Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ""

Transkript

1 för resenärer till USA Group Travel Insurance Plan: Elite LB försäkringsnummer: Numret finns listat på ditt försäkrings-id-kort utfärdad av Advent Underwriting Limited åt Advent Syndicate 780 vid Lloyds Observera: Vi tar inget ansvar för den aktuella översättningen. I tveksamma fall tillämpas innehållet i de ursprungliga försäkringsvillkoren (på engelska). För att få tillgång till din fullständiga försäkringsinformation, inklusive ditt försäkrings-id-kort och kravinstruktioner, loggar du in på ditt personliga MyInsurance-konto på: För att skapa ditt konto behöver du: - Ditt efternamn - Ditt förnamn - Certifikat / Försäkringsnummer - Ditt födelsenamn Du kan även använda Facebook Connect för att logga in på MyInsurance med ditt Facebook-konto.

2 Del A: Olycks- och sjukdomsersättning Ersättning för olycks och sjukdomsutgifter Ersättning betalas endast ut enligt skyddslistan nedan och betalas endast upp till de angivna beloppen. Ersättning som inte omfattas av skyddet är märkt NOLL. Maximibelopp per skada eller sjukdom för alla skador och sjukdomar USD Självrisk (endast öppenvård) per plandeltagare per skada eller sjukdom: Självrisken beror på planen: LF = 0 USD / LF = 50 USD / LF = 0 USD / LF = 50 USD Ursprunglig behandlingsperiod: 30 dagar från skade eller sjukdomsdatumet Samförsäkring: 100 % of av normala, rimliga och sedvanliga avgifter () Betalningsvillkor Fullt skydd Skydd Kost och logi på sjukhus Intensivvård/Hjärtvård Övriga sjukhusavgifter Operationsavgifter (inskriven eller öppenvård) Operationsassistent Tester innan inskrivning Anestesi Övriga dagoperationsavgifter Diagnos, röntgen och labb Ambulansavgifter Läkarbesök (inskriven) Läkarbesök (öppenvård) Läkarkonsultation Strålbehandling/kemoterapi Akutmottagningsavgifter Palliativ munvård Fysioterapi Inskriven Fysioterapi Öppenvård Medicinteknisk utrustning Akutdiagnos Akuthemtransport Hemtransport av avliden Akutåterförening Receptbelagda läkemedel, procent: Returbiljettsersättning Förmåner Halvprivat rum, självrisk på 350 USD om du inte läggs in, maximalt 200 USD skydd per tand, maximalt USD Upp till USD per försäkringsperiod Mentala och nervösa tillstånd Inskriven: 80 % upp till USD i upp till maximalt 40 dagar. Öppenvård: 80 % upp till USD Bagageförlust Upp till 500 USD per försäkringsperiod OBS: Vi betalar inte ut ersättning för giltiga utgifter som du betalar som en del av din samförsäkring eller extraavgifter. Giltiga utgifter betalas endast som skydd för operation vid inläggning eller skydd för operation vid öppenvård, men inte båda för samma eller relaterade behandlingar. Ersättning vid dödsfall genom olyckshändelse och lemlästning Kapitalbelopp: USD (Maximal ersättning vid dödsfall ska inte överstiga USD för försäkrade yngre än 17 år) Total gräns: USD Förlust av Förlust av liv 100% Förlust av båda händerna 100% Förlust av båda fötterna 100% Förlust av all syn i båda ögonen 100% Förlust av en hand och en fot 100% Ersättning (procent av kapitalbelopp)

3 Förlust av Ersättning (procent av kapitalbelopp) Förlust av en hand 50% Förlust av en fot 50% Förlust av all syn i ett öga 50% Förlust av tummen och pekfingret på samma händ 25% Undantag Plandokumentet omfattar inte förluster som orsakas av något av följande om inte annat anges under Ytterligare skydd i plandokumentet: 1) Självmord, självmordsförsök (inklusive läkemedelsöverdos), självförstörelse, självförstörelseförsök eller avsiktlig självförvållad skada medan vid sina sinnens fulla bruk eller sinnessjuk. 2) Krig eller krigshandling, förklarat eller oförklarat. 3) Olyckor som sker medan plandeltagaren tjänstgör i väpnade styrkor, nationalgarde, militär, flotta, flygförsvar eller som reservist. 4) Skador som orsakas under tjänst i något lands väpnade styrkor. Om plandeltagaren går med i något lands väpnade styrkor kommer vi att proportionellt ersätta överbliven försäkringspremie på begäran. 5) Frivilligt, aktivt deltagande i upplopp eller uppror. 6) Organtransplantation. 7) Behandling av skada eller sjukdom som orsakats av plandeltagarens berusning eller användning av olagliga droger eller läkemedel som avsiktligt inte tas i den dos som rekommenderats av tillverkaren eller i annat syfte än det som föreskrivits av plandeltagarens läkare. 8) Beställer eller försöker begå misshandel eller kriminell handling som sker medan deltagaren är inbegripen i ett olagligt åtagande. 9) Avgifter som överskrider de normala, rimliga och sedvanliga avgifterna. 10) Avgifter som inte är medicinskt nödvändiga. 11) Avgifter som plandeltagaren erhållit utan kostnad. 12) Utgifter för behandling i ditt hemland. 13) Utgifter för olyckor eller sjukdomar efter skyddsperioden i skyddsplanen eller som ådras efter försäkringsskyddets slutdatum. 14) Regelbundna hälsokontroller, rutinundersökningar, immunisering eller andra undersökningar utan objektiva indikationer eller försämring av det normala hälsotillståndet. 15) Skador som ersätts av arbetsförsäkring, arbetsgivaransvarslagstiftning eller liknande förmåner medan deltagaren utövar ett yrke i vinstsyfte åt andra organisationer än den deltagande organisationen. 16) Ersättning för att gå med enbart i syfte att erhålla vård, medan deltagaren är på väntelistan för en specifik behandling eller om deltagaren reser i strid mot läkares inrådan. 17) Hälsotillstånd vid tecknandet: 18) Graviditet eller förlossning, förutom initial diagnostik och täckning för graviditetskomplikationer upp till 20 veckor, så länge som befruktningen inträffade under den tid som omfattas av plandokumentet; elektiv abort, planerat kejsarsnitt, eller eventuella komplikationer av vart och ett av dessa tillstånd; 19) Läkemedel, behandling eller procedur som antingen främjar eller förhindrar befruktning, eller som förhindrar förlossning, inklusive men ej begränsat till: artificiell insemination, behandling för infertilitet eller impotens, sterilisering eller åtgärdande därav. 20) Avgifter för operationer eller behandlingar av expert /mental /undersökande art eller i forskningssyfte. 21) Glasögon, kontaktlinser, hörapparater, tandställning, apparater eller undersökningar i detta syfte. 22) Skada som uppstår vid utövande av: bergsklättrande, glidflygning, fallskärmshoppning, bungyjump, hästkapplöpning, kappkörning med bil eller motorcykel, dykning med andningsapparat om inte PADI eller NAUI certifierad, vattenskidåkning, parasegling eller forsränning. 23) Utövande av eller deltagande i universitets, professionell eller semiprofessionell idrottstävling. 24) Frivillig eller kosmetisk kirurgi eller frivillig behandling eller behandling av ärftliga abnormiteter (förutom som specifikt tillåtet), med undantag för rekonstruktiv kirurgi av en sjuk eller skadad kroppsdel (korrigering av avvikelser i nässkiljeväggen anses utgöra kosmetisk kirurgi om de inte orsakas av skada eller sjukdom). 25) Resa eller flygresa i eller på fordon för flygfärd, inklusive på och avstigning, förutom som betalande passagerare på en regelbundet schemalagd kommersiell flygrutt eller som passagerare på ett ej schemalagt privat flygplan i affärs eller nöjessyfte. 26) Joniserande strålning eller radioaktiv kontaminering från radioaktivt bränsle eller radioaktivt avfall, förbränning av radioaktivt avfall, radioaktiva, giftiga, explosiva eller andra farliga egenskaper hos kärnkraftsutrustning eller del därav. 27) Plandeltagare som utsätts för användning av kärn, kemiska eller biologiska massförstörelsevapen. Del B: Reseskydd Resestörningsskydd: Försäkringsskydd för skadeståndsansvar gentemot tredje man Försäkringsskydd för skadeståndsansvar gentemot tredje man EUR Personskada / Skada på egendom, var Självrisk per tillfälle 150 Vänligen observera: Skyddet omfattar inte: risker för den försäkrades egen eller en tredjeparts affärsverksamhet eller handel, för ett yrke, tjänst eller formell position (inklusive hedersuppdrag), för en verksamhet som innebär ansvar i en organisation av något slag, eller en ovanlig och farlig aktivitet. Denna plan garanteras av Generali Versicherungs AG För mer information, inklusive alla begränsningar och undantag, ber vi dig läsa de kompletta försäkringsvillkoren och bestämmelserna. Denna plan är utfärdad av Advent Underwriting Limited åt Advent Syndicate 780 vid Lloyds Advent Syndicate 780 är handlar på Lloyds marknad som har ett betyg på A (Utmärkt) från A.M. Best och A+ (Stark) från S&P.

4 Försäkringsguide Din utbytesorganisation har tecknat en sjuk och skadeförsäkring för dig. Försäkringen är tecknad hos Advent och administreras av Relation Insurance Administrators, Inc (RIA). Kontakta RIA om du har några frågor angående försäkringsvillkoren, hur du fyller i en skadeanmälan, eller vill ha information om en skadeanmälan du redan lämnat in. RIA kan också hjälpa dig att hitta en vårdgivare i nätverket (Aetna) över föredragna vårdgivare (PPO). Relation Insurance Administrators, Inc. P.O. Box 6040 Agoura Hills, CA E post: Jourtelefon 24/7: * * För frågor angående skadeanmälningar och om du behöver hjälp att hitta en vårdgivare, ring jourlinjen mellan PT mån tors och :00 PT fredagar. Ha alltid med dig ditt försäkrings ID kort. När du besöker en läkare eller ett sjukhus försäkra dig om att du har med dig ditt försäkrings ID kort. Med appen MyInsurance Mobile har du all reseinformation direkt till hands: visa ditt försäkrings ID kort i telefonen för läkaren, få tag i alla viktiga kontaktuppgifter och journummer, leta efter en läkare eller ett sjukhus nära dig och få en sammanfattning över dina försäkringsförmåner. Ladda ner appen nu: Om du blir sjuk eller skadar dig: Hur hittar du en vårdgivare inom PPO nätverket? Sök efter en läkare, akutvårdsklinik eller drop in klinik: Välj det primära PPO nätverket för Passport to Healthcare Ditt försäkringsbolag använder nätverket Aetna Passport to Healthcare. Vårdgivare som tillhör det här nätverket betraktas som föredragna vårdgivare och har ett avtal med ditt försäkringsbolags administratör. Avtalet fastslår att de ska faktureras direkt för vård som getts till personer som omfattas av deras försäkringar. Detta innebär att den föredragna vårdgivaren direkt vid vårdtillfället kommer att fakturera kostnader som ingår i din försäkring till RIA. Du kommer bara att behöva betala självrisk eller delbetalning (s.k. copayment). Du kan själv söka efter av nätverket föredragna vårdgivare, via länken nedan eller ringa RIA för att få hjälp på * * Tjänsten är öppen mellan PT mån tors och fredagar.

5 Uppsök inte akutmottagningen (ER, Emergency Room) i USA om du inte befinner dig i ett allvarligt eller livshotande medicinskt tillstånd! Vård som ges på akutmottagningen är extremt dyr i USA. Du måste därför noggrant avgöra om det är skäligt att uppsöka den för att få vård. Uppsök inte ER bara för att det är den enda vårdinrättningen som är öppen eller för vård av en lindrig sjukdom eller skada. Det finns alternativ till ER. Faktum är att om du uppsöker ER för ett ickeallvarligt tillstånd måste du vara beredd på långa väntetider då patienter med allvarligare åkommor kommer att prioriteras. Dessutom, om du inte blir inlagd på sjukhuset, kommer du att behöva betala en delbetalning på 350 USD förutom tillämplig självrisk eller samförsäkring. Uppsök akutmottagningen endast vid allvarliga eller livshotande tillstånd som: Andningssvårigheter Bröstsmärtor Allvarliga brännskador Huvud eller ögonskador Allvarlig smärta eller allvarliga skador Större brutna ben (som armar, ben, bäcken) Du kommer att debiteras 350 USD (förutom eventuella andra delbetalningar eller självrisker som finns i dina försäkringsvillkor) om du uppsöker en akutmottagning (ER) för ett tillstånd som INTE gör att den försäkrade blir inlagd på sjukhuset. Använd en akutvårdsklinik eller drop in klinik Alternativet till ER är en akutvårdsklinik (Urgent Care center) som ibland benämns drop in klinik (Walk in Clinic) eller bekväm vård (Convenient Care). Akutvårdskliniker är till för vård som behöver ges samma dag, men inte för allvarliga eller livshotande tillstånd. Om ditt tillstånd är sådant att du normalt skulle uppsöka primärvården ska du besöka akutvårdskliniken istället för ER. Däremot är akutvårdskliniken inte avsedd för rutinmässig förebyggande vård. Akutvårdsklinikerna har förlängda öppettider och har öppet på helger och en del helgdagar. Ingen tidsbokning behövs, men du vill, om möjlighet finns, uppsöka en av nätverkets kliniker ( och välj det primära PPO nätverket för Passport to Healthcare eller ring RIA:s kundtjänst på *). Uppsök akutvårdskliniker för icke akuta tillstånd som: Halsont, vanliga förkylningar eller luftvägsinfektioner Öronsmärta, ögon eller hudinfektioner Allergier Smärtsam urinering Kräkningar Mindre skador (stukningar(sträckningar) Mindre brutna ben (som hand, fingrar, fot, tår) Sök efter en läkare, akutvårdsklinik eller drop in klinik: Välj det primära PPO nätverket för Passport to Healthcare * Tjänsten är öppen från PT mån tors och PT fredagar.

6 Redan existerande vårdbehov täcks inte av denna försäkring. Redan existerande vårdbehov innebär skada, sjukdom, åkomma eller annat tillstånd som du hade symptom för eller uppsökt en läkare för inom en 6 månaders period före det datum då detta försäkringsskydd trädde i kraft. Ditt vårdbehov kan också komma att anses redan existera om du uppsökt en läkare för vårdbehovet eller doseringen av den medicin du får för vårdbehovet justerats, inom en 6 månaders period före det datum då detta försäkringsskydd trädde i kraft. Om ditt tillstånd är stabilt och helt kontrolleras genom medicinering och du inte har uppsökt en läkare eller har fått din dos justerad inom en 6 månaders period före det datum då detta försäkringsskydd trädde i kraft, anses ditt vårdbehov inte redan existera. Läs försäkringsvillkoren för mer information kring redan existerande vårdbehov. Rutinmässiga hälsokontroller eller förebyggande vård täcks INTE av den här försäkringen. Försäkringen är endast avsedd att täcka kvalificerade sjukdomar eller skador som du ådrar dig under ditt program. Försäkringen täcker inte någon rutinmässig vård som årlig gynekologisk undersökning, skoleller idrottskontroller, eller vaccinationer. Hur fyller man i en skadeanmälan? För detaljerad information kring skadeanmälan och ersättningar gå till avsnittet File a claim under Services and Claims på din MyInsurance sida på eller i mobilapplikationen. För att få tillgång till fullständig information kring din försäkring, logga in på din personliga MyInsurance sida på: eller ladda ner appen!

för resenärer utanför USA Group Travel Insurance Plan: Elite LB försäkringsnummer: Numret finns listat på ditt försäkrings-id-kort utfärdad av Advent Underwriting Limited åt Advent Syndicate 780 vid Lloyds

Läs mer

Incoming Sweden. - Vid besök från utlandet

Incoming Sweden. - Vid besök från utlandet Incoming Sweden - Vid besök från utlandet Förköpsinformation Gäller fr.o.m. 1 januari 2017 Täckningsöversikt Försäkringsmoment och högsta ersättningsbelopp Kostnader i samband med sjukdom och/eller olycksfall

Läs mer

Sjukvå. om din trygghet.

Sjukvå. om din trygghet. Sjukvå r Direkt d plus personförsäkringar om din trygghet. Över 100 år av omtanke Där vi kommer ifrån måste man bry sig lite mer För drygt hundra år sedan var det en grupp läkare som bestämde sig för att

Läs mer

i samarbete med SÅ Sjukvårdsförsäkring

i samarbete med SÅ Sjukvårdsförsäkring i samarbete med SÅ Sjukvårdsförsäkring Varför behövs en sjukvårdsförsäkring? De flesta åkerier är extra känsliga för sjukfrånvaro och har inte tid eller råd att låta de anställda vänta i vårdköer. SÅ Sjukvårdsförsäkring

Läs mer

app! PrivatAccess Silver Sjukvårdsförsäkring Dina försäkringar i mobilen. Upptäck vår

app! PrivatAccess Silver Sjukvårdsförsäkring Dina försäkringar i mobilen. Upptäck vår Dina försäkringar i mobilen. Upptäck vår app! PrivatAccess Silver Sjukvårdsförsäkring O M T A N K E + H A N D L I N G S K R A F T + N Y T Ä N K A N D E Frågor och svar Får jag ersättning för vård hos vårdcentral?

Läs mer

Produktinformation Gruppersonförsäkring 2017 version 1

Produktinformation Gruppersonförsäkring 2017 version 1 Innehåll Allmän information... 2 Gruppavtal... 2 Försäkringstid... 2... 2 Fullt arbetsför... 2 Viktigt att meddela förändring av gruppmedlemmar... 2 Försäkringsgivare... 2 Allmän produktinformation Olycksfall...

Läs mer

Dina försäkringar i mobilen. Upptäck vår. app! PrivatAccess Silver Sjukvårdsförsäkring O M TA NK E + H A ND L IN G S K R A F T + N Y TÄ NK A ND E

Dina försäkringar i mobilen. Upptäck vår. app! PrivatAccess Silver Sjukvårdsförsäkring O M TA NK E + H A ND L IN G S K R A F T + N Y TÄ NK A ND E Dina försäkringar i mobilen. Upptäck vår app! PrivatAccess Silver Sjukvårdsförsäkring O M TA NK E + H A ND L IN G S K R A F T + N Y TÄ NK A ND E 1. Ladda ner appen Ladda ner vår app från App Store eller

Läs mer

Produktinformation Gruppersonförsäkring 2018 version 1

Produktinformation Gruppersonförsäkring 2018 version 1 Innehåll Allmän information... 2 Gruppavtal... 2 Försäkringstid... 2... 2 Fullt arbetsför... 2 Viktigt att meddela förändring av gruppmedlemmar... 2 Försäkringsgivare... 2 Allmän produktinformation Olycksfall...

Läs mer

Försäkringsförmedlingen omfattas av Willis ABs Ansvarsförsäkring för Ren Förmögenhetsskada med försäkringsbelopp enligt vid varje tidpunkt gällande

Försäkringsförmedlingen omfattas av Willis ABs Ansvarsförsäkring för Ren Förmögenhetsskada med försäkringsbelopp enligt vid varje tidpunkt gällande Personuppgifter Willis AB åtar sig att behandla personuppgifter i enlighet med Personuppgiftslagen (1998:204), PUL. Willis AB behandlar sådana personuppgifter som är nödvändiga för fullgörande av våra

Läs mer

Advokatfirman Wikner Box 1279 791 12 Falun Tel 023-70 54 40 Fax: 023-395 48 Hemsida www.advokatwikner.se

Advokatfirman Wikner Box 1279 791 12 Falun Tel 023-70 54 40 Fax: 023-395 48 Hemsida www.advokatwikner.se Andra försäkringar Helt vid sidan av ersättningsmöjligheterna från Läkemedelsförsäkringen, staten, GSK eller Patientförsäkringen kan barnen vara täckta av privata försäkringar som kan lämna ersättning

Läs mer

Företagsförsäkring. För vem och vilken typ av verksamhet? Försäkringens omfattning

Företagsförsäkring. För vem och vilken typ av verksamhet? Försäkringens omfattning Företagsförsäkring v. 2011-05 Företagsförsäkring Som medlem i Psykologföretagarna omfattas du av en kollektiv företagsförsäkring hos Trygg-Hansa. Här följer en översiktlig presentation av försäkringen,

Läs mer

Hälsodeklaration Sjuk- och Olycksfall barn

Hälsodeklaration Sjuk- och Olycksfall barn Sida 1/7 Hälsodeklaration Hälsodeklaration Sjuk- och Olycksfall barn Sjuk- och Olycksfallsförsäkring barn kan sökas för barn som är 0-15 år. Om försäkringen söks som direkt fortsättning från en motsvarande

Läs mer

Avbeställningsförsäkring. Czech Airlines. Försäkringsvillkor, april 2009

Avbeställningsförsäkring. Czech Airlines. Försäkringsvillkor, april 2009 Avbeställningsförsäkring Czech Airlines Försäkringsvillkor, april 2009 Svensk filial av försäkringsbolaget Chartis Europe SA, Registrerat 1 i Frankrike under 552 128 795 R.C.S. Nanterre VIKTIGA KONTAKTUPPGIFTER

Läs mer

Produktinformation. Patientförsäkring

Produktinformation. Patientförsäkring Produktinformation Patientförsäkring Produktinformation Patientförsäkring Denna information är en kortfattad beskrivning av försäkringsvillkoret Patientförsäkring A 720. För försäkringen gäller alltid

Läs mer

STUDERA UTOMLANDS. Informationsfolder S ÄKERHET ÖVER ALLA GRÄNSER

STUDERA UTOMLANDS. Informationsfolder S ÄKERHET ÖVER ALLA GRÄNSER STUDERA UTOMLANDS Informationsfolder S ÄKERHET ÖVER ALLA GRÄNSER 2-3 STUDERA UTOMLANDS Studera utomlands? Grattis! Glöm inte bort att försäkra dig! Du är på väg ut på ett äventyr som kommer att bli ett

Läs mer

studera utomlands Informationsfolder Säkerhet över alla gränser

studera utomlands Informationsfolder Säkerhet över alla gränser studera utomlands Informationsfolder Säkerhet över alla gränser 2-3 studera utomlands Studera utomlands? Grattis! Glöm inte bort att försäkra dig! Du är på väg ut på ett äventyr som kommer att bli ett

Läs mer

Allians Gruppsjukvårdsförsäkring

Allians Gruppsjukvårdsförsäkring Omfattning Försäkringsmoment Självrisk Premie per försäkrad/år Vuxen SEK 500 per skada SEK 3 120 Barn (t o m25 år) SEK 500 per skada SEK 1 560 Gruppsjukvård Specialistläkarvård Sjukgymnastik, kiropraktor

Läs mer

GRAVID? VI HAR TVÅ FÖRSÄKRINGAR FÖR DIG. DEN ENA ÄR GRATIS. En extra trygghet för dig som är gravid. Ingen självrisk

GRAVID? VI HAR TVÅ FÖRSÄKRINGAR FÖR DIG. DEN ENA ÄR GRATIS. En extra trygghet för dig som är gravid. Ingen självrisk GRAVID? VI HAR TVÅ FÖRSÄKRINGAR FÖR DIG. DEN ENA ÄR GRATIS. En extra trygghet för dig som är gravid Ingen självrisk Råd och tips på vår föräldrasajt www.tryggabarn.nu Snabb skadeservice ofta kan vi reglera

Läs mer

Förköpsinformation. forenadeliv.se HUR DU ANSLUTS TILL FÖRSÄKRINGARNA. Automatisk anslutning OM FÖRSÄKRINGARNA. Sjukvårdsförsäkring Bas.

Förköpsinformation. forenadeliv.se HUR DU ANSLUTS TILL FÖRSÄKRINGARNA. Automatisk anslutning OM FÖRSÄKRINGARNA. Sjukvårdsförsäkring Bas. Förköpsinformation HUR DU ANSLUTS TILL FÖRSÄKRINGARNA Automatisk anslutning Gruppavtalet har automatisk anslutning vilket innebär att du som ny medlem/nyanställd automatiskt ansluts till en gruppförsäkring,

Läs mer

UVAplus-försäkring. Försäkringsvillkor 2014-07-01 Dnr 899-4936-14

UVAplus-försäkring. Försäkringsvillkor 2014-07-01 Dnr 899-4936-14 UVAplus-försäkring Försäkringsvillkor 2014-07-01 Dnr 899-4936-14 Sid 2 (13) 2014-06-09 Innehåll 1 TECKNANDE, OMFATTNING OCH SJÄLVRISK... 3 1.1 Tecknande... 3 1.2 Definitioner... 3 1.3 Omfattning... 4 1.4

Läs mer

En patientförsäkring för alla OM DU SKADAS I VÅRDEN

En patientförsäkring för alla OM DU SKADAS I VÅRDEN En patientförsäkring för alla OM DU SKADAS I VÅRDEN OM DU SKADAS I VÅRDEN Om du drabbas av en skada i vården kan du ha rätt till ersättning enligt patientskadelagen. Alla Sveriges landsting och regioner

Läs mer

En patientförsäkring för alla OM DU SKADAS I VÅRDEN

En patientförsäkring för alla OM DU SKADAS I VÅRDEN En patientförsäkring för alla OM DU SKADAS I VÅRDEN OM DU SKADAS I VÅRDEN Om du drabbas av en skada i samband med hälso-, sjuk- eller tandvård kan du ha rätt till ersättning enligt patientskadelagen.

Läs mer

UVAplus-försäkring Försäkringsvillkor

UVAplus-försäkring Försäkringsvillkor UVAplus-försäkring Försäkringsvillkor 2017-07-01 Innehåll 1 Tecknande, definitioner, omfattning, och självrisk... 3 1.1 Tecknande... 3 1.2 Definitioner... 3 1.2.1 Medföljande familjemedlemmar... 3 1.2.2

Läs mer

Sid 1(6) INFORMATION SJUKRESOR

Sid 1(6) INFORMATION SJUKRESOR Sid 1(6) INFORMATION SJUKRESOR Sid 2(6) SJUKRESOR I REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN Om du bor i Jämtlands län kan du få bidrag från Region Jämtland Härjedalen för resa i samband med läkarvård, sjukvårdande

Läs mer

Tjänstereseförsäkring för Västra Götalands läns landsting Försäkringstagare:

Tjänstereseförsäkring för Västra Götalands läns landsting Försäkringstagare: Regionkansliet, ekonomiavdelningen Handläggare: Maria Berglez Tjänstereseförsäkring för Västra Götalands läns landsting Försäkringstagare: Försäkringsnummer: 830 777 984 Västra Götalands Läns Landsting

Läs mer

En patientförsäkring för alla. patient skadas i vården

En patientförsäkring för alla. patient skadas i vården En patientförsäkring för alla När en patient skadas i vården När en patient skadas i vården 1. Förklara vad som hänt 2. Lyssna på patientens upplevelse av skadan 3. Beklaga att patienten fått en skada

Läs mer

Försäkringskassans personskadeskydd för arbetslösa Försäkringsinformation från Kammakollegiet till Försäkringskassan

Försäkringskassans personskadeskydd för arbetslösa Försäkringsinformation från Kammakollegiet till Försäkringskassan Försäkringskassans personskadeskydd för arbetslösa Försäkringsinformation från Kammakollegiet till Försäkringskassan Vi har inte möjlighet att besöka er alla Vi ber er istället se på ett kort bildspel

Läs mer

En patientförsäkring för alla OM DU SKADAS I VÅRDEN

En patientförsäkring för alla OM DU SKADAS I VÅRDEN En patientförsäkring för alla OM DU SKADAS I VÅRDEN Uppdaterad 2018 OM DU SKADAS I VÅRDEN Om du drabbas av en skada i samband med hälso-, sjuk- eller tandvård kan du ha rätt till ersättning enligt patientskadelagen.

Läs mer

Säkerhet före resan. Avbeställningsförsäkring. Giltig från

Säkerhet före resan. Avbeställningsförsäkring. Giltig från Säkerhet före resan Avbeställningsförsäkring Giltig från 2015-03-02 1 2 Säkerhet före resan Med Goudas Avbeställningsförsäkring slipper du oroa dig för en ekonomisk förlust om du, nära anhörig eller medresenär

Läs mer

Välkommen till Västmanland! Vår guide till dig som är asylsökande eller nyanländ till Sverige och Västmanland och behöver komma i kontakt med

Välkommen till Västmanland! Vår guide till dig som är asylsökande eller nyanländ till Sverige och Västmanland och behöver komma i kontakt med Välkommen till Västmanland! Vår guide till dig som är asylsökande eller nyanländ till Sverige och Västmanland och behöver komma i kontakt med sjukvården eller tandvården. Asyl- och integrationshälsan är

Läs mer

SENIORRESEFÖRSÄKRING. Säkerhet över alla gränser. FÖR DIG ÖVER 70 ÅR Kompletterande eller heltäckande försäkring Flexibel med valbara moment

SENIORRESEFÖRSÄKRING. Säkerhet över alla gränser. FÖR DIG ÖVER 70 ÅR Kompletterande eller heltäckande försäkring Flexibel med valbara moment FÖR DIG ÖVER 70 ÅR Kompletterande eller heltäckande försäkring Flexibel med valbara moment SENIORRESEFÖRSÄKRING 2011-02-01 Säkerhet över alla gränser 100 % TRYGGHET Tecknar du Goudas Seniorreseförsäkring

Läs mer

Villkorssammanfattning Sjukvårdsförsäkring

Villkorssammanfattning Sjukvårdsförsäkring Villkorssammanfattning Sjukvårdsförsäkring Med växande vårdköer och ett allt högre arbetstempo i samhället är behovet av snabb och kvalificerad sjukvård större än någonsin. Då är privatvård ett bra och

Läs mer

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Sjukvårdsförsäkring

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Sjukvårdsförsäkring Villkorssammanfattning Sjukvårdsförsäkring Mekonomen BilLivetförsäkring Vår Med växande vårdköer och ett allt högre arbetstempo i samhället är behovet av snabb och kvalificerad sjukvård större än någonsin.

Läs mer

LIV. För ett. friskare PRIVATACCESS SILVER SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING. Ring

LIV. För ett. friskare PRIVATACCESS SILVER SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING. Ring För ett friskare LIV Ring 0771-10 50 10 för rådgivning och vårdbokning eller prova vår E-vårdstjänst på euroaccident.se PRIVATACCESS SILVER SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING OMTANKE HANDLINGSKRAFT NYTÄNKANDE PRIVAT

Läs mer

Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren.

Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren. Båtolycksfall Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren. Varför behöver du båtolycksfall? De flesta är olycksfallsförsäkrade under tiden

Läs mer

RESEFÖRSÄKRING. Säkerhet över alla gränser. FÖR DIG UPP TILL 70 ÅR Kompletterande eller heltäckande försäkring Flexibel med valbara moment

RESEFÖRSÄKRING. Säkerhet över alla gränser. FÖR DIG UPP TILL 70 ÅR Kompletterande eller heltäckande försäkring Flexibel med valbara moment FÖR DIG UPP TILL 70 ÅR Kompletterande eller heltäckande försäkring Flexibel med valbara moment RESEFÖRSÄKRING Grupprabatt 15% Barnrabatt 50% 2011-02-01 Säkerhet över alla gränser 100 % TRYGGHET Tecknar

Läs mer

En kortfattad sammanställning över vilka försäkringar du har som anställd i Försvarsmakten

En kortfattad sammanställning över vilka försäkringar du har som anställd i Försvarsmakten Sida 1 (5) En kortfattad sammanställning över vilka försäkringar du har som anställd i Försvarsmakten Detta är kort sammanställning över de försäkringar som gäller. I många av försäkringarna finns det

Läs mer

Skadeanmälan för kunder i Handelsbanken

Skadeanmälan för kunder i Handelsbanken Skadeanmälan för kunder i Handelsbanken Avbeställningsskydd 1 Försäkringstagare (kortinnehavare) Kortnummer Personnummer Namn Telefonnummer privat Telefonnummer arbete/mobil Bostadsadress Ortsadress (postnr

Läs mer

UNGDOMSRESEFÖRSÄKRING

UNGDOMSRESEFÖRSÄKRING FÖR enkeltperson/familie DIG UPP TILL 35 ÅR Til rejser Kompletterande i hele verden eller for heltäckande personer under försäkring 70 år Flexibel Fra 2 med dage valbara til 18 måneder moment UNGDOMSRESEFÖRSÄKRING

Läs mer

TRYGGHET PENSIONER SPARA & PLACERA PRIVATVÅRD BANKTJÄNSTER FINANSIELLA TJÄNSTER. Lifeline Junior privatvård för de som betyder mest

TRYGGHET PENSIONER SPARA & PLACERA PRIVATVÅRD BANKTJÄNSTER FINANSIELLA TJÄNSTER. Lifeline Junior privatvård för de som betyder mest TRYGGHET PENSIONER SPARA & PLACERA PRIVATVÅRD BANKTJÄNSTER FINANSIELLA TJÄNSTER Lifeline Junior privatvård för de som betyder mest snabb till ån till vård och omsor för dina barn Lifeline Junior är en

Läs mer

Varför så många frågor?

Varför så många frågor? Sid 1 av 10 Varför så många frågor? Du kan försäkra en kommande sjukdom eller olyckshändelse, men inte sjukdomar som redan finns idag. Varför behövs en hälsodeklaration? Din försäkring bygger på att flera

Läs mer

Förköpsinformation. Danica Livförsäkring

Förköpsinformation. Danica Livförsäkring Förköpsinformation Danica Livförsäkring Förköpsinformation Danica livförsäkring 2018 10 01 2 Information inför val av livförsäkring Denna förköpsinformation är en kortfattad översikt av Danica Pensions

Läs mer

Försäkringspaket för friska företag

Försäkringspaket för friska företag Försäkringspaket för friska företag Du är säkert noga med att se över försäkringarna för ditt företag och dess fordon. Men hur är det med det personliga skyddet för dig och dina anställda? De privata försäkringar

Läs mer

SENIORRESEFÖRSÄKRING

SENIORRESEFÖRSÄKRING FÖR DIG ÖVER 70 ÅR Kompletterande eller heltäckande försäkring Flexibel med valbara moment SENIORRESEFÖRSÄKRING 2014-03-01 Säkerhet över alla gränser 100 % TRYGGHET Tecknar du Goudas Seniorreseförsäkring

Läs mer

Skadeanmälan. Tjänstereseförsäkring. Personuppgifter. Uppgifter om arbetsgivare. Försäkringsnummer (se försäkringsbrev) Namn.

Skadeanmälan. Tjänstereseförsäkring. Personuppgifter. Uppgifter om arbetsgivare. Försäkringsnummer (se försäkringsbrev) Namn. Skadeanmälan Tjänstereseförsäkring 1 Försäkringsnummer (se försäkringsbrev) Personuppgifter Namn Personnummer Yrke Bostadsadress Ortsadress (postnr och ortnamn) Telefon med riktnr (bostad) Telefon med

Läs mer

Försäkring av experimentklassade luftfartyg/byggen

Försäkring av experimentklassade luftfartyg/byggen Försäkring av experimentklassade luftfartyg/byggen Gäller fr.o.m. 2008-06-01 EAA har ett försäkringsavtal med Inter Hannover sedan mer än 10 år. EAA's medlemmar kan teckna förmånliga försäkringar för luftfartyg

Läs mer

Varför behöver vi veta så mycket om ditt barns hälsa?

Varför behöver vi veta så mycket om ditt barns hälsa? Sida 1/10 Hälsodeklaration barn Varför behöver vi veta så mycket om ditt barns hälsa? Du kan försäkra en kommande sjukdom eller olyckshändelse, men inte sjukdomar som redan finns idag. Varför behövs en

Läs mer

Ikano Koncept Privat. - Förköpsinformation. Försäkringarna. För fullständig information, se försäkringsvillkoren. 3. Sjuk- och arbetslöshetsförsäkring

Ikano Koncept Privat. - Förköpsinformation. Försäkringarna. För fullständig information, se försäkringsvillkoren. 3. Sjuk- och arbetslöshetsförsäkring Ikano Koncept Privat - Förköpsinformation För fullständig information, se försäkringsvillkoren. Försäkringsgivare är Ikano Livförsäkring AB org nr 556104-6783, för Sjuk- och arbetslöshetsförsäkring Ikano

Läs mer

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén. PRESIDIET 536:e SAMMANTRÄDET 29 MAJ 2007

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén. PRESIDIET 536:e SAMMANTRÄDET 29 MAJ 2007 Europeiska ekonomiska och sociala kommittén Pt 7 a) PRESIDIET 536:e SAMMANTRÄDET 29 MAJ 2007 Ärende: Punkt 7 a) på dagordningen Stöd till ledamöterna/läkar- och kuratorsmottagningen FÖR KÄNNEDOM Syftet

Läs mer

Sid 1(6) INFORMATION. SJUKRESOR 2017 ver 1. Länstrafikens reseplanerare:

Sid 1(6) INFORMATION. SJUKRESOR 2017 ver 1. Länstrafikens reseplanerare: Sid 1(6) INFORMATION SJUKRESOR 2017 ver 1 Länstrafikens reseplanerare: http://www.reseplaneraren.lanstrafiken-z.se/ Sid 2(6) SJUKRESOR I REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN Om du bor i Jämtlands län kan du få bidrag

Läs mer

Försäkring vid utlandsstationering

Försäkring vid utlandsstationering Försäkring vid utlandsstationering Tillägg till villkor 705 Gäller från januar 2013 Innehållsförteckning 1 3 2 3 3 Läkekostnader 3 4 Tandbehandling 3 5 Rese- och transportkostnader 3 6 Graviditetskontroll

Läs mer

Gäller fr.o.m

Gäller fr.o.m Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Sveland ger dig mervärden Kontakta oss Vi ger dig gärna personlig rådgivning om försäkringslösningar som passar dina behov. Du är varmt välkommen att kontakta vår kundservice

Läs mer

Försäkring av experimentklassade luftfartyg/byggen

Försäkring av experimentklassade luftfartyg/byggen Försäkring av experimentklassade luftfartyg/byggen Gäller fr.o.m. 2005-06-30 EAA har ett försäkringsavtal med Inter Hannover sedan mer än 10 år. EAA's medlemmar kan teckna förmånliga försäkringar för luftfartyg

Läs mer

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Sjukvårdsförsäkring

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Sjukvårdsförsäkring Villkorssammanfattning Sjukvårdsförsäkring Mekonomen BilLivetförsäkring Vår Med växande vårdköer och ett allt högre arbetstempo i samhället är behovet av snabb och kvalificerad sjukvård större än någonsin.

Läs mer

SÄRSKILT VILLKOR HUND OLYCKSFALL

SÄRSKILT VILLKOR HUND OLYCKSFALL SÄRSKILT VILLKOR HUND OLYCKSFALL 2013-07-01 Hund Olycksfall Särskilt villkor Gäller fr.o.m. 2013-07-01 Sveland ger dig mervärden Kontakta oss! Vi ger dig gärna personliga råd om bästa försäkringsskydd.

Läs mer

Ortsadress (postnr, ortnamn) Är behandlingen avslutad?

Ortsadress (postnr, ortnamn) Är behandlingen avslutad? Skadeanmälan Vårdförsäkring Blanketten skickas till: SEB, Pension & Försäkring, Intern Service, 106 40 Stockholm Personuppgifter Namn/Företag Skade-/försäkringsnummer Observera! Endast ett försäkringsnummer

Läs mer

Gäller fr.o.m. 2015-02-01

Gäller fr.o.m. 2015-02-01 Gäller fr.o.m. 2015-02-01 Sveland & PRO ger dig mervärden Kontakta oss! På vår hemsida www.sveland.se finner du information om företaget, villkor och blanketter med mera. Sveland Djurförsäkringar har försäkringslösningar

Läs mer

Hälsodeklaration YoungLiving More Health

Hälsodeklaration YoungLiving More Health Sida 1/6 Hälsodeklaration Hälsodeklaration YoungLiving More Health YoungLiving More Health kan sökas för dig som är 16-28 år. Hälsodeklarationen ska fyllas i och undertecknas tidigast 3 månader före försäkringens

Läs mer

Reseförsäkring American Express Corporate Gold Card. Skadeanmälan

Reseförsäkring American Express Corporate Gold Card. Skadeanmälan Reseförsäkring American Express Corporate Gold Card KORTMEDLEM Skadeanmälan Namn: Adress: Postnummer och ort: Telefon dagtid: e-mail: Kortnummer: För utbetalning av ersättning: Bankgiro, bankkontonummer

Läs mer

Förköpsinformation. Detta gäller för Vitalas Olycksfallsförsäkring: Hushållsnära tjänster. Sjukhusvistelse. Tandskador

Förköpsinformation. Detta gäller för Vitalas Olycksfallsförsäkring: Hushållsnära tjänster. Sjukhusvistelse. Tandskador Förköpsinformation är ett samarbete mellan försäkringsbolaget AIG och Vitalas. Produkten kan tecknas av Vitalas kunder i åldern 18-80 år och gäller till 85 års ålder. Försäkringen innehåller ersättning

Läs mer

Personcentrerad journal. SLS inspirationsdag IT 26.3.2015 Ingrid Eckerman chefredaktor@allmanmedicin.se ingrid@eckerman.nu www.eckerman.

Personcentrerad journal. SLS inspirationsdag IT 26.3.2015 Ingrid Eckerman chefredaktor@allmanmedicin.se ingrid@eckerman.nu www.eckerman. Personcentrerad journal SLS inspirationsdag IT 26.3.2015 Ingrid Eckerman chefredaktor@allmanmedicin.se ingrid@eckerman.nu www.eckerman.nu Vem äger informationen om mig? Mnene sjukhus, Zimbabwe 1987 1987

Läs mer

Sid 1(6) INFORMATION SJUKRESOR

Sid 1(6) INFORMATION SJUKRESOR Sid 1(6) INFORMATION SJUKRESOR Sid 2(6) SJUKRESOR Alla som bor i Jämtlands län har rätt att få bidrag från Region Jämtland Härjedalen för resa i samband med läkarvård, sjukvårdande behandling och tandvård.

Läs mer

Försäkringar i förskola och skola

Försäkringar i förskola och skola September 2012 1 (8) Försäkringar i förskola och skola För barn och ungdomar i förskola och skola har kommunen två försäkringar, en olycksfallsoch en reseförsäkring. Det är inte ovanligt med frågor kring

Läs mer

Olycksfallsförsäkring Gäller från 20120401

Olycksfallsförsäkring Gäller från 20120401 Olycksfallsförsäkring Gäller från 20120401 Denna försäkring är utfärdad i enlighet med avtal B0750RNMGT1204186 mellan Svenska Sjö AB och Lloyd s. I den händelse försäkringstagaren i bedrägligt eller falskt

Läs mer

Patientavgifter Landstinget Blekinge Marie Söderström

Patientavgifter Landstinget Blekinge Marie Söderström Patientavgifter Landstinget Blekinge 2017 Marie Söderström 2017-05-11 Allmänt Enligt kommunallagen får landsting och kommuner avgiftsbelägga tjänster och nyttigheter som de tillhandahåller är det endast

Läs mer

Ansökan Barn- och ungdomsförsäkring

Ansökan Barn- och ungdomsförsäkring Ansökan Barn- och ungdomsförsäkring Den här försäkringen kan tecknas för barn som inte har fyllt 18 år. Försäkringen kan tecknas för person som är folkbokförd och stadigvarande bosatt i Sverige. Ny försäkring

Läs mer

UNGDOMSRESEFÖRSÄKRING

UNGDOMSRESEFÖRSÄKRING FÖR ENKELTpERSON/fAMILIE DIG UPP TILL 35 ÅR Til rejser Kompletterande i hele verden eller for heltäckande personer under försäkring 70 år flexibel Fra 2 med dage valbara til 18 måneder moment UNGDOMSRESEFÖRSÄKRING

Läs mer

Avgiftshandboken 2016

Avgiftshandboken 2016 Avgifter för undersökningar och åtgärder utan samband med sjukdom (ingår inte i högkostnadsskyddet) Innehåll: Avgifter för undersökningar och åtgärder utan samband med sjukdom (ingår inte i högkostnadsskyddet)...

Läs mer

Säkerhet över alla gränser. Ungdomsreseförsäkring

Säkerhet över alla gränser. Ungdomsreseförsäkring Säkerhet över alla gränser Ungdomsreseförsäkring 1 2 Fördelar med Gouda Reseförsäkring För dig upp till 35 år. Kompletterande eller heltäckande försäkring. Flexibel med valbara moment. Tecknar du Goudas

Läs mer

Grundutbildning. för Junisledare. Vilket ansvar har jag som ledare

Grundutbildning. för Junisledare. Vilket ansvar har jag som ledare Kurspass 7 Säkerhet Fakta Grundutbildning Vilket ansvar har jag som ledare Ni som ledare har tagit ett ansvar för barn genom att bli ledare för en grupp. Barnens föräldrar har lämnat över ansvaret till

Läs mer

Gäller fr.o.m

Gäller fr.o.m Gäller fr.o.m. 2015-02-01 Sveland ger dig mervärden Kontakta oss Vi ger dig gärna personlig rådgivning om försäkringslösningar som passar dina behov. Du är varmt välkommen att kontakta vår kundservice

Läs mer

Hej! SE VILLKOREN SOM GÄLLER FÖR FÖRSÄKRINGEN 1. Gå in på 2. Skriv in koden T38TM6

Hej! SE VILLKOREN SOM GÄLLER FÖR FÖRSÄKRINGEN 1. Gå in på   2. Skriv in koden T38TM6 Lunds Kommun Kk 106900 Box 5 221 00 LUND 9SP69 2018 01 01 2018 12 31 Hej! Här kommer det nya avtalet för kommande försäkringsperiod. På följande sidor hittar du: ÖVERSIKT Ger en bild av försäkringens innehåll.

Läs mer

Säkerhet över alla gränser. FÖR DIG UPP TILL 70 ÅR Kompletterande eller heltäckande försäkring Flexibel med valbara moment.

Säkerhet över alla gränser. FÖR DIG UPP TILL 70 ÅR Kompletterande eller heltäckande försäkring Flexibel med valbara moment. FÖR DIG UPP TILL 70 ÅR Kompletterande eller heltäckande försäkring Flexibel med valbara moment RESEFÖRSÄKRING Grupprabatt 15% Barnrabatt 50% 2014-03-01 Säkerhet över alla gränser 100 % TRYGGHET Tecknar

Läs mer

Personalförsäkring. Avbrott vid arbetsoförmåga. Försäkringsbrev utfärdat av If (Underavdelning/filial till If Skadeförsäkring AB (publ.

Personalförsäkring. Avbrott vid arbetsoförmåga. Försäkringsbrev utfärdat av If (Underavdelning/filial till If Skadeförsäkring AB (publ. Personalförsäkring Avbrott vid arbetsoförmåga Försäkringsbrev utfärdat av If (Underavdelning/filial till If Skadeförsäkring AB (publ.) 1 Innehåll 1 VEM FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR... 3 1.1 RÄTTEN TILL ERSÄTTNING

Läs mer

Livförsäkring. Förköpsinformation

Livförsäkring. Förköpsinformation Livförsäkring Förköpsinformation Livförsäkring 2017 05 20 2 Information inför val av livförsäkring Denna förköpsinformation är en kortfattad översikt av Danica Pensions livförsäkring och ska enligt lag

Läs mer

Ortsadress (postnr, ortnamn) Är behandlingen avslutad?

Ortsadress (postnr, ortnamn) Är behandlingen avslutad? Skadeanmälan Vårdförsäkring Blanketten skickas till: SEB, Pension & Försäkring, Scanning, Box 50778, 202 71 Malmö Personuppgifter Namn/Företag Skade-/försäkringsnummer Observera! Endast ett försäkringsnummer

Läs mer

gruppförsäkring Ger anställda vid företag och medlemmar i förbund ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro

gruppförsäkring Ger anställda vid företag och medlemmar i förbund ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro gruppförsäkring Ger anställda vid företag och medlemmar i förbund ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro Ifs gruppförsäkring erbjuder en förmånlig försäkring till flera Principen med

Läs mer

Oktober Britt Arrelöv, ordförande i SLL:s försäkringsmedicinska kommitté,

Oktober Britt Arrelöv, ordförande i SLL:s försäkringsmedicinska kommitté, Klinisk Försäkringsmedicin en introduktion Försäkringsmedicin Ett kunskapsområde om hur funktionstillstånd, diagnostik, behandling, rehabilitering och förebyggande av sjukdom och skada påverkar och påverkas

Läs mer

Försäkring för hundar

Försäkring för hundar Försäkring för hundar Hur mycket betyder din hund? Säkert är du mån om att din hund ska ha det bra. Det bästa du kan göra för att skydda den är att skaffa en riktigt bra försäkring. Folksams hör till de

Läs mer

Försäkring för katter

Försäkring för katter Försäkring för katter Ibland behövs mer än nio liv Även om din katt har nio liv, behövs en bra försäkring. Folksams hör till de bästa på marknaden. Både när det gäller ersättning och självrisk. Du försäkrar

Läs mer

Försäkringsbrev Rättsskydd vid miljöbrott: Region Skåne - 2014

Försäkringsbrev Rättsskydd vid miljöbrott: Region Skåne - 2014 Försäkringsbrev Rättsskydd vid miljöbrott: Region Skåne - 2014 Gjensidige Försäkring P.O. Box 3031 SE-103 61 Stockholm Telefon +46 (0)771 326 326 Telefax +46 (0)8 753 61 71 Org.nr. 516407-0384 info@gjensidige.se

Läs mer

Avgifter för besök och behandling i Specialistsjukvård

Avgifter för besök och behandling i Specialistsjukvård Avgifter för besök och behandling i Specialistsjukvård Samma avgifter gäller vid privat specialistmottagning som har avtal med Landstinget Sörmland. 1. Avgift för Folkbokförda i Sverige - Besöksavgift,

Läs mer

Sjukresor. Det här gäller för alla sjukresor. Skäl som inte medger rätt till sjukresa

Sjukresor. Det här gäller för alla sjukresor. Skäl som inte medger rätt till sjukresa Sjukresor Information till vårdgivare Maj 2008 www.sjukresor.sll.se www.uppdragsguiden.sll.se Den här broschyren vänder sig till dig som möter patienter med behov av sjukresa. Du får veta vad en sjukresa

Läs mer

Hej! SE VILLKOREN SOM GÄLLER FÖR FÖRSÄKRINGEN 1. Gå in på 2. Skriv in koden VACTVE

Hej! SE VILLKOREN SOM GÄLLER FÖR FÖRSÄKRINGEN 1. Gå in på   2. Skriv in koden VACTVE Mariestads kommun Referens: YY123100 Box 128 542 22 MARIESTAD 9SP72 2018 01 01 2018 12 31 Hej! Här kommer det nya avtalet för kommande försäkringsperiod. På följande sidor hittar du: ÖVERSIKT Ger en bild

Läs mer

INLEDNING 2.0 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT BEVILJA FÖRSÄKRINGSSKYDD 1.0 DEFINITIONER. Försäkringsgivare

INLEDNING 2.0 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT BEVILJA FÖRSÄKRINGSSKYDD 1.0 DEFINITIONER. Försäkringsgivare SBAB Låneskydd Liv Försäkringsvillkor nr 1-2010 i utdrag från gruppförsäkring SBSWL0110 så som den överenskommits mellan försäkringstagaren och försäkringsgivaren Stockholm, Maj 2011 INLEDNING SBAB Låneskydd

Läs mer

MEDLEMSFÖRSÄKRING. För dig i Brandmännens Riksförbund

MEDLEMSFÖRSÄKRING. För dig i Brandmännens Riksförbund Gäller från 1 jan 2017 Avtal 10116 MEDLEMSFÖRSÄKRING För dig i Brandmännens Riksförbund Vi hjälper dig om något händer. En olycka, en längre sjukskrivning eller ett dödsfall kan betyda stora påfrestningar

Läs mer

Att förebygga kikhosta hos spädbarn. Augusti 2016

Att förebygga kikhosta hos spädbarn. Augusti 2016 Att förebygga kikhosta hos spädbarn Augusti 2016 Innehåll 1. Om kikhosta idag 2. Rekommendationer för att förebygga kikhosta hos spädbarn: Vaccination Behandling och diagnostik Uppmärksamhet 3. Veta mer

Läs mer

Tjänstereseförsäkring för Västra Götalands läns landsting

Tjänstereseförsäkring för Västra Götalands läns landsting Regionkansliet, ekonomiavdelningen Handläggare: Hasse Larsson Tjänstereseförsäkring för Västra Götalands läns landsting Försäkringstagare: Västra Götalands Läns Landsting Försäkringsnummer: 830 777 984

Läs mer

22 februari 2008 1BP78. Tack för er offertförfrågan. Det gläder oss att ni vänder er till If!

22 februari 2008 1BP78. Tack för er offertförfrågan. Det gläder oss att ni vänder er till If! Offert 22 februari 2008 Mikael Edlund Himlastigen 56 906 41 UMEÅ 1BP78 Tack för er offertförfrågan. Det gläder oss att ni vänder er till If! Vi har nöjet att lämna förslag på försäkringslösning och offert

Läs mer

INFORMATION SJUKRESOR

INFORMATION SJUKRESOR Sid 1(6) INFORMATION SJUKRESOR Sid 2(6) SJUKRESOR Alla som bor i Jämtlands län har rätt att få bidrag från landstinget för resa i samband med läkarvård, sjukvårdande behandling och tandvård. Resan kan

Läs mer

patientförsäkring & patientskadelagen

patientförsäkring & patientskadelagen Introduktion: patientförsäkring & patientskadelagen och lite till Patientförsäkring Funnits sedan 1975 Dessförinnan långdragna processer i domstol, få patienter fick rätt 2010: 4 500 (cirka 40 %) beviljades

Läs mer

gruppförsäkring Ger dig som anställd ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro.

gruppförsäkring Ger dig som anställd ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro. gruppförsäkring Ger dig som anställd ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro. Ifs gruppförsäkring erbjuder en förmånlig försäkring till flera Principen med Ifs gruppförsäkring är att flera

Läs mer

Projektplan. Förstärkt läkartillgång i ordinärt boende Verksamhetsår: 2008-2009. Upprättad

Projektplan. Förstärkt läkartillgång i ordinärt boende Verksamhetsår: 2008-2009. Upprättad Projektplan Förstärkt läkartillgång i ordinärt boende 071128 förstärkt läkartillgång i ordinärt boende.doc Upprättad Ansvarig: Projektledare Bertil Siöström Förvaltning: Malmö stad, Kirsebergs stadsdelsförvaltning

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB SÄRSKILDA VILLKOR VÅRDVERKSAMHET - TILLÄGG N53:1 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll 7.2 Vårdverksamhet - tillägg 7.2.1 Ansvarsförsäkring Övriga skadehändelser

Läs mer

Patientavgifter

Patientavgifter Patientavgifter 2018-01-01 Varför gjordes en översyn? Möta utveckling och behov inom vården Förtydliga och förenkla regelverket för att underlätta tolkning och minska administration Omarbeta och förenkla

Läs mer

Friskare företag med sjukvårdsförsäkring

Friskare företag med sjukvårdsförsäkring Friskare företag med sjukvårdsförsäkring 1 Varför sjukvårdsförsäkring? Förebyggande hälsotjänster. Rätt vård snabbt. Effektiv rehabilitering. 2 Vi har utvecklat en unik helhet tar hand om hela människan

Läs mer

Välkommen till Victoriakliniken

Välkommen till Victoriakliniken Välkommen till Victoriakliniken Vi på Victoriakliniken strävar alltid efter att skapa ett estetiskt vackert och naturligt resultat utifrån dina personliga förutsättningar. Vi erbjuder dig en trygg och

Läs mer

Sveland KATT FÖRSÄKRING FÖR KATTUNGAR, VUXNA KATTER OCH KATTERIER

Sveland KATT FÖRSÄKRING FÖR KATTUNGAR, VUXNA KATTER OCH KATTERIER Sveland KATT FÖRSÄKRING FÖR KATTUNGAR, VUXNA KATTER OCH KATTERIER Sveland Junior TECKNAS FÖRE 5 MÅN. ÅLDER LIV + VETERINÄRVÅRD GÄLLER FÖR DOLDA FEL Självklart ska Du försäkra Din kattunge! Med Sveland

Läs mer

Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell. Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se

Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell. Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se En del i regeringens äldresatsning 2010-2014 Bättre liv för sjuka äldre Syfte med försöksverksamheten

Läs mer

Försäkringar i förskola och skola

Försäkringar i förskola och skola Januari 2013 1 (8) Försäkringar i förskola och skola För barn och ungdomar i förskola och skola har kommunen två försäkringar, en olycksfallsoch en reseförsäkring. Det är inte ovanligt med frågor kring

Läs mer