Vi tar tempen på Norrbotten! De första 10 åren med landstingets beredningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vi tar tempen på Norrbotten! De första 10 åren med landstingets beredningar"

Transkript

1 Vi tar tempen på Norrbotten! De första 10 åren med landstingets beredningar

2 Var med och påverka du också! År 2001 bildades sex olika beredningar med ett 80-tal fritidspolitiker som arbetar över hela länet. Beredningarna öppnade upp för ett ökat och förbättrat medborgarinflytande och en kontinuerlig dialog med er som lever och verkar här i länet. Syftet är att öka landstingsfullmäktiges kunskaper om ditt och andra norrbottningars behov av hälso- och sjukvård och övrig landstingsverksamhet. Beredningarna gör rapporter som går rakt in till landstingsfullmäktige. I rapporterna beskrivs de synpunkter som har fångats upp och man väger också in andra kända faktaförhållanden. Beredningarna belyser behoven, fullmäktige tar fram förslag och fattar beslut. I den här broschyren berättar vi mer om hur dina synpunkter kan påverka framtidens landsting i Norrbotten. Elisabeth Lindberg Landstingsfullmäktiges ordförande (S), Piteå: Jag ser beredningarnas arbete som ett viktigt beslutsunderlag för landstingsfullmäktige. Det ger oss viktig kunskap om hur norrbottningarna uppfattar vården. Jag har själv arbetat i programberedningen och jag är övertygad om att beredningarna är rätt sätt att arbeta och att de kommer att spela en viktig roll även i framtiden.

3 Unik medborgardialog Genom samtal med dig och andra norrbottningar mäter beredningarna hur väl landstinget uppfyller sina målsättningar. Man tar tempen på landstingskvaliteten i bemötande, utförande, tillgänglighet och en rad andra frågor. Beredningarna är ett av fullmäktiges viktigaste verktyg för att möta och tillgodose medborgarnas behov och förbättra kontakten med er som lever och verkar i detta stora län med så olika förutsättningar. Beredningarnas arbetssätt har utvecklats successivt och rönt intresse även i andra delar av landet. Britt Westerlund Landstingsråd, (S) När beredningarna kom till var det en helt ny politisk organisation. Rätten till ersättning och tjänstledighet för att arbeta med medborgardialogen är unik i vårt landsting och i landet. Den stora demokrativinsten är att beredningarna arbetar direkt under fullmäktige och för in folkets röst i fullmäktigesalen.

4 Beredningarnas arbetsområden I Norrbottens läns landsting har vi fyra hälso- och sjukvårdsberedningar. De arbetar inom varsitt geografiskt område. Vi har också två beredningar som arbetar länsövergripande. Programberedningen Nord Programberedningen arbetar med olika patientgrupper över hela länet. Ledamöterna intervjuar dig som patient eller anhörig för att ringa in vårdens utvecklingsmöjligheter och hur vården fungerar. Syd Mitt Öst Regionala beredningen Den regionala beredningens uppgift är att lyfta och debattera regionala utvecklingsfrågor som tillväxt, integration, jämställdhet, kultur med mera. Hälso- och sjukvårdsberedningarnas verksamhetsområden: Nord: Syd: Mitt: Öst: Kiruna, Pajala, Gällivare och Jokkmokks kommuner. Arjeplog, Arvidsjaur, Piteå och Älvsbyns kommuner. Boden och Luleås kommuner. Övertorneå, Haparanda, Överkalix och Kalix kommuner. Hälso- och sjukvårdsberedningarna Våra fyra hälso- och sjukvårdsberedningar arbetar med varsitt geografiskt område. Genom att ta upp samma frågor över hela länet kan vi identifiera om det finns skillnader beroende på var du bor.

5 Berätta vad som berör dig! På uppdrag av landstingsfullmäktige fokuserar beredningarna varje år på specifika frågor i sina möten med dig som medborgare, i din förening, på seminarier, mässor, via media och så vidare. Under de drygt tio år som beredningarna har funnits har vi hunnit titta närmare på en rad olika frågor. Vi vill veta vad som berör just dig och dina närmaste. Hälso- och sjukvårdsberedningarna Primärvård / Tandvård Psykisk ohälsa Äldrefrågor Framtidens hälso- och sjukvård Återkoppling Rehabilitering Barn och ungdomar Egenvård Kvinnors och mäns behov av sjukvård i Norrbotten Regionala beredningen Regionala utvecklingsfrågor Näringslivsutveckling Kultur Nyföretagandets villkor och kulturutbudet Tillväxtbranscher och villkor för jämställdhet Återkoppling Integration & mångfaldens betydelse för tillväxt Norrbotten - en attraktiv region för alla Tillväxtbranscher 2020 Hinder och möjligheter för kulturens tillväxt Programberedningen Nationell handlingsplan för utveckling av sjukvården Psykisk ohälsa och rörelseorganens sjukdomar Hjärt- och kärlsjukdomar Stroke Återkoppling Barn och ungdomars psykiska ohälsa Diabetes typ 1 & 2 Bröst- och prostatacancer Bemötandefrågor i vården Hörselvård

6 Du kan göra skillnad Följ processen från det att du framför din synpunkt, till dess att landstingsfullmäktige tar ett beslut i frågan. 5. RESULTAT 1. DIALOG Beslutet omsätts till praktik ute i verksamheterna och förändringsarbetet kan påbörjas. En av beredningarnas uppgifter nu är att berätta för er som har lämnat synpunkter vad som har hänt i frågorna. Under beredningarnas verksamhetsår genomförs olika typer av möten med dig och andra norrbottningar - spontant i ett väntrum, på bussen eller på jobbet. Eller hos din förening, på seminarier, i debatter, studiecirklar med mera. Beredningarna gör studiebesök, informerar via webben och du når dem också via e-post och telefon. 2. ANALYS All information som du och andra personer ute i länet lämnar sammanställs av den beredning som har besökt er och vägs mot andra fakta. 3. RAPPORT Beredningarna gör varsin årlig rapport som beskriver läget och pekar på de behov av förbättringar som har framkommit från dig och andra norrbottningar. 4. DEBATT Rapporterna diskuteras och debatteras i landstingsfullmäktige som sedan beslutar i de aktuella frågorna.

7 Röster från länet Beredningarnas arbete utförs av enagerade människor som lyssnar in dig som medborgare. Deras rapporter har bland annat lett till ökat anhörigstöd i cancervården och införande av beteendevetare i primärvården. Beredningarna har också tagit upp en rad regionala frågor som till exempel besöksnäringen och testverksamheten i länet. Martin Åström (NS), Rosvik, Hälso- och sjukvårdsberedning Syd: Det är oerhört spännande att få vara i nära kontakt med medborgarna. Vi förmedlar deras känslor och upplevelser, sätter dem på pränt och förmedlar till landstingsfullmäktige. Man får också mycket tillbaka, inte bara politiskt utan även ökad förståelse för andra. Birgitta Gidblom (S), Gällivare, fd riksdagspolitiker, ordförande i Hälso- och sjukvårdsberedning Nord: Det allra viktigaste och roligaste som politiker är att möta människor. Att som fritidspolitiker ha femton betalade dagar per år för att träffa människor är väldigt speciellt och finns ingen annanstans än i beredningarna. Det bästa är att möta människor där de finns, för att lyssna av och föra en dialog. Skillnaden mot riksdagspolitiken är att det i beredningsjobbet går snabbare att se resultat. Bo Hultin (M), Boden, ledamot i regionala beredningen: Vi har väckt en del tuffa frågor. Genom seminarier, broschyrer och media har vi lyft länsövergripande frågor som integration, främlingsfientlighet, minoriteter, jämställdhet, besöksnäring och testverksamhet. Till exempel har vi försökt koppla samman universitets- och forskarvärlden med testverksamheten. Det är saker som har stört och rört om i grytan, men om inte vi gör det, vem ska då göra det? Linda Olofsson Ekenberg, ordförande Bröstcancerföreningen, Luleå: För vår förening har programberedningen varit en jätteviktig kanal för att kunna påverka vården. Programberedningen är vår fot in i landstinget och beredningen använder i sin tur våra mötesplatser. De återkopplingar vi har fått är också väldigt bra. Det vi framförde om anhörigstöd och rehabilitering framgick tydligt i beredningens rapport och jag vet att det har tagits upp i landstingsfullmäktige. Katarina Enér, distriktsläkare, Sandens Vårdcentral, Boden: Innan vi hade beteendevetare i primärvården satt man ensam som doktor och försökte lösa alla typer av problem hos patienterna, inte bara de medicinska. Nu arbetar vi i ett team med kuratorer och en koordinator. Det innebär att vi är fler som verkar runt patienten och kan ge fler insatser och få ett helhetsperspektiv. Patienterna har uppskattat det väldigt mycket och det underlättar också otroligt för mig som doktor. Kurt-Åke Andersson (S), Kalix, ledamot Hälso- och sjukvårdsberedning Öst: Jag engagerar mig i beredningsarbetet för i första hand patienterna men även för verksamheten i stort. Mitt mål och önskan är att man inte bara ska se till kostnader utan också kunna presentera resultat och sätta patienten i första rummet.

8 Politiker med samma mål i sikte I beredningarna har de politiska partierna samma procentuella fördelning som i landstingsfullmäktige. I varje beredning sitter alltså representanter från alla partier. Men i övrigt samarbetar alla ledamöter i beredningarna tillsammans med samma uppdrag, frågor och mål. När de är ute och möter dig som medborgare är de där för att lyssna på dig, inte föra partipolitik. Anna Scott Ledamot i programberedningen (NS), Luleå: Det som driver mig är att försöka göra vår sjuk- och hälsovård bättre. Om man jobbar heltid är beredningarna ett bra sätt att engagera sig på sin fritid. Det är givande att arbeta tillsammans i en grupp där man ser utanför de politiska färgerna. Vårt jobb är att lyfta fram behov, inte komma med lösningar. Jag tror absolut att beredningarnas arbete gör förändring.

9 Bättre och bättre Sedan beredningarna tillkom i Norrbotten 2001 har vi genomfört en rad förändringar och förbättringar. Bättre palliativ vård, bättre rehabiliteringsvård, bättre övergång mellan barn- och vuxenpsykiatrin, effektivare föräldrastöd, fler beteendevetare i primärvården och ökad samverkan med intresseföreningar inom olika vårdområden. Det är några av de positiva förändringar som har direkt koppling till beredningarna. Framförallt har landstingsfullmäktige fått bättre beslutsunderlag och insyn i vad ni som lever och verkar här i länet efterfrågar. Gunnar Persson Chef- och stabssamordnare i landstingsdirektörens kansli: Beredningarnas största förtjänst under de här åren har varit att föra in medborgarnas synpunkter och behov i politiken. Beredningarnas rapporter måste tas på största allvar och landstingsstyrelsen och fullmäktige måste göra något vettigt av dem för att beredningarnas arbete ska vara meningsfullt.

10 Viktig demokratifråga Beredningarna är en viktig länk för en fungerande demokrati i landstingspolitiken. Här kommer ni som bor i länet och nyttjar vården och landstingets övriga verksamheter till tals. Året runt, varje år, inte bara var fjärde år när det är val. Beredningarna arbetar med nya specificerade uppdrag varje år. En invändning som en del har haft är att det tar lång tid från det att synpunkter lämnas till beredningarna till dess att det kan ge resultat. Alla vill vi självklart att det ska gå så smidigt som möjligt men ibland måste demokrati få ta tid. Det är det som säkerställer att de synpunkter som du har når ut till verksamheterna och kan leda till förändring och förbättring. Kristina Yacoub (S), Regionala beredningen

11 En framtidsmodell Vi vill fortsätta att utveckla och ytterligare förbättra det arbete som är påbörjat med beredningarna. De är en viktig demokratisk byggsten, främjar lyhördhet och kontakt mellan landstingets beslutsfattare och dig och alla andra som ska nyttja landstingets vård och tjänster här i Norrbotten. Vår önskan och vilja är att vi tillsammans ska bli så bra som möjligt. Ta chansen att göra din röst hörd. Bjud in beredningarna till din förening, by, skola eller arbetsplats och låt era synpunkter komma in i beredningarnas rapporter till landstingsfullmäktige. Det är så vi håller demokratin levande.

12 Så når du beredningarna! Via möten, e-post, telefon och webb kan du nå beredningarna när som helst och ställa frågor. Beredningarna kan inte ta beslut men däremot fånga upp dina synpunkter och ta med dem i sitt arbete eller hjälpa till med kontakter. På beredningarnas hemsida hittar du kontaktuppgifter, telefonnummer och adresser till beredningarnas ledamöter. Där finns också tillgång till beredningarnas rapporter. På kan du se en informationsfilm om beredningarnas verksamhet! NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING Telefon Robertsviksgatan Luleå

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Framgångsrik rekrytering Vårdförbundet är en idéburen organisation vi samlas runt idén om bättre arbetsvillkor, utvecklingen av våra yrken och utveckling

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

Medling i skola samt vid brott

Medling i skola samt vid brott Medling i skola samt vid brott En utredning om medling i Norrbotten Luleå Tekniska Universitet Utredningssociologi Jennie Oja Förord Jag vill först och främst tacka kommunförbundet i Norrbotten som gav

Läs mer

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE 10 Varför en lokal 4 eller regional överenskommelse? 26 Inledning och syfte 12 De sex I principerna 29 Det här är Överenskommelsen II Framgångsfaktorer i en 8 dialogprocess

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet Syns du finns vi Att vara ombud i Lärarförbundet Välkommen som ombud! Du som är ombud på arbetsplatsen är en viktig person i Lärarförbundet både för medlemmarna på din arbetsplats och för hela förbundet.

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Vår medarbetaridé Vi erbjuder dig - hjälper företag utvecklas

Vår medarbetaridé Vi erbjuder dig - hjälper företag utvecklas Vår medarbetaridé Vi erbjuder dig... en småskalig miljö präglad av entreprenörskap, med unika möjligheter för dig att få ta ansvar och att få utvecklas - hjälper företag utvecklas Välkommen till Hogia-gruppen!

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. MAN VI U INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. Länsstyrelsen Östergötland Handbok: Man vill ju finnas! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

Läs mer

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. 1 Rösta på oss! I år, 2014, är det val den 14 september. Då får alla svenska medborgare som har fyllt 18

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer

Aktuellt från VKL. Ing-Marie går i pension

Aktuellt från VKL. Ing-Marie går i pension Aktuellt från VKL Ett resultatrikt år några höjdpunkter VKL:s fokus på de nationella överenskommelserna och på fördjupat samarbete mellan kommuner och mellan kommuner och landsting ger resultat över tid.

Läs mer

Nyckeltal som spelar roll. Förbättra styrningen med hjälp av nyckeltal

Nyckeltal som spelar roll. Förbättra styrningen med hjälp av nyckeltal Nyckeltal som spelar roll Förbättra styrningen med hjälp av nyckeltal Innehållsförteckning Förord...3 1. Nyckeltal i styrprocessen en sann utmaning!...4 2. Att genomföra en väsentlighetsanalys...7 2.1

Läs mer

Så här förbättrar kommunerna mottagandet av ensamkommande asylsökande barn

Så här förbättrar kommunerna mottagandet av ensamkommande asylsökande barn Så här förbättrar kommunerna mottagandet av ensamkommande asylsökande barn Rekommendationer från tio kommuner och Barnombudsmannen i en dialog den 8 december 2010 Dnr 9.5:0874/ 10 Barnombudsmannen Box

Läs mer

Visste du att? Elever har rättigheter!

Visste du att? Elever har rättigheter! Visste du att? Elever har rättigheter! Index Vad är det här? Foldern Visste du att? Elever har rättigheter! försöker på ett kort och begripligt vis engagera dig i frågor som berör elevers rättigheter.

Läs mer

Använd SIP ett verktyg vid samverkan

Använd SIP ett verktyg vid samverkan PSYNKPROJEKTET Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga 0-18 år Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon: 08-452 70 00 www.skl.se Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga

Läs mer

Folkhälsopolitiskt. program

Folkhälsopolitiskt. program Folkhälsopolitiskt program 1 2 Alla har rätt till ett gott liv En god hälsa är för de flesta av oss något som vi värdesätter mycket högt. Alltför ofta är den goda hälsan något som vi tar för givet ända

Läs mer

DEN MÄNSKLIGA SIDAN AV IT. en bok om e-hälsa. Sammanfattning av projektet Syster Gudruns fullskalelabb i Blekinge för IT i vård och omsorg.

DEN MÄNSKLIGA SIDAN AV IT. en bok om e-hälsa. Sammanfattning av projektet Syster Gudruns fullskalelabb i Blekinge för IT i vård och omsorg. DEN MÄNSKLIGA SIDAN AV IT en bok om e-hälsa Sammanfattning av projektet Syster Gudruns fullskalelabb i Blekinge för IT i vård och omsorg. Produktionsår: 2011 Boken är framtagen på uppdrag av Syster Gudruns

Läs mer

Mellan fastställda principer och individuella behov

Mellan fastställda principer och individuella behov FoU-Södertörns skriftserie nr 67/08 Mellan fastställda principer och individuella behov Erfarenheter av samverkan kring arbetslivsinriktad rehabilitering Författare: Åsa Bringlöv Mellan fastställda principer

Läs mer

Se mig som person! - Röster från ungdomar i familjehem

Se mig som person! - Röster från ungdomar i familjehem Se mig som person! - Röster från ungdomar i familjehem Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Vår vision är en värld

Läs mer

All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem

All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem En enkätundersökning om bristande samordning av stödinsatser till föräldrar till barn med neuropsykiatriska

Läs mer

Arbetsplan för Samverkan mellan Skola och Arbetsliv

Arbetsplan för Samverkan mellan Skola och Arbetsliv Arbetsplan för Samverkan mellan Skola och Arbetsliv Förord Under våren 2013 hade Vansbro Kommun besök av Skolinspektionen som påvisade en brist av studie- och yrkesorienteringen, främst i de lägre åldrarna.

Läs mer

Har Delaktighetsmodellen ökat brukarnas möjligheter och förmåga att ha inflytande över sina liv?

Har Delaktighetsmodellen ökat brukarnas möjligheter och förmåga att ha inflytande över sina liv? Har Delaktighetsmodellen ökat brukarnas möjligheter och förmåga att ha inflytande över sina liv? En genomlysning av några kommuners arbete med Delaktighetsmodellen i LSS-verksamhet i samarbete med Kommunförbundet

Läs mer