Handlingsplanen gäller för digital kommunikation externt och internt där MDH är huvudavsändare. Handlingsplanen innefattar inte lärplattformar.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingsplanen gäller för digital kommunikation externt och internt där MDH är huvudavsändare. Handlingsplanen innefattar inte lärplattformar."

Transkript

1 0 (15)

2 1 (15) Handlingsplan för digital kommunikation på MDH Handlingsplan för digital kommunikation fastställs av förvaltningschef. Bilaga 1: Riktlinjer för digital kommunikation revideras av styrgruppen vid behov. 1. Handlingsplan Handlingsplanen för digital kommunikation är en strategisk handlingsplan för att stärka högskolans närvaro i digitala medier. Den innehåller vision, nuläge, önskat läge samt hur målen för den digitala kommunikationen ska uppfyllas. Handlingsplanen gäller för digital kommunikation externt och internt där MDH är huvudavsändare. Handlingsplanen innefattar inte lärplattformar. Handlingsplanen ska följas upp och revideras vid behov. Vidareutveckling av digital kommunikation ska beslutas med utgångspunkt från den strategiska handlingsplanen. Styrgruppen för digital kommunikation är ansvarig för att uppnå verksamhetsmålen. Följande beslut och riktlinjer ligger som grund för strategisk handlingsplan för digital kommunikation: Varumärkesstrategi IT-strategi Forsknings- och utbildningsstrategi 1.1 Vision för digital kommunikation MDH har en tydlig digital närvaro som är relevant och attraktiv för målgrupperna Syfte Syftet med den digitala kommunikationen är att marknadsföra högskolan, få fler att ansöka till högskolans kurser och program, samt stärka varumärket. Webbplatsen ska vara en trovärdig informationskälla och är den plats dit man går för att få korrekt och aktuell information om högskolan, dess utbildningar, forskning och samarbeten. Webbplatsen är den viktigaste kommunikationskanalen och har den viktigaste rollen som pålitlig informationskälla och utgångspunkt för övrig digital närvaro. Det är till som högskolan länkar från applikationer, kampanjsajter, sociala medier, samtidigt som man kan dela med sig av innehåll på till dessa Analysgrund Webbplatsen har cirka besök per månad, varav unika besökare, där omkring är helt nya besök. Förutom startsidan är ingången Student den mest besökta ingången. Det stora antalet återkommande besökare är högskolans egna studenter och personal. De nya

3 besöken kommer vanligen från närområdet Västerås och Stockholm, därefter från Eskilstuna. 2 (15) Målgrupper Målgrupperna prioriteras i följande ordning: 1. Studenter (blivande och nuvarande) 2. Personal 3. Samverkanspartners (kommuner, landsting, näringsliv, andra lärosäten) 4. Forskarsamhället 5. Alumni (före detta studenter) 6. Allmänheten och omgivande samhälle, press och media 1.2. Förutsättningar Genom en ny utbildningsdatabas har MDH numera en källa för kurs- och programinformation. Informationen säkerställs i en databas med dagliga automatiska importer till publiceringsverktyget. Vi har med detta även minskat antalet redaktörer för kurs- och programinformation och fått ett mer samlat innehåll. För närvarande finns webbsidor med en redaktörsorganisation på 320 redaktörer fördelade på fyra nivåer; redaktör för personlig presentation, redaktör, huvudredaktör och webbsamordnare. Webbsidor och redaktörer ökar ständigt. I och med detta är det lättare att brist i kvalitén och vem som gör vad förbises. MDH har en utspridd utveckling där många egna projekt och processer pågår på olika sektioner Budget Kommunikationschefen bereder årligen budget för nästkommande år under hösten på IT-timmen Omvärld Målgruppen är digital och mobil, där program- och kurskatalogerna används mer som ett komplement till den digitala informationen. All anmälan till kurser och program, såväl nationellt som internationellt, görs via antagning.se. Cirka 20 procent av besökarna till webbplatsen kommer från Google för att hitta information om utbildningar eller söka kurser och program via hänvisningswebbplatser som studera.nu eller antagning.se. Mobila enheter används i allt större utsträckning. 25 procent av webbplatsens besökare använder mobiler och surfplattor vilket är bland den högsta siffran för högskolors och universitets webbplatser. Vad som är sociala medier tänjs mer och mer, och nästan alla högskolor och universitet syns numera på sociala medier och har egna sidor och grupper på Facebook, Twitter och Instagram.

4 MDH måste även anpassa sig till de kommande sjunkande ungdomskullarna som antas vara 20 procent mindre år (15) Konkurrenter och samarbetspartners Högskolans närmaste konkurrenter är andra högskolor/universitet och utbildningsaktörer som erbjuder liknande utbildningar, både i närområdet och nationellt. Högskolan strävar efter att synas tillsammans med samarbetspartners bland företag och offentlig sektor som gynnar högskolan och stärker varumärket MDH. 2. Önskat läge 2.1. Mål för digital kommunikation MDH har en tydlig digital närvaro som är relevant och attraktiv för målgrupperna. Navet i den totala närvaron externt är och internt ett socialt intranät med samarbetsytor och dokumenthantering. Studenter samlas kring en gemensam studentportal. Detta förutsätter att all digital kommunikation även kan nås och fungerar från mobila enheter. Allt detta organiseras i samgående utveckling för digitala kanaler Mätbara mål Hösten 2013 gjordes en nollmätning för att sätta referenspunkter. Utifrån dessa mäts sedan effekten. Varje effektmål är uppdelat i ett antal mikromål, vilka understödjer effektmålen. Mätningen av punkterna 1-3 ska göras halvårsvis (sista maj och sista november), mätningen av punkterna 4-5 görs kvartalsvis (sista mars, juni, september december) Rekrytering Mäta och jämföra antalet besök till samtliga program och kurssidor. Mäta och jämföra konverteringen till från program och kurssidor. Antal besökare på "Utbildning". Antal som beställt programkatalog digitalt. Mäta och jämföra söktrafik. Mäta och jämföra besök från studierelaterade webbplatser Rekrytering internationella studenter Mäta och jämföra söktrafik på engelska studierelaterade termer. Mäta och jämföra antal besök från prioriterade länder till webbplatsen Föra ut ny kunskap (forskning och samverkan) Mäta och jämföra besök till startsidorna för forskning och samverkan Öka webbnärvaron Mäta och jämföra totalt antal besökare till Mäta och jämföra trafik till mdh.se från utvalda sociala medier och hänvisningswebbplatser.

5 Mäta och jämföra antal länkar till webbplatsen från externa webbplatser. 4 (15) Ge service till befintliga studenter Antal besökare på Student. 3. Förflyttning hur nå målen 3.1. Kortsiktiga initiativ Följa upp konverteringsgraden för samtliga utbildningsprogram samt utvärdera och mäta engagemanget på program och kurssidor Förtydliga navigationen på webbplatsen oavsett skärmupplösning Mer tillgänglig webbplats gällande gränssnitt, interaktion och kommunikation Förbättra publiceringsverktyget ytterligare för att förenkla redaktörers arbete 3.2. Långsiktiga initiativ Implementera och förvalta en internportal Öka engagemanget och kunskapen för webb och digital kommunikation Koppla ihop studentplattformar i syfte att ge användarupplevelse av en studentportal

6 Bilaga 1: Riktlinjer för digital kommunikation på MDH 5 (15) 1. Riktlinjer Riktlinjerna för digital kommunikation beskriver hur MDH:s digitala kommunikation ska hanteras, ger regler och riktlinjer för publicering på MDH:s webbplatser, listar förvaltningsobjekten, listar prioriterade utvecklingsåtgärder samt uppvisar budget. Alla som publicerar och sprider information i högskolans digitala kanaler ska följa riktlinjerna som fastställs i denna taktiska handlingsplan. Den syftar till att säkra webbplatsens och den digitala kommunikationens kvalitet, tydliggöra avsändaren och säkra att gällande lagstiftning följs. Styrgruppen för digital kommunikation beslutar riktlinjer för digital kommunikation. Följande dokument ligger som grund för detta dokument: Handlingsplan för digital kommunikation Varumärkesstrategi IT-strategi Forsknings- och utbildningsstrategi 1.1. Struktur och organisation Frågor av en större principiell natur hänskjuts till beslut av rektor Styrgrupp för digital kommunikation Styrgruppen prioriterar och beslutar om driften, innehållet och utvecklingen av digital kommunikation inom budgetramarna. Styrgruppen består av kommunikationschef och IT-chef, huvudföredragare är webbstrateg Råd för digital kommunikation Rådet består av representanter från MDH:s administrativa delar som påverkas av digital kommunikations riktlinjer Förvaltningsgrupp Förvaltningsgruppen ansvarar för att den dagliga förvaltningen och utvecklingen bedrivs. Förvaltningsgruppen ansvarar för att tekniskt lösa krav och behov som uppkommer. Tillsammans står de för beställarkompetens gentemot eventuella leverantörer. Förvaltningsgruppen består av strateg, samordnare och utvecklare Redaktionen Sektionen för kommunikation och externa relationer ansvarar för övergripande innehåll, form, struktur, funktion och interaktion i digital kommunikation. På sektionen för kommunikation och externa relationer finns högskolans strateg och samordnare som bland annat ansvarar för redaktionen och att sammankalla styrgruppen för digital kommunikation samt koordinera redaktörernas arbete IT-sektionen Ansvarar för den tekniska driften, säkerhet och service av webbplatsen.

7 2. Publiceringsorganisation 6 (15) 2.1. Huvudredaktörer och redaktörer En huvudredaktör har ansvar för en ingång eller större del av webbplatsen och ingår i redaktionen. I huvudredaktörens uppgifter ingår att strukturera och välja ut den information som ska publiceras direkt under ingången, leda och samordna sina redaktörer, ta bort olämpligt innehåll samt ge enklare support till sina redaktörer. En redaktör ansvarar för innehåll och aktualitet på en eller ett fåtal sidor. I redaktörens uppgifter ingår att publicera information, hålla informationen aktuell och korrekt samt att ta bort inaktuell information Akademier och organisatoriska enheter inom högskolan Akademins administrativa chef, avdelningschef eller den organisatoriska enhetens chef utser redaktörer för de webbsidor den ansvarar för och anger samtidigt hur stor del av dennes tid som kommer läggas på redaktörsarbete. Akademin eller enheten utser också den huvudredaktör som deltar i webbredaktionen och är sektionen för kommunikation och externa relationers kontaktperson. För andra publiceringssystem som ligger utanför högskolans gemensamma så utses en systemansvarig som är samordnarens kontaktperson Informationsansvar Kommunikationschefen ansvarar för innehållet på högskolans övergripande gemensamma webbplats. Varje akademi och andra organisatoriska enheter ansvarar dock för att informationen på egna webbsidor är aktuell och korrekt. Det innebär att respektive chef står som ytterst ansvarig för den informationen. Webbsidor som är användargenererade, som diskussionsforum, ska ha en moderator. Moderator utses av den som är ansvarig för sidan. Det ska också finnas en anmäl inlägget-knapp där möjligheten finns att anmäla stötande inlägg. Moderator är ansvarig för att innehåll som inte är förenligt med publiceringsriktlinjer eller gällande lagstiftning, omedelbart tas bort. Kommunikationschef har rätt att ta bort webbsidor som inte är förenliga med högskolans riktlinjer och gällande lagstiftning, riktlinjer för IT-säkerhet, etik, grafisk profil, varumärke med mera. IT-chef har rätt att stänga av system som bryter mot högskolans riktlinjer för IT-säkerhet och gällande lagstiftning. Eventuella avvikelser ska åtgärdas inom rimlig tid. Olämpligt eller olagligt innehåll tas bort omedelbart. 3. Riktlinjer för publicering på webbplatsen Allt innehåll på högskolans webbplats ska vara relevant för verksamheten. Innehållet får inte strida mot svensk lag eller uppfattas som stötande eller skada MDH. Detta gäller även för användargenererat innehåll som kommentarer och bloggar.

8 Det är inte tillåtet att sprida reklam i digitala kanaler. Verksamheter som stöds av externa samarbetspartners får uppmärksammas med logotyper, namn och länk till extern webbplats men det får inte finnas någon koppling till någon ersättning i utbyte mot publicering i högskolans digitala kanaler. Skriftligt avtal ska alltid ingås med samarbetspartnern som bland annat reglerar gemensam marknadsföring. 7 (15) 3.1. Krav på system Där det är möjligt ska webbsidor med högskolan som avsändare publiceras via högskolans gemensamma publiceringssystem. I de fall då det gemensamma publiceringssystemet inte stödjer den efterfrågade funktionen kan andra tekniker/system användas. Även projekt med externa samarbetspartners kan ha behov av att publicera innehåll i annan form än den som erbjuds i högskolans publiceringssystem. På de interna och publika delarna tillåts tre miljöer: Polopoly, Apache och IIS. Den högskolegemensamma webbplatsen ska publiceras via Polopoly. Som den högskolegemensamma webbplatsen räknas ingångarna från startsidan samt informations- och marknadsföringssidor för MDH och dess utbildningsutbud Krav på system utanför Polopoly som kopplas till mdh.se För dessa system ska gälla samma krav på tillgänglighet som för Polopoly vad gäller upptid, det vill säga den tid som tjänsten fungerar och är tillgänglig. För att ge samma sökbarhet ska sidorna kategoriseras och märkas upp på samma sätt som de Polopolygenererade. Länkningar och URL:er ska följa Polopolys struktur och namnstandard. Systemet ska vara mobilanpassat antingen genom responsiv design eller mobilapp. Systemet ska följa högskolans grafiska identitet. Versionshantering av systemet måste följa IT-sektionens vidareutveckling av MDH:s IT-miljö Ansvar Övergripande ansvarig för systemet/funktionen och informationen är chef för organisatorisk enhet på högskolan. Enhetens systemägare ansvarar gentemot IT-sektionen för systemets funktionalitet. Huvudredaktören för enheten/akademin svarar gentemot sektionen för kommunikation och externa relationer för innehållet Kostnad Alla kostnader för system/funktioner som inte är högskolegemensamma bärs av den enhet/akademi som beställt den. Beställningar ska gå via akademichef eller motsvarande. Löpande driftskostnader tillförs ITsektionens budget. Sådana undantag ska godkännas av styrgruppen för webben. Undantagen ska dokumenteras. Högskolans sektion för kommunikation och externa relationer och IT-sektion bör delta i utvecklingsarbetet av ovanstående

9 webbplatser för att säkerhetsställa att webbplatserna uppfyller regler och riktlinjer för webbpublicering. 8 (15) Revidering Sektionen för kommunikation och externa relationer och IT-sektionen kommer årligen att göra en revision av systemen för att säkerställa att de följer MDH:s riktlinjer. 3.3 Generella krav och riktlinjer för mdh.se Informationsstruktur Webbplatsens innehåll ska struktureras efter målgruppernas behov och drivkrafter. Detta innebär att högskolans webbplats är byggd utifrån tydliga målgruppsområden. All information ska gå att nå via dem oavsett vilken akademi/enhet som ansvarar för innehållet. Innehåll ska endast finnas på en plats. Däremot kan innehållet länkas från flera ställen Avsändare och grafisk profil MDH:s logotyp får endast användas där högskolan är avsändare och där högskolans anställda i sin tjänst ansvarar för innehållet. Webbplatsen ska vara enhetlig och tydlig och anpassas efter de olika målgrupperna. MDH ska uppfattas som en organisation och inte som flera organisatoriska enheter. Allt som publiceras på publika webbsidor med högskolan som avsändare ska följa de grafiska mallarna och gällande riktlinjer så långt det är möjligt. Om grafiska mallarna försämrar webbplatsens upplevelse och tillgänglighet får avvikelse från den förekomma Aktualitet och granskning Informationen i högskolans digitala kanaler ska vara aktuell och korrekt och uppdateringar ska ske kontinuerligt. Informationen ska ses över minst en gång per år och vid behov uppdateras eller avpubliceras. Översynen görs av akademin eller enheten som ansvarar för innehållet. På varje webbsida ska det tydligt synas vilken organisatorisk enhet som är ansvarig och när webbsidan senast uppdaterades Tillgänglighet MDH bör följa de krav och riktlinjer som staten ställer på svenska myndigheters tillgänglighet Länkar och länkning Länkning till innehåll som publiceras av företag, organisationer eller andra verksamheter med vinstintresse är tillåten. Länkarna ska vara av relevans för högskolan och får inte uppfattas som reklam. Varje länk ska vara motiverad med hänsyn till kravet på relevans och objektivitet Bilder och bildspråk Bilder som publiceras i digitala kanaler får inte strida mot upphovsrätten och övrig gällande lagstiftning. Bilderna ska vara av hög kvalitet, ha relevans för verksamheten och passa in i högskolans grafiska profil. Personer på bilderna ska ha gett samtycke till att medverka.

10 Översättningar, språk och språkbruk Språkregeln är att svensk text endast ska förekomma på svenska webbplatsen och brittisk engelska endast på internationella webbplatsen. Högskolegemensamt innehåll som är relevant för en internationell målgrupp ska finnas på brittisk engelska. Akademin eller den organisatoriska enhet som ansvarar för innehållet avgör vilken information som ska översättas. Alla texter som publiceras i digitala kanaler ska eftersträva hög språklig kvalitet oavsett språk. Texterna ska anpassas efter målgruppen, vara skrivna på ett korrekt språk och följa högskolans språkliga riktlinjer, terminologier och förkortningar. 9 (15) Sökbarhet Webbsidorna ska märkas upp och texterna ska där det är möjligt anpassas för att öka sökbarheten på webbplatsen Dokument och dokumentformat Den som hämtar ett dokument från högskolans webbplatser ska inte behöva ha särskilda programvaror för att kunna ta del av dokumentet. I första hand ska PDF användas som är gratis och ett vanligt format. Dokumentets storlek ska också synas på sidan Utbildningsmaterial Tentor, utbildningsmaterial, kursuppgifter etcetera får inte publiceras på webbplatsen. Istället ska högskolans lärplattform användas Domännamnshantering och URL-adresser MDH äger domänen mdh.se. MDH:s webbadress ska följa formen mdh.se/.../, vilket innebär att webbsidorna där under ska följa given struktur som exempel mdh.se/idt/. Om det i undantagsfall finns behov av en annan struktur, fattar styrgruppen för webbplatsen beslut i denna fråga Subsajter För de projekt som kräver annat utseende än MDH-standard finns möjlighet att skapa subsajter med delvis eget utseende. Förvaltningsgruppen skapar dessa medan kommunikationschef ska godkänna subsajten innan publicering Webbalias Ett webbalias är en förkortad webbadress för att komma direkt till webbsidor som ligger längre ner i webbstrukturen. I första hand ska mdh.se användas i tryckt material och i övrig annonsering. Alla webbalias ska godkännas av förvaltningsgruppen Generella krav och riktlinjer för sociala medier När MDH använder sig av sociala medier i sin kommunikation är högskolan ansvarig för: Innehållet i alla inlägg som högskolan själv gör. Innehållet i alla inlägg som utomstående gör. Moderering av det sociala mediet och borttagning av kränkande uppgifter.

11 Detta innebär att högskolan måste fastställa vilka som har rätt att uttala sig för högskolans räkning så att det går att avgöra om avsändaren är högskolan. Anställda bör inte uttala sig från privata konton för högskolans räkning. 10 (15) Ärendehandläggning får inte ske via sociala medier, och skulle inlägg som startar enskilda ärenden publiceras ska dessa tas bort och registreras i diariet för fortsatt handläggning Information till användare I samband med att högskolan kommunicerarvia sociala media ska följande text finnas som allmän information i anslutning till nätverket: Syftet med vår <facebooksida/youtubekanal/twitter/blogg> är att erbjuda en kanal för användare att komma i kontakt med högskolan och utgör en kompletterande kanal till vår hemsida I de sociala medier där vi finns ger vi information och besvarar de allmänna frågeställningar vi får in. Vår målsättning är att bevaka vår närvaro i sociala medier under våra ordinarie kontorstider, Det är också under den tiden som du kan förvänta dig ett svar från oss. Ibland behöver vi mer tid för att undersöka en fråga och ta fram ett svar. Du kan då få vänta någon dag på ett svar från oss. Vi ger inte direktrådgivning i enskilda frågor utan hänvisar i de fallen till studievägledning eller andra funktioner hos respektive akademi. MDH förbehåller sig rätten att ta bort egna och andras kommentarer och inlägg på de sociala mediesidor som MDH finns på. I normalfallet sker det tidigast efter tre månader. Om högskolan efterfrågar information, eller får in kommentarer och inlägg som underlag till ett ärende, registreras detta i högskolans diarium. Kommentarer och inlägg av stötande eller kränkande karaktär tas bort med omedelbar verkan. Myndigheten kommer inte att informera om att kommentarer eller inlägg har tagits bort från eller har överförts till diariet. De inlägg som användarna publiceras blir så kallade allmänna handlingar vilket innebär att vem som helst kan begära att ta del av uppgifterna med stöd av offentlighetsprincipen Bevarande av sociala medier Högskolans närvaro i sociala medier ska bevaras. Skärmdumpar på respektive socialt media sparas ner i PDF-format en gång i halvåret och registreras i högskolans diarium. 4. Omfattning av förvaltningsuppdraget 4.1 Förvaltningsobjektet Förvaltningsobjektet innefattar webbplatsen, det vill säga Detta inkluderar interna och externa webbsidor. Det innefattar även digitala tjänster (inklusive system med webbgränssnitt) som innehåller information om högskolans verksamhet. Övergripande koordinering och styrning av webbplatsen som framtagning av regelverk, innehållstruktur, kategorisering samt stöd och support till systemansvariga, huvudredaktörer och redaktörer

12 ingår i förvaltningen. Likaså drift och koordinering av CSS- och HTML mallar till webbplatsen (detta inkluderar webbplatser som är utanför Polopoly). 11 (15) 4.2. System och applikationer Nedanför listas system/applikationer som har ett webbgränssnitt på eller utanför mdh.se och ingår eller inte ingår i förvaltningsobjektet. System/applikationer ska följa reglerna ovan för applikationer/system som har ett webbgränssnitt Blackboard Lärplattform för hantering av högskolans kurser. Blackboard driftas av ITsektionen. CeSAM är systemägare och ansvarar för service och utbildning Blanketter Funktion för att hantera ifyllbara blanketter. Systemet ägs av personalsektionen som ansvarar för systemets funktionalitet, vidareutveckling och för support 0ch utbildning av administratörer Crazy Egg Analysverktyg för klockfrekvenser på webbplatsen. Driftas av extern leverantör DIVA Tjänst för att publicera forskningspublikationer och uppsatser. Driftas av extern leverantör. Tjänsten ägs av biblioteket som ansvarar för tjänstens funktionalitet, vidareutveckling och för support 0ch utbildning DSI Databas för studieinformation Arkivdatabas för att hantera högskolans utbildningsinformation till och med vårterminen Driftas av studentcentrum Google Analytics Statistik för mdh.se. Driftas av extern leverantör Google Search Appliance Google Search Appliance driftas av IT-sektionen. Systemägare och kravställare är sektionen för kommunikation och externa relationer Issuu pro Applikation för att visa bläddringsbara trycksaker på mdh.se. Driftas av extern leverantör Marknadskontoret System för att hantera kundkontakter och e-postutskick. Driftas av extern leverantör Mira Networks/alumniportal Webbaserat system för att hantera alumnnätverket på MDH. Driftas av extern leverantör.

13 12 (15) Personaldatabasen Databas för personalinformation. Driftas av MDH. Systemet ägs av personalsektionen som ansvarar för systemets funktionalitet, vidareutveckling samt för support och utbildning av användare Schema / Kronox Webbpresentation för schema. Driftas av IT-sektionen. Systemet ägs av campussektionen som ansvarar för systemets funktionalitet, vidareutveckling och administratörsgränssnittet samt för support 0ch utbildning av administratörer Selma Databas för utbildningsinformation Databas för att hantera högskolans utbildningsinformation. Driftas av Uppsala Universitet. Systemet ägs av studentcentrum, som ansvarar för systemets funktionalitet, vidareutveckling och för administratörsgränssnittet samt för support 0ch utbildning av administratörer. Sektionen för kommunikation och externa relationer är kravställare, testar och bereder ärenden för webbgränssnittet Siteimprove Verktyg för att kontrollera webbplatsens stavfel och trasiga länkar. Driftas av extern leverantör Webbplatser via Apache HTTPD Webbplatser som inte är polopolybaserade men driftas av MDH (det vill säga webbplatser som akademier utvecklar då Polopoly inte stödjer efterfrågad funktion). Systemen ägs av akademin som också ansvarar för systemets funktionalitet och vidareutveckling samt för support 0ch utbildning av redaktörer/administratörer. Sektionen för kommunikation och externa relationer är kravställare och bereder ärenden för webbgränssnittet Webbplatser via Microsoft IIS. Webbplatser som inte är polopolybaserade men driftas av MDH (det vill säga webbplatser som akademier utvecklar då Polopoly inte stödjer efterfrågad funktion). Systemen ägs av akademin som också ansvarar för systemets funktionalitet och vidareutveckling samt för support 0ch utbildning av redaktörer/administratörer. Sektionen för kommunikation och externa relationer är kravställare och bereder ärenden för webbgränssnittet Webbplatsen via Polopoly Den högskolegemensamma webbplatsen. Driftas av MDH. Systemet ägs av sektionen för kommunikation och externa relationer och IT-sektionen Zoomin Lärplattform för hantering av IDT:s kurser. Driftas och ägs av IDT.

14 13 (15) 4.3. Sociala medier De sociala medierna utgör också ett komplement till den externa webbplatsen mdh.se, som en möjlighet att sprida vald information bredare, så som nyheter och utbildningsinformation. Men det är mdh.se som är huvudkanalen för all information Facebook Socialt medium som kommunikationskanal Google+ Socialt medium som kommunikationskanal Instagram Bildpublicering Linkedin Nätverk för att knyta samman kollegor Twitter Socialt medium som kommunikationskanal Wikipedia Ger faktainformation om MDH på flera språk Youtube Publicera och sprida samtliga filmer. 5. Taktiska mål De taktiska målen syftar till att stödja handlingsplanen för den digitala kommunikationens förflyttning till att nå de strategiska målen Förutsättningar Liten budget för utveckling bidrar till en långsam utvecklingstakt. Mindre nyutveckling och desto fler ärenden om att laga fel. Förbättringar att tillföra tillgänglighet för webbplatsen. Det saknas idag ett gemensamt arbetssätt för förvaltningen av alla högskolans system kopplade till Under 2015 kommer de taktiska initiativen för digital kommunikation fokusera på: En tillgänglig digital kanal för anställda. En tillgänglig digital kanal för studenter.

15 5.2. Utvecklingsplan för (15) Internportal: en portallösning för att hantera och dela interna dokument, samarbeta och sprida intern information. Kommunikation se över innehåll och information: Följande delar på webbplatsen kommer arbetas med utifrån målgrupperna; o IT-information o Studentinformation på Fundraising på webb: Bygga upp en kampanjwebbplats med syfte att kommunicera hur MDH arbetar med fundraising. Uppdragsutbildning på webb: Uppdragsutbildningar hämtas genom utbildningsdatabasen och presenteras på samverkanswebben tillsammans med möjlighet att söka utbildningen direkt på sidan. Förbättra kurs-/programinformation på webben: Förbereda för studieplan och förtydliga undervisningsspråk. Förbättra publikationsverktyget ytterligare: en tid har gått sedan Polopoly 10 infördes och förbättringar och uppdateringar i gränssnittet behöver göras för att användarna ska kunna arbeta smidigare. Öka engagemanget för webben: webbfrukost, utbildningar Utvecklingsbehov Utvecklingsuppdragen beräknas att ske inom befintlig förvaltningsorganisation och aktiviteterna dokumenteras i ärendehanteringsverktyget JIRA.

16 6. Budget 15 (15) 6.1 Driftkostnader Kostnader för kompetensutveckling, resor och användarundersökningar läggs separat på sektionen för kommunikation och externa relationer eller ITsektionens budget. Förvaltningsobjektets beräknade totala budget under år 2015 är följande: Huvudaktivitet Kostnad Licenser GSA 0 Licens Polopoly 0 Crazy Egg Issuu Pro Bilder till webb Webbdesign Konsulter Summa budgeterat Oförutsett

Ansvarig för policyns tillämpning är informationssektionen samt it-sektionen.

Ansvarig för policyns tillämpning är informationssektionen samt it-sektionen. Förslag till beslut Rektor 2011-02-28 Handläggare Sara Seltborg Webbstrategi för Mälardalens högskola Beslut Rektor beslutar att fastställa webbstrategi för Mälardalens högskola. Ansvarig för policyns

Läs mer

Riktlinje. Sociala medier. Riktlinje antagen av kommundirektör 2015-12-18

Riktlinje. Sociala medier. Riktlinje antagen av kommundirektör 2015-12-18 Riktlinje Sociala medier Riktlinje antagen av kommundirektör 2015-12-18 2016 2019 sidan 1 av 6 Sociala medier definition Sociala medier avser aktiviteter som kombinerar teknik, social interaktion och användargenererat

Läs mer

Alla webbplatser och sociala mediekanaler där LTH står som avsändare räknas som en webbplats vid LTH och omfattas av dessa regler.

Alla webbplatser och sociala mediekanaler där LTH står som avsändare räknas som en webbplats vid LTH och omfattas av dessa regler. Riktlinjer för kommunikation och innehåll på LTH:s domän lth.se och i sociala medier syftar till att säkra en tydlig och enhetlig avsändare, att gällande lagstiftning följs samt att universitetets och

Läs mer

RIKTLINJE. Riktlinjer för sociala medier. Beslutad av kommunchefen 2013-11-27

RIKTLINJE. Riktlinjer för sociala medier. Beslutad av kommunchefen 2013-11-27 Riktlinjer för sociala medier Beslutad av kommunchefen 2013-11-27 Innehållsförteckning Sociala medier... 2 Mål och syfte med sociala medier... 2 Interna regler... 3 Hantering av allmänna handlingar, arkivering,

Läs mer

Riktlinjer sociala medier

Riktlinjer sociala medier Riktlinjer sociala medier Fastställd av kommunfullmäktig, 58, 2011-09-26 Riktlinjer för användning av sociala medier i Essunga kommun Bakgrund Sociala medier är ett samlingsbegrepp för en rad Internetbaserade

Läs mer

Riktlinjer för användning av sociala medier inom Hallstahammars kommun

Riktlinjer för användning av sociala medier inom Hallstahammars kommun Riktlinjer för användning av sociala medier inom Hallstahammars kommun Reviderad maj 2014 2 Bakgrund och mål Kommunen har ett behov av att på olika sätt föra en dialog med medborgarna och att finnas där

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier på Malmö högskola

Riktlinjer för sociala medier på Malmö högskola 1(5) Styr- och handledningsdokument Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutsdatum: 2013-04-04 Beslutande/Titel: Rektor Stefan Bengtsson Giltighetstid: Tillsvidare Dokumentansvarig/Funktion: Kommunikationschef Diarienummer:

Läs mer

Riktlinjer för användandet av sociala medier i tjänsteutövningen

Riktlinjer för användandet av sociala medier i tjänsteutövningen Riktlinjer för användandet av sociala medier i tjänsteutövningen Bakgrund Nordmalings kommun använder idag sociala medier för att kommunicera med allmänheten. Syftet med särskilda riktlinjer är att säkerställa

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier för Fagersta kommun

Riktlinjer för sociala medier för Fagersta kommun 1 (6) 20111010 Riktlinjer för sociala medier för Fagersta kommun Riktlinjerna beskriver hur Fagersta kommun och dess verksamheter kan använda sociala medier på ett sätt som stämmer överens med kommunens

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier vid Försvarshögskolan

Riktlinjer för sociala medier vid Försvarshögskolan Riktlinjer 1 (7) 2011-09-21 Riktlinjer för sociala medier vid Försvarshögskolan 1 Riktlinjer i korthet 1.1 Riktlinjer för medarbetare vid Försvarshögskolan i allmänhet Medarbetare vid Försvarshögskolan

Läs mer

1(8) Riktlinjer för webb och sociala medier. Styrdokument

1(8) Riktlinjer för webb och sociala medier. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinjer Beslutad av Kommunfullmäktige 2017-02-22, 11 Dokumentansvarig Kommunchefen Reviderad av 3(8) Innehållsförteckning Inledning...4 Mål...4 Syfte...4

Läs mer

kommunikation Riktlinjer Extern

kommunikation Riktlinjer Extern Riktlinjer Extern kommunikation Detta är en sammanfattning av Karlshamns kommuns riktlinjer gällande de externa kommunikationskanalerna. Hela dokumentet hittar du i First Class under Kommunikation. Som

Läs mer

PUBLICERINGS- PLAN MDH.SE 2013

PUBLICERINGS- PLAN MDH.SE 2013 PUBLICERINGS- PLAN MDH.SE 2013 BAKGRUND - NULÄGE Mälardalens högskolas webbplats, mdh.se, är högskolans främsta kanal för information och kommunikation med sina målgrupper. Webbplatsen utgör navet i högskolans

Läs mer

Datum 2013-09-18 1 (6) Antaget av Kommunstyrelsen 2013-11-14 17

Datum 2013-09-18 1 (6) Antaget av Kommunstyrelsen 2013-11-14 17 2013-09-18 1 (6) Sociala medier ger möjligheter till ökad öppenhet och dialog. Genom att använda sociala medier kan vi nå fler människor och fler målgrupper. Vi kan möta medborgarna på nya sätt och på

Läs mer

Regler och riktlinjer för sociala medier i Örnsköldsviks kommun Version 1.1

Regler och riktlinjer för sociala medier i Örnsköldsviks kommun Version 1.1 1 (6) Regler och riktlinjer för sociala medier i Örnsköldsviks kommun Version 1.1 Innehåll Inledning Vad är sociala medier? 2 Hjälp och råd 2 Syfte med kommunens användning av sociala medier 2 Dokumentation

Läs mer

Malmö stads riktlinjer för sociala medier

Malmö stads riktlinjer för sociala medier Malmö stads riktlinjer för sociala medier Bakgrund Sociala medier är i första hand en plats för dialog och inte en traditionell reklamkanal. Det handlar först och främst om kommunikation, konversation

Läs mer

Rutin för användning av sociala medier

Rutin för användning av sociala medier Diarienummer: Rutin för användning av sociala medier Gäller från: 2013-09-24 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Informationschefen Utarbetad av: Informationschefen och informatörsgruppen Revideras

Läs mer

Haparanda stads riktlinjer för sociala medier

Haparanda stads riktlinjer för sociala medier s riktlinjer för sociala medier 1 s riktlinjer för sociala medier ska hjälpa och stötta de som arbetar inom kommunen att kommunicera via sociala medier. Dokumentet behandlar bland annat förhållningssätt,

Läs mer

RIKTLINJER & REGLER KRING SOCIALA MEDIER FÖR GISLAVEDS KOMMUN

RIKTLINJER & REGLER KRING SOCIALA MEDIER FÖR GISLAVEDS KOMMUN RIKTLINJER & REGLER KRING SOCIALA MEDIER FÖR GISLAVEDS KOMMUN ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 Om sociala medier Det finns flera definitioner av vad begreppet sociala medier står för. I det digitala

Läs mer

Riktlinjer och regler för Karolinska Institutets webbplatser (utan bilagor)

Riktlinjer och regler för Karolinska Institutets webbplatser (utan bilagor) Riktlinjer och regler för Karolinska Institutets webbplatser (utan bilagor) Dnr 1-657/2013 Version 1.0 Gäller från och med 2014-01-14 Beslut Dnr: 1-657/2013 2014-01-14 Riktlinjer och regler för Karolinska

Läs mer

Strategi och riktlinjer för Regionförbundet Sörmlands hemsida och sociala medier

Strategi och riktlinjer för Regionförbundet Sörmlands hemsida och sociala medier WEBBSTRATEGI Datum 2015-05-29 Dnr Strategi och riktlinjer för Regionförbundet Sörmlands hemsida och sociala medier Detta är den strategi/riktlinjer som styr Regionförbundet Sörmlands verksamhet och närvaro

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier, Lilla Edets kommun. Framtagen av: Kommunikationsteamet Diarienummer: 2014/KS0101 Datum: 2014-03-24 Version: 1.

Riktlinjer för sociala medier, Lilla Edets kommun. Framtagen av: Kommunikationsteamet Diarienummer: 2014/KS0101 Datum: 2014-03-24 Version: 1. Riktlinjer för sociala medier, Lilla Edets kommun Framtagen av: Kommunikationsteamet Diarienummer: 2014/KS0101 Datum: 2014-03-24 Version: 1.0 Innehåll 1. Vad är sociala medier?... 3 2. Varför och när ska

Läs mer

Uppdaterad webborganisation för SLU

Uppdaterad webborganisation för SLU 1(8) Kommunikationsavdelningen 2015-05-12 Uppdaterad webborganisation för SLU Bakgrund och syfte med förändringen I början av 2015 fanns drygt 1 500 behöriga webbredaktörer eller skribenter vid SLU. Antalet

Läs mer

Digital strategi 2016-2018

Digital strategi 2016-2018 1 Digital strategi 2016-2018 Antagen av: Kommunfullmäktige Antagningsdatum: 2016-02-17 Diarienummer: 2015/55 Handläggare/författare: Sara Skyttner, webbstrateg 2 Innehåll Inledning och bakgrund... 3 Syfte...

Läs mer

Svedala Kommuns 1:16 Författningssamling 1(1)

Svedala Kommuns 1:16 Författningssamling 1(1) Svedala Kommuns 1:16 Författningssamling 1(1) Strategi för Svedala kommuns externa webbplats antagen av kommunstyrelsen 2016-05-23, 119 En ny webbplats lanseras i juni 2016 och innehållet i denna strategi

Läs mer

PLAN WEBBORGANISATION MIUN.SE

PLAN WEBBORGANISATION MIUN.SE MITTUNIVERSITETET Styrdokument PLAN WEBBORGANISATION MIUN.SE DNR MIUN 2013/1089 Publicerad: 2013-06-27 Beslutsfattare: Universitetsdirektör Yasmine Lindström Handläggare: Kicki Strandh Beslutsdatum: 2013-06-19

Läs mer

Riktlinjer Sociala Medier

Riktlinjer Sociala Medier Riktlinjer Sociala Medier 1 Innehållsförteckning: 1.Kort information om Sociala medier..3 2. Inledning..3 3. Privat eller i tjänsten?...4 3.1 Yttrandefrihet och meddelarfrihet..4 4. Användning privat och

Läs mer

Riktlinjer för användning av sociala medier

Riktlinjer för användning av sociala medier 2012-06-12 Riktlinjer för användning av sociala medier Beslutade av kommunstyrelsen 2012-06-12, 91. Sociala medier är ett sätt att kommunicera, föra dialog och dela kunskap på. Exempel på sociala medier

Läs mer

Riktlinjer för användning av sociala medier 2015-09-09

Riktlinjer för användning av sociala medier 2015-09-09 Riktlinjer för användning av sociala medier 2015-09-09 Tyresö kommun / 2015-09-09 2 (6) Innehållsförteckning 1 Riktlinjer för användning av sociala medier...3 2 Tonalitet, bemötande och tilltal...4 3 Hantering

Läs mer

Riktlinjer sociala medier. Antagen i kommunstyrelsen den

Riktlinjer sociala medier. Antagen i kommunstyrelsen den Riktlinjer sociala medier Riktlinjer - Användning av sociala medier Syftet med att använda sociala medier i Smedjebackens kommun är i första hand för att ha en plats för dialog, nå nya och redan etablerade

Läs mer

WEBBPOLICY. MITTUNIVERSITETET Styrdokument DNR MIUN 2010/1366. Publicerad: Beslutsfattare: Rektor. Handläggare: Bengt Nilsson

WEBBPOLICY. MITTUNIVERSITETET Styrdokument DNR MIUN 2010/1366. Publicerad: Beslutsfattare: Rektor. Handläggare: Bengt Nilsson MITTUNIVERSITETET Styrdokument WEBBPOLICY DNR MIUN 2010/1366 Publicerad: 2012-01-10 Beslutsfattare: Rektor Handläggare: Bengt Nilsson Beslutsdatum: 2011-12-20 Giltighetstid: Tills vidare Sammanfattning:

Läs mer

Regler och riktlinjer för Lidingö stad på sociala medier

Regler och riktlinjer för Lidingö stad på sociala medier Regler och riktlinjer för Lidingö stad på sociala medier Antagna av stadens ledningsgrupp 2010-12-15 Regler och riktlinjer för Lidingö stad på sociala medier 1 Innehåll Regler och riktlinjer Vad är sociala

Läs mer

Upprättad av Dokumentansvarig Datum Beslutad av/datum för beslut

Upprättad av Dokumentansvarig Datum Beslutad av/datum för beslut 1 Bakgrund En stor del av utmaningen i att få en webbplats att fungera på lång sikt är att skapa en tydlig och permanent organisation avseende kompetenser, roller och ansvar. Det är också viktigt att det

Läs mer

Rutin för användning av Social Medier. Dnr. Beslutad av kommundirektören Reviderad Reviderad Reviderad

Rutin för användning av Social Medier. Dnr. Beslutad av kommundirektören Reviderad Reviderad Reviderad Dnr Rutin för användning av Social Medier Beslutad av kommundirektören 2010-11-24 Reviderad 2012-12-14 Reviderad 2014-06-13 Reviderad 2014-08-26 Reviderad 2017-04-18 Dnr 2/8 Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Rutin för användning av sociala medier. Beslutad av Kommundirektören 2010-11-24. Reviderad 2012-12-14. Reviderad 2014-06-13

Rutin för användning av sociala medier. Beslutad av Kommundirektören 2010-11-24. Reviderad 2012-12-14. Reviderad 2014-06-13 Rutin för användning av sociala medier Beslutad av Kommundirektören 2010-11-24 Reviderad 2012-12-14 Reviderad 2014-06-13 Dnr KK13/451 2/8 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Vad är sociala medier?...

Läs mer

Målgrupper Kommunens kommunikation och information berör många målgrupper.

Målgrupper Kommunens kommunikation och information berör många målgrupper. Sida 1/5 Policy för kommunikation Med kommunikation skapar vi kännedom om vilka vi är, vad vi kan och vad vi gör. Kommunikationen speglar de värden som kommunen står för och bidrar till att utveckla goda

Läs mer

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. och. sociala medier

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. och. sociala medier TILLÄMPNING Hudiksvalls kommun och sociala medier Sociala medier Vad är sociala medier? Sociala medier betecknar aktiviteter som kombinerar teknologi, social interaktion och användargenererat innehåll

Läs mer

Webbstrategi

Webbstrategi Landstingets kansli Informationsavdelningen Sven-Åke Svensson Landstingets ledningsgrupp Webbstrategi 2013-2015 Webbstrategin är Landstingets långsiktiga inriktning för all kommunikation via Internet beskriver

Läs mer

Policy för sociala medier

Policy för sociala medier 1 [7] Referens Marica Nordwall Policy för sociala medier Sammanfattning Policyn är tänkt som ett stöd och ge råd till dig som medarbetare i Botkyrka kommun när du deltar i sociala medier. I sociala medier

Läs mer

Riktlinjer för kommunens externa och interna webbplatser

Riktlinjer för kommunens externa och interna webbplatser Riktlinjer för kommunens externa och interna webbplatser Detta dokument anger generella riktlinjer, målsättningar och organisation för kommunens externa och interna webbplatser samt riktlinjer för sociala

Läs mer

sociala medier), e-post och telefoni i Jönköpings kommun

sociala medier), e-post och telefoni i Jönköpings kommun Program för Internetnvändning (inklusive sociala medier), e-post och telefoni i 2010:510 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för Internetnvändning (inklusive sociala medier),

Läs mer

Beslut angående riktlinjer för användning av digitala medier vid extern information och kommunikation KS-2012/837

Beslut angående riktlinjer för användning av digitala medier vid extern information och kommunikation KS-2012/837 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2012/837 2012-10-29 Kommunstyrelsen Beslut angående riktlinjer för användning av digitala medier vid extern information

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNING AV SOCIALA MEDIER INOM SMC

RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNING AV SOCIALA MEDIER INOM SMC 2011-12-05 Sid 1(6) RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNING AV SOCIALA MEDIER INOM SMC Text: Petra Holmlund 2011-12-05 Sid 2(6) SMC:s sociala medie-ansikte utåt För en intresseorganisation som kan sociala medier utgöra

Läs mer

Webbpolicy för Klippans kommun

Webbpolicy för Klippans kommun Webbpolicy för Klippans kommun Framtagen av Kommunkansliet 2006-10-11 (ändring 2006-10-31) 1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Bakgrund... 2 3. Syfte och målgrupper... 3 4. Riktlinjer... 3 5. Ansvar...

Läs mer

Så jobbar du Bilaga för regler och riktlinjer för sociala medier i Örnsköldsviks kommun Version 1.1

Så jobbar du Bilaga för regler och riktlinjer för sociala medier i Örnsköldsviks kommun Version 1.1 1 (5) Så jobbar du Bilaga för regler och riktlinjer för sociala medier i Örnsköldsviks kommun Version 1.1 Så jobbar du Innan du startar 2 Några facebook-tips 2 Så kommer du igång 3 Så uppträder du på sociala

Läs mer

Försvarsutbildarnas riktlinjer för digitala medier

Försvarsutbildarnas riktlinjer för digitala medier Sid 1 (5) Försvarsutbildarnas riktlinjer för digitala medier Försvarsutbildarna har en positiv inställning till och uppmuntrar ingående förbund och föreningar att använda sig av digitala medier och att

Läs mer

Riktlinjer för Internportalen

Riktlinjer för Internportalen 2015-10-01 1 (7) Riktlinjer för Internportalen 1. Inledning och bakgrund En väl fungerande internkommunikation är en förutsättning för att skapa en effektiv verksamhet och för att nå kommunkoncernens mål

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy för Hällefors kommun

Informations- och kommunikationspolicy för Hällefors kommun Informations- och kommunikationspolicy för Hällefors kommun 2(8) Innehåll 1 Syfte... 3 2 Målsättning... 3 3 Informations- och kommunikationsansvar... 4 3.1 Ledningsansvar... 4 3.2 Individens ansvar...

Läs mer

Kommunikationsplattform

Kommunikationsplattform 1(11) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Malin Bergkvist Kommunikationsplattform för Kristianstads kommun, KS 2011/1002 2013-02-11 044-13 21 00 malin.bergkvist@kristianstad.se Kommunikationsplattform

Läs mer

Kommunikationsstrategi år 2014 2016. Samhällsbyggnadsförvaltningen

Kommunikationsstrategi år 2014 2016. Samhällsbyggnadsförvaltningen Kommunikationsstrategi år 2014 2016 Samhällsbyggnadsförvaltningen 1 juli 2014 Kommunikationsstrategi för samhällsbyggnadsförvaltningen Gäller till 31 december 2016 Inledning Med kommunikation kan vi styra

Läs mer

Kommunikationsstrategi Söderköpings kommun

Kommunikationsstrategi Söderköpings kommun Tjänsteskrivelse Sida 1 av 10 Information och kultur Christina Nilsson Kommunikationsstrategi Söderköpings kommun 2014-2016 antagen av kommunfullmäktige 2014-06-18 Tjänsteskrivelse Sida 2 av 10 Inledning

Läs mer

Webbpolicy för Internet och intranät. Allmänt

Webbpolicy för Internet och intranät. Allmänt Webbpolicy för Internet och intranät Allmänt Det är självklart och nödvändigt för Rättviks kommun att kunskap och spridning av information sker både inåt och utåt i den kommunala koncernen via Internet

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige Ansvarig förvaltning: kommunledningskontoret Ansvarig tjänsteman: kommunikatör

Antagen av kommunfullmäktige Ansvarig förvaltning: kommunledningskontoret Ansvarig tjänsteman: kommunikatör Antagen av kommunfullmäktige 2016-10-31 122 Ansvarig förvaltning: kommunledningskontoret Ansvarig tjänsteman: kommunikatör Riktlinjerna för sociala medier beskriver hur vi ska hantera konton och kommunikation

Läs mer

Riktlinjer Sociala medier

Riktlinjer Sociala medier FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.2) Riktlinjer Sociala medier Tillägg till Riktlinjer för kommunikation Dokumenttyp Styrdokument, Tillägg till Riktlinjer för kommunikation Ämnesområde Information Ägare/ansvarig

Läs mer

Policy för sociala medier

Policy för sociala medier Policy för sociala medier Degerfors kommun Antagen av kommunfullmäktige 127/2014-11-24 Innehållsförteckning Strategi...3 Nyttan med sociala medier... 3 Syftet med kommunens närvaro i sociala medier...

Läs mer

Handbok för webbpublicister. Medicinska fakulteten

Handbok för webbpublicister. Medicinska fakulteten Handbok för webbpublicister Medicinska fakulteten Innehåll 1. Inledning 1.1 Mål 1.2 Fakultetens ansvar 1.3 Publicistens ansvar 1.4 Webben som kommunikationsmedel 2. Så skapar du en bra webbplats 2.2 Skriva

Läs mer

KRISKOMMUNIKATIONSPLAN FÖR GÖTEBORGS UNIVERSITET

KRISKOMMUNIKATIONSPLAN FÖR GÖTEBORGS UNIVERSITET 2015-09-18 Kommunikationsenheten KRISKOMMUNIKATIONSPLAN FÖR GÖTEBORGS UNIVERSITET Kommunikationsenheten 1 (8) Erik Dahlbergsgatan 11 B, plan 5, Box 100, 405 30 Göteborg 031 786 00 00 www.gu.se INNEHÅLL

Läs mer

Riktlinjer för PRO:s webbsidor i föreningar, samorganisationer och distrikt. Antagen av Riksorganisationens styrelse den 13/12 2011

Riktlinjer för PRO:s webbsidor i föreningar, samorganisationer och distrikt. Antagen av Riksorganisationens styrelse den 13/12 2011 Riktlinjer för PRO:s webbsidor i föreningar, samorganisationer och distrikt Antagen av Riksorganisationens styrelse den 13/12 2011 Inledning Detta är en policy för hur föreningar och distrikt ska använda

Läs mer

Rutin för användande av webb och sociala medier inom utbildningskontorets verksamheter

Rutin för användande av webb och sociala medier inom utbildningskontorets verksamheter Rutin 2014-10-20 Rutin för användande av webb och sociala medier inom utbildningskontorets verksamheter BUN 2014/1542 Rutinen antagen av Tommy Fabricius, utbildningsdirektör, den 20 oktober 2014. Revideras

Läs mer

Nybro kommuns policy för. sociala medier. Antagen av kommunstyrelsen 2011-04-26

Nybro kommuns policy för. sociala medier. Antagen av kommunstyrelsen 2011-04-26 Nybro kommuns policy för sociala medier Antagen av kommunstyrelsen 2011-04-26 Policy för sociala medier är en del av Nybro kommuns informations- och kommunikationsstrategi. Sociala medier definieras som

Läs mer

Riktlinjer för användning av sociala medier 2013-05-20

Riktlinjer för användning av sociala medier 2013-05-20 Riktlinjer för användning av sociala medier 2013-05-20 Tyresö kommun / 2013-05-20 2 (5) Innehållsförteckning 1 Riktlinjer för användning av sociala medier...3 2 Upphovsrätt...4 3 Hantering av inkomna synpunkter,

Läs mer

Policy för information och kommunikation med etiska riktlinjer

Policy för information och kommunikation med etiska riktlinjer 1(8) Antagen Kommunfullmäktige 2014-03-03, 13 Ansvarig Kommunledningskontoret Policy för information och kommunikation med etiska riktlinjer 2 1 Innehåll 1.1 Sammanfattning... 3 2 Policy 2.1 Grafisk profil...

Läs mer

Riktlinjer för Webbplatser inom Stockholms läns landsting 2004. Kompletterande dokument till Kommunikationspolicy för Stockholms läns landsting 2004

Riktlinjer för Webbplatser inom Stockholms läns landsting 2004. Kompletterande dokument till Kommunikationspolicy för Stockholms läns landsting 2004 Riktlinjer för Webbplatser inom Stockholms läns landsting 2004 Kompletterande dokument till Kommunikationspolicy för Stockholms läns landsting 2004 Antagen av Landstingsfullmäktige 8 juni 2004 KOMMUNIKATIONSPOLICY

Läs mer

Riktlinje för Göteborgs Stad i sociala medier

Riktlinje för Göteborgs Stad i sociala medier (Styrelsemöte i Förvaltnings AB Framtiden 2015-12-09) Göteborgs Stad Kommunikation Gemensamt för staden Riktlinje för Göteborgs Stad i sociala medier - Policy/riktlinjer/regler N010G00446 Version: 1 Gällande

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för användning av sociala medier i Tranemo kommun

RIKTLINJER. Riktlinjer för användning av sociala medier i Tranemo kommun RIKTLINJER Riktlinjer för användning av sociala medier i Tranemo kommun 1 Styrdokument Handlingstyp: Riktlinjer för användning av sociala medier i Tranemo kommun Diarienummer: KS/2016:261 Beslutas av:

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier i Värmdö kommun

Riktlinjer för sociala medier i Värmdö kommun Riktlinjer för sociala medier i Värmdö kommun Sociala medier 1 är ett allt mer naturligt inslag i medborgarens vardag och har fått en etablerad roll i samhället. För kommunen kan sociala medier vara en

Läs mer

Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy Tyresö kommun / 2011-12-15 2 (9) Innehållsförteckning Kommunikationspolicy för Tyresö kommun... 3 1 Krav på kommunikationsarbetet... 4 1.1 Tyresö kommuns kommunikation... 4 2 Grafisk

Läs mer

Riktlinjer för Knivsta kommuns användning av digitala medier vid extern information och kommunikation

Riktlinjer för Knivsta kommuns användning av digitala medier vid extern information och kommunikation Riktlinjer för Knivsta kommuns användning av digitala medier vid extern information och kommunikation KS-2012/837 Fastställt av kommunstyrelsen 5 november 2012 Sidan 1 av 5 Inledning Knivsta kommun vill

Läs mer

Sociala medier. Riktlinje. Kommunikationsdirektör. Fastställt av. Datum för fastställande

Sociala medier. Riktlinje. Kommunikationsdirektör. Fastställt av. Datum för fastställande Sociala medier Riktlinje Fastställt av Kommunikationsdirektör Datum för fastställande 2017-05-02 Giltighetstid Ansvarig funktion 2019-12-31. Riktlinjen ses över en gång per år och uppdateras vid behov.

Läs mer

PR, marknadsföring och kommunikation

PR, marknadsföring och kommunikation PR, marknadsföring och kommunikation Innehåll Pysslingen Skolors mål och aktiviteter De enskilda skolornas mål och aktiviteter Varumärke Profilprodukter Nå ut med en nyhet Intranät Chefsbrevet Skolans

Läs mer

Beslutat av kommunfullmäktige 2013-09-19

Beslutat av kommunfullmäktige 2013-09-19 Beslutat av kommunfullmäktige 2013-09-19 Kommunikationsprogram för Karlskrona kommuns samlade verksamhet... 1 Relaterade dokument Grafisk profil KS2011.204.103... 3 Kriskommunikationsplan Riktlinjer för

Läs mer

Riktlinjer för verksamheter som kommunicerar via sociala medier, Landstinget i Jönköpings län

Riktlinjer för verksamheter som kommunicerar via sociala medier, Landstinget i Jönköpings län Riktlinjer för verksamheter som kommunicerar via sociala medier, Landstinget i Jönköpings län Landstinget har öppen och positiv inställning till att verksamheter använder sociala medier i sin kommunikation

Läs mer

Syftet med att förändra webborganisationen är sammanfattningsvis att:

Syftet med att förändra webborganisationen är sammanfattningsvis att: 1. SYFTE OCH MÅL Den största drivkraften till att förändra webborganisationen är att få en mer effektiv organisation som kan producera information av högre kvalitet. I dagens webborganisation ingår ca

Läs mer

Syfte och målsättning med en kommunikationsplan

Syfte och målsättning med en kommunikationsplan Kommunikationsplan 2014-2016 Innehållsförteckning Syfte och målsättning med en kommunikationsplan... 2 Målgrupper... 2 Kommunikationskanaler... 2 Mallar och listor... 2 Utgående information från Miljösamverkan...

Läs mer

Kommunikationsplan med aktivitetsplanering för Fakultetsnämnden ekonomi och design, FED

Kommunikationsplan med aktivitetsplanering för Fakultetsnämnden ekonomi och design, FED 1(5) ( Växjö och Kalmar 2012-08-23 Kommunikationsplan med aktivitetsplanering för Fakultetsnämnden ekonomi och design, FED Inledning Målet med upprättandet av kommunikationsplanen är att synliggöra kommunikationen

Läs mer

I II Landstinget. PllAGA AU?; 1 D. flickr. Riktlinjer för användning av sociala medier inom Landstinget Dalarna. Dnr: LD12/00942 S 2012-03-27 DALARNA

I II Landstinget. PllAGA AU?; 1 D. flickr. Riktlinjer för användning av sociala medier inom Landstinget Dalarna. Dnr: LD12/00942 S 2012-03-27 DALARNA I II Landstinget DALARNA PllAGA AU?; 1 D Dnr: LD12/00942 S 2012-03-27 Riktlinjer för användning av sociala medier inom Landstinget Dalarna flickr,~, -. -'.".,, '"?o~ ~ "'.. " ~. - ~., I Landstinget DALARNA

Läs mer

Regler för publicering på www.vimmerby.se

Regler för publicering på www.vimmerby.se Regler för publicering på www.vimmerby.se Antagen av kommunstyrelsen 2006-04-04 100 VIMMERBY KOMMUN 1. Kommunledningskontoret Kanslienheten LHR Regler för publicering på www.vimmerby.se 1. Inledning Internet

Läs mer

MJÖLBY KOMMUN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. Roller och ansvar inom utbildningsförvaltningens IT-verksamhet 2013-2016. IT-strategigruppen 2013-02-18

MJÖLBY KOMMUN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. Roller och ansvar inom utbildningsförvaltningens IT-verksamhet 2013-2016. IT-strategigruppen 2013-02-18 MJÖLBY KOMMUN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Roller och ansvar inom utbildningsförvaltningens IT-verksamhet 2013-2016 IT-strategigruppen 2013-02-18 INNEHÅLL FÖRVALTNINGSCHEF... 3 REKTOR/F... 3 IT-STRATEG...

Läs mer

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Datum Sida 12-01-09 1(11) Strategi och Riktlinjer för användning av sociala medier i Tibro kommun

Datum Sida 12-01-09 1(11) Strategi och Riktlinjer för användning av sociala medier i Tibro kommun Datum Sida 12-01-09 1(11) Strategi och Riktlinjer för användning av sociala medier i Tibro kommun Fastställda av ledningsgruppen december 2011 2(11) Innehållsförteckning 1. Strategi... 3 1.1 Övergripande

Läs mer

Digital strategi för Miljöpartiet

Digital strategi för Miljöpartiet 2012-03-12 Digital strategi för Miljöpartiet Bakgrund Vår webbplats ska förnyas och i processen med att upphandla en ny dök frågan upp om vilket syfte den skulle ha i relation till övrig webbnärvaro. I

Läs mer

Kommunikationsstrategi för teknikförvaltningen 2011 2013

Kommunikationsstrategi för teknikförvaltningen 2011 2013 Kommunikationsstrategi för teknikförvaltningen 2011 2013 Inledning Med kommunikation kan vi styra verksamheten mot de mål som Tekniska nämnden anger och kommunikationsaspekten ska finnas med i alla beslut

Läs mer

Operativ handlingsplan för digital kommunikation på Mälardalens högskola, 2014

Operativ handlingsplan för digital kommunikation på Mälardalens högskola, 2014 1 (9) Operativ handlingsplan för digital kommunikation på Mälardalens högskola, 2014 Den operativa handlingsplanen för digital kommunikation ger riktlinjer och vägledning kring hur varje redaktör ska arbeta

Läs mer

KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK

KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Ställföreträdande kommundirektör Annette Andersson Enhetschef Christina Karlberg 2014-01-28 1 (5) Sociala medier 2 (5) Sociala medier

Läs mer

Informations- policy. Falköpings kommun

Informations- policy. Falköpings kommun Informations- policy Falköpings kommun 1 Informationspolicyn består av två delar. En del som allmänt beskriver informationsarbetet och informationsenhetens roll samt ett styrdokument med övergripande mål,

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier

Riktlinjer för sociala medier RIKTLINJER Antagen, datum 2011-08-24 Sida 1(4) Riktlinjer för sociala medier Besöksadress Västra Storgatan 35 Postadress Osby kommun 283 80 Osby Telefon 0479-52 80 00 vx Fax 0479-52 82 97 E-post kommun@osby.se

Läs mer

Riktlinjer för skolans webbplats i Polopoly

Riktlinjer för skolans webbplats i Polopoly Informationsansvarig Mars 2012 Riktlinjer för skolans webbplats i Polopoly 1. Bakgrund och syfte KTH:s gemensamma webbinnehåll publiceras och administreras genom innehållshanteringssystemet Polopoly. Systemet

Läs mer

Remiss- Webbriktlinjer för Huddinge kommun 2014

Remiss- Webbriktlinjer för Huddinge kommun 2014 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DIARIENR 2014-04-17 GN-2014/113.119 1 (3) HANDLÄGGARE Hyensjö, Anna 08-535 360 85 Anna.Hyensjo@huddinge.se Gymnasienämnden Remiss- Webbriktlinjer för

Läs mer

Max Wimnell. Ställ gärna frågor! 50-10. max.wimnell@moredata.se

Max Wimnell. Ställ gärna frågor! 50-10. max.wimnell@moredata.se Max Wimnell Handelshögskolan Be Better Online Digital strateg på More Data Digital strategi och beslutsstöd Undervisar på IHM Business School Bokia, Intersport, Castellum, Veidekke, Jollyroom Ställ gärna

Läs mer

Högskolans webbutveckling 1995 2006 Högskolan i Trollhättan/Uddevalla bytte namn till Högskolan Väst 1 januari 2006.

Högskolans webbutveckling 1995 2006 Högskolan i Trollhättan/Uddevalla bytte namn till Högskolan Väst 1 januari 2006. Högskolans webbutveckling 1995 2006 Högskolan i Trollhättan/Uddevalla bytte namn till Högskolan Väst 1 januari 2006. 1990 2003 2006 www.htu.se www.htu.se Högskolans webbutveckling 1995 1995 lanserades

Läs mer

Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1)

Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1) Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1) Kommunikationspolicy antagen av kommunfullmäktige 2016-06-08, 84 En kommunikationspolicy har framtagits eftersom det i samhället skett en betydande utveckling

Läs mer

2011-04-21. Riktlinjer för sociala medier i Örebro kommun Version 1.0

2011-04-21. Riktlinjer för sociala medier i Örebro kommun Version 1.0 2011-04-21 Riktlinjer för sociala medier i Örebro kommun Version 1.0 Innehållsförteckning Bakgrund...3 Medborgarnas behov...3 Hur och när kan sociala medier användas?...3 Representant för Örebro kommun...3

Läs mer

Kommunikationspolicy. Antagen av Kf 56/2015

Kommunikationspolicy. Antagen av Kf 56/2015 Kommunikationspolicy Antagen av Kf 56/2015 Innehåll Innehåll... 1 1. Kommunikation hjälper oss att utföra våra uppdrag... 2 2. Kommunikationsansvar... 2 3. Planerad kommunikation... 2 Checklista för att

Läs mer

Svenska företag på webben

Svenska företag på webben Svenska företag på webben En rapport om webbnärvaron bland Sveriges företag och hur den uppfyller befolkningens förväntningar Svenska företag på webben 2017 - en rapport från Loopia Innehåll Hemsida eller

Läs mer

BESLUT. Datum 2013-09-11. Regelverk för Region Skånes webbplatser

BESLUT. Datum 2013-09-11. Regelverk för Region Skånes webbplatser Regiondirektören Jonas Rastad +46 44 309 39 25 +46 708 46 70 67 jonas.rastad@skane.se BESLUT Datum 2013-09-11 1 (1) Regelverk för s webbplatser Framtaget regelverk för s webbplatser fastställes. Regelverket

Läs mer

POLICY FÖR SOCIALA MEDIER

POLICY FÖR SOCIALA MEDIER POLICY FÖR SOCIALA MEDIER 2012-10-11 Antagen av kommunfullmäktige 2013-01-28, 4 INNEHÅLL 1. Inledning... 2 1.1 Vad är sociala medier?... 2 1.2 Varför sociala medier?... 2 1.3 Juridiska aspekter... 3 1.4

Läs mer

Kommunikationspolicy. Eskilstuna Marknadsföring

Kommunikationspolicy. Eskilstuna Marknadsföring Kommunikationspolicy Eskilstuna Marknadsföring Kommunikation är allt vi gör, från hur vi svarar i telefon till vilka kanaler vi väljer. Personliga möten, trycksaker, PR-arbete och snabba sociala medier

Läs mer

Riktlinjer för användning av sociala medier

Riktlinjer för användning av sociala medier 2016-02-09 Riktlinjer för användning av sociala medier Beslutade av kommunstyrelsen 2016-02-09. Riktlinjernas syfte Ge chefer och medarbetare i Uppvidinge kommun vägledning och uppmuntran i användningen

Läs mer

Verksamhetsplan för informationsstaben vid Skolan för industriell teknik och management, ITM 2010/2011.

Verksamhetsplan för informationsstaben vid Skolan för industriell teknik och management, ITM 2010/2011. 12 okt 2010 Verksamhetsplan för informationsstaben vid Skolan för industriell teknik och management, ITM 2010/2011. Förkortningar använda i texten: Verksamhetsåret = verksamhetsplanens giltighetstid. Infostaben

Läs mer

Regler för sociala medier i Kungsbacka kommun

Regler för sociala medier i Kungsbacka kommun Sida 1/5 Regler för sociala medier i Kungsbacka kommun Sociala medier och hur de används Sociala medier är kommunikationskanaler i form av nätverk, forum, chattar och bloggar med innehåll som användarna

Läs mer