Landstingsfullmäktiges protokoll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Landstingsfullmäktiges protokoll"

Transkript

1 Landstingsfullmäktiges protokoll Sammanträdet den november Inga Gustafsson, sekreterare Justerat den 27 november 2012 Elisabeth Lindberg, ordförande Anders Josefsson, justerare Jörgen Naalisvaara, justerare Bevis Justeringen har tillkännagivits genom anslag på landstingets officiella anslagstavla den 27 november Överklagandetiden utgår den 19 december Inga Gustafsson

2 Sammanträdet öppnas... 3 Anmälan av ny ledamot och ny ersättare... 3 Anmälan om inkallade ersättare... 3 Upprop... 3 Val av två protokolljusterare... 5 Information från presidiet... 5 Anmälan av fråga... 5 Landshövdingen har ordet... 5 Utdelning av kulturstipendier... 6 Verksamhetsrapport 2012 från programberedningen... 6 Verksamhetsrapporter 2012 från regionala beredningen... 7 Ajournering... 8 Upprop... 8 Verksamhetsrapport 2012 från hälso- och sjukvårdsberedningarna... 8 Reviderat ekonomiavsnitt till Landstingsplan Landstingsfullmäktiges regler Uppdrag 2013 för fullmäktiges beredningar Motion nr 3-12 om sjukresor inom kollektivtrafiken Kundval inom barn och ungdomstandvården 3-19 år Ändring av redovisning gällande beviljat ägartillskott till Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet Avyttring av aktier i BD Pop AB Uppdaterande av aktieägaravtal och bolagsordning i BD Pop AB Frågesvar Avsägelser av uppdrag Landstingsstyrelsens rapport Sammanträdet avslutas

3 93 Sammanträdet öppnas Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat kl Sammanträdet hålls i Landstingshuset, Luleå. 94 Anmälan av ny ledamot och ny ersättare Länsstyrelsen har utsett: Kristina Bäckström (C) till ny ledamot i Piteå älvdals valkrets efter Erik Berg (C) som avsagt sig uppdraget. Jan Klockare (C) har utsetts till ny ersättare. Ingen ersättare har kunnat utses efter Kristina Yacoub (S) som avsagt sig uppdraget som ersättare i Östra valkretsen. 95 Anmälan om inkallade ersättare Förhindrad ledamot Inkallad ersättare JanÅge Mikaelsen (S) Agneta Burman (S) Bengt Niska (S) Erkki Haarala (S) Ann Kristin Nilsson (S) Jan Sydberg (S) Stig Starlind (S) Fredrik Hansson (S) Nils Lindbergh (S) Simon Fors (V) Marianne Jakobsson (V) Agneta Granström (MP) Bo-Anders Arvidsson (MP) Helena Stenbäck (MP) Jörgen Naalisvaara (MP) Lennart Ojanlatva (NS) Erica Sjöö (NS) Gunilla Wallsten (M) Lage Hortlund (M) Camilla Rydbjörk (M) Staffan Eriksson (M) Anne Kotavuopio Jatko (FP) Kerstin Hübinette (FP) 96 Upprop Följande ledamöter anmäler sig närvarande vid uppropet: 3

4 Arbetarepartiet-Socialdemokraterna (S) Kent Ögren Tomas Vedestig Britt Westerlund Håkan Bäckström Leif Bogren Birgitta Gidblom Anita Gustavsson Jan Sydberg, ersättare Thor Viklund Roland Nirlén Kristina Sjögren Anders Öberg Agneta Burman, ersättare Ingela Uvberg Nordell Ida Johansson Lennart Thörnlund Eivy Blomdahl Maria Burström Lennart Synnergren Gunnar Gabrielsson Sven Holmqvist Brita Ström Erkki Haarala, ersättare Nils Lindberg, ersättare Britt-Marie Vikström Marianne Viita Kurt-Åke Andersson Bengt Ek Lennart Holm Elisabeth Lindberg Agneta Lipkin Vänsterpartiet (V) Monica Carlsson Marianne Jakobsson, ersättare Gunnel Sandlund Ove Haarala Bo Engström Ingmari Åberg Miljöpartiet de gröna (MP) Bo-Anders Arvidsson, ersättare Jörgen Naalisvaara, ersättare Norrbottens Sjukvårdsparti (NS) Kenneth Backgård Dan Ankarholm Ann-Christin Åström Doris Messner Bernt Nordgren Johnny Åström Jörgen Afvander Anders Sundström Erkki Bergman Erika Sjöö, ersättare Anders Bohm Margareta Henricsson Bo Ek Moderata Samlingspartiet (M) Mattias Karlsson Hans Swedell Lage Hortlund, ersättare Anders Josefsson Daniel Bergman Nihad Zara Bo Hultin Staffan Eriksson, ersättare Roland Nordin Centerpartiet (C) Stefan Tornberg Kristina Bäckström PerArne Kerttu Gunnar Selberg Folkpartiet liberalerna (FP) Jens Sundström Kerstin Hübinette, ersättare Erik Lundström Följande ej tjänstgörande ersättare anmäler sig närvarande vid uppropet: Glenn Berggård (V) Monica Nordvall-Hedström (M) Monica Sundström (V) Göran Höglund (M) Margareta Dahlén (NS) Sari Hedlund (M) Sören Sidér (NS) Kristina Henriksson (C) 4

5 97 Val av två protokolljusterare Anders Josefsson (M) och Jörgen Naalisvaara (MP) utses till att jämte ordföranden justera protokollet. Justeringen äger rum den 27 november i Landstingshuset, Luleå. Motion under beredning: 98 Information från presidiet Motion nr 4-12 om sned könsfördelning inom politiska nämnder, styrelser och beredningar inom landstinget, i landstingsägda bolag och medlemsorganisationer (Jens Sundström, FP). Anteckning Lars U Granberg (S) och Erik Söderlund (-) påbörjar tjänstgöringen kl Följande fråga har lämnats in: 99 Anmälan av fråga Nr 3-12 om landstingets rutiner för projektuppföljning (Jens Sundström, FP). 100 Landshövdingen har ordet Anförande av landshövding Sven-Erik Östergren. 5

6 101 Utdelning av kulturstipendier Kulturstipendier utdelas till: Anna Azcárate, skådespelare Christian Svarfvar, violinist Lina Stoltz, författare Liselott Wajstedt, konstnär. Heders- förtjänststipendiet utdelas till: Kjell Lundholm, författare och förre museiman Idrottsstipendiet utdelas till: Frida Aili, basketspelare Idrottsledarstipendiet utdelas till: Siv Tjärner, friidrottsledare 102 Verksamhetsrapport 2012 från programberedningen Dnr Ärendebeskrivning Programberedningen lämnar sin verksamhetsrapport för Överläggning I överläggningen deltog Lars U Granberg (S), Kenneth Backgård (NS), Kerstin Hübinette (FP), Per-Arne Kerttu (C), Rolf Wessel (M), Bengt Ek (S), Maria Burström (S), Stefan Tornberg (C), Britt Westerlund (S), Marianne Viita (S), Gunnar Selberg (C), Staffan Eriksson (M), Ingmari Åberg (V), Jens Sundström (FP). Yrkande och propositionsordning Yrkande Bengt Ek (S), Kerstin Hübinette (FP) och Jens Sundström (FP): Programberedningens verksamhetsrapport remitteras till landstingsstyrelsen för beredning. 6

7 Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att det vinner majoritet. Beslut Programberedningens verksamhetsrapport remitteras till landstingsstyrelsen för beredning. 103 Verksamhetsrapporter 2012 från regionala beredningen Dnr Ärendebeskrivning Regionala beredningen lämnar sin verksamhetsrapport för Överläggning I överläggningen deltog Lennart Thörnlund (S), Kenneth Backgård (NS), Bo Hultin (M), Jens Sundström (FP), Gunnar Selberg (C) och Hans Swedell (M). Yrkande och propositionsordning Yrkande Lennart Thörnlund (S) och Kenneth Backgård (NS): Regionala beredningens verksamhetsrapport remitteras till landstingsstyrelsen för beredning. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att det vinner majoritet. Beslut Regionala beredningens verksamhetsrapport remitteras till landstingsstyrelsen för beredning. 7

8 104 Ajournering Sammanträdet ajourneras kl för att återupptas nästa dag kl Torsdag den 22 november Upprop Ledamöterna anmäler sig närvarande enligt uppropet i 96 med följande undantag: Lars Rehnberg (S) ersätter Lars U Granberg (S). Ann Christin Nilsson (S) och Agneta Granström tjänstgör. Ej tjänstgörande ersättare anmäler sig närvarande enligt uppropet i 96 med följande undantag: Glenn Berggård (V) ersätts av Kati Jääskeläinen (V) Sari Hedlund (M) deltar ej. 106 Verksamhetsrapport 2012 från hälso- och sjukvårdsberedningarna Dnr Ärendebeskrivning Hälso- och sjukvårdsberedningarna lämnar verksamhetsrapport för Överläggning I överläggningen deltog Anita Gustavsson (S), Birgitta Gidblom (S), Lennart Holm (S), Ingmari Åberg (V), Kenneth Backgård (NS), Gunnar Selberg (C), Kristina Henriksson (C), Monica Carlsson (V), Sven Holmqvist (S), Lage Hortlund (M), Kurt-Åke Andersson (S), Britt Westerlund (S), Anna-Lena Johansson (MP), Mattias Karlsson (M), Erik Lundström (FP), Jörgen Naalisvaara (MP), Lage Hortlund (M), Göran Höglund (M) och Jens Sundström (FP). 8

9 Yrkanden och propositionsordning Yrkande 1 Ingmari Åberg (V), Anita Gustavsson (S), Monica Carlsson (V), Britt Westerlund (S), Kenneth Backgård (NS), Birgitta Gidblom (S), Jens Sundström (FP) och Erik Lundström (FP): Hälso- och sjukvårdsberedningarnas verksamhetsrapport remitteras till landstingsstyrelsen för beredning. Yrkande 2 Mattias Karlsson (M), Lage Hortlund (M) och Gunnar Selberg (C): Rapporten läggs till handlingarna. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att yrkande 1 vinner majoritet. Beslut Hälso- och sjukvårdsberedningarnas verksamhetsrapport remitteras till landstingsstyrelsen för beredning. Reservation Av ledamöterna i (M)- och (C)-gruppen till förmån för yrkande Reviderat ekonomiavsnitt till Landstingsplan Dnr 4-12 Ärendebeskrivning Förslag till revidering av Landstingsplan har utarbetats. Uppdatering har skett av avsnitten: Omvärlden landstinget - framtiden: Svensk ekonomi, Skatteunderlagstillvät samt Landstingens och kommunernas ekonomi. Budget och resultatprognos: Hela avsnittet. Uppdatering har skett med nya planeringsförutsättningar från Sveriges Kommuner och Landsting per oktober. Budgettekniska omfördelningar har gjorts mellan verksamheterna. Revideringarna fastställs. Styrelsens förslag till beslut 9

10 Yrkanden och propositionsordning Yrkande 1 Kent Ögren (S) och Agneta Granström (MP): Beslutsförslaget bifalls. Kenneth Backgård (NS): Yrkande 2 Sjukvårdspartiets ursprungliga plan, kompletterad med nytt ekonomiavsnitt och prognoser. Konsekvensändringar i planen med utgångspunkt från detta. Yrkande 3 Mattias Karlsson (M), Jens Sundström (FP) och Stefan Tornberg (C): Ekonomiavsnittet till landstingsplan omarbetas i enlighet med alliansens landstingsplan och rådande förutsättningar. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att yrkande 1 vinner majoritet. Enligt beslutsförslaget. Beslut Reservation 1 Av ledamöterna i (NS)-gruppen till förmån för yrkande 2. Reservation 2 Av ledamöterna i (M)- (C)- och (FP)-grupperna till förmån för yrkande Landstingsfullmäktiges regler 2013 Dnr Ärendebeskrivning Förslag till regler för landstingsfullmäktige år 2013 har utarbetas. Med anledning av att det pågår en översyn av landstingets planerings- och uppföljningsprocess kommer avsnittet att uppdateras senare. Reglerna fastställs. Styrelsens förslag till beslut 10

11 Yrkanden och propositionsordning Yrkande 1 Kent Ögren (S) och Maria Burström (S): Beslutsförslaget bifalls. Kenneth Backgård (NS): Yrkande 2 Reglerna anpassas till sjukvårdspartiets förslag till landstingsplan. Yrkande 3 Mattias Karlsson (M), Jens Sundström (FP) och Stefan Tornberg (C): Landstingsfullmäktiges regler 2013 utformas i enlighet med alliansens landstingsplan. Yrkande 4 Maria Burström (S), Kent Ögren (S), Kurt-Åke Andersson (S), Jens Sundström (FP), Mattias Karlsson (M), Kenneth Backgård (NS), Kristina Bäckström (C), Monica Carlsson (V) och Jörgen Naalisvaara (MP): Avsnittet Avgifter, avgiftsbefrielse, ändras: Ingen avgift tas ut för barn och ungdomar under 18 år vid besök i öppen hälso- och sjukvård. Yrkande 5 Maria Burström (S), Kent Ögren (S), Kurt-Åke Andersson (S), Mattias Karlsson (M), Jens Sundström (FP), Kristina Bäckström (C), Monica Carlsson (V) och Jörgen Naalisvaara (MP): Avsnittet Avgifter, avgiftsbefrielse, ändras: Regeln om avgiftsfrihet vid återbesök inom sju dagar vid besök för akut luftvägsinfektion, då behandlande läkare vill avvakta med antibiotikabehandling, ska även omfatta urinvägsinfektion samt hud- och mjukdelsinfektion. Kenneth Backgård (NS): Yrkande 6 Landstingsstyrelsen får i uppdrag att göra redaktionella ändringar i landstingsfullmäktiges regler. Jens Sundström (FP): Yrkande 7 Värdet för ersättningen till blodgivare höjs till 60 kr. Propositionsordning Ordföranden ställer först proposition på yrkandena 1, 2 och 3 och finner att yrkande 1 vinner majoritet. Därefter ställer ordföranden proposition på vart och ett av tilläggsyrkandena 4, 5, 6 och 7 och finner att de vinner majoritet. 11

12 För vart och ett av tilläggsyrkandena frågar ordföranden om beslutet är enhälligt vilket bifalls. Beslut Enligt beslutsförslaget med komplettering av yrkandena 4-7. Reservation 1 Av ledamöterna i (NS)-gruppen till förmån för yrkande 2. Reservation 2 Av ledamöterna i (M)-, (C)- och (FP)- grupperna till förmån för yrkande 3. Anteckning Doris Messner (NS) avbryter tjänstgöringen kl och ersätts av Margareta Dahlén (NS). Hans Swedell (M) avbryter tjänstgöringen kl och ersätts av Rolf Wessel (M). Sven Holmqvist (S), Ove Haarala (V) och Erika Sjöö (NS) avbryter tjänstgöringen kl Återremitterat ärende: Uppdrag 2013 för fullmäktiges beredningar Dnr Ärendebeskrivning I arbetsordningen för landstingsfullmäktige anges att presidiet ska föreslå uppdrag för nästkommande år för samtliga beredningar. Inför presidiets arbete med val av uppdrag har samtliga beredningarna under våren 2012 fått ge förslag på ämnesområden. Presidiet har därefter formulerat ett förslag som har förankrats beredningsordförandena. Kriterier för val av uppdrag I sitt arbete med val av uppdrag har presidiet använt följande kriterier: Länsperspektiv Resultatet av beredningarnas arbete ska belysa förhållanden över hela länet och för hälso- och sjukvårdsberedningarnas del även kunna jämföras sinsemellan. In och omvärldsbevakning 12

13 Beredningarnas uppdrag bör ligga i linje med landstingets arbete och harmoniera med signaler och trender från omvärlden. Påverkansmöjligheter Uppdragen leder till att utvecklingsmöjligheter kan identifieras och hälsovinster i länet uppnås. Möjlighet till dialog Uppdraget måste gå att diskutera i en dialog, för hälso- och sjukvårdsberedningarna och Regionala beredningen i ett medborgarperspektiv och för Programberedningen i ett patient- och närståendeperspektiv. Nyhetsvärde Uppdraget ska innefatta ett nytt ämne eller belysa ett tidigare ämne på ett nytt sätt. Presidiets förslag till landstingsfullmäktige den 18 oktober Presidiet föreslår följande uppdrag för beredningarna 2013: Regionala beredningen Morgondagens kommunikationer. Fortsättning på 2012 års uppdrag nu med inriktning på vägar, järnvägar och sjöfart Uppdraget skall fokusera på kommunikationernas betydelse för tillväten i länet samt förverkligandet av landstingets vision om att norrbottningarna skall leva ett rikt och utvecklande liv i en region med livskraft och tillvät. I uppdraget skall även ingå att belysa vad konsumenter och producenter anser om befintliga och framtida behov av kommunikations samt hur frågan kan kopplas till miljöaspekten och landstingsplanens mål attraktiv region. Demenssjukdomar. Programberedningen Ett av landstingsplanens mål är god hälsa och god vård. Programberedningens uppdrag är med detta mål i fokus efter dialog med patienter och anhöriga teckna en bild av demensvården i Norrbotten. Vilken vård erbjuds, var i länet finns vården, vad fungerar bra samt vad som behöver utvecklas. Hälso- och sjukvårdsberedningarna Framtidens möte med vården, utifrån följande teman: e-hälsa (hälso- och sjukvård med stöd av distansöverbryggande teknik) information/vägledning ansvar/rollfördelning Uppdraget innebär att möta medborgarna i samtal om vilka krav de ställer när det gäller mötet med vården, idag och i framtiden. Ur de behov som framkommer i medborgardialogen ska beredningarna sedan visa på viktiga framtida utvecklingsområden i gränssnittet där patienten och vården möts. 13

14 Styrelsens förslag till beslut till landstingsfullmäktige den 18 oktober Presidiets förslag till uppdrag 2013 för fullmäktiges beredningar fastställs. Yrkanden och beslut vid ärendets behandling vid landstingsfullmäktige den 18 oktober Yrkande 1 Kent Ögren (S), Lennart Thörnlund (S), Ingmari Åberg (V), Anita Gustavsson (S), Britt Westerlund (S), Kurt-Åke Andersson (S), Jens Sundström (FP), Anne Kotavuopio Jatko (FP) och Erik Lundström (FP): Beslutsförslaget bifalls. Yrkande 2 Stefan Tornberg (C), Kenneth Backgård (NS), Johnny Åström (NS), Mattias Karlsson (M) och Gunnar Selberg (C): Beslutsförslaget kompletteras enligt följande: 1 Uppdragen till regionala beredningen och hälso- och sjukvårdsberedningarna kompletteras med: Krav på kunskapsgenomgångar inom respektive områden samt att resultatet av medborgardialogerna kvalitetssäkras ur statistiskt hänseende. 2 Uppdraget för regionala beredningen kompletteras så att beredningen har att analysera och utvärdera regionens samlade arbete för att förverkliga viktiga infrastruktursatsningar e vis byggandet av Norrbotniabanan, förstärkning av Malmbanan och upprustning av Inlandsbanan. 3 Uppdraget för hälso- och sjukvårdsberedningarna kompletteras med att analysera hur mötet med vården förändrats av följande förändringar: Nord: nedläggning av BB-förlossning och akutkirurgin vid Kiruna sjukhus Syd: indragning av läkarjouren i Arjeplog och bristande läkarkontinuitet i Arvidsjaur Öst: nedläggning av OBS-platserna i Haparanda Mitt: etablering av nya vårdcentraler i Luleå och Boden Johnny Åström (NS): Yrkande 3 Beslutsförslaget ändras enligt följande: Programberedningen, Demenssjukdomar. Ett av landstingsplanens mål är god hälsa och god vård. Programberedningens uppdrag är med detta mål i fokus efter dialog med patienter och anhöriga teckna en bild av demensvården i landstinget. Vilken vård erbjuds, var i länet finns vården, vad fungerar bra samt vad som behöver utvecklas. 14

15 Yrkande 4 Stefan Tornberg (C), Mattias Karlsson (M); Gunnar Selberg (C): Ärendet återremitteras med följande motivering: 1 Ärendet återremitteras till presidiet för att överväga att uppdragen till regionala beredningen och hälso- och sjukvårdsberedningarna kompletteras med: Krav på kunskapsgenomgångar inom respektive områden samt att resultatet av medborgardialogerna kvalitetssäkras ur statistiskt hänseende. 2 Uppdraget för regionala beredningen kompletteras så att beredningen har att analysera och utvärdera regionens samlade arbete för att förverkliga viktiga infrastruktursatsningar e vis byggandet av Norrbotniabanan, förstärkning av Malmbanan och upprustning av Inlandsbanan. 3 Uppdraget för hälso- och sjukvårdsberedningarna kompletteras med att analysera hur mötet med vården förändrats av följande förändringar: Nord: nedläggning av BB-förlossning och akutkirurgin vid Kiruna sjukhus Syd: indragning av läkarjouren i Arjeplog och bristande läkarkontinuitet i Arvidsjaur Öst: nedläggning av OBS-platserna i Haparanda Mitt: etablering av nya vårdcentraler i Luleå och Boden Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på återremissyrkandet och finner att det avslås. Votering begärs. Votering Med 44 ja-röster för bifall till att ärendet ska avgöras idag och 26 nej-röster för bifall till återremissyrkandet bifalls återremissyrkandet. En ledamot var frånvarande. Ledamöterna röstar enligt följande: Ledamot Ja Nej Avstår Frånv Kent Ögren Britt Westerlund Leif Bogren Anita Gustafsson Thor Viklund Kristina Sjögren Frida Heikki, ersättare Ida Johansson Agneta Burman, ersättare Inge Andersson, ersättare Lennart Synnergren Sven Holmqvist Erkki Haarala, ersättare Britt-Marie Vikström Kurt-Åke Andersson Lennart Holm 15

16 Ledamot Ja Nej Avstår Frånv Agneta Lipkin Tomas Vedestig Håkan Bäckström Birgitta Gidblom Ann Kristin Nilsson Christer Carlsson, ersättare Roland Nirlén Anders Öberg Ingela Uvberg Nordell Lennart Thörnlund Maria Burström Gunnar Gabrielsson Brita Ström Fredrik Hansson Marianne Viita Bengt Ek Elisabeth Lindberg Monica Carlsson Gunnel Sandlund Marianne Jakobsson, ersättare Bo Engström Ove Haarala Ingmari Åberg Agneta Granström Jörgen Naalisvaara, ersättare Kenneth Backgård Ann-Christin Åström Bernt Nordgren Jörgen Afvander Erkki Bergman Anders Bohm Bo Ek Dan Ankarholm Doris Messner Johnny Åström Anders Sundström Erika Sjöö, ersättare Margareta Henricsson Mattias Karlsson Gunilla Wallsten Daniel Bergman Bo Hultin Anders Rönnqvist, ersättare Hans Swedell Anders Josefsson Nihad Zara Camilla Rydbjörk Stefan Tornberg Kristina Bäckström, ersättare Perarne Kerttu Gunnar Selberg 16

17 Ledamot Ja Nej Avstår Frånv Jens Sundström Erik Lundström Anne Kotavuopio Jatko Erik Söderlund Summa Ärendet återremitteras. Beslut Presidiets beredning med anledning av beslut om återremiss Yrkande 3 Programberedningen: Demenssjukdomar. Ett av landstingsplanens mål är god hälsa och god vård. Programberedningens uppdrag är med detta mål i fokus efter dialog med patienter och anhöriga teckna en bild av demensvården i landstinget. Vilken vård erbjuds, var i länet finns vården. Vad fungerar bra samt vad som behöver utvecklas. Presidiets förslag I yrkandet föreslås att programberedningen skall begränsa sitt uppdrag genom att enbart titta på vård för demenssjuka som handhas av landstinget. Programberedningen har enligt landstingets styrdokument till uppgift att utifrån ett patient- och närståendeperspektiv på verksamhetens innehåll öka kunskapen om patienters och närståendes behov. Med detta som utgångspunkt blir det en självklarhet att i dialogen med patienter och anhöriga utgå från patienten och dennes behov i centrum. Att i detta samtal utesluta att tala om all vård och omsorg som har en annan huvudman eller som sker i samverkan med andra aktörer än landstinget skulle gå tvärtemot synsättet om patienten i centrum. Presidiet anser att det är bra om programberedningen målar en bild av demensvården i länet, detta med tanke på att allt mer vård idag sker i samverkan med olika aktörer samt det faktum att hemsjukvården under 2013 kommer att få kommunerna som huvudman. Med hänvisning till ovanstående föreslår presidiet att yrkande 3 avslås. Yrkande 4:1 Ärendet återremitteras till presidiet för att överväga att uppdragen till regionala beredningen och hälso- och sjukvårdsberedningarna kompletteras med: Krav på kunskapsgenomgångar inom respektive områden samt att resultatet av medborgardialogerna kvalitetssäkras ur statistiskt hänseende. Presidiets förslag Yrkande 4:1 handlar om två olika krav när det gäller regionala beredningen samt hälso- och sjukvårdsberedningarna, dels kravet om kunskapsgenomgångar och dels kravet om att resultatet av medborgardialogerna skall vara statistiskt kvalitetssäkrade. När det gäller kunskapsgenomgångar erbjuds redan idag ledamöterna i respektive beredning en kunskapsuppbyggnad innan själva medborgardialogen sker. Presidiets delar också uppfattningen om att 17

18 det är viktigt att ledamöterna har en viss kunskap om det område som är aktuellt, detta för att i medborgardialogen verkligen förstå medborgarnas upplevda behov. Mycket av den statistik som vi tar del av varje dag är inte statistiskt säkerställd. Det kan handla om enkla mätningar där syftet inte är vetenskapligt eller där statistisk säkerhet inte bedöms som lika avgörande för resultatet. Att resultatet i en undersökning är statistiskt säkerställt eller signifikant ställer stora krav på såväl metod som utförare. Med kvalitetssäkring ur en statistisk synpunkt menas oftast att det råder en viss grad av säkerhet (konfidens), vilket innebär att skillnaden mellan två enheter är för stor för att bero på slumpen. Statistiker skapar för att undersöka signifikansen i ett resultat ett intervall som med en viss grad av säkerhet, oftast 95% innehåller de sanna värdet. Resultaten i beredningarnas rapporter skall på intet vara vetenskapliga sanningar utan istället ge en bild av vad medborgare i länet anser om de behov de har av sjuk- och hälsovård. Om vi eftersträvar statistiskt kvalitetsgranskade resultat bör vi istället vända oss till professionella statistiker. Med hänvisning till ovanstående föreslår presidiet att kravet om att resultaten av medborgardialogen skall vara statistiskt kvalitetssäkrade avslås samt att presidiets förslag kompletteras med följande tet: inför varje uppdrag skall ledamöterna i samtliga beredningar erbjudas en kunskapsuppbyggnad anpassad efter respektive berednings uppdrag. Yrkande 4:2 Uppdraget för regionala beredningen kompletteras så att beredningen har att analysera och utvärdera regionens samlade arbete för att förverkliga viktiga infrastruktursatsningar e vis byggandet av Norrbotniabanan, förstärkning av Malmbanan och upprustning av Inlandsbanan. Presidiets förslag Den regionala beredningen har uppdraget att öka kunskapen om medborgarnas behov samt verka för bättre kontakter mellan medborgare och förtroendevalda. Beredningen består av 13 ledamöter som alla är fritidspolitiker och kan maimalt ta femton dagar i anspråk för beredningsarbetet. Till beredningen finns även knutet en 50% utredartjänst. Att med dessa knappa resurser ställa krav på att regionala beredningen skall analysera och utvärdera alla infrastruktursatsningar som görs inom regionen är orimligt. Om landstingsfullmäktige anser att det är av vikt att utreda arbetet för att förverkliga infrastruktursatsningar i Norrbotten bör detta uppdrag gå till landstingsstyrelsen och då som ett särskilt ärende. Därtill skall beredningens ledamöter inte verka som tjänstemän utan som politiker som i dialog med norrbottningarna skapar en bild av medborgarnas behov. Att lyssna till medborgarnas tankar om behov och göra analyser av infrastruktursatsningar är två väsensskilda uppdrag. Med hänvisning till ovanstående föreslår presidiet att yrkande 4:2 avslås. Yrkande 4:3 Uppdraget för hälso- och sjukvårdsberedningarna kompletteras med att analysera hur mötet med vården förändrats av följande förändringar: Nord: nedläggning av BB-förlossning och akutkirurgin vid Kiruna sjukhus 18

19 Syd: indragning av läkarjouren i Arjeplog och bristande läkarkontinuitet i Arvidsjaur Öst: nedläggning av OBS-platserna i Haparanda Mitt: etablering av nya vårdcentraler i Luleå och Boden Presidiets förslag Förslaget på uppdrag för hälso- och sjukvårdsberedningarna 2013 är att med framtiden i sikte möta medborgarna i samtal om vilka krav de ställer på gränssnittet där medborgaren i en eller annan form möter någon form av vård. Ur de behov som framkommer i medborgardialogen skall beredningarna sedan visa på viktiga framtida utvecklingsområden i mötet med vården. I yrkande 4:3 föreslås att hälso- och sjukvårdsberedningarnas uppdrag skall kompletteras med att även ge ledamöterna i uppgift att, utifrån den geografiska indelningen, analysera hur mötet med vården har förändrats av ett antal omdaningar av landstingets verksamhet som har genomförts. Alla de förändringar som föreslås analyseras är redan verkställda och medborgarna har på olika sätt getts möjlighet att framföra sina åsikter om omställningarna. Att med en analys av förändringar som genomförts för flera år sedan säga något om medborgarnas behov när det gäller det framtida mötet med vården är ur ett logiskt perspektiv orimligt. Dessutom framgår av landstingsfullmäktiges arbetsordning 9 att: presidiet föreslår uppdrag för nästkommande år för samtliga beredningar. För att möjliggöra jämförelser och säkerställa att medborgarnas behov belyses ut ett länsperspektiv ska förslaget till uppdrag för hälso- och sjukvårdsberedningarna vara gemensamt Med hänvisning till ovanstående föreslår presidiet att yrkande 4:3 avslås Presidiets förslag till beslut Presidiet föreslår följande uppdrag för beredningarna 2013: Regionala beredningen Morgondagens kommunikationer. Fortsättning på 2012 års uppdrag nu med inriktning på vägar, järnvägar och sjöfart Uppdraget skall fokusera på kommunikationernas betydelse för tillväten i länet samt förverkligandet av landstingets vision om att norrbottningarna skall leva ett rikt och utvecklande liv i en region med livskraft och tillvät. I uppdraget skall även ingå att belysa vad konsumenter och producenter anser om befintliga och framtida behov av kommunikations samt hur frågan kan kopplas till miljöaspekten och landstingsplanens mål attraktiv region. Programberedningen Demenssjukdomar. Ett av landstingsplanens mål är god hälsa och god vård. Programberedningens uppdrag är med detta mål i fokus efter dialog med patienter och anhöriga att teckna en bild av demensvården i Norrbotten. Vilken vård erbjuds, var i länet finns vården, vad fungerar bra samt vad som behöver utvecklas. Hälso- och sjukvårdsberedningarna Framtidens möte med vården, utifrån följande teman: 19

20 e-hälsa (hälso- och sjukvård med stöd av distansöverbryggande teknik) information/vägledning ansvar/rollfördelning Uppdraget innebär att möta medborgarna i samtal om vilka krav de ställer när det gäller mötet med vården, idag och i framtiden. Ur de behov som framkommer i medborgardialogen ska beredningarna sedan visa på viktiga framtida utvecklingsområden i gränssnittet där patienten och vården möts. Gemensamt för beredningarna Inför varje uppdrag skall ledamöterna i samtliga beredningar erbjudas en kunskapsuppbyggnad anpassad efter respektive berednings uppdrag. Enligt beslutsförslaget. Styrelsens förslag till beslut Yrkanden och propositionsordning Yrkande 1 Jens Sundström (FP), Johnny Åström (NS) och Leif Bogren (S): Beslutsförslaget bifalls. Yrkande 2 Stefan Tornberg (C), Mattias Karlsson (M) och Gunnar Selberg (C): Beslutsförslaget kompletteras enligt följande: 1 Uppdragen till regionala beredningen och hälso- och sjukvårdsberedningarna kompletteras med: Krav på kunskapsgenomgångar inom respektive områden samt att resultatet av medborgardialogerna kvalitetssäkras ur statistiskt hänseende. 2 Uppdraget för regionala beredningen kompletteras så att beredningen har att analysera och utvärdera regionens samlade arbete för att förverkliga viktiga infrastruktursatsningar e vis byggandet av Norrbotniabanan, förstärkning av Malmbanan och upprustning av Inlandsbanan. 3 Uppdraget för hälso- och sjukvårdsberedningarna kompletteras med att analysera hur mötet med vården förändrats av följande förändringar: Nord: nedläggning av BB-förlossning och akutkirurgin vid Kiruna sjukhus Syd: indragning av läkarjouren i Arjeplog och bristande läkarkontinuitet i Arvidsjaur Öst: nedläggning av OBS-platserna i Haparanda Mitt: etablering av nya vårdcentraler i Luleå och Boden 20

21 Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att yrkande 1 vinner majoritet. Enligt beslutsförslaget. Beslut Reservation Av ledamöterna i (M)- och (C)-grupperna till förmån för yrkande 2. Anteckning Håkan Bäckström (S), Bo Ek (NS) och Gunnar Selberg (C) avbryter tjänstgöringen kl Motion nr 3-12 om sjukresor inom kollektivtrafiken Väckt av Jens Sundström (FP): Dnr Motionen Samordning och effektivitet för samhällssubventionerade resor. Det var ledorden i den nya kollektivtrafiklagen och skälet till att det nu runt om i landet bildats Kollektivtrafik-myndigheter på länsnivå. Syftet är vällovligt och det arbete som nu genomförs kommer säkert leda till att den fragmentiserade floran av samhällsbetalda resor ansas och samordnas på länsnivå. I landstinget är sjukresorna en stor fråga både vad gäller kostnaderna för resandet men även kostnaden för att administrera systemet med alla småutlägg som ska ersättas till patienterna. De finns både ekonomiska och miljömässiga skäl till att försöka styra över så många sjukresor som möjligt till kollektivtrafiken. Landstinget står idag för en stor del av förlusttäckningen inom Norrbottens kollektivtrafik och har på sätt och vis redan betalat för att våra patienter borde kunna nyttja kollektivtrafiken utan ytterligare kostnad. Detta borde gälla all busstrafik och tågtrafik som är samhällssubventionerad och ligger under Kollektivtrafikmyndigheten. Administrativt finns det stora pengar att tjäna om en skriftlig kallelse till vården också kunde användas som biljett till vårdtillfället. Att göra det avgiftsfritt innebär också på sikt att det är möjligt att dra in möjligheten till ersättning för bilresor för de patienter som otvivelaktigt har möjlighet att nyttja kollektivtrafiken. 21

Landstingsfullmäktiges föredragningslista

Landstingsfullmäktiges föredragningslista Landstingsfullmäktiges föredragningslista Sammanträdet den 16-17 november 2011 Tid: 16 november kl 10.00 17 november kl 09.00 Lokal: Landstingshuset, sessionssalen Sammanträdet öppnas...3 Anmälan om ny

Läs mer

Förslag på riksdagslista (ålder på valdagen)

Förslag på riksdagslista (ålder på valdagen) 2013-10-13 Förslag på riksdagslista (ålder på valdagen) 1. Sven-Erik Bucht, Haparanda, 59 år 2. Hannah Bergstedt, Piteå, 37 år 3. Fredrik Lundh Sammeli, Luleå, 37 år 4. Ida Karkainen, Haparanda, 26 år

Läs mer

Motion om utvärdering av EU projekt med kommunal medfinansiering

Motion om utvärdering av EU projekt med kommunal medfinansiering Kommunfullmäktige 2009 11 30 200 476 2010 11 29 179 422 Kommunstyrelsen 2010 11 15 209 506 Arbets och personalutskottet 2010 10 11 190 398 Dnr 09.729 008 novkf37 Motion om utvärdering av EU projekt med

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2011-02-10 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

BD pop ansöker från kulturförvaltningen om ett bidrag på 200 000 kr/år i tre år.

BD pop ansöker från kulturförvaltningen om ett bidrag på 200 000 kr/år i tre år. Kulturnämnden 2007-11-22 73 10 Kulturnämndens arbetsutskott 2007-11-08 55 9 BD pop ansöker från kulturförvaltningen om ett bidrag på 200 000 kr/år i tre år. BD pop ansöker från Luleå kommun om totalt 500

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Landstingsfullmäktiges protokoll

Landstingsfullmäktiges protokoll Landstingsfullmäktiges protokoll Sammanträdet den 19-20 och 25 november 2014 97 131 Inga Gustafsson, sekreterare Justerat den 2 december 2014 Kenneth Backgård 97-101 Elisabeth Lindberg, 102-131 Ingela

Läs mer

Vi tar tempen på Norrbotten! De första 10 åren med landstingets beredningar

Vi tar tempen på Norrbotten! De första 10 åren med landstingets beredningar Vi tar tempen på Norrbotten! De första 10 åren med landstingets beredningar Var med och påverka du också! År 2001 bildades sex olika beredningar med ett 80-tal fritidspolitiker som arbetar över hela länet.

Läs mer

Protokoll 1(8) Beredningen för demokrati och länsutveckling Datum: 2009-10-08

Protokoll 1(8) Beredningen för demokrati och länsutveckling Datum: 2009-10-08 Protokoll 1(8) Tid och plats för Sammanträdet Bergs kommun Svenstavik Tingshuset kl 9:00-16:00 Beslutande Stefan Wikén Gun-Marie Axelsson Gunnar Geijer Staffan Granström Karin Österberg Per-Olov Olsson

Läs mer

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande.

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande. SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.15 Beslutande Övriga deltagare 30 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson Protokoll 1 (14) Plats och tid: Camp Igge, Iggesund klockan 08.30-15.30 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Kåge Wallner (MP) ordf Birgitta Medin (M) Kerstin Karlsson (M) Agneta Palmqvist (M) Marcus

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

Brukningsavgifter för vatten och avlopp 2009

Brukningsavgifter för vatten och avlopp 2009 Kommunfullmäktige 2008-12-15 296 703 Kommunstyrelsen 2008-12-01 265 518 2008-12-15 270 538 Arbets- och personalutskottet 2008-11-24 257 635 2008-12-15 273 680 Dnr 08.718-34 deckf10 Brukningsavgifter för

Läs mer

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare Produktionsstyrelsen 2012-05-15 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Ragnvald Tisdagen den 15 maj 2012, klockan 19:00-21.40 Ledamöter: Johan Hjelmstrand (M), ordf. Kent Hjalmarsson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 10.00-11.15 Beslutande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S) Lennart Hägglund (KD) Rose-Marie Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen (Extra sammanträde) 2014-01-08 Sida 1 (9) Kulturens Hus, Luleå

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen (Extra sammanträde) 2014-01-08 Sida 1 (9) Kulturens Hus, Luleå Styrelsen (Extra sammanträde) 2014-01-08 Sida 1 (9) Plats Kulturens Hus, Luleå Beslutande kommunrepresentanter Britta Flinkfeldt Jansson, (s), Arjeplog Lotta Åman, (s), Arvidsjaur Torbjörn Lidberg, (s),

Läs mer

Landstingsfullmäktige 1-41

Landstingsfullmäktige 1-41 Protokoll Sammanträdesdatum 2008-03-31 Landstingsfullmäktige 1-41 Tid: Måndagen den 31 mars 2008 kl 10:00-12:25, 13:15-15:00, 15:20-18:10 Plats: Länssjukhuset i Halmstad 1 Sammanträdets öppnande Landstingsfullmäktiges

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Christian Nordin Olsson (SD) Majlis Johansson, kommunsekreterare Susann Johansson, förvaltningsadministratör

Christian Nordin Olsson (SD) Majlis Johansson, kommunsekreterare Susann Johansson, förvaltningsadministratör Kommunstyrelsen 2013-09-02 1 (14) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2013-09-02 klockan 13.00 17.00 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Pär-Anders Olovsson (C) Malin Svensson (M) Göran Landström

Läs mer

Valberedningen förslag till valkonferensen 30 okt 2010:

Valberedningen förslag till valkonferensen 30 okt 2010: Valberedningen förslag till valkonferensen 30 okt 2010: Uppdrag Förslag Nominerad av Landstingsfullmäktige presidium Ordförande Elisabeth Lindberg, Piteå Arjeplog AK, Gällivare AK, Luleå AK, Piteå AK Landstingets

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1 Socialnämnden 2008-02-05 1 Plats och tid Svegs Hälsocentral, kl 09.00-14.10 Beslutande Gunilla Hedin (s), ordf Maj-Lis Larsson (s) Solveig Haugen (s) Hans Erik Bergström (v) Stig Holm (c) kl 09.00-14.00

Läs mer

PROTOKOLL. Demokrati och länsutvecklingsberedningen. Datum: 2009-02-26. Tid och plats för sammanträdet

PROTOKOLL. Demokrati och länsutvecklingsberedningen. Datum: 2009-02-26. Tid och plats för sammanträdet Demokrati och länsutvecklingsberedningen Datum: 2009-02-26 Tid och plats för sammanträdet Stora konferensrummet Landstingshuset Östersund den 26 februari 2009 kl 09:00-16:30 Beslutande Övriga deltagare

Läs mer

Beslutande Fredrik Larsson (M) ordförande

Beslutande Fredrik Larsson (M) ordförande Protokoll 1 (5) Landstingsstyrelsen Sekretariatet 2015-03-31 LK/150727 Plats Landstingshuset Karlstad Beslutande Fredrik Larsson (M) ordförande Jane Larsson (C) 1:e vice ordförande Ulric Andersson (S)

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 27 mars 2012 64-72 Beslutande Kent Ögren (S), ordf 64-69, 71-72 Agneta Granström (MP) Britt Westerlund (S), v ordf Kenneth Backgård (NS), ordf 70 Anders

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-02-24 1 (20) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-02-24 kl. 19.00-20.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Per Eriksson

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-28

Socialnämnden 2014-11-28 Socialnämnden 2014-11-28 Plats och tid Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.00, 10.30-11.00 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson, förvaltningschef Christer Eklund, sekreterare

Läs mer

Protokoll 1(8) 2010-11-16. Samlingssalen, Borgen, Frösön den 16 november 2010 kl 8.00-8.15. Christer Siwertsson Harriet Jorderud

Protokoll 1(8) 2010-11-16. Samlingssalen, Borgen, Frösön den 16 november 2010 kl 8.00-8.15. Christer Siwertsson Harriet Jorderud 1(8) Organ Tid och plats för sammanträdet Beslutande Samlingssalen, Borgen, Frösön den 16 november 2010 kl 8.00-8.15 Robert Uitto Christer Siwertsson Harriet Jorderud Gunnar Engnér Bengt Bergqvist Monalisa

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003--05 Undertecknande av handlingar 2 Alkohol- och drogpolitiskt program 3 Riktlinjer för att uppnå en ansvarsfull alkoholhantering vid serveringstillstånd 4 Förvärv, Vårgården 5 Sammanträdesplan

Läs mer

Landstingsfullmäktiges protokoll

Landstingsfullmäktiges protokoll Landstingsfullmäktiges protokoll Sammanträdet den 3 april 2008 23 42 Inga Gustafsson, sekreterare Justerat den 10 april 2008 Leif Hjalmarsson, ordförande Brita Ström, justerare Erik Lundström, justerare

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen 2 vån, Rådhuset, Trelleborg kl. 09.00. Beslutande Anitha Lata (S) Catherine Persson (S) Helmuth Petersén (SD) Ina Liljeberg (M) Lars Mikkelä (M) Nils-Gunnar

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Datum 2014-09-16. Forsa folkhögskola, lokal Klångsta.

Datum 2014-09-16. Forsa folkhögskola, lokal Klångsta. Nämnden för tillväxt och regional utveckling Tid 09.15 13.05 Plats Forsa folkhögskola, lokal Klångsta. Närvarande Ledamöter Carina Holm (S) ordförande Kenneth Nilshem (C) Tommy Ljung (M) Åke Bertils (S)

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9) Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 30 juni 2014, kl 8.00 8.40. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Leif Rönnqvist (S), ledamot

Läs mer

Förbundsordning 2011-01-01

Förbundsordning 2011-01-01 1 Förbundsordning 2011-01-01 2 FÖRBUNDSORDNING för Regionförbundet Uppsala län Fr.o.m. 2003-01-01 Reviderad 2004-07-01; 2005-07-01; 2007-01-01; 2011-01-01 Förbundet är ett Kommunalförbund enligt Kommunallagen

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Medlemskap i Winternet ekonomisk förening samt finansiering

Medlemskap i Winternet ekonomisk förening samt finansiering Kommunfullmäktige 2012 01 30 10 31 Kommunstyrelsen 2012 01 16 17 42 Arbets och personalutskottet 2012 01 16 15 35 Dnr 11.347 10 augkf10 Medlemskap i Winternet ekonomisk förening samt finansiering Bilaga:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-12-27 1 Plats och tid Matsalen, Gamla T4-området, kl 09.00-09.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

Landstingsfullmäktiges protokoll

Landstingsfullmäktiges protokoll Landstingsfullmäktiges protokoll Sammanträdet den 19 december 2007 98 115 Inga Gustafsson, sekreterare Justerat den 2 januari 2008 Leif Hjalmarsson, ordförande 98-110, 112-115 Margareta Henricsson, ordförande

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Stugun Fujitsus konferensrum klockan 9:00-16:00 Wikén Stefan Geijer Gunnar Granström Staffan Danielsson Bo Olsson Per-Olov

Stugun Fujitsus konferensrum klockan 9:00-16:00 Wikén Stefan Geijer Gunnar Granström Staffan Danielsson Bo Olsson Per-Olov Demokrati och länsutvecklingsberedningen Datum: 2008-10-10 Tid och plats för sammanträdet Beslutande Stugun Fujitsus konferensrum klockan 9:00-16:00 Wikén Stefan Geijer Gunnar Granström Staffan Danielsson

Läs mer

Förslag till komplettering av Luleå kommuns regler kring Pension och avgångsersättningar för förtroendevalda

Förslag till komplettering av Luleå kommuns regler kring Pension och avgångsersättningar för förtroendevalda Kommunfullmäktige 2012-09-24 174 416 2012-09-10 179 454 2012-08-27 177 381 Dnr 12.389-02 septkf16 Förslag till komplettering av Luleå kommuns regler kring Pension och avgångsersättningar för förtroendevalda

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Sid. Kommunfullmäktige 2010-12-13 1 (16) Plats och tid Folkets hus aula, kl. 13.20 15.15 Ajournering 13.30 13.35, 14.07 14.45 Beslutande 27 ordinarie och fyra ersättare Övriga Kurt-Allan Egelby, kommunchef

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll 1 (5) Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 26 februari 2002 kl 13.30 14.00 Beslutande Per-Owe Öberg Maidie Wiklund Mona Nyberg Thomas Hägg Bengt Bergqvist

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-24 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 15.00-16.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Kristina

Läs mer

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 1/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 1/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18 1 (5) Kansliavdelningen/Kristina Brundin Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sven-Åke Gustavsson, ordf Paul Johansson (c)

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35 Kommunstyrelsen 30 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35 Beslutande Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Marie-Louise Löwenbeck

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Kallax Cargo AB Nyemission och nya delägare

Kallax Cargo AB Nyemission och nya delägare Kommunfullmäktige 2008-05-26 124 290 Kommunstyrelsen 2008-05-12 126 332 Arbets- och personalutskottet 2008-05-12 120 299 Dnr 08.360-04 Kallax Cargo AB Nyemission och nya delägare Bilagor: Aktieägaravtal

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 1 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-18.50 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Lars Kyrkeryd (m) och Linda Danielsson

Läs mer

Landstingsfullmäktiges protokoll

Landstingsfullmäktiges protokoll Landstingsfullmäktiges protokoll Sammanträdet den 15-16 juni 2011 42 70 Inga Gustafsson, sekreterare Justerat den 20 juni 2011 Elisabeth Lindberg, ordförande Brita Ström, justerare Erik Lundström, justerare

Läs mer

Beslutande Fredrik Larsson, landstingsråd (M) ordförande

Beslutande Fredrik Larsson, landstingsråd (M) ordförande Protokoll 1 (5) Landstingsstyrelsens arbetsutskott Sekretariatet 2015-03-17 LK/142970 Plats Landstingshuset Beslutande Fredrik Larsson, landstingsråd (M) ordförande Ulric Andersson, landstingsråd (S) vice

Läs mer

Protokoll från sammanträde med Regionstyrelsen

Protokoll från sammanträde med Regionstyrelsen 1(9) Plats: Närvarande: ande Sekreterare: Övriga närvarande: Träcentrum, Nässjö Erik Lagärde, Kd, Lennart Bogren, C, Tommy Bohman, S, Maria Frisk, Kd, Björn Fälth, Sd, Britt-Marie Glaad, S, Anders Karlgren,

Läs mer

Reviderat förslag till Strategisk plan och budget 2013-2015 och komplettering med de kommunala bolagens ägardirektiv

Reviderat förslag till Strategisk plan och budget 2013-2015 och komplettering med de kommunala bolagens ägardirektiv Kommunfullmäktige 2012-11-26 236 551 Kommunstyrelsen 2012-11-12 239 571 Budgetutskottet 2012-10-23 30 4 Dnr 12.649-04 novkf21 Reviderat förslag till Strategisk plan och budget 2013-2015 och komplettering

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Parketten, Boxholm kl.19.00-20.00

Parketten, Boxholm kl.19.00-20.00 1(1) Plats och tid Beslutande Parketten, Boxholm kl.19.00-20.00 Enligt bilagor Övriga deltagande Kerstin Olefalk-Palm Gunnar Andersson, revisor Sune Philipsson, revisor Per-Arne Löfving, Ylva Söderström

Läs mer

Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall, Varberg

Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall, Varberg PROTOKOLL PRIMÄRVÅRDSNÄMNDEN VARBERG 1-16 Tid: Måndag 20 januari 2003 kl 15:00-17:00 Plats: Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall, Varberg Närvarande: ledamöterna ersättarna tjänstemännen Karl-Gunnar

Läs mer

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare Fritidsnämnden 24 februari 2005 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna, torsdagen den 24 februari 2005, kl. 19.00-21.35 Jörgen

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-01-07 Sida 1 (14) Jon Forsärla, (MP)

Sammanträdesdatum 2015-01-07 Sida 1 (14) Jon Forsärla, (MP) 2015-01-07 Sida 1 (14) Plats och tid KS-salen, 13:15-15:15 Beslutat Bo Akterin, (M) Ordförande Anders Karlsson, (S) Vice ordförande Jon Forsärla, (MP) Ledamot Lars Karlsson, (S) Ledamot Ingegerd Polbring,

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (5) Landstingets kansli 2014-08-26 LSAU 7/2014 Kansliavd, Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 26 augusti, kl. 09.00 11.15 Plats Närvarande Övriga närvarande Sekreterare Sessionssalen,

Läs mer

Svar på motion väckt av Bengt Cedrenius (MP) om ersättning för resa med cykel och elcykel - återremiss

Svar på motion väckt av Bengt Cedrenius (MP) om ersättning för resa med cykel och elcykel - återremiss Eva Carlsson Sidan 1 av 4 Diariekod: 149 Kommunstyrelsen Svar på motion väckt av Bengt Cedrenius (MP) om ersättning för resa med cykel och elcykel - återremiss Förslag till beslut Kommunledningskontoret

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30

Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30 Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30 Paragrafer 87-90 BESLUTANDE Ledamöter Namn Lennart Rehn (S) ordförande Helena Qvick (S) Christer Cunow

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset, Tomelilla, den, kl. 14.00-14-15 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, ekonomichef Eva Lundberg Utses att justera

Läs mer

Tillväxt- och samhällsbyggnadsberedningen

Tillväxt- och samhällsbyggnadsberedningen Sida 1/6 Plats och tid Kommunhuset, kl. 18.30-21.00 Ajournering kl. 19.20-19.30 Beslutande Ann Pettersson (M) Julius Hansson (S), tjg ers för Afrim Goxhuli (S) Gösta Nilsson (FP) Björn Nordström (C), tjg

Läs mer

Kommunhuset, administrativ service

Kommunhuset, administrativ service 1(4) Plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl. 16.30-16.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga Justeringens plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl.18.00

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen klockan 13.30-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagare

Läs mer

Sofia Jarl (C) ordförande. Irene Jonasson (C)

Sofia Jarl (C) ordförande. Irene Jonasson (C) Kommunstyrelsen 2013-11-26 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 17.00-17.40 Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anki Enevoldsen (C) Kerstin Stenquist (C) Fredrik Andersson (C) Jan

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsutskottet Värnamo, 48-59 Tid: 2013-05-23, kl 09:00-15:30 Samlingssalen, Vårdcentralen Bra Liv i Gislaved

Hälso- och sjukvårdsutskottet Värnamo, 48-59 Tid: 2013-05-23, kl 09:00-15:30 Samlingssalen, Vårdcentralen Bra Liv i Gislaved PROTOKOLL 1(5) Diarienummer Plats: Samlingssalen, Vårdcentralen Bra Liv i Gislaved Närvarande: Beslutande: Britt Johansson (M), ordförande, 48-53 Marianne Andersson (KD), 1:e v ordf. 54-59 Michael Bucht

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-11-22 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

Kerstin Weimer (FP) Sekreterare Paragrafer 135 143

Kerstin Weimer (FP) Sekreterare Paragrafer 135 143 Sammanträdets plats och tid Landstinget, Hus 2, Dr Pragrummet. Kyrkgatan 12, Östersund. 2011-12-08, klockan 09.00-16.30. Beslutande Anna Gundersson (S) David Berglund (S) Judith Hult (S) Börje Lundin (V)

Läs mer

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr Sammanträdesdatum Revisions- och demokratiberedningen 2014-04-11

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr Sammanträdesdatum Revisions- och demokratiberedningen 2014-04-11 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr 1(1) Plats och sammanträdestid Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Fredagen den 11 april 2014 Klockan 13.00-14.15 Beslutare Tjänstgörande ersättare Ingela Nilsson

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-11-24 Sida 1 (8)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-11-24 Sida 1 (8) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-11-24 Sida 1 (8) Plats och tid Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 20.30 Beslutande Förteckning sida 2 Övriga närvarande Britt Sonesson (M), ers.

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Motion: Utveckla sjukvårdsapp till ungdomar

Motion: Utveckla sjukvårdsapp till ungdomar Motion: Utveckla sjukvårdsapp till ungdomar Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Yttrande från Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet 2013-05-29 Protokollsutdrag

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Plats och tid Fjällgården Saxnäs, Måndagen den 3 december 2007, kl. 09.45-10.00 Beslutande Övriga deltagande Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard Norberg Conny

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

Mötesprotokoll för Inera AB styrelse

Mötesprotokoll för Inera AB styrelse Mötesprotokoll för Inera AB styrelse När: Onsdag den 9 april, 2014, kl 13.00 15.00 Var: Inera AB, lokal Magasinera Närvarande styrelsen: Närvarande övriga: Ej närvarande: Martin Andréasson (M), Västra

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Tekniskt utskott 2007-09-18

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Tekniskt utskott 2007-09-18 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 NÄRVAROLISTA TEKNISKT UTSKOTT Beslutande Parti Namn s Lars-Owe Edberg s Alexandros Kiotseridis s Alf Persson m Bengt Ohlsson m Göran Jepsson (ordf.) sd Tom Thörnquist

Läs mer

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete 1 Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Gustav Malmqvist Huvudsekreterare 2 Internationell context Trender och tendenser i omvärlden EU som policyskapare

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M) Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Plats och tid Kommunhuset den 12 juni 2015 kl. 08.00 10.00 Beslutande Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M) Lars Hollner (S) Ann Petersson

Läs mer

Sekreterare. Val av justerande: Doris Brunstorp och Mats Lithner. Ärende Beteckning Sida

Sekreterare. Val av justerande: Doris Brunstorp och Mats Lithner. Ärende Beteckning Sida Kungörelse Kommunfullmäktige 2012-12-06 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-12-17 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

Norrtågsförsöket. Dnr 187-07

Norrtågsförsöket. Dnr 187-07 123 Norrtågsförsöket Dnr 187-07 Ärendebeskrivning Regeringen har gett Rikstrafiken i uppdrag att föreslå hur en försöksverksamhet på det statliga järnvägsnätet i delar av Norrland kan utformas och vilka

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 18 juni 2012, klockan 08:00 09:00. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Mari-Teres Ögren (S),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2015-02-25 11-14

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2015-02-25 11-14 Miljöskyddsnämnden 11-14 2 Information och överläggningar... 6 Årsplanering 2015 (Miljöreda 2015-0171)... 7 Flerårsstrategi (Miljöreda 2015-0038)... 8 Verksamhetsberättelse 2014 (Miljöreda 2014-0650)...

Läs mer

måndagen den 18 april 1994, kl 18.30-20.25 Samtliga ledamöter utom Dan-Åke Moberg, 46 Åke Sundeqvist Marianne Arvidsson, 46 Iréne Blom

måndagen den 18 april 1994, kl 18.30-20.25 Samtliga ledamöter utom Dan-Åke Moberg, 46 Åke Sundeqvist Marianne Arvidsson, 46 Iréne Blom 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1994-04-18 Plats och tid Kumla Folkets hus, Karolinen måndagen den 18 april 1994, kl 18.30-20.25 Beslutande Samtliga ledamöter utom

Läs mer

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C)

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) 1(11) Plats och tid Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) Ingrid Andersson (C) Birgitta Hagström

Läs mer