FIM Tillväxtmarknadsbrev

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FIM Tillväxtmarknadsbrev"

Transkript

1 FIM Tillväxtmarknadsbrev Augusti 2009 FIM EMERGING MARKETS, FONDERNAS AVKASTNING, % FOND AVKASTN-% FOND 1 mån 12 mån YTD* FIM Brazil 11,2-23,0 72,4 FIM BRIC+ 7,7-20,7 45,3 FIM China 10,6 1,3 38,3 FIM Em. Yield 3,3 2,0 14,3 FIM Emeur 13,9-36,2 22,8 FIM India 5,0 0,4 49,4 FIM Russia 6,1-33,9 70,1 FIM Russia SC 3,6-76,9 34,3 FIM Sahara 3,7-35,4 24,8 FIM Ukraine 0,6-85,7 9,4 *YTD = värdeutveckling under innevarande år till Avkastningarna redovisas i euro. SOMMAR OCH KURSUPPGÅNGAR De globala aktiemarknaderna fortsatte att stiga i juli. Bland tillväxtländerna var det i synnerhet aktiemarknaderna i Östeuropa som steg kraftigt under juli månad efter en svag inledning på året. Samtidigt var det inte en enda aktiemarknad som sjönk. Sedan början av året har tillväxtmarknadsaktierna stärkts med i medeltal 45 % mätt i euro. Det låter otroligt mycket, men så skedde också raset under förra året i rekordsnabb takt. Trots uppgången ligger kurserna på tillväxtmarknaderna fortfarande på en trettio procent lägre nivå än toppnoteringarna i november Det är dock inte enbart aktiekurserna som rört sig. Oljepriset och priserna på ett antal andra råvaror (koppar, aluminium) har också stigit och ligger för närvarande på en % högre nivå än vid årsskiftet. Däremot har priserna på kolstål och jordbruksprodukter fortsatt att sjunka eller hållits på samma låga nivå. Att den globala ekonomin återigen kommer att vända uppåt i slutet av året kan man alltså delvis redan se i de nuvarande aktiekurserna. Tillväxtmarknaderna hade i slutet av juli lockat till sig 34 miljarder dollar i nytt kapital från investerare. Absolut sett har mest pengar strömmat in på marknaderna i Asien, medan marknaderna i Latinamerika har fått in mest kapital i förhållande till de tillgångar som förvaltas. I medeltal motsvarar nettoköpen på tillväxtmarknaderna cirka 12 % av de förvaltade tillgångarna, och förklarar därmed endast en del av kursuppgången. Andra förklarande faktorer är enligt vår uppfattning den sjunkande andelen kontanta medel i investerarnas portföljer och aktieköpen hos inhemska investerare, vilka inte syns i den internationella statistiken. Värderingarna för tillväxtmarknadsaktierna har stigit betydligt som en följd av kursuppgången. P/e-talen för i år ligger i allmänhet på omkring beroende på marknad, och nästa år kommer de att ligga på omkring Till skillnad från tidigare hittar man nu de mest prisvärda aktierna på marknaderna i Östeuropa (utöver Ryssland, som redan sedan tidigare hör till de billigare marknaderna). Likaså har värderingarna på marknaderna i Asien stigit betydligt mer än övriga marknader, medan länderna i Latinamerika ligger mitt emellan dessa två extremer. Under rådande förhållanden är fortsatta kursuppgångar mer avhängiga än tidigare av att de positiva nyhetsströmmarna över hela världen fortsätter Global Emerging Markets Index (EUR) FIM BRIC+ BRIC+ Benchmark (EUR) 12/05 06/06 12/06 06/07 12/07 06/08 12/08 06/ Global Emerging Markets Index Euro Stoxx Index MSCI World Index FIM Kapitalförvaltning Ab, Linnégatan 6, SE Stockholm, Sverige, tel , fax , 1/7

2 Kinas vindkraft- och solenergisektor går varm Under vår vistelse i Kina i början av juli besökte vi bland annat produktionsanläggningar för vindkraft- och solenergisystem. Vår resa skedde vid en mycket bra tidpunkt, då Kinas finansministerium den 21 juni 2009 officiellt offentliggjorde sin stödpolitik för solenergin för de kommande åren. Kina kommer att betala ut ett stöd på 50 % av system- och installationskostnaderna för de solenergisystem som är anslutna till stamnätet och hela 70 % av kostnaderna för de system som inte är anslutna. Den viktigaste nyheten när det gällde stödet var dock myndigheternas beslut om att inte sätta något tak för investeringarna för de kommande åren. Det nya stödpaketet medför alltså förmodligen att Kinas befintliga solenergisystem (bara cirka 0,1 GW av energiproduktionen) kommer att mångdubblas under de närmaste 2 3 åren. Det är också troligt att Kinas egna systemleverantörer kommer att dra den största nyttan av det nya stödpaketet, eftersom åtminstone de, delvis statligt ägda, elbolag som bygger vindkraftparker inom ramen för vindkraftprojekt enligt egen utsago har gynnat kinesiskt ägda vindkraftleverantörer i sina anskaffningar. Det är troligt att en betydande del av de nuvarande leverantörerna av solpaneler och vindkraft inte kommer att klara sig helskinnade igenom det priskrig som pågår just nu. Ett bra exempel på att det börjar hetta till på den kinesiska marknaden är antalet vindkraftsleverantörer: år 2006 fanns det endast 12 vindkraftsleverantörer i Kina, medan antalet i slutet av år 2008 uppgick till så mycket som 80 leverantörer! En stor andel av de nya aktörerna kommer inte att klara sig igenom de första verksamhetsåren, då det är troligt att i synnerhet de nya leverantörerna kommer att drabbas av dyra kvalitetsproblem när det gäller de system som redan levererats. På solpanelmarknaden befinner sig kineserna enligt vår mening i en bättre position än när det gäller vindkraftverken, för utöver kostnadsfördelen har många kinesiska leverantörer av solenergisystem även satsat på produktutveckling och har på så sätt även ett tekniskt försprång till huvudparten av de europeiska och amerikanska leverantörerna. Av den anledningen håller vi det också för troligt att de största kinesiska leverantörerna av solpaneler kommer att klara sig igenom den svåra perioden under , då ett antal leverantörer av solpaneler med dålig kostnadsstruktur sannolikt kommer att gå omkull till följd av priskonkurrensen. Juli stark månad för fonden FIM Emerging Europe Fonden FIM Emerging Europe hade en bra månad i juli och steg med drygt 13 %. Utvecklingen var särskilt gynnsam i Tjeckien, men även de övriga stora länderna som ingår i fondens investeringsuniversum (Turkiet, Ungern och Polen) klarade sig bra. Detta är en glädjande utveckling med tanke på att Östeuropa under inledningen på året drabbades ordentligt av den sjunkande tillväxten i Västeuropa och riskerna i banksystemet. Detta har även avspeglat sig i kursutvecklingen, som har varit svagare i denna region än på tillväxtmarknaderna överlag. Även om juli var en stark månad finns det enligt vår mening fortfarande utrymme för uppgång i Östeuropa. Om vi tittar på p/etalen för nästa år värderas Ungern till p/e 8,8; Polen till 12,8; Tjeckien till 11,1 och Turkiet till 9,3. För ett par år sedan var det svårare att värdera regionen i förhållande till övriga tillväxtmarknader, men nu har kursutvecklingen i länderna på grund av riskerna förknippade med regionen fått ge vika för de övriga tillväxtmarknaderna. DJ EU Enlarged-index har stigit med cirka 26 % på årsbasis, medan MSCI Global Emerging markets-indexet över tillväxtmarknaderna har klättrat cirka 46 %. FIM Kapitalförvaltning Ab, Linnégatan 6, SE Stockholm, Sverige, tel , fax , 2/7

3 I juli fick kursutvecklingen i de östeuropeiska länderna enligt vår mening stöd av en ökad riskvilja och en minskad osäkerhet beträffande regionen. På sektornivå skedde det en stark utveckling bland i synnerhet små och medelstora banker i Polen, som länge har varit pressade på grund av den höga risk som förknippats med dem. Enligt vår syn vidgades värderingsgapet i förhållande till de stora bankerna dock betydligt och i takt med den ökade riskaptiten började investerarna återigen intressera sig för dessa företag. I FIM Emerging Europe har vi dock varit relativt försiktiga när det gäller små och medelstora banker i Polen, vilket återspeglades av fondens negativa utveckling i förhållande till index i juli. Det är värt att notera att utvecklingen för de små bankerna enligt vår mening till stor del har varit sentimentdriven. Som exempel kan nämnas Millennium Bank, vars resultat för andra kvartalet var betydligt svagare än vad marknaden förväntat sig, men som trots detta lyckades stiga med cirka 45 % under en månad. Ur fondens synpunkt har ett av sommarens glädjeämnen utöver kursutvecklingen även varit det höjda fondbetyget. Morningstars fondbetyg, som bygger på att fonden kontrolleras under en treårsperiod, höjdes med en stjärna till fyra stjärnor (på en skala från 1 till 5). Prognoserna för arbetslösheten i Brasilien bättre än väntat Det kom goda nyheter om Brasiliens ekonomi i juli: konsumtionsefterfrågan och konsumenternas förtroende ökade, liksom industriproduktionen. Arbetslösheten trotsade alla förväntningar och sjönk från 8,8 % till 8,1 %. Marknaden hade väntat sig en ökad arbetslöshet. Mellan november förra året och februari i år gick arbetsplatser förlorade i Brasilien och enligt prognoserna utlovades en kraftigt ökad arbetslöshet i år. Det har dock inte skett som man förutspådde: efter svackan i början av året har det skapats nya arbetsplatser i Brasilien och för närvarande räknar man enligt prognoserna med omkring nya arbetsplatser under hela året. Den reala ekonomin tros också vända uppåt andra kvartalet i år och nationalekonomerna kommer med största sannolikhet att justera upp BNP-prognosen för i år under de närmaste veckorna. Brasiliens centralbank sänkte styrräntan till 8,75 % i juli. I början av året låg räntan fortfarande på hela 13,75 %. Vi tror att räntesänkningarna är över för den här omgången och att centralbanken nu kommer att nöja sig med att följa den ekonomiska utvecklingen för att försäkra sig om att inflationen inte börjar skena iväg och hamna över centralbankens målnivå på 4,5 % till följd av de snabba räntesänkningarna. Brasiliens räntenivå är globalt sett hög, men samtidigt rekordlåg jämfört med den historiska räntenivån i landet. De viktigaste faktorerna som har hjälpt Brasilien att klara krisen utan större skador är den stora hemmamarknaden (endast 13 % av BNP kommer från export), en låg skuldsättningsgrad bland hushållen, stor valutareserver, en flytande växelkurs och fortsatt starka investeringsströmmar från utlandet. Credit Default Swap, det vill säga CDS-spreaden, ger en bild av Brasiliens landrisk och är nu på samma nivå (cirka 130 punkter) som den var i augusti förra året innan den globala finanskrisen bröt ut. Även den brasilianska valutans, realens, kurs i förhållande till euron har åter stigit till samma nivå som i september förra året. FIM Kapitalförvaltning Ab, Linnégatan 6, SE Stockholm, Sverige, tel , fax , 3/7

4 Brasilianska staten har aktivt stimulerat ekonomin under krisen. Till följd av stimulansåtgärderna har de statliga utgifterna ökat och intäkterna minskat. Den finansiella situationen för Brasiliens offentliga sektor är än så länge inget orosmoment i experternas ögon, men det råder inget tvivel om att man i fortsättningen kommer att hålla ett extra vakande öga på den. Svaga tecken på återhämtning för den reala ekonomin i Ryssland Den ryska aktiemarknaden följde utvecklingen för oljepriset i juli. RTS-index backade till 800 punkter då oljepriset sjönk till under 60 dollar per fat och steg återigen till över punkter när priset på olja på nytt klättrade över 70 dollar per fat. Under de senaste månaderna har aktiemarknaden i Ryssland blivit beroende av den globala makroekonomin. Företagsspecifika faktorer verkar för närvarande ha en mycket liten inverkan på aktiekurserna. Vi tror inte att aktiemarknaden kommer att lösgöra sig från den globala makroekonomin förrän Rysslands ekonomi visar starkare tecken på att vändningen har spridit sig till den inhemska marknaden. Vi förväntar oss fler tecken på att läget på hemmamarknaden förbättras under hösten. En förutsättning är givetvis att oljepriset håller sig över 60 dollar per fat. Detaljhandeln sjönk med 6,5 % i juni jämfört med förra året. Om man dock jämför junisiffrorna med maj så gick detaljhandeln något starkare. På samma sätt rasade såväl investeringarna (-20,1 %) som byggandet (-19,6 %) jämfört med förra året, men fallet var mindre än i maj. Arbetslösheten i juni låg på 8,3 %, jämfört med 10,2 % i maj. Av dessa små tecken kan man alltså dra slutsatsen att botten i den reala ekonomin i Ryssland passerades i början av sommaren. M2-siffran över mängden pengar i ekonomin steg med 2,3 % i juni jämfört med maj. M2 är en viktig indikator, eftersom M2 och BNPtillväxten har hög korrelation till varandra. De ökande insättningarna i rubel kommer att tvinga bankerna att öka utlåningen, vilket är nyckeln till den inhemska marknadens tillväxt. M2 och BNP 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0-10,0-20,0 15,0 10,0 5,0 0,0-5,0-10,0-15,0 M2 BNP FIM Kapitalförvaltning Ab, Linnégatan 6, SE Stockholm, Sverige, tel , fax , 4/7

5 Starkare resultat än väntat för första kvartalet för indiska företag De indiska företagen kom ut med de första resultatrapporterna för första kvartalet i juli. Nettovinsterna för de företag som ingår i Sensex 30-index sjönk med 4 % (förväntad siffra -10 %). Nettovinsterna bland företagen i ett bredare index (2 578 företag) steg däremot med 9 % jämfört med föregående år. Samtidigt förbättrades företagens vinstmarginaler. Företagens försäljning sjönk med 9 % jämfört med förra året, men resultaten var bättre än väntat. I synnerhet oljedistributionsföretagen, cementbolagen, bilbolagen, IT-företagen, företagen inom dagligvaruhandeln och bankerna kom med bättre resultat än väntat. Metall- och fastighetsbolagen misslyckades dock med att leva upp till förväntningarna. I slutet av juli sålde vi av fastighetsbolagsaktierna i FIM India, eftersom dessa hade stigit mycket under månaden och värderingarna inte längre ser billiga ut. Vi ökade istället vikten IT- och metallbolag under månaden. Vi tror att den ekonomiska tillväxten i Indien kommer att ta fart igen mot slutet av året och att i synnerhet metallbolagen kommer att gynnas av detta. IT-bolagen drar nytta av återhämtningen i USA:s ekonomi. Vi har minskat vikten för privatägda banker i portföljen, eftersom vi tycker att utsikterna ser sämre ut mot slutet av året. Vi tror att inflationen i Indien kommer att stiga mot slutet av året och att Indiens centralbank höjer räntan i början av nästa år. Vi förhåller oss positivt till Indiens aktiemarknad och tror att analytikerna kommer att justera upp resultatprognoserna ytterligare för i år. FIM Kapitalförvaltning Ab, Linnégatan 6, SE Stockholm, Sverige, tel , fax , 5/7

6 Index för tillväxtmarknader NAMN VALUTA 1 MÅN 3 MÅN 6 MÅN 2009 BUDAPEST STOCK EXCH INDX EUR 13,1 % 21,2 % 67,6 % 40,8 % FTSE/JSE AFRICA TOP40 IX EUR 5,7 % 4,4 % 39,4 % 33,2 % ISE NATIONAL 100 INDEX EUR 17,9 % 21,6 % 65,0 % 62,3 % OMX RIGA INDEX EUR 6,4 % 14,7 % 7,4 % -3,9 % OMX TALLINN INDEX EUR -0,9 % -5,5 % -0,1 % 8,4 % OMX VILNIUS INDEX EUR 6,7 % 5,7 % 1,3 % 8,1 % PFTS INDEX EUR 0,5 % -9,2 % 38,1 % 36,4 % PRAGUE STOCK EXCH INDEX EUR 19,2 % 21,0 % 50,2 % 30,2 % RUSSIAN RTS INDEX $ EUR 3,4 % -13,2 % 71,2 % 57,7 % SLOVAK SHARE INDEX EUR -11,2 % -14,7 % -15,5 % -17,8 % SLOVENIAN TOTAL MARKET EUR -1,7 % 1,4 % 8,7 % 12,9 % SOFIX INDEX EUR -0,1 % -6,8 % 24,2 % -0,7 % WSE WIG INDEX EUR 20,9 % 22,9 % 53,7 % 29,6 % MSCI EM EUR 8,5 % 4,8 % 43,5 % 45,8 % MSCI INDIA EUR 6,5 % 3,0 % 56,5 % 66,2 % ARGENTINA MERVAL INDEX EUR 5,3 % 1,2 % 30,9 % 40,7 % BRAZIL BOVESPA STOCK IDX EUR 9,2 % 4,1 % 54,9 % 77,0 % CHILE STOCK MKT SELECT EUR 2,4 % 4,8 % 30,1 % 57,2 % IGBC GENERAL INDEX EUR 5,6 % 12,7 % 42,6 % 47,7 % MEXICO BOLSA INDEX EUR 8,8 % 6,7 % 34,4 % 24,5 % PERU LIMA GENERAL INDEX EUR 6,6 % -0,4 % 95,7 % 105,9 % VENEZUELA STOCK MKT INDX EUR 2,1 % 5,5 % 16,1 % 27,6 % BSE SENSEX 30 INDEX EUR 6,0 % 2,7 % 52,5 % 61,1 % HANG SENG COMPOSITE INDX EUR 10,8 % 9,3 % 41,5 % 42,7 % JAKARTA COMPOSITE INDEX EUR 15,2 % 19,4 % 86,0 % 91,6 % KOSPI INDEX EUR 12,9 % 11,7 % 37,4 % 39,5 % KUALA LUMPUR COMP INDEX EUR 8,0 % 9,2 % 22,8 % 29,3 % PHILIPPINES ALL SHARE IX EUR 12,1 % 8,2 % 29,0 % 42,9 % STOCK EXCH OF THAI INDEX EUR 3,9 % 7,4 % 31,9 % 38,8 % STRAITS TIMES INDEX EUR 12,7 % 11,4 % 43,9 % 47,4 % TAIWAN TAIEX INDEX EUR 6,9 % 0,0 % 54,0 % 51,0 % DJ ARABTTN50 EUR 0,1 % -1,2 % 14,3 % 5,2 % FIM Kapitalförvaltning Ab, Linnégatan 6, SE Stockholm, Sverige, tel , fax , 6/7

7 Viktig information Denna rapport är enbart avsedd att användas av mottagaren själv. Den får inte kopieras, citeras eller vidarebefordras utan tillstånd från FIM Fonder. Informationen i rapporten är offentlig och vi anser att källorna är pålitliga, vilket inte garanterar att informationen i sin helhet stämmer. De prognoser och bedömningar som har presenterats i rapporten baserar sig på vår nuvarande syn, men vi kan ändra dem utan separat meddelande. Varken FIM Fonder eller någon av dess anställda ansvarar för eventuell skada som användningen av denna publikation kan förorsaka. Denna rapport eller dess kopior får inte distribueras i USA eller till amerikanska mottagare så att det strider mot de begränsningar som lagen i USA ställer. Distributionen av rapporten i USA kan betraktas som en förbrytelse mot dessa lagar. FIM Kapitalförvaltning Ab, Linnégatan 6, SE Stockholm Sverige, Tel , Fax , 7/7

FIM Tillväxtmarknadsbrev

FIM Tillväxtmarknadsbrev FIM Tillväxtmarknadsbrev Juli 2007 AVKASTNINGEN FÖR FIMS FONDER SOM PLACERAR PÅ TILLVÄXTMARKNADER FOND AVKASTN-% 1 mån 12 mån YTD* FIM Brazil 7,5 79,2 35,9 FIM Russia 0,6 28,1 1,3 FIM China 7,8 52,7 14,5

Läs mer

Temporär inbromsning i tillväxten

Temporär inbromsning i tillväxten november 2013 FIM EMERGING MARKETS, AVKASTNINGEN FÖR FIM FONDER (%) F ON D 1mån 12mån YT D * FIM Brazil 4,5-11,7-14,5 FIM BRIC+ 3,6 0,4-2,8 FIM BRIC+ SC 2,2-6,5-11,2 FIM China 2,8 0,4-6,3 FIM Em. Yield

Läs mer

Maj 2009 TJO VAD DET VAR LIVAT!

Maj 2009 TJO VAD DET VAR LIVAT! Maj 2009 PORTFÖLJFÖRVALTARE TJO VAD DET VAR LIVAT! VESA ENGDAHL vesa.engdahl@fim.com Tel. +358 9 6134 6356 VÄSTMARKNADER FIM FONDERNAS AVKASTNING, % FOND 1mån 12mån YTD* FIM Fenno 28,4-39,6 21,6 FIM Forte

Läs mer

Januari 2015. Strategirapport. - Är expansionen intakt eller knäcker deflationen cykeln?

Januari 2015. Strategirapport. - Är expansionen intakt eller knäcker deflationen cykeln? Januari 2015 Strategirapport - Är expansionen intakt eller knäcker deflationen cykeln? Innehållsförteckning Strategi & Marknadssyn 3 Sammanfattning 4 Rekommendationer 5 Makroekonomiska förutsättningar

Läs mer

Investment Outlook juni 2015

Investment Outlook juni 2015 private banking INTERNATIONAL investment strategy Investment Outlook juni 2015 2 Investment Outlook - JUNI 2015 I denna utgåva: Inledning 3 Marknadssyn - sammanfattning 4-5 Fördel aktier och krediter trots

Läs mer

Månadsrapport mars 2012

Månadsrapport mars 2012 Månadsrapport mars 2012 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen riktar

Läs mer

private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015

private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015 private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015 Innehållsförteckning Inledning...5 Portföljstrategi...6 Makrosammanfattning... 10 tillgångsslag Aktier: Sverige och övriga Norden...

Läs mer

Minusränta och börsrekord

Minusränta och börsrekord Marknadsbrev mars 2015 Minusränta och börsrekord Minusränta och förbättrad konjunktur. Den globala trenden med räntesänkningar fortsätter. Riksbankens sänkning av reporäntan till negativa nivåer innebär

Läs mer

Månadsrapport juli 2011

Månadsrapport juli 2011 Månadsrapport juli 2011 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen riktar

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015

Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015 Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015 Investeringsteman: Europeiska småbolag, M&A-våg på väg, utvalda tillväxtmarknader och nya konsumtionsmönster AKTIER ALLOKERING EP ALFA Centralbankerna

Läs mer

Stigande ränta gav börsrekyl

Stigande ränta gav börsrekyl Marknadsbrev juni 015 Stigande ränta gav börsrekyl I april startade årets första, men sannolikt inte sista, globala börsrekyl. Trots nedgången i maj står de flesta index fortfarande på tvåsiffriga plus

Läs mer

"Köp till sillen och sälj till kräftorna"?

Köp till sillen och sälj till kräftorna? juni "Köp till sillen och sälj till kräftorna"? Då var den här, sommaren. På midsommarafton dukas det upp med färskpotatis och sill över hela landet. Vi går förvisso mot mörkare tider redan då, men sommaren,

Läs mer

Fartfylld start på 2015

Fartfylld start på 2015 Marknadsbrev februari 25 Fartfylld start på 25 Centralbanker ökar gasen. Det nya året har fått en händelserik start. Huvudnumret var ECB:s besked att ett stimulansprogram med obligationsköp sjösätts. Den

Läs mer

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011.

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011. Det ekonomiska läget vår analys Banker och fastigheter lågt värderade Efter två starka år har 2011 inletts betydligt blygsammare på den svenska börsen. Trots det ser Swedbanks analytiker positivt på den

Läs mer

Månadsrapport oktober 2012

Månadsrapport oktober 2012 Månadsrapport oktober 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Ketchupeffekt för mobila betalningar TEKNIK. Snart får de mobila banktjänsterna sitt stora genombrott. Det menar Siv Larsson, Privatmarknadschef på Varbergs Sparbank,som lanserar flera nya lösningar som

Läs mer

MARKNADSINSIKT. Mars 2015

MARKNADSINSIKT. Mars 2015 MARKNADSINSIKT Mars 2015 Aktiemarknaden fortsätter sin starka trend och bara i år har stockholmsbörsen nu stigit med drygt 15 procent. Efter en exceptionellt stark börsuppgång väljer vi nu att vikta ned

Läs mer

Börshumöret håller i sig

Börshumöret håller i sig Marknadsbrev april 215 Börshumöret håller i sig Trög start på året för konjunkturen. 215 har börjat i motvind för världens största ekonomier USA och Kina i takt med att merparten av konjunkturstatistiken

Läs mer

Placeringsstrategi. Vår

Placeringsstrategi. Vår 2012 Placeringsstrategi Vår Innehållsförteckning Innehållsförteckning... - 1 - Centrala antaganden om världsekonomins utveckling... - 2 - och centrala antaganden om finansmarknadens utveckling... - 3

Läs mer

Nr 1/2012: Återblick på 2011 och förväntningar på 2012

Nr 1/2012: Återblick på 2011 och förväntningar på 2012 Marknadsbrev Ceteri Perspektiv Detta är ett exempel på det månatliga marknadsbrev som kunder i Ceteri Kapitalförvaltning erhåller. Marknadsbrevet syftar till att beskriva och reflektera över händelser

Läs mer

Makro. Vi räknar med att Riksbanken kommer att tvingas höja räntan tidigare än de själva tror. Aktier. www.enterfonder.se

Makro. Vi räknar med att Riksbanken kommer att tvingas höja räntan tidigare än de själva tror. Aktier. www.enterfonder.se September 29 Makro Vi räknar med att Riksbanken kommer att tvingas höja räntan tidigare än de själva tror. Aktier www.enterfonder.se Enter Fonder AB Tfn 8 79 7 Fax 8 79 7 E-mail: fonder@enterkapital.se

Läs mer

Nordeanyheter. Marknadsnytt. 18 månader senare dagbok från finanskrisen. Nordeakoncernens delårsrapport januariseptember

Nordeanyheter. Marknadsnytt. 18 månader senare dagbok från finanskrisen. Nordeakoncernens delårsrapport januariseptember -1.5 #88 - DECEMBER 2008 - NORDEA BANK S.A. Nordeanyheter 18 månader senare dagbok från finanskrisen Nordeakoncernens delårsrapport januariseptember 2008 En placering som fungerar, även på dagens kärva

Läs mer

Placeringsstrategi. Vinter

Placeringsstrategi. Vinter 2015 Placeringsstrategi Vinter Ari Aaltonen tel. 050 461 8663 ari.aaltonen@front.fi Innehåll Innehåll... - 1 - Centrala antaganden om världsekonomins utveckling 2015 och 2016... - 2 - och antaganden om

Läs mer

Vilken konjunktur? Jussi Hyöty 10.5.2011 gsm 050 539 9168 jussi.hyoty@front.fi 3.6 3.4 700 3.2 2700 02/11 03/11 04/11 330 02/11 03/11 04/11

Vilken konjunktur? Jussi Hyöty 10.5.2011 gsm 050 539 9168 jussi.hyoty@front.fi 3.6 3.4 700 3.2 2700 02/11 03/11 04/11 330 02/11 03/11 04/11 Jussi Hyöty 1.5.211 gsm 5 539 9168 jussi.hyoty@front.fi Vilken konjunktur? Konjunkturutvecklingen har förlöpt som förväntat, men den gigantiska stimulansen åstadkom en kraftig återhämtning som ledde till

Läs mer

Portföljförvaltning Försäkring

Portföljförvaltning Försäkring Portföljförvaltning Försäkring Förvaltarkommentar november 2012 Innehåll: Trender och Makroekonomi Analys ränteutveckling Portföljutveckling november Portföljutveckling i år Konkurrentjämförelse Portföljförvaltare

Läs mer

Konjunkturutsikter hösten 2005 Folksam Kapitalförvaltning oktober 2005. Upp som en sol... Sammanfattning

Konjunkturutsikter hösten 2005 Folksam Kapitalförvaltning oktober 2005. Upp som en sol... Sammanfattning sid 1/20 Upp som en sol... Stark svensk BNP-tillväxt nästa år trots global avmattning Starka politiska tillväxtstimulanser Inflationsriskerna stiger Snart dags för Riksbanken att höja styrräntan Långa

Läs mer

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011.

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011. Premium nyhetsbrev april 2011 Det ekonomiska läget vår analys Banker och fastigheter lågt värderade Efter två starka år har 2011 inletts betydligt blygsammare på den svenska börsen. Trots det ser Swedbanks

Läs mer

Månadsrapport januari 2013

Månadsrapport januari 2013 Månadsrapport januari 2013 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Förvaltarna har ordet

Förvaltarna har ordet Förvaltarkommentaren är ett oreviderat utdrag ur fondens årsberättelse och kan komma att justeras. Den slutliga, reviderade årsberättelsen publiceras i februari 2015. Förvaltarna har ordet Nektar syftar

Läs mer

Unionen om konjunkturen

Unionen om konjunkturen Unionen om konjunkturen Mars 212 Sysselsättningen upprätthålls trots svag efterfrågan i ekonomin Sysselsättningen upprätthålls trots svag efterfrågan i ekonomin Unionen om konjunkturen, mars 212 Sammanfattning

Läs mer