Sveriges Sekreterares IntresseOrganisation (SSIO) bildades den 8 september 1990 på Sekreterarstämman/Kontorex -90 i Sollentunamässan.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sveriges Sekreterares IntresseOrganisation (SSIO) bildades den 8 september 1990 på Sekreterarstämman/Kontorex -90 i Sollentunamässan."

Transkript

1 Sveriges Sekreterares IntresseOrganisation (SSIO) bildades den 8 september 1990 på Sekreterarstämman/Kontorex -90 i Sollentunamässan. Bakgrunden till detta var en diskussion under hösten 1988 om de allt kärvare tider som kunde förutspås för sekreterarskrået. Lågkonjunktur, nedskärningar, ny teknik, nya organisationsoch arbetsmetoder på arbetsplatserna skulle under de kommande åren slå hårt mot sekreteraryrket. I det läget fanns det behov av en övergripande opolitisk och fackligt neutral intresseorganisation. Denna organisation skulle på olika vis stödja alla sekreterare på alla nivåer och i alla typer av verksamheter. Tanken med SSIO var att den ska vara rikstäckande, opolitisk, obunden och fackligt neutral för sekreterare på alla nivåer. Fadderverksamhet, där de äldre i yrket ska stödja de yngre, skaffa bibliotek, skapa stipendier för vidareutveckling och etablera internationella kontakter. Föreningen vill också bli ett remissorgan i frågor som rör sekreterare och åtar sig att ordna seminarier och föredrag till en låg kostnad. Vad som gjort SSIO unikt är just denna övergripande funktion att stå öppen för alla utan krav på yrkesställning eller branschtillhörighet. Mie Engman, chefredaktör för tidningen Sekreterarens Stämma och Inge-Mo Haraldh var några av initiativtagarna till bildandet av föreningen Sveriges Sekreterares IntresseOrganisation (SSIO) bildades den 8 september 1990 på Sekreterarstämman/Kontorex -90 i Sollentunamässan. Via tidningen Sekreterarens Stämma nr 4/90, som distribuerades till många sekreterare över hela landet, fanns på första sidan medlemsansökan till föreningen. 8 september 1990 höll föreningen sitt första konstituerande möte. Medlemsavgiften beslutades till 200 kr. Medlemmar i riksorganisationen per var ca 270 stycken. Det första medlemsmötet hölls den 26 november 1990 i en lokal tillhörande Institutet för Internationell Utbildning på Norrtullsgatan i Stockholm Under 1991 hade föreningen följande aktiviteter: 7 feb, föreläsning på Royal Viking om det nya skattesystemet världens största skatteomläggning 17 mars, besök på Dramaten, Tartuffe med efterföljande visning bakom kulisserna. 14 maj, flärdkväll på Star Hotell med frisyrdator och kläder. Juni bjöd på picknick vid Confidencen samt föreställningen Tillfället gör tjuven. samt ett frukostmöte med Salén med 3B Konsult som föredragshållare. 24 augusti så deltar SSIO på Tjejmilen. 14 september hålls årsmöte på World Trade Center i Stockholm 5 oktober visning av SAS Strand Hotel och sedan Hotel Sheraton i Stockholm (nytt stödjande företag) för visning av deras rum och konferensavdelningar. Efter detta samlades vi på Birka Cruises för en sammansvetsande kryss. De som åkte var basstyrelsen, lokalavdelningarnas styrelser, kontaktpersoner för stödjande företag, sambandspersoner från sekreterarföreningar samt några erfarenhetsrådgivare (mentorer) sammanlagt 23 personer som skulle lära känna varandra för att kunna jobba bra tillsammans. 1(7)

2 Sekreterarföreningar/nätverk anslutna till SSIO: Sekreterarföreningen ASTA i Skellefteå, Rockwools sekreterarnätverk, Stjärnsekreterarna i Sollentuna samt Linköpings Sekreterarförening. Stödjande företag: Apple Computer AB, Goodwill Sekreterarservice AB, Trade Press Service AB, IIU (Institutet för Internationell Utveckling), Teamwork, Hermods, THU-Konsult AB, Mercuri Personal Utveckling samt A-sekreterarna. Internationella kontakter: SSIO är nu medlem i psi världens största förening för sekreterarutveckling med huvudkontor i USA. Styrelsens sammansättning detta år var: Inge-Mo Haraldh, ordförande Mie Engman, vice ordförande Åsa Castegren, sekreterare Marianne Holmén, sekreterare Pia Th. Hägg, medlemsregister Kerstin Kjaerboe, bibliotek Ylva Mårtensson, administratör Kerstin Bridgeman Williams, koordinator Medlemmar i riksorganisationen per var 450 stycken. Lokalavdelningarna var följande: Skåne, Göteborg, Skövde, Nyköping, Stockholm söder och Stockholm norr Under 1992 hade föreningen följande aktiviteter: maj deltog föreningen vid Kvinnor Kan mässan i Älvsjö. Vi hade bl a en visitkortstävling i montern juli Secretaries Golf Tour -92. Arrangemang tillsammans med Sekreterarens Stämma och BGA Bjerketun Golf AB. Augusti, SSIO deltog i Yrkesstafetten samma kväll som Midnattsloppet. Pia Th. Hägg, Inge- Mo Haraldh, Agneta Bäckman och Eva Linder deltog med knytblus, pärlhalsband, dräkt och klackade skor. Stafettpinnen var en telefonlur. 4-9 september, Bryssel EGs huvudstad. SSIO har tillsammans med Traveller och Sekreterarens Stämma skräddarsytt ett paket innehållande det mesta om EG och Bryssel september Sekreterarens Stämma. SSIO deltar med egen monter. SSIO har tre egna seminarier under stämman. Två tillsammans med MacGruppen samt med Advokatbyrån Hans Pedersen. 8 september, det första ordinarie årsmötet som hölls på Sekreterarstämman. Vid mötet beslutades om en höjning av medlemsavgiften till 250 kr/löpår fr o m Stadgarna klubbades igenom efter tre små justeringar. Sekreterarföreningar/nätverk: Sekreterarföreningen ASTA/Skellefteå, Linköpings Sekreterarförening, Stjärnsekreterarna i Sollentuna och Rockwools Sekreterare i Skövde. 2(7)

3 Stödjande företag: Apple Computer AB, GoodwillGruppen KB, Trade Press Service AB, IIU, Teamwork, Hermods, THU-Konsult AB, Mercuri PersonalUtveckling, A- Sekreterarna/Malmö, SDR/Täby, Lexicon Stockholm AB, Advokatfirman Hans Pedersen, Carat Mikrosystem AB, Traveller AB, Sheraton Stockholm Hotel & Towers och MacGruppen Stockholm Styrelsen: Inge-Mo Haraldh, ordförande Mie Engman, vice ordförande Pia Th. Hägg. Medlemsregisteransvarig Berit Haeffner, koordinator/extra medlemmar Gunilla Olsson, administratör/intern PR Evasanne Atterby, departementsadministratör/pr Åsa Torebäck, sekreterare, idrottsevenemang Carin Berg, vice sekreterare/utskickskoordinator Medlemmar i riksorganisationen per : ingen uppgift finns Lokalavdelningarna var följande: Skåne, Göteborg, Skövde, Nyköping/Oxelösund, Stockholm söder och Stockholm norr Aktiviteterna detta år var: 25 januari, en annorlunda medlemskväll för medlemmar som fortfarande har ett jobb, för dem som är utan, samt för Sekreterarcentrums besökare. HTF, SSIOs Rättsråd & Stödgrupp, Inge- Mo Haraldh och Ulf Svenningsson informerade om arbetsrätt, skillnader mellan bl a tillsvidare- och provanställning, kollektivavtal, A-kassa m m. Framtida krav på administrationsyrket belystes också. 3 mars, sekreterarnätverksträff på MIC på Polacksbacken 10 juni samlades vi för en grand finale på det gamla anrika Confidencen intill Ulriksdals Wärdshus och intog en medhavd picknickkorg i gröngräset. Sedan njöt vi att ett gästspel från Kgl Dramatiska Teatern Den ena för den andra 7 augusti deltog SSIO i Yrkesstafetten på Söder i Stockholm. Laget bestod av Helena Ringh, Inge-Mo Haraldh, Solveig Hellmark och Pia Th. Hägg. Klädseln var den sedvanliga: knytblus, snäv kjol och höga klackar. Stafettpinnen bestod av en mobiltelefon. Vi kom på sista plats. 11 september årsmöte på SAS Royal Hotel i Malmö med efterföljande studiebesök på företaget Avancera som är ett stödjande företag till SSIO. 35 medlemmar deltog. 22 november PKonferensHuset, Guidning i lokalerna, därefter föreläste Rolf Jansson, utbildare från Eductus om personalekonomi att hushålla med mänskliga resurser. Kvällen fortsatte med minnesträning tillsammans med Margareta Johnson. Sekreterarföreningar/nätverk: Sekreterarföreningen ASTA, Sekreterarföreningen Coopers o Lybrand, FHV-sekreterarna Skåne, Härnösands chefssekreterarförening, Riksskatteverket, Rockwools sekreterarnätverk, Svenska Riksteatern, Stjärnsekreterarna, THAP, VISUM. Stödjande företag: AMU-Gruppen, Avancera i Malmö AB, Carat Mikrosystem AB, Dataföreningen i Sverige Stockholmskretsen, IIU, Kontorsjouren, Lexicon Stockholm AB, Liber Hermods, Mercuri Personal Utveckling, MS Language Systems AB, SAS Royal. 3(7)

4 Styrelsen: Pia Th. Hägg, ordförande Carin Berg, vice ordförande Åsa Torebäck, sekreterare Gunilla Olsson, Berit Haeffner, Helena Ringh och Inge-Mo Haraldh. Medlemmar i riksorganisationen per : 581 stycken Lokalavdelningarna var följande: Skåne, Göteborg, Skövde, Nyköping/Oxelösund, Södertälje, Stockholm söder och Stockholm norr Aktiviteter under 1994: maj, Kvinnor Kan mässan i Östersund. SSIO deltog med egen monter. SSIO gjorde ett seminarium på temat Framtid Data Ekonomi möt morgondagens förändringar, tre föreläsare ger dig möjligheterna (Inge-Mo Haraldh, Gunilla Olsson och Cecilia Bergström). SSIO deltog vid Speakers Corner varje dag. Inge-Mo Haraldh presenterade SSIOs annonsundersökning 1994 Vad kräver arbetsmarknaden. (se nedan) 31 maj, årlig våravslutning på Confidencen intill Ulriksdals Wärdshus juni träffades representanter från lokalavdelningarna och basstyrelsen för en gemensam kickoff på Hotell Bellevue i Hjo.Ca 50 personer deltog under dagarna. 6 augusti, Yrkesstafetten på Söder i Stockholm. Laget bestod av Carin Berg, Pia Th. Hägg och Helena Ringh som fick springa två gånger. Stafettpinnen var en konferensmapp. Vi kom näst sist i våra snäva kjolar och klackade skor september, Sekreterarstämman i Sollentuna. SSIO deltog med egen monter. Pia Th. Hägg och Carin Berg presenterade SSIO och dess verksamhet på Speakers Corner varje dag. Även enkät-undersökningen och annonsutvärderingen presenterades. 13 september, SSIO inbjöd till öppet hus i samband med Sekreterarstämman på Star Hotel. 14 september, Årsmöte hölls på Star Hotel i Sollentuna 19 november, ordförandeträff med respektive ordförande eller dess representant från lokalavdelningarna och basstyrelsen för att diskutera SSIO. Mer info från detta år: Inge-Mo Haraldh och Ann-Charlotte Carlsson har sammanfattat och sammanställt SSIOs annonsundersökning 1994 Vad kräver arbetsmarknaden baserat på 166 annonser i dagstidningar runt om i hela Sverige. Studien har pågått under tiden november 1993 till maj En arbetsgrupp bestående av Berit Haeffner och Åsa Torebäck, har arbetat fram enkät om löner och förmåner bland SSIOs medlemmar. Sammanställningen var baserad på 144 svar per SSIOs första egna medlemsblad Grodbladet kommer ut. Gunilla Olsson ansvarig. Inge-Mo Haraldh blev intervjuad av Dagens Industri 1om nya krav på sekreteraren, datakunskap viktigare än pigg och glad. Inge-Mo Haraldh och Pia Th. Hägg blev intervjuade under Kvinnor Kan mässan i Östersund i Aftonbladets monter. Artikeln redovisades i 4(7)

5 Aftonbladets bilaga Kvinna den 17/8. Artikeln handlade om sekreterare har förlorat jobbet. Inge-Mo Haraldh intervjuades av Radio Metropol bl a om det som stod i artikeln i Dagens Industri. Pia Th. Hägg intervjuades av Radio P4 i augusti. I intervjun berättade hon om SSIO, gav tips på hur man kan gå tillväga när man söker arbete m m. Helena Ringh och Pia Th. Hägg blev intervjuade av en radiojournalist. Han ville diskutera artikeln fyra av tio arbetar gratis som skrevs i Svenska Dagbladet 13/9. Intervjun sändes i radion. Dagens Nyheter skrev en artikel om SSIOs enkätundersökning 15/9 bland medlemmarna beträffande löner och förmåner Sekreterarföreningar/nätverk: Sekreterarföreningen ASTA, Sekreterarföreningen Coopers o Lybrand, FHV-sekreterarna Skåne, FOA 5, Härnösands chefssekreterarförening, Riksskatteverket, Rockwools sekreterarnätverk, Svenska Riksteatern, Stjärnsekreterarna, THAP, VISUM. Stödjande företag: AMU-Gruppen, Avancera i Malmö AB, Distans Data AB, Dataföreningen i Sverige Stockholmskretsen, IIU, Kontorsjouren, Lexicon Stockholm AB, Liber-Hermods, Mercuri Personal Utveckling AB, Novell Svenska AB, SDR, Star Hotel Sollentuna och Lund, Teamwork AB, Volvo Personvagnar AB och WordFinder Software AB. Styrelsen: Pia Th. Hägg, ordförande Carin Berg, vice ordförande Åsa Torebäck, sekreterare Berit Haeffner och Gunilla Olsson Medlemmar i riksorganisationen per : 323 stycken Lokalavdelningarna var följande: Skåne, Göteborg, Skövde, Nyköping/Oxelösund, Södertälje, Stockholm söder, Stockholm norr och Stor-Stockholm Aktiviteter 11 februari SSIO deltog på utbildningsdag om framtiden och mässan kvinna ta för dig i Skellefteå. Arrangör Sekreterarföreningen ASTA. 7 mars, medlemskväll på Scandic Crown. Föredrag hölls av Kerstin Berglund, medlem i Stockholms chefssekreterarförening och egen företagare (uthyrning av personal och rekrytering). 17 mars, mind mapping med Minovagruppen 6 april, föreläsning om mentorskap på morgondagens sekreterare-konferensen. 22 april, årsmöte på Scandic Crown i Stockholm maj, KvinnorKan mässan i Karlskrona 20 juni, picknick vid Gripsholms slott med efterföljande komedi med fyra friares fiasko 26 september, informationskväll på Stora Hotellet i Örebro om SSIO 28 oktober, Årsmöte KSAN 28 november, möte om mentorskap i Fredrika Bremerförbundets lokaler. 14 december har arbetsgruppen om mentorskap sitt första möte 5(7)

6 Sekreterarföreningar/nätverk: Sekreterarföreningen ASTA, Sekreterarföreningen Coopers o Lybrand, FHV-sekreterarna Skåne, FOA 5, Härnösands chefssekreterarförening, Riksskatteverket, Rockwools sekreterarnätverk, Svenska Riksteatern, Stjärnsekreterarna, THAP och VISUM. Stödjande företag: Ingen uppgift Styrelsen Pia Th. Hägg, ordförande Gunilla Olsson, vice ordförande Anita Larsson, sekreterare Berit Haeffner, Åsa Torebäck, Solveig Into och Ingeborg Studt Medlemmar i riksorganisationen per : Ingen uppgift Lokalavdelningarna var följande: Skåne, Göteborg och Stor-Stockholm. Mer info från 1995 Projekt Mentorskap startade med Elisabeth Engborg och Pia Th. Hägg. Vi började med att identifierade ordet mentorskap för SSIO. Främja mentorskap och stärka möjligheten till avancemang såväl i yrkeslivet som privat. Genom detta höjer vi vår kompetens och erfarenhet samt daterar kontaktnätet.vi skickade ut en enkät till alla medlemmar. Vi fick in 61 svar. Lokalavdelningarna i Skövde, Nyköping/Oxelösund och Södertälje läggs ned. Kontakter kommer att hållas med de lokalt bildande föreningarna. Medlemmar i Uppsala hänvisas till aktiviteter i Stockholm, då det har visat sig svårt att starta en verksamhet där Aktiviteter 19 februari, Joseph Hochhauser höll föredrag om Kroppsspråket på Jippo-Event och Konferens. 20 mars, Nese Åström berättade om livsglädje, viljestyrka och annat uppmuntrande på Royal Viking. 20 april, årsmöte på Scandic Crown. 14 augusti, stadsvandring genom Gamla Stan under ledning av Karin Blomqvist. 3-5 september, Sekreterarens Stämma i Nacka Strand. SSIO deltager med egen monter. Surfa med SSIO. 23 september, Catharina Andréen, Sparbankernas chefsekonom föreläste om Kvinnor och ekonomi på van der Nootska palatset. 3 oktober, studiebesök på Posten Brev, Framtidens kontor. Ta din hurts och din telefon och rulla fram den till en ledig PC. 14 oktober, Sten Elmberg föreläste om inrutade beteendemönster och hur man kan bryta dessa. 24 oktober, informell leisureträff på Royal Vikings Sky Bar. 12 november, Lägg sju ord under huvudkudden Bo Strömstedts kärleksförklaring till det svenska språket med anslutande debatt om språkbruket. 21 november, öppet hus i Fredrika Bremers lokaler 6(7)

7 Sekreterarföreningar/nätverk: 9 stycken Stödjande företag: 9 stycken Styrelsen Anita Larsson, ordförande Ingeborg Studt, vice ordförande Jane Klingner, sekreterare Lena Dörwaldt, Solveig Into och Susanne Johansson Arbetsgrupper: Internet, mässgrupp, marknadsföringsgrupp, nöjesaktivisterna, företagskontakter Medlemmar i riksorganisationen per : 208 samt 3 hedersmedlemmar Mer som hände 1996 var att vårt medlemsblad Grodbladet namnändrades till SSIO-Nytt. För tredje gången är SSIOs och imh Resurs platsannonsundersökning klar. Det är också den största hittills, som visar hur marknaden för kontorsyrkesgrupperna i Sverige ser ut, vilka jobb som finns, vilka krav som ställs, vad företagen lovar etc. 7(7)

Verksamhetsberättelse och. årsredovisning 2012

Verksamhetsberättelse och. årsredovisning 2012 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2012 Innehåll Annika Strandhäll om året som gått... 3 Mål 2012 och Vi bygger Vision... 6 Förbundsstyrelsen... 9 2012: Året då Vision fortsatte växa... 13 Visions

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Narkolepsiföreningen Sverige NFS 802460-6967. Räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31

Verksamhetsberättelse för Narkolepsiföreningen Sverige NFS 802460-6967. Räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31 Verksamhetsberättelse för Narkolepsiföreningen Sverige NFS 802460-6967 Räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31 1 Verksamhetsberättelse 2014 Föreningens tredje årsmöte Den 22 mars hölls föreningens tredje

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2005

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2005 Klubbkonferens, Vaxholms Kastell Inspirationshelg, Stockholm Teaterläger, Skinnskatteberg Personalutbildning, Ånnaboda Inspirationshelg, Heron city Världsjuniorläger, Leksand Klubbkonferens, Vaxholms Kastell

Läs mer

-bladet. Innehåll: Nr 1/2014 Stockholm

-bladet. Innehåll: Nr 1/2014 Stockholm -bladet Innehåll: Välkommen - till ett nytt SWEA-blad Att komma hem - hur är det? Regionen SWEA ProfS - yrkesnätet Sverigemiddagen Årsmötet - nya styrelsen Hemsidan Temagrupperna Möt SWEA ART Nr 1/2014

Läs mer

OMEP-nytt. tidskrift för svenska OMEP nr 1 - april 2013. Grattis OMEP - en pigg 65 åring! INNEHÅLL. 1 www.omep.org.se. - Grattis OMEP!

OMEP-nytt. tidskrift för svenska OMEP nr 1 - april 2013. Grattis OMEP - en pigg 65 åring! INNEHÅLL. 1 www.omep.org.se. - Grattis OMEP! OMEP-nytt tidskrift för svenska OMEP nr 1 - april 2013 Grattis OMEP - en pigg 65 åring! INNEHÅLL - Grattis OMEP! - Rapport från konferensen Hållbar utveckling - i teori och global praktik - Världsprojektet

Läs mer

Medlemspolicy 2014. 1. Inledning. 2. Nya medlemmar. 3. Medlemsavgift. 4. Fairtrade Sveriges åtagande gentemot medlemsorganisationen

Medlemspolicy 2014. 1. Inledning. 2. Nya medlemmar. 3. Medlemsavgift. 4. Fairtrade Sveriges åtagande gentemot medlemsorganisationen Medlemspolicy 2014 1. Inledning 2. Nya medlemmar 3. Medlemsavgift 4. Fairtrade Sveriges åtagande gentemot medlemsorganisationen 5. Förväntningar på medlemsorganisationen 6. Övrig samverkan 7. Sammanfattande

Läs mer

Örnsköldsviks Diabetesförening VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

Örnsköldsviks Diabetesförening VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Örnsköldsviks Diabetesförening VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Styrelsen för Örnsköldsviks Diabetesförening (org.nr 889600-6734) lämnar härmed följande redogörelse för verksamhetsåret 2012. Styrelsen har haft

Läs mer

Val till Europarlamentet

Val till Europarlamentet För mer demokrati Mitt val För mer demokrati Val till Europarlamentet Studiecirkeln»Mitt val«ger alla väljare möjlighet att bli delaktiga i den svenska demokratin! Mitt val Sida 3 Mitt val Det här är

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011 för IM Göteborgs lokalförening

Verksamhetsberättelse 2011 för IM Göteborgs lokalförening Verksamhetsberättelse 2011 för IM Göteborgs lokalförening Om organisationen Riksorganisationen Individuell Människohjälp, IM, har sitt huvudkontor i Lund. Härifrån leds IMs verksamhet. På fyra orter finns

Läs mer

FTI:s tidsaxel 50 år

FTI:s tidsaxel 50 år FTI:s tidsaxel 50 år 1964 FTI grundas Klippt från Jubilumsskriften där Ulf-L Andersson berättar:...och hur det nu kom sig så råkade han [Lasse Forsslund, då informationschef på Tekniska forskningsrådet]

Läs mer

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet.

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL Frilans Riks, distrikt inom Svenska Journalistförbundet 18 mars 2005, kl. 10.00-18.00 Estniska Föreningen, Stockholm 1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Navet - Nätverk för administratörer vid Umeå universitet

Navet - Nätverk för administratörer vid Umeå universitet NAVET Umeå universitets administratörer bildade i februari 2000 ett nätverk som går under namnet Navet. Det krävs inget medlemskap, utan nätverket är till för alla administratörer vid Umeå universitet.

Läs mer

ICF Sveriges årsberättelse för medlemsåret 2011

ICF Sveriges årsberättelse för medlemsåret 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för ICF Sweden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. ICF Sveriges årsberättelse för medlemsåret 2011

Läs mer

Verksam hetsber ättelse

Verksam hetsber ättelse Verksam hetsber ättelse 2011 Verksamhetsberättelse för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Innehållsförteckning Inledning 4 Ordföranden har ordet 4 Detta är STIL 7 Styrelsen 7 Intressepolitik

Läs mer

Unionens branschbarometer. Vilka profilval vill du göra? Lanseringen fortsätter.

Unionens branschbarometer. Vilka profilval vill du göra? Lanseringen fortsätter. Unionens branschbarometer. Vilka profilval vill du göra? Lanseringen fortsätter. hetluft Friare former för klubbarbetet. Vem vann i Vaxholm? Byt namn på klubben. 1/08 Till dig som har ett fackligt uppdrag

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Årsrapport 2014 Musik- och kulturskolan

Årsrapport 2014 Musik- och kulturskolan Årsrapport 2014 Musik- och kulturskolan 1 2 2014-12-03 Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Ledning och samordning... 3 Verksamhetsberättelse... 4 Sammanfattning av VÅGA VISAs resultat hittills... 4 Observationer...

Läs mer

Styrelsens sammansättning

Styrelsens sammansättning Sammanfattning Svenska OCD-förbundet Ananke med läns- och lokalföreningar, lokalavdelningar och kontaktpersoner, arbetar ideellt för människor som lider av tvångssyndrom/ocd (Obsessive Compulsive Disorder).

Läs mer

Årets stipendiater har utsetts. Resan går i år till Bologna i Italien. På sidan 5 kan du läsa om vilka de lyckliga vinnarna är.

Årets stipendiater har utsetts. Resan går i år till Bologna i Italien. På sidan 5 kan du läsa om vilka de lyckliga vinnarna är. 4 2008 Karl Wistrand, vd Coop Sverige KLF s ordförandekonferens 2008 Den 29 september var KLF inbjudna till Coop Sverige i Business Park i Solna. På dagordningen var ett möte med Coop Sveriges nya vd Karl

Läs mer

Rikstolkkonferensen har gått av stapeln!

Rikstolkkonferensen har gått av stapeln! SVERIGES TECKENSPRÅKSTOLKARS FÖRENINGS TIDNING NUMMER 3, SEPTEMBER 2005 NUMMER SEDAN STARTEN: 51 Rikstolkkonferensen har gått av stapeln! 3..... Styrelsenytt 11.... Våra tolkkollegor i Finland 4-5... Rikstolkkonferensen

Läs mer

Årsrapport 2013 Musik- och kulturskolan

Årsrapport 2013 Musik- och kulturskolan Årsrapport 2013 Musik- och kulturskolan 1 2 2013-12-03 Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Ledning och samordning... 3 Verksamhetsberättelse... 4 Sammanfattning av VÅGA VISAs resultat hittills... 4 Observationer...

Läs mer

Hej, du medlem i SFPO! Här kommer nyhetsbrevet inför vintern!

Hej, du medlem i SFPO! Här kommer nyhetsbrevet inför vintern! Hej, du medlem i SFPO! Här kommer nyhetsbrevet inför vintern! Tiden går och julen står för dörren. Höstens utbildningsdagar i Stockholm är redan avverkade. Vi fick väldigt fin respons från deltagarna i

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Alla kan göra något 21 Bättre arbetsmiljöutbildning (BAM) 18 Det fackliga löftet 26 Facket och samhället 7 Fackliga budbärare 20

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Alla kan göra något 21 Bättre arbetsmiljöutbildning (BAM) 18 Det fackliga löftet 26 Facket och samhället 7 Fackliga budbärare 20 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Alla kan göra något 21 Bättre arbetsmiljöutbildning (BAM) 18 Det fackliga löftet 26 Facket och samhället 7 Fackliga budbärare 20 Förhandlarutbildning grund 14 Försäkringsrådgivarutbildning

Läs mer

Innehåller ännu fler viktiga papper. OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet

Innehåller ännu fler viktiga papper. OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet VITA HÄFTET! Innehåller ännu fler viktiga papper OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet I det här häftet hittar du: Ordlista (med förklaringar till

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. HOPP Stockholm

Verksamhetsberättelse 2012. HOPP Stockholm Verksamhetsberättelse 2012 HOPP Stockholm 1 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Prioriterade områden... 3 3. Roller och ansvar... 4 4. Verksamhet... 5 5. Projekt... 5 6. Utåtriktade aktiviteter... 6 7. Samverkan,

Läs mer

Årsberättelse. (Transumt) Brottsofferjourernas Riksförbund

Årsberättelse. (Transumt) Brottsofferjourernas Riksförbund Årsberättelse 2009 (Transumt) Brottsofferjourernas Riksförbund 1 Riksförbundet år 2009 Riksförbundets beskyddare Hennes Majestät Drottningen är Riksförbundets beskyddare. Medlemskap Riksförbundet är medlem

Läs mer

Slutrapport för projektet Öppen Skärgård året om! Journalnummer: 6021-2009-10816

Slutrapport för projektet Öppen Skärgård året om! Journalnummer: 6021-2009-10816 Slutrapport för projektet Öppen Skärgård året om! Journalnummer: 6021-2009-10816 Vi har arbetat för en lönsam och hållbar utveckling av skärgårdsturismen i Stockholms Skärgård från Landsort till Öregrund

Läs mer