Landstingsfullmäktiges protokoll

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Landstingsfullmäktiges protokoll"

Transkript

1 Landstingsfullmäktiges protokoll Sammanträdet den november Inga Gustafsson, sekreterare Justerat den 27 november 2012 Elisabeth Lindberg, ordförande Anders Josefsson, justerare Jörgen Naalisvaara, justerare Bevis Justeringen har tillkännagivits genom anslag på landstingets officiella anslagstavla den 27 november Överklagandetiden utgår den 19 december Inga Gustafsson

2 Sammanträdet öppnas... 3 Anmälan av ny ledamot och ny ersättare... 3 Anmälan om inkallade ersättare... 3 Upprop... 3 Val av två protokolljusterare... 5 Information från presidiet... 5 Anmälan av fråga... 5 Landshövdingen har ordet... 5 Utdelning av kulturstipendier... 6 Verksamhetsrapport 2012 från programberedningen... 6 Verksamhetsrapporter 2012 från regionala beredningen... 7 Ajournering... 8 Upprop... 8 Verksamhetsrapport 2012 från hälso- och sjukvårdsberedningarna... 8 Reviderat ekonomiavsnitt till Landstingsplan Landstingsfullmäktiges regler Uppdrag 2013 för fullmäktiges beredningar Motion nr 3-12 om sjukresor inom kollektivtrafiken Kundval inom barn och ungdomstandvården 3-19 år Ändring av redovisning gällande beviljat ägartillskott till Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet Avyttring av aktier i BD Pop AB Uppdaterande av aktieägaravtal och bolagsordning i BD Pop AB Frågesvar Avsägelser av uppdrag Landstingsstyrelsens rapport Sammanträdet avslutas

3 93 Sammanträdet öppnas Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat kl Sammanträdet hålls i Landstingshuset, Luleå. 94 Anmälan av ny ledamot och ny ersättare Länsstyrelsen har utsett: Kristina Bäckström (C) till ny ledamot i Piteå älvdals valkrets efter Erik Berg (C) som avsagt sig uppdraget. Jan Klockare (C) har utsetts till ny ersättare. Ingen ersättare har kunnat utses efter Kristina Yacoub (S) som avsagt sig uppdraget som ersättare i Östra valkretsen. 95 Anmälan om inkallade ersättare Förhindrad ledamot Inkallad ersättare JanÅge Mikaelsen (S) Agneta Burman (S) Bengt Niska (S) Erkki Haarala (S) Ann Kristin Nilsson (S) Jan Sydberg (S) Stig Starlind (S) Fredrik Hansson (S) Nils Lindbergh (S) Simon Fors (V) Marianne Jakobsson (V) Agneta Granström (MP) Bo-Anders Arvidsson (MP) Helena Stenbäck (MP) Jörgen Naalisvaara (MP) Lennart Ojanlatva (NS) Erica Sjöö (NS) Gunilla Wallsten (M) Lage Hortlund (M) Camilla Rydbjörk (M) Staffan Eriksson (M) Anne Kotavuopio Jatko (FP) Kerstin Hübinette (FP) 96 Upprop Följande ledamöter anmäler sig närvarande vid uppropet: 3

4 Arbetarepartiet-Socialdemokraterna (S) Kent Ögren Tomas Vedestig Britt Westerlund Håkan Bäckström Leif Bogren Birgitta Gidblom Anita Gustavsson Jan Sydberg, ersättare Thor Viklund Roland Nirlén Kristina Sjögren Anders Öberg Agneta Burman, ersättare Ingela Uvberg Nordell Ida Johansson Lennart Thörnlund Eivy Blomdahl Maria Burström Lennart Synnergren Gunnar Gabrielsson Sven Holmqvist Brita Ström Erkki Haarala, ersättare Nils Lindberg, ersättare Britt-Marie Vikström Marianne Viita Kurt-Åke Andersson Bengt Ek Lennart Holm Elisabeth Lindberg Agneta Lipkin Vänsterpartiet (V) Monica Carlsson Marianne Jakobsson, ersättare Gunnel Sandlund Ove Haarala Bo Engström Ingmari Åberg Miljöpartiet de gröna (MP) Bo-Anders Arvidsson, ersättare Jörgen Naalisvaara, ersättare Norrbottens Sjukvårdsparti (NS) Kenneth Backgård Dan Ankarholm Ann-Christin Åström Doris Messner Bernt Nordgren Johnny Åström Jörgen Afvander Anders Sundström Erkki Bergman Erika Sjöö, ersättare Anders Bohm Margareta Henricsson Bo Ek Moderata Samlingspartiet (M) Mattias Karlsson Hans Swedell Lage Hortlund, ersättare Anders Josefsson Daniel Bergman Nihad Zara Bo Hultin Staffan Eriksson, ersättare Roland Nordin Centerpartiet (C) Stefan Tornberg Kristina Bäckström PerArne Kerttu Gunnar Selberg Folkpartiet liberalerna (FP) Jens Sundström Kerstin Hübinette, ersättare Erik Lundström Följande ej tjänstgörande ersättare anmäler sig närvarande vid uppropet: Glenn Berggård (V) Monica Nordvall-Hedström (M) Monica Sundström (V) Göran Höglund (M) Margareta Dahlén (NS) Sari Hedlund (M) Sören Sidér (NS) Kristina Henriksson (C) 4

5 97 Val av två protokolljusterare Anders Josefsson (M) och Jörgen Naalisvaara (MP) utses till att jämte ordföranden justera protokollet. Justeringen äger rum den 27 november i Landstingshuset, Luleå. Motion under beredning: 98 Information från presidiet Motion nr 4-12 om sned könsfördelning inom politiska nämnder, styrelser och beredningar inom landstinget, i landstingsägda bolag och medlemsorganisationer (Jens Sundström, FP). Anteckning Lars U Granberg (S) och Erik Söderlund (-) påbörjar tjänstgöringen kl Följande fråga har lämnats in: 99 Anmälan av fråga Nr 3-12 om landstingets rutiner för projektuppföljning (Jens Sundström, FP). 100 Landshövdingen har ordet Anförande av landshövding Sven-Erik Östergren. 5

6 101 Utdelning av kulturstipendier Kulturstipendier utdelas till: Anna Azcárate, skådespelare Christian Svarfvar, violinist Lina Stoltz, författare Liselott Wajstedt, konstnär. Heders- förtjänststipendiet utdelas till: Kjell Lundholm, författare och förre museiman Idrottsstipendiet utdelas till: Frida Aili, basketspelare Idrottsledarstipendiet utdelas till: Siv Tjärner, friidrottsledare 102 Verksamhetsrapport 2012 från programberedningen Dnr Ärendebeskrivning Programberedningen lämnar sin verksamhetsrapport för Överläggning I överläggningen deltog Lars U Granberg (S), Kenneth Backgård (NS), Kerstin Hübinette (FP), Per-Arne Kerttu (C), Rolf Wessel (M), Bengt Ek (S), Maria Burström (S), Stefan Tornberg (C), Britt Westerlund (S), Marianne Viita (S), Gunnar Selberg (C), Staffan Eriksson (M), Ingmari Åberg (V), Jens Sundström (FP). Yrkande och propositionsordning Yrkande Bengt Ek (S), Kerstin Hübinette (FP) och Jens Sundström (FP): Programberedningens verksamhetsrapport remitteras till landstingsstyrelsen för beredning. 6

7 Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att det vinner majoritet. Beslut Programberedningens verksamhetsrapport remitteras till landstingsstyrelsen för beredning. 103 Verksamhetsrapporter 2012 från regionala beredningen Dnr Ärendebeskrivning Regionala beredningen lämnar sin verksamhetsrapport för Överläggning I överläggningen deltog Lennart Thörnlund (S), Kenneth Backgård (NS), Bo Hultin (M), Jens Sundström (FP), Gunnar Selberg (C) och Hans Swedell (M). Yrkande och propositionsordning Yrkande Lennart Thörnlund (S) och Kenneth Backgård (NS): Regionala beredningens verksamhetsrapport remitteras till landstingsstyrelsen för beredning. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att det vinner majoritet. Beslut Regionala beredningens verksamhetsrapport remitteras till landstingsstyrelsen för beredning. 7

8 104 Ajournering Sammanträdet ajourneras kl för att återupptas nästa dag kl Torsdag den 22 november Upprop Ledamöterna anmäler sig närvarande enligt uppropet i 96 med följande undantag: Lars Rehnberg (S) ersätter Lars U Granberg (S). Ann Christin Nilsson (S) och Agneta Granström tjänstgör. Ej tjänstgörande ersättare anmäler sig närvarande enligt uppropet i 96 med följande undantag: Glenn Berggård (V) ersätts av Kati Jääskeläinen (V) Sari Hedlund (M) deltar ej. 106 Verksamhetsrapport 2012 från hälso- och sjukvårdsberedningarna Dnr Ärendebeskrivning Hälso- och sjukvårdsberedningarna lämnar verksamhetsrapport för Överläggning I överläggningen deltog Anita Gustavsson (S), Birgitta Gidblom (S), Lennart Holm (S), Ingmari Åberg (V), Kenneth Backgård (NS), Gunnar Selberg (C), Kristina Henriksson (C), Monica Carlsson (V), Sven Holmqvist (S), Lage Hortlund (M), Kurt-Åke Andersson (S), Britt Westerlund (S), Anna-Lena Johansson (MP), Mattias Karlsson (M), Erik Lundström (FP), Jörgen Naalisvaara (MP), Lage Hortlund (M), Göran Höglund (M) och Jens Sundström (FP). 8

9 Yrkanden och propositionsordning Yrkande 1 Ingmari Åberg (V), Anita Gustavsson (S), Monica Carlsson (V), Britt Westerlund (S), Kenneth Backgård (NS), Birgitta Gidblom (S), Jens Sundström (FP) och Erik Lundström (FP): Hälso- och sjukvårdsberedningarnas verksamhetsrapport remitteras till landstingsstyrelsen för beredning. Yrkande 2 Mattias Karlsson (M), Lage Hortlund (M) och Gunnar Selberg (C): Rapporten läggs till handlingarna. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att yrkande 1 vinner majoritet. Beslut Hälso- och sjukvårdsberedningarnas verksamhetsrapport remitteras till landstingsstyrelsen för beredning. Reservation Av ledamöterna i (M)- och (C)-gruppen till förmån för yrkande Reviderat ekonomiavsnitt till Landstingsplan Dnr 4-12 Ärendebeskrivning Förslag till revidering av Landstingsplan har utarbetats. Uppdatering har skett av avsnitten: Omvärlden landstinget - framtiden: Svensk ekonomi, Skatteunderlagstillvät samt Landstingens och kommunernas ekonomi. Budget och resultatprognos: Hela avsnittet. Uppdatering har skett med nya planeringsförutsättningar från Sveriges Kommuner och Landsting per oktober. Budgettekniska omfördelningar har gjorts mellan verksamheterna. Revideringarna fastställs. Styrelsens förslag till beslut 9

10 Yrkanden och propositionsordning Yrkande 1 Kent Ögren (S) och Agneta Granström (MP): Beslutsförslaget bifalls. Kenneth Backgård (NS): Yrkande 2 Sjukvårdspartiets ursprungliga plan, kompletterad med nytt ekonomiavsnitt och prognoser. Konsekvensändringar i planen med utgångspunkt från detta. Yrkande 3 Mattias Karlsson (M), Jens Sundström (FP) och Stefan Tornberg (C): Ekonomiavsnittet till landstingsplan omarbetas i enlighet med alliansens landstingsplan och rådande förutsättningar. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att yrkande 1 vinner majoritet. Enligt beslutsförslaget. Beslut Reservation 1 Av ledamöterna i (NS)-gruppen till förmån för yrkande 2. Reservation 2 Av ledamöterna i (M)- (C)- och (FP)-grupperna till förmån för yrkande Landstingsfullmäktiges regler 2013 Dnr Ärendebeskrivning Förslag till regler för landstingsfullmäktige år 2013 har utarbetas. Med anledning av att det pågår en översyn av landstingets planerings- och uppföljningsprocess kommer avsnittet att uppdateras senare. Reglerna fastställs. Styrelsens förslag till beslut 10

11 Yrkanden och propositionsordning Yrkande 1 Kent Ögren (S) och Maria Burström (S): Beslutsförslaget bifalls. Kenneth Backgård (NS): Yrkande 2 Reglerna anpassas till sjukvårdspartiets förslag till landstingsplan. Yrkande 3 Mattias Karlsson (M), Jens Sundström (FP) och Stefan Tornberg (C): Landstingsfullmäktiges regler 2013 utformas i enlighet med alliansens landstingsplan. Yrkande 4 Maria Burström (S), Kent Ögren (S), Kurt-Åke Andersson (S), Jens Sundström (FP), Mattias Karlsson (M), Kenneth Backgård (NS), Kristina Bäckström (C), Monica Carlsson (V) och Jörgen Naalisvaara (MP): Avsnittet Avgifter, avgiftsbefrielse, ändras: Ingen avgift tas ut för barn och ungdomar under 18 år vid besök i öppen hälso- och sjukvård. Yrkande 5 Maria Burström (S), Kent Ögren (S), Kurt-Åke Andersson (S), Mattias Karlsson (M), Jens Sundström (FP), Kristina Bäckström (C), Monica Carlsson (V) och Jörgen Naalisvaara (MP): Avsnittet Avgifter, avgiftsbefrielse, ändras: Regeln om avgiftsfrihet vid återbesök inom sju dagar vid besök för akut luftvägsinfektion, då behandlande läkare vill avvakta med antibiotikabehandling, ska även omfatta urinvägsinfektion samt hud- och mjukdelsinfektion. Kenneth Backgård (NS): Yrkande 6 Landstingsstyrelsen får i uppdrag att göra redaktionella ändringar i landstingsfullmäktiges regler. Jens Sundström (FP): Yrkande 7 Värdet för ersättningen till blodgivare höjs till 60 kr. Propositionsordning Ordföranden ställer först proposition på yrkandena 1, 2 och 3 och finner att yrkande 1 vinner majoritet. Därefter ställer ordföranden proposition på vart och ett av tilläggsyrkandena 4, 5, 6 och 7 och finner att de vinner majoritet. 11

12 För vart och ett av tilläggsyrkandena frågar ordföranden om beslutet är enhälligt vilket bifalls. Beslut Enligt beslutsförslaget med komplettering av yrkandena 4-7. Reservation 1 Av ledamöterna i (NS)-gruppen till förmån för yrkande 2. Reservation 2 Av ledamöterna i (M)-, (C)- och (FP)- grupperna till förmån för yrkande 3. Anteckning Doris Messner (NS) avbryter tjänstgöringen kl och ersätts av Margareta Dahlén (NS). Hans Swedell (M) avbryter tjänstgöringen kl och ersätts av Rolf Wessel (M). Sven Holmqvist (S), Ove Haarala (V) och Erika Sjöö (NS) avbryter tjänstgöringen kl Återremitterat ärende: Uppdrag 2013 för fullmäktiges beredningar Dnr Ärendebeskrivning I arbetsordningen för landstingsfullmäktige anges att presidiet ska föreslå uppdrag för nästkommande år för samtliga beredningar. Inför presidiets arbete med val av uppdrag har samtliga beredningarna under våren 2012 fått ge förslag på ämnesområden. Presidiet har därefter formulerat ett förslag som har förankrats beredningsordförandena. Kriterier för val av uppdrag I sitt arbete med val av uppdrag har presidiet använt följande kriterier: Länsperspektiv Resultatet av beredningarnas arbete ska belysa förhållanden över hela länet och för hälso- och sjukvårdsberedningarnas del även kunna jämföras sinsemellan. In och omvärldsbevakning 12

13 Beredningarnas uppdrag bör ligga i linje med landstingets arbete och harmoniera med signaler och trender från omvärlden. Påverkansmöjligheter Uppdragen leder till att utvecklingsmöjligheter kan identifieras och hälsovinster i länet uppnås. Möjlighet till dialog Uppdraget måste gå att diskutera i en dialog, för hälso- och sjukvårdsberedningarna och Regionala beredningen i ett medborgarperspektiv och för Programberedningen i ett patient- och närståendeperspektiv. Nyhetsvärde Uppdraget ska innefatta ett nytt ämne eller belysa ett tidigare ämne på ett nytt sätt. Presidiets förslag till landstingsfullmäktige den 18 oktober Presidiet föreslår följande uppdrag för beredningarna 2013: Regionala beredningen Morgondagens kommunikationer. Fortsättning på 2012 års uppdrag nu med inriktning på vägar, järnvägar och sjöfart Uppdraget skall fokusera på kommunikationernas betydelse för tillväten i länet samt förverkligandet av landstingets vision om att norrbottningarna skall leva ett rikt och utvecklande liv i en region med livskraft och tillvät. I uppdraget skall även ingå att belysa vad konsumenter och producenter anser om befintliga och framtida behov av kommunikations samt hur frågan kan kopplas till miljöaspekten och landstingsplanens mål attraktiv region. Demenssjukdomar. Programberedningen Ett av landstingsplanens mål är god hälsa och god vård. Programberedningens uppdrag är med detta mål i fokus efter dialog med patienter och anhöriga teckna en bild av demensvården i Norrbotten. Vilken vård erbjuds, var i länet finns vården, vad fungerar bra samt vad som behöver utvecklas. Hälso- och sjukvårdsberedningarna Framtidens möte med vården, utifrån följande teman: e-hälsa (hälso- och sjukvård med stöd av distansöverbryggande teknik) information/vägledning ansvar/rollfördelning Uppdraget innebär att möta medborgarna i samtal om vilka krav de ställer när det gäller mötet med vården, idag och i framtiden. Ur de behov som framkommer i medborgardialogen ska beredningarna sedan visa på viktiga framtida utvecklingsområden i gränssnittet där patienten och vården möts. 13

14 Styrelsens förslag till beslut till landstingsfullmäktige den 18 oktober Presidiets förslag till uppdrag 2013 för fullmäktiges beredningar fastställs. Yrkanden och beslut vid ärendets behandling vid landstingsfullmäktige den 18 oktober Yrkande 1 Kent Ögren (S), Lennart Thörnlund (S), Ingmari Åberg (V), Anita Gustavsson (S), Britt Westerlund (S), Kurt-Åke Andersson (S), Jens Sundström (FP), Anne Kotavuopio Jatko (FP) och Erik Lundström (FP): Beslutsförslaget bifalls. Yrkande 2 Stefan Tornberg (C), Kenneth Backgård (NS), Johnny Åström (NS), Mattias Karlsson (M) och Gunnar Selberg (C): Beslutsförslaget kompletteras enligt följande: 1 Uppdragen till regionala beredningen och hälso- och sjukvårdsberedningarna kompletteras med: Krav på kunskapsgenomgångar inom respektive områden samt att resultatet av medborgardialogerna kvalitetssäkras ur statistiskt hänseende. 2 Uppdraget för regionala beredningen kompletteras så att beredningen har att analysera och utvärdera regionens samlade arbete för att förverkliga viktiga infrastruktursatsningar e vis byggandet av Norrbotniabanan, förstärkning av Malmbanan och upprustning av Inlandsbanan. 3 Uppdraget för hälso- och sjukvårdsberedningarna kompletteras med att analysera hur mötet med vården förändrats av följande förändringar: Nord: nedläggning av BB-förlossning och akutkirurgin vid Kiruna sjukhus Syd: indragning av läkarjouren i Arjeplog och bristande läkarkontinuitet i Arvidsjaur Öst: nedläggning av OBS-platserna i Haparanda Mitt: etablering av nya vårdcentraler i Luleå och Boden Johnny Åström (NS): Yrkande 3 Beslutsförslaget ändras enligt följande: Programberedningen, Demenssjukdomar. Ett av landstingsplanens mål är god hälsa och god vård. Programberedningens uppdrag är med detta mål i fokus efter dialog med patienter och anhöriga teckna en bild av demensvården i landstinget. Vilken vård erbjuds, var i länet finns vården, vad fungerar bra samt vad som behöver utvecklas. 14

15 Yrkande 4 Stefan Tornberg (C), Mattias Karlsson (M); Gunnar Selberg (C): Ärendet återremitteras med följande motivering: 1 Ärendet återremitteras till presidiet för att överväga att uppdragen till regionala beredningen och hälso- och sjukvårdsberedningarna kompletteras med: Krav på kunskapsgenomgångar inom respektive områden samt att resultatet av medborgardialogerna kvalitetssäkras ur statistiskt hänseende. 2 Uppdraget för regionala beredningen kompletteras så att beredningen har att analysera och utvärdera regionens samlade arbete för att förverkliga viktiga infrastruktursatsningar e vis byggandet av Norrbotniabanan, förstärkning av Malmbanan och upprustning av Inlandsbanan. 3 Uppdraget för hälso- och sjukvårdsberedningarna kompletteras med att analysera hur mötet med vården förändrats av följande förändringar: Nord: nedläggning av BB-förlossning och akutkirurgin vid Kiruna sjukhus Syd: indragning av läkarjouren i Arjeplog och bristande läkarkontinuitet i Arvidsjaur Öst: nedläggning av OBS-platserna i Haparanda Mitt: etablering av nya vårdcentraler i Luleå och Boden Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på återremissyrkandet och finner att det avslås. Votering begärs. Votering Med 44 ja-röster för bifall till att ärendet ska avgöras idag och 26 nej-röster för bifall till återremissyrkandet bifalls återremissyrkandet. En ledamot var frånvarande. Ledamöterna röstar enligt följande: Ledamot Ja Nej Avstår Frånv Kent Ögren Britt Westerlund Leif Bogren Anita Gustafsson Thor Viklund Kristina Sjögren Frida Heikki, ersättare Ida Johansson Agneta Burman, ersättare Inge Andersson, ersättare Lennart Synnergren Sven Holmqvist Erkki Haarala, ersättare Britt-Marie Vikström Kurt-Åke Andersson Lennart Holm 15

16 Ledamot Ja Nej Avstår Frånv Agneta Lipkin Tomas Vedestig Håkan Bäckström Birgitta Gidblom Ann Kristin Nilsson Christer Carlsson, ersättare Roland Nirlén Anders Öberg Ingela Uvberg Nordell Lennart Thörnlund Maria Burström Gunnar Gabrielsson Brita Ström Fredrik Hansson Marianne Viita Bengt Ek Elisabeth Lindberg Monica Carlsson Gunnel Sandlund Marianne Jakobsson, ersättare Bo Engström Ove Haarala Ingmari Åberg Agneta Granström Jörgen Naalisvaara, ersättare Kenneth Backgård Ann-Christin Åström Bernt Nordgren Jörgen Afvander Erkki Bergman Anders Bohm Bo Ek Dan Ankarholm Doris Messner Johnny Åström Anders Sundström Erika Sjöö, ersättare Margareta Henricsson Mattias Karlsson Gunilla Wallsten Daniel Bergman Bo Hultin Anders Rönnqvist, ersättare Hans Swedell Anders Josefsson Nihad Zara Camilla Rydbjörk Stefan Tornberg Kristina Bäckström, ersättare Perarne Kerttu Gunnar Selberg 16

17 Ledamot Ja Nej Avstår Frånv Jens Sundström Erik Lundström Anne Kotavuopio Jatko Erik Söderlund Summa Ärendet återremitteras. Beslut Presidiets beredning med anledning av beslut om återremiss Yrkande 3 Programberedningen: Demenssjukdomar. Ett av landstingsplanens mål är god hälsa och god vård. Programberedningens uppdrag är med detta mål i fokus efter dialog med patienter och anhöriga teckna en bild av demensvården i landstinget. Vilken vård erbjuds, var i länet finns vården. Vad fungerar bra samt vad som behöver utvecklas. Presidiets förslag I yrkandet föreslås att programberedningen skall begränsa sitt uppdrag genom att enbart titta på vård för demenssjuka som handhas av landstinget. Programberedningen har enligt landstingets styrdokument till uppgift att utifrån ett patient- och närståendeperspektiv på verksamhetens innehåll öka kunskapen om patienters och närståendes behov. Med detta som utgångspunkt blir det en självklarhet att i dialogen med patienter och anhöriga utgå från patienten och dennes behov i centrum. Att i detta samtal utesluta att tala om all vård och omsorg som har en annan huvudman eller som sker i samverkan med andra aktörer än landstinget skulle gå tvärtemot synsättet om patienten i centrum. Presidiet anser att det är bra om programberedningen målar en bild av demensvården i länet, detta med tanke på att allt mer vård idag sker i samverkan med olika aktörer samt det faktum att hemsjukvården under 2013 kommer att få kommunerna som huvudman. Med hänvisning till ovanstående föreslår presidiet att yrkande 3 avslås. Yrkande 4:1 Ärendet återremitteras till presidiet för att överväga att uppdragen till regionala beredningen och hälso- och sjukvårdsberedningarna kompletteras med: Krav på kunskapsgenomgångar inom respektive områden samt att resultatet av medborgardialogerna kvalitetssäkras ur statistiskt hänseende. Presidiets förslag Yrkande 4:1 handlar om två olika krav när det gäller regionala beredningen samt hälso- och sjukvårdsberedningarna, dels kravet om kunskapsgenomgångar och dels kravet om att resultatet av medborgardialogerna skall vara statistiskt kvalitetssäkrade. När det gäller kunskapsgenomgångar erbjuds redan idag ledamöterna i respektive beredning en kunskapsuppbyggnad innan själva medborgardialogen sker. Presidiets delar också uppfattningen om att 17

18 det är viktigt att ledamöterna har en viss kunskap om det område som är aktuellt, detta för att i medborgardialogen verkligen förstå medborgarnas upplevda behov. Mycket av den statistik som vi tar del av varje dag är inte statistiskt säkerställd. Det kan handla om enkla mätningar där syftet inte är vetenskapligt eller där statistisk säkerhet inte bedöms som lika avgörande för resultatet. Att resultatet i en undersökning är statistiskt säkerställt eller signifikant ställer stora krav på såväl metod som utförare. Med kvalitetssäkring ur en statistisk synpunkt menas oftast att det råder en viss grad av säkerhet (konfidens), vilket innebär att skillnaden mellan två enheter är för stor för att bero på slumpen. Statistiker skapar för att undersöka signifikansen i ett resultat ett intervall som med en viss grad av säkerhet, oftast 95% innehåller de sanna värdet. Resultaten i beredningarnas rapporter skall på intet vara vetenskapliga sanningar utan istället ge en bild av vad medborgare i länet anser om de behov de har av sjuk- och hälsovård. Om vi eftersträvar statistiskt kvalitetsgranskade resultat bör vi istället vända oss till professionella statistiker. Med hänvisning till ovanstående föreslår presidiet att kravet om att resultaten av medborgardialogen skall vara statistiskt kvalitetssäkrade avslås samt att presidiets förslag kompletteras med följande tet: inför varje uppdrag skall ledamöterna i samtliga beredningar erbjudas en kunskapsuppbyggnad anpassad efter respektive berednings uppdrag. Yrkande 4:2 Uppdraget för regionala beredningen kompletteras så att beredningen har att analysera och utvärdera regionens samlade arbete för att förverkliga viktiga infrastruktursatsningar e vis byggandet av Norrbotniabanan, förstärkning av Malmbanan och upprustning av Inlandsbanan. Presidiets förslag Den regionala beredningen har uppdraget att öka kunskapen om medborgarnas behov samt verka för bättre kontakter mellan medborgare och förtroendevalda. Beredningen består av 13 ledamöter som alla är fritidspolitiker och kan maimalt ta femton dagar i anspråk för beredningsarbetet. Till beredningen finns även knutet en 50% utredartjänst. Att med dessa knappa resurser ställa krav på att regionala beredningen skall analysera och utvärdera alla infrastruktursatsningar som görs inom regionen är orimligt. Om landstingsfullmäktige anser att det är av vikt att utreda arbetet för att förverkliga infrastruktursatsningar i Norrbotten bör detta uppdrag gå till landstingsstyrelsen och då som ett särskilt ärende. Därtill skall beredningens ledamöter inte verka som tjänstemän utan som politiker som i dialog med norrbottningarna skapar en bild av medborgarnas behov. Att lyssna till medborgarnas tankar om behov och göra analyser av infrastruktursatsningar är två väsensskilda uppdrag. Med hänvisning till ovanstående föreslår presidiet att yrkande 4:2 avslås. Yrkande 4:3 Uppdraget för hälso- och sjukvårdsberedningarna kompletteras med att analysera hur mötet med vården förändrats av följande förändringar: Nord: nedläggning av BB-förlossning och akutkirurgin vid Kiruna sjukhus 18

19 Syd: indragning av läkarjouren i Arjeplog och bristande läkarkontinuitet i Arvidsjaur Öst: nedläggning av OBS-platserna i Haparanda Mitt: etablering av nya vårdcentraler i Luleå och Boden Presidiets förslag Förslaget på uppdrag för hälso- och sjukvårdsberedningarna 2013 är att med framtiden i sikte möta medborgarna i samtal om vilka krav de ställer på gränssnittet där medborgaren i en eller annan form möter någon form av vård. Ur de behov som framkommer i medborgardialogen skall beredningarna sedan visa på viktiga framtida utvecklingsområden i mötet med vården. I yrkande 4:3 föreslås att hälso- och sjukvårdsberedningarnas uppdrag skall kompletteras med att även ge ledamöterna i uppgift att, utifrån den geografiska indelningen, analysera hur mötet med vården har förändrats av ett antal omdaningar av landstingets verksamhet som har genomförts. Alla de förändringar som föreslås analyseras är redan verkställda och medborgarna har på olika sätt getts möjlighet att framföra sina åsikter om omställningarna. Att med en analys av förändringar som genomförts för flera år sedan säga något om medborgarnas behov när det gäller det framtida mötet med vården är ur ett logiskt perspektiv orimligt. Dessutom framgår av landstingsfullmäktiges arbetsordning 9 att: presidiet föreslår uppdrag för nästkommande år för samtliga beredningar. För att möjliggöra jämförelser och säkerställa att medborgarnas behov belyses ut ett länsperspektiv ska förslaget till uppdrag för hälso- och sjukvårdsberedningarna vara gemensamt Med hänvisning till ovanstående föreslår presidiet att yrkande 4:3 avslås Presidiets förslag till beslut Presidiet föreslår följande uppdrag för beredningarna 2013: Regionala beredningen Morgondagens kommunikationer. Fortsättning på 2012 års uppdrag nu med inriktning på vägar, järnvägar och sjöfart Uppdraget skall fokusera på kommunikationernas betydelse för tillväten i länet samt förverkligandet av landstingets vision om att norrbottningarna skall leva ett rikt och utvecklande liv i en region med livskraft och tillvät. I uppdraget skall även ingå att belysa vad konsumenter och producenter anser om befintliga och framtida behov av kommunikations samt hur frågan kan kopplas till miljöaspekten och landstingsplanens mål attraktiv region. Programberedningen Demenssjukdomar. Ett av landstingsplanens mål är god hälsa och god vård. Programberedningens uppdrag är med detta mål i fokus efter dialog med patienter och anhöriga att teckna en bild av demensvården i Norrbotten. Vilken vård erbjuds, var i länet finns vården, vad fungerar bra samt vad som behöver utvecklas. Hälso- och sjukvårdsberedningarna Framtidens möte med vården, utifrån följande teman: 19

20 e-hälsa (hälso- och sjukvård med stöd av distansöverbryggande teknik) information/vägledning ansvar/rollfördelning Uppdraget innebär att möta medborgarna i samtal om vilka krav de ställer när det gäller mötet med vården, idag och i framtiden. Ur de behov som framkommer i medborgardialogen ska beredningarna sedan visa på viktiga framtida utvecklingsområden i gränssnittet där patienten och vården möts. Gemensamt för beredningarna Inför varje uppdrag skall ledamöterna i samtliga beredningar erbjudas en kunskapsuppbyggnad anpassad efter respektive berednings uppdrag. Enligt beslutsförslaget. Styrelsens förslag till beslut Yrkanden och propositionsordning Yrkande 1 Jens Sundström (FP), Johnny Åström (NS) och Leif Bogren (S): Beslutsförslaget bifalls. Yrkande 2 Stefan Tornberg (C), Mattias Karlsson (M) och Gunnar Selberg (C): Beslutsförslaget kompletteras enligt följande: 1 Uppdragen till regionala beredningen och hälso- och sjukvårdsberedningarna kompletteras med: Krav på kunskapsgenomgångar inom respektive områden samt att resultatet av medborgardialogerna kvalitetssäkras ur statistiskt hänseende. 2 Uppdraget för regionala beredningen kompletteras så att beredningen har att analysera och utvärdera regionens samlade arbete för att förverkliga viktiga infrastruktursatsningar e vis byggandet av Norrbotniabanan, förstärkning av Malmbanan och upprustning av Inlandsbanan. 3 Uppdraget för hälso- och sjukvårdsberedningarna kompletteras med att analysera hur mötet med vården förändrats av följande förändringar: Nord: nedläggning av BB-förlossning och akutkirurgin vid Kiruna sjukhus Syd: indragning av läkarjouren i Arjeplog och bristande läkarkontinuitet i Arvidsjaur Öst: nedläggning av OBS-platserna i Haparanda Mitt: etablering av nya vårdcentraler i Luleå och Boden 20

21 Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att yrkande 1 vinner majoritet. Enligt beslutsförslaget. Beslut Reservation Av ledamöterna i (M)- och (C)-grupperna till förmån för yrkande 2. Anteckning Håkan Bäckström (S), Bo Ek (NS) och Gunnar Selberg (C) avbryter tjänstgöringen kl Motion nr 3-12 om sjukresor inom kollektivtrafiken Väckt av Jens Sundström (FP): Dnr Motionen Samordning och effektivitet för samhällssubventionerade resor. Det var ledorden i den nya kollektivtrafiklagen och skälet till att det nu runt om i landet bildats Kollektivtrafik-myndigheter på länsnivå. Syftet är vällovligt och det arbete som nu genomförs kommer säkert leda till att den fragmentiserade floran av samhällsbetalda resor ansas och samordnas på länsnivå. I landstinget är sjukresorna en stor fråga både vad gäller kostnaderna för resandet men även kostnaden för att administrera systemet med alla småutlägg som ska ersättas till patienterna. De finns både ekonomiska och miljömässiga skäl till att försöka styra över så många sjukresor som möjligt till kollektivtrafiken. Landstinget står idag för en stor del av förlusttäckningen inom Norrbottens kollektivtrafik och har på sätt och vis redan betalat för att våra patienter borde kunna nyttja kollektivtrafiken utan ytterligare kostnad. Detta borde gälla all busstrafik och tågtrafik som är samhällssubventionerad och ligger under Kollektivtrafikmyndigheten. Administrativt finns det stora pengar att tjäna om en skriftlig kallelse till vården också kunde användas som biljett till vårdtillfället. Att göra det avgiftsfritt innebär också på sikt att det är möjligt att dra in möjligheten till ersättning för bilresor för de patienter som otvivelaktigt har möjlighet att nyttja kollektivtrafiken. 21

Landstingsfullmäktiges föredragningslista

Landstingsfullmäktiges föredragningslista Landstingsfullmäktiges föredragningslista Sammanträdet den 16-17 november 2011 Tid: 16 november kl 10.00 17 november kl 09.00 Lokal: Landstingshuset, sessionssalen Sammanträdet öppnas...3 Anmälan om ny

Läs mer

Landstingsfullmäktiges protokoll

Landstingsfullmäktiges protokoll Landstingsfullmäktiges protokoll Sammanträdet den 29 december 2014 132 137 Inga Gustafsson, sekreterare Justerat den 29 december 2014 Elisabeth Lindberg, ordförande Ove Haarala, justerare Gunilla Wallsten,

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 18 juni 2003 146 151 Yvonne Stålnacke (s), ordförande Kenneth Backgård (ns) Kent Ögren (s), vice ordförande Margareta Henricsson (ns) Marita Björkman (s)

Läs mer

Förslag på riksdagslista (ålder på valdagen)

Förslag på riksdagslista (ålder på valdagen) 2013-10-13 Förslag på riksdagslista (ålder på valdagen) 1. Sven-Erik Bucht, Haparanda, 59 år 2. Hannah Bergstedt, Piteå, 37 år 3. Fredrik Lundh Sammeli, Luleå, 37 år 4. Ida Karkainen, Haparanda, 26 år

Läs mer

Landstingsfullmäktiges protokoll

Landstingsfullmäktiges protokoll Landstingsfullmäktiges protokoll Sammanträdet den 19 februari 2014 1 17 Inga Gustafsson, sekreterare Justerat den 26 februari 2014 Elisabeth Lindberg, ordförande Stefan Tornberg, justerare Anders Öberg,

Läs mer

Landstingsfullmäktiges föredragningslista

Landstingsfullmäktiges föredragningslista Landstingsfullmäktiges föredragningslista Sammanträdet den 19 februari 2014 Tid: Kl 10.00 Lokal: Sessionssalen, Landstingshuset, Luleå Sammanträdet öppnas... 3 Anmälan om inkallade ersättare... 3 Upprop...

Läs mer

Landstingsfullmäktiges protokoll

Landstingsfullmäktiges protokoll Landstingsfullmäktiges protokoll Sammanträdet den 16-17 november 2011 104 128 Inga Gustafsson, sekreterare Justerat den 22 november 2011 Elisabeth Lindberg, ordförande Brita Ström, justerare Jens Sundström,

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 13 augusti 2003 160 165 Yvonne Stålnacke (s), ordförande Kenneth Backgård (ns) Kent Ögren (s), vice ordförande Margareta Henricsson (ns) Marita Björkman

Läs mer

Motion om utvärdering av EU projekt med kommunal medfinansiering

Motion om utvärdering av EU projekt med kommunal medfinansiering Kommunfullmäktige 2009 11 30 200 476 2010 11 29 179 422 Kommunstyrelsen 2010 11 15 209 506 Arbets och personalutskottet 2010 10 11 190 398 Dnr 09.729 008 novkf37 Motion om utvärdering av EU projekt med

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 28 maj 2013 97 133 ande Kent Ögren (S), ordf 97-108, 111-133 Agneta Granström (MP) Britt Westerlund (S), v ordf Kenneth Backgård (NS) Anders Öberg (S) Doris

Läs mer

Beredning SYD. Piteå. Arjeplog. Arvidsjaur Älvsbyn. Peter Eriksson. Ordförande Ida. Anita Johansson (S) (S) Gustavsson (S) Elisabeth Bramfeldt (v)

Beredning SYD. Piteå. Arjeplog. Arvidsjaur Älvsbyn. Peter Eriksson. Ordförande Ida. Anita Johansson (S) (S) Gustavsson (S) Elisabeth Bramfeldt (v) Beredning Piteå SYD Arjeplog Ordförande Ida Anita Johansson (S) Gustavsson (S) Peter Eriksson (S) Elisabeth Bramfeldt (v) Marta Berglund (MP) Lage Hortlund (M) Martin Åström (NS) Arvidsjaur Älvsbyn Ulla

Läs mer

Landstingsfullmäktiges protokoll

Landstingsfullmäktiges protokoll Landstingsfullmäktiges protokoll Sammanträdet den 12 13 juni 2013 40 67 Inga Gustafsson, sekreterare Justerat den 18 juni 2013 Elisabeth Lindberg, ordförande Stefan Tornberg, justerare Jörgen Naalisvaara,

Läs mer

Landstingsfullmäktiges protokoll

Landstingsfullmäktiges protokoll Landstingsfullmäktiges protokoll Sammanträdet den 1 juli 2016 71 77 Inga Gustafsson, sekreterare Justerat den 1 juli 2016 Elisabeth Lindberg, ordförande Ingmari Åberg, justerare Birgit Meier Thunborg,

Läs mer

PROTOKOLL BARN- OCH UTBILDNINGSBEREDNINGEN OCH SOCIALBEREDNINGEN GEMENSAMT

PROTOKOLL BARN- OCH UTBILDNINGSBEREDNINGEN OCH SOCIALBEREDNINGEN GEMENSAMT Sida 1 (9) PLATS Norrbottens Kommuner, Kungsgatan 23 B, Luleå BESLUTANDE Sven Nordlund, (mp), Kalix Carina Sammeli, (s), Luleå ÖVRIGA DELTAGARE Ingrid Carlenius, kansliet Annica Henriksson, kansliet Kjell-Åke

Läs mer

RKM3s REGIONALA KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN NORRBOTTEN

RKM3s REGIONALA KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN NORRBOTTEN RKM3s PROTOKOLL 1(7) Sammanträdesdatu m Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande Övriga närvarande tisdagen den 30 augusti 2016 k1.11.00 13.00 Sammanträdesrummet, Länstrafiken i Norrbotten, Överkalix

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2011-02-10 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

Verksamhetsplan 2008

Verksamhetsplan 2008 Verksamhetsplan 2008 Programberedningen Vision Programberedningen ska bidra till att patienters och deras närståendes åsikter och behov förmedlas till landstingsfullmäktige. Beredningen har även ansvar

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 19 november 1996 188-192 Beslutande Karl-Gunnar Holmqvist (s), ordförande Lars Spolander (m) Kenneth Backgård (ns) Harry Nyström (v) Göte Pettersson (fp)

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

BD pop ansöker från kulturförvaltningen om ett bidrag på 200 000 kr/år i tre år.

BD pop ansöker från kulturförvaltningen om ett bidrag på 200 000 kr/år i tre år. Kulturnämnden 2007-11-22 73 10 Kulturnämndens arbetsutskott 2007-11-08 55 9 BD pop ansöker från kulturförvaltningen om ett bidrag på 200 000 kr/år i tre år. BD pop ansöker från Luleå kommun om totalt 500

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Protokoll 1(8) Beredningen för demokrati och länsutveckling Datum: 2009-10-08

Protokoll 1(8) Beredningen för demokrati och länsutveckling Datum: 2009-10-08 Protokoll 1(8) Tid och plats för Sammanträdet Bergs kommun Svenstavik Tingshuset kl 9:00-16:00 Beslutande Stefan Wikén Gun-Marie Axelsson Gunnar Geijer Staffan Granström Karin Österberg Per-Olov Olsson

Läs mer

Landstingsfullmäktiges protokoll

Landstingsfullmäktiges protokoll Landstingsfullmäktiges protokoll Sammanträdet den 24 februari 2011 1 20 Inga Gustafsson, sekreterare Justerat den 2 mars 2011 Elisabeth Lindberg, ordförande Ingmari Åberg, justerare Stefan Tornberg, justerare

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Eva Engström Sekreterare. Monica Olsson (s) Hans-Åke Bergman (c)

Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Eva Engström Sekreterare. Monica Olsson (s) Hans-Åke Bergman (c) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (20) Sida Plats och tid Beslutande Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

Stockholms läns landsting 1 (2)

Stockholms läns landsting 1 (2) r Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2013-04-10 LS 1301-0131 LANOSTINGSSTYBaSEN Landstingsstyrelsje J 3 '04* 2 3 0 0 Ö 0 5 Riktad nyemission av aktier i Mälardalstrafik

Läs mer

8/18 Socialberedningen gemensamt

8/18 Socialberedningen gemensamt 8/18 Plats Nordkalotten Hotell och konferens, Luleå Beslutande, Barn- och utbildningsberedningen Beslutande, Socialberedningen Övriga deltagare Birgitta Persson,(s), Överkalix Kåre Strömbäck, (s), Haparanda,

Läs mer

Göran Strömqvist och Lilian Stenqvist. Kommunsekreterarens rum torsdag

Göran Strömqvist och Lilian Stenqvist. Kommunsekreterarens rum torsdag Kommunstyrelsen 2009-02-24 1 (6) Plats och tid Folkets Hus, Hällefors, kl. 12.30 12.45 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Se bilagd förteckning Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Landstingsfullmäktige 99-114

Landstingsfullmäktige 99-114 PROTOKOLL 1(7) Diarienummer Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum Närvarande: Se upprop 100 99 Öppnande Landstingsfullmäktiges ordförande Hans Rocén förklarar med ett hälsningstal landstingsfullmäktiges

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 1 juli 2016 134 139 Maria Stenberg (S), ordf Anna Hövenmark (V), ersättare Anders Öberg (S) Erkki Haarala (S), ersättare Eivy Blomdahl (S), ersättare Gustav

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 16 oktober 2013 195-199 Kent Ögren (S), ordf Britt Westerlund (S), v ordf Anders Öberg (S) Agneta Lipkin (S) Leif Bogren (S) Ann Christin Nilsson (S) Eivy

Läs mer

Landstingsfullmäktiges protokoll

Landstingsfullmäktiges protokoll Landstingsfullmäktiges protokoll Sammanträdet den 13 oktober 2011 78 103 Inga Gustafsson, sekreterare Justerat den 24 oktober 2011 Elisabeth Lindberg, ordförande Stefan Tornberg justerare Agneta Granström

Läs mer

PROTOKOLL 1(6) Sammanträdesdatum

PROTOKOLL 1(6) Sammanträdesdatum 1(6) Plats och tid: A-salen Medborgarhuset Alafors, kl 18:30-21:10 Beslutande Stina-Kajsa Melin (s), ordf Ewa Johansson (ad) och tjänstgörande ersättare Roland Wall (c) Anita Ahlberg (ad) Hasse Andersson

Läs mer

Vi tar tempen på Norrbotten! De första 10 åren med landstingets beredningar

Vi tar tempen på Norrbotten! De första 10 åren med landstingets beredningar Vi tar tempen på Norrbotten! De första 10 åren med landstingets beredningar Var med och påverka du också! År 2001 bildades sex olika beredningar med ett 80-tal fritidspolitiker som arbetar över hela länet.

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Riktad nyemission av aktier i Mälardalstrafik MÄLAB AB till Landstinget i Östergötland

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Riktad nyemission av aktier i Mälardalstrafik MÄLAB AB till Landstinget i Östergötland 1 (2) FÖRSLAG 2013:30 LS 1301-0131 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Riktad nyemission av aktier i Mälardalstrafik MÄLAB AB till Landstinget i Östergötland Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl

Läs mer

David Berglund Judith Hult Alvi Berglund Cathrine Blomqvist Mikael Abramsson Margareta Gladh Börje Lundin. Kia Carlsson. Sekreterare Paragrafer 57-69

David Berglund Judith Hult Alvi Berglund Cathrine Blomqvist Mikael Abramsson Margareta Gladh Börje Lundin. Kia Carlsson. Sekreterare Paragrafer 57-69 Sammanträdets plats och tid Lokal Konferensrummet plan 12, Östersunds sjukhus, Kyrkgatan 16, Östersund. kl 09.00 15.50 Beslutande Anna Gundersson Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Landstingsfullmäktiges protokoll

Landstingsfullmäktiges protokoll Landstingsfullmäktiges protokoll Sammanträdet den 13-14 juni 2012 46 73 Inga Gustafsson, sekreterare Justerat den 19 juni 2012 Elisabeth Lindberg, ordförande Brita Ström, justerare Jens Sundström, justerare

Läs mer

Riktad nyemission av aktier i Mälardalstrafik MÄLAB AB till Landstinget i Östergötland

Riktad nyemission av aktier i Mälardalstrafik MÄLAB AB till Landstinget i Östergötland Stockholms läns landsting 1(4) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Juridik och upphandling Handläggare: Hanna Nyström Landstingsstyrelsens arbetsutskott Ankom Stockholms iäns landsting 2013-03- 2 1 LS

Läs mer

Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl Kerstin Hörnqvist.

Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl Kerstin Hörnqvist. 1 (8) Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 19-19.35 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Gunnar Wiglöv (s), ordförande Anders Lundberg (c), 1:e vice ordförande Bo Westermark (v), 2:e vice ordförande

Läs mer

Landstingsstyrelsen 106-110

Landstingsstyrelsen 106-110 Protokoll Sammanträdesdatum 2007-06-11 Landstingsstyrelsen 106-110 Tid: Måndagen den 11 juni 2007, kl 08:30-08:55 Plats: Rådhuset, Halmstad Ledamöter Mats Eriksson (m) Gun Marie Stenström (m) Dan Skantz

Läs mer

Landstingsfullmäktiges protokoll

Landstingsfullmäktiges protokoll Landstingsfullmäktiges protokoll Sammanträdet den 9 oktober 2008 91 111 Inga Gustafsson, sekreterare Justerat den 13 oktober 2008 Leif Hjalmarsson, ordförande Erik Lundström, justerare Ingmari Åberg, justerare

Läs mer

Handlingar för beslut i kommunfullmäktige om förvärv av aktier i Investeringar i Norrbotten AB

Handlingar för beslut i kommunfullmäktige om förvärv av aktier i Investeringar i Norrbotten AB LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Avdelningen för regional utveckling, Johan Sjökvist 13 mars 2013 Dnr975-12 ^Jhr^KS2012^^3. (^ Luleå, Boden, Kalix, Ålvsbyn, ' Haparanda, Överkalix, Övertorneåoch Arvidsjaurs

Läs mer

Delägarskap i Invest in Norrbotten AB

Delägarskap i Invest in Norrbotten AB Kommunfullmäktige 2012-05-28 107 251 2012-05-14 106 269 2012-04-23 36 76 Dnr 12.229-14 majkf23 Delägarskap i Invest in Norrbotten AB Bilagor: Affärsplan Bolagsordning Aktieägaravtal Förslag till beslut

Läs mer

Brukningsavgifter för vatten och avlopp 2009

Brukningsavgifter för vatten och avlopp 2009 Kommunfullmäktige 2008-12-15 296 703 Kommunstyrelsen 2008-12-01 265 518 2008-12-15 270 538 Arbets- och personalutskottet 2008-11-24 257 635 2008-12-15 273 680 Dnr 08.718-34 deckf10 Brukningsavgifter för

Läs mer

Landstingsfullmäktiges protokoll

Landstingsfullmäktiges protokoll Landstingsfullmäktiges protokoll Sammanträdet den 19-20 och 25 november 2014 97 131 Inga Gustafsson, sekreterare Justerat den 2 december 2014 Kenneth Backgård 97-101 Elisabeth Lindberg, 102-131 Ingela

Läs mer

Sammanfattning från landstingsfullmäktige den 3 oktober 2017

Sammanfattning från landstingsfullmäktige den 3 oktober 2017 Sammanfattning från landstingsfullmäktige den 3 oktober 2017 Vid dagens sammanträde med landstingsfullmäktige var bland annat tre motioner samt beslut om namn för den planerade regionkommunen på agendan

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) Kommunfullmäktige 2009-03-10

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) Kommunfullmäktige 2009-03-10 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 15.00-15.10 Beslutande Se sid 2 Övriga deltagande Lars Björklund, sekreterare Utses justera Bert Öhlund och Hans-Eric Wallin

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 5 juni 1996 102-104 Beslutande Karl-Gunnar Holmqvist (s), ordförande Nils Sundberg (ns) Lars Spolander (m) Kenneth Backgård (ns) Harry Nyström (v) Göte Pettersson

Läs mer

Politisk samverkansberedning för vård, skola och omsorg

Politisk samverkansberedning för vård, skola och omsorg Protokoll från Politisk samverkansberedning för vård, skola och omsorg Tid och plats 27 november 2015 kl 10.00-15.00, Landstingshuset, styrelserummet Landstinget Maria Stenberg (S), ordförande Anders Öberg

Läs mer

Landstingsfullmäktiges protokoll

Landstingsfullmäktiges protokoll Landstingsfullmäktiges protokoll Sammanträdet den 17-18 juni 2008 59 90 Inga Gustafsson, sekreterare Justerat den 23 juni 2008 Leif Hjalmarsson, ordförande Brita Ström, justerare Bo Hultin, justerare Bevis

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-02-17 1 (7) Spiskupan, Bergagården, Hunneberg, Vargön ANSLAG/BEVIS. Plats

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-02-17 1 (7) Spiskupan, Bergagården, Hunneberg, Vargön ANSLAG/BEVIS. Plats 2011-02-17 1 (7) Plats Spiskupan, Bergagården, Hunneberg, Vargön Tid Torsdagen den 17 februari 2011, kl 08,30-16.00. Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2004-11-29 1 (19) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2004-11-29 kl. 19.00-22.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida.

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger kommunhuset, 2017-04-13, kl. 11.00 11.59 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Cornelia Englén,

Läs mer

Politisk samverkansberedning

Politisk samverkansberedning Protokoll Politisk samverkansberedning Tid och plats Fredag den 13 december 2013 kl 10.00-14.00 i Landstingshuset, rum 3 Landstinget Kent Ögren (S), ordf Britt Westerlund (S) Dan Ankarholm (NS) Närvarande

Läs mer

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 41 Kommunfullmäktige 2011-05-25

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 41 Kommunfullmäktige 2011-05-25 Plats och tid Kommunhuset i Sjöbo, onsdagen den 25 maj 2011 kl. 19.00-19.40, ajournering kl. 19.10-19.25 för utdelning av utmärkelsen Årets ambassadör. Beslutande Thomas Quist, ordförande Roger Karlsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2010-09-23 145(162)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2010-09-23 145(162) Styrelsen 2010-09-23 145(162) Plats Beslutande Kulturens Hus, Luleå Karl Petersen, (s), Luleå Anna Hövenmark, (v), Jokkmokk Britta Flinkfeldt-Jansson, (s), Arjeplog Tommy Nyström, (s), Gällivare Robert

Läs mer

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson Protokoll 1 (14) Plats och tid: Camp Igge, Iggesund klockan 08.30-15.30 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Kåge Wallner (MP) ordf Birgitta Medin (M) Kerstin Karlsson (M) Agneta Palmqvist (M) Marcus

Läs mer

Kommunfullmäktige () Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson, upphandlingsansvarig Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson, upphandlingsansvarig Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-10-20 1() Plats och tid Kommunhuset måndag 2014-10-20 kl 18.30-19.30 med ajournering 18.45-18.50 Beslutande Se bilaga 1 Övriga närvarande Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson,

Läs mer

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare Produktionsstyrelsen 2012-05-15 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Ragnvald Tisdagen den 15 maj 2012, klockan 19:00-21.40 Ledamöter: Johan Hjelmstrand (M), ordf. Kent Hjalmarsson

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

Hotell Storforsen, Bredsel, Älvsbyns kommun. Enligt 34, bilaga ombudsförteckning

Hotell Storforsen, Bredsel, Älvsbyns kommun. Enligt 34, bilaga ombudsförteckning 41/57 Plats Beslutande Övriga Hotell Storforsen, Bredsel, Älvsbyns kommun Enligt 34, bilaga ombudsförteckning Bo Johansson, (s), styrelseordförande, Älvsbyn Lars Häggström, (m), styrelseledamot, Arvidsjaur

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2 2006-12-29 1 (11) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-09.20 Beslutande Enligt särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 10.00-11.15 Beslutande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S) Lennart Hägglund (KD) Rose-Marie Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen (Extra sammanträde) 2014-01-08 Sida 1 (9) Kulturens Hus, Luleå

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen (Extra sammanträde) 2014-01-08 Sida 1 (9) Kulturens Hus, Luleå Styrelsen (Extra sammanträde) 2014-01-08 Sida 1 (9) Plats Kulturens Hus, Luleå Beslutande kommunrepresentanter Britta Flinkfeldt Jansson, (s), Arjeplog Lotta Åman, (s), Arvidsjaur Torbjörn Lidberg, (s),

Läs mer

103 Val av presidium i kommunfullmäktige (ordförande och vice ordförande)

103 Val av presidium i kommunfullmäktige (ordförande och vice ordförande) s sammanträde Måndag 20 oktober kl 18.00 i kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset, Ulricehamn Ärendelista 103 Val av presidium i kommunfullmäktige (ordförande och vice ordförande) 2014-2018. 104 Val

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

Plats och tid Furåsen, Färgelanda, onsdag , kl :00

Plats och tid Furåsen, Färgelanda, onsdag , kl :00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(15) Plats och tid Furåsen, Färgelanda, onsdag, kl. 19.00 21:00 Beslutande Övriga deltagare 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, totalt 29 beslutande Se närvarolistan

Läs mer

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande.

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande. SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.15 Beslutande Övriga deltagare 30 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

PROTOKOLL. Demokrati och länsutvecklingsberedningen Datum: 2008-01-10

PROTOKOLL. Demokrati och länsutvecklingsberedningen Datum: 2008-01-10 Demokrati och länsutvecklingsberedningen Datum: 2008-01-10 Tid och plats för sammanträdet Beslutande Musslan, Östersunds sjukhus den 10 januari 2008 kl 09.00-16.30 Sandal Björn Axelsson Gun-Marie Geijer

Läs mer

Protokoll. Kommunfullmäktige

Protokoll. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 115-121 2 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige - Johanna Frisk (V)... 5 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ledamot av kommunfullmäktige - Annika Qarlsson (C)...

Läs mer

Bill Nilsson Ordförande. Anders Sundström Justerare. Kjell-Åke Halldén Sekreterare

Bill Nilsson Ordförande. Anders Sundström Justerare. Kjell-Åke Halldén Sekreterare 69/77 Plats Kulturens Hus, Luleå Beslutande Bill Nilsson, (s) Älvsbyn Eva Bergström, (s), Luleå Henning Åhman, (s), Arvidsjaur Kenneth Nilsson, (s), Kiruna Iris Dimitri, (v), Gällivare Anders Sundström,

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Bilaga 5 till Landstingsstyrelsens 91

Bilaga 5 till Landstingsstyrelsens 91 I landstinget.. DAlARNA PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum 94 Atgärdsplan för ekonomi i balans 2011 (Bilaga sid 58-76) Dnr LD11/00574 Landstingsstyrelsen föreslårfullmäktige besluta a t t i samband med

Läs mer

Landstingsstyrelsen Tid: :00-15:45 Plats: Landstingets kansli, sal A

Landstingsstyrelsen Tid: :00-15:45 Plats: Landstingets kansli, sal A PROTOKOLL 1(6) Plats: Landstingets kansli, sal A Närvarande: ande: Håkan Jansson (M), ordförande Anders Pansell (KD) ersätter Mia Frisk Anna-Carin Magnusson (S) Rune Backlund (C) Lena Skaring Thorsén (FP)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

Onsdagen den 26 oktober 2011 i Kommunfullmäktiges sessionssal Nya Folkets hus, klockan 17:00-17:20

Onsdagen den 26 oktober 2011 i Kommunfullmäktiges sessionssal Nya Folkets hus, klockan 17:00-17:20 Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Onsdagen den 26 oktober 2011 i s sessionssal Nya Folkets hus, klockan 17:00-17:20 Beslutande Anders Ohlsson (S), ordförande Maria Karlsson (S),2:e vice ordförande

Läs mer

Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll

Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens ledningsutskott 2017-05-16 1(15) Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, 16 maj 2017 kl 09:00 ande Ledamöter Carl Fredrik Graf (M), Ordförande Anders Rosén (S) Kjell Helgesson (C)

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9) Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 30 juni 2014, kl 8.00 8.40. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Leif Rönnqvist (S), ledamot

Läs mer

PROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum Nämnden för folkhälsa och primärvård i Umeåregionen

PROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum Nämnden för folkhälsa och primärvård i Umeåregionen PROTOKOLL 1 (8) 31 45, 1 bilaga Plats Beslutande Närvarande ersättare Övriga SCA Obbola, Linjevägen 33, Obbola Harriet Hedlund, ordförande Kerstin Nilsson, vice ordförande Margareta Gustavsson Robin Holmgren,

Läs mer

PROTOKOLL 1 (6) Sammanträdesdatum Samverkansnämnden

PROTOKOLL 1 (6) Sammanträdesdatum Samverkansnämnden PROTOKOLL 1 (6) 19 28, 2 bilagor Plats Beslutande Övriga Videokonferens: Allmän service Skellefteå, Dorotearummet Umeå Videokonferensrum 2 Lycksele Janeth Lundberg (S) ordförande Andreas Löwenhöök (M)

Läs mer

Stockholms läns landsting

Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting i Kl 10.00-11.30 37-42 Sammanträde med landstingsstyrelsens ägarutskott Datum för justering: 24 september 2015 Datum för justering 42 22 september 2015 Plats Landstingshuset,

Läs mer

Landstingsfullmäktige 1-41

Landstingsfullmäktige 1-41 Protokoll Sammanträdesdatum 2008-03-31 Landstingsfullmäktige 1-41 Tid: Måndagen den 31 mars 2008 kl 10:00-12:25, 13:15-15:00, 15:20-18:10 Plats: Länssjukhuset i Halmstad 1 Sammanträdets öppnande Landstingsfullmäktiges

Läs mer

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Fullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. 1. Upprop, val av justerare jämte tid och plats

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Arvode till styrelsen för Danderyds sjukhus AB, Södersjukhuset AB och Södertälje sjukhus AB

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Arvode till styrelsen för Danderyds sjukhus AB, Södersjukhuset AB och Södertälje sjukhus AB FÖRSLAG 2017:61 s förslag till beslut Arvode till styrelsen för Danderyds sjukhus AB, Södersjukhuset AB och Södertälje sjukhus AB 23 ( 62) PROTOKOLL 2017-0084 2017-08-29 Kl. 10:00-10:15 149-187 161 Arvode

Läs mer

Anette Karlsson (M) Björn Fagerlund (M) Henrik Karlsson (M) Marie Engström Rosengren (V) ledamot Mats Karlsson (MP)

Anette Karlsson (M) Björn Fagerlund (M) Henrik Karlsson (M) Marie Engström Rosengren (V) ledamot Mats Karlsson (MP) Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen, Stadshuset kl 15.00 16.25 Beslutande Johan Abrahamsson (M) ordförande Rune Skogsberg (C) 1:e vice ordförande Ida Ekeroth (S) 2:e vice ordförande Anette

Läs mer

Landstingsfullmäktige 80-99

Landstingsfullmäktige 80-99 PROTOKOLL 1(8) Diarienummer Plats: Rosensalen Närvarande: Se upprop 81. 80 Öppnande Landstingsfullmäktiges ordförande Hans Rocén förklarar med ett hälsningstal landstingsfullmäktiges sammanträde för öppnat.

Läs mer

Valberedningen förslag till valkonferensen 30 okt 2010:

Valberedningen förslag till valkonferensen 30 okt 2010: Valberedningen förslag till valkonferensen 30 okt 2010: Uppdrag Förslag Nominerad av Landstingsfullmäktige presidium Ordförande Elisabeth Lindberg, Piteå Arjeplog AK, Gällivare AK, Luleå AK, Piteå AK Landstingets

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5)

PROTOKOLL 1 (5) PROTOKOLL 1 (5) 2016-09-13 Kommunstyrelsen Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl. 09.45 09.55 Beslutande Lorents Burman (S), ordförande Agneta Hansson (V) Andreas Löwenhöök (M), ej 404 Andreas

Läs mer

Kollektivtrafiknämnden

Kollektivtrafiknämnden Kollektivtrafiknämnden PROTOKOLL 45 47 Datum 2017-05-29 1 (4) Protokoll från kollektivtrafiknämndens sammanträde Tid: 2017-05-29 09.30 10.40 Plats: Hässleholm, Skånetrafiken Beslutande Stefan Svalö (S),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden Tid och plats A-salen, kl. 14:30-14:40 Beslutande Ledamöter Ulf Hedin (M), Ordförande Tomas Thornell (S), 1:e vice ordförande Camilla Albinsson (KD), 2:e vice ordförande Elaine Sandell Belin (M), tjänstgörande

Läs mer

Kommunstyrelsen. Ånge Kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 15 april 2003, kl Plats och tid för sammanträdet.

Kommunstyrelsen. Ånge Kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 15 april 2003, kl Plats och tid för sammanträdet. Kommunstyrelsen Plats och tid för sammanträdet Ånge Kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 15 april 2003, kl 13.00 Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Upprop 2 Justering Mats Öberg 3 Ledningsorganisation

Läs mer

Kerstin Weimer (FP) Emilia Blomqvist Marie Holm Sherman. Landstingshuset, Östersund 2011-11-01. Klockan 14.00. Sekreterare Paragrafer 124 134

Kerstin Weimer (FP) Emilia Blomqvist Marie Holm Sherman. Landstingshuset, Östersund 2011-11-01. Klockan 14.00. Sekreterare Paragrafer 124 134 Sammanträdets plats och tid Övrigt Landstinget, Hus 3, Styrelserummet. Kyrkgatan 12, Östersund. 2011-10-20, klockan 10.00-11.45 Möte med Landstingsfullmäktiges presidium, klockan 8.30-9.30 Utbildning,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (5)

Sammanträdesprotokoll 1 (5) 1 (5) Plats och tid Lilla Sessionssalen, landstingshuset Frösön, kl 09.00-17.30 Beslutande Ann-Marie Johansson (s) Anna Gundersson (s) Annelie Bengtsson (m) Björn Karlsson (s) Alf Lundin (v) Stefan Wikén

Läs mer

Rose-Marie Henriksson. Ann-Charlott Svensson. Rose-Marie Henriksson. ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ:

Rose-Marie Henriksson. Ann-Charlott Svensson. Rose-Marie Henriksson. ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ: Hemvårdsnämnden 2010-08-11 1(7) Plats och tid: Södra vägen 5, Stora sammanträdesrummet, kl 16:00 17:45 Beslutande: Ann-Charlott Svensson (M), ordförande Rose-Marie Henriksson (S) Hanne Jönsson (M) Tord

Läs mer

Administrativa avdelningen

Administrativa avdelningen 1 (15) Plats och tid Nordmarkens skola, aulan 19.10 20.10 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida Sandra Norsell, Kommunsekreterare Britt-Marie Öjstrand, T.f. kommunchef Linda Sydengen, Ekonomichef

Läs mer

Kjell-Åke Halldén Sekreterare

Kjell-Åke Halldén Sekreterare 26/37 Plats Sammanträdesrummet fyra och en halv trappa upp, Västra Varvsgatan 11, Luleå Beslutande Jan Larsson, (v), Pajala Eva Bergström, (s), Luleå Henning Åhman, (s), Arvidsjaur Kenneth Nilsson, (s),

Läs mer

Förbundsordning 2011-01-01

Förbundsordning 2011-01-01 1 Förbundsordning 2011-01-01 2 FÖRBUNDSORDNING för Regionförbundet Uppsala län Fr.o.m. 2003-01-01 Reviderad 2004-07-01; 2005-07-01; 2007-01-01; 2011-01-01 Förbundet är ett Kommunalförbund enligt Kommunallagen

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen

KOMMUNFULLMÄKTIGE Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen KOMMUNFULLMÄKTIGE 2004-09-0 Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen Meddelande 2 Ägardirektiv för Vårgårda bostäder AB 3 Svar på motion, besparingsåtgärder avseende förtroendevaldas

Läs mer

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.00 1 (15) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt

Läs mer

LANDSTINGET DALARNA SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Paragrafer Sid Pensionärsrådet (6)

LANDSTINGET DALARNA SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Paragrafer Sid Pensionärsrådet (6) LANDSTINGET DALARNA SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Paragrafer Sid Pensionärsrådet 2009-09-16 19-24 1(6) Plats och tid Landstingets huvudkontor, kl 09.30 12.00 Ordinarie ledamöter Birger Lundberg,

Läs mer