Handlingsplanen gäller för digital kommunikation externt och internt där MDH är huvudavsändare. Handlingsplanen innefattar inte lärplattformar.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingsplanen gäller för digital kommunikation externt och internt där MDH är huvudavsändare. Handlingsplanen innefattar inte lärplattformar."

Transkript

1 0 (15)

2 1 (15) Handlingsplan för digital kommunikation på MDH Handlingsplan för digital kommunikation fastställs av förvaltningschef. Bilaga 1: Riktlinjer för digital kommunikation revideras av styrgruppen vid behov. 1. Handlingsplan Handlingsplanen för digital kommunikation är en strategisk handlingsplan för att stärka högskolans närvaro i digitala medier. Den innehåller vision, nuläge, önskat läge samt hur målen för den digitala kommunikationen ska uppfyllas. Handlingsplanen gäller för digital kommunikation externt och internt där MDH är huvudavsändare. Handlingsplanen innefattar inte lärplattformar. Handlingsplanen ska följas upp och revideras vid behov. Vidareutveckling av digital kommunikation ska beslutas med utgångspunkt från den strategiska handlingsplanen. Styrgruppen för digital kommunikation är ansvarig för att uppnå verksamhetsmålen. Följande beslut och riktlinjer ligger som grund för strategisk handlingsplan för digital kommunikation: Varumärkesstrategi IT-strategi Forsknings- och utbildningsstrategi 1.1 Vision för digital kommunikation MDH har en tydlig digital närvaro som är relevant och attraktiv för målgrupperna Syfte Syftet med den digitala kommunikationen är att marknadsföra högskolan, få fler att ansöka till högskolans kurser och program, samt stärka varumärket. Webbplatsen ska vara en trovärdig informationskälla och är den plats dit man går för att få korrekt och aktuell information om högskolan, dess utbildningar, forskning och samarbeten. Webbplatsen är den viktigaste kommunikationskanalen och har den viktigaste rollen som pålitlig informationskälla och utgångspunkt för övrig digital närvaro. Det är till som högskolan länkar från applikationer, kampanjsajter, sociala medier, samtidigt som man kan dela med sig av innehåll på till dessa Analysgrund Webbplatsen har cirka besök per månad, varav unika besökare, där omkring är helt nya besök. Förutom startsidan är ingången Student den mest besökta ingången. Det stora antalet återkommande besökare är högskolans egna studenter och personal. De nya

3 besöken kommer vanligen från närområdet Västerås och Stockholm, därefter från Eskilstuna. 2 (15) Målgrupper Målgrupperna prioriteras i följande ordning: 1. Studenter (blivande och nuvarande) 2. Personal 3. Samverkanspartners (kommuner, landsting, näringsliv, andra lärosäten) 4. Forskarsamhället 5. Alumni (före detta studenter) 6. Allmänheten och omgivande samhälle, press och media 1.2. Förutsättningar Genom en ny utbildningsdatabas har MDH numera en källa för kurs- och programinformation. Informationen säkerställs i en databas med dagliga automatiska importer till publiceringsverktyget. Vi har med detta även minskat antalet redaktörer för kurs- och programinformation och fått ett mer samlat innehåll. För närvarande finns webbsidor med en redaktörsorganisation på 320 redaktörer fördelade på fyra nivåer; redaktör för personlig presentation, redaktör, huvudredaktör och webbsamordnare. Webbsidor och redaktörer ökar ständigt. I och med detta är det lättare att brist i kvalitén och vem som gör vad förbises. MDH har en utspridd utveckling där många egna projekt och processer pågår på olika sektioner Budget Kommunikationschefen bereder årligen budget för nästkommande år under hösten på IT-timmen Omvärld Målgruppen är digital och mobil, där program- och kurskatalogerna används mer som ett komplement till den digitala informationen. All anmälan till kurser och program, såväl nationellt som internationellt, görs via antagning.se. Cirka 20 procent av besökarna till webbplatsen kommer från Google för att hitta information om utbildningar eller söka kurser och program via hänvisningswebbplatser som studera.nu eller antagning.se. Mobila enheter används i allt större utsträckning. 25 procent av webbplatsens besökare använder mobiler och surfplattor vilket är bland den högsta siffran för högskolors och universitets webbplatser. Vad som är sociala medier tänjs mer och mer, och nästan alla högskolor och universitet syns numera på sociala medier och har egna sidor och grupper på Facebook, Twitter och Instagram.

4 MDH måste även anpassa sig till de kommande sjunkande ungdomskullarna som antas vara 20 procent mindre år (15) Konkurrenter och samarbetspartners Högskolans närmaste konkurrenter är andra högskolor/universitet och utbildningsaktörer som erbjuder liknande utbildningar, både i närområdet och nationellt. Högskolan strävar efter att synas tillsammans med samarbetspartners bland företag och offentlig sektor som gynnar högskolan och stärker varumärket MDH. 2. Önskat läge 2.1. Mål för digital kommunikation MDH har en tydlig digital närvaro som är relevant och attraktiv för målgrupperna. Navet i den totala närvaron externt är och internt ett socialt intranät med samarbetsytor och dokumenthantering. Studenter samlas kring en gemensam studentportal. Detta förutsätter att all digital kommunikation även kan nås och fungerar från mobila enheter. Allt detta organiseras i samgående utveckling för digitala kanaler Mätbara mål Hösten 2013 gjordes en nollmätning för att sätta referenspunkter. Utifrån dessa mäts sedan effekten. Varje effektmål är uppdelat i ett antal mikromål, vilka understödjer effektmålen. Mätningen av punkterna 1-3 ska göras halvårsvis (sista maj och sista november), mätningen av punkterna 4-5 görs kvartalsvis (sista mars, juni, september december) Rekrytering Mäta och jämföra antalet besök till samtliga program och kurssidor. Mäta och jämföra konverteringen till från program och kurssidor. Antal besökare på "Utbildning". Antal som beställt programkatalog digitalt. Mäta och jämföra söktrafik. Mäta och jämföra besök från studierelaterade webbplatser Rekrytering internationella studenter Mäta och jämföra söktrafik på engelska studierelaterade termer. Mäta och jämföra antal besök från prioriterade länder till webbplatsen Föra ut ny kunskap (forskning och samverkan) Mäta och jämföra besök till startsidorna för forskning och samverkan Öka webbnärvaron Mäta och jämföra totalt antal besökare till Mäta och jämföra trafik till mdh.se från utvalda sociala medier och hänvisningswebbplatser.

5 Mäta och jämföra antal länkar till webbplatsen från externa webbplatser. 4 (15) Ge service till befintliga studenter Antal besökare på Student. 3. Förflyttning hur nå målen 3.1. Kortsiktiga initiativ Följa upp konverteringsgraden för samtliga utbildningsprogram samt utvärdera och mäta engagemanget på program och kurssidor Förtydliga navigationen på webbplatsen oavsett skärmupplösning Mer tillgänglig webbplats gällande gränssnitt, interaktion och kommunikation Förbättra publiceringsverktyget ytterligare för att förenkla redaktörers arbete 3.2. Långsiktiga initiativ Implementera och förvalta en internportal Öka engagemanget och kunskapen för webb och digital kommunikation Koppla ihop studentplattformar i syfte att ge användarupplevelse av en studentportal

6 Bilaga 1: Riktlinjer för digital kommunikation på MDH 5 (15) 1. Riktlinjer Riktlinjerna för digital kommunikation beskriver hur MDH:s digitala kommunikation ska hanteras, ger regler och riktlinjer för publicering på MDH:s webbplatser, listar förvaltningsobjekten, listar prioriterade utvecklingsåtgärder samt uppvisar budget. Alla som publicerar och sprider information i högskolans digitala kanaler ska följa riktlinjerna som fastställs i denna taktiska handlingsplan. Den syftar till att säkra webbplatsens och den digitala kommunikationens kvalitet, tydliggöra avsändaren och säkra att gällande lagstiftning följs. Styrgruppen för digital kommunikation beslutar riktlinjer för digital kommunikation. Följande dokument ligger som grund för detta dokument: Handlingsplan för digital kommunikation Varumärkesstrategi IT-strategi Forsknings- och utbildningsstrategi 1.1. Struktur och organisation Frågor av en större principiell natur hänskjuts till beslut av rektor Styrgrupp för digital kommunikation Styrgruppen prioriterar och beslutar om driften, innehållet och utvecklingen av digital kommunikation inom budgetramarna. Styrgruppen består av kommunikationschef och IT-chef, huvudföredragare är webbstrateg Råd för digital kommunikation Rådet består av representanter från MDH:s administrativa delar som påverkas av digital kommunikations riktlinjer Förvaltningsgrupp Förvaltningsgruppen ansvarar för att den dagliga förvaltningen och utvecklingen bedrivs. Förvaltningsgruppen ansvarar för att tekniskt lösa krav och behov som uppkommer. Tillsammans står de för beställarkompetens gentemot eventuella leverantörer. Förvaltningsgruppen består av strateg, samordnare och utvecklare Redaktionen Sektionen för kommunikation och externa relationer ansvarar för övergripande innehåll, form, struktur, funktion och interaktion i digital kommunikation. På sektionen för kommunikation och externa relationer finns högskolans strateg och samordnare som bland annat ansvarar för redaktionen och att sammankalla styrgruppen för digital kommunikation samt koordinera redaktörernas arbete IT-sektionen Ansvarar för den tekniska driften, säkerhet och service av webbplatsen.

7 2. Publiceringsorganisation 6 (15) 2.1. Huvudredaktörer och redaktörer En huvudredaktör har ansvar för en ingång eller större del av webbplatsen och ingår i redaktionen. I huvudredaktörens uppgifter ingår att strukturera och välja ut den information som ska publiceras direkt under ingången, leda och samordna sina redaktörer, ta bort olämpligt innehåll samt ge enklare support till sina redaktörer. En redaktör ansvarar för innehåll och aktualitet på en eller ett fåtal sidor. I redaktörens uppgifter ingår att publicera information, hålla informationen aktuell och korrekt samt att ta bort inaktuell information Akademier och organisatoriska enheter inom högskolan Akademins administrativa chef, avdelningschef eller den organisatoriska enhetens chef utser redaktörer för de webbsidor den ansvarar för och anger samtidigt hur stor del av dennes tid som kommer läggas på redaktörsarbete. Akademin eller enheten utser också den huvudredaktör som deltar i webbredaktionen och är sektionen för kommunikation och externa relationers kontaktperson. För andra publiceringssystem som ligger utanför högskolans gemensamma så utses en systemansvarig som är samordnarens kontaktperson Informationsansvar Kommunikationschefen ansvarar för innehållet på högskolans övergripande gemensamma webbplats. Varje akademi och andra organisatoriska enheter ansvarar dock för att informationen på egna webbsidor är aktuell och korrekt. Det innebär att respektive chef står som ytterst ansvarig för den informationen. Webbsidor som är användargenererade, som diskussionsforum, ska ha en moderator. Moderator utses av den som är ansvarig för sidan. Det ska också finnas en anmäl inlägget-knapp där möjligheten finns att anmäla stötande inlägg. Moderator är ansvarig för att innehåll som inte är förenligt med publiceringsriktlinjer eller gällande lagstiftning, omedelbart tas bort. Kommunikationschef har rätt att ta bort webbsidor som inte är förenliga med högskolans riktlinjer och gällande lagstiftning, riktlinjer för IT-säkerhet, etik, grafisk profil, varumärke med mera. IT-chef har rätt att stänga av system som bryter mot högskolans riktlinjer för IT-säkerhet och gällande lagstiftning. Eventuella avvikelser ska åtgärdas inom rimlig tid. Olämpligt eller olagligt innehåll tas bort omedelbart. 3. Riktlinjer för publicering på webbplatsen Allt innehåll på högskolans webbplats ska vara relevant för verksamheten. Innehållet får inte strida mot svensk lag eller uppfattas som stötande eller skada MDH. Detta gäller även för användargenererat innehåll som kommentarer och bloggar.

8 Det är inte tillåtet att sprida reklam i digitala kanaler. Verksamheter som stöds av externa samarbetspartners får uppmärksammas med logotyper, namn och länk till extern webbplats men det får inte finnas någon koppling till någon ersättning i utbyte mot publicering i högskolans digitala kanaler. Skriftligt avtal ska alltid ingås med samarbetspartnern som bland annat reglerar gemensam marknadsföring. 7 (15) 3.1. Krav på system Där det är möjligt ska webbsidor med högskolan som avsändare publiceras via högskolans gemensamma publiceringssystem. I de fall då det gemensamma publiceringssystemet inte stödjer den efterfrågade funktionen kan andra tekniker/system användas. Även projekt med externa samarbetspartners kan ha behov av att publicera innehåll i annan form än den som erbjuds i högskolans publiceringssystem. På de interna och publika delarna tillåts tre miljöer: Polopoly, Apache och IIS. Den högskolegemensamma webbplatsen ska publiceras via Polopoly. Som den högskolegemensamma webbplatsen räknas ingångarna från startsidan samt informations- och marknadsföringssidor för MDH och dess utbildningsutbud Krav på system utanför Polopoly som kopplas till mdh.se För dessa system ska gälla samma krav på tillgänglighet som för Polopoly vad gäller upptid, det vill säga den tid som tjänsten fungerar och är tillgänglig. För att ge samma sökbarhet ska sidorna kategoriseras och märkas upp på samma sätt som de Polopolygenererade. Länkningar och URL:er ska följa Polopolys struktur och namnstandard. Systemet ska vara mobilanpassat antingen genom responsiv design eller mobilapp. Systemet ska följa högskolans grafiska identitet. Versionshantering av systemet måste följa IT-sektionens vidareutveckling av MDH:s IT-miljö Ansvar Övergripande ansvarig för systemet/funktionen och informationen är chef för organisatorisk enhet på högskolan. Enhetens systemägare ansvarar gentemot IT-sektionen för systemets funktionalitet. Huvudredaktören för enheten/akademin svarar gentemot sektionen för kommunikation och externa relationer för innehållet Kostnad Alla kostnader för system/funktioner som inte är högskolegemensamma bärs av den enhet/akademi som beställt den. Beställningar ska gå via akademichef eller motsvarande. Löpande driftskostnader tillförs ITsektionens budget. Sådana undantag ska godkännas av styrgruppen för webben. Undantagen ska dokumenteras. Högskolans sektion för kommunikation och externa relationer och IT-sektion bör delta i utvecklingsarbetet av ovanstående

9 webbplatser för att säkerhetsställa att webbplatserna uppfyller regler och riktlinjer för webbpublicering. 8 (15) Revidering Sektionen för kommunikation och externa relationer och IT-sektionen kommer årligen att göra en revision av systemen för att säkerställa att de följer MDH:s riktlinjer. 3.3 Generella krav och riktlinjer för mdh.se Informationsstruktur Webbplatsens innehåll ska struktureras efter målgruppernas behov och drivkrafter. Detta innebär att högskolans webbplats är byggd utifrån tydliga målgruppsområden. All information ska gå att nå via dem oavsett vilken akademi/enhet som ansvarar för innehållet. Innehåll ska endast finnas på en plats. Däremot kan innehållet länkas från flera ställen Avsändare och grafisk profil MDH:s logotyp får endast användas där högskolan är avsändare och där högskolans anställda i sin tjänst ansvarar för innehållet. Webbplatsen ska vara enhetlig och tydlig och anpassas efter de olika målgrupperna. MDH ska uppfattas som en organisation och inte som flera organisatoriska enheter. Allt som publiceras på publika webbsidor med högskolan som avsändare ska följa de grafiska mallarna och gällande riktlinjer så långt det är möjligt. Om grafiska mallarna försämrar webbplatsens upplevelse och tillgänglighet får avvikelse från den förekomma Aktualitet och granskning Informationen i högskolans digitala kanaler ska vara aktuell och korrekt och uppdateringar ska ske kontinuerligt. Informationen ska ses över minst en gång per år och vid behov uppdateras eller avpubliceras. Översynen görs av akademin eller enheten som ansvarar för innehållet. På varje webbsida ska det tydligt synas vilken organisatorisk enhet som är ansvarig och när webbsidan senast uppdaterades Tillgänglighet MDH bör följa de krav och riktlinjer som staten ställer på svenska myndigheters tillgänglighet Länkar och länkning Länkning till innehåll som publiceras av företag, organisationer eller andra verksamheter med vinstintresse är tillåten. Länkarna ska vara av relevans för högskolan och får inte uppfattas som reklam. Varje länk ska vara motiverad med hänsyn till kravet på relevans och objektivitet Bilder och bildspråk Bilder som publiceras i digitala kanaler får inte strida mot upphovsrätten och övrig gällande lagstiftning. Bilderna ska vara av hög kvalitet, ha relevans för verksamheten och passa in i högskolans grafiska profil. Personer på bilderna ska ha gett samtycke till att medverka.

10 Översättningar, språk och språkbruk Språkregeln är att svensk text endast ska förekomma på svenska webbplatsen och brittisk engelska endast på internationella webbplatsen. Högskolegemensamt innehåll som är relevant för en internationell målgrupp ska finnas på brittisk engelska. Akademin eller den organisatoriska enhet som ansvarar för innehållet avgör vilken information som ska översättas. Alla texter som publiceras i digitala kanaler ska eftersträva hög språklig kvalitet oavsett språk. Texterna ska anpassas efter målgruppen, vara skrivna på ett korrekt språk och följa högskolans språkliga riktlinjer, terminologier och förkortningar. 9 (15) Sökbarhet Webbsidorna ska märkas upp och texterna ska där det är möjligt anpassas för att öka sökbarheten på webbplatsen Dokument och dokumentformat Den som hämtar ett dokument från högskolans webbplatser ska inte behöva ha särskilda programvaror för att kunna ta del av dokumentet. I första hand ska PDF användas som är gratis och ett vanligt format. Dokumentets storlek ska också synas på sidan Utbildningsmaterial Tentor, utbildningsmaterial, kursuppgifter etcetera får inte publiceras på webbplatsen. Istället ska högskolans lärplattform användas Domännamnshantering och URL-adresser MDH äger domänen mdh.se. MDH:s webbadress ska följa formen mdh.se/.../, vilket innebär att webbsidorna där under ska följa given struktur som exempel mdh.se/idt/. Om det i undantagsfall finns behov av en annan struktur, fattar styrgruppen för webbplatsen beslut i denna fråga Subsajter För de projekt som kräver annat utseende än MDH-standard finns möjlighet att skapa subsajter med delvis eget utseende. Förvaltningsgruppen skapar dessa medan kommunikationschef ska godkänna subsajten innan publicering Webbalias Ett webbalias är en förkortad webbadress för att komma direkt till webbsidor som ligger längre ner i webbstrukturen. I första hand ska mdh.se användas i tryckt material och i övrig annonsering. Alla webbalias ska godkännas av förvaltningsgruppen Generella krav och riktlinjer för sociala medier När MDH använder sig av sociala medier i sin kommunikation är högskolan ansvarig för: Innehållet i alla inlägg som högskolan själv gör. Innehållet i alla inlägg som utomstående gör. Moderering av det sociala mediet och borttagning av kränkande uppgifter.

11 Detta innebär att högskolan måste fastställa vilka som har rätt att uttala sig för högskolans räkning så att det går att avgöra om avsändaren är högskolan. Anställda bör inte uttala sig från privata konton för högskolans räkning. 10 (15) Ärendehandläggning får inte ske via sociala medier, och skulle inlägg som startar enskilda ärenden publiceras ska dessa tas bort och registreras i diariet för fortsatt handläggning Information till användare I samband med att högskolan kommunicerarvia sociala media ska följande text finnas som allmän information i anslutning till nätverket: Syftet med vår <facebooksida/youtubekanal/twitter/blogg> är att erbjuda en kanal för användare att komma i kontakt med högskolan och utgör en kompletterande kanal till vår hemsida I de sociala medier där vi finns ger vi information och besvarar de allmänna frågeställningar vi får in. Vår målsättning är att bevaka vår närvaro i sociala medier under våra ordinarie kontorstider, Det är också under den tiden som du kan förvänta dig ett svar från oss. Ibland behöver vi mer tid för att undersöka en fråga och ta fram ett svar. Du kan då få vänta någon dag på ett svar från oss. Vi ger inte direktrådgivning i enskilda frågor utan hänvisar i de fallen till studievägledning eller andra funktioner hos respektive akademi. MDH förbehåller sig rätten att ta bort egna och andras kommentarer och inlägg på de sociala mediesidor som MDH finns på. I normalfallet sker det tidigast efter tre månader. Om högskolan efterfrågar information, eller får in kommentarer och inlägg som underlag till ett ärende, registreras detta i högskolans diarium. Kommentarer och inlägg av stötande eller kränkande karaktär tas bort med omedelbar verkan. Myndigheten kommer inte att informera om att kommentarer eller inlägg har tagits bort från eller har överförts till diariet. De inlägg som användarna publiceras blir så kallade allmänna handlingar vilket innebär att vem som helst kan begära att ta del av uppgifterna med stöd av offentlighetsprincipen Bevarande av sociala medier Högskolans närvaro i sociala medier ska bevaras. Skärmdumpar på respektive socialt media sparas ner i PDF-format en gång i halvåret och registreras i högskolans diarium. 4. Omfattning av förvaltningsuppdraget 4.1 Förvaltningsobjektet Förvaltningsobjektet innefattar webbplatsen, det vill säga Detta inkluderar interna och externa webbsidor. Det innefattar även digitala tjänster (inklusive system med webbgränssnitt) som innehåller information om högskolans verksamhet. Övergripande koordinering och styrning av webbplatsen som framtagning av regelverk, innehållstruktur, kategorisering samt stöd och support till systemansvariga, huvudredaktörer och redaktörer

12 ingår i förvaltningen. Likaså drift och koordinering av CSS- och HTML mallar till webbplatsen (detta inkluderar webbplatser som är utanför Polopoly). 11 (15) 4.2. System och applikationer Nedanför listas system/applikationer som har ett webbgränssnitt på eller utanför mdh.se och ingår eller inte ingår i förvaltningsobjektet. System/applikationer ska följa reglerna ovan för applikationer/system som har ett webbgränssnitt Blackboard Lärplattform för hantering av högskolans kurser. Blackboard driftas av ITsektionen. CeSAM är systemägare och ansvarar för service och utbildning Blanketter Funktion för att hantera ifyllbara blanketter. Systemet ägs av personalsektionen som ansvarar för systemets funktionalitet, vidareutveckling och för support 0ch utbildning av administratörer Crazy Egg Analysverktyg för klockfrekvenser på webbplatsen. Driftas av extern leverantör DIVA Tjänst för att publicera forskningspublikationer och uppsatser. Driftas av extern leverantör. Tjänsten ägs av biblioteket som ansvarar för tjänstens funktionalitet, vidareutveckling och för support 0ch utbildning DSI Databas för studieinformation Arkivdatabas för att hantera högskolans utbildningsinformation till och med vårterminen Driftas av studentcentrum Google Analytics Statistik för mdh.se. Driftas av extern leverantör Google Search Appliance Google Search Appliance driftas av IT-sektionen. Systemägare och kravställare är sektionen för kommunikation och externa relationer Issuu pro Applikation för att visa bläddringsbara trycksaker på mdh.se. Driftas av extern leverantör Marknadskontoret System för att hantera kundkontakter och e-postutskick. Driftas av extern leverantör Mira Networks/alumniportal Webbaserat system för att hantera alumnnätverket på MDH. Driftas av extern leverantör.

13 12 (15) Personaldatabasen Databas för personalinformation. Driftas av MDH. Systemet ägs av personalsektionen som ansvarar för systemets funktionalitet, vidareutveckling samt för support och utbildning av användare Schema / Kronox Webbpresentation för schema. Driftas av IT-sektionen. Systemet ägs av campussektionen som ansvarar för systemets funktionalitet, vidareutveckling och administratörsgränssnittet samt för support 0ch utbildning av administratörer Selma Databas för utbildningsinformation Databas för att hantera högskolans utbildningsinformation. Driftas av Uppsala Universitet. Systemet ägs av studentcentrum, som ansvarar för systemets funktionalitet, vidareutveckling och för administratörsgränssnittet samt för support 0ch utbildning av administratörer. Sektionen för kommunikation och externa relationer är kravställare, testar och bereder ärenden för webbgränssnittet Siteimprove Verktyg för att kontrollera webbplatsens stavfel och trasiga länkar. Driftas av extern leverantör Webbplatser via Apache HTTPD Webbplatser som inte är polopolybaserade men driftas av MDH (det vill säga webbplatser som akademier utvecklar då Polopoly inte stödjer efterfrågad funktion). Systemen ägs av akademin som också ansvarar för systemets funktionalitet och vidareutveckling samt för support 0ch utbildning av redaktörer/administratörer. Sektionen för kommunikation och externa relationer är kravställare och bereder ärenden för webbgränssnittet Webbplatser via Microsoft IIS. Webbplatser som inte är polopolybaserade men driftas av MDH (det vill säga webbplatser som akademier utvecklar då Polopoly inte stödjer efterfrågad funktion). Systemen ägs av akademin som också ansvarar för systemets funktionalitet och vidareutveckling samt för support 0ch utbildning av redaktörer/administratörer. Sektionen för kommunikation och externa relationer är kravställare och bereder ärenden för webbgränssnittet Webbplatsen via Polopoly Den högskolegemensamma webbplatsen. Driftas av MDH. Systemet ägs av sektionen för kommunikation och externa relationer och IT-sektionen Zoomin Lärplattform för hantering av IDT:s kurser. Driftas och ägs av IDT.

14 13 (15) 4.3. Sociala medier De sociala medierna utgör också ett komplement till den externa webbplatsen mdh.se, som en möjlighet att sprida vald information bredare, så som nyheter och utbildningsinformation. Men det är mdh.se som är huvudkanalen för all information Facebook Socialt medium som kommunikationskanal Google+ Socialt medium som kommunikationskanal Instagram Bildpublicering Linkedin Nätverk för att knyta samman kollegor Twitter Socialt medium som kommunikationskanal Wikipedia Ger faktainformation om MDH på flera språk Youtube Publicera och sprida samtliga filmer. 5. Taktiska mål De taktiska målen syftar till att stödja handlingsplanen för den digitala kommunikationens förflyttning till att nå de strategiska målen Förutsättningar Liten budget för utveckling bidrar till en långsam utvecklingstakt. Mindre nyutveckling och desto fler ärenden om att laga fel. Förbättringar att tillföra tillgänglighet för webbplatsen. Det saknas idag ett gemensamt arbetssätt för förvaltningen av alla högskolans system kopplade till Under 2015 kommer de taktiska initiativen för digital kommunikation fokusera på: En tillgänglig digital kanal för anställda. En tillgänglig digital kanal för studenter.

15 5.2. Utvecklingsplan för (15) Internportal: en portallösning för att hantera och dela interna dokument, samarbeta och sprida intern information. Kommunikation se över innehåll och information: Följande delar på webbplatsen kommer arbetas med utifrån målgrupperna; o IT-information o Studentinformation på Fundraising på webb: Bygga upp en kampanjwebbplats med syfte att kommunicera hur MDH arbetar med fundraising. Uppdragsutbildning på webb: Uppdragsutbildningar hämtas genom utbildningsdatabasen och presenteras på samverkanswebben tillsammans med möjlighet att söka utbildningen direkt på sidan. Förbättra kurs-/programinformation på webben: Förbereda för studieplan och förtydliga undervisningsspråk. Förbättra publikationsverktyget ytterligare: en tid har gått sedan Polopoly 10 infördes och förbättringar och uppdateringar i gränssnittet behöver göras för att användarna ska kunna arbeta smidigare. Öka engagemanget för webben: webbfrukost, utbildningar Utvecklingsbehov Utvecklingsuppdragen beräknas att ske inom befintlig förvaltningsorganisation och aktiviteterna dokumenteras i ärendehanteringsverktyget JIRA.

16 6. Budget 15 (15) 6.1 Driftkostnader Kostnader för kompetensutveckling, resor och användarundersökningar läggs separat på sektionen för kommunikation och externa relationer eller ITsektionens budget. Förvaltningsobjektets beräknade totala budget under år 2015 är följande: Huvudaktivitet Kostnad Licenser GSA 0 Licens Polopoly 0 Crazy Egg Issuu Pro Bilder till webb Webbdesign Konsulter Summa budgeterat Oförutsett

Alla webbplatser och sociala mediekanaler där LTH står som avsändare räknas som en webbplats vid LTH och omfattas av dessa regler.

Alla webbplatser och sociala mediekanaler där LTH står som avsändare räknas som en webbplats vid LTH och omfattas av dessa regler. Riktlinjer för kommunikation och innehåll på LTH:s domän lth.se och i sociala medier syftar till att säkra en tydlig och enhetlig avsändare, att gällande lagstiftning följs samt att universitetets och

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier på Malmö högskola

Riktlinjer för sociala medier på Malmö högskola 1(5) Styr- och handledningsdokument Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutsdatum: 2013-04-04 Beslutande/Titel: Rektor Stefan Bengtsson Giltighetstid: Tillsvidare Dokumentansvarig/Funktion: Kommunikationschef Diarienummer:

Läs mer

RIKTLINJE. Riktlinjer för sociala medier. Beslutad av kommunchefen 2013-11-27

RIKTLINJE. Riktlinjer för sociala medier. Beslutad av kommunchefen 2013-11-27 Riktlinjer för sociala medier Beslutad av kommunchefen 2013-11-27 Innehållsförteckning Sociala medier... 2 Mål och syfte med sociala medier... 2 Interna regler... 3 Hantering av allmänna handlingar, arkivering,

Läs mer

Riktlinjer sociala medier

Riktlinjer sociala medier Riktlinjer sociala medier Fastställd av kommunfullmäktig, 58, 2011-09-26 Riktlinjer för användning av sociala medier i Essunga kommun Bakgrund Sociala medier är ett samlingsbegrepp för en rad Internetbaserade

Läs mer

Riktlinjer för användning av sociala medier inom Hallstahammars kommun

Riktlinjer för användning av sociala medier inom Hallstahammars kommun Riktlinjer för användning av sociala medier inom Hallstahammars kommun Reviderad maj 2014 2 Bakgrund och mål Kommunen har ett behov av att på olika sätt föra en dialog med medborgarna och att finnas där

Läs mer

PUBLICERINGS- PLAN MDH.SE 2013

PUBLICERINGS- PLAN MDH.SE 2013 PUBLICERINGS- PLAN MDH.SE 2013 BAKGRUND - NULÄGE Mälardalens högskolas webbplats, mdh.se, är högskolans främsta kanal för information och kommunikation med sina målgrupper. Webbplatsen utgör navet i högskolans

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier för Fagersta kommun

Riktlinjer för sociala medier för Fagersta kommun 1 (6) 20111010 Riktlinjer för sociala medier för Fagersta kommun Riktlinjerna beskriver hur Fagersta kommun och dess verksamheter kan använda sociala medier på ett sätt som stämmer överens med kommunens

Läs mer

Riktlinjer för användandet av sociala medier i tjänsteutövningen

Riktlinjer för användandet av sociala medier i tjänsteutövningen Riktlinjer för användandet av sociala medier i tjänsteutövningen Bakgrund Nordmalings kommun använder idag sociala medier för att kommunicera med allmänheten. Syftet med särskilda riktlinjer är att säkerställa

Läs mer

RIKTLINJER & REGLER KRING SOCIALA MEDIER FÖR GISLAVEDS KOMMUN

RIKTLINJER & REGLER KRING SOCIALA MEDIER FÖR GISLAVEDS KOMMUN RIKTLINJER & REGLER KRING SOCIALA MEDIER FÖR GISLAVEDS KOMMUN ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 Om sociala medier Det finns flera definitioner av vad begreppet sociala medier står för. I det digitala

Läs mer

Strategi och riktlinjer för Regionförbundet Sörmlands hemsida och sociala medier

Strategi och riktlinjer för Regionförbundet Sörmlands hemsida och sociala medier WEBBSTRATEGI Datum 2015-05-29 Dnr Strategi och riktlinjer för Regionförbundet Sörmlands hemsida och sociala medier Detta är den strategi/riktlinjer som styr Regionförbundet Sörmlands verksamhet och närvaro

Läs mer

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. och. sociala medier

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. och. sociala medier TILLÄMPNING Hudiksvalls kommun och sociala medier Sociala medier Vad är sociala medier? Sociala medier betecknar aktiviteter som kombinerar teknologi, social interaktion och användargenererat innehåll

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier vid Försvarshögskolan

Riktlinjer för sociala medier vid Försvarshögskolan Riktlinjer 1 (7) 2011-09-21 Riktlinjer för sociala medier vid Försvarshögskolan 1 Riktlinjer i korthet 1.1 Riktlinjer för medarbetare vid Försvarshögskolan i allmänhet Medarbetare vid Försvarshögskolan

Läs mer

Rutin för användning av sociala medier. Beslutad av Kommundirektören 2010-11-24. Reviderad 2012-12-14. Reviderad 2014-06-13

Rutin för användning av sociala medier. Beslutad av Kommundirektören 2010-11-24. Reviderad 2012-12-14. Reviderad 2014-06-13 Rutin för användning av sociala medier Beslutad av Kommundirektören 2010-11-24 Reviderad 2012-12-14 Reviderad 2014-06-13 Dnr KK13/451 2/8 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Vad är sociala medier?...

Läs mer

Rutin för användning av sociala medier

Rutin för användning av sociala medier Diarienummer: Rutin för användning av sociala medier Gäller från: 2013-09-24 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Informationschefen Utarbetad av: Informationschefen och informatörsgruppen Revideras

Läs mer

Datum 2013-09-18 1 (6) Antaget av Kommunstyrelsen 2013-11-14 17

Datum 2013-09-18 1 (6) Antaget av Kommunstyrelsen 2013-11-14 17 2013-09-18 1 (6) Sociala medier ger möjligheter till ökad öppenhet och dialog. Genom att använda sociala medier kan vi nå fler människor och fler målgrupper. Vi kan möta medborgarna på nya sätt och på

Läs mer

Regler och riktlinjer för Lidingö stad på sociala medier

Regler och riktlinjer för Lidingö stad på sociala medier Regler och riktlinjer för Lidingö stad på sociala medier Antagna av stadens ledningsgrupp 2010-12-15 Regler och riktlinjer för Lidingö stad på sociala medier 1 Innehåll Regler och riktlinjer Vad är sociala

Läs mer

kommunikation Riktlinjer Extern

kommunikation Riktlinjer Extern Riktlinjer Extern kommunikation Detta är en sammanfattning av Karlshamns kommuns riktlinjer gällande de externa kommunikationskanalerna. Hela dokumentet hittar du i First Class under Kommunikation. Som

Läs mer

Malmö stads riktlinjer för sociala medier

Malmö stads riktlinjer för sociala medier Malmö stads riktlinjer för sociala medier Bakgrund Sociala medier är i första hand en plats för dialog och inte en traditionell reklamkanal. Det handlar först och främst om kommunikation, konversation

Läs mer

Regler och riktlinjer för sociala medier i Örnsköldsviks kommun Version 1.1

Regler och riktlinjer för sociala medier i Örnsköldsviks kommun Version 1.1 1 (6) Regler och riktlinjer för sociala medier i Örnsköldsviks kommun Version 1.1 Innehåll Inledning Vad är sociala medier? 2 Hjälp och råd 2 Syfte med kommunens användning av sociala medier 2 Dokumentation

Läs mer

Policy för sociala medier

Policy för sociala medier 1 [7] Referens Marica Nordwall Policy för sociala medier Sammanfattning Policyn är tänkt som ett stöd och ge råd till dig som medarbetare i Botkyrka kommun när du deltar i sociala medier. I sociala medier

Läs mer

Riktlinjer och regler för Karolinska Institutets webbplatser (utan bilagor)

Riktlinjer och regler för Karolinska Institutets webbplatser (utan bilagor) Riktlinjer och regler för Karolinska Institutets webbplatser (utan bilagor) Dnr 1-657/2013 Version 1.0 Gäller från och med 2014-01-14 Beslut Dnr: 1-657/2013 2014-01-14 Riktlinjer och regler för Karolinska

Läs mer

Webbpolicy för Klippans kommun

Webbpolicy för Klippans kommun Webbpolicy för Klippans kommun Framtagen av Kommunkansliet 2006-10-11 (ändring 2006-10-31) 1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Bakgrund... 2 3. Syfte och målgrupper... 3 4. Riktlinjer... 3 5. Ansvar...

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier, Lilla Edets kommun. Framtagen av: Kommunikationsteamet Diarienummer: 2014/KS0101 Datum: 2014-03-24 Version: 1.

Riktlinjer för sociala medier, Lilla Edets kommun. Framtagen av: Kommunikationsteamet Diarienummer: 2014/KS0101 Datum: 2014-03-24 Version: 1. Riktlinjer för sociala medier, Lilla Edets kommun Framtagen av: Kommunikationsteamet Diarienummer: 2014/KS0101 Datum: 2014-03-24 Version: 1.0 Innehåll 1. Vad är sociala medier?... 3 2. Varför och när ska

Läs mer

sociala medier), e-post och telefoni i Jönköpings kommun

sociala medier), e-post och telefoni i Jönköpings kommun Program för Internetnvändning (inklusive sociala medier), e-post och telefoni i 2010:510 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för Internetnvändning (inklusive sociala medier),

Läs mer

Riktlinjer för användning av sociala medier 2013-05-20

Riktlinjer för användning av sociala medier 2013-05-20 Riktlinjer för användning av sociala medier 2013-05-20 Tyresö kommun / 2013-05-20 2 (5) Innehållsförteckning 1 Riktlinjer för användning av sociala medier...3 2 Upphovsrätt...4 3 Hantering av inkomna synpunkter,

Läs mer

PLAN WEBBORGANISATION MIUN.SE

PLAN WEBBORGANISATION MIUN.SE MITTUNIVERSITETET Styrdokument PLAN WEBBORGANISATION MIUN.SE DNR MIUN 2013/1089 Publicerad: 2013-06-27 Beslutsfattare: Universitetsdirektör Yasmine Lindström Handläggare: Kicki Strandh Beslutsdatum: 2013-06-19

Läs mer

Upprättad av Dokumentansvarig Datum Beslutad av/datum för beslut

Upprättad av Dokumentansvarig Datum Beslutad av/datum för beslut 1 Bakgrund En stor del av utmaningen i att få en webbplats att fungera på lång sikt är att skapa en tydlig och permanent organisation avseende kompetenser, roller och ansvar. Det är också viktigt att det

Läs mer

Nybro kommuns policy för. sociala medier. Antagen av kommunstyrelsen 2011-04-26

Nybro kommuns policy för. sociala medier. Antagen av kommunstyrelsen 2011-04-26 Nybro kommuns policy för sociala medier Antagen av kommunstyrelsen 2011-04-26 Policy för sociala medier är en del av Nybro kommuns informations- och kommunikationsstrategi. Sociala medier definieras som

Läs mer

Målgrupper Kommunens kommunikation och information berör många målgrupper.

Målgrupper Kommunens kommunikation och information berör många målgrupper. Sida 1/5 Policy för kommunikation Med kommunikation skapar vi kännedom om vilka vi är, vad vi kan och vad vi gör. Kommunikationen speglar de värden som kommunen står för och bidrar till att utveckla goda

Läs mer

Riktlinjer för användning av sociala medier

Riktlinjer för användning av sociala medier 2012-06-12 Riktlinjer för användning av sociala medier Beslutade av kommunstyrelsen 2012-06-12, 91. Sociala medier är ett sätt att kommunicera, föra dialog och dela kunskap på. Exempel på sociala medier

Läs mer

Handbok för webbpublicister. Medicinska fakulteten

Handbok för webbpublicister. Medicinska fakulteten Handbok för webbpublicister Medicinska fakulteten Innehåll 1. Inledning 1.1 Mål 1.2 Fakultetens ansvar 1.3 Publicistens ansvar 1.4 Webben som kommunikationsmedel 2. Så skapar du en bra webbplats 2.2 Skriva

Läs mer

Riktlinjer för Webbplatser inom Stockholms läns landsting 2004. Kompletterande dokument till Kommunikationspolicy för Stockholms läns landsting 2004

Riktlinjer för Webbplatser inom Stockholms läns landsting 2004. Kompletterande dokument till Kommunikationspolicy för Stockholms läns landsting 2004 Riktlinjer för Webbplatser inom Stockholms läns landsting 2004 Kompletterande dokument till Kommunikationspolicy för Stockholms läns landsting 2004 Antagen av Landstingsfullmäktige 8 juni 2004 KOMMUNIKATIONSPOLICY

Läs mer

Riktlinjer för PRO:s webbsidor i föreningar, samorganisationer och distrikt. Antagen av Riksorganisationens styrelse den 13/12 2011

Riktlinjer för PRO:s webbsidor i föreningar, samorganisationer och distrikt. Antagen av Riksorganisationens styrelse den 13/12 2011 Riktlinjer för PRO:s webbsidor i föreningar, samorganisationer och distrikt Antagen av Riksorganisationens styrelse den 13/12 2011 Inledning Detta är en policy för hur föreningar och distrikt ska använda

Läs mer

Max Wimnell. Ställ gärna frågor! 50-10. max.wimnell@moredata.se

Max Wimnell. Ställ gärna frågor! 50-10. max.wimnell@moredata.se Max Wimnell Handelshögskolan Be Better Online Digital strateg på More Data Digital strategi och beslutsstöd Undervisar på IHM Business School Bokia, Intersport, Castellum, Veidekke, Jollyroom Ställ gärna

Läs mer

Högskolans webbutveckling 1995 2006 Högskolan i Trollhättan/Uddevalla bytte namn till Högskolan Väst 1 januari 2006.

Högskolans webbutveckling 1995 2006 Högskolan i Trollhättan/Uddevalla bytte namn till Högskolan Väst 1 januari 2006. Högskolans webbutveckling 1995 2006 Högskolan i Trollhättan/Uddevalla bytte namn till Högskolan Väst 1 januari 2006. 1990 2003 2006 www.htu.se www.htu.se Högskolans webbutveckling 1995 1995 lanserades

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNING AV SOCIALA MEDIER INOM SMC

RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNING AV SOCIALA MEDIER INOM SMC 2011-12-05 Sid 1(6) RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNING AV SOCIALA MEDIER INOM SMC Text: Petra Holmlund 2011-12-05 Sid 2(6) SMC:s sociala medie-ansikte utåt För en intresseorganisation som kan sociala medier utgöra

Läs mer

Regler för publicering på www.vimmerby.se

Regler för publicering på www.vimmerby.se Regler för publicering på www.vimmerby.se Antagen av kommunstyrelsen 2006-04-04 100 VIMMERBY KOMMUN 1. Kommunledningskontoret Kanslienheten LHR Regler för publicering på www.vimmerby.se 1. Inledning Internet

Läs mer

Så jobbar du Bilaga för regler och riktlinjer för sociala medier i Örnsköldsviks kommun Version 1.1

Så jobbar du Bilaga för regler och riktlinjer för sociala medier i Örnsköldsviks kommun Version 1.1 1 (5) Så jobbar du Bilaga för regler och riktlinjer för sociala medier i Örnsköldsviks kommun Version 1.1 Så jobbar du Innan du startar 2 Några facebook-tips 2 Så kommer du igång 3 Så uppträder du på sociala

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier i Värmdö kommun

Riktlinjer för sociala medier i Värmdö kommun Riktlinjer för sociala medier i Värmdö kommun Sociala medier 1 är ett allt mer naturligt inslag i medborgarens vardag och har fått en etablerad roll i samhället. För kommunen kan sociala medier vara en

Läs mer

Operativ handlingsplan för digital kommunikation på Mälardalens högskola, 2014

Operativ handlingsplan för digital kommunikation på Mälardalens högskola, 2014 1 (9) Operativ handlingsplan för digital kommunikation på Mälardalens högskola, 2014 Den operativa handlingsplanen för digital kommunikation ger riktlinjer och vägledning kring hur varje redaktör ska arbeta

Läs mer

2011-04-21. Riktlinjer för sociala medier i Örebro kommun Version 1.0

2011-04-21. Riktlinjer för sociala medier i Örebro kommun Version 1.0 2011-04-21 Riktlinjer för sociala medier i Örebro kommun Version 1.0 Innehållsförteckning Bakgrund...3 Medborgarnas behov...3 Hur och när kan sociala medier användas?...3 Representant för Örebro kommun...3

Läs mer

Sociala medier. - från information till kommunikation. Tingsryds kommuns riktlinjer kring. inom yrkesrollen

Sociala medier. - från information till kommunikation. Tingsryds kommuns riktlinjer kring. inom yrkesrollen Dokumenttyp: Riktlinjer Ansvarig: Informatör Fastställd av: CCG Fastställd: 2011-06-11 Dnr: 2011/337 003 Tingsryds kommuns riktlinjer kring Sociala medier inom yrkesrollen - från information till kommunikation

Läs mer

POLICY FÖR SOCIALA MEDIER

POLICY FÖR SOCIALA MEDIER POLICY FÖR SOCIALA MEDIER 2012-10-11 Antagen av kommunfullmäktige 2013-01-28, 4 INNEHÅLL 1. Inledning... 2 1.1 Vad är sociala medier?... 2 1.2 Varför sociala medier?... 2 1.3 Juridiska aspekter... 3 1.4

Läs mer

Webbpolicy för Internet och intranät. Allmänt

Webbpolicy för Internet och intranät. Allmänt Webbpolicy för Internet och intranät Allmänt Det är självklart och nödvändigt för Rättviks kommun att kunskap och spridning av information sker både inåt och utåt i den kommunala koncernen via Internet

Läs mer

Handbok i sociala medier för kontoansvariga

Handbok i sociala medier för kontoansvariga Handbok sociala medier Dnr: 1880/2012-010 2013-01-10 Sid: 1 / 10 Version: 1.0 Kommunikationsavdelningen Handbok i sociala medier för kontoansvariga Postadress Besöksadress Telefon E-Post 171 77 Stockholm

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier

Riktlinjer för sociala medier RIKTLINJER Antagen, datum 2011-08-24 Sida 1(4) Riktlinjer för sociala medier Besöksadress Västra Storgatan 35 Postadress Osby kommun 283 80 Osby Telefon 0479-52 80 00 vx Fax 0479-52 82 97 E-post kommun@osby.se

Läs mer

Kommunikationsplan med aktivitetsplanering för Fakultetsnämnden ekonomi och design, FED

Kommunikationsplan med aktivitetsplanering för Fakultetsnämnden ekonomi och design, FED 1(5) ( Växjö och Kalmar 2012-08-23 Kommunikationsplan med aktivitetsplanering för Fakultetsnämnden ekonomi och design, FED Inledning Målet med upprättandet av kommunikationsplanen är att synliggöra kommunikationen

Läs mer

Helsingborg.se - riktlinjer

Helsingborg.se - riktlinjer Helsingborg.se - riktlinjer Direktiv för Helsingborgs stads webbplatser Sida: 1 (10) Innehåll 1. Inledning 2. Om Helsingborg.se 3. Organisation av stadens webbplatser 4. Utformning av stadens webbplatser

Läs mer

PR, marknadsföring och kommunikation

PR, marknadsföring och kommunikation PR, marknadsföring och kommunikation Innehåll Pysslingen Skolors mål och aktiviteter De enskilda skolornas mål och aktiviteter Varumärke Profilprodukter Nå ut med en nyhet Intranät Chefsbrevet Skolans

Läs mer

Digital strategi för Miljöpartiet

Digital strategi för Miljöpartiet 2012-03-12 Digital strategi för Miljöpartiet Bakgrund Vår webbplats ska förnyas och i processen med att upphandla en ny dök frågan upp om vilket syfte den skulle ha i relation till övrig webbnärvaro. I

Läs mer

KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK

KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Ställföreträdande kommundirektör Annette Andersson Enhetschef Christina Karlberg 2014-01-28 1 (5) Sociala medier 2 (5) Sociala medier

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier (KSKF 2014:58)

Riktlinjer för sociala medier (KSKF 2014:58) Kommunstyrelsen Datum 1 (5) Kommunledningskontoret Martina Manneh, 016-710 55 05 Riktlinjer för sociala medier (KSKF 2014:58) Sociala medier är interaktiva kommunikationskanaler mötesplatser som skapar

Läs mer

Kommunikationspolicy. Eskilstuna Marknadsföring

Kommunikationspolicy. Eskilstuna Marknadsföring Kommunikationspolicy Eskilstuna Marknadsföring Kommunikation är allt vi gör, från hur vi svarar i telefon till vilka kanaler vi väljer. Personliga möten, trycksaker, PR-arbete och snabba sociala medier

Läs mer

MJÖLBY KOMMUN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. Roller och ansvar inom utbildningsförvaltningens IT-verksamhet 2013-2016. IT-strategigruppen 2013-02-18

MJÖLBY KOMMUN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. Roller och ansvar inom utbildningsförvaltningens IT-verksamhet 2013-2016. IT-strategigruppen 2013-02-18 MJÖLBY KOMMUN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Roller och ansvar inom utbildningsförvaltningens IT-verksamhet 2013-2016 IT-strategigruppen 2013-02-18 INNEHÅLL FÖRVALTNINGSCHEF... 3 REKTOR/F... 3 IT-STRATEG...

Läs mer

Beslutat av kommunfullmäktige 2013-09-19

Beslutat av kommunfullmäktige 2013-09-19 Beslutat av kommunfullmäktige 2013-09-19 Kommunikationsprogram för Karlskrona kommuns samlade verksamhet... 1 Relaterade dokument Grafisk profil KS2011.204.103... 3 Kriskommunikationsplan Riktlinjer för

Läs mer

Datum Sida 12-01-09 1(11) Strategi och Riktlinjer för användning av sociala medier i Tibro kommun

Datum Sida 12-01-09 1(11) Strategi och Riktlinjer för användning av sociala medier i Tibro kommun Datum Sida 12-01-09 1(11) Strategi och Riktlinjer för användning av sociala medier i Tibro kommun Fastställda av ledningsgruppen december 2011 2(11) Innehållsförteckning 1. Strategi... 3 1.1 Övergripande

Läs mer

Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy Tyresö kommun / 2011-12-15 2 (9) Innehållsförteckning Kommunikationspolicy för Tyresö kommun... 3 1 Krav på kommunikationsarbetet... 4 1.1 Tyresö kommuns kommunikation... 4 2 Grafisk

Läs mer

Riktlinjer Sociala medier

Riktlinjer Sociala medier FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.2) Riktlinjer Sociala medier Tillägg till Riktlinjer för kommunikation Dokumenttyp Styrdokument, Tillägg till Riktlinjer för kommunikation Ämnesområde Information Ägare/ansvarig

Läs mer

Informations- policy. Falköpings kommun

Informations- policy. Falköpings kommun Informations- policy Falköpings kommun 1 Informationspolicyn består av två delar. En del som allmänt beskriver informationsarbetet och informationsenhetens roll samt ett styrdokument med övergripande mål,

Läs mer

Policy för sociala medier

Policy för sociala medier Policy för sociala medier Degerfors kommun Antagen av kommunfullmäktige 127/2014-11-24 Innehållsförteckning Strategi...3 Nyttan med sociala medier... 3 Syftet med kommunens närvaro i sociala medier...

Läs mer

Förvaltningsplan för Ladok

Förvaltningsplan för Ladok 1 Förvaltningsplan för Ladok 2 1 INLEDNING 3 1.1 Revisionshistorik 3 1.2 Sammanfattning 3 2 FÖRVALTNINGSOBJEKTET 3 2.1 Förvaltningsperiod 3 2.2 Övergripande beskrivning 4 2.3 Förvaltningens omfattning

Läs mer

Syfte och målsättning med en kommunikationsplan

Syfte och målsättning med en kommunikationsplan Kommunikationsplan 2014-2016 Innehållsförteckning Syfte och målsättning med en kommunikationsplan... 2 Målgrupper... 2 Kommunikationskanaler... 2 Mallar och listor... 2 Utgående information från Miljösamverkan...

Läs mer

Riktlinjer för användning av sociala medier

Riktlinjer för användning av sociala medier Styrdokument Riktlinjer för användning av sociala medier Antagen av kommunstyrelsen, 91 2 (9) Beslutshistorik Antagen av kommunstyrelsen, 91 Reviderad av informationschefen Ägare 1 - Förvaltarskap 2 Informationschefen

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy för Hällefors kommun

Informations- och kommunikationspolicy för Hällefors kommun Informations- och kommunikationspolicy för Hällefors kommun 2(8) Innehåll 1 Syfte... 3 2 Målsättning... 3 3 Informations- och kommunikationsansvar... 4 3.1 Ledningsansvar... 4 3.2 Individens ansvar...

Läs mer

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Webbpolicy Övertorneå kommun

Webbpolicy Övertorneå kommun 1 Webbpolicy Kanslienheten september 2006 2 Inledning Den officiella kommunala hemsidan är en viktig informationskälla och informations- och marknadsföringskanal som ökar i betydelse. En hemsida är under

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier för Trelleborgs kommun

Riktlinjer för sociala medier för Trelleborgs kommun Riktlinjer 1(8) Riktlinjer för sociala medier för Trelleborgs kommun Antagna av kommundirektören efter behandling i ledningsgruppen för Trelleborgs kommun 2010-10-13. Riktlinjerna för sociala medier ska

Läs mer

30 maj 2013. Förstudie Granskning av kommunens hemsida

30 maj 2013. Förstudie Granskning av kommunens hemsida 30 maj 2013 Förstudie Granskning av kommunens hemsida Syfte & revisionsfråga Förstudien syftar till att ta reda på hur ansvarig förvaltning och avdelning hanterar informationen på hemsidan. Med hemsidan

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier

Riktlinjer för sociala medier Riktlinjer för sociala medier Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunstyrelsen Datum: 2013-05-28 92 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För eventuell uppföljning

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för kommunens externa och interna webbplatser. Fastställd av kommundirektören 2008-04-08

Tillämpningsanvisningar för kommunens externa och interna webbplatser. Fastställd av kommundirektören 2008-04-08 Tillämpningsanvisningar för kommunens externa och interna webbplatser Fastställd av kommundirektören 2008-04-08 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING I 1. Styrdokument inom kommunikationsområdet 1

Läs mer

113 Internrevisionens rapport från granskning av antagning av doktorander

113 Internrevisionens rapport från granskning av antagning av doktorander PROTOKOLL Högskolestyrelsen 2013-05-13 Nr 2:2013 113 Internrevisionens rapport från granskning av antagning av doktorander Beslut Högskolestyrelsen beslutar att uppdra till Rektor att gå igenom internrevisionens

Läs mer

Webbpolicy. Bilaga: Att skriva tillgängligt för webben POLICY. Kommunledningskontoret Anna Sandström, 0531-52 60 25 anna.sandstrom@bengtsfors.

Webbpolicy. Bilaga: Att skriva tillgängligt för webben POLICY. Kommunledningskontoret Anna Sandström, 0531-52 60 25 anna.sandstrom@bengtsfors. Kommunledningskontoret Anna Sandström, 0531-52 60 25 anna.sandstrom@bengtsfors.se POLICY Antagen av Kommunfullmäktige 1(5) Webbpolicy Bilaga: Att skriva tillgängligt för webben 2 Inledning Kommunens webbplats

Läs mer

FÖRSTUDIE AVSEENDE DIALOG OCH KOMMUNIKATION MED MEDBORGA- RE OCH MEDARBETARE

FÖRSTUDIE AVSEENDE DIALOG OCH KOMMUNIKATION MED MEDBORGA- RE OCH MEDARBETARE FÖRSTUDIE AVSEENDE DIALOG OCH KOMMUNIKATION MED MEDBORGA- RE OCH MEDARBETARE : 2 (9) 3 (9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING OCH SYFTE... 4 2 METOD... 4 3 RESULTAT... 4 3.1 STYRDOKUMENT OCH RUTINER FÖR

Läs mer

Studentrekryteringsstrategi för grund- och avancerad nivå

Studentrekryteringsstrategi för grund- och avancerad nivå 2015-04-09 Kommunikationsavdelningen Niclas Rosander Studentrekryteringsstrategi för grund- och avancerad nivå Enligt den tidigare kartlagda processen Rekrytera studenter i Sverige ska allt studentrekryteringsarbete

Läs mer

http://youtu.be/zqzsqkmfghe

http://youtu.be/zqzsqkmfghe http://youtu.be/zqzsqkmfghe Sociala medier vill du ta steget, men vet inte hur? 4 oktober 2012 Lisbeth Larsson, Marknadschef Jenny Stråhle, Marknadskommunikatör Vad använder företag sociala medier till?

Läs mer

Systemförvaltnings Modell Ystads Kommun(v.0.8)

Systemförvaltnings Modell Ystads Kommun(v.0.8) IT avdelningen Piparegränd 3 271 42 Ystad Systemförvaltnings Modell Ystads Kommun(v.0.8) S.M.Y.K Beskrivningar och hänvisningar till rutiner och riktlinjer som ligger till grund för ett tryggt förvaltande

Läs mer

Kommunikationspolicy. Antagen av Kf 56/2015

Kommunikationspolicy. Antagen av Kf 56/2015 Kommunikationspolicy Antagen av Kf 56/2015 Innehåll Innehåll... 1 1. Kommunikation hjälper oss att utföra våra uppdrag... 2 2. Kommunikationsansvar... 2 3. Planerad kommunikation... 2 Checklista för att

Läs mer

Riktlinjer för närvaro och användande av sociala medier för Norrbottens läns landsting

Riktlinjer för närvaro och användande av sociala medier för Norrbottens läns landsting Riktlinjer för närvaro och användande av sociala medier för Norrbottens läns landsting Kommunikation är ett strategiskt verktyg. Väl använt kan sociala medier vara effektiva och viktiga kommunikationskanaler

Läs mer

Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag

Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag Sociala medier Facebook Twitter Instagram Pinterest Avenyn, Peter Tilling 2013 www.semseo.se MÅLSÄTTNING

Läs mer

Riktlinjer för verksamheter som kommunicerar via sociala medier, Landstinget i Jönköpings län

Riktlinjer för verksamheter som kommunicerar via sociala medier, Landstinget i Jönköpings län Riktlinjer för verksamheter som kommunicerar via sociala medier, Landstinget i Jönköpings län Landstinget har öppen och positiv inställning till att verksamheter använder sociala medier i sin kommunikation

Läs mer

Information till legitimerade tandhygienister. Marknadsföring. sociala medier

Information till legitimerade tandhygienister. Marknadsföring. sociala medier SVERIGES Information till legitimerade tandhygienister Marknadsföring och sociala medier TANDHYG Information till legitimerade tandhygienister Marknadsföring och sociala medier Inledning Marknadsföring

Läs mer

Marknad Barntotal.se tillhör marknaden för gravida och mammor med bebis, barn och/eller tonåringar.

Marknad Barntotal.se tillhör marknaden för gravida och mammor med bebis, barn och/eller tonåringar. Slutprojekt Social Media Koordinator 2014 Företag: Barntotal.se Input Affärsmål och visioner Dubbla trafiken inom ett år. Att sidan ska betala sig självt i form av annonser. Utöka det redaktionella innehållet.

Läs mer

IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF 10-503/04).

IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF 10-503/04). Rektrs beslut Rektr 2011-01-31 MDH1.5-1066/10 Handläggare Tmmy Stridh IT-strategi Beslut Rektr beslutar att fastställa bifgad IT-strategi. IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF

Läs mer

Älmhults kommuns kommunikationspolicy

Älmhults kommuns kommunikationspolicy Älmhults kommuns kommunikationspolicy Beslutad av Kommunfullmäktige 2014-12-15 Diarienummer: Dnr 2014/170-534 Gäller från 2014-12-15 Innehållsförteckning Inledning... 3 Koppling till andra interna styrdokument

Läs mer

Policy för hantering av sociala medier för Härjedalens kommun

Policy för hantering av sociala medier för Härjedalens kommun Kommunledningsförvaltningen 2011-12-09 1(8) FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK Sid Kf 111/11 2011-10-26 37 Policy för hantering av sociala medier för Härjedalens kommun Denna policy om och kring

Läs mer

BESLUT. Datum 2013-09-11. Regelverk för Region Skånes webbplatser

BESLUT. Datum 2013-09-11. Regelverk för Region Skånes webbplatser Regiondirektören Jonas Rastad +46 44 309 39 25 +46 708 46 70 67 jonas.rastad@skane.se BESLUT Datum 2013-09-11 1 (1) Regelverk för s webbplatser Framtaget regelverk för s webbplatser fastställes. Regelverket

Läs mer

THE AMAZING ACADEMY. Välkommen till ett nytt år med spännande utbildning!

THE AMAZING ACADEMY. Välkommen till ett nytt år med spännande utbildning! THE AMAZING ACADEMY KURSER JAN-MAR 2013 Genom vår akademi erbjuder vi kurser och seminarier så att du och din organisation kan komma igång med sociala medier på allvar. Kurserna genomförs antingen på plats

Läs mer

webb.uu.se @emiloberg emil.oberg@uadm.uu.se

webb.uu.se @emiloberg emil.oberg@uadm.uu.se webb.uu.se @emiloberg emil.oberg@uadm.uu.se Behovsanalys rätt och fel Uppsala universitet 100+ fristående institutioner/motsv Självstyrt Svårstyrt 6500 anställda + 5000 medarbetare Projektet behövde kickstartas

Läs mer

Handläggningsordning för förvaltning av IT-system vid Högskolan Dalarna

Handläggningsordning för förvaltning av IT-system vid Högskolan Dalarna Handläggningsordning för förvaltning av IT-system vid Högskolan Dalarna Beslut: Rektor 2012-01-16 Revidering: - Dnr: DUC 2012/63/10 Gäller fr o m: 2012-01-16 Ersätter: - Relaterade dokument: - Ansvarig

Läs mer

Sökmotormarknadsföring

Sökmotormarknadsföring Sökmotormarknadsföring Kenth Johansson kejo@tomegroup.se Bakgrund Sökmotorer Sökmotoroptimering Hitta rätt nyckelord Hur får jag fler klick på min sida i sökresultatet? Genomgång av några verktyg Sökmotorannonsering

Läs mer

Så här kommunicerar vi via sociala medier i Enköpings kommun riktlinjer för tjänstemän

Så här kommunicerar vi via sociala medier i Enköpings kommun riktlinjer för tjänstemän Så här kommunicerar vi via sociala medier i Enköpings kommun riktlinjer för tjänstemän 1 (11) Innehållsförteckning Inledning... 2 Roller och ansvar... 2 Före start: Avtal och förteckning... 2 Språk och

Läs mer

Verksamhetsplan för högskolebiblioteket 2015

Verksamhetsplan för högskolebiblioteket 2015 Verksamhetsplan för högskolebiblioteket 2015 Ur Verksamhetsmål, uppdrag och budget för år 2015: Bibliotekschef Bibliotekschefen ansvarar för att bibliotekets verksamhet bedrivs på ett effektivt och ändamålsenligt

Läs mer

Staffanstorps kommun. Öppen kommentarsfunktion

Staffanstorps kommun. Öppen kommentarsfunktion Staffanstorps kommun Öppen kommentarsfunktion Staffanstorp 2011 lanserade Staffanstorp Framtidens webb Responsiv sajt med öppen kommentarsfunktion Kommentarer kan lämnas av alla medborgare En moderator

Läs mer

Använda sociala medier

Använda sociala medier linköpings universitet Använda sociala medier Råd till dig som arbetar på Linköpings universitet LiU EXPANDING REALITY PRODUKTION: Linda Carlén Hallström, Elin Karlsson och Sara Råsberg. Fotografer: David

Läs mer

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Kommunikationsplan Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Bakgrund Uppdraget för Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) är att under de kommande åren utveckla ett effektivt, framgångsrikt

Läs mer

Sociala medier B2B. KunskapsAvenyn "kunskaps tisdagar" Peter Tilling 2011

Sociala medier B2B. KunskapsAvenyn kunskaps tisdagar Peter Tilling 2011 Sociala medier B2B KunskapsAvenyn "kunskaps tisdagar" Peter Tilling 2011 Peter Tilling konsult i SEMSEO SEMSEO hjälper SME företag hitta nya affärer Utbildar i e-handel, SEO, SEM, sociala medier Fd. rådgivare/konsult

Läs mer

Rutin för användande av webb och sociala medier inom utbildningskontorets verksamheter

Rutin för användande av webb och sociala medier inom utbildningskontorets verksamheter Rutin 2014-10-20 Rutin för användande av webb och sociala medier inom utbildningskontorets verksamheter BUN 2014/1542 Rutinen antagen av Tommy Fabricius, utbildningsdirektör, den 20 oktober 2014. Revideras

Läs mer

Regler för sociala medier i Kungsbacka kommun

Regler för sociala medier i Kungsbacka kommun Sida 1/5 Regler för sociala medier i Kungsbacka kommun Sociala medier och hur de används Sociala medier är kommunikationskanaler i form av nätverk, forum, chattar och bloggar med innehåll som användarna

Läs mer

Sociala medier strategier och affärsnytta för företag

Sociala medier strategier och affärsnytta för företag Sociala medier strategier och affärsnytta för företag Sv. Ingenjörer Sthlm 23/4 Peter Tilling 2011 Peter Tilling Konsult/affärsutvecklare i SEMSEO - SEMSEO hjälper små/medelstora företag med IMF Utbildar

Läs mer