BLEKINGE IDROTTSFÖRBUND

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BLEKINGE IDROTTSFÖRBUND"

Transkript

1 BLEKINGE IDROTTSFÖRBUND 2012

2 Blekinge Idrottsförbunds samarbetspartners till idrottsgalan Blekinge Idrottsförbunds samarbetspartners till idrottsgalan: s B

3 Omslagsbild: Håkan Håkansson, Blekinge Fotbollförbund erhåller juryns hederspris på Blekinge Idrottsförbunds idrottsgala den 1 februari Prisutdelare är Lars-Åke Lagrell, Svenska Fotbollförbundet och Martin Pohl, marknadschef i BSC Herta Berlin. Foto: Rolf Trulsson Tryck: CopyGraf AB, ,

4 Innehållsförteckning Föredragningslista... 5 Ordföranden har ordet... 6 Röstlängd Styrelse och personal Verksamhet Utmärkelser Idrottsgalan i bilder Verksamhetsinriktning Styrelsens arbete under Årsredovisning Resultaträkning Balansräkning Tilläggsupplysningar Revisionsberättelse Budget SDF-bidrag LOK-stöd

5 Blekinge idrottsförbund Årsmöte på Ronneby Brunn, torsdagen den 25 april 2013 klockan Verksamhetsberättelsen omfattar verksamhetsåret Rösträtt i enlighet med röstlängd. Representanter för distriktets föreningar äger rätt att närvara. Föredragningslista 1. Inledning. 2. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd. 3. Fråga om mötets behöriga utlysande. 4. Val av ordförande för mötet. 5. Val av sekreterare för mötet. 6. Val av två justeringsmän. 7. Val av erforderligt antal rösträknare. 8. Distriktsförbundsstyrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret Distriktsförbundsstyrelsens förvaltningsberättelse för verksamhetsåret Revisorernas berättelse för Fråga om ansvarsfrihet för distriktsförbundsstyrelsen. 12. Val av ordförande för distriktsförbundet tillika ordförande i distriktets förbundsstyrelse för en tid av ett år. (Avgående Kjell-Åke Karlsson). 13 a. Förslag till minskad numerär i styrelse. 13 b. Val av två styrelseledamöter för en tid av två år. (Avgående Conny Nilsson, Jan-Anders Andersson, Barbro Engqvist, Marianne Ivarsson) 14. Auktoriserad revisor med uppgift att granska verksamhet, räkenskaper och förvaltning inom DF för en tid av ett år. (Nuvarande Tomas Almqvist, Ernst & Young AB). 15. Val av lekmannarevisor jämte ersättare att granska verksamhet, räkenskaper och förvaltning inom DF för en tid av ett år. (Nuvarande Stefan Nilsson med Bengt-Olof Nilsson som ersättare). 16. Verksamhetsplan och budget för Val av valberedning. (Nuvarande Bengt Jonasson: ordförande, Hans Svensson, Anette Bohlin, Petra Ryman och Inge Fredin). 18. Val av sekret utskott. (Nuvarande: Kjell-Åke Karlsson, Kjell GG Johansson och Örjan Nilsson). 19. Behandling av ärenden som förelagts mötet av distriktsförbundsstyrelsen eller varom förslag väckts jämlikt 43 i stadgan. 20. Övriga frågor. 21. Mötet avslutas. 5

6 Ordförande har ordet Barn Ungdom Vuxen Elit Bredd Folkhälsa Vi delar in vår idrott efter ålder och ambitionsnivå. Barnidrott upp till 12 års ålder, och ungdomsidrott upp till 20. Vuxenidrott för de som är över 20. I ungdoms- och vuxenidrotten skiljer vi på elit och bredd. Varje grupp ska ledas och verka utifrån sina förutsättningar och mål. I barnidrotten ska barnen få prova på olika idrotter, få en allsidig utveckling och framförallt ha kul!. Tävling är en del av leken och ska alltid ske på barnens villkor. Våra läger och Prova på dagar är goda exempel. Tyvärr har vi sett exempel på alltför tidig specialisering och utslagning redan i dessa åldrar, och det är ett av de områden vi måste fokusera på. SISU har ett särskilt uppdrag inom Idrottslyftet att lyfta fram vårt värderingsprogram Idrotten vill hos våra föreningar. På Stefan Lövgrens föreläsning berättade han att varken han själv, Peter Gentzel eller Ljubomir Vranjes någon gång representerade något ungdomslandslag. Så ha inte för bråttom! Inom elitidrotten är prestationsutveckling och goda tävlingsresultat syftet. Målmedveten träning och uppföljning är viktig. Testlabbet på BHA är en god resurs i detta arbete. För en tid sedan hade vi en fantastisk Idrottsgala där vi premierade våra bästa idrottare både individuellt och i lag. Det är oftast dessa som välförtjänt syns i media, och som är viktiga förebilder och inspiratörer för oss andra framgick av RFs presentation av Svensk Idrott att halva befolkningen var medlem i en idrottsförening att 2,4 miljoner tävlade/var aktiva att 7000 var elitutövare Det var alltså 2,4 miljoner som sysslar med breddidrott (Blekinge är mellan 1,5 och 2 % av riket). Till detta kommer alla de som motionerar utan att vara registrerade hos RF; på gym, cykel, skidor, skridskor, i löparspåret och i bassängen. I breddidrotten är hälsa, trivsel och välbefinnande nyckelorden FOLKHÄLSA alltså! Det är glädjande med de satsningar på anläggningar som kommunerna gör, oftast i samverkan med entusiastiska och engagerade ledare, som skapar förutsättningar för allas folkhälsa. Sportredaktionens Blekingeresa har visat en bra bild av våra fina föreningar i hela Blekinge. Bidragen som vi fördelar via Idrottslyftets anläggningsstöd har underlättat satsningarna. Bandyanläggningen i Ronneby, Allhallen i Holmsjö och Kampsportsatsningen i Olofström är några nya, goda exempel som främjar både bredd och elit och ger möjlighet att utveckla god folkhälsa. Glädjande är också landstingets stora satsning på folkhälsa 2013, vi ser fram emot detta, och hoppas på ett ännu större samarbete, inte minst utifrån vårt nya uppdrag inom Idrottslyftet att samverka även med andra organisationer än skolan. Vi inom Blekingeidrotten har många angelägna uppgifter framför oss. Tack alla för fint jobb 2012, nu tar vi nya tag! Kjell-Åke Karlsson Ordförande Blekinge Idrottsförbund 6

7 1 Vik & riv längs perforeringen UNDER 2012 GENERERADE VI ÖVER 190 MILJONER PENGAR SOM GER SvERiGES FÖRENINGSLIV VÄXTKRAFT Vik & riv längs perforeringen HÖSTEN 2012 SÖNDAGAR kr HÖSTEN 2012 SÖNDAGAR kr Får du tre lika symboler i rutan vinner du det som visas! Varje dag har du chans att vinna bilar, resor och ipads, presentkort m.m. Vik & riv längs perforeringen Vik & riv längs perforeringen Vik & riv längs perforeringen 20 Folkspel är föreningslivets egna spelbolag. Vi ger Sveriges föreningsliv växtkraft, så att fler får chans att kämpa, svettas och vinna. Eller bara känna glädjen i att delta genererade våra produkter BingoLotto, BingoLottos Julklaender, Sverigelotten och bingo på nätet över 190 miljoner kronor. Pengar som går rakt in i klubbkassorna. Vik & riv längs perforeringen

8 Röstlängd för blekinge idrottsförbund Idrotts-nr Namn Föreningar Ombud 100 Badminton Bågskytte Casting Curling Cykel Fotboll Friidrott Fäktning Golf Gymnastik Bandy Gång och Vandring Handboll Ishockey Budo och Kampsport Kanot Konståkning Bangolf Motorcykel och Snöskoter Orientering Basket Rodd Rugby Segling Simidrott Skidor Skolidrott Skridsko Issegling Skyttesport Tennis Bilsport Tyngdlyftning Varpa Vattenskidor och Wakeboard Volleyboll Mångkamp Akademisk idrott Flygsport Ridsport Sportdykning 5 1 8

9 Idrotts-nr Namn Föreningar Ombud 500 Bob och Rodel Handikappidrott Squash Biljard Baseboll och Softboll Danssport Innebandy Bordtennis Judo Boule Amerikansk Fotboll Dövidrott Klättring Triathlon Styrkelyft Taekwondo Bowling Dart Karate Boxning Brottning 3 1 Summa: Motionsidrott: (Korpen) 3 Summa: 73 9

10 STYRELSE OCH PERSONAL Hedersordförande: Styrelsen Ordförande: Vice ordförande: Ledamöter: Sekreterare: Kassör: Auktoriserad revisor: Valberedning: Sekreta utskottet: Inge Fredin, Listerby Kjell-Åke Karlsson, Olofström Conny Nilsson, Karlshamn Jan-Anders Andersson, Mörrum Anders Björkander, Fridlevstad Marianne Ivarsson, Holmsjö Gunilla Persson, Asarum Marie Henekull, Mörrum Barbro Engkvist, Nättraby Stefan Carlsson, Ronneby Örjan Nilsson, Karlskrona Örjan Nilsson, Karlskrona Ernst & Young Bengt Jonasson, Mjällby (ordförande) Hans Svensson, Lyckeby Petra Ryman, Nättraby Inge Fredin, Listerby Kjell-Åke Karlsson, Olofström Kjell GG Johansson, Bräkne-Hoby Örjan Nilsson, Karlskrona 10

11 Kansli Förbundschef: Ekonomi/Personal: Kontorsservice: Idrottskonsulenter: Örjan Nilsson Anna Persson Britt Enqvist Rolf Trulsson Fredrik Olsson Magnus Karlsson Folkspel Regionchef: Föreningskontakter: ÅF-kontakter: Örjan Nilsson Peter Sundén Dan Ericsson Kenneth Arnesson Anders Ekvall Annika Törnqvist Maria Nilsson 11

12 BLEKINGE IDROTTSFÖRBUND 2012 Styrelse - Blekinge Idrottsförbund Kjell-Åke Karlsson Ordförande Conny Nilsson Vice ordförande Marianne Ivarsson Ledamot Anders Björkander Ledamot Barbro Engkvist Engqvist Ledamot Marie Henekull Ledamot Stefan Carlsson Ledamot Gunilla Persson Ledamot Jan-Anders Andersson Ledamot Personal - Blekinge Idrottsförbund Örjan Nilsson Förbundschef Rolf Trulsson Idrottskonsulent Fredrik Olsson Idrottskonsulent Magnus Karlsson Idrottskonsulent Anna Persson Ekonomi Britt Enqvist Administration Personal - Folkspel Syd Anders Ekvall Butiksansvarig Annika Törnqvist Butiksansvarig Maria Nilsson Butiksansvarig Kenneth Arnesson Föreningsansvarig Dan Ericsson Föreningsansvarig Peter Sundén Föreningsansvarig Blekinge Idrottsförbund - Reddvägen Ronneby Telefon: Fax: E-post: Hemsida: 12

13

14 LÄGERVERKSAMHET Blekinge Idrottsförbund har arrangerat idrottsläger för våra SDF sen 50-talet och det är många som genom åren varit såväl deltagare som ledare. Lägerverksamheten genomför vi tillsammans med våra SDF och det är ni som planerar ert upplägg så att det passar er bäst. Vår avsikt är att hjälpa er och vi försöker hålla nere avgifterna så mycket vi bara kan. Vårt vinterläger har fram till 2010 varit förlagt till Marinbasen i Karlskrona, men från 2011 så har vi flyttat till F 17 i Kallinge. Samarbetet med F 17 är avgörande för att vi ska kunna bedriva våra idrottsläger och vi vill tacka för det goda samarbetet. Våra sommarläger genomför vi enligt tradition på Hällevikslägret i Sölvesborg. Lägerplatsen är suverän på sommarhalvåret och möjligheterna att bedriva en bra idrottslig verksamhet är goda. Vi vill passa på att tacka Ronneby och Sölvesborgs kommun för ett bra samarbete kring anläggningarna som våra deltagare använder under lägren. Blekinge IF har under 2012 i samarbete med berörda specialdistriktsförbund arrangerat gemensamma läger enligt följande: Vinterläger i Ronneby, 2-5 januari Deltagande idrotter: Friidrott, Fäktning, Handboll, Handikappidrott, Ishockey, Skytte Sammanlagt deltog 225 deltagare och instruktörer. Sommarläger i Hällevik, juni och 5-10 augusti Deltagande idrotter: Badminton, Bordtennis, Fotboll, Fäktning, Handboll, Handikappidrott, Modern femkamp, Orientering, Simning, Sportskytte Sammanlagt deltog 364 deltagare och instruktörer. 14

15 Vänster bild: Christian Chippen Wilhelmsson besökte oss och lämnade över signerade tröjor. Höger bild: En glad polsk trupp som genomförde ett bordtennispass. Internationellt utbyte Blekinge Idrottsförbund har erhållit stöd från Europeiska kommissionen för att genomföra ett internationellt utbyte vid våra sommarläger i Hällevik. I år fick vi besök av en polsk trupp i juni och en ungersk trupp i augusti. Deltagarna var handikappidrottare och vi har under flera år haft ett nära samarbete med Blekinge Handikappidrottsförbund som deltagit på våra läger. Under lägren så arbetar vi med att integrera ungdomarna med övriga idrotter som finns på lägret. Upplägget är bl.a. att deltagarna får prova på olika idrotter och under lägerveckorna så bor, äter och umgås alla med varandra. Vi har också genomfört en ledarutbildning med våra ungerska ledare. Blekinge Idrottsförbund har arrangerat idrottsläger sen 50-talet och vi ser det som oerhört positivt att vi kan samla flera idrotter och mycket barn och ungdomar på samma plats. Detta ger en social fostran och ökar förståelsen för respektive idrott. Vi har också en stor förhoppning på vårt internationella samarbete, eftersom vi globaliseras allt mer och att få kunna utbyta erfarenheter mellan deltagare och ledare från olika länder ser vi som en bra investering för framtiden. "Projektet genomförs med ekonomiskt stöd från Europeiska kommissionen. För uppgifterna i denna publikation [meddelande] ansvarar endast upphovsmannen. Europeiska kommissionen tar inget ansvar för hur dessa uppgifter kan komma att användas." 15

16 BLEKINGE 16 Annons SI Vk.indd IDROTTSFÖRBUND 9

17 ANTI-DOPING Kontrollgruppen i Blekinge bestod under 2012 av 4 DKA (Dopingkontrollansvariga) Rolf Trulsson, Mari Söderström, Sanna Karlsson samt Paul Gustafsson. Under 2012 genomförde gruppen 86 testtillfällen i Blekinge varav 47 var A-prov (förebyggande), 29 nationella samt 10 internationella. Både tester vid tävling och träning är medräknade. Liksom förr om åren har gruppen varit Skåne och Småland behjälpliga med kontrollverksamheten. Sanna Karlsson, Mari Söderström, Paul Gustafsson samt Rolf Trulsson deltog vid DKA konferens i Stockholm den oktober Samverkansgruppen mot doping i Blekinge arrangerade dopingseminarie på Ronneby Brunn den 11 oktober personer hade hörsammat kallelsen och fick lyssna till doktorand Tommy Moberg, Sahlgrenska sjukhuset Göteborg samt tullinspektör Josefine Runesson, Karlshamn. Moberg talade under rubriken Vård och behandling av AAS som psykoaktiv drog medan Josefine Runesson beskrev tillslaget mot Sveriges största dopingbeslag som hittades i en polsk lastbil vid ankomsten till Verkö, Karlskrona. 38 föreläsningar har genomförts i skolor, företag, organisationer och föreningar i Blekinge under året. Som vanligt har besök hos privata gym genomförts 2 gånger om året av Samverkansgruppen mot Doping i Blekinge genom Rolf Trulsson och Tomas Pärlklo. Rolf Trulsson och Mats Hadarz, Näpo Ronneby, föreläste om olika former av drogmissbruk för personal vid KnutHahnskolan, Ronneby, den 29 oktober Utbildning på tecken och symptom på AAS har även genomförts vid psykiatriutbildningen på Blekinge Tekniska Högskola av Rolf Trulsson. Dessutom har ett antal kommuner i Sverige haft kontinuerlig kontakt med Samverkansgruppen för att få råd och stöd till sin verksamhet. Rolf Trulsson och Tomas Pärlklo ingår också i det nationella nätverket mot AAS som under året haft två sammankomster. Mycket av 2012 års antidopingarbete har handlat om kosttillskott och flera föreningar har fått information om dessa preparat. 17

18 Henrik Rydström, Kalmar FF. BLEKINGE HEALTH ARENA Ytterligare ett år har formligen rusat iväg när det gäller elit- och talangutvecklingen. Vart tog 2012 vägen? Tänk vilken guldgruva Testlabbet, Blekinge Health Arena, Karlskrona har blivit för idrotten i Blekinge och regionen. Inte bara för de i närheten som kan bedriva stora delar av sin dagliga verksamhet här utan även för föreningar lite längre iväg som kan göra många eller några nerslag per år för testning, träning eller utbildning. Testlabbet har blivit en arena där yppersta elit möter ungdomar på väg framåt, där lagidrottare möter individuella idrottare. Det är i sådana här miljöer som drömmar kan få näring och ta fart. Detta är en satsning som Blekinge Idrottsförbund i samarbete med SISU Idrottsutbildarna och idrotten i Blekinge gör. Testlabbet ingår i projektet Blekinge Health Arena som avslutades den sista december Detta ger oss enorma möjligheter inför 2013 men i det ligger det hårt arbete och att många aktörer känner ett gemensamt ansvar för Testlabbets utveckling och fortlevnad. Syftet är fortfarande att erbjuda kvalitativa test- och träningsmöjligheter, kunskap, utveckling, träningsrådgivning, en mötesplats för teoretiska och praktiska utbildningar för tränare och aktiva samt en arena för folkhälsa. Under 2012 har en redan omfattande verksamhet utvecklat både kvalitativt och kvantitativt. Grunden finns kvar med Hästö IF, Karlskrona HK, OK Orion, KASK för att nämna några samtidigt som det fylls på med Örlogstaden, IFK Karlskrona, Carlscrona IF och Karlskrona FF m.fl. Under 2012 har även golfen hittat till Testlabbet då det uppsatta golfnätet i kombination med övriga träningsmöjligheter lockat till många timmars arbete med teknik och feedback. Under året har vi genomfört tester med ungdomar och seniorer, killar och tjejer från bl.a. CI-85, KRIF Hockey, Sölvesborgs GIF, Mörrum GoIS Handboll, H 78, IF Udd och Kättilsmåla BTK. 18

19 Föreläsning i testlabbet med Kenneth Riggberger. Temat var "Funktionell styrka". Bland elitlagen som gästat Testlabbet kan nämnas IFK Kristianstad, Växjö Lakers, Mjällby AIF, Östers IF, Kalmar FF, Tingsryds AIF och under 2012 års sista dagar kom också en bokning från Helsingborgs IF. Utbildningsmässigt har vi fortsatt att locka flera av Sveriges mest eftertraktade föreläsare till Testlabbet för teoretiska och praktiska utbildningar. Vi upplever det viktigt att våra ledare/tränare i Blekinge samt de utifrån som testar hos oss får möta dessa personer för rundabordet snack och förkovran. Under några dagar i december hade vi besök av representanter från de flesta andra testlabben i Sverige (Bosön, Östersund, Falun, Göteborg m.fl.) då vi stod värdar för en träff i Nätverk för fysiska kvalitativa tester inom idrotten där vi ingår sedan några år tillbaka. Under 2013 kommer vi fortsätta det målmedvetna arbetet med att fler föreningar ska få ta del av anläggningen och dess möjligheter. I och med att projektet tog slut sista december 2012 får idrotten ta ett betydligt större ansvar för driften av testlabbet vilket vi ser som en stor utmaning. Detta kommer dock att kräva ett stort arbete där det är viktigt att föreningslivet, kommunen, regionen, landstinget, BTH, näringsliv och övriga aktörer även fortsättningsvis känner ett stort ansvar för Testlabbets utveckling. Testlabbet, Blekinge Health Arena, Karlskrona är på god väg att utvecklas till en av landets bästa anläggningar inom sitt område. Där många tar ansvar och ärligt driver åt samma håll kan faktiskt drömmar förvandlas till guld. 19

20 FLER GÖR MER Projektsatsningen Fler Gör Mer startade hösten Huvudsyftet med projektet har varit att stärka våra föreningar i arbetet att rekrytera, utveckla och behålla organisationsledare inom idrotten. Efter ett inledande informationsmöte och en förberedande träff genomfördes två konferenshelger på Ronneby Brunn där sammanlagt 15 idrottsföreningar och ca 150 organisationsledare deltog. För att ge föreningarna inspiration, ny kunskap och möjlighet till erfarenhetsutbyte med övriga projektföreningar samlade vi föreningarna från fredag till lördag. På fredagen erbjöd vi föreläsning och seminariepass kring Idrottens Föreningslära (IFL) följt av en gemensam middag. På lördagen arbetade respektive förening, tillsammans med en processledare, med att ta fram en handlingsplan för 2012 med fokus på att rekrytera, utveckla och behålla organisationsledare. Utöver respektive förenings individuella arbete med sina handlingsplaner har föreningarna erbjudits möjlighet att delta vid konferenser, föreläsningar och studiebesök under projekttiden (två aktiviteter presenteras på nästa sida). Projektet avslutades den 31 december Utvecklingsresa till Malmö Den 6 maj bjöd vi in samtliga projektföreningar till en gemensam utvecklingsträff med inriktning på sponsring och marknadsföring. Träffen genomfördes på Swedbank Stadion i Malmö med ca 40 deltagare från 12 olika Blekingeföreningar. Syftet med träffen var dels att få insikt i hur man arbetar med sponsring och marknadsföring i en elitförening och även få tips och idéer om hur man kan arbeta med samma frågor i en mindre förening eller idrott. Syftet var även att skapa tid och plats för erfarenhetsutbyte mellan projektföreningarna och därför genomfördes träffen på Swedbank Stadion i samband med det allsvenska mötet mellan Malmö FF och Åtvidabergs FF. På Swedbank Stadion fick vi först en presentation av Johan Jönsson om hur man på ett genomtänkt och effektivt sätt kan arbeta med intäkter, sponsring och marknadsföring i en mindre förening eller idrott. Efter Johans presentation fick vi en rundvandring på Swedbank Stadion där vi guidades av Staffan Tapper som berättade om Malmö FF:s traditionsrika historia. Sedan tog Jan-Olov Kindvall över och presenterade hur Malmö FF arbetar med sponsring och marknadsföring utifrån sina förutsättningar som elitförening. Söndagen den 6 maj var projektdeltagarna på studiebesök hos Malmö FF, dagen avslutades med Malmö FF-Åtvidabergs FF. 20

21 Tisdagen den 13 november kom Grytgöls IK på besök och höll i en inspirationskväll på Ronneby Brunn. Inspirationskväll med Grytgöls IK I november samlade vi projektföreningarna för en kombinerad avslutnings- och inspirationskväll på Ronneby Brunn. Speciellt inbjudna var representanter från Grytgöls IK som bjöd på en mycket uppskattad och intressant föreläsning. Grytgöls IK är en liten men framgångsrik förening som anlitas flitigt av kommuner, företag, föreningar och många andra organisationer. De pratar bland annat om rekrytering av ledare, hur man behåller ledarna i verksamheten, hur man förstärker det ideella engagemanget, hur man når ut med sitt budskap, olika framgångsfaktorer och mycket annat. Göran Gustafson, ordförande, och Anders Bengtsson, utbildningsansvarig, bjöd de 65 deltagarna på många konkreta tips och idéer under kvällen. De gjorde en utförlig presentation av hur de jobbar med sin föreningsutveckling i fyra olika huvudspår: Idrottsspåret, kulturspåret, sociala spåret och utvecklingsspåret. De är väldigt duktiga på att engagera folk i sin verksamhet vilket följande slogan är ett bevis på: Av byns 545 invånare är inte mindre än 840 medlemmar i Grytgöls IK. Göran och Anders var noga med att trycka på att delaktighet skapar engagemang och att det är viktigt att låta medlemmarna få vara med att påverka. Att Grytgöls IK har en imponerande verksamhet fick vi ta del av under kvällen, här kommer några av de arrangemang och aktiviteter man driver i föreningens regi: SM i varpa, flergrensstafett, elitserien i dragkamp, oldboysturnering, Finspångscupen, fotbollsskola, mopedrally, Grytgöls-gymmet, trettondagsrevy, valborgsfirande, karnevalståg, visklubb, festplatsen Björkliden, festivaler, badplatsskötsel, lekpark & hockeyrink, fritidsgård, Grytgölskiosken, bibliotek, Grytgölsprojekt, seniorcafé, bussresor, frallförsäljning mm. De jobbar även aktivt med utvecklings- och framtidsfrågor, landsbygdsfrågor, turism, erbjuder andra föreningar träningsläger mm. På frågan om varför de har så bred verksamhet svarar de att det skapar många medlemmar och en stor delaktighet där många kan vara med att påverka. Det skapar också ett stort engagemang i hela bygden vilket ger ett gott anseende och på så vis även många sponsorer. 21

22 Svenska och polska cykelmotionärer på väg att upptäcka östra Blekinge. FOLKHÄLSA Rolf Trulsson ingår i Landstingets Tobaksuppdrag som arbetar för rökfria miljöer inom landsting och kommun. Informativ verksamhet bedrivs gentemot skolor och föreningar utav KOL-sköterskan Helena Lagerlöf. I Tobaksuppdraget ingår förutom Rolf Trulsson, Bodil Ehn, Lisbeth Andersson, Peter Nordgren, Elisabeth Andersson samt Helena Lagerlöf, Landstinget Blekinge samt Annette Ludvigsson Länsstyrelsen. Tobaksinformationer har erbjudits samtliga idrottsföreningar i Blekinge. Tobaksgruppen har även varit i kontakt med idrottsanläggningsansvariga för att efterfråga vilka regler som gäller för tobaksbruk i och omkring dessa arenor. Detta arbete kommer att fortgå med kontakt med kommunernas folkhälsoråd och folkhälsosamordnare. Blekinge Idrottsförbund och Landstinget Blekinge bildar det lokala nätverk som fick i uppdrag att upprätta överenskommelser med föreningsliv och privata organisationer angående aktivitetsutbud samt att planera och genomföra utbildning av friskvårdsaktörer inom FaR. Målet med verksamheten är att verka för ett ökat användande av fysisk aktivitet som behandlingsmetod i Landstinget Blekinge. För att uppnå detta krävs en utveckling och samordning där bland annat våra föreningar kan vara delaktiga. Under 2012 ordinerades 6126 personer i Blekinge till fysisk aktivitet på recept. Vad beträffar antal recept som aktivitetsarrangörerna (föreningar) har tagit emot finns inga siffror som ger en rättvisande bild. Alla rapporterar nämligen inte in data. 22

23 FOLKSAM Folksams Idrottsfond En procent av förmögenheten i Folksams Idrottsfond delas årligen ut i form av stipendier. Fonden placerar i svenska och utländska aktier och följer Folksams etiska placeringkriterier gällande mänskliga rättigheter, korruption, tobak, miljö och i Idrottsfonden även alkohol. Fonden förvaltas av Swedbank Robur. Den främsta anledningen till att spara i Folksams Idrottsfond är att ditt sparkapital ska växa, men som synes slår du samtidigt ett slag för den svenska idrotten. Folksam är idrottens försäkringsbolag. 1,6 miljoner idrottsaktiva är olycksfallsförsäkrade i Folksam. Samarbetet med Riksidrottsförbundet, dess distriktsförbund och specialidrotter är ryggraden i Folksams samarbete med idrottssverige. Kort sagt - en lagkamrat till idrotten. Föreningsstipendium Varje år delar Folksams Idrottsfond ut stipendier. Under 2012 har idrottsföreningar i landet haft möjlighet att ansöka om totalt 52 stipendier om kr var. I Blekinge har två stipendier delats ut. Stipendierna delas ut till de föreningar som utmärkt sig inom föreningsutveckling och som har ett eget program för barn- och ungdomsverksamheten som överensstämmer med Idrotten vill, idrottens gemensamma värderingar. En syn som kan sammanfattas i följande fyra saker: Glädje och gemenskap Allas rätt att vara med Demokrati och delaktighet Rent spel De två stipendier som delats ut i Blekinge 2012 har tilldelats: Kallinge Sportklubb Carlskrona Innebandyförening Blekinge Idrottsförbund och Folksam önskar föreningarna ett stort grattis och lycka till med verksamheten i framtiden. 23

24 IDROTTSCAFÉ OCH FÖRELÄSNINGAR Hösten 2011 körde vi igång vår nya satsning som vi kallar Idrottscafé och Föreläsningar där vi bjuder in våra föreningar, SDF och övriga samarbetspartners och försöker skapa trevliga mötesplatser med intressanta föreläsare. Under året har vi genomfört tre intressanta föreläsningar med Patrik Sjöberg, Thomas Ravelli och Stefan Lövgren. Patrik Sjöberg föreläste på Ronneby Brunn den 6 mars Patrik Sjöberg I början av mars hade vi den stora äran att ha Patrik Sjöberg på besök på Ronneby Brunn tillsammans med sin ständige följeslagare Maria Akraka. Över 200 personer hade anmält sig till föreläsningen och det betydde lapp på luckan. Föreläsningen utgick från den omtalade boken Det du inte såg där Patrik öppet och ärligt berättar om sitt liv på och utanför idrottsarenorna under sin aktiva karriär. Under fyra års tid utsattes Patrik för sexuella övergrepp av sin tränare, tillika hans styvpappa, Viljo Nousiainen och det var kvällens huvudbudskap. Han berättade känslosamt om tiden när övergreppen pågick och hur det har påverkat honom både som idrottare och som människa. Patrik var också väldigt tydlig med att han inte hade några problem att bara se det onda hos Viljo, och att det inte går att kompensera bort det onda Viljo gjorde med att han samtidigt var en mycket duktig tränare. Vi fick också höra berättelsen om en av Sveriges största idrottare genom tiderna, som deltog i OS redan som 19-åring. Mr 2.42, ett fantastiskt världsrekord när det begav sig. En ödmjuk och charmig Patrik blev snabbt omtyckt av alla som var där. 24

25 Thomas Ravelli föreläste på Ronneby Brunn den 7 maj Thomas Ravelli I föreläsningen Att befinna sig i komfortzonen utgick den före detta landslagsmålvakten och VMbronsmedaljören Thomas Ravelli från sina egna erfarenheter vad gäller utveckling av individen inom gruppen. I maj gästade han Ronneby Brunn och berättade om sin långa idrottskarriär. Jag har spelat fotboll i nästan hela mitt liv. Under 24 säsonger har jag utövat fotboll på elitnivå. Under alla dessa år som spelare i en lagidrott har jag haft fördelen att ha en individuell position i laget som målvakt. Den psykiska påfrestningen som till exempel prestationsångest, rädsla över att göra misstag eller flyktbeteende har jag under dessa år fått leva med. Det var först i slutskedet av min karriär som jag förstod och översatte dessa känslor och tankar till något positivt. Med mitt föredrag vill jag belysa och dela med mig av dessa tankegångar, berättade Thomas. Under föreläsningen framkom många intressanta tankar och idéer, och Thomas ställde en hel del frågor till publiken som tex: Trygghet, är det lika med stagnation? Är vi rädda för förändringar? Vilken bild har du av dig själv, vinnaren eller förloraren? Hur skapar vi en positiv självbild? Vad kan vi göra för att ta oss ur våra invanda mönster och på så sätt utnyttja hela vår kapacitet? Budskapet handlade mycket om att lära sig hantera och bryta sitt negativa tankemönster och oftare ställa sig frågan Vad är det värsta som kan hända?. Thomas avslutade kvällen genom att dela med sig av några av sina egna ledord till de 175 deltagarna: Skapa entusiasm genom att bjuda på dig själv, njut av framgång, ta emot beröm och lev i nuet! 25

26 Chris Härenstam och Stefan Lövgren föreläste på Ronneby Brunn den 8 november Stefan Lövgren I november hade vi ytterligare en av Sveriges främsta idrottare genom tiderna på besök i Ronneby. Närmare 100 deltagare hade tagit sig till Ronneby Brunn för att lyssna på Stefan Lövgren och samtliga var väldigt nöjda med kvällens föreläsning när de begav sig hem ett par timmar senare. Under sin långa karriär i Redbergslids IK, THW Kiel och det svenska landslaget har Stefan bland annat vunnit två OS-silver, ett VM-guld, Champions League, sju Bundesligaguld och fem SM-guld. Han var även med och vann Bragdguldet 1998 med landslaget. Moderator för kvällen var SVT-profilen Chris Härenstam som på ett imponerande sätt tog oss med på en mycket intressant resa genom Stefan Lövgrens handbollskarriär. Kvällens tema vara ledarskap och teambuilding och vi fick ta del av Stefans långa erfarenhet som spelare på världsnivå och hans syn på olika sorters ledarskap och ledarfilosofier. Vad är det som gör vissa ledare mer framgångsrika än andra? Vad var det som gjorde att det svenska landslaget lyckades med bedriften att ta OS-silver bara några månader efter att man missat kvala in till VM tidigare i år? Vilket ansvar har ledaren kontra den aktive i med och motgång? Detta var några av frågorna som diskuterades under kvällen. Stefan bjöd även på en hel del roliga minnen och anekdoter från sin aktiva karriär men berättade också om en del motgångar och hur han hanterat de konflikter som uppstått i klubblag och landslag genom åren. Sammanfattningsvis en väldigt rolig kväll och ett minne för livet för flera av deltagarna. 26

Verksamhetsinriktning. Riksidrottsförbundet 2012 2013

Verksamhetsinriktning. Riksidrottsförbundet 2012 2013 Verksamhetsinriktning Riksidrottsförbundet 2012 2013 STOCKHOLM AUGUSTI 2011 ANDRÈN & HOLM BILD: Bilbbyrån & Helena Björck För riksidrottsstyrelsens (RS) ledning av verksamheten fattar RF-stämman beslut

Läs mer

Bilaga Frågebatteri. 1. Är du kassör i din förening? 2. Är du. 3. Vilket år är du född?

Bilaga Frågebatteri. 1. Är du kassör i din förening? 2. Är du. 3. Vilket år är du född? Bilaga Frågebatteri 1. Är du kassör i din förening? Ja 2. Är du Man Kvinna 3. Vilket år är du född? 4. Vad av nedanstående stämmer bäst för dig? Jag arbetar/har arbetat professionellt som redovisningsekonom

Läs mer

Vansinnigt Viktiga Vägval. En plan för arbete med Föreningens framtid.

Vansinnigt Viktiga Vägval. En plan för arbete med Föreningens framtid. Vansinnigt Viktiga Vägval. 1 2 3 4 En plan för arbete med Föreningens framtid. Tillsammans mot framtidens idrott Med ett gott stöd av SISU Idrottsutbildarna Örebro kan din förening ta ett helhetsgrepp

Läs mer

Dalarnas Idrottsförbund. SISU Idrottsutbildarna

Dalarnas Idrottsförbund. SISU Idrottsutbildarna Verksamhetsinriktning 2014-2015 1 2 Dalarnas Idrottsförbund & SISU Idrottsutbildarna gemensam verksamhetsinriktning 2014-2015 Sidan Dalaidrottens verksamhetsidé 4 Vi utvecklar idrotten i Dalarna 4 Dalaidrottens

Läs mer

Propositioner till IK NocOut.se årsmöte 2014.

Propositioner till IK NocOut.se årsmöte 2014. Propositioner till IK NocOut.se årsmöte 2014. I texten markeras ny text med fet stil och understruket = ny text föreslagen av styrelse, och delvis med inkomna motioner som grund. Kursiverad överstruken

Läs mer

// idrotten i siffror//

// idrotten i siffror// // idrotten i siffror// Idrotten i samhället Andel personer i åldern 16 84 år som är medlemmar i olika organisationer % 6 5 4 3 2 1 Fack- Idrotts- Boende- Konsument- Intresse- Humanitär Religiöst Politiskt

Läs mer

Verksamhetsinriktning Riksidrottsförbundet 2014-2015

Verksamhetsinriktning Riksidrottsförbundet 2014-2015 Verksamhetsinriktning Riksidrottsförbundet 2014-2015 Verksamhetsinriktning 2014-2015 För riksidrottsstyrelsens (RS) ledning av verksamheten fattar RF-stämman beslut om en tvåårig verksamhetsinriktning

Läs mer

MÅLSÄTTNING / VERKSAMHET

MÅLSÄTTNING / VERKSAMHET 2015 / VERKSAMHET HALLANDS HANDIKAPPIDROTTSFÖRBUND:s ORGANISATIONSPLAN Styrelsen AU Kansli Intern kommunikation Arrangemang och idrott Valberedning Rekrytering Utbildning Marknadsföring och information

Läs mer

Årsstämma SISU Idrottsutbildarna 2015

Årsstämma SISU Idrottsutbildarna 2015 Årsstämma SISU Idrottsutbildarna 2015 Föredragningslista Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Hallands årsstämma 2015 Varbergs Stadshotell, lördagen den 28 mars kl 10.00 1. Stämman öppnas 2. Fastställande

Läs mer

KONSTÅKNINGEN VILL 2013-2014 Konståkningens verksamhetsidé och riktlinjer Antagen på Förbundsstyrelsemötet 20 april 2013

KONSTÅKNINGEN VILL 2013-2014 Konståkningens verksamhetsidé och riktlinjer Antagen på Förbundsstyrelsemötet 20 april 2013 KONSTÅKNINGEN VILL 2013-2014 Konståkningens verksamhetsidé och riktlinjer Antagen på Förbundsstyrelsemötet 20 april 2013 1 Innehåll 4 SVENSK KONSTÅKNING FRAMGÅNGSRIK IDROTT 5 VERKSAMHETSIDÉ 6 VÄRDEGRUND

Läs mer

Lärgruppsplan. för filmen. Svensk idrott världens bästa

Lärgruppsplan. för filmen. Svensk idrott världens bästa Lärgruppsplan för filmen Svensk idrott världens bästa Inom svensk idrott fi nns det i runda tal 600 000 idrottsledare som har olika typer av ledaruppdrag. Du är säkert en av dom. Många av er fi nns inom

Läs mer

BLEKINGE IDROTTSFÖRBUND

BLEKINGE IDROTTSFÖRBUND BLEKINGE IDROTTSFÖRBUND 2013 Blekinge Idrottsförbunds samarbetspartners till idrottsgalan: Omslagsbild överst: Årets Kvinnliga Idrottare - Rebecka Abrahamsson, FIF Gnistan Prisutdelare: Nadja Casadei och

Läs mer

Blekinge Idrottsförbund 2011

Blekinge Idrottsförbund 2011 Blekinge Idrottsförbund 2011 Blekinge Idrottsförbunds samarbetspartners till idrottsgalan Blekinge Idrottsförbunds samarbetspartners till idrottsgalan: Blekinge Idrottsförbunds samarbetspartners till idrottsgalan:

Läs mer

Välkommen till SDF-konferensen. Luleå 12-13 oktober 2013

Välkommen till SDF-konferensen. Luleå 12-13 oktober 2013 Välkommen till SDF-konferensen Luleå 12-13 oktober 2013 Idrotten vill Idrottsrörelsens gemensamma idéprogram Se filmen Styrelsen NIF & SISU Idrottsutbildarna Leif Nordström, Boden Carina Winsa, Luleå Kicki

Läs mer

Presentation 16 mars Patric Nilsson Distriktsidrottschef Rolf Trulsson Idrottskonsulent Fredrik Olsson Idrottskonsulent

Presentation 16 mars Patric Nilsson Distriktsidrottschef Rolf Trulsson Idrottskonsulent Fredrik Olsson Idrottskonsulent Presentation 16 mars Patric Nilsson Rolf Trulsson Fredrik Olsson Distriktsidrottschef Idrottskonsulent Idrottskonsulent Idrott är folkhälsa Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna ha roligt,

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 1 Innehåll Innehåll sid 2 Dagordning sid 3 Styrelse, personal & representation sid 4 Årsredovisning sid 5-14 Förvaltningsberättelse sid 6-7 Resultaträkning sid 8 Balansräkning

Läs mer

BLI EN UTMÄRKT FÖRENING

BLI EN UTMÄRKT FÖRENING BLI EN UTMÄRKT FÖRENING CERTIFIERA FÖRENINGENS BARN OCH UNGDOMSVERKSAMHET DIN FÖRENING - EN VIKTIG DEL I VÅRT ARBETE Alla föreningar, oavsett om ni sysslar med idrott, kultur eller någonting annat, bedriver

Läs mer

SHIF/SPK:s Värdegrund

SHIF/SPK:s Värdegrund VÄRDEGRUND 1 SHIF/SPK:s Värdegrund Svenska Handikappidrottsförbundet och Sveriges Paralympiska Kommittés (SHIF/SPK) värdegrundsarbete är en del av hela idrottsrörelsens arbete. En värdegrund beskriver

Läs mer

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA - STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA BAKGRUND Svenska Karateförbund Västra (SKV) bildades som Specialdistriktsförbund (SDF) 2010-XX-XX mot bakgrund av att Svenska Karateförbundet vid Riksidrottsmötet

Läs mer

BLEKINGE IDROTTSFÖRBUND

BLEKINGE IDROTTSFÖRBUND BLEKINGE IDROTTSFÖRBUND 2014 Blekinge Idrottsförbunds samarbetspartners till Idrottsgalan SÖLVESBORG Omslagsbild 1: Årets Tränare - Ulf Schefvert, HIF Karlskrona Prisutdelare: Conny Nilsson, Vice ordförande

Läs mer

Verksamhetsplan. Södermanlands Handikappidrottsförbund 2014. Foto; Leif Thorstenson 2013 arrangerade BK Sport SM och Nationella spel i fotboll

Verksamhetsplan. Södermanlands Handikappidrottsförbund 2014. Foto; Leif Thorstenson 2013 arrangerade BK Sport SM och Nationella spel i fotboll Verksamhetsplan Södermanlands Handikappidrottsförbund 2014 Foto; Leif Thorstenson 2013 arrangerade BK Sport SM och Nationella spel i fotboll Södermanlands Handikappidrottsförbund är Svenska Handikappidrottsförbundets

Läs mer

ÅRSMÖTESPROTOKOLL. Gymnastikförbundet Sydost för verksamhetsår 2012. Tid 2013-03-10 15.00 Plats Elite Park Hotel, Växjö

ÅRSMÖTESPROTOKOLL. Gymnastikförbundet Sydost för verksamhetsår 2012. Tid 2013-03-10 15.00 Plats Elite Park Hotel, Växjö ÅRSMÖTESPROTOKOLL Gymnastikförbundet Sydost för verksamhetsår 2012 Tid 2013-03-10 15.00 Plats Elite Park Hotel, Växjö Närvarande föreningar Föreningen Dackegymnasterna, Föreningen Gymmix Växjö, Ljungby

Läs mer

VIF/SISU-STÄMMORNA 23 APRIL 2014 FORMALIA

VIF/SISU-STÄMMORNA 23 APRIL 2014 FORMALIA VIF/SISU-STÄMMORNA 23 APRIL 2014 FORMALIA INNEHÅLL Föredragningslista 2 Röstlängd 3-4 VIF-styrelsens förslag till stadgeändringar 5 PROGRAM 17.30 Kaffe, registrering 18.30 Öppning av stämmorna Förhandlingar

Läs mer

Strategi för Riksidrottsförbundets internationella arbete

Strategi för Riksidrottsförbundets internationella arbete Strategi för Riksidrottsförbundets internationella arbete RS 2013-04-08--09 Bilaga A till RS-prot nr 16/11-13 Strategi fö r Riksidröttsfö rbundets internatiönella arbete 2013-2017 Inledning Idrotten är

Läs mer

Blekinge Idrottsförbund 2010

Blekinge Idrottsförbund 2010 Blekinge Idrottsförbund 2010 Samla dina försäkringar och få rabatt! Vi hjälper dig gärna. Ring 0771-950 950 eller gå in på folksam.se/kombirabatt folksam.se/kombirabatt VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 Omslagsbild:

Läs mer

Svenska Muaythai Förbundet. Stadgar (Antagna vid årsmöte )

Svenska Muaythai Förbundet. Stadgar (Antagna vid årsmöte ) Svenska Muaythai Förbundet Stadgar (Antagna vid årsmöte ) 1 kap Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund Idrottens verksamhetsidé Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna ha

Läs mer

IDROTT ÄR fysisk aktivitet som vi utför för att kunna ha roligt, må bra och prestera mera.

IDROTT ÄR fysisk aktivitet som vi utför för att kunna ha roligt, må bra och prestera mera. IDROTTSRÖRELSENS VERKSAMHETSIDÉ *( 1Kap RF:s stadgar) IDROTT ÄR fysisk aktivitet som vi utför för att kunna ha roligt, må bra och prestera mera. IDROTT BESTÅR AV träning och lek, tävling och uppvisning.

Läs mer

STADGAR. För Distriktsförbundet Distrikt 3 Mellan Budo & Kampsportsförbund under Svenska Budo & Kampsportsförbundet

STADGAR. För Distriktsförbundet Distrikt 3 Mellan Budo & Kampsportsförbund under Svenska Budo & Kampsportsförbundet STADGAR För Distriktsförbundet Distrikt 3 Mellan Budo & Kampsportsförbund under Svenska Budo & Kampsportsförbundet 1 Förbundet bildades den 23 augusti 2010 genom sammanslagning av Dalarnas, Värmlands,

Läs mer

VERKSAMHETS INRIKTNING 2015

VERKSAMHETS INRIKTNING 2015 VERKSAMHETS INRIKTNING 2015 IDROTTEN I SAMHÄLLET Idrotten är i särklass Sveriges största folkrörelse. Idrotten erbjuder aktiviteter för alla åldrar och bidrar till att både glesbygd och tätorter blir

Läs mer

Svenska Brasiliansk jiu-jitsu förbundet

Svenska Brasiliansk jiu-jitsu förbundet Svenska Brasiliansk jiu-jitsu förbundet Stadgar Antagna vid konstituerande möte 2008-11-15 1 kap Idrottsrörelsens verksamhetsidé Idrott är Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna prestera

Läs mer

Förbundsstyrelsens förslag till Förbundsmötet 2012

Förbundsstyrelsens förslag till Förbundsmötet 2012 Revidering av Gymnastikförbundets stadgar 1 Kap. Grundläggande bestämmelser 1 Ändamål Svenska Gymnastikförbundet (SvGF), i dessa stadgar benämnt Gymnastikförbundet, har till uppgift att utveckla och stödja

Läs mer

SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan

SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan Hur föräldrar stödjer sina barn att bli vinnare i livet genom idrott Idrott kan vara en fantastisk upplevelse mellan barn och ungdomar och deras

Läs mer

RF:s STADGEMALL FÖR IDROTTSFÖRENINGAR v2.2 (Fastställd av Riksidrottsstyrelsen den 11 oktober 2013)

RF:s STADGEMALL FÖR IDROTTSFÖRENINGAR v2.2 (Fastställd av Riksidrottsstyrelsen den 11 oktober 2013) RF:s STADGEMALL FÖR IDROTTSFÖRENINGAR v2.2 (Fastställd av Riksidrottsstyrelsen den 11 oktober 2013) Innehåll RF:s STADGEMALL FÖR IDROTTSFÖRENINGAR v2.2... 1 1 kap Allmänna bestämmelser... 2 1 Ändamål...

Läs mer

Remiss: Internationella riktlinjer

Remiss: Internationella riktlinjer Remiss: Internationella riktlinjer Remiss: Remissinstanser: Riksidrottsstyrelsen (RS) har, utan eget ställningstagande, beslutat att revideringen av de internationella riktlinjerna ska skickas på remiss

Läs mer

Blekinge Idrottsförbund 2009

Blekinge Idrottsförbund 2009 Blekinge Idrottsförbund 2009 Samla dina försäkringar och få rabatt! Vi hjälper dig gärna. Ring 0771-950 950 eller gå in på folksam.se/kombirabatt folksam.se/kombirabatt VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 Omslagsbild:

Läs mer

Stadgar. Fastställda av BDHIFs årsmöte 31 mars 2012 Godkända av Förbundsmötet 2011

Stadgar. Fastställda av BDHIFs årsmöte 31 mars 2012 Godkända av Förbundsmötet 2011 Stadgar Fastställda av BDHIFs årsmöte 31 mars 2012 Godkända av Förbundsmötet 2011 Svenska Handikappidrottsförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté Stadgar för Bohuslän-Dals Handikappidrottsförbund,

Läs mer

Protokoll från Årsmöte 2007

Protokoll från Årsmöte 2007 Protokoll från Årsmöte 2007 Mötesdata Tid: Onsdagen den 13 juni 2007 kl. 19:00 Plats: Skidgården Hackefors 1 Mötet öppnas Vice ordförande Torgny Andersson förklarade mötet öppnat och hälsade de 35 närvarande

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från styrelsemöte fredagen den 21 februari 2014 Mötet ägde rum i Konsthallen, Borgmästaregatan 17 i Karlskrona klockan 10-14.30. Närvarande: Landstinget

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2011-2012

Verksamhetsinriktning 2011-2012 Verksamhetsinriktning 2011-2012 Örebro Läns Skolidrottsförbund Innehåll Förord Skolidrottsförbundets profil Inriktnings- och resultatmål Föreningen Organisationsutvecklingen Utbildningsverksamhet Breddverksamhet

Läs mer

Styrelsesammanträde 6 2010/11 SISU Hälsingland 2010 06 20

Styrelsesammanträde 6 2010/11 SISU Hälsingland 2010 06 20 Styrelsesammanträde 6 2010/11 SISU Hälsingland 2010 06 20 Närvarande Anna-Karin Mohlin, Monica Lindblom, Ulla Fernlund, Sven-Gunnar Karlsson, Esbjörn Lindgren, Leif-Göran Mosell, Gudrun Ekblom adjungerad

Läs mer

Norrbottens Bowlingförbund

Norrbottens Bowlingförbund Norrbottens Bowlingförbund Årsmötesprotokoll 2014-06-08 Norrbottens bowlingförbunds årsmöte ägde rum i Luleå den 8 juni, 2014. Närvarande: Anders Nilsson, Kalix Andreas Lindgren, Luleå Anki Karlsson, Boden

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet KALLELSE TILL ÅRSMÖTE SMÅLANDS JUDOFÖRBUND När: Söndagen den 3 mars 2013 Kl 11:30, Västbo Judoklubbs dojo, Ringvägen 7, 33236 Gislaved Föredragslista för Smålands judoförbunds årsmöte 2013-03-03 1 Mötet

Läs mer

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN MOTORKLUBB ÖRESUND (senast fastställda av föreningens konstituerade årsmöte den 29 Oktober 2014)

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN MOTORKLUBB ÖRESUND (senast fastställda av föreningens konstituerade årsmöte den 29 Oktober 2014) STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN MOTORKLUBB ÖRESUND (senast fastställda av föreningens konstituerade årsmöte den 29 Oktober 2014) I framtida utgåvor markeras förändringar med [* År] vid som har ändrats.

Läs mer

VERKSAMHETSINRIKTNING 2013

VERKSAMHETSINRIKTNING 2013 VERKSAMHETSINRIKTNING 2013 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie, bildnings- och utbildningsorganisation. SISU Idrottsutbildarna består av specialidrottsförbund (SF) samt övriga medlemsorganisationer

Läs mer

STADGAR FÖR IFK HÄSSLEHOLM

STADGAR FÖR IFK HÄSSLEHOLM STADGAR FÖR IFK HÄSSLEHOLM Antagna på årsmöte mars 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDROTTSRÖRELSENS VERKSAMHETSIDÉ... 4 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 5 1. Ändamål... 5 2. Sammansättning... 5 3. Tillhörighet m.m....

Läs mer

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Verksamhetsberättelse 2007 2 GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Gotlands Idrottshistoriska Förenings medlemmar inbjudes härmed till årsmöte torsdag 27 mars 2008 kl 18.30 i Polishuset i Visby.

Läs mer

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010 1 Göteborgs Klätterklubb Göteborgs Klätterklubb Plusgiro: 72 61 69-6 info@gbgkk.nu Box 11076 Org-nr: 855100-5864 www.gbgkk.nu 404 22 Göteborg Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan,

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet Protokoll från SJF:s årsmöte 2011 Datum: Söndagen 13 mars 2011, kl 11.00-14.20 Plats: Ibis Hotell, Stadiongatan 21, Malmö. Inledning SJF:s förbundsordförande Kent Härstedt hälsade samtliga hjärtligt välkomna

Läs mer

Stadgar för Svenska Kendoförbundet Specialidrottsförbundet för kendo, iaido, jodo, naginata, kyudo och relaterade koryu budo.

Stadgar för Svenska Kendoförbundet Specialidrottsförbundet för kendo, iaido, jodo, naginata, kyudo och relaterade koryu budo. Stadgar för Svenska Kendoförbundet Specialidrottsförbundet för kendo, iaido, jodo, naginata, kyudo och relaterade koryu budo. Antagna vid bildandemöte 2009-03-21, ändrade vid ordinarie förbundsstämmor

Läs mer

Stadgar för FIKS, Föreningen Idrottsliga KalmarStudenter

Stadgar för FIKS, Föreningen Idrottsliga KalmarStudenter Stadgar för FIKS, Föreningen Idrottsliga KalmarStudenter 1. Namn och Syfte 1.1 Föreningen Idrottsliga KalmarStudenter (FIKS) är en ideell förening vid Linnéuniversiteti Kalmar (LNU). FIKS är en sektion

Läs mer

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund.

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund. Årsmöte 2011-03-14 Protokoll fört vid Östergötlands Skyttesportsförbunds årsmöte måndagen den 14 mars 2011. Plats: Hemgården, Norrköping Totalt deltog 32 personer 1) Mötets öppnande Vice ordförande Roger

Läs mer

Beskrivning av vår verksamhet i Piteå

Beskrivning av vår verksamhet i Piteå Beskrivning av vår verksamhet i Piteå SISU Idrottsutbildarna är idrottens eget studieförbund och utbildningsorganisation. Vi bildar, utbildar och utvecklar idrotten SISU Idrottsutbildarna utbildar och

Läs mer

Svenska Kendoförbundet

Svenska Kendoförbundet Svenska Kendoförbundet Specialidrottsförbundet för kendo, iaido, jodo, naginata, kyudo och relaterade koryu budo. Stadgar Antagna vid årsmöte 2011-03-26 1 kap Idrottsrörelsens verksamhetsidé Idrott är

Läs mer

Samorganisation Sundsvall

Samorganisation Sundsvall Samorganisation Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 PRO Alnö, PRO Attmar, PRO City Sundsvall, PRO Holm, Pro Indal, PRO Liden, PRO Matfors-Tuna PRO Njurunda, PRO Selånger, PRO Sköns Norra, PRO Sköns Södra,

Läs mer

LIDINGÖIDROTTEN VILL

LIDINGÖIDROTTEN VILL LIDINGÖIDROTTEN VILL Ett basdokument för idrotten på hälsans ö beslutat vid Idrottsrådets föreningsmöte 30 november 2011 Ett basdokument för idrotten på hälsans ö beslutat vid Idrottsrådets föreningsmöte

Läs mer

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering Svensk orientering Världens bästa Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering Svensk orienterings vision dit vill vi Svensk orientering vill vara

Läs mer

Fritidspolitiska mål. Fritidsnämnden. Växjö kommun

Fritidspolitiska mål. Fritidsnämnden. Växjö kommun Fritidspolitiska mål Fritidsnämnden Växjö kommun Fritidspolitiska mål 1. Stöd till fritidsverksamhet Föreningslivet i Växjö kommun stimuleras genom olika stödformer till verksamheter som ger kommuninnevånarna

Läs mer

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson Protokoll fört vid årsmöte med Gothems sockenförening den 8 mars 2015 i Gothems Bygdegård Närvarande: Ca 40 medlemmar 1. Mötets öppnande Ordförande Christina Näslund hälsade alla välkomna och inledde med

Läs mer

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 Protokoll fört vid Bjäre Golfklubbs Årsmöte lördagen den 5 januari 2013 I Båstad Kommuns sessionssal Mötets öppnande Björn Johnsson inledde mötet med att hälsa alla

Läs mer

UTBILDNINGAR VÅREN 2012

UTBILDNINGAR VÅREN 2012 UTBILDNINGAR VÅREN 2012 Foto : Björn Brännström www.sisuidrottsutbildarna.se/stockholm Vi är där när idrotten lär Vi är Stockholmsidrottens utbildningsorganisation. Det innebär att vi på olika sätt hjälper

Läs mer

Idrott är Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna prestera mera, ha roligt och må bra.

Idrott är Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna prestera mera, ha roligt och må bra. Svenska MMA Förbundet Stadgar Antagna vid årsmöte 1 kap Idrottsrörelsens verksamhetsidé Idrott är Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna prestera mera, ha roligt och må bra. Idrott består

Läs mer

Välkommen till SDF konferens. 22-23 november 2013

Välkommen till SDF konferens. 22-23 november 2013 Välkommen till SDF konferens 22-23 november 2013 Grattis Värmlands Orienteringsförbund, Värmland och Arvika! PROGRAM 22 november 12.00 Lunch 13.00 Föreläsning, Peter Eriksson barn och ungdomsansvarig

Läs mer

STADGAR. för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND

STADGAR. för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND STADGAR för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND Fastställda av årsmötet den 7 september 1993 Godkända av Svenska Judoförbundet 1993 Reviderade av GJF 2006 I dessa stadgar har följande förkortningar använts: RF Riksidrottsförbundet

Läs mer

STADGAR FÖR Nordöstra Svealands Bordtennisförbund Med hemort i Uppsala Kommun Bildat 2015

STADGAR FÖR Nordöstra Svealands Bordtennisförbund Med hemort i Uppsala Kommun Bildat 2015 STADGAR FÖR Nordöstra Svealands Bordtennisförbund Med hemort i Uppsala Kommun Bildat 2015 Bild på nya loggan KAPITEL 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Uppgift Nordöstra Svealands Bordtennisförbund (SDF) skall

Läs mer

Kraftfull idrottspolitisk offensiv - Motion till RF-stämman 2015

Kraftfull idrottspolitisk offensiv - Motion till RF-stämman 2015 Riksidrottsförbundet Idrottens Hus 114 73 STOCKHOLM Kraftfull idrottspolitisk offensiv - Motion till RF-stämman 2015 Idrottsrörelsen detta stolta slagskepp i moder Sveas i övrigt sjunkande folkrörelseflotta

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18

Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18 Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18 Föredragningslista Västerås Idrottsallians årsmöte 2014-03-18 1. Mötets öppnande 2. Upprop av ombud och godkännande av fullmakter 3. Fastställande av föredragningslista

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB.

FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB. Årsmöte 2014-02-02 FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB. 1. Val av ordförande för mötet. Till ordförande valdes Torbjörn Cairén. 2. Val av sekreterare. Till sekreterare valdes Ulla Omberg. 3. Godkännande

Läs mer

c/o adress Postgiro/Bankgiro Föreningens hemsida Postadress Organisations nr. Riksorganisationstillhörighet

c/o adress Postgiro/Bankgiro Föreningens hemsida Postadress Organisations nr. Riksorganisationstillhörighet KULTUR & FRITID ANSÖKAN OM BIDRAG FÖR UNGDOMSVERKSAMHET Ansökan lämnas till Kultur & Fritid, Box 41,221 00 Lund, senast 1 mars. FÖRENINGSUPPGIFTER Föreningens officiella adress Sökande förening Telefon

Läs mer

M-båtsförbundets årsmöte 2010

M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 (5) Protokoll 2010-11-28 M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 Årsmötet öppnades Förbundets ordförande Kristina Lundevall hälsade närvarande medlemmar välkomna till mötet. Erik Persson anmäler frågan om mässan

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Närvarande: 14 medlemmar representerade Helsingborgs Roddklubb, Höganäs Roddförening, Landskrona Roddklubb, Malmö Roddklubb

Läs mer

Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland Protokoll fört vid sammanträde med den gemensamma styrelsen för Västergötlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Läs mer

Måndag den 30 juni. Magnus har en dubbelexamen i idrottsmedicin samt kostvetenskap med inriktning mot idrottsnutrition.

Måndag den 30 juni. Magnus har en dubbelexamen i idrottsmedicin samt kostvetenskap med inriktning mot idrottsnutrition. Måndag den 30 juni Idrotten vill Atle Johansen och lycka med idrottens vision Svensk idrott - världens bästa som tema. Plats/tid: Knallerian klockan 11.00 och Grand Hotel klockan 13.00 Friskvård och Hälsa

Läs mer

VÄSTERBOTTENS BOWLINGFÖRBUND

VÄSTERBOTTENS BOWLINGFÖRBUND ÅRSRAPPORT 2012-05-01 --- 2013-04-30 VÄSTERBOTTENS BOWLINGFÖRBUND 2 FÖREDRAGNINGSLISTA Västerbottens Bowlingförbunds årsmöte 2013-06-06 1. Årsmötets öppnande 2. Upprop och godkännande av fullmakter 3.

Läs mer

Junior lyftet. Pengar till klubben med Juniorlyftet! EN MÖJLIGHET ATT UTVECKLA JUNIORVERKSAMHET

Junior lyftet. Pengar till klubben med Juniorlyftet! EN MÖJLIGHET ATT UTVECKLA JUNIORVERKSAMHET Junior lyftet Pengar till klubben med Juniorlyftet! EN MÖJLIGHET ATT UTVECKLA JUNIORVERKSAMHET 2 SVENSKA GOLFFÖRBUNDET SVENSKA GOLFFÖRBUNDET 3 Varför väljer barn att idrotta? Att ha kul upplevelsen av

Läs mer

Idrottsval och specialisering

Idrottsval och specialisering Idrottsval och specialisering Om våra toppidrottares vägar till landslaget RF:s elitidrottskonferens Göteborg, 11-12/5, 2015 PG Fahlström Per Gerrevall, Mats Glemne & Susanne Linnér Linnéuniversitetet.

Läs mer

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Strategisk plan för Svensk orientering

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Strategisk plan för Svensk orientering Svensk orientering Världens bästa Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Strategisk plan för Svensk orientering Svensk orienterings vision Dit vill vi! Svensk orientering, världens bästa!

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna 2014 2015 SISU Idrottsutbildarna Foto: Bildbyrån Grafisk form: Mu ab September 2013 Verksamhetsinriktning 2014-2015 För förbundsstyrelsens (FS) ledning av verksamheten

Läs mer

Idrottens strategiarbete och förslag på verksamhetsinriktning

Idrottens strategiarbete och förslag på verksamhetsinriktning Idrottens strategiarbete och förslag på verksamhetsinriktning Strategiarbetet Uppdraget RF-stämman 2013 beslutade att uppdra till RS: att genomföra ett strategiarbete om Svensk idrotts framtid att ge förslag

Läs mer

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med!

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med! Rosersbergs IK Den stora klubben i det lilla samhället Alla får vara med! rosersbergsik.se Det du håller i din hand är information till dig som aktiv, ledare/ tränare, förälder, medlem eller blivande medlem.

Läs mer

Västerbottens SF Mikael Forsberg. Jämtland/Härjedalens SF Christer Mäki Ulf Persson. Värmlands SF Tapio Tikkanen Johnny Johansson

Västerbottens SF Mikael Forsberg. Jämtland/Härjedalens SF Christer Mäki Ulf Persson. Värmlands SF Tapio Tikkanen Johnny Johansson Skellefteå 2006-05-06 Rapport från Distriktsledarkonferensen 2 april 2006 Till Distriktsförbunden i Sveriges Schackförbund Konferensen Deltagare på konferensen var: SSF Ingvar Carlsson, SSF ordf. Göran

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

3V BLADET IDROTT FÖR ALLA

3V BLADET IDROTT FÖR ALLA 3V BLADET IDROTT FÖR ALLA Hösten 2009 - Våren 2010 Göteborg VÄLKOMMEN TILL 3V HIF DU HÅLLER I DIN HAND VÅRT PROGRAM OM IDROTTSAKTIVITETER FÖR HÖSTTERMINEN 2009 TILL VÅRTERMINENS SLUT 2010 Som medlem i

Läs mer

Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram. Antagen av RF-stämman 2009

Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram. Antagen av RF-stämman 2009 Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram Antagen av RF-stämman 2009 Innehållsförteckning Inledning 2 Idrottens verksamhetsidé, vision och värdegrund 4 Bra i idrott och bra idrott

Läs mer

Idrotten vill. en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram. Antagen av RF-stämman 2009

Idrotten vill. en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram. Antagen av RF-stämman 2009 Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram Antagen av RF-stämman 2009 Innehållsförteckning Inledning 2 Idrottens verksamhetsidé, vision och värdegrund 4 Bra i idrott och bra idrott

Läs mer

Stadgar för Göteborg Beachvolley Club

Stadgar för Göteborg Beachvolley Club Stadgar för Göteborg Beachvolley Club Göteborg Beachvolley Club (GBC) är en ideell förening. Hjärtat i svensk beachvolley Bildad: 1993-12-31 Stadgarna senast fastställda/ändrade av årsmöte: 2013-11-23

Läs mer

Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka?

Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka? Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka? Utmärkt förening i Nacka Det är viktigt att alla barn och ungdomar som deltar i olika fritidsaktiviteter upplever att de är välkomna och att de kan känna

Läs mer

24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland

24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland 24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland Välkommen till SISU-helgen! SISU-helgen är vår enskilt största satsning för att stärka våra ledare. Förutom kicken av att

Läs mer

Stadgar för Värmland-Örebro Läns Volleybollförbund

Stadgar för Värmland-Örebro Läns Volleybollförbund Stadgar för Värmland-Örebro Läns Volleybollförbund Kap 1 Allmänna bestämmelser 1 Uppgift Värmland-Örebro Läns Volleybollförbund ska, enligt dessa stadgar och Svenska Volleybollförbundets stadgar, såsom

Läs mer

Årsredovisning för verksamhetsåret 2013 Kalmar Läns Södra Nya Skytteförbund 1. Kalmar Läns Södra Nya Skytteförbund

Årsredovisning för verksamhetsåret 2013 Kalmar Läns Södra Nya Skytteförbund 1. Kalmar Läns Södra Nya Skytteförbund 1 Kalmar Läns Södra Nya Skytteförbund Årsredovisning för verksamhetsåret 2013 Styrelsens redovisning omfattar verksamhetsberättelse sida 2-3 förvaltningsberättelse med resultaträkning och balansräkning

Läs mer

STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE

STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1953 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1-7 - Förtroendevalda 1 - Medlemsföreningar 2 - SSIF-Spel/Riksmästerskap och övriga arrangemang 2 - Sammankomster 3 - Konferenser 4 - Utmärkelser

Läs mer

Verksamhetsberättelse och Årsredovisning Västernorrland

Verksamhetsberättelse och Årsredovisning Västernorrland Verksamhetsberättelse och Årsredovisning Västernorrland 2013 Gruppövning på aktiva föreläsningar 2013 2 Distriktsordförande och Distriktsidrottschef om verksamhetsåret 2013 Arbetet med kanslisamordningen

Läs mer

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015.

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Närvarande: Fullmäktige för kommunerna enligt förteckning, bilaga 1, samt styrelsens

Läs mer

RF:s REGLER MED KOMMENTARER FÖR STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD

RF:s REGLER MED KOMMENTARER FÖR STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD RF:s REGLER MED KOMMENTARER FÖR STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD (Beslutade av RS den 8 december 1997 samt reviderade av RS den 21-22 november 2002, den 1-2 december 2003 och den 3 oktober 2006 ) 1 BIDRAGSBERÄTTIGADE

Läs mer

DISTRIKTSÅRSMÖTESPROTOKOLL. 2008-02-16 Kl 13.00. Hotell Aurum, Skellefteå

DISTRIKTSÅRSMÖTESPROTOKOLL. 2008-02-16 Kl 13.00. Hotell Aurum, Skellefteå ÖVRE NORRA BILSPORTFÖRBUNDET ÖVRE NORRA BILSPORTFÖRBUNDET DISTRIKTSÅRSMÖTESPROTOKOLL 2008-02-16 Kl 13.00. Hotell Aurum, Skellefteå 1 Årsmötets öppnande Övre Norra Bilsportförbundets ordförande Kenneth

Läs mer

IDROTT PÅ BARNS VILLKOR

IDROTT PÅ BARNS VILLKOR IDROTT PÅ BARNS VILLKOR Barnkonventionen ATT HA ETT BARNRÄTTSPERSPEKTIV - VAD INNEBÄR DET? För att förstå vad ett barnrättsperspektiv är måste vi inom idrotten kunna tolka FN:s konvention om barnets rättigheter.

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn: Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Scramble, Slagtävling Klubb CBA S-HCP Datum 2014-08-24 Resultat Särskiljning 1

Läs mer

Remiss Strategi för svensk idrotts framtid

Remiss Strategi för svensk idrotts framtid Remiss Strategi för svensk idrotts framtid Remiss: Remissinstanser: Riksidrottsstyrelsen (RS) har beslutat att detta remissunderlag ska skickas på remiss till SF med möjlighet för DF att inkomma med yttranden/synpunkter.

Läs mer