Inledningsord. Innehåll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inledningsord. Innehåll"

Transkript

1 Positiv framtidstro för regionala affärer Verksamhetsberättelse 2011 / Medlemsregister 2012

2 Inledningsord Under 2011 fortsatte Östsvenska Handelskammaren det förändringsarbete som inleddes under Kammarforum i slog upp portarna och under året har lokalerna huserat över 400 möten och närmare personer har besökt det starkaste beviset för den nya Handelskammaren. Handelskammaren har också haft sitt synligaste år i media och tagit ställning i flera tunga frågor där regionfrågan varit den mest tongivande. Även om vi inom kort träder in i ett nytt århundrade är grundtanken oförändrad. Som den självklara partnern för östsvenska företag som vill utveckla sina affärer lokalt, regionalt och internationellt - arbetar vi hårt för att påverka beslutsfattare, skapa mötesplatser och hjälpa till när du och ditt företag vill ut i världen. En aktiv handelskammare i ständig dialog med sina medlemsföretag bidrar till både kunskap och affärsnytta. Men dialogen visar också att våra medlemmar vill ha roligt när det gör sina affärer! Den härliga bilden på framsidan är tagen vid uppstartsmingel för affärsnätverken Ledarskap hur svårt kan det vara. Att deltagarna hade både trevligt och roligt behöver ingen tvivla på! Foto: Jan Höglund. Produktion: Innehåll VD har ordet 4 Året i siffror 5 Styrelsen 6 Internationell handel 8 Påverkan 10 Kompetens för Tillväxt 12 Affärsnätverk 14 Kammarforum 16 Medarbetare 18 Handelskammarens Årsmöte English Summary 23 Medlemsregister 26 Östsvenska Handelskammaren finns i,,, och Östsvenska Handelskammaren är en privat och politiskt obunden näringslivsorganisation som verkar i Östergötland, Sörmland och på Gotland. Genom Handelskammaren gör de östsvenska företagen sin röst hörd hos politiker och beslutsfattare, och genom våra tjänster och erfarenheter bidrar vi till att skapa bättre möjligheter för våra medlemmar att utveckla sina affärer lokalt, regionalt och internationellt. Verksamhetsberättelse 2011 / Medlemsregister

3 Vd har ordet Med siktet mot en ny era 2010 inledde Handelskammaren sin förnyelseresa och under 2011 togs flera viktiga steg. Antalet medlemmar är med en blygsam marginal det högsta sedan Vår synlighet slog rekord mätt i antalet pressklipp. Vi rönte framgång i näringspolitiska frågor när och utreder ett samgående av sina flygplatser. Dessutom fick vi ett uppdaterat grafiskt uttryck och en tydligare närvaro i sociala medier. En av de största satsningarna, och ett av de tydligaste bevisen på den nya Handelskammaren, är Kammarforum i. I februari 2011 slog Handelskammaren tillsammans med 16 partnerföretag upp portarna till näringslivets nya mötesplats. Vårt mål är att på sikt kunna skapa ett Kammarforum även i, och. Det är viktigt att vi, liksom omvärlden, ständigt förnyar oss. Men vår grundbult är att bidra till våra medlemmars affärer. Vi har inget viktigare uppdrag än att företagen i vår region ska ha de bästa förutsättningarna oavsett om det gäller att ta sig till och från vår region, att hitta rätt kompetens, att få hjälp med exportmöjligheter eller att möta nya affärskontakter. Det övergripande målet är ökad tillväxt i vår region. När företagen kan koncentrera sig på sin affär blir vi en framgångsrik region dit både människor och företag gärna flyttar. Nästa år (2013) fyller Handelskammaren 100 år. Det blir en ny era i en anrik organisations historia och detta ska naturligtvis firas med både pompa och ståt samt samlade historiebeskrivningar. Det nya seklet möter Handelskammaren med sin första kvinnliga Vd och i ett historiskt perspektiv rekordmånga kvinnor även i styrelse och bland medarbetare. Jämställdhet mellan kvinnor och män är en viktig del i ett mycket större mångfaldsarbete som Handelskammaren och våra medlemsföretag delar ett allt starkare intresse för. Våra medlemmar har också starkt fokus på att hitta rätt kompetens, på infrastruktur och frågan om Sverige ska delas in i nya regioner. Kraften i Handelskammarens samlade nätverk är stark och tillsammans kan vi åstadkomma förändring. Tillsammans är vi starkare var mottot för den första Handelskammaren som bildades 1599 i Marseille, Frankrike. Detta gäller även idag. Ju fler vi är desto starkare hörs vår röst gentemot beslutsfattare och desto mer kraft blir det i affärerna i vårt nätverk. Är du inte medlem? Kontakta mig gärna så berättar jag mer. Välkommen in i ett historiskt sammanhang med framtiden i fokus. Johanna Palmér, Vd Östsvenska Handelskammaren Året i siffror och 5-årsöversikt Intäkter Medlems- och serviceavgifter Intygs- och carnetavgifter Uppdragsverksamhet Intäkter Kammarforum Övriga intäkter Summa intäkter Kostnader Personalkostnader Uppdragskostnader Övriga kostnader (inkl. avskrivningar) Summa kostnader Finansnetto Resultat före skatt Finansiella tillgångar 31/ Eget kapital 31/ Investeringar i inventarier Antal medlemmar 31/ Rörelseintäkter Medlems- och serviceavgifter Intygs- och carnetavgifter Uppdragsverksamhet Intäkter Kammarforum Övriga intäkter Rörelsekostnader Personalkostnader Uppdragskostnader Övriga kostnader

4 Handelskammarens styrelse 2011 Bengt Assarsson (ordf) Dot Gade Kulovouri Stockholms-Skavsta Flygplats AB, (v ordf) Jan-Eric Nilsson Rederi AB Gotland, (v ordf) Arne Wallin Holmen Paper AB, (v ordf) Göran Andersson Econova AB, Åby Magnus Axelsson Wedholms AB, Pia Carlgren Gnistra Kommunikation AB, Handelskammaren visar vägen Vi tillhör ett storstadsområde och ska växa som en storstad med de möjligheter som regionen erbjuder. Men tillväxten i våra län ligger under den nivå som kan kallas normal, både vad gäller befolkning och ekonomi. Det är av största vikt att vi tillsammans sätter mål där vi alla kan bidra och där vi lätt kan mäta resultaten. En stor utmaning är att övertyga politiskt styrda organisationer om att konkreta mål är en förutsättning för att driva utvecklingen framåt och att den kortsiktiga kostnaden inte får stå i vägen för det långsiktiga resultatet. Spara i skolan idag och lev med hög ungdomsarbetslöshet i framtiden! Vi kommer fortsätta engagera oss i frågor kring infrastruktur, näringsliv och regional tillväxt. Och kräva rätt beslut för ett hållbart samhälle. Bengt Assarsson, ordförande Östsvenska Handelskammaren Lars Cederulf Coor Service Management Industriservice AB, Finspång Jonas Elfridsson Handelsbanken, Thomas Engström Swedbank, Jerry Ericsson Studsvik AB, Lennart Foss NTM, Lars Jagerfelt Saab AB, Henrik Johansson Casimiro E.ON Sverige AB, Mikael Joki Elektronikpartner AB, Ann Krumlinde Danske Bank Sverige, Lars Lewin Volvo Construction Equipment AB, Lena Miranda Skill AB, Jan-Erik Rydén Finspång Lennart Spjuth SSAB Oxelösund AB, Oxelösund Lars Sjödahl Toyota Material Handling AB Mjölby Matthias Trygg Meep Management, Johannes Walfridsson Prodelox AB, Erik Zetterlund Oxelösunds Hamn AB, Oxelösund Bank, försäkring och fastighetsförmedling. Det hänger liksom ihop. Tel , lansforsakringar.se/ostgota Lyckan mitt i Lyckan är citys mest moderna och flexibla kontorshus. Här är ingenting omöjligt. Du får till och med väggarna där du vill ha dem. Hyr 300 till kvadratmeter i ett våningsplan. Välkommen till Lundbergs du också!

5 INTERNATIONELL HANDEL Bättre stöd för företag som vill lyckas internationellt Östsvenska Handelskammaren har lång erfarenhet av att arbeta nära regionens företag i frågor om internationell handel. Tack vare vår expertkunskap inom dessa områden kan vi erbjuda kostnadseffektiva tjänstepaket anpassade för SME-företag. Vi erbjuder även andra konsulttjänster som hjälper våra medlemmar att utveckla sina affärer, såväl lokalt som regionalt och internationellt. Våra utbildningar inom internationell handel: import, leveransvillkor, betalningsvillkor, logistik, internationella avtal etc är också högt uppskattade av våra medlemsföretag. Oavsett vilken marknad man tänker satsa på så måste man vara väl förberedd. Nya tillväxtmarknader Större delen av den svenska exporten, cirka 70 procent går idag till EU, närmare 80 procent går till icketillväxtmarknader. För ett så exportberoende land som Sverige är det av största vikt att fler företag satsar på de nya tillväxtmarknaderna i Afrika, Asien och Mellanöstern. Det finns handelskammare världen över med över 50 miljoner medlemsföretag. Tack vare detta världsomspännande nätverk kan vi hjälpa våra medlemmar att kartlägga internationella affärsmöjligheter. Under 2012 lanseras Chamber Trade Sweden. En ny unik gemensam plattform för sju av Sveriges Handelskammare. Vi kommer att fungera som en bro mellan näringslivet i Sverige och utvecklingsländerna, det privata och det offentliga. I mars 2012 arrangerade vi ett seminarium om Östra Afrika i samarbete med East African Chamber of Commerce som lockade närmare 70 företag från hela regionen. Besöksnäringen kan utvecklas Företagen i vår region har skiftande verksamheter och många arbetar redan internationellt, med export eller import. Det finns allt från stora industrier som i stort sett lever på export, till små innovationsföretag. Utrikeshandel är inte bara något för den tillverkande industrin utan även tjänsteexporten ökar. Ett av de viktigaste exportområdena är besöksnäringen som redan idag sysselsätter personer och står för tre procent av Sveriges BNP. Det finns stora utvecklingsmöjligheter, inte minst i vår egen region. Därför inleder Handelskammaren ett samarbete med Regionförbundet Sörmland och STUA (Sörmlands Turismutveckling AB). Tillsammans ska vi arbeta med kompetensutveckling för exportmogna företag inom besöksnäringen i Sörmland. För små företag handlar det ofta om att snabbt komma ut på den internationella marknaden för att överleva. Internationell handel: Viktiga händelser 2011 l Nya kostnadseffektiva tjänster lanseras för små företag med stora ambitioner, Vägvisaren, Prickskytten och På Plats. l Ny importutbildning l Business Forum France, en hel dag om Frankrike som invigdes av den franska Ambassadören och Landshövding Elisabeth Nilsson. Camilla Lejon vill inspirera till utlandssatsningar Utrikeshandelschef Camilla Lejon har en vision. Hon vill att alla företag som vill ut på den internationella marknaden först ringer till Handelskammaren. Då får de nämligen tillgång till ett enormt kontaktnät. Med tillgång till ett så stort nätverk som Handelskammaren har blir det givetvis enklare att göra utlandsaffärer. De företag som vill komma ut internationellt kan få mycket hjälp. Under 2011 lanserade vi våra nya kostnadseffektiva tjänstepaket. Företagen är mycket positiva och vi har redan levererat uppdrag inom allt från e-learning till metallbearbetning, säger Camilla. Inspirera till att våga satsa och att göra rätt från början Vår nya Importutbildning har också mottagits mycket positivt. Under fem kvällar går vi igenom finansiering, tullhantering, internationella avtal, försäljning via e-handel och marknadsföring via sociala medier med mera. Genom att gå denna utbildningen minskar riskerna att skriva avtal med fel leverantör eller att godset fastnar i tullen. Stöd att snabbt komma utomlands Det är främst små och medelstora företag som kommer till Handelskammaren. De större företagen har oftast en organisation för att hantera utrikeshandeln. De kan dock fungera som förebilder för de mindre företagen. För små företag handlar det ofta om att snabbt komma ut på den internationella marknaden för att överleva. Där hjälper vi gärna till, inte minst genom att förmedla inspiration från företag som redan tagit klivet, avslutar Camilla. q 8 Verksamhetsberättelse 2011 / Medlemsregister 2012 Verksamhetsberättelse 2011 / Medlemsregister

6 PÅVERKAN Handelskammaren en påverkande röst i näringspolitiska frågor Östsvenska Handelskammaren är medlemmarnas röst mot politiker och andra beslutsfattare. Genom aktiv opinionsbildning skapas goda förutsättningar för företagandet i regionen var året då vi på allvar etablerade oss som en aktör i näringspolitiska frågor. Som medlem i Handelskammaren är du med och påverkar politiker och beslutsfattare i frågor som är viktiga för ditt företag tog vi flera stora steg framåt i centrala frågor, bland annat inom infrastruktur och kompetensförsörjning där Handelskammaren varit officiell remissinstans i några av Trafikverkets utredningar samt Sörmlands landshövdings arbetsgrupp Tillväxtrådet. Inom kompetensområdet drivs även Kompetens för Tillväxt i Sörmland. Under året har också regionalisering, energifrågor och att medverka i den näringspolitiska debatten stått högt på dagordningen. Handelskammaren är en politiskt obunden organisation och diskuterar inte skatter och avgifter. Fokus ligger på sådant som är möjligt att påverka och besluta om på regional och lokal nivå inom regionen. Näringspolitiska programmet får genomslag I vårt näringslivspolitiska program har vi föreslagit att driften av flygplatserna i och bör samordnas. För Högskolan på Gotland föreslog vi att den borde vara en del av ett större universitet, det är nu beslutat att Högskolan kommer att vara en del av Uppsala universitet. I Sörmland har vi etablerat en Näringslivskommitté med bas i och samarbetet med regionförbundet Sörmland har fördjupats. Bra infrastruktur gynnar regionen En väl fungerande infrastruktur är avgörande för regionens utveckling. Därför har vi tagit klar ställning till att Ostlänken ska byggas snarast för att säkerställa såväl kapaciteten för gods-, region- och långväga persontransporter, behoven kan lösas med befintliga järnvägsspår. Vi jobbar även för att länsgränsöverskridande pendling ska stimuleras och underlättas. Kompetensförsörjning viktigt för företagen Under 2011 har fortsatta insatser gjorts för att underlätta och öka samarbetet mellan högskolor, universitet och små och medelstora företag. För att konkret kunna påverka möjligheterna till bra kompetens är Handelskammaren bland annat involverad Trampolinen, Kompetens för Tillväxt, Tillväxtrådet i Sörmland och Landshövdingen i Östergötlands projekt för att knyta starkare band mellan företag och s Universitet, under namnet En region för lärande och skapande. För kompetensförsörjningen är det absolut viktigaste arbetet att övertyga kommunerna om att grund- och gymnasieskolorna måste ges prioritet och klara mål. Misslyckas vi med den grundläggande utbildningen, blir det dyrt och svårt att reparera senare. Vi är både stolta och glada att vi lyckats påverka flygplatsfrågan / i positiv riktning. Påverkan: Viktiga händelser 2011 l Genombrott i flygplatsfrågan i Östergötland l I spårdebatten talar vi om kapacitet framför fart l Alla pratar kompetens idag Bengt Assarsson uppmuntrar till fortsatt påverkan Som ordförande i Östsvenska Handelskammaren lyfter Bengt Assarsson gärna framtidsfrågor. Regionens infrastruktur och kompetensförsörjning är två viktiga områden. Handelskammaren är en trovärdig och stabil organisation som har stora möjligheter att påverka beslutfattare i alla näringspolitiska frågor. Handelskammaren innehar en viktig roll när det gäller att väcka frågor och skapa debatt. Under 2011 har det skett genom en mängd mediala insatser såsom pressreleaser, debattartiklar och stöd i viktiga utredningar, vilka i sin tur lett till fler publiceringar. Vi har under året visat både närvaro och engagemang. Jag tror att debatt skapar utveckling och ser givetvis mycket positivt på den energi som medlemmarna och vår organisation visar för att påverka vår framtid. Vi arbetar aktivt för att ta en ännu tydligare roll i näringspolitiken. Utrymmet finns och vi märker hur vår trovärdighet och kompetens uppskattas allt mer. Bra dialog skapar framtidstro Att lyfta fram obekväma sanningar och kontroversiella frågor, exempelvis om infrastrukturen och utbildning, skapar dialog mellan olika parter. Vi är både stolta och glada att vi lyckats påverka flygplatsfrågan / i positiv riktning. V har även tagit en klar ställning till att Ostlänken ska byggas snarast för att säkerställa kapaciteten. Kompetensförsörjning en tillväxtmotor Ett annat prioriterat område är att höja kvaliteten på grund- och gymnasieskolorna. Har inte morgondagens arbetskraft rätt kunskap och kompetens för våra regionala styrkeområden spelar det ingen roll hur mycket vi satsar på bättre infrastruktur. Vår regionala konkurrenskraft kommer sakta men säkert urholkas om vi inte utbildar kommande generationer till att bli anställningsbara. q Verksamhetsberättelse 2011 / Medlemsregister

7 KOMPETENS FÖR TILLVÄXT Kompetens för Tillväxt utvecklar ditt företag med akademisk kompetens Kompetens för Tillväxt överbrygger klyftan mellan företag och den akademiska världen via kompetenscheckar. Startskottet gick i augusti 2011 och fram till 2013 kommer totalt 50 små och medelstora sörmländska företag bli beviljade en kompetenscheck upp till SEK. Checken täcker kostnaden för att få ett avgränsat uppdrag utfört av studenter eller forskare vid s universitet eller Mälardalens högskola. Hela satsningen projektleds av Marina Andersson, Östsvenska Handelskammaren. Övriga partners är InnovationskontorETT vid s universitet, Mälardalens högskola, Almi Företagspartner och Regionförbundet Sörmland. Kompetens för Tillväxt delfinansieras av EU Regionala Strukturfonder. Kompetens för Tillväxt fick en nationell motsvarighet när näringsminister Annie Lööf i mars 2012 presenterade regeringens beslut att stärka insatser för tillväxt i små och medelstora företag genom innovationscheckar och innovationscoacher. Läs mer om Kompetens för Tillväxt på: Kompetens för tillväxt har varit till jättestor nytta för oss. Vi hade kört fast med vårt gamla energi- och analysverktyg men saknade medel att utveckla ett nytt. Tack vare checken kunde vi få stöd av s universitet som förädlade sin befintliga programvara efter vår kravspecifikation. Svante Sundquist, Vd Energysave AB Det finns ett stort behov av starkare band mellan näringslivets verksamhetsutveckling och den akademiska världens kunskap och kompetens. Marina Andersson reder ut begreppen om kompetenscheckar Varför började ni ge ut kompetenscheckar? Vi kunde under 2010 konstatera att det finns för tunna kontaktytor mellan den högre akademin och små och medelstora företag i Sörmland. Parterna befinner sig ofta i olika världar och det behövs en medlare som kan hjälpa till att överbrygga skillnaderna och få dem att få upp ögonen för varandra. I den förstudie vi gjorde uttryckte 76 procent av företagen att de ville ha ett närmare samarbete med universitet eller högskola. Vad är målet? Målet är att 50 företag i Sörmland ska kopplas samman med akademin och att de tillsammans löser en för företaget konkret problemställning i syfte att öka företagets konkurrenskraft. Vilka företag får chansen? Alla sörmländska små och medelstora företag som har tillväxtpotential och goda förutsättningar att vidareutveckla sin verksamhet kan ansöka om en kompetenscheck. Ett särskilt utsett råd beviljar ansökningarna och checken täcker konsultkostnader för studentarbete eller en forskarinsats. Hur har erbjudandet mottagits av företagen? Mycket bra! Det finns ett stort behov av starkare band mellan näringslivets verksamhetsutveckling och den akademiska världens kunskap och kompetens. Därför välkomnar vi regeringens initiativ på samma tema, det bevisar också att våra tankar är helt rätt i tiden. Vi önskar också att vi kan utöka vårt projekt och ge företag i Östergötland och på Gotland samma möjlighet som sörmländska företag nu har. Vårt mål är att företag inleder samarbete med akademin under projektets vingar. Sedan hoppas vi att samarbetet fortsätter på egen hand. När kontakterna är etablerade har tillit och förtroende skapats och banden mellan akademi och företagen blivit starkare.q Verksamhetsberättelse 2011 / Medlemsregister

8 AFFÄRSNÄTVERK Professionella affärsnätverk en smart investering Vikten av personliga relationer i affärer är ingen nyhet utan för många en självklar grund för att utvecklas både som individ och som företag. Handelskammarens affärsnätverk är en eftertraktad mötesplats för chefer, ledare och beslutsfattare inom alla branscher. Kombinationen av personlig utveckling, inspiration och utökad kompetens kommer både deltagaren personligen och företaget till nytta. Handelskammarens affärsnätverk fortsätter att attrahera ledare från de regionala företagen. I dag finns det fyra nätverk med medlemmar i varje. Nätverken har haft mellan sju och tio träffar under året för att utbyta erfarenheter och bli vassare i affärsbeslut. Uppskattade träffar under året har varit våra gemensamma träffar med Leo Razzak från Fryshuset respektive Gustaf Öhr från Stadium. Nätverket CHEFs träff i Stockholm med besök på Stockholms Handelskammare och Sveriges Riksdag blev mycket lyckad med många deltagare och intressanta diskussioner. Både KRAFTs studiebesök på Siemens och NEXTs studiebesök på E.ON var också mycket uppskattade. KRAFT nätverket för kvinnliga beslutsfattare Nätverket KRAFT är till för kvinnliga chefer, företagsledare, egenföretagare i privata näringslivet och offentliga sektorn. Nätverket tar upp frågor om ledarskap, företagsledning, styrelsearbete och karriär. Varje träff har ett aktuellt och i förväg bestämt tema. Morgondagens ledare möts i NEXT NEXT är mötesplatsen för yngre nyblivna chefer och morgondagens ledare. Flera av årets träffar har varit ute på företag för att lära mer om nya branscher. Året har bland annat innehållit diskussioner kring droger och alkohol, personlig effektivitet och motivation. CHEF för rutinerade företagsledare CHEF-nätverket smygstartade 2010 och har under 2011 fått en bra deltagarskara. Det vänder sig i första hand till företagsledare och har fokus på erfarenhetsutbyte mellan deltagarna. Träffarna varvas med studiebesök och vi har under året besökt flera av deltagarnas företag, men också plockat in externa föreläsare som tagit upp aktuella ämnen. Fortsatt stort intresse för styrelsefrågor Handelskammaren driver sedan många år framgångsrikt en diplomkurs i styrelsearbete. Under året har vi genomfört den vid tre tillfällen (, och ). Vi har även hållit skräddarsydda utbildningar för kommunala bolag och mindre företag. Nätverket STYRELSE föddes 2010 ur styrelseutbildningen. Många som gått utbildningen ville fortsätta att träffas för att diskutera styrelsearbete, företagsstyrning och affärsutveckling. Nätverket har växt och är nu handelskammarens största med drygt 50 deltagare. Vi erbjuder inspiration, utbyte och erfarenhet som ofta är svårt att skaffa sig inom företagets väggar. Affärsnätverk: Viktiga händelser 2011 l Nätverket CHEF startade l En naturlig fysisk mötesplats i Kammarforum l Inlett samarbete med Styrelseakademien deltog i Stora Styrelsedagen 2011 l Ny verksamhetsansvarig i Anna Axelsson Anna Axelsson om nyttan med affärsnätverk Sedan april 2011 ansvarar Anna Axelsson för att utveckla Handelskammarens affärsnätverk. Hon försöker öka insikten och hjälpa medlemsföretagen att se värdet av professionella nätverk. Med egen erfarenhet som chef och en bakgrund inom bemanning vet Anna Axelsson vilka krav företagen ställer på delaktighet, inte minst genom nätverk. I ett allt tuffare affärsklimat gäller det att anställa rätt personal och anta utmaningen att behålla kvalificerade medarbetare. Social kompetens, ett aktivt nätverkande, intryck utifrån och personliga kontakter är något som företag både letar efter och uppskattar hos sina anställda. Medarbetare i beslutsfattande ställning vill å sin sida ha utmaningar, bollplank och utveckling för att stanna kvar på företaget. Rätt nätverk kan vara nyckeln till detta. Värdefulla möten Nätverkande gagnar alltså både individen och företaget, men många är osäkra på hur de ska gå till väga och vilka nätverk som skapar mest värde för nedlagd tid. Här menar Anna att Handelskammaren definitivt har en viktig roll att fylla. Vi erbjuder inspiration, utbyte och erfarenhet som ofta är svårt att skaffa sig inom företagets väggar. Deltagandet i våra nätverk kan vara just den morot medarbetaren söker och ge den nya energin som behövs i företaget. Ett tillgängligt Kammarforum Genom Handelskammarens professionella nätverk ges deltagarna möjlighet att vidga sina vyer, skapa nya kontakter och diskutera frågeställningar med andra i liknande situation. Att vi nu har en egen fysisk mötesplats i Kammarforum är otroligt positivt för våra nätverk. Här kan vi samlas i både stora och små grupper och mingla på ett utmärkt sätt, avslutar Anna. q Verksamhetsberättelse 2011 / Medlemsregister

9 KAMMARFORUM Kammarforum ett lyckat första år Som första handelskammare i världen har Östsvenska Handelskammaren skapat en unik mötesplats för sina medlemmar. I Kammarforum kombineras kontor med möjligheter till konferenser, mässor och givande möten. Invigningen skedde den 1 februari Kammarforum finns i Handelskammarens lokaler på Dalsgatan 13, mitt i centrala. Det är en mötesplats för medlemmar och andra intressenter i regionen. Här kan företag träffas på en neutral arena för att utbyta idéer och umgås under lättsamma former. Syftet är att öka medlemmarnas affärsnytta. Fler partner välkomnas Alla medlemmar är välkomna till Kammarforum för att träffas. För att kunna utnyttja mötesplatsen fullt ut är det även möjligt att teckna ett så kallat partnermedlemskap. I dagsläget är det 18 företag som har gjort detta. Man kan välja grad av medlemskap beroende på vad man vill få ut av det. Som partner har man stora möjligheter att påverka Kammarforums fortsatta utveckling och bland annat vara värd för Kammardrinken afterwork. Kammardrinken afterwork Idén till Kammardrinken föddes genom en av våra partnerträffar. En gång i månaden är ett av våra partnerföretag värdar för kvällen och bestämmer själva upplägget. Vi hjälper till med det praktiska såsom inbjudningar till våra medlemmar och nätverk. Som värdföretag behöver du bara komma hit och mingla med dina gäster. Vi hjälper dig med ditt frukostseminarium Kammarforum är en lättillgänglig mötesplats mitt i regionen. I år har vi haft väldigt många frukostseminarier där olika företag har presenterat sig eller hållit en föreläsning i något intressant ämne. Frukostseminarium som företeelse är lätt att få besökare till då det inte tar så mycket tid i anspråk för dina gäster. Vi på Kammarforum kan hjälpa dig med att nå nya kunder genom att vi lägger ut ditt seminarium på vår hemsida, samt skickar det vidare till Affärsliv.com kalendarium. Vi kan även administrera anmälningarna och ser självklart till att frukost står uppdukad när ni kommer. Ett hem utanför hemmet I Kammarforums lounge samlas människor och olika branschföretag för kortare möten, tillgängligheten underlättar spontana träffar. Här kan man ta en kopp kaffe mellan andra möten, koppla upp sig på vårt trådlösa nätverk och jobba en stund. Det ska vara ett naturligt hem för medlemmarna när de är på besök i. Kammarforum ska vara ett naturligt hem för medlemmarna när de är på besök i. Kammarforum: Viktiga händelser 2011 l Lokalerna invigdes 1 februari 2011 l Alla work space-platser hyrdes ut l Kammardrinken i samarbete med våra partners är en given mötesplats en gång i månaden. Annika Bornström utvecklar medlems-mötesplatsen Annika Bornström är verksamhetsansvarig för Kammarforum. Hon menar att satsningen är ett konkret exempel på ökad medlemsnytta. Det största värdet är att det finns en plats där det skapas möten mellan människor. Som medlem är det bara att komma in och känna sig som hemma. Kammarforum är en plats där det är lätt att träffa andra och skapa kontakter. Vi har redan sett konkreta exempel på partnerföretag som har inlett samarbeten på detta sätt. Till exempel finns det företag som tillsammans arrangerar kostnadsfria seminarier för Handelskammarens medlemmar, berättar Annika. Tillgång till alla medlemmar Den som utnyttjar Kammarforum får tillgång till ett stort och värdefullt nätverk. Här möts många företag i regionen som är verksamma inom en bred branschskara. Det finns flera fördelar med att bli partner. Bland det som erbjuds finns exempelvis kostnadsfri juridisk rådgivning en eftermiddag i veckan. Dessutom får man tillgång till Handelskammarens alla medlemmar genom utskick av inbjudningar till seminarier och andra aktiviteter. Medlemmar får även förmånliga priser när de vill hyra lokaler, säger Annika. Fritt fram att komma med idéer Under året har vi haft vitt skilda möten och events allt från julmiddagar, styrelsemöten, minimässor och workshops till anställningsintervjuer. Vi fortsätter arbetet med att utveckla mötesplatsen så att den passar alla medlemmar. Det är fritt fram att komma med idéer om hur verksamheten ska se ut och hur medlemmarna vill använda lokalena till framöver. q Verksamhetsberättelse 2011 / Medlemsregister

10 Medarbetare Johanna Palmér Vd Tel: e-post: Annika Bornström Kammarforum Tel: e-post: Fia Jerdhaf Marknadskommunikation Tel: e-post: Johanna Palmér Roland Albinsson Marina Andersson Bengt Assarsson Roland Albinsson / Informationsassistent Tel: e-post: Anitha Hermansson ATA-carneter och handelsdokument, ekonomi Tel: e-post: Linda Jutberger Projektkoordinator Tel: e-post: Marina Andersson Utrikeshandelsrådgivning och internationella projekt Tel: e-post: Christina Holmqvist Trampolinen ett projekt för skola och näringsliv Tel: e-post: Camilla Lejon / Utrikeshandelschef Tel: e-post: Eva Borgström Annika Bornström Anitha Hermansson Christina Holmqvist Bengt Assarsson Näringspolitisk talesman Tel: e-post: Anna Axelsson / Ansvarig Affärsnätverk Tel: e-post: Anne Sternlid Handelsdokument Tel: e-post: Anna Axelsson Inge Jensen Fia Jerdhaf Linda Jutberger Eva Borgström ATA-carneter och handelsdokument Tel: e-post: Inge Jensen Utrikeshandelsrådgivning, besiktnings- och värderingsmän Tel: e-post: Här hittar du svenska handelskammare i utlandet och utländska handelskammare i Sverige Camilla Lejon Anne Sternlid

11 Ett år av nya kontakter och möten Foto: Fredrik Schlyter, bild: 1, 2, 3, 4, 5, 7, Foto: Jan Höglund, bild: 6, 8, 10, 11, Handelskammarens Årsmöte och intressanta möten i Kammarforums lokaler. 1. Marie Westrin, Vice President, Ericsson, höll ett mycket uppskattat föredrag: Allt och alla, överallt och alltid - resan till 50 miljarder uppkopplingar. 2. Johanna Palmér, nuvarande VD för Östsvenska Handelskammaren, var årets konferencier. 3. Bengt Assarsson, ordförande Östsvenska Handelskammaren, berättade om Handelskammarens hjärtefrågor i det näringspolitiska arbetet. 4. Östsams Turistchef Susanne Fredriksson trivdes framför Handelskammarens roll-up. 5. Paul Lindvall, kommunstyrelsens ordförande i, var del av en mycket intressant paneldebatt. Till höger Sune Karlsson, ordförande IUC Öst. 6. Förberedelser inför presentation av Handelskammaren på Kammarforum av Annika Bornström, verksamhetsansvarig Kammarforum och Camilla Lejon, Utrikeshandelschef. 7. Avgående styrelseledamot Christina Stark, VD Vädersta-Verken, i samtal med sittande styrelseledamot Jonas Elfridsson (i mitten). 8. Lena Åkergren Ohlsson knyter kontakter. 9. Middagen och underhållning hölls i en för dagen helt omgjord Garden på Ericsson i Mjärdevi, Erfarenhetsutbyte mellan nätverksdeltagare Helena Abelsson, Lars Bergqvist och Anette Mossenberg. 12. Stort intresse och god uppslutning på ett av årets många seminarier i loungen på Kammarforum.

12 Vi gör IT enklare! Allt du behöver inom IT, Apple och dokumenthantering. Nearly 100 years of serving companies The Chamber of Commerce of East Sweden covers three counties, which combined have more than 750,000 inhabitants and 70,000 companies. The impressive infrastructure in the area includes six airports, three ports and some ten motorways and European highways. The competitiveness of the region is strong. Uthyrning av fastigheter och lokaler With its 98th year of activity behind it, the Chamber of Commerce of East Sweden is making preparations for the next 100 years in the service of our members. Perseverance is important to successfully effect change. In 2009, a new, strong and future-oriented strategy was adopted by the Board. The implementation of that strategy has continued during 2010 and The creation of value and benefits for the organisation s members has the highest priority, in addition to further strengthening the involvement of members. Influencing key issues for the business community One of the main tasks of the Chamber of Commerce of East Sweden is to ensure that the right decisions are made by public authorities and politicians. The Chamber of Commerce s prioritized areas of influence are infrastructure and competence sourcing. International and regional network The Chamber of Commerce of East Sweden is part of the world s largest business network consisting of 14,000 chambers of commerce. Colleagues in Sweden and throughout the world together have comprehensive expertise in the area of trade and commerce. The organization provides advice in connection with application for development aid and advisory services for export. At the same time, we help to open doors and offer assistance in processing commercial and customs documents. The Chamber of Commerce of East Sweden also hosts high-quality business network aimed at promoting knowledge exchange and the creation of valuable contacts. The Chamber of Commerce functions as a natural meeting place! For detailed information in English please contact us by phone or by mail

13 Var hittar vi lösningen på den globala energifrågan? global utsikt växer! global utsikt växer! har du intressanta exporttips? Att skapa effektiv energiförsörjning för allt fler med allt mindre koldioxidutsläpp är den stora utmaningen för oss på Siemens Industrial Turbomachinery. Vill du också vara med och påverka en av vår tids viktigaste frågor? Välkommen till Siemens och Finspång. Kontakta Didi Swege Harrison på eller

14 A A2b Electronics AB ABECE AB Enstaberga Absorbest AB Kisa Acte Solutions AB Solna Actea Consulting AB ActiPro AB Adecco Sweden AB Advokatfirman Delphi i Östergötland AB Advokatfirman Delphi i Östergötland AB Adwizor in HR Medlemsregister 2012 Affärshögskolan AH:s Group AB Aktiv företagsförmedling i Skandinavien KB Albihns.Zacco AB ALcontrol AB Alfa Laval Tumba AB Alltransport i Östergötland AB ALMI Företagspartner Gotland AB ALMI Företagspartner Stockholm Sörmland AB ALMI Företagspartner Östergötland AB ALSTOM Power Sweden AB Alvenius Industrier AB American Express Business Travel AMT Communication Anatomic SITT AB Anfang Reklambyrå AB Angland Elteknik AB Vikbolandet Anglesjö Utveckling AB Anne-Lie Ahlqvist Arbetets Museum Konferens Arenabolaget i AB Arenius Schröder & Besterman AB Ariom Reklambyrå Ariom Reklambyrå AB Arkitektgruppen GKAK AB ASM Foods AB Mjölby ASSALUB AB Åtvidaberg Associ8 Mangement Consulting AB ATILLÖ KB Oxelösund Attendit AB Stockholm AudioGraph AB Aurubis Sweden AB Finspång Auto Partner BL AB Automationscenter & Bråvalla Elteknik AB Aviatic Förlag AB Awapatent AB Axdos AB Vingåker B ba.ks & co revision AB Baltic Network BeEQ- Ledarskap och föräldraskap Bengt Assarsson Konsult Bergfelt Insight & Inspiration Best Western Princess Hotel Bilcenter Augustsson & Anderzon AB Billerud Skärblacka AB Skärblacka Biovelop AB Kimstad BitNet Productions Björkman Försäljnings AB, L & K Björn-Åke Sköld Design AB BM Gruppen & Partner Bohlin & Thörnholm Advisory Partners HB Bonnet AB Borin AB Borox International AB Oxelösund BOTAB AB Strängnäs

15 Boxholms AB Boxholm Bra Relationer Bright of Sweden AB Åby Bring Cargo AB Brink AB, Förnicklingsfabriken Brodd Sweden AB Brodd-son AB BT Europe AB Mjölby BT Products AB Mjölby Bultsvetsteknik AB Burbage Maskin AB Hammar Byggmontage AB Byråkreativ Design & Kommunikation Byrån i C C.N.S. Systems AB Café Bar Sverige AB ÅBY Calix AB Calluna AB Camfil International AB Trosa Candor Sweden AB Carbex AB Vadstena care of lönnström AB Carpenter Powder Products AB Torshälla Casall Sport AB Causeway AB Jönåker CBX Tradeinvest AB Cedergrens Mekaniska Verkstad AB Klintehamn CEI-Europe AB CELT Centralbolaget för Kemiska Industrier AB Cesium AB Katrineholm Cewe Instrument AB CGTEC AB Åkers Styckebruk ChargeStorm AB Chopp Event AB Chrishol Cinside AB Clarion Collection Hotel Bolinder Munktell Cleantech Östergötland Clear Management AB Cloetta Sverige AB Ljungsbro Cmac consulting Coachway AB Cojn Columbusmaskiner AB CoM kognitiv samtalsbehandling Communicare Communicavi Coor Service Management Industriservice AB Finspång Crestwood AB Strängnäs CreVisa Gusum CustomerCentric Selling Sverige AB CybAero AB Cybercom Sweden AB D Danske Bank Danske Bank, skontoret Dantherm Air Handling AB Söderköping Dataliner AB Dataton AB Degerhov Consulting Deloitte AB Demerx i Kinda AB Kisa Dentamel AB Torshälla DHL Global Forwarding AB DST Control AB E E.ON Sverige AB Eagle Burgmann Sweden AB Econova AB Åby ED Bygger drömmar AB Edelbergs Fastighetsbyrå AB Norsholm Eesibed AB Eget Förlag Sverige AB EIS by Semcon AB dd.semcon.se/en/eis/ Elekta Instrument AB Elektro Termo Storkök AB Åtvidaberg Elite Grand Hotel Elmacron AB Elmsåholm AB Söderköping

16 Enea Services AB ephiós ab Epsilon AB EQ pack AB Erhagen & Frank AB Erichs Communications AB Ericsson AB Katrineholm Ericsson AB Erik Träff AB Ernst & Young A Escaler Consulting Elektronik Partner AB Fabriksförening Marknadsföring AB -Kuriren AB Essio AB Etablering AB Eva Wetterdal Organisation & Person EWAB Engineering AB Vadstena EWI CAD-resurs i Söderköping Expander System Sweden AB Åtvidaberg Extema ab Vikbolandet F F & B Sweden AB FACTUM Elektronik AB FB Kedjor AB Fejmert Mixer AB Fergin Sverige AB FH Serverhosting AB Finess Hygiene AB Kisa Firma Karola & Peter Reuterström Fiskeby Board AB Fitesa Nonwovens Sweden AB Fleximark AB FLIR Systems Polytech AB FNsteel Hjulsbro AB Fonus Öst Forsbecks Eftr. Aktiebolag Skänninge Foster Wheeler Energi AB Fotografica HB Freudenberg Household Products AB Fuji Autotech AB Fyrvakten AB Söderköping Föreningen Framtidsfrön FöretagsFörmedlingen AB G Gaia System AB Gallerbolaget i Sverige AB Gense, AB Geodis Wilson Sweden AB GLn-Produkter AB Vadstena Gnistra Kommunikation AB Godman Biluthyrning AB Gotland Promotion AB Gotlands Gummifabrik AB Hemse Gotlands Snus AB Romakloster Gotlands Stuveri AB Gotlandsakademin AB Gotlandsbyggen AB Snickerifabriken Hemse Gotlandsflis AB Klintehamn Gotlandspress AB Gottsten konsult Grant Thornton Sweden AB Grant Thornton Sweden AB Grant Thornton Sweden AB Greencarrier Sweden AB Greiff Industrimiljö AB Gulf Star Oil Leaw AB Gullbergs Kontorscenter AB Gunnebo Gateway AB Göta VindInvest AB Söderköping H Folke Sandelin AB (HFSAB) Handelsbanken Handelsbanken norrkoping_drottninggatan Handelsbanken Handelsbanken Handelsbanken Handelsbanken Handelsbanken Regionbanken Östra Sverige Hawk International HB Hemi Sportswear AB Henkel Adhesive Technologies Norden AB nationalstarch/

17 Hexagon Metrology Nordic AB Holistic Sverige AB Holmen Paper AB Holms Industri AB Hooked on Nature House in the sun scandinavia AB Howeni Eurosafe Sweden AB Gnesta HTC Sweden AB Söderköping Hyresbostäder i AB Håmex Hårdmetallverktyg AB I II A Control AB Idesta Kök AB IKANO Fastighets AB Illustrera Mera Lotorp Image Systems AB Impact Coatings AB Incipio Development AB Industri Annonsbyrå AB Industriellt Utvecklingscentrum Östergötland AB Finspång Industrikompetens i Östergötland AB INFICON AB Infonova Sweden AB Ingenjörsfirma Curt Nyberg AB Fårösund Ingenjörsfirma J Fagerlund Aktiebolag Innovativ Vision AB InspireIT Sweden AB International Aluminium Casting, AB Investkonsult Sweden AB IT-Hantverkarna J J&J Performance AB Jalmarson-Thias AB JCI Jerhammar & Co Reklambyrå JF Export JMAG Invest AB JMK Lyftdon AB Johansson & Nilsson Engineering Aktiebolag Åtvidaberg Johnson Controls Systems & Service AB Jonsson & Stenvall Produktionförlag AB/Texttanken Västerås jooslo ab Jönsson Novabolagen AB K Kallerstadgruppen KeePlastics AB Kerfi AB Kilenkrysset AB Strängnäs Kinnarps AB Klövern AB KM International AB Know IT Business Consulting AB Komplus Koneo AB KPMG AB KPMG AB KPMG AB Kreatel Communication AB KREFER AB Kuehne & Nagel AB L LadiesTee AB Vrena Lamiflex AB Lantmännen Agroetanol AB LarsLap Produktion AB LARSON Tools i AB Flen Leader Talk Sweden AB Lecora AB Vadstena Leine & Linde AB Strängnäs Lejonfastigheter AB LFV Aviation Consulting AB Liljedahl & co, Utsiktsbyggarna AB Mjölby LIMO Linatex-Molystria AB Linds Alltjänst Boxholm City Airport s Resebyrå AB s Träförädlings AB Linser o Bågar i AB Logica, Loke Finans & Försäkring AB LTB Kompetens AB Lundbergs, Fastighets AB L E Lundgrens Elinstallationer Vikbolandet

18 Lutz Läsker Översättning och Konsult Meep Management AB Momento, AB Flen NOBLESSA Sverige AB Science Park AB Outokumpu Nordic AB Luvata Söderköping AB Söderköping Megalomania Åby Mongara Öst AB Norcoat AB s Hamn och Stuveri AB Outokumpu Stainless AB Torshälla Lämneå Bruk AB Ljusfallshammar Länsförsäkringar Östgöta Lärande i Sverige AB M Magnus Råd AB Oxelösund Mail Walking AB MaintTech Marketing & Muffins AB MarMan Consulting HB Ljungsbro Maskinia AB Mattssons Fastighetsutveckling AB Medius AB Meiszners Mekaniska Oxelösund Melénkonsult Ålberga Mema Ledningspartner AB Mercuri Urval AB Merx Svenska AB Metryd AB Michael Wulff Affärsrådgivning AB Midsona Manufacturing AB Miljöteknikcentrum i Östergötland AB Miltronic Scandinavia AB Mjärdevi Science Park AB Modellteknik AB Mättjänst AB Munktell Science Park MälarChark AB Mälarguld AB Mälarplast AB Mölk Kompetens AB N NAF AB Nammo Vingåkersverken AB Vingåker Nejdemo i AB Netadmin Systems Niras Sweden AB Nordea Nordea Nordea Nordfarm Maskin AB Nordhs Borstfabrik AB Nordic Spice AB Nordkalk AB Lärbro NordPlan Inredningar AB Nordströms Mekaniska AB Nordtrade KB Norins Ost Airport AB s Symfoniorkester s Tryckeri AB Norstel AB Nya BOND reklambyrå AB Näringslivscentrum i Åtvidaberg AB Åtvidaberg O O.S. Björkman & C:o aktiebolag Ocean Modules Sweden AB Åtvidaberg Ocean Robotics International OJOP Sweden AB OMT AB Otto Bock Scandinavia AB Outokumpu Stainless Tubular Products AB Torshälla Ove Sahlin Management Roma Kloster Oxelösunds Hamn AB Oxelösund P Pallet Runner AB Boxholm Paragera HB Parken Zoo i AB Parts Consumer Electronics Sweden AB Pax Electro Products AB Hälleforsnäs Personalinvest Peter Bergströms Tivoli AB

19 PfG of Sweden AB PGK Service AB Finspång Pierre Nilsson Åkeri i AB PIVAB Machinery AB Kolmården Pleasygolf Multigrade Sales i AB PME Predictive Maintenance Engineering AB Vikbolandet PNM-Plåt AB Torshälla Poolia Öst AB Porsmarker Konsult KB Powerbox AB Gnesta Presto Brandsäkerhet AB Katrineholm Pro Ref AB Skänninge Prodelox AB Profeel AB Proffice Sverige AB Proffice Sverige AB ProGro AB Proplate Oxelösund AB Oxelösund Proxitron AB Psykologpartners W & W AB PwC PwC PwC Q Qbena AB R R.Å.D i Sverige AB Rala Infratech AB Skänninge Ramböll Sverige AB RE Fastigheter Rederi AB Gotland Redovisningshuset i AB Rejmes i Bil AB Resecity i Resia Ringqvists Tryckeri AB Rodeco AB Åtvidaberg RTL Ekonomi & Revision AB Rundgren Utbildning & Konsult AB S Saab AB Saab Automobile Parts AB Saab Bofors Dynamics AB Saab Dynamics AB Saab TransponderTech AB San Sac AB SAPA Heat Transfer AB Finspång Scandinavian Horndahl Trading AB Scandinavian Manufacturing SCAMA AB Väderstad Schianders Intersped AB Scopex Consulting AB Linghem SE Wheel & Forks AB SEB SEB Sectra AB Sempre Consulting AB Senga Gruvan AB Shapeline AB Sharpen Information AB SHC Byggservice, AB Siemens Industrial Turbomachinery AB Finspång SinterCast AB Katrineholm SITT Scandinavia AB Torshälla Skill Scandinavia AB Skogs- och finansförvaltningen SMF Skylt AB SMIL Sodexo Facilities Services AB Sogeti Sverige AB Sogeti Sverige AB Östersund Sonoco-Alcore AB Sparbanken Rekarne Sparelaxcenter i SPM Instrument AB Strängnäs SSAB EMEA AB Oxelösund Stafsjö Valves AB Stavsjö Statens Väg och Transportforskningsinstitut, VTI Processpumpar AB Motal Quality Hotel Ekoxen Rune Tigerstad AB SEB Slottsvakten Fastigheter KB Steningegruppen

20 Sterisol AB Vadstena Stiga Sports AB Stjärnägg AB Stockholm Skavsta Flygplats AB Strategic Business Consulting Sweden AB Structor Miljöteknik AB Strömma Sweden AB Studiefrämjandet Östergötland Studsvik AB (publ) Studsvik Nuclear AB Styra AB Stångåstaden, AB Sune Karlsson Management Consulting AB Sunstrip AB Finspång Supply Value Sweden AB Nykil Sustainable Business Mälardalen Västerås Svenningsens Turf Care AB Skänninge Svensk Brandservice AB Katrineholm Svensk Handel i Svensk Juristpartner AB Svenska Avantia AB Sveriges Åkeriföretag ÖST Örebro Swecon Anläggningsmaskiner AB Swed Handling AB Swedaccess Swedbank Swedbank Swedbank Swedbank Mjölby Swedbank, Gotland Swedish Microwave AB Swedish Tissue AB Kisa Swestrap AB Swesystem i Ärla AB Ärla SymoTech AB Mjölby Söderköpings Bad & Kuranstalt AB Söderköping Sörmlands Sparbank Katrineholm Sörmlands Sparbank Vingåker Sörmlands Sparbank Oxelösund Sörmlands Sparbank Sörmlands Sparbank Flen Sörmlands Turismutveckling AB T Tekniska Verken i AB Thard Development AB The Lamp Hotel The Strategic Thinking Company TSTC AB Thorilds Verkstads AB Kimstad Thormogruppen AB Thorsman & Co AB Tielman Sweden AB Tjeders Industri AB Malmköping Tornbygruppen Toyota Material Handling Europe AB Mjölby Toyota Material Handling International AB Mjölby Transearch International Sweden AB Transnordic Sweden AB Åby TreCé AB TruckCam AB Katrineholm Träullit AB Österbymo U Ufin AB Ulö-Plast AB Unér Shipping AB Urban Stille Bygg- & Fastighetskonsult AB Kimstad V W Valdemarsviks Sparbank Valdemarsvik Value Transformer AB Vibrations Mätinstrument International AB Vibrationsteknik OGL AB Vildmarkshotellet i Kolmården AB Kolmården Villa Fridhem (Fridhems Kursgård AB) Åby Villa Solliden Åby Villabutiken Norden AB Vingfundament TerraWing AB Visma OPIC AB VMP Karriär & Utveckling AB Voith Paper Fabrics Högsjö AB Högsjö Volvo Construction Equipment AB, Customer Support Volvo Construction Equipment AB, Hauler & Loader

Inledningsord. Innehåll. Johanna Palmér, Vice VD/Informationschef Östsvenska Handelskammaren

Inledningsord. Innehåll. Johanna Palmér, Vice VD/Informationschef Östsvenska Handelskammaren En handelskammare i förändring Verksamhetsberättelse 2010 / Medlemsregister 2011 Inledningsord Du håller Östsvenska Handelskammarens verksamhetsberättelse för 2010 i din hand. Liksom rubriken på omslaget

Läs mer

100 år i näringslivets tjänst med framtiden i fokus

100 år i näringslivets tjänst med framtiden i fokus 100 år i näringslivets tjänst med framtiden i fokus Verksamhetsberättelse 2012 / Medlemsregister 2013 Inledning Innehåll Omslagsbild: Brita Nordholm Produktion: www.texttanken.se Under 2012 har Östsvenska

Läs mer

KlOKa VISIONSBYRÅN. Verksamhetsberättelse 2009 Medlemsmatrikel 2010

KlOKa VISIONSBYRÅN. Verksamhetsberättelse 2009 Medlemsmatrikel 2010 Verksamhetsberättelse 2009 Medlemsmatrikel 2010 KlOKa affärsråd RE Verksamhetsberättelse 2009 Medlemsmatrikel 2010 Varsågod! Du håller Östsvenska Handelskammarens verksamhetsberättelse för 2009 kombinerad

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014 HANDELSKAMMAREN VÄRMLAND SERVICE AB ETT ÅR SOM RUSTAT FÖR FRAMTIDEN 2014 var ett bra år, sett till både verksamhet och resultat. De aktiviteter och förändringar

Läs mer

Jan Lillieborg. Badhusvägen 11 165 72 Hässelby. Mob 0768 123441

Jan Lillieborg. Badhusvägen 11 165 72 Hässelby. Mob 0768 123441 Jan Lillieborg Badhusvägen 11 165 72 Hässelby Mob 0768 123441 @ adress jan.lillieborg@origoab.se (Origo Företagsutveckling AB) @ adress jan.lillieborg@telia.com PROFIL Jan Lillieborg, en senior ledare

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 HANDELSKAMMAREN VÄRMLAND SERVICE AB HANDELSKAMMARÅRET 2013 Handelskammaren Värmland är en regional och oberoende medlemsorganisation. Vi arbetar för att utveckla

Läs mer

Så skapar du en framgångsrik ägarförändring i tuffare tider. Inbjudan till seminarium med. business matchmaking. En aktivitet inom Deloitte Access

Så skapar du en framgångsrik ägarförändring i tuffare tider. Inbjudan till seminarium med. business matchmaking. En aktivitet inom Deloitte Access Så skapar du en framgångsrik ägarförändring i tuffare tider En aktivitet inom Deloitte Access Inbjudan till seminarium med business matchmaking Ägarförändring är en komplicerad process i vanliga fall och

Läs mer

Välkommen till SKNT:s årskonferens den 9-11 maj 2012

Välkommen till SKNT:s årskonferens den 9-11 maj 2012 Välkommen till SKNT:s årskonferens den 9-11 maj 2012 Camilla Lejon Bengt Westman Linda Wennerholm Leif Erlandsson Björn Nordén Colin Moon Klas Danerlöv Hans Stråberg Robert Wickman Troed Troedsson Annete

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

Ansökan om driftfinansiering 2016 och framåt

Ansökan om driftfinansiering 2016 och framåt Ansökan om driftfinansiering 2016 och framåt Bakgrund NOSP För att sätta framtiden för Norrköping Science Park måste man titta på vilka förutsättningar som finns i Norrköping och hur spelplanen ser ut.

Läs mer

Välkommen till SKNT:s årskonferens den 9-11 maj 2012

Välkommen till SKNT:s årskonferens den 9-11 maj 2012 Välkommen till SKNT:s årskonferens den 9-11 maj 2012 Välkommen till Linköping och SKNT:s årskonferens den 9-11 maj 2012 Kompetensförsörjning och internationalisering Inriktningen på årets konferens är

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer.

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer. Vår verkstad Utvecklar människor och affärer. Västerås Science Park är en inspirerande och innovativ miljö och mötesplats för företag i tillväxt där människor, idéer, kunskap och kapital kan mötas och

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya initiativ Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk betydelse

Läs mer

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning för att marknadsföra regionen och dess näringsliv på en internationell arena. 2010 deltar man i världsutställningen i Shanghai, Expo 2010.

Läs mer

Den Danske Bank in Sweden

Den Danske Bank in Sweden Capital Market Day, Copenhagen, 29 June 2000 Den Danske Bank in Sweden Ulf Lundahl Senior Executive Vice President of Östgöta Enskilda Bank Östgöta Enskilda Bank Founded 1837 in Linköping Regional bank

Läs mer

Kina möjligheternas marknad. Nätverksbyggande i affärerna med Kina. Elisabet Söderström, vd Sweden-China Trade Council

Kina möjligheternas marknad. Nätverksbyggande i affärerna med Kina. Elisabet Söderström, vd Sweden-China Trade Council Kina möjligheternas marknad. Nätverksbyggande i affärerna med Kina Elisabet Söderström, vd Sweden-China Trade Council Trafikbild i Peking februari -04 - det har blivit värre.. Utvecklingen går västerut

Läs mer

Tillväxtstråket Ostlänken tidernas affärsmöjlighet Innovativa miljöer i världsklass Toyota Material Handlings design tog storslam.

Tillväxtstråket Ostlänken tidernas affärsmöjlighet Innovativa miljöer i världsklass Toyota Material Handlings design tog storslam. 2014/ 2015 Verksamhetsberättelse och framtidsmagasin från Östsvenska Handelskammaren Tillväxtstråket Ostlänken tidernas affärsmöjlighet Innovativa miljöer i världsklass Toyota Material Handlings design

Läs mer

Vi är den kreativa mötesplatsen för idéer och innovativa företag som vill växa.

Vi är den kreativa mötesplatsen för idéer och innovativa företag som vill växa. Kapital Vi har direkta kontakter till olika finansiärer. Med våra samarbetspartners, exempelvis ALMI Företagspartner och Regionförbundet, kan du diskutera bidrag till din tjänst eller produkt. Kontor I

Läs mer

När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2013, har du startat företag eller ej?

När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2013, har du startat företag eller ej? NKI 2013 NyföretagarCentrum Stockholm 605 respondenter När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2013, har du startat företag eller ej? Ja, jag startade företag EFTER

Läs mer

2 världar, tusen möjligheter

2 världar, tusen möjligheter 2 världar, tusen möjligheter Presentation powered by DIERESIS www.dieresis.es K ammaren En plattform för nätverkande och affärsförbindelser Skapad av svenska multinationella företag Mer än 240 medlemmar:

Läs mer

Grön IT-lots förstudie

Grön IT-lots förstudie Grön IT-lots förstudie Foto G Almesåker Gunilla Almesåker Christer Svensson 10-11-20 Page 1 Projektdeltagare Professor Sture Hägglund, IDA, LiU, adm. ansvarig Civ. ing. Gunilla Almesåker, projektledare

Läs mer

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång!

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång! Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång! Nu startar vi Region Skånes fjärde affärsutvecklingsprogram för vård- och omsorgsföretag!

Läs mer

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 6 november drar vi igång!

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 6 november drar vi igång! Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 6 november drar vi igång! Nu startar vi Region Skånes fjärde affärsutvecklingsprogram för vård- och omsorgsföretag!

Läs mer

INBJUDAN TILL ÅRSKONFERENSEN 2014

INBJUDAN TILL ÅRSKONFERENSEN 2014 INBJUDAN TILL ÅRSKONFERENSEN 2014 Svenska stadskärnor VÄLKOMMEN TILL ÅRSKONFERENSEN I VÄSTERÅS DEN 21-22 MAJ 2014 Årets största konferens och bankett håller vi i Västerås, Årets Stadskärna 2013! Här samlas

Läs mer

John Lennings Stipendiefond - för dig som bor i Norrköping och arbetar inom det privata näringslivet.

John Lennings Stipendiefond - för dig som bor i Norrköping och arbetar inom det privata näringslivet. John Lennings Stipendiefond - för dig som bor i Norrköping och arbetar inom det privata näringslivet. Vill du utveckla dig själv och din kompetens för att kunna ta nya spännande steg i karriären? Då är

Läs mer

Mentorskapsprogram 2013/2014. i samarbete med

Mentorskapsprogram 2013/2014. i samarbete med Mentorskapsprogram 2013/2014 i samarbete med REDIRE - att återvända och avkastning Mentor - handledare och förebild med uppdrag att vägleda en yngre person i dennes personliga och professionella utveckling

Läs mer

KONKRETA MÅL FÖR Svensk Tennis Öst

KONKRETA MÅL FÖR Svensk Tennis Öst Sida 1 (7) KONKRETA MÅL FÖR Svensk Tennis Öst 1. KLUBBUTVECKLING 1.1 Utbildning Föreningskunskap Klubbstyrelse SISU, Tennislyftet Valberedningar Valberedning SISU, Tennislyftet Föräldrar Föräldrar Plan

Läs mer

Årsredovisning och Verksamhetsberättelse. för. Sweden - Bangladesh Business Council

Årsredovisning och Verksamhetsberättelse. för. Sweden - Bangladesh Business Council Årsredovisning och Verksamhetsberättelse för Sweden - Bangladesh Business Council Org.nr. 802463-6683 Verksamhetsberättelse Verksamhetsåret 2012-01-01 2012-12-31 SBBC Sweden- Bangladesh Business Council

Läs mer

NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB. Effektiv och snabb service för näringslivet

NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB. Effektiv och snabb service för näringslivet NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB Effektiv och snabb service för näringslivet NULINK STÄRKER DITT FÖRETAG! 2007 ombildades Linköpings kommuns näringslivskontor till aktiebolaget NuLink, som betyder

Läs mer

Regionråd 2016 20 APRIL TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR. 20 oktober 2016, version 1

Regionråd 2016 20 APRIL TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR. 20 oktober 2016, version 1 Regionråd 2016 20 APRIL TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR 20 oktober 2016, version 1 Innehåll Praktisk information...3 Inför regionrådet så här går det till...4 Val till regionstyrelsen...6

Läs mer

H E L S I N G F O R S

H E L S I N G F O R S Företagsledning FörETagSLEDning Helhetsperspektiv på företaget och chefskapet. Är du redo att på allvar utmana dig själv, att ifrågasätta det du tar för givet, att se nya perspektiv, bygga ny kunskap och

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

Årsredovisning 2014 och Verksamhetsberättelse för Sweden - Bangladesh Business Council

Årsredovisning 2014 och Verksamhetsberättelse för Sweden - Bangladesh Business Council Årsredovisning 2014 och Verksamhetsberättelse för Sweden - Bangladesh Business Council Org.nr. 802463-6683 Grundande medlemmar: Verksamhetsberättelse Verksamhetsåret 2014-01-01 2014-12-31 Sweden- Bangladesh

Läs mer

Vi skapar möten som ger affärer

Vi skapar möten som ger affärer Vi skapar möten som ger affärer Vi brinner för att knyta samman företag och se affärerna gå i lås. Luleå ska vara en intressant plats för människor, etableringar och investeringar. Luleå Näringsliv bidrar

Läs mer

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se Venture Cup Det börjar alltid med en idé! Venture Cup är Sveriges ledande tävling för dig som vill utveckla din affärsidé till ett framgångsrikt affärskoncept och starta företag. Vi tar dig som tävlande

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

Välkommen till IT-forum! ny teknik goda exempel utvecklande möten

Välkommen till IT-forum! ny teknik goda exempel utvecklande möten Välkommen till IT-forum! IT SOM KONKURRENSMEDEL ny teknik goda exempel utvecklande möten En spännande dag i Sandviken Seminariedagen arrangeras för fjärde året i rad och syftet är att lyfta fram ny teknik

Läs mer

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Från idéer Vår till framgångsrika värdegrund företag Glädje i arbetet Flexibla i tanke och handling Affärsmässiga i utförandet Vision

Läs mer

160 miljoner i EU stöd till tolv projekt i Östra Mellansverige

160 miljoner i EU stöd till tolv projekt i Östra Mellansverige Strukturfondspartnerskapet Östra Mellansverige PRESSINFORMATION Datum 10 juni 2015 Dnr Till media i Uppsala, Örebro, Södermanland, Västmanland och Östergötlands län 160 miljoner i EU stöd till tolv projekt

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

Dangerous Goods Management Box 2021 438 11 Landvetter. ELTEL Networks AB Box 2032 438 12 Landvetter

Dangerous Goods Management Box 2021 438 11 Landvetter. ELTEL Networks AB Box 2032 438 12 Landvetter Air Logistic Box 2071 Dangerous Goods Management Box 2021 DHL Global Forwarding Box 2005 Västtrafik AB Göteborgs regionstrafik Att Andreas Förthaga Box 123 541 23 Skövde ELTEL Networks AB Box 2032 Landvetter

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Detta händer framöver Affärsplan Sverige Johan Carlstedt huvudprojektledare. Moderator: Camilla Koebe. Välkommen Lena Treschow Torell, IVAs preses

Detta händer framöver Affärsplan Sverige Johan Carlstedt huvudprojektledare. Moderator: Camilla Koebe. Välkommen Lena Treschow Torell, IVAs preses Moderator: Camilla Koebe Välkommen Lena Treschow Torell, IVAs preses Projektet Innovation för tillväxt Björn O. Nilsson, vd IVA Förslag från arbetsgrupperna Innovationsupphandling Arvid Söderhäll projektledare

Läs mer

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik East Sweden Business Solutions Effektiv logistik Välkommen till East Sweden, affärsmiljön med växtkraft! Rätt läge Vad har globala industriföretag som Siemens, Ericsson, Toyota, Saab och Väderstadverken

Läs mer

BENCH. - Beneficial Business Relations between. the Central Baltic region and China

BENCH. - Beneficial Business Relations between. the Central Baltic region and China BENCH - Beneficial Business Relations between the Central Baltic region and China BENCH Project partner: Länsstyrelsen Östergötland, Annika Holmström (sv, kort) Projektets syfte Att bättre ta vara på etablerade

Läs mer

Regionråd 2015 17-18 APRIL TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR. 27 oktober 2014, version 1

Regionråd 2015 17-18 APRIL TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR. 27 oktober 2014, version 1 Regionråd 2015 17-18 APRIL TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR 27 oktober 2014, version 1 Innehåll Praktisk information...3 Inför regionrådet så här går det till...4 Val till regionstyrelsen...6

Läs mer

Projektskafferiet 2015. Här finner du en mängd olika aktiviteter som regionkontoret kan hjälpa din förening med att arrangera.

Projektskafferiet 2015. Här finner du en mängd olika aktiviteter som regionkontoret kan hjälpa din förening med att arrangera. Projektskafferiet 2015 Här finner du en mängd olika aktiviteter som regionkontoret kan hjälpa din förening med att arrangera. 2 Vi vill förenkla för din förening. Vårt koncept Projektskafferiet är ett

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya initiativ Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk betydelse

Läs mer

VÅRT ERBJUDANDE Internationella affärer Finansierings- guide Affärs- Besöks- nätverk program Kompetens- utveckling Synliggör ert företag

VÅRT ERBJUDANDE Internationella affärer Finansierings- guide Affärs- Besöks- nätverk program Kompetens- utveckling Synliggör ert företag VÅRT ERBJUDANDE till miljöteknikföretag Besöksprogram Finansieringsguide Internationella affärer Kompetensutveckling Affärsnätverk Synliggör ert företag Affärsrådgivning för miljöteknikföretag Introduktion

Läs mer

Världsledande transportforskning i. Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola

Världsledande transportforskning i. Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola Världsledande transportforskning i näringslivssamverkan Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola Bakgrund Transportforskning Rekommenderade ansökningar inom utlysningen Strategiska forskningsområden:

Läs mer

www.nulink.se Effektiv service för näringslivet Inom företag, entreprenörskap och etablering

www.nulink.se Effektiv service för näringslivet Inom företag, entreprenörskap och etablering www. Effektiv service för näringslivet Inom företag, entreprenörskap och etablering NuLink: en pigg ettåring med framtidstro NuLink har fyllt ett år. Vi är en livlig och pigg ettåring som nyfiket blickar

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Industriella mötesplatser 2013

Industriella mötesplatser 2013 Industriella mötesplatser 2013 Nätverkstan företagsnätverk och seminarier Genom att vara aktiva i våra nätverk får företag kostnadseffektiv kompetensutveckling genom tillgång till värdefull expertkunskap,

Läs mer

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan Invest in Skåne AB 2015 Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan 2015 för Invest in Skåne AB, 1. Verksamhetsidé Våra aktiviteter skall göra skillnad för att utveckla internationaliseringen av

Läs mer

Quality & innovation

Quality & innovation Quality & innovation establ. 1956 Utbildningar SCM : -inköp - logistik - affärsförhandling Internationell certifiering (IFPSM & ELA) Kompetensinventering Lots & Navigatör Seminarier Medlemsorganisationen

Läs mer

for Business Tre frågor: 1. Varför LinkedIn? 2. Hur bli synlig? 3. Hur blir det affärer? Olle Leckne, LinkedinExpert LinkedInexpert.

for Business Tre frågor: 1. Varför LinkedIn? 2. Hur bli synlig? 3. Hur blir det affärer? Olle Leckne, LinkedinExpert LinkedInexpert. for Business Olle Leckne, LinkedinExpert Tre frågor: 1. Varför LinkedIn? 2. Hur bli synlig? 3. Hur blir det affärer? LinkedInexpert.se 1 Peter Meurling, LinkedinExpert för affärer Marknadsföring Bygga

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

being connected to 450 Telecom companies? being connected to 575 BioTech companies in the largest cluster in the world?

being connected to 450 Telecom companies? being connected to 575 BioTech companies in the largest cluster in the world? What about being connected to 450 Telecom companies? being connected to 575 BioTech companies in the largest cluster in the world? How about being connected to 11 colleges and major research universities?

Läs mer

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar.

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar. FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013 Föreläsningar som förändrar. Lära för Livet Seminarier Utbildning Talarförmedling Er partner inom individ-, ledarskaps- och teamutveckling Sveriges bästa talare

Läs mer

RÅDGIVNING, UTBILDNING, UTVECKLINGSINSATSER OCH PROJEKT

RÅDGIVNING, UTBILDNING, UTVECKLINGSINSATSER OCH PROJEKT OM COOMPANION Vi finns på 25 orter i landet Har ca 130 medarbetare Omsätter drygt 100 milj kr Har ca 900 medlemmar Startar ca 600 ekonomiska föreningar per år Rådgiver ca 4 500 personer/år Informerar ca

Läs mer

Redo att leda. ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna

Redo att leda. ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna Redo att leda ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna Kvinna, scout & ledare? Missa inte chansen att delta i Scouternas nystartade nätverk för kvinnliga ledare. Nätverket Redo Att Leda erbjuder

Läs mer

Mats Odell talar vid regionkommitténs byråmöte i Uppsala

Mats Odell talar vid regionkommitténs byråmöte i Uppsala http://kikaren.skl.se/artikel.asp?c=3985&a=62064 10.09.2009 Konferens Climate and Jobs Local solutions? Tisdagen den 8 september genomfördes en stor och lyckad konferens i Bryssel på temat Climate and

Läs mer

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef NYEMISSIONEN VISAR TYDLIGA RESULTAT VI SKAPAR STORT INTRESSE OCH FÖRTROENDE Nyemissionen tillförde cirka MSEK 1 996 Starkt stöd från aktieägare

Läs mer

Om IR Nordic Markets 2014

Om IR Nordic Markets 2014 Nordic Markets 2014 Om IR Nordic Markets 2014 Omfattning Totalt: 1561 bolagsspecifika bedömningar 160 Nordiska bolag 545 sell-side analytiker I Sverige: 580 bolagsspecifika bedömningar 62 Svenska bolag

Läs mer

CONNECT Väst. Näring åt tillväxtföretag

CONNECT Väst. Näring åt tillväxtföretag CONNECT Väst Näring åt tillväxtföretag CONNECT Väst Vi är en ideell organisation, som stöder start ups och SME-företag i tillväxtfas. Vi stöds och finansieras av det lokala Näringslivet, VGR, Tillväxtverket,

Läs mer

HANDELNS DAG TORSDAG 17 NOVEMBER LANDSKRONA TEATER 2011 INSPIRERANDE FÖRELÄSARE MODESHOW MED BUTIKER. Fotograf: Gekås Ullared

HANDELNS DAG TORSDAG 17 NOVEMBER LANDSKRONA TEATER 2011 INSPIRERANDE FÖRELÄSARE MODESHOW MED BUTIKER. Fotograf: Gekås Ullared FÖRELÄSNINGAR MODESHOW KONTAKTER INSPIRATION ETABLERINGAR HANDELNS DAG TORSDAG 17 NOVEMBER LANDSKRONA TEATER 2011 MODESHOW MED BUTIKER INSPIRERANDE FÖRELÄSARE Fotograf: Gekås Ullared VÄLKOMMEN TILL HANDELNS

Läs mer

Internationaliseringsguiden

Internationaliseringsguiden Utveckla ditt företag internationellt Internationaliseringsguiden Innehållsförteckning Internationell rådgivning och tjänster Business Sweden Business Region Göteborg/Enterprise Europe Network Connect

Läs mer

Östasien. Ökad handel med Östasien problem och möjligheter. Tulldagen i Malmö 2/10 2012 Magnus Sjölin, CONOSCO www.conosco.se

Östasien. Ökad handel med Östasien problem och möjligheter. Tulldagen i Malmö 2/10 2012 Magnus Sjölin, CONOSCO www.conosco.se Ökad handel med Östasien problem och möjligheter. Tulldagen i Malmö 2/10 2012 Magnus Sjölin, CONOSCO www.conosco.se CONOSCO Magnus Sjölin 2012-10-02 Östasien. Varför politiska konflikter just nu? Kina,

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL SAAB! Järfälla, 24 september 2014

VÄLKOMMEN TILL SAAB! Järfälla, 24 september 2014 VÄLKOMMEN TILL SAAB! Järfälla, 24 september 2014 KORTA FAKTA OM SAAB Både militära och civila produkter Omsättning 2013: 23 750 MSEK Antal medarbetare: ca 14 500 Närvaro i 35 länder med kunder i över 100

Läs mer

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT.

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. 1 2 kunskap som lyfter besöksnäringen Visit Västernorrland har som uppdrag att via kunskapsförmedling bidra till att stärka turismen i Västernorrland. Verksamheten

Läs mer

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Kreativitet Personlighet Mässor Konferens Event Uthyrning Lust Nyskapande När människor och idéer möts. Det är då det händer. Tankar utbyts, erfarenheter

Läs mer

Östasien. Ökad handel med Östasien problem och möjligheter. Tulldagen i Malmö 2/10 2012 Magnus Sjölin, CONOSCO www.conosco.se

Östasien. Ökad handel med Östasien problem och möjligheter. Tulldagen i Malmö 2/10 2012 Magnus Sjölin, CONOSCO www.conosco.se Ökad handel med Östasien problem och möjligheter. Tulldagen i Malmö 2/10 2012 Magnus Sjölin, CONOSCO www.conosco.se CONOSCO Magnus Sjölin 2012-10-02 Östasien. Jag fokuserar på Kina, Japan, Sydkorea och

Läs mer

skola och arbetsliv i samverkan

skola och arbetsliv i samverkan skola och arbetsliv i samverkan Transfer - skola och arbetsliv i samverkan Transfer är Sveriges största organisation för förmedling av föreläsare och förebilder från arbetslivet till skolan. Syftet är

Läs mer

Nationella kluster konferensen

Nationella kluster konferensen Sammanställning från den Nationella kluster konferensen i Gävle den 23 24 februari Kluster som plattform för innovationer Kluster som plattform för innovationer. Det var temat på den nationella klusterkonferensen

Läs mer

seminarier östergötland

seminarier östergötland seminarier östergötland... hösten 2013 19 Fortsatt inspiration från Knowit i Östergötland under hösten 2013! September Under våren har Knowit i Östergötland genomfört ett antal mycket uppskattade seminarier

Läs mer

Nu bygger vi en unik innovationsarena i Halmstad

Nu bygger vi en unik innovationsarena i Halmstad Nu bygger vi en unik innovationsarena i Halmstad Följ med! ETT SAMARBETE MELLAN HÖGSKOLA, KOMMUN, REGION, BRANSCHORGANISATIONER OCH NÄRINGSLIV 1 Gör du som vi ser potentialen i 50 miljarder uppkopplade

Läs mer

Rådgivning som tar världen till företagen

Rådgivning som tar världen till företagen Rådgivning som tar världen till företagen Vad är Enterprise Europe Network? Nätverk av regionala företagarorganisationer i EU:s alla medlemsländer, USA, Kina m.fl. Lanserades 2008 av EU-kommissionen Sammanslagning

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan 2013 Länsturismen Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan för Turismfunktionen vid VKL 2013 Bakgrund Turismfunktionen har sedan 2006 arbetat på uppdrag av föreningens medlemmar i nära

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

Executive Leadership Program by Media Evolution. Att leda ett avancerat tjänsteföretag inom mediebranscherna med fokus på lönsamhet och tillväxt.

Executive Leadership Program by Media Evolution. Att leda ett avancerat tjänsteföretag inom mediebranscherna med fokus på lönsamhet och tillväxt. Executive Leadership Program by Media Evolution Att leda ett avancerat tjänsteföretag inom mediebranscherna med fokus på lönsamhet och tillväxt. Media Evolutions uppdrag är att verka för tillväxt i mediebranschen

Läs mer

Göteborg - Svenska Mässan - 2015

Göteborg - Svenska Mässan - 2015 Digital Commerce in Change Göteborg - Svenska Mässan - 2015 12 mars 2015 12 mars 2015 12 mars 2015 12 mars 2015 Gothia Towers 12 mars 2015 Gothia Towers 12 mars 2015 Gothia Towers Samarbetet mellan Svensk

Läs mer

It s a great privilege and pleasure for me to welcome you all to the annual event of the Royal Swedish Academy of Engineering Sciences.

It s a great privilege and pleasure for me to welcome you all to the annual event of the Royal Swedish Academy of Engineering Sciences. Your Majesties, your Royal Highness, Excellencies, Honoured Assembly It s a great privilege and pleasure for me to welcome you all to the annual event of the Royal Swedish Academy of Engineering Sciences.

Läs mer

!"#$%&%'(%#)*+)#,%$-.-/(-#01/'%#2#345%#611-.&'-(#

!#$%&%'(%#)*+)#,%$-.-/(-#01/'%#2#345%#611-.&'-(# !"#$%&%'(%#)*+)#,%$-.-/(-#01/'%#2#345%#611-.&'-(# 7/.8# 9:;'.$-(#9# 6?#>?-(>@A#B;'/(&>./?# Förändring Tekniskt- från kommunikation via brev och fast telefon till mobiltelefoni, Facebook samt Internet.!

Läs mer

Outsourcing - Från teknikfokus till verksamhetsfokus Cristian Conteras Cramo AB Infrastructure Architect cristian.contreras@cramo.

Outsourcing - Från teknikfokus till verksamhetsfokus Cristian Conteras Cramo AB Infrastructure Architect cristian.contreras@cramo. Outsourcing - Från teknikfokus till verksamhetsfokus Cristian Conteras Cramo AB Infrastructure Architect cristian.contreras@cramo.com Aug 2012 / 1 Cramo Group in brief What Cramo is a rental solutions

Läs mer

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa KVINNORS VÄXTKRAFT Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa Kalmar län behöver fler företagare och fler kvinnor som driver företag. Med fler kvinnor som företagare kommer fler affärsidéer fram och

Läs mer

Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet

Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet Inbjudan till konferens i den 10-11 februari 2011 TALARE Högskolan Jönköping Cecilia Henning Nora kommun Gunilla Jansson Barbro Sahlin Tidaholms kommun Christina

Läs mer

Johan Hansing o Lena Barkman 2009-01-09

Johan Hansing o Lena Barkman 2009-01-09 Johan Hansing o Lena Barkman 2009-01-09 1 Olika initiativ samma mål Finansplats Stockholm samarbetsprojekt på branschens initiativ 2005 Finansmarknadsrådet tillsatt av regeringen med uppdraget att främja

Läs mer

Vad är Communicare? snabbkurs i communicare

Vad är Communicare? snabbkurs i communicare Vad är Communicare? snabbkurs i communicare Communicare är en unik konferens där yrkesverksamma, forskare samt studenter inom kommunikationsbranschen samlas för att diskutera aktuella frågor. Konferensen

Läs mer

Byalag och Bredband. En fråga om samverkan på många plan

Byalag och Bredband. En fråga om samverkan på många plan Byalag och Bredband En fråga om samverkan på många plan Bredband till alla Det övergripande syftet med den svenska bredbandspolitiken har varit att Sverige som första land ska bli ett informationssamhälle

Läs mer

VÄRLDENS MÖJLIGHETER

VÄRLDENS MÖJLIGHETER VÄRLDENS MÖJLIGHETER Hjälp till små och medelstora företag med att utveckla möjligheterna och överkomma hindren på krångliga marknader En presentation av Exportrådet Vi gör det enklare för svenska företag

Läs mer

SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2012-05-09

SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2012-05-09 SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2012-05-09 WE MAKE IT EASIER FOR SWEDISH COMPANIES TO GROW INTERNATIONALLY SWEDISH TRADE COUNCIL >> 2012-05-09 WE ARE AT HOME ON YOUR FOREIGN MARKETS 500 employees 66 offices in

Läs mer

The Creative Sector Makes It Happen! A presentation of the work with the creative sector in Östergötalnad ( East Sweden)

The Creative Sector Makes It Happen! A presentation of the work with the creative sector in Östergötalnad ( East Sweden) The Creative Sector Makes It Happen! A presentation of the work with the creative sector in Östergötalnad ( East Sweden) Where is Östergötland? Östergötland, Fourth largest county in Sweden What are Östergötland?

Läs mer

Nyhetsbrev mars 2013. Våren 2013: Sentensia förbättrar, utvecklar och förstärker ytterligare. E-förvaltning för kommunerna - idag och imorgon

Nyhetsbrev mars 2013. Våren 2013: Sentensia förbättrar, utvecklar och förstärker ytterligare. E-förvaltning för kommunerna - idag och imorgon Nyhetsbrev mars 2013 Våren 2013: Sentensia förbättrar, utvecklar och förstärker ytterligare Sentensia fortsätter att få ökat förtroende som oberoende managementkonsulter för utveckling av verksamheten

Läs mer

Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är

Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är Sammanfattning meningsfullhet hållbarhet från den och 31 delaktighet. augusti 2015 Detta

Läs mer

Sustainable Business Hub

Sustainable Business Hub Sustainable Business Hub Cleantech Affärsnätverk i Sydsverige Sustainable Business Hub Förening ägd av medlemmarna Finansierad av: 1/3 EU >1/3 Andra källor (mest privat) Övergripande

Läs mer

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar.

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar. FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013 Föreläsningar som förändrar. Lära för Livet Seminarier Utbildning Talarförmedling Er partner inom individ-, ledarskaps- och teamutveckling Sveriges bästa

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer