KlOKa VISIONSBYRÅN. Verksamhetsberättelse 2009 Medlemsmatrikel 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KlOKa VISIONSBYRÅN. Verksamhetsberättelse 2009 Medlemsmatrikel 2010"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2009 Medlemsmatrikel 2010

2 KlOKa affärsråd RE Verksamhetsberättelse 2009 Medlemsmatrikel 2010 Varsågod! Du håller Östsvenska Handelskammarens verksamhetsberättelse för 2009 kombinerad med medlemsmatrikel för 2010 i din hand. Här får du en sammanfattning av vår verksamhet, vår region, vår styrelse och våra medlemsföretag. Verksamhetsberättelsen/matrikeln distribueras till alla medlemmar i Handelskammaren, till ett stort antal näringslivsorganisationer, ambassader, handelskontor samt svenska och utländska handelskammare. Behöver du fler exemplar, eller har frågor, idéer och synpunkter, är du varmt välkommen att kontakta oss! Östsvenska Handelskammaren närmast näringslivet! Innehåll Vd har ordet 4 Året i siffror 5 VISIONSBYRÅN Visst skulle det kännas skönt. Att ha någon att lita på när de stora frågorna kommer upp på bordet. När det blir aktuellt med ägarskifte i familjeföretaget. När stora investeringsbeslut ska tas. När du vill vara säker på att du betalar rätt skatt. Med kontor på 125 orter finns vi alltid nära med kloka råd och handgripliga tips för en bättre affär. Vi är naturligtvis fortfarande Sveriges största experter på revision och hjälper dig även med den löpande ekonomiadmini strationen för effektiv hantering av löner och fakturor, redovisning och deklarationer, ja allt stöd du behöver för att utveckla din affär, dina drömmar och visioner. Ta steget in i framtiden och gå in på pwc.com/se eller ring 020-VISION. Medarbetare 6 Styrelse 7 Tre skäl att vara medlem 9 Näringspolitik 10 Exporttjänster 11 Affärsnätverk och utbildning English Summary 14 Den östsvenska regionen 16 Utländska handelskamrar i Sverige 17 Svenska handelskamrar i utlandet Medlemsförteckning Adresser 38 pwc.com/se eller ring 020-VISION

3 Vd har ordet Året i siffror Snart 100 år i företagens tjänst Vi lägger nu vårt 96:e verksamhetsår bakom oss. Långsiktighet är viktigt för att driva ett framgångsrikt påverkans arbete och nu planerar Handelskammaren för de nästkommande 100 åren. Under 2009 har en ny, stark och framåtriktad strategi antagits av styrelsen. Att skapa värde och nytta för våra medlemmar har högsta prioritet och att genom en aktiv dialog ytterligare stärka engagemanget hos medlemmarna. En viktig del i detta är att bli mer lättillgängliga. Målsättningen är att Handelskammarens fem kontor i regionen ska finnas centralt i markplan för att stimulera till spontana besök och möten. Handelskammaren ska vara den naturliga mötesplatsen! Påverkansarbete tillsammans med oss Östsvenska Handelskammaren omfattar tre län och 23 kommuner som tillsammans har fler än invånare och företag. Vår infrastruktur är kraftfull med sex flygplatser, tre hamnar och ett tiotal riksvägar och europavägar. Regionen har därmed fantastiska förutsättningar för arbete och dessutom konkurrenskraftiga prisnivåer på boende jämfört med andra storstadsregioner. En viktig förutsättning i vardagen är att vi enkelt kan förflytta oss mellan städer, län och företag. Näringslivet blomstrar där logistik och pendlingsmöjligheter fungerar. En av Handelskammarens huvuduppgifter är att arbeta för att rätt beslut fattas av offentliga myndigheter och politiker. Som medlem är du med och påverkar vilka frågor vi driver på lokal, regional och nationell nivå. Handelskammarens prioriterade områden i regionen är infrastruktur och kompetensförsörjning. Kontakta oss gärna i frågor och situationer där du ser att ditt företag missgynnas av olika skäl. Tillsammans blir vi starkare och möjligheten till inflytande ökar i takt med antalet medlemmar. Internationella och regionala nätverk Handelskamrarna är världens största affärsnätverk. Våra kollegor i Sverige och världen erbjuder omfattande expertkompetens i handelsfrågor. Handelskammaren är en resurs för dig som medlem i befintliga eller planerade exportsatsningar. Vi bistår med råd vid ansökningar av utvecklingsstöd och rådgivning vid export; vi fungerar som dörröppnare och hjälper till med administration av handels- och tulldokument. Handelskammaren driver också sedan lång tid högkvalitativa affärsnätverk där du och dina medarbetare kan utbyta erfarenheter och kompetens med likasinnade samt skapa värdefulla regionala kontakter. Östsvenska Handelskammaren närmast näringslivet! Tkr Resultat (tkr) Rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Resultat före avskrivningar Avskrivningar Rörelseresultat efter avskrivningar Räntor och utdelningar Resultat efter finansiella poster Skatt Minoritetens andel i årets resultat -9-4 Årets resultat Redovisad ekonomisk ställning Tillgångar Skulder Fritt och bundet eget kapital Under mitten av 2008 gjorde Handelskammaren en aktiv satsning för framtiden. Inför tillsättandet av ny vd fattades även beslutet att rekrytera en ny tjänst som vice vd, med fokus på bred internationell kompetens. Denna satsning, i kombination med den djupa lågkonjunktur som slog hårt mot våra medlemsföretags export och därmed även Handelskammarens intäkter, gjorde att Handelskammaren visar ett negativt resultat för Rörelsens intäkter Tkr Administrativa intäkter Uppdrag och projekt Handelsdokument Service- och medlemsavgifter Rörelsens kostnader Övrigt Lokalkostnader, netto Uppdrag, projekt - externt Personalkostnader Diagrammet visar intäktsfördelning i tkr av total omsättning i koncernen under de senaste fem åren. Diagrammet visar kostnadsfördelning i tkr av total omsättning i koncernen under de se senaste fem åren Jonas Sjöbom är sedan 12 april 2010 ny vd för Östsvenska Handelskammaren, efter att ha arbetat som vice vd sedan Vi önskar tidigare vd Thomas Sjölander lycka till med sitt nya uppdrag inom City Airlines. Jonas Sjöbom, Verkställande direktör Tkr Resultatutveckling 0 ( 500) Rörelseresultat Finansiella poster Resultat efter finansnetto (1 000) (1 500) (2 000)

4 Medarbetare Styrelse Kontaktuppgifter Östsvenska Handelskammaren har idag ett tiotal heltidsanställda plus resurser på deltid att sätta in för specifika uppdrag och projekt. Kontakta oss gärna, vi ser fram emot att kunna bistå våra medlemmar i stort som smått! Marina Andersson Bengt Assarsson Eva Borgström Anitha Hermansson Inge Jensen Ann-Heléne Fia Jerdhaf Johanna Palmér Jonas Sjöbom Anne Sternlid Samverkan krävs för att nå målen Ann Krumlinde, vice vd i Danske Bank, innehar sedan årsmötet 2007 posten som styrelseordförande i Östsvenska Handelskammaren. Handelskammaren driver många viktiga frågor, som exempelvis regionens kommunikationer, energi- och kompetensförsörjning. För att hitta svaren och skapa förändring och förbättring i regionen krävs att alla involverade parter samarbetar. På Handelskammaren drar vi vårt strå till stacken genom att bland annat skapa mötesplatser, som näringslivskommittéerna där representanter från näringsliv, kommunpolitiker och andra intresseorganisationer kan samverka. Styrelseordförande Ann Krumlinde, Danske Bank. Helene Engström Björn Eriksson Maria Karlberg Johannes Mattisson Mer information om våra respektive kompetensområden finner du på under Medarbetare. Hedersledamöter Kai Hammerich Dan Johansson Thord Söderlund Lars Thermaenius Per Westerberg Revisorer Robert Söderlund, Öhrlings PwC, ordinarie Ingemar Larsson, KPMG, ordinarie Johan Hedbäck, KMPG, suppleant Kenneth Johansson, Öhrlings PwC, suppleant Valberedning Lena Miranda (ordf) P-E Evensen, Claes Wirström, Styrelsen för Östsvenska Handelskammaren 2009 Jan Ancker, vice ordf Powerbox AB, Gnesta Göran Andersson Econova, Åby Bengt Assarsson ALSTOM Power Sweden AB, Pia Carlsson Proffice AB, Peter Davidson Billerud Skärblacka AB, Skärblacka Jonas Elfridsson Handelsbanken, Johan Engström Volvo Construction Equipment AB, (International Div.), Jerry Ericsson Studsvik AB (publ), Dot Gade Kulovuori Stockholm Skavsta Flygplats AB, Pia Grandelag Kontrollelektronik Dantherm Air Handling AB, Söderköping Lars Jagerfelt Saab AB, Jonas Kojan Gotland Promotion AB, Ann Krumlinde, ordf Danske Bank, Olof Martinsson SSAB Oxelösund AB, Oxelösund Anders Moberg Odyssey Invest AB, Mariefred Kjell Möller Saab AB, Jan-Eric Nilsson, vice ordf Rederi AB Gotland, Håkan Schill BT Products AB, Mjölby Lars-Göran Sjöberg Siemens Industrial Turbomachinery AB, Finspång Christina Stark Väderstad-Verken AB, Väderstad Matthias Trygg Netadmin Systems, Arne Wallin, vice ordf Holmen Paper AB, Erik Zetterlund Oxelösunds Hamn AB, Oxelösund 6 7

5 Tre skäl att vara medlem Var hittar vi lösningen på den globala energifrågan? Har du råd att inte vara medlem? Företag, organisationer och personer inom Östsvenska Handelskammarens upptagningsområde Gotlands, Södermanlands och Östergötlands län som driver näringsverksamhet och/eller stödjer Handelskammarens ändamål kan bli medlemmar. Medlemskapet gäller för företaget och alla anställda. Genom ditt medlemsskap ökar du näringslivets möjlighet att påverka i regionen. Tillsammans blir vi starkare! Som medlem får du även: reducerade priser på konsultuppdrag, handelsdokument, affärsnätverk och utbildningar tillgång till vårt samlade nätverk samt våra mediekanaler och har möjlighet att nå alla våra medlemmar med ditt erbjudande omvärldskunskap genom vårt uppskattade medlemsmagasin Global Utsikt 4 ggr/år löpande inbjudningar till evenemang, föreläsningar och olika mötesplatser vårt e-nyhetsbrev som uppdaterar dig och ditt företag kring vad som händer inom våra verksamhetsområden Hemma i Finspång. Att skapa effektiv energiförsörjning för allt fler med allt mindre koldioxidutsläpp är den stora utmaningen för oss på Siemens Industrial Turbomachinery. Vill du också vara med och påverka en av vår tids viktigaste frågor? Välkommen till Siemens och Finspång. Answers for energy. Medlemsavgifter 2010 Antal anställda Avgift kr kr kr kr kr 501 < kr Ett försäkringsbolag är väl bara ett försäkringsbolag... Eller? Samla alla dina affärer på ett och samma ställe. Det lönar sig. lansforsakringar.se/ostgota Våra konsulttjänster Vi hjälper våra kunder att skapa resultat genom att matcha uppgift med person, strategi med ledar skap och verksamhet med organisation. Det gör vi inom områdena Rekrytering, Talent Management, Verksamhets utveckling och Board and Executive tjänster. Kontakta oss gärna om du vill veta mer: Camilla Ruben Louise Giljam Mikael Hultberg Business wherever you need us Näringspolitik Vi driver dina frågor Via Handelskammaren kan du påverka politiker och andra beslutsfattare i frågor som är viktiga för din framgång. På nationell, regional och lokal nivå verkar vi för att det fattas beslut som gynnar företagande. Särskilt viktiga fokusområden är infrastruktur och kompetensförsörjning. Internationell Handel till Exporttjänster Bli en del av världens största affärs- och handelsnätverk Du får tillgång till världens största internationella affärsnätverk med över handelskamrar som kan ge dig och ditt företag de bästa affärskontakterna.vi erbjuder expertkompetens för din internationella satsning. Handelskammaren bistår med råd och konsulthjälp kring exempelvis utvecklingstöd samt viktig omvärldskunskap från olika länder och marknader. Affärsnätverk och utbildning Få nya kontakter och kvalificerad kompetensutveckling i regionen Vi driver högkvalitativa affärsnätverk och utbildningar för dig och företagets medarbetare. Förutom affärsnätverken har du även genom våra frukost- och lunchmöten eller seminarier möjlighet att knyta kontakter samt få tillgång till ny kunskap och nya idéer. Bland våra utbildningar kan nämnas regionens mest eftertraktade diplomutbildning i styrelsearbete. Handelskammaren erbjuder: Regional förankring och kunskapsöverföring Erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling på rätt nivå Värdefulla kontakter 8 9

6 NÄRINGSPOLITIK Exporttjänster Aktivt opinionsarbete för medlemsföretagen En av Östsvenska Handelskammarens viktigaste uppgifter är att ur ett näringslivsperspektiv öka förståelsen för våra regionala villkor och möjligheter. Målet är att vår region ska vara bästa möjliga plats för företag att bedriva verksamhet i. Under året som gick drev vi aktivt opinionsbildning inom ett antal viktiga frågor för våra medlemmar. Påverkan i Almedalen Östsvenska Handelskammaren deltog traditionsenligt under Almedalsveckan tillsammans med bland annat Fjärde Storstadsregionen. Målet med vårt deltagande var att lyfta fram de viktigaste utvecklingsfrågorna för den östsvenska regionen. Exempelvis var Ostlänken och utbyggnad av E22:an frågor som diskuterades. Almedalsveckan är ett av de tillfällen då Handelskammaren kan profilera frågor och marknadsföra vår region till en mycket bred publik och media. Debatt kring Ostlänken Gunnar Malm presenterade under tidig höst sin utredning angående höghastighetståg (med hastigheter över 300 km/h) för Sverige. I Handelskammarens remissvar på utredningen tryckte vi på betydelsen av att den fortsatta planeringen får högsta prioritet, hos såväl banverket, som berörda kommuner. Allt för att kunna säkerställa byggstart Vi betonade även att finansieringen måste ske i särskild ordning för att inte andra satsningar och underhåll på järnvägsnätet ska bli lidande. Denna finansiering bör då inte utesluta privata inslag som exempelvis OPS-lösningar (offentlig privat samverkan). Långsiktig och hållbar lösning för Gotland En annan viktig fråga är kommunikationerna till och från Gotland. Handelskammaren har med brev till Näringsdepartementet uttryckt oro och frustration kring Rikstrafikens utredning Långsiktig hållbar linjesjöfart till Gotland Om utredningens förslag blir verklighet kommer såväl turtäthet som restid till och från Gotland att försämras påtagligt. Enligt Handelskammarens uppfattning måste Gotland leva hela året för att näringslivet ska kunna utvecklas på ett konkurrensneutralt sätt med fastlandet. Ständiga utredningar och utspel kring Gotlands trafikförsörjning från olika statliga myndigheter gör att stabila spelregler för näringslivet saknas och utvecklingen saktar in. Utan långsiktiga förhållanden för Gotlandstrafiken kommer investeringar och utveckling att söka sig till platser där näringslivsklimatet anses mer gynnsamt. Näringslivsrådet i Mälardalen Vårt samarbete med Handelskamrarna i Mälardalen och Stockholm utvecklas aktivt och kamrarna har under året kunnat driva ett antal gemensamma frågor. Mälardalen utgör en av de viktigaste tillväxtregionerna i landet och är till stor del en gemensam arbetsmarknadsregion. Kommunikationer är därför av största betydelse, dels inom regionen, och dels till och från Stockholm. En viktig fråga är också kompetensförsörjning och där utgör Mälardalens Högskola med verksamhet både i Västerås och en viktig länk. I det gemensamma näringslivsrådet deltar förutom handelskamrarna även representanter på ledningsnivå från de större företagen i Mälardalen. Unikt internationellt affärsnätverk Under 2009 intensifierades arbetet med att hjälpa medlemmarna till ökad internationalisering. De större företagen i vår region har ofta redan väl inarbetade internationella kanaler. Mindre och medelstora företag möter däremot ofta utmaningar i form av hård konkurrens inte bara från våra närmaste grannländer och övriga Västeuropa utan även från tillväxtmarknader som exempelvis Ryssland. Handelskamrarna spelar här en viktig roll genom att ge råd, inspirera och erbjuda expertis till medlemmarna på den internationella arenan. Utvecklingsstöd Under det gångna året lanserade Östsvenska Handelskammaren tjänster inom finansiering med fokus på utvecklingsstöd, vilket efterfrågas bland de medlemmar som gör internationella satsningar. Handelskammaren identifierar tillsammans med företaget möjligheterna till utvecklingsstöd, gör sedan en analys och ger råd inför ansökan. Upp till motsvarande 40 procent av projektet kan finansieras på detta sätt. Exempelvis fick ett av de företag i regionen som handelskammaren arbetat med under 2009 utvecklingsstöd på kronor. Kunskapsbank Genom våra kollegor på handelskamrarna både i Sverige och runt om i världen har vi för våra medlemmars räkning tillgång till en ovärderlig bank av kunskaper och kontakter. Östsvenska Handelskammarens egen kompetensbank inom internationell handel är omfattande och vi hjälper dagligen våra medlemmar med frågor inom handel, tull, juridik och skatt. Våra medarbetare har erfarenhet från ett brett spektra av länder, exempelvis Brasilien, Ryssland, Baltikum och Storbritannien. Den gemensamma export- och handelskunskap som vi tillsammans med våra medlemsföretag besitter, har utmynnat i det nya exportmagasinet Global Utsikt. Tidningen är helt inriktad på export och kommer att skickas ut till Handelskammarens medlemmar samt utvalda nationella och internationella beslutsfattare fyra gånger per år. Global Utsikt fokuserar på viktig marknadsinformation, djupdyker i utvalda branscher och lyfter fram personer och företag och deras exportsatsningar. Projektet Global Eyes Det internationella exportprojektet Global Eyes hjälper små och medelstora företag ut på den internationella marknaden. Projektet är till stor del offentligt finansierat och initiativtagare är Östsvenska Handelskammaren och Handelskammaren i Mälardalen som arbetar intensivt för att identifiera, utveckla och realisera företags internationella satsningar. Projektet sträcker sig till december 2011 och målet är att ett 40-tal företag ska åka på resultatinriktade match-makingresor under 2010 och Utifrån dessa ska konkreta exportmöjligheter skapas för företagen. Fler lokala näringslivskommittéer Handelskammaren driver idag flera lokala näringslivskommittéer och under 2010 utökas satsningen till fem kommittéer. Dessa drivs tillsammans med andra lokala och kommunala näringslivsaktörer samt representanter för den högsta politiska ledningen. Målet är att gemensamt arbeta kring förbättring av det lokala näringslivsklimatet. Fokusfrågor är infrastruktur, kompetensförsörjning och regional samverkan. Tillsammans blir alla parter starkare och mer effektiva än om näringsliv och kommuner agerar var för sig. Östsvenska Handelskammaren är en aktiv del av ett affärsnätverk med handelskamrar runt om i världen

7 Affärsnätverk och Utbildning Mötesplatser och utbildningar med inspirerande förebilder Att förmedla inspiration i en hektisk vardag är ett av de viktigaste syftena med affärsnätverken. Under 2009 bjöd flera mycket uppskattade föredragshållare från näringslivet i regionen på sina erfarenheter. Även inom projektet Rustad för tillväxt var goda förebilder en viktig ingrediens. Inte minst på den öppna inspirationsdagen i maj, som lockade ett stort antal deltagare. Vi rustade för tillväxt Projektet Rustad för tillväxt, som startade 2008, avslutades under det gångna året. Satsningen blev mycket uppskattad och resultaten från företagens workshops, slutsatser från projektet och deltagarnas tillväxttips samlades i boken Fokus på affärer. Boken distribuerades till företag och intressenter och har laddats ner tusentals gånger från Handelskammarens hemsida. Tillväxtfrågorna stod även i fokus på seminariet Snabbväxarna där Handelskammaren var en av de medverkande aktörerna när det för första gången arrangerades i i september. Fortsatt styrelsefokus Behovet av ett professionellt styrelsearbete var en av huvudfrågorna i Rustad för tillväxt. Under året ökade intresset för Handelskammarens diplomutbildning i styrelsearbete ytterligare och vi arrangerade två utbildningar, en i och en i. På grund av efterfrågan från tidigare deltagare påbörjades arbetet med att dra igång ett nätverk för alla som diplomerats, där man kan fortsätta att fördjupa sig i styrelsefrågor och behålla kontakten med övriga kursdeltagare. Positiva kommentarer om vår styrelseutbildning En mycket bra kurs med fokus på att bevaka en styrelses primära uppgifter på ett pragmatiskt sätt. Runes långa och breda erfarenhet bäddade för intressanta diskussioner med förankring i verkligheten. Kursen kan varmt rekommenderas oavsett om du redan sitter i styrelse eller är på väg att börja. Erik Andersson, Alstom Power Sweden Distinkt, engagerande med njutbar pedagogik, blandat med balanserad humor och belysande erfarenhetsexempel. Så kul kan man ha runt ämnet Modernt styrelsearbete! Sigurd Petersson, Sourcing Executive, SAAB Aerosystems så roligt och näringsrikt som det bara kan vara.. Margareta Meta Ryderstedt, managementkonsult, COJN AB Mötesplatserna blev fler Under 2009 började vi bjuda in till soppluncher även i. Sedan tidigare är soppluncherna i och en uppskattad mötesplats. Under året var det många företag som bjöd på sin kunskap på frukostmötena Ottan. Deltagarna fick bland annat möjlighet att lära mer om konjunkturen, kroppsspråk, PR, självkännedom, hur man förebygger kundförluster och mycket annat matnyttigt. Sammanlagt anordnade vi ett 20-tal frukostmöten omväxlande i, och. Vi utbildar regionens företag inom export och import Handelskammaren fortsätter samtidigt att driva exportoch importutbildningar av olika slag. Under året deltog ett 100-tal företagare och lärde sig grunderna inom exempelvis dokumenthantering. Fördjupande utbildningar hölls inom områden såsom betalnings- och leveransvillkor. Handelskammarens affärsnätverk Next Vänder sig till unga och blivande chefer, projektledare, konsulter etc. De flesta deltagarna är mellan 25 och 40 år och finns på olika typer av företag. Nätverket fokuserar på halvdagsseminarier och socialt nätverkande med middagar och givande aktiviteter. Kraft Nätverket vänder sig till kvinnliga beslutsfattare, chefer och egenföretagare. Deltagarna finns på företag i olika branscher. Fokus här ligger på att utbyta erfarenheter inom nätverket kring ledarskap, företagsledning och affärsutveckling. Chef Detta nystartade nätverk vänder sig till seniora chefer och företagsledare på företag från olika branscher. Deltagarna utbyter erfarenheter kring företagsledning, ledarskap och affärsutveckling. Vid behov tas extern expertis in. Styrelse Detta nätverk vänder sig till dem som diplomerats i Handelskammarens styrelseutbildning. Här utbyts erfarenheter kring styrelsearbete, företagsstyrning och affärsutveckling. Inte minst viktig är kontakten och erfarenhetsutbytet med andra styrelseledamöter och potentiella sådana

8 English summary Utveckling för en Nearly 100 years of serving companies The Chamber of Commerce of East Sweden covers three counties, which combined have more than 750,000 inhabitants and 70,000 companies. The impressive infrastructure in the area includes six airports, three ports and some ten motorways and European highways. The competitiveness of the region is strong. jordnära framtid With its 96th year of activity behind it, the Chamber of Commerce of East Sweden is making preparations for the next 100 years in the knowledge that perseverance is important to successfully effect change. In 2009, a new, strong and future-oriented strategy was adopted by the Board. The creation of value and benefits for the organisation s members has the highest priority, in addition to further strengthening the involvement of members. Influencing key issues for the business community One of the main tasks of the Chamber of Commerce of East Sweden is to ensure that the right decisions are made by public authorities and politicians. The members decide on and influence the issues to be pursued at a local, regional and national level. The Chamber of Commerce s prioritised areas of influence comprise infrastructure and competence sourcing. The organisation s ability to effortlessly move between cities, counties and companies is an important component in its efforts to ensure thriving industry and commerce. International and regional network The Chamber of Commerce of East Sweden is part of the world s largest business network consisting of 14,000 chambers of commerce. Colleagues in Sweden and throughout the world together offer comprehensive expertise in the area of trade and commerce. The organisation provides advice in connection with application for development aid and advisory services for export. At the same time, it helps to open doors and offer assistance in processing commercial and customs documents. For some time now, the Chamber of Commerce of East Sweden has also been responsible for a high-quality business network aimed at promoting knowledge exchange and the creation of valuable contacts. The Chamber of Commerce shall function as a natural meeting place! For detailed information in English please contact us by phone or by mail 14

9 Den östsvenska regionen Utländska handelskamrar i Sverige En region med invånare och framgångsrika företag Den östsvenska regionen omfattar Gotlands, Södermanlands och Östergötlands län. Vid årsskiftet uppgick antalet invånare till Näringslivet i området är rikt och varierat. Här finns stora svenskbaserade internationella företag som Electrolux, Ericsson, Holmen Paper, Volvo, Saab, Sapa, SSAB och Studsvik som alla framgångsrikt marknadsför svenska produkter och svenskt kunnande utomlands. Här finns även utlandsägda företag med global närvaro som exempelvis De La Rue, Outokumpu och Whirlpool. Merparten av företagen i regionen är dock små eller medelstora. Dessa mindre företag syns kanske inte lika mycket som de globala företagen, men utgör en oerhört viktig del av näringslivet och är en betydelsefull grupp för Handelskammaren att erbjuda tjänster och ge en gemensam röst åt. De tre länen i regionen skiljer sig åt vad gäller storlek, bransch- och näringslivsstruktur: Östergötland * invånare och s kommuner står för ca 64 procent av befolkningen. Tillsammans utgör städerna Sveriges fjärde största storstadsregion. Intensivt fokus på forskning och utveckling. Framträdande position inom verkstads- och elektronik industri. Stora privata arbetsgivare är t ex Saab, Siemens, BT Products och Ericsson. Länets skogsindustri är framträdande med företag som Holmen Paper och Billerud. Omfattande offentlig sektor, exempelvis s universitet (verksamhet i både och ), universitetssjukhus samt ett tiotal statliga verk. Två internationella flygplatser samt goda väg och järnvägsförbindelser. s hamn är en av Östersjöområdets mest moderna djuphamnar. Södermanland * invånare och s kommun står för ca 50 procent av befolkningen. Länet präglas av närheten till Stockholm med arbetspendling både inom och utom länet. Historik Östsvenska Handelskammaren 1599 startade den första handelskammaren i Marseille 1908 grundades Gotlands Handelskammare Stora privata arbetsgivare är exempelvis SSAB, Volvo, Sörmlands Grafiska och Skavsta Flygplats. Stora offentliga arbetsgivare är respektive kommuner och landsting samt Mälardalens högskola. Goda kommunikationer både för väg- och järnvägsnät. Flygplatsen Stockholm-Skavsta är belägen i. Oxelösunds hamn har järnväg och motorväg i direkt anslutning till kajerna. Gotland * invånare Ungefär 40 procent av invånarna bor i. Näringslivet på Gotland skiljer sig markant från riket i helhet. Jordbruk och livsmedelsindustri är viktiga näringar liksom tillverkning av cement, kalk och trävaror. Lantbruket sysselsätter ca 6 procent av arbetskraften vilket är tre gånger mer än riksgenomsnittet. Inom industrin arbetar ca 10 procent vilket är väsenligt lägre än genomsnittet i Sverige. Stora privata arbetsgivare är exempelvis Rederi AB Gotland, PayEx och Cementa. Stora offentliga arbetsgivare är kommunen och Försäkringskassan Utland samt statliga Svenska Spel. Turistnäringen är mycket viktig för det gotländska näringslivet och bidrar till att Gotland är ett av de företagstätaste länen i landet. *SCB BELGIEN NOBELUX BRASILIEN Brasilianska Handelskammaren BULGARIEN Svensk-Bulgariska Handelskammaren ingår i en gemensam handelskammare för Sydosteuropa se HANDELSKAMRARNA SVERIGE-SYDOST- EUROPA CENTRALAMERIKA Swedish Central American Chamber of Commerce SWECA Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panama COLOMBIA Svensk-Colombianska Handelskammaren (CCCS) FINLAND Finsk-Svenska Handelskammaren Ålandskontoret FRANKRIKE Franska Handelskammaren i Sverige IRAK Svensk- Irakiska handelskammaren i Skandinavien ISRAEL Handelskammaren Sverige- Israel. ITALIEN Italienska Handelskammaren i Sverige. Camera di Commercio Italiana per la Svezia. JAPAN Jetro, Japan External Trade Organization. KANADA Canadian Swedish Business Association CSBA. KINA Sweden China Trade Council Kungl Sällskapet Sverige Hong Kong. KOREA KOTRA, Korea Business Center. LUXEMBURG NOBELUX. NEDERLÄNDERNA Dutch Chamber of Commerce. NORGE Norsk-Svenska Handelskammaren i Stockholm. POLEN Svensk-Polska Handelskammaren. RUMÄNIEN Svensk-Rumänska Handelskammaren ingår i en gemensam handelskammare för Sydosteuropa: HANDELSKAMRARNA SVERIGE- SYDOSTEUROPA. RYSSLAND Svensk-Ryska Handelskammaren. SCHWEIZ Schweiziska Handelskammaren. SLOVAKIEN Svensk-Tjeckiska/Slovakiska Handelskammaren. 5&Destination=6465 SPANIEN Svensk-Spanskt Handelsforum. STORBRITANNIEN Brittisk-Svenska Handelskammaren. Handelskamrarna SVERIGE-SYDOSTEUROPA gemensam handelskammare för Sydosteuropa: Albanien, Bosnien-Hercegovina, Bulgarien, Kroatien, Makedonien, Montenegro, Rumänien, Serbien administreras av Exportrådet TAIWAN Taiwan Trade Center. TJECKIEN Svensk-Tjeckiska/ Slovakiska Handelskammaren &Destination=6465 Czech Trade Promotion Agency. TYSKLAND Tysk-Svenska Handelskammaren. UNGERN Handelskammaren Sverige-Ungern. USA American Chamber of Commerce in Sweden. ÅLAND Ålandskontoret grundades Handelskammaren i Södermanland & Östergötland 1988 går Gotlands Handelskammare ihop med Handelskammaren för Södermanland och Östergötland. Östsvenska Handelskammaren bildas finns det över handelskamrar i världen, som företräder över 50 miljoner företag 16 17

10 Svenska handelskamrar i utlandet ARGENTINA Cámara de Comercio Sueco Argentina. AUSTRALIEN Swedish Australian Chamber of Commerce. BELGIEN Junior Chamber of Commerce Belgium-Sweden. BRASILIEN Câmara de Comércio Sueco-Brasileira. Swedish-Brazilian Chamber of Commerce. CHILE Cámara Chileno Sueca de Comercio. COLOMBIA La Cámara de Comercio Colombo Nórdica. DANMARK Øresund Industri & Handelskammare. DOMINIKANSKA REPUBLIKEN Scandinavian-Baltic Chamber of Commerce in the Dominican Republic. ECUADOR Nordic Ecuadorian Chamber of Commerce. ESTLAND Swedish Chamber of Commerce in Estonia. FINLAND Association of Swedish Subsidaires in Finland, Difa rf. FRANKRIKE Chambre de Commerce Suédoise en France. FÖRENADE ARABEMIRATEN Swedish Business Council (SBC) Dubai. GREKLAND Hellenic-Swedish Chamber of Commerce. INDIEN Swedish Chamber of Commerce India. INDONESIEN Swedish Business Association in Indonesia. IRLAND TheSwedish Chamber of Commerce in Ireland. ISLAND Icelandic-Swedish Chamber of Commerce ISRAEL Israel-Sweden Chamber of Commerce. 84 A Hahashmonaim St. TEL-AVIV ITALIEN Camera di Commercio Italo-Svedese ASSOSVEZIA. JAPAN The Swedish Chamber of Commerce and Industry in Japan. KANADA The Swedish-Canadian Chamber of Commerce. KINA Swedish Chamber of Commerce in China. Beijing Office: Shanghai Office: HONG KONG Swedish Chamber of Commerce in Hong. Kong. KROATIEN Nordic Chamber of Commerce in Croatia. LETTLAND Swedish Chamber of Commerce in Latvia. LITAUEN Swedish Chamber of Commerce in Lithuania. MALAYSIA MASBA Malaysian-Swedish Business Association. MEXICO Cámara de Comercio Sueco-Mexicana A.C. NEDERLÄNDERNA Swedish Chamber of Commerce. NIGERIA Nigerian-Swedish Chamber of Commerce. NORGE Norsk-Svensk Handelskammer. NYA ZEELAND New Zealand Scandinavia Business Association Inc. PERU Nordic Chamber of Commerce of Perú. POLEN Polsko-Szwedzka Izba Gospodarcza (Polish-Swedish Chamber of Commerce). PORTUGAL Câmara de Comércio Luso-Sueca. SCHWIEZ Swedish Swiss Chamber of Commerce. SLOVAKIEN Swedish Chamber of Commerce in Slovakia SPANIEN Cámara de Comercio Hispano-Sueca. Cámara de Comercio Hispano-Sueca de Barcelona. STORBRITANNIEN Swedish Chamber of Commerce for the United Kingdom. THAILAND Thai-Swedish Chamber of Commerce. TJECKIEN Nordic Chamber of Commerce in the Czech Republic. TYSKLAND Schwedische Handelskammer in der Bundesrepublik Deutschland. UNGERN Swedish Chamber of Commerce in Hungary - SCCH. USA The Swedish-American Chamber of Commerce, Inc New York. Swedish-American Chambers of Commerce -USA. VIETNAM VIETNAM Nordic Chamber of Commerce Vietnam ÖSTERRIKE Schwedische Handelskammer in Wien

11 Medlemsförteckning ALICANTE fran norrkoping NORRKÖPING KÖPENHAMN VISBY HELSINGFORS KROATIEN, TURKIET, KRETA, RHODOS, MALLORCA, TENERIFFA, GRAN CANARIA A A2b Electronics AB ABECE AB Enstaberga Absorbest AB Kisa ACC services AB Accord Group Executive Search AB Acte Solutions AB Solna ActiPro AB Adixen Scandinavia AB Adwizor in HR Advokatfirman Delphi i Östergötland AB Advokatfirman Delphi i Östergötland AB ALMI Företagspartner Gotland AB ALMI Företagspartner Sörmland AB ALMI Företagspartner Östergötland AB ALSTOM Power Sweden AB Alvenius Industrier, AB Améliorer Utvecklingspartner AB American Express Business Travel AMT Communication Anatomic SITT AB Angland Elteknik AB Vikbolandet Anglesjö Utveckling AB Ann-Lie Ahlqvist ASM Foods AB Mjölby ASSALUB AB Åtvidaberg Atheneskolan AB Att Förändra i AB Auto Partner BL AB Automationscenter & Bråvalla Elteknik AB Avalon Product Development AB Awapatent AB Aviatic Förlag AB Ljungsbro B ba.ks & co revision AB Baltic Network Advokatfirman Glimstedt Arenabolaget i AB Barbro Sandell Design Romakloster Ageratec AB Arenius Schröder & Besterman AB BDO AB AH:s Group AB Ariom Reklambyrå BeEQ- Ledarskap och föräldraskap ALcontrol AB Ariom Reklambyrå AB Benefit Records/Maria Johnsson Mantorp Alltransport i Östergötland AB Arkitektgruppen GKAK AB Bergströms Tivoli AB, Jan Sök resan på 21

12 Medlemsförteckning anfang.se Lokalsinne Med kunskap om den regionala marknadens behov skapar, anpassar och förvaltar vi lokaler för framtidens företa i Fjärde Storstadsregionen. Just nu bygger vi en toppmodern kontors- och handelsfastighet i kvarteret Lyckan i city. Här ryms snart kvm kontor, kvm butiksyta, trevliga torgstråk och 300 parkeringsplatser i garage. Välkommen till Lundbergs du också. Besiktningsman Anders Olsén s Auktionsverk Besiktningsman Claes-Henrik Österlind Österlinds Carpet Art AB Besiktningsman Fräs Erik Andersson Marknadspriser i Sverige AB Besiktningsman Håkan Johansson Linghem Besiktningsman Håkan Walldén Besiktningsman Karl-Otto Krautmeyer Besiktningsman Madeleine Odelstierna Strängnäs Besiktningsman Per Thor Per Thor Värderingskonsult AB Betydelsefulla Bilcenter Augustsson & Anderzon AB Billerud Skärblacka AB Skärblacka Björkman & Co AB, Byggvaruhuset Björkman Försäljnings AB, L & K Boxholms AB Boxholm Bratt Holding AB Gnesta Brink AB, Förnicklingsfabriken Brodd Sweden AB BT Europe AB Mjölby Bultsvetsteknik AB Byggmontage AB Byrån i C C.N.S. Systems AB Café Bar Sverige AB ÅBY Calix AB Calluna AB Camfil International AB Trosa Carpenter Powder Products AB Torshälla Casall Sport AB CBX Tradeinvest AB Cedergrens Mekaniska Verkstad AB Klintehamn CEI-Europe AB CENT Företagsutveckling AB Centralbolaget för Kemiska Industrier AB Cesium AB Cewe Instrument AB CGTEC AB Åkers Styckebruk Chopp Event AB Clarion Collection Hotel Bolinder Munktell I kvarteret Bokbindaren i planerar vi för en ny flexibel kontorsfastighet. På nuvarande parkering ser vi möjligheten att uppföra kvm kontor och trevliga torgmiljöer. Välkommen till Lundbergs du också. Bohlin & Thörnholm Advisory Partners HB Borin AB Camfil Svenska AB Österbymo Candor Sweden AB Clear Edge Sweden AB Högsjö Clear Management AB Kontakta gärna Christer Saletti, chef kommersiella lokaler i, Kontakta gärna Robert Ohlsson, ansvarig förvaltare i, Borox International AB Oxelösund Carbex AB Vadstena Cojn 23

13 Medlemsförteckning 100 ÅR MED LUFT UNDER VINGARNA HAR DU EN MINUT? Då vill vi gärna ta dig med på en 100-årig resa i flygets tecken. Håll i dig, för nu går det undan. Vi börjar redan år 1910 ett år då många svenskar får bevittna flygets storslagenhet för allra första gången. Som under flygveckan på Gärdet i Stockholm. Eller på Ljungbyhed i Skåne där det första svenskbyggda flygplanet, Nyrop 1, fick luft under vingarna. Bara ett år senare flyger den legendariske Carl Cederström på Malmen utanför, för att året därpå starta Sveriges första flygskola på samma plats. Tiden flyger, så vi snabbspolar framåt närmare bestämt till Nu grundas Svenska Aeroplan Aktiebolaget; Saab. Och resten är, som allt i den här berättelsen, historia. Flyghistoria är nämligen något vi på Saab är med och skriver varje dag. Hittills har 15 olika flygplanstyper utvecklats, och över 5000 flygplan har rullat ut från våra hangarer. Idag utvecklar vi världsledande flygande system Gripen. Vi samarbetar med Boeing och Airbus inom passagerarflyget. Och vi möjliggör framtidens obemannade flygfarkoster, bland annat i det europeiska samarbetsprojektet Neuron. Vi jobbar dessutom hårt för att göra flyget mer miljövänligt. EU-programmet Clean Sky är ett exempel på detta. Så var är vi om ytterligare 100 år? När det gäller flyg kan endast fantasin sätta gränser så idag nöjer vi oss med att säga: Grattis, flyget i Sverige, till dina första hundra år. Nu ser vi fram emot 100 år till. Columbusmaskiner AB CoM kognitiv samtalsbehandling Communicare CybAero AB Cybercom Sweden West AB D Danske Bank Dantherm Air Handling AB Söderköping Dataliner AB Dataservice i AB Dataton Utvecklings AB Deloitte AB Demerx i Kinda AB Kisa Design Force AB DHL Global Forwarding AB E E.ON Sverige AB Eagle Burgmann Sweden AB Econova Åby Edelbergs Fastighetsbyrå AB Norsholm Ekman, AB Carl E Elekta Instrument AB Elektro Termo Storkök AB Åtvidaberg Elite Grand Hotel Elmacron AB Elmsåholm AB Söderköping Elpanneteknik i AB Enthone AB ephiós ab Rejmyre EQ pack AB Erhagen & Frank AB Ericsson AB Erik Träff AB Ernst & Young AB, Näringslivscentra Öst Escaler Consulting ElektronikPartner AB Energi och Miljö AB Fabriksförening Marknadsföring AB -Kuriren AB Essio AB Etablering AB Eurosafe Sweden AB Gnesta EWAB Engineering AB Vadstena Evoteam AB F F & B Sweden AB DSM Anti-Infectives Sweden AB Strängnäs Erichs Communications AB FACTUM Elektronik AB 25

14 Medlemsförteckning Fagerlund AB Föreningen Framtidsfrön Gotlandsflis AB Klintehamn Handelsbanken Hyresbostäder i AB International Aluminium Casting AB FB Kedjor AB Fejmert Patent, AB FERGAS AB Fergin AB, Stig Fiberweb Sweden AB Finess Hygiene AB Kisa Firma Karola&Peter Reuterström First Hotel LINKÖPING Fiskeby Board AB Flensted AB, Ole Ödeshög Fleximark AB FLIR Systems Polytech AB Forsbecks AB Skänninge Foster Wheeler Energi AB Freudenberg Household Products AB FöretagsFörmedlingen AB G G System Gaia System AB Galvour AB Åby Gense, AB Geodis Wilson Sweden AB GLn-Produkter AB Vadstena Globus TTAB Gnistra Kommunikation AB Godman Biluthyrning AB Gotland Promotion AB Gotlands Gummifabrik AB Hemse Gotlands Stuveri AB Gotlandsakademin AB Gotlandspress AB Gotlandssnus AB Romakloster Graflunds Byggnads AB Grant Thornton Sweden AB Grant Thornton Sweden AB Grant Thornton Sweden AB Greiff Industrimiljö AB Gulf Star Oil Leaw AB Gullbergs Kontorscenter AB Gunnebo Gateway AB H H. Folke Sandelin AB (HFSAB) Haluxa Arbetsmiljö AB Handelsbanken Handelsbanken Handelsbanken Handelsbanken Handelsbanken Regionbanken Östra Sverige Hansson, Elof Hawk International HB Helimatic AB Hemi Sportswear AB Henkel Adhesive Technologies Norden AB Hexagon Metrology Nordic AB Holmen Paper AB Holms Industri AB Hooked on Nature HTC Sweden AB Söderköping Husqvarna AB, Ödeshögsfabriken Ödeshög Håmex Hårdmetallverktyg AB I I A Control AB IC Global Consulting ICS Trading AB Idesta Kök, AB IKANO Fastighets AB Image Systems AB Impact Coatings AB Industriellt Utvecklingscentrum Östergötland AB Finspång Industrikompetens i Östergötland AB Infonova Sweden AB INKAN Försäkring & Konsult AB Inkjet AB Innovativ Vision AB Investkonsult Sweden AB Isbergs Grafiska AB ITA Utveckling AB IT-Hantverkarna J Jalmarson-Thias AB JCI Jeanette Lindström Consulting Johansson & Nilsson Engineering AB/ JNE Åtvidaberg Johnson Controls Systems & Service AB jooslo consulting Jönsson Novabolagen AB K Kajpen Invest AB Kallerstadgruppen Kasting Advisors AB Fuji Autotech AB Gotlandsbyggen AB Snickerifabriken Hemse Handelsbanken Hymo AB Åby Installatörernas Utbildningscentrum Kilenkrysset AB Strängnäs

15 Medlemsförteckning Närvarande, snabba, engagerade Kinnarps Interior AB Know IT Business Consulting AB Leine & Linde AB Strängnäs Liljedahl & co, Utsiktsbyggarna AB Mjölby Länsförsäkringar Södermanland Lärande i Östergötland AB Konserv-Kompaniet AB Kontrollelektronik Dantherm Air Handling AB Söderköping KPMG AB KPMG AB KPMG AB Kuehne & Nagel AB LIMO Linatex-Molystria AB s Byggmästareförening s Cityförening ek s Kommunala Fastigheter AB s Resebyrå AB s Träförädlings AB Linser o Bågar i AB M MaintTech Marketing & Muffins AB Markus Reklambyrå Marulk Reklambyrå MASAK Maskiner AB Mjölby Maskinia AB Köpmangillet i L Ladies Tee AB Vrena LL41 Trading House AB Logica, Mattssons Fastighetsutveckling AB MAVAB AB Mariefred Lamiflex AB Lantmännen Agroetanol AB Logistik 2000, AB Loke Finans & Försäkring AB Mema Ledningspartner AB Mercuri Urval AB Nytänkande, erfarenhet, säkerhet Studsvik levererar kvalificerade tjänster till den internationella kärnkraftsindustrin inom avfallshantering, avveckling, teknik- och underhållstjänster samt driftoptimering. Vi har mer än 60 års erfarenhet av kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö och arbetar ständigt med att utveckla våra metoder för att erbjuda våra kunder de bästa lösningarna. Lantmännen ek.för LarsLap KB LARSON Tools i AB Flen Lecora AB Vadstena Lundberg, Fastighets AB L E Luvata i Söderköping AB Söderköping Luvata Sweden AB Finspång Lämneå Bruk AB Ljusfallshammar Merx Svenska AB Miljöteknikcentrum i Östergötland Miltronic AB MINAB U. Karlsson AB studsvik.com 29

16 Medlemsförteckning Mjärdevi Företagargrupp Nordea Norstel AB Oxelösunds Hamn AB Oxelösund PNM-Plåt AB Torshälla Quality Hotel Ekoxen Mjärdevi Science Park AB Modellteknik Momento, AB Flen Mättjänst AB Motorola IPTV Open Systems Home & Networks Mobility MPC, Metal Process Control AB Munktell Science Park c/o Jernmanufaktur AB Myntverket, AB MälarChark AB Mälarplast AB N NAF AB Nammo Vingåkersverken AB Vingåker Nike Hydraulics AB Norcoat AB Nordea Nordea Nordfarm Maskin AB Nordhs Borstfabrik AB Nordic Spice AB Nordkalk AB Lärbro NordPlan Inredningar AB Nordströms Mekaniska AB, Arne Nordtrade KB Norins Ost AB Airport AB Science Park AB Timber AB s Hamn och Stuveri AB s Symfoniorkester s Tryckeri AB Noss AB Nya BOND reklambyrå AB Näringslivscentrum i Åtvidaberg AB Åtvidaberg O Ocean Modules Sweden AB Åtvidaberg Odyssey Invest AB Mariefred OJOP Sweden AB Omnilog AB OPIC.com AB Oppunda Electronics AB Ostspecialisten i Östergötland AB Otto Bock Scandinavia AB Outokumpu Nordic AB Outokumpu Stainless AB Torshälla Outokumpu Stainless Tubular Products AB Torshälla Oxelö Energi AB Oxelösund P Pallet Runner AB Boxholm Paragera HB Parken Zoo i AB Parts Consumer Electronics Sweden AB Pax Electro Products AB Hälleforsnäs Pedersen & Partner AB Loftahammar Pernling Konsult Personalinvest PfG of Sweden AB PGK Service AB Finspång PharmaCell AB Pharmera Gothia Pharmaceutical AB Ystad Pir in Sweden AB PIVAB Machinery AB Kolmården PME Predictive Maintenance Engineering AB Vikbolandet Poly Biz Poolia Öst AB Porsmarker Konsult KB Powerbox AB Gnesta Presto Brandsäkerhet AB Processpumpar AB Prodelox AB Profeel AB Proffice Sverige AB Proffice Sverige AB ProGro AB Torshälla Proplate Oxelösund AB Oxelösund Provinsbanken Sörmland Proxitron AB Q Qbena AB Qvarnen Konferens AB R R.Å.D i Sverige AB RE Fastigheter Rederi AB Gotland Rejmes i Bil AB, Tage Resia Ringqvists Tryckeri AB Rodeco AB Åtvidaberg Rune Tigerstad AB S Saab AB Saab Automobile AB, Distributionscenter Saab Bofors Dynamics AB Saab TransponderTech AB Saab Underwater Systems AB Samres AB

17 Medlemsförteckning 2010 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. Har du rätt rådgivare? KPMG erbjuder tjänster inom revision, redovisning, skatt och rådgivning. Vi engagerar oss i ditt företag, agerar bollplank och erbjuder ett helhetsperspektiv. Intressant? Välkomna att kontakta oss, tel , tel Läs mer på kpmg.se San Sac AB Sandells Revisionsbyrå SAPA Heat Transfer AB Finspång Scandinavian Horndahl Trading AB Scandinavian Manufacturing SCAMA AB Väderstad Scandinavian Oat Processing AB Kimstad Schenker AB Schianders AB SCHMIDT Broddway AB Skänninge Scopex Consulting AB Linghem SE Wheel & Forks AB Sensus Studieförbund Sharpen Information AB SHC Byggservice, AB Siemens Industrial Turbomachinery AB Finspång SinterCast AB SITT Scandinavia AB Torshälla Skill AB Skogs- och finansförvaltningen Slottsvakten Fastigheter KB SMF Skylt AB SMIL SSAB Oxelösund AB Oxelösund Stafsjö Valves AB Stavsjö Statens Väg och Transportforskningsinstitut, VTI Steningegruppen Sterisol AB Vadstena Stiga Sports AB Stockholm Skavsta Flygplats AB Stokvis Tapes Sverige AB Strategic Business Consulting Sweden AB Structor Miljöteknik AB SEB Sogeti AB Strömma Sweden AB SEB Sogeti Sverige AB Studiefrämjandet Östergötland SEB Sonoco-Alcore AB Studsvik AB (publ) Sectra AB Sparbanken Rekarne Styra AB Semantix Eqvator AB Sparelaxcenter i Stångåstaden, AB Sempre c/o Anders Elfgren SPM Instrument AB Strängnäs Sunstrip AB Finspång 33

18 Medlemsförteckning Sustainable Business Mälardalen Västerås Svea Gruppen/Tecno Italy AB Sveaverken AB Swecon Anläggningsmaskiner AB Swed Handling AB Swedaccess Swedavia AB Swedbank Swedbank Swedbank Swedish Microwave AB Swedish Tissue AB Kisa Svenningsens Turf Care AB Skänninge Svensk Biogas AB Svensk Brandservice AB Svensk Handel i Finspång Svenska Avantia AB Sveriges Åkeriföretag ÖST Örebro Swestrap AB SymoTech AB Mjölby Synoptik Synoptik Synoptik Synoptik Synoptik Sweden AB Söderköpings Bad & Kuranstalt AB Söderköping Sörmlands Grafiska AB Sörmlands Provinsbank Sörmlands Sparbank Flen Sörmlands Sparbank Sörmlands Sparbank Vingåker Sörmlands Sparbank Sörmlands Turismutveckling AB TCMHs Consulting AB Linghem T Tekniska Verken i AB Tenova Bioplastics AB Åby Termoregulator AB Thorilds Verkstads AB Kimstad Thorsman & Co AB Thurfjell Konsulter Tielman Sweden AB Tivoligårdens Förvaltning AB Tjeders Industri AB Malmköping Tornbygruppen Toyota Industries Sweden AB Mjölby Transearch International Sweden AB Transflex i AB Trattoria Da Vinci Restaurang & Bar TreCé AB Tunafastigheter i AB tys/kom Ålberga U Ulö-Plast AB Unér Shipping AB Uniflex AB Urban Stille Bygg- & Fastighetskonsult AB Kimstad V/W Wedholms AB Westermo Teleindustri AB Stora Sundby Wheels Bridge AB Vildmarkshotellet i Kolmården AB Kolmården Wingen Dental AB Skänninge Vitamex Produktion AB VMI AB Voith Paper Fabrics Högsjö AB Högsjö Volvo Construction Equipment AB, Customer Support Volvo Construction Equipment AB, Hauler & Loader Volvo Construction Equipment AB, International Div. Volvo Logistics Corporation Volvo Parts Logistics AB WRAP International AB Vrena Mekaniska Verkstad AB Bettna Väderstad-Verken AB Väderstad X XMS Penvision AB YARA AB Yvonne Ryding In Persona Yxtaholm Slott AB Flen Z Z-Lyften Produktion AB Å Åkers Sweden AB Åkers Styckebruk Åse Berglund & Co ÅSÖ i Åtvidaberg AB Åtvidaberg Åtvidabergs Sparbank Åtvidaberg Ö Ödeshögs företagarcentrum Ödeshög Ödeshögs Kommun Öhrlings PriceWaterhouseCoopers Öhrlings PriceWaterhouseCoopers Östergötlands Ullspinneri AB Ödeshög Österströms Rederi AB Östgöta Brandstodsbolag Svensk Handel i Sörmlands Sparbank Oxelösund Torvinge Företagarförening Vibrationsteknik OGL AB X-ponent Stålinredningar AB Östgöta Enskilda Bank Kisa

19 Medlemsförteckning Östgöta Enskilda Bank Åtvidaberg Östgöta Enskilda Bank Östgöta Enskilda Bank Östgöta Enskilda Bank Mjölby Östgöta Enskilda Bank Finspång Östgöta Enskilda Bank Boxholm Östgöta Media AB Nära dig. Nära Europa. Fyll på med kreativ kraft! Varje företag eller organisation behöver någon gång fylla på med kreativ kraft! Vi är just den kraften, den som alla kan behöva för att synas, sälja och utvecklas. En kreativ byrå med fokus på att skapa kommunikativa lösningar inom grafisk form och webb. Vi har ett personligt engagemang i varje kund och i varje uppdrag vi utför. Hos oss är vägen från idé till färdig produkt kort. GRAFISK FORM & HEMSIDOR 36 Vinnare av årets AGDA WEBB 2009! Grafisk produktion av denna verksamhetsberättelse.

20 L E Q Verksamhetsberättelse 2009 Medlemsmatrikel 2010 PR? Nej tack! Här finns Handelskammaren! Välkommen till något av våra kontor: Nya Rådstugugatan 3, Tel: + 46 (0) , fax: +46 (0) , Fristadstorget 10, Tel: +46 (0) , fax: +46 (0) , Stora Torget 2, Tel: +46 (0) , fax: +46 (0) , V:a Kvarngatan 64, Tel: +46 (0) , fax: +46 (0) , Skeppsbron 14, Tel: +46 (0) , Jag vill verkligen inte: Få företagets olika budskap att hänga ihop Nå ut i media Ha välinformerade medarbetare Kommunicera bättre med kunderna Påverka beslut som rör mitt företag Förbättra vår årsredovisning Håller du inte med? Inte vi heller Ring till oss på Erichs Communications så får vi diskutera PR: tel eller mejla: Håkan Gunnarsson, vd. Håkan Katarina Göran Per Johanna Rolf Maria Hans Carina Lena 38

Stockholms besöksnäring. Juli 2015

Stockholms besöksnäring. Juli 2015 Stockholms besöksnäring. Under juli månad registrerades över 1,6 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 20 jämfört med juli månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. April 2015

Stockholms besöksnäring. April 2015 Stockholms besöksnäring. Under april månad registrerades cirka 885 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 9 jämfört med april månad 214. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Maj 2015

Stockholms besöksnäring. Maj 2015 Stockholms besöksnäring. Under maj månad registrerades cirka 1 200 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 4 jämfört med maj månad 2014. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2016

Stockholms besöksnäring. Oktober 2016 Stockholms besöksnäring. Oktober 216 Under oktober månad registrerades ca 1,2 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 5 jämfört med oktober 215. Cirka 69 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Maj 2016

Stockholms besöksnäring. Maj 2016 Stockholms besöksnäring. Under maj månad registrerades över 1,2 miljon gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 4 jämfört med maj månad 2015. Cirka 64 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juli 2016

Stockholms besöksnäring. Juli 2016 Stockholms besöksnäring. Under juli månad registrerades över 1,6 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en minskning med 3 jämfört med juli månad 2015. Cirka 57 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. November 2016

Stockholms besöksnäring. November 2016 Stockholms besöksnäring. Under november månad registrerades ca 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 5 jämfört med november 2015. Cirka 74 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. April 2016

Stockholms besöksnäring. April 2016 Stockholms besöksnäring. Under april månad registrerades över 1 miljon gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 16 jämfört med april månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Augusti 2016

Stockholms besöksnäring. Augusti 2016 Stockholms besöksnäring. Under augusti månad registrerades över 1,5 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 2 jämfört med augusti månad 2015. Cirka 57 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juni 2016

Stockholms besöksnäring. Juni 2016 Stockholms besöksnäring. Under juni månad registrerades närmare 1,3 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 3 jämfört med juni månad 2015. Cirka 58 av övernattningarna

Läs mer

Wholesaleprislista - IQ Telecom 11-19-2014

Wholesaleprislista - IQ Telecom 11-19-2014 Wholesaleprislista - IQ Telecom 11-19-2014 Alla priser i svenska kronor exklusive moms. Debiteringsintervall 50 kb för datatrafik. I i Zon 1-2 är debiteringsintervallet 1Kb 1 EUR = 9,0723 Land/nät Zon

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Februari 2016

Stockholms besöksnäring. Februari 2016 Stockholms besöksnäring. Under februari månad registrerades närmare 820 tusen gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 12 jämfört med februari månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Sommaren 2016

Stockholms besöksnäring. Sommaren 2016 Stockholms besöksnäring. Sommaren Under de tre sommarmånaderna juni, juli och augusti registrerades över 4,4 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 1 jämfört med

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015 Stockholms besöksnäring. Under augusti månad registrerades över 1,5 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med augusti månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015 Stockholms besöksnäring. Under oktober månad registrerades över 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med oktober månad 2014. Cirka 68 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juni 2015

Stockholms besöksnäring. Juni 2015 Stockholms besöksnäring. Under juni månad registrerades över 1 200 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 6 jämfört med juni månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Inledningsord. Innehåll. Johanna Palmér, Vice VD/Informationschef Östsvenska Handelskammaren

Inledningsord. Innehåll. Johanna Palmér, Vice VD/Informationschef Östsvenska Handelskammaren En handelskammare i förändring Verksamhetsberättelse 2010 / Medlemsregister 2011 Inledningsord Du håller Östsvenska Handelskammarens verksamhetsberättelse för 2010 i din hand. Liksom rubriken på omslaget

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014 Stockholms besöksnäring. Oktober 214 För första gången nådde antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i över en miljon under oktober månad och redan under oktober har över 1 miljoner övernattningar

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

Information om ansökan per land

Information om ansökan per land Information om ansökan per land OBS! Till ansökan bifogade handlingar skall vara översatta till landets officiella språk, eller, om det är svårt att få till stånd en sådan översättning till engelska eller

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Tillkännagivande i fråga om konventionen den 25 oktober 1980 om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn; SFS 2004:636 Utkom från trycket den 30 juni 2004

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2012

Finländska dotterbolag utomlands 2012 Företag 2014 Finländska dotterbolag utomlands 2012 Finländska företag utomlands: nästan 4900 dotterbolag i 119 länder år 2012. Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Analys av näringslivet i Östergötland

Analys av näringslivet i Östergötland Analys av näringslivet i Östergötland Uppdatering med kompletta bokslut för 2011, version uppdaterad med alla ändringar från kommunstudierna April 2013 Håkan Wolgast Anna Löfmarck Simpler diagrammet Inköp

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 HANDELSKAMMAREN VÄRMLAND SERVICE AB HANDELSKAMMARÅRET 2013 Handelskammaren Värmland är en regional och oberoende medlemsorganisation. Vi arbetar för att utveckla

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Linköpings Kommun Statistik & Utredningar Statistikinfo 2009:09 Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Vid årsskiftet 2008 uppgick befolkningen i Linköping till 141 863 personer. Av dessa var 17 156 utrikes

Läs mer

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Rapport 2015:4 EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Varje år tar EU-kommissionen fram en rapport som mäter EU-ländernas forsknings och innovationsförmåga (Innovation Union Scoreboard).

Läs mer

PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning

PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning Vad är PISA? OECD:s Programme for International Student Assessment. Matematik, läsförståelse och naturvetenskap,

Läs mer

Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång

Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång Polen 1 till 5 1 till 5 Storbritanien, Irland 1 till 5 1 till 5 Tyskland, Österrike

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2013

Finländska dotterbolag utomlands 2013 Företag 2015 Finländska dotterbolag utomlands 2013 Finländska företag utomlands: nästan 4800 dotterbolag i 125 länder år 2013 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014 HANDELSKAMMAREN VÄRMLAND SERVICE AB ETT ÅR SOM RUSTAT FÖR FRAMTIDEN 2014 var ett bra år, sett till både verksamhet och resultat. De aktiviteter och förändringar

Läs mer

Jan Lillieborg. Badhusvägen 11 165 72 Hässelby. Mob 0768 123441

Jan Lillieborg. Badhusvägen 11 165 72 Hässelby. Mob 0768 123441 Jan Lillieborg Badhusvägen 11 165 72 Hässelby Mob 0768 123441 @ adress jan.lillieborg@origoab.se (Origo Företagsutveckling AB) @ adress jan.lillieborg@telia.com PROFIL Jan Lillieborg, en senior ledare

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2011

Finländska dotterbolag utomlands 2011 Företag 2013 Finländska dotterbolag utomlands 2011 Finländska företag utomlands: drygt 4 600 dotterbolag i 119 länder år 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2014

Finländska dotterbolag utomlands 2014 Företag 2016 Finländska dotterbolag utomlands 201 Finländska företag utomlands, nästan 900 dotterbolag i 121 länder år 201 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

INVEST IN NORDIC CLEANTECH

INVEST IN NORDIC CLEANTECH INVEST IN NORDIC CLEANTECH Sedan 2009 En unik och oslagbar kanal i världen för att sälja och marknadsföra svensk miljöteknik utomlands och nationellt. F R O M S W E D E N A N D T H E N O R D I C S Bakgrund

Läs mer

Var med och påverka kommande arbete inom Human resource management 2015-03-30

Var med och påverka kommande arbete inom Human resource management 2015-03-30 Var med och påverka kommande arbete inom Human resource management 2015-03-30 SIS på 1 minut Sveriges medlem i CEN och ISO Neutral plattform + processmetodik INNEHÅLLET skapar experter! Ideell förening

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Tillkännagivande i fråga om konventionen den 25 oktober 1980 om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn; SFS 2002:706 Utkom från trycket den 27 augusti 2002

Läs mer

Inledningsord. Innehåll

Inledningsord. Innehåll Positiv framtidstro för regionala affärer Verksamhetsberättelse 2011 / Medlemsregister 2012 Inledningsord Under 2011 fortsatte Östsvenska Handelskammaren det förändringsarbete som inleddes under 2010.

Läs mer

Matematik Läsförståelse Naturvetenskap

Matematik Läsförståelse Naturvetenskap PISA 212 RESULTAT 52 515 51 55 5 495 49 Matematik Läsförståelse Naturvetenskap 485 48 475 47 2 23 26 29 212 Länder med bättre resultat än Sverige Länder med liknande resultat som Sverige Länder med sämre

Läs mer

Kina möjligheternas marknad. Nätverksbyggande i affärerna med Kina. Elisabet Söderström, vd Sweden-China Trade Council

Kina möjligheternas marknad. Nätverksbyggande i affärerna med Kina. Elisabet Söderström, vd Sweden-China Trade Council Kina möjligheternas marknad. Nätverksbyggande i affärerna med Kina Elisabet Söderström, vd Sweden-China Trade Council Trafikbild i Peking februari -04 - det har blivit värre.. Utvecklingen går västerut

Läs mer

14 Internationella uppgifter om jordbruket

14 Internationella uppgifter om jordbruket 14 Internationella uppgifter om jordbruk 249 14 Internationella uppgifter om jordbruket Kapitel 14 innehåller internationella uppgifter om Åkerarealens användning Totalskördar Antal husdjur Animalieproduktion

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

14 Internationella uppgifter om jordbruk

14 Internationella uppgifter om jordbruk 249 Kapitel 14 innehåller internationella uppgifter om Åkerarealens användning Totalskördar Antal husdjur Animalieproduktion Förvärvsarbetande befolkning inom jordbruk med binäringar, med uppdelning på

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2008

Finländska dotterbolag utomlands 2008 Företag 21 Finländska dotterbolag utomlands 28 Anställda i finländska företag utomlands var koncentrerade till EU-länderna år 28 Mätt med antalet anställda var finländska företags verksamhet utomlands

Läs mer

Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg

Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg 2 Slå på och av scannern Mekaniskt uttag Standby-strömbrytare Array-uttag Anslut transducers Använd den gröna standby-strömbrytaren. För att slå på scannern: Tryck

Läs mer

Exportsuccé, innovativ och hållbar 10 fakta om MÖBELNATIONEN SVERIGE

Exportsuccé, innovativ och hållbar 10 fakta om MÖBELNATIONEN SVERIGE Exportsuccé, innovativ och hållbar 10 fakta om MÖBELNATIONEN SVERIGE Rapport från TMF vi bygger och inreder Sverige, Januari 2015 Om rapporten Denna rapport är baserad på en större studie sammanställd

Läs mer

ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD

ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD 2012 I KORTHET Fortsatt utmanande för klädhandeln på flera av H&M:s marknader Försäljningen +11% i lokala valutor jämförbara enheter +1% Bruttomarginal 59,5 procent

Läs mer

"Allting ska göras så enkelt som möjligt men inte enklare." (A. Einstein)

Allting ska göras så enkelt som möjligt men inte enklare. (A. Einstein) As easy as that. 12345 "Allting ska göras så enkelt som möjligt men inte enklare." (A. Einstein) 12345 Lenze gör mycket enkelt. Tiderna förändras i rasande takt och bjuder på många utmaningar. I framtiden

Läs mer

SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2012-05-09

SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2012-05-09 SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2012-05-09 WE MAKE IT EASIER FOR SWEDISH COMPANIES TO GROW INTERNATIONALLY SWEDISH TRADE COUNCIL >> 2012-05-09 WE ARE AT HOME ON YOUR FOREIGN MARKETS 500 employees 66 offices in

Läs mer

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Sälja och köpa tjänster inom EU samma villkor som hemma Inom EU råder fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer. För dig och ditt företag

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Mars 2016

Stockholms besöksnäring. Mars 2016 Stockholms besöksnäring. Under mars månad registrerades över 870 tusen gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var i nivå med mars månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna kom från inhemska

Läs mer

14 Internationella uppgifter om jordbruk

14 Internationella uppgifter om jordbruk 211 Kapitel 14 innehåller internationella uppgifter om Åkerarealens användning Totalskördar Antal husdjur Animalieproduktion Förvärvsarbetande befolkning inom jordbruk med binäringar Sammanfattning Statistik

Läs mer

När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2013, har du startat företag eller ej?

När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2013, har du startat företag eller ej? NKI 2013 NyföretagarCentrum Stockholm 605 respondenter När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2013, har du startat företag eller ej? Ja, jag startade företag EFTER

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2010:1161 Utkom från trycket den

Läs mer

Q4 2010. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower. Manpower, Box 1125, 111 81 Stockholm www.manpower.

Q4 2010. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower. Manpower, Box 1125, 111 81 Stockholm www.manpower. Q4 21 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige En undersökningsrapport från Manpower Manpower, Box 1125, 111 81 Stockholm www.manpower.se 21 Manpower Inc. All rights reserved. Q4/1 Innehåll Sverige 4 Regionala

Läs mer

Förändringarnas marknad

Förändringarnas marknad Konferens, 19 oktober 2012, Stockholm Förändringarnas marknad Bekräftade talare: Olof Persson, koncernchef, AB Volvo Laurent Leksell, grundare, Elekta Jan Carlson, koncernchef, Autoliv Hans Timmer, Världsbanken

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige 2015 Handelns bidrag Procent Detaljhandelsutveckling 1991 2015 Detaljhandelns utveckling, mätt i löpande priser 1991 2015. (SCB, HUI Research) 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 5,5% 2,5%

Läs mer

Komma igång. Pro Focus UltraView. Denna guide finns tillgänglig på olika språk på BK Medicals hemsida.

Komma igång. Pro Focus UltraView. Denna guide finns tillgänglig på olika språk på BK Medicals hemsida. Komma igång Pro Focus UltraView Denna guide finns tillgänglig på olika språk på BK Medicals hemsida. Vänligen gå till: www.bkmed.com/customer service/user manuals Innan du använder scannern, läs användarguiden

Läs mer

AGENDA. Information om Business Sweden. Varför är exporten viktig för Sverige? Vad ska man tänka på inför en exportsatsning?

AGENDA. Information om Business Sweden. Varför är exporten viktig för Sverige? Vad ska man tänka på inför en exportsatsning? BUSINESS SWEDEN AGENDA Information om Business Sweden Varför är exporten viktig för Sverige? Vad ska man tänka på inför en exportsatsning? Praktiska tips och verktyg för internationell affärsutveckling

Läs mer

Utträdesåldern från arbetslivet. ett internationellt perspektiv

Utträdesåldern från arbetslivet. ett internationellt perspektiv Utträdesåldern från arbetslivet ett internationellt perspektiv Utträdesåldern från arbetslivet ett internationellt perspektiv Hans Olsson 2012-11-30 Utträdesåldern från arbetslivet - ett internationellt

Läs mer

HL Display-koncernen Fjärde kvartalet och helårsrapport januari - december 2013

HL Display-koncernen Fjärde kvartalet och helårsrapport januari - december 2013 PRESSMEDDELANDE 20 februari 2014 Kontaktpersoner: Gérard Dubuy, VD och Koncernchef Magnus Bergendorff, Finanschef Telefon: 08-683 73 00 Internet inklusive bildarkiv: www.hl-display.com HL Display-koncernen

Läs mer

Företagsägare i Kina mest optimistiska om tillväxt

Företagsägare i Kina mest optimistiska om tillväxt Pressrelease NYA RESULTAT FRÅN GRANT THORNTON-RAPPORTEN: Företagsägare i Kina mest optimistiska om tillväxt Europa sämst på att göra affärer med Kina. Positiv påverkan för svenska företag Nära ett av fem

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2015

Stockholms besöksnäring. December 2015 Stockholms besöksnäring. När summeras kan vi se att närmare 13 miljoner gästnätter registrerats på kommersiella boendeanläggningar i, en ökning med 10 jämfört med 2014. Under december registrerades ca

Läs mer

DFDS Fraktarna fusioneras med DFDS Nordisk Transport. DFDS Transport Group delas in i 3 divisioner. DSV köper tillbaka 50% av aktiekapitalet

DFDS Fraktarna fusioneras med DFDS Nordisk Transport. DFDS Transport Group delas in i 3 divisioner. DSV köper tillbaka 50% av aktiekapitalet DSV 2015 Vår historia 10 självständiga åkerier etablerar DSV: De Sammensluttede Vognmænd den 13/7-1976 DSV köper Samson Transport som blir DSV Samson Transport DFDS Fraktarna fusioneras med DFDS Nordisk

Läs mer

Så skapar du en framgångsrik ägarförändring i tuffare tider. Inbjudan till seminarium med. business matchmaking. En aktivitet inom Deloitte Access

Så skapar du en framgångsrik ägarförändring i tuffare tider. Inbjudan till seminarium med. business matchmaking. En aktivitet inom Deloitte Access Så skapar du en framgångsrik ägarförändring i tuffare tider En aktivitet inom Deloitte Access Inbjudan till seminarium med business matchmaking Ägarförändring är en komplicerad process i vanliga fall och

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Prislista företagsbonnemang Samtal och SMS i utlandet. Giltig fr.o.m 2013-06- 01

Prislista företagsbonnemang Samtal och SMS i utlandet. Giltig fr.o.m 2013-06- 01 Prislista företagsbonnemang Samtal och SMS i. Giltig fr.o.m 2013-06- 01 Alla priser i svenska kronor exklusive moms. Betalsamtal och samtal till satellit betalas enligt besöksnätets taxa med ett administrativt

Läs mer

Svensk FoU Policyaktörer, Drivkrafter och Data

Svensk FoU Policyaktörer, Drivkrafter och Data Svensk FoU Policyaktörer, Drivkrafter och Data Patrik Gustavsson Tingvall, Handelshögskolan i Stockholm och CESIS SCB 24 Maj 2011 FoU-utgifter internationellt Totala utgifter som Varför andel av BNP, 2008

Läs mer

International Civic and Citizenship Education Study 2009 (ICCS)

International Civic and Citizenship Education Study 2009 (ICCS) Vetenskapsrådets forskarmöte om internationella studier på skolområdet 2007-02-02 International Civic and Citizenship Education Study 2009 (ICCS) I detta blad finns information om: Bakgrund och syfte Instrument

Läs mer

+ = VÄLKOMMEN TILL BUSINESS SWEDEN. The Swedish Trade and Invest Council

+ = VÄLKOMMEN TILL BUSINESS SWEDEN. The Swedish Trade and Invest Council BUSINESS SWEDEN VÄLKOMMEN TILL BUSINESS SWEDEN The Swedish Trade and Invest Council Business Sweden bildades den 1 januari 2013, sammanslagning av Exportrådet och Invest Sweden Vi verkar för att stärka

Läs mer

Standardprislista Tele2 Business

Standardprislista Tele2 Business Standardprislista Tele2 Business Spring Mobil Växel Gäller från 20130708 Spring Mobil AB är ett eget bolag med org.nr. 55090238 som marknadsförs och säljs via Tele2 Sverige AB Innehåll Mobilabonnemang

Läs mer

Arbetslösa enligt AKU resp. AMS jan 2002 t.o.m. maj 2006,1 000 tal

Arbetslösa enligt AKU resp. AMS jan 2002 t.o.m. maj 2006,1 000 tal AKU Almedalen 2006 AKU-AMS Vem är arbetslös? Arbetslöshet och sysselsättning i ett internationellt perspektiv Inrikes/utrikes födda Verksamhetssektorer i ett internationellt perspektiv Val Arbetslösa enligt

Läs mer

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan En internationell jämförelse Entreprenörskap i skolan september 2008 Sammanfattning Förhållandevis få svenskar väljer att bli företagare. Trots den nya regeringens ambitioner inom området har inte mycket

Läs mer

Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets meddelanden Skatteverkets meddelanden ISSN 1652-1447 Skatteverkets information om reservering för förlustrisker vid export * I detta meddelande finns information om schabloner för beräkning av förlustrisker i samband

Läs mer

Kvartalsrapport 1 juli 2013 30 september 2013

Kvartalsrapport 1 juli 2013 30 september 2013 Kvartalsrapport 1 juli 2013 30 september 2013 TrueHeading AB (Publ). org.nr 556658-5054 kvartalsrapport för perioden 2013-07-01 2013-09-30 (Q3:2012) Kommentarer angående verksamheten under kvartal 3, 2013

Läs mer

VÄRLDENS MÖJLIGHETER

VÄRLDENS MÖJLIGHETER VÄRLDENS MÖJLIGHETER Hjälp till små och medelstora företag med att utveckla möjligheterna och överkomma hindren på krångliga marknader En presentation av Exportrådet Vi gör det enklare för svenska företag

Läs mer

In- och utvandring. 6. In- och utvandrare Immigrants and emigrants Statistiska centralbyrån 289. Tusental 120.

In- och utvandring. 6. In- och utvandrare Immigrants and emigrants Statistiska centralbyrån 289. Tusental 120. Tabeller över Sveriges befolkning 2007 Befolkningsförändringar in- och utvandring In- och utvandring Under år 2007 invandrade 99 485 personer till Sverige. Det innebär att invandringen, som slog rekord

Läs mer

Kalmar 2009-05-27. Invest in Sweden Agency (ISA) Lennart Witzell. www.isa.se

Kalmar 2009-05-27. Invest in Sweden Agency (ISA) Lennart Witzell. www.isa.se Kalmar 2009-05-27 Invest in Sweden Agency (ISA) Lennart Witzell www.isa.se UTLÄNDSKA DIREKTINVESTERINGAR Därför är utländska investeringar viktiga Utländska investeringar har en ökande betydelse för tillväxt

Läs mer

Republikens presidents förordning

Republikens presidents förordning Republikens presidents förordning om placeringsorterna för Finlands beskickningar i utlandet och ordnandet av konsulära tjänster i utrikesförvaltningen I enlighet med republikens presidents beslut föreskrivs

Läs mer

Andel av befolkningen med högre utbildning efter ålder Högskoleutbildning, kortare år år år år år

Andel av befolkningen med högre utbildning efter ålder Högskoleutbildning, kortare år år år år år 196 Bilaga A Tabeller Tabell 5.1 Andel av befolkningen med högre efter ålder 2001 Andel i procent Högskole, kortare 25 64 år 25 34 år 35 44 år 45 54 år 55 64 år Australien 10 10 10 10 9 Belgien 1 15 19

Läs mer

Sverige tappar direktinvesteringar. Jonas Frycklund April, 2004

Sverige tappar direktinvesteringar. Jonas Frycklund April, 2004 Sverige tappar direktinvesteringar Jonas Frycklund April, 2004 1 Innehåll Sverige som spetsnation... 2 FN:s direktinvesteringsliga... 3 PROGNOS FÖR DIREKTINVESTERINGSLIGAN... 4 STÄMMER ÄVEN PÅ LÅNG SIKT...

Läs mer

Swedavias resvanebarometer

Swedavias resvanebarometer Swedavias resvanebarometer 2011 Kommentarer: Antalet passagerare vid Swedavias flygplatser ökade med 13 procent under 2011, en historiskt mycket hög siffra och oöverträffad sedan 1980-talet. Swedavias

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Tillkännagivande av staters tillträde till Haagkonventionen om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner; SFS 2005:599 Utkom från trycket den 5 juli 2005 beslutat

Läs mer

Östergötlands län Månad

Östergötlands län Månad Arkets namn R-E-län Län E-län Kommun Norrköping Månad 1 216 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 45 4 35 3 25 2 15 1 5 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 År 216 Region +/-

Läs mer

Folkmängd i Skellefteå. - efter utländsk bakgrund

Folkmängd i Skellefteå. - efter utländsk bakgrund Folkmängd i Skellefteå - efter utländsk bakgrund Beskrivning av statistiken - Bild 1 Födelseland Födelseland anger det land där personen är född. Födelselandets benämning hänförs till förhållandena vid

Läs mer

Standardprislista Tele2 Business

Standardprislista Tele2 Business Standardprislista Tele2 Business Gäller fr o m 2013-12-04 Innehåll Mobila produkter 2 Tele2 Business abonnemang 2 Mobiltelefoniabonneamang 2 Affärspaket 2 Mobilt bredband 2 Tele2 Business tilläggstjänster

Läs mer

Ett Sverige i förändring: betydelsen av social sammanhållning

Ett Sverige i förändring: betydelsen av social sammanhållning Ett i förändring: betydelsen av social sammanhållning Jesper Strömbäck 2013-10-10 Om man vägrar se bakåt och inte vågar se framåt måste man se upp Tage Danielsson Framtidskommissionens uppdrag Identifiera

Läs mer

Stockholms besöksnäring

Stockholms besöksnäring Stockholms besöksnäring 9,4 miljoner gästnätter på hotell, vandrarhem, stugbyar och camping För Stockholms hotell, vandrarhem, stugbyar och campingplatser präglades av en svag inledning, ett par riktigt

Läs mer

Byggbara kapslingar i aluminium och polyester. Produktöversikt

Byggbara kapslingar i aluminium och polyester. Produktöversikt Byggbara kapslingar i aluminium och polyester Produktöversikt Byggbara kapslingar med eller utan plint, hål och förskruvningar. Perfekta lösningar på kortast möjliga tid Weidmüller kan leverera passande

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Tillkännagivande i fråga om konventionen den 25 oktober 1980 om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn; SFS 1999:1040 Utkom från trycket den 10 december

Läs mer

Den nationella. och innovationsstrategin. Horisont 2020. de stärka varandra? 4 september 2013. Per Engström Lena Svendsen

Den nationella. och innovationsstrategin. Horisont 2020. de stärka varandra? 4 september 2013. Per Engström Lena Svendsen Den nationella innovationsstrategin Horisont 2020 och innovationsstrategin kan de stärka varandra? 4 september 2013 Per Engström Lena Svendsen Global Innovation Index 2013 Sverige i världen Global Competitiveness

Läs mer

PISA 2012. 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap

PISA 2012. 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap Vad är PISA? OECD:s Programme for International Student Assessment 15-åringar Matematik, läsförståelse och naturvetenskap 65

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN beslutad av styrelsen december 2015

VERKSAMHETSPLAN beslutad av styrelsen december 2015 VERKSAMHETSPLAN 2016 -beslutad av styrelsen december 2015 Tillväxt Gotland har 2015 påbörjat en förändringsprocess kallat projekt Branschsamverkan. I ett första av totalt tre år har föreningen börjat utveckla

Läs mer

Kunskapsöverföring mellan akademin och det regionala näringslivet i en svensk kontext

Kunskapsöverföring mellan akademin och det regionala näringslivet i en svensk kontext Kunskapsöverföring mellan akademin och det regionala näringslivet i en svensk kontext Mälardalsrådet 140212 Lars Haikola 2015-11-11 1 Varför är högskolan viktig i en regions utveckling? Klar positiv relation

Läs mer

Tillsammans får vi Gotland att växa

Tillsammans får vi Gotland att växa Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Tillsammans får vi Gotland att växa 2015 2015 2015 TILLVÄXT GOTLAND/VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 Tillväxt Gotlands roll är att skapa bättre

Läs mer

Lönar det sig att gå före?

Lönar det sig att gå före? MILJÖEKONOMI 10 Mars 2011 Lönar det sig att gå före? Eva Samakovlis MILJÖEKONOMI 10 mars 2011 Innehåll Svensk miljö- och klimatpolitik Kostnader av att gå före Potentiella vinster av att gå före KI:s analys

Läs mer

Q3 2011. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower

Q3 2011. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower Q3 211 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige En undersökningsrapport från Manpower Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige Innehåll Q3/11 Sverige 4 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt

Läs mer

Not: Postnummerområden med en mindre befolkning än 5 invånare har tagits bort ur listan.

Not: Postnummerområden med en mindre befolkning än 5 invånare har tagits bort ur listan. Sveriges Radio har beställt uppgifter från SCB om så kallade ROT-avdrag i samtliga postnummerområden i Östergötlands län. Här ser du dem sorterat efter andel per invånare över 20 år, där de med högst andel

Läs mer