KlOKa VISIONSBYRÅN. Verksamhetsberättelse 2009 Medlemsmatrikel 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KlOKa VISIONSBYRÅN. Verksamhetsberättelse 2009 Medlemsmatrikel 2010"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2009 Medlemsmatrikel 2010

2 KlOKa affärsråd RE Verksamhetsberättelse 2009 Medlemsmatrikel 2010 Varsågod! Du håller Östsvenska Handelskammarens verksamhetsberättelse för 2009 kombinerad med medlemsmatrikel för 2010 i din hand. Här får du en sammanfattning av vår verksamhet, vår region, vår styrelse och våra medlemsföretag. Verksamhetsberättelsen/matrikeln distribueras till alla medlemmar i Handelskammaren, till ett stort antal näringslivsorganisationer, ambassader, handelskontor samt svenska och utländska handelskammare. Behöver du fler exemplar, eller har frågor, idéer och synpunkter, är du varmt välkommen att kontakta oss! Östsvenska Handelskammaren närmast näringslivet! Innehåll Vd har ordet 4 Året i siffror 5 VISIONSBYRÅN Visst skulle det kännas skönt. Att ha någon att lita på när de stora frågorna kommer upp på bordet. När det blir aktuellt med ägarskifte i familjeföretaget. När stora investeringsbeslut ska tas. När du vill vara säker på att du betalar rätt skatt. Med kontor på 125 orter finns vi alltid nära med kloka råd och handgripliga tips för en bättre affär. Vi är naturligtvis fortfarande Sveriges största experter på revision och hjälper dig även med den löpande ekonomiadmini strationen för effektiv hantering av löner och fakturor, redovisning och deklarationer, ja allt stöd du behöver för att utveckla din affär, dina drömmar och visioner. Ta steget in i framtiden och gå in på pwc.com/se eller ring 020-VISION. Medarbetare 6 Styrelse 7 Tre skäl att vara medlem 9 Näringspolitik 10 Exporttjänster 11 Affärsnätverk och utbildning English Summary 14 Den östsvenska regionen 16 Utländska handelskamrar i Sverige 17 Svenska handelskamrar i utlandet Medlemsförteckning Adresser 38 pwc.com/se eller ring 020-VISION

3 Vd har ordet Året i siffror Snart 100 år i företagens tjänst Vi lägger nu vårt 96:e verksamhetsår bakom oss. Långsiktighet är viktigt för att driva ett framgångsrikt påverkans arbete och nu planerar Handelskammaren för de nästkommande 100 åren. Under 2009 har en ny, stark och framåtriktad strategi antagits av styrelsen. Att skapa värde och nytta för våra medlemmar har högsta prioritet och att genom en aktiv dialog ytterligare stärka engagemanget hos medlemmarna. En viktig del i detta är att bli mer lättillgängliga. Målsättningen är att Handelskammarens fem kontor i regionen ska finnas centralt i markplan för att stimulera till spontana besök och möten. Handelskammaren ska vara den naturliga mötesplatsen! Påverkansarbete tillsammans med oss Östsvenska Handelskammaren omfattar tre län och 23 kommuner som tillsammans har fler än invånare och företag. Vår infrastruktur är kraftfull med sex flygplatser, tre hamnar och ett tiotal riksvägar och europavägar. Regionen har därmed fantastiska förutsättningar för arbete och dessutom konkurrenskraftiga prisnivåer på boende jämfört med andra storstadsregioner. En viktig förutsättning i vardagen är att vi enkelt kan förflytta oss mellan städer, län och företag. Näringslivet blomstrar där logistik och pendlingsmöjligheter fungerar. En av Handelskammarens huvuduppgifter är att arbeta för att rätt beslut fattas av offentliga myndigheter och politiker. Som medlem är du med och påverkar vilka frågor vi driver på lokal, regional och nationell nivå. Handelskammarens prioriterade områden i regionen är infrastruktur och kompetensförsörjning. Kontakta oss gärna i frågor och situationer där du ser att ditt företag missgynnas av olika skäl. Tillsammans blir vi starkare och möjligheten till inflytande ökar i takt med antalet medlemmar. Internationella och regionala nätverk Handelskamrarna är världens största affärsnätverk. Våra kollegor i Sverige och världen erbjuder omfattande expertkompetens i handelsfrågor. Handelskammaren är en resurs för dig som medlem i befintliga eller planerade exportsatsningar. Vi bistår med råd vid ansökningar av utvecklingsstöd och rådgivning vid export; vi fungerar som dörröppnare och hjälper till med administration av handels- och tulldokument. Handelskammaren driver också sedan lång tid högkvalitativa affärsnätverk där du och dina medarbetare kan utbyta erfarenheter och kompetens med likasinnade samt skapa värdefulla regionala kontakter. Östsvenska Handelskammaren närmast näringslivet! Tkr Resultat (tkr) Rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Resultat före avskrivningar Avskrivningar Rörelseresultat efter avskrivningar Räntor och utdelningar Resultat efter finansiella poster Skatt Minoritetens andel i årets resultat -9-4 Årets resultat Redovisad ekonomisk ställning Tillgångar Skulder Fritt och bundet eget kapital Under mitten av 2008 gjorde Handelskammaren en aktiv satsning för framtiden. Inför tillsättandet av ny vd fattades även beslutet att rekrytera en ny tjänst som vice vd, med fokus på bred internationell kompetens. Denna satsning, i kombination med den djupa lågkonjunktur som slog hårt mot våra medlemsföretags export och därmed även Handelskammarens intäkter, gjorde att Handelskammaren visar ett negativt resultat för Rörelsens intäkter Tkr Administrativa intäkter Uppdrag och projekt Handelsdokument Service- och medlemsavgifter Rörelsens kostnader Övrigt Lokalkostnader, netto Uppdrag, projekt - externt Personalkostnader Diagrammet visar intäktsfördelning i tkr av total omsättning i koncernen under de senaste fem åren. Diagrammet visar kostnadsfördelning i tkr av total omsättning i koncernen under de se senaste fem åren Jonas Sjöbom är sedan 12 april 2010 ny vd för Östsvenska Handelskammaren, efter att ha arbetat som vice vd sedan Vi önskar tidigare vd Thomas Sjölander lycka till med sitt nya uppdrag inom City Airlines. Jonas Sjöbom, Verkställande direktör Tkr Resultatutveckling 0 ( 500) Rörelseresultat Finansiella poster Resultat efter finansnetto (1 000) (1 500) (2 000)

4 Medarbetare Styrelse Kontaktuppgifter Östsvenska Handelskammaren har idag ett tiotal heltidsanställda plus resurser på deltid att sätta in för specifika uppdrag och projekt. Kontakta oss gärna, vi ser fram emot att kunna bistå våra medlemmar i stort som smått! Marina Andersson Bengt Assarsson Eva Borgström Anitha Hermansson Inge Jensen Ann-Heléne Fia Jerdhaf Johanna Palmér Jonas Sjöbom Anne Sternlid Samverkan krävs för att nå målen Ann Krumlinde, vice vd i Danske Bank, innehar sedan årsmötet 2007 posten som styrelseordförande i Östsvenska Handelskammaren. Handelskammaren driver många viktiga frågor, som exempelvis regionens kommunikationer, energi- och kompetensförsörjning. För att hitta svaren och skapa förändring och förbättring i regionen krävs att alla involverade parter samarbetar. På Handelskammaren drar vi vårt strå till stacken genom att bland annat skapa mötesplatser, som näringslivskommittéerna där representanter från näringsliv, kommunpolitiker och andra intresseorganisationer kan samverka. Styrelseordförande Ann Krumlinde, Danske Bank. Helene Engström Björn Eriksson Maria Karlberg Johannes Mattisson Mer information om våra respektive kompetensområden finner du på under Medarbetare. Hedersledamöter Kai Hammerich Dan Johansson Thord Söderlund Lars Thermaenius Per Westerberg Revisorer Robert Söderlund, Öhrlings PwC, ordinarie Ingemar Larsson, KPMG, ordinarie Johan Hedbäck, KMPG, suppleant Kenneth Johansson, Öhrlings PwC, suppleant Valberedning Lena Miranda (ordf) P-E Evensen, Claes Wirström, Styrelsen för Östsvenska Handelskammaren 2009 Jan Ancker, vice ordf Powerbox AB, Gnesta Göran Andersson Econova, Åby Bengt Assarsson ALSTOM Power Sweden AB, Pia Carlsson Proffice AB, Peter Davidson Billerud Skärblacka AB, Skärblacka Jonas Elfridsson Handelsbanken, Johan Engström Volvo Construction Equipment AB, (International Div.), Jerry Ericsson Studsvik AB (publ), Dot Gade Kulovuori Stockholm Skavsta Flygplats AB, Pia Grandelag Kontrollelektronik Dantherm Air Handling AB, Söderköping Lars Jagerfelt Saab AB, Jonas Kojan Gotland Promotion AB, Ann Krumlinde, ordf Danske Bank, Olof Martinsson SSAB Oxelösund AB, Oxelösund Anders Moberg Odyssey Invest AB, Mariefred Kjell Möller Saab AB, Jan-Eric Nilsson, vice ordf Rederi AB Gotland, Håkan Schill BT Products AB, Mjölby Lars-Göran Sjöberg Siemens Industrial Turbomachinery AB, Finspång Christina Stark Väderstad-Verken AB, Väderstad Matthias Trygg Netadmin Systems, Arne Wallin, vice ordf Holmen Paper AB, Erik Zetterlund Oxelösunds Hamn AB, Oxelösund 6 7

5 Tre skäl att vara medlem Var hittar vi lösningen på den globala energifrågan? Har du råd att inte vara medlem? Företag, organisationer och personer inom Östsvenska Handelskammarens upptagningsområde Gotlands, Södermanlands och Östergötlands län som driver näringsverksamhet och/eller stödjer Handelskammarens ändamål kan bli medlemmar. Medlemskapet gäller för företaget och alla anställda. Genom ditt medlemsskap ökar du näringslivets möjlighet att påverka i regionen. Tillsammans blir vi starkare! Som medlem får du även: reducerade priser på konsultuppdrag, handelsdokument, affärsnätverk och utbildningar tillgång till vårt samlade nätverk samt våra mediekanaler och har möjlighet att nå alla våra medlemmar med ditt erbjudande omvärldskunskap genom vårt uppskattade medlemsmagasin Global Utsikt 4 ggr/år löpande inbjudningar till evenemang, föreläsningar och olika mötesplatser vårt e-nyhetsbrev som uppdaterar dig och ditt företag kring vad som händer inom våra verksamhetsområden Hemma i Finspång. Att skapa effektiv energiförsörjning för allt fler med allt mindre koldioxidutsläpp är den stora utmaningen för oss på Siemens Industrial Turbomachinery. Vill du också vara med och påverka en av vår tids viktigaste frågor? Välkommen till Siemens och Finspång. Answers for energy. Medlemsavgifter 2010 Antal anställda Avgift kr kr kr kr kr 501 < kr Ett försäkringsbolag är väl bara ett försäkringsbolag... Eller? Samla alla dina affärer på ett och samma ställe. Det lönar sig. lansforsakringar.se/ostgota Våra konsulttjänster Vi hjälper våra kunder att skapa resultat genom att matcha uppgift med person, strategi med ledar skap och verksamhet med organisation. Det gör vi inom områdena Rekrytering, Talent Management, Verksamhets utveckling och Board and Executive tjänster. Kontakta oss gärna om du vill veta mer: Camilla Ruben Louise Giljam Mikael Hultberg Business wherever you need us Näringspolitik Vi driver dina frågor Via Handelskammaren kan du påverka politiker och andra beslutsfattare i frågor som är viktiga för din framgång. På nationell, regional och lokal nivå verkar vi för att det fattas beslut som gynnar företagande. Särskilt viktiga fokusområden är infrastruktur och kompetensförsörjning. Internationell Handel till Exporttjänster Bli en del av världens största affärs- och handelsnätverk Du får tillgång till världens största internationella affärsnätverk med över handelskamrar som kan ge dig och ditt företag de bästa affärskontakterna.vi erbjuder expertkompetens för din internationella satsning. Handelskammaren bistår med råd och konsulthjälp kring exempelvis utvecklingstöd samt viktig omvärldskunskap från olika länder och marknader. Affärsnätverk och utbildning Få nya kontakter och kvalificerad kompetensutveckling i regionen Vi driver högkvalitativa affärsnätverk och utbildningar för dig och företagets medarbetare. Förutom affärsnätverken har du även genom våra frukost- och lunchmöten eller seminarier möjlighet att knyta kontakter samt få tillgång till ny kunskap och nya idéer. Bland våra utbildningar kan nämnas regionens mest eftertraktade diplomutbildning i styrelsearbete. Handelskammaren erbjuder: Regional förankring och kunskapsöverföring Erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling på rätt nivå Värdefulla kontakter 8 9

6 NÄRINGSPOLITIK Exporttjänster Aktivt opinionsarbete för medlemsföretagen En av Östsvenska Handelskammarens viktigaste uppgifter är att ur ett näringslivsperspektiv öka förståelsen för våra regionala villkor och möjligheter. Målet är att vår region ska vara bästa möjliga plats för företag att bedriva verksamhet i. Under året som gick drev vi aktivt opinionsbildning inom ett antal viktiga frågor för våra medlemmar. Påverkan i Almedalen Östsvenska Handelskammaren deltog traditionsenligt under Almedalsveckan tillsammans med bland annat Fjärde Storstadsregionen. Målet med vårt deltagande var att lyfta fram de viktigaste utvecklingsfrågorna för den östsvenska regionen. Exempelvis var Ostlänken och utbyggnad av E22:an frågor som diskuterades. Almedalsveckan är ett av de tillfällen då Handelskammaren kan profilera frågor och marknadsföra vår region till en mycket bred publik och media. Debatt kring Ostlänken Gunnar Malm presenterade under tidig höst sin utredning angående höghastighetståg (med hastigheter över 300 km/h) för Sverige. I Handelskammarens remissvar på utredningen tryckte vi på betydelsen av att den fortsatta planeringen får högsta prioritet, hos såväl banverket, som berörda kommuner. Allt för att kunna säkerställa byggstart Vi betonade även att finansieringen måste ske i särskild ordning för att inte andra satsningar och underhåll på järnvägsnätet ska bli lidande. Denna finansiering bör då inte utesluta privata inslag som exempelvis OPS-lösningar (offentlig privat samverkan). Långsiktig och hållbar lösning för Gotland En annan viktig fråga är kommunikationerna till och från Gotland. Handelskammaren har med brev till Näringsdepartementet uttryckt oro och frustration kring Rikstrafikens utredning Långsiktig hållbar linjesjöfart till Gotland Om utredningens förslag blir verklighet kommer såväl turtäthet som restid till och från Gotland att försämras påtagligt. Enligt Handelskammarens uppfattning måste Gotland leva hela året för att näringslivet ska kunna utvecklas på ett konkurrensneutralt sätt med fastlandet. Ständiga utredningar och utspel kring Gotlands trafikförsörjning från olika statliga myndigheter gör att stabila spelregler för näringslivet saknas och utvecklingen saktar in. Utan långsiktiga förhållanden för Gotlandstrafiken kommer investeringar och utveckling att söka sig till platser där näringslivsklimatet anses mer gynnsamt. Näringslivsrådet i Mälardalen Vårt samarbete med Handelskamrarna i Mälardalen och Stockholm utvecklas aktivt och kamrarna har under året kunnat driva ett antal gemensamma frågor. Mälardalen utgör en av de viktigaste tillväxtregionerna i landet och är till stor del en gemensam arbetsmarknadsregion. Kommunikationer är därför av största betydelse, dels inom regionen, och dels till och från Stockholm. En viktig fråga är också kompetensförsörjning och där utgör Mälardalens Högskola med verksamhet både i Västerås och en viktig länk. I det gemensamma näringslivsrådet deltar förutom handelskamrarna även representanter på ledningsnivå från de större företagen i Mälardalen. Unikt internationellt affärsnätverk Under 2009 intensifierades arbetet med att hjälpa medlemmarna till ökad internationalisering. De större företagen i vår region har ofta redan väl inarbetade internationella kanaler. Mindre och medelstora företag möter däremot ofta utmaningar i form av hård konkurrens inte bara från våra närmaste grannländer och övriga Västeuropa utan även från tillväxtmarknader som exempelvis Ryssland. Handelskamrarna spelar här en viktig roll genom att ge råd, inspirera och erbjuda expertis till medlemmarna på den internationella arenan. Utvecklingsstöd Under det gångna året lanserade Östsvenska Handelskammaren tjänster inom finansiering med fokus på utvecklingsstöd, vilket efterfrågas bland de medlemmar som gör internationella satsningar. Handelskammaren identifierar tillsammans med företaget möjligheterna till utvecklingsstöd, gör sedan en analys och ger råd inför ansökan. Upp till motsvarande 40 procent av projektet kan finansieras på detta sätt. Exempelvis fick ett av de företag i regionen som handelskammaren arbetat med under 2009 utvecklingsstöd på kronor. Kunskapsbank Genom våra kollegor på handelskamrarna både i Sverige och runt om i världen har vi för våra medlemmars räkning tillgång till en ovärderlig bank av kunskaper och kontakter. Östsvenska Handelskammarens egen kompetensbank inom internationell handel är omfattande och vi hjälper dagligen våra medlemmar med frågor inom handel, tull, juridik och skatt. Våra medarbetare har erfarenhet från ett brett spektra av länder, exempelvis Brasilien, Ryssland, Baltikum och Storbritannien. Den gemensamma export- och handelskunskap som vi tillsammans med våra medlemsföretag besitter, har utmynnat i det nya exportmagasinet Global Utsikt. Tidningen är helt inriktad på export och kommer att skickas ut till Handelskammarens medlemmar samt utvalda nationella och internationella beslutsfattare fyra gånger per år. Global Utsikt fokuserar på viktig marknadsinformation, djupdyker i utvalda branscher och lyfter fram personer och företag och deras exportsatsningar. Projektet Global Eyes Det internationella exportprojektet Global Eyes hjälper små och medelstora företag ut på den internationella marknaden. Projektet är till stor del offentligt finansierat och initiativtagare är Östsvenska Handelskammaren och Handelskammaren i Mälardalen som arbetar intensivt för att identifiera, utveckla och realisera företags internationella satsningar. Projektet sträcker sig till december 2011 och målet är att ett 40-tal företag ska åka på resultatinriktade match-makingresor under 2010 och Utifrån dessa ska konkreta exportmöjligheter skapas för företagen. Fler lokala näringslivskommittéer Handelskammaren driver idag flera lokala näringslivskommittéer och under 2010 utökas satsningen till fem kommittéer. Dessa drivs tillsammans med andra lokala och kommunala näringslivsaktörer samt representanter för den högsta politiska ledningen. Målet är att gemensamt arbeta kring förbättring av det lokala näringslivsklimatet. Fokusfrågor är infrastruktur, kompetensförsörjning och regional samverkan. Tillsammans blir alla parter starkare och mer effektiva än om näringsliv och kommuner agerar var för sig. Östsvenska Handelskammaren är en aktiv del av ett affärsnätverk med handelskamrar runt om i världen

7 Affärsnätverk och Utbildning Mötesplatser och utbildningar med inspirerande förebilder Att förmedla inspiration i en hektisk vardag är ett av de viktigaste syftena med affärsnätverken. Under 2009 bjöd flera mycket uppskattade föredragshållare från näringslivet i regionen på sina erfarenheter. Även inom projektet Rustad för tillväxt var goda förebilder en viktig ingrediens. Inte minst på den öppna inspirationsdagen i maj, som lockade ett stort antal deltagare. Vi rustade för tillväxt Projektet Rustad för tillväxt, som startade 2008, avslutades under det gångna året. Satsningen blev mycket uppskattad och resultaten från företagens workshops, slutsatser från projektet och deltagarnas tillväxttips samlades i boken Fokus på affärer. Boken distribuerades till företag och intressenter och har laddats ner tusentals gånger från Handelskammarens hemsida. Tillväxtfrågorna stod även i fokus på seminariet Snabbväxarna där Handelskammaren var en av de medverkande aktörerna när det för första gången arrangerades i i september. Fortsatt styrelsefokus Behovet av ett professionellt styrelsearbete var en av huvudfrågorna i Rustad för tillväxt. Under året ökade intresset för Handelskammarens diplomutbildning i styrelsearbete ytterligare och vi arrangerade två utbildningar, en i och en i. På grund av efterfrågan från tidigare deltagare påbörjades arbetet med att dra igång ett nätverk för alla som diplomerats, där man kan fortsätta att fördjupa sig i styrelsefrågor och behålla kontakten med övriga kursdeltagare. Positiva kommentarer om vår styrelseutbildning En mycket bra kurs med fokus på att bevaka en styrelses primära uppgifter på ett pragmatiskt sätt. Runes långa och breda erfarenhet bäddade för intressanta diskussioner med förankring i verkligheten. Kursen kan varmt rekommenderas oavsett om du redan sitter i styrelse eller är på väg att börja. Erik Andersson, Alstom Power Sweden Distinkt, engagerande med njutbar pedagogik, blandat med balanserad humor och belysande erfarenhetsexempel. Så kul kan man ha runt ämnet Modernt styrelsearbete! Sigurd Petersson, Sourcing Executive, SAAB Aerosystems så roligt och näringsrikt som det bara kan vara.. Margareta Meta Ryderstedt, managementkonsult, COJN AB Mötesplatserna blev fler Under 2009 började vi bjuda in till soppluncher även i. Sedan tidigare är soppluncherna i och en uppskattad mötesplats. Under året var det många företag som bjöd på sin kunskap på frukostmötena Ottan. Deltagarna fick bland annat möjlighet att lära mer om konjunkturen, kroppsspråk, PR, självkännedom, hur man förebygger kundförluster och mycket annat matnyttigt. Sammanlagt anordnade vi ett 20-tal frukostmöten omväxlande i, och. Vi utbildar regionens företag inom export och import Handelskammaren fortsätter samtidigt att driva exportoch importutbildningar av olika slag. Under året deltog ett 100-tal företagare och lärde sig grunderna inom exempelvis dokumenthantering. Fördjupande utbildningar hölls inom områden såsom betalnings- och leveransvillkor. Handelskammarens affärsnätverk Next Vänder sig till unga och blivande chefer, projektledare, konsulter etc. De flesta deltagarna är mellan 25 och 40 år och finns på olika typer av företag. Nätverket fokuserar på halvdagsseminarier och socialt nätverkande med middagar och givande aktiviteter. Kraft Nätverket vänder sig till kvinnliga beslutsfattare, chefer och egenföretagare. Deltagarna finns på företag i olika branscher. Fokus här ligger på att utbyta erfarenheter inom nätverket kring ledarskap, företagsledning och affärsutveckling. Chef Detta nystartade nätverk vänder sig till seniora chefer och företagsledare på företag från olika branscher. Deltagarna utbyter erfarenheter kring företagsledning, ledarskap och affärsutveckling. Vid behov tas extern expertis in. Styrelse Detta nätverk vänder sig till dem som diplomerats i Handelskammarens styrelseutbildning. Här utbyts erfarenheter kring styrelsearbete, företagsstyrning och affärsutveckling. Inte minst viktig är kontakten och erfarenhetsutbytet med andra styrelseledamöter och potentiella sådana

8 English summary Utveckling för en Nearly 100 years of serving companies The Chamber of Commerce of East Sweden covers three counties, which combined have more than 750,000 inhabitants and 70,000 companies. The impressive infrastructure in the area includes six airports, three ports and some ten motorways and European highways. The competitiveness of the region is strong. jordnära framtid With its 96th year of activity behind it, the Chamber of Commerce of East Sweden is making preparations for the next 100 years in the knowledge that perseverance is important to successfully effect change. In 2009, a new, strong and future-oriented strategy was adopted by the Board. The creation of value and benefits for the organisation s members has the highest priority, in addition to further strengthening the involvement of members. Influencing key issues for the business community One of the main tasks of the Chamber of Commerce of East Sweden is to ensure that the right decisions are made by public authorities and politicians. The members decide on and influence the issues to be pursued at a local, regional and national level. The Chamber of Commerce s prioritised areas of influence comprise infrastructure and competence sourcing. The organisation s ability to effortlessly move between cities, counties and companies is an important component in its efforts to ensure thriving industry and commerce. International and regional network The Chamber of Commerce of East Sweden is part of the world s largest business network consisting of 14,000 chambers of commerce. Colleagues in Sweden and throughout the world together offer comprehensive expertise in the area of trade and commerce. The organisation provides advice in connection with application for development aid and advisory services for export. At the same time, it helps to open doors and offer assistance in processing commercial and customs documents. For some time now, the Chamber of Commerce of East Sweden has also been responsible for a high-quality business network aimed at promoting knowledge exchange and the creation of valuable contacts. The Chamber of Commerce shall function as a natural meeting place! For detailed information in English please contact us by phone or by mail 14

9 Den östsvenska regionen Utländska handelskamrar i Sverige En region med invånare och framgångsrika företag Den östsvenska regionen omfattar Gotlands, Södermanlands och Östergötlands län. Vid årsskiftet uppgick antalet invånare till Näringslivet i området är rikt och varierat. Här finns stora svenskbaserade internationella företag som Electrolux, Ericsson, Holmen Paper, Volvo, Saab, Sapa, SSAB och Studsvik som alla framgångsrikt marknadsför svenska produkter och svenskt kunnande utomlands. Här finns även utlandsägda företag med global närvaro som exempelvis De La Rue, Outokumpu och Whirlpool. Merparten av företagen i regionen är dock små eller medelstora. Dessa mindre företag syns kanske inte lika mycket som de globala företagen, men utgör en oerhört viktig del av näringslivet och är en betydelsefull grupp för Handelskammaren att erbjuda tjänster och ge en gemensam röst åt. De tre länen i regionen skiljer sig åt vad gäller storlek, bransch- och näringslivsstruktur: Östergötland * invånare och s kommuner står för ca 64 procent av befolkningen. Tillsammans utgör städerna Sveriges fjärde största storstadsregion. Intensivt fokus på forskning och utveckling. Framträdande position inom verkstads- och elektronik industri. Stora privata arbetsgivare är t ex Saab, Siemens, BT Products och Ericsson. Länets skogsindustri är framträdande med företag som Holmen Paper och Billerud. Omfattande offentlig sektor, exempelvis s universitet (verksamhet i både och ), universitetssjukhus samt ett tiotal statliga verk. Två internationella flygplatser samt goda väg och järnvägsförbindelser. s hamn är en av Östersjöområdets mest moderna djuphamnar. Södermanland * invånare och s kommun står för ca 50 procent av befolkningen. Länet präglas av närheten till Stockholm med arbetspendling både inom och utom länet. Historik Östsvenska Handelskammaren 1599 startade den första handelskammaren i Marseille 1908 grundades Gotlands Handelskammare Stora privata arbetsgivare är exempelvis SSAB, Volvo, Sörmlands Grafiska och Skavsta Flygplats. Stora offentliga arbetsgivare är respektive kommuner och landsting samt Mälardalens högskola. Goda kommunikationer både för väg- och järnvägsnät. Flygplatsen Stockholm-Skavsta är belägen i. Oxelösunds hamn har järnväg och motorväg i direkt anslutning till kajerna. Gotland * invånare Ungefär 40 procent av invånarna bor i. Näringslivet på Gotland skiljer sig markant från riket i helhet. Jordbruk och livsmedelsindustri är viktiga näringar liksom tillverkning av cement, kalk och trävaror. Lantbruket sysselsätter ca 6 procent av arbetskraften vilket är tre gånger mer än riksgenomsnittet. Inom industrin arbetar ca 10 procent vilket är väsenligt lägre än genomsnittet i Sverige. Stora privata arbetsgivare är exempelvis Rederi AB Gotland, PayEx och Cementa. Stora offentliga arbetsgivare är kommunen och Försäkringskassan Utland samt statliga Svenska Spel. Turistnäringen är mycket viktig för det gotländska näringslivet och bidrar till att Gotland är ett av de företagstätaste länen i landet. *SCB BELGIEN NOBELUX BRASILIEN Brasilianska Handelskammaren BULGARIEN Svensk-Bulgariska Handelskammaren ingår i en gemensam handelskammare för Sydosteuropa se HANDELSKAMRARNA SVERIGE-SYDOST- EUROPA CENTRALAMERIKA Swedish Central American Chamber of Commerce SWECA Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panama COLOMBIA Svensk-Colombianska Handelskammaren (CCCS) FINLAND Finsk-Svenska Handelskammaren Ålandskontoret FRANKRIKE Franska Handelskammaren i Sverige IRAK Svensk- Irakiska handelskammaren i Skandinavien ISRAEL Handelskammaren Sverige- Israel. ITALIEN Italienska Handelskammaren i Sverige. Camera di Commercio Italiana per la Svezia. JAPAN Jetro, Japan External Trade Organization. KANADA Canadian Swedish Business Association CSBA. KINA Sweden China Trade Council Kungl Sällskapet Sverige Hong Kong. KOREA KOTRA, Korea Business Center. LUXEMBURG NOBELUX. NEDERLÄNDERNA Dutch Chamber of Commerce. NORGE Norsk-Svenska Handelskammaren i Stockholm. POLEN Svensk-Polska Handelskammaren. RUMÄNIEN Svensk-Rumänska Handelskammaren ingår i en gemensam handelskammare för Sydosteuropa: HANDELSKAMRARNA SVERIGE- SYDOSTEUROPA. RYSSLAND Svensk-Ryska Handelskammaren. SCHWEIZ Schweiziska Handelskammaren. SLOVAKIEN Svensk-Tjeckiska/Slovakiska Handelskammaren. 5&Destination=6465 SPANIEN Svensk-Spanskt Handelsforum. STORBRITANNIEN Brittisk-Svenska Handelskammaren. Handelskamrarna SVERIGE-SYDOSTEUROPA gemensam handelskammare för Sydosteuropa: Albanien, Bosnien-Hercegovina, Bulgarien, Kroatien, Makedonien, Montenegro, Rumänien, Serbien administreras av Exportrådet TAIWAN Taiwan Trade Center. TJECKIEN Svensk-Tjeckiska/ Slovakiska Handelskammaren &Destination=6465 Czech Trade Promotion Agency. TYSKLAND Tysk-Svenska Handelskammaren. UNGERN Handelskammaren Sverige-Ungern. USA American Chamber of Commerce in Sweden. ÅLAND Ålandskontoret grundades Handelskammaren i Södermanland & Östergötland 1988 går Gotlands Handelskammare ihop med Handelskammaren för Södermanland och Östergötland. Östsvenska Handelskammaren bildas finns det över handelskamrar i världen, som företräder över 50 miljoner företag 16 17

10 Svenska handelskamrar i utlandet ARGENTINA Cámara de Comercio Sueco Argentina. AUSTRALIEN Swedish Australian Chamber of Commerce. BELGIEN Junior Chamber of Commerce Belgium-Sweden. BRASILIEN Câmara de Comércio Sueco-Brasileira. Swedish-Brazilian Chamber of Commerce. CHILE Cámara Chileno Sueca de Comercio. COLOMBIA La Cámara de Comercio Colombo Nórdica. DANMARK Øresund Industri & Handelskammare. DOMINIKANSKA REPUBLIKEN Scandinavian-Baltic Chamber of Commerce in the Dominican Republic. ECUADOR Nordic Ecuadorian Chamber of Commerce. ESTLAND Swedish Chamber of Commerce in Estonia. FINLAND Association of Swedish Subsidaires in Finland, Difa rf. FRANKRIKE Chambre de Commerce Suédoise en France. FÖRENADE ARABEMIRATEN Swedish Business Council (SBC) Dubai. GREKLAND Hellenic-Swedish Chamber of Commerce. INDIEN Swedish Chamber of Commerce India. INDONESIEN Swedish Business Association in Indonesia. IRLAND TheSwedish Chamber of Commerce in Ireland. ISLAND Icelandic-Swedish Chamber of Commerce ISRAEL Israel-Sweden Chamber of Commerce. 84 A Hahashmonaim St. TEL-AVIV ITALIEN Camera di Commercio Italo-Svedese ASSOSVEZIA. JAPAN The Swedish Chamber of Commerce and Industry in Japan. KANADA The Swedish-Canadian Chamber of Commerce. KINA Swedish Chamber of Commerce in China. Beijing Office: Shanghai Office: HONG KONG Swedish Chamber of Commerce in Hong. Kong. KROATIEN Nordic Chamber of Commerce in Croatia. LETTLAND Swedish Chamber of Commerce in Latvia. LITAUEN Swedish Chamber of Commerce in Lithuania. MALAYSIA MASBA Malaysian-Swedish Business Association. MEXICO Cámara de Comercio Sueco-Mexicana A.C. NEDERLÄNDERNA Swedish Chamber of Commerce. NIGERIA Nigerian-Swedish Chamber of Commerce. NORGE Norsk-Svensk Handelskammer. NYA ZEELAND New Zealand Scandinavia Business Association Inc. PERU Nordic Chamber of Commerce of Perú. POLEN Polsko-Szwedzka Izba Gospodarcza (Polish-Swedish Chamber of Commerce). PORTUGAL Câmara de Comércio Luso-Sueca. SCHWIEZ Swedish Swiss Chamber of Commerce. SLOVAKIEN Swedish Chamber of Commerce in Slovakia SPANIEN Cámara de Comercio Hispano-Sueca. Cámara de Comercio Hispano-Sueca de Barcelona. STORBRITANNIEN Swedish Chamber of Commerce for the United Kingdom. THAILAND Thai-Swedish Chamber of Commerce. TJECKIEN Nordic Chamber of Commerce in the Czech Republic. TYSKLAND Schwedische Handelskammer in der Bundesrepublik Deutschland. UNGERN Swedish Chamber of Commerce in Hungary - SCCH. USA The Swedish-American Chamber of Commerce, Inc New York. Swedish-American Chambers of Commerce -USA. VIETNAM VIETNAM Nordic Chamber of Commerce Vietnam ÖSTERRIKE Schwedische Handelskammer in Wien

11 Medlemsförteckning ALICANTE fran norrkoping NORRKÖPING KÖPENHAMN VISBY HELSINGFORS KROATIEN, TURKIET, KRETA, RHODOS, MALLORCA, TENERIFFA, GRAN CANARIA A A2b Electronics AB ABECE AB Enstaberga Absorbest AB Kisa ACC services AB Accord Group Executive Search AB Acte Solutions AB Solna ActiPro AB Adixen Scandinavia AB Adwizor in HR Advokatfirman Delphi i Östergötland AB Advokatfirman Delphi i Östergötland AB ALMI Företagspartner Gotland AB ALMI Företagspartner Sörmland AB ALMI Företagspartner Östergötland AB ALSTOM Power Sweden AB Alvenius Industrier, AB Améliorer Utvecklingspartner AB American Express Business Travel AMT Communication Anatomic SITT AB Angland Elteknik AB Vikbolandet Anglesjö Utveckling AB Ann-Lie Ahlqvist ASM Foods AB Mjölby ASSALUB AB Åtvidaberg Atheneskolan AB Att Förändra i AB Auto Partner BL AB Automationscenter & Bråvalla Elteknik AB Avalon Product Development AB Awapatent AB Aviatic Förlag AB Ljungsbro B ba.ks & co revision AB Baltic Network Advokatfirman Glimstedt Arenabolaget i AB Barbro Sandell Design Romakloster Ageratec AB Arenius Schröder & Besterman AB BDO AB AH:s Group AB Ariom Reklambyrå BeEQ- Ledarskap och föräldraskap ALcontrol AB Ariom Reklambyrå AB Benefit Records/Maria Johnsson Mantorp Alltransport i Östergötland AB Arkitektgruppen GKAK AB Bergströms Tivoli AB, Jan Sök resan på 21

12 Medlemsförteckning anfang.se Lokalsinne Med kunskap om den regionala marknadens behov skapar, anpassar och förvaltar vi lokaler för framtidens företa i Fjärde Storstadsregionen. Just nu bygger vi en toppmodern kontors- och handelsfastighet i kvarteret Lyckan i city. Här ryms snart kvm kontor, kvm butiksyta, trevliga torgstråk och 300 parkeringsplatser i garage. Välkommen till Lundbergs du också. Besiktningsman Anders Olsén s Auktionsverk Besiktningsman Claes-Henrik Österlind Österlinds Carpet Art AB Besiktningsman Fräs Erik Andersson Marknadspriser i Sverige AB Besiktningsman Håkan Johansson Linghem Besiktningsman Håkan Walldén Besiktningsman Karl-Otto Krautmeyer Besiktningsman Madeleine Odelstierna Strängnäs Besiktningsman Per Thor Per Thor Värderingskonsult AB Betydelsefulla Bilcenter Augustsson & Anderzon AB Billerud Skärblacka AB Skärblacka Björkman & Co AB, Byggvaruhuset Björkman Försäljnings AB, L & K Boxholms AB Boxholm Bratt Holding AB Gnesta Brink AB, Förnicklingsfabriken Brodd Sweden AB BT Europe AB Mjölby Bultsvetsteknik AB Byggmontage AB Byrån i C C.N.S. Systems AB Café Bar Sverige AB ÅBY Calix AB Calluna AB Camfil International AB Trosa Carpenter Powder Products AB Torshälla Casall Sport AB CBX Tradeinvest AB Cedergrens Mekaniska Verkstad AB Klintehamn CEI-Europe AB CENT Företagsutveckling AB Centralbolaget för Kemiska Industrier AB Cesium AB Cewe Instrument AB CGTEC AB Åkers Styckebruk Chopp Event AB Clarion Collection Hotel Bolinder Munktell I kvarteret Bokbindaren i planerar vi för en ny flexibel kontorsfastighet. På nuvarande parkering ser vi möjligheten att uppföra kvm kontor och trevliga torgmiljöer. Välkommen till Lundbergs du också. Bohlin & Thörnholm Advisory Partners HB Borin AB Camfil Svenska AB Österbymo Candor Sweden AB Clear Edge Sweden AB Högsjö Clear Management AB Kontakta gärna Christer Saletti, chef kommersiella lokaler i, Kontakta gärna Robert Ohlsson, ansvarig förvaltare i, Borox International AB Oxelösund Carbex AB Vadstena Cojn 23

13 Medlemsförteckning 100 ÅR MED LUFT UNDER VINGARNA HAR DU EN MINUT? Då vill vi gärna ta dig med på en 100-årig resa i flygets tecken. Håll i dig, för nu går det undan. Vi börjar redan år 1910 ett år då många svenskar får bevittna flygets storslagenhet för allra första gången. Som under flygveckan på Gärdet i Stockholm. Eller på Ljungbyhed i Skåne där det första svenskbyggda flygplanet, Nyrop 1, fick luft under vingarna. Bara ett år senare flyger den legendariske Carl Cederström på Malmen utanför, för att året därpå starta Sveriges första flygskola på samma plats. Tiden flyger, så vi snabbspolar framåt närmare bestämt till Nu grundas Svenska Aeroplan Aktiebolaget; Saab. Och resten är, som allt i den här berättelsen, historia. Flyghistoria är nämligen något vi på Saab är med och skriver varje dag. Hittills har 15 olika flygplanstyper utvecklats, och över 5000 flygplan har rullat ut från våra hangarer. Idag utvecklar vi världsledande flygande system Gripen. Vi samarbetar med Boeing och Airbus inom passagerarflyget. Och vi möjliggör framtidens obemannade flygfarkoster, bland annat i det europeiska samarbetsprojektet Neuron. Vi jobbar dessutom hårt för att göra flyget mer miljövänligt. EU-programmet Clean Sky är ett exempel på detta. Så var är vi om ytterligare 100 år? När det gäller flyg kan endast fantasin sätta gränser så idag nöjer vi oss med att säga: Grattis, flyget i Sverige, till dina första hundra år. Nu ser vi fram emot 100 år till. Columbusmaskiner AB CoM kognitiv samtalsbehandling Communicare CybAero AB Cybercom Sweden West AB D Danske Bank Dantherm Air Handling AB Söderköping Dataliner AB Dataservice i AB Dataton Utvecklings AB Deloitte AB Demerx i Kinda AB Kisa Design Force AB DHL Global Forwarding AB E E.ON Sverige AB Eagle Burgmann Sweden AB Econova Åby Edelbergs Fastighetsbyrå AB Norsholm Ekman, AB Carl E Elekta Instrument AB Elektro Termo Storkök AB Åtvidaberg Elite Grand Hotel Elmacron AB Elmsåholm AB Söderköping Elpanneteknik i AB Enthone AB ephiós ab Rejmyre EQ pack AB Erhagen & Frank AB Ericsson AB Erik Träff AB Ernst & Young AB, Näringslivscentra Öst Escaler Consulting ElektronikPartner AB Energi och Miljö AB Fabriksförening Marknadsföring AB -Kuriren AB Essio AB Etablering AB Eurosafe Sweden AB Gnesta EWAB Engineering AB Vadstena Evoteam AB F F & B Sweden AB DSM Anti-Infectives Sweden AB Strängnäs Erichs Communications AB FACTUM Elektronik AB 25

14 Medlemsförteckning Fagerlund AB Föreningen Framtidsfrön Gotlandsflis AB Klintehamn Handelsbanken Hyresbostäder i AB International Aluminium Casting AB FB Kedjor AB Fejmert Patent, AB FERGAS AB Fergin AB, Stig Fiberweb Sweden AB Finess Hygiene AB Kisa Firma Karola&Peter Reuterström First Hotel LINKÖPING Fiskeby Board AB Flensted AB, Ole Ödeshög Fleximark AB FLIR Systems Polytech AB Forsbecks AB Skänninge Foster Wheeler Energi AB Freudenberg Household Products AB FöretagsFörmedlingen AB G G System Gaia System AB Galvour AB Åby Gense, AB Geodis Wilson Sweden AB GLn-Produkter AB Vadstena Globus TTAB Gnistra Kommunikation AB Godman Biluthyrning AB Gotland Promotion AB Gotlands Gummifabrik AB Hemse Gotlands Stuveri AB Gotlandsakademin AB Gotlandspress AB Gotlandssnus AB Romakloster Graflunds Byggnads AB Grant Thornton Sweden AB Grant Thornton Sweden AB Grant Thornton Sweden AB Greiff Industrimiljö AB Gulf Star Oil Leaw AB Gullbergs Kontorscenter AB Gunnebo Gateway AB H H. Folke Sandelin AB (HFSAB) Haluxa Arbetsmiljö AB Handelsbanken Handelsbanken Handelsbanken Handelsbanken Handelsbanken Regionbanken Östra Sverige Hansson, Elof Hawk International HB Helimatic AB Hemi Sportswear AB Henkel Adhesive Technologies Norden AB Hexagon Metrology Nordic AB Holmen Paper AB Holms Industri AB Hooked on Nature HTC Sweden AB Söderköping Husqvarna AB, Ödeshögsfabriken Ödeshög Håmex Hårdmetallverktyg AB I I A Control AB IC Global Consulting ICS Trading AB Idesta Kök, AB IKANO Fastighets AB Image Systems AB Impact Coatings AB Industriellt Utvecklingscentrum Östergötland AB Finspång Industrikompetens i Östergötland AB Infonova Sweden AB INKAN Försäkring & Konsult AB Inkjet AB Innovativ Vision AB Investkonsult Sweden AB Isbergs Grafiska AB ITA Utveckling AB IT-Hantverkarna J Jalmarson-Thias AB JCI Jeanette Lindström Consulting Johansson & Nilsson Engineering AB/ JNE Åtvidaberg Johnson Controls Systems & Service AB jooslo consulting Jönsson Novabolagen AB K Kajpen Invest AB Kallerstadgruppen Kasting Advisors AB Fuji Autotech AB Gotlandsbyggen AB Snickerifabriken Hemse Handelsbanken Hymo AB Åby Installatörernas Utbildningscentrum Kilenkrysset AB Strängnäs

15 Medlemsförteckning Närvarande, snabba, engagerade Kinnarps Interior AB Know IT Business Consulting AB Leine & Linde AB Strängnäs Liljedahl & co, Utsiktsbyggarna AB Mjölby Länsförsäkringar Södermanland Lärande i Östergötland AB Konserv-Kompaniet AB Kontrollelektronik Dantherm Air Handling AB Söderköping KPMG AB KPMG AB KPMG AB Kuehne & Nagel AB LIMO Linatex-Molystria AB s Byggmästareförening s Cityförening ek s Kommunala Fastigheter AB s Resebyrå AB s Träförädlings AB Linser o Bågar i AB M MaintTech Marketing & Muffins AB Markus Reklambyrå Marulk Reklambyrå MASAK Maskiner AB Mjölby Maskinia AB Köpmangillet i L Ladies Tee AB Vrena LL41 Trading House AB Logica, Mattssons Fastighetsutveckling AB MAVAB AB Mariefred Lamiflex AB Lantmännen Agroetanol AB Logistik 2000, AB Loke Finans & Försäkring AB Mema Ledningspartner AB Mercuri Urval AB Nytänkande, erfarenhet, säkerhet Studsvik levererar kvalificerade tjänster till den internationella kärnkraftsindustrin inom avfallshantering, avveckling, teknik- och underhållstjänster samt driftoptimering. Vi har mer än 60 års erfarenhet av kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö och arbetar ständigt med att utveckla våra metoder för att erbjuda våra kunder de bästa lösningarna. Lantmännen ek.för LarsLap KB LARSON Tools i AB Flen Lecora AB Vadstena Lundberg, Fastighets AB L E Luvata i Söderköping AB Söderköping Luvata Sweden AB Finspång Lämneå Bruk AB Ljusfallshammar Merx Svenska AB Miljöteknikcentrum i Östergötland Miltronic AB MINAB U. Karlsson AB studsvik.com 29

16 Medlemsförteckning Mjärdevi Företagargrupp Nordea Norstel AB Oxelösunds Hamn AB Oxelösund PNM-Plåt AB Torshälla Quality Hotel Ekoxen Mjärdevi Science Park AB Modellteknik Momento, AB Flen Mättjänst AB Motorola IPTV Open Systems Home & Networks Mobility MPC, Metal Process Control AB Munktell Science Park c/o Jernmanufaktur AB Myntverket, AB MälarChark AB Mälarplast AB N NAF AB Nammo Vingåkersverken AB Vingåker Nike Hydraulics AB Norcoat AB Nordea Nordea Nordfarm Maskin AB Nordhs Borstfabrik AB Nordic Spice AB Nordkalk AB Lärbro NordPlan Inredningar AB Nordströms Mekaniska AB, Arne Nordtrade KB Norins Ost AB Airport AB Science Park AB Timber AB s Hamn och Stuveri AB s Symfoniorkester s Tryckeri AB Noss AB Nya BOND reklambyrå AB Näringslivscentrum i Åtvidaberg AB Åtvidaberg O Ocean Modules Sweden AB Åtvidaberg Odyssey Invest AB Mariefred OJOP Sweden AB Omnilog AB OPIC.com AB Oppunda Electronics AB Ostspecialisten i Östergötland AB Otto Bock Scandinavia AB Outokumpu Nordic AB Outokumpu Stainless AB Torshälla Outokumpu Stainless Tubular Products AB Torshälla Oxelö Energi AB Oxelösund P Pallet Runner AB Boxholm Paragera HB Parken Zoo i AB Parts Consumer Electronics Sweden AB Pax Electro Products AB Hälleforsnäs Pedersen & Partner AB Loftahammar Pernling Konsult Personalinvest PfG of Sweden AB PGK Service AB Finspång PharmaCell AB Pharmera Gothia Pharmaceutical AB Ystad Pir in Sweden AB PIVAB Machinery AB Kolmården PME Predictive Maintenance Engineering AB Vikbolandet Poly Biz Poolia Öst AB Porsmarker Konsult KB Powerbox AB Gnesta Presto Brandsäkerhet AB Processpumpar AB Prodelox AB Profeel AB Proffice Sverige AB Proffice Sverige AB ProGro AB Torshälla Proplate Oxelösund AB Oxelösund Provinsbanken Sörmland Proxitron AB Q Qbena AB Qvarnen Konferens AB R R.Å.D i Sverige AB RE Fastigheter Rederi AB Gotland Rejmes i Bil AB, Tage Resia Ringqvists Tryckeri AB Rodeco AB Åtvidaberg Rune Tigerstad AB S Saab AB Saab Automobile AB, Distributionscenter Saab Bofors Dynamics AB Saab TransponderTech AB Saab Underwater Systems AB Samres AB

17 Medlemsförteckning 2010 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. Har du rätt rådgivare? KPMG erbjuder tjänster inom revision, redovisning, skatt och rådgivning. Vi engagerar oss i ditt företag, agerar bollplank och erbjuder ett helhetsperspektiv. Intressant? Välkomna att kontakta oss, tel , tel Läs mer på kpmg.se San Sac AB Sandells Revisionsbyrå SAPA Heat Transfer AB Finspång Scandinavian Horndahl Trading AB Scandinavian Manufacturing SCAMA AB Väderstad Scandinavian Oat Processing AB Kimstad Schenker AB Schianders AB SCHMIDT Broddway AB Skänninge Scopex Consulting AB Linghem SE Wheel & Forks AB Sensus Studieförbund Sharpen Information AB SHC Byggservice, AB Siemens Industrial Turbomachinery AB Finspång SinterCast AB SITT Scandinavia AB Torshälla Skill AB Skogs- och finansförvaltningen Slottsvakten Fastigheter KB SMF Skylt AB SMIL SSAB Oxelösund AB Oxelösund Stafsjö Valves AB Stavsjö Statens Väg och Transportforskningsinstitut, VTI Steningegruppen Sterisol AB Vadstena Stiga Sports AB Stockholm Skavsta Flygplats AB Stokvis Tapes Sverige AB Strategic Business Consulting Sweden AB Structor Miljöteknik AB SEB Sogeti AB Strömma Sweden AB SEB Sogeti Sverige AB Studiefrämjandet Östergötland SEB Sonoco-Alcore AB Studsvik AB (publ) Sectra AB Sparbanken Rekarne Styra AB Semantix Eqvator AB Sparelaxcenter i Stångåstaden, AB Sempre c/o Anders Elfgren SPM Instrument AB Strängnäs Sunstrip AB Finspång 33

18 Medlemsförteckning Sustainable Business Mälardalen Västerås Svea Gruppen/Tecno Italy AB Sveaverken AB Swecon Anläggningsmaskiner AB Swed Handling AB Swedaccess Swedavia AB Swedbank Swedbank Swedbank Swedish Microwave AB Swedish Tissue AB Kisa Svenningsens Turf Care AB Skänninge Svensk Biogas AB Svensk Brandservice AB Svensk Handel i Finspång Svenska Avantia AB Sveriges Åkeriföretag ÖST Örebro Swestrap AB SymoTech AB Mjölby Synoptik Synoptik Synoptik Synoptik Synoptik Sweden AB Söderköpings Bad & Kuranstalt AB Söderköping Sörmlands Grafiska AB Sörmlands Provinsbank Sörmlands Sparbank Flen Sörmlands Sparbank Sörmlands Sparbank Vingåker Sörmlands Sparbank Sörmlands Turismutveckling AB TCMHs Consulting AB Linghem T Tekniska Verken i AB Tenova Bioplastics AB Åby Termoregulator AB Thorilds Verkstads AB Kimstad Thorsman & Co AB Thurfjell Konsulter Tielman Sweden AB Tivoligårdens Förvaltning AB Tjeders Industri AB Malmköping Tornbygruppen Toyota Industries Sweden AB Mjölby Transearch International Sweden AB Transflex i AB Trattoria Da Vinci Restaurang & Bar TreCé AB Tunafastigheter i AB tys/kom Ålberga U Ulö-Plast AB Unér Shipping AB Uniflex AB Urban Stille Bygg- & Fastighetskonsult AB Kimstad V/W Wedholms AB Westermo Teleindustri AB Stora Sundby Wheels Bridge AB Vildmarkshotellet i Kolmården AB Kolmården Wingen Dental AB Skänninge Vitamex Produktion AB VMI AB Voith Paper Fabrics Högsjö AB Högsjö Volvo Construction Equipment AB, Customer Support Volvo Construction Equipment AB, Hauler & Loader Volvo Construction Equipment AB, International Div. Volvo Logistics Corporation Volvo Parts Logistics AB WRAP International AB Vrena Mekaniska Verkstad AB Bettna Väderstad-Verken AB Väderstad X XMS Penvision AB YARA AB Yvonne Ryding In Persona Yxtaholm Slott AB Flen Z Z-Lyften Produktion AB Å Åkers Sweden AB Åkers Styckebruk Åse Berglund & Co ÅSÖ i Åtvidaberg AB Åtvidaberg Åtvidabergs Sparbank Åtvidaberg Ö Ödeshögs företagarcentrum Ödeshög Ödeshögs Kommun Öhrlings PriceWaterhouseCoopers Öhrlings PriceWaterhouseCoopers Östergötlands Ullspinneri AB Ödeshög Österströms Rederi AB Östgöta Brandstodsbolag Svensk Handel i Sörmlands Sparbank Oxelösund Torvinge Företagarförening Vibrationsteknik OGL AB X-ponent Stålinredningar AB Östgöta Enskilda Bank Kisa

19 Medlemsförteckning Östgöta Enskilda Bank Åtvidaberg Östgöta Enskilda Bank Östgöta Enskilda Bank Östgöta Enskilda Bank Mjölby Östgöta Enskilda Bank Finspång Östgöta Enskilda Bank Boxholm Östgöta Media AB Nära dig. Nära Europa. Fyll på med kreativ kraft! Varje företag eller organisation behöver någon gång fylla på med kreativ kraft! Vi är just den kraften, den som alla kan behöva för att synas, sälja och utvecklas. En kreativ byrå med fokus på att skapa kommunikativa lösningar inom grafisk form och webb. Vi har ett personligt engagemang i varje kund och i varje uppdrag vi utför. Hos oss är vägen från idé till färdig produkt kort. GRAFISK FORM & HEMSIDOR 36 Vinnare av årets AGDA WEBB 2009! Grafisk produktion av denna verksamhetsberättelse.

20 L E Q Verksamhetsberättelse 2009 Medlemsmatrikel 2010 PR? Nej tack! Här finns Handelskammaren! Välkommen till något av våra kontor: Nya Rådstugugatan 3, Tel: + 46 (0) , fax: +46 (0) , Fristadstorget 10, Tel: +46 (0) , fax: +46 (0) , Stora Torget 2, Tel: +46 (0) , fax: +46 (0) , V:a Kvarngatan 64, Tel: +46 (0) , fax: +46 (0) , Skeppsbron 14, Tel: +46 (0) , Jag vill verkligen inte: Få företagets olika budskap att hänga ihop Nå ut i media Ha välinformerade medarbetare Kommunicera bättre med kunderna Påverka beslut som rör mitt företag Förbättra vår årsredovisning Håller du inte med? Inte vi heller Ring till oss på Erichs Communications så får vi diskutera PR: tel eller mejla: Håkan Gunnarsson, vd. Håkan Katarina Göran Per Johanna Rolf Maria Hans Carina Lena 38

Inledningsord. Innehåll. Johanna Palmér, Vice VD/Informationschef Östsvenska Handelskammaren

Inledningsord. Innehåll. Johanna Palmér, Vice VD/Informationschef Östsvenska Handelskammaren En handelskammare i förändring Verksamhetsberättelse 2010 / Medlemsregister 2011 Inledningsord Du håller Östsvenska Handelskammarens verksamhetsberättelse för 2010 i din hand. Liksom rubriken på omslaget

Läs mer

100 år i näringslivets tjänst med framtiden i fokus

100 år i näringslivets tjänst med framtiden i fokus 100 år i näringslivets tjänst med framtiden i fokus Verksamhetsberättelse 2012 / Medlemsregister 2013 Inledning Innehåll Omslagsbild: Brita Nordholm Produktion: www.texttanken.se Under 2012 har Östsvenska

Läs mer

Tillväxtstråket Ostlänken tidernas affärsmöjlighet Innovativa miljöer i världsklass Toyota Material Handlings design tog storslam.

Tillväxtstråket Ostlänken tidernas affärsmöjlighet Innovativa miljöer i världsklass Toyota Material Handlings design tog storslam. 2014/ 2015 Verksamhetsberättelse och framtidsmagasin från Östsvenska Handelskammaren Tillväxtstråket Ostlänken tidernas affärsmöjlighet Innovativa miljöer i världsklass Toyota Material Handlings design

Läs mer

kvinnors företagande Arctic Airlink knyter samman nordligaste Norden ger tillväxt Serbian Swedish Business Forum Norge annorlunda landet

kvinnors företagande Arctic Airlink knyter samman nordligaste Norden ger tillväxt Serbian Swedish Business Forum Norge annorlunda landet handelskammarens exportmagasin NR 1 2015 Arctic Airlink knyter samman nordligaste Norden Oslo Chamber of Commerce Norge annorlunda landet Tysk-Svenska Handelskammaren så lyckas du med utstationeringen

Läs mer

Mobilisering för ökad regional attraktionskraft. En underlagsrapport från IVAs projekt Attraktionskraft för hållbar tillväxt

Mobilisering för ökad regional attraktionskraft. En underlagsrapport från IVAs projekt Attraktionskraft för hållbar tillväxt Mobilisering för ökad regional attraktionskraft En underlagsrapport från IVAs projekt Attraktionskraft för hållbar tillväxt KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift

Läs mer

Teknikcollege. Samverkan över tio år, så här lyckas vi TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI. teknikcollege.se

Teknikcollege. Samverkan över tio år, så här lyckas vi TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI. teknikcollege.se ANNONS ANNONS TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI teknikcollege.se Vi har stark tilltro till svensk industri 4 Kunskap skapar vi tillsammans 11 Kvalitetssäkrad utbildning ger rekordstort

Läs mer

KPMG Hållbarhetsredovisning 2012 1 KPMG SVERIGE. Vårt ekonomiska, sociala och miljömässiga ansvar

KPMG Hållbarhetsredovisning 2012 1 KPMG SVERIGE. Vårt ekonomiska, sociala och miljömässiga ansvar KPMG Hållbarhetsredovisning 2012 1 KPMG SVERIGE Vårt ekonomiska, sociala och miljömässiga ansvar Hållbarhetsredovisning 2011/2012 2 KPMG Hållbarhetsredovisning 2012 Om redovisningen 2013 fyller KPMG 90

Läs mer

Verksamhetsåret 2014 samt budget

Verksamhetsåret 2014 samt budget DEL 2 Verksamhetsåret 2014 samt budget I denna del finns en ettårsbudget och beskrivningar av vår verksamhet för att belysa vår roll och insatser inom olika projekt och områden. Denna del innehåller: sid:

Läs mer

Kinesiska investeringar i Östersjöregionen SLUTRAPPORT INOM CENTRAL BALTIC-PROJEKTET BASAAR

Kinesiska investeringar i Östersjöregionen SLUTRAPPORT INOM CENTRAL BALTIC-PROJEKTET BASAAR BASAAR PROJECT BALTIC SEA ASIA AGENDA FOR REGIONS IN A GLOBALIZING WORLD Kinesiska investeringar i Östersjöregionen SLUTRAPPORT INOM CENTRAL BALTIC-PROJEKTET BASAAR Stockholms stad, Uppsala kommun och

Läs mer

Historisk dag på Hofsta säteri

Historisk dag på Hofsta säteri Det ska vara enkelt att förverkliga sina drömmar, ambitioner och idéer i Sörmland N Y H E T S B R E V N U M M E R 5 j u n i 2 012 I N L E DA R E N Foto: Pernilla Nordström, STUA Den första regionala Europadagen:

Läs mer

kulturella skillnader PartNerskaP för arbete med IndonesIen + MarkNadsFakta inriktning PoleN MarkNadsaNalys av raiffeisen bank

kulturella skillnader PartNerskaP för arbete med IndonesIen + MarkNadsFakta inriktning PoleN MarkNadsaNalys av raiffeisen bank handelskammarens exportmagasin Nr 2 2014 e-handel ur ett exportperspektiv betalningar/affärssystem KrönIKa av troed troedson föreläsare och framtidsanalytiker MarkNadsFakta inriktning PoleN MarkNadsaNalys

Läs mer

INTERNATIONELLA AFFÄRER

INTERNATIONELLA AFFÄRER ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Juni 2013 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus I SAMARBETE MED: LADDA NER TIDNINGEN (PDF) Nr.3 INTERNATIONELLA AFFÄRER

Läs mer

PÅ RESAN TILL MÅLET ATT KOMMA FRAM ÄR BARA BÖRJAN

PÅ RESAN TILL MÅLET ATT KOMMA FRAM ÄR BARA BÖRJAN ATT KOMMA FRAM TILL MÅLET ÄR BARA BÖRJAN PÅ RESAN EN ANTOLOGI OM HUR FLYGET TOG SVERIGE UT I VÄRLDEN OCH HUR RESANDET HÄNGER IHOP MED FRAMTIDENS JOBB, VÄLSTÅND OCH VÄLFÄRD VARFÖR DENNA ANTOLOGI? Snabba,

Läs mer

VilstaGruppen ett väl fungerande nätverk som ständigt växer

VilstaGruppen ett väl fungerande nätverk som ständigt växer Hela denna tidning är en annons från VilstaGruppen, Eskilstuna VilstaGruppen ett väl fungerande nätverk som ständigt växer www.vilstagruppen.se 2 www.vilstagruppen.se Hela denna tidning är en annons från

Läs mer

Årsredovisning 2013 Föreningen Västsvenska Handelskammaren

Årsredovisning 2013 Föreningen Västsvenska Handelskammaren Årsredovisning 2013 Föreningen Västsvenska Handelskammaren Publicerad av Västsvenska Handelskammaren 2014. Citera oss gärna, men ange källa. Papper / Munken Polar 200 gram (omslag) / Munken Polar 120 gram

Läs mer

Linköpings. Näringsliv 2008/2009

Linköpings. Näringsliv 2008/2009 Linköpings Näringsliv 2008/2009 Linköping Paul Lindvall Kommunstyrelsens ordförande och styrelseordförande i NuLink AB Där idéer blir verklighet Linköping har drygt 140 000 invånare och är en av landets

Läs mer

Värdefulla kontakter

Värdefulla kontakter Värdefulla kontakter för dig som ska starta eget BRAND Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning! NyföretagarCentrum din naturliga kontakt vid start av företag Nya företag är viktigt för Sverige och för

Läs mer

Nöjdast 2013. årsrapport. Rådgivning Revision Skatt Företagsservice

Nöjdast 2013. årsrapport. Rådgivning Revision Skatt Företagsservice Nöjdast 2013. årsrapport Rådgivning Revision Skatt Företagsservice NÖJDAST VD ÅRSKRÖNIKA men nöjdast är nog chefen. En årsrapport ska summera året som gick och om jag ska sammanfatta 2013 i ett ord så

Läs mer

GLOBALT & LOKALT. handelskammarens. Tema. Förstå hur Lean kan implementeras i företag! Metodik för effektivare processer och högre lönsamhet

GLOBALT & LOKALT. handelskammarens. Tema. Förstå hur Lean kan implementeras i företag! Metodik för effektivare processer och högre lönsamhet handelskammarens GLOBALT & LOKALT Nr 3 Sep 2009 Årgång 8 Tema LEAN Förstå hur Lean kan implementeras i företag! Metodik för effektivare processer och högre lönsamhet 5 FÖRETAGSREPRESENTANTER om vad arbetet

Läs mer

Resia Travel Group AB. Årsredovisning 2010

Resia Travel Group AB. Årsredovisning 2010 Resia Travel Group AB. Årsredovisning 2010 Vi håller koll på hela världen åt dig! Bästa affärsresebyrå 2010 1 Resia Travel Group AB. Årsredovisning 2010 Vision Resia Sveriges bästa resebyrå! Affärsidé

Läs mer

Ansvariga utgivare: Emilia Alfredsson, Martina Persson Hollsten Redaktör: Karl Hedlund Copyright: Karl Hedlund Upplaga: 270

Ansvariga utgivare: Emilia Alfredsson, Martina Persson Hollsten Redaktör: Karl Hedlund Copyright: Karl Hedlund Upplaga: 270 INKA 2014 Ansvariga utgivare: Emilia Alfredsson, Martina Persson Hollsten Redaktör: Karl Hedlund Copyright: Karl Hedlund Upplaga: 270 Sektionen för Industriell ekonomi vid Lunds Tekniska Högskola Ole Römers

Läs mer

Sydost - Skåne - Väst - Öst - Uppsala - Norr. i Sverige

Sydost - Skåne - Väst - Öst - Uppsala - Norr. i Sverige Sydost - Skåne - Väst - Öst - Uppsala - Norr i Sverige Verksamhetsberättelse 2012 1 Index 5 6 8 Godkänd affärsplan, mentor Presentationsträning Kompetenspanel Uppföljning Riskkapital, kompetensforum SPRÅNGBRÄDAN

Läs mer

INVESTERINGSFRÄMJANDE. Verksamhetsåret 2014 BUSINESS SWEDEN REDOVISNING AV STATENS UPPDRAG 2014 1

INVESTERINGSFRÄMJANDE. Verksamhetsåret 2014 BUSINESS SWEDEN REDOVISNING AV STATENS UPPDRAG 2014 1 INVESTERINGSFRÄMJANDE Verksamhetsåret 2014 BUSINESS SWEDEN REDOVISNING AV STATENS UPPDRAG 2014 1 1. INLEDNING. 3 1.1 Business Sweden och de statliga uppdragen.. 3 1.2 Läsanvisning.. 4 1.3 Utvecklingen

Läs mer

Afrika stor kontinent med enorma möjligheter

Afrika stor kontinent med enorma möjligheter handelskammarens exportmagasin NR 4 2013 Business Forum Africa satte ljuset på en växande marknad Krönika av Ewa Björling Stora Enso satsar i Pakistan Afrikanskt koncept i svensk vildmark Högtflygande

Läs mer

Å F Å r s r e d o v is n in g 2 0 0 9

Å F Å r s r e d o v is n in g 2 0 0 9 ÅRSREDOVISNING 2009 INNEHÅLL Detta är ÅF 1 Året i korthet 2 ÅF i korthet 4 VD har ordet 6 Affärsidé, vision, mål och strategier 11 Omvärld och marknad 14 Medarbetare 21 Hållbar utveckling och socialt ansvar

Läs mer

forward TAKE OFF VÄSTSVERIGE Ökad tillgänglighet för högreinbjudan MEET THE FU Hard facts. Clear stories. AGENDA

forward TAKE OFF VÄSTSVERIGE Ökad tillgänglighet för högreinbjudan MEET THE FU Hard facts. Clear stories. AGENDA Hard facts. Clear stories. MEET THE FU TAKE OFF VÄSTSVERIGE TILL DESTINATIONSDAG Ökad tillgänglighet för högreinbjudan tillväxt Den 26 augusti kl. 13.00 17.00 på Trädgår n med mingel ef AGENDA Dagen modereras

Läs mer

God Jul och Gott Nytt 2009. Full fart i Tomteverkstan

God Jul och Gott Nytt 2009. Full fart i Tomteverkstan En dörr in I N F O R M AT I O N & N Y H E T E R T I L L N Ä R I N G S L I V E T F R Å N N U V A B N R 6 2 0 0 8 God Jul och Gott Nytt 2009 Nuvab tackar härmed för det gångna året, då vi bl.a. har firat

Läs mer

frihandelsavtal immaterialrätt digital värld ställer nya krav indienseminarium med en kittlande potential tyskt energisparande ger svenska möjligheter

frihandelsavtal immaterialrätt digital värld ställer nya krav indienseminarium med en kittlande potential tyskt energisparande ger svenska möjligheter handelskammarens exportmagasin NR 1 2014 swenacc Vill lyfta handeln med Nordafrika artikelserie e-handel ur ett exportperspektiv indienseminarium med en kittlande potential tyskt energisparande ger svenska

Läs mer

redovisning av statens uppdrag till exportrådet Verksamhetsåret 2012 Stockholm

redovisning av statens uppdrag till exportrådet Verksamhetsåret 2012 Stockholm redovisning av statens uppdrag till exportrådet Verksamhetsåret 2012 Stockholm Innehåll 1. INLEDNING 4 1:1 Utvecklingen i omvärlden och läget för svensk export 5 1:2 Statens årsuppdrag Mål och resultat

Läs mer

MÄSSPROGRAM. Sluta lek kurragömma, framtiden är här!

MÄSSPROGRAM. Sluta lek kurragömma, framtiden är här! MÄSSPROGRAM 4 februari 2011 Sluta lek kurragömma, framtiden är här! Alex Schulman Mängder med utställare Inspirationsföreläsningar CV-granskning Intervjuskola Tävlingar, Tips & Trix...och mycket mer! Huvudpartners

Läs mer