Inledningsord. Innehåll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inledningsord. Innehåll"

Transkript

1 Positiv framtidstro för regionala affärer Verksamhetsberättelse 2011 / Medlemsregister 2012

2 Inledningsord Under 2011 fortsatte Östsvenska Handelskammaren det förändringsarbete som inleddes under Kammarforum i slog upp portarna och under året har lokalerna huserat över 400 möten och närmare personer har besökt det starkaste beviset för den nya Handelskammaren. Handelskammaren har också haft sitt synligaste år i media och tagit ställning i flera tunga frågor där regionfrågan varit den mest tongivande. Även om vi inom kort träder in i ett nytt århundrade är grundtanken oförändrad. Som den självklara partnern för östsvenska företag som vill utveckla sina affärer lokalt, regionalt och internationellt - arbetar vi hårt för att påverka beslutsfattare, skapa mötesplatser och hjälpa till när du och ditt företag vill ut i världen. En aktiv handelskammare i ständig dialog med sina medlemsföretag bidrar till både kunskap och affärsnytta. Men dialogen visar också att våra medlemmar vill ha roligt när det gör sina affärer! Den härliga bilden på framsidan är tagen vid uppstartsmingel för affärsnätverken Ledarskap hur svårt kan det vara. Att deltagarna hade både trevligt och roligt behöver ingen tvivla på! Foto: Jan Höglund. Produktion: Innehåll VD har ordet 4 Året i siffror 5 Styrelsen 6 Internationell handel 8 Påverkan 10 Kompetens för Tillväxt 12 Affärsnätverk 14 Kammarforum 16 Medarbetare 18 Handelskammarens Årsmöte English Summary 23 Medlemsregister 26 Östsvenska Handelskammaren finns i,,, och Östsvenska Handelskammaren är en privat och politiskt obunden näringslivsorganisation som verkar i Östergötland, Sörmland och på Gotland. Genom Handelskammaren gör de östsvenska företagen sin röst hörd hos politiker och beslutsfattare, och genom våra tjänster och erfarenheter bidrar vi till att skapa bättre möjligheter för våra medlemmar att utveckla sina affärer lokalt, regionalt och internationellt. Verksamhetsberättelse 2011 / Medlemsregister

3 Vd har ordet Med siktet mot en ny era 2010 inledde Handelskammaren sin förnyelseresa och under 2011 togs flera viktiga steg. Antalet medlemmar är med en blygsam marginal det högsta sedan Vår synlighet slog rekord mätt i antalet pressklipp. Vi rönte framgång i näringspolitiska frågor när och utreder ett samgående av sina flygplatser. Dessutom fick vi ett uppdaterat grafiskt uttryck och en tydligare närvaro i sociala medier. En av de största satsningarna, och ett av de tydligaste bevisen på den nya Handelskammaren, är Kammarforum i. I februari 2011 slog Handelskammaren tillsammans med 16 partnerföretag upp portarna till näringslivets nya mötesplats. Vårt mål är att på sikt kunna skapa ett Kammarforum även i, och. Det är viktigt att vi, liksom omvärlden, ständigt förnyar oss. Men vår grundbult är att bidra till våra medlemmars affärer. Vi har inget viktigare uppdrag än att företagen i vår region ska ha de bästa förutsättningarna oavsett om det gäller att ta sig till och från vår region, att hitta rätt kompetens, att få hjälp med exportmöjligheter eller att möta nya affärskontakter. Det övergripande målet är ökad tillväxt i vår region. När företagen kan koncentrera sig på sin affär blir vi en framgångsrik region dit både människor och företag gärna flyttar. Nästa år (2013) fyller Handelskammaren 100 år. Det blir en ny era i en anrik organisations historia och detta ska naturligtvis firas med både pompa och ståt samt samlade historiebeskrivningar. Det nya seklet möter Handelskammaren med sin första kvinnliga Vd och i ett historiskt perspektiv rekordmånga kvinnor även i styrelse och bland medarbetare. Jämställdhet mellan kvinnor och män är en viktig del i ett mycket större mångfaldsarbete som Handelskammaren och våra medlemsföretag delar ett allt starkare intresse för. Våra medlemmar har också starkt fokus på att hitta rätt kompetens, på infrastruktur och frågan om Sverige ska delas in i nya regioner. Kraften i Handelskammarens samlade nätverk är stark och tillsammans kan vi åstadkomma förändring. Tillsammans är vi starkare var mottot för den första Handelskammaren som bildades 1599 i Marseille, Frankrike. Detta gäller även idag. Ju fler vi är desto starkare hörs vår röst gentemot beslutsfattare och desto mer kraft blir det i affärerna i vårt nätverk. Är du inte medlem? Kontakta mig gärna så berättar jag mer. Välkommen in i ett historiskt sammanhang med framtiden i fokus. Johanna Palmér, Vd Östsvenska Handelskammaren Året i siffror och 5-årsöversikt Intäkter Medlems- och serviceavgifter Intygs- och carnetavgifter Uppdragsverksamhet Intäkter Kammarforum Övriga intäkter Summa intäkter Kostnader Personalkostnader Uppdragskostnader Övriga kostnader (inkl. avskrivningar) Summa kostnader Finansnetto Resultat före skatt Finansiella tillgångar 31/ Eget kapital 31/ Investeringar i inventarier Antal medlemmar 31/ Rörelseintäkter Medlems- och serviceavgifter Intygs- och carnetavgifter Uppdragsverksamhet Intäkter Kammarforum Övriga intäkter Rörelsekostnader Personalkostnader Uppdragskostnader Övriga kostnader

4 Handelskammarens styrelse 2011 Bengt Assarsson (ordf) Dot Gade Kulovouri Stockholms-Skavsta Flygplats AB, (v ordf) Jan-Eric Nilsson Rederi AB Gotland, (v ordf) Arne Wallin Holmen Paper AB, (v ordf) Göran Andersson Econova AB, Åby Magnus Axelsson Wedholms AB, Pia Carlgren Gnistra Kommunikation AB, Handelskammaren visar vägen Vi tillhör ett storstadsområde och ska växa som en storstad med de möjligheter som regionen erbjuder. Men tillväxten i våra län ligger under den nivå som kan kallas normal, både vad gäller befolkning och ekonomi. Det är av största vikt att vi tillsammans sätter mål där vi alla kan bidra och där vi lätt kan mäta resultaten. En stor utmaning är att övertyga politiskt styrda organisationer om att konkreta mål är en förutsättning för att driva utvecklingen framåt och att den kortsiktiga kostnaden inte får stå i vägen för det långsiktiga resultatet. Spara i skolan idag och lev med hög ungdomsarbetslöshet i framtiden! Vi kommer fortsätta engagera oss i frågor kring infrastruktur, näringsliv och regional tillväxt. Och kräva rätt beslut för ett hållbart samhälle. Bengt Assarsson, ordförande Östsvenska Handelskammaren Lars Cederulf Coor Service Management Industriservice AB, Finspång Jonas Elfridsson Handelsbanken, Thomas Engström Swedbank, Jerry Ericsson Studsvik AB, Lennart Foss NTM, Lars Jagerfelt Saab AB, Henrik Johansson Casimiro E.ON Sverige AB, Mikael Joki Elektronikpartner AB, Ann Krumlinde Danske Bank Sverige, Lars Lewin Volvo Construction Equipment AB, Lena Miranda Skill AB, Jan-Erik Rydén Finspång Lennart Spjuth SSAB Oxelösund AB, Oxelösund Lars Sjödahl Toyota Material Handling AB Mjölby Matthias Trygg Meep Management, Johannes Walfridsson Prodelox AB, Erik Zetterlund Oxelösunds Hamn AB, Oxelösund Bank, försäkring och fastighetsförmedling. Det hänger liksom ihop. Tel , lansforsakringar.se/ostgota Lyckan mitt i Lyckan är citys mest moderna och flexibla kontorshus. Här är ingenting omöjligt. Du får till och med väggarna där du vill ha dem. Hyr 300 till kvadratmeter i ett våningsplan. Välkommen till Lundbergs du också!

5 INTERNATIONELL HANDEL Bättre stöd för företag som vill lyckas internationellt Östsvenska Handelskammaren har lång erfarenhet av att arbeta nära regionens företag i frågor om internationell handel. Tack vare vår expertkunskap inom dessa områden kan vi erbjuda kostnadseffektiva tjänstepaket anpassade för SME-företag. Vi erbjuder även andra konsulttjänster som hjälper våra medlemmar att utveckla sina affärer, såväl lokalt som regionalt och internationellt. Våra utbildningar inom internationell handel: import, leveransvillkor, betalningsvillkor, logistik, internationella avtal etc är också högt uppskattade av våra medlemsföretag. Oavsett vilken marknad man tänker satsa på så måste man vara väl förberedd. Nya tillväxtmarknader Större delen av den svenska exporten, cirka 70 procent går idag till EU, närmare 80 procent går till icketillväxtmarknader. För ett så exportberoende land som Sverige är det av största vikt att fler företag satsar på de nya tillväxtmarknaderna i Afrika, Asien och Mellanöstern. Det finns handelskammare världen över med över 50 miljoner medlemsföretag. Tack vare detta världsomspännande nätverk kan vi hjälpa våra medlemmar att kartlägga internationella affärsmöjligheter. Under 2012 lanseras Chamber Trade Sweden. En ny unik gemensam plattform för sju av Sveriges Handelskammare. Vi kommer att fungera som en bro mellan näringslivet i Sverige och utvecklingsländerna, det privata och det offentliga. I mars 2012 arrangerade vi ett seminarium om Östra Afrika i samarbete med East African Chamber of Commerce som lockade närmare 70 företag från hela regionen. Besöksnäringen kan utvecklas Företagen i vår region har skiftande verksamheter och många arbetar redan internationellt, med export eller import. Det finns allt från stora industrier som i stort sett lever på export, till små innovationsföretag. Utrikeshandel är inte bara något för den tillverkande industrin utan även tjänsteexporten ökar. Ett av de viktigaste exportområdena är besöksnäringen som redan idag sysselsätter personer och står för tre procent av Sveriges BNP. Det finns stora utvecklingsmöjligheter, inte minst i vår egen region. Därför inleder Handelskammaren ett samarbete med Regionförbundet Sörmland och STUA (Sörmlands Turismutveckling AB). Tillsammans ska vi arbeta med kompetensutveckling för exportmogna företag inom besöksnäringen i Sörmland. För små företag handlar det ofta om att snabbt komma ut på den internationella marknaden för att överleva. Internationell handel: Viktiga händelser 2011 l Nya kostnadseffektiva tjänster lanseras för små företag med stora ambitioner, Vägvisaren, Prickskytten och På Plats. l Ny importutbildning l Business Forum France, en hel dag om Frankrike som invigdes av den franska Ambassadören och Landshövding Elisabeth Nilsson. Camilla Lejon vill inspirera till utlandssatsningar Utrikeshandelschef Camilla Lejon har en vision. Hon vill att alla företag som vill ut på den internationella marknaden först ringer till Handelskammaren. Då får de nämligen tillgång till ett enormt kontaktnät. Med tillgång till ett så stort nätverk som Handelskammaren har blir det givetvis enklare att göra utlandsaffärer. De företag som vill komma ut internationellt kan få mycket hjälp. Under 2011 lanserade vi våra nya kostnadseffektiva tjänstepaket. Företagen är mycket positiva och vi har redan levererat uppdrag inom allt från e-learning till metallbearbetning, säger Camilla. Inspirera till att våga satsa och att göra rätt från början Vår nya Importutbildning har också mottagits mycket positivt. Under fem kvällar går vi igenom finansiering, tullhantering, internationella avtal, försäljning via e-handel och marknadsföring via sociala medier med mera. Genom att gå denna utbildningen minskar riskerna att skriva avtal med fel leverantör eller att godset fastnar i tullen. Stöd att snabbt komma utomlands Det är främst små och medelstora företag som kommer till Handelskammaren. De större företagen har oftast en organisation för att hantera utrikeshandeln. De kan dock fungera som förebilder för de mindre företagen. För små företag handlar det ofta om att snabbt komma ut på den internationella marknaden för att överleva. Där hjälper vi gärna till, inte minst genom att förmedla inspiration från företag som redan tagit klivet, avslutar Camilla. q 8 Verksamhetsberättelse 2011 / Medlemsregister 2012 Verksamhetsberättelse 2011 / Medlemsregister

6 PÅVERKAN Handelskammaren en påverkande röst i näringspolitiska frågor Östsvenska Handelskammaren är medlemmarnas röst mot politiker och andra beslutsfattare. Genom aktiv opinionsbildning skapas goda förutsättningar för företagandet i regionen var året då vi på allvar etablerade oss som en aktör i näringspolitiska frågor. Som medlem i Handelskammaren är du med och påverkar politiker och beslutsfattare i frågor som är viktiga för ditt företag tog vi flera stora steg framåt i centrala frågor, bland annat inom infrastruktur och kompetensförsörjning där Handelskammaren varit officiell remissinstans i några av Trafikverkets utredningar samt Sörmlands landshövdings arbetsgrupp Tillväxtrådet. Inom kompetensområdet drivs även Kompetens för Tillväxt i Sörmland. Under året har också regionalisering, energifrågor och att medverka i den näringspolitiska debatten stått högt på dagordningen. Handelskammaren är en politiskt obunden organisation och diskuterar inte skatter och avgifter. Fokus ligger på sådant som är möjligt att påverka och besluta om på regional och lokal nivå inom regionen. Näringspolitiska programmet får genomslag I vårt näringslivspolitiska program har vi föreslagit att driften av flygplatserna i och bör samordnas. För Högskolan på Gotland föreslog vi att den borde vara en del av ett större universitet, det är nu beslutat att Högskolan kommer att vara en del av Uppsala universitet. I Sörmland har vi etablerat en Näringslivskommitté med bas i och samarbetet med regionförbundet Sörmland har fördjupats. Bra infrastruktur gynnar regionen En väl fungerande infrastruktur är avgörande för regionens utveckling. Därför har vi tagit klar ställning till att Ostlänken ska byggas snarast för att säkerställa såväl kapaciteten för gods-, region- och långväga persontransporter, behoven kan lösas med befintliga järnvägsspår. Vi jobbar även för att länsgränsöverskridande pendling ska stimuleras och underlättas. Kompetensförsörjning viktigt för företagen Under 2011 har fortsatta insatser gjorts för att underlätta och öka samarbetet mellan högskolor, universitet och små och medelstora företag. För att konkret kunna påverka möjligheterna till bra kompetens är Handelskammaren bland annat involverad Trampolinen, Kompetens för Tillväxt, Tillväxtrådet i Sörmland och Landshövdingen i Östergötlands projekt för att knyta starkare band mellan företag och s Universitet, under namnet En region för lärande och skapande. För kompetensförsörjningen är det absolut viktigaste arbetet att övertyga kommunerna om att grund- och gymnasieskolorna måste ges prioritet och klara mål. Misslyckas vi med den grundläggande utbildningen, blir det dyrt och svårt att reparera senare. Vi är både stolta och glada att vi lyckats påverka flygplatsfrågan / i positiv riktning. Påverkan: Viktiga händelser 2011 l Genombrott i flygplatsfrågan i Östergötland l I spårdebatten talar vi om kapacitet framför fart l Alla pratar kompetens idag Bengt Assarsson uppmuntrar till fortsatt påverkan Som ordförande i Östsvenska Handelskammaren lyfter Bengt Assarsson gärna framtidsfrågor. Regionens infrastruktur och kompetensförsörjning är två viktiga områden. Handelskammaren är en trovärdig och stabil organisation som har stora möjligheter att påverka beslutfattare i alla näringspolitiska frågor. Handelskammaren innehar en viktig roll när det gäller att väcka frågor och skapa debatt. Under 2011 har det skett genom en mängd mediala insatser såsom pressreleaser, debattartiklar och stöd i viktiga utredningar, vilka i sin tur lett till fler publiceringar. Vi har under året visat både närvaro och engagemang. Jag tror att debatt skapar utveckling och ser givetvis mycket positivt på den energi som medlemmarna och vår organisation visar för att påverka vår framtid. Vi arbetar aktivt för att ta en ännu tydligare roll i näringspolitiken. Utrymmet finns och vi märker hur vår trovärdighet och kompetens uppskattas allt mer. Bra dialog skapar framtidstro Att lyfta fram obekväma sanningar och kontroversiella frågor, exempelvis om infrastrukturen och utbildning, skapar dialog mellan olika parter. Vi är både stolta och glada att vi lyckats påverka flygplatsfrågan / i positiv riktning. V har även tagit en klar ställning till att Ostlänken ska byggas snarast för att säkerställa kapaciteten. Kompetensförsörjning en tillväxtmotor Ett annat prioriterat område är att höja kvaliteten på grund- och gymnasieskolorna. Har inte morgondagens arbetskraft rätt kunskap och kompetens för våra regionala styrkeområden spelar det ingen roll hur mycket vi satsar på bättre infrastruktur. Vår regionala konkurrenskraft kommer sakta men säkert urholkas om vi inte utbildar kommande generationer till att bli anställningsbara. q Verksamhetsberättelse 2011 / Medlemsregister

7 KOMPETENS FÖR TILLVÄXT Kompetens för Tillväxt utvecklar ditt företag med akademisk kompetens Kompetens för Tillväxt överbrygger klyftan mellan företag och den akademiska världen via kompetenscheckar. Startskottet gick i augusti 2011 och fram till 2013 kommer totalt 50 små och medelstora sörmländska företag bli beviljade en kompetenscheck upp till SEK. Checken täcker kostnaden för att få ett avgränsat uppdrag utfört av studenter eller forskare vid s universitet eller Mälardalens högskola. Hela satsningen projektleds av Marina Andersson, Östsvenska Handelskammaren. Övriga partners är InnovationskontorETT vid s universitet, Mälardalens högskola, Almi Företagspartner och Regionförbundet Sörmland. Kompetens för Tillväxt delfinansieras av EU Regionala Strukturfonder. Kompetens för Tillväxt fick en nationell motsvarighet när näringsminister Annie Lööf i mars 2012 presenterade regeringens beslut att stärka insatser för tillväxt i små och medelstora företag genom innovationscheckar och innovationscoacher. Läs mer om Kompetens för Tillväxt på: Kompetens för tillväxt har varit till jättestor nytta för oss. Vi hade kört fast med vårt gamla energi- och analysverktyg men saknade medel att utveckla ett nytt. Tack vare checken kunde vi få stöd av s universitet som förädlade sin befintliga programvara efter vår kravspecifikation. Svante Sundquist, Vd Energysave AB Det finns ett stort behov av starkare band mellan näringslivets verksamhetsutveckling och den akademiska världens kunskap och kompetens. Marina Andersson reder ut begreppen om kompetenscheckar Varför började ni ge ut kompetenscheckar? Vi kunde under 2010 konstatera att det finns för tunna kontaktytor mellan den högre akademin och små och medelstora företag i Sörmland. Parterna befinner sig ofta i olika världar och det behövs en medlare som kan hjälpa till att överbrygga skillnaderna och få dem att få upp ögonen för varandra. I den förstudie vi gjorde uttryckte 76 procent av företagen att de ville ha ett närmare samarbete med universitet eller högskola. Vad är målet? Målet är att 50 företag i Sörmland ska kopplas samman med akademin och att de tillsammans löser en för företaget konkret problemställning i syfte att öka företagets konkurrenskraft. Vilka företag får chansen? Alla sörmländska små och medelstora företag som har tillväxtpotential och goda förutsättningar att vidareutveckla sin verksamhet kan ansöka om en kompetenscheck. Ett särskilt utsett råd beviljar ansökningarna och checken täcker konsultkostnader för studentarbete eller en forskarinsats. Hur har erbjudandet mottagits av företagen? Mycket bra! Det finns ett stort behov av starkare band mellan näringslivets verksamhetsutveckling och den akademiska världens kunskap och kompetens. Därför välkomnar vi regeringens initiativ på samma tema, det bevisar också att våra tankar är helt rätt i tiden. Vi önskar också att vi kan utöka vårt projekt och ge företag i Östergötland och på Gotland samma möjlighet som sörmländska företag nu har. Vårt mål är att företag inleder samarbete med akademin under projektets vingar. Sedan hoppas vi att samarbetet fortsätter på egen hand. När kontakterna är etablerade har tillit och förtroende skapats och banden mellan akademi och företagen blivit starkare.q Verksamhetsberättelse 2011 / Medlemsregister

8 AFFÄRSNÄTVERK Professionella affärsnätverk en smart investering Vikten av personliga relationer i affärer är ingen nyhet utan för många en självklar grund för att utvecklas både som individ och som företag. Handelskammarens affärsnätverk är en eftertraktad mötesplats för chefer, ledare och beslutsfattare inom alla branscher. Kombinationen av personlig utveckling, inspiration och utökad kompetens kommer både deltagaren personligen och företaget till nytta. Handelskammarens affärsnätverk fortsätter att attrahera ledare från de regionala företagen. I dag finns det fyra nätverk med medlemmar i varje. Nätverken har haft mellan sju och tio träffar under året för att utbyta erfarenheter och bli vassare i affärsbeslut. Uppskattade träffar under året har varit våra gemensamma träffar med Leo Razzak från Fryshuset respektive Gustaf Öhr från Stadium. Nätverket CHEFs träff i Stockholm med besök på Stockholms Handelskammare och Sveriges Riksdag blev mycket lyckad med många deltagare och intressanta diskussioner. Både KRAFTs studiebesök på Siemens och NEXTs studiebesök på E.ON var också mycket uppskattade. KRAFT nätverket för kvinnliga beslutsfattare Nätverket KRAFT är till för kvinnliga chefer, företagsledare, egenföretagare i privata näringslivet och offentliga sektorn. Nätverket tar upp frågor om ledarskap, företagsledning, styrelsearbete och karriär. Varje träff har ett aktuellt och i förväg bestämt tema. Morgondagens ledare möts i NEXT NEXT är mötesplatsen för yngre nyblivna chefer och morgondagens ledare. Flera av årets träffar har varit ute på företag för att lära mer om nya branscher. Året har bland annat innehållit diskussioner kring droger och alkohol, personlig effektivitet och motivation. CHEF för rutinerade företagsledare CHEF-nätverket smygstartade 2010 och har under 2011 fått en bra deltagarskara. Det vänder sig i första hand till företagsledare och har fokus på erfarenhetsutbyte mellan deltagarna. Träffarna varvas med studiebesök och vi har under året besökt flera av deltagarnas företag, men också plockat in externa föreläsare som tagit upp aktuella ämnen. Fortsatt stort intresse för styrelsefrågor Handelskammaren driver sedan många år framgångsrikt en diplomkurs i styrelsearbete. Under året har vi genomfört den vid tre tillfällen (, och ). Vi har även hållit skräddarsydda utbildningar för kommunala bolag och mindre företag. Nätverket STYRELSE föddes 2010 ur styrelseutbildningen. Många som gått utbildningen ville fortsätta att träffas för att diskutera styrelsearbete, företagsstyrning och affärsutveckling. Nätverket har växt och är nu handelskammarens största med drygt 50 deltagare. Vi erbjuder inspiration, utbyte och erfarenhet som ofta är svårt att skaffa sig inom företagets väggar. Affärsnätverk: Viktiga händelser 2011 l Nätverket CHEF startade l En naturlig fysisk mötesplats i Kammarforum l Inlett samarbete med Styrelseakademien deltog i Stora Styrelsedagen 2011 l Ny verksamhetsansvarig i Anna Axelsson Anna Axelsson om nyttan med affärsnätverk Sedan april 2011 ansvarar Anna Axelsson för att utveckla Handelskammarens affärsnätverk. Hon försöker öka insikten och hjälpa medlemsföretagen att se värdet av professionella nätverk. Med egen erfarenhet som chef och en bakgrund inom bemanning vet Anna Axelsson vilka krav företagen ställer på delaktighet, inte minst genom nätverk. I ett allt tuffare affärsklimat gäller det att anställa rätt personal och anta utmaningen att behålla kvalificerade medarbetare. Social kompetens, ett aktivt nätverkande, intryck utifrån och personliga kontakter är något som företag både letar efter och uppskattar hos sina anställda. Medarbetare i beslutsfattande ställning vill å sin sida ha utmaningar, bollplank och utveckling för att stanna kvar på företaget. Rätt nätverk kan vara nyckeln till detta. Värdefulla möten Nätverkande gagnar alltså både individen och företaget, men många är osäkra på hur de ska gå till väga och vilka nätverk som skapar mest värde för nedlagd tid. Här menar Anna att Handelskammaren definitivt har en viktig roll att fylla. Vi erbjuder inspiration, utbyte och erfarenhet som ofta är svårt att skaffa sig inom företagets väggar. Deltagandet i våra nätverk kan vara just den morot medarbetaren söker och ge den nya energin som behövs i företaget. Ett tillgängligt Kammarforum Genom Handelskammarens professionella nätverk ges deltagarna möjlighet att vidga sina vyer, skapa nya kontakter och diskutera frågeställningar med andra i liknande situation. Att vi nu har en egen fysisk mötesplats i Kammarforum är otroligt positivt för våra nätverk. Här kan vi samlas i både stora och små grupper och mingla på ett utmärkt sätt, avslutar Anna. q Verksamhetsberättelse 2011 / Medlemsregister

9 KAMMARFORUM Kammarforum ett lyckat första år Som första handelskammare i världen har Östsvenska Handelskammaren skapat en unik mötesplats för sina medlemmar. I Kammarforum kombineras kontor med möjligheter till konferenser, mässor och givande möten. Invigningen skedde den 1 februari Kammarforum finns i Handelskammarens lokaler på Dalsgatan 13, mitt i centrala. Det är en mötesplats för medlemmar och andra intressenter i regionen. Här kan företag träffas på en neutral arena för att utbyta idéer och umgås under lättsamma former. Syftet är att öka medlemmarnas affärsnytta. Fler partner välkomnas Alla medlemmar är välkomna till Kammarforum för att träffas. För att kunna utnyttja mötesplatsen fullt ut är det även möjligt att teckna ett så kallat partnermedlemskap. I dagsläget är det 18 företag som har gjort detta. Man kan välja grad av medlemskap beroende på vad man vill få ut av det. Som partner har man stora möjligheter att påverka Kammarforums fortsatta utveckling och bland annat vara värd för Kammardrinken afterwork. Kammardrinken afterwork Idén till Kammardrinken föddes genom en av våra partnerträffar. En gång i månaden är ett av våra partnerföretag värdar för kvällen och bestämmer själva upplägget. Vi hjälper till med det praktiska såsom inbjudningar till våra medlemmar och nätverk. Som värdföretag behöver du bara komma hit och mingla med dina gäster. Vi hjälper dig med ditt frukostseminarium Kammarforum är en lättillgänglig mötesplats mitt i regionen. I år har vi haft väldigt många frukostseminarier där olika företag har presenterat sig eller hållit en föreläsning i något intressant ämne. Frukostseminarium som företeelse är lätt att få besökare till då det inte tar så mycket tid i anspråk för dina gäster. Vi på Kammarforum kan hjälpa dig med att nå nya kunder genom att vi lägger ut ditt seminarium på vår hemsida, samt skickar det vidare till Affärsliv.com kalendarium. Vi kan även administrera anmälningarna och ser självklart till att frukost står uppdukad när ni kommer. Ett hem utanför hemmet I Kammarforums lounge samlas människor och olika branschföretag för kortare möten, tillgängligheten underlättar spontana träffar. Här kan man ta en kopp kaffe mellan andra möten, koppla upp sig på vårt trådlösa nätverk och jobba en stund. Det ska vara ett naturligt hem för medlemmarna när de är på besök i. Kammarforum ska vara ett naturligt hem för medlemmarna när de är på besök i. Kammarforum: Viktiga händelser 2011 l Lokalerna invigdes 1 februari 2011 l Alla work space-platser hyrdes ut l Kammardrinken i samarbete med våra partners är en given mötesplats en gång i månaden. Annika Bornström utvecklar medlems-mötesplatsen Annika Bornström är verksamhetsansvarig för Kammarforum. Hon menar att satsningen är ett konkret exempel på ökad medlemsnytta. Det största värdet är att det finns en plats där det skapas möten mellan människor. Som medlem är det bara att komma in och känna sig som hemma. Kammarforum är en plats där det är lätt att träffa andra och skapa kontakter. Vi har redan sett konkreta exempel på partnerföretag som har inlett samarbeten på detta sätt. Till exempel finns det företag som tillsammans arrangerar kostnadsfria seminarier för Handelskammarens medlemmar, berättar Annika. Tillgång till alla medlemmar Den som utnyttjar Kammarforum får tillgång till ett stort och värdefullt nätverk. Här möts många företag i regionen som är verksamma inom en bred branschskara. Det finns flera fördelar med att bli partner. Bland det som erbjuds finns exempelvis kostnadsfri juridisk rådgivning en eftermiddag i veckan. Dessutom får man tillgång till Handelskammarens alla medlemmar genom utskick av inbjudningar till seminarier och andra aktiviteter. Medlemmar får även förmånliga priser när de vill hyra lokaler, säger Annika. Fritt fram att komma med idéer Under året har vi haft vitt skilda möten och events allt från julmiddagar, styrelsemöten, minimässor och workshops till anställningsintervjuer. Vi fortsätter arbetet med att utveckla mötesplatsen så att den passar alla medlemmar. Det är fritt fram att komma med idéer om hur verksamheten ska se ut och hur medlemmarna vill använda lokalena till framöver. q Verksamhetsberättelse 2011 / Medlemsregister

10 Medarbetare Johanna Palmér Vd Tel: e-post: Annika Bornström Kammarforum Tel: e-post: Fia Jerdhaf Marknadskommunikation Tel: e-post: Johanna Palmér Roland Albinsson Marina Andersson Bengt Assarsson Roland Albinsson / Informationsassistent Tel: e-post: Anitha Hermansson ATA-carneter och handelsdokument, ekonomi Tel: e-post: Linda Jutberger Projektkoordinator Tel: e-post: Marina Andersson Utrikeshandelsrådgivning och internationella projekt Tel: e-post: Christina Holmqvist Trampolinen ett projekt för skola och näringsliv Tel: e-post: Camilla Lejon / Utrikeshandelschef Tel: e-post: Eva Borgström Annika Bornström Anitha Hermansson Christina Holmqvist Bengt Assarsson Näringspolitisk talesman Tel: e-post: Anna Axelsson / Ansvarig Affärsnätverk Tel: e-post: Anne Sternlid Handelsdokument Tel: e-post: Anna Axelsson Inge Jensen Fia Jerdhaf Linda Jutberger Eva Borgström ATA-carneter och handelsdokument Tel: e-post: Inge Jensen Utrikeshandelsrådgivning, besiktnings- och värderingsmän Tel: e-post: Här hittar du svenska handelskammare i utlandet och utländska handelskammare i Sverige Camilla Lejon Anne Sternlid

Inledningsord. Innehåll. Johanna Palmér, Vice VD/Informationschef Östsvenska Handelskammaren

Inledningsord. Innehåll. Johanna Palmér, Vice VD/Informationschef Östsvenska Handelskammaren En handelskammare i förändring Verksamhetsberättelse 2010 / Medlemsregister 2011 Inledningsord Du håller Östsvenska Handelskammarens verksamhetsberättelse för 2010 i din hand. Liksom rubriken på omslaget

Läs mer

100 år i näringslivets tjänst med framtiden i fokus

100 år i näringslivets tjänst med framtiden i fokus 100 år i näringslivets tjänst med framtiden i fokus Verksamhetsberättelse 2012 / Medlemsregister 2013 Inledning Innehåll Omslagsbild: Brita Nordholm Produktion: www.texttanken.se Under 2012 har Östsvenska

Läs mer

KlOKa VISIONSBYRÅN. Verksamhetsberättelse 2009 Medlemsmatrikel 2010

KlOKa VISIONSBYRÅN. Verksamhetsberättelse 2009 Medlemsmatrikel 2010 Verksamhetsberättelse 2009 Medlemsmatrikel 2010 KlOKa affärsråd RE Verksamhetsberättelse 2009 Medlemsmatrikel 2010 Varsågod! Du håller Östsvenska Handelskammarens verksamhetsberättelse för 2009 kombinerad

Läs mer

Tillväxtstråket Ostlänken tidernas affärsmöjlighet Innovativa miljöer i världsklass Toyota Material Handlings design tog storslam.

Tillväxtstråket Ostlänken tidernas affärsmöjlighet Innovativa miljöer i världsklass Toyota Material Handlings design tog storslam. 2014/ 2015 Verksamhetsberättelse och framtidsmagasin från Östsvenska Handelskammaren Tillväxtstråket Ostlänken tidernas affärsmöjlighet Innovativa miljöer i världsklass Toyota Material Handlings design

Läs mer

Teknikcollege. Samverkan över tio år, så här lyckas vi TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI. teknikcollege.se

Teknikcollege. Samverkan över tio år, så här lyckas vi TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI. teknikcollege.se ANNONS ANNONS TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI teknikcollege.se Vi har stark tilltro till svensk industri 4 Kunskap skapar vi tillsammans 11 Kvalitetssäkrad utbildning ger rekordstort

Läs mer

Historisk dag på Hofsta säteri

Historisk dag på Hofsta säteri Det ska vara enkelt att förverkliga sina drömmar, ambitioner och idéer i Sörmland N Y H E T S B R E V N U M M E R 5 j u n i 2 012 I N L E DA R E N Foto: Pernilla Nordström, STUA Den första regionala Europadagen:

Läs mer

SPACE MAGAZINE AFFÄRSIDÉER FÖR EN SMARTARE LIVSSTIL PARKEN ZOO ÖKAR FARTEN GENOM INNOVATION ENAD FRONT FÖR NÄRINGSLIVET

SPACE MAGAZINE AFFÄRSIDÉER FÖR EN SMARTARE LIVSSTIL PARKEN ZOO ÖKAR FARTEN GENOM INNOVATION ENAD FRONT FÖR NÄRINGSLIVET SPACE MAGAZINE ETT MAGASIN FRÅN MUNKTELL SCIENCE PARK ESKILSTUNA AFFÄRSIDÉER FÖR EN SMARTARE LIVSSTIL PARKEN ZOO ÖKAR FARTEN GENOM ENAD FRONT FÖR NÄRINGSLIVET ER SKAPAR KUNDVÄRDE FÖR GLOBALT FÖRETAG 1

Läs mer

kvinnors företagande Arctic Airlink knyter samman nordligaste Norden ger tillväxt Serbian Swedish Business Forum Norge annorlunda landet

kvinnors företagande Arctic Airlink knyter samman nordligaste Norden ger tillväxt Serbian Swedish Business Forum Norge annorlunda landet handelskammarens exportmagasin NR 1 2015 Arctic Airlink knyter samman nordligaste Norden Oslo Chamber of Commerce Norge annorlunda landet Tysk-Svenska Handelskammaren så lyckas du med utstationeringen

Läs mer

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MARKNADSPLATS. Marknadsplats. Eskilstuna företagare i fokus!

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MARKNADSPLATS. Marknadsplats. Eskilstuna företagare i fokus! HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MARKNADSPLATS Marknadsplats 2013 Eskilstuna företagare i fokus! 2 HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MARKNADSPLATS årets innovatör Ar det du nasta gang? Kriterier För

Läs mer

VilstaGruppen fyller 25 år

VilstaGruppen fyller 25 år »För att nå framgång krävs alltid eldsjälar som håller ihop det hela. Det har VilstaGruppen och det fungerer alldeles utmärkt.«anders Billing, VilstaGruppens förste ordförande VilstaGruppen fyller 25 år

Läs mer

SVERIGES BÄSTA ARBETSGIVARE

SVERIGES BÄSTA ARBETSGIVARE detta är en från universum SVERIGES BÄSTA ARBETSGIVARE 43 arbetsgivare som får din karriär att blomstra MEDFÖLJER SOM BILAGA TILL DAGENS INDUSTRI Inte för rutinuppdrag. Men när det verkar omöjligt. Letar

Läs mer

...är viktigt för tillväxten

...är viktigt för tillväxten ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Almi och Tillväxtverket ANNONS Medföljer som bilaga i Dagens Industri juni 2009 FÖRETAGANDE...är viktigt för tillväxten Med sikte på framtiden: Styrelsekraft

Läs mer

VEM VINNER? företag 2012

VEM VINNER? företag 2012 företag 2012 KATEGORI Årets Marknadsförare KATEGORI Årets Företagare VEM VINNER? KATEGORI Årets Nyföretagare KATEGORI Årets Innovatör ÅRETS FEST MED PRISUTDELNING ONSDAG 29 FEBRUARI KL 18:00-24:00 STADSHUSET

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Vi är en ideell organisation som matchar entreprenörer med kompetens och kapital från näringslivet. Därigenom förkortar vi deras väg till verkliga och varaktiga resultat. Vi

Läs mer

VilstaGruppen ett väl fungerande nätverk som ständigt växer

VilstaGruppen ett väl fungerande nätverk som ständigt växer Hela denna tidning är en annons från VilstaGruppen, Eskilstuna VilstaGruppen ett väl fungerande nätverk som ständigt växer www.vilstagruppen.se 2 www.vilstagruppen.se Hela denna tidning är en annons från

Läs mer

UIC bolag på internationell innovationsturné

UIC bolag på internationell innovationsturné UIC bolag på internationell innovationsturné Första stopp Silicon Valley First på First North Isconova - första UIC bolag som noteras 2010-2011 Innovationspolitiken får inte bli regionalpolitik UICs vd

Läs mer

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE INTRODUKTION Den Europeiska socialfonden i Sverige, ESF, har fem nationella temagrupper, vars uppdrag är att samla, analysera och systematisera erfarenheter

Läs mer

Så skapas Framgångsrika Friska Företag En verksamhetsrapport från IVA-projektet 3F

Så skapas Framgångsrika Friska Företag En verksamhetsrapport från IVA-projektet 3F Så skapas Framgångsrika Friska Företag En verksamhetsrapport från IVA-projektet 3F 2 Innehåll Slutsatser från Framgångsrika Friska Företag 6 Conclusions from the project 8 Företagskultur som konkurrensfaktor

Läs mer

Working. MAF 20 år. t o g e t h e r m a g a z i n e N u m m e r 1 2 0 0 9 Å r g å n g 4. stor jubileumskonferens i Halmstad

Working. MAF 20 år. t o g e t h e r m a g a z i n e N u m m e r 1 2 0 0 9 Å r g å n g 4. stor jubileumskonferens i Halmstad Working t o g e t h e r m a g a z i n e N u m m e r 1 2 0 0 9 Å r g å n g 4 MAF 20 år stor jubileumskonferens i Halmstad Travis White vd Lawson Sverige Profilföretag JBT FoodT kör Automatic Document Capture

Läs mer

Ansvariga utgivare: Emilia Alfredsson, Martina Persson Hollsten Redaktör: Karl Hedlund Copyright: Karl Hedlund Upplaga: 270

Ansvariga utgivare: Emilia Alfredsson, Martina Persson Hollsten Redaktör: Karl Hedlund Copyright: Karl Hedlund Upplaga: 270 INKA 2014 Ansvariga utgivare: Emilia Alfredsson, Martina Persson Hollsten Redaktör: Karl Hedlund Copyright: Karl Hedlund Upplaga: 270 Sektionen för Industriell ekonomi vid Lunds Tekniska Högskola Ole Römers

Läs mer

CAMPUSMÄSSAN 7 FEBRUARI 2012 UTSTÄLLARE INTERVJUER INSPIRATION

CAMPUSMÄSSAN 7 FEBRUARI 2012 UTSTÄLLARE INTERVJUER INSPIRATION CAMPUSMÄSSAN 7 FEBRUARI 2012 INSPIRATION INTERVJUER UTSTÄLLARE INNEHÅLL 9 PROGRAM 10 FÖRELÄSNINGAR 20 STARTA EGET 23 TIPS OCH RÅD 33 INTERVJUER 51 UTSTÄLLARE 98 MÄSSKARTA ANSVARIG UTGIVARE: Natalie Henriksson

Läs mer

INTERNATIONELLA AFFÄRER

INTERNATIONELLA AFFÄRER ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS INTERNATIONELLA AFFÄRER MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI MAJ 2011 gör rätt från början Skatteplanering Exportsatsning? förbered

Läs mer

modern management network ab

modern management network ab Idea Inventum är ett helt unikt affärsutvecklingsprogram för företag med ca 10-50 anställda, som ägs eller delägs av kvinnor, och vill växa genom att utmana invanda arbetssätt och tankemönster, för att

Läs mer

Sydost - Skåne - Väst - Öst - Uppsala - Norr. i Sverige

Sydost - Skåne - Väst - Öst - Uppsala - Norr. i Sverige Sydost - Skåne - Väst - Öst - Uppsala - Norr i Sverige Verksamhetsberättelse 2012 1 Index 5 6 8 Godkänd affärsplan, mentor Presentationsträning Kompetenspanel Uppföljning Riskkapital, kompetensforum SPRÅNGBRÄDAN

Läs mer

Dynamik ger ökade vinster

Dynamik ger ökade vinster En tidning om effektivt företagande Maj 2012 storbritannien: europas enklaste plats för företag Dynamik ger ökade vinster Kvinnor i ledningen en bra affär enligt Annie Lööf stiga sätter eskilstuna på världskartan

Läs mer

postekon magasin CHV - Rekrytering och bemanning Handels Rekrytering NewCareer Sifferverket Michael Page Tema: Postekon har träffat

postekon magasin CHV - Rekrytering och bemanning Handels Rekrytering NewCareer Sifferverket Michael Page Tema: Postekon har träffat postekon # 1 2009 magasin Tema: CHV - Rekrytering och bemanning Postekon har träffat Handels Rekrytering NewCareer Sifferverket Michael Page 1 POSTEKON MAGASIN # 1 2009 CHV - Civilekonomföreningen Handels

Läs mer

BREDARYD LANNA HORDA RYDAHOLM FORSHEDA VÄRNAMO BOR

BREDARYD LANNA HORDA RYDAHOLM FORSHEDA VÄRNAMO BOR Nr 5 VÄRNAMO NÄRINGSLIV Småländsk natur marknadsförs i Tyskland Modekoncern med själ i Värnamo Med fokus på tillväxt Trevligt på jobbet ger bra prestation BREDARYD LANNA HORDA RYDAHOLM FORSHEDA VÄRNAMO

Läs mer

EKONOMER KATARINA WIDOFF. EMPLOYER BRANDING nyckeln till framgång sidan 9. civilekonomen som skapar kommunikation sidan 6 SVERIGES

EKONOMER KATARINA WIDOFF. EMPLOYER BRANDING nyckeln till framgång sidan 9. civilekonomen som skapar kommunikation sidan 6 SVERIGES Annons Hela denna tematidning är en annons från Civilekonomerna och Provisa Information AB Annons SVERIGES EKONOMER EMPLOYER BRANDING nyckeln till framgång sidan 9 KATARINA WIDOFF civilekonomen som skapar

Läs mer

Svenska kluster. Etablering för framgång. Kvarteret med. framtidsutsikt s.12

Svenska kluster. Etablering för framgång. Kvarteret med. framtidsutsikt s.12 SWEDEN NOVEMBER DECEMBER 2011 Svenska kluster Standardlogotype Logotype utan rastrerad skugga, används i stora storlekar och Standardlogotype Logotype när tekniken utan inte rastrerad tillåter rasterade

Läs mer

Marie Gidlund. Aron Olnafors. Magnus Eriksson. Visar Västerås för Världen MAGASINET TILL DIG SOM SKAPAR DET NYA VÄSTMANLAND NR 4 2014 ÅRGÅNG 10

Marie Gidlund. Aron Olnafors. Magnus Eriksson. Visar Västerås för Världen MAGASINET TILL DIG SOM SKAPAR DET NYA VÄSTMANLAND NR 4 2014 ÅRGÅNG 10 MAGASINET TILL DIG SOM SKAPAR DET NYA VÄSTMANLAND NR 4 2014 ÅRGÅNG 10 Aron Olnafors En lycklig jul i förväntningssamhället Magnus Eriksson och de företagsamma ungdomarna Marie Gidlund Visar Västerås för

Läs mer