PUBLICERINGS- PLAN MDH.SE 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PUBLICERINGS- PLAN MDH.SE 2013"

Transkript

1 PUBLICERINGS- PLAN MDH.SE 2013

2 BAKGRUND - NULÄGE Mälardalens högskolas webbplats, mdh.se, är högskolans främsta kanal för information och kommunikation med sina målgrupper. Webbplatsen utgör navet i högskolans totala webbnärvaro och ska vara en trovärdig informationskälla och den plats dit man går för att få korrekt och aktuell information. DET FRÄMSTA SYFTET med högskolans webbplats är att marknadsföra och informera om högskolans utbildningar och forskning. Den ska också vara en kanal för information och kommunikation till studenter och anställda. Webbplatsen ska även vara en kanal för att profilera högskolan och rekrytera fler studenter, lärare, forskare och annan personal genom att högskolan ökar sin närvaro och synlighet på webben. WEBBPLATSEN har cirka besök per månad, varav omkring är helt nya besök. Förutom startsidan är ingången Är student den mest besökta sidan följt av Studentportalen. Det stora antalet återkommande besökare är högskolans egna studenter. De nya besöken kommer vanligen från närområdet med flest besök från Västerås, Stockholm och sedan Eskilstuna. KRING WEBBPLATSEN finns en professionell redaktörsorganisation som består av ett antal huvudredaktörer och redaktörer. Arbetet leds från kommunikationssektionen och huvudredaktörerna möts regelbundet för att diskutera gemensamma frågor och lyfta önskemål från organisationen. Även ett webbråd finns där representanter från kommunikationssektionen, akademierna och studenter finns representerade för att lyfta och analysera förbättringspunkter för webbplatsen. Det övergripande ansvaret för förvaltning och utvecklings av webbplatsen inom budgetramarna ligger på styrgruppen för webbplatsen. Det är styrgruppen som fastställer utvecklingsplanen. I styrgruppen finns både kommunikationssektionen och IT-sektionen representerade eftersom båda enheterna ansvarar för webbplatsen. VIDAREUTVECKLING av webbplatsen är något som sker kontinuerligt, både vad gäller innehåll och teknik. Tack vare att MDH har upphandlat utvecklare som sitter på högskolan kan den tekniska utvecklingen och anpassaningen av webbplatsen samt publiceringsverktyget ske kontinuerligt. Detta ger oss en möjlighet att möta omvärldens krav och förväntningar samt hålla webbkommunikationen i framkant. UNDER ÅRET fortsätter arbetet med att hålla informationen korrekt och aktuell både på svenska och engelska, Som en grund för detta finns denna webbpubliceringsplan som ger hålltider och prioriteringar framför allt för startsidan, de stora ingångarna och sociala medier.

3 KOMMUNIKATIONSMÅL OCH STRATEGIER Målet med arbetet är att profilera Mälardalens högskola som en attraktiv högskola med intressanta utbildningar. Högskolan ska finnas där målgrupperna befinner sig och det ska vara lätt att hitta och få kontakt med Mälardalens högskola. AKTUELL OCH TROVÄRDIG ska känneteckna all information på webbplatsen. Besökaren ska kunna lita på att det som står på webbplatsen stämmer. Detta är något som åligger varje redaktör och alla sidor ska ses över minst en gång om året. Inaktuell information ska avpubliceras. ATT MARKNADSFÖRA högskolans utbildningar, men också profilera högskolan som en attraktiv arbetsplats, samverkanspartner och levernatör av nyttig forskning är något som ska genomsyra webbplatsen. Detta sker genom att välja ut och publicera nyheter, forskningsresultat, goda exempel och liknande på webbplatsen och sedan försöka sprida dem även i exempelvis sociala medier. För utbildningarna gäller att program- och kurssidorna ständigt utvecklas med intervjuer, studentarbeten och annan information som ger en så fullständig bild av utbildningen som möjligt. INFORMATIONSKANAL till befintliga studenter och anställda. Den väsentliga informationen ska målgrupperna snabbt kunna hitta på webbplatsen under sina respektive ingångar. BREDDA WEBBNÄRVARON handlar om att möta målgrupperna där de befinner sig, och det betyder att arbetet med webben inte beränsar sig till webbplatsen mdh.se. Istället ska vi göra MDH:s varumärke synligt även för dem som kanske inte sökt kontakt med MDH från början, exempelvis i sociala medier och sökresultat. Just sökmotoroptimering och att få relevanta träffar som gör att fler uppmärksammar MDH är ett allt viktigare område och något som webbarbetet kommer att fokusera på. UNDERLÄTTA KOMMUNIKATION med högskolan. Det kan ske genom funktioner på mdh.se men också genom de sociala medier där MDH medverkar. Så långt som möjligt strävar vi efter att koppla ihop sociala medier och webbplatsen. BYGGA ETT STARKT MDH handlar även om att bygga intern stolthet och för det kan webben vara ett hjälpmedel. Goda resultat och exempel på vad MDH gör, en positiv självbild av högskolan och ett väl utvecklat intranät kan stödja det arbetet.

4 PUBLICERINGSPLAN - FÖR 2013 Januari Aktivitet Kommentar 2 Slutgiltligt antagningsbesked Puffa på Vill studera, sociala medier 7 Webbregistreringen öppnar inför VT Se till att länkar fungerar, kurser och program uppdaterade med tillfällen etc. 15 Deadline internationell ansökan för HT13 Puffa för detta på eng startsida, sociala medier 15 Anmälan till Högskoleprovet öppnar Puffa på Vill studera, sociala medier 21 Terminstart VT - period 1 Puffa på startsidan, Är student, sociala medier 21 Vårterminen börjar Puffa på startsidan, sociala medier 25 Söka utbytesstudier Puffa på Är student, sociala medier 30 Studenter börjar leta exjobb - Karriärtorget Puffa på startsidan, Är student, Karriärtorget, sociala medier Februari Aktivitet Kommentar 1 Lansera kampanjen på webben Lägg upp kampanjbilder och film samt lansera nya mdhstudent 1 ECTS katalogen som blädder-ex Lägg till online-pdf 1 Ansökan till Minor Field Studies öppnar Puffa på Är student, sociala medier 5 Program för högskoledagarna skickas ut till skolorna 7 Temadag: socialt arbete - våld i våra relationer 8 Sista dagen att söka studieplats genom Euroweb Puffa på Vill studera Puffa på startsida, Forskning, HVV Puffa på Är student, IDT, sociala medier 10 Sista dag att söka utbytesstudier Puffa på Är student, sociala medier IDT åker till Student Recruitment fair i Oslo Puffa på Vill studera, IDT, sociala medier 13 Forskningsmiljön BUSS (Barn och Unga i Skola och Samhälle) inbjuder till seminarium Puffa på Samverkan, UKK Högvarv Puffa på startsidan, Är student, Samverkan Karriärtorget, sociala medier 15 Söka MDH-stipendium startar Puffa på internationella startsidan, Prospective students, sociala medier 15 Uppdatering av kursutbudet på webben Uppdatera länkarna till kurserna så att aktuella terminer visas för kurserna 15 Sista anmälningsdag till Högskoleprovet Puffa på Vill studera, sociala medier 19 VIP-dag för Vård- och omsorgscollege Puffa på startsidan, HVV, sociala medier 21 Lansering av sommarkurserna (anmälan öppnar på antagning.se) Uppdatera länkarna till kurserna, puffa på startsidan, Vill studera, sociala medier 22 Exjobbsdag för IMFare och Ekonomer Puffa på Är student, Karriärtorget, sociala medier 25 Byt ut alla siffror på webben mot aktuella Byt ut samtliga nyckeltal, se årsredovisning/siffror från UFO 28 Puffa för sommarjobb och sommarkurser Puffa på startsidan, Vill studera, Är student, sociala medier

5 Mars Aktivitet Kommentar 1 Sista dag att söka MDH-stipendium Puffa på Är student, sociala medier 1 Gå igenom att programscheman är uppdaterade på programmen Akademikommunikatörer ansvarar för respektive akademi 5 och 7 Högskoledagarna Puffa på startsidan, Vill studera, sociala medier 7 Rekryteringsmässa Puffa på Är student 11 Heldag om samhällsentreprenörsskap Puffa på Samverkan, Forskning, EST, sociala medier Antagningsbesked för internationella program 15 Anmälan för höstens utbildningsprogram startar, publicera tekniksida, utbildning på avancerad nivå, även sista dag för sommarkurser 16 Uppdatera mallar för uppropsinformation (inför sommarkurserna) Nya programtillfällen behöver läsas och och icke-aktuella programtillfällen behöver plockas bort. Lägg upp adwors Stäm av med INF, STC, IT, UFO och akademierna. Uppdatera mallar på internt, förbered Ny student 20 Heat 2 av 20 Söka till HelloWorld och HelloPeople Puffa på Vill studera, akademierna, sociala medier 22 Nätverksdagen Network Challenge Puffa på Är student, IDT, sociala medier 22 Kängurutävlingen Puffa på UKK, sociala medier 25 Lansering av Studenttorget Puffa på startsidan, Är student, akademierna, sociala medier April Aktivitet Kommentar 1 Terminstart VT - period 2 Puffa på startsidan, Är student 1 Onlineansökan för inresande Exchange students 1 Onlineansökan för prospective utbytesstudenter 1 Euroweek - studenttävling Puffa på Är student, akademierna, sociala medier 6 Högskoleprovet Puffa på Vill studera 9 Invigning av Studenttorget Puffa på startsidan, Är student, akademierna, sociala medier 10 Robotikdagen Puffa på Vill studera, Forskning, IDT, sociala medier 10 Dag för arbetsprover på IDT Puffa på Vill studera, IDT, sociala medier 15 Sista ansökningsdag Puffa på startsidan, Vill studera 15 Drop-in studievägledning Puffa på startsidan, Vill studera 16 Sen anmälan Puffa på startsidan, Vill studera Akutlärare - konferens Puffa på HVV VFUkonferens Puffa på Samverkan, HVV Nationell beteendemedicinsk konferens Puffa på startsidan, Forskning, Samverkan, HVV 25 Hedersdoktorernas dag Puffa på startsidan, Forskning, Samverkan 26 Akademisk högtid Puffa på startsidan, Forskning, Samverkan 26 Lansering av uppropsinformation för sommarkurserna 27 Kårståget Puffa på startsidan, Är student Göra uppropsinformationen synlig, puffa på startsidan, Är student, sociala medier

6 Maj Aktivitet Kommentar 1 Restplatslista utresande utbytesstudenter Puffa på Är student 3-5 SFS fullmäktige 2013 Puffa på startsidan, Är student 6-8 HSM-konferens 2013 (Holistic Sludge Management) Juni Aktivitet Kommentar 1 Redaktörer går igenom samtliga sidor de är ansvariga för, uppdaterar och avpublicerar gammal innehåll 1 Sista ansökningsdag restplatser för utresande studenter VT14 Juli Aktivitet Kommentar HelloWorld och HelloPeople starar Ny student - lansering av uppropsinformation för höstterminens program och kurser Sen anmälan Augusti Aktivitet Kommentar 1 Invigning av forskarskola solenergi Puffa på startsidan, Är student, forskning, EST, sociala medier 1 Publicera engelska programutbudet på webben 15 Anmälan till höstens högskoleprov startar Puffa på Vill studera Få lista från UFO på programutbudet (bör finnas sedan 10 juni när de läggs in i Selma) Internationell konferens om övergångar Puffa på internationell startsida, UKK, sociala medier 24 Internationella studenter kommer Puffa på internationell startsida, sociala medier 28 Webbregistreringen öppnar inför HT Puffa på Är student, sociala medier 1 Mentorprogrammet Puffa på Samverkan 10 Sommartermin startar Puffa på startsidan, Är student Besök på arbetsförmedlingen för de som tagit studenten Puffa på Vill studera, träffa-kalendern Sommaröppet Puffa på starsidan, Vill studera, sociala medier Studentrekrytering på Peace and Love i Borlänge Puffa på startsidan, Forskning 15 Scholarship of excellence - 1 stipendium Puffa på Prospective students, sociala medier, nyhet 15 Sista ansökningsdag in/utresande utbytesstudenter, sociala medier HSS-konferens 2013 Puffa på startsidan, Forskning, Samverkan 15 Uppdatera mallar för uppropsinformation (inför höstterminen) 25 Ta bort inaktuell termins uppropsinformation Stäm av med sekreterarna Stäm av med INF, STC, IT, UFO och akademierna. Uppdatera mallar på internt, förbered Ny student 24 Examenshögtid Puffa på startsidan, internationell startsida, Är student, Alumni, sociala medier 31 Släck "Årets studentstad" Puffa på Vill studera, sociala medier Cityfestivalen i Västerås Puffa på Vill studera, Är student, träffa-kalendern Puffa på startidan, akademierna, sociala medier Publicera uppropsinformationen, puffa på startsida, Är student, sociala medier Lyfta platser kvar, startsidan, Vill studera Introduktionsdagen Puff på startsidan, internationell startsida, Är student, sociala medier, ta nya bilder

7 September Aktivitet Kommentar 2 Terminsstart HT - period 1 Puff på startsidan, Är student, sociala medier 2 Future Enery kick off Puffa på startsidan, Forskning, EST 2 Onlineansökan för inresande utbytesstudenter öppnar 15 Anmälan för vårens utbildningsprogram startar Oktober Aktivitet Kommentar 1 Internationella program ska finnas publicerade o länkas från admissions 1-31 Praktikperiod för samhällsvetare Puffa på EST, sociala medier 8 Nämndbeslut om alla svenska program Hämta in listan från UFO 15 Uppdatera mallar för uppropsinformation (inför vårterminen) 15 Sista anmälningsdag för VT Puffa på startsidan, Vill studera 15 Sista ansökningsdag för inresande utbytsstudenter Gå igenom samtliga program, säkerställ att utbudet stämmer och uppdatera populärtexterna. Detta läggs in i Selma. Antagningen behöver korrläsa. Stäm av med INF, STC, IT, UFO och akademierna. Uppdatera mallar på internt, förbered Ny student 16 Sen anmälan Puffa på startsida, Vill studera 26 Högskoleprovet Puffa på Vill studera Uppdatera programsidorna så att aktuellt programtillfälle visas 21 Kulturnatten Västerås Puffa på startsidan, Internt, Samverkan, Forskning, sociala medier 22 Unga matematiker Puffa på startsidan, UKK, sociala medier 27 Forskarfredag Puffa på startsidan, Forskning, Samverkan, sociala medier 15 Sista anmälningsdag till Högskoleprovet Puffa på Vill studera 31 Doktorernas dag - HVV Puffa på startsidan, internationella startsidan, Forskning, HVV, sociala medier November Aktivitet Kommentar 1-30 Informationsmöten om utlandsstudier Puffa på startsidan, internationell startsida, Är student, sociala medier 2 Gå igenom att programscheman är uppdaterade på programmen Bemötandedagarna 6 Publicera svenska programutbudet på webben, Lägg upp programkatalog på webben Akademikommunikatörer ansvarar för respektive akademi Puffa på startsidan, Samverkan Puffa på startsidan, Forksning Uppdatera anmäl dig-länkar; kolla länkarna från antagning.se (i förväg) 5 Mässa i Örebro Puffa på Vill studera, sociala medier 7-9 Mässa i Göteborg Puffa på Vill studera, sociala medier 11 Terminstart HT - period 2 Puffa på startsidan, Är student 15 Studenter börjar leta exjobb - Karriärtorget Puffa på startsidan, Är student, Karriärtorget, sociala medier 20 Deckardagen Puffa på startsidan, Är student, sociala medier 25 Idétävlingen Puffa på Är student, Idélab, sociala medier 25 Solution Hunt Puffa på Är student, Idélab, sociala medier Mässa i Stockholm Puffa på Vill studera, sociala medier December Aktivitet Kommentar 1 Julaktivitet i sociala medier Sociala medier 1 Internationellt utbud klart på university admissions Kolla behörigheten, se till att populärtexterna är uppdaterade 1 Utlysningslista för utlandsstudier publiceras Puffa på Är student, sociala medier 10 Nobeldagen lyfta forskning/innovation Puffa på Forskning, Samverkan 12 Lansering av uppropsinformation för vårterminens program och kurser 12 Antagningsbeskeden går ut Puffa på Vill studera 13 Julanpassa webben, julens öppettider öra uppropsinformationen synlig, puffa på startsida och Är student, sociala medier

8 STARTSIDESNURRAN Från och med hösten 2012 togs möjligheten fram att publicera en stor bildsnurra på startsidan. Detta medför bland annat en mer dynamisk startsida och en attraktiv marknadsföringsplats för Mälardalens högskolas aktiviteter. Därför måste bildsnurra tillhandahålla en separat publiceringsplan för bildsnurran på den svenska och internationella webbplatsen. NATIONELL FÖR 2013 Månad Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December Aktivitet Välkomna nya studenter VT,, Högskoledagarna, Hedersdoktorernas dag, Akademisk högtid, Kårståget HSS2013, Examenshögtid Välkomnar nya studenter ST, Sommaröppet Välkomna nya studenter HT Välkomna nya studenter HT Välkomna nya studenter HT, Forskarfredag, Kulturnatten,, Bemötandedagarna Bemötandedagarna,, Välkomna nya studenter VT, INTERNATIONELL FÖR 2013 Månad Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December Aktivitet, Välkomna nya studenter VT Högskoledagarna, Rekryteringsmässa Sommaröppet Välkomna nya studenter HT Välkomna nya studenter HT Introduktion för nya studenter, Välkomna nya studenter VT

Operativ handlingsplan för digital kommunikation på Mälardalens högskola, 2014

Operativ handlingsplan för digital kommunikation på Mälardalens högskola, 2014 1 (9) Operativ handlingsplan för digital kommunikation på Mälardalens högskola, 2014 Den operativa handlingsplanen för digital kommunikation ger riktlinjer och vägledning kring hur varje redaktör ska arbeta

Läs mer

Allt om högskolestudier på studera.nu BRA ATT VETA OM HÖGSKOLESTUDIER

Allt om högskolestudier på studera.nu BRA ATT VETA OM HÖGSKOLESTUDIER Allt om högskolestudier på studera.nu BRA ATT VETA OM HÖGSKOLESTUDIER Universitets- och högskolerådet ansvarar för att informera om högskolestudier i Sverige, men också om studier utomlands och utlandspraktik.

Läs mer

International Office (IO)

International Office (IO) International Office (IO) http://lnu.se/student/studera-utomlands/mobilitetsgruppen Jobbar med utresande utbytesstudenter och inresande utbytesstudenter. Vi på International Office är 5 internationella

Läs mer

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska GRAFISK FORM ILLUSTRATION ÖVERSÄTTNING TRYCK TRYCKT PÅ MILJÖVÄNLIGT PAPPER Att studera

Läs mer

Uppdaterad mars 2014 Webbanmälan till högskolestudier ht 2014

Uppdaterad mars 2014 Webbanmälan till högskolestudier ht 2014 Uppdaterad mars 2014 Webbanmälan till högskolestudier ht 2014 Inger Ek Studievägledare Inger.ek@linkoping.se 013-20 70 48 Sista anmälningsdag är 15 april Du gör din webbanmälan på Antagning.se. Från den

Läs mer

karriärtorget Mötesplats och mäklare mellan studenter och arbetsliv

karriärtorget Mötesplats och mäklare mellan studenter och arbetsliv karriärtorget Mötesplats och mäklare mellan studenter och arbetsliv BAKGRUND Karriärtorget har utvecklats med stöd av Samhällskontraktet, ett samverkansprojekt mellan Mälardalens högskola, Eskilstuna kommun

Läs mer

Utvärdering av välkomstbrev på webben inför ht 2013

Utvärdering av välkomstbrev på webben inför ht 2013 Umeå universitet, 901 87 Umeå Studentcentrum/Annica Höglund E-post: annica.hoglund@adm.umu.se Rapport 2013-12-05 Utvärdering av välkomstbrev på webben inför ht 2013 Under våren 2011 presenterade Studentcentrum

Läs mer

Rapport. - Uppdrag att utreda enheten för externa relationer

Rapport. - Uppdrag att utreda enheten för externa relationer Rapport - Uppdrag att utreda enheten för externa relationer Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 1.1 REKTORS UTREDNINGSDIREKTIV... 3 1.2 REFERENSGRUPPER... 3 1.3 SAMMANFATTNING AV FÖRSLAGET TILL ORGANISATORISKA

Läs mer

Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2015/2016

Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2015/2016 Fastställd av högskolestyrelsen 2014-12-01 Dnr: MDH 2.1 591/14 1 (15) Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2015/2016 2 (15) Innehåll Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2015/2016...

Läs mer

INFORMATIONSDAG UTLANDSSTUDIER

INFORMATIONSDAG UTLANDSSTUDIER INFORMATIONSDAG UTLANDSSTUDIER Vårterminen2013 Internationalisering Vilka stipendier kan man söka att studera utomlands? NORDPLUS STIPENDIER Vi har utbyten inom 2 nätverk DANOSFI NORLYS DANOSFI Högskolan

Läs mer

VerksAmhetsplAn. Enheten för externa relationer

VerksAmhetsplAn. Enheten för externa relationer 2013 VerksAmhetsplAn Enheten för externa relationer Inledning Mälardalens högskola (MDH) har som utgångspunkt att genom akademisk excellens, internationalisering och samproduktion bedriva verksamhet som

Läs mer

Handlingsplanen gäller för digital kommunikation externt och internt där MDH är huvudavsändare. Handlingsplanen innefattar inte lärplattformar.

Handlingsplanen gäller för digital kommunikation externt och internt där MDH är huvudavsändare. Handlingsplanen innefattar inte lärplattformar. 0 (15) 1 (15) Handlingsplan för digital kommunikation på MDH Handlingsplan för digital kommunikation fastställs av förvaltningschef. Bilaga 1: Riktlinjer för digital kommunikation revideras av styrgruppen

Läs mer

Linköpings universitet

Linköpings universitet Linköpings universitet En förnyare av forskning och utbildning Annika Holm 013-282615 Jessica Yeh 013-281202 Origo, rum 2201 international@lith.liu.se Vilka är vi och vad gör vi? Vi är internationella

Läs mer

För dig som har eller kommer att ta en gymnasieexamen och vill söka till högskolan

För dig som har eller kommer att ta en gymnasieexamen och vill söka till högskolan För dig som har eller kommer att ta en gymnasieexamen och vill söka till högskolan I en perfekt studievärld skulle alla som söker till högskolan komma in. Vi är inte där än, vilket betyder att det idag

Läs mer

För dig som har eller kommer att ta en gymnasieexamen och vill söka till högskolan

För dig som har eller kommer att ta en gymnasieexamen och vill söka till högskolan För dig som har eller kommer att ta en gymnasieexamen och vill söka till högskolan I en perfekt studievärld skulle alla som söker till högskolan komma in. Vi är inte där än, vilket betyder att det idag

Läs mer

Alla webbplatser och sociala mediekanaler där LTH står som avsändare räknas som en webbplats vid LTH och omfattas av dessa regler.

Alla webbplatser och sociala mediekanaler där LTH står som avsändare räknas som en webbplats vid LTH och omfattas av dessa regler. Riktlinjer för kommunikation och innehåll på LTH:s domän lth.se och i sociala medier syftar till att säkra en tydlig och enhetlig avsändare, att gällande lagstiftning följs samt att universitetets och

Läs mer

Hur MDH arbetar med breddad rekrytering Ansvarsfördelning

Hur MDH arbetar med breddad rekrytering Ansvarsfördelning Utbildnings- och forskningssektionen 2014-01-20 1 (9) Handläggare Julia McNamara Breddad rekrytering på Mälardalens högskola - en översikt Styrgruppen för studentrekrytering vid Mälardalens högskola (MDH)

Läs mer

Välkommen till specialiseringsvalsinformation

Välkommen till specialiseringsvalsinformation Välkommen till specialiseringsvalsinformation Agenda för detta informationspass Kl. 13.15-14.00 Examina Auktorisation som revisor Utlandsstudier Praktik Platsgaranti Hur man söker kurser till hösten Vilket

Läs mer

Välkommen till fördjupningsvalsinformation för termin 4 på CEP

Välkommen till fördjupningsvalsinformation för termin 4 på CEP Välkommen till fördjupningsvalsinformation för termin 4 på CEP Välkommen till fördjupningsvalsinformation för termin 4 på CEP Examina Civilekonomtiteln Auktorisation som revisor Utlandsstudier Praktik

Läs mer

Webbenkät för Lunds universitet

Webbenkät för Lunds universitet Webbenkät för Lunds universitet Webbenkät Utlösare: Del 1: Besök på webbplatsen Del 2: Spenderat 2 minuter på webbplatsen. Visas bara till dem som har valt att svara på del 1. Data insamlad under 24 dagar

Läs mer

MITTUNIVERSITETET WWW.MIUN.SE

MITTUNIVERSITETET WWW.MIUN.SE MITTUNIVERSITETET WWW.MIUN.SE VARFÖR ÄR VI HÄR? Vi skall berätta om våra erfarenheter om hur besökaren beter sig hos oss på www.miun.se och vad vi har försökt förbättra på vår webbplats för att hjälpa

Läs mer

Välkomstbrev VT15. - Din guide till en bra skolstart på det Beteendevetenskapliga programmet. Faddergeneraler: Agnes och Jesper

Välkomstbrev VT15. - Din guide till en bra skolstart på det Beteendevetenskapliga programmet. Faddergeneraler: Agnes och Jesper Välkomstbrev VT15 - Din guide till en bra skolstart på det Beteendevetenskapliga programmet Faddergeneraler: Agnes och Jesper Faddrar: Niclas N.O, Niklas F., Tobias, Camilla, Tova, Kajsa, Filippa, Rei,

Läs mer

Kommunikationsplan för Akademin för Utbildning, Kultur och Kommunikation

Kommunikationsplan för Akademin för Utbildning, Kultur och Kommunikation Kommunikationsplan för Akademin för Utbildning, Kultur och Kommunikation MDH 2014-01-17 Av: Ulrika Säfström Sunnerfelt, kommunikatör Bakgrund - nuläge Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

Läs mer

Intresserad av att studera utomlands? Så går du tillväga!

Intresserad av att studera utomlands? Så går du tillväga! Intresserad av att studera utomlands? Så går du tillväga! -En praktisk guide med tips och råd kring utlandsstudier Till dig som har tänkt åka utomlands och studera: Det är glädjande att du har tagit första

Läs mer

Vä lkommen till ekonomprogrämmet pä distäns!

Vä lkommen till ekonomprogrämmet pä distäns! Vä lkommen till ekonomprogrämmet pä distäns! Du är antagen till vårt ekonomprogram som ges på it-distans. Om du blivit antagen eller reservplacerad i urval 1 måste du tacka JA till det antagningsbesked

Läs mer

Info om utbytesstudier för LTH-studenter INTERNATIONELLA AVDELNINGEN, LTH

Info om utbytesstudier för LTH-studenter INTERNATIONELLA AVDELNINGEN, LTH Info om utbytesstudier för LTH-studenter INTERNATIONELLA AVDELNINGEN, LTH Program IAESTE om praktik Studera utomlands på olika sätt Vart kan du åka När kan du åka Så här söker du Siri Kiessling, om sitt

Läs mer

Studentenkät 2013. Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola

Studentenkät 2013. Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola Studentenkät 13 Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola 1 Innehåll Inledning... 3 Antalet respondenter... 3 Grupper bland respondenterna... 3 Jag är... 4 Jag tillhör... 4 Jag är distansstudent...

Läs mer

Välkommen till ekonomprogrammet på distans!

Välkommen till ekonomprogrammet på distans! Välkommen till ekonomprogrammet på distans! Du är antagen till vårt ekonomprogram som ges på distans. Det innebär att du kommer att studera med hjälp av Internet och instruktioner på web-plattformen Blackboard

Läs mer

Qvalify AB. Revisionsteam. Revisionens omfattning. Resultat

Qvalify AB. Revisionsteam. Revisionens omfattning. Resultat Revisionsprotokoll Revisionsteam Uppdragsledare: Yvonne Hellsén Revisionens omfattning Systemdokumentation: Åtgärdade avvikelser: Kvarstående avvikelser: OHSAS 18001:2007 Typ av revision: På Intranät Samtliga

Läs mer

Digital strategi för Miljöpartiet

Digital strategi för Miljöpartiet 2012-03-12 Digital strategi för Miljöpartiet Bakgrund Vår webbplats ska förnyas och i processen med att upphandla en ny dök frågan upp om vilket syfte den skulle ha i relation till övrig webbnärvaro. I

Läs mer

Fakta och information om högskolan

Fakta och information om högskolan 2014-04-01 Fakta och information om högskolan Presentationsmaterial Varför läsa på högskola? En utvecklande tid med nya vänner Du lär dig lära och tänka kritiskt Lättare att få jobb Roligare jobb? Högre

Läs mer

Tillbakablick 2013. Vår- och höstterminen 2013. Totalt antal sökande Första hands sökande 25 728 (26 946) 9 185 (10 661)

Tillbakablick 2013. Vår- och höstterminen 2013. Totalt antal sökande Första hands sökande 25 728 (26 946) 9 185 (10 661) Tillbakablick 2013 Vår- och höstterminen 2013 Totalt antal sökande Första hands sökande 25 728 (26 946) 9 185 (10 661) Siffran inom parentes 2012 Sökande till både program och kurser Antal antagna och

Läs mer

Information om utbytesstudier. Utlandsstudier. Examenskrav för 300 hp. Utresande W 2010/2011 o 2011/2012. Charlotte Malmgren Marie Brink 2012 10 01

Information om utbytesstudier. Utlandsstudier. Examenskrav för 300 hp. Utresande W 2010/2011 o 2011/2012. Charlotte Malmgren Marie Brink 2012 10 01 2012 10 02 Utresande W 2010/2011 o 2011/2012 Information om utbytesstudier för W2 och W3 Charlotte Malmgren Marie Brink 2012 10 01 Danmarks Tekniske Universitet University of Iceland Aalto universitet,

Läs mer

De är ambitiösa och motiverade. Vill du träffa dem? SVENSKA MÄSSAN GÖTEBORG 10 12 NOV. www.kunskapframtid.se

De är ambitiösa och motiverade. Vill du träffa dem? SVENSKA MÄSSAN GÖTEBORG 10 12 NOV. www.kunskapframtid.se De är ambitiösa och motiverade. Vill du träffa dem? SVENSKA MÄSSAN GÖTEBORG 10 12 NOV www.kunskapframtid.se Den självklara mötesplatsen för utbildning och jobb. Kunskap & Framtids primära besökare är 17-20

Läs mer

Gemensamma tidsramar för planering och beslut av kurs- och programutbud vid SLU

Gemensamma tidsramar för planering och beslut av kurs- och programutbud vid SLU Gemensamma tidsramar för planering och beslut av kurs- och programutbud vid SLU För institutioner/motsvarande gäller följande i sammandrag: 1 okt Sista dag för institution/motsvarande att lägga in nya/ändrade

Läs mer

Studentpresentation. Bild 1

Studentpresentation. Bild 1 Studentpresentation Bild 1 HUR HITTAR DU SVERIGES BÄSTA UNIVERSITET? Hur hittar du Sveriges bästa universitet? Gör du det genom att prata med kompisar och lyssna till historier om färgglada overaller med

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016

Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016 Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016 Dnr: 62/12 Reviderad 2015-03-24 och ersätter antagningsordning från 2014-03-26 Innehåll

Läs mer

Från idé till samverkansprojekt kring framtidens vård och omsorg

Från idé till samverkansprojekt kring framtidens vård och omsorg 25/8 2011 kommunerna + högskolan = sant Fördjupningspass 2 A Samverkan: Från idé till samverkansprojekt kring framtidens vård och omsorg Mälardalens högskola Grundad 1977 Campus i Eskilstuna och Västerås

Läs mer

Barnbiblioteket - kommunikationsplan, synlighet, - det virtuella, 24-timmars = webben

Barnbiblioteket - kommunikationsplan, synlighet, - det virtuella, 24-timmars = webben Barnbiblioteket - kommunikationsplan, synlighet, - det virtuella, 24-timmars = webben Pia Malmberg-Kronvall, Bibliotekskonsulent, Regionförbundet i Kalmar län 2 Inspiration och andra vinklar Barnwebben

Läs mer

Jag har haft det jättekul, haft det jättejobbigt, upplevt helt underbara stunder och en del jobbiga. Anna, Uganda

Jag har haft det jättekul, haft det jättejobbigt, upplevt helt underbara stunder och en del jobbiga. Anna, Uganda Jag har lärt mig oerhört mycket både om arbetsterapi och mig själv under mitt utbyte. När jag kom hem så kände jag att om jag klarar detta så kan jag nog klara av precis vad som helst. Johanna, Belgien

Läs mer

Minnesanteckningar från HST:s akademiråd 2012-09-11

Minnesanteckningar från HST:s akademiråd 2012-09-11 Minnesanteckningar från HST:s akademiråd 2012-09-11 Närvarande: Thomas Wahl, akademichef Eva Thorin, utbildningsledare (teknik) Magnus Hoppe, utbildningsledare (ekonomi) Agneta Brav, utbildningsledare

Läs mer

Linköpings universitet

Linköpings universitet Linköpings universitet En förnyare av forskning och utbildning Från LiU - Ut i världen! Informationspass för nominerade LiTH-studenter 2013-12-10 Jessica Yeh och Annika Holm, rum 2201 i Origo international@lith.liu.se

Läs mer

Kommunikationsplan 1(5)

Kommunikationsplan 1(5) Datum 2014-09-19 1(5) Kommunikationsplan Syfte Syftet med kommunikationsplanen är att öka kännedomen och kunskapen om Samordningsförbundets verksamhet, resultat och kommunikationskanaler. Samordningsförbundet

Läs mer

Fakultetsnämnden Utskotten Rekryteringskommittén. Arbetsseminarium 20 februari 2013 Ny Forsknings- och utbildningsstrategi 2013-2016

Fakultetsnämnden Utskotten Rekryteringskommittén. Arbetsseminarium 20 februari 2013 Ny Forsknings- och utbildningsstrategi 2013-2016 Fakultetsnämnden Utskotten Rekryteringskommittén Arbetsseminarium 20 februari 2013 Ny Forsknings- och utbildningsstrategi 2013-2016 Agenda för 20 februari 2013 09.30-10.00 Inledning (dekaner) 10.00-10.20

Läs mer

KURSINFO. Lägga in uppgifter om ett kurstillfälle. Ladok 2010-10-20

KURSINFO. Lägga in uppgifter om ett kurstillfälle. Ladok 2010-10-20 KURSINFO Lägga in uppgifter om ett kurstillfälle Ladok 2010-10-20 Innehåll Skapa kurstillfälle... 3 Förklaring till menyn för kurstillfälle... 4 Nytt kurstillfälle... 5 Inläggning av uppgifter i kurstillfället...

Läs mer

Ekonomprogrammet termin 7 ht13 mot civilekonomexamen, kull H10 S1HEP alla inrikt.

Ekonomprogrammet termin 7 ht13 mot civilekonomexamen, kull H10 S1HEP alla inrikt. Kurs/er att söka inom program inför höstterminen 2013 Ekonomprogrammet termin 5 HT2013 Kull H11 S1HEG Samtliga inriktningar Anmälan till kurser inom program hösten 2013 görs via www.antagning.se som öppnar

Läs mer

Antagning till högre utbildning höstterminen 2014

Antagning till högre utbildning höstterminen 2014 Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Carina Hellgren Utredare 010-4700305 carina.hellgren@uhr.se RAPPORT Datum 2014-04-22 Diarienummer Dnr 1.1.1-134-2014 Postadress Box 45093

Läs mer

Studera utomlands! UNDER TIDEN DU LÄSER I LUND

Studera utomlands! UNDER TIDEN DU LÄSER I LUND Studera utomlands! UNDER TIDEN DU LÄSER I LUND Välkomna till Lunds universitet! Christina Grossmann Chef, Internationella avdelningen LTH http://www.lu.se/studera/studera-utomlands Lunds universitets strategiska

Läs mer

Webbpolicy. Bilaga: Att skriva tillgängligt för webben POLICY. Kommunledningskontoret Anna Sandström, 0531-52 60 25 anna.sandstrom@bengtsfors.

Webbpolicy. Bilaga: Att skriva tillgängligt för webben POLICY. Kommunledningskontoret Anna Sandström, 0531-52 60 25 anna.sandstrom@bengtsfors. Kommunledningskontoret Anna Sandström, 0531-52 60 25 anna.sandstrom@bengtsfors.se POLICY Antagen av Kommunfullmäktige 1(5) Webbpolicy Bilaga: Att skriva tillgängligt för webben 2 Inledning Kommunens webbplats

Läs mer

Strategi och riktlinjer för Regionförbundet Sörmlands hemsida och sociala medier

Strategi och riktlinjer för Regionförbundet Sörmlands hemsida och sociala medier WEBBSTRATEGI Datum 2015-05-29 Dnr Strategi och riktlinjer för Regionförbundet Sörmlands hemsida och sociala medier Detta är den strategi/riktlinjer som styr Regionförbundet Sörmlands verksamhet och närvaro

Läs mer

Programschemat är beslutat av utbildningsledare Annika Björklund vid akademin för innovation, design och teknik 2014-02-07.

Programschemat är beslutat av utbildningsledare Annika Björklund vid akademin för innovation, design och teknik 2014-02-07. Programschema för 04/05 Programschema för Textdesign Informationsdesign, 80 hp Programkod: Gäller för läsåret 04/05 Programschemat är beslutat av utbildningsledare Annika Björklund vid akademin för innovation,

Läs mer

Studentrekryteringsstrategi för grund- och avancerad nivå

Studentrekryteringsstrategi för grund- och avancerad nivå 2015-04-09 Kommunikationsavdelningen Niclas Rosander Studentrekryteringsstrategi för grund- och avancerad nivå Enligt den tidigare kartlagda processen Rekrytera studenter i Sverige ska allt studentrekryteringsarbete

Läs mer

Del 1: Antagningsordning för utbildning på grund- och avancerad nivå Del 2: Antagningsordning för utbildning på forskarnivå

Del 1: Antagningsordning för utbildning på grund- och avancerad nivå Del 2: Antagningsordning för utbildning på forskarnivå Antagningsordning för Högskolan i Halmstad Beslutad av högskolestyrelsen 2014-12-05, dnr L 2013/101. Ersätter antagningsordning beslutad av högskolestyrelsen 2014-04-11. Del 1: Antagningsordning för utbildning

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015 Verksamhetsplan Medicine Studerandes Förbund Stockholm Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på att tillvarata

Läs mer

Nyhetsbrev från Studentkåren, mars 2010 mer info och aktiviteter uppdateras kontinuerligt på www.kåren.nu

Nyhetsbrev från Studentkåren, mars 2010 mer info och aktiviteter uppdateras kontinuerligt på www.kåren.nu Nyhetsbrev från Studentkåren, mars 2010 mer info och aktiviteter uppdateras kontinuerligt på www.kåren.nu Information från StudentkårenEngagera dig i Mälardalens Studentkår! Bli mässvärd/företagsvärd under

Läs mer

Webbproducentutbildning i InfoGlue

Webbproducentutbildning i InfoGlue 2014-02-17 Sid 1 (17) Webbproducentutbildning i 2014-02-17 Sid 2 (17) Innehåll Logga in i systemet och ändra inställningar... 3 Flikarna struktur och innehåll... 5 Komponenter... 6 Använda innehåll från

Läs mer

Antagning till senare del av program (byte av inriktning) vid Malmö högskola

Antagning till senare del av program (byte av inriktning) vid Malmö högskola Malmö högskola Rektor Juridiska avdelningen Marie Stern Wärn Antagning till senare del av program (byte av inriktning) vid Malmö högskola Anmälan N N har anmält Malmö högskola till Högskoleverket eftersom

Läs mer

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 Mälardalens högskola Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 MDH En nationell högskola som verkar i en region - med en innovativ och internationell profil MDH i siffror 1977 MDH

Läs mer

Välkommen till exjobbsinformation för M, DPU och EMM

Välkommen till exjobbsinformation för M, DPU och EMM Välkommen till exjobbsinformation för M, DPU och EMM 1 OCTOBER 2015 2 Varför exjobb? Examensarbetet ska visa att den studerande besitter förmåga att tillämpa sina under studietiden förvärvade kunskaper

Läs mer

Kommunikationsplan med aktivitetsplanering för Fakultetsnämnden ekonomi och design, FED

Kommunikationsplan med aktivitetsplanering för Fakultetsnämnden ekonomi och design, FED 1(5) ( Växjö och Kalmar 2012-08-23 Kommunikationsplan med aktivitetsplanering för Fakultetsnämnden ekonomi och design, FED Inledning Målet med upprättandet av kommunikationsplanen är att synliggöra kommunikationen

Läs mer

En liten guide till ditt profilval

En liten guide till ditt profilval Studienämndsutskottet presenterar: En liten guide till ditt profilval Detta dokument är till för dig som har börjat fundera över dina valbara kurser i de högre årskurserna. Som du kanske redan vet finns

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Kontakt... 2 Lärare... 4 Akademiexpedition... 4 Registrering... 4 Omregistrering... 4 Passertag... 4 Datorkonto och e-post... 4 Studentportal... 5 Blackboard... 5 Utskrift skrivare,

Läs mer

Högskola/universitet

Högskola/universitet Högskola/universitet Vem kan läsa på högskolan? Måste jag vara smart? Måste jag ha gott om pengar? Måste jag börja läsa direkt efter gymnasiet? Hur fungerar det om jag har ett funktionshinder? februari

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier på Malmö högskola

Riktlinjer för sociala medier på Malmö högskola 1(5) Styr- och handledningsdokument Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutsdatum: 2013-04-04 Beslutande/Titel: Rektor Stefan Bengtsson Giltighetstid: Tillsvidare Dokumentansvarig/Funktion: Kommunikationschef Diarienummer:

Läs mer

Jag kommer hem som en ny starkare människa eftersom jag vet att jag kan åka till ett land helt ensam och kan klara mig.

Jag kommer hem som en ny starkare människa eftersom jag vet att jag kan åka till ett land helt ensam och kan klara mig. Jag är jätteglad och nöjd över att jag gjorde utbytesstudier. Under både min praktik och mina kurser lärde jag mig väldigt mycket om mig själv, om kommunikation och jag fick kunskaper om den holländska

Läs mer

- En praktisk guide för du som vill åka på utbytestermin utomlands

- En praktisk guide för du som vill åka på utbytestermin utomlands Intresserad av att studera utomlands? Så går du tillväga! - En praktisk guide för du som vill åka på utbytestermin utomlands Till dig som har tänkt åka utomlands och studera: det är glädjande att du har

Läs mer

Detta är bara några, viktiga och aktuella ting som jag funderar på, när jag sitter här hemma i kvällsljuset och sommarvärmen.

Detta är bara några, viktiga och aktuella ting som jag funderar på, när jag sitter här hemma i kvällsljuset och sommarvärmen. CAMPUSAKTUELLT HÖGSKOLAN KRISTIANSTADS NYHETSBREV Nr 0 v 25 2002 Rektor har ordet Kära medarbetare! Det var tyvärr ett tag sedan ni fick ett nummer av Campus-aktuellt. Vårterminen har faktiskt passerat

Läs mer

Lokal antagningsordning

Lokal antagningsordning Dnr: 2013/446-1.1 Lokal antagningsordning Beslutad av Universitetsstyrelsen 2013-12-12 Gäller från 2014-01-01 Beslutat av: Universitetsstyrelsen Beslutsdatum: 2013-12-12 Dnr: LNU 2013/446-1.1 Lokal antagningsordning

Läs mer

Information om utbytesstudier för nominerade studenter läsåret 2012/2013

Information om utbytesstudier för nominerade studenter läsåret 2012/2013 Information om utbytesstudier för nominerade studenter läsåret 2012/2013 Helena Björck Internationell handläggare helena.bjorck@su.se Sektionen för internationell mobilitet Studentavdelningen Dagens agenda

Läs mer

Högskolans webbutveckling 1995 2006 Högskolan i Trollhättan/Uddevalla bytte namn till Högskolan Väst 1 januari 2006.

Högskolans webbutveckling 1995 2006 Högskolan i Trollhättan/Uddevalla bytte namn till Högskolan Väst 1 januari 2006. Högskolans webbutveckling 1995 2006 Högskolan i Trollhättan/Uddevalla bytte namn till Högskolan Väst 1 januari 2006. 1990 2003 2006 www.htu.se www.htu.se Högskolans webbutveckling 1995 1995 lanserades

Läs mer

Avstämning med Referensgrupp Sprint 11 lnu.se + Mina saker

Avstämning med Referensgrupp Sprint 11 lnu.se + Mina saker Avstämning med Referensgrupp Sprint 11 lnu.se + Mina saker 24 november 2009 Bakgrund Ålder: 20, 25 Kön: Kvinna, Kvinna Sysselsättning/utbildning: Marknadsföringsprogrammet, Engelska fristående kurs. Internetvana

Läs mer

Informations- och kommunikationsstrategi

Informations- och kommunikationsstrategi Kommunledningskontoret Sofia Magnusson, 0531-526003 sofia.magnusson@bengtsfors.se POLICY Antagen av Kommunfullmäktige 2011-05-18 1(7) Informations- och v:\klk\stab\anna_sofia\policydokument\informations-

Läs mer

Studie- och Yrkesvägledare SYV

Studie- och Yrkesvägledare SYV Studie- och Yrkesvägledare SYV Samhällsvetenskapsprogrammet Humanistiska programmet annika.lind@lund.se 046-35 77 57 Presentationen läggs ut på Spykens hemsida under SYV En del av det som SYV gör på Spyken

Läs mer

En hel värld väntar dig. Internationellt utbyte vid Institutionen för socialvetenskap

En hel värld väntar dig. Internationellt utbyte vid Institutionen för socialvetenskap En hel värld väntar dig Internationellt utbyte vid Institutionen för socialvetenskap Ersta Sköndal högskola 2015 0 INNEHÅLL Inledning..2 1. Minor Field Studies...3 2. Erasmus (Europa).4 3. Nordplus (Norden)...5

Läs mer

Ansvar: utbildningsnämnden, sektioner, studerandeavdelning, informationsavdelning

Ansvar: utbildningsnämnden, sektioner, studerandeavdelning, informationsavdelning Dnr 59-2009-252 Handlingsplan för breddad rekrytering 2009-2012 Fastställd av Utbildningsnämnden 2009-02-10 Inledning 1. Utgångspunkter för arbetet med breddad rekrytering 2. Organisation och ansvar 3.

Läs mer

RIKTLINJER FÖR WEBBPLATS PÅ INTERNET. Örebro l äns landsting

RIKTLINJER FÖR WEBBPLATS PÅ INTERNET. Örebro l äns landsting RIKTLINJER FÖR WEBBPLATS PÅ INTERNET Örebro l äns landsting Inledning Detta dokument anger riktlinjer för Örebro läns landstings webbplats och har sin grund i landstingets policy för information och kommunikation,

Läs mer

ANSÖKNINGSOMGÅNG (ANTAGNING) REGISTRERADE

ANSÖKNINGSOMGÅNG (ANTAGNING) REGISTRERADE BILAGA 1 BILAGA 2 ANSÖKNINGSOMGÅNG (ANTAGNING) REGISTRERADE HT11 NATIONELLA INTERNATIONELLA TOTALT NATIONELLA INTERNATIONELLA TOTALT SEV25 INTERNATIONAL BUSINESS MANAGEMENT 71 53 124 60 23 83 ZEG23 INTERNATIONAL

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till vårens arbetsgrupper - i världens bästa förening! Våren 2011 Filmgruppen FUF-bladet Biståndsdebatten Seminariegruppen Projektgruppen Vem kan söka

Läs mer

Högskoleprovet. ytterligare en väg till högskolan. Allt om högskolestudier på studera.nu.

Högskoleprovet. ytterligare en väg till högskolan. Allt om högskolestudier på studera.nu. Högskoleprovet ytterligare en väg till högskolan Allt om högskolestudier på studera.nu. VIKTIGA DATUM 2015 Sista anmälningsdag är den 15 september. Provdag är lördagen den 24 oktober. VIKTIGA DATUM 2016

Läs mer

Välkomna till Nacka gymnasium

Välkomna till Nacka gymnasium Välkomna till Nacka gymnasium Kvällens agenda Vad händer år 2? Information för föräldrar IV-valet Vad händer år 3? Samhälle Helen Bejmar, rektor Oskar Ungerstedt, bitr rektor Carina Lord, studievägledare

Läs mer

MittÖs minnesanteckningar. Operativt organ för olika verksamhets- och utvecklingsfrågor i samarbete mellan Mitthögskolan och Östersunds kommun

MittÖs minnesanteckningar. Operativt organ för olika verksamhets- och utvecklingsfrågor i samarbete mellan Mitthögskolan och Östersunds kommun MittÖs minnesanteckningar Operativt organ för olika verksamhets- och utvecklingsfrågor i samarbete mellan Mitthögskolan och Östersunds kommun Tid: Fredag 4 april 2008 Plats: Campus Östersund, G3358 Närvarande:

Läs mer

Antagningsordning. Antagningsordning. Sidan 1 av 13. Dnr: 2015-114-23 (Ersätter Dnr 2014-114-70) Fastställd av högskolestyrelsen 2014-12-10

Antagningsordning. Antagningsordning. Sidan 1 av 13. Dnr: 2015-114-23 (Ersätter Dnr 2014-114-70) Fastställd av högskolestyrelsen 2014-12-10 Sidan 1 av 13 Dnr: 2015-114-23 (Ersätter Dnr 2014-114-70) Fastställd av högskolestyrelsen 2014-12-10 Högskolan Kristianstad 2015 Sidan 2 av 13 Innehåll 1 Övergripande regelverk... 3 2 Anmälan... 3 2.1

Läs mer

Läkarprogrammet 2015/2016

Läkarprogrammet 2015/2016 Läkarprogrammet 2015/2016 330 HP UPPSALA CAMPUS 100% Förebygga, lindra och läka kraven på läkaren är höga. Du ska behärska vetenskapens senaste landvinningar men även kunna se och möta människan bakom

Läs mer

Strategi för Högskolan på Ålands närvaro på sociala medier 2014-2015

Strategi för Högskolan på Ålands närvaro på sociala medier 2014-2015 Strategi för Högskolan på Ålands närvaro på sociala medier 2014-2015 OÖ vergripande ma l En social media strategi har vanligen en av följande målsättningar 1) Öka synligheten, 2) Etablera eller skydda

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Sveriges lantbruksuniversitet

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Sveriges lantbruksuniversitet Dnr SLU ua.fe.2010.3.0-3888 Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Sveriges lantbruksuniversitet Antagningsordningen gäller från och med utbildningar som startar

Läs mer

MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits

MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits AKADEMIN FÖR HUMANIORA, UTBILDNING OCH SAMHÄLLSVETENSKAP Utbildningsplan Dnr CF 52-166/2009 Sida 1 (5) MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits

Läs mer

Antagning till högre utbildning vårterminen 2015

Antagning till högre utbildning vårterminen 2015 Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Carina Hellgren Utredare 010-4700305 carina.hellgren@uhr.se RAPPORT Datum 2014-12-14 Diarienummer Dnr 1.1.1-134-2014 Antagning till högre

Läs mer

KFUK-KFUM. Huvudbudskap är som tidigare: Var med och skapa mening för stunden och framtiden.

KFUK-KFUM. Huvudbudskap är som tidigare: Var med och skapa mening för stunden och framtiden. KFUK-KFUM Idéförklaring Kampanj 2011 Arbetsdokument senast uppdaterad 2011-03-07 Bakgrund och syfte Kampanjidén för KFUK-KFUM utgår från verksamhetsidén: Vi erbjuder mötesplatser där unga människor kan

Läs mer

Högskolestudier i Sverige. Lätt svenska

Högskolestudier i Sverige. Lätt svenska Högskolestudier i Sverige Lätt svenska HÖGSKOLESTUDIER I SVERIGE utgiven av Universitets- och högskolerådet 2014, Hylte tryck FOTON: Erik Lundback (omslag, s. 5, 6, 7, 11, 13, 18) Eva Dalin (s. 8-9, 12,

Läs mer

Bilaga 1 Åtgärdslista för kommunikationsenheten

Bilaga 1 Åtgärdslista för kommunikationsenheten Kommunledningskontoret 2011-11-29 Referens Bilaga 1 Åtgärdslista för kommunikationsenheten Åtgärd Ansvarig 1. Sammankalla hela eller delar av Kommunikationsansvarig kommunikationsenheten. Orientera om

Läs mer

Fakta och information om högskolestudier. Presentationsmaterial 2008

Fakta och information om högskolestudier. Presentationsmaterial 2008 Fakta och information om högskolestudier. Presentationsmaterial 2008 Varför läsa på högskolan? En utvecklande tid med nya vänner Man lär sig att lära Lättare att få jobb Roligare jobb? Högre lön? Arbetslöshet

Läs mer

Programschema för Innovation, produktion och logistik högskoleingenjörsprogram, 180 hp

Programschema för Innovation, produktion och logistik högskoleingenjörsprogram, 180 hp Programschema för Innovation, produktion och logistik högskoleingenjörsprogram, 180 hp Programkod: Gäller för läsåret 2010/2011 Programschemat är granskat och godkänt av Annika Björklund vid akademin för

Läs mer

Information för D3. Val av masterprogram Måndag 31 mars. Maria Sörner Sofia Honsberg

Information för D3. Val av masterprogram Måndag 31 mars. Maria Sörner Sofia Honsberg Information för D3 Val av masterprogram Måndag 31 mars Maria Sörner Sofia Honsberg Masterprogram ackrediterade till D Computer Science Algorithms, Languages and Logic, MPALG Computer Systems and Networks,

Läs mer

Manual för utbildningsplaner

Manual för utbildningsplaner Manual för utbildningsplaner Beslut: UFN 2011-12-21 Revidering: UFN 2015-02-05 Dnr: DUC 2011/2094/10 Gäller fr o m: 2011-12-21 Ersätter: Manual för utbildningsplaner i dokumentet Anvisningar för utbildningsprogram,

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier vid Försvarshögskolan

Riktlinjer för sociala medier vid Försvarshögskolan Riktlinjer 1 (7) 2011-09-21 Riktlinjer för sociala medier vid Försvarshögskolan 1 Riktlinjer i korthet 1.1 Riktlinjer för medarbetare vid Försvarshögskolan i allmänhet Medarbetare vid Försvarshögskolan

Läs mer