Inledningsord. Innehåll. Johanna Palmér, Vice VD/Informationschef Östsvenska Handelskammaren

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inledningsord. Innehåll. Johanna Palmér, Vice VD/Informationschef Östsvenska Handelskammaren"

Transkript

1 En handelskammare i förändring Verksamhetsberättelse 2010 / Medlemsregister 2011

2 Inledningsord Du håller Östsvenska Handelskammarens verksamhetsberättelse för 2010 i din hand. Liksom rubriken på omslaget vittnar om, förändras Handelskammaren för att ge dig som medlem mer kunskap, mer affärsnytta och fler kontakter. Affärer görs fortfarande människor emellan, även om tekniska hjälpmedel idag underlättar kommunikationen väsentligt. I denna skrift visar vi bredden av en modern Handelskammares verksamhet. Har du som medlem önskemål om hur verksamhetsberättelsen, eller Handelskammaren, kan bli bättre? Kontakta mig gärna, kontaktuppgifter finns på sidan 11. (Omslagsbilden är från invigningen av Kammarforum, en kväll som förgylldes av afrikansk dans med Flamingo Crossing-gruppen från. Foto: Brita Nordholm). Johanna Palmér, Vice VD/Informationschef Östsvenska Handelskammaren Produktion: Innehåll VD har ordet 4 Året i siffror 5 Styrelsen 6 Internationell handel 8 Påverkan 10 Affärsnätverk 12 Kammarforum 14 Kika in på Kammarforum 16 Medarbetare 18 Handelskammarens Årsmöte English Summary 23 Medlemsregister 24 Östsvenska Handelskammaren finns i,,, och Östsvenska Handelskammaren är en privat och politiskt obunden näringslivsorganisation som verkar i Östergötland, Sörmland och på Gotland. Genom Handelskammaren gör de östsvenska företagen sin röst hörd hos politiker och beslutsfattare, och genom våra tjänster och erfarenheter bidrar vi till att skapa bättre möjligheter för våra medlemmar att utveckla sina affärer lokalt, regional och globalt. Verksamhetsberättelse 2010 / Medlemsregister

3 VD har ordet Medlemmarnas affärsnytta i centrum Östsvenska Handelskammarens vision är att vara den självklara partnern för östsvenska företag som vill utveckla sina affärer lokalt, regionalt och globalt. Våra medlemsföretags behov och affärsnytta står i centrum och vi arbetar hårt för att påverka beslutsfattare, skapa mötesplatser och hjälpa till när du och ditt företag vill ut i världen. En aktiv handelskammare i ständig dialog med sina medlemsföretag bidrar till både kunskap och affärsnytta. Under 2010 inleddes ett omfattande arbete för att förnya, modernisera och förbättra Handelskammarens verksamhet med fokus på ett ökat värde i medlemskapet. Arbetet fortsätter under En av de största satsningarna, och ett av de tydligaste bevisen på den nya Handelskammaren, är Kammarforum. I har vi tillsammans med 16 partnerföretag lanserat näringslivets nya mötesplats med konferensoch kontorsmöjligheter. På Kammarforum händer det alltid något, ett affärsmöte, en anställningsintervju, ett frukostmöte, en näringslivslunch eller ett kvällsmingel. Allt för att företagen i vår region ska kunna mötas och utvecklas tillsammans! Vårt mål är att på sikt kunna skapa ett Kammarforum även i, och. Handelskammaren får sakta men säkert även ett nytt utseende. Vi vill vara en attraktiv informations- källa för våra medlemsföretag och satsar därför på en modern, lättillgänglig och informativ webbplats. Även vårt övriga material har fått ett nytt utseende. Men utseendet är bara skalet, det är verksamheten som räknas. Handelskammaren har ett antal strategiska mål för att skapa bästa möjliga förutsättningar för företagen i vår region: att vara ständigt närvarande i det offentliga samtalet, att vara en länk mellan näringsliv och universitet/högskola och att bidra till en ökad export. Det övergripande målet är ökad tillväxt i vår region. Vi har nu avslutat vårt 97:e verksamhetsår och ser fram emot att snart fira 100 år. Handelskammaren har både en lång historia och ett starkt kontaktnät ute i världen. Visste du att det finns över handelskammare runtom i världen, organiserade i världens största affärsnätverk? Verksamheten ser olika ut i länderna men alla arbetar utifrån gemensamma nämnare ökad affärsnytta och ökade affärer för medlemsföretagen. Den första Handelskammaren, som bildades 1599 i Marseille, Frankrike, skapades efter mottot tillsammans är vi starkare. Detta gäller även idag. Ju fler vi är desto starkare hörs vår röst gentemot beslutsfattare och desto mer kraft blir det i affärerna i vårt nätverk. Är du inte medlem? Kontakta mig gärna så berättar jag mer. Välkommen in i ett historiskt sammanhang med framtiden i fokus. Jonas Sjöbom, VD Östsvenska Handelskammaren Året i siffror och 5-årsöversikt Intäkter Medlems- och serviceavgifter Intygs- och carnetavgifter Uppdragsverksamhet Övriga intäkter Summa intäkter Kostnader Personalkostnader Uppdragskostnader Övriga kostnader (inkl. avskrivningar) Summa kostnader Finansnetto Resultat före skatt Finansiella tillgångar 31/ Eget kapital 31/ Investeringar i inventarier Antal medlemmar 31/ Rörelseintäkter Medlems- och serviceavgifter Uppdragsverksamhet Intygs- och carnetavgifter Övriga intäkter Rörelsekostnader Personalkostnader Uppdragskostnader Övriga kostnader

4 Handelskammaren tar ton om regionens framtid Vi är vår egen lyckas smed, lyder ett känt talesätt. Detta gäller även för vår regions utveckling. För att vår region ska utvecklas i takt med storstadsregionerna behöver vi redan nu fundera på hur vi vill att framtiden ska se ut. Infrastruktur och system för kompetensutveckling är två viktiga framgångsfaktorer. Men framtiden ska inte planeras utifrån dagens situation, utan byggas för en framtida, önskad situation! Att vara med och skapa förutsättningar för en långsiktigt framgångsrik och växande region, det är en av Handelskammarens viktigaste uppgifter. Under 2010 har vi skärpt tonen i vårt påverkansarbete, under 2011 trappar vi upp arbetet för att politiker och beslutsfattare ska fatta rätta beslut för framtiden, redan idag. Bengt Assarsson, Styrelseordförande Östsvenska Handelskammaren Handelskammarens styrelse 2010 Bengt Assarsson (ordf) Johan Engström Volvo Construction Equipment AB, Lena Miranda Skill AB, Dot Gade Kulovouri Stockholms-Skavsta Flygplats AB, (v ordf) Jan-Eric Nilsson Rederi AB Gotland, (v ordf) Arne Wallin Holmen Paper AB, (v ordf) Göran Andersson Econova AB, Åby Magnus Axelsson Wedholms AB, Jonas Elfridsson Handelsbanken, Jerry Ericsson Studsvik AB, Lennart Foss NTM, Lars Jagerfelt Saab AB, Henrik Johansson Casimiro E.ON Sverige AB, Mikael Joki Elektronikpartner AB, Jonas Kojan Gotland Promotion, Ann Krumlinde Danske Bank Sverige, Kjell Möller KM International AB, Håkan Schill BT Industries AB, Mjölby Lars-Göran Sjöberg Siemens Industrial Turbomachinery AB, Finspång Lennart Spjuth SSAB Oxelösund AB, Oxelösund Christina Stark Väderstad-Verken AB, Väderstad Matthias Trygg Netadmin Systems, Erik Zetterlund Oxelösunds Hamn AB, Oxelösund communication Verksamhetsberättelse 2010 / Medlemsregister

5 INTERNATIONELL HANDEL Bättre stöd för företag som vill lyckas internationellt Östsvenska Handelskammaren har lång erfarenhet av att arbeta nära regionens företag i frågor om export och internationell handel. Med expertkunskap inom dessa områden erbjuds konsulttjänster som hjälper medlemmarna att utveckla sina affärer, såväl lokalt som regionalt och internationellt. Det finns mycket att vinna på att vara väl förberedd när man ska ge sig in på en ny marknad. Handelskammaren hjälper medlemmarna att kartlägga tillväxtmöjligheter och affärschanser. Det finns handelskammare världen över. Med hjälp av det nätverket kan företagen lotsas till den spetskompetens som behövs i just deras projekt. Kompetensen kan vara konsulter på andra handelskammare, ambassader eller exportrådskontor. Men även lokala affärskonsulter. Under 2010 har fokus legat på att bli ännu bättre och erbjuda medlemmarna nya tjänster. Allt från listor på möjliga affärskontakter till mer avancerade konsulttjänster. Tjänsteexporten växer Företagen i regionen har skiftande verksamheter och många arbetar redan internationellt. Det finns allt från stora industrier som i stort sett lever på export, till små innovationsföretag. Exporten av tjänster ökar också. Utrikeshandel är alltså inte bara något för den tillverkande industrin. Oavsett vad man producerar så gäller det att vara väl förberedd. Handelskammaren hjälper företagen att agera rätt på olika marknader. Global Eyes ökar konkurrenskraften Global Eyes är ett projekt som, förutom att öka företagens konkurrenskraft, även ska stärka deras position på den internationella marknaden. Projektet genomförs i samarbete med Handelskammaren Mälardalen och andra aktörer med specifik kompetens inom internationalisering. I Östsvenska Handelskammarens område har 175 företag deltagit i olika aktiviteter. 138 företag har medverkat i seminarier om marknaderna i Brasilien, Indien, Lettland, Norge, Tyskland, Förenade Arabemiraten och Frankrike. Det har även arrangerats resor och möten med potentiella affärspartners i Ryssland, Lettland, Tyskland och Norge. Kompetens för Tillväxt underlättar internationalisering I projektet Kompetens för Tillväxt gjordes under 2010 en förstudie för att undersöka företags inställning till och behov av samarbete med högskolor. Studien visar att företag generellt är positiva och vill samarbeta. Det är dock få som gör det på grund av att det finns vissa barriärer mellan företagen och skolorna. Under 2011 startar ett projekt med syfte att överbrygga barriärerna och med konkreta insatser höja företagens kompetens både lokalt och internationellt. Från hemmaplan kan vi med konsulttjänster stötta företagen på olika sätt. Internationell handel: Viktiga händelser 2010 l Projektet Kompetens för Tillväxt lanserades genom en förstudie l Sju landsseminarier anordnas inom Global Eyes l Fyra affärsresor genomfördes till Lettland, Ryssland, Tyskland och Norge Camilla Lejon vill inspirera till utlandssatsningar Utrikeshandelschef Camilla Lejon har en vision. Hon vill att alla företag som vill ut på den internationella marknaden först ringer till Handelskammaren. Gör de det får de tillgång till ett enormt kontaktnät. Med tillgång till ett så stort nätverk som Handelskammaren har blir det givetvis enklare att göra utlandsaffärer. De företag som vill komma ut internationellt kan få mycket hjälp. Från hemmaplan kan vi med konsulttjänster stötta företagen på olika sätt. Det handlar inte bara om att förmedla affärskontakter. Vi kan även hjälpa dem som vill ha ett bollplank eller en samarbetspartner, säger Camilla. Inspirera till att våga satsa Det gäller att få ut så mycket som möjligt av satsat kapital. Ett företag som spenderar flera hundra tusen kronor på en mässa vill att allt ska bli rätt. Handelskammaren kan ge råd och stöd före och efter arrangemanget. Enligt Camilla är intresset från medlemmarna stort. Det är många som hör av sig till oss. Vårt mål är dock inte bara att informera dem som bestämt sig för att satsa. Vi vill även inspirera andra till att våga ta steget att satsa på utlandet. Det handlar också om att få företag att satsa på andra marknader än Europa. Stöd att snabbt komma utomlands Det är främst små och medelstora företag som kommer till Handelskammaren. De större företagen har oftast en organisation för att hantera utrikeshandeln. De kan dock fungera som förebilder för de mindre företagen. För små företag handlar det ofta om att snabbt komma ut på den internationella marknaden för att överleva. Där hjälper vi gärna till, inte minst genom att förmedla inspiration från företag som redan tagit klivet, avslutar Camilla. q 8 Verksamhetsberättelse 2010 / Medlemsregister 2011 Verksamhetsberättelse 2010 / Medlemsregister

6 PÅVERKAN Ett rejält kliv framåt i näringspolitiska frågor Östsvenska Handelskammaren är medlemmarnas röst mot politiker och andra beslutsfattare. Genom aktiv opinionsbildning skapas goda förutsättningar för företagandet i regionen innebar en tydligare satsning på näringspolitiska frågor. Medlemmar i Handelskammaren är med och påverkar politiker och beslutsfattare i sådant som är viktigt för företagens framgång. Under 2010 har ett stort steg framåt tagits i centrala frågor. Det handlar i första hand om infrastruktur och kompetensförsörjning. Men även regionalisering, energifrågor och att medverka i den näringspolitiska debatten står högt på dagordningen. Handelskammaren är en politiskt obunden organisation och diskuterar inte skatter och avgifter. Fokus ligger på sådant som är möjligt att påverka och besluta om på regional och lokal nivå inom regionen. Näringspolitiskt program presenterat Den största händelsen under 2010 var att ett näringspolitiskt program togs fram med övergripande riktlinjer för lokalt viktiga frågor. Under året åkte representanter för Handelskammaren runt i regionen och presenterade programmet under den näringspolitiska turnén Mitt i Näringslivet. Programmet innehåller punkter som är centrala för regionens utveckling. Som exempel kan nämnas kommunsammanslagningar av och samt och Oxelösund. Bra infrastruktur gynnar regionen En väl fungerande infrastruktur är avgörande för regionens utveckling. Av den anledningen har bland annat kommunalråden i och uppvaktats i flygplatsfrågan. I det näringspolitiska programmet lyfts även frågan om att privatisera hamnarna i och Oxelösund upp. Dessutom måste Gotland få behålla flera snabba förbindelser med fastlandet. Det är också viktigt att kollektivtrafiken i regionen samordnas för att underlätta arbetspendling. Kompetensförsörjning centralt för företagen Tillgången till välutbildad personal är grundläggande för att näringslivet ska fungera. Under 2010 har därför insatser gjorts för att underlätta och öka samarbetet mellan högskolor, universitet och små och medelstora företag. För att konkret kunna påverka möjligheterna till bra kompetens är Handelskammaren bland annat involverad i projektet Trampolinen. Där kan företag adoptera en högstadieklass för att väcka intresse för de arbeten som företagen erbjuder. Vi är politiskt obundna och inte knutna till någon arbetsgivarorganisation eller något fackförbund. Påverkan: Viktiga händelser 2010 l Genombrott i flygplatsfrågan i Östergötland l Projektet Kompetens för Tillväxt i Sörmland l Den näringspolitiska turnén Mitt i Näringslivet Påverkan viktigt för Bengt Assarsson Enligt Östsvenska Handelskammarens ordförande Bengt Assarsson är den största medlemsnyttan att man medverkar till att sätta fokus på svaga områden inom regionen, exempelvis infrastrukturen. Man bidrar även till samarbeten inom utbildning, arbetsmarknad och turistnäring. Bengt menar att Handelskammaren har en trovärdighet som är till stor nytta när man ska påverka näringspolitiskt viktiga frågor. Vi är politiskt obundna och inte knutna till någon arbetsgivarorganisation eller något fackförbund. På så sätt är vi en naturlig länk mellan näringslivet och beslutsfattarna. Debattartiklar ger genomslag En viktig roll för Handelskammaren är att väcka frågor och skapa debatt. Under 2010 har det skett genom det näringspolitiska programmet och ett stort antal debattartiklar. Vi tar en tydligare roll i näringspolitiken eftersom vi ser att det finns utrymme för det. De debattartiklar som vi har producerat har lett till massor med kommentarer på insändar- och ledarplats. Jag tror att debatt skapar utveckling, så det är givetvis mycket positivt, fortsätter Bengt. Bra dialog mellan företag och politiker Att sticka ut hakan tycker Bengt är naturligt för en handelskammare. Att lyfta fram obekväma sanningar och kontroversiella frågor, exempelvis om kommunsammanslagningar, skapar dialog mellan olika parter. Det viktigaste vi har uppnått under 2010 är enligt mig ett genombrott i flygplatsfrågan /. Turnén med Mitt i Näringslivet skapade också många bra samtal mellan företag och politiker. Jag tror att dessa frågor kommer att fortsätta vara centrala framöver, liksom sådant som rör regionbildningar. q Verksamhetsberättelse 2010 / Medlemsregister

7 AFFÄRSNÄTVERK Affärsnätverken populärare än någonsin Östsvenska Handelskammaren har flera mötesplatser där medlemmarna kan träffas för att utbyta kunskaper, bygga relationer och nätverka. Mötesplatserna är både fysiska och digitala och ger medlemmarna ökade möjligheter och bättre förutsättningar att göra affärer. Handelskammarens affärsnätverk fortsätter att attrahera ledare från de regionala företagen. I dag finns det fyra nätverk med medlemmar i varje. Två av dessa startades under 2010, nämligen nätverket Chef samt Styrelsenätverket. Nätverken har träffats sex till åtta gånger under året för att utbyta erfarenheter och bli vassare i affärsbeslut. Ett par gånger har det även genomförts gemensamma inspirationsträffar för alla nätverk. I samband med dessa har en aktuell och intressant talare bjudits in. Under 2010 hade nätverken besök av såväl bryggeridirektören Jens Spendrup som Sjöfartsverkets generaldirektör Ann-Catrine Zetterdahl. Kraft nätverket för kvinnliga beslutsfattare Nätverket Kraft är till för kvinnliga företagsledare, chefer, egenföretagare samt styrelse- och ledningsgruppsledamöter. Nätverket tar upp frågor om ledarskap, företagsledning, styrelsearbete och karriär. Men också hur man kombinerar företaget med familj och fritid. Varje träff har ett aktuellt och i förväg bestämt tema. Mycket tid ges också för diskussioner. Morgondagens ledare möts i Next Next har funnits i åtta år och är nätverket för ledare i åldrarna 25 till 40 år. Det kan till exempel vara unga chefer, projektledare eller konsulter. Gemensamt för alla är att de bedöms ha en stor potential att kunna få höga befattningar i näringslivet. Nätverket har under året diskuterat strategiska problem och ledarskapsfrågor. Samtidigt har man fått chansen att träffa dagens företagsledare. En av nätverksträffarna har även handlat om svåra samtal, som till exempel vid uppsägningar eller dåliga prestationer. Chef för rutinerade företagsledare Chef-nätverket startades under Det vänder sig i första hand till företagsledare som varit med ett tag och fått viss erfarenhet. Nyckelord är affärsdrivande strategiska beslutsfattare. Nätverket tar bland annat upp frågor om ledarskap, affärsutveckling och företagsledning. Styrelsenätverket lär sig allt om styrelsearbete Styrelsenätverket föddes 2010 ur Handelskammarens styrelseutbildning. Många som gått utbildningen ville fortsätta att träffas för att diskutera styrelsearbete, företagsstyrning och affärsutveckling. Under 2010 hölls det för övrigt fyra styrelseutbildningar, fler än någonsin tidigare. Exempelvis hölls det för första gången en sådan utbildning i. Vår utmaning framöver är att få en bättre spridning på nätverken och deras deltagare. Affärsnätverk: Viktiga händelser 2010 l Styrelsenätverket bildades l Affärsnätverken fick en gemensam arena via inspirationsträffarna l Styrelseutbildningen lanserades i Anna Axelsson För Helene Engström är nätverkande centralt Intresset är stort från företagsledare och andra som vill vara med i något av Handelskammarens nätverk. Många inser fördelarna med branschöverskridande kontakter och erfarenhetsutbyten. För en ledare är det ofta ensamt på toppen. Därför behövs det nätverk där man får tillfälle att träffa andra som är i samma situation. Det är också något som många säger lockar dem till nätverken. Man vill få kontakt med människor med gemensamma beröringspunkter för att få idéer och stöttning. Andra anledningar som medlemmarna uppger är att de vill få inspiration, nya infallsvinklar och inblick i andra företag, säger Helene Engström, ansvarig för affärsnätverk och utbildning (fram till 1 mars 2011, därefter tar Anna Axelsson över). Tillfälle att synas Nätverksmötena hålls ofta ute hos medlemsföretagen. Det ger möjligheter att få komma in på företag som man annars inte har tillträde till. Det ger också företagen en chans att synas. Under 2010 möttes exempelvis Kraft-nätverket på företaget ALcontrol i. Och Styrelsenätverket har träffats i Oxelösunds hamn för att diskutera strategier och styrelsearbete, fortsätter Helene. Behoven styr nätverken Nätverken startas ofta utifrån ett behov hos medlemmarna, som Styrelsenätverket. Marknadsföringen sker via de vanliga kanalerna, men även genom mun-tillmun-metoden. De som tycker att det är roligt och givande berättar för andra om nätverken, som på så sätt fortsätter att växa. Vår utmaning framöver är att få en bättre spridning på nätverken och deras deltagare. Framförallt vill vi att nätverken växer i Sörmland. Även fortsättningsvis ska vi erbjuda högaktuella program med intressanta ämnen och gäster, avslutar Helene. q Verksamhetsberättelse 2010 / Medlemsregister

8 KAMMARFORUM Kammarforum en världsnyhet i! Som första handelskammare i världen har Östsvenska Handelskammaren startat en unik mötesplats för sina medlemmar. I Kammarforum kombineras kontor med möjligheter till konferenser, mässor och givande möten. Forumet smygöppnade 1 januari 2011 och intresset från medlemmarna är stort. Kammarforum finns i Handelskammarens nya lokaler på Dalsgatan 13, mitt i centrala. Det är en ny mötesplats för medlemmar och andra intressenter i regionen. Här kan företag träffas på en neutral arena för att utbyta idéer och umgås under lättsamma former. Syftet är att öka medlemmarnas affärsnytta. Flexibla lokaler som lätt kan anpassas Idén till Kammarforum föddes ur ett behov av en mötesplats i regionen. I såväl styrelsen som bland medlemmarna fanns det en vilja att skapa en plats där företag kan träffas på ett naturligt sätt. Under 2010 har tankarna fått konkret form. Möten med arkitekter och möbelleverantörer har resulterat i flexibla lokaler som lätt kan anpassas efter medlemsföretagens behov. Hög servicegrad för alla typer av arrangemang Kammarforum är en lättillgänglig mötesplats mitt i regionen. Men det finns även möjligheter att utnyttja lokalerna på andra sätt. Det går att hyra arbetsplatser på kortare eller längre tid. Det finns till och med möjlighet att flytta hela sin verksamhet till Kammarforum. I forumets lounge går det att anordna minimässor, seminarier och andra evenemang. Servicegraden är hög. Företagen har tillgång till såväl trådlöst nätverk som konferensutrustning och personal som hjälper till vid behov. Öppettiderna är flexibla och kan anpassas efter företagens önskemål. Partners får ut mest Alla medlemmar är välkomna till Kammarforum för att träffas. För att kunna utnyttja mötesplatsen fullt ut krävs det dock att man har ett så kallat partnermedlemskap. I dagsläget är det arton företag som har detta. Man kan välja grad av medlemskap beroende på vad man vill få ut av det. Som partner har man stora möjligheter att påverka Kammarforums fortsatta utveckling. Ett hem utanför hemmet Förhoppningen är att Kammarforum ska bli medlemsföretagens naturliga mötesplats i regionen. Mycket energi har lagts ned på att skapa en hemtrevlig miljö som ger en känsla av att man är hemma, trots att man är borta. Det ska vara ett naturligt hem för medlemmarna när de är på besök i. Som medlem är det bara att komma in och känna sig som hemma. Kammarforum: Viktiga händelser 2010 l Invigningen lockade mer än 150 deltagare l 18 partnerföretag stöttar Kammarforum och använder lokalerna för sin egen affärsnytta l Regionens näringsliv har fått en ny mötesplats Annika Bornström slår ett slag för mötet Annika Bornström är verksamhetsansvarig för Kammarforum. Hon menar att satsningen är ett konkret exempel på ökad medlemsnytta. Det största värdet är att det finns en plats där det skapas möten mellan människor. Som medlem är det bara att komma in och känna sig som hemma. Kammarforum är en plats där det är lätt att träffa andra och skapa kontakter. Vi har redan sett konkreta exempel på partnerföretag som har inlett samarbeten på detta sätt. Till exempel finns det företag som tillsammans arrangerar kostnadsfria seminarier för Handelskammarens medlemmar, berättar Annika. Tillgång till alla medlemmar Den som utnyttjar Kammarforum får tillgång till ett stort och värdefullt nätverk. Man möter många företag i regionen som är verksamma inom en bred nisch av branscher. Det finns flera konkreta fördelar med att bli partner. Bland det som erbjuds finns exempelvis kostnadsfri juridisk rådgivning en förmiddag i veckan. Dessutom får man tillgång till Handelskammarens alla medlemmar genom utskick av inbjudningar till seminarier och andra aktiviteter. Medlemmar får även förmånliga priser när de vill hyra lokaler, säger Annika. Fritt fram att komma med idéer När Annika kom in som verksamhetsansvarig hade planeringen av Kammarforum redan pågått en tid. En av hennes första uppgifter blev att skapa en flexibel och trevlig miljö för medlemsföretagen att mötas i. Och intresset är stort. Den officiella invigningen den 1 februari 2011 drog närmare 150 personer. Vi fortsätter arbetet med att utveckla mötesplatsen så att den passar alla medlemmar. Det är fritt fram att komma med idéer om hur verksamheten ska se ut framöver. q Verksamhetsberättelse 2010 / Medlemsregister

9 Välkommen att kika in hos oss på... För alla möjliga möten med din affärsnytta i fokus Vi på Östsvenska Handelskammaren vet hur viktigt det är med bra mötesplatser. Särskilt om man befinner sig på bortaplan eller söker en neutral plats att träffas på. Därför skapade vi Kammarforum en mötesplats med din affärsnytta i fokus. 3) Har du behov av en tillfällig arbetsplats för längre eller kortare tid? Det finns också här. I direkt anslutning till arbetsplatserna finns dessutom ett antal mindre rum perfekta för att genomföra intervjuer, per telefon eller i personliga möten ) Kammarforum erbjuder både medlemmar och andra företag professionella möteslokaler mitt i, mitt i det östsvenska näringslivet. Här finns bland annat en stor affärslounge, utmärkt för såväl informella möten som större sammankomster. En plats där du kan skriva din rapport eller koppla av en stund och titta i dagens tidningar. 2) Har du en ny produkt som ska presenteras för säljkåren eller en kund, planerar du ett seminarium eller en intern workshop och dina egna lokaler inte passar för ändamålet? Då erbjuder Kammarforum en lösning. Här finns allt från fullt utrustade konferensrum till lite enklare mötesrum som kan möbleras för dina behov. 4) Så varför inte lägga ditt nästa möte på Kammarforum i? Vi lovar att ge dig bästa möjliga förutsättningar till ett framgångsrikt och lyckat möte. Bilden är från invigningen 2011 det händer alltid något spännade på Kammarforum. Välkommen! Vill du veta mer? Kontakta Annika Bornström, på telefon eller via e-post: För bokning: , Du är också välkommen att titta in till oss på Dalsgatan 13 i! Våra konsulttjänster Vi hjälper våra kunder att skapa resultat genom att matcha uppgift med person, strategi med ledarskap och verksamhet med organisation. Det gör vi inom områdena Rekrytering, Talent Management, Verksamhetsutveckling och Board and Executivetjänster. Kontakta oss gärna om du vill veta mer: Louise Giljam Robert Polstam Mikael Hultberg

10 Medarbetare Jonas Sjöbom VD Tel: e-post: Eva Borgström ATA-carneter och handelsdokument Tel: e-post: Inge Jensen Utrikeshandelsrådgivning, besiktningsoch värderingsmän Tel: e-post: Johanna Palmér / Vice VD/Informationschef Tel: e-post: Annika Bornström Kammarforum Tel: e-post: Fia Jerdhaf Marknadskommunikation Tel: e-post: Roland Albinsson / Informationsassistent Tel: e-post: Helene Engström Nätverk och utbildning Tel: e-post: Linda Jutberger Projektkoordinator Tel: e-post: Marina Andersson Utrikeshandelsrådgivning och internationella projekt Tel: e-post: Anitha Hermansson ATA-carneter och handelsdokument, ekonomi Tel: e-post: Camilla Lejon / Utrikeshandelschef Tel: e-post: Bengt Assarsson Näringspolitisk talesman Tel: e-post: Christina Holmqvist Trampolinen ett projekt för skola och näringsliv Tel: e-post: Johannes Mattisson Utrikeshandelsrådgivning och Internationella projekt Tel: e-post: Här hittar du svenska handelskammare i utlandet och utländska handelskammare i Sverige Anna Axelsson Ansvarig Affärsnätverk Tel: e-post: Anne Sternlid Handelsdokument Tel: e-post: Bakre raden fr v: Inge Jensen, Eva Borgström, Christina Holmqvist, Johannes Mattisson, Camilla Lejon, Anne Sternlid, Jonas Sjöbom, Anitha Hermansson. Främre raden fr v: Annika Bornström, Linda Jutberger, Johanna Palmér, Mona Firoozpour (praktikant), Roland Albinsson, Marina Andersson, Fia Jerdhaf. Ej med på bild: Bengt Assarsson och Anna Axelsson.

11 Handelskammarens Årsmöte och Näringslivsfest 2010 en succé i samarbete med s universitet. Bild 1. Jonas Sjöbom, VD Handelskammaren (tv) och Jan-Åke Jonsson, VD Saab Automobile. 2. Universitetet demonstrerade ett virtuellt obduktionsbord, vilket rönte stort intresse bland besökarna. 3. Middagen, med ett 100-tal sittande gäster, hölls på Campus Kåkenhus, med utsikt över Strömmen. 4. Jan-Åke Jonsson, VD Saab Automobile, berättade om tunga resan med Saab under Värdföretag för Handelskammarens Årsmöte 2010 var s universitet. 6. Efter seminarieprogrammet var det ett uppskattat champagnemingel. 7. Dagen och kvällen förgylldes av ett antal kända personer, samtliga gestaltade av imitatören Göran Gabrielsson. Foto: Fredrik Schlyter

12 Bank, försäkring och fastighetsförmedling. Det hänger liksom ihop. Tel , lansforsakringar.se/ostgota Direktflyg till lågpris. Nearly 100 years of serving companies The Chamber of Commerce of East Sweden covers three counties, which combined have more than 750,000 inhabitants and 70,000 companies. The impressive infrastructure in the area includes six airports, three ports and some ten motorways and European highways. The competitiveness of the region is strong. Fler än 50 resmål i hela Europa. With its 97th year of activity behind it, the Chamber of Commerce of East Sweden is making preparations for the next 100 years in the service of our members. Perseverance is important to successfully effect change. In 2009, a new, strong and future-oriented strategy was adopted by the Board. The implementation of that strategy has continued during The creation of value and benefits for the organisation s members has the highest priority, in addition to further strengthening the involvement of members. Influencing key issues for the business community One of the main tasks of the Chamber of Commerce of East Sweden is to ensure that the right decisions are made by public authorities and politicians. The Chamber of Commerce s prioritised areas of influence are infrastructure and competence sourcing. International and regional network The Chamber of Commerce of East Sweden is part of the world s largest business network consisting of 14,000 chambers of commerce. Colleagues in Sweden and throughout the world together have comprehensive expertise in the area of trade and commerce. The organisation provides advice in connection with application for development aid and advisory services for export. At the same time, we helps to open doors and offer assistance in processing commercial and customs documents. The Chamber of Commerce of East Sweden also hosts high-quality business network aimed at promoting knowledge exchange and the creation of valuable contacts. The Chamber of Commerce function as a natural meeting place! For detailed information in English please contact us by phone or by mail

13 A A2b Electronics AB ABECE AB Enstaberga Absorbest AB Kisa Acte Solutions AB Solna ActiPro AB Adixen Scandinavia AB Adwizor in HR Advokatfirman Delphi i Östergötland AB Advokatfirman Delphi i Östergötland AB AH:s Group AB Medlemsregister 2011 Aktiebolaget Gense Aktiebolaget Idesta Kök Aktiebolaget Konservkompaniet ALcontrol AB Alfa Laval Tumba AB Alltransport i Östergötland AB ALMI Företagspartner Gotland AB ALMI Företagspartner Stockholm Sörmland AB ALMI Företagspartner Östergötland AB ALSTOM Power Sweden AB Alvenius Industrier AB Améliorer Utvecklingspartner AB American Express Business Travel AMT Communication Anatomic SITT AB Angland Elteknik AB Vikbolandet Anglesjö Utveckling AB Anne-Lie Ahlqvist Arenabolaget i AB Arenius Schröder & Besterman AB Ariom Reklambyrå Ariom Reklambyrå AB Arkitektgruppen GKAK AB ASM Foods AB Mjölby ASSALUB AB Åtvidaberg Associ8 Mangement Consulting AB ATILLÖ KB Oxelösund AudioGraph AB Auto Partner BL AB Automationscenter & Bråvalla Elteknik AB Awapatent AB Aviatic Förlag AB Axdos AB Vingåker B ba.ks & co revision AB Baltic Network BeEQ- Ledarskap och föräldraskap Bengt Assarsson Konsult Bergströms Tivoli AB, Jan Besiktningsman Anders Olsén Besiktningsman Barbara Beck-Friis Åtvidaberg Besiktningsman Claes-Henrik Österlind Besiktningsman Fräs Erik Andersson Besiktningsman Håkan Johansson Linghem Besiktningsman Håkan Walldén Besiktningsman Karl-Otto Krautmeyer Besiktningsman Lennart Jaeger Besiktningsman Madeleine Odelstierna Strängnäs Besiktningsman Per Thor Best Western Princess Bilcenter Augustsson & Anderzon AB Billerud Skärblacka AB Skärblacka Biovelop AB Kimstad Björkman Försäljnings AB, L & K Bohlin & Thörnholm Advisory Partners HB Borin AB Borox International AB Oxelösund BOTAB AB Strängnäs Boxholms AB Boxholm

14 Bra Relationer Brink AB, Förnicklingsfabriken Brodd Sweden AB BT Europe AB/BT Products AB Mjölby Bultsvetsteknik AB Byggmontage AB Byråkreativ Design & Kommunikation Byrån i C C.N.S. Systems AB Café Bar Sverige AB Åby Calix AB Calluna AB Camfil International AB Trosa Camfil Svenska AB Österbymo Candor Sweden AB Carbex AB Vadstena Carpenter Powder Products AB Torshälla Casall Sport AB CBX Tradeinvest AB Cedergrens Mekaniska Verkstad AB Klintehamn CEI-Europe AB Centralbolaget för Kemiska Industrier AB Cesium AB Katrineholm Cewe Instrument AB CGTEC AB Åkers Styckebruk ChargeStorm AB Chopp Event AB Clarion Collection Hotel Bolinder Munktell Clear Edge Sweden AB Högsjö Clear Management AB Coachway AB Cojn Columbusmaskiner AB CoM kognitiv samtalsbehandling Communicare Coor Service Management Industriservice AB Finspång Cybercom Sweden West AB D Danske Bank Danske Bank Danske Bank Danske Bank Danske Bank Finspång Danske Bank Mjölby Danske Bank Danske Bank Åtvidaberg Danske Bank Kisa Danske Bank Boxholm Dantherm Air Handling AB Söderköping Dataliner AB Dataservice i AB Dataton Utvecklings AB Deloitte AB Demerx i Kinda AB Kisa DHL Global Forwarding AB Duo Fotografi AB Vetlanda E E.ON Sverige AB Eagle Burgmann Sweden AB Econova AB Åby ED Bygger drömmar AB Edelbergs Fastighetsbyrå AB Norsholm Eget Förlag Sverige AB EIS by Semcon AB Elekta Instrument AB Elektro Termo Storkök AB Åtvidaberg Elite Grand Hotel Elmacron AB Elmsåholm AB Söderköping ephiós ab Rejmyre EQ pack AB Erhagen & Frank AB Erichs Communications AB Ericsson AB Katrineholm Erik Träff AB Ernst & Young AB, Näringslivscentra Öst

15 Escaler Consulting ElektronikPartner AB Energi och Miljö AB Fabriksförening Marknadsföring AB -Kuriren AB Essio AB Etablering AB Eurosafe Sweden AB Gnesta EWAB Engineering AB Vadstena extema ab Vikbolandet F F & B Sweden AB FACTUM Elektronik AB FB Kedjor AB Fejmert Mixer AB Fergin Sverige AB Fiberweb Sweden AB Finess Hygiene AB Kisa Firma Karola & Peter Reuterström Fiskeby Board AB Fleximark AB FLIR Systems Polytech AB Fonus Öst Forsbecks Eftr. Aktiebolag Skänninge Foster Wheeler Energi AB Freudenberg Household Products AB Fuji Autotech AB Föreläsare & författare Inger Hansson AB Föreningen Framtidsfrön FöretagsFörmedlingen AB G G System Åby Gaia System AB Geodis Wilson Sweden AB GLn-Produkter AB Vadstena Globus TT AB Gnistra Kommunikation AB Godman Biluthyrning AB Gotland Promotion AB Gotlands Gummifabrik AB Hemse Gotlands Snus AB Romakloster Gotlands Stuveri AB Gotlandsakademin AB Gotlandsbyggen AB Snickerifabriken Hemse Gotlandsflis AB Klintehamn Gotlandspress AB Grant Thornton Sweden AB Grant Thornton Sweden AB Grant Thornton Sweden AB Greencarrier Sweden AB Greiff Industrimiljö AB Gulf Star Oil Leaw AB Gullbergs Kontorscenter AB Gunnebo Gateway AB Göta VindInvest AB Söderköping H H. Folke Sandelin AB (HFSAB) Handelsbanken norrkoping_drottninggatan Handelsbanken Handelsbanken Handelsbanken Handelsbanken Handelsbanken Handelsbanken Regionbanken Östra Sverige Hansson, Elof HANTERA media Sverige AB Hawk International HB Hemi Sportswear AB Henkel Adhesive Technologies Norden AB nationalstarch/ Hexagon Metrology Nordic AB Holistic Sverige AB Holmen Paper AB Holms Industri AB Hooked on Nature House in the sun Scandinavia AB HTC Sweden AB Söderköping Hyresbostäder i AB

16 Håmex Hårdmetallverktyg AB I I A Control AB ICS Trading AB IKANO Fastighets AB Illustrera Mera Lotorp Image Systems AB Impact Coatings AB Incipio Development Industri Annonsbyrå AB Industriellt Utvecklingscentrum Östergötland AB Finspång Industrikompetens i Östergötland AB Infonova Sweden AB Ingenjörsfirma J Fagerlund Aktiebolag Innostrat Consulting Innovativ Vision AB International Aluminium Casting, AB Investkonsult Sweden AB ITA Utveckling AB IT-Hantverkarna J J&J Performance AB Jalmarson-Thias AB JCI Jeanette Lindström Consulting JF Export Johansson & Nilsson Engineering Aktiebolag Åtvidaberg Johnson Controls Systems & Service AB Jonsson & Stenvall Produktionförlag AB /Texttanken Västerås jooslo consulting Jönsson Novabolagen AB K Kajpen Invest AB Kallerstadgruppen Kasting Advisor AB KeePlastics AB Kilenkrysset AB Strängnäs Kinnarps AB KM International AB Know IT Business Consulting AB KPMG AB KPMG AB KPMG AB Kreatel Communication AB Kuehne & Nagel AB L LadiesTee AB Vrena Lamiflex AB Lantmännen Agroetanol AB Lantmännen ek.för LarsLap Produktion AB LARSON Tools i AB Flen Lecora AB Vadstena Leine & Linde AB Strängnäs LFV Aviation Consulting AB Liljedahl & co, Utsiktsbyggarna AB Mjölby LIMO Linatex-Molystria AB City Airport s City AB s Kommunala Fastigheter AB s Resebyrå AB s Träförädlings AB Linser o Bågar i AB LL41 Trading House AB Logica, Loke Finans & Försäkring AB LTB Kompetens AB Lundbergs, Fastighets AB L E Lutz Läsker Översättning och Konsult Luvata Sweden AB Finspång Luvata Söderköping AB Söderköping Lämneå Bruk AB Ljusfallshammar Länsförsäkringar Södermanland Lärande i Östergötland AB M M.A.S.A.K. Maskiner Aktiebolag Mjölby MaintTech Marketing & Muffins AB

17 Markus Reklambyrå AB MarMan Consulting HB Ljungsbro Maskinia AB Mattssons Fastighetsutveckling AB MAVAB AB Mariefred Mema Ledningspartner AB Mercuri Urval AB Merx Svenska AB Michael Wulff Affärsrådgivning AB Miljöteknikcentrum i Östergötland AB Miltronic Scandinavia AB MINAB U. Karlsson AB Mjärdevi Företagargrupp Mjärdevi Science Park AB Modellteknik AB Momento, AB Flen Mongara Öst AB Mättjänst AB Munktell Science Park MälarChark AB Mälarplast AB N NAF AB Nammo Vingåkersverken AB Vingåker Netadmin Systems Nike Hydraulics AB Niras Sweden AB NOBLESSA Sverige AB Norcoat AB Nordea Nordea Nordea Nordfarm Maskin AB Nordhs Borstfabrik AB Nordic Spice AB Nordkalk AB Lärbro NordPlan Inredningar AB Nordströms Mekaniska AB, Arne Nordtrade KB Norins Ost AB Airport AB Science Park AB Timber AB s Hamn och Stuveri AB s Symfoniorkester s Tryckeri AB Norstel AB Noss AB Nya BOND reklambyrå AB Näringslivscentrum i Åtvidaberg AB Åtvidaberg O O.S. Björkman & C:o aktiebolag Ocean Modules Sweden AB Åtvidaberg OJOP Sweden AB Ostspecialisten i Östergötland AB Otto Bock Scandinavia AB Outokumpu Nordic AB Outokumpu Stainless AB Torshälla Outokumpu Stainless Tubular Products AB Torshälla Oxelö Energi AB Oxelösund Oxelösunds Hamn AB Oxelösund P Pallet Runner AB Boxholm Paragera HB Parken Zoo i AB Parts Consumer Electronics Sweden AB Pax Electro Products AB Hälleforsnäs Pedersen & Partners AB Loftahammar Pernling Konsult Personalinvest PfG of Sweden AB PGK Service AB Finspång PharmaCell AB Pir in Sweden AB PIVAB Machinery AB Kolmården PME Predictive Maintenance Engineering AB Vikbolandet PNM-Plåt AB Torshälla Poolia Öst AB Porsmarker Konsult KB Powerbox AB Gnesta

18 Presto Brandsäkerhet AB Katrineholm Processpumpar AB Prodelox AB Profeel AB Proffice Sverige AB Proffice Sverige AB ProGro AB Torshälla Proplate Oxelösund AB Oxelösund Proxitron AB Pysslingen Förskolor och Skolor AB PwC PwC PwC Q Qbena AB Quality Hotel Ekoxen Qvarnen Konferens AB R R.Å.D i Sverige AB RE Fastigheter Rederi AB Gotland Rejmes i Bil AB, Tage Resia Ringqvists Tryckeri AB Rodeco AB Åtvidaberg RTL Ekonomi & Revision AB RTS Holding AB Rundgren Utbildning & Konsult AB Rune Tigerstad AB S Saab AB Saab Automobile AB, Distributionscenter Saab Dynamics AB Saab Dynamics AB Saab TransponderTech AB San Sac AB Sandells Revisionsbyrå SAPA Heat Transfer AB Finspång Scandinavian Horndahl Trading AB Scandinavian Manufacturing SCAMA AB Väderstad Schenker AB Schianders Intersped AB Scopex Consulting AB Linghem SE Wheel & Forks AB SEB SEB SEB Sectra AB Semantix Eqvator AB Sempre Consulting AB Senga Gruvan AB Sensus Studieförbund SHC Byggservice AB Siemens Industrial Turbomachinery AB Finspång SinterCast AB Katrineholm SITT Scandinavia AB Torshälla Skill Scandinavia AB Skogs- och finansförvaltningen Slottsvakten Fastigheter KB SMF Skylt AB SMIL Sodexo Facilities Services AB Sogeti AB Sogeti Sverige AB Sonoco-Alcore AB Sparbanken Rekarne Sparelaxcenter i SPM Instrument AB Strängnäs SSAB EMEA AB Oxelösund Stafsjö Valves AB Stavsjö Statens Väg och Transportforskningsinstitut, VTI Steningegruppen Sterisol AB Vadstena Stiga Sports AB Stockholm Skavsta Flygplats AB Strategic Business Consulting Sweden AB Structor Miljöteknik AB Strömma Sweden AB Studiefrämjandet Östergötland Studsvik AB (publ) Styra AB

19 Stångåstaden AB Sune Karlsson Management Consulting AB Sunstrip AB Finspång Supply Value Sweden AB Nykil Sustainable Business Mälardalen Västerås Svea Gruppen/Tecno Italy AB Sveaverken AB Katrineholm Swecon Anläggningsmaskiner AB Swed Handling AB Swedaccess Swedbank Swedbank Swedbank Mjölby Swedbank Swedish Microwave AB Swedish Tissue AB Kisa Svenningsens Turf Care AB Skänninge Svensk Biogas AB Svensk Brandservice AB Katrineholm Svensk Handel i Svensk Juristpartner AB Svenska Avantia AB Sveriges Åkeriföretag ÖST Örebro Swestrap AB SymoTech AB Mjölby Synoptik Synoptik Synoptik Synoptik Katrineholm Synoptik Sweden AB Söderköpings Bad & Kuranstalt AB Söderköping Sörmlands Sparbank Sörmlands Sparbank Oxelösund Sörmlands Sparbank Katrineholm Sörmlands Sparbank Flen Sörmlands Sparbank Vingåker Sörmlands Turismutveckling AB T Tekniska Verken i AB Termoregulator AB The Lamp Hotel Thorilds Verkstads AB Kimstad Thorsman & Co AB Thurfjell Konsulter Tielman Sweden AB Tivoligårdens Förvaltning AB Tjeders Industri AB Malmköping Tornbygruppen Toyota Material Handling Europe AB/International AB Mjölby Transearch International Sweden AB Transflex i AB Transnordic Sweden AB Åby TreCé AB TruckCam AB Katrineholm Träullit AB Österbymo Tunafastigheter i AB tys/kom Ålberga U Ulö-Plast AB Unér Shipping AB Urban Stille Bygg- & Fastighetskonsult AB Kimstad V W Value Transformer AB Vibrationsteknik OGL AB Vildmarkshotellet i Kolmården AB Kolmården Villa Fridhem (Fridhems Kursgård AB) Åby Visma OPIC AB Vitamex Produktion AB Vizia Enebyberg VMI AB Voith Paper Fabrics Högsjö AB Högsjö Volvo Construction Equipment AB, Customer Support Volvo Construction Equipment AB, Hauler & Loader Volvo Construction Equipment AB, International Div. Volvo Logistics Corporation Volvo Parts AB Vrena Mekaniska Verkstad AB Bettna

20 Väderstad-Verken AB Väderstad Wavin AB, Svenska Wedholms AB Westermo Teleindustri AB Stora Sundby Wheels Bridge AB WRAP International AB Y YARA AB Yeti Svenska AB Yvonne Ryding In Persona Yxnerum hotel & conference Åtvidaberg Z Åse Berglund & Co Åtvidabergs Sparbank Åtvidaberg Ö Ödeshögs företagarcentrum Ödeshög Östergötlands Ullspinneri AB Ödeshög Österströms Rederi AB Var hittar vi lösningen på den globala energifrågan? X X-ponent Stålinredningar AB X-ponent Stålinredningar AB Z-Lyften Produktion AB Katrineholm Å Åkers Sweden AB Åkers Styckebruk Östgöta Brandstodsbolag Östgöta Media AB Östgötamusiken Att skapa effektiv energiförsörjning för allt fler med allt mindre koldioxidutsläpp är den stora utmaningen för oss på Siemens Industrial Turbomachinery. Vill du också vara med och påverka en av vår tids viktigaste frågor? Välkommen till Siemens och Finspång. Bli Guldkund 15% rabatt på dina försäkringar. Plus andra förmåner. Se hur mycket du sparar -

Tillväxtstråket Ostlänken tidernas affärsmöjlighet Innovativa miljöer i världsklass Toyota Material Handlings design tog storslam.

Tillväxtstråket Ostlänken tidernas affärsmöjlighet Innovativa miljöer i världsklass Toyota Material Handlings design tog storslam. 2014/ 2015 Verksamhetsberättelse och framtidsmagasin från Östsvenska Handelskammaren Tillväxtstråket Ostlänken tidernas affärsmöjlighet Innovativa miljöer i världsklass Toyota Material Handlings design

Läs mer

SPACE MAGAZINE AFFÄRSIDÉER FÖR EN SMARTARE LIVSSTIL PARKEN ZOO ÖKAR FARTEN GENOM INNOVATION ENAD FRONT FÖR NÄRINGSLIVET

SPACE MAGAZINE AFFÄRSIDÉER FÖR EN SMARTARE LIVSSTIL PARKEN ZOO ÖKAR FARTEN GENOM INNOVATION ENAD FRONT FÖR NÄRINGSLIVET SPACE MAGAZINE ETT MAGASIN FRÅN MUNKTELL SCIENCE PARK ESKILSTUNA AFFÄRSIDÉER FÖR EN SMARTARE LIVSSTIL PARKEN ZOO ÖKAR FARTEN GENOM ENAD FRONT FÖR NÄRINGSLIVET ER SKAPAR KUNDVÄRDE FÖR GLOBALT FÖRETAG 1

Läs mer

VEM VINNER? företag 2012

VEM VINNER? företag 2012 företag 2012 KATEGORI Årets Marknadsförare KATEGORI Årets Företagare VEM VINNER? KATEGORI Årets Nyföretagare KATEGORI Årets Innovatör ÅRETS FEST MED PRISUTDELNING ONSDAG 29 FEBRUARI KL 18:00-24:00 STADSHUSET

Läs mer

VilstaGruppen fyller 25 år

VilstaGruppen fyller 25 år »För att nå framgång krävs alltid eldsjälar som håller ihop det hela. Det har VilstaGruppen och det fungerer alldeles utmärkt.«anders Billing, VilstaGruppens förste ordförande VilstaGruppen fyller 25 år

Läs mer

Ansvariga utgivare: Emilia Alfredsson, Martina Persson Hollsten Redaktör: Karl Hedlund Copyright: Karl Hedlund Upplaga: 270

Ansvariga utgivare: Emilia Alfredsson, Martina Persson Hollsten Redaktör: Karl Hedlund Copyright: Karl Hedlund Upplaga: 270 INKA 2014 Ansvariga utgivare: Emilia Alfredsson, Martina Persson Hollsten Redaktör: Karl Hedlund Copyright: Karl Hedlund Upplaga: 270 Sektionen för Industriell ekonomi vid Lunds Tekniska Högskola Ole Römers

Läs mer

INFORMATION & NYHETER TILL NÄRINGSLIVET FRÅN NUVAB NR 6 2009

INFORMATION & NYHETER TILL NÄRINGSLIVET FRÅN NUVAB NR 6 2009 En dörr in INFORMATION & NYHETER TILL NÄRINGSLIVET FRÅN NUVAB NR 6 2009 Fyra superföretag och två gasellföretag i Vetlanda kommun För femte året i rad har Veckans Affärer tagit fram en lista över de svenska

Läs mer

Sydost - Skåne - Väst - Öst - Uppsala - Norr. i Sverige

Sydost - Skåne - Väst - Öst - Uppsala - Norr. i Sverige Sydost - Skåne - Väst - Öst - Uppsala - Norr i Sverige Verksamhetsberättelse 2012 1 Index 5 6 8 Godkänd affärsplan, mentor Presentationsträning Kompetenspanel Uppföljning Riskkapital, kompetensforum SPRÅNGBRÄDAN

Läs mer

VilstaGruppen ett väl fungerande nätverk som ständigt växer

VilstaGruppen ett väl fungerande nätverk som ständigt växer Hela denna tidning är en annons från VilstaGruppen, Eskilstuna VilstaGruppen ett väl fungerande nätverk som ständigt växer www.vilstagruppen.se 2 www.vilstagruppen.se Hela denna tidning är en annons från

Läs mer

postekon magasin CHV - Rekrytering och bemanning Handels Rekrytering NewCareer Sifferverket Michael Page Tema: Postekon har träffat

postekon magasin CHV - Rekrytering och bemanning Handels Rekrytering NewCareer Sifferverket Michael Page Tema: Postekon har träffat postekon # 1 2009 magasin Tema: CHV - Rekrytering och bemanning Postekon har träffat Handels Rekrytering NewCareer Sifferverket Michael Page 1 POSTEKON MAGASIN # 1 2009 CHV - Civilekonomföreningen Handels

Läs mer

NÄRINGSLIV VÄRNAMO. Nr 6. Mer paket åt turisterna. Hotellet för alla. 40 år i en ombytlig värld. Fem möten på förmiddagen utan att lämna stolen

NÄRINGSLIV VÄRNAMO. Nr 6. Mer paket åt turisterna. Hotellet för alla. 40 år i en ombytlig värld. Fem möten på förmiddagen utan att lämna stolen Nr 6 VÄRNA NÄRIN VÄRNAMO NÄRINGSLIV Mer paket åt turisterna Hotellet för alla 40 år i en ombytlig värld Fem möten på förmiddagen utan att lämna stolen Intervju med Johan Lindqvist Bufab Sweden AB BREDARYD

Läs mer

framåt! vi jobbar Samverkan är nyckeln till framgång professionellt företagsklimat i bygden Öppet och Ett ledarskap med dubbel effekt

framåt! vi jobbar Samverkan är nyckeln till framgång professionellt företagsklimat i bygden Öppet och Ett ledarskap med dubbel effekt vi jobbar framåt! En jubileumstidning från Åtvidabergs kommun Samverkan är nyckeln till framgång Öppet och professionellt företagsklimat i bygden Ett ledarskap med dubbel effekt VÄLKOMMEN TILL emesterhandla

Läs mer

EKONOMER KATARINA WIDOFF. EMPLOYER BRANDING nyckeln till framgång sidan 9. civilekonomen som skapar kommunikation sidan 6 SVERIGES

EKONOMER KATARINA WIDOFF. EMPLOYER BRANDING nyckeln till framgång sidan 9. civilekonomen som skapar kommunikation sidan 6 SVERIGES Annons Hela denna tematidning är en annons från Civilekonomerna och Provisa Information AB Annons SVERIGES EKONOMER EMPLOYER BRANDING nyckeln till framgång sidan 9 KATARINA WIDOFF civilekonomen som skapar

Läs mer

Working. MAF 20 år. t o g e t h e r m a g a z i n e N u m m e r 1 2 0 0 9 Å r g å n g 4. stor jubileumskonferens i Halmstad

Working. MAF 20 år. t o g e t h e r m a g a z i n e N u m m e r 1 2 0 0 9 Å r g å n g 4. stor jubileumskonferens i Halmstad Working t o g e t h e r m a g a z i n e N u m m e r 1 2 0 0 9 Å r g å n g 4 MAF 20 år stor jubileumskonferens i Halmstad Travis White vd Lawson Sverige Profilföretag JBT FoodT kör Automatic Document Capture

Läs mer

Tema: Export. Nystart mitt. i livet. Aktörsrådet. Mer samarbete. Grön kock. handlar lokalt. Caxton Njuki. NR 1 2013 Pris 49 kr.

Tema: Export. Nystart mitt. i livet. Aktörsrådet. Mer samarbete. Grön kock. handlar lokalt. Caxton Njuki. NR 1 2013 Pris 49 kr. Tema: Export Nystart mitt i livet Aktörsrådet Mer samarbete Grön kock handlar lokalt Caxton Njuki Säljer framgång Eget Företag 1 NR 1 2013 Pris 49 kr Starta och driva företag Använd vår service och information

Läs mer

modern management network ab

modern management network ab Idea Inventum är ett helt unikt affärsutvecklingsprogram för företag med ca 10-50 anställda, som ägs eller delägs av kvinnor, och vill växa genom att utmana invanda arbetssätt och tankemönster, för att

Läs mer

God Jul och Gott Nytt 2009. Full fart i Tomteverkstan

God Jul och Gott Nytt 2009. Full fart i Tomteverkstan En dörr in I N F O R M AT I O N & N Y H E T E R T I L L N Ä R I N G S L I V E T F R Å N N U V A B N R 6 2 0 0 8 God Jul och Gott Nytt 2009 Nuvab tackar härmed för det gångna året, då vi bl.a. har firat

Läs mer

PÅ RESAN TILL MÅLET ATT KOMMA FRAM ÄR BARA BÖRJAN

PÅ RESAN TILL MÅLET ATT KOMMA FRAM ÄR BARA BÖRJAN ATT KOMMA FRAM TILL MÅLET ÄR BARA BÖRJAN PÅ RESAN EN ANTOLOGI OM HUR FLYGET TOG SVERIGE UT I VÄRLDEN OCH HUR RESANDET HÄNGER IHOP MED FRAMTIDENS JOBB, VÄLSTÅND OCH VÄLFÄRD VARFÖR DENNA ANTOLOGI? Snabba,

Läs mer

Working. Astra Tech växer. global 7.1-uppgradering och dentala implantatsystem skördar framgång

Working. Astra Tech växer. global 7.1-uppgradering och dentala implantatsystem skördar framgång Working t o g e t h e r m a g a z i n e N u m m e r 3 2 0 1 0 Å r g å n g 5 Astra Tech växer global 7.1-uppgradering och dentala implantatsystem skördar framgång l Samverkan vägen till effektivt IT-stöd

Läs mer

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF 2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF Har du planerat in dina sex utbildningsdagar? Snittarbetstagaren i Sverige får sex betalda utbildningsdagar per år av sin arbetsgivare.

Läs mer

Anna Kinberg Batra utesluter inte extra val. Istället för en blomma 9 Win-win för fast HH-förbindelse 14

Anna Kinberg Batra utesluter inte extra val. Istället för en blomma 9 Win-win för fast HH-förbindelse 14 Nr 2.2015 Utgiven av Sydsvenska Industri- och Handelskammaren Vi vet ju inte när vi får möta väljarna nästa gång. 13 Istället för en blomma 9 Win-win för fast HH-förbindelse 14 Anna Kinberg Batra utesluter

Läs mer

BREDARYD LANNA HORDA RYDAHOLM FORSHEDA VÄRNAMO BOR

BREDARYD LANNA HORDA RYDAHOLM FORSHEDA VÄRNAMO BOR Nr 5 VÄRNAMO NÄRINGSLIV Småländsk natur marknadsförs i Tyskland Modekoncern med själ i Värnamo Med fokus på tillväxt Trevligt på jobbet ger bra prestation BREDARYD LANNA HORDA RYDAHOLM FORSHEDA VÄRNAMO

Läs mer

...är viktigt för tillväxten

...är viktigt för tillväxten ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Almi och Tillväxtverket ANNONS Medföljer som bilaga i Dagens Industri juni 2009 FÖRETAGANDE...är viktigt för tillväxten Med sikte på framtiden: Styrelsekraft

Läs mer

Svenska kluster. Etablering för framgång. Kvarteret med. framtidsutsikt s.12

Svenska kluster. Etablering för framgång. Kvarteret med. framtidsutsikt s.12 SWEDEN NOVEMBER DECEMBER 2011 Svenska kluster Standardlogotype Logotype utan rastrerad skugga, används i stora storlekar och Standardlogotype Logotype när tekniken utan inte rastrerad tillåter rasterade

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 S V E R I G E Verksamhetsberättelse 2013 Vi är en ideell organisation som matchar entreprenörer med kompetens och kapital från näringslivet. Därigenom förkortar vi deras väg till verkliga och varaktiga

Läs mer

FÖRETAG I SAMVERKAN Ökad samverkan ger ökad styrka

FÖRETAG I SAMVERKAN Ökad samverkan ger ökad styrka FÖRETAG I SAMVERKAN Ökad samverkan ger ökad styrka VilstaGruppens styrelse. Bakre raden fr vä: Peter Wall, Mälarplast AB, Bertil Andersson, Koneo City AB, Tomas Öström, InneVäder AB, Ewert Johansson, GG

Läs mer

Stick ut hakan och våga - du kan bara misslyckas...

Stick ut hakan och våga - du kan bara misslyckas... LEDARE Roger Psajd. Arbetslivet ska förmedla till skolan hur man omsätter kunskap till kompetens. Hur använder jag, eleven, min kunskap. SID 2 KRÖNIKA Mattias Olson. Västervik har företag och personer

Läs mer

UIC bolag på internationell innovationsturné

UIC bolag på internationell innovationsturné UIC bolag på internationell innovationsturné Första stopp Silicon Valley First på First North Isconova - första UIC bolag som noteras 2010-2011 Innovationspolitiken får inte bli regionalpolitik UICs vd

Läs mer

Värdefulla kontakter

Värdefulla kontakter Värdefulla kontakter för dig som ska starta eget BRAND Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning! NyföretagarCentrum din naturliga kontakt vid start av företag Nya företag är viktigt för Sverige och för

Läs mer

kulturella skillnader PartNerskaP för arbete med IndonesIen + MarkNadsFakta inriktning PoleN MarkNadsaNalys av raiffeisen bank

kulturella skillnader PartNerskaP för arbete med IndonesIen + MarkNadsFakta inriktning PoleN MarkNadsaNalys av raiffeisen bank handelskammarens exportmagasin Nr 2 2014 e-handel ur ett exportperspektiv betalningar/affärssystem KrönIKa av troed troedson föreläsare och framtidsanalytiker MarkNadsFakta inriktning PoleN MarkNadsaNalys

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer