FIM Tillväxtmarknadsbrev

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FIM Tillväxtmarknadsbrev"

Transkript

1 FIM Tillväxtmarknadsbrev Augusti 2009 FIM EMERGING MARKETS, FONDERNAS AVKASTNING, % FOND AVKASTN-% FOND 1 mån 12 mån YTD* FIM Brazil 11,2-23,0 72,4 FIM BRIC+ 7,7-20,7 45,3 FIM China 10,6 1,3 38,3 FIM Em. Yield 3,3 2,0 14,3 FIM Emeur 13,9-36,2 22,8 FIM India 5,0 0,4 49,4 FIM Russia 6,1-33,9 70,1 FIM Russia SC 3,6-76,9 34,3 FIM Sahara 3,7-35,4 24,8 FIM Ukraine 0,6-85,7 9,4 *YTD = värdeutveckling under innevarande år till Avkastningarna redovisas i euro. SOMMAR OCH KURSUPPGÅNGAR De globala aktiemarknaderna fortsatte att stiga i juli. Bland tillväxtländerna var det i synnerhet aktiemarknaderna i Östeuropa som steg kraftigt under juli månad efter en svag inledning på året. Samtidigt var det inte en enda aktiemarknad som sjönk. Sedan början av året har tillväxtmarknadsaktierna stärkts med i medeltal 45 % mätt i euro. Det låter otroligt mycket, men så skedde också raset under förra året i rekordsnabb takt. Trots uppgången ligger kurserna på tillväxtmarknaderna fortfarande på en trettio procent lägre nivå än toppnoteringarna i november Det är dock inte enbart aktiekurserna som rört sig. Oljepriset och priserna på ett antal andra råvaror (koppar, aluminium) har också stigit och ligger för närvarande på en % högre nivå än vid årsskiftet. Däremot har priserna på kolstål och jordbruksprodukter fortsatt att sjunka eller hållits på samma låga nivå. Att den globala ekonomin återigen kommer att vända uppåt i slutet av året kan man alltså delvis redan se i de nuvarande aktiekurserna. Tillväxtmarknaderna hade i slutet av juli lockat till sig 34 miljarder dollar i nytt kapital från investerare. Absolut sett har mest pengar strömmat in på marknaderna i Asien, medan marknaderna i Latinamerika har fått in mest kapital i förhållande till de tillgångar som förvaltas. I medeltal motsvarar nettoköpen på tillväxtmarknaderna cirka 12 % av de förvaltade tillgångarna, och förklarar därmed endast en del av kursuppgången. Andra förklarande faktorer är enligt vår uppfattning den sjunkande andelen kontanta medel i investerarnas portföljer och aktieköpen hos inhemska investerare, vilka inte syns i den internationella statistiken. Värderingarna för tillväxtmarknadsaktierna har stigit betydligt som en följd av kursuppgången. P/e-talen för i år ligger i allmänhet på omkring beroende på marknad, och nästa år kommer de att ligga på omkring Till skillnad från tidigare hittar man nu de mest prisvärda aktierna på marknaderna i Östeuropa (utöver Ryssland, som redan sedan tidigare hör till de billigare marknaderna). Likaså har värderingarna på marknaderna i Asien stigit betydligt mer än övriga marknader, medan länderna i Latinamerika ligger mitt emellan dessa två extremer. Under rådande förhållanden är fortsatta kursuppgångar mer avhängiga än tidigare av att de positiva nyhetsströmmarna över hela världen fortsätter Global Emerging Markets Index (EUR) FIM BRIC+ BRIC+ Benchmark (EUR) 12/05 06/06 12/06 06/07 12/07 06/08 12/08 06/ Global Emerging Markets Index Euro Stoxx Index MSCI World Index FIM Kapitalförvaltning Ab, Linnégatan 6, SE Stockholm, Sverige, tel , fax , 1/7

2 Kinas vindkraft- och solenergisektor går varm Under vår vistelse i Kina i början av juli besökte vi bland annat produktionsanläggningar för vindkraft- och solenergisystem. Vår resa skedde vid en mycket bra tidpunkt, då Kinas finansministerium den 21 juni 2009 officiellt offentliggjorde sin stödpolitik för solenergin för de kommande åren. Kina kommer att betala ut ett stöd på 50 % av system- och installationskostnaderna för de solenergisystem som är anslutna till stamnätet och hela 70 % av kostnaderna för de system som inte är anslutna. Den viktigaste nyheten när det gällde stödet var dock myndigheternas beslut om att inte sätta något tak för investeringarna för de kommande åren. Det nya stödpaketet medför alltså förmodligen att Kinas befintliga solenergisystem (bara cirka 0,1 GW av energiproduktionen) kommer att mångdubblas under de närmaste 2 3 åren. Det är också troligt att Kinas egna systemleverantörer kommer att dra den största nyttan av det nya stödpaketet, eftersom åtminstone de, delvis statligt ägda, elbolag som bygger vindkraftparker inom ramen för vindkraftprojekt enligt egen utsago har gynnat kinesiskt ägda vindkraftleverantörer i sina anskaffningar. Det är troligt att en betydande del av de nuvarande leverantörerna av solpaneler och vindkraft inte kommer att klara sig helskinnade igenom det priskrig som pågår just nu. Ett bra exempel på att det börjar hetta till på den kinesiska marknaden är antalet vindkraftsleverantörer: år 2006 fanns det endast 12 vindkraftsleverantörer i Kina, medan antalet i slutet av år 2008 uppgick till så mycket som 80 leverantörer! En stor andel av de nya aktörerna kommer inte att klara sig igenom de första verksamhetsåren, då det är troligt att i synnerhet de nya leverantörerna kommer att drabbas av dyra kvalitetsproblem när det gäller de system som redan levererats. På solpanelmarknaden befinner sig kineserna enligt vår mening i en bättre position än när det gäller vindkraftverken, för utöver kostnadsfördelen har många kinesiska leverantörer av solenergisystem även satsat på produktutveckling och har på så sätt även ett tekniskt försprång till huvudparten av de europeiska och amerikanska leverantörerna. Av den anledningen håller vi det också för troligt att de största kinesiska leverantörerna av solpaneler kommer att klara sig igenom den svåra perioden under , då ett antal leverantörer av solpaneler med dålig kostnadsstruktur sannolikt kommer att gå omkull till följd av priskonkurrensen. Juli stark månad för fonden FIM Emerging Europe Fonden FIM Emerging Europe hade en bra månad i juli och steg med drygt 13 %. Utvecklingen var särskilt gynnsam i Tjeckien, men även de övriga stora länderna som ingår i fondens investeringsuniversum (Turkiet, Ungern och Polen) klarade sig bra. Detta är en glädjande utveckling med tanke på att Östeuropa under inledningen på året drabbades ordentligt av den sjunkande tillväxten i Västeuropa och riskerna i banksystemet. Detta har även avspeglat sig i kursutvecklingen, som har varit svagare i denna region än på tillväxtmarknaderna överlag. Även om juli var en stark månad finns det enligt vår mening fortfarande utrymme för uppgång i Östeuropa. Om vi tittar på p/etalen för nästa år värderas Ungern till p/e 8,8; Polen till 12,8; Tjeckien till 11,1 och Turkiet till 9,3. För ett par år sedan var det svårare att värdera regionen i förhållande till övriga tillväxtmarknader, men nu har kursutvecklingen i länderna på grund av riskerna förknippade med regionen fått ge vika för de övriga tillväxtmarknaderna. DJ EU Enlarged-index har stigit med cirka 26 % på årsbasis, medan MSCI Global Emerging markets-indexet över tillväxtmarknaderna har klättrat cirka 46 %. FIM Kapitalförvaltning Ab, Linnégatan 6, SE Stockholm, Sverige, tel , fax , 2/7

3 I juli fick kursutvecklingen i de östeuropeiska länderna enligt vår mening stöd av en ökad riskvilja och en minskad osäkerhet beträffande regionen. På sektornivå skedde det en stark utveckling bland i synnerhet små och medelstora banker i Polen, som länge har varit pressade på grund av den höga risk som förknippats med dem. Enligt vår syn vidgades värderingsgapet i förhållande till de stora bankerna dock betydligt och i takt med den ökade riskaptiten började investerarna återigen intressera sig för dessa företag. I FIM Emerging Europe har vi dock varit relativt försiktiga när det gäller små och medelstora banker i Polen, vilket återspeglades av fondens negativa utveckling i förhållande till index i juli. Det är värt att notera att utvecklingen för de små bankerna enligt vår mening till stor del har varit sentimentdriven. Som exempel kan nämnas Millennium Bank, vars resultat för andra kvartalet var betydligt svagare än vad marknaden förväntat sig, men som trots detta lyckades stiga med cirka 45 % under en månad. Ur fondens synpunkt har ett av sommarens glädjeämnen utöver kursutvecklingen även varit det höjda fondbetyget. Morningstars fondbetyg, som bygger på att fonden kontrolleras under en treårsperiod, höjdes med en stjärna till fyra stjärnor (på en skala från 1 till 5). Prognoserna för arbetslösheten i Brasilien bättre än väntat Det kom goda nyheter om Brasiliens ekonomi i juli: konsumtionsefterfrågan och konsumenternas förtroende ökade, liksom industriproduktionen. Arbetslösheten trotsade alla förväntningar och sjönk från 8,8 % till 8,1 %. Marknaden hade väntat sig en ökad arbetslöshet. Mellan november förra året och februari i år gick arbetsplatser förlorade i Brasilien och enligt prognoserna utlovades en kraftigt ökad arbetslöshet i år. Det har dock inte skett som man förutspådde: efter svackan i början av året har det skapats nya arbetsplatser i Brasilien och för närvarande räknar man enligt prognoserna med omkring nya arbetsplatser under hela året. Den reala ekonomin tros också vända uppåt andra kvartalet i år och nationalekonomerna kommer med största sannolikhet att justera upp BNP-prognosen för i år under de närmaste veckorna. Brasiliens centralbank sänkte styrräntan till 8,75 % i juli. I början av året låg räntan fortfarande på hela 13,75 %. Vi tror att räntesänkningarna är över för den här omgången och att centralbanken nu kommer att nöja sig med att följa den ekonomiska utvecklingen för att försäkra sig om att inflationen inte börjar skena iväg och hamna över centralbankens målnivå på 4,5 % till följd av de snabba räntesänkningarna. Brasiliens räntenivå är globalt sett hög, men samtidigt rekordlåg jämfört med den historiska räntenivån i landet. De viktigaste faktorerna som har hjälpt Brasilien att klara krisen utan större skador är den stora hemmamarknaden (endast 13 % av BNP kommer från export), en låg skuldsättningsgrad bland hushållen, stor valutareserver, en flytande växelkurs och fortsatt starka investeringsströmmar från utlandet. Credit Default Swap, det vill säga CDS-spreaden, ger en bild av Brasiliens landrisk och är nu på samma nivå (cirka 130 punkter) som den var i augusti förra året innan den globala finanskrisen bröt ut. Även den brasilianska valutans, realens, kurs i förhållande till euron har åter stigit till samma nivå som i september förra året. FIM Kapitalförvaltning Ab, Linnégatan 6, SE Stockholm, Sverige, tel , fax , 3/7

4 Brasilianska staten har aktivt stimulerat ekonomin under krisen. Till följd av stimulansåtgärderna har de statliga utgifterna ökat och intäkterna minskat. Den finansiella situationen för Brasiliens offentliga sektor är än så länge inget orosmoment i experternas ögon, men det råder inget tvivel om att man i fortsättningen kommer att hålla ett extra vakande öga på den. Svaga tecken på återhämtning för den reala ekonomin i Ryssland Den ryska aktiemarknaden följde utvecklingen för oljepriset i juli. RTS-index backade till 800 punkter då oljepriset sjönk till under 60 dollar per fat och steg återigen till över punkter när priset på olja på nytt klättrade över 70 dollar per fat. Under de senaste månaderna har aktiemarknaden i Ryssland blivit beroende av den globala makroekonomin. Företagsspecifika faktorer verkar för närvarande ha en mycket liten inverkan på aktiekurserna. Vi tror inte att aktiemarknaden kommer att lösgöra sig från den globala makroekonomin förrän Rysslands ekonomi visar starkare tecken på att vändningen har spridit sig till den inhemska marknaden. Vi förväntar oss fler tecken på att läget på hemmamarknaden förbättras under hösten. En förutsättning är givetvis att oljepriset håller sig över 60 dollar per fat. Detaljhandeln sjönk med 6,5 % i juni jämfört med förra året. Om man dock jämför junisiffrorna med maj så gick detaljhandeln något starkare. På samma sätt rasade såväl investeringarna (-20,1 %) som byggandet (-19,6 %) jämfört med förra året, men fallet var mindre än i maj. Arbetslösheten i juni låg på 8,3 %, jämfört med 10,2 % i maj. Av dessa små tecken kan man alltså dra slutsatsen att botten i den reala ekonomin i Ryssland passerades i början av sommaren. M2-siffran över mängden pengar i ekonomin steg med 2,3 % i juni jämfört med maj. M2 är en viktig indikator, eftersom M2 och BNPtillväxten har hög korrelation till varandra. De ökande insättningarna i rubel kommer att tvinga bankerna att öka utlåningen, vilket är nyckeln till den inhemska marknadens tillväxt. M2 och BNP 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0-10,0-20,0 15,0 10,0 5,0 0,0-5,0-10,0-15,0 M2 BNP FIM Kapitalförvaltning Ab, Linnégatan 6, SE Stockholm, Sverige, tel , fax , 4/7

5 Starkare resultat än väntat för första kvartalet för indiska företag De indiska företagen kom ut med de första resultatrapporterna för första kvartalet i juli. Nettovinsterna för de företag som ingår i Sensex 30-index sjönk med 4 % (förväntad siffra -10 %). Nettovinsterna bland företagen i ett bredare index (2 578 företag) steg däremot med 9 % jämfört med föregående år. Samtidigt förbättrades företagens vinstmarginaler. Företagens försäljning sjönk med 9 % jämfört med förra året, men resultaten var bättre än väntat. I synnerhet oljedistributionsföretagen, cementbolagen, bilbolagen, IT-företagen, företagen inom dagligvaruhandeln och bankerna kom med bättre resultat än väntat. Metall- och fastighetsbolagen misslyckades dock med att leva upp till förväntningarna. I slutet av juli sålde vi av fastighetsbolagsaktierna i FIM India, eftersom dessa hade stigit mycket under månaden och värderingarna inte längre ser billiga ut. Vi ökade istället vikten IT- och metallbolag under månaden. Vi tror att den ekonomiska tillväxten i Indien kommer att ta fart igen mot slutet av året och att i synnerhet metallbolagen kommer att gynnas av detta. IT-bolagen drar nytta av återhämtningen i USA:s ekonomi. Vi har minskat vikten för privatägda banker i portföljen, eftersom vi tycker att utsikterna ser sämre ut mot slutet av året. Vi tror att inflationen i Indien kommer att stiga mot slutet av året och att Indiens centralbank höjer räntan i början av nästa år. Vi förhåller oss positivt till Indiens aktiemarknad och tror att analytikerna kommer att justera upp resultatprognoserna ytterligare för i år. FIM Kapitalförvaltning Ab, Linnégatan 6, SE Stockholm, Sverige, tel , fax , 5/7

6 Index för tillväxtmarknader NAMN VALUTA 1 MÅN 3 MÅN 6 MÅN 2009 BUDAPEST STOCK EXCH INDX EUR 13,1 % 21,2 % 67,6 % 40,8 % FTSE/JSE AFRICA TOP40 IX EUR 5,7 % 4,4 % 39,4 % 33,2 % ISE NATIONAL 100 INDEX EUR 17,9 % 21,6 % 65,0 % 62,3 % OMX RIGA INDEX EUR 6,4 % 14,7 % 7,4 % -3,9 % OMX TALLINN INDEX EUR -0,9 % -5,5 % -0,1 % 8,4 % OMX VILNIUS INDEX EUR 6,7 % 5,7 % 1,3 % 8,1 % PFTS INDEX EUR 0,5 % -9,2 % 38,1 % 36,4 % PRAGUE STOCK EXCH INDEX EUR 19,2 % 21,0 % 50,2 % 30,2 % RUSSIAN RTS INDEX $ EUR 3,4 % -13,2 % 71,2 % 57,7 % SLOVAK SHARE INDEX EUR -11,2 % -14,7 % -15,5 % -17,8 % SLOVENIAN TOTAL MARKET EUR -1,7 % 1,4 % 8,7 % 12,9 % SOFIX INDEX EUR -0,1 % -6,8 % 24,2 % -0,7 % WSE WIG INDEX EUR 20,9 % 22,9 % 53,7 % 29,6 % MSCI EM EUR 8,5 % 4,8 % 43,5 % 45,8 % MSCI INDIA EUR 6,5 % 3,0 % 56,5 % 66,2 % ARGENTINA MERVAL INDEX EUR 5,3 % 1,2 % 30,9 % 40,7 % BRAZIL BOVESPA STOCK IDX EUR 9,2 % 4,1 % 54,9 % 77,0 % CHILE STOCK MKT SELECT EUR 2,4 % 4,8 % 30,1 % 57,2 % IGBC GENERAL INDEX EUR 5,6 % 12,7 % 42,6 % 47,7 % MEXICO BOLSA INDEX EUR 8,8 % 6,7 % 34,4 % 24,5 % PERU LIMA GENERAL INDEX EUR 6,6 % -0,4 % 95,7 % 105,9 % VENEZUELA STOCK MKT INDX EUR 2,1 % 5,5 % 16,1 % 27,6 % BSE SENSEX 30 INDEX EUR 6,0 % 2,7 % 52,5 % 61,1 % HANG SENG COMPOSITE INDX EUR 10,8 % 9,3 % 41,5 % 42,7 % JAKARTA COMPOSITE INDEX EUR 15,2 % 19,4 % 86,0 % 91,6 % KOSPI INDEX EUR 12,9 % 11,7 % 37,4 % 39,5 % KUALA LUMPUR COMP INDEX EUR 8,0 % 9,2 % 22,8 % 29,3 % PHILIPPINES ALL SHARE IX EUR 12,1 % 8,2 % 29,0 % 42,9 % STOCK EXCH OF THAI INDEX EUR 3,9 % 7,4 % 31,9 % 38,8 % STRAITS TIMES INDEX EUR 12,7 % 11,4 % 43,9 % 47,4 % TAIWAN TAIEX INDEX EUR 6,9 % 0,0 % 54,0 % 51,0 % DJ ARABTTN50 EUR 0,1 % -1,2 % 14,3 % 5,2 % FIM Kapitalförvaltning Ab, Linnégatan 6, SE Stockholm, Sverige, tel , fax , 6/7

7 Viktig information Denna rapport är enbart avsedd att användas av mottagaren själv. Den får inte kopieras, citeras eller vidarebefordras utan tillstånd från FIM Fonder. Informationen i rapporten är offentlig och vi anser att källorna är pålitliga, vilket inte garanterar att informationen i sin helhet stämmer. De prognoser och bedömningar som har presenterats i rapporten baserar sig på vår nuvarande syn, men vi kan ändra dem utan separat meddelande. Varken FIM Fonder eller någon av dess anställda ansvarar för eventuell skada som användningen av denna publikation kan förorsaka. Denna rapport eller dess kopior får inte distribueras i USA eller till amerikanska mottagare så att det strider mot de begränsningar som lagen i USA ställer. Distributionen av rapporten i USA kan betraktas som en förbrytelse mot dessa lagar. FIM Kapitalförvaltning Ab, Linnégatan 6, SE Stockholm Sverige, Tel , Fax , 7/7

Räntehöjningen i Kina överraskande drag i valutadebatten

Räntehöjningen i Kina överraskande drag i valutadebatten november 2010 FIM EMERGING MARKETS, AVKASTNINGEN FÖR FIM FONDER (%) FOND 1mån 12mån YTD* FIM Brazil 2,8 28,6 13,2 FIM BRIC+ 1,1 19,7 10,1 FIM China 4,2 20,7 15,7 FIM Em. Yield 0,7 20,6 16,7 FIM Emeur 2,4

Läs mer

Egyptisk oro blev till kris i Libyen

Egyptisk oro blev till kris i Libyen mars 2011 FIM EMERGING MARKETS, AVKASTNINGEN FÖR FIM FONDER (%) FOND 1mån 12mån YTD* FIM Brazil 0,5 13,5-7,2 FIM BRIC+ -1,1 12,9-6,9 FIM China -4,7 10,5-7,9 FIM Em. Yield -0,2 9,7-2,1 FIM Emeur -0,8 12,5-0,1

Läs mer

Sälja eller köpa på tillväxtmarknaderna?

Sälja eller köpa på tillväxtmarknaderna? februari 2014 FIM EMERGING MARKETS, AVKASTNINGEN FÖR FIM FONDER (%) FOND 1mån12mån YTD* FIM Brazil -9,9-32,1-9,9 FIM BRIC+ -4,8-9,4-4,8 FIM BRIC+ SC -4,4-17,1-4,4 FIM China -5,7-11,5-5,7 FIM Em. Yield

Läs mer

Rivstart på året. februari 2010

Rivstart på året. februari 2010 februari 2010 FIM EMERGING MARKETS, AVKASTNINGEN FÖR FIM FONDER (%) FOND 1mån 12mån YTD* FIM Brazil -12,3 86,3-10,0 FIM BRIC + -8,3 66,1-5,9 FIM China -8,8 31,9-5,9 FIM Em. Yield 1,4 23,6 2,1 FIM Emeur

Läs mer

Rea på BRIC-aktier. juni 2012

Rea på BRIC-aktier. juni 2012 juni 2012 FIM EMERGING MARKETS, AVKASTNINGEN FÖR FIM FONDER (%) F ON D 1mån 12mån YT D * FIM Brazil -7,8-19,3-5,3 FIM BRIC+ -7,8-17,8 0,8 FIM BRIC+ SC -7,6-21,0 4,5 FIM China -4,8-17,3 5,7 FIM Em. Yield

Läs mer

BRICS-toppmöte med mersmak

BRICS-toppmöte med mersmak april 2013 FIM EMERGING MARKETS, AVKASTNINGEN FÖR FIM FONDER (%) F ON D 1mån 12 mån YT D * FIM Brazil -1,8-8,5 0,7 FIM BRIC+ -1,5-1,0-2,1 FIM BRIC+ SC -3,3-0,6-1,9 FIM China -3,7 7,6-3,4 FIM Em. Yield

Läs mer

De kinesiska konsumenterna har blivit viktigare än de amerikanska

De kinesiska konsumenterna har blivit viktigare än de amerikanska september 2010 FIM EMERGING MARKETS, AVKASTNINGEN FÖR FIM FONDER (%) FOND 1mån 12mån YTD* FIM Brazil 1,0 37,5 10,5 FIM BRIC+ 2,9 23,3 9,3 FIM China 1,5 14,8 9,8 FIM Em. Yield -0,7 22,3 16,6 FIM Emeur 2,6

Läs mer

En sommar i uppgångarnas tecken

En sommar i uppgångarnas tecken augusti 2010 FIM EMERGING MARKETS, AVKASTNINGEN FÖR FIM FONDER (%) FOND 1mån 12mån YTD* FIM Brazil 7,4 48,9 7,4 FIM BRIC+ 0,2 26,9 4,7 FIM China 0,8 10,2 7,0 FIM Em. Yield 0,4 22,8 14,0 FIM Emeur 7,1 23,7

Läs mer

Storm i den trygga hamnen

Storm i den trygga hamnen oktober 2011 FIM EMERGING MARKETS, AVKASTNINGEN FÖR FIM FONDER (%) FOND 1mån 12mån YTD* FIM Brazil -10,5-23,5-29,5 FIM BRIC+ -7,5-24,0-30,1 FIM BRIC+Small Cap -10,2 FIM China -8,3-31,8-35,4 FIM Em. Yield

Läs mer

Kurskorrigering nu sannolikare

Kurskorrigering nu sannolikare Februari 2007 Kurskorrigering nu sannolikare I februari fortsatte kurserna överlag att stiga på tillväxtmarknaderna. Särskilt på mindre, perifera områden som t.ex. Ukraina och Vietnam var kursuppgången

Läs mer

Första kvartalet ett kvitto på fortsatt stigande trend

Första kvartalet ett kvitto på fortsatt stigande trend april 2010 FIM EMERGING MARKETS, AVKASTNINGEN FÖR FIM FONDER (%) FOND 1mån 12mån YTD* FIM Brazil 4,8 103,2 2,3 FIM BRIC+ 9,9 80,6 7,4 FIM China 6,7 41,2 3,8 FIM Em. Yield 3,2 27,9 7,9 FIM Emeur 11,2 95,3

Läs mer

FIM Tillväxtmarknadsbrev

FIM Tillväxtmarknadsbrev FIM Tillväxtmarknadsbrev September 2009 FIM EMERGING MARKETS, FONDERNAS AVKASTNING, % FOND AVKASTN-% FOND 1 mån 12 mån YTD* FIM Brazil 5,5-12,7 81,1 FIM BRIC+ 3,6-14,1 47,8 FIM China -6,9-3,0 26,7 FIM

Läs mer

Vilka var årets vinnare och förlorare?

Vilka var årets vinnare och förlorare? december 2012 FIM EMERGING MARKETS, AVKASTNINGEN FÖR FIM FONDER (%) F ON D 1mån 12mån YT D * FIM Brazil -3,6-6,2-8,2 FIM BRIC+ -0,1 8,5 8,8 FIM BRIC+ SC 0,0 10,5 11,7 FIM China 1,6 21,1 14,3 FIM Em. Yield

Läs mer

BRIC fick en ny bokstav

BRIC fick en ny bokstav maj 2011 FIM EMERGING MARKETS, AVKASTNINGEN FÖR FIM FONDER (%) FOND 1mån 12mån YTD* FIM Brazil 2,2 7,8-8,0 FIM BRIC+ 0,0 0,4-7,7 FIM BRIC+ Small Cap -1,9 FIM China 0,3-1,0-10,7 FIM Em. Yield -0,2 4,6-2,4

Läs mer

FIM Tillväxtmarknadsbrev

FIM Tillväxtmarknadsbrev FIM Tillväxtmarknadsbrev Juli 2007 AVKASTNINGEN FÖR FIMS FONDER SOM PLACERAR PÅ TILLVÄXTMARKNADER FOND AVKASTN-% 1 mån 12 mån YTD* FIM Brazil 7,5 79,2 35,9 FIM Russia 0,6 28,1 1,3 FIM China 7,8 52,7 14,5

Läs mer

Tillväxtmarknaderna i stark medvind

Tillväxtmarknaderna i stark medvind november 2009 FIM EMERGING MARKETS, FIM FONDERNAS AVKASTING (%) FOND 1mån 12mån YTD* FIM Brazil 11,8 110,4 113,9 FIM BRIC + 7,1 48,2 62,8 FIM China 5,0 43,2 36,6 FIM Em. Yield 1,2 28,1 19,6 FIM Emeur 3,8

Läs mer

FIM BRIC+ marknadsbrev 29 november 2007

FIM BRIC+ marknadsbrev 29 november 2007 PORTFÖLJ FÖRVALTARE RAOUL KONNOS Raoul Konnos@glitnir.fi Tel. +358 9 6134 64 14 FIM EMERGING MARKETS FONDERNAS AVKASTNING (%) FOND 1mån 12mån YTD* FIM Brazil -14 44,44 29 FIM Russia -2,9 10,16 1,8 FIM

Läs mer

Statliga företag behöver reformer

Statliga företag behöver reformer mars 2014 PORTFÖLJFÖRVALTARE HERTTA ALAVA & TEAMET FÖR FIM TILLVÄXTMARKNADER FIM EMERGING MARKETS, AVKASTNINGEN FÖR FIM FONDER (%) FOND 1mån12mån YTD* FIM Brazil 1,3-33,1-8,7 FIM BRIC+ 1,4-7,6-3,4 FIM

Läs mer

Orolig start på året med uppror i Tunisien och Egypten

Orolig start på året med uppror i Tunisien och Egypten februari 2011 FIM EMERGING MARKETS, AVKASTNINGEN FÖR FIM FONDER (%) FOND 1mån 12mån YTD* FIM Brazil -8,0 20,8-8,0 FIM BRIC+ -6,5 14,6-6,5 FIM China -4,0 19,0-4,0 FIM Em. Yield -2,3 12,3-2,3 FIM Emeur 0,9

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

Makrokommentar. November 2016

Makrokommentar. November 2016 Makrokommentar November 2016 Stora marknadsrörelser efter valet i USA Finansmarknaderna överraskades av Donald Trumps seger i det amerikanska presidentvalet och marknadens reaktioner lät inte vänta på

Läs mer

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING De globala börserna steg nästan 4 % under maj. Månaden har präglats av diskussioner kring Storbritanniens eventuella utträde ur EU-sammarbetet samt om den amerikanska

Läs mer

Maj 2009 TJO VAD DET VAR LIVAT!

Maj 2009 TJO VAD DET VAR LIVAT! Maj 2009 PORTFÖLJFÖRVALTARE TJO VAD DET VAR LIVAT! VESA ENGDAHL vesa.engdahl@fim.com Tel. +358 9 6134 6356 VÄSTMARKNADER FIM FONDERNAS AVKASTNING, % FOND 1mån 12mån YTD* FIM Fenno 28,4-39,6 21,6 FIM Forte

Läs mer

MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING Greklandsoron har präglat även juli månad. Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF

Läs mer

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 En god start på året för aktiemarknaderna Januari månad har varit en period med stark kursutveckling på aktiemarknaderna och flera andra tecken visar på att

Läs mer

ETT ÅR EFTER KRIMKRISEN Telefonkonferens 5 mars 2015 med Jan-Olov Olsson

ETT ÅR EFTER KRIMKRISEN Telefonkonferens 5 mars 2015 med Jan-Olov Olsson ETT ÅR EFTER KRIMKRISEN Telefonkonferens 5 mars 2015 med Jan-Olov Olsson TRE FRÅGOR I FOKUS Konflikten i Ukraina Oljepriset Sanktioner 2 RYSSLAND - UKRAINA Krims anslutning till Ryssland - Stöds helhjärtat

Läs mer

Makrokommentar. April 2016

Makrokommentar. April 2016 Makrokommentar April 2016 Positiva marknader i april April var en svagt positiv månad på de internationella finansmarknaderna. Oslo-börsen utvecklades dock starkt under månaden och gick upp med fem procent.

Läs mer

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING Det globala aktieindexet MSCI World gick ned 1,10%, dock steg svenska börsen med 1,20% (OMXS30). Börs- och kreditmarknaderna har inlett 2016 svagt som en

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

Tillväxtmarknaderna investerarnas gunstling

Tillväxtmarknaderna investerarnas gunstling oktober 2010 FIM EMERGING MARKETS, AVKASTNINGEN FÖR FIM FONDER (%) FOND 1mån 12mån YTD* FIM Brazil 5,0 32,9 14,9 FIM BRIC+ 3,0 26,1 10,7 FIM China 2,3 22,9 10,6 FIM Em. Yield -1,2 19,0 15,6 FIM Emeur 6,9

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010 Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 11 600 mnkr. Det är en ökning med 15 mnkr sedan förra månaden.

Läs mer

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank Swedbank Private Banking Joakim Axelsson Swedbank Stockholmsbörsen 1100 SIX Portfolio Return Index -0,35-0,35% Stockholm Stock Exchange, SIXIDX, SIX Portfolio Return Index, Last index 1100 1000 1000 900??

Läs mer

Valutabevis. Låt dina pengar upptäcka världen!

Valutabevis. Låt dina pengar upptäcka världen! Valutabevis Låt dina pengar upptäcka världen! Valutabevis Låt dina pengar upptäcka världen! Reporäntan i dag: 0 % Så här fungerar valutabevis Löptid på cirka två år Nominellt belopp 10 000 kr/post Fyra

Läs mer

VALUTAPROGNOS FEBRUARI 2015

VALUTAPROGNOS FEBRUARI 2015 VALUTA FEBRUARI 2015 3.40 3.30 3.20 3.10 3.00 2.90 2.80 2.70 BRASILIANSKA REAL MOT SVENSKA KRONAN BRL/SE K 0.17 0.16 0.15 0.14 0.13 0.12 0.11 0.10 INDISKA RUPIE MOT SVENSKA KRONAN INR/SE + 9,2% K + 16,3%

Läs mer

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS 23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS Den ekonomiska återhämtningen i Europa fortsätter. Makrosiffror från både USA och Kina har legat på den svaga sidan under en längre tid men böjar nu

Läs mer

Tillväxtmarknadsfamiljen kan få ett tillskott nästa år

Tillväxtmarknadsfamiljen kan få ett tillskott nästa år november 2011 FIM EMERGING MARKETS, AVKASTNINGEN FÖR FIM FONDER (%) Tillväxtmarknadsfamiljen kan få ett tillskott nästa år FOND 1mån 12mån YTD* FIM Brazil 10,1-19,3-22,9 FIM BRIC+ 11,7-17,0-23,0 FIM BRIC+Small

Läs mer

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD 4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FÖRARSÄTET Veckan som gick präglades av stora rörelser. Vi fick bland annat se den största dagliga nedgången på Stockholmsbörsen sedan oron i oktober förra

Läs mer

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från

Läs mer

Hugin & Munin. information från odin fonder september 2005. Goda resultat ger en ökad optimism

Hugin & Munin. information från odin fonder september 2005. Goda resultat ger en ökad optimism Hugin & Munin information från odin fonder september 25 Goda resultat ger en ökad optimism Företagen på Oslo Børs redovisade riktigt bra siffror för andra kvartalet, och högre resultatförväntningar motiverar

Läs mer

Marknad 2010-12-08. Johan Tegeback johan.tegeback@seb.se 060-6079023

Marknad 2010-12-08. Johan Tegeback johan.tegeback@seb.se 060-6079023 Marknad 2010-12-08 Johan Tegeback johan.tegeback@seb.se 060-6079023 1 Marknader idag Fokus skiftar till makro Marknaderna fortsätter att tveka, fokus på nya risker, Irland och Kina (Portugal&Spanien).

Läs mer

OLIKA INDEX. Continuous Assisted Quotation 40 CAC40 Visar utvecklingen för de 40 mest omsatta aktierna på NYSE Euronext i Paris, Frankrike.

OLIKA INDEX. Continuous Assisted Quotation 40 CAC40 Visar utvecklingen för de 40 mest omsatta aktierna på NYSE Euronext i Paris, Frankrike. EUROPA Continuous Assisted Quotation 40 CAC40 Visar utvecklingen för de 40 mest omsatta aktierna på NYSE Euronext i Paris, Frankrike. Deutscher Aktien Index 30 DAX30 Visar utvecklingen för de 30 mest omsatta

Läs mer

Ökat intresse för tillväxtmarknaderna av naturliga skäl

Ökat intresse för tillväxtmarknaderna av naturliga skäl mars 2012 FIM EMERGING MARKETS, AVKASTNINGEN FÖR FIM FONDER (%) F ON D 1mån 12mån YT D * FIM Brazil 6,3-1,7 18,7 FIM BRIC+ 4,6-6,9 19,3 FIM BRIC+ SC 6,5 18,1 FIM China 4,0-12,0 15,9 FIM Em. Yield 1,7 13,4

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010 Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 268 mnkr. Det är en ökning med 6 mnkr sedan förra månaden. Räntan för månaden

Läs mer

Marknadsinsikt. Kvartal 1 2016

Marknadsinsikt. Kvartal 1 2016 Marknadsinsikt Kvartal 1 2016 2016 inleds med fallande aktiemarknader och räntor världen över. Rapporterna för årets fjärde kvartal kom in något svagare än analytikernas prognoser. Den globala tillväxtindikatorn

Läs mer

Konjunkturutsikterna 2011

Konjunkturutsikterna 2011 1 Konjunkturutsikterna 2011 Det går bra i vår omgivning. Hänger Åland med? Richard Palmer, ÅSUB Fortsatt återhämtning i världsekonomin men med inslag av starka orosmoment Världsekonomin växer men lider

Läs mer

Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB augusti 2011

Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB augusti 2011 Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB augusti 2011 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 7 308 mnkr och stadens borgensåtagande var 3 mnkr för bolaget. Den totala

Läs mer

Stark efterfrågan driver världsmarknaderna

Stark efterfrågan driver världsmarknaderna På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor 2013-06-07 Stark efterfrågan driver världsmarknaderna Världsmarknadspriserna på spannmål väntas minska något i reala termer de kommande tio åren, i takt

Läs mer

Makrokommentar. Januari 2014

Makrokommentar. Januari 2014 Makrokommentar Januari 2014 Negativ inledning på året Året fick en dålig start för aktiemarknaderna världen över. Framför allt var det börserna på tillväxtmarknaderna som föll men även USA och Europa backade.

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 3 923 mnkr. Det är en ökning med 180 mnkr sedan förra månaden, och 69% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN BÖRSERNA SKAKAR Allmänt: Sensommarens börsturbulens har medfört att riskläget på marknaderna ökat och investerarsentimentet försämrats. Flera stora

Läs mer

Nyckeltal 2010 (prog.) 2009 2008

Nyckeltal 2010 (prog.) 2009 2008 Sid. 1(5) Moskva Anders Eriksson Rysk ekonomi september 2010 Den ryska ekonomin visar åter tillväxt, prognosen för 2010 är 4%. Tillväxten avmattas dock, försiktighet råder och ovissheten om styrkan i återhämtningen

Läs mer

Plain Capital ArdenX 515602-5388

Plain Capital ArdenX 515602-5388 Halvårsredogörelse för Plain Capital ArdenX Perioden 2014-01-01-2014-06-30 Plain Capital ArdenX 1 Bäste andelsägare, Första halvåret av 2014 har bjudit på en generell uppvärdering av världens aktiemarknader.

Läs mer

Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2008-01-01 till 2008-12-31

Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2008-01-01 till 2008-12-31 Stävrullen Finans AB (publ) org. nr. 556125-5851 1 Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2008-01-01 till 2008-12-31 Handel med värdepapper Bolagets verksamhetsidé är att genom en långsiktig kapitalförvaltning

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholmshem augusti 2008

Finansiell månadsrapport Stockholmshem augusti 2008 Finansiell månadsrapport Stockholmshem augusti 2008 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 6 321 mnkr. Det är en ökning med 8 mnkr sedan förra månaden, och 74% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2013

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2013 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 213 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 6 529 mnkr. Det är en ökning med 82 mnkr sedan förra månaden, och 88% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Makrokommentar. November 2013

Makrokommentar. November 2013 Makrokommentar November 2013 Fortsatt positivt på marknaderna Aktiemarknaderna fortsatte uppåt i november. 2013 ser därmed ut att kunna bli ett riktigt bra år för aktieinvesterare världen över. De nordiska

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport juni 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 5 Marknadskommentar 6 2 KVARTALSRAPPORT JUNI 2014 HUVUDPUNKTER

Läs mer

Makrokommentar. December 2016

Makrokommentar. December 2016 Makrokommentar December 2016 Bra månad på aktiemarknaden December blev en bra månad på de flesta aktiemarknader och i Europa gick flera av de breda aktieindexen upp med mellan sju och åtta procent. Även

Läs mer

Månadskommentar oktober 2015

Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Ekonomiska läget Den värsta oron för konjunktur och finansiella marknader lade sig under månaden. Centralbankerna med ECB i spetsen signalerade

Läs mer

Marknadsinsikt. Kvartal 2 2016

Marknadsinsikt. Kvartal 2 2016 Marknadsinsikt Kvartal 2 2016 Inflationen uppvisar livstecken. Rapporterna för årets första kvartal kom in bättre än analytikernas prognoser, dock tynger banker. Tillväxtindikatorn i USA är allt svagare

Läs mer

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING 13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING Starten på sommaren blev inte så behaglig. Greklandsoron intensifierades då landet i början av juni fick anstånd med en återbetalning till

Läs mer

8 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD OROLIG START PÅ ÅRET

8 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD OROLIG START PÅ ÅRET 8 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD OROLIG START PÅ ÅRET Starten på det nya året har präglats av rädsla för utvecklingen av den globala ekonomin med stora fall på de globala börserna. Detta kan härledas

Läs mer

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015 Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom 1 Business Swedens Marknadsöversikt ges ut tre gånger per år: i april, september och december. Marknadsöversikt

Läs mer

VECKOBREV v.5 jan-14

VECKOBREV v.5 jan-14 Veckan som gått 0 0,001 1000 Makro Grekland är nära en överenskommelse om en ny utbetalning av stödlån. Överenskommelsen förväntas bli klar i februari vilket skulle innebära att en utbetalning kan ske

Läs mer

VALUTAPROGNOS OKTOBER 2014

VALUTAPROGNOS OKTOBER 2014 VALUTA OKTOBER 2014 BRASILIANSKA REAL MOT SVENSKA KRONAN INDISKA RUPIE MOT SVENSKA KRONAN BRL/SEK 3,45 3,25 3,05 2,85 2,65 2,45 INR/SEK + 8 % + 16 % 0,15 0,14 0,13 0,12 0,11 0,10 2,25 BRLSEK BRL/SEK 0,09

Läs mer

Makrokommentar. Januari 2017

Makrokommentar. Januari 2017 Makrokommentar Januari 2017 Lugn start på aktieåret Det hände inte mycket på finansmarknaderna i januari, men aktierna utvecklades i huvudsak positivt. Marknadsvolatiliteten, här mätt mot det amerikanska

Läs mer

Samhällsekonomiska begrepp.

Samhällsekonomiska begrepp. Samhällsekonomiska begrepp. Det är väldigt viktigt att man kommer ihåg att nationalekonomi är en teoretisk vetenskap. Alltså, nationalekonomen försöker genom diverse teorier att förklara hur ekonomin fungerar

Läs mer

Tillväxtmarknader - Aktier Februari 2016

Tillväxtmarknader - Aktier Februari 2016 Tillväxtmarknader - Aktier Februari 2016 Swedbank Analys Botten är inte nådd PE-tal exkl. energi och finanssektorn är inte på låga nivåer än Fortsatt undervikt för regionen Utmaningar för aktiemarknaden

Läs mer

Makrokommentar. Februari 2014

Makrokommentar. Februari 2014 Makrokommentar Februari 2014 Uppgång i februari Aktiemarknaderna steg i februari och volatiliteten som var hög vid ingången av månaden sjönk till lägre nivåer. VIX-indexet mäter volatiliteten på den amerikanska

Läs mer

Strategi under september

Strategi under september Strategi under september Don t worry be happy I takt med insikt att den systematiska risken i Europa minskat dramatiskt, låga förväntningar, generellt låga värderingar och en utbombad banksektor fortsatte

Läs mer

Ett nytt sätt att placera i Kina & Ryssland

Ett nytt sätt att placera i Kina & Ryssland www.handelsbanken.se/certifikat KupongcERtifikat Kina & RYSSLanD Ett nytt sätt att placera i Kina & Ryssland Sista dag för köp är den 17 Maj 2009 Marknadsläget just nu De enorma stimulanspaket som Kina

Läs mer

Månadsanalys Februari 2013

Månadsanalys Februari 2013 Månadsanalys Februari 2013 De flesta faktorer talar för ett bra börsår I SLUTET AV januari presenterade vi vår marknadssyn för våren. Vi kunde då konstatera att trots många orosmoln lyckades samtliga större

Läs mer

Investment Management

Investment Management Investment Management Konjunktur Räntor och valutor Aktier April 2011 Dag Lindskog +46 70 5989580 dag.lindskog@cim.se Optimistens utropstecken! Bara början av en lång expansionsperiod Politikerna prioriterar

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2014

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2014 Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 214 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 557 mnkr. Totalt är det är en ökning med 2 mnkr sedan förra månaden, 71% av

Läs mer

Det ekonomiska läget i Europa - Maj 2013- Jan Bergstrand

Det ekonomiska läget i Europa - Maj 2013- Jan Bergstrand Det ekonomiska läget i Europa - Maj 2013- Jan Bergstrand 1 Utvecklingen i några viktiga regioner - Ändring i BNP, % per år - 14 12 - - 10 8 6 4 2 0-2 -4-6 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 OECD, Nov -12

Läs mer

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser Några lärdomar av tidigare finansiella kriser KAPITEL 1 FÖRDJUPNING Hittills har den finansiella orons effekter på börskurser och r äntor på företagsobligationer varit mindre än vid tidigare liknande p

Läs mer

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT 21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT En enig FOMC-direktion valde att höja räntan i USA med 25 baspunkter till 0,25-0,50%. Räntehöjningen var till största del väntad eftersom ekonomin

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 3 633 mnkr. Det är en ökning med 40 mnkr sedan förra månaden, och 45% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2013. I korthet: I korthet:

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2013. I korthet: I korthet: Strategi under maj Ny all time high Midas kom att utvecklas mycket starkt under maj och avkastningen uppgick till 4,57%, vilket innebar en ny all time high. Som jämförelse steg STOXX Europé 600 med 1,40%

Läs mer

Carnegie Rysslandsfond

Carnegie Rysslandsfond E N RYSK A K T I E F O N D. Carnegie Rysslandsfond 1 Fredrik Colliander Har arbetat inom finanssektorn sedan 1990. Anställd på Carnegie Fonder sedan 2000. Utbildning: Civilekonom, Uppsala Universitet.

Läs mer

17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS

17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS 17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS Flera centralbanker bedriver en mycket expansiv penningpolitik för att ge stöd åt den ekonomiska utvecklingen och för att inflationen skall stiga.

Läs mer

Makrokommentar. Juni 2016

Makrokommentar. Juni 2016 Makrokommentar Juni 2016 Nej till EU i Storbritannien Hela juni månad präglades av upptakten och efterverkningarna av folkomröstningen om Storbritanniens fortsatta medlemskap i EU. Den 23 juni röstade

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport september 2013

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport september 2013 Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Kvartalsrapport september 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder januari 2014

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder januari 2014 Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder januari 214 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 4 525 mnkr.det är en ökning med 122 mnkr sedan förra månaden, 74% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

VECKOBREV v.19 maj-13

VECKOBREV v.19 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Under den händelsefattiga gånga veckan hölls ett G7-möte där det framkom att länderna inte fördömer den expansiva politiken som flera centralbanker bedriver. Japans ultralätta

Läs mer

MAKRO & MARKNAD. Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa

MAKRO & MARKNAD. Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa MAKRO & MARKNAD Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa Sveriges Riksbank har sänkt till minusränta och initierar ett program för obligationsköp. De är uppenbarligen beredda att

Läs mer

VECKOBREV v.3 jan-15

VECKOBREV v.3 jan-15 0 0,001 Makro Veckan Valutakaos som uppstod gått efter att Schweiziska centralbanken slopade det valutagolv mot euron om 1.20 som infördes 2011. Schweizerfrancen sågs under eurokrisen som en säker hamn

Läs mer

Grundkurs i nationalekonomi, hösten 2014, Jonas Lagerström

Grundkurs i nationalekonomi, hösten 2014, Jonas Lagerström Wall Street har ingen aning om hur dåligt det är därute. Ingen aning! Ingen aning! Dom är idioter! Dom förstår ingenting! Jim Cramer, programledare CNN (tre veckor före finanskrisen) Grundkurs i nationalekonomi,

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder juli 2014

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder juli 2014 Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder juli 214 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 4 829 mnkr. Totalt är det är en ökning med 63 mnkr sedan förra månaden, 79% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 2014

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 2014 Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 204 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 2 056 mnkr. Totalt är det är en ökning med 0 mnkr sedan förra månaden, 9% av ramen

Läs mer

Tellus Midas. Strategi under december. Månadsbrev December. I korthet: I korthet:

Tellus Midas. Strategi under december. Månadsbrev December. I korthet: I korthet: Tellus Midas Strategi under december Vart tog julklapparna vägen? I korthet: December blev en tämligen odramatisk månad om än något svagare än förväntat. De som väntade på julklappar med en enligt traditionen

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2009

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2009 Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2009 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 3 102 mnkr och stadens borgensåtagande var 146 mnkr för bolaget. Den totala skulden

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS NOVERMBER 2015 KORT RÄNTA FORTFARANDE BÄST

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS NOVERMBER 2015 KORT RÄNTA FORTFARANDE BÄST FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS NOVERMBER 2015 KORT RÄNTA FORTFARANDE BÄST SAMMANFATTNING De svenska bolåneräntorna förblir låga under de kommande åren och det är fortfarande mest fördelaktigt att

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

Månadskommentar mars 2016

Månadskommentar mars 2016 Månadskommentar mars 2016 Ekonomiska utsikter Måttligt men dock högre löneökningar Den svenska avtalsrörelsen ser ut att gå mot sitt slut och överenskomna löneökningar ligger kring 2,2 procent vilket är

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stadshus AB (moderbolag) september 2009

Finansiell månadsrapport Stadshus AB (moderbolag) september 2009 Finansiell månadsrapport Stadshus AB (moderbolag) september 2009 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 12 791 mnkr. Det är en ökning med 20 mnkr sedan förra månaden. Räntan för

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) november 2010

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) november 2010 Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) november 2010 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 11 644 mnkr. Det är en ökning med 23 mnkr sedan förra månaden.

Läs mer

12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS

12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS 12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS Global tillväxt är fortfarande god även om den har tappat en del fart på slutet. Finansiella marknader är nu oroliga för en kollaps i Kina och

Läs mer