ST inom Polisväsendet Länssektionen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ST inom Polisväsendet Länssektionen"

Transkript

1 Protokoll nr Fört vid möte i Närvarande: Åsa Jacobsson Mika Eskelinen Lena Svangren Susanne Pettersson May Hilland Lennart Roth Susanne Larsson Forman Liza Valdez, deltog ej under 7b samt under 9-11b Mehrdad Athari Fard, sekreterare under 7b samt 9-11b Rose-Marie Alnered Magnus Örtegren, deltog ej under 7b samt under 9-11b 1 Mötets öppnande Åsa öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 2 Incheckning 3 Dagordningens godkännande Dagordningen godkändes. 4 Föregående protokoll Protokoll nr godkändes efter ändringar. 5 Åtgärdslistan Åtgärdslistan gicks igenom.

2 6 Personalärenden Aktuella personalärenden gicks igenom. Lennart informerade om ett ärende som tagits upp på Syds årsmöte. På årsmötet togs upp att de medlemmar som kommit till myndigheten i samband med SPIRA-projektet ofta benämns SPIRA-deltagarna trots att det projektet är avslutat. Lennart uppmanar att de tidigare SPIRAdeltagarna ska kallas vid sina namn. Styrelsen ställer sig bakom uppmaningen från Syd-sektionen. 7 Ekonomi a) Arbetsmiljöutbildning Ett skyddsombud har lämnat in önskemål om att få gå en arbetsmiljöutbildning i STs regi i annan region. Detta kan bli förenat med kostnader om inte arbetsgivaren tar dessa. Skyddsombudet som även är förtroendevald i Förvaltningssektionen ställer därför frågan om ST kan stå för kostnaderna om inte arbetsgivaren betalar. Magnus ombeds ta en kontakt med skyddsombudet för några kompletteringar i ärendet. b) Övrigt Mehrdad informerade styrelsen om kostnaderna för förra årets årsmöte som var kronor. Budgetförslag ska redovisas och förra årets bokslut kommer att redovisas på nästa möte. Bokslut har skickats för några veckor sedan via GW men föredrogs för styrelsen. På ordförandemötet kommer bokslutet att tas upp och eventuella frågor besvaras där. 8 Arbetsmiljö a)riskbedömning telefonväxlar Den från Avdelningsstyrelsen inkomna riskbedömningen gällande ett förslag till översyn av nationell telefoni diskuterades på mötet. Magnus tar upp den gjorda riskbedömningen med Tom Johnson. b) Aktuella ärenden Magnus och Liza informerade om arbetsmiljön på Ekonomi Löner och frågan om risk- och konsekvensanalys i samband med RENA-projektet som togs upp på DSG E. Diskussion i styrelsen i frågan. Lena informerade från hennes kontakter med lönehandläggarna. Risk- och konsekvensanalys är begärd.

3 c) Övrigt Friskvårdssatsning i Södertälje. Lennart informerade om en friskvårdssatsning som skett under tre veckor i Södertälje. I Södertälje har man förhandlat fram ett bra pris på World Class Gym. Responsen från de anställda under dessa tre veckor har varit god. Diskussion i styrelsen i ärendet. 9 Utbildning a) Mentorskap Sussi kommer att kalla in alla studieorganisatörer för att planera ST 1- utbildningen. Sussi vill ha en lista på de nya förtroendevalda så att hon kan kalla dem till utbildning. 10 Jämställdhet och mångfald Bordläggs då Cecilia som äger frågan för dagen har semester. Mika vill att civilanställda ska synas i organisationens verksamhetsplan. Susanne undrar hur det kommer sig att 20 procent av personalen inte syns i verksamhetsplanen. Frågan tas upp på CSG. Lokalsektionerna uppmanas ta upp frågan på DSG. I hållbarhetsredovisningen kommer inte heller så mycket om civilanställda. Åsa informerade från ett Spiramöte hon deltagit på, Bland annat framkom förslag på en mångfaldsvecka då vi har mötesfrivecka och varför inte då ett mångfaldsmöte? Den 17 november genomförs ett seminarium kring mångfald i Hallunda folkets hus. Många chefer kommer att bjudas in till seminariet. Mark Levengood är inbjuden och en teater grupp som heter Ung utan pung kommer att spela upp en pjäs. ST vill delta på seminariet. 11 Rapporter a) Måndagsmöte Lennart rapporterade från måndagsmötet. På personal avdelningen kommer det att tillsättas en HR-controller som primärt kommer att arbeta med statistik. Click View, ett verktyg för att ta fram statistik som ska vara gemensamt för hela länet tas fram. Organisatorisk förändring på OTR. ST undrade varför ST inte har inbjudits till risk- och konsekvensanalysarbetet på OTR. Åsa rapporterade från polisstyrelsens möte. Bland annat har en skrivelse inkommit från en ledamot gällande bedrägeriutredningar i föreningslivet.

4 b) Lokalsektionernas Årsmöte: Gränsen: De är klara med årsmötet och har konstituerat sig. Förvaltningssektionen: Årsmötet är klart men de har inte konstituerat sig. City: Årsmötet är klart och man har konstituerat sig. Syd: Årsmötet klart och man har konstituerat sig. Nord: Årsmötet är klart och de konstituerar sig den 28 februari. Åsa vill ha en kopia på styrelsernas sammansättning och årsmötesprotokoll plus årsmöteshandlingarna för vidarebefordring till förbundet. Alla lokalsektioner ska skicka namn på de nya styrelserna till polismästarnas administratörer. Mika: Alla lokalsektioner ska ha en registeransvarig som kan lägga in nya förtroendevald. Lena efterlyser regelverket på pränt så att man kan gå efter de reglerna som gäller när det gäller registeransvarig. Mika vill ha en kopia på årsmötesprotokollen för att lägga upp på hemsidan. c) Övrigt Ingen övrig fråga. 12 Årsmötet Lennart har varit i kontakt med justitieministerns sekreterare och ministern kan tyvärr ej närvara på vårt årsmöte. Justitieministern ser positivt på att komma på besök till. Diskussion i styrelsen om vilka gäster vi ska bjuda in till årsmötet. Diskussion i styrelsen om vilka som ska vara med på s planeringsdagar. Beslut att även s ersättare ska inbjudas till planeringsdagarna togs. Diskussion om var vi ska vara på planeringsdagarna fördes i styrelsen. Flera förslag lades fram på mötet och olika personer uppdras att kontrollera priser för cirka 25 personer med konferens för två nätter och tre dagars konferens alternativt två dagars konferens och en övernattning. I första hand ska enkelrum efterfrågas. Ordförande söker om tjänstledighet för deltagarna.

5 13 Övriga frågor a) RENA / COPLA Lena informerade från ett möte hon deltagit i under torsdagen. När RENA-projektet förs över till PAC kommer funktionen ligga där i två månader för att sedan komma att överföras till en ny myndighet. Lena har ställt frågan om var besparingen finns i att centralisera lönefunktionerna. Svaret från arbetsgivaren blev att ingen besparing kommer att göras. Diskussion i styrelsen kring ärendet. Lena informerade att RENA leverans ett kommer att genomföras den 22 mars. Statistikfrågan och vilka som ska ha rätt till att ta ut statistik hanteras vidare. Två lönehandläggare kommer att få utbildning inför leveranstillfälle ett. En interaktiv utbildning kommer att skapas för övriga användare. Lena informerade om Click View och vilka kostnader som är relaterade till det systemet. Kostnaden uppskattas till cirka fem miljoner kronor enligt arbetsgivaren. Lena tar upp frågan om vem som ska vara ST-representant gällande RENA och Koppla i framtiden. Styrelsen vill att Lena fortsätter som ST-representant i ärendet. Frågan läggs till som en stående punkt på dagordningen. b) OTR Mehrdad informerade gällande risk- och konsekvensanalys av förslag till ny länstrafikorganisation. Mehrdad informerade om uttalanden om ST från en representant för Svenska Polisförbundet på risk- och konsekvensbedömningsmöte inför arbetsgivarföreträdare. Mika som har skickat in synpunkter från ST på förslag till organisation av länstrafiken till chefen för Operativa avdelningen har inte fått någon respons på detta och undrar om detta brev har diarieförts i myndigheten. d) LA/D Mehrdad informerade kring delgivningen om bland annat ett möte som han och Åsa varit kallade till. Diskussion om både hantering av organisationsfrågan och samverkansfrågan och om skyddsombud har deltagit i planering som de ska enligt Arbetsmiljölagen. Ärendet hanteras vidare. Styrelsen konstaterar att inte alla stämningsmän har intervjuats i det intervjuarbete som gjorts av Sonia Olsson. En riskoch konsekvensanalys efterfrågas. En kontakt tas med HSO och Länspolisföreningen i ärendet.

6 e) Volontärer Susanne informerade om ett förslag gällande användning av volontärer från arbetsgivaren. Diskussion i styrelsen i ärendet. f) Samhall Lennart tar upp en fråga från Nacka där det planeras för att en person från Samhall ska utbildas för att hjälpa till i reception och pass. Diskussion i styrelsen i ärendet. Mika påpekar att lagen om offentlig anställning gäller. 14 Mötets avslutande Åsa avslutade mötet och tackade för visat intresse. Magnus Örtegren Sekreterare Åsa Jacobsson Ordförande

ST inom Polisväsendet Länssektionen

ST inom Polisväsendet Länssektionen Protokoll nr 6-2011 Fört vid möte i 2011-02-18 Närvarande: Mika Eskelinen Lena Svangren Susanne Pettersson May Hilland Lennart Roth Susanne Larsson Forman Mehrdad Athari Fard Heléne Hellström Mörk Magnus

Läs mer

ST inom Polisväsendet Länssektionen

ST inom Polisväsendet Länssektionen Protokoll nr 9-2011 Fört vid möte i 2011-03-11 Närvarande: Åsa Jacobsson Lena Svangren Lennart Roth Susanne Pettersson Mehrdad Athari Fard Rose-Marie Alnered Susanne Larsson Forman Heléne Hellström Mörk

Läs mer

ST inom Polisväsendet Länssektionen

ST inom Polisväsendet Länssektionen Protokoll nr 3-2011 Fört vid möte i 2011-01-28 Närvarande: Åsa Jacobsson Mika Eskelinen fr o m 8 Kristina Savhed Lena Svangren Susanne Pettersson May Hilland Lennart Roth, närvarade ej under 4 Mehrdad

Läs mer

ST inom Polisväsendet Länssektionen

ST inom Polisväsendet Länssektionen Protokoll nr 4-2011 Fört vid möte i 2011-02-04 Närvarande: Åsa Jacobsson Mika Eskelinen, fr o m 6b. Lena Svangren May Hilland Susanne Pettersson Mehrdad Athari Fard Lennart Roth, Deltog ej under 16a. Susanne

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR. ST inom Polisväsendet i Stockholms län Årsmöteshandlingar 2012-03-22

ÅRSMÖTESHANDLINGAR. ST inom Polisväsendet i Stockholms län Årsmöteshandlingar 2012-03-22 ÅRSMÖTESHANDLINGAR Årsmöteshandlingar 2012-03-22 2012 Innehållsförteckning DAGORDNING 2012-03-22... 3 VERKSAMHETSBERÄTTELSE... 4 STYRELSEN... 4 STYRELSEUPPDRAG EFTER KONSTITUERANDE MÖTE 2011-03-25... 5

Läs mer

ST inom Polisväsendet Länssektionen

ST inom Polisväsendet Länssektionen ST inom Polisväsendet Länssektionen Protokoll fört vid konstituerande styrelsemöte i ST Länssektionen 107-01 Stockholm 2011-03-25 Närvarande: Åsa Jacobsson Mika Eskelinen Lennart Roth Susanne Pettersson

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte för ST avdelning 102 sektion 14. Onsdag den 28 januari 2015. Plats: Försäkringskassan, Centrumkontoret, Göteborg

Protokoll Styrelsemöte för ST avdelning 102 sektion 14. Onsdag den 28 januari 2015. Plats: Försäkringskassan, Centrumkontoret, Göteborg 1 Protokoll Styrelsemöte för ST avdelning 102 sektion 14 Nr1 2015 Onsdag den 28 januari 2015 Plats: Försäkringskassan, Centrumkontoret, Göteborg Närvarande: Förhinder: Gäst Annika Rydbäck, SF Borås Johan

Läs mer

Protokoll fört vid. Riksföreningen för Klinisk Cytologis, styrelsesammanträde 2005 01-28, Stockholm.

Protokoll fört vid. Riksföreningen för Klinisk Cytologis, styrelsesammanträde 2005 01-28, Stockholm. Protokoll fört vid Riksföreningen för Klinisk Cytologis, styrelsesammanträde 2005 01-28, Stockholm. Närvarande; Charlotte Arvidsson Kersti Asplund Gunilla Bergström Zoltan Fekete Lilian Jensert Carina

Läs mer

Ordföranden Annika Rydbäck hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat.

Ordföranden Annika Rydbäck hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat. Protokoll nr 10 2012 STYRELSEMÖTE Plats: LFC Skövde Datum: tisdagen den 19 december 2012 Närvarande Lena Jonsson, LFC Skövde Barbro Thannlund, NFC Gårda Annika Rydbäck, LFC Borås Johan Almén, LFC Skövde

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17 ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17 Sammanträde Avdelningsstyrelsen Tid 2010-04-27-28 Plats Fackförbundet ST, Stockholm Närvarande Lars-Erik Backström, Mats Hildingsson,

Läs mer

Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda

Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda Protokoll styrelsemöte 2013-04-23 Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda 1) Mötets öppnande Mikke förklarar mötet öppnat 2) Närvarande Staffan,

Läs mer

ANKOM 2012-05- 11. HJÄLMARENs VATTENVARDSFÖRBUND. styrelsemöte 26 April 2012 "Arken", stadsbyggnadshus l, Örebro kl10 00-12 00

ANKOM 2012-05- 11. HJÄLMARENs VATTENVARDSFÖRBUND. styrelsemöte 26 April 2012 Arken, stadsbyggnadshus l, Örebro kl10 00-12 00 , HJÄLMARENs ANKOM 2012-05- 11 kl10 00-12 00 Protokoll NÄRVARANDE Ingegerd Oberg Anders Larsson Henrik Hult Nicklas Ingerstedt Bert Elisson Håkan Wahlstedt Ernst Wirter (adj.) Leif Skeppstedt Lennart Säfström

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 6 Sektion Norra Mälardalen

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 6 Sektion Norra Mälardalen ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 6 Sektion Norra Mälardalen Sammanträde Sektionsstyrelsen Tid Torsdag 26 september, 2013 kl 09.00-15.00 Plats Af Enköping Närvarande: Bengt, Carola, Cecilia, Ghada,

Läs mer

3 Föregående protokoll Nr 09-14 gicks igenom, protokollet justerades och godkändes med ändringarna.

3 Föregående protokoll Nr 09-14 gicks igenom, protokollet justerades och godkändes med ändringarna. Protokoll nr 10-14 Styrelsemöte 2 3 december Stockholm 1 Mötets öppnande, närvaroredovisning Föreningsstyrelsen Närvaro: MN Maria Nilsson 0163 Ringen Stockholm SS Sofia Sandberg 0215 Täby Stockholm NUB

Läs mer

Protokoll fört vid Ösmo Kyrkokörs Årsmöte 28 februari 2009 Sockenstugan, Ösmo

Protokoll fört vid Ösmo Kyrkokörs Årsmöte 28 februari 2009 Sockenstugan, Ösmo Protokoll fört vid Ösmo Kyrkokörs Årsmöte 28 februari 2009 Sockenstugan, Ösmo 1. Öppnande av mötet. Ordförande hälsar alla välkomna till årsmötet och förklarar mötet öppnat. 2. Kallelse till mötet. Årsmötet

Läs mer

STYRELSEPROTOKOLL Nr 1/2014

STYRELSEPROTOKOLL Nr 1/2014 Protokoll fört vid styrelsemöte 2014-01-16 Start: 20:30 Plats: Via telefon Närvarande: Morrgan Claesson Anders Johansson Sten Nordström Jonas Svartlok Anders Svensson (utsågs till mötessekreterare) Micke

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727)

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727) Tid: 18 februari 20 kl 19.00 Plats: Telefonkonferens mellan närvarande styrelsemedlemmar Närvarande: Ledamot / vice ordförande Tommy Malmgren

Läs mer

Protokoll Distanskommittén

Protokoll Distanskommittén Protokoll Distanskommittén Möte på Scandic Örebro 2013-06-16 Deltagare: Marianne Eriksson, Gitz Johansson, Frida Söderström. Från 2013-81 till och med 2013-83 medverkade Ulf Steisjö. 2013-72 Mötet öppnas

Läs mer

Distriktsstyrelseprotokoll nr 10 2009 12 november i Malmö

Distriktsstyrelseprotokoll nr 10 2009 12 november i Malmö Distriktsstyrelseprotokoll nr 10 2009 12 november i Malmö Närvarande: Carl Berggren ordförande Landskrona, Björn Jönsson ledamot Ekeby, Björn Löwenqvist kassör Landskrona, Viktoria Wallin v ordförande

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte den 17 18 november 2007 i Södertälje Närvarande: Angelina Ohlsson ordförande, Kerstin Hisengård vice ordförande, Ann-Git Rammus kassör, Ray

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte för ST avdelning 102 sektion 14. Onsdagen 17 juni 2015 Tid 09:30-15:45. Plats: Försäkringskassan, BFK City, Göteborg

Protokoll Styrelsemöte för ST avdelning 102 sektion 14. Onsdagen 17 juni 2015 Tid 09:30-15:45. Plats: Försäkringskassan, BFK City, Göteborg 1 Protokoll Styrelsemöte för ST avdelning 102 sektion 14 Nr 7 2015 Onsdagen 17 juni 2015 Tid 09:30-15:45 Plats: Försäkringskassan, BFK City, Göteborg Närvarande: Frånvarande: Annika Rydbäck, SF Borås Johan

Läs mer

3 Föregående protokoll Nr 1-15 gicks igenom, protokollet justerades och godkändes med ändringarna.

3 Föregående protokoll Nr 1-15 gicks igenom, protokollet justerades och godkändes med ändringarna. Protokoll nr 2-15 Styrelsemöte 24 25 februari Stockholm 1 Mötets öppnande, närvaroredovisning Föreningsstyrelsen Närvaro: MN Maria Nilsson 0163 Ringen Stockholm SS Sofia Sandberg 0215 Täby Stockholm NUB

Läs mer

Definition av ideell förening

Definition av ideell förening 1 Att bilda förening Definition av ideell förening Alla ord som är i fet och kursiv stil hittar du vår Det finns ingen specifik lag som bestämmer hur en ideell förening ska ordlista. Ordlistan finns i

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte via e-post samt telefonmöte den 17 november 2008 Närvarande: Angelina Ohlsson ordförande, Kerstin Hisengård vice ordförande, Ann-Git Rammus

Läs mer

Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 6/04 den 30 juli 2004 på Dalsjö.

Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 6/04 den 30 juli 2004 på Dalsjö. Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 6/04 den 30 juli 2004 på Dalsjö. Mötet startade 18.00 Närvarande FS: Johnny Kullenberg, JK (mötesordförande), Kent Andersson, KA, Barbro Carlsson, BC, Peter

Läs mer

2 Val av mötessekreterare och justeringsperson Sandra Bergsten utsågs till mötessekreterare och Tina Iveslätt till justeringsperson.

2 Val av mötessekreterare och justeringsperson Sandra Bergsten utsågs till mötessekreterare och Tina Iveslätt till justeringsperson. Protokoll 214/06 STYRELSEMÖTE Tid: Torsdagen den 31 oktober 09.00-11.00 Plats: Kalmar Holken och Växjö UB3018 Närvarande: Annika Aronsson Anna Asplund Persson Sandra Bergsten Birgitta Johansson, från 5

Läs mer

Närvarande: Marianne Johansson, Christer Fröje, Jan-Inge Glenberg, Helena Eliasson, Ingegärd Noaksson, Renée Selander, Jaana Kapuli.

Närvarande: Marianne Johansson, Christer Fröje, Jan-Inge Glenberg, Helena Eliasson, Ingegärd Noaksson, Renée Selander, Jaana Kapuli. STYRELSEPROTOKOLL FÖR SSRK/V GBG SEKTIONEN 2014-11-22 Nr 4. Plats: Ljungslätt Närvarande: Marianne Johansson, Christer Fröje, Jan-Inge Glenberg, Helena Eliasson, Ingegärd Noaksson, Renée Selander, Jaana

Läs mer

Dags för årets viktigaste möte

Dags för årets viktigaste möte DAGS FÖR ÅRSMÖTE 2 Dags för årets viktigaste möte Varje år senast 28 februari ska årets viktigaste möte för klubben hållas på arbetsplatsen. På årsmötet får medlemmarna möjlighet att påverka och besluta

Läs mer

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218.

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Protokoll 1/2201. Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Närvarande: Tom Rölander, Eva Bergstedt, Maria Jansson, Kicki Olsson samt Martin Lövenfors. 1. Ordförande

Läs mer