100 år i näringslivets tjänst med framtiden i fokus

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "100 år i näringslivets tjänst med framtiden i fokus"

Transkript

1 100 år i näringslivets tjänst med framtiden i fokus Verksamhetsberättelse 2012 / Medlemsregister 2013

2 Inledning Innehåll Omslagsbild: Brita Nordholm Produktion: Under 2012 har Östsvenska Handelskammaren fortsatt att utveckla och förändra verksamheten med medlemsnyttan som starkast lysande ledstjärna. Kammarforum i har genomfört sitt andra verksamhetsår och etablerat sig som den naturliga mötesplatsen för Handelskammarens medlemmar och regionens näringsliv. Drygt 400 möten har genomförts och mer än personer har besökt oss under året. Handelskammaren har även haft ytterligare ett synligt år i media kring infrastruktur-, kompetens- och innovationsfrågor, alla viktiga för vår region. Nu firar Handelskammaren 100 år i näringslivets tjänst och vårt mål för kommande sekel är att fortsätta vara en stark röst och livlig mötesplats för det östsvenska näringslivet i Östergötland, Sörmland och på Gotland. En aktiv handelskammare i dialog med sina medlemsföretag som bidrar till kunskap, affärsnytta och nätverksglädje. VD har ordet 4 Året i siffror 5 Styrelsen år i näringslivets tjänst 8 Handelskammarens verksamhet Påverkan 10 Kompetens för Tillväxt 12 Tjänster Internationell Handel 14 Affärsnätverk 16 Kammarforum 18 Medarbetare 20 Året i bilder 22 English Summary 25 Medlemsregister Östsvenska Handelskammaren finns i,, och Östsvenska Handelskammaren är en stark röst och livlig mötesplats för det östsvenska näringslivet. I dialog med våra medlemsföretag påverkar vi beslutsfattare och erbjuder affärsnätverk, tjänster och rådgivning inom affärsutveckling och internationell handel. Verksamhetsberättelse 2012 / Medlemsregister

3 Året i siffror och 5-årsöversikt Vd har ordet En pigg 100-åring Vårt jubilerande ska firas under hela året men alldeles särskilt den 11 april i. Vi har också, med hjälp av Handelskammarens mångårige VD Lars Erichs, författat vår hundraåriga historia i en jubileumsbok som lyfter upp viktiga händelser, personer och företag. Utan utveckling och förändring stannar samhället. Vid ett 100-årsjubileum finns all anledning att stanna upp och reflektera över de människor, företag och händelser som format de hundra år som finns bakom oss. Men vid ett jubileum är det minst lika viktigt att även blicka framåt. I boken har vi därför ägnat oss åt att sia in i framtiden. Det är hisnande att fundera över hur vår region, vårt land och vår värld ser ut om ytterligare 100 år. Östsvenska Handelskammarens vision är att vara en enad, stark näringslivsröst för en växande, östsvensk 2013 firar vår Handelskammare 100 år. Ett helt sekel av innehållsrik industri- och näringslivshistoria lägger vi bakom oss. Vår region har gjort en fantastisk resa, från elektricitet och förbränningsmotor till globala nätverk och rymdturism. När vi nu tar steget in i framtiden gör vi det med alla de digitala möjligheter som finns i vår moderna värld. region hade vi flest medlemsföretag sedan 2003 och vi är övertygade om att vår region behöver en modern, aktiv och stark Handelskammare att driva de frågor som våra medlemmar anser viktiga. Frågor som infrastruktur, kvalitet i grundskolan och kompetensförsörjning är långsiktiga frågor och för dessa har Handelskammaren ett stort ansvar. Det tjänar våra medlemsföretag, vår region och alla stolta, östsvenska invånare på. Välkommen att ta steget in i framtiden tillsammans med Handelskammaren! Johanna Palmér, Vd Östsvenska Handelskammaren Intäkter Medlems- och serviceavgifter Intygs- och carnetavgifter Uppdragsverksamhet Intäkter Kammarforum Övriga intäkter Summa intäkter Kostnader Personalkostnader Uppdragskostnader Övriga kostnader (inkl. avskrivningar) Summa kostnader Finansnetto Resultat före skatt Finansiella tillgångar 31/ Eget kapital 31/ Investeringar i inventarier Antal medlemmar 31/ Rörelseintäkter Medlems- och serviceavgifter Intygs- och carnetavgifter Uppdragsverksamhet Intäkter Kammarforum Övriga intäkter Personalkostnader Uppdragskostnader Övriga kostnader Rörelsekostnader Verksamhetsberättelse 2012 / Medlemsregister

4 Ett nytt sekel i näringslivets tjänst Vi kan med glädje summera vårt 99:e verksamhetsår och noterar att Handelskammaren verkligen är på rätt väg. Medlemsantalet är det högsta på många år, våra nätverk lockar en stor mängd deltagare och Kammarforum har utvecklats till näringslivets mötesplats i. Handelskammarens ekonomi är i balans och genererar ett bra överskott, vårt kontor har flyttat in i mer ändamålsenliga lokaler och vi har en stark operativ organisation. Tillväxten i vår region har förbättrats men når ännu inte den takt som vårt storstadsområde borde ha. Efter ett långvarigt och uthålligt påverkanssamarbete mellan det offentliga och näringslivet kom äntligen regeringens beslut om att bygga Ostlänken men vi behöver arbeta vidare med att säkerställa realisering och byggstart år En viktig fråga för Handelskammaren är att tillsammans med privata och offentliga aktörer arbeta långsiktigt för att höja kvalitén i grund- och gymnasieskolorna. Kompetensutvecklingen är en viktig bas för regionens framgång och måste ses som en viktig investering för framtiden. Nu firar vi vårt hundrade verksamhetsår och fortsätter engagera oss i viktiga frågor som infrastruktur, näringsliv och regional tillväxt viktiga beslut för ett hållbart samhälle Bengt Assarsson, ordförande Östsvenska Handelskammaren Flyg direkt till hela Europa. Sveriges tredje största flygplats Välj bland minst 50 destinationer! Handelskammarens styrelse 2012 Bengt Assarsson Ordförande Magnus Axelsson Wedholms AB Lars Jagerfelt Saab AB Lennart Spjuth SSAB Oxelösund AB Oxelösund Ett av de 10 största IT bolagen i Dot Gade Kulovuori Stockholm-Skavsta Flygplats AB Vice ordförande Jan-Eric Nilsson Rederi AB Gotland Vice ordförande Lena Miranda Skill AB Göran Andersson Econova AB Åby Pia Carlgren Gnistra Kommunikation AB Jonas Elfridsson Handelsbanken Thomas Engström Swedbank Jerry Ericsson Studsvik AB Lennart Foss NTM Henrik Johansson Casimiro E.ON Sverige AB Mikael Joki Elektronikpartner AB Ann Krumlinde Danske Bank Lars Lewin Volvo Construction Equipment AB Mats Rosander Siemens AB Finspång Lars Sjödahl Toyota Material Handling AB Mjölby Henrik Sjölund Holmen Paper AB Matthias Trygg Lärande i Sverige AB Johannes Walfridsson Prodelox AB Erik Zetterlund Oxelösunds Hamn AB Oxelösund Norden byter namn till Advania Kerfi byter namn till Advania Läs mer på Verksamhetsberättelse 2012 / Medlemsregister Advania ancomputerswe 252x361.indd :00:55

5 MEDLEMSKAP 100 år i näringslivets tjänst Ur boken Våren 2011 fick jag av dåvarande VD Jonas Sjöbom frågan om jag kunde tänka mig att skriva en bok inför Handelskammarens 100-årsjubileum Tack vare min nästan kvartsekellånga erfarenhet av verksamheten ansågs jag som den bäst lämpade för detta arbete. Jag åtog mig uppgiften att hålla i projektet och bad min bror Rolf, tidigare journalist och informationschef på Saab, att tillsammans med mig skriva och ta fram boken. Vi ville göra detta för att det är viktigt att dokumentera Östsvenska Handelskammarens första 100 år och därmed också dokumentera vår regions industri- och näringslivshistoria. Vi bedömde också att ett dokumentationsarbete av detta slag skulle vara intressant för framtida återblickar. Ambitionen med boken blev att på 100 sidor, populärt och läsvärt, skriva Handelskammarens historia. Vi ville också ha med en framtidsvision. Jubileumsboken var avsedd att nå flera grupper av läsare, därför valde vi en journalistisk behandling av materialet samtidigt som vi ville hålla den elegant. Boken gör nedslag i Handelskammarens historia, och därmed näringslivets historia i regionen. Vi möter företag och människor som är en del av denna. Vår ambitionsnivå var hög och därför behövde vi en stark finansiering. Vi frågade ett antal medlemsföretag om de var intresserade av att delta som sponsorer av boken och fick en god respons. 18 företag gick in med mellan kr och var för att trygga finansieringen. Därutöver satsade Handelskammaren kr. Arbetet som sådant var berikande och roligt och bestod i allt från arkivforskning hos Landsarkivet i Vadstena till intervjuer med intressanta och spännande personer. Våra kontakter med människor på företag, myndigheter och olika arkiv var alltid mycket positiva och vi upplevde ett starkt intresse för det vi hade åtagit oss. Vi tror att boken kommer att ha en lång livslängd både hos Handelskammaren och våra medlemsföretag och att den ska upplevas som ett positivt bidrag till vår regions historia och framtidssyn. Lars Erichs Som en följd av överläggningen i 1912, hålls den 23 april 1913 ett beslutande möte, också detta på s Rådhus, om bildande av en gemensam handelskammare för Östergötland och Södermanland i närvaro av 50 industriidkare från hela regionen. Under året kan sedan räknas in cirka 250 medlemsföretag. s. 8 I slutet på 60-talet och början på 70-talet ökar Sveriges BNP kraftigt. De svenska företagen går bättre än någonsin tack vare en stark inhemsk marknad och för att det finns avsättning för svenska varor utomlands. s. 18 Men inget varar för evigt och textilindustrins maskinpark och modet förändrades kom den stora kraschen då Holmenägda YFA (AB Förenade Yllefabrikerna) lades ned. Redan flera år tidigare hade Drags AB Yllefabrik gått i graven. s. 68 Enligt undersökningar gjorda bland företagare är Sveriges kompetensförsörjning den viktigaste framtidsfrågan. Det finns inget så viktigt för utvecklingen i Sverige som att hålla en hög nivå på utbildningen. Satsning på utbildning är investering i framtida välfärd och positiv näringslivsutveckling. s Verksamhetsberättelse 2012 / Medlemsregister 2013 Verksamhetsberättelse 2012 / Medlemsregister

6 PÅVERKAN Handelskammaren medlemmarnas röst i näringspolitiska frågor En av Handelskammarens viktigaste uppgifter är att föra våra medlemmars talan gentemot politiker och offentliga beslutsfattare. Genom aktiv opinionsbildning arbetar vi hårt för att skapa goda förutsättningar för företagandet i regionen. Under 2012 har vårt långsiktiga påverkansarbete i näringspolitiska frågor gett viktiga genombrott på flera områden. Handelskammaren är en partipolitiskt obunden organisation och fokus ligger på områden som är möjliga att påverka och besluta om på regional och lokal nivå. Bra infrastruktur en viktig väg framåt En väl fungerande infrastruktur är avgörande för regionens utveckling. Under året har ett långvarigt och uthålligt samarbete kring Ostlänken resulterat i ett efterlängtat regeringsbeslut att byggnationen blir verklighet. I bolaget -Östgötalänken AB har det offentliga och privata tillsammans drivit frågan, vilket resulterat i utnämnandet till Årets Lobbyist 2012 av tidningen Resumé. Arbetet med Ostlänken kommer dock att fortsätta med utmaningar som att säkerställa realiserandet och byggstarten Handelskammaren har även under flera år förordat en samordnad drift av flygplatserna i och vilket nu börjar resultera i ett praktiskt genomförande. Vi har även fortsatt arbetet med att stimulera och underlätta länsgränsöverskridande pendling. Rätt kompetens avgörande för regionens framtid Behovet av att höja kvalitén i grund- och gymnasieskolorna är en annan mycket viktig fråga för Handelskammaren. Kompetensförsörjningen är basen i regionens utveckling och tillsammans med andra privata och offentliga aktörer arbetar vi för att utbildning ska ses som en av de viktigaste investeringarna för framtiden. I flera debattartiklar har vi lyft risken med att betrakta utbildningen primärt som en kostnad i det korta perspektivet. Kommunerna måste ge grund- och gymnasieskolorna hög prioritet och klara resultatmål eftersom ett misslyckande med den grundläggande utbildningen blir både svårt och dyrt att reparera i ett senare skede. Vi vet att långsiktighet och uthållighet ger resultat och Handelskammaren kommer att fortsätta driva frågan tills vi når framgång. Näringslivet i vår region behöver tillgång till arbetskraft med rätt kompetens och under året har vi fortsatt arbetet med att underlätta och öka samarbetet mellan högskolor, universitet och små och medelstora företag. Konkreta projekt där Handelskammaren är involverad är exempelvis Trampolinen och Kompetens för Tillväxt. Läs mer om projektet Kompetens för Tillväxt på sidan 12. Under 2013 startar även den nationella satsningen med affärsutvecklingscheckar för små och medelstora företag. Handelskammaren, med partners, har fått Tillväxtverkets förtroende att koordinera det nya programmet för affärsutvecklingscheckar i både Sörmland och Östergötland. Trampolinen språngbrädan ut i arbetslivet Sedan ett antal år driver Handelskammaren Trampolinen ett program som skapats för att bidra till att lösa kompetensförsörjningen i regionen på lång sikt. Syftet är att öka högstadieelevernas intresse och kunskap för industri, teknik samt entreprenörskap inför kommande gymnasieoch yrkesval. I dagsläget har vi 53 fadderföretag på orterna, Finspång, Flen, Katrineholm,, Mjölby,,,, Oxelösund, Söderköping och. Elever i årskurs 7-9 på femton skolor får möjlighet att lära känna ett företag genom studiebesök och projektarbeten. Det behövs fler företagsfaddrar till regionens högstadieklasser. Kontakta Christina Holmqvist för mer information, kontaktuppgifter finns på sidan 20. Påverkan: Viktiga händelser 2012 Regeringsbeslut om att bygga Ostlänken fattas. Samordnad drift av s och s flygplatser konkretiseras. Rekordmånga skolor och företag på 12 orter deltar i Trampolinen. Ett 30-tal företag har utvecklat sin verksamhet med akademisk hjälp inom projektet Kompetens för Tillväxt.

7 KOMPETENS FÖR TILLVÄXT Kompetens för Tillväxt hjälper företag att utvecklas med akademisk kompetens Wedholms kalkylerar tankar med ABC Studentundersökning banande väg för ny utbildning hos Learning Partner Projektet Kompetens för Tillväxt, har sedan hösten 2011 arbetat med att öka samarbetet mellan företag och den akademiska världen via kompetencheckar. En check täcker kostnaden för att få ett avgränsat företagsuppdrag utfört av studenter eller forskare vid s Universitet eller Mälardalens Högskola. Marina Andersson, Östsvenska Handelskammaren, leder projektet och partners är InnovationskontorETT vid s universitet, Mälardalens högskola, Almi Företagspartner och Regionförbundet Sörmland. Projektet delfinansieras av EU Regionala Strukturfonder. Fram till årsskiftet 2012/13 har ett 30-tal företag utvecklat sin verksamhet och här intill kan ni läsa vad exempelvis Wedholms och Learning Partner använt sina kompetenscheckar till. Under 2013 får Kompetens för Tillväxt en nationell uppföljning. För Sörmlands del har Östsvenska Handelskammaren i partnerskap med Mälardalens Högskola och Regionförbundet Sörmland fått Tillväxtverkets förtroende att koordinera och administrera det nya programmet för affärsutvecklingscheckar. För Östergötlands del leds partnerskapet av ALMI Företagspartner och samarbetspartners är s Universitet, Östsvenska Handelskammaren och Regionförbundet Östsam. Läs mer om Kompetens för Tillväxt på: Vårt medlemsföretag Wedholms i var intresserade av metoder kring produktkalkylering och ansökte om en kompetenscheck. Två blivande civilingenjörer från s Universitet tog, som examensarbete, sig an uppdraget att arbeta fram förslag på en ABCbaserad självkostnadsskalkyl för Wedholms mjölkkyltankar. Målet var antingen att bekräfta den befintliga kostnadskalkylens tillförlitlighet eller att hitta en ny modell som ger ännu bättre översikt av produktionskostnaderna. Studenterna analyserade befintlig modell samt tog fram ett förslag på en ny kostnadskalkyl baserad på en annan metod, s k Activity Based Costing (ABC). Resultatet har absolut tillfredsställt de förväntningar vi hade. Vi är mycket nöjda med studenternas insats och kommer se över kalkylerna för alla våra produkter, säger Per- Jakob Edström, ansvarig för eftermarknad och studenternas kontaktperson på företaget. Vi kan vårt företag och känner igen oss i merparten av det som presenterats. Men det finns alltid förbättringspotential och när vi fått alla diagram och tabeller ser vi att det finns saker som kan utvecklas ytterligare. Det är viktigt att hela tiden fortsätta att effektivisera verksamheten, säger Magnus Axelsson, VD för Wedholms. Det har varit jätteroligt att arbeta med Wedholms och vi har fått se och lära oss hur allt fungerar i verkligheten. Alla har varit mycket hjälpsamma och verkligen gjort allt för att vi skulle lyckas med arbetet, säger studenterna Sandra Johnsson och Per Lundqvist. Behövs det fler yrkeshögskoleutbildningar inom försäljning? Vad krävs för att få en YH-utbildning beviljad? Det är frågor som Learning Partner har använt kompetens från Mälardalens Högskola att räta ut frågetecknen kring. Inom projektet Kompetens för Tillväxt genomförde två studenter från Mälardalens Högskola en kvalitativ marknadsundersökning. De intervjuade representanter från olika bemannings- och rekryteringsföretag och resultatet visar att en majoritet av de tillfrågade företagen är mycket positiva till YH-utbildningar och ser det som meriterande vid jobbansökningar. Learning Partner kompletterade studenternas undersökning med en enkät bland industrioch teknikföretag i Södermanland och södra Stockholmsområdet. Resultaten stämmer helt överens och visar att företagen är allmänt positiva till YH och särskilt efterfrågar kompetens inom teknisk försäljning. Med undersökningsresultaten i bagaget bestämde sig Learning Partner för att ansöka om att starta en säljutbildning med teknikinriktning. I början av 2013 kom beslutet att utbildningen godkänts. En avgörande orsak till det positiva beskedet var att företaget genomfört ordentliga förstudier, bland annat med akademisk kompetens och Learning Partner är förstås glada över beslutet. Studenternas arbete var mycket bra och bidrog starkt till att vi bestämde oss för att lämna in ansökan om att starta tekniksäljutbildning, säger Mikael Lyckblom, projektledare på Learning Partner. För oss är det en fantastisk möjlighet att få medverka i Kompetens för Tillväxt-projektet och nu har vi ansökt om en ny kompetenscheck. Det är härligt att någon utifrån kommer och ser med nya ögon på verksamheten, avslutar Mikael. Verksamhetsberättelse 2012 / Medlemsregister

8 INTERNATIONELL HANDEL Vi hjälper våra medlemsföretag att lyckas internationellt Richard Waha, Väderstad-Verken Handelskammaren arbetar nära regionens företag kring frågor inom internationell handel. Genom vår expertkunskap erbjuder vi kostnadseffektiva tjänstepaket anpassade till företagens behov. Vi har ett brett utbud av utbildningar inom internationell handel allt från import, leveransvillkor, betalningsvillkor och logistik till internationella avtal. Handelskammaren strävar efter att ge våra medlemsföretag rätt förutsättningar inför nya marknadssatsningar och vill inspirera fler företag till att våga satsa på nya tillväxtmarknader i Afrika, Asien och Mellanöstern. Genom handelskammare världen över, med mer än 50 miljoner medlemsföretag, erbjuder vi ett världsomspännande nätverk som kan hjälpa våra medlemmar att kartlägga internationella affärsmöjligheter. Läs mer om projekt som vi genomfört tillsammans med våra medlemsföretag här intill. Koncept Business Forum Under det gångna året har ett drygt tjugotal företag deltagit i vår importutbildning som genomfördes i och. För första gången var det även möjligt att delta på enstaka föreläsningar i programmet. Vårt uppskattade koncept Business Forum, fokuserade i år på Tyskland. Tanken är att samla all kompetens under ett och samma tak för en dag. I samarbete med BMW, Siemens, Lufthansa, Tyska Ambassaden med flera erbjöd vi ett komplett program för de företag som vill inleda eller utveckla sina affärer med Tyskland. Dagen invigdes av den tyska ambassadören och Landshövding Elisabeth Nilsson samt avslutades med en festlig oktoberfest. Under hösten 2013 kommer temat för vår heldag att vara Business Forum USA, missa inte det! Vi har även fortsatt att erbjuda kostnadseffektiva marknadsanalyser för små och medelstora företag, bland annat i samarbete med Tysk-Svenska Handelskammaren. Kompetensutveckling för exportmogna Besöksnäringen får en allt större betydelse för Sverige och i samarbete med Sörmlands turismutveckling, STUA, har vi erbjudit kompetensutveckling för exportmogna turistföretag i Sörmland. Ett tjugotal företag har besökts under hösten och projektet kommer att fortsätta under Vi anlitade Östsvenska Handelskammaren när vi genomförde en exportaffär med ett företag i Kina. Kina som land erbjuder enorma möjligheter vad gäller import och inom många områden även export. Det är dock väldigt speciella regler och ett speciellt förfarande vid dessa affärer. Vi upplever att vi fick extremt bra hjälp och vägledning vid våra affärer. Vi startade med att försöka genomföra detta i egen regi. Men efter att ha anlitat Handelskammaren, insåg vi att om kontakten hade tagits redan i planeringsstadiet skulle vi ha sparat både tid och pengar. Svensk Brandservice AB, Ingemar Gustavsson Internationell handel: Viktiga händelser 2012 Våra kostnadseffektiva tjänster för mindre företag med stora ambitioner har blivit ett etablerat och efterfrågat koncept. Vår populära importutbildning genomfördes i både och. Business Forum Tyskland, en hel dag om Tyskland där stor kompetens samlades under samma tak. Väderstad-Verken har sina rötter djupt i den östgötska myllan. Det började på 60-talet. Rune och Siw Stark drev lantbruk strax utanför Väderstad. Rune var hjärtligt trött på den gamla träsladden, som var standard på den tiden. Den gick sönder jämt och ständigt. Han hade ett problem och såg till att lösa det. En stålsladd, ritad och byggd av Rune själv, blev denna lösning. Fler lantbrukare hade självklart samma problem. En verkstad byggdes, precis där Väderstad-Verken ligger idag. Så var de igång. Idag äger Runes fyra barn företaget, och alla fyra jobbar där. De har 1000 medarbetare i tolv länder. Vi träffar Richard Waha, som jobbar med marknadsutveckling på nya marknader. Väderstad-Verken har dotterbolag, egna säljbolag, ute i världen och importörer i ett 20-tal länder. Richard jobbar med att hitta fler importörer på nya områden och vara kontakt till slutkunder på nya marknader. Han arbetar just nu bland annat med utvecklingsmarknaderna i Centralasien och de senaste tre åren med Afrika. Det finns olika tillvägagångssätt när vi ska ta oss in på en ny marknad. Vi kan åka dit på en mässa och representera eller delta på en mässa i Europa dit det kommer internationella gäster och vi får förfrågningar den vägen. Men det kan också vara så att vi bedömer att ett visst land eller område bör vara intressant. Då börjar man scanna i den änden istället. Vad finns det för företag där, hur ser strukturen ut bland jordbruksföretag och så vidare. När man tillverkar jordbruksmaskiner tillkommer en del dimensioner. Jordmån, klimat, utsädets beskaffenhet, handhavande genom tradition ja, även vilken typ av fordon som används måste tas med i beräkningen. Har målgruppen en traktor som klarar att dra en viss maskin? Har de någon traktor överhuvudtaget? -Vi måste vara flexibla, alla produkter passar inte överallt, det är en sådan sak vi måste ta reda på i marknadsscanningen. Richard är van vid detta arbete men har också tagit hjälp av Östsvenska Handelskammaren. Det var bland annat scanningstjänsterna som tilltalade Richard. Vi använde ett hopkok av Vägvisaren och Prickskytten. Vi hade inte kommit så långt att vi var på plats än, men behövde lite mer än Vägvisaren. Men det gick bra att göra en kombination av dessa. Vi använde oss av det för att få en scanning av Uganda och Tanzania. Vi hade själva bra koll på Kenya och Zambia men Uganda och Tanzania ville vi eventuellt göra något i. Då passade Handelskammarens tjänst bra, vi fick en lagom stor rapport till en rimlig kostnad. Basfakta, företag som var etablerade, kontaktpersoner osv. Deras största marknader är fortfarande Sverige, England, Ryssland, Frankrike, Tyskland centrala och norra Europa. Ryssland har väldigt stora jordbruksmarker men där är det istället problematiskt med logistik och tullregler. De är på väg in USA, men amerikanarna är rätt patriotiska. Vi har en nyutvecklad maskin, som är bättre än konkurrenternas, för sådd av majs. Med den ska vi ta oss in på den amerikanska marknaden, säger Richard med ett leende. 14 Verksamhetsberättelse 2012 / Medlemsregister 2013 Verksamhetsberättelse 2012 / Medlemsregister

9 AFFÄRSNÄTVERK Professionella affärsnätverk och utbildningar Personliga relationer är nyckeln till framgångsrika affärer och det har vi tagit fasta på i Handelskammarens affärsnätverk. Gemensamt för våra fyra professionella nätverk är att de samlar personer och företag som vill utvecklas. Här möts företagare, chefer och beslutsfattare från olika branscher med ett gemensamt mål - att inspirera och låta sig inspireras. Ett starkt personligt nätverk är värdefullt både för dig som person och för ditt företag. Under året hade våra nätverk 112 deltagare och 23 träffar genomfördes med olika teman. De gemensamma mingelträffarna i januari och augusti för samtliga nätverk, fyllde Kammarforum med närmare 100 deltagare vid varje tillfälle. De specifika nätverksträffarna har fokuserat på erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling och inspiration. Nätverk finns för för yngre och nyblivna chefer - NEXT, för kvinnliga chefer - KRAFT, för VD:ar och seniora chefer - CHEF och för styrelseintresserade - STYRELSE. Bright East - mötesplats för unga visionärer Handelskammaren är sedan två år tillbaka, en av initiativtagarna till Bright East, en spännande mötesplats för unga visionärer. Bright East är ett regionalt nätverk för våra yngre generationer, som både idag och i framtiden, kommer att utgöra drivkraften i vår storstadsregion. Fyra gånger om året träffas vi kring intressanta föreläsare och har diskussioner som främjar nya idéer och regionens utveckling. Höjd kompetens i styrelserummen Vår uppskattade diplomkurs i styrelsearbete har under året genomförts både i och med mycket fina utvärderingar. Vi samarrangerade även Stora Styrelsedagen tillsammans med StyrelseAkademien i november samt har aktivt arbetat med påverkansarbete och debattartiklar kring behovet av att höja kompetensen i styrelserummen. Med full fart in i 2013 För oss är det viktigt att erbjuda nätverk som fyller våra medlemmars behov. Inför 2013 utvecklar vi nätverken ett steg till och erbjuder ett mer spetsigt STYRELSE-nätverk samt ett helt nytt nätverk LEDARE. Med styrelsefrågor i fokus vässar vi innehållet i nätverket STYRELSE och vänder oss till styrelseledamöter med minst två års erfarenhet från aktivt styrelsearbete i affärsdrivna bolag. LEDARE är nätverket för män och kvinnor i ledande befattningar som enhetschefer, personalchefer, marknadschefer, produktionschefer. Ett brett nätverk för alla branscher och företagstyper. Vårt äldsta nätverk, KRAFT, fyller 10 år och visar att det fortfarande finns behov av bra nätverk för kvinnliga chefer och ledare. Affärsnätverk: Viktiga händelser 2012 Lena Olving, Saabs vvd, gav sin personliga syn på ledarskap. 30 personer diplomerades i vår kurs om styrelsearbete. Våra gemensamma nätverksmingel slog nya besöksrekord. Stora styrelsedagen arrangerades i samarbete med StyrelseAkademin. Så här tycker några av våra nätverksdeltagare... Eva Eriksson, HR Manager, Medius Jag tycker att nätverket KRAFT ger tillgång till stor kompetens, intressanta föreläsningar och spännande sammankomster. Det finns en bredd av olika branscher, företag och roller representerade i nätverket, vilket ger dynamik och spontana diskussionsforum. KRAFTträffarna ger mig inspiration och energi. Jimi Salomaa, Business Developer, Service Market. Toyota Material Handling International Jag fick kontakt med NEXT via vår VD som undrade om jag inte skulle gå med eftersom han tyckte det nätverket skulle passa för mig. Det jag har fått ut av NEXT är både personlig och professionell utveckling. Tack vare bra föreläsare får vi reflektera både kring ledarskap och balansen liv/arbete - det utvecklar mig som person. Professionellt har jag fått många bra idéer och perspektiv som jag använder i arbetet. Catharina Nilsson, redovisningskonsult KPMG, ansvarig för Ekonomiservice. Jag gick med i NEXT för det kändes som ett spännande och lite annorlunda nätverk. Vi är alla i samma ålder och ungefär på samma nivå i karriären vilket gör att vi kan lära oss mycket av varandra. Vi är likasinnade - hungriga och vill lära oss nya saker. Dessutom har vi riktigt roligt när vi träffas. Jag känner mig inspirerad att gå hem och ta tag i saker när jag varit här. Håkan Gunnarsson, VD och PR-konsult, Erichs Communications Jag har gått med i CHEF för att jag vill få en andhämtningspaus, för att reflektera. Jag vill få verktyg, metoder. Det behöver inte vara nya verktyg eller metoder, men kanske att jag får repetera en del saker som man gjort tidigare men glömt bort att göra enligt skolboken. Kontaktnätet är en annan del, att få ytterligare personer att resonera med. Det ena kan ge det andra, de kanske också har kontakter som kan vara intressanta. I CHEF får jag kunskaper, bra föreläsningar och vi resonerar mycket. Jag tycker också att vi diskuterar väldigt öppet, vi bjuder på våra egna åsikter utan att vara rädda för att öppna oss, det gillar jag. För mig är det väldigt bra att det inte har formen av kurs där man måste lägga mycket tid på självstudier vid sidan av eller förbereda, för jag har så mycket att göra ändå. Jag kommer hit, vi är seriösa, vi reflekterar och får med oss en del hem, men ingen typ av hemläxa. Man får boosten, här och nu. Johan Bengtsson, VD Exova Jag gick med i CHEF för att vara i ett sammanhang där alla har liknande erfarenheter och utsätts för ungefär samma frågeställningar. Exempelvis Jag har den här situationen framför mig - i nätverket kan jag få feedback från andra som varit med om liknande händelser. För min del handlar det mycket om att få ta del av varandras erfarenheter och utifrån det kunna hantera kommande egna utmaningar. CHEF är även ett bra sätt att knyta kontakter och i nätverket har vi nytta av varandras erfarenheter. Jag får bra input av de andra och jag hoppas att jag kan bidra med nytta till dem. Verksamhetsberättelse 2012 / Medlemsregister

10 KAMMARFORUM Kammarforum - där människor, företag och nya idéer utvecklas Kammarforum, vår unika mötesplats för Handelskammarens medlemmar lägger nu sitt andra verksamhetsår bakom sig. Vi kan konstatera att de härliga lokalerna på Dalsgatan 13 i är en etablerad succé och många av våra medlemmar tycker att det känns precis som att komma hem. Miljön är kreativ och inspirerande samtidigt som affärsmässigheten sätts i fokus. Varje dag ser vi att det föds nya idéer, samarbeten och kompetensutbyten. Under året har vi haft 17 företag som har partnermedlemsskap. Varje partnerföretag väljer själv graden av medlemskap beroende på vad det är man vill ha ut. Som partner har ni även stora möjligheter att påverka Kammarforums fortsatta utveckling samt vara värd för Kammardrinken afterwork eller anordna frukost- och lunchseminarier. Förstklassiga konferenslokaler I Kammarforums lounge samlas människor och företag för kortare möten och många spontana affärskontakter uppstår. Allt fler medlemmar tittar in för att ta en kopp kaffe, läsa tidningen eller koppla upp sig på vårt trådlösa nätverk. Våra förstklassiga konferenslokaler har haft en god beläggning och vi har genomfört allt från mindre konferenser till större företagsevent. Alla konferensrummen är utrustade med den senaste tekniken i form av integrerade högtalare, projektorer, whiteboard och i vissa fall även smartboards. Samtliga work-space platser är uthyrda och vi har även gjort om ett av konferensrummen till ytterligare arbetsplatser. Läs mer på sidan 19 vad en av våra hyresgäster tycker om Kammarforum och vår verksamhet. Den moderna arbetsplatsen En av de personer man ser ofta på Kammarforum är Mikael Lidman. Han är VD för Svenska Fordhandlarföreningen, en organisation som ägs av alla fordhandlare i Sverige. Denna organisation är till för att driva förhandlingar, se på affärsutvecklingsområden, stödja strategier för kåren, vara ett affärsstöd och att ta olika bedömningar och beslut i marknaden. Själva Fordhandlarföreningen har också en moderorganisation i Europa och de är nitton medlemsländer. Mikael har hållit på med bilhandel sedan -84. För cirka ett år sedan uppvaktades han om jobbet av föreningen som önskade en vitalisering av verksamheten. Svenska Fordhandlarföreningen har funnits sedan 1922! Orsaken till att man ville ha en resurs med stor erfarenhet av branschen var att stora förändringar sker på marknaden. Inte bara den lokala, utan hela industrin står inför omfattande utmaningar. Vi måste omvärdera och vitalisera arbetet, göra anpassningar till den förändring som sker, både kring hur man nyttjar bilar och vad man tycker är viktigt, produktionskapaciteter med mera, berättar Mikael. Med kontoret i datorn Jag, som är inflyttad till -89, tyckte att jobbet verkade intressant men jag tänkte inte bo i Stockholm, där kansliet funnits sedan Men i och med att jag tog jobbet fick jag mandat att flytta verksamheten till. I Stockholm var det ett traditionellt kontor, men när jag ändå skulle flytta verksamheten hit och ingen annan skulle flytta med, då ville jag prova att tänka på ett annat sätt. Det här med att ha ett fast kontor är viktigt för vissa men för mig ganska oväsentligt. Speciellt som det mesta som man behöver ryms i små käcka burkar som man kan ha i en ryggsäck när man transporterar sig mellan olika ställen! Ett nytt sätt att arbeta Med datorn, internet och teknikens hjälp så har du ju åtkomst till allt du behöver ha åtkomst till. Jag tror att likväl som bilindustrin som sådan förändras, så kanske man också behöver se över hur man jobbar idag! Det var en av anledningarna till att jag valde Kammarforum. Mötesplatsen Kammarforum representerar nutidens sätt att se verksamhet tycker jag, i alla fall som jag ser det. Det är en annan typ av att ha kontor. Det attraherar mig och det var ett test jag ville göra utifrån att bryta de gamla traditionella mönstren, att jobba annorlunda. Service när det behövs Mitt yrke är sådant att jag rör mig rätt mycket, eftersom jag har handlare från norr till söder, och även gör internationella resor. Men jag funderar på varför jag ska ha en exakt plats att sitta på, jag kan ju jobba precis var som helst. Jag tycker också Kammarforums-modellen passade bra, eftersom att jag tog bort en massa funktioner då jag flyttade kansliet från Stockholm. Här finns redan infrastrukturen rent tekniskt med skrivare, portomaskiner, scanners, bra fibernät you name it. Det var en viktig del av det hela. Det andra är ju också den service som finns, allt en kanslipersonal kan göra, det kan jag köpa här, just när jag behöver det. Så jag tycker det här är en modell som är mycket smart plus att du har ett nätverk omkring dig. Det finns andra hyresgäster, personalen här på Kammarforum och Handelskammaren som blir ens omgivning. Du får också träffa människor som du förmodligen inte ens skulle träffa annars, på grund av att det är möten, events och den ena med det andra. Man kommer hit en helt vanlig dag och ska jobba, så är det massa folk här som gör sin grej. Det kan både vara givande att ta del av samtidigt som man dessutom breddar sitt nätverk. Det är coolt! Strategiskt läge Dessutom ligger det strategiskt rätt, det är centralt och lätt att ta sig hit för mina gäster. Med bil kommer man in i staden, med tåg eller flyg så är det ganska nära. Här kan man dessutom alltid hitta en yta för det man ska göra, vilket ofta är att träffa människor, nätverka, alternativt ha rena arbetsmöten. Då är det inte själva kontorsrummet som är intressant utan faciliteter i form utav bra konferensyta eller tekniskt stöd såsom projektorer, skrivtavlor etc. Det är också något som jag ser i detta sättet att jobba - att man väljer mer exakt vad man behöver, för exakt vad man håller på med, istället för att ha något halvbra hela tiden. Dessutom slipper man ju städa, avslutar Mikael med ett skratt. Verksamhetsberättelse 2012 / Medlemsregister

11 Medarbetare Johanna Palmér Vd, föräldraledig april-dec 2013 Tel: E-post: Pia Carlgren tf vd, april-dec 2013 Tel: E-post: Marina Andersson Näringslivsutvecklare Tel: Bengt Assarsson Näringspolitik Tel: E-post: Anna Axelsson Nätverk och utbildning / Tel: E-post: Sara Bruzell Kammarforum Reception Tel: E-post: Melvin Thalin Kammarforum Reception Tel: E-psot: Eva Borgström Information och Handelsdokument Tel: E-post Annika Bornström Verksamhetsansvarig Kammarforum Tel: E-post: Christina Holmqvist Trampolinen program för skola och näringsliv Tel: E-post: Fia Jerdhaf Marknadskommunikation Tel: E-post: Linda Jutberger Affärsutvecklare, föräldraledig maj 2013 april 2014 Tel: E-post: Malin Olsson Kommunikationsansvarig Tel: E-post: Anne Sternlid Information och Handelsdokument Tel: E-post: Anitha Hermansson Ekonomi och Handelsdokument, t o m 30/4 Tel: E-post: Pär-Olof Strindlund Ekonomichef, från 1/ Tel: E-post:

12 Vårt 99:e år med nya kontakter och möten 2 Foto: nr 1 och 8, Brita Nordholm Handelskammarens Årsmöte och det gångna året 1. Välbesökt uppstartsmingel för alla affärsnätverken. 2. Samtal vid sopplunch på Kammarforum i. 3. Kommunalrådet Christian Gustavsson deltar i diskussioner kring framtidens järnväg. 4. Flygets framtid i regionen var dagens ämne. 5. Eftersnack på Members Only med Hans Hassle. 6. Anna Axelsson, ansvarig för affärsnätverken minglar. 7. Seminarium och TV-intervju om framtidens ledarskap med Barbro Dahlbom Hall. 8. Höstuppstart för alla affärsnätverken i augusti Sopplunch på Kammarforum i. 10. Handelskammarens årsmöte i april 2012 med Percy Österström som gästtalare. 11. Sopplunch med besök av Nico Nauta från East Sweden Convention Bureau.

13 Vi gör IT enklare! Allt du behöver inom IT, Apple och dokumenthantering. 100 years of serving companies The Chamber of Commerce of East Sweden covers three counties, which combined have more than 750,000 inhabitants and 70,000 companies. The impressive infrastructure in the area includes six airports, three ports and some ten motorways and European highways. The competitiveness of the region is strong. With its 99th year of activity behind it, the Chamber of Commerce of East Sweden is making preparations for the next 100 years in the service of our members. Perseverance is important to successfully effect change. Three years ago a new, strong and futureoriented strategy was adopted by the Board and the implementation of the strategy is ongoing. The creation of value and benefits for the organisation s members still has the highest priority, in addition to further strengthening the involvement of members. Influencing key issues for the business community One of the main tasks of the Chamber of Commerce of East Sweden is to ensure that the right decisions are made by public authorities and politicians. The Chamber of Commerce s prioritized areas of influence are infrastructure and competence sourcing. Uthyrning av lägenheter och lokaler communication International and regional network The Chamber of Commerce of East Sweden is part of the world s largest business network consisting of 14,000 chambers of commerce. Colleagues in Sweden and throughout the world together have comprehensive expertise in the area of trade and commerce. The organization provides advice in connection with application for development aid and advisory services for export. At the same time, we help to open doors and offer assistance in processing commercial and customs documents. The Chamber of Commerce of East Sweden also hosts high-quality business network aimed at promoting knowledge exchange and the creation of valuable contacts. The Chamber of Commerce functions as a natural meeting place! For detailed information in English please contact us by phone or by mail

14 eople eople ommitted to aper o paper Delar du vår passion för papper? Mycket har förändrats sedan Holmen Paper startade för 400 år sedan. Hantverk har blivit high-tech, men en sak består: vår passion för papper. Det är den som driver oss att ständigt utveckla och anpassa våra produkter efter kundernas olika behov och omvärldens allt snabbare förändringar. Det är passionen för papper som gjort oss till en av Europas ledande tillverkare av tryckpapper. Är du nöjd med din bank? Funderar du på att byta bank så kontakta oss! Vi berättar gärna vad Nordea kan erbjuda just dig. Kanske är det betydligt mer än din nuvarande bank? Företagskontor Sörmland Storkundsenheten Sörmland/Östergötland nordea.se Gör det möjligt Nordea Bank AB (publ) Almi i Almedalen Vi på Almi skapar möjligheter för bärkraftiga ideer och företag. Måndag juli Måndag 4 juli 10:00 15:00 AB Sverige det svenska exportundret! 10:00 15:00 AB Sverige det svenska exportundret! Plats: Donnerska huset, Donnersplats Plats: Donnerska huset, Donnersplats Arrangör: Almi Företagspartner, Exportrådet, Exportkreditnämnden, Arrangör: Almi Svensk Företagspartner, Exportkredit, Swedfund Exportrådet, Exportkreditnämnden, Svensk Exportkredit, Swedfund Tisdag juli Tisdag 5 juli 15:00 16:30 Kapitalförsörjning till små och medelstora 15:00 16:30 företag Kapitalförsörjning till små och medelstora företag Plats: Donnerska huset, Donnersplats Arrangör: Plats: Donnerska Almi Företagspartner huset, Donnersplats Arrangör: Almi Företagspartner Kontakta 17:00 19:00 Mingel 17:00 19:00 oss: Mingel Plats: Trädgården, Donnerska huset, ingång genom Plats: Trädgården, grind på vänster Donnerska sida. Obligatorisk huset, ingång föranmälan genom grind till på vänster sida. Obligatorisk Tel. föranmälan till Onsdag 6 juli Onsdag 6 juli Tel. 10: :00 10 Innovativa 70 affärsmodeller 10:00 15:00 Innovativa affärsmodeller Plats: Leva Kungslador, söder om Arrangör: Plats: Leva Almi Kungslador, Företagspartner söder om och Tel. Tillväxtverket Arrangör: Almi 07 Företagspartner 00 och Tillväxtverket Utförligt program finns på Utförligt program finns på

15 A Medlemsregister 2013 a prima vista Management AB Abene Machine AB Valdemarsvik Abtec Handelsbolag Access Marketing AB Acte Solutions AB Solna Actea Consulting AB ActiPro AB Addilon AB Adecco Sweden AB Advania AB Advokatfirman Delphi i Östergötland AB Advokatfirman Delphi i Östergötland AB Adwizor in HR Affärshögskolan Akindof AB Aktiv företagsförmedling i Skandinavien KB ALcontrol AB Alfa Laval Tumba AB Alltransport i Östergötland AB ALMI Företagspartner Gotland AB ALMI Företagspartner Stockholm Sörmland AB Almroths Express & Åkeri AB ALSTOM Power Sweden AB Alvenius Industrier, AB American Express Business Travel AMT Communication Anatomic SITT AB Anfang Reklambyrå AB Angland Electronics AB Vikbolandet Anglesjö Utveckling AB Arbetets Museum Konferens Arenabolaget i AB Arenius Schröder & Besterman AB Ariom Reklambyrå AB Ariom Reklambyrå AB Arkitektgruppen GKAK AB B ASM Foods AB Mjölby ASSALUB AB Åtvidaberg Associ8 Management Consulting AB Attendit AB Stockholm AudioGraph AB Aurubis Sweden AB Finspång Auto Hand AB Auto Partner BL AB Automationscenter & Bråvalla Elteknik AB Awapatent AB AXCI AB Axdos AB Vingåker ba.ks & co revision AB Baltic Network BeEQ- Ledarskap och föräldraskap Bengt Assarsson Konsult Bergfelt Insight & Inspiration thomasbergfelt.blogspot.com Best Western Princess Hotel Billerud AB Skärblacka Billerud Skärblacka AB Skärblacka Biovelop International AB Kimstad Björkman Försäljnings AB, L & K Björn-Åke Sköld Design AB Blaxta AB Flen Blommenhof Utbildning AB BM Gruppen AB Bohlin & Thörnholm Advisory Partners HB Bonnet AB Borin AB Borox International AB Oxelösund BOTAB AB Strängnäs Boxholms AB Boxholm Bra Relationer Bring Cargo AB Brink AB, Förnicklingsfabriken Britas Bild AB Brodd Sweden AB Brodd-son AB BT Europe AB Mjölby BT Products AB Mjölby Bultsvetsteknik AB Burbage Maskin AB Hammar 28 Verksamhetsberättelse 2012 / Medlemsregister 2013 Verksamhetsberättelse 2012 / Medlemsregister

16 Byggmontage AB CEI-Europe AB CoM kognitiv samtalsbehandling Danske Bank DST Control AB Epsilon AB C C.N.S. Systems AB Café Bar Sverige AB Åby Calix AB Calluna AB Camfil International AB Trosa Candor Sweden AB Carbex AB Vadstena care of lönnström AB Carpenter Powder Products AB Torshälla Casall Sport AB Causeway AB Jönåker CBC Sweden AB CBX Tradeinvest AB Cedergrens Mekaniska Verkstad AB Klintehamn CELT Centralbolaget för Kemiska Industrier AB Cesium AB Katrineholm Cewe Instrument AB ChargeStorm AB Chopp Event AB Chrishol Cinside AB Clarion Collection Hotel Bolinder Munktell Cleantech Östergötland AB Clear Management AB Cmac consulting Cojn Columbusmaskiner AB D Communicare Communicavi Configura Sverige AB Coor Service Management Industriservice AB Finspång Crestwood AB Strängnäs CreVisa Utveckling CustomerCentric Selling Sverige AB CybAero AB Cybercom Sweden AB D&L Bygg & Fastighet AB Danske Bank Danske Bank Danske Bank Mjölby Danske Bank/Mobila Kontoret Öst Kisa Danske Bank/Mobila kontoret Öst Åtvidaberg Danske Bank, Danske Bank, skontoret Dantherm Air Handling AB Söderköping Dapresy AB Dataliner AB Dataton AB Degerhov Consulting Deloitte AB Demerx i Kinda AB Kisa Dentamel AB Torshälla DHL Global Forwarding AB Divito Invest AB E E.ON Sverige AB Eagle Burgmann Sweden AB Econova AB Åby ED Bygger drömmar AB Edelbergs Fastighetsbyrå AB Norsholm Eesibed AB Eget Förlag Sverige AB Ekubator ekonomisk förening Valdemarsvik Elekta Instrument AB Elektro Termo Storkök AB Åtvidaberg Elite Grand Hotel AB Elmacron AB Elmsåholm AB Söderköping Ephiós AB EQ pack AB Erhagen & Frank AB Erichs Communications AB Ericsson AB Erik Träff AB Ernst & Young AB, region öst Escaler Consulting ElektronikPartner AB Fabriksförening Jernmanufaktur AB Marknadsföring AB -Kuriren AB Essio AB 30 Verksamhetsberättelse 2012 / Medlemsregister 2013 Verksamhetsberättelse 2012 / Medlemsregister

17 Etablering AB Firma FA&R FuelReduce Sweden AB Kisa Gotlands Gummifabrik AB Hemse Göta VindInvest AB Söderköping Holistic Sverige AB ETK Media AB Firma Karola&Peter Reuterström Fuji Autotech AB Gotlands Media AB H H. Folke Sandelin AB (HFSAB) Hollies reklambyrå AB Eva Wetterdal Organisation & Person Fiskeby Board AB FutureCreatives Gotlands Snus AB Romakloster Hairfree Holmen Paper AB EWAB Engineering AB Vadstena Fitesa Sweden AB Fyrvakten AB Söderköping Gotlands Stuveri AB Handelsbanken Hooked on Nature EWI CAD-resurs i Söderköping Fleximark AB Föreningen Framtidsfrön Gotlandsakademin AB Handelsbanken Hotell Laurentius AB Strängnäs Exova AB FLIR Systems Polytech AB Företagarna Gotlandsbyggen AB Snickerifabriken Hemse Handelsbanken Hotell Strand i AB Expander System Sweden AB Åtvidaberg Flygmex AB FöretagsFörmedlingen AB Gotlandsflis AB Klintehamn Handelsbanken Howeni Eurosafe Sweden AB Gnesta F F & B Sweden AB FACTUM Elektronik AB Farligt Gods Hjälpen AB Fastighets AB Stefan Persson Strängnäs FB Kedjor AB Fejmert Mixer AB Fergin Sverige AB Finess Hygiene AB Kisa FNsteel Hjulsbro AB Fonus Öst Fordhandlarnas Rationaliserings AB Forex Bank AB Forex Bank AB, Forsbecks Eftr. Aktiebolag Skänninge Foster Wheeler Energi AB Freudenberg Household Products AB G Gaia System AB Gallerbolaget i Sverige AB Gense, Aktiebolaget Geodis Wilson Sweden AB GLn-Produkter AB Vadstena Global Freight Solutions AB Godman Biluthyrning AB Gotland Promotion AB Grant Thornton Sweden AB Grant Thornton Sweden AB Grant Thornton Sweden AB Greencarrier Sweden AB Greiff Industrimiljö AB GSE Power Systems AB Gullbergs Kontorscenter AB Gunnebo Gateway AB Handelsbanken Handelsbanken Handelsbanken Regionbanken Östra Sverige Hawk International HB Hemi Sportswear AB Henkel Adhesive Technologies Norden AB Hexagon Metrology Nordic AB Hifab AB I HTC Sweden AB Söderköping Husfoto i Sverige AB Hyresbostäder i AB Håmex Hårdmetallverktyg AB I A Control AB I Design life AB IceFly Aviation AB Tranås Identx AB 32 Verksamhetsberättelse 2012 / Medlemsregister 2013 Verksamhetsberättelse 2012 / Medlemsregister

18 Idesta Kök, AB Innovativ Vision AB K Kallerstadgruppen Kuehne & Nagel AB Enterprise Aid and Development AB Länsförsäkringar Östgöta () IFK InspireIT Sweden AB Kaproco AB Söderköping L LadiesTee AB Vrena s Stadshus AB Lärande i Sverige AB Illustrera Mera Insportant AB KeePlastics AB Lamiflex AB s Träförädlings AB M Maersk Broker Agency AB Image Systems AB Investkonsult Sweden AB Kilenkrysset AB Strängnäs Lantmännen Agroetanol AB Linser o Bågar i AB Magnab Eurostat AB Imorn AB Impact Coatings AB Impro konsult AB Söderköping Incipio Development AB Industrikompetens i Östergötland AB Industrisupport Värmland AB INFICON AB Infonova Sweden AB Infviz AB Ingenjörsfirma Curt Nyberg AB Fårösund Ingenjörsfirma J Fagerlund Aktiebolag J IT-Hantverkarna IUC Öst AB Finspång JCI Jerhammar & Co Reklambyrå JJS Sweden Relocation AB JMAG Invest AB JMK Lyftdon AB jmklyftdon.se Johansson & Nilsson Engineering Aktiebolag Åtvidaberg Jon Wide Konsultfirma Jonsson & Stenvall Produktionförlag AB/ Texttanken Västerås Jönsson Novabolagen AB Kinnarps AB Klövern AB KM International AB Know IT Business Consulting AB Komplus Kommunikationsbyrå Koneo KPMG AB KPMG AB Kreativ Kraft i AB KREFER AB Kubalski Trading AB Hälleforsnäs Lars Erichs LEAD i Östergötland AB Leader Talk Sweden AB Learning Partner Sveige AB Lecora AB Vadstena Leine & Linde AB Strängnäs Lejonfastigheter AB LFV Aviation Consulting AB LIMO Linatex-Molystria AB Linds Alltjänst Boxholm City Airport Logica, Louis De Geer konsert & kongress i AB LTB Kompetens AB Lumisigns AB Lundbergs, Fastighets AB L E Lundgrens Elinstallationer Vikbolandet - AB Luvata Söderköping AB Söderköping Lås & Nycklar i AB Lämneå Bruk AB Ljusfallshammar Länsförsäkringar Östgöta () Magnus Råd AB Oxelösund Mail Walking AB MaintTech Marketing & Muffins AB Marknadsbyrån i Skandinavien AB Markus Reklambyrå AB Maskinia AB Mattssons Fastighetsutveckling AB Mauritzberg AB Vikbolandet MediaVault International & SiteSmart AB Medius AB 34 Verksamhetsberättelse 2012 / Medlemsregister 2013 Verksamhetsberättelse 2012 / Medlemsregister

19 Meep Management AB MälarChark AB Nordfarm Maskin AB Näringslivscentrum i Åtvidaberg AB Åtvidaberg Parken Zoo i AB Presto Brandsäkerhet AB Katrineholm Megalomania Åby Mälarplast AB Nordhs Borstfabrik AB Nörby Ekonomi och Management-konsult AB Kolmården Parts Consumer Electronics Sweden AB Pro Ref AB Skänninge Meiszners Mekaniska Oxelösund Melénkonsult Ålberga Meritmind AB Merx Svenska AB Metryd AB Midsona Manufacturing AB Miltronic Scandinavia AB Mjärdevi Science Park AB Modellteknik AB Momento, AB Flen Mättjänst AB Motorola Mobility Sweden AB MultiDocker Cargo Handling AB N Mölk Kompetens AB Mötesfabriken NAF AB Nammi Godis AB Nammo Vingåkersverken AB Vingåker Nejdemo i AB Nercia Utbildning AB Örebro Netadmin Systems NOBLESSA Sverige AB Norcoat AB Nordea Nordea Nordea Nordic Spice AB Nordkalk AB Lärbro NordPlan Inredningar AB Nordtrade KB Norins Ost AB Airport AB Science Park AB Visualisering AB s Hamn och Stuveri AB s Symfoniorkester s Tryckeri AB Norstel AB Nya BOND reklambyrå AB O P Ocean Modules Sweden AB Åtvidaberg Ocean Robotics International Oden Turf AB Åtvidaberg Office Document i AB Ofogo AB OJOP Sweden AB OMT AB Onmar by Helekopter AB Otto Bock Scandinavia AB Outokumpu Nordic AB Outokumpu Stainless AB Torshälla Oxelösunds Hamn AB Oxelösund Pallet Runner AB Boxholm Pax Electro Products AB Hälleforsnäs Peas Institut AB Peter Bergströms Tivoli AB PfG of Sweden AB PGK Service AB Falköping PI-Data Piastore AB Pierre Nilsson Åkeri i AB Pilum Polyproject AB PIVAB Machinery AB Kolmården PNM-Plåt AB Torshälla Poolia Öst AB Powerbox AB Gnesta Q R Processpumpar AB Prodelox AB Profeel AB Proffice Sverige AB Proffice Sverige AB ProGro AB Proplate Oxelösund AB Oxelösund Proxitron AB Psykologpartners W & W AB Qbena AB Qlean Scandinavia AB R.Å.D i Sverige AB Rala Infratech AB Skänninge 36 Verksamhetsberättelse 2012 / Medlemsregister 2013 Verksamhetsberättelse 2012 / Medlemsregister

20 RE Fastigheter Realkonsult AB Rederi AB Gotland Redovisningshuset i AB Rehabtape Sverige AB Rejmes i Bil AB, Tage Resecity i Resia Riksbyggen, Region Öst Ringqvists Tryckeri AB Rodeco AB Åtvidaberg RS Biokosmetik AB Valdermarsvik RTL Ekonomi & Revision AB Rundgrens Utbildning & Konsult AB Rune Tigerstad AB S 38 Verksamhetsberättelse 2012 / Medlemsregister 2013 Saab AB Saab Automobile Parts AB Saab Dynamics AB Saab TransponderTech AB Saab Underwater Systems AB San Sac AB SAPA Heat Transfer AB Finspång Scandinavian Manufacturing SCAMA AB Väderstad Scopex Consulting AB Linghem SE Network AB SEB SEB Sectra AB Secure State AB Semcon Caran AB Senga Gruvan AB Sententia Rekrytering AB Shapeline AB Sharpen Information AB SHC Byggservice, AB Siemens Industrial Turbomachinery AB Finspång SinterCast AB Katrineholm SITT Scandinavia AB Torshälla Skandia Försäljning AB Skill Scandinavia AB Skogs- och finansförvaltningen Slottsvakten Fastigheter KB SMIL Sodexo Facilities Services AB Sogeti Sverige AB Sogeti Sverige AB Östersund Sonnebring Engineering & Trading AB Sonoco-Alcore AB Sparbanken Rekarne SPM Instrument AB Strängnäs SSAB EMEA AB Oxelösund Stafsjö Valves AB Stavsjö Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI Sterisol AB Vadstena Stiftsgården Vårdsnäs Brokind Stiga Sports AB Stjärnägg AB Stockholm Skavsta Flygplats AB Strategic Business Consulting Sweden AB Structor Miljöteknik AB Studiefrämjandet i Östergötland Studsvik AB (publ) Studsvik Nuclear AB Styra AB Stångåstaden, AB Sune Karlsson Management Consulting AB Sunstrip AB Finspång Supékort Sweden AB Sustainable Business Mälardalen Västerås Svenningsens Maskin AB Skänninge Svensk Brandservice AB Katrineholm Svensk Handel i Svensk Juristpartner AB Svenska Avantia AB Svenska Maskinskyltfabriken AB Sveriges Åkeriföretag ÖST Örebro Swecon Anläggningsmaskiner AB Swed Handling AB Swedaccess Business & Communications Swedbank Swedbank Swedbank Mjölby Swedbank Swedbank, Gotland Swedish Microwave AB Swedish Tissue AB Kisa Swestrap AB Swesystem i Ärla AB Ärla SymoTech AB Mjölby Verksamhetsberättelse 2012 / Medlemsregister

Inledningsord. Innehåll. Johanna Palmér, Vice VD/Informationschef Östsvenska Handelskammaren

Inledningsord. Innehåll. Johanna Palmér, Vice VD/Informationschef Östsvenska Handelskammaren En handelskammare i förändring Verksamhetsberättelse 2010 / Medlemsregister 2011 Inledningsord Du håller Östsvenska Handelskammarens verksamhetsberättelse för 2010 i din hand. Liksom rubriken på omslaget

Läs mer

Tillväxtstråket Ostlänken tidernas affärsmöjlighet Innovativa miljöer i världsklass Toyota Material Handlings design tog storslam.

Tillväxtstråket Ostlänken tidernas affärsmöjlighet Innovativa miljöer i världsklass Toyota Material Handlings design tog storslam. 2014/ 2015 Verksamhetsberättelse och framtidsmagasin från Östsvenska Handelskammaren Tillväxtstråket Ostlänken tidernas affärsmöjlighet Innovativa miljöer i världsklass Toyota Material Handlings design

Läs mer

SPACE MAGAZINE AFFÄRSIDÉER FÖR EN SMARTARE LIVSSTIL PARKEN ZOO ÖKAR FARTEN GENOM INNOVATION ENAD FRONT FÖR NÄRINGSLIVET

SPACE MAGAZINE AFFÄRSIDÉER FÖR EN SMARTARE LIVSSTIL PARKEN ZOO ÖKAR FARTEN GENOM INNOVATION ENAD FRONT FÖR NÄRINGSLIVET SPACE MAGAZINE ETT MAGASIN FRÅN MUNKTELL SCIENCE PARK ESKILSTUNA AFFÄRSIDÉER FÖR EN SMARTARE LIVSSTIL PARKEN ZOO ÖKAR FARTEN GENOM ENAD FRONT FÖR NÄRINGSLIVET ER SKAPAR KUNDVÄRDE FÖR GLOBALT FÖRETAG 1

Läs mer

VEM VINNER? företag 2012

VEM VINNER? företag 2012 företag 2012 KATEGORI Årets Marknadsförare KATEGORI Årets Företagare VEM VINNER? KATEGORI Årets Nyföretagare KATEGORI Årets Innovatör ÅRETS FEST MED PRISUTDELNING ONSDAG 29 FEBRUARI KL 18:00-24:00 STADSHUSET

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

kvinnors företagande Arctic Airlink knyter samman nordligaste Norden ger tillväxt Serbian Swedish Business Forum Norge annorlunda landet

kvinnors företagande Arctic Airlink knyter samman nordligaste Norden ger tillväxt Serbian Swedish Business Forum Norge annorlunda landet handelskammarens exportmagasin NR 1 2015 Arctic Airlink knyter samman nordligaste Norden Oslo Chamber of Commerce Norge annorlunda landet Tysk-Svenska Handelskammaren så lyckas du med utstationeringen

Läs mer

EKONOMER KATARINA WIDOFF. EMPLOYER BRANDING nyckeln till framgång sidan 9. civilekonomen som skapar kommunikation sidan 6 SVERIGES

EKONOMER KATARINA WIDOFF. EMPLOYER BRANDING nyckeln till framgång sidan 9. civilekonomen som skapar kommunikation sidan 6 SVERIGES Annons Hela denna tematidning är en annons från Civilekonomerna och Provisa Information AB Annons SVERIGES EKONOMER EMPLOYER BRANDING nyckeln till framgång sidan 9 KATARINA WIDOFF civilekonomen som skapar

Läs mer

Teknikcollege. Samverkan över tio år, så här lyckas vi TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI. teknikcollege.se

Teknikcollege. Samverkan över tio år, så här lyckas vi TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI. teknikcollege.se ANNONS ANNONS TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI teknikcollege.se Vi har stark tilltro till svensk industri 4 Kunskap skapar vi tillsammans 11 Kvalitetssäkrad utbildning ger rekordstort

Läs mer

Historisk dag på Hofsta säteri

Historisk dag på Hofsta säteri Det ska vara enkelt att förverkliga sina drömmar, ambitioner och idéer i Sörmland N Y H E T S B R E V N U M M E R 5 j u n i 2 012 I N L E DA R E N Foto: Pernilla Nordström, STUA Den första regionala Europadagen:

Läs mer

STRATEGISKT STYRELSEARBETE ETT KOMPETENSÖVERFÖRANDE PROJEKT MELLAN STYRELSENÄTVERK OCH MINDRE SVENSKA MODEFÖRETAG

STRATEGISKT STYRELSEARBETE ETT KOMPETENSÖVERFÖRANDE PROJEKT MELLAN STYRELSENÄTVERK OCH MINDRE SVENSKA MODEFÖRETAG STRATEGISKT STYRELSEARBETE ETT KOMPETENSÖVERFÖRANDE PROJEKT MELLAN STYRELSENÄTVERK OCH MINDRE SVENSKA MODEFÖRETAG Projekt Strategiskt styrelsearbete kompetensutveckling och kunskapsöverföring Projekt

Läs mer

postekon magasin CHV - Rekrytering och bemanning Handels Rekrytering NewCareer Sifferverket Michael Page Tema: Postekon har träffat

postekon magasin CHV - Rekrytering och bemanning Handels Rekrytering NewCareer Sifferverket Michael Page Tema: Postekon har träffat postekon # 1 2009 magasin Tema: CHV - Rekrytering och bemanning Postekon har träffat Handels Rekrytering NewCareer Sifferverket Michael Page 1 POSTEKON MAGASIN # 1 2009 CHV - Civilekonomföreningen Handels

Läs mer

Sydost - Skåne - Väst - Öst - Uppsala - Norr. i Sverige

Sydost - Skåne - Väst - Öst - Uppsala - Norr. i Sverige Sydost - Skåne - Väst - Öst - Uppsala - Norr i Sverige Verksamhetsberättelse 2012 1 Index 5 6 8 Godkänd affärsplan, mentor Presentationsträning Kompetenspanel Uppföljning Riskkapital, kompetensforum SPRÅNGBRÄDAN

Läs mer

Luxemburg. anno 1980. Veronika. conny petrén. stoppa tjuven. gör spikrak karriär inom järnvägsbranschen. genberg har gjort det igen

Luxemburg. anno 1980. Veronika. conny petrén. stoppa tjuven. gör spikrak karriär inom järnvägsbranschen. genberg har gjort det igen Nr1 2012 OOOPS genberg har gjort det igen Veronika Luxemburg stoppa tjuven Så skyddar du ditt företag mot inbrott + anno 1980 exin fixar kontoret conny petrén etablerar västerås företagsguide aron Ledstjärnan

Läs mer

Redesign låna och laga

Redesign låna och laga DESTINATION INSPIRATION, FAKTA OCH TIPS FRÅN UNGAS INNOVATIONS- KRAFT Redesign låna och laga Plaggiat har gått från idé till handling Knepen för att bli mer kreativ Metoderna för att få innovationskraft

Läs mer

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF 2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF Har du planerat in dina sex utbildningsdagar? Snittarbetstagaren i Sverige får sex betalda utbildningsdagar per år av sin arbetsgivare.

Läs mer

Svenska kluster. Etablering för framgång. Kvarteret med. framtidsutsikt s.12

Svenska kluster. Etablering för framgång. Kvarteret med. framtidsutsikt s.12 SWEDEN NOVEMBER DECEMBER 2011 Svenska kluster Standardlogotype Logotype utan rastrerad skugga, används i stora storlekar och Standardlogotype Logotype när tekniken utan inte rastrerad tillåter rasterade

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 S V E R I G E Verksamhetsberättelse 2013 Vi är en ideell organisation som matchar entreprenörer med kompetens och kapital från näringslivet. Därigenom förkortar vi deras väg till verkliga och varaktiga

Läs mer

Så skapas Framgångsrika Friska Företag En verksamhetsrapport från IVA-projektet 3F

Så skapas Framgångsrika Friska Företag En verksamhetsrapport från IVA-projektet 3F Så skapas Framgångsrika Friska Företag En verksamhetsrapport från IVA-projektet 3F 2 Innehåll Slutsatser från Framgångsrika Friska Företag 6 Conclusions from the project 8 Företagskultur som konkurrensfaktor

Läs mer

SVERIGES BÄSTA ARBETSGIVARE

SVERIGES BÄSTA ARBETSGIVARE detta är en från universum SVERIGES BÄSTA ARBETSGIVARE 43 arbetsgivare som får din karriär att blomstra MEDFÖLJER SOM BILAGA TILL DAGENS INDUSTRI Inte för rutinuppdrag. Men när det verkar omöjligt. Letar

Läs mer

VilstaGruppen fyller 25 år

VilstaGruppen fyller 25 år »För att nå framgång krävs alltid eldsjälar som håller ihop det hela. Det har VilstaGruppen och det fungerer alldeles utmärkt.«anders Billing, VilstaGruppens förste ordförande VilstaGruppen fyller 25 år

Läs mer

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost OM sveriges största eu-projekt inom stadsutveckling > Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost Utveckling Nordost satsar på nya jobb, fler mötesplatser

Läs mer

Skatteoptimera. Skapa ditt eget dreamteam. Nordafrika nästa? Företagaråret som gått. Så jobbar du med PR. foto. Stockholms stad

Skatteoptimera. Skapa ditt eget dreamteam. Nordafrika nästa? Företagaråret som gått. Så jobbar du med PR. foto. Stockholms stad Nr 1 december 2014. Pris 35 kr xx Tidningen för ett bättre företagarklimat i Stockholm & Uppsala från Kvalitet istället för vinstförbud Immaterialrättsskola del 1 Ta hand om företagets dolda värden. Skatteoptimera

Läs mer

Framtidens Karriär. Ekonomer medskapar morgondagens samhälle

Framtidens Karriär. Ekonomer medskapar morgondagens samhälle Foto: SEB I en fullservicebank finns enormt varierande uppgifter för civilekonomer. Vi ser gärna att man vågar byta uppgift när man söker sig vidare och på så sätt breddar sin kompetens. Annika Falkengren,

Läs mer

Detta har vi gjort. Vad händer sedan? Slutrapport Kvinnors företagande Gävleborg. Rapport 2010:10

Detta har vi gjort. Vad händer sedan? Slutrapport Kvinnors företagande Gävleborg. Rapport 2010:10 Detta har vi gjort Vad händer sedan? Slutrapport Kvinnors företagande Gävleborg Rapport 2010:10 Bakgrund Under tre år har Länsstyrelsen gjort en storsatsning på att främja kvinnors företagande i Gävleborg.

Läs mer

sätt färg på det öppna landskapet

sätt färg på det öppna landskapet Postens gruppreklam till kontor t i d n i n g e n o m d e t a k t i v a n ä r i n g s l i v e t p r i s 2 5 : - n r 1 / 2 0 1 1 Duktiga nätverkare lyssnar Bakslag för den "gröna" linjen Här finns Sveriges

Läs mer

UIC bolag på internationell innovationsturné

UIC bolag på internationell innovationsturné UIC bolag på internationell innovationsturné Första stopp Silicon Valley First på First North Isconova - första UIC bolag som noteras 2010-2011 Innovationspolitiken får inte bli regionalpolitik UICs vd

Läs mer

NÄRINGSLIV VÄRNAMO. Nr 6. Mer paket åt turisterna. Hotellet för alla. 40 år i en ombytlig värld. Fem möten på förmiddagen utan att lämna stolen

NÄRINGSLIV VÄRNAMO. Nr 6. Mer paket åt turisterna. Hotellet för alla. 40 år i en ombytlig värld. Fem möten på förmiddagen utan att lämna stolen Nr 6 VÄRNA NÄRIN VÄRNAMO NÄRINGSLIV Mer paket åt turisterna Hotellet för alla 40 år i en ombytlig värld Fem möten på förmiddagen utan att lämna stolen Intervju med Johan Lindqvist Bufab Sweden AB BREDARYD

Läs mer

Dokumentering av projektet Mångfald ger tillväxt. Örebro 2006-2007

Dokumentering av projektet Mångfald ger tillväxt. Örebro 2006-2007 Dokumentering av projektet Mångfald ger tillväxt Örebro 2006-2007 1 INLEDNING... 1 1.1 BAKGRUND & SYFTE... 1 2 ARBETSSÄTT... 2 3 VILL DU VETA MER OM PROJEKTET MÅNGFALD GER TILLVÄXT?... 2 4 FÖRELÄSNINGAR...

Läs mer

Karriärutveckling. Våga förändra! Tips från karriärcoacher blir allt populärare Läs mer på sid. 5. Juni 2008

Karriärutveckling. Våga förändra! Tips från karriärcoacher blir allt populärare Läs mer på sid. 5. Juni 2008 annons HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET annons Juni 2008 Karriärutveckling Våga förändra! Tips från karriärcoacher blir allt populärare Läs mer på sid. 5 MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I

Läs mer

Främja Kvinnors företagande. Projektrapport 2007 2010

Främja Kvinnors företagande. Projektrapport 2007 2010 Främja Kvinnors företagande Projektrapport 2007 2010 Fler framgångsrika företag! Kvinnors företagande bidrar till ökad sysselsättning och ekonomisk tillväxt. Statistik från Tillväxtverket visar att företag

Läs mer