ANNONS Hela denna tematidning är en annons om ekonomi för företagare från Mediaplanet ANNONS FÖRETAGARE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANNONS Hela denna tematidning är en annons om ekonomi för företagare från Mediaplanet ANNONS FÖRETAGARE"

Transkript

1 ANNONS Hela denna tematidning är en annons om ekonomi för företagare från Mediaplanet ANNONS EKONOMI FÖR FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NR. 4 MARS 2004 Kassaflöde och likviditet Kapital är en bristvara som måste styras för att täcka alla behov och dessutom koster det pengar i form av ränta. För att utnyttja kapitalet effektivt måste affärsprocessen kartläggas, så att behoven kan analyseras och styras. Mikael Carlson, ordförande i Sveriges Redovisningskonsulters Förbund kartlägger det gemensamma ansvaret vad gäller kassaflöde och likviditet. Sid 8 Planera och genomför generationsskiftet i tid Sverige står inför en våg av generationsskiften och överlåtelser av företag de närmaste decenniet. Ju tidigare du planerar generationsskiftet i företaget desto bättre är möjligheterna att det blir en lyckad process. Eftersom det är ganska komplicerat är det vanligt att företagaren skjuter upp beslutet och inte börjar tänka på det förrän det är omedelbart förestående. Sid 12 Vad gör de på banken efter tre? Att skapa ett bra likviditetsflöde är nödvändigt för att göra en verksamhet lönsam. Det kräver omfattande och tidskrävande administration. Inte alla är medvetna om hur stor del av den hanteringen bankerna kan utföra. Läs mer om affärsbankerna och deras verksamhet. Sid 15 Motivera din personal Att satsa pengar på att motivera och engagera din personal är i alla hänseenden lönsamt. Positiva och välmående medarbetare kan prestera mer och effektiviteten inom företaget ökar avsevärt. Kristina Alsér, VD på Mercatus Engerneering har satsat på sina drygt 20 anställda och hon kallar den lyckade investeringen för produktionsprocessinvestering. Sid 4 ANNONS LÄS OM SKATTEREGLERNA FÖR MOTION OCH FRISKVÅRD INOM FÖRETAGET PÅ SIDAN 7 ANNONS SPCS ekonomiprogram 4077 Enkla ekonomiprogram från Sveriges ledande leverantör hittar du på Scandinavian PC Systems AB, Växjö Telefon Tips och råd som förenklar ditt företagande hittar du i SPCS-katalogen 2004! MEDFÖLJER SOM OBEROENDE TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI, MARS 2004

2 2 ANNONS Hela denna tematidning är en annons om ekonomi för företagare från Mediaplanet ANNONS Belöning och risk som företagare Man beräknar att det kommer ca 5000 sidor nya eller omarbetade företagsregler varje år från riksdag och regering. Visste du det? Tycker du att det är mycket? Lugn, det kommer mera. Vi har inte räknat in alla kommunala och regionala regler. Eller internationella regler. Vad innebär detta för den som driver ett företag? Vidareutbildning! Goda medarbetare! De regler som berör företagen skall ju i princip läsas och förstås av varje företag. ning om negativa effekter av samma handling. När vi sätter belöningen i förhållande till risken och finner att belöningen väl uppväger risken så är vi villiga att agera. Vi blir entreprenörer. Så en kombination av förutsättningar som kan öka belöningen och minska risken skulle förmodligen få företagen att bli mera aktiva, mera entreprenörsmässiga. För många kan snårskogen av regler och bestämmelser verka avskräckande. Det kan kännas riskabelt att starta företag. Att i det läget skaffa sig en bra ekonomirådgivare är kanske det enskilt bästa rådet. För några dagar sedan talade jag med en person som varit med om att bygga upp flera framgångsrika stora företag. Jag frågade honom vad han ansåg vara det bästa rådet man kan ge till företagsledare och blivande företagare med för den delen. Utan att tveka sa han: Skaffa en bra ekonomichef. Med en bra ekonomichef kommer du alltid att ha kontroll på verksamheten. För många kan det vara svårt att rekrytera en ekonomichef och för de riktigt små knappast ens möjligt. Att däremot samarbeta med en duktig redovisningskonsult kan vara en bra lösning oavsett företagets storlek. Ekonomichefens och redovisningskonsultens roll har förändrats med åren och de är nu ofta en viktig part även i det affärsstrategiska planeringsarbetet. Samarbeta med och ställ samma krav på din redovisningskonsult såsom du skulle ställa på din ekonomichef. Svenska små och medelstora företag har stor potential att växa och bidra till sina ägares, anställdas och samhällets välfärd. Men för att det ska ske så måste det finnas något som sporrar till ökat entreprenörskap. Vad är det som driver respektive och undertrycker en individs entreprenörskap? Några påstår att man måste vara född till entreprenör. Jag tror dock att de allra flesta kan lära sig att bli goda entreprenörer om de bara får de rätta förutsättningarna. En individs entreprenörsvilja beror i stort på två faktorer som ställs i förhållande till varandra. Det ena är belöning eller vår uppfattning om positiva effekter av en viss handling och det andra är risk, det vill säga vår uppfatt- Så, tillbaka till alla de sidorna. Det är inte sidornas antal som avskräcker, utan det eventuellt negativa som står på dem. Eller är det kanske så att en hel del av det som står på dessa sidor är till för att öka din belöning? Sätt dig med din ekonomichef eller redovisningskonsult och gör en ordentlig affärsstrategisk plan och du kanske finner att belöningen vida överstiger dina risker. Mats Dahlberg, Verkställande direktör Sveriges Redovisnings-konsulters Förbund SRF Foto. Beatrice Björck EKONOMI FÖR FÖRETAGARE en titel från MEDIAPLANET Projektledare: Henrik Lundqvist MediaPlanet Grafisk form: Fredrika Pontén, Media Planet Repro: Ordbild, Med dagstidningens räckvidd och Tryck: Svenska Tryckcentralen. För info. om bilagor i dags- och facktidningens fokus kvällspress: MediaPlanet, tel: Distribueras med Dagens Industri mars 2004 Tyck till om våra tidningar: INNEHÅLL Motivera din personal sid. 4 Lättare att få arbetsgivarbetalda friskvården skattefritt sid. 7 Kassaflöde och likviditet ett gemensamt ansvar sid. 8 Delaktighet ger långtidsfrisk personal sid. 9 Skatteavdrag förmånliga regler sid. 10 Tio generationsskiften om dagen de närmaste tio åren sid. 12 Oberoendeanalys svårhanterlig rollkonflikt sid. 14 Bankerna gör jobbet åt företagen sid. 15 KREDITBESLUT AVISERING PÅMINNELSE INTERNAT. FORDRINGAR INKASSO- BEVAKNING Ett bättre sätt att få betalt. KREDIT- INFORMATION FAKTURA- SERVICE RESKONTRA- BEVAKNING RÄNTE- FAKTURERING INKASSO VAT REFUND Aktiv kreditadministration betyder minskade kreditförluster och ökad lönsamhet. Men var finns den stora potentialen till förbättring i ditt företags rutiner? Vilka tjänster skulle du vinna på att outsourca? Kontakta oss så hjälper vi till att analysera situationen, och föreslå dig ett bättre sätt att få betalt. Marknadsledare inom kreditadministration i Sverige och övriga Europa. Intrum Justitia, Stockholm. Tel Fax

3 Det är vi som levererar den nya generationens CRMoch affärssystem! Vilken generation tillhör du?

4 4 ANNONS Hela denna tematidning är en annons om ekonomi för företagare från Mediaplanet ANNONS Motivera din personal I småländska Vimmerby finns den stora generositeten när det gäller att motivera medarbetarna. Miljöteknikföretaget Mercatus har satsat sammanlagt ett års vinst, 2,5 miljoner kronor, på att motivera och engagera de drygt 20 anställda. Jag och mina övriga delägare har aldrig tvivlat på att satsningen skull vara lönsam både ur välmående och pengasynpunkt, säger Kristina Alsér, VD på Mercatus Engineering. Kristina Alsér kallar det för en produktionsprocessinvestering. Men när ett företag investerar i maskiner eller lokaler kan det lägga upp investeringar i en avskrivningsplan. Mercatus satsning på personalen tas direkt ur resultatet. Ändå har företaget klarat lågkonjunkturen, visat svarta siffror hela tiden och till och med lyckats erövra nya marknadsandelar. Det finns också konkreta vinster av investeringen i motiverad personal På kort sikt har vi minskat övertidsuttaget med ungefär kronor, säger Kristina Alsér. Personalen är inte bara motiverad och engagerad den är dessutom friskare. Vi har ingen arbetsrelaterad sjukfrånvaro, i vårt fall kan den förtjänsten uppskattas till kronor, säger Kristina Alsér. Att vi har ökat effektiviteten är svårt att säga, men tidigare hade vi två och en halv tjänst för administration. I dag är det bara en och en halv tjänst till administration. Det gör att en person extra kan jobba med försäljning. Mercatus arbete har rönt stor uppmärksamhet långt utanför Vimmerby. Företaget har belönats med PA-forums Sticka ut hakan-pris 2003 för sitt personalarbete. Det har också gjort kontoret i den blå villan i Vimmerby till något av ett vallfartsmål för chefer och personalansvariga i Sverige som vill veta mer om hur man ska motivera sin personal. Det är inte så att man satsar ena månaden och räknar resultat nästa månaden utan du måste som ledare känna att det är det här som är rätt. Det man mår bra av som chef det mår också medarbetarna bra av, säger Kristina Alsér. Hon betonar chefens viktiga roll och ansvar för medarbetarnas välmående och slår fast att trivsel är A och O för motivation och engagemang. Friskvårdaktiviteter, kompetensutveckling, frukt och till exempel gemensamma frukostar på jobbet, det är bra sätt att förstärka motivationen ytterligare. Det avgörande är dock ledarens inställning till sina medarbetare, säger Kristina Alsér. Den röda tråden är hur organisationen fungerar och hur man tar hand om sina medarbetare Det kan framstå som lättare i ett litet företag som är ägarlett och där chefen har ekonomin i sin hand. Men det handlar om att chefer prioriterar och gör rätt saker. Även om det är ett stort företag så har du ju inte 200 jobbarkompisar, utan det är ju ofta arbetslag på mellan 15 och 20 personer. Det är vad man gör av sin situation som arbetsledare som är viktigt, säger Kristina Alsér. Man måste våga visa mänsklig mognad att styra med hjärna och hjärta. Det som kostar är att man som ledare måste våga släppa taget, att vara lite modig och släppa fram medarbetare och inte tro att man måste ha kontroll. Det tror jag är en nyckelfaktor, säger Kristina Alsér. Vi sättar medarbetaren i fokus, inte produkten och affärsidén. Det finns inte en medarbetare som bestämmer sig för att göra ett dåligt jobb. Det är ledarens ansvar att se till att miljön är sån att den stimulerar kreativitet hos medarbetare och att man tar vara på den kompetens medarbetarna har. På Mercatus har de inga befattningsbeskrivningar. En sådan beskriver bara vad en ekonomichef brukar göra, inte vad han skulle kunna göra. De anställda har också andra kompetenser och företaget försöker locka fram det bästa ur varje medarbetare så att alla får göra sådant de tycker är kul. Det kan vara flera yrkeskategorier i en och samma person. På Mercatus har personalen tillsammans mejslat fram några grundpelare för att motivera personalen: Den första är öppenhet, omtanke och respekt. Öppenheten ska gälla både när man gör något som är bra och när någon gör ett misstag. Man ska dela med sig av sin kunskap och erfarenhet. Det är, menar Kristina Alsér, inte givet i alla organisationer. För det är ju ofta ett bra argument att sitta på kunskaper när man ska löneförhandla. Omtanken som ska omfatta alla. Man ska ha samma respekt för praoeleven som för medarbetaren och samma respekt för medarbetaren som för chefen. Nummer två är att alla har en gemensam vision, att man vet vart man är på väg. Man ska vara tydlig i sina roller, visa vad som är mitt ansvar och vad man förväntar sig av mig. Kristina Alsér ser en lång rad positiva effekter på sitt företag. Alla har möjlighet att få fyra veckors sammanhängande semester utan att behöva komma tillbaka till ett skrivbord fullt med ogjorda arbetsuppgifter. Den åttonde bebisen, bland 20 anställda, föds i Avgörande är ledarens inställning till sina medarbetare maj månad. Det är också ett gott resultat, menar hon. Vi har oerhört lätt att rekrytera kompetenta medarbetare. Utan att ha behövt annonsera har vi ökat med sex, sju personer de senaste två åren, civilingenjörer och tekniker, avslutar Kristina Alsér. Carsten Larsen Mercatus 14 byggstenar till motivation Tydliga roller och tillit Våga spränga gränser och göra nya saker. Medarbetarna är självständiga och samtidigt måna om teamkänslan. Göra det man kan bäst. Det höjer effektiviteten utan stress Lättillgänglig information Omtanke lönar sig. Den som är lycklig och trivs gör ett bra jobb! Den sociala miljön ska vara tillåtande och bekräftande Den fysiska miljön ska vara genomtänkt och inredningen anpassad Det ska finnas fräscha blommor och färsk frukt Utrymme för social samvaro. Gemensamma frukostar. Medarbetarna firar framgång och tröstar i motgång Såväl teamaktiviteter som familjeaktiviteter För att främja personlig utveckling och det sunda får medarbetarna kompetenscheck, personlig coach. Företaget har en aktiv friskvårdsplan. Mål-, visionsdiskussioner och värdegrundsdiskussioner Vinstdelningssystem Sälja företaget? En lyckad företagsöverlåtelse kräver Rätt pris Rätt köpare Rätt avtal Vi erbjuder professionell värdering, ett diskret och rikstäckande säljarbete samt korrekta avtal. Vill du först veta marknadsvärdet på ditt företag? Beställ info om företagsvärdering! Tel: e-post: För mer effektiva administrativa rutiner Med Faktura.nu erbjuds företagare ett faktureringsverktyg som går snabbt att komma igång med, är enkelt att använda och ger ett professionellt intryck dessutom till ett lågt pris. Användaren slipper bekymmer med installation, programuppdateringar och backup. Verktyget lämpar sig för såväl små, som lite större företag. Exempel på funktionalitet: Utskrift av fakturor i Adobe Acrobat PDF-format a fakturor till era kunder Kund- och leverantörsreskontra Projektredovisning Artikelregister Övningsföretag Faktura.nu drivs och underhålls av Techation Systems AB. Företaget har varit verksamt sedan 1995 med fokus på utveckling av professionella verktyg. Markus Ljungkvist Mer information finns på

5 ANNONS Hela denna tematidning är en annons om ekonomi för företagare från Mediaplanet ANNONS 5 Atos Origin utmanar i Norden med europeisk styrka Sedan den första februari har IT-sektorn fått en ny, stark aktör. Den stora europeiskt förankrade koncernen Atos Origin tog då över Sema Group i Sverige. Vi är den europeiska lösningen med support i alla europeiska länder, något våra konkurrenter inte erbjuder, säger Jørgen Rasmussen, VD för Atos Origin i Norden. Vi ger access till hela Europa. Kommer kunden till oss och vill ha en lösning som fungerar i hela Europa så erbjuder vi det. Atos Origin erbjuder samma tjänster och konkurrerar internationellt med globala jättar som IBM, CSC och Hewlett Packard. I Norden heter konkurrenterna WM Data och Tieto Enator, EDB-gruppen och Mærsk Data. Det är ingen slump att Atos Origin förstärker sina positioner på den svenska marknaden. Koncernens starka affärsområden telekom- finans- och offentlig sektor passar väl in i Sverige. Jørgen Rasmussen ser tecken på att IT-sektorn har vaknat till liv efter några års lågkonjunktur. Nu har vi fullt upp, det är så många affärsmöjligheter att vi måsta prioritera och se vilka av dessa vi faktiskt ska lämna anbud på. De flesta företag gjorde stora IT-satsningar i samband med millennieskiftet och det börjar bli dags att förnya de IT-systemen. Risken är annars att man blir frånsprungen av konkurrenterna. Under 2004, 2005 och 2006 får vi se en ny investeringsvåg på gång. Det blir mycket att göra blir året med de många anbuden blir åren när investeringarna tar fart och det kommer att behövas folk, spår Jørgen Rasmussen. Vår styrka är att klara av komplicerade system och vi jobbar mycket med teknisk IT. Vi jobbar bland annat inom energisektorn och åt Ericsson inom telekombranschen. Atos Origin är officiell IT-partner för de olympiska spelen i Aten i år, 2006 i Turin och i Peking Atos Origin jobbar med förslag lösningar för trängselavgifter i Stockholm. Det handlar om backoffice, betalningssystem och annat som krävs för avgiftssystemet. Förslaget omfattar mjukvara men även hur driften ska skötas. Hösten har varit bra och Atos Origin har fått många order: Nytt sexårskontrakt med Schenker, värt 700 miljoner kronor och bland annat outsourcinguppdrag från SEB och Bankgirocentralen. Vi är Europaledande i outsourcing och det är inom det området jag tror vi kommer att växa i Sverige. Jag tror att det blir en kraftig ökning av outsourcing från medelstora företag de närmaste åren, säger Jørgen Rasmussen. Jättarna har redan outsourcat nu rullar nästa våg fram bland medelstora företag. Några sådana uppdrag har redan Atos Origin, till exempel från Svenska Dagbladet, Tele2, Luftfartsverket, Region Skåne, Skandiabanken och LKAB. Atos Origin är ett internationellt IT-tjänsteföretag med anställda i världen och omsätter mer än 45 miljarder svenska kronor om året. I Norden har Atos Origin anställda. Bland Atos Origins kunder återfinns stora bolag såsom ABN AMRO, Akzo-Nobel, Alstom, BNP Paribas, BP, Ericsson, EDF, Euronext, Fiat, France Telecom, ICI, ING, KPN, Vi är den europeiska lösningen med support i alla europeiska länder, något våra konkurrenter inte erbjuder, säger Jørgen Rasmussen, VD för Atos Origin i Norden. Lucent, Philips, Renault, Royal Bank of Scotland, Saudi, Aramco, Schlumberger,Shell, Telecom Italia, UBS, Unilever, Vivendi, Universal och Vodafone. För mer information besök:

6 Välkommen till Förvaltaren Hitta en ledig lokal i Sundbyberg Fastighets AB Förvaltaren äger och förvaltar kvm kommersiella lokaler inom Sundbyberg. Hallonbergen Yta: kvm Gatuadress: Rissneleden 6 Område: Hallonbergen- Sundbypark Företaget Ericssons välbelägna och moderna kontor om kvm i Hallonbergen, med utsikt över nya Sundbypark området, finns nu tillgängligt. Invid fastigheten ligger Hallonbergens centrum där det finns utmärkta kommunikationer som T-bana och bussar. I området finns även butiker, restauranger samt konferensanläggningen Gårda. Fastigheten genomsyras av modern effektivitet, flexibilitet, högteknologi och säkerhet. Mycket bra profileringsläge invid E18/E4, 10 minuter från Stockholms centrum, 5 minuter från Bromma och 20 minuter från Arlanda flygplats. Centrala Sundbyberg Yta: kvm Gatuadress: Starrbäcksgatan 1 /Järnvägsgatan Område: Centrala Sundbyberg Sällsynt tillfälle bereds nu företag att etablera sig i den unika fastigheten Makaronfabriken, uppförd 1904 och senast renoverad Representativt centrumläge nära alla tänkbara kommunikationer. Alla plan är ljusa, fräscha och flexibla. Rissne Yta: kvm Gatuadress: Rissneleden Område: Rissne Moderna, flexibla och ljusa kontor i gott skick. Fastigheten erbjuder flera separata ytor om kvm. Lokalerna ligger nära Rissne centrum i moderna kontorskomplex. Fastigheten har ett bra skyltläge, ligger nära T-banan och bussar, samt har även goda parkeringsmöjligheter både inne och ute. I fastigheten inryms även en egen restaurang. Nytillkomna lokaler Kontor Yta Område kvm Storskogen 788 kvm Hallonbergen/Sundbypark kvm Hallonbergen/Sundbypark Kontor Yta Område 750 kvm Hallonbergen/Sundbypark 14 kvm Hallonbergen/Sundbypark 223 kvm Hallonbergen/Sundbypark 253 kvm Hallonbergen/Sundbypark 460 kvm Hallonbergen/Sundbypark kvm Hallonbergen/Sundbypark Kontor/ lager/ produktion Yta Område kvm Centrala Sundbyberg kvm Centrala Sundbyberg kvm Hallonbergen/Sundbypark 860 kvm (2x430) Centrala Sundbyberg 300 kvm Centrala Sundbyberg Kontor Yta Område 300 kvm Rissne Centrum 1112 kvm Rissne 588 kvm Rissne 310 kvm Rissne Robert Kull Tel: , Fax: , Hittar du inte lokalen du söker? Gå in på Förvaltarens webbtjänst Där hittar du mer information om våra lediga objekt.

7 ANNONS Hela denna tematidning är en annons om ekonomi för företagare från Mediaplanet ANNONS 7 Här får du svar på de vanligaste frågorna om de nya reglerna: Lättare att få arbetsgivarbetald friskvård skattefritt Sedan nyår tolkas skattereglerna om motion och friskvård generösare än tidigare. Nu är det fritt fram att erbjuda de anställda kontorsmassage. Arbetsgivaren får också subventionera de anställdas motion. Skatteexperten Jan Antonson vid Tholin & Larsson i Göteborg ger svar på de vanligaste frågorna. Hur har reglerna ändrats? Det är paragrafen om personalvård i inkomstskattelagens elfte kapitel som ändrats. Regeringen har förtydligat vad begreppet friskvård omfattar och räknar in kontorsmassage. Sådan var redan tidigare avdragsgill som lönekostnad för arbetsgivaren. Nu är den också skattefri för anställda. Vad menas med kontorsmassage? Massage vars syfte är att hjälpa den anställde att undvika framtida men och skador. Måste den skattefria massagen ges på arbetsplatsen? Nej. Reglerna gäller inte heller enbart kontorsanställda, utan även personal som arbetar i verkstäder, affärer och på andra ställen. Måste massage erbjudas alla anställda på arbetsplatsen. Ja, enligt reglerna om skattefri motion/- friskvård. Nej, enligt reglerna om rehabilitering. I det sistnämnda fallet måste den som ger vården göra en bedömning av den anställdes hälsoläge och i intyg till arbetsgivaren eller på annat sätt meddela vad den anställde löper för risker om man inte sätter in åtgärden i fråga. Vilka på arbetsplatsen måste erbjudas motion/ friskvård? Hela personalen, inklusive vikarier. Vikarier kan motionera mot kvitto under den tid de arbetar på företaget. Om inte vikarierna ges möjligheten att motionera blir de fastanställda beskattade för sin arbetsgivarbetalda motion. En arbetsgivare har bestämt sig för att subventionera personalens motion med maximalt kronor per år och anställd. Kan en sådan arbetsgivare då bortse från vilken motionsaktivitet den anställde utför? Nej. Arbetsgivaren måste ha kontroll över motionsaktiviteten som sådan. Den får inte vara lyxbetonad, som till exempel golf anses vara. Därför måste arbetsgivaren få in uppgift om årsavgiften för motionsaktiviteten i fråga för att kunna bedöma om den är av enklare slag. Kan företaget välja att subventionera personalen med olika belopp med anledning av att vissa arbetar deltid? Nej. Subventionen måste vara lika för alla, oavsett anställningsform. Det innebär att en person som arbetar deltid med 50 procent skall ha samma subvention som den som arbetar heltid. Kan arbetsgivaren subventionera så kallade familjekort åt de anställda? Nej Kammarrätten i Sundsvall har beskattat en anställd för ett sådant familjekort. Vilka nya aktiviteter räknas till den skattefria motionen/friskvården från årsskiftet? Regeringen nämner följande nya exempel på motion och friskvård: aerobics, spinning, tai chi, qigong, kostrådgivning, information om stresshantering och så kallad kontorsmassage. Kan spaaktiviteter räknas till den skattefria friskvården? Tveksamt. Till den skattefria friskvården torde räknas sådan vård som är av förebyggande karaktär och då inte ses som åtgärder för att öka det allmänna välbefinnandet. Regeringen talar också i förarbetena om motion och friskvård som är effektivt för en god hälsa i vid bemärkelse. De olika aktiviteterna som ges på spaanläggningarna i form av till exempel oljemassage, alginpackningar och tångbad torde därför räknas till den skattepliktiga friskvården. Räknas pistolskytte och liknande till denna skattefria motion? Tveksamt, eftersom regeringen talar om motion i betydelsen fysisk träning när man menar skattefri motion. Pistolskytte kan vara mentalt ansträngande, men torde knappast vara fysisk träning. Kan anställda betala motionsaktiviteterna via autogiro? Ja, men med hänsyn till de nya reglerna om fakturans innehåll kan arbetsgivaren i sådant fall inte räkna med att få avdrag för momsen. Kan arbetsgivaren betala personliga startavgifter för de anställda utan skattekonsekvenser? Nej. Kan kostrådgivning hos Viktväktarna räknas till dem skattefria friskvården? Ja. Vad får den skattefria motionen och friskvården kosta? Någon beloppsgräns finns inte för enbart friskvård. För motionen gäller att en godtagbar aktivitet får kosta det den kostar på orten, i storstäderna kring kronor. Utöver detta kan man betala viss friskvård, men var gränsen går är svårt att bedöma. Prata med Skatteverket på orten om var de anser att gränsen går. Nu räknas även kontorsmassage, spinning, tai chi, qigong och liknande aktiviteter till den skattefria friskvården, säger skatteexperten Jan Antonson vid Tholin & Larsson Foto. Tholin & Larsson Kan man löneväxla mot motion? Nej. Skall arbetsgivaren subventionera hela eller delar av motionen? Det får arbetsgivaren själv avgöra. Vill arbetsgivaren få ut bästa möjliga effekt av sin subvention, bör man inte subventionera hela avgiften. Risken är annars att anställda som inte tänker motionera ändå tar ett fritt motionskort: kan vara bra att ha i fall man kommer på andra tankar. Det kostar mig ju inget. Vill du ha en revisor som förstår både ditt företag och din privatekonomi? Sveriges ägarledda företag väljer oss på......lindebergs Grant Thornton som revisorer och rådgivare. Vi är det ledande revisions- och konsultföretaget för ägarledda företag och erbjuder tjänster inom revision, skatt, redovisning och corporate finance. Vi har fler än 600 medarbetare på 34 kontor och bland våra kunder finns både stora och små företag över hela landet. Våra kunder, de ägarledda företagen finns inom en rad olika branscher. Företag med skilda verkligheter, men med en sak gemensamt de uppskattar en rådgivare som ser till både företagets och ägarens bästa. Vill du träffa oss för en förutsättningslös diskussion? På finner du kontaktuppgifter till samtliga våra kontor. Välkommen att kontakta oss. Lindebergs Grant Thornton tillhandahåller revision, skatterådgivning, redovisning samt corporate finance- tjänster och ingår i Grant Thornton ett globalt nätverk av självständiga revisions- och konsultföretag. Malin Inestam, Auktoriserad revisor, International Business Centre, Stockholm. Jan Antonson

8 8 ANNONS Hela denna tematidning är en annons om ekonomi för företagare från Mediaplanet ANNONS NOTISER Enklare att deklarera elektroniskt Skatteverket föreslår nya föreskrifter om vilka uppgifter som får omfattas av enskildas direktåtkomst SKVFS 2004:1. Beskattningsdatabasen innehåller uppgifter som den enskilde behöver för att kunna utnyttja deklarationstjänsterna på Skatteverkets webbplats. Tidigare år har enskilda personer inte haft direktåtkomst till kontrolluppgifter för delägarrätter och näring. Nu utvidgas möjligheterna genom att man vid 2004 års taxering ska kunna få åtkomst även till dessa poster. Det innebär ökade möjligheter att arbeta med deklarationen som elektroniskt dokument. Deklarera via mobilen Skatteverket föreslår nya föreskrifter om allmän självdeklaration som får lämnas i form av ett elektroniskt dokument SKVFS 2004:3. Systemet med elektronisk självdeklaration har tillämpats vid 2003 och 2004 års taxering via Internet. Man har kunnat utnyttja de förtryckta uppgifterna som insamlas via kontrolluppgifter, och att låta dessa godkännas genom att den skattskyldige utnyttjar en elektronisk signatur och en säkerhetskod. Vid 2004 års taxering ska man kunna lämna sin självdeklaration genom ett textmeddelande via mobiltelefonen. Löner och bonus Finansinspektionen inför nya regler när det gäller redovisning av löner och bonus. De nya reglerna ska utformas i linje med börsens. Reglerna innebär att, i första hand, ömsesidiga livbolag blir skyldiga att redovisa lön, bonus, pensioner och arvoden till ledning och styrelse. Åtgärden är ett steg i arbetet för ökat förtroende för finansmarknaden. Spararna ska veta vart pengarna tar vägen och hur alla de som förvaltar pengarna belönas. Källa: Nyhetsbrev från FI Kassaflöde och likviditet ett gemensamt ansvar I alla företag behövs kapital. Industriföretag kan kräva dyra investeringar och i handelsföretag krävs ofta stora lager. De tjänsteproducerande företagen behöver kapital till pågående arbeten och kundfordringar, ofta mindre än de två tidigare, men behovet finns där. Gemensamt för allt kapital är dock att det är en bristvara som måste styras för att räcka till alla behov, och att det kostar pengar i form av ränta. När kapitalet är slut måste nytt lånas upp, och då finns alltid risken att lånet inte beviljas eller att aktieägarna inte ställer upp med mera kapital och då kan företaget inte utvecklas vidare. Och om man får lånet så ökar räntekostnaden, och då ökar volymtrycket i företaget man måste göra flera affärer för att inte lönsamheten skall sjunka. För att utnyttja kapitalet effektivt måste affärsprocessen kartläggas, så att behoven kan analyseras och styras. Men affärsprocessen omfattar som regel flera grupper i företaget, så nästa steg blir att informera om hur ansvaret för affärsprocessen kan fördelas. I dagens konkurrensklimat blir kassaflöde och likviditet ett gemensamt ansvar. Företagets kapital binds i två olika grupper långfristiga resurser för produktion, som t ex en maskin, och kapital för affärsprocessen, t ex varulager och kundfordringar. Kapitalet i affärsprocessen kallas rörelsekapital, och har även sina egna finansieringskällor i form av t ex leverantörsskulder, och det är inte ovanligt att en mycket stor del av det totala kapitalbehovet finns just bland dessa poster. Låt oss visa ett enkelt exempel på hur det kan se ut: OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR + varulager kundfordringar övr korta fordringar KORTFRISTIGA SKULDER - leverantörsskulder övr korta fordringar RÖRELSEKAPITAL Det går inte att få ned denna kostnad till noll, eftersom det skulle betyda att företaget arbetade utan lager och sålde mot kontant betalning, men varje förbättring här ger ren vinst, eftersom alla andra kostnader redan är betalda kan räntan minskas med en krona så ökar vinsten med lika mycket, vilket betyder att detta område får större genomslag än t ex en krona i omsättning. Mikael Carlson, Ordförande i Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF. I exemplet har vi utelämnat likvida medel som normalt ingår i rörelsekapitalet eftersom detta inte behöver finansieras. Ett positivt rörelsekapital som i exemplet är vanligt tillgångarna är större än skulderna, men det betyder att ytterligare skulder krävs för att finansiera kapitalbehovet. Ofta sker det via räntebärande kapital som t ex checkkredit. Om räntan på checken är 7%, kostar detta kapital 980 kr i ränta varje år. Samtidigt innebär en effektivare kapitalanvändning ett minskat kapitalbehov, vilket frigör säkerheter och skapar flexibilitet när företaget behöver nya krediter. Dessutom leder effektiva rutiner för lager och kundfordringar till minskade risker för lagerinkurans och kundförluster. Detta är ett område som är mycket lämpat för ekonomistyrning. Det gäller Foto. Mats Åsman att illustrera affärsprocessen och sätta mål för hur den skall styras. Dessa mål kommer att påverka strategi och budget och berör alla grupper i företaget. Genom att sedan utforma redovisning och rapportrutiner efter dessa mål kan man fortlöpande följa upp hur väl man lyckas frigöra kapitalet och öka lönsamheten. FORTSÄTTNING NÄSTA SIDA

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS EKONOMI FÖR FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002 Revision och rådgivning - så nyttjas revisorn

Läs mer

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM EKONOMI FÖR FÖRETAGARE ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM EKONOMI FÖR FÖRETAGARE ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM EKONOMI FÖR FÖRETAGARE ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS EKONOMI FÖR FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING Redovisningskonsulter auktoriseras Från

Läs mer

ANNONS Hela denna tematidning är en annons om Ekonomi för Företagare från Mediaplanet ANNONS FÖRETAGARE

ANNONS Hela denna tematidning är en annons om Ekonomi för Företagare från Mediaplanet ANNONS FÖRETAGARE ANNONS Hela denna tematidning är en annons om Ekonomi för Företagare från Mediaplanet ANNONS EKONOMI FÖR FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING Nr. 6 December 2004 Generationsskifte:

Läs mer

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS OM EKONOMI FÖR FÖRETAGARE FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS OM EKONOMI FÖR FÖRETAGARE FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS OM EKONOMI FÖR FÖRETAGARE FRÅN MEDIAPLANET ANNONS EKONOMI FÖR FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NR. 7 APRIL 2005 Framförhållning genererar

Läs mer

EKONOMI FÖR FÖRETAGARE

EKONOMI FÖR FÖRETAGARE ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS EKONOMI FÖR FÖRETAGARE SEPTEMBER 2006 * +37% ökade produktionsvärdet med mellan 1997 och 2004 3 076 så stor var den totala omsättningen

Läs mer

EKONOMI FÖR FÖRETAGARE

EKONOMI FÖR FÖRETAGARE ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET EKONOMI FÖR FÖRETAGARE ANNONS DIN GUIDE TILL BÄTTRE EKONOMI OCH MÖJLIGHETER MAJ 2006 Från hästhandel till skogsimperium Det var under 1920 talet

Läs mer

Ekonomi för företagare

Ekonomi för företagare ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED SRF ANNONS September 2008 Ekonomi för företagare Från hockeyproffs till företagsledare Jonas Bergqvist berättar läs mer sid.

Läs mer

Utbildningskatalog Våren 2008

Utbildningskatalog Våren 2008 Vi hjälper företag att växa Utbildningskatalog Våren 2008 10 goda råd för att lyckas som företagare Sidan 3 Ditt bästa nätverk en aktiv styrelse Sidan 5 VD-utbildning sid 4 Rekryteringsutbildning sid 4

Läs mer

Vår Nya Kredithantering

Vår Nya Kredithantering ANNONS Vår Nya Kredithantering Nr 1 Oktober 2013 MED FOKUS PÅ BRA KREDITBEDÖMNING EXPERTER INOM KREDIT- HANTERING svarar på lika många frågor KREDITFÖRSÄKRINGAR Ökar säkerheten och minskar risken i affären

Läs mer

Här blir man aldrig äldre än 39 Nu finns Konsulten också som webbtidning! Där hittar du alltid de senaste branschnyheterna. www.tidningenkonsulten.

Här blir man aldrig äldre än 39 Nu finns Konsulten också som webbtidning! Där hittar du alltid de senaste branschnyheterna. www.tidningenkonsulten. Branschtidningen inom redovisning och lön Nr 2 2014 Pris 56 kr SRF FöretagsEko: Regelverken dåligt anpassade till småföretag 6 Brf-debatten: Ingen kan ändra på det som är gjort, men framtiden kan vi påverka

Läs mer

KOSTNADSEFFEKTIVA IP-LÖSNINGAR MED DOTCOM SIDAN

KOSTNADSEFFEKTIVA IP-LÖSNINGAR MED DOTCOM SIDAN ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS OM AFFÄRSNYTTAN MED IT FRÅN MEDIAPLANET ANNONS AFFÄRSNYTTAN MED IT INFORMATIONSTEKNIK AFFÄRSSYSTEM KOMMUNIKATION KONSULTING OUTSOURCING AUGUSTI/SEPTEMBER 2004

Läs mer

EKONOMI FÖR FÖRETAGARE

EKONOMI FÖR FÖRETAGARE ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS EKONOMI FÖR FÖRETAGARE DIN GUIDE TILL EKONOMI OCH BÄTTRE MÖJLIGHETER * +37% har Sveriges industriproduktion ökat de sista 10 åren. * 2490

Läs mer

Målmedvetenhet har lett till ekonomisk topplacering. Nr 8 2010 Pris 56 kr

Målmedvetenhet har lett till ekonomisk topplacering. Nr 8 2010 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF i debatten Beloppsspärr även vid mindre förvärv Hör ett OBS-konto hemma i BAS-kontoplanen? Nöjd kund 2010 Målmedvetenhet

Läs mer

Starta eget. ABC i att starta företag 21 enkla steg att följa för att komma igång. Läs mer på sid 6-7

Starta eget. ABC i att starta företag 21 enkla steg att följa för att komma igång. Läs mer på sid 6-7 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS December 2008 Starta eget Affärside: Action Entertainer - möt en entreprenör med många bollar i luften. Läs mer på sid14 Starta företag

Läs mer

Hotellkungen. Pelle Lydmar: 4/2010. Så skapar man ett hotell. så redovisar du momsen rätt. aktiebolag bättre. inför årsskiftet. tema: skatt & juridik

Hotellkungen. Pelle Lydmar: 4/2010. Så skapar man ett hotell. så redovisar du momsen rätt. aktiebolag bättre. inför årsskiftet. tema: skatt & juridik INPU EN TIDNING FÖR FÖRETAGARE 4/2010 tema: skatt & juridik så redovisar du momsen rätt skatta rätt inför årsskiftet därför är aktiebolag bättre 5 råd vid uppdrag utomlands Hotellkungen Pelle Lydmar: Så

Läs mer

Blod säljer både i fantasi och verklighet. Nr 8 2011 Pris 56 kr

Blod säljer både i fantasi och verklighet. Nr 8 2011 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Strategiskt mål påverka det svenska näringslivet Vi tar pulsen på programvarubranschen Återföring av ackumulerad överavskrivning

Läs mer

Dragkampen om redovisningskonsulterna

Dragkampen om redovisningskonsulterna NY TIDNING! Tidningen för Edison Solutions kunder Nr 2 2008 Dragkampen om redovisningskonsulterna K1-reglerna för enskilda näringsidkare Undersökning: Edison får mycket höga poäng av redovisningsbranschen

Läs mer

MyBusiness. Nytt liv som entreprenör. Magazine Special. Eva Norlings begravningsbyrå tar hjälp av PwC med ekonomin

MyBusiness. Nytt liv som entreprenör. Magazine Special. Eva Norlings begravningsbyrå tar hjälp av PwC med ekonomin MyBusiness Magazine Special En tidning för företagare Försäljning Rätt pris med rätt rådgivning Ägarskap Delägarprogram lyfte Ledarskaparna Snabbväxare Leos Lekland trotsar lågkonjunktur Eva Norlings begravningsbyrå

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från Far branschorganisationen för revisorer och rådgivare. FÖRTROENDE

Hela denna bilaga är en annons från Far branschorganisationen för revisorer och rådgivare. FÖRTROENDE FÖRTROENDE F o k u s PÅ s m å o c h m e d e l s to r a f ö r e tag I AFFÄRER Robban Andersson / XP / SCANPIX Varumärket Kalla viljans triumf Skiddrottningen är också företagare och en förebild för dig

Läs mer

SKOLANS ORDNINGSMAN. Skatt & Juridik HA KOLL PÅ FAMILJEJURIDIKEN TEMA: NYHETER INOM 3:12-REGLERNA. Entreprenören Anders Abrahamsson

SKOLANS ORDNINGSMAN. Skatt & Juridik HA KOLL PÅ FAMILJEJURIDIKEN TEMA: NYHETER INOM 3:12-REGLERNA. Entreprenören Anders Abrahamsson INPU EN TIDNING FRÅN PWC FÖR FÖRETAGARE 4/2011 TEMA: Skatt & Juridik HA KOLL PÅ FAMILJEJURIDIKEN NYHETER INOM 3:12-REGLERNA Entreprenören Anders Abrahamsson SKOLANS ORDNINGSMAN Familjen Dafgård fixar momsen

Läs mer

Modern Ekonomi banar vägen. Ny generation boksluts- och årsredovisningsprogram Hur du skaffar kapital till din verksamhet

Modern Ekonomi banar vägen. Ny generation boksluts- och årsredovisningsprogram Hur du skaffar kapital till din verksamhet Kundtidning från Björn Lundén Information AB Mars 2010 Kontoret i Näsviken Modern Ekonomi banar vägen Ny generation boksluts- och årsredovisningsprogram Hur du skaffar kapital till din verksamhet Betraktelser

Läs mer

Annons Hela denna tematidning är en bilaga om AktieTorget från Mediaplanet Annons. Fritt fram för de entreprenörsledda, växande företagen! Sid.

Annons Hela denna tematidning är en bilaga om AktieTorget från Mediaplanet Annons. Fritt fram för de entreprenörsledda, växande företagen! Sid. Annons Hela denna tematidning är en bilaga om AktieTorget från Mediaplanet Annons A KTIET ORGET OM AKTIEHANDELSPLATSEN AKTIETORGET DECEMBER 2004 Så går en introduktion till En introduktion på AktieTorget

Läs mer

FÖRSÄKRINGSMARKNADEN. VILKA ÄR VINNARFONDERNA? sidan 8. TPR:s unika lösning ger dig och dina kollegor högre pension.

FÖRSÄKRINGSMARKNADEN. VILKA ÄR VINNARFONDERNA? sidan 8. TPR:s unika lösning ger dig och dina kollegor högre pension. ANNONS Hela denna tematidning är en annons om försäkringsmarknaden från Mediaplanet ANNONS FÖRSÄKRINGSMARKNADEN LIVFÖRSÄKRING SAKFÖRSÄKRING RÅDGIVNING FINANSIELLA TJÄNSTER FEBRUARI 2005 Se upp innan du

Läs mer

Starta företag 2010:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla

Starta företag 2010:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla Starta företag Information och vägledning från myndigheterna 2010:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Driva

Läs mer

Så här enkelt fixar du finansiering till ditt företag

Så här enkelt fixar du finansiering till ditt företag Så här enkelt fixar du finansiering till ditt företag Magnus Nilselid, VD SpeedLedger Se till att det blir roligare att driva företag! Jag har drivit småföretag vid två olika tillfällen och tvärtemot vad

Läs mer

DRIVA FÖRETAG 4TIPS TA STEGET MED DIN AFFÄRSIDÉ &

DRIVA FÖRETAG 4TIPS TA STEGET MED DIN AFFÄRSIDÉ & ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr.2 / November 2009 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS DRIVA FÖRETAG 4TIPS TA STEGET MED DIN AFFÄRSIDÉ & FOTO: MIDDAGSFRID

Läs mer

Småföretagen sågar. Nya förenklingar ska spara 500 miljoner åt företagen. regeringen. Skatteverket överdriver fusket

Småföretagen sågar. Nya förenklingar ska spara 500 miljoner åt företagen. regeringen. Skatteverket överdriver fusket NY TIDNING! Tidningen för Edison Solutions kunder Nr 3 2008 Småföretagen sågar regeringen Skatteverket överdriver fusket Nya regler för mindre aktiebolag (K2) 5 bästa verktygen i Edison Ekonomi Revisionsplikten

Läs mer

Att vara programledare är den. Nr 3 2010 Pris 56 kr

Att vara programledare är den. Nr 3 2010 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Ny generaldirektör förordar enkla regler och bra service Handbok för Reko Mångmiljonföretag producerar en veckas upplevelser

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET LEASING

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET LEASING ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr.4 / Mars 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS LEASING 4TIPS FRIHET & FLEXIBILITET FOTO: YNNOR UTAN ATT BINDA KAPITAL

Läs mer

MyBusiness. Street smart. Sociala medier lyfter Junkyard. Bolon coolaste designbolaget i Västsverige. frågor du måste svara ja på

MyBusiness. Street smart. Sociala medier lyfter Junkyard. Bolon coolaste designbolaget i Västsverige. frågor du måste svara ja på MyBusiness no.3 no.1 En tidning från PwC Magazine 2012 2013 för dig som företagare Street smart Sociala medier lyfter Junkyard 11 frågor du måste svara ja på Driva Så ökar du tempot i lågkonjunkturen Utveckla

Läs mer