Avantra Tender & Contract

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avantra Tender & Contract"

Transkript

1 FOPgd122a 1

2 Innehåll ÖVERSIKT AVANTRA TENDER & CONTRACT... 3 KUNDNYTTAN;... 3 BASMODUL... 6 BASMODUL... 7 BASMODUL - FLER EGENSKAPER... 8 BASMODUL - BEHÖRIGHET BASMODUL - UTÖKAD AKTÖRSHANTERING... 9 BASMODUL E-POSTMOTTAGNING BASMODUL - RAPPORTGENERATOR INTEGRATIONER INTEGRATIONER EXPORT OCH SYNKRONISERING LEVERANTÖRSPORTAL LEVERANTÖRSPORTAL LEVERANTÖRSPORTAL E-ANBUD LEVERANTÖRSPORTAL E-DEKLARATION LEVERANTÖRSPORTAL OMVÄND AUKTION AVTALSPORTAL AVTALSPORTAL MÄNGDUTVÄRDERING MÄNGDUTVÄRDERING MÄNGDUTVÄRDERING - INTEGRATION PÅ ARTIKELNIVÅ FOPgd122a 2

3 Översikt Avantra Tender & Contract Flexibelt, användarvänligt och smidigt. Planerar och håller ordning på anbud och avtal. Aktuella upphandlingar enkelt åtkomliga på extern webbplats med e-anbud, auktioner och e-deklarationer Kommunicerar med anbudsgivare. Hanterar utvärdering och uppföljning. Hanterar avtal och kan publicera avtalsinformation för kloka inköp på intranätet. Bättre affärer med era leverantörer Objektiva upphandlingar Tidsbesparande. Ordning och reda på upphandlingar och avtal. Effektiva och säkra rutiner med god överblick. Leverantörer kan hämta förfrågningsunderlag dygnet runt Målgrupp; Inköpsfunktioner i privat och offentlig sektor. Kartan visar kundinstallationer för Avantras produkter FOPgd122a 3

4 Mer om Planerar och håller ordning på anbud och avtal. Aktiviteter och händelser läggs enkelt in i en tidplan med påminnelser om du vill. Anbud och avtal finns i särskilda mappar. Allt är överskådligt och enkelt att förstå. Systemet används bl.a. av: Kommunicerar med anbudsgivare. Du förmedlar dokument och tar emot svar från anbudsgivare direkt in i systemet. Det är enkelt och går fort. Hanterar utvärdering och uppföljning av avtal. Du bestämmer kriterier och sätter betyg. Anbud utvärderas av systemet. Du bestämmer förutsättningarna. Visar avtal och artiklar på intranätet. Klicka på Publicera så blir informationen tillgänglig för den grupp du väljer på intranätet. Upphandlingar publiceras enkelt på er externa webb. Mer om Tid för att göra bättre affärer med era leverantörer. Många funktioner spar tid. Prisutvärderingen går igenom och jämför 1000-tals produkter automatiskt. Viktiga regler kan upprätthållas och ger dig vägledning och trygghet. Anbud och avtal hanteras med omsorg, ansvar och ordning. Upphandlare slipper det tidsödande arbetet med att skicka ut förfrågningsunderlag till många potentiella leverantörer. Mer om Målgrupp; Stora inköpsavdelningar i en rad olika branscher. Företag med många avtalsanvändare som behöver komma åt aktuella avtal. Företag med verksamhet/inköpare i flera länder. Organisationer med krav på möjlighet att utforma rutiner för inköp och avtalshantering FOPgd122a 4

5 Systemets uppbyggnad. Avantra Tender & Contract består av en basmodul och fem tilläggsmoduler med utbyggnadsmöjligheter. Hela systemet visas ovan. På följande sidor presenterar vi respektive modul. FOPgd122a 5

6 Basmodul FOPgd122a 6

7 Basmodul Är själva plattformen för alla våra funktioner. Innehåller verktyg för att arbeta med upphandlingar och avtal. Modernt och kraftfullt användargränssnitt. Ett smörgåsbord med verktyg som tagits fram i samarbete med professionella inköpare under många år. Ett verksamhetssystem för upphandlare. Spar tid Minskar kostnader Utgör en plattform för påbyggnad efter behov. Stort utbud av tillbehör finns Basmodulen kan utökas med: Målgrupp; Stora inköpsavdelningar Basmodul Fler egenskaper Basmodul Utökad Behörighet Basmodul Aktörsgrupper Basmodul E-post FOPgd122a 7

8 Basmodul - Fler egenskaper Avtal, upphandlingar och leverantörer kan efter kundbehov tilldelas obegränsat antal fler egenskaper och värden. Avtal, upphandlingar och leverantörer kan enkelt kategoriseras och hanteras efter Era unika behov. Olika områden kan ha separata fler egenskaper. Enkelt att välja ut leverantörer som klassats efter egna behov och hantera dem som grupp. Uppgifter om upphandlingen som behövs senare i en process kan samlas in vid källan. Effektivare integration med just Ert system och Era processer om Ni hanterar data som är unika för Er verksamhet. Målgrupp; Upphandlare som behöver mer data om upphandlingar, avtal och leverantörer samt upphandlare som behöver kategorisera dessa. FOPgd122a 8

9 Basmodul - Behörighet Systemet kan kopplas till Ert behörighetssystem. Olika roller med behörigheter kan skapas. Avtalskatalogens avtal kan skyddas så att endast behöriga ser avtalen. Single Sign on innebär att inloggning sker direkt i Ert nätverk. Ingen inloggning i systemet krävs för den som är behörig Basmodul - utökad aktörshantering Ni kan skapa egna register över olika aktörer Personer kan kopplas till upphandlingar och/eller avtal Man kan välja vem som ska få påminnelser om olika händelser Ett behörighetsskydd som är synkroniserat med företagets eget Behörighet kan hanteras på gruppnivå och personnivå. Lätt att hålla ihop och se projektgruppen i upphandling och avtal Bra att flera kan dela på bevakning av utvalda aktiviteter. Målgrupp; Behörighet: Stora inköpsavdelningar med behov av åtkomstskydd Utökad aktörshantering: Upphandlare som arbetar med kompletterande referensgrupp eller konsulter FOPgd122a 9

10 Basmodul E-postmottagning Funktion för att ta emot e-post i en upphandling eller ett avtal finns i utökade basmodulen Funktion för att skicka e-post från upphandlingar eller avtal finns som grundfunktion. Visar automatskapade e-post som gått ut vid hämtning av förfrågningsunderlag, inlämning av e-anbud och andra händelser. På Till -listan kan anbudsgivaren bara se sin egen e-post adress. Målgrupp; Upphandlare som kommunicerar mycket via mail All kommunikation som hör till en upphandling eller ett avtal samlas på en plats. Lätt att se vad som kommunicerats. Inget letande i privata e-postkorgar. FOPgd122a 10

11 Basmodul - Rapportgenerator Skapar rapporter avseende upphandlingar, avtal, leverantörer och upphandlare m.m. Erbjuder statistik och sammanställningar från upphandlingssystemets hela databas. Möjlighet att ange vilken information som ska visas och vilket urval som ska göras. Möjlighet att skapa egna rapporter med snyggt och prydligt utseende. Ersätter tidsödande manuellt sammanställningsarbete. Enkelt att planera, följa upp och styra verksamheten. Enkelt att tillgodose olika informationsbehov rörande upphandlingsverksamheten. Målgrupp; Alla som vill få ut rapporter och statistik över organisationens inköpsverksamhet. FOPgd122a 11

12 Mer om Möjligt att skapa rapporter om upphandlingar, avtal, leverantörer, artiklar, inköpare eller specialanpassade rapporter. Välj egna selekteringar och kriterier för att skapa rapporter. Exportera till rtf, pdf eller skriv ut direkt till skrivare Möjlighet att anpassa layouten i rapporterna. Möjlighet att definiera egna rapporter från databasens innehåll. Utbildning erbjuds för att du själv ska kunna skapa rapporter. Alla de här rapporterna ingår: Sammanställning av upphandlingar. Visar all tillgänglig information om valda upphandlingar. Tidplaner för upphandling/ar, Förseningar Planeringsrapport för upphandlingar Sammanställning av avtal. Visar information om valda avtal. Stoppdatum inom angiven period. Sammanställning av varuupphandling. Visar nuvarande pris på position samt rangordnar inkomna anbud efter pris. Jämförelser av ny och gammal prislista. Ger en överblick över hur prislistan förändrats. Leverantörsinformation. Etiketter och sammanställningar. Användarinformation. Etiketter och sammanställningar. FOPgd122a 12

13 Integrationer FOPgd122a 13

14 Integrationer Export och synkronisering Exporterar grunddata om ett upprättat avtal till andra system. Exporterar önskade dokument till ett annat system. Synkronisering av leverantörsregister. Systemets leverantörsregister kan vara master eller slave mot Ert register Exporterar artikeldata till andra system Importerar förbrukningsstatistik från andra system (läs mer under mängdutvärdering) Målgrupp; Avtalets grunddata som namn, leverantör, identiteter kan enkelt överföras till andra system Artikelinforamtion kan importeras / exporteras Era tidigare investeringar kan tillvaratas Förenklad ajourhållning av leverantörsregister. Färre dubbletter genom att synkronisering kan ske mot andra register som Ni har. Dokument i avtal kan enkelt exporteras till andra system. Dokumentlagringspolicies i stora företag kan enkelt beaktas. Stora företag/organisationer med egna kringsystem som behöver samverka med Avantra Tender & Contract FOPgd122a 14

15 Leverantörsportal FOPgd122a 15

16 Leverantörsportal Aktuella upphandlingar enkelt åtkomliga på extern webbplats. Möjligt att välja vilka som ska få se en viss upphandling Enkelt för upphandlare att ange vilka dokument som tillhör förfrågningsunderlaget. Möjlighet för inköpare att komplettera upphandlingen och automatisk sprida information om eventuella förtydliganden. Upphandlare kan följa vilka leverantörer som tagit ut handlingarna. e-anbud och e-auktioner Genomförande av e-deklarationer (enkäter till anbudsgivaren på nätet) Tidsbesparande för inköpare Leverantörer kan bjudas in hämta förfrågningsunderlag dygnet runt Kompletterande upphandlingsinformation skickas automatiskt till intresserade leverantörer Leverantören gör mycket av jobbet o e-anbud o anbud kommer in automatiskt på rätt plats e-auktioner sänker priset e-deklarationer underlättar utvärdering Ökad service till anbudsgivarna Målgrupp; Handlingskraftiga inköpsorganisationer i privat och offentlig sektor. Potentiella leverantörer till ovanstående FOPgd122a 16

17 Mer om Inköparen skapar all dokumentation hörande till förfrågningsunderlaget i upphandlingssystemet. Upphandlingarna görs tillgängliga på den externa webbplatsen genom att inköparen klickar på Publicera. Leverantören listaraktuella upphandlingarna och beställer önskat förfrågningsunderlag som levereras via e-post. Upphandlare kan följa vilka leverantörer som tagit ut handlingarna. Om upphandlingar kompletteras meddelas berörda leverantörer automatiskt och får då kompletterande information. FOPgd122a 17

18 Leverantörsportal E-anbud Anbud kan tas emot via webben. Upphandlaren bjuder in de företag som ska få vara med eller visar öppet vilka upphandlingar som pågår under Aktuella upphandlingar Säker kommunikation med tydliga bekräftelser och loggning samt spårbarhet. När anbud lämnas in sigilleras och krypteras de. Processen därefter ställs in efter era behov Antal personer som ska närvara vid anbudsöppning När anbuden ska få öppnas Vilka som ska få meddelande när öppning skett Utbyggnad: se E-auktion, E-deklaration Målgrupp; De som vill snabba upp processen för förfrågningar och svar Handlingskraftiga inköpsorganisationer i privat och offentlig sektor. Leverantörer till upphandlingskraftiga inköpsorganisationer. Anbuden skickas direkt in i systemet. Ingen tredje part behövs. Inga extra kostnader. Anbudsgivarna behöver inte installera något ytterligare program utan anbudet skickas skyddat från anbudsgivarens webbläsare. Den omfattande hanteringen av anbudsdokument på papper minskar radikalt. Enklare och säkrare hantering av anbud. Snabbare process i och med att allt finns digitalt och enkelt kan vidarebefordras elektroniskt. Ordning och reda på alla anbudsdokument. Anbudsgivarinformation kan döljas fram till anbudsöppning. Anbuden kan kompletteras fram till sista anbudsdag. Miljövänligt eftersom det blir mindre behov av papper och fysiska transporter. FOPgd122a 18

19 Mer om Anbuden är krypterade fram till anbudsöppning. Kopia på originalanbudet sparas alltid. Anbuden sigilleras. Ingen, inte ens administratören, kommer åt anbuden innan de är öppnade. Anbudsöppning kan inte göras förrän sista anbudsdag har passerats. Upphandlingar/förfrågningar där Ni bestämt att man ska kunna lämna e-anbud kan vara öppna d.v.s. visas öppet på webben eller rikta sig till särskilt inbjudan företag. Öppning av anbud kan följa ett reglerat förfarande eller helt följa affärsmässiga principer. Kundnytta; Anbudsgivaren behöver inte installera någon speciellt programvara för kryptering utan anbuden skickas skyddat över Internet och lagras sedan krypterade på en server. Anbudsgivaren har fram till och med sista anbudsdag möjlighet att komplettera eller ändra sitt anbud. FOPgd122a 19

20 Leverantörsportal E-deklaration Upphandlaren kan skapa ett webformulär med frågor som anbudsgivarna ska fylla i. Typer av frågor: o Skallkrav o Flerval o Fritext o Filuppladdning o Pris Svaret lämnas av anbudsgivaren på webben Utvärdering o Prissättning av kvalitet med relativt och absolut påslag eller avdrag. o Mervärdesmodellen o Manuell bedömning Rapport som visar resultatet Konkurrensutsättningen kan automatiseras i större grad Förfrågningsunderlaget blir tydligt och enkelt att svara på för anbudsgivaren. Utvärderingen kan göras på mycket kortare tid. Sammanställning av anbud och poäng blir en enkel rutin. Redovisning av beslut förenklas. Målgrupp; Inköpsavdelningar som vill automatisera insamling, utvärdering och redovisning av anbud. FOPgd122a 20

21 Leverantörsportal omvänd auktion Omvänd auktion, d.v.s. lägsta pris vinner kan arrangeras på webben. Upphandlaren bjuder in de företag som ska få vara med. Inställning kan göras av: o Start och stopptid, o Tid för utökning av stopptidpunkt om det kommer in bud i sista stund o Minsta tillåtna sänkning av bud, o Nivå för varningssignal vid för stor sänkning. Anbudsgivarens funktioner o Se sina bud och bästa bud o Se högsta möjliga nivå på nästa bud o Se kvarvarande tid Upphandlarens övervakningsfunktion, nedan o Budhistorik o Inställningar Priset minskar kraftigt Snabbt förfarande Målgrupp; De som vill få ner inköpskostnader genom att konkurrensutsätta flera leverantörer i en snabb prisauktion FOPgd122a 21

22 Avtalsportal FOPgd122a 22

23 Avtalsportal Valda avtal kan enkelt publiceras på intranätet. För varje avtal som publiceras väljer upphandlaren vilka dokument som ska visas. Avtal visas som historiska, aktuella eller kommande Snygga och effektiva presentationer Fritextsökning i dokument och bland data. Sökning på område, delområde, leverantör, sökord, avdelningar. Vissa kunder har kundspecifik anpassning av sökningar på lagrade Fler egenskaper på avtalet. Avtalsanvändare kan prenumerera (bevaka) på avtalsändringar Ökad service till interna inköpare. Ökat genomslag för ramavtal ger bättre totala inköp med färre leverantörer. Enkelt att sprida och ajourhålla avtalsinformation Lägre inköpskostnader Enkelt för interna inköpare att hitta bland produkter och leverantörer samt att se vad som gäller vid inköp. Enkelt för Upphandlare att publicera rätt information och dokument om avtal. Alltid aktuell information om avtalen. Målgrupp; Handlingskraftiga inköpsorganisationer i privat och offentlig sektor. Potentiella leverantörer till ovanstående. - Det är lätt att göra snygga presentationer och tidsbesparande med avtalsportalen. FOPgd122a 23

24 Upphandlaren tillhandahåller en egen ramavtalskatalog på organisationens Intranät. Alla viktiga uppgifter och dokument finns då direkt åtkomliga med minsta möjliga arbetsinsats för inköpsavdelningen. Modulen är helt integrerad i systemet. Från en lättarbetad menybild kan upphandlaren med automatiserade rutiner skapa en komplett ramavtalskatalog på Intranätet. Publicera, ändra eller ta bort information/dokument med egen layout för professionella presentationer. Tidsåtgången för att publicera ett nytt avtal i ramavtalskatalogen ligger i storleksordning ett par minuter. Inköpare i den egna organisationen går in på intranätet och väljer produkt/leverantör och får instruktioner och gällande avtal. Kundnytta; Ju fler som följer ramavtal desto lägre totala inköpskostnader för er. Med ramavtalskatalog på intranätet får inköparna en bättre service det blir lättare att köpa enligt avtal. Lätt att publicera Lätt att hitta avtal Koppla in en instruktionsfilm Mycket tidsbesparande vid spridning av information. Exempel på sökning via kartan på Folksam. FOPgd122a 24

25 Mängdutvärdering FOPgd122a 25

26 Mängdutvärdering Import, validering och arkivering av prislistor Sammanställning, selektering och gruppering av artiklar. Integration med MS Excel. Simulering av pris på artiklar. Visa bästa pris för artikelgrupp, leverantör och artikel. Skapa avtalslista utifrån vald mix av artiklar och leverantörer. Import/Export mot förråd/beställning mm Mycket tidsbesparande för upphandlare vid upphandlingar med många artiklar. Förbättrad analys av inkomna anbud ger bättre mix av artiklar och leverantörer Förenklad administration vid upphandling och avtalshantering Målgrupp; Handlingskraftiga inköpsorganisationer i privat och offentlig sektor. Potentiella leverantörer till ovanstående. FOPgd122a 26

27 Fortsättning Mängdutvärderingsmodul Mer om Import, validering och arkivering av prislistor Kraftfulla selekteringsmöjligheter för sammanställning och gruppering av artiklar. Hanterar varianter av pos.nr. Integration med MS Excel. Urval kan sparas. Simulering av pris på artiklar. Kraftfull selektering. Visa bästa pris för produktgrupp, leverantör och produkt. Möjlighet att simulera och jämföra på många olika sätt. Skapa avtalslista utifrån vald mix av artiklar och leverantörer. Välj artiklar som ska bifogas leverantörsavtal. Stöd vid avtalsändringar av avtalade artiklar. Hanterar prisjusteringar under avtalsperioden. Möjliggör export och import från/till förrådssystem. All artikelinformation i en gemensam databas. Mer om Tidsbesparande för inköpare vid upphandlingar med många artiklar/leverantörer. Förbättrad analys av inkomna anbud ger bättre mix av artiklar och leverantörer och lägre inköpskostnader. Förenklad administration vid upphandling och avtalshantering Bättre och effektivare val av produkter och leverantörer vid stora upphandlingar FOPgd122a 27

28 Mängdutvärdering - Integration på artikelnivå Integrerar Avantra Tender & Contract med förråds- eller beställningssystem Gör befintligt artikelsortiment och statistik tillgängligt som start vid upphandling När upphandlingen är klar kan artikeluppgifter enkelt överföras till det externa systemet Förenklar även hantering av prisjusteringar och artikelförändringar Förenklar och snabbar upp upphandlingar av större varusortiment Enkla systemfunktioner för annars omfattande arbetsmoment till Spar tid och skapar bättre kvalité Gör det möjligt att bara ha en källa för artikeluppgifter Målgrupp; Upphandlingsenheter som upphandlar gör större varuupphandlingar med annat system som behöver integreras FOPgd122a 28

29 Mer om integration på artikelnivå Mer om 1. Gör det möjligt att utifrån en externt-system skapa en Excel-fil som är underlag för en Anbudsspecifikation. Filen hämtas in till upphandlingssystemet genom klick på en importknapp 2. Anbudsspecifikation kan redigeras i Excel för den aktuella upphandlingen. 3. Anbudsspecifikationen skickas ut till leverantörerna som fyller i priser och övrig information. 4. Prislistorna läses in i systemet och utvärderas i Mängdutvärderingsmodulen. 5. Det finns möjlighet att redigera produktdata både sådant som leverantören har fyllt i och sådan som ligger i anbudsspecifikationen. 6. Möjlighet att exportera artikeluppgifter för avtalade artiklar till extern fil. Funktionen startas genom klick på Exportknapp. 7. Man anger för vilka leverantörer man vill skapa exportfiler. Det finns möjlighet att skapa en exportfil för flera leverantörer samtidigt tillsammans med modulen Huvudavtal. 8. Man har möjlighet att ange vilket filformat som ska skapas. 9. Avantra Tender & Contract kompletterar exportfilen med uppgifter som behövs för mottagande system. 10. Det mottagande system läser in artikeluppgifterna. Mycket tid har sparats och högre kvalité har uppnåtts! FOPgd122a 29

Amesto Avantra. Översikt

Amesto Avantra. Översikt 2011 Amesto Avantra Översikt Amesto Avantra är ett webbaserat upphandlings- och avtalshanteringssystem. Det används av anbudsgivare, inköpare, avtalsadministratörer- och användare över hela Norden. Systemet

Läs mer

Avantra den jordnära utmanaren som arbetar med delaktighet,framåtanda UPPHANDLINGSSYSTEM. vilja av stål. Marknadsledare på

Avantra den jordnära utmanaren som arbetar med delaktighet,framåtanda UPPHANDLINGSSYSTEM. vilja av stål. Marknadsledare på Presentation 3.0 Avantra den jordnära utmanaren som arbetar med delaktighet,framåtanda och en vilja av stål Marknadsledare på UPPHANDLINGSSYSTEM Nu ännu bättre stöd i ditt upphandlingsarbete! Nyheter våren

Läs mer

Upphandla rätt med Avantra

Upphandla rätt med Avantra 2010 Upphandla rätt med Avantra Roger Eliasson Avantra 2010-01-01 2 Innehåll Avantra Innehåll UPPHANDLAREN ALLT VIKTIGARE... 5 UPPHANDLING I NÄRINGSLIVET OCH I OFFENTLIG SEKTOR... 6 IT-SYSTEMETS PÅVERKAN

Läs mer

Amesto Sourcing Nyheter 2012

Amesto Sourcing Nyheter 2012 Amesto Sourcing Nyheter 2012 Norge Staffan Ruuth Roger Eliasson Karin Jansson Unika egenskaper Unik hantering av artiklar och avtalskataloger Lättanvända processer för smidigt flöde mellan upphandlare

Läs mer

info@avtalsbevakning.se 08-500 052 20

info@avtalsbevakning.se 08-500 052 20 08-500 052 20 Avtalsbevakning, / / 1 Vad är Avtalsbevakning? Full avtalskontroll till låg kostnad Avtalsbevakning är ett webbaserat affärssystem för elektronisk hantering av ett företags alla avtal. När

Läs mer

Vad är Byggbasen? Öppen söktjänst för proffs med 70 000 besök/månad. www.byggbasen.com

Vad är Byggbasen? Öppen söktjänst för proffs med 70 000 besök/månad. www.byggbasen.com Leverantörsregister som etablerades 1989 i samarbete med Skanska, BPA och SIAB. Marknadsför leverantörer mot proffs! Webbtjänst sedan 2001 med Sveriges mest omfattande leverantörsregister för inköp inom

Läs mer

LEGA ONLINE. Bli lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största internetbaserade bokningssystem.

LEGA ONLINE. Bli lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största internetbaserade bokningssystem. LEGA ONLINE - Sveriges största internetbaserade bokningssystem Bli lönsammare med Lega Online Tänk om alla dina bokningar, kunder och artiklar fanns samlade i ett system, med fullständig statistik och

Läs mer

Avropsförfrågan från ramavtal

Avropsförfrågan från ramavtal Förfrågningsunderlag 2013-10-17 Upphandlande organisation Jordbruksverket Upphandling Sökfunktion till Jordbruksverkets webbplats Thomas Dalkvist 2.8.11-7705/13 Sista anbudsdag: 2013-11-05 Symbolförklaring:

Läs mer

ENKLARE E-HANDEL. symbrio.com

ENKLARE E-HANDEL. symbrio.com ENKLARE E-HANDEL symbrio.com Vi Gör det enklare Symbrio arbetar med att förenkla inköpen och effektivisera fakturahanteringen. Vi hjälper våra kunder att sänka sina kostnader och minska tiden för administration.

Läs mer

Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen

Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen Upphandlingsprocessen ut ett leverantörsperspektiv Analys, planering & förfrågan När en upphandling startar görs flera

Läs mer

360 Avtalshantering. Överblick, enkelhet och effektivitet i avtalshanteringen

360 Avtalshantering. Överblick, enkelhet och effektivitet i avtalshanteringen Överblick, enkelhet och effektivitet i avtalshanteringen 360 Avtalshantering håller organisationen uppdaterad och utgör beslutsunderlag när avtal ska ingås, övervakas eller omförhandlas. Utmaningarna är

Läs mer

EXFLOW NAV BROSCHYR VÄLJ LÖNSAMHET ISTÄLLET FÖR ADMINISTRATION HANTERA DINA LEVERANTÖRSFAKTUROR DIREKT I MICROSOFT DYNAMICS NAV

EXFLOW NAV BROSCHYR VÄLJ LÖNSAMHET ISTÄLLET FÖR ADMINISTRATION HANTERA DINA LEVERANTÖRSFAKTUROR DIREKT I MICROSOFT DYNAMICS NAV EXFLOW NAV BROSCHYR VÄLJ LÖNSAMHET ISTÄLLET FÖR ADMINISTRATION HANTERA DINA LEVERANTÖRSFAKTUROR DIREKT I MICROSOFT DYNAMICS NAV Vad är ExFlow NAV? För vem? ExFlow NAV är en tilläggsmodul i Microsoft Dynamics

Läs mer

Handläggningsordning vid genomförandet av direktupphandlingar vid Högskolan Dalarna

Handläggningsordning vid genomförandet av direktupphandlingar vid Högskolan Dalarna Handläggningsordning vid genomförandet av direktupphandlingar vid Högskolan Dalarna Bilaga 2 till dokumentet Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Beslut: 2015-04-10 Reviderad: - Dnr:

Läs mer

Upphandlingen har genomförts enligt ett öppet förfarande enligt lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU).

Upphandlingen har genomförts enligt ett öppet förfarande enligt lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU). UPPHANDLINGSRAPPORT 1 INLEDNING Göteborgs Stadsteater (Stadsteatern) har genomfört en upphandling avseende ramavtal för Ljud-, ljusoch bildutrustning för professionell teaterverksamhet. 1.1 Omfattning

Läs mer

Användarhandledning. Kommers Annons 3.7 - Leverantörer. Användarhandledning Kommers Annons 3.7 - Leverantörer

Användarhandledning. Kommers Annons 3.7 - Leverantörer. Användarhandledning Kommers Annons 3.7 - Leverantörer Anders Silfverlin Kommers Annons 3.7 1.0 2010-10-04 1 (19) Användarhandledning Kommers Annons 3.7 - Leverantörer Anders Silfverlin Kommers Annons 3.7 1.0 2010-10-04 2 (19) Innehåll 1 Introduktion... 3

Läs mer

Inledande text UPPHANDLING AV REKLAMBYRÅTJÄNSTER

Inledande text UPPHANDLING AV REKLAMBYRÅTJÄNSTER Inledande text UPPHANDLING AV REKLAMBYRÅTJÄNSTER Kommunförbundet Västernorrland inbjuder leverantörer att lämna anbud för upphandling av reklambyråtjänster i enlighet med angivna förutsättningar i detta

Läs mer

Avropsförfrågan från ramavtal

Avropsförfrågan från ramavtal Förfrågningsunderlag 2013-09-26 Upphandlande organisation Upphandling Jordbruksverket Avrop, Gemensamt Kursadministrationssystem (Ramavtal: "e-förvaltningsstödjande tjänster 2010", dnr: 93-69-09) Kjell

Läs mer

Användarmanual Upphandlingsverktyget OPIC tendsign ANBUDSGIVARE

Användarmanual Upphandlingsverktyget OPIC tendsign ANBUDSGIVARE Användarmanual Upphandlingsverktyget OPIC tendsign ANBUDSGIVARE OPIC tendsign anbudsgivarkonto Via anbudsgivarkontot så genomförs hela anbudsprocessen, från att titta på förfrågningsunderlag, skicka anbud,

Läs mer

SurveyXact funktionsöversikt Version 6.3. Allmänt om SurveyXact

SurveyXact funktionsöversikt Version 6.3. Allmänt om SurveyXact SurveyXact funktionsöversikt Version 6.3 Allmänt om SurveyXact Flexibelt, webbaserat system 100% webbaserat system Inga lokala installationer av mjukvara eller kostnader för hårdvara Åtkomst via Internet

Läs mer

AXXOS Kalibrering FÖR SMIDIGARE MÄTDONSHANTERING

AXXOS Kalibrering FÖR SMIDIGARE MÄTDONSHANTERING AXXOS Kalibrering FÖR SMIDIGARE MÄTDONSHANTERING Funktioner i Axxos Kalibrering Se nedan vilka funktioner som ingår i en installation av Axxos Kalibrering. Funktioner Axxos Kalibrering 4.0 Ärendehantering

Läs mer

info@avtalsbevakning.se 08-500 052 20

info@avtalsbevakning.se 08-500 052 20 08-500 052 20 Avtalsbevakning, / / 1 Vad är Avtalsbevakning? Full avtalskontroll till låg kostnad Avtalsbevakning är en webbaserad lösning för elektronisk hantering av ett företags alla avtal. När avtalen

Läs mer

A) Upphandlingsföreskrifter Vindkraftverk 12KS/0282. A) Upphandlingsföreskrifter

A) Upphandlingsföreskrifter Vindkraftverk 12KS/0282. A) Upphandlingsföreskrifter 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 3 1.1 Benämningar 3 1.2 Omfattning 3 1.3 Avtalsform och antal leverantörer som tilldelas kontrakt 3 1.4 Upphandlingsförfarande 3 1.5 Förfrågningsunderlag 3 1.6 Tillhandahållande

Läs mer

Inledning. Upphandlingsrättsliga principer

Inledning. Upphandlingsrättsliga principer Inledning Offentlig upphandling är en process för inköp av varor, tjänster och entreprenader som görs av offentlig sektor och som regleras av Lagen om offentlig upphandling (LOU). Syftet med reglerna är

Läs mer

Riktlinjer för utvärdering av anbud

Riktlinjer för utvärdering av anbud Riktlinjer för utvärdering av anbud - Standardmodell för Sundsvalls kommun I Lagen om offentlig upphandling finns två tilldelningsgrunder. Vilket som ska användas måste bestämmas innan förfrågningsunderlaget

Läs mer

Rapport Version 1.0 Johan Aldén Sida 1 av 12 2011-04-25. Rapport Förstudie Elevadministration och schemaläggning Sambruk

Rapport Version 1.0 Johan Aldén Sida 1 av 12 2011-04-25. Rapport Förstudie Elevadministration och schemaläggning Sambruk Johan Aldén Sida 1 av 12 Rapport Förstudie Elevadministration och schemaläggning Sambruk Johan Aldén Sida 2 av 12 Innehållsförteckning Inledning... 4 Deltagande kommuner... 4 Sammanfattning... 5 Förstudiens

Läs mer

1 Avropsförfrågan, BI-system

1 Avropsförfrågan, BI-system 1/6 1 Avropsförfrågan, BI-system Specifika uppgifter för aktuell förfrågan Nr. 1 Beskrivning med uppgifter specifika för denna avropsförfrågan Avropets utskicksdatum 2 Myndighetens diarienummer för avropet

Läs mer

3. Spara ner sådant som du känner att du måsta ha (enligt punkt 2), och zippa resten (punkt 1) och spara för säkerhets skull.

3. Spara ner sådant som du känner att du måsta ha (enligt punkt 2), och zippa resten (punkt 1) och spara för säkerhets skull. its Learning Lunds skolors IKT-team 1 Att spara kursmaterial från its Learning, det finns tre generella vägar att gå: 1. Zippa allt nu, spara det på säker plats och packa upp och sortera senare. När man

Läs mer

UC Selekt Ett kraftfullt verktyg för analys, marknadsföring och försäljning

UC Selekt Ett kraftfullt verktyg för analys, marknadsföring och försäljning Din guide till UC Selekt Ett kraftfullt verktyg för analys, marknadsföring och försäljning Vår affärsdatabas UC Selekt ger dig utförlig information om Sveriges alla företag och organisationer. Med denna

Läs mer

Avrop från ramavtal E-förvaltningsstödjande tjänster

Avrop från ramavtal E-förvaltningsstödjande tjänster Kinna den 28 december 2012 Avrop från ramavtal E-förvaltningsstödjande tjänster 1. Bakgrund Marks kommun har under tre år genomfört ett pilotprojekt med systemstöd för arbete och presentation av målsättning,

Läs mer

EXDOC BROSCHYR TA KONTROLL ÖVER DINA AVTAL MED EFFEKTIV ELEKTRONISK AVTALSHANTERING

EXDOC BROSCHYR TA KONTROLL ÖVER DINA AVTAL MED EFFEKTIV ELEKTRONISK AVTALSHANTERING EXDOC BROSCHYR TA KONTROLL ÖVER DINA AVTAL MED EFFEKTIV ELEKTRONISK AVTALSHANTERING Alla företag har en mängd viktiga avtal som ska hanteras. Hyres-, leverantörs-, kund- och anställningsavtal är bara några

Läs mer

Användarmanual - OVK. Användarmanual OVK Version 1.5 Daterad: 2014-09-09

Användarmanual - OVK. Användarmanual OVK Version 1.5 Daterad: 2014-09-09 1 Användarmanual - OVK 2 Inloggning... 3 Allmänt... 4 Öppna protokoll... 6 Fylla i protokoll... 7 Skriva ut protokoll... 16 Returnera protokoll... 17 Uppföljning anmärkningar/åtgärder... 17 3 Inloggning

Läs mer

Skellefteå kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Nyckelfri hemtjänst -, enligt nedanstående instruktioner och bifogade handlingar.

Skellefteå kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Nyckelfri hemtjänst -, enligt nedanstående instruktioner och bifogade handlingar. 1 Föreskrifter 1.1 Upphandlande myndighet Trädgårdsgatan 6 931 85 Skellefteå 212000-2643 Hemsida: http://www.skelleftea.se 1.2 Upphandlingen inbjuder till anbudsgivning gällande - -, enligt nedanstående

Läs mer

UMEVA, Robertsfors kommun, Vännäs kommun, Bjurholms kommun, Vindelns kommun, Sorsele kommun.

UMEVA, Robertsfors kommun, Vännäs kommun, Bjurholms kommun, Vindelns kommun, Sorsele kommun. 1 Allmänt inbjuder till anbudsgivning gällande --. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). 2 Information om upphandlande myndighet är den upphandlande myndigheten och agerar

Läs mer

+46 (8) 35 25 04 info@merbics.se www.merbics.se

+46 (8) 35 25 04 info@merbics.se www.merbics.se +46 (8) 35 25 04 info@merbics.se www.merbics.se Merbics Avtalsregister Bevakar viktiga datum och ger Dig snabb åtkomst till avtalen. Avtal (exempel) Hyresavtal Leasing Telefoni Mobiltelefoni Serviceavtal

Läs mer

1 Information om upphandlingen

1 Information om upphandlingen 1 Information om upphandlingen 1.1 Presentation av tjänsten/varan Södertörns upphandlingsnämnd inbjuder härmed anbudsgivare till att lämna anbud gällande, enligt nedanstående instruktioner och bifogade

Läs mer

Lathund. Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30. www.interaxo.se interaxo@joint.se. Org.nr.

Lathund. Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30. www.interaxo.se interaxo@joint.se. Org.nr. Lathund Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30 www.interaxo.se interaxo@joint.se Org.nr. 556565-2590 SE INNEHÅLL LATHUND, INTERAXO... 2 1 Varför är det olika färg och utseende

Läs mer

Inkomna anbud skall presenteras i Uddevalla 25 maj 2015. Vid presentationen kommer upphandlingsgruppen bedöma anbuden, se bedömning nedan.

Inkomna anbud skall presenteras i Uddevalla 25 maj 2015. Vid presentationen kommer upphandlingsgruppen bedöma anbuden, se bedömning nedan. Dalslandskommunernas kommunalförbund Utvärdering Ekonomiskt mest fördelaktigt Helt anbud Diarie INK-15-0002 Namn Digitala trygghetslarm - hel larmkedja Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska

Läs mer

DATUM. UPPHANDLING Ekonomikonsulter för blandfinansierad verksamhet DATUM. Calona Ekonomikonsult AB

DATUM. UPPHANDLING Ekonomikonsulter för blandfinansierad verksamhet DATUM. Calona Ekonomikonsult AB DATUM HANDLÄGGARE, AVDELNING, TELEFON, E-POST Upphandlingsenheten Tfn: 08-678 56 94 catharina.oberg@pts.se 18 januari 2008 DIARIENUMMER 07-8521 Tilldelningsbeslut UPPHANDLING Ekonomikonsulter för blandfinansierad

Läs mer

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190 Upphandling av teknisk konsult Diarienr 09-190 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226 Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice Dnr: 08-1226 2(7) 1. Om PTS... 3 2. Upphandlingens syfte... 3 3. Krav på anbudsgivaren... 3 3.1. Teknisk förmåga och kapacitet...

Läs mer

Våra erfarenheter av ramavtal. - En reflektion av vårt användande av ramavtal med förnyad konkurrensutsättning

Våra erfarenheter av ramavtal. - En reflektion av vårt användande av ramavtal med förnyad konkurrensutsättning Våra erfarenheter av ramavtal - En reflektion av vårt användande av ramavtal med förnyad konkurrensutsättning 1 Bakgrund Många leverantörer att välja bland Stor frihet Lagändring 2008-01-01 Reglering av

Läs mer

För dig som. administrerar kurser, utbildningar, seminarier, event och konferenser. Produktinformation

För dig som. administrerar kurser, utbildningar, seminarier, event och konferenser. Produktinformation För dig som administrerar kurser, utbildningar, seminarier, event och konferenser EasyCourse är ett verktyg för att hålla reda på allt som rör kurser, utbildningar, seminarier, event och konferenser. Din

Läs mer

Handbok IST Analys Intag

Handbok IST Analys Intag Handbok IST Analys Intag Innehåll Innehåll... 2 IST Analys - generellt... 3 Flikar... 3 Inbyggd hjälp... 3 Exportmöjligheter... 3 Bokmärken... 4 Behörigheter... 5 Flera datakällor... 5 Flikar... 6 Översikt

Läs mer

Några av Byggbasens partners

Några av Byggbasens partners Leverantörsregister/söktjänst sedan 1989. Etablerat i samarbete med Skanska, BPA och SIAB. På nätet sedan 2001 Nu även webbtjänst med dokumenthantering för projektering, inköp och produktion Några av Byggbasens

Läs mer

Omsorgen Användarhandledning

Omsorgen Användarhandledning Omsorgen Användarhandledning 2012-12-13 Steg 1: Logga in Om ditt boende/kommun är ansluten till Omsorgen har du troligtvis fått inloggningsuppgifter. Om inte, skicka ett mail till info@omsorgen.se så kontaktar

Läs mer

Elektroniska upphandlingar med CTM. Snabbguide för leverantörer

Elektroniska upphandlingar med CTM. Snabbguide för leverantörer Elektroniska upphandlingar med CTM Snabbguide för leverantörer 1 Titel: Elektroniska upphandlingar med CTM Snabbguide för leverantörer Utgivningsdatum: 2010-05 Utgivare: Trafikverket Layout: Confetti Innehållsförteckning

Läs mer

För enklare och tryggare affärer

För enklare och tryggare affärer För enklare och tryggare affärer Innehåll Skapa en förfrågan 02 Mina kontouppgifter 04 Mina förfrågningar 05 Sök förfrågningar 06 Meddelandecentret 08 Produktutguide Projektverktyget 10 Min företagsprofil

Läs mer

Avrop från ramavtal med förnyad konkurrensutsättning

Avrop från ramavtal med förnyad konkurrensutsättning 1 (7) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Juridik och upphandling INSTRUKTION VID FÖRNYAD Avrop från ramavtal med förnyad konkurrensutsättning Denna checklista och instruktion har tagits fram för att

Läs mer

Handledning för Artikelimport

Handledning för Artikelimport Handledning för Artikelimport Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast uppdaterad: 11-03-02 Exder Artikelimport Sida 2 av 7 Importera Artikelregister I Exder

Läs mer

Förnyad konkurrensutsättning. Manual för leverantör

Förnyad konkurrensutsättning. Manual för leverantör Förnyad konkurrensutsättning Manual för leverantör Ansvarig utgivare: Göteborgs Stads Upphandlings AB Titel: Förnyad konkurrensutsättning - Manual för leverantör Version: 1.0.0.2013 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189 Upphandling av arkitekttjänster Diarienr 09-189 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

Lättanvänt Kraftfullt Flexibelt. Apsis Newsletter Pro

Lättanvänt Kraftfullt Flexibelt. Apsis Newsletter Pro Newsletter Pro Lättanvänt Kraftfullt Sökes: E-postmarknadsförare som vill spara tid, kvalitetssäkra sina utskick och arbeta med mottagaranpassad, relevant e-postmarknadsföring. Finnes: Så hjälper Newsletter

Läs mer

Upphandling av grundläggande betaltjänster. Diarienummer 07-10977

Upphandling av grundläggande betaltjänster. Diarienummer 07-10977 Upphandling av grundläggande betaltjänster Diarienummer 07-10977 Innehåll 1. Om PTS... 3 2. Upphandlingens syfte... 3 3. Krav på anbudsgivaren... 4 3.1 Teknisk förmåga och kapacitet... 4 3.1.1 Underleverantörer...

Läs mer

Uppdatera Mobilus Professional till version * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering.

Uppdatera Mobilus Professional till version * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Uppdatera Mobilus Professional till version 3.3.1 Dokument: MobProUpd331 Rev. A Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. * Filen MP.exe (Mobilus programmet) får inte

Läs mer

Så får du som användare de produkter/tjänster du behöver vid upphandling av VA-verksamhet

Så får du som användare de produkter/tjänster du behöver vid upphandling av VA-verksamhet Så får du som användare de produkter/tjänster du behöver vid upphandling av VA-verksamhet VARIMs snabbguide till upphandlingsprocessen och hur du som användare ställer krav vid upphandling av VA-verksamhet.

Läs mer

LEGA ONLINE. Du blir lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största bokningssystem. Kraftfullt och enkelt att använda

LEGA ONLINE. Du blir lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största bokningssystem. Kraftfullt och enkelt att använda - Sveriges största bokningssystem Du blir lönsammare med Lega Online Tänk om alla dina bokningar, kunder och artiklar fanns samlade i ett system, med fullständig statistik och möjlighet till fakturering?

Läs mer

Release 14.3 kommer finnas tillgänglig för er måndagen den 29 september 2014.

Release 14.3 kommer finnas tillgänglig för er måndagen den 29 september 2014. RELEASE 14.3 Release 14.3 kommer finnas tillgänglig för er måndagen den 29 september 2014. i andra webbläsare än Internet Explorer I och med denna release har vi migrerat alla de sidor man som kundföretag

Läs mer

CTM Release Notes 7.5.4

CTM Release Notes 7.5.4 CTM Release Notes 7.5.4 Page 1 of 13 1 CTM RELEASE NOTES 7.5.4... 3 1.1 SKICKA TILLDELNINGSMEDDELANDE I UPPHANDLING... 3 1.2 ELEKTRONISK SIGNERING AV AVTAL... 4 1.2.1 STEG FÖR STEG INSTRUKTIONER... 4 1.3

Läs mer

1 Föreskrifter. 2 Denna förfrågan. 1.1 Information om enheten. 1.2 Upphandlingen. 1.3 Upphandlingens form. 1.4 Avtals typ. 1.

1 Föreskrifter. 2 Denna förfrågan. 1.1 Information om enheten. 1.2 Upphandlingen. 1.3 Upphandlingens form. 1.4 Avtals typ. 1. 1 Föreskrifter 1.1 Information om enheten Den upphandlande enheten: Box 224 90105 Umeå Energi är ett modernt energiföretag som på ett personligt och omtänksamt sätt vill möta kundens behov av säkra och

Läs mer

Offentlig upphandling från forskningens horisont. Jan-Eric Nilsson

Offentlig upphandling från forskningens horisont. Jan-Eric Nilsson Offentlig upphandling från forskningens horisont Jan-Eric Nilsson Förstapris-auktion Värdet av en vas ligger någonstans mellan 1 och 99; vilket värde var och en av fem deltagare har framgår av den lapp

Läs mer

Kursvärderingsenkät i KI Survey 150406

Kursvärderingsenkät i KI Survey 150406 1 Kursvärderingsenkät i KI Survey 150406 Hur kan jag använda en enkätmall i KI Survey? I verktyget KI Survey finns färdiga mallar för kursvärderingsenkäter. Mallarna har skapats av KI Survey- administratörer

Läs mer

Riktlinjer för inköp och upphandling inom Värmdö kommun

Riktlinjer för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Riktlinjer för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Detta dokument beskriver hur professionella inköp och upphandlingar ska göras, vilka generella riktlinjer som finns och hur ansvarsfördelningen ser

Läs mer

ASTRAKAN COURSEPLAN. Programmet som sparar tid... ... och förenklar kursadministrationen! ASTRAKAN COURSEPLAN BESTÅR AV TVÅ DELAR:

ASTRAKAN COURSEPLAN. Programmet som sparar tid... ... och förenklar kursadministrationen! ASTRAKAN COURSEPLAN BESTÅR AV TVÅ DELAR: ASTRAKAN COURSEPLAN Programmet som sparar tid...... och förenklar kursadministrationen! Med webbaserade Astrakan CoursePlan kan onödig administration undvikas samtidigt som kursdeltagarna erbjuds en förstklassig

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad KS 399/14 Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad 2.5.1 Upphandla varor, tjänster och ramavtal Antagen av Kommunstyrelsen 26:e november år 2014 Gäller från och med 2015-01-01

Läs mer

e-förslag System för ökad medborgardialog

e-förslag System för ökad medborgardialog System för ökad medborgardialog Få medborgarna delaktiga och engagerade i den lokala samhällsutvecklingen Vårt system för ökar medborgardialogen och gör medborgarna delaktiga och engagerade i den lokala

Läs mer

Post- och telestyrelsen (PTS), Box 5398, 102 49 Stockholm.

Post- och telestyrelsen (PTS), Box 5398, 102 49 Stockholm. Upphandlingsrapport Datum Vår referens Sida 2009-02-18 Dnr: 09-190 1(10) Upphandlingsenheten Anna-Karin Hellsten anna-karin.hellsten@pts.se 1. Upphandling av tekniska konsulttjänster 1.1. Bakgrund PTS

Läs mer

Datum Vår referens Sida 2009-06-01 Dnr: 09-1166 1(5) 1. Upphandling av telefoni till abonnenter utan fast eller landmobilt nät

Datum Vår referens Sida 2009-06-01 Dnr: 09-1166 1(5) 1. Upphandling av telefoni till abonnenter utan fast eller landmobilt nät UPPHANDLINGSRAPPORT Datum Vår referens Sida 2009-06-01 Dnr: 09-1166 1(5) Administrativa avdelningen Charlotte Murray 08 678 55 16 charlotte.murray@pts.se 1. Upphandling av telefoni till abonnenter utan

Läs mer

SystemQ affärssystem. Grundkurs

SystemQ affärssystem. Grundkurs SystemQ affärssystem Grundkurs Lära oss att hitta Snabbkommandon Knep Nyttiga funktioner Handboken: www.cyberstore.se/handbok Komma in i SystemQ-tänket Affärsprocesser Order registrering Utleveranser Fakturering

Läs mer

Varför Hinfo Syfte. Produktfamilj

Varför Hinfo Syfte. Produktfamilj Vad är Hinfo? Hinfo, är en nationell produkt, artikel och avtalsdatabas, framtagen i samarbete mellan sjukvårdshuvudmännens hjälpmedelsverksamhet i Sverige, leverantörer av hjälpmedel och Hjälpmedelsinstitutet

Läs mer

Försöksnomineringssystem 2013

Försöksnomineringssystem 2013 Försöksnomineringssystem 2013 Försöksnomineringssystem 2013... 1 1 Nominering... 2 1.1 Nominera sig själv... 2 1.2 Nominera någon annan... 2 1.3 Nominera som förening m.fl.... 2 2 Deltagaruppgifter...

Läs mer

Avropsförfrågan E-tjänst för planering av inspektioner

Avropsförfrågan E-tjänst för planering av inspektioner Förfrågningsunderlag 2013-04-03 Upphandlande organisation Läkemedelsverket Upphandling Avrop E-tjänst för planering av inspektioner Conny Björk Diarienr 2.3-2013-027585 Sista anbudsdag: 2013-04-15 Symbolförklaring:

Läs mer

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Konferensförmedlare

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Konferensförmedlare Umeå Universitet Utvärdering Ekonomiskt mest fördelaktigt Delat anbud Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Konferensförmedlare Diarie 241-728-12 Ansvarig upphandlare Jessica Forssen Detta dokument är

Läs mer

1.0 Bedömning bör-krav och krav märkta med utvärdering

1.0 Bedömning bör-krav och krav märkta med utvärdering Skellefteå kommun Utvärdering Ekonomiskt mest fördelaktigt Helt anbud Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Kostplaneringssystem Diarie UH-2013-228 Upphandlare Christina Wikström Detta dokument är

Läs mer

Välkommen till en enklare värld!

Välkommen till en enklare värld! Välkommen till en enklare värld! ) Kort om Byggnet Access Byggnet Access är ett modernt webbaserat system för lagring av olika dokument och ritningsrelaterad information, som behöver delas mellan olika

Läs mer

Sammanställning. Innehållsförteckning. för ledare

Sammanställning. Innehållsförteckning. för ledare för ledare Sammanställning Denna guide avser att hjälpa dig som ledare att administrera dina grupp(er) i MyClub. Allt som görs i MyClub är webbaserat vilket innebär att du kan sköta all administrering

Läs mer

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Nyckelfri låslösning för hemtjänsten

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Nyckelfri låslösning för hemtjänsten Karlstads kommun Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Nyckelfri låslösning för hemtjänsten Diarie 9708-12 Ansvarig upphandlare Anders Lindsten Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska

Läs mer

Vinnande anbud fyra förutsättningar för att lyckas! Upphandling 24 3 maj 2012. www.magnusjosephson.se 1

Vinnande anbud fyra förutsättningar för att lyckas! Upphandling 24 3 maj 2012. www.magnusjosephson.se 1 Vinnande anbud fyra förutsättningar för att lyckas! Upphandling 24 3 maj 2012 www.magnusjosephson.se 1 Sammanfattningsvis Den leverantör som vill bli duktig på anbudsarbete måste Jobba mer effektivt internt

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun

Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun Inledning: Kommunen är totalt sett en mycket stor köpare av varor och tjänster. Denna upphandlingspolicy syftar till att kommunens medel används effektivt

Läs mer

Personligt Hälsokonto

Personligt Hälsokonto Personligt Hälsokonto ANBUDSFÖRFRÅGAN - Sista dag för anbud är den 15 januari 2013 1/10 Innehåll 1 Inledning 3 1.1 Upphandlingsprocessen 3 1.2 Upphandlingens omfattning 3 1.3 Förfrågningsunderlaget 4 1.4

Läs mer

Administrativa föreskrifter Städning av soprum UH

Administrativa föreskrifter Städning av soprum UH Administrativa föreskrifter UH-2014-376 Stöd för dig som vill bli leverantör till Sundsvalls kommun hittar du på sundsvall.se. Klicka på länken: http://www.sundsvall.se/anbud Sida 1 (5) Innehåll 1 Administrativa

Läs mer

Säkerställ er tillgänglighet Kommunikationsrapporteringsverktyg

Säkerställ er tillgänglighet Kommunikationsrapporteringsverktyg Säkerställ er tillgänglighet Kommunikationsrapporteringsverktyg Vad är Meridix Studio? Meridix Studio är ett verktyg som låter er analysera och följa upp er kommunikation via ett enkelt men kraftfullt

Läs mer

Praktiska råd vid upphandling av IT-system

Praktiska råd vid upphandling av IT-system Upphandling av PA- Lönesystem Praktiska råd vid upphandling av IT-system Upphandling av PA- Lönesystem Hur lär man sig att göra rätt? Genom att göra misstag och lära sig av dem Det finns genvägar Lär av

Läs mer

Visma TendSign Anbudsgivare

Visma TendSign Anbudsgivare Användarmanual Visma TendSign Anbudsgivare VISMA COMMERCE + 46 13 47 47 500 tendsignsupport@visma.com www.tendsign.com Visma TendSign anbudsgivarkonto Visma TendSign är helt webbaserat. Som leverantör

Läs mer

Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar

Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar 1(6) Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud om Neuropsykiatriska utredningar. Bifogat förfrågningsunderlag innehåller samtliga förutsättningar

Läs mer

Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr /72

Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr /72 Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice Dnr 08-160/72 Innehåll Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling

Läs mer

Varför Hinfo Syfte. Produktfakta (utvalda, väl definierade, funktionellt skiljande)

Varför Hinfo Syfte. Produktfakta (utvalda, väl definierade, funktionellt skiljande) Vad är Hinfo? Hinfo är en nationell produkt-, artikel- och avtalsdatabas, framtagen i samarbete mellan sjukvårdshuvudmännens hjälpmedelsverksamhet i Sverige, leverantörer av hjälpmedel och Hjälpmedelsinstitutet

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO

ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO 1 VARFÖR ÄR DET OLIKA FÄRG OCH UTSEENDE PÅ MAPPARNA? Gula mappar Blå mappar Blårandiga mappar Enkla mappar som man känner igen från Utforskaren. En gul mapp kan innehålla undermappar

Läs mer

Nytt ramavtal för kort- och resekontotjänster. Björn Wallgren Jan Maarten Dijkgraaf

Nytt ramavtal för kort- och resekontotjänster. Björn Wallgren Jan Maarten Dijkgraaf Nytt ramavtal för kort- och resekontotjänster Björn Wallgren Jan Maarten Dijkgraaf Agenda Bakgrund, strategin, anbudsgivare och resultatet Genomgång av de nya funktioner och de olika tjänsterna Instruktion

Läs mer

1 Information om upphandlingen

1 Information om upphandlingen 1 Information om upphandlingen Upphandling Södertörn inbjuder härmed anbudsgivare till att lämna anbud gällande HVB samt boende med särskild service, enligt nedanstående instruktioner. Upphandling Södertörn

Läs mer

2011-2012. Utbildningskatalog. Mercell. 1: Allmän, grundläggande kurs 2: Fördjupningskurser 3: Branschorienterade specialkurser

2011-2012. Utbildningskatalog. Mercell. 1: Allmän, grundläggande kurs 2: Fördjupningskurser 3: Branschorienterade specialkurser 2011-2012 Mercell Utbildningskatalog 1: Allmän, grundläggande kurs 2: Fördjupningskurser 3: Branschorienterade specialkurser Offentlig sektor som kund Offentliga upphandlingar utgör en väldigt stor andel

Läs mer

STATSKONTORET. Tilldelningsbeslut Upphandling. Till leverantör har valts:

STATSKONTORET. Tilldelningsbeslut Upphandling. Till leverantör har valts: PM Chefsjuristen 2013-11-14 Darienr Dnr2013/186-2 Tilldelningsbeslut Upphandling Till leverantör har valts: enkätverktyg Questback AB Motivering: 1 enlighet med förfrågningsunderlaget har utvärderings

Läs mer

Oktober 2000 Version 1:1. Välkommen till e-giro webhotell

Oktober 2000 Version 1:1. Välkommen till e-giro webhotell Oktober 2000 Version 1:1 Välkommen till e-giro webhotell Inledning Inledning E-giro webbhotell. Är en integrerad elektronisk fakturerings- och betalningstjänst. Skapar nya möjligheter till direktkommunikation

Läs mer

Användarhandledning ICA Torget

Användarhandledning ICA Torget Användarhandledning ICA Torget Våra kunder frågar alltmer efter närproducerade produkter, ekologiskt odlade, kravmärkta och/eller premiumprodukter. ICA har redan idag starkt lokalt fokus men vi kan bli

Läs mer

Blackboard CE8 Användarmanual Student

Blackboard CE8 Användarmanual Student Blackboard CE8 Användarmanual Student 2009-09-02 (CE 8.0.3) Inledning 1 Logga in på Blackboard 1 Verktyg 2 Diskussionsforum 2 Läsa ett diskussionsinlägg (trådade forum) 3 Läsa ett diskussionsinlägg (bloggforum)

Läs mer

Med företagens glasögon

Med företagens glasögon Med företagens glasögon Hur väl informerar kommuner företagare på sina hemsidor? Halland, Jönköpings län, Värmland och Västra Götaland Praktikantrapport Innehåll Inledning 3 Om Undersökningen...4 Rapportens

Läs mer

1 Systemkrav avantraupphandling

1 Systemkrav avantraupphandling 1 (10) Godkänd av Produkt/Projekt/Verksamhet avantraupphandling 3.0.1 1 Systemkrav avantraupphandling Intranät webb klient Internet applikation klient Förrådssystem Beställningssystem COM+ Server File

Läs mer

EVO DEV. EvodevExcel.GarpReportAddin

EVO DEV. EvodevExcel.GarpReportAddin EVO DEV EvodevExcel.GarpReportAddin Evodev AB web www.evodev.se epost info@evodev.se Telefon 033-4300300 Fax 033-126697 Innehåll Installera programmet 1 Installation 1 Registerinställningar 1 Start av

Läs mer

Aditro Summit 2013-10-25 Erbjudande förflyttning Personec S till L Per Johansson. 2013-10-28 Copyright Aditro. All rights reserved.

Aditro Summit 2013-10-25 Erbjudande förflyttning Personec S till L Per Johansson. 2013-10-28 Copyright Aditro. All rights reserved. Aditro Summit 2013-10-25 Erbjudande förflyttning Personec S till L Per Johansson 2013-10-28 Copyright Aditro. All rights reserved. 1 Agenda» Presentation» Bakgrund» Erbjudandets innehåll» Leveransmodell»

Läs mer

Kom igång med TIS-Office

Kom igång med TIS-Office Kom igång med TIS-Office Denna guide hjälper dig att komma igång med TIS-Office, mer information om hur man använder programmet finns i manualer på TIS-Office CD-skivan och i den inbyggda hjälpfunktionen

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av känsliga personuppgifter i mobila enheter

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av känsliga personuppgifter i mobila enheter Datum Diarienr 2013-05-08 646-2012 Socialnämnden i Halmstad kommun Box 230 301 06 Halmstad Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av känsliga personuppgifter i mobila enheter Datainspektionens

Läs mer