan förorsaka. Denna rapport eller dess kopior får inte distribueras i USA eller till amerikanska mottagare så att det strider mot de begränsningar som lagen i USA ställer. Distributionen av rapporten i USA kan betraktas som en förbrytelse mot dessa lagar. FIM Kapitalförvaltning Ab, Linnégatan 6, SE Stockholm Sverige, Tel , Fax , 7/7

Rivstart på året. februari 2010

Rivstart på året. februari 2010 februari 2010 FIM EMERGING MARKETS, AVKASTNINGEN FÖR FIM FONDER (%) FOND 1mån 12mån YTD* FIM Brazil -12,3 86,3-10,0 FIM BRIC + -8,3 66,1-5,9 FIM China -8,8 31,9-5,9 FIM Em. Yield 1,4 23,6 2,1 FIM Emeur

Läs mer

Rea på BRIC-aktier. juni 2012

Rea på BRIC-aktier. juni 2012 juni 2012 FIM EMERGING MARKETS, AVKASTNINGEN FÖR FIM FONDER (%) F ON D 1mån 12mån YT D * FIM Brazil -7,8-19,3-5,3 FIM BRIC+ -7,8-17,8 0,8 FIM BRIC+ SC -7,6-21,0 4,5 FIM China -4,8-17,3 5,7 FIM Em. Yield

Läs mer

Storm i den trygga hamnen

Storm i den trygga hamnen oktober 2011 FIM EMERGING MARKETS, AVKASTNINGEN FÖR FIM FONDER (%) FOND 1mån 12mån YTD* FIM Brazil -10,5-23,5-29,5 FIM BRIC+ -7,5-24,0-30,1 FIM BRIC+Small Cap -10,2 FIM China -8,3-31,8-35,4 FIM Em. Yield

Läs mer

Kurskorrigering nu sannolikare

Kurskorrigering nu sannolikare Februari 2007 Kurskorrigering nu sannolikare I februari fortsatte kurserna överlag att stiga på tillväxtmarknaderna. Särskilt på mindre, perifera områden som t.ex. Ukraina och Vietnam var kursuppgången

Läs mer

BRIC fick en ny bokstav

BRIC fick en ny bokstav maj 2011 FIM EMERGING MARKETS, AVKASTNINGEN FÖR FIM FONDER (%) FOND 1mån 12mån YTD* FIM Brazil 2,2 7,8-8,0 FIM BRIC+ 0,0 0,4-7,7 FIM BRIC+ Small Cap -1,9 FIM China 0,3-1,0-10,7 FIM Em. Yield -0,2 4,6-2,4

Läs mer

FIM BRIC+ marknadsbrev 29 november 2007

FIM BRIC+ marknadsbrev 29 november 2007 PORTFÖLJ FÖRVALTARE RAOUL KONNOS Raoul Konnos@glitnir.fi Tel. +358 9 6134 64 14 FIM EMERGING MARKETS FONDERNAS AVKASTNING (%) FOND 1mån 12mån YTD* FIM Brazil -14 44,44 29 FIM Russia -2,9 10,16 1,8 FIM

Läs mer

FIM Tillväxtmarknadsbrev

FIM Tillväxtmarknadsbrev FIM Tillväxtmarknadsbrev Juli 2007 AVKASTNINGEN FÖR FIMS FONDER SOM PLACERAR PÅ TILLVÄXTMARKNADER FOND AVKASTN-% 1 mån 12 mån YTD* FIM Brazil 7,5 79,2 35,9 FIM Russia 0,6 28,1 1,3 FIM China 7,8 52,7 14,5

Läs mer

Vilka var årets vinnare och förlorare?

Vilka var årets vinnare och förlorare? december 2012 FIM EMERGING MARKETS, AVKASTNINGEN FÖR FIM FONDER (%) F ON D 1mån 12mån YT D * FIM Brazil -3,6-6,2-8,2 FIM BRIC+ -0,1 8,5 8,8 FIM BRIC+ SC 0,0 10,5 11,7 FIM China 1,6 21,1 14,3 FIM Em. Yield

Läs mer

Orolig start på året med uppror i Tunisien och Egypten

Orolig start på året med uppror i Tunisien och Egypten februari 2011 FIM EMERGING MARKETS, AVKASTNINGEN FÖR FIM FONDER (%) FOND 1mån 12mån YTD* FIM Brazil -8,0 20,8-8,0 FIM BRIC+ -6,5 14,6-6,5 FIM China -4,0 19,0-4,0 FIM Em. Yield -2,3 12,3-2,3 FIM Emeur 0,9

Läs mer

Tillväxtmarknaderna investerarnas gunstling

Tillväxtmarknaderna investerarnas gunstling oktober 2010 FIM EMERGING MARKETS, AVKASTNINGEN FÖR FIM FONDER (%) FOND 1mån 12mån YTD* FIM Brazil 5,0 32,9 14,9 FIM BRIC+ 3,0 26,1 10,7 FIM China 2,3 22,9 10,6 FIM Em. Yield -1,2 19,0 15,6 FIM Emeur 6,9

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

Maj 2009 TJO VAD DET VAR LIVAT!

Maj 2009 TJO VAD DET VAR LIVAT! Maj 2009 PORTFÖLJFÖRVALTARE TJO VAD DET VAR LIVAT! VESA ENGDAHL vesa.engdahl@fim.com Tel. +358 9 6134 6356 VÄSTMARKNADER FIM FONDERNAS AVKASTNING, % FOND 1mån 12mån YTD* FIM Fenno 28,4-39,6 21,6 FIM Forte

Läs mer

ETT ÅR EFTER KRIMKRISEN Telefonkonferens 5 mars 2015 med Jan-Olov Olsson

ETT ÅR EFTER KRIMKRISEN Telefonkonferens 5 mars 2015 med Jan-Olov Olsson ETT ÅR EFTER KRIMKRISEN Telefonkonferens 5 mars 2015 med Jan-Olov Olsson TRE FRÅGOR I FOKUS Konflikten i Ukraina Oljepriset Sanktioner 2 RYSSLAND - UKRAINA Krims anslutning till Ryssland - Stöds helhjärtat

Läs mer

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 En god start på året för aktiemarknaderna Januari månad har varit en period med stark kursutveckling på aktiemarknaderna och flera andra tecken visar på att

Läs mer

Valutabevis. Låt dina pengar upptäcka världen!

Valutabevis. Låt dina pengar upptäcka världen! Valutabevis Låt dina pengar upptäcka världen! Valutabevis Låt dina pengar upptäcka världen! Reporäntan i dag: 0 % Så här fungerar valutabevis Löptid på cirka två år Nominellt belopp 10 000 kr/post Fyra

Läs mer

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank Swedbank Private Banking Joakim Axelsson Swedbank Stockholmsbörsen 1100 SIX Portfolio Return Index -0,35-0,35% Stockholm Stock Exchange, SIXIDX, SIX Portfolio Return Index, Last index 1100 1000 1000 900??

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

VECKOBREV v.5 jan-14

VECKOBREV v.5 jan-14 Veckan som gått 0 0,001 1000 Makro Grekland är nära en överenskommelse om en ny utbetalning av stödlån. Överenskommelsen förväntas bli klar i februari vilket skulle innebära att en utbetalning kan ske

Läs mer

Konjunkturutsikterna 2011

Konjunkturutsikterna 2011 1 Konjunkturutsikterna 2011 Det går bra i vår omgivning. Hänger Åland med? Richard Palmer, ÅSUB Fortsatt återhämtning i världsekonomin men med inslag av starka orosmoment Världsekonomin växer men lider

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

Temporär inbromsning i tillväxten

Temporär inbromsning i tillväxten november 2013 FIM EMERGING MARKETS, AVKASTNINGEN FÖR FIM FONDER (%) F ON D 1mån 12mån YT D * FIM Brazil 4,5-11,7-14,5 FIM BRIC+ 3,6 0,4-2,8 FIM BRIC+ SC 2,2-6,5-11,2 FIM China 2,8 0,4-6,3 FIM Em. Yield

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN BÖRSERNA SKAKAR Allmänt: Sensommarens börsturbulens har medfört att riskläget på marknaderna ökat och investerarsentimentet försämrats. Flera stora

Läs mer

Globala placeringsmöjligheter Nordnet, Göteborg Tommy Taponen. 3 december 2013

Globala placeringsmöjligheter Nordnet, Göteborg Tommy Taponen. 3 december 2013 Globala placeringsmöjligheter Nordnet, Göteborg Tommy Taponen 3 december 2013 Våra förhållningsregler sedan start se kunden i ögonen! Fokusering - enbart fondförvaltning och fokus på rätt aktieinnehav.

Läs mer

Makrokommentar. November 2013

Makrokommentar. November 2013 Makrokommentar November 2013 Fortsatt positivt på marknaderna Aktiemarknaderna fortsatte uppåt i november. 2013 ser därmed ut att kunna bli ett riktigt bra år för aktieinvesterare världen över. De nordiska

Läs mer

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport september 2013

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport september 2013 Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Kvartalsrapport september 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Det sammanslagna globala inköpschefsindexet, som presenterades i början av mars, steg till 52.0 i från 51.7 i månaden innan. I USA föll siffran tillbaka

Läs mer

Politik, valutor, krig

Politik, valutor, krig Weekly Market Briefing nr. 4-2013 Politik, valutor, krig Japans valutaförsvagning väcker ont blod...... och pressar våra investeringar i Korea Rapportfloden i USA bjuder på ljusglimtar 1 Alla fonder Skarp

Läs mer

Investment Management

Investment Management Investment Management Konjunktur Räntor och valutor Aktier April 2011 Dag Lindskog +46 70 5989580 dag.lindskog@cim.se Optimistens utropstecken! Bara början av en lång expansionsperiod Politikerna prioriterar

Läs mer

MÅNADSBREV JUNI, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV JUNI, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV JUNI, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Juni blev ingen behaglig start på sommaren. Greklandsoron intensifierades då landet i början av månaden fick anstånd med en återbetalning till IMF. Under

Läs mer

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING 13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING Starten på sommaren blev inte så behaglig. Greklandsoron intensifierades då landet i början av juni fick anstånd med en återbetalning till

Läs mer

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2012. I korthet: Avkastning maj: MIDAS -3,45% STOXX600-7,21% SSVX90 0,12%

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2012. I korthet: Avkastning maj: MIDAS -3,45% STOXX600-7,21% SSVX90 0,12% Månadsbrev Maj 2012 Strategi under maj Politisk och finansiell instabilitet Rekylen som startade i april på aktiemarknaderna tilltog i omfattning under maj. Politisk oro inför nyvalet i Grekland med dess

Läs mer

MAKRO & MARKNAD. Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa

MAKRO & MARKNAD. Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa MAKRO & MARKNAD Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa Sveriges Riksbank har sänkt till minusränta och initierar ett program för obligationsköp. De är uppenbarligen beredda att

Läs mer

VECKOBREV v.3 jan-15

VECKOBREV v.3 jan-15 0 0,001 Makro Veckan Valutakaos som uppstod gått efter att Schweiziska centralbanken slopade det valutagolv mot euron om 1.20 som infördes 2011. Schweizerfrancen sågs under eurokrisen som en säker hamn

Läs mer

Konjunkturen och de finansiella marknaderna

Konjunkturen och de finansiella marknaderna Konjunkturen och de finansiella marknaderna Länsförsäkringar Kapitalförvaltning 1 Agenda Kapitalförvaltningens huvudscenario* Global tillväxt, Kapacitetsutnyttjande Inflation Arbetsmarknad Centralbankspolitik

Läs mer

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV Organisationsnummer: 515602-1114 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter

Läs mer

Fondguide Premiepension. Avkastningstal, allokering och portföljinnehav 2013 09 30

Fondguide Premiepension. Avkastningstal, allokering och portföljinnehav 2013 09 30 Fondguide Premiepension Avkastningstal, allokering och portföljinnehav 2013 09 30 Premiepension Fondguide Offensiv 150 140 130 120 90 80 70 60 Premiepension Offensiv Index Offensiv Avkastning från starten

Läs mer

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser Några lärdomar av tidigare finansiella kriser KAPITEL 1 FÖRDJUPNING Hittills har den finansiella orons effekter på börskurser och r äntor på företagsobligationer varit mindre än vid tidigare liknande p

Läs mer

Nordic Secondary II AB. Kvartalsrapport september 2014

Nordic Secondary II AB. Kvartalsrapport september 2014 Nordic Secondary II AB Kvartalsrapport september 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Portföljöversikt 6 Marknadskommentar 7 2 KVARTALSRAPPORT SEPTEMBER

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

Föreläsning 3. Kapitalmarknaden, Utrikeshandeln och valutan. Nationalekonomi VT 2010 Maria Jakobsson

Föreläsning 3. Kapitalmarknaden, Utrikeshandeln och valutan. Nationalekonomi VT 2010 Maria Jakobsson Föreläsning 3 Kapitalmarknaden, Utrikeshandeln och valutan 1 Idag! Kapitalmarknaden " Vad är kapitalmarknaden, vad är dess syfte? " Vad handlas på kapitalmarknaden? " Hur fungerar den?! Utrikeshandel och

Läs mer

MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING Det blev endast en ytterst kort period av optimism efter att oron för Grekland lagt sig. Finansmarknadernas rörelser har de senaste veckorna präglats av rädsla

Läs mer

Portföljförvaltning Försäkring

Portföljförvaltning Försäkring Portföljförvaltning Försäkring Förvaltarkommentar november 2012 Innehåll: Trender och Makroekonomi Analys ränteutveckling Portföljutveckling november Portföljutveckling i år Konkurrentjämförelse Portföljförvaltare

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport december 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 2 KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2014 HUVUDPUNKTER Aktiekursen

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Förvaltaren har ordet Efter en turbulent inledning på oktober månad återhämtade sig tillväxtmarknaderna snabbt i slutet. Prognosia Supernova steg med hjälp av

Läs mer

Samhällsekonomiska begrepp.

Samhällsekonomiska begrepp. Samhällsekonomiska begrepp. Det är väldigt viktigt att man kommer ihåg att nationalekonomi är en teoretisk vetenskap. Alltså, nationalekonomen försöker genom diverse teorier att förklara hur ekonomin fungerar

Läs mer

MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Likt 2014 föll den globala tillväxten kraftigt under första kvartalet. Den huvudsakliga förklaringen till detta är lägre tillväxt i USA och Kina. Tittar

Läs mer

MÅNADSBREV MAJ, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MAJ, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV MAJ, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Den ökade nervositeten som infann sig på finansmarknaderna i slutet av april och början av maj försvann snabbt från investerares fokus. Långa obligationsräntor

Läs mer

Aktieägarbrev hösten 2009 Global Infrastruktur I AB

Aktieägarbrev hösten 2009 Global Infrastruktur I AB Aktieägarbrev hösten 2009 Global Infrastruktur I AB Innehåll Huvudpunkter... 4 Marknadsuppdatering... 5 Portföljuppdatering... 8 Försäljning av andelar... 10 3 Aktieägarbrev hösten 2009, Global Infrastruktur

Läs mer

Förvaltningskommentar BLOX November 2014

Förvaltningskommentar BLOX November 2014 Marknadsutvecklingen under november månad* Förvaltningskommentar BLOX OMX Stockholm Världsindex Tillväxtmarknader High Yield Råvaror EUR/SEK USD/SEK (MSCI World) (MSCI Emerging market) (Credit Suisse High

Läs mer

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick Makroanalys Sverige 6 augusti 212 Makrofokus Patrik Foberg +46 8 463 84 24 Patrik.foberg@penser.se Sven-arne Svensson +46 8 463 84 32 Sven-arne.svensson@penser.se Veckan som gick - Sysselsättningen i USA

Läs mer

Grundkurs i nationalekonomi, hösten 2014, Jonas Lagerström

Grundkurs i nationalekonomi, hösten 2014, Jonas Lagerström Wall Street har ingen aning om hur dåligt det är därute. Ingen aning! Ingen aning! Dom är idioter! Dom förstår ingenting! Jim Cramer, programledare CNN (tre veckor före finanskrisen) Grundkurs i nationalekonomi,

Läs mer

Den inhemska ekonomin är akilleshälen

Den inhemska ekonomin är akilleshälen Swedbank Östersjöanalys Nr 22 21 December Ryssland Den inhemska ekonomin är akilleshälen Den senaste tidens ekonomiska utveckling i Ryssland har varit positiv. Återhämtningen i energipriserna har stabiliserat

Läs mer

Portföljförvaltning Försäkring

Portföljförvaltning Försäkring Portföljförvaltning Försäkring Förvaltarkommentar december 2012 Innehåll: Trender och Makroekonomi Analys ränteutveckling Portföljutveckling december 2012 Portföljutveckling 2012 Portföljförändringar Konkurrentjämförelse

Läs mer

Innehåll. Agasti Marknadssyn. Sammanställt av Obligo Investment Management Maj 2015 A G A S T I M A R K N A D S S Y N M A J 2 0 1 5 S I D A N 1

Innehåll. Agasti Marknadssyn. Sammanställt av Obligo Investment Management Maj 2015 A G A S T I M A R K N A D S S Y N M A J 2 0 1 5 S I D A N 1 Innehåll Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management Maj 2015 A G A S T I M A R K N A D S S Y N M A J 2 0 1 5 S I D A N 1 Innehåll Marknadssyn maj...3 Fondfokuslistan... 4 Internationella

Läs mer

stängdes med ett positivt resultat och en kort position i det portugisiska detaljhandelsbolaget Sonae,

stängdes med ett positivt resultat och en kort position i det portugisiska detaljhandelsbolaget Sonae, Strategi under september månad Överraskande stark börsmånad September har en historia om sig att vara en av de svagare börsmånaderna och vi minns med både förskräckelse och sorg händelser som den svarta

Läs mer

Fondbarometern. Om svenska folkets syn på börsen och fondsparande SBAB Fondbarometern nr 3 2013

Fondbarometern. Om svenska folkets syn på börsen och fondsparande SBAB Fondbarometern nr 3 2013 Fondbarometern Om svenska folkets syn på börsen och fondsparande SBAB Fondbarometern nr 3 2013 Risken på börsen har ökat, och Asien har minskat kraftigt i popularitet sedan årsskiftet. SBAB 10 JULI 2013

Läs mer

RBS MINI FUTURES, BULL BEAR CERTIFIKAT & OEC. www.aktivborshandel.se

RBS MINI FUTURES, BULL BEAR CERTIFIKAT & OEC. www.aktivborshandel.se RBS MINI FUTURES, BULL BEAR CERTIFIKAT & Open end certifikat Så fungerar Open end certifikat Vad kan man handla Avgifter Ett exempel - RICI Råvaruindex RBS MINI FUTURES, BULL BEAR CERTIFIKAT & RBS öppnar

Läs mer

JOM Silkkitie & Komodo Fonder

JOM Silkkitie & Komodo Fonder FOND MANAGEMENT JOM Silkkitie & Komodo Fonder Fondbolaget JOM Rahastoyhtiö Oy är ett boutique fondbolag, med fokus på aktieplaceringar på marknaderna i Sydost-Asien. Fondbolaget förvaltar två aktiva aktiefonder

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter maj 2015

Priser på jordbruksprodukter maj 2015 9-01 9-23 9-45 2010-14 2010-36 2011-06 2011-28 2011-50 2012-20 2012-42 2013-12 2013-34 2014-04 2014-26 2015-07 2015-18 2014-17 2014-20 2014-23 2014-26 2014-29 2014-32 2014-35 2014-38 2014-41 2014-44 2014-47

Läs mer

Internationell Ekonomi

Internationell Ekonomi Internationell Ekonomi Sverige och EMU Sveriges riksdag beslutade 1997 att Sverige inte skulle delta i valutaunionen 2003 höll vi folkomröstning där 56% röstade NEJ till inträde i EMU 1952 gick vi med

Läs mer

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2013. I korthet: I korthet:

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2013. I korthet: I korthet: Strategi under maj Ny all time high Midas kom att utvecklas mycket starkt under maj och avkastningen uppgick till 4,57%, vilket innebar en ny all time high. Som jämförelse steg STOXX Europé 600 med 1,40%

Läs mer

MAKRO & MARKNAD 2015 ÅT MOTSATTA HÅLL MEN ÄNDÅ MOT SAMMA

MAKRO & MARKNAD 2015 ÅT MOTSATTA HÅLL MEN ÄNDÅ MOT SAMMA 2015 ÅT MOTSATTA HÅLL MEN ÄNDÅ MOT SAMMA Den globala återhämtningen kommer sannolikt att fortsätta under 2015. Man kan tycka att frågetecknen är många och det får vi hålla med om. Men å andra sidan så

Läs mer

VECKOBREV v.44 okt-13

VECKOBREV v.44 okt-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Trots försiktigt positiva signaler från krisländerna i södra Europa kvarstår problemen med höga skuldnivåer och svag utveckling på arbetsmarknaderna. Detta i kombination

Läs mer

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Global Placeringsinriktning Quesada Global är en aktiefond som huvudsakligen placerar i börshandlade indexfonder i olika branscher och regioner över hela

Läs mer

Månadskommentar juli 2015

Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Ekonomiska läget En förnyad konjunkturoro fick fäste under månaden drivet av utvecklingen i Kina. Det preliminära inköpschefsindexet i Kina för juli

Läs mer

VECKOBREV v.19 maj-13

VECKOBREV v.19 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Under den händelsefattiga gånga veckan hölls ett G7-möte där det framkom att länderna inte fördömer den expansiva politiken som flera centralbanker bedriver. Japans ultralätta

Läs mer

Förvaltningskommentar BLOX December 2014

Förvaltningskommentar BLOX December 2014 Marknadsutvecklingen under december månad* Förvaltningskommentar BLOX OMX Stockholm Världsindex Tillväxtmarknader High Yield Råvaror EUR/SEK USD/SEK (MSCI World) (MSCI Emerging (Credit Suisse (CoreCommodity

Läs mer

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB. Kvartalsrapport september 2013

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB. Kvartalsrapport september 2013 Global Fastighet Tillväxt 2007 AB Kvartalsrapport september 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

VECKOBREV v.15 apr-15

VECKOBREV v.15 apr-15 0 0,001 Makro Veckan På onsdag som kommer gått regeringen lägga fram sin vårbudget, vars innehåll i stora drag redan är känt. På DI Debatt har ett antal företrädare för svenska arbetsgivarorganisationer

Läs mer

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv Jörgen Kennemar Efter vinter kommer våren... 2 Globala tillväxten en återhämtning har inletts med Asien i spetsen 3 Den globala finanskrisen är

Läs mer

VM-UPDATE. börs. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev

VM-UPDATE. börs. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev 2 3 VECKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 2013 VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev VM-UPDATE

Läs mer

VECKOBREV v.13 mar-14

VECKOBREV v.13 mar-14 Veckan som gått 0 0,001 Makro I söndags träffades USA och Rysslands utrikesministrar i Paris, ingen uppgörelse nåddes men båda underströk att de tror på en diplomatisk lösning. John Kerry framhöll att

Läs mer

Månadskommentar Augusti 2015

Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar augusti 2015 Ekonomiska läget Konjunkturoron förstärktes under augusti drivet av utvecklingen i Kina. En fortsatt svag utveckling för det preliminära inköpschefsindexet

Läs mer

Finansiell månadsrapport för april månad år 2015

Finansiell månadsrapport för april månad år 2015 2015-05-18 Dnr RS 2015-13 Regionstyrelsens ordförande Regiondirektören Ekonomidirektören Region Östergötlands revisorer Regionstyrelsen (C-ärende) Finansiell månadsrapport för april månad år 2015 Rapporten

Läs mer

Front Månadsöversikt

Front Månadsöversikt Front Månadsöversikt Osäkerheten på placeringsmarknaderna väjer Osäkerheten på placeringsmarknaderna har minskat betydligt sedan ECB:s beslut i början av december och året har inletts i exceptionellt positiva

Läs mer

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick Makroanalys Sverige 27 februari 2012 Patrik Foberg +46 8 463 84 24 Patrik.foberg@penser.se Makrofokus Sven-arne Svensson +46 8 463 84 32 Sven-arne.svensson@penser.se Veckan som gick - Det tyska IFO-indexet

Läs mer

Sammanfattning... 3. Navexas Marknadssyn... 4. Fondfokuslistan... 5. Internationella aktieindex... 6. Räntemarknaden... 7 USA... 8. Europa...

Sammanfattning... 3. Navexas Marknadssyn... 4. Fondfokuslistan... 5. Internationella aktieindex... 6. Räntemarknaden... 7 USA... 8. Europa... Augusti 2014 Innehåll Sammanfattning... 3 Navexas Marknadssyn... 4 Fondfokuslistan... 5 Internationella aktieindex... 6 Räntemarknaden... 7 USA... 8 Europa... 9 Ryssland... 10 Argentina... 11 DISCLAIMER.

Läs mer

Handelsstudie Island

Handelsstudie Island Handelsstudie Island Juni 2013 Andreas Thörnroos 2013-06-05 Sammanfattning Handelns utveckling totalt Sverige är ett av världens mest globaliserade länder och handeln har en avgörande betydelse för svensk

Läs mer

Bra avkastningar överlag i maj

Bra avkastningar överlag i maj Månadsöversikt juni 2014 6.6.2014 Bra avkastningar överlag i maj Bra statistik från USA, delvis även från Europa Goda nyheter från Kina, ekonomin ser ut att ha stabiliserats, stigande aktivitet På tillväxtmarknaderna

Läs mer

VECKOBREV v.23 jun-14

VECKOBREV v.23 jun-14 Veckan som gått 0 0,001 Makro En räntesänkning med 10 punkter till 0,15 procent, negativ inlåningsränta om minus 0,10 procent samt billiga lån till banker för att stimulera dess utlåning till privata företag

Läs mer

Ekonomi Sveriges ekonomi

Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi = Att hushålla med det vi har på bästa sätt Utdrag ur kursplanen för grundskolan Mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret. Eleven skall Ha kännedom

Läs mer

VECKOBREV v.21 maj-13

VECKOBREV v.21 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Börserna runt om i världen föll kraftigt i slutet på förra veckan. Det var främst Ben Bernakes uttalande om att Federal Reserve redan under sommaren kan dra ner på de

Läs mer

Strategi under december

Strategi under december Strategi under december Återhämtning efter svag inledning December inleddes som bekant mycket svagt på aktiemarknaderna världen över, för att trots allt sluta positivt. Europa STOXX 600 kom att gå upp

Läs mer

Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier

Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier VECKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 2015 2 3 VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev VM-UPDATE

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2007 AB. Kvartalsrapport september 2013

Global Fastighet Utbetalning 2007 AB. Kvartalsrapport september 2013 Global Fastighet Utbetalning 2007 AB Kvartalsrapport september 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

SKAGEN Fonder Konsten att investera med sunt förnuft!

SKAGEN Fonder Konsten att investera med sunt förnuft! SKAGEN Fonder Konsten att investera med sunt förnuft! Hur kan Du som entreprenör och företagare investera med sunt förnuft? Halmstad 15 september, 2010 David Persson Göteborg 1 september 2010 David Persson

Läs mer

Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier

Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier VECKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 2015 2 3 VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev VM-UPDATE

Läs mer

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING Det viktigaste för oss är vad kunden verkligen får i fickan. Vårt fokus ligger således på kundens resultat, och inte på hur marknaderna generellt utvecklas. Vi erbjuder därför

Läs mer

Agenda. Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs

Agenda. Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs Agenda Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs Åke Linnander Anna-Maria Najafi BNP-prognoser BNP-prognos BNP prognos prognos bidrag till tillväxt 2011 2012 2013 2014 i Mdr

Läs mer

Strategi under juli. Månadsbrev Juli 2012 I korthet: Avkastning juli: MIDAS 0,68% STOXX600 4,00% SSVX90 0,08%

Strategi under juli. Månadsbrev Juli 2012 I korthet: Avkastning juli: MIDAS 0,68% STOXX600 4,00% SSVX90 0,08% Strategi under juli Vinsterna höll och så gjorde börsen Vi skrev i det förra månadsbrevet att värderingarna generellt sett var mycket attraktiva förutsatt att förväntningarna på halvårsvinsterna infriades.

Läs mer

VECKOBREV v.18 apr-15

VECKOBREV v.18 apr-15 0 0,001 Makro Veckan Något överraskande som gått meddelade Riksbanken under onsdagen att reporäntan lämnas oförändrad på -0,25 procent. Inflationen har börjat stiga, till viss del på grund av kronans försvagning,

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT januari juni. Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 165,8 mdkr per 2005-06-30.

HALVÅRSRAPPORT januari juni. Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 165,8 mdkr per 2005-06-30. 1 Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 165,8 mdkr per 2005-06-30. HALVÅRSRAPPORT januari juni Totalavkastningen på fondens tillgångar uppgick till 8,3 % för första halvåret 2005.

Läs mer

VM-UPDATE. börs. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev

VM-UPDATE. börs. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev 2 3 VECKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 2013 VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev VM-UPDATE

Läs mer

Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014

Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014 PRESSINFORMATION 2014-08-08 Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014 Stark tillväxt på västmarknader motvind i Ryssland NOKIAN TYRES PLC Januari-juni 2014 01-06/13 % Omsättning 681,5 MEUR 752,2 MEUR

Läs mer

Samhällets ekonomi Familjens ekonomi Ekonomi = hushållning Budget = uppställning över inkomster och utgifter Bruttoinkomst = lön innan skatt Nettoinkomst = lön efterskatt Disponibel inkomst = nettoinkomst

Läs mer

Collectums avgiftsrapport 2013

Collectums avgiftsrapport 2013 s avgiftsrapport 2013 s avgiftsrapport visar hur avgifterna skiljer sig mellan de upphandlade fonderna inom ITP och samma fonder på den öppna marknaden. De upphandlade förvaltarna som ingår i jämförelsen

Läs mer

Börsrekylen har skapat köpläge

Börsrekylen har skapat köpläge Börsrekylen har skapat köpläge Året började med ett globalt börsrally där vinstprognoserna skruvades upp och världens börser bara såg ut att kunna gå åt ett håll uppåt. Men efter sommaren byttes optimismen

Läs mer