Handlingsplanen gäller för digital kommunikation externt och internt där MDH är huvudavsändare. Handlingsplanen innefattar inte lärplattformar.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingsplanen gäller för digital kommunikation externt och internt där MDH är huvudavsändare. Handlingsplanen innefattar inte lärplattformar."

Transkript

1 0 (15)

2 1 (15) Handlingsplan för digital kommunikation på MDH Handlingsplan för digital kommunikation fastställs av förvaltningschef. Bilaga 1: Riktlinjer för digital kommunikation revideras av styrgruppen vid behov. 1. Handlingsplan Handlingsplanen för digital kommunikation är en strategisk handlingsplan för att stärka högskolans närvaro i digitala medier. Den innehåller vision, nuläge, önskat läge samt hur målen för den digitala kommunikationen ska uppfyllas. Handlingsplanen gäller för digital kommunikation externt och internt där MDH är huvudavsändare. Handlingsplanen innefattar inte lärplattformar. Handlingsplanen ska följas upp och revideras vid behov. Vidareutveckling av digital kommunikation ska beslutas med utgångspunkt från den strategiska handlingsplanen. Styrgruppen för digital kommunikation är ansvarig för att uppnå verksamhetsmålen. Följande beslut och riktlinjer ligger som grund för strategisk handlingsplan för digital kommunikation: Varumärkesstrategi IT-strategi Forsknings- och utbildningsstrategi 1.1 Vision för digital kommunikation MDH har en tydlig digital närvaro som är relevant och attraktiv för målgrupperna Syfte Syftet med den digitala kommunikationen är att marknadsföra högskolan, få fler att ansöka till högskolans kurser och program, samt stärka varumärket. Webbplatsen ska vara en trovärdig informationskälla och är den plats dit man går för att få korrekt och aktuell information om högskolan, dess utbildningar, forskning och samarbeten. Webbplatsen är den viktigaste kommunikationskanalen och har den viktigaste rollen som pålitlig informationskälla och utgångspunkt för övrig digital närvaro. Det är till som högskolan länkar från applikationer, kampanjsajter, sociala medier, samtidigt som man kan dela med sig av innehåll på till dessa Analysgrund Webbplatsen har cirka besök per månad, varav unika besökare, där omkring är helt nya besök. Förutom startsidan är ingången Student den mest besökta ingången. Det stora antalet återkommande besökare är högskolans egna studenter och personal. De nya

3 besöken kommer vanligen från närområdet Västerås och Stockholm, därefter från Eskilstuna. 2 (15) Målgrupper Målgrupperna prioriteras i följande ordning: 1. Studenter (blivande och nuvarande) 2. Personal 3. Samverkanspartners (kommuner, landsting, näringsliv, andra lärosäten) 4. Forskarsamhället 5. Alumni (före detta studenter) 6. Allmänheten och omgivande samhälle, press och media 1.2. Förutsättningar Genom en ny utbildningsdatabas har MDH numera en källa för kurs- och programinformation. Informationen säkerställs i en databas med dagliga automatiska importer till publiceringsverktyget. Vi har med detta även minskat antalet redaktörer för kurs- och programinformation och fått ett mer samlat innehåll. För närvarande finns webbsidor med en redaktörsorganisation på 320 redaktörer fördelade på fyra nivåer; redaktör för personlig presentation, redaktör, huvudredaktör och webbsamordnare. Webbsidor och redaktörer ökar ständigt. I och med detta är det lättare att brist i kvalitén och vem som gör vad förbises. MDH har en utspridd utveckling där många egna projekt och processer pågår på olika sektioner Budget Kommunikationschefen bereder årligen budget för nästkommande år under hösten på IT-timmen Omvärld Målgruppen är digital och mobil, där program- och kurskatalogerna används mer som ett komplement till den digitala informationen. All anmälan till kurser och program, såväl nationellt som internationellt, görs via antagning.se. Cirka 20 procent av besökarna till webbplatsen kommer från Google för att hitta information om utbildningar eller söka kurser och program via hänvisningswebbplatser som studera.nu eller antagning.se. Mobila enheter används i allt större utsträckning. 25 procent av webbplatsens besökare använder mobiler och surfplattor vilket är bland den högsta siffran för högskolors och universitets webbplatser. Vad som är sociala medier tänjs mer och mer, och nästan alla högskolor och universitet syns numera på sociala medier och har egna sidor och grupper på Facebook, Twitter och Instagram.

4 MDH måste även anpassa sig till de kommande sjunkande ungdomskullarna som antas vara 20 procent mindre år (15) Konkurrenter och samarbetspartners Högskolans närmaste konkurrenter är andra högskolor/universitet och utbildningsaktörer som erbjuder liknande utbildningar, både i närområdet och nationellt. Högskolan strävar efter att synas tillsammans med samarbetspartners bland företag och offentlig sektor som gynnar högskolan och stärker varumärket MDH. 2. Önskat läge 2.1. Mål för digital kommunikation MDH har en tydlig digital närvaro som är relevant och attraktiv för målgrupperna. Navet i den totala närvaron externt är och internt ett socialt intranät med samarbetsytor och dokumenthantering. Studenter samlas kring en gemensam studentportal. Detta förutsätter att all digital kommunikation även kan nås och fungerar från mobila enheter. Allt detta organiseras i samgående utveckling för digitala kanaler Mätbara mål Hösten 2013 gjordes en nollmätning för att sätta referenspunkter. Utifrån dessa mäts sedan effekten. Varje effektmål är uppdelat i ett antal mikromål, vilka understödjer effektmålen. Mätningen av punkterna 1-3 ska göras halvårsvis (sista maj och sista november), mätningen av punkterna 4-5 görs kvartalsvis (sista mars, juni, september december) Rekrytering Mäta och jämföra antalet besök till samtliga program och kurssidor. Mäta och jämföra konverteringen till från program och kurssidor. Antal besökare på "Utbildning". Antal som beställt programkatalog digitalt. Mäta och jämföra söktrafik. Mäta och jämföra besök från studierelaterade webbplatser Rekrytering internationella studenter Mäta och jämföra söktrafik på engelska studierelaterade termer. Mäta och jämföra antal besök från prioriterade länder till webbplatsen Föra ut ny kunskap (forskning och samverkan) Mäta och jämföra besök till startsidorna för forskning och samverkan Öka webbnärvaron Mäta och jämföra totalt antal besökare till Mäta och jämföra trafik till mdh.se från utvalda sociala medier och hänvisningswebbplatser.

5 Mäta och jämföra antal länkar till webbplatsen från externa webbplatser. 4 (15) Ge service till befintliga studenter Antal besökare på Student. 3. Förflyttning hur nå målen 3.1. Kortsiktiga initiativ Följa upp konverteringsgraden för samtliga utbildningsprogram samt utvärdera och mäta engagemanget på program och kurssidor Förtydliga navigationen på webbplatsen oavsett skärmupplösning Mer tillgänglig webbplats gällande gränssnitt, interaktion och kommunikation Förbättra publiceringsverktyget ytterligare för att förenkla redaktörers arbete 3.2. Långsiktiga initiativ Implementera och förvalta en internportal Öka engagemanget och kunskapen för webb och digital kommunikation Koppla ihop studentplattformar i syfte att ge användarupplevelse av en studentportal

6 Bilaga 1: Riktlinjer för digital kommunikation på MDH 5 (15) 1. Riktlinjer Riktlinjerna för digital kommunikation beskriver hur MDH:s digitala kommunikation ska hanteras, ger regler och riktlinjer för publicering på MDH:s webbplatser, listar förvaltningsobjekten, listar prioriterade utvecklingsåtgärder samt uppvisar budget. Alla som publicerar och sprider information i högskolans digitala kanaler ska följa riktlinjerna som fastställs i denna taktiska handlingsplan. Den syftar till att säkra webbplatsens och den digitala kommunikationens kvalitet, tydliggöra avsändaren och säkra att gällande lagstiftning följs. Styrgruppen för digital kommunikation beslutar riktlinjer för digital kommunikation. Följande dokument ligger som grund för detta dokument: Handlingsplan för digital kommunikation Varumärkesstrategi IT-strategi Forsknings- och utbildningsstrategi 1.1. Struktur och organisation Frågor av en större principiell natur hänskjuts till beslut av rektor Styrgrupp för digital kommunikation Styrgruppen prioriterar och beslutar om driften, innehållet och utvecklingen av digital kommunikation inom budgetramarna. Styrgruppen består av kommunikationschef och IT-chef, huvudföredragare är webbstrateg Råd för digital kommunikation Rådet består av representanter från MDH:s administrativa delar som påverkas av digital kommunikations riktlinjer Förvaltningsgrupp Förvaltningsgruppen ansvarar för att den dagliga förvaltningen och utvecklingen bedrivs. Förvaltningsgruppen ansvarar för att tekniskt lösa krav och behov som uppkommer. Tillsammans står de för beställarkompetens gentemot eventuella leverantörer. Förvaltningsgruppen består av strateg, samordnare och utvecklare Redaktionen Sektionen för kommunikation och externa relationer ansvarar för övergripande innehåll, form, struktur, funktion och interaktion i digital kommunikation. På sektionen för kommunikation och externa relationer finns högskolans strateg och samordnare som bland annat ansvarar för redaktionen och att sammankalla styrgruppen för digital kommunikation samt koordinera redaktörernas arbete IT-sektionen Ansvarar för den tekniska driften, säkerhet och service av webbplatsen.

7 2. Publiceringsorganisation 6 (15) 2.1. Huvudredaktörer och redaktörer En huvudredaktör har ansvar för en ingång eller större del av webbplatsen och ingår i redaktionen. I huvudredaktörens uppgifter ingår att strukturera och välja ut den information som ska publiceras direkt under ingången, leda och samordna sina redaktörer, ta bort olämpligt innehåll samt ge enklare support till sina redaktörer. En redaktör ansvarar för innehåll och aktualitet på en eller ett fåtal sidor. I redaktörens uppgifter ingår att publicera information, hålla informationen aktuell och korrekt samt att ta bort inaktuell information Akademier och organisatoriska enheter inom högskolan Akademins administrativa chef, avdelningschef eller den organisatoriska enhetens chef utser redaktörer för de webbsidor den ansvarar för och anger samtidigt hur stor del av dennes tid som kommer läggas på redaktörsarbete. Akademin eller enheten utser också den huvudredaktör som deltar i webbredaktionen och är sektionen för kommunikation och externa relationers kontaktperson. För andra publiceringssystem som ligger utanför högskolans gemensamma så utses en systemansvarig som är samordnarens kontaktperson Informationsansvar Kommunikationschefen ansvarar för innehållet på högskolans övergripande gemensamma webbplats. Varje akademi och andra organisatoriska enheter ansvarar dock för att informationen på egna webbsidor är aktuell och korrekt. Det innebär att respektive chef står som ytterst ansvarig för den informationen. Webbsidor som är användargenererade, som diskussionsforum, ska ha en moderator. Moderator utses av den som är ansvarig för sidan. Det ska också finnas en anmäl inlägget-knapp där möjligheten finns att anmäla stötande inlägg. Moderator är ansvarig för att innehåll som inte är förenligt med publiceringsriktlinjer eller gällande lagstiftning, omedelbart tas bort. Kommunikationschef har rätt att ta bort webbsidor som inte är förenliga med högskolans riktlinjer och gällande lagstiftning, riktlinjer för IT-säkerhet, etik, grafisk profil, varumärke med mera. IT-chef har rätt att stänga av system som bryter mot högskolans riktlinjer för IT-säkerhet och gällande lagstiftning. Eventuella avvikelser ska åtgärdas inom rimlig tid. Olämpligt eller olagligt innehåll tas bort omedelbart. 3. Riktlinjer för publicering på webbplatsen Allt innehåll på högskolans webbplats ska vara relevant för verksamheten. Innehållet får inte strida mot svensk lag eller uppfattas som stötande eller skada MDH. Detta gäller även för användargenererat innehåll som kommentarer och bloggar.

8 Det är inte tillåtet att sprida reklam i digitala kanaler. Verksamheter som stöds av externa samarbetspartners får uppmärksammas med logotyper, namn och länk till extern webbplats men det får inte finnas någon koppling till någon ersättning i utbyte mot publicering i högskolans digitala kanaler. Skriftligt avtal ska alltid ingås med samarbetspartnern som bland annat reglerar gemensam marknadsföring. 7 (15) 3.1. Krav på system Där det är möjligt ska webbsidor med högskolan som avsändare publiceras via högskolans gemensamma publiceringssystem. I de fall då det gemensamma publiceringssystemet inte stödjer den efterfrågade funktionen kan andra tekniker/system användas. Även projekt med externa samarbetspartners kan ha behov av att publicera innehåll i annan form än den som erbjuds i högskolans publiceringssystem. På de interna och publika delarna tillåts tre miljöer: Polopoly, Apache och IIS. Den högskolegemensamma webbplatsen ska publiceras via Polopoly. Som den högskolegemensamma webbplatsen räknas ingångarna från startsidan samt informations- och marknadsföringssidor för MDH och dess utbildningsutbud Krav på system utanför Polopoly som kopplas till mdh.se För dessa system ska gälla samma krav på tillgänglighet som för Polopoly vad gäller upptid, det vill säga den tid som tjänsten fungerar och är tillgänglig. För att ge samma sökbarhet ska sidorna kategoriseras och märkas upp på samma sätt som de Polopolygenererade. Länkningar och URL:er ska följa Polopolys struktur och namnstandard. Systemet ska vara mobilanpassat antingen genom responsiv design eller mobilapp. Systemet ska följa högskolans grafiska identitet. Versionshantering av systemet måste följa IT-sektionens vidareutveckling av MDH:s IT-miljö Ansvar Övergripande ansvarig för systemet/funktionen och informationen är chef för organisatorisk enhet på högskolan. Enhetens systemägare ansvarar gentemot IT-sektionen för systemets funktionalitet. Huvudredaktören för enheten/akademin svarar gentemot sektionen för kommunikation och externa relationer för innehållet Kostnad Alla kostnader för system/funktioner som inte är högskolegemensamma bärs av den enhet/akademi som beställt den. Beställningar ska gå via akademichef eller motsvarande. Löpande driftskostnader tillförs ITsektionens budget. Sådana undantag ska godkännas av styrgruppen för webben. Undantagen ska dokumenteras. Högskolans sektion för kommunikation och externa relationer och IT-sektion bör delta i utvecklingsarbetet av ovanstående

9 webbplatser för att säkerhetsställa att webbplatserna uppfyller regler och riktlinjer för webbpublicering. 8 (15) Revidering Sektionen för kommunikation och externa relationer och IT-sektionen kommer årligen att göra en revision av systemen för att säkerställa att de följer MDH:s riktlinjer. 3.3 Generella krav och riktlinjer för mdh.se Informationsstruktur Webbplatsens innehåll ska struktureras efter målgruppernas behov och drivkrafter. Detta innebär att högskolans webbplats är byggd utifrån tydliga målgruppsområden. All information ska gå att nå via dem oavsett vilken akademi/enhet som ansvarar för innehållet. Innehåll ska endast finnas på en plats. Däremot kan innehållet länkas från flera ställen Avsändare och grafisk profil MDH:s logotyp får endast användas där högskolan är avsändare och där högskolans anställda i sin tjänst ansvarar för innehållet. Webbplatsen ska vara enhetlig och tydlig och anpassas efter de olika målgrupperna. MDH ska uppfattas som en organisation och inte som flera organisatoriska enheter. Allt som publiceras på publika webbsidor med högskolan som avsändare ska följa de grafiska mallarna och gällande riktlinjer så långt det är möjligt. Om grafiska mallarna försämrar webbplatsens upplevelse och tillgänglighet får avvikelse från den förekomma Aktualitet och granskning Informationen i högskolans digitala kanaler ska vara aktuell och korrekt och uppdateringar ska ske kontinuerligt. Informationen ska ses över minst en gång per år och vid behov uppdateras eller avpubliceras. Översynen görs av akademin eller enheten som ansvarar för innehållet. På varje webbsida ska det tydligt synas vilken organisatorisk enhet som är ansvarig och när webbsidan senast uppdaterades Tillgänglighet MDH bör följa de krav och riktlinjer som staten ställer på svenska myndigheters tillgänglighet Länkar och länkning Länkning till innehåll som publiceras av företag, organisationer eller andra verksamheter med vinstintresse är tillåten. Länkarna ska vara av relevans för högskolan och får inte uppfattas som reklam. Varje länk ska vara motiverad med hänsyn till kravet på relevans och objektivitet Bilder och bildspråk Bilder som publiceras i digitala kanaler får inte strida mot upphovsrätten och övrig gällande lagstiftning. Bilderna ska vara av hög kvalitet, ha relevans för verksamheten och passa in i högskolans grafiska profil. Personer på bilderna ska ha gett samtycke till att medverka.

10 Översättningar, språk och språkbruk Språkregeln är att svensk text endast ska förekomma på svenska webbplatsen och brittisk engelska endast på internationella webbplatsen. Högskolegemensamt innehåll som är relevant för en internationell målgrupp ska finnas på brittisk engelska. Akademin eller den organisatoriska enhet som ansvarar för innehållet avgör vilken information som ska översättas. Alla texter som publiceras i digitala kanaler ska eftersträva hög språklig kvalitet oavsett språk. Texterna ska anpassas efter målgruppen, vara skrivna på ett korrekt språk och följa högskolans språkliga riktlinjer, terminologier och förkortningar. 9 (15) Sökbarhet Webbsidorna ska märkas upp och texterna ska där det är möjligt anpassas för att öka sökbarheten på webbplatsen Dokument och dokumentformat Den som hämtar ett dokument från högskolans webbplatser ska inte behöva ha särskilda programvaror för att kunna ta del av dokumentet. I första hand ska PDF användas som är gratis och ett vanligt format. Dokumentets storlek ska också synas på sidan Utbildningsmaterial Tentor, utbildningsmaterial, kursuppgifter etcetera får inte publiceras på webbplatsen. Istället ska högskolans lärplattform användas Domännamnshantering och URL-adresser MDH äger domänen mdh.se. MDH:s webbadress ska följa formen mdh.se/.../, vilket innebär att webbsidorna där under ska följa given struktur som exempel mdh.se/idt/. Om det i undantagsfall finns behov av en annan struktur, fattar styrgruppen för webbplatsen beslut i denna fråga Subsajter För de projekt som kräver annat utseende än MDH-standard finns möjlighet att skapa subsajter med delvis eget utseende. Förvaltningsgruppen skapar dessa medan kommunikationschef ska godkänna subsajten innan publicering Webbalias Ett webbalias är en förkortad webbadress för att komma direkt till webbsidor som ligger längre ner i webbstrukturen. I första hand ska mdh.se användas i tryckt material och i övrig annonsering. Alla webbalias ska godkännas av förvaltningsgruppen Generella krav och riktlinjer för sociala medier När MDH använder sig av sociala medier i sin kommunikation är högskolan ansvarig för: Innehållet i alla inlägg som högskolan själv gör. Innehållet i alla inlägg som utomstående gör. Moderering av det sociala mediet och borttagning av kränkande uppgifter.

11 Detta innebär att högskolan måste fastställa vilka som har rätt att uttala sig för högskolans räkning så att det går att avgöra om avsändaren är högskolan. Anställda bör inte uttala sig från privata konton för högskolans räkning. 10 (15) Ärendehandläggning får inte ske via sociala medier, och skulle inlägg som startar enskilda ärenden publiceras ska dessa tas bort och registreras i diariet för fortsatt handläggning Information till användare I samband med att högskolan kommunicerarvia sociala media ska följande text finnas som allmän information i anslutning till nätverket: Syftet med vår <facebooksida/youtubekanal/twitter/blogg> är att erbjuda en kanal för användare att komma i kontakt med högskolan och utgör en kompletterande kanal till vår hemsida I de sociala medier där vi finns ger vi information och besvarar de allmänna frågeställningar vi får in. Vår målsättning är att bevaka vår närvaro i sociala medier under våra ordinarie kontorstider, Det är också under den tiden som du kan förvänta dig ett svar från oss. Ibland behöver vi mer tid för att undersöka en fråga och ta fram ett svar. Du kan då få vänta någon dag på ett svar från oss. Vi ger inte direktrådgivning i enskilda frågor utan hänvisar i de fallen till studievägledning eller andra funktioner hos respektive akademi. MDH förbehåller sig rätten att ta bort egna och andras kommentarer och inlägg på de sociala mediesidor som MDH finns på. I normalfallet sker det tidigast efter tre månader. Om högskolan efterfrågar information, eller får in kommentarer och inlägg som underlag till ett ärende, registreras detta i högskolans diarium. Kommentarer och inlägg av stötande eller kränkande karaktär tas bort med omedelbar verkan. Myndigheten kommer inte att informera om att kommentarer eller inlägg har tagits bort från eller har överförts till diariet. De inlägg som användarna publiceras blir så kallade allmänna handlingar vilket innebär att vem som helst kan begära att ta del av uppgifterna med stöd av offentlighetsprincipen Bevarande av sociala medier Högskolans närvaro i sociala medier ska bevaras. Skärmdumpar på respektive socialt media sparas ner i PDF-format en gång i halvåret och registreras i högskolans diarium. 4. Omfattning av förvaltningsuppdraget 4.1 Förvaltningsobjektet Förvaltningsobjektet innefattar webbplatsen, det vill säga Detta inkluderar interna och externa webbsidor. Det innefattar även digitala tjänster (inklusive system med webbgränssnitt) som innehåller information om högskolans verksamhet. Övergripande koordinering och styrning av webbplatsen som framtagning av regelverk, innehållstruktur, kategorisering samt stöd och support till systemansvariga, huvudredaktörer och redaktörer

12 ingår i förvaltningen. Likaså drift och koordinering av CSS- och HTML mallar till webbplatsen (detta inkluderar webbplatser som är utanför Polopoly). 11 (15) 4.2. System och applikationer Nedanför listas system/applikationer som har ett webbgränssnitt på eller utanför mdh.se och ingår eller inte ingår i förvaltningsobjektet. System/applikationer ska följa reglerna ovan för applikationer/system som har ett webbgränssnitt Blackboard Lärplattform för hantering av högskolans kurser. Blackboard driftas av ITsektionen. CeSAM är systemägare och ansvarar för service och utbildning Blanketter Funktion för att hantera ifyllbara blanketter. Systemet ägs av personalsektionen som ansvarar för systemets funktionalitet, vidareutveckling och för support 0ch utbildning av administratörer Crazy Egg Analysverktyg för klockfrekvenser på webbplatsen. Driftas av extern leverantör DIVA Tjänst för att publicera forskningspublikationer och uppsatser. Driftas av extern leverantör. Tjänsten ägs av biblioteket som ansvarar för tjänstens funktionalitet, vidareutveckling och för support 0ch utbildning DSI Databas för studieinformation Arkivdatabas för att hantera högskolans utbildningsinformation till och med vårterminen Driftas av studentcentrum Google Analytics Statistik för mdh.se. Driftas av extern leverantör Google Search Appliance Google Search Appliance driftas av IT-sektionen. Systemägare och kravställare är sektionen för kommunikation och externa relationer Issuu pro Applikation för att visa bläddringsbara trycksaker på mdh.se. Driftas av extern leverantör Marknadskontoret System för att hantera kundkontakter och e-postutskick. Driftas av extern leverantör Mira Networks/alumniportal Webbaserat system för att hantera alumnnätverket på MDH. Driftas av extern leverantör.

13 12 (15) Personaldatabasen Databas för personalinformation. Driftas av MDH. Systemet ägs av personalsektionen som ansvarar för systemets funktionalitet, vidareutveckling samt för support och utbildning av användare Schema / Kronox Webbpresentation för schema. Driftas av IT-sektionen. Systemet ägs av campussektionen som ansvarar för systemets funktionalitet, vidareutveckling och administratörsgränssnittet samt för support 0ch utbildning av administratörer Selma Databas för utbildningsinformation Databas för att hantera högskolans utbildningsinformation. Driftas av Uppsala Universitet. Systemet ägs av studentcentrum, som ansvarar för systemets funktionalitet, vidareutveckling och för administratörsgränssnittet samt för support 0ch utbildning av administratörer. Sektionen för kommunikation och externa relationer är kravställare, testar och bereder ärenden för webbgränssnittet Siteimprove Verktyg för att kontrollera webbplatsens stavfel och trasiga länkar. Driftas av extern leverantör Webbplatser via Apache HTTPD Webbplatser som inte är polopolybaserade men driftas av MDH (det vill säga webbplatser som akademier utvecklar då Polopoly inte stödjer efterfrågad funktion). Systemen ägs av akademin som också ansvarar för systemets funktionalitet och vidareutveckling samt för support 0ch utbildning av redaktörer/administratörer. Sektionen för kommunikation och externa relationer är kravställare och bereder ärenden för webbgränssnittet Webbplatser via Microsoft IIS. Webbplatser som inte är polopolybaserade men driftas av MDH (det vill säga webbplatser som akademier utvecklar då Polopoly inte stödjer efterfrågad funktion). Systemen ägs av akademin som också ansvarar för systemets funktionalitet och vidareutveckling samt för support 0ch utbildning av redaktörer/administratörer. Sektionen för kommunikation och externa relationer är kravställare och bereder ärenden för webbgränssnittet Webbplatsen via Polopoly Den högskolegemensamma webbplatsen. Driftas av MDH. Systemet ägs av sektionen för kommunikation och externa relationer och IT-sektionen Zoomin Lärplattform för hantering av IDT:s kurser. Driftas och ägs av IDT.

14 13 (15) 4.3. Sociala medier De sociala medierna utgör också ett komplement till den externa webbplatsen mdh.se, som en möjlighet att sprida vald information bredare, så som nyheter och utbildningsinformation. Men det är mdh.se som är huvudkanalen för all information Facebook Socialt medium som kommunikationskanal Google+ Socialt medium som kommunikationskanal Instagram Bildpublicering Linkedin Nätverk för att knyta samman kollegor Twitter Socialt medium som kommunikationskanal Wikipedia Ger faktainformation om MDH på flera språk Youtube Publicera och sprida samtliga filmer. 5. Taktiska mål De taktiska målen syftar till att stödja handlingsplanen för den digitala kommunikationens förflyttning till att nå de strategiska målen Förutsättningar Liten budget för utveckling bidrar till en långsam utvecklingstakt. Mindre nyutveckling och desto fler ärenden om att laga fel. Förbättringar att tillföra tillgänglighet för webbplatsen. Det saknas idag ett gemensamt arbetssätt för förvaltningen av alla högskolans system kopplade till Under 2015 kommer de taktiska initiativen för digital kommunikation fokusera på: En tillgänglig digital kanal för anställda. En tillgänglig digital kanal för studenter.

15 5.2. Utvecklingsplan för (15) Internportal: en portallösning för att hantera och dela interna dokument, samarbeta och sprida intern information. Kommunikation se över innehåll och information: Följande delar på webbplatsen kommer arbetas med utifrån målgrupperna; o IT-information o Studentinformation på Fundraising på webb: Bygga upp en kampanjwebbplats med syfte att kommunicera hur MDH arbetar med fundraising. Uppdragsutbildning på webb: Uppdragsutbildningar hämtas genom utbildningsdatabasen och presenteras på samverkanswebben tillsammans med möjlighet att söka utbildningen direkt på sidan. Förbättra kurs-/programinformation på webben: Förbereda för studieplan och förtydliga undervisningsspråk. Förbättra publikationsverktyget ytterligare: en tid har gått sedan Polopoly 10 infördes och förbättringar och uppdateringar i gränssnittet behöver göras för att användarna ska kunna arbeta smidigare. Öka engagemanget för webben: webbfrukost, utbildningar Utvecklingsbehov Utvecklingsuppdragen beräknas att ske inom befintlig förvaltningsorganisation och aktiviteterna dokumenteras i ärendehanteringsverktyget JIRA.

16 6. Budget 15 (15) 6.1 Driftkostnader Kostnader för kompetensutveckling, resor och användarundersökningar läggs separat på sektionen för kommunikation och externa relationer eller ITsektionens budget. Förvaltningsobjektets beräknade totala budget under år 2015 är följande: Huvudaktivitet Kostnad Licenser GSA 0 Licens Polopoly 0 Crazy Egg Issuu Pro Bilder till webb Webbdesign Konsulter Summa budgeterat Oförutsett

RIKTLINJER FÖR SOCIALA MEDIER

RIKTLINJER FÖR SOCIALA MEDIER RIKTLINJER FÖR SOCIALA MEDIER 2013-04-23 Inledning Riktlinjerna för sociala medier beskriver hur kommunens verksamheter kan utveckla sin service, informationsarbete och medborgardialog genom att dra nytta

Läs mer

Riktlinjer för digitala kanaler för Trelleborgs kommun

Riktlinjer för digitala kanaler för Trelleborgs kommun Riktlinjer 1 (14) Datum 2014-03-03 Riktlinjer för digitala kanaler för Trelleborgs kommun Riktlinjerna ersätter Internet- och e-postpolicy från 2008 samt riktlinjer för sociala medier från 2010. Riktlinjerna

Läs mer

Laholms kommun i sociala medier. Riktlinjer

Laholms kommun i sociala medier. Riktlinjer Laholms kommun i sociala medier Riktlinjer 1. Inledning...2 Vem vänder sig riktlinjerna till?...2 Vad är sociala medier?...2 Varför ska vi medverka i sociala medier?...2 Vision och mål...2 2. Din roll

Läs mer

Strategi för användning av. Sociala Medier inom Västerås stad Antagen av Kommunstyrelsen 100907

Strategi för användning av. Sociala Medier inom Västerås stad Antagen av Kommunstyrelsen 100907 Strategi för användning av Sociala Medier inom Västerås stad Antagen av Kommunstyrelsen 100907 Innehåll 1. Inledning 1.1 Vad är sociala medier? 1.2 Beskrivning av de mediekanaler vi medverkar i idag 1.3

Läs mer

Kommunens författningssamling

Kommunens författningssamling Kommunens författningssamling Riktlinjer för sociala medier ÖFS 2011:1 Fastställd av Kommunfullmäktige den 23 maj 2011, 88 (dnr KS 2011/80-003) Bakgrund Under de senaste åren har användandet av olika sociala

Läs mer

Sociala medier. Riktlinjer för användande av Sociala medier i Falköpings kommun. Informationsavdelningen Falköpings kommun

Sociala medier. Riktlinjer för användande av Sociala medier i Falköpings kommun. Informationsavdelningen Falköpings kommun Riktlinjer för användande av Sociala medier i Falköpings kommun Informationsavdelningen Falköpings kommun Antagna av kommunfullmäktige 2011-09-26 Innehållsförteckning Sociala medier 3 Ett strategiskt val

Läs mer

Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy 2015-04-30 1 (4) Kommunikationspolicy Syftet med en kommunikationspolicy Denna kommunikationspolicy, som är ett kommunövergripande styrdokument som gäller för alla medarbetare, ska ligga till grund för

Läs mer

Bilaga till Kommunikationspolicy Riktlinjer för sociala medier i Vårgårda kommun

Bilaga till Kommunikationspolicy Riktlinjer för sociala medier i Vårgårda kommun Pontus Lilja pontus.lilja@vargarda.se Bilaga till Kommunikationspolicy Riktlinjer för sociala medier i Vårgårda kommun Innehållsförteckning Bilaga till Kommunikationspolicy Riktlinjer för sociala medier

Läs mer

Nationell webbaserad kunskapsportal

Nationell webbaserad kunskapsportal Nationell webbaserad kunskapsportal Utvecklingsmöjligheter och organisation som avser webbaserad nationell kunskapsportal inom områdena psykisk ohälsa samt vård och omsorg om äldre Citera gärna Socialstyrelsens

Läs mer

VARUMÄRKESGUIDE REGION SKÅNE

VARUMÄRKESGUIDE REGION SKÅNE VARUMÄRKESGUIDE REGION SKÅNE UPPDATERAD JULI 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Avsnitt 1...Varumärkespolicy Avsnitt 2...Kommunikationspolicy Avsnitt 3...Kommunikationsstrategi Avsnitt 4...Medieanvisningar Avsnitt

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier på Malmö högskola

Riktlinjer för sociala medier på Malmö högskola 1(5) Styr- och handledningsdokument Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutsdatum: 2013-04-04 Beslutande/Titel: Rektor Stefan Bengtsson Giltighetstid: Tillsvidare Dokumentansvarig/Funktion: Kommunikationschef Diarienummer:

Läs mer

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler» Styrdokument RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGET AV: Kommunstyrelsen DATUM: 3 november 2014 ANSVAR UPPFÖLJNING/REVIDERING: Kommunikationsstrateg GÄLLER

Läs mer

POLICY FÖR SOCIALA MEDIER

POLICY FÖR SOCIALA MEDIER POLICY FÖR SOCIALA MEDIER 2012-10-11 Antagen av kommunfullmäktige 2013-01-28, 4 INNEHÅLL 1. Inledning... 2 1.1 Vad är sociala medier?... 2 1.2 Varför sociala medier?... 2 1.3 Juridiska aspekter... 3 1.4

Läs mer

Ett intranät för Umeå universitet Förstudie

Ett intranät för Umeå universitet Förstudie Ett intranät för Umeå universitet Förstudie Informationsenheten Umeå universitet 2012-08-31 Dnr 102-22-96-11 Informationsenheten Intranät - förstudie Slutrapport 2012-08-31 Dnr 102-2296-11 Sid 1 (79)

Läs mer

Handledning sociala medier på väg mot ett Stockholm i världsklass

Handledning sociala medier på väg mot ett Stockholm i världsklass Handledning sociala medier på väg mot ett Stockholm i världsklass Disposition 1. Inledning 2. Vad är sociala medier? 3. Stockholms stad i sociala medier 3.1 Varför ska vi använda sociala medier? 3.2 Målgrupper

Läs mer

RIKTLINJE. Riktlinjer för sociala medier. Beslutad av kommunchefen 2013-11-27

RIKTLINJE. Riktlinjer för sociala medier. Beslutad av kommunchefen 2013-11-27 Riktlinjer för sociala medier Beslutad av kommunchefen 2013-11-27 Innehållsförteckning Sociala medier... 2 Mål och syfte med sociala medier... 2 Interna regler... 3 Hantering av allmänna handlingar, arkivering,

Läs mer

Underlag till riktlinjer för användning av sociala medier i åländska kommuner och offentliga myndigheter

Underlag till riktlinjer för användning av sociala medier i åländska kommuner och offentliga myndigheter Underlag till riktlinjer för användning av sociala medier i åländska kommuner och offentliga myndigheter Åda Ab November 2014 1. Inledning... 3 1.1. Vad är sociala medier?... 3 1.1.1. Facebook... 3 1.1.2.

Läs mer

MÅLBESKRIVNING. Hur ska vi kommunicera i digitala kanaler? 2013-08-31 Charlotte Sellstedt, Malin Ryding, Ragnhild Ingberg, Åsa Lundgren.

MÅLBESKRIVNING. Hur ska vi kommunicera i digitala kanaler? 2013-08-31 Charlotte Sellstedt, Malin Ryding, Ragnhild Ingberg, Åsa Lundgren. MÅLBESKRIVNING Hur ska vi kommunicera i digitala kanaler? 2013-08-31 Charlotte Sellstedt, Malin Ryding, Ragnhild Ingberg, Åsa Lundgren. Sammanfattning Kommunikation är ett medel för att nå uppsatta mål.

Läs mer

Tid 13.00 - Faculty Club, styrelserummet. Inger M Johansson Fredrik Thornberg Ej närvarande. Ärende Beslut eller åtgärd

Tid 13.00 - Faculty Club, styrelserummet. Inger M Johansson Fredrik Thornberg Ej närvarande. Ärende Beslut eller åtgärd Högskolan i Halmstad IT-RÅDET PROTOKOLL fört vid sammanträde 2/2011 2011-05-03 Tid 13.00 - Plats Faculty Club, styrelserummet Närvarande ledamöter Lasse Hagestam (Ordförande) Henrik Barth Göran Ericson

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM)

Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM) Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM) Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK Uppsala universitet Akademiska sjukhuset 751 85 Uppsala

Läs mer

Riktlinjer för användning av sociala medier i Hofors kommun 1 (12)

Riktlinjer för användning av sociala medier i Hofors kommun 1 (12) Riktlinjer för användning av sociala medier i Hofors kommun 1 (12) 2 (12) Innehåll Strategi... 3 1.1 Nya kommunikationsmönster... 3 1.2 Vad är sociala medier?... 3 1.3 Hofors kommuns strategi... 4 1.4

Läs mer

Förslag till ny organisation för Trelleborgs kommuns webbplatser

Förslag till ny organisation för Trelleborgs kommuns webbplatser Ärende 1 (8) Datum 2014-10-06 Förslag till ny organisation för Trelleborgs kommuns webbplatser 1. Bakgrund Vid mötet i e-delegationens styrgrupp den 5 juni 2013 fick avdelningen för strategi och kommunikation

Läs mer

KF 199 28 OKT 2013. Nr 199. Motion av Pavel Gamov (SD) om att inrätta ett diskussionsforum på kommunens webbplats KSN-2013-0180

KF 199 28 OKT 2013. Nr 199. Motion av Pavel Gamov (SD) om att inrätta ett diskussionsforum på kommunens webbplats KSN-2013-0180 KF 199 28 OKT 2013 Nr 199. Motion av Pavel Gamov (SD) om att inrätta ett diskussionsforum på kommunens webbplats KSN-2013-0180 Kommunfullmäktige Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Webbriktlinjer för Huddinge kommun 2014 remissvar

Webbriktlinjer för Huddinge kommun 2014 remissvar SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DIARIENR 2014-04-29 AN-2014/147.119 KS-2014/246.119 1 (3) HANDLÄGGARE Erika Svärdh 08-535 312 05 erika.svardh@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Webbriktlinjer

Läs mer

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer eid IT som syns Server IT som inte syns Intranät Office 2010 e-tjänsteplattform Externweb Identifiering Kommunikation Windows 7 Säkerhet Information

Läs mer

Policy för sociala medier

Policy för sociala medier 1 [7] Referens Marica Nordwall Policy för sociala medier Sammanfattning Policyn är tänkt som ett stöd och ge råd till dig som medarbetare i Botkyrka kommun när du deltar i sociala medier. I sociala medier

Läs mer

Forskningsdatabas för Malmö högskola. Förstudie för skapandet av en forskningsdatabas vid Malmö högskola

Forskningsdatabas för Malmö högskola. Förstudie för skapandet av en forskningsdatabas vid Malmö högskola Forskningsdatabas för Malmö högskola Förstudie för skapandet av en forskningsdatabas vid Malmö högskola Mars 2007 Introduktion Under senhösten -06 och vintern -07 har en arbetsgrupp från Malmö högskolas

Läs mer

Kommunikationspolicy. för Malmö stad. kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy. för Malmö stad. kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Malmö stad kommunikationspolicy Innehåll Principer för god kommunikation i Malmö stad 4 Krav på kommunikationen 8 Organisation och ansvar 9 Intern kommunikation Extern kommunikation

Läs mer

Projekt Communis Ny kommunikationsplattform för Katrineholms kommun

Projekt Communis Ny kommunikationsplattform för Katrineholms kommun Kommunstyrelsens handling nr 40/2012 Projekt Communis Ny kommunikationsplattform för Katrineholms kommun Reviderad 2012-08-16 Beslutad av kommunstyrelsen 179 2 (16) Innehållsförteckning REVISIONSHISTORIA...

Läs mer

Nya webbriktlinjer för Huddinge kommun

Nya webbriktlinjer för Huddinge kommun KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-08-06 KS-2014/246.119 1 (6) HANDLÄGGARE Erik Ferenius 08-535 301 94 erik.ferenius@huddinge.se Kommunstyrelsen Nya webbriktlinjer för Huddinge kommun Förslag till beslut

Läs mer