ANNONS Hela denna tematidning är en annons om ekonomi för företagare från Mediaplanet ANNONS FÖRETAGARE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANNONS Hela denna tematidning är en annons om ekonomi för företagare från Mediaplanet ANNONS FÖRETAGARE"

Transkript

1 ANNONS Hela denna tematidning är en annons om ekonomi för företagare från Mediaplanet ANNONS EKONOMI FÖR FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NR. 4 MARS 2004 Kassaflöde och likviditet Kapital är en bristvara som måste styras för att täcka alla behov och dessutom koster det pengar i form av ränta. För att utnyttja kapitalet effektivt måste affärsprocessen kartläggas, så att behoven kan analyseras och styras. Mikael Carlson, ordförande i Sveriges Redovisningskonsulters Förbund kartlägger det gemensamma ansvaret vad gäller kassaflöde och likviditet. Sid 8 Planera och genomför generationsskiftet i tid Sverige står inför en våg av generationsskiften och överlåtelser av företag de närmaste decenniet. Ju tidigare du planerar generationsskiftet i företaget desto bättre är möjligheterna att det blir en lyckad process. Eftersom det är ganska komplicerat är det vanligt att företagaren skjuter upp beslutet och inte börjar tänka på det förrän det är omedelbart förestående. Sid 12 Vad gör de på banken efter tre? Att skapa ett bra likviditetsflöde är nödvändigt för att göra en verksamhet lönsam. Det kräver omfattande och tidskrävande administration. Inte alla är medvetna om hur stor del av den hanteringen bankerna kan utföra. Läs mer om affärsbankerna och deras verksamhet. Sid 15 Motivera din personal Att satsa pengar på att motivera och engagera din personal är i alla hänseenden lönsamt. Positiva och välmående medarbetare kan prestera mer och effektiviteten inom företaget ökar avsevärt. Kristina Alsér, VD på Mercatus Engerneering har satsat på sina drygt 20 anställda och hon kallar den lyckade investeringen för produktionsprocessinvestering. Sid 4 ANNONS LÄS OM SKATTEREGLERNA FÖR MOTION OCH FRISKVÅRD INOM FÖRETAGET PÅ SIDAN 7 ANNONS SPCS ekonomiprogram 4077 Enkla ekonomiprogram från Sveriges ledande leverantör hittar du på Scandinavian PC Systems AB, Växjö Telefon Tips och råd som förenklar ditt företagande hittar du i SPCS-katalogen 2004! MEDFÖLJER SOM OBEROENDE TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI, MARS 2004

2 2 ANNONS Hela denna tematidning är en annons om ekonomi för företagare från Mediaplanet ANNONS Belöning och risk som företagare Man beräknar att det kommer ca 5000 sidor nya eller omarbetade företagsregler varje år från riksdag och regering. Visste du det? Tycker du att det är mycket? Lugn, det kommer mera. Vi har inte räknat in alla kommunala och regionala regler. Eller internationella regler. Vad innebär detta för den som driver ett företag? Vidareutbildning! Goda medarbetare! De regler som berör företagen skall ju i princip läsas och förstås av varje företag. ning om negativa effekter av samma handling. När vi sätter belöningen i förhållande till risken och finner att belöningen väl uppväger risken så är vi villiga att agera. Vi blir entreprenörer. Så en kombination av förutsättningar som kan öka belöningen och minska risken skulle förmodligen få företagen att bli mera aktiva, mera entreprenörsmässiga. För många kan snårskogen av regler och bestämmelser verka avskräckande. Det kan kännas riskabelt att starta företag. Att i det läget skaffa sig en bra ekonomirådgivare är kanske det enskilt bästa rådet. För några dagar sedan talade jag med en person som varit med om att bygga upp flera framgångsrika stora företag. Jag frågade honom vad han ansåg vara det bästa rådet man kan ge till företagsledare och blivande företagare med för den delen. Utan att tveka sa han: Skaffa en bra ekonomichef. Med en bra ekonomichef kommer du alltid att ha kontroll på verksamheten. För många kan det vara svårt att rekrytera en ekonomichef och för de riktigt små knappast ens möjligt. Att däremot samarbeta med en duktig redovisningskonsult kan vara en bra lösning oavsett företagets storlek. Ekonomichefens och redovisningskonsultens roll har förändrats med åren och de är nu ofta en viktig part även i det affärsstrategiska planeringsarbetet. Samarbeta med och ställ samma krav på din redovisningskonsult såsom du skulle ställa på din ekonomichef. Svenska små och medelstora företag har stor potential att växa och bidra till sina ägares, anställdas och samhällets välfärd. Men för att det ska ske så måste det finnas något som sporrar till ökat entreprenörskap. Vad är det som driver respektive och undertrycker en individs entreprenörskap? Några påstår att man måste vara född till entreprenör. Jag tror dock att de allra flesta kan lära sig att bli goda entreprenörer om de bara får de rätta förutsättningarna. En individs entreprenörsvilja beror i stort på två faktorer som ställs i förhållande till varandra. Det ena är belöning eller vår uppfattning om positiva effekter av en viss handling och det andra är risk, det vill säga vår uppfatt- Så, tillbaka till alla de sidorna. Det är inte sidornas antal som avskräcker, utan det eventuellt negativa som står på dem. Eller är det kanske så att en hel del av det som står på dessa sidor är till för att öka din belöning? Sätt dig med din ekonomichef eller redovisningskonsult och gör en ordentlig affärsstrategisk plan och du kanske finner att belöningen vida överstiger dina risker. Mats Dahlberg, Verkställande direktör Sveriges Redovisnings-konsulters Förbund SRF Foto. Beatrice Björck EKONOMI FÖR FÖRETAGARE en titel från MEDIAPLANET Projektledare: Henrik Lundqvist MediaPlanet Grafisk form: Fredrika Pontén, Media Planet Repro: Ordbild, Med dagstidningens räckvidd och Tryck: Svenska Tryckcentralen. För info. om bilagor i dags- och facktidningens fokus kvällspress: MediaPlanet, tel: Distribueras med Dagens Industri mars 2004 Tyck till om våra tidningar: INNEHÅLL Motivera din personal sid. 4 Lättare att få arbetsgivarbetalda friskvården skattefritt sid. 7 Kassaflöde och likviditet ett gemensamt ansvar sid. 8 Delaktighet ger långtidsfrisk personal sid. 9 Skatteavdrag förmånliga regler sid. 10 Tio generationsskiften om dagen de närmaste tio åren sid. 12 Oberoendeanalys svårhanterlig rollkonflikt sid. 14 Bankerna gör jobbet åt företagen sid. 15 KREDITBESLUT AVISERING PÅMINNELSE INTERNAT. FORDRINGAR INKASSO- BEVAKNING Ett bättre sätt att få betalt. KREDIT- INFORMATION FAKTURA- SERVICE RESKONTRA- BEVAKNING RÄNTE- FAKTURERING INKASSO VAT REFUND Aktiv kreditadministration betyder minskade kreditförluster och ökad lönsamhet. Men var finns den stora potentialen till förbättring i ditt företags rutiner? Vilka tjänster skulle du vinna på att outsourca? Kontakta oss så hjälper vi till att analysera situationen, och föreslå dig ett bättre sätt att få betalt. Marknadsledare inom kreditadministration i Sverige och övriga Europa. Intrum Justitia, Stockholm. Tel Fax

3 Det är vi som levererar den nya generationens CRMoch affärssystem! Vilken generation tillhör du?

4 4 ANNONS Hela denna tematidning är en annons om ekonomi för företagare från Mediaplanet ANNONS Motivera din personal I småländska Vimmerby finns den stora generositeten när det gäller att motivera medarbetarna. Miljöteknikföretaget Mercatus har satsat sammanlagt ett års vinst, 2,5 miljoner kronor, på att motivera och engagera de drygt 20 anställda. Jag och mina övriga delägare har aldrig tvivlat på att satsningen skull vara lönsam både ur välmående och pengasynpunkt, säger Kristina Alsér, VD på Mercatus Engineering. Kristina Alsér kallar det för en produktionsprocessinvestering. Men när ett företag investerar i maskiner eller lokaler kan det lägga upp investeringar i en avskrivningsplan. Mercatus satsning på personalen tas direkt ur resultatet. Ändå har företaget klarat lågkonjunkturen, visat svarta siffror hela tiden och till och med lyckats erövra nya marknadsandelar. Det finns också konkreta vinster av investeringen i motiverad personal På kort sikt har vi minskat övertidsuttaget med ungefär kronor, säger Kristina Alsér. Personalen är inte bara motiverad och engagerad den är dessutom friskare. Vi har ingen arbetsrelaterad sjukfrånvaro, i vårt fall kan den förtjänsten uppskattas till kronor, säger Kristina Alsér. Att vi har ökat effektiviteten är svårt att säga, men tidigare hade vi två och en halv tjänst för administration. I dag är det bara en och en halv tjänst till administration. Det gör att en person extra kan jobba med försäljning. Mercatus arbete har rönt stor uppmärksamhet långt utanför Vimmerby. Företaget har belönats med PA-forums Sticka ut hakan-pris 2003 för sitt personalarbete. Det har också gjort kontoret i den blå villan i Vimmerby till något av ett vallfartsmål för chefer och personalansvariga i Sverige som vill veta mer om hur man ska motivera sin personal. Det är inte så att man satsar ena månaden och räknar resultat nästa månaden utan du måste som ledare känna att det är det här som är rätt. Det man mår bra av som chef det mår också medarbetarna bra av, säger Kristina Alsér. Hon betonar chefens viktiga roll och ansvar för medarbetarnas välmående och slår fast att trivsel är A och O för motivation och engagemang. Friskvårdaktiviteter, kompetensutveckling, frukt och till exempel gemensamma frukostar på jobbet, det är bra sätt att förstärka motivationen ytterligare. Det avgörande är dock ledarens inställning till sina medarbetare, säger Kristina Alsér. Den röda tråden är hur organisationen fungerar och hur man tar hand om sina medarbetare Det kan framstå som lättare i ett litet företag som är ägarlett och där chefen har ekonomin i sin hand. Men det handlar om att chefer prioriterar och gör rätt saker. Även om det är ett stort företag så har du ju inte 200 jobbarkompisar, utan det är ju ofta arbetslag på mellan 15 och 20 personer. Det är vad man gör av sin situation som arbetsledare som är viktigt, säger Kristina Alsér. Man måste våga visa mänsklig mognad att styra med hjärna och hjärta. Det som kostar är att man som ledare måste våga släppa taget, att vara lite modig och släppa fram medarbetare och inte tro att man måste ha kontroll. Det tror jag är en nyckelfaktor, säger Kristina Alsér. Vi sättar medarbetaren i fokus, inte produkten och affärsidén. Det finns inte en medarbetare som bestämmer sig för att göra ett dåligt jobb. Det är ledarens ansvar att se till att miljön är sån att den stimulerar kreativitet hos medarbetare och att man tar vara på den kompetens medarbetarna har. På Mercatus har de inga befattningsbeskrivningar. En sådan beskriver bara vad en ekonomichef brukar göra, inte vad han skulle kunna göra. De anställda har också andra kompetenser och företaget försöker locka fram det bästa ur varje medarbetare så att alla får göra sådant de tycker är kul. Det kan vara flera yrkeskategorier i en och samma person. På Mercatus har personalen tillsammans mejslat fram några grundpelare för att motivera personalen: Den första är öppenhet, omtanke och respekt. Öppenheten ska gälla både när man gör något som är bra och när någon gör ett misstag. Man ska dela med sig av sin kunskap och erfarenhet. Det är, menar Kristina Alsér, inte givet i alla organisationer. För det är ju ofta ett bra argument att sitta på kunskaper när man ska löneförhandla. Omtanken som ska omfatta alla. Man ska ha samma respekt för praoeleven som för medarbetaren och samma respekt för medarbetaren som för chefen. Nummer två är att alla har en gemensam vision, att man vet vart man är på väg. Man ska vara tydlig i sina roller, visa vad som är mitt ansvar och vad man förväntar sig av mig. Kristina Alsér ser en lång rad positiva effekter på sitt företag. Alla har möjlighet att få fyra veckors sammanhängande semester utan att behöva komma tillbaka till ett skrivbord fullt med ogjorda arbetsuppgifter. Den åttonde bebisen, bland 20 anställda, föds i Avgörande är ledarens inställning till sina medarbetare maj månad. Det är också ett gott resultat, menar hon. Vi har oerhört lätt att rekrytera kompetenta medarbetare. Utan att ha behövt annonsera har vi ökat med sex, sju personer de senaste två åren, civilingenjörer och tekniker, avslutar Kristina Alsér. Carsten Larsen Mercatus 14 byggstenar till motivation Tydliga roller och tillit Våga spränga gränser och göra nya saker. Medarbetarna är självständiga och samtidigt måna om teamkänslan. Göra det man kan bäst. Det höjer effektiviteten utan stress Lättillgänglig information Omtanke lönar sig. Den som är lycklig och trivs gör ett bra jobb! Den sociala miljön ska vara tillåtande och bekräftande Den fysiska miljön ska vara genomtänkt och inredningen anpassad Det ska finnas fräscha blommor och färsk frukt Utrymme för social samvaro. Gemensamma frukostar. Medarbetarna firar framgång och tröstar i motgång Såväl teamaktiviteter som familjeaktiviteter För att främja personlig utveckling och det sunda får medarbetarna kompetenscheck, personlig coach. Företaget har en aktiv friskvårdsplan. Mål-, visionsdiskussioner och värdegrundsdiskussioner Vinstdelningssystem Sälja företaget? En lyckad företagsöverlåtelse kräver Rätt pris Rätt köpare Rätt avtal Vi erbjuder professionell värdering, ett diskret och rikstäckande säljarbete samt korrekta avtal. Vill du först veta marknadsvärdet på ditt företag? Beställ info om företagsvärdering! Tel: e-post: För mer effektiva administrativa rutiner Med Faktura.nu erbjuds företagare ett faktureringsverktyg som går snabbt att komma igång med, är enkelt att använda och ger ett professionellt intryck dessutom till ett lågt pris. Användaren slipper bekymmer med installation, programuppdateringar och backup. Verktyget lämpar sig för såväl små, som lite större företag. Exempel på funktionalitet: Utskrift av fakturor i Adobe Acrobat PDF-format a fakturor till era kunder Kund- och leverantörsreskontra Projektredovisning Artikelregister Övningsföretag Faktura.nu drivs och underhålls av Techation Systems AB. Företaget har varit verksamt sedan 1995 med fokus på utveckling av professionella verktyg. Markus Ljungkvist Mer information finns på

5 ANNONS Hela denna tematidning är en annons om ekonomi för företagare från Mediaplanet ANNONS 5 Atos Origin utmanar i Norden med europeisk styrka Sedan den första februari har IT-sektorn fått en ny, stark aktör. Den stora europeiskt förankrade koncernen Atos Origin tog då över Sema Group i Sverige. Vi är den europeiska lösningen med support i alla europeiska länder, något våra konkurrenter inte erbjuder, säger Jørgen Rasmussen, VD för Atos Origin i Norden. Vi ger access till hela Europa. Kommer kunden till oss och vill ha en lösning som fungerar i hela Europa så erbjuder vi det. Atos Origin erbjuder samma tjänster och konkurrerar internationellt med globala jättar som IBM, CSC och Hewlett Packard. I Norden heter konkurrenterna WM Data och Tieto Enator, EDB-gruppen och Mærsk Data. Det är ingen slump att Atos Origin förstärker sina positioner på den svenska marknaden. Koncernens starka affärsområden telekom- finans- och offentlig sektor passar väl in i Sverige. Jørgen Rasmussen ser tecken på att IT-sektorn har vaknat till liv efter några års lågkonjunktur. Nu har vi fullt upp, det är så många affärsmöjligheter att vi måsta prioritera och se vilka av dessa vi faktiskt ska lämna anbud på. De flesta företag gjorde stora IT-satsningar i samband med millennieskiftet och det börjar bli dags att förnya de IT-systemen. Risken är annars att man blir frånsprungen av konkurrenterna. Under 2004, 2005 och 2006 får vi se en ny investeringsvåg på gång. Det blir mycket att göra blir året med de många anbuden blir åren när investeringarna tar fart och det kommer att behövas folk, spår Jørgen Rasmussen. Vår styrka är att klara av komplicerade system och vi jobbar mycket med teknisk IT. Vi jobbar bland annat inom energisektorn och åt Ericsson inom telekombranschen. Atos Origin är officiell IT-partner för de olympiska spelen i Aten i år, 2006 i Turin och i Peking Atos Origin jobbar med förslag lösningar för trängselavgifter i Stockholm. Det handlar om backoffice, betalningssystem och annat som krävs för avgiftssystemet. Förslaget omfattar mjukvara men även hur driften ska skötas. Hösten har varit bra och Atos Origin har fått många order: Nytt sexårskontrakt med Schenker, värt 700 miljoner kronor och bland annat outsourcinguppdrag från SEB och Bankgirocentralen. Vi är Europaledande i outsourcing och det är inom det området jag tror vi kommer att växa i Sverige. Jag tror att det blir en kraftig ökning av outsourcing från medelstora företag de närmaste åren, säger Jørgen Rasmussen. Jättarna har redan outsourcat nu rullar nästa våg fram bland medelstora företag. Några sådana uppdrag har redan Atos Origin, till exempel från Svenska Dagbladet, Tele2, Luftfartsverket, Region Skåne, Skandiabanken och LKAB. Atos Origin är ett internationellt IT-tjänsteföretag med anställda i världen och omsätter mer än 45 miljarder svenska kronor om året. I Norden har Atos Origin anställda. Bland Atos Origins kunder återfinns stora bolag såsom ABN AMRO, Akzo-Nobel, Alstom, BNP Paribas, BP, Ericsson, EDF, Euronext, Fiat, France Telecom, ICI, ING, KPN, Vi är den europeiska lösningen med support i alla europeiska länder, något våra konkurrenter inte erbjuder, säger Jørgen Rasmussen, VD för Atos Origin i Norden. Lucent, Philips, Renault, Royal Bank of Scotland, Saudi, Aramco, Schlumberger,Shell, Telecom Italia, UBS, Unilever, Vivendi, Universal och Vodafone. För mer information besök:

6 Välkommen till Förvaltaren Hitta en ledig lokal i Sundbyberg Fastighets AB Förvaltaren äger och förvaltar kvm kommersiella lokaler inom Sundbyberg. Hallonbergen Yta: kvm Gatuadress: Rissneleden 6 Område: Hallonbergen- Sundbypark Företaget Ericssons välbelägna och moderna kontor om kvm i Hallonbergen, med utsikt över nya Sundbypark området, finns nu tillgängligt. Invid fastigheten ligger Hallonbergens centrum där det finns utmärkta kommunikationer som T-bana och bussar. I området finns även butiker, restauranger samt konferensanläggningen Gårda. Fastigheten genomsyras av modern effektivitet, flexibilitet, högteknologi och säkerhet. Mycket bra profileringsläge invid E18/E4, 10 minuter från Stockholms centrum, 5 minuter från Bromma och 20 minuter från Arlanda flygplats. Centrala Sundbyberg Yta: kvm Gatuadress: Starrbäcksgatan 1 /Järnvägsgatan Område: Centrala Sundbyberg Sällsynt tillfälle bereds nu företag att etablera sig i den unika fastigheten Makaronfabriken, uppförd 1904 och senast renoverad Representativt centrumläge nära alla tänkbara kommunikationer. Alla plan är ljusa, fräscha och flexibla. Rissne Yta: kvm Gatuadress: Rissneleden Område: Rissne Moderna, flexibla och ljusa kontor i gott skick. Fastigheten erbjuder flera separata ytor om kvm. Lokalerna ligger nära Rissne centrum i moderna kontorskomplex. Fastigheten har ett bra skyltläge, ligger nära T-banan och bussar, samt har även goda parkeringsmöjligheter både inne och ute. I fastigheten inryms även en egen restaurang. Nytillkomna lokaler Kontor Yta Område kvm Storskogen 788 kvm Hallonbergen/Sundbypark kvm Hallonbergen/Sundbypark Kontor Yta Område 750 kvm Hallonbergen/Sundbypark 14 kvm Hallonbergen/Sundbypark 223 kvm Hallonbergen/Sundbypark 253 kvm Hallonbergen/Sundbypark 460 kvm Hallonbergen/Sundbypark kvm Hallonbergen/Sundbypark Kontor/ lager/ produktion Yta Område kvm Centrala Sundbyberg kvm Centrala Sundbyberg kvm Hallonbergen/Sundbypark 860 kvm (2x430) Centrala Sundbyberg 300 kvm Centrala Sundbyberg Kontor Yta Område 300 kvm Rissne Centrum 1112 kvm Rissne 588 kvm Rissne 310 kvm Rissne Robert Kull Tel: , Fax: , Hittar du inte lokalen du söker? Gå in på Förvaltarens webbtjänst Där hittar du mer information om våra lediga objekt.

7 ANNONS Hela denna tematidning är en annons om ekonomi för företagare från Mediaplanet ANNONS 7 Här får du svar på de vanligaste frågorna om de nya reglerna: Lättare att få arbetsgivarbetald friskvård skattefritt Sedan nyår tolkas skattereglerna om motion och friskvård generösare än tidigare. Nu är det fritt fram att erbjuda de anställda kontorsmassage. Arbetsgivaren får också subventionera de anställdas motion. Skatteexperten Jan Antonson vid Tholin & Larsson i Göteborg ger svar på de vanligaste frågorna. Hur har reglerna ändrats? Det är paragrafen om personalvård i inkomstskattelagens elfte kapitel som ändrats. Regeringen har förtydligat vad begreppet friskvård omfattar och räknar in kontorsmassage. Sådan var redan tidigare avdragsgill som lönekostnad för arbetsgivaren. Nu är den också skattefri för anställda. Vad menas med kontorsmassage? Massage vars syfte är att hjälpa den anställde att undvika framtida men och skador. Måste den skattefria massagen ges på arbetsplatsen? Nej. Reglerna gäller inte heller enbart kontorsanställda, utan även personal som arbetar i verkstäder, affärer och på andra ställen. Måste massage erbjudas alla anställda på arbetsplatsen. Ja, enligt reglerna om skattefri motion/- friskvård. Nej, enligt reglerna om rehabilitering. I det sistnämnda fallet måste den som ger vården göra en bedömning av den anställdes hälsoläge och i intyg till arbetsgivaren eller på annat sätt meddela vad den anställde löper för risker om man inte sätter in åtgärden i fråga. Vilka på arbetsplatsen måste erbjudas motion/ friskvård? Hela personalen, inklusive vikarier. Vikarier kan motionera mot kvitto under den tid de arbetar på företaget. Om inte vikarierna ges möjligheten att motionera blir de fastanställda beskattade för sin arbetsgivarbetalda motion. En arbetsgivare har bestämt sig för att subventionera personalens motion med maximalt kronor per år och anställd. Kan en sådan arbetsgivare då bortse från vilken motionsaktivitet den anställde utför? Nej. Arbetsgivaren måste ha kontroll över motionsaktiviteten som sådan. Den får inte vara lyxbetonad, som till exempel golf anses vara. Därför måste arbetsgivaren få in uppgift om årsavgiften för motionsaktiviteten i fråga för att kunna bedöma om den är av enklare slag. Kan företaget välja att subventionera personalen med olika belopp med anledning av att vissa arbetar deltid? Nej. Subventionen måste vara lika för alla, oavsett anställningsform. Det innebär att en person som arbetar deltid med 50 procent skall ha samma subvention som den som arbetar heltid. Kan arbetsgivaren subventionera så kallade familjekort åt de anställda? Nej Kammarrätten i Sundsvall har beskattat en anställd för ett sådant familjekort. Vilka nya aktiviteter räknas till den skattefria motionen/friskvården från årsskiftet? Regeringen nämner följande nya exempel på motion och friskvård: aerobics, spinning, tai chi, qigong, kostrådgivning, information om stresshantering och så kallad kontorsmassage. Kan spaaktiviteter räknas till den skattefria friskvården? Tveksamt. Till den skattefria friskvården torde räknas sådan vård som är av förebyggande karaktär och då inte ses som åtgärder för att öka det allmänna välbefinnandet. Regeringen talar också i förarbetena om motion och friskvård som är effektivt för en god hälsa i vid bemärkelse. De olika aktiviteterna som ges på spaanläggningarna i form av till exempel oljemassage, alginpackningar och tångbad torde därför räknas till den skattepliktiga friskvården. Räknas pistolskytte och liknande till denna skattefria motion? Tveksamt, eftersom regeringen talar om motion i betydelsen fysisk träning när man menar skattefri motion. Pistolskytte kan vara mentalt ansträngande, men torde knappast vara fysisk träning. Kan anställda betala motionsaktiviteterna via autogiro? Ja, men med hänsyn till de nya reglerna om fakturans innehåll kan arbetsgivaren i sådant fall inte räkna med att få avdrag för momsen. Kan arbetsgivaren betala personliga startavgifter för de anställda utan skattekonsekvenser? Nej. Kan kostrådgivning hos Viktväktarna räknas till dem skattefria friskvården? Ja. Vad får den skattefria motionen och friskvården kosta? Någon beloppsgräns finns inte för enbart friskvård. För motionen gäller att en godtagbar aktivitet får kosta det den kostar på orten, i storstäderna kring kronor. Utöver detta kan man betala viss friskvård, men var gränsen går är svårt att bedöma. Prata med Skatteverket på orten om var de anser att gränsen går. Nu räknas även kontorsmassage, spinning, tai chi, qigong och liknande aktiviteter till den skattefria friskvården, säger skatteexperten Jan Antonson vid Tholin & Larsson Foto. Tholin & Larsson Kan man löneväxla mot motion? Nej. Skall arbetsgivaren subventionera hela eller delar av motionen? Det får arbetsgivaren själv avgöra. Vill arbetsgivaren få ut bästa möjliga effekt av sin subvention, bör man inte subventionera hela avgiften. Risken är annars att anställda som inte tänker motionera ändå tar ett fritt motionskort: kan vara bra att ha i fall man kommer på andra tankar. Det kostar mig ju inget. Vill du ha en revisor som förstår både ditt företag och din privatekonomi? Sveriges ägarledda företag väljer oss på......lindebergs Grant Thornton som revisorer och rådgivare. Vi är det ledande revisions- och konsultföretaget för ägarledda företag och erbjuder tjänster inom revision, skatt, redovisning och corporate finance. Vi har fler än 600 medarbetare på 34 kontor och bland våra kunder finns både stora och små företag över hela landet. Våra kunder, de ägarledda företagen finns inom en rad olika branscher. Företag med skilda verkligheter, men med en sak gemensamt de uppskattar en rådgivare som ser till både företagets och ägarens bästa. Vill du träffa oss för en förutsättningslös diskussion? På finner du kontaktuppgifter till samtliga våra kontor. Välkommen att kontakta oss. Lindebergs Grant Thornton tillhandahåller revision, skatterådgivning, redovisning samt corporate finance- tjänster och ingår i Grant Thornton ett globalt nätverk av självständiga revisions- och konsultföretag. Malin Inestam, Auktoriserad revisor, International Business Centre, Stockholm. Jan Antonson

8 8 ANNONS Hela denna tematidning är en annons om ekonomi för företagare från Mediaplanet ANNONS NOTISER Enklare att deklarera elektroniskt Skatteverket föreslår nya föreskrifter om vilka uppgifter som får omfattas av enskildas direktåtkomst SKVFS 2004:1. Beskattningsdatabasen innehåller uppgifter som den enskilde behöver för att kunna utnyttja deklarationstjänsterna på Skatteverkets webbplats. Tidigare år har enskilda personer inte haft direktåtkomst till kontrolluppgifter för delägarrätter och näring. Nu utvidgas möjligheterna genom att man vid 2004 års taxering ska kunna få åtkomst även till dessa poster. Det innebär ökade möjligheter att arbeta med deklarationen som elektroniskt dokument. Deklarera via mobilen Skatteverket föreslår nya föreskrifter om allmän självdeklaration som får lämnas i form av ett elektroniskt dokument SKVFS 2004:3. Systemet med elektronisk självdeklaration har tillämpats vid 2003 och 2004 års taxering via Internet. Man har kunnat utnyttja de förtryckta uppgifterna som insamlas via kontrolluppgifter, och att låta dessa godkännas genom att den skattskyldige utnyttjar en elektronisk signatur och en säkerhetskod. Vid 2004 års taxering ska man kunna lämna sin självdeklaration genom ett textmeddelande via mobiltelefonen. Löner och bonus Finansinspektionen inför nya regler när det gäller redovisning av löner och bonus. De nya reglerna ska utformas i linje med börsens. Reglerna innebär att, i första hand, ömsesidiga livbolag blir skyldiga att redovisa lön, bonus, pensioner och arvoden till ledning och styrelse. Åtgärden är ett steg i arbetet för ökat förtroende för finansmarknaden. Spararna ska veta vart pengarna tar vägen och hur alla de som förvaltar pengarna belönas. Källa: Nyhetsbrev från FI Kassaflöde och likviditet ett gemensamt ansvar I alla företag behövs kapital. Industriföretag kan kräva dyra investeringar och i handelsföretag krävs ofta stora lager. De tjänsteproducerande företagen behöver kapital till pågående arbeten och kundfordringar, ofta mindre än de två tidigare, men behovet finns där. Gemensamt för allt kapital är dock att det är en bristvara som måste styras för att räcka till alla behov, och att det kostar pengar i form av ränta. När kapitalet är slut måste nytt lånas upp, och då finns alltid risken att lånet inte beviljas eller att aktieägarna inte ställer upp med mera kapital och då kan företaget inte utvecklas vidare. Och om man får lånet så ökar räntekostnaden, och då ökar volymtrycket i företaget man måste göra flera affärer för att inte lönsamheten skall sjunka. För att utnyttja kapitalet effektivt måste affärsprocessen kartläggas, så att behoven kan analyseras och styras. Men affärsprocessen omfattar som regel flera grupper i företaget, så nästa steg blir att informera om hur ansvaret för affärsprocessen kan fördelas. I dagens konkurrensklimat blir kassaflöde och likviditet ett gemensamt ansvar. Företagets kapital binds i två olika grupper långfristiga resurser för produktion, som t ex en maskin, och kapital för affärsprocessen, t ex varulager och kundfordringar. Kapitalet i affärsprocessen kallas rörelsekapital, och har även sina egna finansieringskällor i form av t ex leverantörsskulder, och det är inte ovanligt att en mycket stor del av det totala kapitalbehovet finns just bland dessa poster. Låt oss visa ett enkelt exempel på hur det kan se ut: OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR + varulager kundfordringar övr korta fordringar KORTFRISTIGA SKULDER - leverantörsskulder övr korta fordringar RÖRELSEKAPITAL Det går inte att få ned denna kostnad till noll, eftersom det skulle betyda att företaget arbetade utan lager och sålde mot kontant betalning, men varje förbättring här ger ren vinst, eftersom alla andra kostnader redan är betalda kan räntan minskas med en krona så ökar vinsten med lika mycket, vilket betyder att detta område får större genomslag än t ex en krona i omsättning. Mikael Carlson, Ordförande i Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF. I exemplet har vi utelämnat likvida medel som normalt ingår i rörelsekapitalet eftersom detta inte behöver finansieras. Ett positivt rörelsekapital som i exemplet är vanligt tillgångarna är större än skulderna, men det betyder att ytterligare skulder krävs för att finansiera kapitalbehovet. Ofta sker det via räntebärande kapital som t ex checkkredit. Om räntan på checken är 7%, kostar detta kapital 980 kr i ränta varje år. Samtidigt innebär en effektivare kapitalanvändning ett minskat kapitalbehov, vilket frigör säkerheter och skapar flexibilitet när företaget behöver nya krediter. Dessutom leder effektiva rutiner för lager och kundfordringar till minskade risker för lagerinkurans och kundförluster. Detta är ett område som är mycket lämpat för ekonomistyrning. Det gäller Foto. Mats Åsman att illustrera affärsprocessen och sätta mål för hur den skall styras. Dessa mål kommer att påverka strategi och budget och berör alla grupper i företaget. Genom att sedan utforma redovisning och rapportrutiner efter dessa mål kan man fortlöpande följa upp hur väl man lyckas frigöra kapitalet och öka lönsamheten. FORTSÄTTNING NÄSTA SIDA

9 ANNONS Hela denna tematidning är en annons om ekonomi för företagare från Mediaplanet ANNONS 9 Låt oss illustrera affärsprocessen för ett vanligt företag: Kapital 1000 Lägre inköpspriser och effektivare produktion Inköpare och produktionsansvariga kan påverka kapitalbehovet. Om vi kan få ned inköpspris och produktionskostnad minskar varje tusenlapp. Finns det billigare leverantörer? Ska vi tillverka själva eller köpa in? Längre kredittider från leverantörerna Även här spelar inköpsansvariga en viktig roll, genom att förhandla fram längre krediter så att den egna finansieringen kan minimeras. Jämför mot andra i branschen för att kontrollera att våra villkor är marknadsmässiga. Utnyttja den statistik som finns över landets alla företag! Leverantörskredit 30 dgr Lagringstid 60 dgr Kundkredit 30 dgr Finansieringsbehov = = 60dgr I det här företaget är lagringstiden 60 dagar (omsättningshastigheten är 6 ggr per år) och efter försäljningen får man vänta i ytterligare 30 dagar innan kunderna betalar och lappen uppträder som likvida medel igen. Under denna tiden får vi finansiering av leverantörerna under 30 dagar, men de resterande 60 dagarna måste vi finansiera själva. Om detta kostar 7% så kommer varje lapp i företagets affärsprocess att kosta (60 / 360 * * 7%) 12 kr. Om lager och kundfordringar är 50 mkr så blir kostnaden 600 tkr per år! Omsättningshastighet på lagret och säljprocessen Genom att planera inköp och produktion mot kundernas köpmönster kan lagret hållas nere. Samma effekt kan uppnås genom en effektivare säljprocess som ger snabbare avslut. Här är företagets säljare den nyckelresurs som måste styras för att utnyttja kapitalet effektivt. Faktureringsrutiner och kreditvillkor Ju längre tid som förflyter mellan leverans och fakturering, och ju längre kreditvillkoren är, desto större blir kapitalbindningen i kundfordringar. Detta är ett viktigt konkurrensmedel, men det måste styras. Ökad exportandel ökar kapitalbehovet, men det finns också motmedel som kan sättas in i form av factoring mm. Här måste ekonomipersonalen räkna på konsekvenserna för att bedöma vilken väg som är bäst! Kreditbevakning Många kunder väntar med att betala även efter kredittidens slut, kanske just för att påverka sin egen kapitalbindning i bilden ovan. Detta kostar ränta för oss, och ökar även risken att inte få betalt alls. Här är ekonomipersonalen ansvarig för att bevaka och styra. Inom rörelsekapitalet finns ofta mycket pengar att hämta för att förbättra det totala kassaflödet och företagets likviditet. Alla är delaktiga och alla kan påverka. Börja med att illustrera din egna affärsprocess, och sätt upp mål för de olika tiderna. Diskutera sedan med alla hur ni gemensamt kan förbättra processen genom effektivare ekonomistyrning. Lycka till! Mikael Carlson Delaktighet ger långtidsfrisk personal På Stora Enso Fors får personalen vara med och tycka till och påverka arbetet. Det ökar trivseln på arbetsplatsen. Där pratar man inte om långtidssjukskrivna. Där är man långtidsfrisk. Tid NOTISER Dyrare lagfart En utredning föreslår att Lantmäteriverket och lantmäterimyndigheterna ska bli en enda myndighet för att organisationen ska kunna bli mer flexibel och inte vara bunden till länsgränserna. Lantmäteriverket föreslås få samordningsansvar för frågor som rör informationsinfrastruktur för grundläggande geografisk information (till exempel allt som rör landets alla vägar) och fastighetsinformation, exempelvis information om fastighetens ägare och om pantbrev. Expeditionsavgifterna höjs för att bidra mer till uppbyggnaden av fastighetsinformationen. Från och med den 1 januari 2006 får Lantmäteriet ansvar för inskrivningsverksamheten, i stället för dagens sju tingsrätter. Övriga förslag föreslås träda i kraft den 1 januari Källa: Riksdag & Departement nr 1/04 Kraven ökar hos kronofogden Antalet ansökningar om betalningsförelägganden hos kronofogdemyndigheten fortsatte att öka under 2003, enligt statistik från Skatteverket. Antalet ansökningar ökar för fjärde året i rad. Mellan 2001 och 2002 blev ökningen sex procent. Ökningen förra året uppgick till hela elva procent jämfört med år Ökningen beror bland annat på att inkassobolagen har snabbat upp sina rutiner. Långtidssjukskrivningar är ett stort problem för samhället, företagen och de drabbade. Många insatser görs för att minska sjukskrivningarna. Men på Stora Enso Fors utanför Avesta har man vänt på begreppet och pratar istället om långtidsfriska. Vi vill bygga på det goda och låta det blomma och breda ut sig, berättar personalchefen Anna Lindberg. För några år sedan gjorde några företagsläkare en studie för att se vilka fenomen som finns där folk är friska. På Stora Enso Fors har man sett på anställda som inte haft någon sjukfrånvaro på två år och mätt i fyra olika friskfaktorer. Ledarskap, samverkan i företaget, ett medvetet företag och ett kreativt klimat. Vi har gjort och gör mycket. Bland annat ledarskapsutveckling för att skapa förutsättningar i företaget. Vi har också samlat alla anställda under årens lopp för att alla ska få vara med och tänka till, forma och tänka till utifrån sin egen horisont för att få ett gemensamt synsätt och känna äkta delaktighet. Vi har lagt ihop alla förslag och tankar och format en ny vision. Vision Omkring 80 procent av alla förslag har blivit realiserade. Också genom arbetslagsutveckling ALU har fabriksarbetarna varit delaktiga. Alla har åkt på tvådagars internat och dryftat stora och små idéer. Vi har blandat deltagarna bland de olika arbetsgrupperna för att kliva över tröskeln och bekanta sig med varandra. Grupperna har sedan själva presenterat idéerna för ledningsgruppen för att få gensvar och feedback. Mer än hälften av alla i fabriken har också gjort kundbesök i bland annat Tyskland och England för att få ett kundperspektiv. De har då fått se vad kunden använder Stora Enso Fors-kartonger till och få eventuella synpunkter från kunderna. Vi är väldigt stolta över vårt arbete och intresset och delaktigheten är stor bland de anställda. Vi arbetar för att alla bland annat ska känna respekt, trygghet, tillit och en god kommunikation i vårt företag. Text: Janpers Ulrika Andersson, Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF Källa: Pressmeddelande från Skatteverket Löner och bonus Finansinspektionen inför nya regler när det gäller redovisning av löner och bonus. De nya reglerna ska utformas i linje med börsens. Reglerna innebär att, i första hand, ömsesidiga livbolag blir skyldiga att redovisa lön, bonus, pensioner och arvoden till ledning och styrelse. Åtgärden är ett steg i arbetet för ökat förtroende för finansmarknaden. Spararna ska veta vart pengarna tar vägen och hur alla de som förvaltar pengarna belönas. Källa: Nyhetsbrev från FI Vi ser till att du får betalt Fakturaservice Påminnelseservice Inkasso Fakturaköp Fakturabelåning Leasing Telefon:

10 10 ANNONS Hela denna tematidning är en annons om ekonomi för företagare från Mediaplanet ANNONS Skatteavdrag förmånliga regler Fotograf: Carsten Larsen Hymla inte med avdragen i deklarationen, det kan komma surt efter. Förklara tydligt vad du har gjort avdrag för när du är osäker, annars löper du risk att få betala 40 procent i skattetillägg för avdrag som underkänns av skattemyndigheten. Här bjuder skattejuristerna Mats Douhan och Peter Grufman, på den internationella revisionsjätten Ernst & Young AB, på några initierade avdrags- och skattetips för företagare. Här bjuder skattejuristerna Mats Douhan och Peter Grufman, på den internationella revisionsjätten Ernst & Young AB, på några initierade avdragsoch skattetips för företagare. De påpekar båda samstämmigt att det finns flera viktiga nyheter som gäller sedan årsskiftet och flera saker som du måste göra i år, 2004, eftersom det gäller tillfälliga övergångsregler. En ny lag som trädde i kraft den 1 juli i fjol, jämställer Sverige med bland andra Holland och Belgien i skatteavseende. Det innebär att om ett aktiebolag säljer aktier blir vinsten på den försäljningen skattefri i det säljande aktiebolaget. Tidigare har man använt utländska bolag för den typen av affärer. Så gjorde till exempel före detta statliga Telia när det sålde sitt katalogbolag Eniro. Även statliga Posten har använt utländska bolag för försäljning av aktier. Men det finns fler intressanta nyheter för företagare, säger Mats Douhan, senior manager och skattejurist. Det är nya, bra övergångsregler för såna som varit bosatta i företagets villa. Nu under 2004 har man möjlighet att köpa ut fastigheten ur bolaget relativt förmånligt. Gör man det slipper man förmånsbeskattningen som jag tycker blir ganska dyr i vissa fall, säger Mats Douhan. Övergångsregeln finns på grund av att det blir nya, hårdare beskattningsregler i framtiden för försäljning av företag som innehåller fastigheter som används som bostad till företagaren. Ytterligare en förmånlig regel gäller förvaltningsföretag. Begreppet förvaltningsföretag, det vill säga företag som bara äger aktier och inte bedriver någon Godkända av det ledande förbundet ekonomiproffs som hjälper dig till framgång Du hittar dem på

11 ANNONS Hela denna tematidning är en annons om ekonomi för företagare från Mediaplanet ANNONS 11 verksamhet, avskaffades från första januari. Nu har man givit ägarna möjlighet att köpa ut aktierna ganska förmånligt. Det ska man komma ihåg att göra i år om man har såna företag, påminner Mats Douhan. Det är också nya regler för bruttolöneavdrag för lånedatorer. Bruttolöneavdraget begränsas till kronor per år, det fanns inget tak tidigare, säger Peter Grufman. En stor och viktig nyhet för företagare är att arvsskatten mellan makar är avskaffad sedan årsskiftet. Det har betydelse både om den ena eller båda äger aktier och driver ett bolag. Om den ena avlider kan den andra fortsätta verksamheten utan att behöva sälja aktier för att betala arvsskatten. Både Mats Douhan och Peter Grufman understryker också att reglerna för generationsskiften har mjukats upp betydligt sedan årsskiftet. Det är numera lättare och billigare för föräldrar att lämna över sina företag till barnen (se artikeln om generationskifte på sidan 12). De nya reglerna för generationsskiften omfattar numera även fastighetsförvaltande företag. Sedan årsskiftet gäller även en del förenklingar av rätten till avdrag för motion och friskvård för de anställda, i dag kan aktiviteten idkas enskilt, men det måste fortfarande vara fråga om en enklare form av motion och av mindre värde. Med mindre värde menas ungefär per år per arbetstagare, tror vi. Men det är fråga om ett marknadsmässigt pris för en enklare motionsaktivitet på orten som är avgörande och beloppet kan därför variera mellan landsort och storstad, säger Peter Grufman. Saken är inte heller prövad av någon rättslig instans så gränsen är oklar. Nya avdragsgilla områden för friskvård är så kallad kontorsmassage. Den kan ske på företaget eller troligtvis även hos en massör på stan, enligt Peter Grufman. Det ligger i tiden att man vill att folk ska hålla sig friska, flikar Mats Duohan in. Och tillägger att medaljens baksida är att det inte längre är möjligt för arbetsgivaren att betala tandvård för de anställda, utan att den anställda blir förmånsbeskattad. Skattejurister tipsar också om en sund strategi inför skattemyndigheten. Det är en huvudregel att om man gör någonting man inte är riktigt säker på i deklarationen så ska man ju tala om det så mycket man kan vad det är man begär avdrag för. För om man får ett avdrag underkänt och man inte har förklarat någonting så får man böta 40 procent extra i skattetillägg, förklarar Mats Douhan. Det finns fler intressanta nyheter för företagare Något som skattemyndigheterna ofta slår ned på är konferensresor. Det beror ofta på att företaget inte har planerat innehållet i resan i god tid och därför inte utformat konferensschemat tillräckligt tydligt. Mats Douhan och Peter Grufman känner till fall där företag har skrivit ett konstigt schema och fått avdragen underkända av skattemyndigheten. Om avdraget för konferensresan underkänns av skattemyndigheten tvingas personalen dessutom betala förmånsskatt för resan. Det kan bli dyrt, varnar skattejuristerna hos Ernst & Young. Företag kan också missa att inte dokumentera tillräckligt väl varför man representerar och med vem man representerar. Men är det inte affärsmässigt är den egna måltiden förmånsskattepliktig. Många har missat vad som gäller när de har köpt in fritidshus i sina bolag och tänker att jag är bara där en vecka på sommaren och en vecka på vintern. Då säger skattemyndigheten att du äger bolaget som äger stugan så du disponerar stugan hela året och då får man betala förmånsskatt för hela året, säger Mats Douhan. Vill man undvika dispositionsrätt och därmed förmånsbeskattning för den hela året måste man lämna stugan och samtliga nycklar till en hyresförmedlare så den står till uthyrning hela tiden. Man måste också se till att det i avtalet tydligt framgår att man inte får utnyttja fritidshuset löpande genom att ringa upp förvaltaren och säga att nu vill man använda stugan. Då är inte dispositionsrätten inskränkt. Om man gör undantag och nyttjande sker, bör man i avtalet dokumentera vilka veckor man disponerar stugan. Förmånsbeskattning skall då givetvis ske om man inte betalat marknadspris för den utnyttjade tiden. Carsten Larsen Att tänka på NOTISER Nya gränser för direktavdrag på inventarier av mindre värde i små företag kr, i medelstora företag och i storföretag kr Vissa kurser som data- och språkkurser är i regel avdragsgilla för företaget och skattefria för anställda. Allmänbildning är dock aldrig avdragsgillt och därför skattepliktig förmån för anställda. Det kan till exempel vara fråga om vanligt körkort. Företaget kan även få göra avdrag för anställdas grundutbildning, såsom till exempel att läsa till en jur.kand., men studenten måste då ta upp kostnaden som en förmån. Höj din pension. Du har rätt att köpa ikapp pensionsrätt som du tidigare inte har utnyttjat Om du har förlust på en kapitalförsäkring och funderar på att återköpa den bör du hellre sälja den. Då får du avdrag för kapitalförlusten, det får du inte annars. Detta gäller även kapitalförsäkringar som ägs av aktiebolag. Om företaget placerar pengar i aktier eller fonder är förvaltningsoch courtageavgifter avdragsgilla, liksom andra hjälpmedel för att göra placeringarna. Gåvor till anställda är avdragsgilla upp till följande belopp. Julgåvor, 400 kronor, jubileumsgåvor, kronor och minnesgåvor, kronor, samtliga belopp inklusive moms. Tekniska hjälpmedel - såsom mobiltelefoner - som det finns behov av och även används i tjänsten är avdragsgilla även om man kunnat spara pengar på att köpa en billigare produkt. Man kan därför välja senaste modeller utan att riskera avdragsrätten. Enklare former av massage som är av mindre värde räknas som friskvård och är avdragsgillt i företaget men inte skattepliktigt för den anställde. Det gäller t ex så kallad kontorsmassage. En förutsättning är dock att erbjudandet riktas till hela personalen inklusive tillfälligt anställda. Det ska vara nödvändigt att gå på krogen med sina kunder för att kostnaden ska bli avdragsgill. Man får dra av för 90 kronor per person, exklusive moms. Det gäller för såväl lunch som middag. Vin och sprit får ingå. Intern representation är exempelvis personalfester och då får man dra av totalt 90 kronor plus 180 kronor per person. Inget företag antas ha fest mer än två gånger om året. Dokumentera alltid med vem man representerat och av vilket skäl. Motion är avdragsgillt i företaget och inte skattepliktigt för den anställde. Den anställde kan göra betalningen i form av utlägg för arbetsgivarens räkning. Erbjudandet om fri eller delvis fri motion måste dock riktas till hela personalen inklusive tillfälligt anställda. Förmånen skall vidare vara av enklare slag och av mindre värde. Skattereduktion för vissa miljöförbättrande åtgärder Installation av energieffektiva fönster och biobränsleeldade uppvärmningssystem kan ge småhusägare sänkt skatt. Den som äger ett småhus kan få skattereduktion. Det gäller även om småhuset var inrättat till en bostad åt högst två familjer med tillhörande tomtmark på en lantbruksenhet. Några andra former av flerbostadshus berörs inte. Förutsättningen är att arbetet med förbättringarna påbörjas tidigast 1/ och avslutas senast 31/ Installationen måste vara betald senast vid tidpunkten för ansökan. Den ska ha kommit in till Skattemyndigheten senast den 2 maj året efter det år då den miljöförbättrande installationen avslutades. Ägaren kan få en skattereduktion med 30 procent av den del av underlaget som överstiger kronor. Skattereduktionen får ges med högst kr för installation av energieffektiva fönster och med högst kronor för installation av biobränsleeldade uppvärmningssystem. I underlaget för skattereduktion för installation av energieffektiva fönster räknas även utgifter för arbete in. Momsen ska räknas med i underlaget. En delägare av en fastighet tillgodoräknas högst så stor andel av den totala skattereduktionen som svarar mot delägarens andel av fastigheten vid tiden för den miljöförbättrande installationen. KÄLLA: MEDDELANDE FRÅN SKATTEVERKET

12 12 ANNONS Hela denna tematidning är en annons om ekonomi för företagare från Mediaplanet ANNONS Fotograf: Carsten Larsen Tio generationsskiften om dagen de närmaste tio åren Många företagare börjar planera generationsskiftena alldeles för sent, säger Sofia Linder, ekonom på Företagarna och författare till rapporten Vem vill ta över. Vi har gjort tre skrifter i ämnen som vi tycker är viktiga och som är matnyttig läsning för ledning, ekonomiavdelning och styrelseledamöter. STYRELSEPRAKTIKAN. Vad lagen säger om styrelsledamöters ansvar, styrelseledamöters olika roller samt hur man planerar ett långsiktigt och effektivt styrelsearbete. ÅRSREDOVISNINGSPRAKTIKAN. Krav på en årsredovisning, hur den är uppbyggd samt förklaringar till nyckeltal m.m. Alingsås Revision AB, Alingsås Tel Cederblads Revisionsbyrå AB, Kristianstad Tel Cederblads Revisionsbyrå AB, Malmö Tel Hummelkläppen i Stockholm AB, Stockholm Tel Revikonsult Revisionsbyrå AB, Helsingborg Tel Revinorr AB, Luleå Tel RevisorsAlliansen Frisell Svedin AB, Stockholm Tönnerviks Revision Karlstad KB, Karlstad Tel Wiman & Hammare AB, Stockholm Kansli: Sverev Service AB Artillerigatan 16, Stockholm Tel , Fax E-post: Namn Företag Adress Postadress Telefon Ju tidigare du planerar generationsskiftet i företaget desto bättre är möjligheterna att det blir en lyckad process. Generationsskiftet är komplicerat och det är vanligt att företagaren skjuter upp beslutet och inte har börjat tänka på det förrän det är omedelbart förestående. Styrelseuppdrag? EKONOMIPRAKTIKAN. Beskrivning av den ekonomiska planeringen som effektivt styrmedel för företaget. Vi, det är Sverev. En sammanslutning av mindre, enskilda revisionsbyråer över hela landet. Grunden för vårt samarbete är tron på den lokala, själv stän di ga byrån som för ut sätt ning för att göra ett bra jobb. Samtidigt tror vi på stordriftsfördelar när det gäller rikstäckande service, för utlandsuppdrag, för spe ci a list funk tio ner, för utbildning och för branschengagemang av olika slag. Dessutom finns utlandsrepresentation i drygt sjuttio länder genom DFK International när och om det behövs. Sverige står inför en våg av generationsskiften och överlåtelser av företag det närmaste decenniet. Enligt rapporten Vem vill ta över från Företagarna är var fjärde företagare född på 1940-talet och står inför pensionering kommande decenniet. Det innebär att inte mindre än företagsöverlåtelser behöver genomföras på drygt tio år. Företagarna spår att inte mindre än av dessa generationsskiften genomförs inom familjen. Det är i runda tal 10 generationsskiften om dagen i tio år, söndagar oräknade. Erfarenheterna är tyvärr väldigt dystra. Var tredje ägarskifte misslyckas på så vis att det överlåtna företaget läggs ned eller går i konkurs kort tid efter ägarskiftet har genomförts, säger Sofia Linder, ekonom på Företagarna och författare till rapporten Vem vill ta över. Ett samarbete med en Sverev-byrå innebär alltså att man alltid arbetar utifrån det lokala behovet och den lokala förankringen. Därutöver finns tillgång till alla tänkbara resurser och kunskaper. Allt efter behov. En Sverev-byrå är aldrig för stor. Eller för liten. Beställ idag vår lilla skriftserie från oss. Den innehåller matnyttig läsning för garvade styrelseproffs, för försäljningschefer och för nyanställda medarbetare på ekonomiavdelningen. Kanske ger det även en impuls till att se över samarbetet med revisorn. Välkommen med din beställning! Ja, tack. Jag beställer... ex av samtliga tre skrifterna till paketpris 200:- exkl. moms och porto. Jag vill bara ha...praktikan i... exemplar för 100:-/st. exkl. moms och porto. Posta kupongen till Sverev Service AB, Artillerigatan 16, Stockholm. Fax på eller E-post: går också bra. DÅLIG PLANERING är en av de vanligaste orsakerna till konkurser och företagsnedläggningar i samband med ägarskiften. Det finns inget generellt svar på hur man ska gå tillväga vid generationsskiften, säger Karin Berggren, jurist hos Företagarna. Man måste titta på varje enskilt fall och se hur det bäst kan lösas. Det bästa är om man har några år på sig att planera generationsskiftet, fortsätter Karin Berggren. Då kan man som företagare se till att man har ett bra liv även när man har slutat med företaget. Se över pensionslösningar, till exempel. Det gäller också att hitta några som vill ta över och driva företaget. Sånt tar tid. Många företagare börjar planera generationsskiftena alldeles för sent, säger Sofia Linder. DE SKJUTER PÅ BESLUTET och hoppas att ett barn vill ta över. Det är olyckligt. Sannolikheten för att genomföra ett lyckat generationsskifte inom familjen ökar om man planerar i tid, det är också då man kan komma undan de värsta skatteeffekterna och göra överlåtelsen till det lägsta priset. Det är mycket känslor förknippat med att lämna över sitt livsverk. Ett generationsskifte är en känslosam process. Många företagare vill inte skylta med att de tänker sälja. De vill inte oroa anställda, kunder och leverantörer. FÖRETAGAREN MÅSTE FRÅGA SIG: Vad vill jag som företagare ha ut av företagande efter att jag har slutat? Är jag beredd att sälja till vem som helst eller till någon jag vet kommer att driva det vidare enligt de principerna jag har drivit det? Man kanske är beredd att gå ned i pris om man får sälja till någon man vet är riktigt seriös. Medan man inte vill sälja till någon som kan tänkas slå ihop verksamheten med annan verksamhet och sedan lägga ned företaget. Vi vet också att det kan vara en svår process att hitta

13 Hela denna tematidning är en annons från MediaPlanet Fotograf: Carsten Larsen Svanströms hittar du här: GÖTEBORG: Andréeg. 9 Importg. 2-4 Åkareplatsen 4 HELSINGBORG: Regementsv. 5 HUDIKSVALL: Rönningev. 2 KRISTINEHAMN: Västgötag. 43 LINKÖPING: Barhällsg. 10, LUND: Bondev. 2 MALMÖ: Agnesfridsv. 178 Skomakareg. 9 STOCKHOLM: Bromma: Ekbacksv. 32 City: Sveav. 17 Sveav. 73 Hammarby: Textilv. 1 Kungsholmen: Hantverkarg. 24 S:t Eriksg. 37B Liljeholmen: Årstaängsv. 21C Skärholmen: Stensätrav. 5 Solna: Anderstorpsv. 12 Storängsbotten: Storängskroken Södermalm: Hornsg. 90 Tyresö: Antennv. 2 Upplands Väsby: Sandav. 2 Årsta: Sockengränd 3 Östermalm: Humlegårdsg. 6 SUNDSVALL: Storg SÖDERTÄLJE: Strandg. 6-8 UMEÅ: Sandbackav. 1 UPPSALA: Bolandsg. 15G Vaksalag VÄSTERÅS: Ängsgärdsg. 10 ÖREBRO: Elementv. 8 ÖRNSKÖLDSVIK: Nygatan 10 Telefon vx Det finns inget generellt svar på hur man ska gå tillväga vid generationsskiften, säger Karin Berggren, jurist hos Företagarna. Man måste titta på varje enskilt fall och se hur det bäst kan lösas. köpare till företaget om man inte har barn som vill ta över. Då är det många som tvingas fortsätta längre än de hade tänkt, säger Sofia Linder. Vi har haft många som har hört av sig och frågar hur de kan komma i kontakt med de företagare som vill sluta. Så det finns många som vill ta över, men det är inte lätt för köpare och säljare att hitta varandra i dagsläget. vederlagsrevers. Den som tar emot företaget ska behålla det i minst tre år, mot tidigare fem år. Från årskiftet är det också möjligt att bara ge en del av företaget och ändå få använda lättnadsreglerna. Det kan vara en svår process att hitta köpare till företaget om man inte har barn som vill ta över. Några stora svårigheter i samband med generationsskiftet är hur man ska värdera företaget, hur generationsskiftet ska genomföras och hur det ska finansieras. OM BARNEN VILL TA ÖVER företaget kan det ske genom arv, gåva, köp eller en kombination av gåva och köp. För att underlätta generationsväxling inom familjen finns den så kallade lättnadsreglerna. Reglerna har ändrats från och med den första januari i år vilket gör att de är lättare att använda. Lättnadsreglerna innebär att gåvoskatten ska beräknas på endast 30 procent av företagets substansvärde, tillgångar minus skulder. Den som ger bort företaget får inte ställa några villkor för gåvan men från årskiftet tillåts ersättning, till exempel en GENERATIONSSKIFTEN ÄR I REGEL skattemässigt krångliga. Kvalificerad rådgivning är nödvändig. De finns många jurister och ekonomer som jobbar med generationsväxlingar, de flesta stora revisionsfirmor kan också hjälpa till. Det ligger ett viktigt ansvar på företagarna själva att tänka på generationsskiftet, att skapa strategier och tänka på hur man vill se företagets fortlevnad och börja planera i god tid. Det kan man ju börja med själv. Det är tyvärr många i dag som inte har tänkt på det här, konstaterar Sofia Linder. RAPPORTEN VEM VILL TA ÖVER ger råden att företagarna bör upprätta ägarstrategier. Se det framtida ägarskiftet som sitt livs investering, planera ägarskiftet i god tid, tidigt engagera en yngre generation, vara öppna och affärsmässiga och skapa bra beslutsunderlag vid överlåtelse inom familjen och föra över kunskap till efterträdaren. Carsten Larsen

14 14 ANNONS Hela denna tematidning är en annons om ekonomi för företagare från Mediaplanet ANNONS Oberoendeanalys svårhanterlig rollkonflikt I turerna kring förslaget om skärpt lagstiftning för aktiebolagens jävsprövning av revisorer, har också revisorsrollens yrkesetiska frågeställningar debatterats. Det är när revisorn i enlighet med Revisorslagens krav inför varje uppdrag ska pröva sin oberoendeställning, som hon eller han också själv ska bedöma riskerna för jäv. Den här sortens rollkonflikter inrymmer alltid svåra ställningstaganden värderings- och normmässigt, säger Tomas Brytting, docent i företagsekonomi och verksam på Etikakademin. Det är människor med både rådgivande och kontrollerande arbetsuppgifter, som har rollkonflikterna inbyggda i sina jobb. Något som Tomas Brytting menar helst ska undvikas. Det finns rent humanistiska argument för att man inte medvetet ska utsätta människor för rollkonflikter. Ibland är det ofrånkomligt, men man ska försöka minimera de situationerna. Moralisk stress När det gäller revisorers självprövning av sin oberoendeställning anser Tomas att begreppet moraliskt betingad stress är relevant. Det är en stress, som vi människor ofta hamnar i, när vi ska ta ställning till oförenliga krav. Dessutom finns en risk för att man i den här spänningen lägger all moral åt sidan och säger att konflikten är olöslig. Alltså agerar man företagsstrategiskt eller ekonomiskt i stället, fortsätter Tomas. Det är enklare och lättare att styras av rationella företagsekonomiska argument, än att ta itu med frågor utifrån ett moralfilosofiskt angreppssätt. Psykologiskt finns det en sådan flyktmekanism. Starka personer och motkrafter Att revisorer kan uppleva rollkonflikten som olöslig, förklarar Tomas med att de ofta ställs mot starka personer i en stark roll företagens ledande chefer. Lura revisorn!! - han kommer att tro att Du gått en snabbkurs i bokföring Till det kommer att revisorsrollen av tradition har låg status. Både interna och externa revisorer är viktiga, som motkrafter till starka företagsledningar. Men revisorer har ofta pärmbärarstatus och anses tillhöra den tärande delen av verksamheten. Motkraften blir för svag när man ställs inför problem, som ofta ligger inom en gråzon och där revisorn måste tolka och göra egna bedömningar. Ibland leder det till beslut, som utifrån sett, verkar väldigt konstiga eller direkt omoraliska. Ändrad självprövning Adam Diamant, som är doktorand i företagsrätt på Uppsala Universitet, är jurist och forskar kring revisorsrollen. Han betonar vikten av att man i debatten skiljer på jävsbegreppet i Aktiebolagslagen (ABL) och på oberoendebegreppet i Revisorslagen där jävsfrågorna ska ingå i revisorns självprövning. Det är när man betraktar jävet som en del av oberoendefrågan, som man också träffar det yrkesetiska dilemmat i dess helhet. Tomas Brytting, docent i företagsekonomi och verksam på Etikakademin, säger att både interna och externa revisorer är viktiga, som motkrafter till starka företagsledningar. I stället för att skärpa jävsbestämmelsen i ABL kan man teoretiskt tänka sig att Revisorslagen ska tillämpas på ett sådant sätt att förbudet för självgranskning gör att revisorn över huvud taget inte får befatta sig med en klients redovisning. Enligt Adam skulle flexibiliteten, som lagstiftaren byggt in i Revisorslagen, kunna göra den strängare synen på oberoendet möjlig, med beaktande av att Revisorsnämnden och domstolarna har tolkningsföreträde i förhållande till FARs självreglering. Per Ölund Windows & Macintosh SVERIGES LÄTTASTE BOKFÖRINGSPROGRAM Bokföring Fakturering Artiklar Kunder Leverantörer - Allt i samma system - Inga bokföringskunskaper behövs - Pris 1.250:- ex moms Vi har marknadens bredaste sortiment av ekonomisystem - allt från riktigt enkla bokföringsprogram till avancerade affärssystem - även föreningssystem - och detta till oslagbara priser! Hämta gratis demo från vår hemsida Köpmansgatan Båstad Tel Motkraften blir för svag när man ställs inför problem, som ofta ligger inom en gråzon och där revisorn måste tolka och göra egna bedömningar. Ibland leder det till beslut, som utifrån sett, verkar väldigt konstiga eller direkt omoraliska.

15 ANNONS Hela denna tematidning är en annons om ekonomi för företagare från Mediaplanet ANNONS 15 Bankerna gör jobbet åt företagen Vad gör de på banken efter tre? Svaret är att de gör en hel del bra saker, inte minst för företagare. Att skapa ett bra likviditetsflöde är nödvändigt för att göra en verksamhet lönsam. Det kräver omfattande och tidskrävande administration. Inte alla är medvetna om hur stor del av den hanteringen bankerna kan utföra. Genom att utnyttja den omfattande service affärsbankerna erbjuder skapas både bättre likviditet och mer utrymme för kund- och personalvård och därmed ett bättre företagsklimat. Banken hjälper Dig att hantera Dina inbetalningar. De tar hand om de ankommande betalningarna som även kan prickas automatiskt, ordnar Autogiro, hanterar kortinlösen både över disk och via internet och tar hand Dina kontanter genom t e x Servicebox. Banken kan även hjälpa Er med Faktura - och Inkassoservice. De kan hjälpa Er att hantera kundreskontran och tillhörande påminnelseoch kravhantering. Detta brukar resultera i snabbare betalning. Det finns även möjlighet att belåna fakturorna hos banken. Du kan få hjälp med att betala fakturor och löner. Banken kan bevaka dina svenska och utländska leverantörsbetalningar och utföra andra typer av utbetalningar såsom skatter och löner. I det fall det krävs kan banken hjälpa till med dokumentaffärer såsom inkasso och remburser. Banken kan också tillhandahålla företagskort, där antingen företaget eller den anställde är betalningsansvarig. Banken kan även placera Din överskottslikviditet. De kan vägleda Dig att placera Dina överskottsmedel utifrån hur länge Du kan avvara pengarna och utifrån riskbenägenhet. Länkar till de flesta av landets banker finns bland annat på och Det är viktigt att vi lever nära kunden för att vägleda och på bästa sätt skräddarsy en lösning som möter den enskilde kundens specifika behov. Vid rådgivning försöker vi fånga företagets behov inom Betalning, Finansiering, Placering, Försäkring samt erbjudande till företagets anställda. Våra kunder har även ett bra stöd av vår internettjänst där de kan hantera och få en bättre överblick på sina betalningsflöden samt löpande söka information om vad banken erbjuder Per Eldestrand Bankdirektör på Handelsbanken i Nacka Affärs- och kreditinformation? UC marknadens mest kundanpassade sortiment Kan du styra ditt företag? flexibla leveranssätt förädlade produkter korrekt, aktuell och relevant information omfattande statistisk kompetens expertis inom kreditområdet UC AB Ekonomiutbildningar som ger dig framgång.

16

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Här har du världens möjligheter. Studentinformation

Här har du världens möjligheter. Studentinformation Här har du världens möjligheter Studentinformation Grant Thornton är det ledande revisionsoch konsultföretaget med fokus på dynamiska entreprenörsföretag. Våra medarbetare beskriver att vår företagskultur

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

(NGM: MSAB B) till 31,83 Mkr (17,32) Resultat per (9,92) startpakett. % och. efterfrågan. annat: se sina licenser.

(NGM: MSAB B) till 31,83 Mkr (17,32) Resultat per (9,92) startpakett. % och. efterfrågan. annat: se sina licenser. Niomånadersrapport 2007 Publiceras 2007-10-26 (NGM: MSAB B) Nettoomsättningen under perioden uppgick till 31,83 Mkr (17,32) Resultatet efter finansiella poster var 13,61 Mkr (7,00) Resultat per aktie 0,777

Läs mer

Förmåner och representation

Förmåner och representation Förmåner och representation Agenda 1. Allmänt om förmånsbeskattning 2. Skattefria förmåner Personalvårdsförmåner Motion och annan friskvård Förmåner av begränsat värde - arbetsredskap Elektronisk utrustning

Läs mer

Välkommen till Modern Ekonomi

Välkommen till Modern Ekonomi MODERN EKONOMI Mats Olsson - Falköping Lena Grevsjö - Kungsbackakontoret Mats Olsson - Falköpingskontoret Välkommen till Modern Ekonomi Modern Ekonomi är ett av Sveriges snabbast växande företag för ekonomitjänster.

Läs mer

HÖGRE REVISORSEXAMEN Del II

HÖGRE REVISORSEXAMEN Del II HÖGRE REVISORSEXAMEN Del II December 2007 2 HÖGRE REVISORSEXAMEN Allmänt Datum: 4-5 december 2007 Skrivtid: 2 x 4,5 timmar, varav 4,5 timmar för del II Hjälpmedel: Alla hjälpmedel är tillåtna förutom kontakt

Läs mer

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen Wallenstam grundades 1944 och är med drygt 10.000 bostäder i sitt bestånd ett av Stockholm Fondbörs största bostadsfastighetsbolag. Med en yta om ca 1.000.000 kvm och ett börsvärde på ca 1 miljard kronor

Läs mer

Representation och gåvor för anställda i Växjö kommun

Representation och gåvor för anställda i Växjö kommun Rev av belopp och mutbrott 2012 Personalkontoret KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Representation och gåvor för anställda i Växjö kommun Beslut av kommunchefen och gäller från 2012-08-01. Representation All

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

Riktlinjer Representation, gåvor och personalförmåner

Riktlinjer Representation, gåvor och personalförmåner Riktlinjer Representation, gåvor och personalförmåner Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Representation, gåvor och personalförmåner Riktlinjer 2014-06-16, 103 Kommunfullmäktige

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 Sammandrag Efterfrågan på Gevekos viktigaste marknader minskade under 1996. Koncernens fakturering minskade med 13% till 856 (982) Mkr. Rörelseresultatet efter planenliga avskrivningar

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari juni Omsättningen minskade med 51 % till 2 156 tkr (4 409 tkr) Orderingången

Läs mer

Investera i en ny tjänst på en ny marknad. Bokföring, redovisning och affärssystem som molntjänst.

Investera i en ny tjänst på en ny marknad. Bokföring, redovisning och affärssystem som molntjänst. Investera i en ny tjänst på en ny marknad. Bokföring, redovisning och affärssystem som molntjänst. Ett säkrare sätt att se in i framtiden. VD har ordet Redovisnings- och revisionsbranschen är inne i en

Läs mer

Affärsplan. En första skiss. Almi Företagspartner AB. Mångfaldigande får ske om denna textrad bibehålls. 2011-10-15

Affärsplan. En första skiss. Almi Företagspartner AB. Mångfaldigande får ske om denna textrad bibehålls. 2011-10-15 Affärsplan En första skiss 1 Förbereda eget företag en utvecklingsprocess Du själv som företagare Att driva eget företag är spännande och en stor utmaning det är ett sätt att leva. Att vara egen företagare

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

SEB Trygg Liv Pensionstjänst AB Pensions- och vinstandelsstiftelse från ax till limpa

SEB Trygg Liv Pensionstjänst AB Pensions- och vinstandelsstiftelse från ax till limpa SEB Trygg Liv Pensionstjänst AB Pensions- och vinstandelsstiftelse från ax till limpa Välkommen till SEB Trygg Liv Pensionstjänst AB SEB Trygg Liv Pensionstjänst AB är ledande i Sverige när det gäller

Läs mer

4 För mycket låsta pengar?

4 För mycket låsta pengar? 4 För mycket låsta pengar? Rörelsekapital I balansräkningen finns de tillgångsposter som med ett gemensamt namn kallas för omsättningstillgångar. De har sin motsvarighet på skuldsidan i form av skulder

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari mars Omsättningen minskade med 43 % till 1 190 tkr (2 093 tkr) Orderingången

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

Luleå kommun som attraktiv arbetsgivare ser medarbetarens hälsa som en framgångsfaktor.

Luleå kommun som attraktiv arbetsgivare ser medarbetarens hälsa som en framgångsfaktor. LULEÅ KOMMUN Dnr 2 (10) Förord Luleå kommun som attraktiv arbetsgivare ser medarbetarens hälsa som en framgångsfaktor. Min förhoppning är att riktlinjerna ger ett enhetligt synsätt och kommer att stärka

Läs mer

1/18/2011. Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Finansiering

1/18/2011. Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Finansiering Välkommen till Industriell Ekonomi gk Kapitel 21: Finansiering Finansiering 1 Håkan Kullvén Hakan.kullven@indek.kth.se Varför behöver företag kapital? Finansiering Fyra typer av kapital i ett företag Realkapital

Läs mer

Anders Andersson, Driva Eget Frukostklubben i Danderyd 7/5. Småföretagarnas möjligheter Skattestrategier för småföretag Bästa placeringsstrategin

Anders Andersson, Driva Eget Frukostklubben i Danderyd 7/5. Småföretagarnas möjligheter Skattestrategier för småföretag Bästa placeringsstrategin Anders Andersson, Driva Eget Frukostklubben i Danderyd 7/5 Småföretagarnas möjligheter Skattestrategier för småföretag Bästa placeringsstrategin Så utnyttjar du att du är liten Du kan vara personlig Du

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari juni Nettoomsättningen ökade med 261 % till 4 409 tkr (1 223 tkr) Försäljningen

Läs mer

Granska årsredovisning - Zingo Djurvård AB

Granska årsredovisning - Zingo Djurvård AB Granska årsredovisning - Zingo Djurvård AB Du ska som revisor granska årsredovisningen för Zingo Djurvård AB för 2014. Bolaget ägs av Lisen Krall som tidigare drev företaget som enskild näringsidkare.

Läs mer

Större kassa med effektivare fakturering

Större kassa med effektivare fakturering Större kassa med effektivare fakturering Cash is king. Detta bekanta uttryck är så sant som det är sagt. Kanske inte cash i sin faktiskt fysiska form, men definitivt dess funktion i ett företag. Att företag

Läs mer

Reklamskatt ska betalas på annonser och reklam enligt lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam (reklamskattelagen).

Reklamskatt ska betalas på annonser och reklam enligt lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam (reklamskattelagen). Punktskatter - Reklamskatt Vi är en ideell förening som inte betalar några andra skatter, kan vi vara skattskyldiga för reklamskatt ändå? Ja, skattskyldig för reklamskatt är den som i yrkesmässig verksamhet

Läs mer

Regler och riktlinjer för representation, gåvor och andra förmåner

Regler och riktlinjer för representation, gåvor och andra förmåner Sida 1 av 5 Regler och riktlinjer för representation, gåvor och andra förmåner Inom LRF Samköp gäller förbud mot givande och tagande av förmån som utgör muta 1. Varje medarbetare 2 inom LRF Samköp är skyldig

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014 2014-08-28

Delårsrapport januari juni 2014 2014-08-28 2014-08-28 Delårsrapport januari juni 2014 Nettoomsättningen har ökat med 29 % under första halvåret mot föregående år Rörelseresultatet är 2,1 MSEK bättre efter första halvåret mot föregående år Händelser

Läs mer

VISMA EGET AKTIEBOLAG --- version för inkomståret 2011

VISMA EGET AKTIEBOLAG --- version för inkomståret 2011 VISMA EGET AKTIEBOLAG --- version för inkomståret 2011 Visma Eget Aktiebolag passar särskilt bra för dig som vill klara hela det mindre bolagets administration på egen hand när revisorstvånget försvann

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Finansiering. Varför behöver företag kapital? Vad är finansiering? Kap 21 Finansiering. Finansiering. Fyra typer av kapital i ett företag.

Finansiering. Varför behöver företag kapital? Vad är finansiering? Kap 21 Finansiering. Finansiering. Fyra typer av kapital i ett företag. Finansiering Kap 21 Finansiering ME1002 Industriell ekonomi GK 1 2011 Vt period 4 Tomas Sörensson 1 Varför behöver företag kapital? Finansiering Fyra typer av kapital i ett företag Realkapital Finansiellt

Läs mer

AMBLIN EKONOMIKONSULTATIONER OCH EKONOMISK FÖRVALTNING

AMBLIN EKONOMIKONSULTATIONER OCH EKONOMISK FÖRVALTNING AMBLIN EKONOMIKONSULTATIONER OCH EKONOMISK FÖRVALTNING För de bolag som endast konsoliderar i samband med kvartalsrapporter är det mer kostnadseffektivt att ta in en konsult vid dessa tillfällen, än att

Läs mer

Så skapar du en framgångsrik ägarförändring i tuffare tider. Inbjudan till seminarium med. business matchmaking. En aktivitet inom Deloitte Access

Så skapar du en framgångsrik ägarförändring i tuffare tider. Inbjudan till seminarium med. business matchmaking. En aktivitet inom Deloitte Access Så skapar du en framgångsrik ägarförändring i tuffare tider En aktivitet inom Deloitte Access Inbjudan till seminarium med business matchmaking Ägarförändring är en komplicerad process i vanliga fall och

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Närmare relation. Bättre prestation.

Närmare relation. Bättre prestation. Närmare relation. Bättre prestation. Jurist & Inkasso är specialister inom inkasso, juridik, fakturering och finansiering. Våra kunder är företagare med fordringar mot andra företag samt fastighetsägare,

Läs mer

Välj rätt bolagsform

Välj rätt bolagsform AV ANNIKA ROSELL SMÅFÖRETAGARE Välj rätt bolagsform Vilken bolagsform passar mig bäst? Den frågan måste både gamla och nya företagare ställa sig. Här kan du läsa om för- och nackdelar med olika alternativ.

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

2015 Bolagsstiftarna AB

2015 Bolagsstiftarna AB 2015 Charlotte Wiberg Vice VD Patrik Nilsson VD Ansvarig snabbavveckling Lämna ditt bolag i trygga händer Efter mer än 20 år i branschen har vi på Bolagsstiftarna blivit experter inom bolagsjuridik. Vi

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2011

Delårsrapport januari-mars 2011 Fortnox DelårsrapportQ1AB Januari - mars (publ) Q1 Fortnox AB (publ) org nr 556469-6291 Delårsrapport januari-mars Första kvartalet (jämfört med första kvartalet 2010) >> Omsättningen ökade till 10 241

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 20 OKTOBER 1998 * Periodens resultat ökade från ett nollresultat till 60 mkr * Fortsatt god efterfrågan på företagets programvaror och tjänster * Omsättningen

Läs mer

Synpunkter på Skatteverkets ställningstagande 2013-02-25 dnr 131 117310-13/111 om rätt till avdrag för ränta på interna lån

Synpunkter på Skatteverkets ställningstagande 2013-02-25 dnr 131 117310-13/111 om rätt till avdrag för ränta på interna lån PM 2013-03-08 1 (6) Avdelningen för juridik Lars Björnson Synpunkter på Skatteverkets ställningstagande 2013-02-25 dnr 131 117310-13/111 om rätt till avdrag för ränta på interna lån Finansdepartementets

Läs mer

Bolag eller inte bolag? det är frågan

Bolag eller inte bolag? det är frågan Anläggningskonferens 2014-11-05 Bolag eller inte bolag? det är frågan Annika Nordqvist, 08-563 072 44 annika.nordqvist@se.gt.com Tomas Rosenqvist, 018-65 81 21 tomas.rosenqvist@se.gt.com Föreningen inskränkt

Läs mer

Nya planer för gården?

Nya planer för gården? Nya planer för gården? Tio steg för att lyckas med ett generationsskifte För ett rikare liv på landet Gör en smidig växling till nästa generation Att genomgå en generationsväxling innebär mycket att tänka

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003-01-01 2003-12-31

Bokslutskommuniké 2003-01-01 2003-12-31 Bokslutskommuniké 2003-01-01 2003-12-31 Verksamhet Nettoomsättningen under perioden uppgick till 7,43 Mkr (9,5) Resultatet efter finansiella poster var -0,7 Mkr (-4,0) SoftGSM X-Ray färdigställs och börjar

Läs mer

Reflektioner från föregående vecka

Reflektioner från föregående vecka Reflektioner från föregående vecka Investeringsbedömning (forts) Resultat- och balansräkning Finansieringsanalys av ett bostadsköp Jämförelse mellan bostadsrätt och villa Boendekostnadskalkyl Hur ska köpet

Läs mer

Vässa ekonomin i vinter

Vässa ekonomin i vinter Du öppnar väl ditt orange kuvert? Nu kan du göra bankärenden på nya sätt och på nya platser. Smart Safety: enklare för dig svårare för tjuven. Vässa ekonomin i vinter Januari 2009 Nytt år nya möjligheter

Läs mer

Finansiell rapport tertial 1 2014

Finansiell rapport tertial 1 2014 Tjänsteskrivelse 1 (6) Datum 2014-05-14 Ekonomichef Agneta Sjölund 0410-73 31 38, 0708-817 138 agneta.sjolund@trelleborg.se Kommunstyrelsen Finansiell rapport tertial 1 2014 I kommunens finanspolicy anges

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Redovisningsprinciper 2 Aktien 2 Granskning

Läs mer

FÖRETAGSPRODUKTER Företagsprodukter från Skattebetalarnas Förening

FÖRETAGSPRODUKTER Företagsprodukter från Skattebetalarnas Förening FÖRETAGSPRODUKTER Företagsprodukter från Skattebetalarnas Förening VÄLKOMMEN TILL SKATTEBETALARNA Du vet hur viktigt det är att få hjälp och ersättning om något oförutsett händer. Hur viktigt det är att

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Bokslutskommuniké. Senzime AB (publ) 556565-5734. Perioden 2012-01-01 2012-12-31

Bokslutskommuniké. Senzime AB (publ) 556565-5734. Perioden 2012-01-01 2012-12-31 Senzime AB (publ) 1 (7) Bokslutskommuniké för Senzime AB (publ) Perioden 2012-01-01 2012-12-31 Senzime AB (publ) 2 (7) Senzime AB (publ) får härmed avge bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2012. Nettoomsättningen

Läs mer

Leif Malmborg Aktiebolagstjänst. presenterar Från enskild firma eller handelsbolag till aktiebolag

Leif Malmborg Aktiebolagstjänst. presenterar Från enskild firma eller handelsbolag till aktiebolag Leif Malmborg Aktiebolagstjänst presenterar Från enskild firma eller handelsbolag till aktiebolag Hur får du använda aktiekapitalet Fördelar/nackdelar; enskild firma - handelsbolag - aktiebolag Formalia

Läs mer

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Komplett ekonomisystem med säljstöd och webbutik Testvinnende økonomisystem Allt i en lösning Mest för pengarna Enkelt att använda Tillgänglig support

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2013

Delårsrapport jan-mars 2013 Delårsrapport jan-mars 2013 världens näst största receptsajt - 21 miljoner besökare på HIttarecept globalt i mars Styrelsen och verkställande direktören för 203 Web Group AB (publ) avger härmed följande

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL BDO Malmö Hur äga häst?

VÄLKOMMEN TILL BDO Malmö Hur äga häst? VÄLKOMMEN TILL BDO Malmö Hur äga häst? Kristina Anderson Auktoriserad revisor, partner 070-624 58 06 VI SPEGLAR LOKALA BEHOV OCH GLOBALA ÖNSKEMÅL BDO International är världens femte största revisions-

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik Göteborg 2007-05-21 Delårsrapport perioden januari mars 2007 Första kvartalet 2007 Omsättningen under de första tre månaderna 2007 ökade med 61 procent till 7,4 (4,6) Mkr, en ökning med 2,8 Mkr. Rörelseresultatet

Läs mer

Bolån 60+ Upptäck lånet som frigör ditt bundna kapital.

Bolån 60+ Upptäck lånet som frigör ditt bundna kapital. Bolån 60+ Upptäck lånet som frigör ditt bundna kapital. Min syster och hennes man tog ett lån före mig. Boel 67 år Frigör pengar som finns låsta i din bostad. Är du över 60 år och bor i en helt eller nära

Läs mer

Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22

Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22 Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22 Nettoomsättningen under perioden uppgick till 1,3 Mkr Resultatet efter finansiella poster var 0,67 Mkr Bolaget har levererat SoftGSM X-Ray till England Bolaget

Läs mer

Finansiell rapport tertial 2 2014

Finansiell rapport tertial 2 2014 Tjänsteskrivelse 1 (6) Datum 2014-09-10 Ekonomichef Agneta Sjölund 0410-73 31 38, 0708-817 138 agneta.sjolund@trelleborg.se Kommunstyrelsen Finansiell rapport tertial 2 2014 I kommunens finanspolicy anges

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Nettoomsättningen uppgick till 126 mkr (153). Rörelseresultatet ökade till 4,7 mkr (1,3). Rörelsemarginalen ökade till 3,7 procent (0,9). Resultatet efter finansiella

Läs mer

Datum för tentamen 2007-03-25 Skrivningsansvarig lärare Carina Åresved-Gustavsson

Datum för tentamen 2007-03-25 Skrivningsansvarig lärare Carina Åresved-Gustavsson Skriftligt prov i delkurs Affärsredovisning och budgetering 5p Inom kurs eller program Företagsekonomi 1-10p inr. ekonomistyrning (distans) Med kurskod FEK106 Datum för tentamen 2007-03-25 Skrivningsansvarig

Läs mer

Lathund för redovisning av representation m.m. vid Stockholms universitet

Lathund för redovisning av representation m.m. vid Stockholms universitet Lathund för redovisning av representation m.m. vid Stockholms universitet Den här lathunden är ett komplement till SU:s riktlinjer för representation, och tar upp vilka kriterier som gäller för extern

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Devicom AB (Publ) Organisationsnummer: 556635-1325 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2007-01-01-2007-03-31

DELÅRSRAPPORT. Devicom AB (Publ) Organisationsnummer: 556635-1325 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2007-01-01-2007-03-31 DELÅRSRAPPORT Devicom AB (Publ) Organisationsnummer: 556635-1325 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2007-01-01-2007-03-31 1 DATUM FÖR EKONOMISK INFORMATION Delårsrapport för perioden 1 januari till den 30 juni

Läs mer

11.26 MARIK AB kassaflödesanalys med indirekt metod

11.26 MARIK AB kassaflödesanalys med indirekt metod 11.26 MARIK AB kassaflödesanalys med indirekt metod MARIKAB redovisar nedanstående balans- och resultaträkning för 20X8. Upprätta en kassaflödesanalys för 20X8 med hjälp av dessa rapporter och upplysningarna

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(8) STARK VINSTÖKNING OCH FORTSATT FRAMTIDA TILLVÄXT I HOIST Resultatet före skatt redovisas till 33,0 Mkr (8,2) motsvarande

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Brandworld Sverige AB (publ) Delårsrapport, juli sept 2011

Brandworld Sverige AB (publ) Delårsrapport, juli sept 2011 Brandworld Sverige AB (publ) Delårsrapport, juli sept 2011 Öppning av BrandWorld i Halmstad och Löddeköpinge Nettoomsättningen minskade med 13,5 %, 30.405 TSEK (35.140 TSEK) Resultat per aktie uppgick

Läs mer

SenseAir delårsrapport jan-mars 2009 1 (7) SenseAir AB. Delårsrapport januari mars 2009

SenseAir delårsrapport jan-mars 2009 1 (7) SenseAir AB. Delårsrapport januari mars 2009 SenseAir delårsrapport jan-mars 2009 1 (7) SenseAir AB Delårsrapport januari mars 2009 Tre månader i korthet Nettoomsättningen för SenseAir ökade med 32 % och uppgick till 23 027 ksek (17 421 ksek) Rörelseresultatet

Läs mer

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare?

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? 040-54 41 10 kontakt@bcms.se www.bcms.se BCMS Scandinavia, Annebergsgatan 15 B, 214 66 Malmö 1 Sammanfattning Varför är det

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013

Delårsrapport januari mars 2013 2013-05-16 Delårsrapport januari mars 2013 Nettoomsättningen ökade med 86 % under första kvartalet mot föregående år Bra resultatförbättring under kallt första kvartal Förvärv av samtliga bostadsrätter

Läs mer

Testa och utveckla din företagsidé

Testa och utveckla din företagsidé Testa och utveckla din företagsidé TESTA OCH UTVECKLA DIN FÖRETAGSIDÉ Ännu har du inte bestämt dig för att starta, men du har en tydlig bild av vilken verksamhet du skulle ha i ditt företag om det blev

Läs mer

Skattereduktion för vissa miljöförbättrande installationer (Miljö-ROT)

Skattereduktion för vissa miljöförbättrande installationer (Miljö-ROT) SKV 323 utgåva 1 Skattereduktion för vissa miljöförbättrande installationer (Miljö-ROT) Denna information vänder sig till ägare av småhus ägare av lantbruksenhet med småhus Du kan få skattereduktion om

Läs mer

På avstämningsdagen för aktiespliten den 9 maj 2008 delas en (1) befintlig aktie i HiQ i två (2) aktier, varav en (1) inlösenaktie.

På avstämningsdagen för aktiespliten den 9 maj 2008 delas en (1) befintlig aktie i HiQ i två (2) aktier, varav en (1) inlösenaktie. INLÖSEN 2008 information till aktieägarna i hiq international ab (publ) inför årsstämma den 30 april 2008 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande 1 Bakgrund

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom näring. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras.

Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom näring. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras. Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom näring. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras. Allmänt om beskattning av näring 2006 2007 2008 2009

Läs mer

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Distribution AB (publ) Dalagatan 100, 113 43 Stockholm Telefon: 08-564 878 00 www.seamless.se Organisationsnummer: 556610-2660 JANUARI TILL MARS 2007 3

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

KOMPANJONSAVTAL. Inledning

KOMPANJONSAVTAL. Inledning Inledning KOMPANJONSAVTAL Ofta ägs och drivs företag av två eller flera personer tillsammans och det är då viktigt att upprätta ett gemensamt kompanjonsavtal som reglerar samarbetet. Kompanjonsavtal är

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Då lönar det sig att skatta av uppskovet

Då lönar det sig att skatta av uppskovet Då lönar det sig att skatta av uppskovet Lönar det sig att skatta av gamla uppskov i nästa års deklaration? Den som gör det slipper både höjd reavinstskatt och den nya uppskovsskatten. Ändå är det inte

Läs mer

Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007

Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007 Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007 Omsättningen för perioden uppgick till 214 Tkr (125) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 733 Tkr (-1 759) Resultatet per aktie uppgick till

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ)

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Sida 1 av 11 Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Helåret 2009 Koncernens nettoomsättning ökade med ca 6% och uppgick till 4454 (4196) tkr. Koncernens resultat efter skatt uppgick till -926

Läs mer

Kursöversikt hösten 2013

Kursöversikt hösten 2013 Kursöversikt hösten 2013 Kursöversikt hösten 2013 Bokslutsredovisning Ort Aug Sep Okt Nov Dec Bokslutsredovisning I förberedande bokslutsarbete Göteborg 14 16 Bokslutsredovisning I förberedande bokslutsarbete

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2007

Delårsrapport januari juni 2007 Delårsrapport januari juni 2007 Ändrad detaljplan i Söderhamn möjliggör avstyckning av 20 fritidstomter från Stenö Camping. Möruddens Camping på Hammarö, utanför Karlstad förvärvades. Östermalms IP har

Läs mer

MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS ADDTECHS CODE OF CONDUCT MEDARBETARE

MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS ADDTECHS CODE OF CONDUCT MEDARBETARE MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS Det är våra medarbetare som gör Addtech. De är vår absolut främsta resurs. Ansvar och frihet är två av Addtechs kärnvärden och sammanfattas som "Frihet under ansvar",

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS Kvartalet oktober -- december 2014/2015 -Nettoomsättningen uppgick till ksek 12 826 (11 958) -Rörelseresultatet uppgick till ksek 1 355 (1 566) -Rörelseresultat efter

Läs mer

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt Hexatronic Scandinavia AB (publ) Bokslutskommunike 1 september 2009 till 31 augusti 2010 Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt På grund av flera förseningar i projekt har försäljningen minskat

Läs mer

Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013

Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013 Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013 Om Kyllenius Kyllenius hjälper företag att få en Effektiv ekonomi Vi hjälper våra kunder med löpande bokföring, deklarationer, löner och

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB CWS Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2009-09-01 till 2010-08-31 Verksamhetsåret i sammandrag, (föregående år) : 4:e kvartalets

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

Rutin för gåvor till medarbetare och förtroendevalda

Rutin för gåvor till medarbetare och förtroendevalda 1 (6) Rutiner Diarienummer RS 1525-2014 Rutin fastställd av RD 2015-04-28 Rutin för gåvor till medarbetare och förtroendevalda Postadress: Regionens Hus 462 80 Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg

Läs mer

Göteborgarna mest ansträngd ekonomi i landet

Göteborgarna mest ansträngd ekonomi i landet Kungsgatan 30 111 35 Stockholm Box 7114 103 87 Stockholm Tel: 0770-17 50 50 advisa.se Pressmeddelande den 22 jan 2014 Göteborgarna mest ansträngd ekonomi i landet Januari kallas inte för fattigmånaden

Läs mer

EKONOMIHANDLINGAR 2013

EKONOMIHANDLINGAR 2013 LILLA ÅRSMÖTET 2014 EKONOMIHANDLINGAR 2013 INNEHÅLL FÖRKLARINGAR TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS ÅRSREDOVISNING 2013 (och på sista sidan en jämförelse mellan bokslutet 2013 och den rambudget som Stora

Läs mer

VD Kommenterar utvecklingen

VD Kommenterar utvecklingen Niomånaders rapport 2006 Publiceras 2006-10-20 (NGM: MSAB B) Nettoomsättningen uppgick till 17.319 tkr (8.083) Nettoomsättningen ökade med 114% jämfört med samma period 2005 Resultatet efter finansiella

Läs mer

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Halvårsrapport 2009 01 01 2009 06 30 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Den totala omsättningen minskade med 11 % i förhållande till motsvarande period föregående år och uppgick till 74 986 tkr

Läs mer