PUBLICERINGS- PLAN MDH.SE 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PUBLICERINGS- PLAN MDH.SE 2013"

Transkript

1 PUBLICERINGS- PLAN MDH.SE 2013

2 BAKGRUND - NULÄGE Mälardalens högskolas webbplats, mdh.se, är högskolans främsta kanal för information och kommunikation med sina målgrupper. Webbplatsen utgör navet i högskolans totala webbnärvaro och ska vara en trovärdig informationskälla och den plats dit man går för att få korrekt och aktuell information. DET FRÄMSTA SYFTET med högskolans webbplats är att marknadsföra och informera om högskolans utbildningar och forskning. Den ska också vara en kanal för information och kommunikation till studenter och anställda. Webbplatsen ska även vara en kanal för att profilera högskolan och rekrytera fler studenter, lärare, forskare och annan personal genom att högskolan ökar sin närvaro och synlighet på webben. WEBBPLATSEN har cirka besök per månad, varav omkring är helt nya besök. Förutom startsidan är ingången Är student den mest besökta sidan följt av Studentportalen. Det stora antalet återkommande besökare är högskolans egna studenter. De nya besöken kommer vanligen från närområdet med flest besök från Västerås, Stockholm och sedan Eskilstuna. KRING WEBBPLATSEN finns en professionell redaktörsorganisation som består av ett antal huvudredaktörer och redaktörer. Arbetet leds från kommunikationssektionen och huvudredaktörerna möts regelbundet för att diskutera gemensamma frågor och lyfta önskemål från organisationen. Även ett webbråd finns där representanter från kommunikationssektionen, akademierna och studenter finns representerade för att lyfta och analysera förbättringspunkter för webbplatsen. Det övergripande ansvaret för förvaltning och utvecklings av webbplatsen inom budgetramarna ligger på styrgruppen för webbplatsen. Det är styrgruppen som fastställer utvecklingsplanen. I styrgruppen finns både kommunikationssektionen och IT-sektionen representerade eftersom båda enheterna ansvarar för webbplatsen. VIDAREUTVECKLING av webbplatsen är något som sker kontinuerligt, både vad gäller innehåll och teknik. Tack vare att MDH har upphandlat utvecklare som sitter på högskolan kan den tekniska utvecklingen och anpassaningen av webbplatsen samt publiceringsverktyget ske kontinuerligt. Detta ger oss en möjlighet att möta omvärldens krav och förväntningar samt hålla webbkommunikationen i framkant. UNDER ÅRET fortsätter arbetet med att hålla informationen korrekt och aktuell både på svenska och engelska, Som en grund för detta finns denna webbpubliceringsplan som ger hålltider och prioriteringar framför allt för startsidan, de stora ingångarna och sociala medier.

3 KOMMUNIKATIONSMÅL OCH STRATEGIER Målet med arbetet är att profilera Mälardalens högskola som en attraktiv högskola med intressanta utbildningar. Högskolan ska finnas där målgrupperna befinner sig och det ska vara lätt att hitta och få kontakt med Mälardalens högskola. AKTUELL OCH TROVÄRDIG ska känneteckna all information på webbplatsen. Besökaren ska kunna lita på att det som står på webbplatsen stämmer. Detta är något som åligger varje redaktör och alla sidor ska ses över minst en gång om året. Inaktuell information ska avpubliceras. ATT MARKNADSFÖRA högskolans utbildningar, men också profilera högskolan som en attraktiv arbetsplats, samverkanspartner och levernatör av nyttig forskning är något som ska genomsyra webbplatsen. Detta sker genom att välja ut och publicera nyheter, forskningsresultat, goda exempel och liknande på webbplatsen och sedan försöka sprida dem även i exempelvis sociala medier. För utbildningarna gäller att program- och kurssidorna ständigt utvecklas med intervjuer, studentarbeten och annan information som ger en så fullständig bild av utbildningen som möjligt. INFORMATIONSKANAL till befintliga studenter och anställda. Den väsentliga informationen ska målgrupperna snabbt kunna hitta på webbplatsen under sina respektive ingångar. BREDDA WEBBNÄRVARON handlar om att möta målgrupperna där de befinner sig, och det betyder att arbetet med webben inte beränsar sig till webbplatsen mdh.se. Istället ska vi göra MDH:s varumärke synligt även för dem som kanske inte sökt kontakt med MDH från början, exempelvis i sociala medier och sökresultat. Just sökmotoroptimering och att få relevanta träffar som gör att fler uppmärksammar MDH är ett allt viktigare område och något som webbarbetet kommer att fokusera på. UNDERLÄTTA KOMMUNIKATION med högskolan. Det kan ske genom funktioner på mdh.se men också genom de sociala medier där MDH medverkar. Så långt som möjligt strävar vi efter att koppla ihop sociala medier och webbplatsen. BYGGA ETT STARKT MDH handlar även om att bygga intern stolthet och för det kan webben vara ett hjälpmedel. Goda resultat och exempel på vad MDH gör, en positiv självbild av högskolan och ett väl utvecklat intranät kan stödja det arbetet.

4 PUBLICERINGSPLAN - FÖR 2013 Januari Aktivitet Kommentar 2 Slutgiltligt antagningsbesked Puffa på Vill studera, sociala medier 7 Webbregistreringen öppnar inför VT Se till att länkar fungerar, kurser och program uppdaterade med tillfällen etc. 15 Deadline internationell ansökan för HT13 Puffa för detta på eng startsida, sociala medier 15 Anmälan till Högskoleprovet öppnar Puffa på Vill studera, sociala medier 21 Terminstart VT - period 1 Puffa på startsidan, Är student, sociala medier 21 Vårterminen börjar Puffa på startsidan, sociala medier 25 Söka utbytesstudier Puffa på Är student, sociala medier 30 Studenter börjar leta exjobb - Karriärtorget Puffa på startsidan, Är student, Karriärtorget, sociala medier Februari Aktivitet Kommentar 1 Lansera kampanjen på webben Lägg upp kampanjbilder och film samt lansera nya mdhstudent 1 ECTS katalogen som blädder-ex Lägg till online-pdf 1 Ansökan till Minor Field Studies öppnar Puffa på Är student, sociala medier 5 Program för högskoledagarna skickas ut till skolorna 7 Temadag: socialt arbete - våld i våra relationer 8 Sista dagen att söka studieplats genom Euroweb Puffa på Vill studera Puffa på startsida, Forskning, HVV Puffa på Är student, IDT, sociala medier 10 Sista dag att söka utbytesstudier Puffa på Är student, sociala medier IDT åker till Student Recruitment fair i Oslo Puffa på Vill studera, IDT, sociala medier 13 Forskningsmiljön BUSS (Barn och Unga i Skola och Samhälle) inbjuder till seminarium Puffa på Samverkan, UKK Högvarv Puffa på startsidan, Är student, Samverkan Karriärtorget, sociala medier 15 Söka MDH-stipendium startar Puffa på internationella startsidan, Prospective students, sociala medier 15 Uppdatering av kursutbudet på webben Uppdatera länkarna till kurserna så att aktuella terminer visas för kurserna 15 Sista anmälningsdag till Högskoleprovet Puffa på Vill studera, sociala medier 19 VIP-dag för Vård- och omsorgscollege Puffa på startsidan, HVV, sociala medier 21 Lansering av sommarkurserna (anmälan öppnar på antagning.se) Uppdatera länkarna till kurserna, puffa på startsidan, Vill studera, sociala medier 22 Exjobbsdag för IMFare och Ekonomer Puffa på Är student, Karriärtorget, sociala medier 25 Byt ut alla siffror på webben mot aktuella Byt ut samtliga nyckeltal, se årsredovisning/siffror från UFO 28 Puffa för sommarjobb och sommarkurser Puffa på startsidan, Vill studera, Är student, sociala medier

5 Mars Aktivitet Kommentar 1 Sista dag att söka MDH-stipendium Puffa på Är student, sociala medier 1 Gå igenom att programscheman är uppdaterade på programmen Akademikommunikatörer ansvarar för respektive akademi 5 och 7 Högskoledagarna Puffa på startsidan, Vill studera, sociala medier 7 Rekryteringsmässa Puffa på Är student 11 Heldag om samhällsentreprenörsskap Puffa på Samverkan, Forskning, EST, sociala medier Antagningsbesked för internationella program 15 Anmälan för höstens utbildningsprogram startar, publicera tekniksida, utbildning på avancerad nivå, även sista dag för sommarkurser 16 Uppdatera mallar för uppropsinformation (inför sommarkurserna) Nya programtillfällen behöver läsas och och icke-aktuella programtillfällen behöver plockas bort. Lägg upp adwors Stäm av med INF, STC, IT, UFO och akademierna. Uppdatera mallar på internt, förbered Ny student 20 Heat 2 av 20 Söka till HelloWorld och HelloPeople Puffa på Vill studera, akademierna, sociala medier 22 Nätverksdagen Network Challenge Puffa på Är student, IDT, sociala medier 22 Kängurutävlingen Puffa på UKK, sociala medier 25 Lansering av Studenttorget Puffa på startsidan, Är student, akademierna, sociala medier April Aktivitet Kommentar 1 Terminstart VT - period 2 Puffa på startsidan, Är student 1 Onlineansökan för inresande Exchange students 1 Onlineansökan för prospective utbytesstudenter 1 Euroweek - studenttävling Puffa på Är student, akademierna, sociala medier 6 Högskoleprovet Puffa på Vill studera 9 Invigning av Studenttorget Puffa på startsidan, Är student, akademierna, sociala medier 10 Robotikdagen Puffa på Vill studera, Forskning, IDT, sociala medier 10 Dag för arbetsprover på IDT Puffa på Vill studera, IDT, sociala medier 15 Sista ansökningsdag Puffa på startsidan, Vill studera 15 Drop-in studievägledning Puffa på startsidan, Vill studera 16 Sen anmälan Puffa på startsidan, Vill studera Akutlärare - konferens Puffa på HVV VFUkonferens Puffa på Samverkan, HVV Nationell beteendemedicinsk konferens Puffa på startsidan, Forskning, Samverkan, HVV 25 Hedersdoktorernas dag Puffa på startsidan, Forskning, Samverkan 26 Akademisk högtid Puffa på startsidan, Forskning, Samverkan 26 Lansering av uppropsinformation för sommarkurserna 27 Kårståget Puffa på startsidan, Är student Göra uppropsinformationen synlig, puffa på startsidan, Är student, sociala medier

6 Maj Aktivitet Kommentar 1 Restplatslista utresande utbytesstudenter Puffa på Är student 3-5 SFS fullmäktige 2013 Puffa på startsidan, Är student 6-8 HSM-konferens 2013 (Holistic Sludge Management) Juni Aktivitet Kommentar 1 Redaktörer går igenom samtliga sidor de är ansvariga för, uppdaterar och avpublicerar gammal innehåll 1 Sista ansökningsdag restplatser för utresande studenter VT14 Juli Aktivitet Kommentar HelloWorld och HelloPeople starar Ny student - lansering av uppropsinformation för höstterminens program och kurser Sen anmälan Augusti Aktivitet Kommentar 1 Invigning av forskarskola solenergi Puffa på startsidan, Är student, forskning, EST, sociala medier 1 Publicera engelska programutbudet på webben 15 Anmälan till höstens högskoleprov startar Puffa på Vill studera Få lista från UFO på programutbudet (bör finnas sedan 10 juni när de läggs in i Selma) Internationell konferens om övergångar Puffa på internationell startsida, UKK, sociala medier 24 Internationella studenter kommer Puffa på internationell startsida, sociala medier 28 Webbregistreringen öppnar inför HT Puffa på Är student, sociala medier 1 Mentorprogrammet Puffa på Samverkan 10 Sommartermin startar Puffa på startsidan, Är student Besök på arbetsförmedlingen för de som tagit studenten Puffa på Vill studera, träffa-kalendern Sommaröppet Puffa på starsidan, Vill studera, sociala medier Studentrekrytering på Peace and Love i Borlänge Puffa på startsidan, Forskning 15 Scholarship of excellence - 1 stipendium Puffa på Prospective students, sociala medier, nyhet 15 Sista ansökningsdag in/utresande utbytesstudenter, sociala medier HSS-konferens 2013 Puffa på startsidan, Forskning, Samverkan 15 Uppdatera mallar för uppropsinformation (inför höstterminen) 25 Ta bort inaktuell termins uppropsinformation Stäm av med sekreterarna Stäm av med INF, STC, IT, UFO och akademierna. Uppdatera mallar på internt, förbered Ny student 24 Examenshögtid Puffa på startsidan, internationell startsida, Är student, Alumni, sociala medier 31 Släck "Årets studentstad" Puffa på Vill studera, sociala medier Cityfestivalen i Västerås Puffa på Vill studera, Är student, träffa-kalendern Puffa på startidan, akademierna, sociala medier Publicera uppropsinformationen, puffa på startsida, Är student, sociala medier Lyfta platser kvar, startsidan, Vill studera Introduktionsdagen Puff på startsidan, internationell startsida, Är student, sociala medier, ta nya bilder

7 September Aktivitet Kommentar 2 Terminsstart HT - period 1 Puff på startsidan, Är student, sociala medier 2 Future Enery kick off Puffa på startsidan, Forskning, EST 2 Onlineansökan för inresande utbytesstudenter öppnar 15 Anmälan för vårens utbildningsprogram startar Oktober Aktivitet Kommentar 1 Internationella program ska finnas publicerade o länkas från admissions 1-31 Praktikperiod för samhällsvetare Puffa på EST, sociala medier 8 Nämndbeslut om alla svenska program Hämta in listan från UFO 15 Uppdatera mallar för uppropsinformation (inför vårterminen) 15 Sista anmälningsdag för VT Puffa på startsidan, Vill studera 15 Sista ansökningsdag för inresande utbytsstudenter Gå igenom samtliga program, säkerställ att utbudet stämmer och uppdatera populärtexterna. Detta läggs in i Selma. Antagningen behöver korrläsa. Stäm av med INF, STC, IT, UFO och akademierna. Uppdatera mallar på internt, förbered Ny student 16 Sen anmälan Puffa på startsida, Vill studera 26 Högskoleprovet Puffa på Vill studera Uppdatera programsidorna så att aktuellt programtillfälle visas 21 Kulturnatten Västerås Puffa på startsidan, Internt, Samverkan, Forskning, sociala medier 22 Unga matematiker Puffa på startsidan, UKK, sociala medier 27 Forskarfredag Puffa på startsidan, Forskning, Samverkan, sociala medier 15 Sista anmälningsdag till Högskoleprovet Puffa på Vill studera 31 Doktorernas dag - HVV Puffa på startsidan, internationella startsidan, Forskning, HVV, sociala medier November Aktivitet Kommentar 1-30 Informationsmöten om utlandsstudier Puffa på startsidan, internationell startsida, Är student, sociala medier 2 Gå igenom att programscheman är uppdaterade på programmen Bemötandedagarna 6 Publicera svenska programutbudet på webben, Lägg upp programkatalog på webben Akademikommunikatörer ansvarar för respektive akademi Puffa på startsidan, Samverkan Puffa på startsidan, Forksning Uppdatera anmäl dig-länkar; kolla länkarna från antagning.se (i förväg) 5 Mässa i Örebro Puffa på Vill studera, sociala medier 7-9 Mässa i Göteborg Puffa på Vill studera, sociala medier 11 Terminstart HT - period 2 Puffa på startsidan, Är student 15 Studenter börjar leta exjobb - Karriärtorget Puffa på startsidan, Är student, Karriärtorget, sociala medier 20 Deckardagen Puffa på startsidan, Är student, sociala medier 25 Idétävlingen Puffa på Är student, Idélab, sociala medier 25 Solution Hunt Puffa på Är student, Idélab, sociala medier Mässa i Stockholm Puffa på Vill studera, sociala medier December Aktivitet Kommentar 1 Julaktivitet i sociala medier Sociala medier 1 Internationellt utbud klart på university admissions Kolla behörigheten, se till att populärtexterna är uppdaterade 1 Utlysningslista för utlandsstudier publiceras Puffa på Är student, sociala medier 10 Nobeldagen lyfta forskning/innovation Puffa på Forskning, Samverkan 12 Lansering av uppropsinformation för vårterminens program och kurser 12 Antagningsbeskeden går ut Puffa på Vill studera 13 Julanpassa webben, julens öppettider öra uppropsinformationen synlig, puffa på startsida och Är student, sociala medier

8 STARTSIDESNURRAN Från och med hösten 2012 togs möjligheten fram att publicera en stor bildsnurra på startsidan. Detta medför bland annat en mer dynamisk startsida och en attraktiv marknadsföringsplats för Mälardalens högskolas aktiviteter. Därför måste bildsnurra tillhandahålla en separat publiceringsplan för bildsnurran på den svenska och internationella webbplatsen. NATIONELL FÖR 2013 Månad Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December Aktivitet Välkomna nya studenter VT,, Högskoledagarna, Hedersdoktorernas dag, Akademisk högtid, Kårståget HSS2013, Examenshögtid Välkomnar nya studenter ST, Sommaröppet Välkomna nya studenter HT Välkomna nya studenter HT Välkomna nya studenter HT, Forskarfredag, Kulturnatten,, Bemötandedagarna Bemötandedagarna,, Välkomna nya studenter VT, INTERNATIONELL FÖR 2013 Månad Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December Aktivitet, Välkomna nya studenter VT Högskoledagarna, Rekryteringsmässa Sommaröppet Välkomna nya studenter HT Välkomna nya studenter HT Introduktion för nya studenter, Välkomna nya studenter VT

Rapport: Studentpaketet samlad marknadsföring för ökad attraktivitet

Rapport: Studentpaketet samlad marknadsföring för ökad attraktivitet Rapport: Studentpaketet samlad marknadsföring för ökad attraktivitet Malin Swanström 2012 1 Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 4 2. Syfte, mål och frågeställningar... 5 3. Målgruppsanalys... 7 4. Resultat

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPLAN 2012

KOMMUNIKATIONSPLAN 2012 KOMMUNIKATIONSPLAN 2012 Akademin för utbildning, kultur och kommunikation 2011-12-23 Innehåll Akademin för utbildning, kultur och kommunikation... 1 Bakgrund - nuläge... 4 Syfte... 4 Användning och revidering...

Läs mer

Studentpresentation. Bild 1

Studentpresentation. Bild 1 Studentpresentation Bild 1 HUR HITTAR DU SVERIGES BÄSTA UNIVERSITET? Hur hittar du Sveriges bästa universitet? Gör du det genom att prata med kompisar och lyssna till historier om färgglada overaller med

Läs mer

MÅLBESKRIVNING. Hur ska vi kommunicera i digitala kanaler? 2013-08-31 Charlotte Sellstedt, Malin Ryding, Ragnhild Ingberg, Åsa Lundgren.

MÅLBESKRIVNING. Hur ska vi kommunicera i digitala kanaler? 2013-08-31 Charlotte Sellstedt, Malin Ryding, Ragnhild Ingberg, Åsa Lundgren. MÅLBESKRIVNING Hur ska vi kommunicera i digitala kanaler? 2013-08-31 Charlotte Sellstedt, Malin Ryding, Ragnhild Ingberg, Åsa Lundgren. Sammanfattning Kommunikation är ett medel för att nå uppsatta mål.

Läs mer

Strategiskt underlag för nätbaserad utbildning vid MDH

Strategiskt underlag för nätbaserad utbildning vid MDH Peter Gustafsson 2012-09-04 ARBETSMATERIAL Strategiskt underlag för nätbaserad utbildning vid MDH Uppdrag Från rektor till fakultetsnämnden 2012: Fakultetsnämnden uppdras att ta fram en strategi för nätbaserad

Läs mer

Förslag till ny organisation för Trelleborgs kommuns webbplatser

Förslag till ny organisation för Trelleborgs kommuns webbplatser Ärende 1 (8) Datum 2014-10-06 Förslag till ny organisation för Trelleborgs kommuns webbplatser 1. Bakgrund Vid mötet i e-delegationens styrgrupp den 5 juni 2013 fick avdelningen för strategi och kommunikation

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

MARKNADSFÖRING OCH VARUMÄRKESBYGGANDE

MARKNADSFÖRING OCH VARUMÄRKESBYGGANDE MARKNADSFÖRING OCH VARUMÄRKESBYGGANDE UNIVERSITET OCH HÖGSKOLOR I KONKURRENS Agneta Larsson och Anki Wood Högskoleverkets rapportserie 2005:14 R MARKNADSFÖRING OCH VARUMÄRKESBYGGANDE UNIVERSITET OCH HÖGSKOLOR

Läs mer

Kommunikationsplan för Akademin för Utbildning, Kultur och Kommunikation

Kommunikationsplan för Akademin för Utbildning, Kultur och Kommunikation Kommunikationsplan för Akademin för Utbildning, Kultur och Kommunikation MDH 2014-01-17 Av: Ulrika Säfström Sunnerfelt, kommunikatör Bakgrund - nuläge Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

Läs mer

Studentkåren Malmös verksamhetsplan 14/15

Studentkåren Malmös verksamhetsplan 14/15 Studentkåren Malmös verksamhetsplan 2013-2014.doc 1 (5) Studentkåren Malmös verksamhetsplan 14/15 1. Inledning Under verksamhetsåret 13/14 har Studentkåren Malmö genomfört många förbättringar i Kårens

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM)

Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM) Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM) Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK Uppsala universitet Akademiska sjukhuset 751 85 Uppsala

Läs mer

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet Kundundersökning av köpare av vidareutbildning från Göteborgs Universitet Kvalitet, lyhördhet, flexibilitet, professionalism HHGS HandelsConsultingAB Erik Persson Christine Wettlegren Patrik Hansson Helena

Läs mer

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska GRAFISK FORM ILLUSTRATION ÖVERSÄTTNING TRYCK TRYCKT PÅ MILJÖVÄNLIGT PAPPER Att studera

Läs mer

Stockholms stads intranät Riktlinjer för att skapa bra innehåll

Stockholms stads intranät Riktlinjer för att skapa bra innehåll Guide - intranät 2013 Sida 1 (18) 2013-08-01 Stockholms stads intranät Riktlinjer för att skapa bra innehåll Vårt intranät är ett gemensamt arbetsverktyg som används av samtliga förvaltningar. Alla medarbetare

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

Lägesrapport Arbetslivsanknytning initieringsfas

Lägesrapport Arbetslivsanknytning initieringsfas Projektplan - Arbetslivsanknytning Upprättad av: Version: Kristina Rådberg, UK-samverkan 1.1 Dokumentansvarig: Datum Kristina Albertsson, Universitetsledningens kansli 2011-09-08 Lägesrapport Arbetslivsanknytning

Läs mer

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Framgångsrik rekrytering Vårdförbundet är en idéburen organisation vi samlas runt idén om bättre arbetsvillkor, utvecklingen av våra yrken och utveckling

Läs mer

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Näringslivsutskottets övergripande mål är att stärka kontakten mellan utbildningarna som tillhör PULS och arbetslivet genom det arbete som utskottets arbetsgrupper

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Kårstyrelsemöte 18 12/13. 1. Formalia. 2. Rapport 1.5. 2.8. Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm18 12/13 2013-04-18 Sid 1(2)

FÖREDRAGNINGSLISTA. Kårstyrelsemöte 18 12/13. 1. Formalia. 2. Rapport 1.5. 2.8. Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm18 12/13 2013-04-18 Sid 1(2) Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm18 12/13 2013-04-18 Sid 1(2) FÖREDRAGNINGSLISTA Kårstyrelsemöte 18 12/13 Måndagen den 22 april 2013 klockan 18.00 Plats: Kröken, Nymble * = bilaga finnes. 1. Formalia

Läs mer

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! April 2011

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! April 2011 Bra att veta för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! 1 April 2011 1. Din ansökan 4 a. Komplettera 4 b. Kontrolluppgifter 4 c. Urval 1 4 d. Antagningsbesked 1 4

Läs mer

Förstudierapport NY KOMMUNIKATIONSPLATTFORM KATRINEHOLMS KOMMUN 2011-08-19

Förstudierapport NY KOMMUNIKATIONSPLATTFORM KATRINEHOLMS KOMMUN 2011-08-19 Förstudierapport NY KOMMUNIKATIONSPLATTFORM KATRINEHOLMS KOMMUN 2011-08-19 OM DETTA DOKUMENT Detta dokument redogör för den förstudie som genomförts i syfte att tydliggöra nyttan med att införa en ny kommunikationsplattform

Läs mer

Studentkåren Malmös Verksamhetsplan 12/13

Studentkåren Malmös Verksamhetsplan 12/13 1 (20) Studentkåren Malmös 1 Nuläge och omvärld Verksamhetsåret 11/12 har inneburit kontinuitet för Studentkåren Malmös organisation. Förbättringarna som gjordes under året 10/12 för att anpassa verksamheten

Läs mer

Återrapporteringskrav för Högskolan Väst. Forskning inom A. Enligt regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende universitet och högskolor:

Återrapporteringskrav för Högskolan Väst. Forskning inom A. Enligt regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende universitet och högskolor: Återrapporteringskrav för Högskolan Väst Här finns de återrapporteringskrav myndigheten är ålagd att återrapportera kring, samt en hänvisning till aktuell sida. Återrapporteringen avser främst delar inom

Läs mer

Bygg ett konvent som inte kraschar

Bygg ett konvent som inte kraschar Bygg ett konvent som inte kraschar En trevlig manual i att arrangera konvent skriven av arrangörerna till lajvkonventet Prolog 2009 Innehåll Introduktion 3 Börja här 4 Praktiskt 5 Program 7 Ekonomi 9 Marknadsföring

Läs mer

Årsberättelse 2013. Universitetsbiblioteket

Årsberättelse 2013. Universitetsbiblioteket Årsberättelse 213 Universitetsbiblioteket 1 Universitetsbibliotekets årsberättelse 213 Produktion Universitetsbiblioteket, Linnéuniversitetet Redaktion Carina Cederblad, Alastair Creelman, Richard Jansson,

Läs mer

Förstudie ny webbnärvaro för Enköpings kommun

Förstudie ny webbnärvaro för Enköpings kommun FÖRSTUDIE 2014-04-10 1 (61) Kommunikationsavdelningen Kungsgatan 42 745 80 Enköping Pontus Vinderos Tfn 0171-62 61 72 e-post pontus.vinderos@enkoping.se Förstudie ny webbnärvaro för Enköpings kommun Sammanfattning...

Läs mer

Högskolestudier i Sverige. Lätt svenska

Högskolestudier i Sverige. Lätt svenska Högskolestudier i Sverige Lätt svenska HÖGSKOLESTUDIER I SVERIGE utgiven av Universitets- och högskolerådet 2014, Hylte tryck FOTON: Erik Lundback (omslag, s. 5, 6, 7, 11, 13, 18) Eva Dalin (s. 8-9, 12,

Läs mer

att studera på högskolan

att studera på högskolan Allt om högskolestudier på studera.nu att studera på högskolan Lätt svenska Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se

Läs mer

Social Impact Report

Social Impact Report Sammanfattning 2011 var året då verksamheten verkligen skalades upp och spred sig snabbare än någonsin förr. Vi hjälpte fler barn och ungdomar än tidigare, ca 50.000 elever från hela Sverige fick under

Läs mer

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet April 2015 Innehåll INLEDNING... 3 Sammanfattning... 3 DELPROJEKT 1:

Läs mer