Landstingsfullmäktiges protokoll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Landstingsfullmäktiges protokoll"

Transkript

1 Landstingsfullmäktiges protokoll Sammanträdet den november Inga Gustafsson, sekreterare Justerat den 27 november 2012 Elisabeth Lindberg, ordförande Anders Josefsson, justerare Jörgen Naalisvaara, justerare Bevis Justeringen har tillkännagivits genom anslag på landstingets officiella anslagstavla den 27 november Överklagandetiden utgår den 19 december Inga Gustafsson

2 Sammanträdet öppnas... 3 Anmälan av ny ledamot och ny ersättare... 3 Anmälan om inkallade ersättare... 3 Upprop... 3 Val av två protokolljusterare... 5 Information från presidiet... 5 Anmälan av fråga... 5 Landshövdingen har ordet... 5 Utdelning av kulturstipendier... 6 Verksamhetsrapport 2012 från programberedningen... 6 Verksamhetsrapporter 2012 från regionala beredningen... 7 Ajournering... 8 Upprop... 8 Verksamhetsrapport 2012 från hälso- och sjukvårdsberedningarna... 8 Reviderat ekonomiavsnitt till Landstingsplan Landstingsfullmäktiges regler Uppdrag 2013 för fullmäktiges beredningar Motion nr 3-12 om sjukresor inom kollektivtrafiken Kundval inom barn och ungdomstandvården 3-19 år Ändring av redovisning gällande beviljat ägartillskott till Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet Avyttring av aktier i BD Pop AB Uppdaterande av aktieägaravtal och bolagsordning i BD Pop AB Frågesvar Avsägelser av uppdrag Landstingsstyrelsens rapport Sammanträdet avslutas

3 93 Sammanträdet öppnas Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat kl Sammanträdet hålls i Landstingshuset, Luleå. 94 Anmälan av ny ledamot och ny ersättare Länsstyrelsen har utsett: Kristina Bäckström (C) till ny ledamot i Piteå älvdals valkrets efter Erik Berg (C) som avsagt sig uppdraget. Jan Klockare (C) har utsetts till ny ersättare. Ingen ersättare har kunnat utses efter Kristina Yacoub (S) som avsagt sig uppdraget som ersättare i Östra valkretsen. 95 Anmälan om inkallade ersättare Förhindrad ledamot Inkallad ersättare JanÅge Mikaelsen (S) Agneta Burman (S) Bengt Niska (S) Erkki Haarala (S) Ann Kristin Nilsson (S) Jan Sydberg (S) Stig Starlind (S) Fredrik Hansson (S) Nils Lindbergh (S) Simon Fors (V) Marianne Jakobsson (V) Agneta Granström (MP) Bo-Anders Arvidsson (MP) Helena Stenbäck (MP) Jörgen Naalisvaara (MP) Lennart Ojanlatva (NS) Erica Sjöö (NS) Gunilla Wallsten (M) Lage Hortlund (M) Camilla Rydbjörk (M) Staffan Eriksson (M) Anne Kotavuopio Jatko (FP) Kerstin Hübinette (FP) 96 Upprop Följande ledamöter anmäler sig närvarande vid uppropet: 3

4 Arbetarepartiet-Socialdemokraterna (S) Kent Ögren Tomas Vedestig Britt Westerlund Håkan Bäckström Leif Bogren Birgitta Gidblom Anita Gustavsson Jan Sydberg, ersättare Thor Viklund Roland Nirlén Kristina Sjögren Anders Öberg Agneta Burman, ersättare Ingela Uvberg Nordell Ida Johansson Lennart Thörnlund Eivy Blomdahl Maria Burström Lennart Synnergren Gunnar Gabrielsson Sven Holmqvist Brita Ström Erkki Haarala, ersättare Nils Lindberg, ersättare Britt-Marie Vikström Marianne Viita Kurt-Åke Andersson Bengt Ek Lennart Holm Elisabeth Lindberg Agneta Lipkin Vänsterpartiet (V) Monica Carlsson Marianne Jakobsson, ersättare Gunnel Sandlund Ove Haarala Bo Engström Ingmari Åberg Miljöpartiet de gröna (MP) Bo-Anders Arvidsson, ersättare Jörgen Naalisvaara, ersättare Norrbottens Sjukvårdsparti (NS) Kenneth Backgård Dan Ankarholm Ann-Christin Åström Doris Messner Bernt Nordgren Johnny Åström Jörgen Afvander Anders Sundström Erkki Bergman Erika Sjöö, ersättare Anders Bohm Margareta Henricsson Bo Ek Moderata Samlingspartiet (M) Mattias Karlsson Hans Swedell Lage Hortlund, ersättare Anders Josefsson Daniel Bergman Nihad Zara Bo Hultin Staffan Eriksson, ersättare Roland Nordin Centerpartiet (C) Stefan Tornberg Kristina Bäckström PerArne Kerttu Gunnar Selberg Folkpartiet liberalerna (FP) Jens Sundström Kerstin Hübinette, ersättare Erik Lundström Följande ej tjänstgörande ersättare anmäler sig närvarande vid uppropet: Glenn Berggård (V) Monica Nordvall-Hedström (M) Monica Sundström (V) Göran Höglund (M) Margareta Dahlén (NS) Sari Hedlund (M) Sören Sidér (NS) Kristina Henriksson (C) 4

5 97 Val av två protokolljusterare Anders Josefsson (M) och Jörgen Naalisvaara (MP) utses till att jämte ordföranden justera protokollet. Justeringen äger rum den 27 november i Landstingshuset, Luleå. Motion under beredning: 98 Information från presidiet Motion nr 4-12 om sned könsfördelning inom politiska nämnder, styrelser och beredningar inom landstinget, i landstingsägda bolag och medlemsorganisationer (Jens Sundström, FP). Anteckning Lars U Granberg (S) och Erik Söderlund (-) påbörjar tjänstgöringen kl Följande fråga har lämnats in: 99 Anmälan av fråga Nr 3-12 om landstingets rutiner för projektuppföljning (Jens Sundström, FP). 100 Landshövdingen har ordet Anförande av landshövding Sven-Erik Östergren. 5

6 101 Utdelning av kulturstipendier Kulturstipendier utdelas till: Anna Azcárate, skådespelare Christian Svarfvar, violinist Lina Stoltz, författare Liselott Wajstedt, konstnär. Heders- förtjänststipendiet utdelas till: Kjell Lundholm, författare och förre museiman Idrottsstipendiet utdelas till: Frida Aili, basketspelare Idrottsledarstipendiet utdelas till: Siv Tjärner, friidrottsledare 102 Verksamhetsrapport 2012 från programberedningen Dnr Ärendebeskrivning Programberedningen lämnar sin verksamhetsrapport för Överläggning I överläggningen deltog Lars U Granberg (S), Kenneth Backgård (NS), Kerstin Hübinette (FP), Per-Arne Kerttu (C), Rolf Wessel (M), Bengt Ek (S), Maria Burström (S), Stefan Tornberg (C), Britt Westerlund (S), Marianne Viita (S), Gunnar Selberg (C), Staffan Eriksson (M), Ingmari Åberg (V), Jens Sundström (FP). Yrkande och propositionsordning Yrkande Bengt Ek (S), Kerstin Hübinette (FP) och Jens Sundström (FP): Programberedningens verksamhetsrapport remitteras till landstingsstyrelsen för beredning. 6

7 Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att det vinner majoritet. Beslut Programberedningens verksamhetsrapport remitteras till landstingsstyrelsen för beredning. 103 Verksamhetsrapporter 2012 från regionala beredningen Dnr Ärendebeskrivning Regionala beredningen lämnar sin verksamhetsrapport för Överläggning I överläggningen deltog Lennart Thörnlund (S), Kenneth Backgård (NS), Bo Hultin (M), Jens Sundström (FP), Gunnar Selberg (C) och Hans Swedell (M). Yrkande och propositionsordning Yrkande Lennart Thörnlund (S) och Kenneth Backgård (NS): Regionala beredningens verksamhetsrapport remitteras till landstingsstyrelsen för beredning. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att det vinner majoritet. Beslut Regionala beredningens verksamhetsrapport remitteras till landstingsstyrelsen för beredning. 7

8 104 Ajournering Sammanträdet ajourneras kl för att återupptas nästa dag kl Torsdag den 22 november Upprop Ledamöterna anmäler sig närvarande enligt uppropet i 96 med följande undantag: Lars Rehnberg (S) ersätter Lars U Granberg (S). Ann Christin Nilsson (S) och Agneta Granström tjänstgör. Ej tjänstgörande ersättare anmäler sig närvarande enligt uppropet i 96 med följande undantag: Glenn Berggård (V) ersätts av Kati Jääskeläinen (V) Sari Hedlund (M) deltar ej. 106 Verksamhetsrapport 2012 från hälso- och sjukvårdsberedningarna Dnr Ärendebeskrivning Hälso- och sjukvårdsberedningarna lämnar verksamhetsrapport för Överläggning I överläggningen deltog Anita Gustavsson (S), Birgitta Gidblom (S), Lennart Holm (S), Ingmari Åberg (V), Kenneth Backgård (NS), Gunnar Selberg (C), Kristina Henriksson (C), Monica Carlsson (V), Sven Holmqvist (S), Lage Hortlund (M), Kurt-Åke Andersson (S), Britt Westerlund (S), Anna-Lena Johansson (MP), Mattias Karlsson (M), Erik Lundström (FP), Jörgen Naalisvaara (MP), Lage Hortlund (M), Göran Höglund (M) och Jens Sundström (FP). 8

9 Yrkanden och propositionsordning Yrkande 1 Ingmari Åberg (V), Anita Gustavsson (S), Monica Carlsson (V), Britt Westerlund (S), Kenneth Backgård (NS), Birgitta Gidblom (S), Jens Sundström (FP) och Erik Lundström (FP): Hälso- och sjukvårdsberedningarnas verksamhetsrapport remitteras till landstingsstyrelsen för beredning. Yrkande 2 Mattias Karlsson (M), Lage Hortlund (M) och Gunnar Selberg (C): Rapporten läggs till handlingarna. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att yrkande 1 vinner majoritet. Beslut Hälso- och sjukvårdsberedningarnas verksamhetsrapport remitteras till landstingsstyrelsen för beredning. Reservation Av ledamöterna i (M)- och (C)-gruppen till förmån för yrkande Reviderat ekonomiavsnitt till Landstingsplan Dnr 4-12 Ärendebeskrivning Förslag till revidering av Landstingsplan har utarbetats. Uppdatering har skett av avsnitten: Omvärlden landstinget - framtiden: Svensk ekonomi, Skatteunderlagstillvät samt Landstingens och kommunernas ekonomi. Budget och resultatprognos: Hela avsnittet. Uppdatering har skett med nya planeringsförutsättningar från Sveriges Kommuner och Landsting per oktober. Budgettekniska omfördelningar har gjorts mellan verksamheterna. Revideringarna fastställs. Styrelsens förslag till beslut 9

10 Yrkanden och propositionsordning Yrkande 1 Kent Ögren (S) och Agneta Granström (MP): Beslutsförslaget bifalls. Kenneth Backgård (NS): Yrkande 2 Sjukvårdspartiets ursprungliga plan, kompletterad med nytt ekonomiavsnitt och prognoser. Konsekvensändringar i planen med utgångspunkt från detta. Yrkande 3 Mattias Karlsson (M), Jens Sundström (FP) och Stefan Tornberg (C): Ekonomiavsnittet till landstingsplan omarbetas i enlighet med alliansens landstingsplan och rådande förutsättningar. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att yrkande 1 vinner majoritet. Enligt beslutsförslaget. Beslut Reservation 1 Av ledamöterna i (NS)-gruppen till förmån för yrkande 2. Reservation 2 Av ledamöterna i (M)- (C)- och (FP)-grupperna till förmån för yrkande Landstingsfullmäktiges regler 2013 Dnr Ärendebeskrivning Förslag till regler för landstingsfullmäktige år 2013 har utarbetas. Med anledning av att det pågår en översyn av landstingets planerings- och uppföljningsprocess kommer avsnittet att uppdateras senare. Reglerna fastställs. Styrelsens förslag till beslut 10

11 Yrkanden och propositionsordning Yrkande 1 Kent Ögren (S) och Maria Burström (S): Beslutsförslaget bifalls. Kenneth Backgård (NS): Yrkande 2 Reglerna anpassas till sjukvårdspartiets förslag till landstingsplan. Yrkande 3 Mattias Karlsson (M), Jens Sundström (FP) och Stefan Tornberg (C): Landstingsfullmäktiges regler 2013 utformas i enlighet med alliansens landstingsplan. Yrkande 4 Maria Burström (S), Kent Ögren (S), Kurt-Åke Andersson (S), Jens Sundström (FP), Mattias Karlsson (M), Kenneth Backgård (NS), Kristina Bäckström (C), Monica Carlsson (V) och Jörgen Naalisvaara (MP): Avsnittet Avgifter, avgiftsbefrielse, ändras: Ingen avgift tas ut för barn och ungdomar under 18 år vid besök i öppen hälso- och sjukvård. Yrkande 5 Maria Burström (S), Kent Ögren (S), Kurt-Åke Andersson (S), Mattias Karlsson (M), Jens Sundström (FP), Kristina Bäckström (C), Monica Carlsson (V) och Jörgen Naalisvaara (MP): Avsnittet Avgifter, avgiftsbefrielse, ändras: Regeln om avgiftsfrihet vid återbesök inom sju dagar vid besök för akut luftvägsinfektion, då behandlande läkare vill avvakta med antibiotikabehandling, ska även omfatta urinvägsinfektion samt hud- och mjukdelsinfektion. Kenneth Backgård (NS): Yrkande 6 Landstingsstyrelsen får i uppdrag att göra redaktionella ändringar i landstingsfullmäktiges regler. Jens Sundström (FP): Yrkande 7 Värdet för ersättningen till blodgivare höjs till 60 kr. Propositionsordning Ordföranden ställer först proposition på yrkandena 1, 2 och 3 och finner att yrkande 1 vinner majoritet. Därefter ställer ordföranden proposition på vart och ett av tilläggsyrkandena 4, 5, 6 och 7 och finner att de vinner majoritet. 11

12 För vart och ett av tilläggsyrkandena frågar ordföranden om beslutet är enhälligt vilket bifalls. Beslut Enligt beslutsförslaget med komplettering av yrkandena 4-7. Reservation 1 Av ledamöterna i (NS)-gruppen till förmån för yrkande 2. Reservation 2 Av ledamöterna i (M)-, (C)- och (FP)- grupperna till förmån för yrkande 3. Anteckning Doris Messner (NS) avbryter tjänstgöringen kl och ersätts av Margareta Dahlén (NS). Hans Swedell (M) avbryter tjänstgöringen kl och ersätts av Rolf Wessel (M). Sven Holmqvist (S), Ove Haarala (V) och Erika Sjöö (NS) avbryter tjänstgöringen kl Återremitterat ärende: Uppdrag 2013 för fullmäktiges beredningar Dnr Ärendebeskrivning I arbetsordningen för landstingsfullmäktige anges att presidiet ska föreslå uppdrag för nästkommande år för samtliga beredningar. Inför presidiets arbete med val av uppdrag har samtliga beredningarna under våren 2012 fått ge förslag på ämnesområden. Presidiet har därefter formulerat ett förslag som har förankrats beredningsordförandena. Kriterier för val av uppdrag I sitt arbete med val av uppdrag har presidiet använt följande kriterier: Länsperspektiv Resultatet av beredningarnas arbete ska belysa förhållanden över hela länet och för hälso- och sjukvårdsberedningarnas del även kunna jämföras sinsemellan. In och omvärldsbevakning 12

13 Beredningarnas uppdrag bör ligga i linje med landstingets arbete och harmoniera med signaler och trender från omvärlden. Påverkansmöjligheter Uppdragen leder till att utvecklingsmöjligheter kan identifieras och hälsovinster i länet uppnås. Möjlighet till dialog Uppdraget måste gå att diskutera i en dialog, för hälso- och sjukvårdsberedningarna och Regionala beredningen i ett medborgarperspektiv och för Programberedningen i ett patient- och närståendeperspektiv. Nyhetsvärde Uppdraget ska innefatta ett nytt ämne eller belysa ett tidigare ämne på ett nytt sätt. Presidiets förslag till landstingsfullmäktige den 18 oktober Presidiet föreslår följande uppdrag för beredningarna 2013: Regionala beredningen Morgondagens kommunikationer. Fortsättning på 2012 års uppdrag nu med inriktning på vägar, järnvägar och sjöfart Uppdraget skall fokusera på kommunikationernas betydelse för tillväten i länet samt förverkligandet av landstingets vision om att norrbottningarna skall leva ett rikt och utvecklande liv i en region med livskraft och tillvät. I uppdraget skall även ingå att belysa vad konsumenter och producenter anser om befintliga och framtida behov av kommunikations samt hur frågan kan kopplas till miljöaspekten och landstingsplanens mål attraktiv region. Demenssjukdomar. Programberedningen Ett av landstingsplanens mål är god hälsa och god vård. Programberedningens uppdrag är med detta mål i fokus efter dialog med patienter och anhöriga teckna en bild av demensvården i Norrbotten. Vilken vård erbjuds, var i länet finns vården, vad fungerar bra samt vad som behöver utvecklas. Hälso- och sjukvårdsberedningarna Framtidens möte med vården, utifrån följande teman: e-hälsa (hälso- och sjukvård med stöd av distansöverbryggande teknik) information/vägledning ansvar/rollfördelning Uppdraget innebär att möta medborgarna i samtal om vilka krav de ställer när det gäller mötet med vården, idag och i framtiden. Ur de behov som framkommer i medborgardialogen ska beredningarna sedan visa på viktiga framtida utvecklingsområden i gränssnittet där patienten och vården möts. 13

14 Styrelsens förslag till beslut till landstingsfullmäktige den 18 oktober Presidiets förslag till uppdrag 2013 för fullmäktiges beredningar fastställs. Yrkanden och beslut vid ärendets behandling vid landstingsfullmäktige den 18 oktober Yrkande 1 Kent Ögren (S), Lennart Thörnlund (S), Ingmari Åberg (V), Anita Gustavsson (S), Britt Westerlund (S), Kurt-Åke Andersson (S), Jens Sundström (FP), Anne Kotavuopio Jatko (FP) och Erik Lundström (FP): Beslutsförslaget bifalls. Yrkande 2 Stefan Tornberg (C), Kenneth Backgård (NS), Johnny Åström (NS), Mattias Karlsson (M) och Gunnar Selberg (C): Beslutsförslaget kompletteras enligt följande: 1 Uppdragen till regionala beredningen och hälso- och sjukvårdsberedningarna kompletteras med: Krav på kunskapsgenomgångar inom respektive områden samt att resultatet av medborgardialogerna kvalitetssäkras ur statistiskt hänseende. 2 Uppdraget för regionala beredningen kompletteras så att beredningen har att analysera och utvärdera regionens samlade arbete för att förverkliga viktiga infrastruktursatsningar e vis byggandet av Norrbotniabanan, förstärkning av Malmbanan och upprustning av Inlandsbanan. 3 Uppdraget för hälso- och sjukvårdsberedningarna kompletteras med att analysera hur mötet med vården förändrats av följande förändringar: Nord: nedläggning av BB-förlossning och akutkirurgin vid Kiruna sjukhus Syd: indragning av läkarjouren i Arjeplog och bristande läkarkontinuitet i Arvidsjaur Öst: nedläggning av OBS-platserna i Haparanda Mitt: etablering av nya vårdcentraler i Luleå och Boden Johnny Åström (NS): Yrkande 3 Beslutsförslaget ändras enligt följande: Programberedningen, Demenssjukdomar. Ett av landstingsplanens mål är god hälsa och god vård. Programberedningens uppdrag är med detta mål i fokus efter dialog med patienter och anhöriga teckna en bild av demensvården i landstinget. Vilken vård erbjuds, var i länet finns vården, vad fungerar bra samt vad som behöver utvecklas. 14

15 Yrkande 4 Stefan Tornberg (C), Mattias Karlsson (M); Gunnar Selberg (C): Ärendet återremitteras med följande motivering: 1 Ärendet återremitteras till presidiet för att överväga att uppdragen till regionala beredningen och hälso- och sjukvårdsberedningarna kompletteras med: Krav på kunskapsgenomgångar inom respektive områden samt att resultatet av medborgardialogerna kvalitetssäkras ur statistiskt hänseende. 2 Uppdraget för regionala beredningen kompletteras så att beredningen har att analysera och utvärdera regionens samlade arbete för att förverkliga viktiga infrastruktursatsningar e vis byggandet av Norrbotniabanan, förstärkning av Malmbanan och upprustning av Inlandsbanan. 3 Uppdraget för hälso- och sjukvårdsberedningarna kompletteras med att analysera hur mötet med vården förändrats av följande förändringar: Nord: nedläggning av BB-förlossning och akutkirurgin vid Kiruna sjukhus Syd: indragning av läkarjouren i Arjeplog och bristande läkarkontinuitet i Arvidsjaur Öst: nedläggning av OBS-platserna i Haparanda Mitt: etablering av nya vårdcentraler i Luleå och Boden Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på återremissyrkandet och finner att det avslås. Votering begärs. Votering Med 44 ja-röster för bifall till att ärendet ska avgöras idag och 26 nej-röster för bifall till återremissyrkandet bifalls återremissyrkandet. En ledamot var frånvarande. Ledamöterna röstar enligt följande: Ledamot Ja Nej Avstår Frånv Kent Ögren Britt Westerlund Leif Bogren Anita Gustafsson Thor Viklund Kristina Sjögren Frida Heikki, ersättare Ida Johansson Agneta Burman, ersättare Inge Andersson, ersättare Lennart Synnergren Sven Holmqvist Erkki Haarala, ersättare Britt-Marie Vikström Kurt-Åke Andersson Lennart Holm 15

16 Ledamot Ja Nej Avstår Frånv Agneta Lipkin Tomas Vedestig Håkan Bäckström Birgitta Gidblom Ann Kristin Nilsson Christer Carlsson, ersättare Roland Nirlén Anders Öberg Ingela Uvberg Nordell Lennart Thörnlund Maria Burström Gunnar Gabrielsson Brita Ström Fredrik Hansson Marianne Viita Bengt Ek Elisabeth Lindberg Monica Carlsson Gunnel Sandlund Marianne Jakobsson, ersättare Bo Engström Ove Haarala Ingmari Åberg Agneta Granström Jörgen Naalisvaara, ersättare Kenneth Backgård Ann-Christin Åström Bernt Nordgren Jörgen Afvander Erkki Bergman Anders Bohm Bo Ek Dan Ankarholm Doris Messner Johnny Åström Anders Sundström Erika Sjöö, ersättare Margareta Henricsson Mattias Karlsson Gunilla Wallsten Daniel Bergman Bo Hultin Anders Rönnqvist, ersättare Hans Swedell Anders Josefsson Nihad Zara Camilla Rydbjörk Stefan Tornberg Kristina Bäckström, ersättare Perarne Kerttu Gunnar Selberg 16

17 Ledamot Ja Nej Avstår Frånv Jens Sundström Erik Lundström Anne Kotavuopio Jatko Erik Söderlund Summa Ärendet återremitteras. Beslut Presidiets beredning med anledning av beslut om återremiss Yrkande 3 Programberedningen: Demenssjukdomar. Ett av landstingsplanens mål är god hälsa och god vård. Programberedningens uppdrag är med detta mål i fokus efter dialog med patienter och anhöriga teckna en bild av demensvården i landstinget. Vilken vård erbjuds, var i länet finns vården. Vad fungerar bra samt vad som behöver utvecklas. Presidiets förslag I yrkandet föreslås att programberedningen skall begränsa sitt uppdrag genom att enbart titta på vård för demenssjuka som handhas av landstinget. Programberedningen har enligt landstingets styrdokument till uppgift att utifrån ett patient- och närståendeperspektiv på verksamhetens innehåll öka kunskapen om patienters och närståendes behov. Med detta som utgångspunkt blir det en självklarhet att i dialogen med patienter och anhöriga utgå från patienten och dennes behov i centrum. Att i detta samtal utesluta att tala om all vård och omsorg som har en annan huvudman eller som sker i samverkan med andra aktörer än landstinget skulle gå tvärtemot synsättet om patienten i centrum. Presidiet anser att det är bra om programberedningen målar en bild av demensvården i länet, detta med tanke på att allt mer vård idag sker i samverkan med olika aktörer samt det faktum att hemsjukvården under 2013 kommer att få kommunerna som huvudman. Med hänvisning till ovanstående föreslår presidiet att yrkande 3 avslås. Yrkande 4:1 Ärendet återremitteras till presidiet för att överväga att uppdragen till regionala beredningen och hälso- och sjukvårdsberedningarna kompletteras med: Krav på kunskapsgenomgångar inom respektive områden samt att resultatet av medborgardialogerna kvalitetssäkras ur statistiskt hänseende. Presidiets förslag Yrkande 4:1 handlar om två olika krav när det gäller regionala beredningen samt hälso- och sjukvårdsberedningarna, dels kravet om kunskapsgenomgångar och dels kravet om att resultatet av medborgardialogerna skall vara statistiskt kvalitetssäkrade. När det gäller kunskapsgenomgångar erbjuds redan idag ledamöterna i respektive beredning en kunskapsuppbyggnad innan själva medborgardialogen sker. Presidiets delar också uppfattningen om att 17

18 det är viktigt att ledamöterna har en viss kunskap om det område som är aktuellt, detta för att i medborgardialogen verkligen förstå medborgarnas upplevda behov. Mycket av den statistik som vi tar del av varje dag är inte statistiskt säkerställd. Det kan handla om enkla mätningar där syftet inte är vetenskapligt eller där statistisk säkerhet inte bedöms som lika avgörande för resultatet. Att resultatet i en undersökning är statistiskt säkerställt eller signifikant ställer stora krav på såväl metod som utförare. Med kvalitetssäkring ur en statistisk synpunkt menas oftast att det råder en viss grad av säkerhet (konfidens), vilket innebär att skillnaden mellan två enheter är för stor för att bero på slumpen. Statistiker skapar för att undersöka signifikansen i ett resultat ett intervall som med en viss grad av säkerhet, oftast 95% innehåller de sanna värdet. Resultaten i beredningarnas rapporter skall på intet vara vetenskapliga sanningar utan istället ge en bild av vad medborgare i länet anser om de behov de har av sjuk- och hälsovård. Om vi eftersträvar statistiskt kvalitetsgranskade resultat bör vi istället vända oss till professionella statistiker. Med hänvisning till ovanstående föreslår presidiet att kravet om att resultaten av medborgardialogen skall vara statistiskt kvalitetssäkrade avslås samt att presidiets förslag kompletteras med följande tet: inför varje uppdrag skall ledamöterna i samtliga beredningar erbjudas en kunskapsuppbyggnad anpassad efter respektive berednings uppdrag. Yrkande 4:2 Uppdraget för regionala beredningen kompletteras så att beredningen har att analysera och utvärdera regionens samlade arbete för att förverkliga viktiga infrastruktursatsningar e vis byggandet av Norrbotniabanan, förstärkning av Malmbanan och upprustning av Inlandsbanan. Presidiets förslag Den regionala beredningen har uppdraget att öka kunskapen om medborgarnas behov samt verka för bättre kontakter mellan medborgare och förtroendevalda. Beredningen består av 13 ledamöter som alla är fritidspolitiker och kan maimalt ta femton dagar i anspråk för beredningsarbetet. Till beredningen finns även knutet en 50% utredartjänst. Att med dessa knappa resurser ställa krav på att regionala beredningen skall analysera och utvärdera alla infrastruktursatsningar som görs inom regionen är orimligt. Om landstingsfullmäktige anser att det är av vikt att utreda arbetet för att förverkliga infrastruktursatsningar i Norrbotten bör detta uppdrag gå till landstingsstyrelsen och då som ett särskilt ärende. Därtill skall beredningens ledamöter inte verka som tjänstemän utan som politiker som i dialog med norrbottningarna skapar en bild av medborgarnas behov. Att lyssna till medborgarnas tankar om behov och göra analyser av infrastruktursatsningar är två väsensskilda uppdrag. Med hänvisning till ovanstående föreslår presidiet att yrkande 4:2 avslås. Yrkande 4:3 Uppdraget för hälso- och sjukvårdsberedningarna kompletteras med att analysera hur mötet med vården förändrats av följande förändringar: Nord: nedläggning av BB-förlossning och akutkirurgin vid Kiruna sjukhus 18

19 Syd: indragning av läkarjouren i Arjeplog och bristande läkarkontinuitet i Arvidsjaur Öst: nedläggning av OBS-platserna i Haparanda Mitt: etablering av nya vårdcentraler i Luleå och Boden Presidiets förslag Förslaget på uppdrag för hälso- och sjukvårdsberedningarna 2013 är att med framtiden i sikte möta medborgarna i samtal om vilka krav de ställer på gränssnittet där medborgaren i en eller annan form möter någon form av vård. Ur de behov som framkommer i medborgardialogen skall beredningarna sedan visa på viktiga framtida utvecklingsområden i mötet med vården. I yrkande 4:3 föreslås att hälso- och sjukvårdsberedningarnas uppdrag skall kompletteras med att även ge ledamöterna i uppgift att, utifrån den geografiska indelningen, analysera hur mötet med vården har förändrats av ett antal omdaningar av landstingets verksamhet som har genomförts. Alla de förändringar som föreslås analyseras är redan verkställda och medborgarna har på olika sätt getts möjlighet att framföra sina åsikter om omställningarna. Att med en analys av förändringar som genomförts för flera år sedan säga något om medborgarnas behov när det gäller det framtida mötet med vården är ur ett logiskt perspektiv orimligt. Dessutom framgår av landstingsfullmäktiges arbetsordning 9 att: presidiet föreslår uppdrag för nästkommande år för samtliga beredningar. För att möjliggöra jämförelser och säkerställa att medborgarnas behov belyses ut ett länsperspektiv ska förslaget till uppdrag för hälso- och sjukvårdsberedningarna vara gemensamt Med hänvisning till ovanstående föreslår presidiet att yrkande 4:3 avslås Presidiets förslag till beslut Presidiet föreslår följande uppdrag för beredningarna 2013: Regionala beredningen Morgondagens kommunikationer. Fortsättning på 2012 års uppdrag nu med inriktning på vägar, järnvägar och sjöfart Uppdraget skall fokusera på kommunikationernas betydelse för tillväten i länet samt förverkligandet av landstingets vision om att norrbottningarna skall leva ett rikt och utvecklande liv i en region med livskraft och tillvät. I uppdraget skall även ingå att belysa vad konsumenter och producenter anser om befintliga och framtida behov av kommunikations samt hur frågan kan kopplas till miljöaspekten och landstingsplanens mål attraktiv region. Programberedningen Demenssjukdomar. Ett av landstingsplanens mål är god hälsa och god vård. Programberedningens uppdrag är med detta mål i fokus efter dialog med patienter och anhöriga att teckna en bild av demensvården i Norrbotten. Vilken vård erbjuds, var i länet finns vården, vad fungerar bra samt vad som behöver utvecklas. Hälso- och sjukvårdsberedningarna Framtidens möte med vården, utifrån följande teman: 19

20 e-hälsa (hälso- och sjukvård med stöd av distansöverbryggande teknik) information/vägledning ansvar/rollfördelning Uppdraget innebär att möta medborgarna i samtal om vilka krav de ställer när det gäller mötet med vården, idag och i framtiden. Ur de behov som framkommer i medborgardialogen ska beredningarna sedan visa på viktiga framtida utvecklingsområden i gränssnittet där patienten och vården möts. Gemensamt för beredningarna Inför varje uppdrag skall ledamöterna i samtliga beredningar erbjudas en kunskapsuppbyggnad anpassad efter respektive berednings uppdrag. Enligt beslutsförslaget. Styrelsens förslag till beslut Yrkanden och propositionsordning Yrkande 1 Jens Sundström (FP), Johnny Åström (NS) och Leif Bogren (S): Beslutsförslaget bifalls. Yrkande 2 Stefan Tornberg (C), Mattias Karlsson (M) och Gunnar Selberg (C): Beslutsförslaget kompletteras enligt följande: 1 Uppdragen till regionala beredningen och hälso- och sjukvårdsberedningarna kompletteras med: Krav på kunskapsgenomgångar inom respektive områden samt att resultatet av medborgardialogerna kvalitetssäkras ur statistiskt hänseende. 2 Uppdraget för regionala beredningen kompletteras så att beredningen har att analysera och utvärdera regionens samlade arbete för att förverkliga viktiga infrastruktursatsningar e vis byggandet av Norrbotniabanan, förstärkning av Malmbanan och upprustning av Inlandsbanan. 3 Uppdraget för hälso- och sjukvårdsberedningarna kompletteras med att analysera hur mötet med vården förändrats av följande förändringar: Nord: nedläggning av BB-förlossning och akutkirurgin vid Kiruna sjukhus Syd: indragning av läkarjouren i Arjeplog och bristande läkarkontinuitet i Arvidsjaur Öst: nedläggning av OBS-platserna i Haparanda Mitt: etablering av nya vårdcentraler i Luleå och Boden 20

21 Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att yrkande 1 vinner majoritet. Enligt beslutsförslaget. Beslut Reservation Av ledamöterna i (M)- och (C)-grupperna till förmån för yrkande 2. Anteckning Håkan Bäckström (S), Bo Ek (NS) och Gunnar Selberg (C) avbryter tjänstgöringen kl Motion nr 3-12 om sjukresor inom kollektivtrafiken Väckt av Jens Sundström (FP): Dnr Motionen Samordning och effektivitet för samhällssubventionerade resor. Det var ledorden i den nya kollektivtrafiklagen och skälet till att det nu runt om i landet bildats Kollektivtrafik-myndigheter på länsnivå. Syftet är vällovligt och det arbete som nu genomförs kommer säkert leda till att den fragmentiserade floran av samhällsbetalda resor ansas och samordnas på länsnivå. I landstinget är sjukresorna en stor fråga både vad gäller kostnaderna för resandet men även kostnaden för att administrera systemet med alla småutlägg som ska ersättas till patienterna. De finns både ekonomiska och miljömässiga skäl till att försöka styra över så många sjukresor som möjligt till kollektivtrafiken. Landstinget står idag för en stor del av förlusttäckningen inom Norrbottens kollektivtrafik och har på sätt och vis redan betalat för att våra patienter borde kunna nyttja kollektivtrafiken utan ytterligare kostnad. Detta borde gälla all busstrafik och tågtrafik som är samhällssubventionerad och ligger under Kollektivtrafikmyndigheten. Administrativt finns det stora pengar att tjäna om en skriftlig kallelse till vården också kunde användas som biljett till vårdtillfället. Att göra det avgiftsfritt innebär också på sikt att det är möjligt att dra in möjligheten till ersättning för bilresor för de patienter som otvivelaktigt har möjlighet att nyttja kollektivtrafiken. 21

Landstingsfullmäktiges protokoll

Landstingsfullmäktiges protokoll Landstingsfullmäktiges protokoll Sammanträdet den 15 april 2015 21 41 Inga Gustafsson, sekreterare Justerat den 21 april 2015 Elisabeth Lindberg, ordförande Agneta Lipkin, justerare Anders Bohm, justerare

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 2 februari 2012 1-26 Kent Ögren (S), ordf Britt Westerlund (S), v ordf Jan Åge Mikalsen (S), ersättare Ingela Uvberg Nordell (S), ersättare Leif Bogren (S)

Läs mer

Landstingsfullmäktiges protokoll

Landstingsfullmäktiges protokoll Landstingsfullmäktiges protokoll Sammanträdet den 11 december 2003 98 109 Gunder Berg, sekreterare Justerat den 16 december 2003 Britt Westerlund, ordförande Justerat den 16 december 2003 Justerat den

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 1 juni 2004 76 105 Yvonne Stålnacke (s), ordförande Kenneth Backgård (ns) Kent Ögren (s), vice ordförande Margareta Henricsson (ns) Marita Björkman (s) Doris

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 23 juni 1999 93-108 ande Toivo Hofslagare (s), ordförande Kenneth Backgård (ns) Yvonne Stålnacke (s), vice ordförande Harry Nyström (v) Maria Salmgren (m)

Läs mer

PROTOKOLL 1 (58) 2011-09-20

PROTOKOLL 1 (58) 2011-09-20 PROTOKOLL 1 (58) 2011-09-20 Kommunfullmäktige Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 10.00-12.30, 13.30-17.45 Beslutande Se sidan 2 Övriga deltagande Lars Björklund, sekreterare Justerare Paragrafer

Läs mer

PROTOKOLL 1 (47) 2009-10-20

PROTOKOLL 1 (47) 2009-10-20 PROTOKOLL 1 (47) 2009-10-20 Kommunfullmäktige Plats och tid Beslutande Se sid 2 Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 10.00-12.30, 13.30-18.20 Övriga deltagande Tjänstemän Lars Björklund, sekreterare Utses

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (39)

Sammanträdesprotokoll 1 (39) 1 (39) Plats och tid Landstingssalen, landstingshuset, Frösön den 29 november 2005 kl 9.00-30 november 2005 kl 17.30 Beslutande Enligt närvaroförteckning Utses att justera Justeringens plats och tid Nina

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige Protokoll 1(48) Tid och plats för sammanträdet PB-hallen, OSD Östersund den 11 februari 2014, kl 13.00-16.40 och den 12 februari 2014, kl 08.00 15.20. Beslutande Enligt närvaroförteckning Utses att justera

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

Inger Linge Conny Andersson John Glas

Inger Linge Conny Andersson John Glas PROTOKOLL Landstingsfullmäktige 2008-02-12 Justerat tisdagen den 26 februari 2008 Inger Linge Conny Andersson John Glas Ordföranden och landstingsrådet Stig Nyman delade ut landstingets bemötandepris 2007

Läs mer

Landstingsfullmäktiges regler 2013. Förslag till landstingsstyrelsen 1 november 2012

Landstingsfullmäktiges regler 2013. Förslag till landstingsstyrelsen 1 november 2012 Landstingsfullmäktiges regler 2013 Förslag till landstingsstyrelsen 1 november 2012 Läsanvisning Det gemensamma regelverket inleds med de regler som har fastställts av landstingsfullmäktige den 21 22 november

Läs mer

PROTOKOLL 1 (61) 2009-05-26

PROTOKOLL 1 (61) 2009-05-26 PROTOKOLL 1 (61) 2009-05-26 Kommunfullmäktige Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 10.00-12.25, 13.25-18.45 Beslutande Se sid 2 Övriga deltagande Lars Björklund, sekreterare Justerare Joakim

Läs mer

Det här gjorde vi 2011

Det här gjorde vi 2011 Verksamhetsberättelse Det här gjorde vi 2011 Uppföljning av regionala enhetens uppdrag enligt verksamhetsplanen 2011 LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regionala enheten För mer information Norrbottens läns landsting

Läs mer

Peterson-Berger Hallen, OSD, Krondikesvägen 93, Östersund ÄRENDEFÖRTECKNING. 4. Fullmäktiges presidiums information

Peterson-Berger Hallen, OSD, Krondikesvägen 93, Östersund ÄRENDEFÖRTECKNING. 4. Fullmäktiges presidiums information Kallelse/Föredragningslista 1(54) Samordningskansliet 2015-04-02 Charlotte Funseth Tfn: 063-14 75 51 E-post: charlotte.funseth@regionjh.se ORGAN: Regionfullmäktige DATUM: 2015-04-14--15 PLATS: Peterson-Berger

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (47)

Sammanträdesprotokoll 1 (47) 1 (47) Plats och tid Peterson-Bergerhallen, Folkets Hus, Östersund den 16 februari kl 9.00-17 februari kl 18.35 Beslutande Enligt närvaroförteckning Utses att justera Justeringens plats och tid Danuta

Läs mer

Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin

Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin PROTOKOLL 1-16 Landstingsfullmäktige 2011-01-18 Justerat tisdagen den 1 februari 2011 Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin Anf. 1-7 Ordföranden, 1: och 2:e vice ordföranden samt landstingsrådet

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige 1 (20) Landstingets kansli Kansliavdelningen/Marianne Hammarström Landstingsfullmäktige Tid: Måndagen den 20 oktober, kl.09.00 12.50 och 13.50 16.10 Plats: Karl-Birger Blomdahlssalen, Konserthuset i Växjö

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Uppföljning av uppdrag till landstingsdirektören enligt beslut i landstingsstyrelsen från 2004

Uppföljning av uppdrag till landstingsdirektören enligt beslut i landstingsstyrelsen från 2004 Bilaga till landstingsdirektörens rapport till landstingsstyrelsen den 9 februari 2010 Uppföljning av uppdrag till landstingsdirektören enligt beslut i landstingsstyrelsen från 2004 En första översiktlig

Läs mer

Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Övriga: Magnus Nordström kommunchef. stf adm.chef Kjell Tegnelund, 72

Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Övriga: Magnus Nordström kommunchef. stf adm.chef Kjell Tegnelund, 72 PROTOKOLL 1(61) Tid: kl 08:30 16:35 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Helena Öhlund, s vice ordförande Jenny Dahlberg, s Inger Grankvist, s, deltar inte 90, 93-96, 98-105 Tomas Egmark,

Läs mer

Landstingsfullmäktiges regler 2008. Fastställda av landstingsfullmäktige den 19 december 2007

Landstingsfullmäktiges regler 2008. Fastställda av landstingsfullmäktige den 19 december 2007 Landstingsfullmäktiges regler 2008 Fastställda av landstingsfullmäktige den 19 december 2007 Förtroendemannaorganisation m m... 6 Arbetsordning för landstingsfullmäktige...6 Antalet ledamöter...6 Ordförande

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (54)

Sammanträdesprotokoll 1 (54) LANDSTINGSFULLMÄKTIGE 2003-06-17--18 Sammanträdesprotokoll 1 (54) Plats och tid Landstingssalen, landstingshuset, Frösön den 17 juni 2003 kl 8.30-18 juni 2003 kl 19.30 Beslutande Enligt närvaroförteckning

Läs mer

Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin. Ordföranden inledde med en parentation över fullmäktigeledamoten Anna-Karin Ullgren som avlidit. Anf 1.

Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin. Ordföranden inledde med en parentation över fullmäktigeledamoten Anna-Karin Ullgren som avlidit. Anf 1. PROTOKOLL 98-106 Landstingsfullmäktige 2013-06-11--12 Justerat onsdagen den 19 juni 2013 Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin Ordföranden inledde med en parentation över fullmäktigeledamoten Anna-Karin

Läs mer

Justerat tisdagen den 17 april beträffande val till Almi Företagspartner AB under 83, i övrigt torsdagen den 26 april 2007

Justerat tisdagen den 17 april beträffande val till Almi Företagspartner AB under 83, i övrigt torsdagen den 26 april 2007 PROTOKOLL Landstingsfullmäktige 2007-04-17 1 (184) Justerat tisdagen den 17 april beträffande val till Almi Företagspartner AB under 83, i övrigt torsdagen den 26 april 2007 Inger Linge Conny Andersson

Läs mer

Nyhetsbrev från Region Skåne

Nyhetsbrev från Region Skåne Nyhetsbrev från Region Skåne Regionfullmäktige Regionfullmäktige den 25-26 020225-26 februari 2002 För mer information kontakta Lars Petersson, informationsdirektör, Region Skåne, 044-13 31 09, lars.petersson@skane.se

Läs mer

PROTOKOLL Landstingsfullmäktige 2005-11-22--23. Conny Andersson Inger Linge Tore Lidbom

PROTOKOLL Landstingsfullmäktige 2005-11-22--23. Conny Andersson Inger Linge Tore Lidbom PROTOKOLL Landstingsfullmäktige 2005-11-22--23 Justerat onsdagen den 7 december 2005. Conny Andersson Inger Linge Tore Lidbom 287 Inledning Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat. Upprop förrättades

Läs mer

Alf Johansson (S), ordförande

Alf Johansson (S), ordförande Kommunfullmäktige 2014-12-08 1 (99) Plats och tid Lindberghallen Djurås, kl. 15.00-22.20 Beslutande Ledamöter Alf Johansson (S), ordförande Irene Homman (S) Sofia Jarl (C) Lars-Erik Granholm (KOSA) Stefan

Läs mer

Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-26 Sammanträdestid 16.00-18.00. Närvarande

Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-26 Sammanträdestid 16.00-18.00. Närvarande Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-26 Sammanträdestid 16.00-18.00 Kommunfullmäktige Närvarande Ledamöter GunMarie Stenström (M) ordf Stig Agnåker (C) 1:e v ordf Marcelle Farjallah (S) 2:e v ordf

Läs mer