Sjukresor. Det här gäller för alla sjukresor. Skäl som inte medger rätt till sjukresa

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sjukresor. Det här gäller för alla sjukresor. Skäl som inte medger rätt till sjukresa"

Transkript

1 Sjukresor Information till vårdgivare Maj Den här broschyren vänder sig till dig som möter patienter med behov av sjukresa. Du får veta vad en sjukresa är, vem som kan få en sjukresa och med vilka färdsätt den kan ske. Informationen gäller för patienter som bor i Stockholms län och är folkbokförda där. Vad är en sjukresa? (SL och Waxholmsbolaget) kan få tillstånd av vårdgivaren till en sjukresa med egen bil, taxi eller specialfordon utifrån bedömning av patientens medicinska och fysiska tillstånd. Med vårdgivare menas personal som enligt lag har skyldighet att föra journal som till exempel läkare, sjuksköterska, rätt typ av sjukresa så att patienten och vården inte drabbas på grund av att resurserna inte används rätt. Det här gäller för alla sjukresor För alla sjukresor krävs en medicinsk bedömning. Patienter med giltigt färdtjänstkort har automatiskt rätt till sjukresa och det behövs ingen medicinsk bedömning. Sjukresor med taxi eller specialfordon beviljas endast om patienten har betydande svårigheter att färdas med Alla patienter som åker taxi eller specialfordon samplaneras, vilket innebär att de får åka tillsammans med andra. Resan tar då något längre tid än vid ensamåkning. Vårdgivaren kan bevilja resa i eget fordon, så kallad Skäl som inte medger rätt till sjukresa Patienten har långt till/från mottagningen. Tidpunkt för besöket medför att det är besvärligt Krav/egen begäran från patient. Resa till företagshälsovård, hälsokontroller, egenvård, friskvård med mera. Det är bara vårdgivare inom landstingsbetald vård som får bevilja sjukresor i sjukresesystemet. Vårdgivare inom kommunala verksamheter ger tillstånd till sjukresor men kan inte arbeta i sjukresesystemet. Då kontaktar de dig som vårdgivare i landstinget och du hjälper dem genom att lägga in tillstånd i sjukresesystemet.

2 Sjukresor information till vårdgivare Färdsätt för sjukresa Egen bil Patienten kan få sjukreseersättning för egen bil mellan sin folkbokföringsadress och vårdinrättning. Detta ska endast beviljas om du som vårdgivare bedömer att patienten har betydande svårigheter att färdas med allmän kollektivtrafik. Vårdgivaren lägger in ett tillstånd i sjukresesystemet för egen bil. Parkeringskostnader ersätts för besök i öppenvård vid vård- och behandling med avdrag för egenavgift. Parkeringskvitto i original bifogas. Taxi Sjukresor med taxi eller specialfordon beviljas endast om patienten har betydande svårigheter att färdas med allmän kollektivtrafik eller egen bil. Samplanering sker automatiskt. Informera patienten om att resan tar längre tid så att han/hon inte kommer för sent till vårdbesöket. Undantag från samplanering med taxi och specialfordon kan medges för patient som: På grund av infektionskänslighet eller den egna sjukdomens karaktär inte kan åka tillsammans med annan resenär. Tillstånd för sjukresa ska utfärdas av respektive vårdgivare. Finns redan sjukresekort behöver du inte utfärda ett nytt. Sjukresekortet lämnas till föraren när resan påbörjas och återfås efter avslutad resa. Patienter som åker med sjukresekort betalar aldrig i bilen utan får en faktura hemskickad. En sjukresa med taxi kan också godkännas i efterhand. Vårdgivaren lägger då in ett tillstånd i sjukresesystemet i efterskott. Patienten skickar sedan in intyget och taxikvitto i original till Färdtjänsten. Taxi med extra service Extra service ges till patienter som kan åka med vanlig taxi men ändå behöver extra hjälp genom att hämtas i hemmet och/eller lämnas på avdelningen. Detta måste dock alltid anges till beställningscentralen och rutan extra service ska vara ifylld i tillståndet. I normala fall lämnar/hämtar en vanlig taxi i port/entré. Extra service har tidigare endast erbjudits resenärer i specialfordon men kan ges till patienter som inte nödvändigtvis behöver åka i specialfordon. Specialfordon Tillstånd för sjukresa med specialfordon ska beviljas när patienten inte kan åka med en vanlig taxibil. Specialfordon ska beviljas till rullstolsburna patienter och patienter i behov av transportrullstol eller trappklättrare. Om patienter ska hämtas i hemmet uppges detta till beställningscentralen när resan beställs. Anslutningsresa Landstinget ersätter anslutningsresa med egen bil eller taxi i de fall personer i glesbygd har mer än 2 km till närmaste hållplats för allmän kollektivtrafik. Egenavgift gäller. Vad betalar patienten? För samtliga färdsätt tillämpas egenavgift. Mer information om belopp angående egenavgifter finns på telefonlistan. Samtliga egenavgifter, med undantag för parkeringsavgift, ingår i högkostnadsskyddet för sjukresor. Praktiska råd när du använder sjukresesystemet När använder du valfri vårdgivare? Ett tillstånd till valfri vårdgivare ska endast ges till patient som har blivit remitterad till en annan vårdgivare eller vid akuta fall. Det innebär att du som vårdgivare kan hjälpa patienten att ta sig från hemmet med sjukresa till en annan vårdinrättning. För resor till röntgen, provtagning lab. och hjälpmedelscentralen ger du två resor, i övrigt ges en resa. Högkostnadsskydd/frikort Även om patienten har uppnått högkostnadsskydd ska det medicinska tillståndet ligga till grund för sjukresa med taxi, specialfordon eller egen bil. Patienter som har uppnått högkostnadsskydd för sjukresor får ingen faktura, det skapas automatiskt ett elektroniskt frikort i Sjukreseenhetens datasystem. Tillstånd för sjukresa Bakåtvänd bilbarnstol i taxi Taxiresa kan beställas med bakåtvänd bilbarnstol för barn från cirka sex månader, detta anges till beställningscentralen. Bilbarnstol för yngre barn måste själv tillhandahållas.

3 ska alltid registreras med Ja Faktureras. Detta är nödvändigt för att sjukresesystemet ska kunna känna av när patienten ska börja betala igen. Vem betalar för sjukresor? Precis som för övrig landstingsbetald verksamhet är det skattepengarna som betalar sjukresorna. Men genom att bara låta det medicinska behovet avgöra om patienter behöver en sjukresa eller inte kan pengarna gå till dem som verkligen behöver det. Kostnaden för sjukresor under 2007 var drygt 200 miljoner kronor. Det mest miljövänliga sättet att resa är kollektivt men det är inte alla som kan resa så. Många av sjukresorna sker i miljövänligare fordon. Samplanering, det vill säga när flera reser tillsammans, bidrar också till minskade utsläpp. Nyheter Från 1 maj 2008* Resor till och från folkbokföringsadress Resor med taxi och specialfordon bör i första hand ske mellan folkbokföringsadress och vårdgivare. Vid behov kan du låta patienten åka till en annan adress. Avgifsbefriade resor Endast resor mellan vårdgivare är avgiftsbefriade. Med vårdgivare menas landstingsanslutna verksamheter. Resor med allmän kollektivtrafik Möjligheten att få ersättning för resor med allmän kollektivtrafik till vård- och behandling upphör från 1 maj * Enligt beslut i landstingsfullmäktige 12 februari 2008.

4 Mer information Om du behöver mer utförlig information om regelverk och hur sjukresesystemet används kan du gå in på Här kan du också skriva ut fler exemplar av denna informationsbroschyr samt en broschyr med patientinformation om sjukresor. Personal på Färdtjänsten har möjlighet att komma ut till din arbetsplats och berätta om regelverket kring sjukresor. För att få behörighet i sjukresesystemet krävs utbildning i Färdtjänstens regi. Utbildningen sker i datorsal. För information kontakta Färdtjänstens helpdesk för sjukresor, telefon (endast för vårdgivare). Du kan beställa taxibil eller specialfordon genom att ringa till beställningscentralen eller via webbeställningen på under rubriken Resebeställning för patienter. Automatbeställning med talsvar gör du på nummer Om du inte loggar in i sjukresesystemet under en period på 90 dagar inaktiveras din behörighet men den kan aktiveras genom att du ringer helpdesk. Om du inte loggat in i sjukresesystemet på över ett år krävs det en ny utbildning för att få tillbaka behörigheten. Adress till Färdtjänsten: Färdtjänsten Box Stockholm Helpdesk för sjukresor (endast för vårdgivare) Telefonnummer Telefontid: måndag till torsdag fredag Postadress Box , Stockholm Telefon Form Soya Foto Erja Lempinen Tryck EO Grafiska

5 Vårdgivarinformation om sjukresor, 2008 Telefonlista för beställning av sjukresa 1 maj 2008 Sjukresa med taxi tel Sjukresa med specialfordon tel Resegarantin tel Patientinformation sjukresor tel Färdtjänst med taxi tel Färdtjänst specialfordon tel Tillstånd och avgifter för sjukresa Tillstånd Egenavgift Högkostnadsskydd Egen bil Ja 50 kronor Ja Taxi, specialfordon Ja 140 kronor Ja Anslutningsresa Ja 50 kronor Ja Parkeringsavgift Nej Belopp överstigande Nej 20 kronor ersätts Egenavgiften betalas aldrig till föraren, Färdtjänsten skickar alltid en faktura. Högkostnadsskydd Under ett år från första resdagen betalar patienten högst 1400 kronor. Egen bil Milersättning med egen bil är 17 kronor per mil. Postadress Box , Stockholm Telefon Form Soya Foto Erja Lempinen Tryck EO Grafiska

Information om Transporttjänster för patienter inom SLL

Information om Transporttjänster för patienter inom SLL Till Vårdgivare Information om Transporttjänster för patienter inom SLL Förtydligande av gällande regler för olika transportmöjligheter för patienter inom Stockholms läns landsting. Innehåll Förtydligandet

Läs mer

Landstinget i Uppsala län lämnar ersättning vid sjukresor enligt nedanstående bestämmelser.

Landstinget i Uppsala län lämnar ersättning vid sjukresor enligt nedanstående bestämmelser. REGLER FÖR SJUKRESOR LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Landstinget i Uppsala län lämnar ersättning vid sjukresor enligt nedanstående bestämmelser. 1. Personer som har rätt till reseersättning Personer som är bosatta

Läs mer

INFORMATION SJUKRESOR

INFORMATION SJUKRESOR Sid 1(6) INFORMATION SJUKRESOR Sid 2(6) SJUKRESOR Alla som bor i Jämtlands län har rätt att få bidrag från landstinget för resa i samband med läkarvård, sjukvårdande behandling och tandvård. Resan kan

Läs mer

Riktlinjer för färdtjänst. Enköpings kommun

Riktlinjer för färdtjänst. Enköpings kommun Riktlinjer för färdtjänst Enköpings kommun LAGEN OM FÄRDTJÄNST De grundläggande förutsättningarna för tillstånd anges i Lag om färdtjänst (SFS 1997:736). Färdtjänst är till för dem som på grund av funktionshinder

Läs mer

Kom ihåg att boka i tid

Kom ihåg att boka i tid Kom ihåg att boka i tid SJUKRESOR I HALLAND En resa till och från läkarvård, sjukvårdande behandling eller tandläkare räknas som sjukresa för dig som är folkbokförd i Halland. När du ska beställa din sjukresa

Läs mer

Regelverk för sjuk- och behandlingsresor, färdtjänst och riksfärdtjänst

Regelverk för sjuk- och behandlingsresor, färdtjänst och riksfärdtjänst 1(26) Förvaltningsnamn Avsändare Regelverk för sjuk- och behandlingsresor, färdtjänst och riksfärdtjänst Sjuk- och behandlingsresor Vem omfattas av regelverket för sjuk- och behandlingsresor? Alla personer

Läs mer

Kalmar Länstrafik. Serviceresor. Om sjukresor, färdtjänst och riksfärdtjänst. En del av Landstinget i Kalmar län

Kalmar Länstrafik. Serviceresor. Om sjukresor, färdtjänst och riksfärdtjänst. En del av Landstinget i Kalmar län Kalmar Länstrafik Serviceresor Om sjukresor, färdtjänst och riksfärdtjänst En del av Landstinget i Kalmar län Inledning Sjukresor Färdtjänst Riksfärdtjänst Så här betalar du Hur du ansöker Kontaktuppgifter

Läs mer

Sjukresor. Information och regler för dig som behöver resa för att få vård

Sjukresor. Information och regler för dig som behöver resa för att få vård Sjukresor Information och regler för dig som behöver resa för att få vård 1 Sjukresa Du kan få ersättning för din resa till eller från sjukvården inom Kronobergs län. Det gäller all vård som Region Kronoberg

Läs mer

Riksfärdtjänst. Ale kommun

Riksfärdtjänst. Ale kommun Riksfärdtjänst Ale kommun Broschyren är en sammanfattning av bestämmelserna i lag om riksfärdtjänst (SFS 1997:735) och Ale kommuns riktlinjer för riksfärdtjänst (antagna av Kommunfullmäktige 2006-03-27)

Läs mer

Information till dig som har fått Färdtjänsttillstånd

Information till dig som har fått Färdtjänsttillstånd Information till dig som har fått Färdtjänsttillstånd Innehållsförteckning Vad står i beslutet? 3 Var och när får jag åka, vad gäller vid resa? 3 Medresenär, ledsagare 4 Beställning av resa 5 Resegaranti

Läs mer

Patientguide 2014 2013 1

Patientguide 2014 2013 1 Patientguide 2014 2013 1 Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Patientguiden finns också på engelska och lättläst svenska. Du kan utan kostnad beställa patientguiden på telefon vx 0455-73 10 00 Vill

Läs mer

Regler för färdtjänst och riksfärdtjänst i Ulricehamns kommun. Ulricehamn 2014-03-19. Gunnar Scorénius Utredare

Regler för färdtjänst och riksfärdtjänst i Ulricehamns kommun. Ulricehamn 2014-03-19. Gunnar Scorénius Utredare Regler för färdtjänst och riksfärdtjänst i Ulricehamns kommun Ulricehamn 2014-03-19 Gunnar Scorénius Utredare Regler för färdtjänst 1 Inledning 1.1 Allmänt om färdtjänst Tillstånd till färdtjänst skall

Läs mer

Kort om stöd och bidrag till vuxna med funktionsnedsättning

Kort om stöd och bidrag till vuxna med funktionsnedsättning Kort om stöd och bidrag till vuxna med funktionsnedsättning 1 Kort om stöd och bidrag till vuxna med funktionsnedsättning Denna broschyr ger kortfattad information om olika bidrag och annat stöd till vuxna

Läs mer

Tillstånd att anlita riksfärdtjänst ges under följande förutsättningar:

Tillstånd att anlita riksfärdtjänst ges under följande förutsättningar: REGLER FÖR RIKSFÄRDTJÄNST I BLEKINGE Fastställda 2011-11-14 av Kollektivtrafikmyndigheten i Blekinge Reviderad 2012-10-18: Ledsagare sista stycket tillagt 1. Allmänna förutsättningar Riksfärdtjänst kan

Läs mer

Till Dig som behöver veta mer om RIKSFÄRDTJÄNST

Till Dig som behöver veta mer om RIKSFÄRDTJÄNST Till Dig som behöver veta mer om RIKSFÄRDTJÄNST 2 Till Dig som behöver veta mer om riksfärdtjänst Riksfärdtjänsten är ett kommunalt ansvar. Det innebär att Du som är folkbokförd i Danderyds kommun ska

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Ersättning vid arbetslöshet INFORMATION OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN 1 2 Det här är arbetslöshetsförsäkringen... 4 Vem gör vad?...... 6 När har du rätt till arbetslöshetsersättning?...

Läs mer

Vart vänder jag mig? Upplysningar om stöd och hjälp för dig över 18 år med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. Landstinget i Värmland

Vart vänder jag mig? Upplysningar om stöd och hjälp för dig över 18 år med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. Landstinget i Värmland Vart vänder jag mig? Upplysningar om stöd och hjälp för dig över 18 år med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning Landstinget i Värmland 1 Innehåll Hälso- och sjukvård 4 Patientavgifter 7 Patientjournal

Läs mer

Ryggskott? Besök webben.

Ryggskott? Besök webben. Patientinformation Din rätt som patient...55 Vårdgaranti och valfrihet...56 Hälsoval du väljer din vårdcentral...57 Om patientjournaler...58 När du lämnar prov...59 Att resa till vården...60 Lev ett sundare

Läs mer

Prislista Gäl er från 5 april 2013 1

Prislista Gäl er från 5 april 2013 1 Prislista Gäller från 5 april 2013 1 Äntligen nytt biljettsystem 2013 Du som brukar betala kontant eller köpa mobilbiljett kan göra det även i fortsättningen. Åker du med något av våra busskort så måste

Läs mer

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 1 (13) Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 Uppdaterad: (vilka frågor som är nya eller har uppdaterats markeras i vänstermarginalen) 2013-06-11 2013-06-18 2013-07-19

Läs mer

Riktlinjer vid myndighetsutövning riksfärdtjänst

Riktlinjer vid myndighetsutövning riksfärdtjänst 008/525-TN Dnr 2008/525-TN-364 Riktlinjer vid myndighetsutövning riksfärdtjänst Antagna av Tekniska nämnden 2008-04-15 program policy handlingsplan riktlinje Riktlinjer för riksfärdtjänst program policy

Läs mer

Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar

Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar FORUM FUNKTIONSHINDER Kort om bidrag och stöd till Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar Kort om bidrag och stöd till Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar Kort om bidrag från A-Ö Adresser

Läs mer

Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd)

Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) Alla som bor i Sverige och inte kan försörja sig eller bli försörjda på annat sätt har rätt att söka försörjningsstöd. Det betalas ut av kommunens socialförvaltning.

Läs mer

Äldreomsorg. i Täby kommun

Äldreomsorg. i Täby kommun Äldreomsorg i Täby kommun I denna broschyr beskrivs de tjänster som du kan ansöka om och ta del av som Täbybo. De flesta tjänster tilldelas efter bedömning av den individuella förmågan. Hur den bedömningen

Läs mer

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på Skuldsanering Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på www.kronofogden.se. Du kan också ringa Kronofogden på

Läs mer

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 1 (11) Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 Uppdaterad: (se markering i marginal) 2013-06-11 2013-06-18 Innehåll Allmänna frågor...3 1. Vart ska man vända sig

Läs mer

Vart vänder jag mig?

Vart vänder jag mig? Vart vänder jag mig? Information om samhällets hjälpmöjligheter vid neurologisk sjukdom och skada Råd- och stödenheten på Neurologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Denna skrift kan beställas

Läs mer

Färdtjänstresan blir kontantlös från och med 1 oktober 2013 Enklare att betala resan, mindre väntande, bättre service och kvalitet

Färdtjänstresan blir kontantlös från och med 1 oktober 2013 Enklare att betala resan, mindre väntande, bättre service och kvalitet Färdtjänstresan blir kontantlös från och med 1 oktober 2013 Enklare att betala resan, mindre väntande, bättre service och kvalitet Färdtjänsten genomför kvalitetsförbättringar för att minska förseningar

Läs mer

När du som konsument köper en bil från en bilhandlare

När du som konsument köper en bil från en bilhandlare När du som konsument köper en bil från en bilhandlare Denna information innehåller de viktigaste regler som gäller för dig som konsument när du köper en bil från en bilhandlare. Den lag som reglerar köpet

Läs mer

Information till dig som fått en praktikplats Grattis du har fått en plats!

Information till dig som fått en praktikplats Grattis du har fått en plats! Socialförvaltningen 1 (5) januari 2015 Information till dig som fått en praktikplats Grattis du har fått en plats! Nu finns det några viktiga saker du ska göra innan du börjar din praktik, punkt 1-3, och

Läs mer