BLEKINGE IDROTTSFÖRBUND

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BLEKINGE IDROTTSFÖRBUND"

Transkript

1 BLEKINGE IDROTTSFÖRBUND 2012

2 Blekinge Idrottsförbunds samarbetspartners till idrottsgalan Blekinge Idrottsförbunds samarbetspartners till idrottsgalan: s B

3 Omslagsbild: Håkan Håkansson, Blekinge Fotbollförbund erhåller juryns hederspris på Blekinge Idrottsförbunds idrottsgala den 1 februari Prisutdelare är Lars-Åke Lagrell, Svenska Fotbollförbundet och Martin Pohl, marknadschef i BSC Herta Berlin. Foto: Rolf Trulsson Tryck: CopyGraf AB, ,

4 Innehållsförteckning Föredragningslista... 5 Ordföranden har ordet... 6 Röstlängd Styrelse och personal Verksamhet Utmärkelser Idrottsgalan i bilder Verksamhetsinriktning Styrelsens arbete under Årsredovisning Resultaträkning Balansräkning Tilläggsupplysningar Revisionsberättelse Budget SDF-bidrag LOK-stöd

5 Blekinge idrottsförbund Årsmöte på Ronneby Brunn, torsdagen den 25 april 2013 klockan Verksamhetsberättelsen omfattar verksamhetsåret Rösträtt i enlighet med röstlängd. Representanter för distriktets föreningar äger rätt att närvara. Föredragningslista 1. Inledning. 2. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd. 3. Fråga om mötets behöriga utlysande. 4. Val av ordförande för mötet. 5. Val av sekreterare för mötet. 6. Val av två justeringsmän. 7. Val av erforderligt antal rösträknare. 8. Distriktsförbundsstyrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret Distriktsförbundsstyrelsens förvaltningsberättelse för verksamhetsåret Revisorernas berättelse för Fråga om ansvarsfrihet för distriktsförbundsstyrelsen. 12. Val av ordförande för distriktsförbundet tillika ordförande i distriktets förbundsstyrelse för en tid av ett år. (Avgående Kjell-Åke Karlsson). 13 a. Förslag till minskad numerär i styrelse. 13 b. Val av två styrelseledamöter för en tid av två år. (Avgående Conny Nilsson, Jan-Anders Andersson, Barbro Engqvist, Marianne Ivarsson) 14. Auktoriserad revisor med uppgift att granska verksamhet, räkenskaper och förvaltning inom DF för en tid av ett år. (Nuvarande Tomas Almqvist, Ernst & Young AB). 15. Val av lekmannarevisor jämte ersättare att granska verksamhet, räkenskaper och förvaltning inom DF för en tid av ett år. (Nuvarande Stefan Nilsson med Bengt-Olof Nilsson som ersättare). 16. Verksamhetsplan och budget för Val av valberedning. (Nuvarande Bengt Jonasson: ordförande, Hans Svensson, Anette Bohlin, Petra Ryman och Inge Fredin). 18. Val av sekret utskott. (Nuvarande: Kjell-Åke Karlsson, Kjell GG Johansson och Örjan Nilsson). 19. Behandling av ärenden som förelagts mötet av distriktsförbundsstyrelsen eller varom förslag väckts jämlikt 43 i stadgan. 20. Övriga frågor. 21. Mötet avslutas. 5

6 Ordförande har ordet Barn Ungdom Vuxen Elit Bredd Folkhälsa Vi delar in vår idrott efter ålder och ambitionsnivå. Barnidrott upp till 12 års ålder, och ungdomsidrott upp till 20. Vuxenidrott för de som är över 20. I ungdoms- och vuxenidrotten skiljer vi på elit och bredd. Varje grupp ska ledas och verka utifrån sina förutsättningar och mål. I barnidrotten ska barnen få prova på olika idrotter, få en allsidig utveckling och framförallt ha kul!. Tävling är en del av leken och ska alltid ske på barnens villkor. Våra läger och Prova på dagar är goda exempel. Tyvärr har vi sett exempel på alltför tidig specialisering och utslagning redan i dessa åldrar, och det är ett av de områden vi måste fokusera på. SISU har ett särskilt uppdrag inom Idrottslyftet att lyfta fram vårt värderingsprogram Idrotten vill hos våra föreningar. På Stefan Lövgrens föreläsning berättade han att varken han själv, Peter Gentzel eller Ljubomir Vranjes någon gång representerade något ungdomslandslag. Så ha inte för bråttom! Inom elitidrotten är prestationsutveckling och goda tävlingsresultat syftet. Målmedveten träning och uppföljning är viktig. Testlabbet på BHA är en god resurs i detta arbete. För en tid sedan hade vi en fantastisk Idrottsgala där vi premierade våra bästa idrottare både individuellt och i lag. Det är oftast dessa som välförtjänt syns i media, och som är viktiga förebilder och inspiratörer för oss andra framgick av RFs presentation av Svensk Idrott att halva befolkningen var medlem i en idrottsförening att 2,4 miljoner tävlade/var aktiva att 7000 var elitutövare Det var alltså 2,4 miljoner som sysslar med breddidrott (Blekinge är mellan 1,5 och 2 % av riket). Till detta kommer alla de som motionerar utan att vara registrerade hos RF; på gym, cykel, skidor, skridskor, i löparspåret och i bassängen. I breddidrotten är hälsa, trivsel och välbefinnande nyckelorden FOLKHÄLSA alltså! Det är glädjande med de satsningar på anläggningar som kommunerna gör, oftast i samverkan med entusiastiska och engagerade ledare, som skapar förutsättningar för allas folkhälsa. Sportredaktionens Blekingeresa har visat en bra bild av våra fina föreningar i hela Blekinge. Bidragen som vi fördelar via Idrottslyftets anläggningsstöd har underlättat satsningarna. Bandyanläggningen i Ronneby, Allhallen i Holmsjö och Kampsportsatsningen i Olofström är några nya, goda exempel som främjar både bredd och elit och ger möjlighet att utveckla god folkhälsa. Glädjande är också landstingets stora satsning på folkhälsa 2013, vi ser fram emot detta, och hoppas på ett ännu större samarbete, inte minst utifrån vårt nya uppdrag inom Idrottslyftet att samverka även med andra organisationer än skolan. Vi inom Blekingeidrotten har många angelägna uppgifter framför oss. Tack alla för fint jobb 2012, nu tar vi nya tag! Kjell-Åke Karlsson Ordförande Blekinge Idrottsförbund 6

7 1 Vik & riv längs perforeringen UNDER 2012 GENERERADE VI ÖVER 190 MILJONER PENGAR SOM GER SvERiGES FÖRENINGSLIV VÄXTKRAFT Vik & riv längs perforeringen HÖSTEN 2012 SÖNDAGAR kr HÖSTEN 2012 SÖNDAGAR kr Får du tre lika symboler i rutan vinner du det som visas! Varje dag har du chans att vinna bilar, resor och ipads, presentkort m.m. Vik & riv längs perforeringen Vik & riv längs perforeringen Vik & riv längs perforeringen 20 Folkspel är föreningslivets egna spelbolag. Vi ger Sveriges föreningsliv växtkraft, så att fler får chans att kämpa, svettas och vinna. Eller bara känna glädjen i att delta genererade våra produkter BingoLotto, BingoLottos Julklaender, Sverigelotten och bingo på nätet över 190 miljoner kronor. Pengar som går rakt in i klubbkassorna. Vik & riv längs perforeringen

8 Röstlängd för blekinge idrottsförbund Idrotts-nr Namn Föreningar Ombud 100 Badminton Bågskytte Casting Curling Cykel Fotboll Friidrott Fäktning Golf Gymnastik Bandy Gång och Vandring Handboll Ishockey Budo och Kampsport Kanot Konståkning Bangolf Motorcykel och Snöskoter Orientering Basket Rodd Rugby Segling Simidrott Skidor Skolidrott Skridsko Issegling Skyttesport Tennis Bilsport Tyngdlyftning Varpa Vattenskidor och Wakeboard Volleyboll Mångkamp Akademisk idrott Flygsport Ridsport Sportdykning 5 1 8

9 Idrotts-nr Namn Föreningar Ombud 500 Bob och Rodel Handikappidrott Squash Biljard Baseboll och Softboll Danssport Innebandy Bordtennis Judo Boule Amerikansk Fotboll Dövidrott Klättring Triathlon Styrkelyft Taekwondo Bowling Dart Karate Boxning Brottning 3 1 Summa: Motionsidrott: (Korpen) 3 Summa: 73 9

10 STYRELSE OCH PERSONAL Hedersordförande: Styrelsen Ordförande: Vice ordförande: Ledamöter: Sekreterare: Kassör: Auktoriserad revisor: Valberedning: Sekreta utskottet: Inge Fredin, Listerby Kjell-Åke Karlsson, Olofström Conny Nilsson, Karlshamn Jan-Anders Andersson, Mörrum Anders Björkander, Fridlevstad Marianne Ivarsson, Holmsjö Gunilla Persson, Asarum Marie Henekull, Mörrum Barbro Engkvist, Nättraby Stefan Carlsson, Ronneby Örjan Nilsson, Karlskrona Örjan Nilsson, Karlskrona Ernst & Young Bengt Jonasson, Mjällby (ordförande) Hans Svensson, Lyckeby Petra Ryman, Nättraby Inge Fredin, Listerby Kjell-Åke Karlsson, Olofström Kjell GG Johansson, Bräkne-Hoby Örjan Nilsson, Karlskrona 10

11 Kansli Förbundschef: Ekonomi/Personal: Kontorsservice: Idrottskonsulenter: Örjan Nilsson Anna Persson Britt Enqvist Rolf Trulsson Fredrik Olsson Magnus Karlsson Folkspel Regionchef: Föreningskontakter: ÅF-kontakter: Örjan Nilsson Peter Sundén Dan Ericsson Kenneth Arnesson Anders Ekvall Annika Törnqvist Maria Nilsson 11

12 BLEKINGE IDROTTSFÖRBUND 2012 Styrelse - Blekinge Idrottsförbund Kjell-Åke Karlsson Ordförande Conny Nilsson Vice ordförande Marianne Ivarsson Ledamot Anders Björkander Ledamot Barbro Engkvist Engqvist Ledamot Marie Henekull Ledamot Stefan Carlsson Ledamot Gunilla Persson Ledamot Jan-Anders Andersson Ledamot Personal - Blekinge Idrottsförbund Örjan Nilsson Förbundschef Rolf Trulsson Idrottskonsulent Fredrik Olsson Idrottskonsulent Magnus Karlsson Idrottskonsulent Anna Persson Ekonomi Britt Enqvist Administration Personal - Folkspel Syd Anders Ekvall Butiksansvarig Annika Törnqvist Butiksansvarig Maria Nilsson Butiksansvarig Kenneth Arnesson Föreningsansvarig Dan Ericsson Föreningsansvarig Peter Sundén Föreningsansvarig Blekinge Idrottsförbund - Reddvägen Ronneby Telefon: Fax: E-post: Hemsida: 12

13

14 LÄGERVERKSAMHET Blekinge Idrottsförbund har arrangerat idrottsläger för våra SDF sen 50-talet och det är många som genom åren varit såväl deltagare som ledare. Lägerverksamheten genomför vi tillsammans med våra SDF och det är ni som planerar ert upplägg så att det passar er bäst. Vår avsikt är att hjälpa er och vi försöker hålla nere avgifterna så mycket vi bara kan. Vårt vinterläger har fram till 2010 varit förlagt till Marinbasen i Karlskrona, men från 2011 så har vi flyttat till F 17 i Kallinge. Samarbetet med F 17 är avgörande för att vi ska kunna bedriva våra idrottsläger och vi vill tacka för det goda samarbetet. Våra sommarläger genomför vi enligt tradition på Hällevikslägret i Sölvesborg. Lägerplatsen är suverän på sommarhalvåret och möjligheterna att bedriva en bra idrottslig verksamhet är goda. Vi vill passa på att tacka Ronneby och Sölvesborgs kommun för ett bra samarbete kring anläggningarna som våra deltagare använder under lägren. Blekinge IF har under 2012 i samarbete med berörda specialdistriktsförbund arrangerat gemensamma läger enligt följande: Vinterläger i Ronneby, 2-5 januari Deltagande idrotter: Friidrott, Fäktning, Handboll, Handikappidrott, Ishockey, Skytte Sammanlagt deltog 225 deltagare och instruktörer. Sommarläger i Hällevik, juni och 5-10 augusti Deltagande idrotter: Badminton, Bordtennis, Fotboll, Fäktning, Handboll, Handikappidrott, Modern femkamp, Orientering, Simning, Sportskytte Sammanlagt deltog 364 deltagare och instruktörer. 14

15 Vänster bild: Christian Chippen Wilhelmsson besökte oss och lämnade över signerade tröjor. Höger bild: En glad polsk trupp som genomförde ett bordtennispass. Internationellt utbyte Blekinge Idrottsförbund har erhållit stöd från Europeiska kommissionen för att genomföra ett internationellt utbyte vid våra sommarläger i Hällevik. I år fick vi besök av en polsk trupp i juni och en ungersk trupp i augusti. Deltagarna var handikappidrottare och vi har under flera år haft ett nära samarbete med Blekinge Handikappidrottsförbund som deltagit på våra läger. Under lägren så arbetar vi med att integrera ungdomarna med övriga idrotter som finns på lägret. Upplägget är bl.a. att deltagarna får prova på olika idrotter och under lägerveckorna så bor, äter och umgås alla med varandra. Vi har också genomfört en ledarutbildning med våra ungerska ledare. Blekinge Idrottsförbund har arrangerat idrottsläger sen 50-talet och vi ser det som oerhört positivt att vi kan samla flera idrotter och mycket barn och ungdomar på samma plats. Detta ger en social fostran och ökar förståelsen för respektive idrott. Vi har också en stor förhoppning på vårt internationella samarbete, eftersom vi globaliseras allt mer och att få kunna utbyta erfarenheter mellan deltagare och ledare från olika länder ser vi som en bra investering för framtiden. "Projektet genomförs med ekonomiskt stöd från Europeiska kommissionen. För uppgifterna i denna publikation [meddelande] ansvarar endast upphovsmannen. Europeiska kommissionen tar inget ansvar för hur dessa uppgifter kan komma att användas." 15

16 BLEKINGE 16 Annons SI Vk.indd IDROTTSFÖRBUND 9

17 ANTI-DOPING Kontrollgruppen i Blekinge bestod under 2012 av 4 DKA (Dopingkontrollansvariga) Rolf Trulsson, Mari Söderström, Sanna Karlsson samt Paul Gustafsson. Under 2012 genomförde gruppen 86 testtillfällen i Blekinge varav 47 var A-prov (förebyggande), 29 nationella samt 10 internationella. Både tester vid tävling och träning är medräknade. Liksom förr om åren har gruppen varit Skåne och Småland behjälpliga med kontrollverksamheten. Sanna Karlsson, Mari Söderström, Paul Gustafsson samt Rolf Trulsson deltog vid DKA konferens i Stockholm den oktober Samverkansgruppen mot doping i Blekinge arrangerade dopingseminarie på Ronneby Brunn den 11 oktober personer hade hörsammat kallelsen och fick lyssna till doktorand Tommy Moberg, Sahlgrenska sjukhuset Göteborg samt tullinspektör Josefine Runesson, Karlshamn. Moberg talade under rubriken Vård och behandling av AAS som psykoaktiv drog medan Josefine Runesson beskrev tillslaget mot Sveriges största dopingbeslag som hittades i en polsk lastbil vid ankomsten till Verkö, Karlskrona. 38 föreläsningar har genomförts i skolor, företag, organisationer och föreningar i Blekinge under året. Som vanligt har besök hos privata gym genomförts 2 gånger om året av Samverkansgruppen mot Doping i Blekinge genom Rolf Trulsson och Tomas Pärlklo. Rolf Trulsson och Mats Hadarz, Näpo Ronneby, föreläste om olika former av drogmissbruk för personal vid KnutHahnskolan, Ronneby, den 29 oktober Utbildning på tecken och symptom på AAS har även genomförts vid psykiatriutbildningen på Blekinge Tekniska Högskola av Rolf Trulsson. Dessutom har ett antal kommuner i Sverige haft kontinuerlig kontakt med Samverkansgruppen för att få råd och stöd till sin verksamhet. Rolf Trulsson och Tomas Pärlklo ingår också i det nationella nätverket mot AAS som under året haft två sammankomster. Mycket av 2012 års antidopingarbete har handlat om kosttillskott och flera föreningar har fått information om dessa preparat. 17

18 Henrik Rydström, Kalmar FF. BLEKINGE HEALTH ARENA Ytterligare ett år har formligen rusat iväg när det gäller elit- och talangutvecklingen. Vart tog 2012 vägen? Tänk vilken guldgruva Testlabbet, Blekinge Health Arena, Karlskrona har blivit för idrotten i Blekinge och regionen. Inte bara för de i närheten som kan bedriva stora delar av sin dagliga verksamhet här utan även för föreningar lite längre iväg som kan göra många eller några nerslag per år för testning, träning eller utbildning. Testlabbet har blivit en arena där yppersta elit möter ungdomar på väg framåt, där lagidrottare möter individuella idrottare. Det är i sådana här miljöer som drömmar kan få näring och ta fart. Detta är en satsning som Blekinge Idrottsförbund i samarbete med SISU Idrottsutbildarna och idrotten i Blekinge gör. Testlabbet ingår i projektet Blekinge Health Arena som avslutades den sista december Detta ger oss enorma möjligheter inför 2013 men i det ligger det hårt arbete och att många aktörer känner ett gemensamt ansvar för Testlabbets utveckling och fortlevnad. Syftet är fortfarande att erbjuda kvalitativa test- och träningsmöjligheter, kunskap, utveckling, träningsrådgivning, en mötesplats för teoretiska och praktiska utbildningar för tränare och aktiva samt en arena för folkhälsa. Under 2012 har en redan omfattande verksamhet utvecklat både kvalitativt och kvantitativt. Grunden finns kvar med Hästö IF, Karlskrona HK, OK Orion, KASK för att nämna några samtidigt som det fylls på med Örlogstaden, IFK Karlskrona, Carlscrona IF och Karlskrona FF m.fl. Under 2012 har även golfen hittat till Testlabbet då det uppsatta golfnätet i kombination med övriga träningsmöjligheter lockat till många timmars arbete med teknik och feedback. Under året har vi genomfört tester med ungdomar och seniorer, killar och tjejer från bl.a. CI-85, KRIF Hockey, Sölvesborgs GIF, Mörrum GoIS Handboll, H 78, IF Udd och Kättilsmåla BTK. 18

19 Föreläsning i testlabbet med Kenneth Riggberger. Temat var "Funktionell styrka". Bland elitlagen som gästat Testlabbet kan nämnas IFK Kristianstad, Växjö Lakers, Mjällby AIF, Östers IF, Kalmar FF, Tingsryds AIF och under 2012 års sista dagar kom också en bokning från Helsingborgs IF. Utbildningsmässigt har vi fortsatt att locka flera av Sveriges mest eftertraktade föreläsare till Testlabbet för teoretiska och praktiska utbildningar. Vi upplever det viktigt att våra ledare/tränare i Blekinge samt de utifrån som testar hos oss får möta dessa personer för rundabordet snack och förkovran. Under några dagar i december hade vi besök av representanter från de flesta andra testlabben i Sverige (Bosön, Östersund, Falun, Göteborg m.fl.) då vi stod värdar för en träff i Nätverk för fysiska kvalitativa tester inom idrotten där vi ingår sedan några år tillbaka. Under 2013 kommer vi fortsätta det målmedvetna arbetet med att fler föreningar ska få ta del av anläggningen och dess möjligheter. I och med att projektet tog slut sista december 2012 får idrotten ta ett betydligt större ansvar för driften av testlabbet vilket vi ser som en stor utmaning. Detta kommer dock att kräva ett stort arbete där det är viktigt att föreningslivet, kommunen, regionen, landstinget, BTH, näringsliv och övriga aktörer även fortsättningsvis känner ett stort ansvar för Testlabbets utveckling. Testlabbet, Blekinge Health Arena, Karlskrona är på god väg att utvecklas till en av landets bästa anläggningar inom sitt område. Där många tar ansvar och ärligt driver åt samma håll kan faktiskt drömmar förvandlas till guld. 19

20 FLER GÖR MER Projektsatsningen Fler Gör Mer startade hösten Huvudsyftet med projektet har varit att stärka våra föreningar i arbetet att rekrytera, utveckla och behålla organisationsledare inom idrotten. Efter ett inledande informationsmöte och en förberedande träff genomfördes två konferenshelger på Ronneby Brunn där sammanlagt 15 idrottsföreningar och ca 150 organisationsledare deltog. För att ge föreningarna inspiration, ny kunskap och möjlighet till erfarenhetsutbyte med övriga projektföreningar samlade vi föreningarna från fredag till lördag. På fredagen erbjöd vi föreläsning och seminariepass kring Idrottens Föreningslära (IFL) följt av en gemensam middag. På lördagen arbetade respektive förening, tillsammans med en processledare, med att ta fram en handlingsplan för 2012 med fokus på att rekrytera, utveckla och behålla organisationsledare. Utöver respektive förenings individuella arbete med sina handlingsplaner har föreningarna erbjudits möjlighet att delta vid konferenser, föreläsningar och studiebesök under projekttiden (två aktiviteter presenteras på nästa sida). Projektet avslutades den 31 december Utvecklingsresa till Malmö Den 6 maj bjöd vi in samtliga projektföreningar till en gemensam utvecklingsträff med inriktning på sponsring och marknadsföring. Träffen genomfördes på Swedbank Stadion i Malmö med ca 40 deltagare från 12 olika Blekingeföreningar. Syftet med träffen var dels att få insikt i hur man arbetar med sponsring och marknadsföring i en elitförening och även få tips och idéer om hur man kan arbeta med samma frågor i en mindre förening eller idrott. Syftet var även att skapa tid och plats för erfarenhetsutbyte mellan projektföreningarna och därför genomfördes träffen på Swedbank Stadion i samband med det allsvenska mötet mellan Malmö FF och Åtvidabergs FF. På Swedbank Stadion fick vi först en presentation av Johan Jönsson om hur man på ett genomtänkt och effektivt sätt kan arbeta med intäkter, sponsring och marknadsföring i en mindre förening eller idrott. Efter Johans presentation fick vi en rundvandring på Swedbank Stadion där vi guidades av Staffan Tapper som berättade om Malmö FF:s traditionsrika historia. Sedan tog Jan-Olov Kindvall över och presenterade hur Malmö FF arbetar med sponsring och marknadsföring utifrån sina förutsättningar som elitförening. Söndagen den 6 maj var projektdeltagarna på studiebesök hos Malmö FF, dagen avslutades med Malmö FF-Åtvidabergs FF. 20

21 Tisdagen den 13 november kom Grytgöls IK på besök och höll i en inspirationskväll på Ronneby Brunn. Inspirationskväll med Grytgöls IK I november samlade vi projektföreningarna för en kombinerad avslutnings- och inspirationskväll på Ronneby Brunn. Speciellt inbjudna var representanter från Grytgöls IK som bjöd på en mycket uppskattad och intressant föreläsning. Grytgöls IK är en liten men framgångsrik förening som anlitas flitigt av kommuner, företag, föreningar och många andra organisationer. De pratar bland annat om rekrytering av ledare, hur man behåller ledarna i verksamheten, hur man förstärker det ideella engagemanget, hur man når ut med sitt budskap, olika framgångsfaktorer och mycket annat. Göran Gustafson, ordförande, och Anders Bengtsson, utbildningsansvarig, bjöd de 65 deltagarna på många konkreta tips och idéer under kvällen. De gjorde en utförlig presentation av hur de jobbar med sin föreningsutveckling i fyra olika huvudspår: Idrottsspåret, kulturspåret, sociala spåret och utvecklingsspåret. De är väldigt duktiga på att engagera folk i sin verksamhet vilket följande slogan är ett bevis på: Av byns 545 invånare är inte mindre än 840 medlemmar i Grytgöls IK. Göran och Anders var noga med att trycka på att delaktighet skapar engagemang och att det är viktigt att låta medlemmarna få vara med att påverka. Att Grytgöls IK har en imponerande verksamhet fick vi ta del av under kvällen, här kommer några av de arrangemang och aktiviteter man driver i föreningens regi: SM i varpa, flergrensstafett, elitserien i dragkamp, oldboysturnering, Finspångscupen, fotbollsskola, mopedrally, Grytgöls-gymmet, trettondagsrevy, valborgsfirande, karnevalståg, visklubb, festplatsen Björkliden, festivaler, badplatsskötsel, lekpark & hockeyrink, fritidsgård, Grytgölskiosken, bibliotek, Grytgölsprojekt, seniorcafé, bussresor, frallförsäljning mm. De jobbar även aktivt med utvecklings- och framtidsfrågor, landsbygdsfrågor, turism, erbjuder andra föreningar träningsläger mm. På frågan om varför de har så bred verksamhet svarar de att det skapar många medlemmar och en stor delaktighet där många kan vara med att påverka. Det skapar också ett stort engagemang i hela bygden vilket ger ett gott anseende och på så vis även många sponsorer. 21

22 Svenska och polska cykelmotionärer på väg att upptäcka östra Blekinge. FOLKHÄLSA Rolf Trulsson ingår i Landstingets Tobaksuppdrag som arbetar för rökfria miljöer inom landsting och kommun. Informativ verksamhet bedrivs gentemot skolor och föreningar utav KOL-sköterskan Helena Lagerlöf. I Tobaksuppdraget ingår förutom Rolf Trulsson, Bodil Ehn, Lisbeth Andersson, Peter Nordgren, Elisabeth Andersson samt Helena Lagerlöf, Landstinget Blekinge samt Annette Ludvigsson Länsstyrelsen. Tobaksinformationer har erbjudits samtliga idrottsföreningar i Blekinge. Tobaksgruppen har även varit i kontakt med idrottsanläggningsansvariga för att efterfråga vilka regler som gäller för tobaksbruk i och omkring dessa arenor. Detta arbete kommer att fortgå med kontakt med kommunernas folkhälsoråd och folkhälsosamordnare. Blekinge Idrottsförbund och Landstinget Blekinge bildar det lokala nätverk som fick i uppdrag att upprätta överenskommelser med föreningsliv och privata organisationer angående aktivitetsutbud samt att planera och genomföra utbildning av friskvårdsaktörer inom FaR. Målet med verksamheten är att verka för ett ökat användande av fysisk aktivitet som behandlingsmetod i Landstinget Blekinge. För att uppnå detta krävs en utveckling och samordning där bland annat våra föreningar kan vara delaktiga. Under 2012 ordinerades 6126 personer i Blekinge till fysisk aktivitet på recept. Vad beträffar antal recept som aktivitetsarrangörerna (föreningar) har tagit emot finns inga siffror som ger en rättvisande bild. Alla rapporterar nämligen inte in data. 22

23 FOLKSAM Folksams Idrottsfond En procent av förmögenheten i Folksams Idrottsfond delas årligen ut i form av stipendier. Fonden placerar i svenska och utländska aktier och följer Folksams etiska placeringkriterier gällande mänskliga rättigheter, korruption, tobak, miljö och i Idrottsfonden även alkohol. Fonden förvaltas av Swedbank Robur. Den främsta anledningen till att spara i Folksams Idrottsfond är att ditt sparkapital ska växa, men som synes slår du samtidigt ett slag för den svenska idrotten. Folksam är idrottens försäkringsbolag. 1,6 miljoner idrottsaktiva är olycksfallsförsäkrade i Folksam. Samarbetet med Riksidrottsförbundet, dess distriktsförbund och specialidrotter är ryggraden i Folksams samarbete med idrottssverige. Kort sagt - en lagkamrat till idrotten. Föreningsstipendium Varje år delar Folksams Idrottsfond ut stipendier. Under 2012 har idrottsföreningar i landet haft möjlighet att ansöka om totalt 52 stipendier om kr var. I Blekinge har två stipendier delats ut. Stipendierna delas ut till de föreningar som utmärkt sig inom föreningsutveckling och som har ett eget program för barn- och ungdomsverksamheten som överensstämmer med Idrotten vill, idrottens gemensamma värderingar. En syn som kan sammanfattas i följande fyra saker: Glädje och gemenskap Allas rätt att vara med Demokrati och delaktighet Rent spel De två stipendier som delats ut i Blekinge 2012 har tilldelats: Kallinge Sportklubb Carlskrona Innebandyförening Blekinge Idrottsförbund och Folksam önskar föreningarna ett stort grattis och lycka till med verksamheten i framtiden. 23

24 IDROTTSCAFÉ OCH FÖRELÄSNINGAR Hösten 2011 körde vi igång vår nya satsning som vi kallar Idrottscafé och Föreläsningar där vi bjuder in våra föreningar, SDF och övriga samarbetspartners och försöker skapa trevliga mötesplatser med intressanta föreläsare. Under året har vi genomfört tre intressanta föreläsningar med Patrik Sjöberg, Thomas Ravelli och Stefan Lövgren. Patrik Sjöberg föreläste på Ronneby Brunn den 6 mars Patrik Sjöberg I början av mars hade vi den stora äran att ha Patrik Sjöberg på besök på Ronneby Brunn tillsammans med sin ständige följeslagare Maria Akraka. Över 200 personer hade anmält sig till föreläsningen och det betydde lapp på luckan. Föreläsningen utgick från den omtalade boken Det du inte såg där Patrik öppet och ärligt berättar om sitt liv på och utanför idrottsarenorna under sin aktiva karriär. Under fyra års tid utsattes Patrik för sexuella övergrepp av sin tränare, tillika hans styvpappa, Viljo Nousiainen och det var kvällens huvudbudskap. Han berättade känslosamt om tiden när övergreppen pågick och hur det har påverkat honom både som idrottare och som människa. Patrik var också väldigt tydlig med att han inte hade några problem att bara se det onda hos Viljo, och att det inte går att kompensera bort det onda Viljo gjorde med att han samtidigt var en mycket duktig tränare. Vi fick också höra berättelsen om en av Sveriges största idrottare genom tiderna, som deltog i OS redan som 19-åring. Mr 2.42, ett fantastiskt världsrekord när det begav sig. En ödmjuk och charmig Patrik blev snabbt omtyckt av alla som var där. 24

25 Thomas Ravelli föreläste på Ronneby Brunn den 7 maj Thomas Ravelli I föreläsningen Att befinna sig i komfortzonen utgick den före detta landslagsmålvakten och VMbronsmedaljören Thomas Ravelli från sina egna erfarenheter vad gäller utveckling av individen inom gruppen. I maj gästade han Ronneby Brunn och berättade om sin långa idrottskarriär. Jag har spelat fotboll i nästan hela mitt liv. Under 24 säsonger har jag utövat fotboll på elitnivå. Under alla dessa år som spelare i en lagidrott har jag haft fördelen att ha en individuell position i laget som målvakt. Den psykiska påfrestningen som till exempel prestationsångest, rädsla över att göra misstag eller flyktbeteende har jag under dessa år fått leva med. Det var först i slutskedet av min karriär som jag förstod och översatte dessa känslor och tankar till något positivt. Med mitt föredrag vill jag belysa och dela med mig av dessa tankegångar, berättade Thomas. Under föreläsningen framkom många intressanta tankar och idéer, och Thomas ställde en hel del frågor till publiken som tex: Trygghet, är det lika med stagnation? Är vi rädda för förändringar? Vilken bild har du av dig själv, vinnaren eller förloraren? Hur skapar vi en positiv självbild? Vad kan vi göra för att ta oss ur våra invanda mönster och på så sätt utnyttja hela vår kapacitet? Budskapet handlade mycket om att lära sig hantera och bryta sitt negativa tankemönster och oftare ställa sig frågan Vad är det värsta som kan hända?. Thomas avslutade kvällen genom att dela med sig av några av sina egna ledord till de 175 deltagarna: Skapa entusiasm genom att bjuda på dig själv, njut av framgång, ta emot beröm och lev i nuet! 25

26 Chris Härenstam och Stefan Lövgren föreläste på Ronneby Brunn den 8 november Stefan Lövgren I november hade vi ytterligare en av Sveriges främsta idrottare genom tiderna på besök i Ronneby. Närmare 100 deltagare hade tagit sig till Ronneby Brunn för att lyssna på Stefan Lövgren och samtliga var väldigt nöjda med kvällens föreläsning när de begav sig hem ett par timmar senare. Under sin långa karriär i Redbergslids IK, THW Kiel och det svenska landslaget har Stefan bland annat vunnit två OS-silver, ett VM-guld, Champions League, sju Bundesligaguld och fem SM-guld. Han var även med och vann Bragdguldet 1998 med landslaget. Moderator för kvällen var SVT-profilen Chris Härenstam som på ett imponerande sätt tog oss med på en mycket intressant resa genom Stefan Lövgrens handbollskarriär. Kvällens tema vara ledarskap och teambuilding och vi fick ta del av Stefans långa erfarenhet som spelare på världsnivå och hans syn på olika sorters ledarskap och ledarfilosofier. Vad är det som gör vissa ledare mer framgångsrika än andra? Vad var det som gjorde att det svenska landslaget lyckades med bedriften att ta OS-silver bara några månader efter att man missat kvala in till VM tidigare i år? Vilket ansvar har ledaren kontra den aktive i med och motgång? Detta var några av frågorna som diskuterades under kvällen. Stefan bjöd även på en hel del roliga minnen och anekdoter från sin aktiva karriär men berättade också om en del motgångar och hur han hanterat de konflikter som uppstått i klubblag och landslag genom åren. Sammanfattningsvis en väldigt rolig kväll och ett minne för livet för flera av deltagarna. 26

BLEKINGE IDROTTSFÖRBUND

BLEKINGE IDROTTSFÖRBUND BLEKINGE IDROTTSFÖRBUND 2014 Blekinge Idrottsförbunds samarbetspartners till Idrottsgalan SÖLVESBORG Omslagsbild 1: Årets Tränare - Ulf Schefvert, HIF Karlskrona Prisutdelare: Conny Nilsson, Vice ordförande

Läs mer

AU har ordet. Tillsammans gör vi svensk idrott till världens bästa! Gunnar Lindbom (ordförande) Carin Engblom (vice ordförande)

AU har ordet. Tillsammans gör vi svensk idrott till världens bästa! Gunnar Lindbom (ordförande) Carin Engblom (vice ordförande) SISU Idrottsutbildarnas verksamhetsberättelse 2011 2 SISU Idrottsutbildarnas verksamhetsberättelse 2011 AU har ordet Varje gång du öppnar tidningen, slår på dator, tv eller radio kan du se att idrotten

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 INNEHÅLL INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ordföranden har ordet...2-3 Styrelse och personal...4 Idrottsservice...5-7 Jubileumsåret...8 Idrottsgala...9 Motionsidrott...10-11

Läs mer

Verksamhetsinriktning Riksidrottsförbundet 2014-2015

Verksamhetsinriktning Riksidrottsförbundet 2014-2015 Verksamhetsinriktning Riksidrottsförbundet 2014-2015 Verksamhetsinriktning 2014-2015 För riksidrottsstyrelsens (RS) ledning av verksamheten fattar RF-stämman beslut om en tvåårig verksamhetsinriktning

Läs mer

Innehåll. Framsidans bild symboliserar VIF:s roll att stödja, företräda och leda. Foto där inget annat anges - Västerbottens Idrottsförbund.

Innehåll. Framsidans bild symboliserar VIF:s roll att stödja, företräda och leda. Foto där inget annat anges - Västerbottens Idrottsförbund. Årsberättelse 2012 Innehåll 3 Styrelsens förord 5 Våra möten med SDF:n 6 Idrotten 14 Resurserna 21 Stöd & service 24 Umeå 2014 25 Medarbetarna 27 Förvaltningsberättelse 34 Revisionsberättelse 36 Bidrag

Läs mer

Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram. Antagen av RF-stämman 2009

Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram. Antagen av RF-stämman 2009 Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram Antagen av RF-stämman 2009 Innehållsförteckning Inledning 2 Idrottens verksamhetsidé, vision och värdegrund 4 Bra i idrott och bra idrott

Läs mer

Verksamhetsberättelse. med årsredovisning 2013. Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Halland

Verksamhetsberättelse. med årsredovisning 2013. Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Halland Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2013 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Halland Innehåll SISU Idrottsutbildarna Halland, Box 93, 301 03 Halmstad, tel. 035-17 74 00 Besöksadress: Spetsvinkelgatan

Läs mer

verksamhets- och Förvaltningsberättelse

verksamhets- och Förvaltningsberättelse verksamhets- och Förvaltningsberättelse 12 INNEHÅLL Året som gått... 3 Specialdistriktsförbund i distriktet... 4 Styrelse och uppdrag, personal... 5-6 Vision och värdegrund... 7 Idrotten i samhället...

Läs mer

Svenska Skolidrottsförbundets VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Svenska Skolidrottsförbundets VERKSAMHETSBERÄTTELSE Svenska Skolidrottsförbundets VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 2009 Innehåll Förord 3 Inriktningsmål för verksamhetsperioden 4 Föreningen Skolidrottsförbundets byggsten 4 Årets Vuxenstöd 6 Organisationsutveckling

Läs mer

Idrotten vill. Idrottsrörelsens idéprogram. omslagets framsida

Idrotten vill. Idrottsrörelsens idéprogram. omslagets framsida Idrotten vill Idrottsrörelsens idéprogram omslagets framsida Antagen av RF-stämman 2009 Idrotten vill Idrottsrörelsens idéprogram ISBN 978-91-9781-300-6 Idrotten vill Förord Förord Vid Riksidrottsmötet

Läs mer

Dalarnas Idrottsförbund. SISU Idrottsutbildarna

Dalarnas Idrottsförbund. SISU Idrottsutbildarna Verksamhetsinriktning 2014-2015 1 2 Dalarnas Idrottsförbund & SISU Idrottsutbildarna gemensam verksamhetsinriktning 2014-2015 Sidan Dalaidrottens verksamhetsidé 4 Vi utvecklar idrotten i Dalarna 4 Dalaidrottens

Läs mer

[Ange dokumen. rubrik]

[Ange dokumen. rubrik] [Ange dokumen. rubrik] Krönika Börje Sandgren, ordförande Tack för ett härligt och framgångsrikt Idrottsår 2014! Som framgår av årsberättelsen är vi mycket nöjda med genomförd verksamhet vilket vi kommer

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2004 med årsredovisningar

Verksamhetsberättelse 2004 med årsredovisningar Verksamhetsberättelse 2004 med årsredovisningar Idrott mer än fysisk aktivitet När man skriver en betraktelse över det gångna året ligger det nära till hands att lyfta fram glädjeämnena - de stora framgångarna

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 Röstlängd SISU Idrottsutbildarna Bridgeförbundet 1 Pistolskytteförbundet 1 Summa 82 Efter beslut av RF-stämman 2013 har underlaget

Läs mer

Skolidrottsförbundets verksamhetsberättelse

Skolidrottsförbundets verksamhetsberättelse Skolidrottsförbundets verksamhetsberättelse 2012 2013 Innehåll Förord 3 Alla föreningar har nu ett organisationsnummer 5 Organisationsutveckling 6 Breddverksamhet alla kan vara med 10 Utbildningsverksamhet

Läs mer

Västgöten. Årg. 19 Nr 1-2012

Västgöten. Årg. 19 Nr 1-2012 Västgöten Årg. 19 Nr 1-2012 Officiellt organ för handikappidrotten i Västergötland F Kälkhockey i Vänersborg F Per klar för London F Årets ledare positiv och pålitlig F Konsten att gå till historien F

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2012. Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 HÄNDELSER UNDER ÅRET Innehåll Förbundsordförande har ordet 3 GS har ordet 4 SISU

Läs mer

Officiellt organ för handikappidrotten i Västergötland

Officiellt organ för handikappidrotten i Västergötland Västgöten Årg. 21 Nr 1-2014 Officiellt organ för handikappidrotten i Västergötland F Elisabeth årets ledare F Framgångar på Skol-SM F Elhockeystart F Inspirerande Budodag F Innebandyledare utbildas och

Läs mer

V e r k samhetsberättelse 2004

V e r k samhetsberättelse 2004 Verksamhetsberättelse 2004 MED ÅRSREDOVISNING Medlemsorganisationer Specialidrottsförbund (SF) Sveriges Akademiska Idrottsförbund Sveriges Amerikanska Fotbollförbund Svenska Badmintonförbundet Svenska

Läs mer

SERIESEGRANDE damlag i handboll

SERIESEGRANDE damlag i handboll YIF Ölands djurparks 1 2014 GULD i cup - fotboll ARENALÄGET SERIESEGRANDE damlag i handboll USM-brons till Filip La Fleur - friidrott Bild - nya fotbollsstyrelsen Vi serverar Dagens Rätt mellan 11.00-13.30

Läs mer

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011 Slutrapport för projektet Fler ger mer 2009-2011 Maud Willardsson Engström Projektledare Februari 2011 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Rekommendationer... 3 Vad är Fler ger mer?... 4 Hur

Läs mer

2013 Verksamhetsberättelse

2013 Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse Innehållsförteckning: Ordföranden har ordet 3 Svensk Tennis Stockholm organisation 4 Styrelse, kommittéer, projektgrupper och kansli 2013 5 Verksamhetsidé, vision, värdegrund

Läs mer

R I D S P O R T E N V I L L

R I D S P O R T E N V I L L RIDSPORTEN VILL INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vet du vad Ridsporten Vill? 3 Du är en del av svensk ridsport 4 Till ridklubben är alla välkomna! 6 Ridsport ska vara roligt! 8 Ansvar engagerar och utvecklar 10 Ryttare

Läs mer

IDROTT I SKOLAN. tips på litteratur, kurser och aktiviteter

IDROTT I SKOLAN. tips på litteratur, kurser och aktiviteter IDROTT I SKOLAN tips på litteratur, kurser och aktiviteter INNEHÅLL 3 FÖRORD 4 5 RIKSIDROTTSFÖRBUNDET (RF) 6 7 SVENSKA SKOLIDROTTSFÖRBUNDET (SSIF) 8 SVENSKA BADMINTONFÖRBUNDET 9 SVENSKA BANDYFÖRBUNDET

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Korpen Verksamhetsberättelse 2013 1 Innehållsförteckning Fokus Korpen från ord till handling... 3 Målbild och gemensamma vägval... 4 Viktiga förflyttningar i föreningarna 2013... 5 Korpen på jobbet...

Läs mer

GRUND UTBILDNING LEDARE

GRUND UTBILDNING LEDARE GRUND UTBILDNING LEDARE I BROTTNING SÅ FÅR VI FLER LEDARE! KLARHET I VAD VI VILL OCH HUR DET FUNGERAR! Bakgrund Inom svensk brottning har det länge varit brist på tillräckligt antal aktiva ledare i resp.

Läs mer

Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län

Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län Handslagsrapport 2007:5 Nr Författare Titel Övrigt 2007:1 Apitzsch Erwin Fysisk aktivitet åt alla elever i skolan Lunds universitet

Läs mer

www.ridsport.se Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet

www.ridsport.se Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet www.ridsport.se Ridsporten VILL Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet Innehållsförteckning Vet du vad Ridsporten Vill?...2 Du är en del av svensk ridsport...4 Till ridklubben är alla välkomna!...6 Ridsport

Läs mer

Stadgar för Linköpings Hockey Club. bildad den 4 augusti 1976 STADGAR

Stadgar för Linköpings Hockey Club. bildad den 4 augusti 1976 STADGAR Stadgar för Linköpings Hockey Club bildad den 4 augusti 1976 Reviderad efter Riksidrottsstyrelsens normalstadgar för idrottsförening 2004-06-15 STADGAR för den ideella föreningen LINKÖPINGS HOCKEY CLUB,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. Klubben som erbjuder många ungdomar en meningsfull fritid

Verksamhetsberättelse 2012. Klubben som erbjuder många ungdomar en meningsfull fritid Verksamhetsberättelse 2012 Klubben som erbjuder många ungdomar en meningsfull fritid KLUBBSTYRELSEN En idrottsklubb är beroende av människor med olika kompetens som på ideell basis är beredda att ta på

Läs mer