100 år i näringslivets tjänst med framtiden i fokus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "100 år i näringslivets tjänst med framtiden i fokus"

Transkript

1 100 år i näringslivets tjänst med framtiden i fokus Verksamhetsberättelse 2012 / Medlemsregister 2013

2 Inledning Innehåll Omslagsbild: Brita Nordholm Produktion: Under 2012 har Östsvenska Handelskammaren fortsatt att utveckla och förändra verksamheten med medlemsnyttan som starkast lysande ledstjärna. Kammarforum i har genomfört sitt andra verksamhetsår och etablerat sig som den naturliga mötesplatsen för Handelskammarens medlemmar och regionens näringsliv. Drygt 400 möten har genomförts och mer än personer har besökt oss under året. Handelskammaren har även haft ytterligare ett synligt år i media kring infrastruktur-, kompetens- och innovationsfrågor, alla viktiga för vår region. Nu firar Handelskammaren 100 år i näringslivets tjänst och vårt mål för kommande sekel är att fortsätta vara en stark röst och livlig mötesplats för det östsvenska näringslivet i Östergötland, Sörmland och på Gotland. En aktiv handelskammare i dialog med sina medlemsföretag som bidrar till kunskap, affärsnytta och nätverksglädje. VD har ordet 4 Året i siffror 5 Styrelsen år i näringslivets tjänst 8 Handelskammarens verksamhet Påverkan 10 Kompetens för Tillväxt 12 Tjänster Internationell Handel 14 Affärsnätverk 16 Kammarforum 18 Medarbetare 20 Året i bilder 22 English Summary 25 Medlemsregister Östsvenska Handelskammaren finns i,, och Östsvenska Handelskammaren är en stark röst och livlig mötesplats för det östsvenska näringslivet. I dialog med våra medlemsföretag påverkar vi beslutsfattare och erbjuder affärsnätverk, tjänster och rådgivning inom affärsutveckling och internationell handel. Verksamhetsberättelse 2012 / Medlemsregister

3 Året i siffror och 5-årsöversikt Vd har ordet En pigg 100-åring Vårt jubilerande ska firas under hela året men alldeles särskilt den 11 april i. Vi har också, med hjälp av Handelskammarens mångårige VD Lars Erichs, författat vår hundraåriga historia i en jubileumsbok som lyfter upp viktiga händelser, personer och företag. Utan utveckling och förändring stannar samhället. Vid ett 100-årsjubileum finns all anledning att stanna upp och reflektera över de människor, företag och händelser som format de hundra år som finns bakom oss. Men vid ett jubileum är det minst lika viktigt att även blicka framåt. I boken har vi därför ägnat oss åt att sia in i framtiden. Det är hisnande att fundera över hur vår region, vårt land och vår värld ser ut om ytterligare 100 år. Östsvenska Handelskammarens vision är att vara en enad, stark näringslivsröst för en växande, östsvensk 2013 firar vår Handelskammare 100 år. Ett helt sekel av innehållsrik industri- och näringslivshistoria lägger vi bakom oss. Vår region har gjort en fantastisk resa, från elektricitet och förbränningsmotor till globala nätverk och rymdturism. När vi nu tar steget in i framtiden gör vi det med alla de digitala möjligheter som finns i vår moderna värld. region hade vi flest medlemsföretag sedan 2003 och vi är övertygade om att vår region behöver en modern, aktiv och stark Handelskammare att driva de frågor som våra medlemmar anser viktiga. Frågor som infrastruktur, kvalitet i grundskolan och kompetensförsörjning är långsiktiga frågor och för dessa har Handelskammaren ett stort ansvar. Det tjänar våra medlemsföretag, vår region och alla stolta, östsvenska invånare på. Välkommen att ta steget in i framtiden tillsammans med Handelskammaren! Johanna Palmér, Vd Östsvenska Handelskammaren Intäkter Medlems- och serviceavgifter Intygs- och carnetavgifter Uppdragsverksamhet Intäkter Kammarforum Övriga intäkter Summa intäkter Kostnader Personalkostnader Uppdragskostnader Övriga kostnader (inkl. avskrivningar) Summa kostnader Finansnetto Resultat före skatt Finansiella tillgångar 31/ Eget kapital 31/ Investeringar i inventarier Antal medlemmar 31/ Rörelseintäkter Medlems- och serviceavgifter Intygs- och carnetavgifter Uppdragsverksamhet Intäkter Kammarforum Övriga intäkter Personalkostnader Uppdragskostnader Övriga kostnader Rörelsekostnader Verksamhetsberättelse 2012 / Medlemsregister

4 Ett nytt sekel i näringslivets tjänst Vi kan med glädje summera vårt 99:e verksamhetsår och noterar att Handelskammaren verkligen är på rätt väg. Medlemsantalet är det högsta på många år, våra nätverk lockar en stor mängd deltagare och Kammarforum har utvecklats till näringslivets mötesplats i. Handelskammarens ekonomi är i balans och genererar ett bra överskott, vårt kontor har flyttat in i mer ändamålsenliga lokaler och vi har en stark operativ organisation. Tillväxten i vår region har förbättrats men når ännu inte den takt som vårt storstadsområde borde ha. Efter ett långvarigt och uthålligt påverkanssamarbete mellan det offentliga och näringslivet kom äntligen regeringens beslut om att bygga Ostlänken men vi behöver arbeta vidare med att säkerställa realisering och byggstart år En viktig fråga för Handelskammaren är att tillsammans med privata och offentliga aktörer arbeta långsiktigt för att höja kvalitén i grund- och gymnasieskolorna. Kompetensutvecklingen är en viktig bas för regionens framgång och måste ses som en viktig investering för framtiden. Nu firar vi vårt hundrade verksamhetsår och fortsätter engagera oss i viktiga frågor som infrastruktur, näringsliv och regional tillväxt viktiga beslut för ett hållbart samhälle Bengt Assarsson, ordförande Östsvenska Handelskammaren Flyg direkt till hela Europa. Sveriges tredje största flygplats Välj bland minst 50 destinationer! Handelskammarens styrelse 2012 Bengt Assarsson Ordförande Magnus Axelsson Wedholms AB Lars Jagerfelt Saab AB Lennart Spjuth SSAB Oxelösund AB Oxelösund Ett av de 10 största IT bolagen i Dot Gade Kulovuori Stockholm-Skavsta Flygplats AB Vice ordförande Jan-Eric Nilsson Rederi AB Gotland Vice ordförande Lena Miranda Skill AB Göran Andersson Econova AB Åby Pia Carlgren Gnistra Kommunikation AB Jonas Elfridsson Handelsbanken Thomas Engström Swedbank Jerry Ericsson Studsvik AB Lennart Foss NTM Henrik Johansson Casimiro E.ON Sverige AB Mikael Joki Elektronikpartner AB Ann Krumlinde Danske Bank Lars Lewin Volvo Construction Equipment AB Mats Rosander Siemens AB Finspång Lars Sjödahl Toyota Material Handling AB Mjölby Henrik Sjölund Holmen Paper AB Matthias Trygg Lärande i Sverige AB Johannes Walfridsson Prodelox AB Erik Zetterlund Oxelösunds Hamn AB Oxelösund Norden byter namn till Advania Kerfi byter namn till Advania Läs mer på Verksamhetsberättelse 2012 / Medlemsregister Advania ancomputerswe 252x361.indd :00:55

5 MEDLEMSKAP 100 år i näringslivets tjänst Ur boken Våren 2011 fick jag av dåvarande VD Jonas Sjöbom frågan om jag kunde tänka mig att skriva en bok inför Handelskammarens 100-årsjubileum Tack vare min nästan kvartsekellånga erfarenhet av verksamheten ansågs jag som den bäst lämpade för detta arbete. Jag åtog mig uppgiften att hålla i projektet och bad min bror Rolf, tidigare journalist och informationschef på Saab, att tillsammans med mig skriva och ta fram boken. Vi ville göra detta för att det är viktigt att dokumentera Östsvenska Handelskammarens första 100 år och därmed också dokumentera vår regions industri- och näringslivshistoria. Vi bedömde också att ett dokumentationsarbete av detta slag skulle vara intressant för framtida återblickar. Ambitionen med boken blev att på 100 sidor, populärt och läsvärt, skriva Handelskammarens historia. Vi ville också ha med en framtidsvision. Jubileumsboken var avsedd att nå flera grupper av läsare, därför valde vi en journalistisk behandling av materialet samtidigt som vi ville hålla den elegant. Boken gör nedslag i Handelskammarens historia, och därmed näringslivets historia i regionen. Vi möter företag och människor som är en del av denna. Vår ambitionsnivå var hög och därför behövde vi en stark finansiering. Vi frågade ett antal medlemsföretag om de var intresserade av att delta som sponsorer av boken och fick en god respons. 18 företag gick in med mellan kr och var för att trygga finansieringen. Därutöver satsade Handelskammaren kr. Arbetet som sådant var berikande och roligt och bestod i allt från arkivforskning hos Landsarkivet i Vadstena till intervjuer med intressanta och spännande personer. Våra kontakter med människor på företag, myndigheter och olika arkiv var alltid mycket positiva och vi upplevde ett starkt intresse för det vi hade åtagit oss. Vi tror att boken kommer att ha en lång livslängd både hos Handelskammaren och våra medlemsföretag och att den ska upplevas som ett positivt bidrag till vår regions historia och framtidssyn. Lars Erichs Som en följd av överläggningen i 1912, hålls den 23 april 1913 ett beslutande möte, också detta på s Rådhus, om bildande av en gemensam handelskammare för Östergötland och Södermanland i närvaro av 50 industriidkare från hela regionen. Under året kan sedan räknas in cirka 250 medlemsföretag. s. 8 I slutet på 60-talet och början på 70-talet ökar Sveriges BNP kraftigt. De svenska företagen går bättre än någonsin tack vare en stark inhemsk marknad och för att det finns avsättning för svenska varor utomlands. s. 18 Men inget varar för evigt och textilindustrins maskinpark och modet förändrades kom den stora kraschen då Holmenägda YFA (AB Förenade Yllefabrikerna) lades ned. Redan flera år tidigare hade Drags AB Yllefabrik gått i graven. s. 68 Enligt undersökningar gjorda bland företagare är Sveriges kompetensförsörjning den viktigaste framtidsfrågan. Det finns inget så viktigt för utvecklingen i Sverige som att hålla en hög nivå på utbildningen. Satsning på utbildning är investering i framtida välfärd och positiv näringslivsutveckling. s Verksamhetsberättelse 2012 / Medlemsregister 2013 Verksamhetsberättelse 2012 / Medlemsregister

6 PÅVERKAN Handelskammaren medlemmarnas röst i näringspolitiska frågor En av Handelskammarens viktigaste uppgifter är att föra våra medlemmars talan gentemot politiker och offentliga beslutsfattare. Genom aktiv opinionsbildning arbetar vi hårt för att skapa goda förutsättningar för företagandet i regionen. Under 2012 har vårt långsiktiga påverkansarbete i näringspolitiska frågor gett viktiga genombrott på flera områden. Handelskammaren är en partipolitiskt obunden organisation och fokus ligger på områden som är möjliga att påverka och besluta om på regional och lokal nivå. Bra infrastruktur en viktig väg framåt En väl fungerande infrastruktur är avgörande för regionens utveckling. Under året har ett långvarigt och uthålligt samarbete kring Ostlänken resulterat i ett efterlängtat regeringsbeslut att byggnationen blir verklighet. I bolaget -Östgötalänken AB har det offentliga och privata tillsammans drivit frågan, vilket resulterat i utnämnandet till Årets Lobbyist 2012 av tidningen Resumé. Arbetet med Ostlänken kommer dock att fortsätta med utmaningar som att säkerställa realiserandet och byggstarten Handelskammaren har även under flera år förordat en samordnad drift av flygplatserna i och vilket nu börjar resultera i ett praktiskt genomförande. Vi har även fortsatt arbetet med att stimulera och underlätta länsgränsöverskridande pendling. Rätt kompetens avgörande för regionens framtid Behovet av att höja kvalitén i grund- och gymnasieskolorna är en annan mycket viktig fråga för Handelskammaren. Kompetensförsörjningen är basen i regionens utveckling och tillsammans med andra privata och offentliga aktörer arbetar vi för att utbildning ska ses som en av de viktigaste investeringarna för framtiden. I flera debattartiklar har vi lyft risken med att betrakta utbildningen primärt som en kostnad i det korta perspektivet. Kommunerna måste ge grund- och gymnasieskolorna hög prioritet och klara resultatmål eftersom ett misslyckande med den grundläggande utbildningen blir både svårt och dyrt att reparera i ett senare skede. Vi vet att långsiktighet och uthållighet ger resultat och Handelskammaren kommer att fortsätta driva frågan tills vi når framgång. Näringslivet i vår region behöver tillgång till arbetskraft med rätt kompetens och under året har vi fortsatt arbetet med att underlätta och öka samarbetet mellan högskolor, universitet och små och medelstora företag. Konkreta projekt där Handelskammaren är involverad är exempelvis Trampolinen och Kompetens för Tillväxt. Läs mer om projektet Kompetens för Tillväxt på sidan 12. Under 2013 startar även den nationella satsningen med affärsutvecklingscheckar för små och medelstora företag. Handelskammaren, med partners, har fått Tillväxtverkets förtroende att koordinera det nya programmet för affärsutvecklingscheckar i både Sörmland och Östergötland. Trampolinen språngbrädan ut i arbetslivet Sedan ett antal år driver Handelskammaren Trampolinen ett program som skapats för att bidra till att lösa kompetensförsörjningen i regionen på lång sikt. Syftet är att öka högstadieelevernas intresse och kunskap för industri, teknik samt entreprenörskap inför kommande gymnasieoch yrkesval. I dagsläget har vi 53 fadderföretag på orterna, Finspång, Flen, Katrineholm,, Mjölby,,,, Oxelösund, Söderköping och. Elever i årskurs 7-9 på femton skolor får möjlighet att lära känna ett företag genom studiebesök och projektarbeten. Det behövs fler företagsfaddrar till regionens högstadieklasser. Kontakta Christina Holmqvist för mer information, kontaktuppgifter finns på sidan 20. Påverkan: Viktiga händelser 2012 Regeringsbeslut om att bygga Ostlänken fattas. Samordnad drift av s och s flygplatser konkretiseras. Rekordmånga skolor och företag på 12 orter deltar i Trampolinen. Ett 30-tal företag har utvecklat sin verksamhet med akademisk hjälp inom projektet Kompetens för Tillväxt.

7 KOMPETENS FÖR TILLVÄXT Kompetens för Tillväxt hjälper företag att utvecklas med akademisk kompetens Wedholms kalkylerar tankar med ABC Studentundersökning banande väg för ny utbildning hos Learning Partner Projektet Kompetens för Tillväxt, har sedan hösten 2011 arbetat med att öka samarbetet mellan företag och den akademiska världen via kompetencheckar. En check täcker kostnaden för att få ett avgränsat företagsuppdrag utfört av studenter eller forskare vid s Universitet eller Mälardalens Högskola. Marina Andersson, Östsvenska Handelskammaren, leder projektet och partners är InnovationskontorETT vid s universitet, Mälardalens högskola, Almi Företagspartner och Regionförbundet Sörmland. Projektet delfinansieras av EU Regionala Strukturfonder. Fram till årsskiftet 2012/13 har ett 30-tal företag utvecklat sin verksamhet och här intill kan ni läsa vad exempelvis Wedholms och Learning Partner använt sina kompetenscheckar till. Under 2013 får Kompetens för Tillväxt en nationell uppföljning. För Sörmlands del har Östsvenska Handelskammaren i partnerskap med Mälardalens Högskola och Regionförbundet Sörmland fått Tillväxtverkets förtroende att koordinera och administrera det nya programmet för affärsutvecklingscheckar. För Östergötlands del leds partnerskapet av ALMI Företagspartner och samarbetspartners är s Universitet, Östsvenska Handelskammaren och Regionförbundet Östsam. Läs mer om Kompetens för Tillväxt på: Vårt medlemsföretag Wedholms i var intresserade av metoder kring produktkalkylering och ansökte om en kompetenscheck. Två blivande civilingenjörer från s Universitet tog, som examensarbete, sig an uppdraget att arbeta fram förslag på en ABCbaserad självkostnadsskalkyl för Wedholms mjölkkyltankar. Målet var antingen att bekräfta den befintliga kostnadskalkylens tillförlitlighet eller att hitta en ny modell som ger ännu bättre översikt av produktionskostnaderna. Studenterna analyserade befintlig modell samt tog fram ett förslag på en ny kostnadskalkyl baserad på en annan metod, s k Activity Based Costing (ABC). Resultatet har absolut tillfredsställt de förväntningar vi hade. Vi är mycket nöjda med studenternas insats och kommer se över kalkylerna för alla våra produkter, säger Per- Jakob Edström, ansvarig för eftermarknad och studenternas kontaktperson på företaget. Vi kan vårt företag och känner igen oss i merparten av det som presenterats. Men det finns alltid förbättringspotential och när vi fått alla diagram och tabeller ser vi att det finns saker som kan utvecklas ytterligare. Det är viktigt att hela tiden fortsätta att effektivisera verksamheten, säger Magnus Axelsson, VD för Wedholms. Det har varit jätteroligt att arbeta med Wedholms och vi har fått se och lära oss hur allt fungerar i verkligheten. Alla har varit mycket hjälpsamma och verkligen gjort allt för att vi skulle lyckas med arbetet, säger studenterna Sandra Johnsson och Per Lundqvist. Behövs det fler yrkeshögskoleutbildningar inom försäljning? Vad krävs för att få en YH-utbildning beviljad? Det är frågor som Learning Partner har använt kompetens från Mälardalens Högskola att räta ut frågetecknen kring. Inom projektet Kompetens för Tillväxt genomförde två studenter från Mälardalens Högskola en kvalitativ marknadsundersökning. De intervjuade representanter från olika bemannings- och rekryteringsföretag och resultatet visar att en majoritet av de tillfrågade företagen är mycket positiva till YH-utbildningar och ser det som meriterande vid jobbansökningar. Learning Partner kompletterade studenternas undersökning med en enkät bland industrioch teknikföretag i Södermanland och södra Stockholmsområdet. Resultaten stämmer helt överens och visar att företagen är allmänt positiva till YH och särskilt efterfrågar kompetens inom teknisk försäljning. Med undersökningsresultaten i bagaget bestämde sig Learning Partner för att ansöka om att starta en säljutbildning med teknikinriktning. I början av 2013 kom beslutet att utbildningen godkänts. En avgörande orsak till det positiva beskedet var att företaget genomfört ordentliga förstudier, bland annat med akademisk kompetens och Learning Partner är förstås glada över beslutet. Studenternas arbete var mycket bra och bidrog starkt till att vi bestämde oss för att lämna in ansökan om att starta tekniksäljutbildning, säger Mikael Lyckblom, projektledare på Learning Partner. För oss är det en fantastisk möjlighet att få medverka i Kompetens för Tillväxt-projektet och nu har vi ansökt om en ny kompetenscheck. Det är härligt att någon utifrån kommer och ser med nya ögon på verksamheten, avslutar Mikael. Verksamhetsberättelse 2012 / Medlemsregister

8 INTERNATIONELL HANDEL Vi hjälper våra medlemsföretag att lyckas internationellt Richard Waha, Väderstad-Verken Handelskammaren arbetar nära regionens företag kring frågor inom internationell handel. Genom vår expertkunskap erbjuder vi kostnadseffektiva tjänstepaket anpassade till företagens behov. Vi har ett brett utbud av utbildningar inom internationell handel allt från import, leveransvillkor, betalningsvillkor och logistik till internationella avtal. Handelskammaren strävar efter att ge våra medlemsföretag rätt förutsättningar inför nya marknadssatsningar och vill inspirera fler företag till att våga satsa på nya tillväxtmarknader i Afrika, Asien och Mellanöstern. Genom handelskammare världen över, med mer än 50 miljoner medlemsföretag, erbjuder vi ett världsomspännande nätverk som kan hjälpa våra medlemmar att kartlägga internationella affärsmöjligheter. Läs mer om projekt som vi genomfört tillsammans med våra medlemsföretag här intill. Koncept Business Forum Under det gångna året har ett drygt tjugotal företag deltagit i vår importutbildning som genomfördes i och. För första gången var det även möjligt att delta på enstaka föreläsningar i programmet. Vårt uppskattade koncept Business Forum, fokuserade i år på Tyskland. Tanken är att samla all kompetens under ett och samma tak för en dag. I samarbete med BMW, Siemens, Lufthansa, Tyska Ambassaden med flera erbjöd vi ett komplett program för de företag som vill inleda eller utveckla sina affärer med Tyskland. Dagen invigdes av den tyska ambassadören och Landshövding Elisabeth Nilsson samt avslutades med en festlig oktoberfest. Under hösten 2013 kommer temat för vår heldag att vara Business Forum USA, missa inte det! Vi har även fortsatt att erbjuda kostnadseffektiva marknadsanalyser för små och medelstora företag, bland annat i samarbete med Tysk-Svenska Handelskammaren. Kompetensutveckling för exportmogna Besöksnäringen får en allt större betydelse för Sverige och i samarbete med Sörmlands turismutveckling, STUA, har vi erbjudit kompetensutveckling för exportmogna turistföretag i Sörmland. Ett tjugotal företag har besökts under hösten och projektet kommer att fortsätta under Vi anlitade Östsvenska Handelskammaren när vi genomförde en exportaffär med ett företag i Kina. Kina som land erbjuder enorma möjligheter vad gäller import och inom många områden även export. Det är dock väldigt speciella regler och ett speciellt förfarande vid dessa affärer. Vi upplever att vi fick extremt bra hjälp och vägledning vid våra affärer. Vi startade med att försöka genomföra detta i egen regi. Men efter att ha anlitat Handelskammaren, insåg vi att om kontakten hade tagits redan i planeringsstadiet skulle vi ha sparat både tid och pengar. Svensk Brandservice AB, Ingemar Gustavsson Internationell handel: Viktiga händelser 2012 Våra kostnadseffektiva tjänster för mindre företag med stora ambitioner har blivit ett etablerat och efterfrågat koncept. Vår populära importutbildning genomfördes i både och. Business Forum Tyskland, en hel dag om Tyskland där stor kompetens samlades under samma tak. Väderstad-Verken har sina rötter djupt i den östgötska myllan. Det började på 60-talet. Rune och Siw Stark drev lantbruk strax utanför Väderstad. Rune var hjärtligt trött på den gamla träsladden, som var standard på den tiden. Den gick sönder jämt och ständigt. Han hade ett problem och såg till att lösa det. En stålsladd, ritad och byggd av Rune själv, blev denna lösning. Fler lantbrukare hade självklart samma problem. En verkstad byggdes, precis där Väderstad-Verken ligger idag. Så var de igång. Idag äger Runes fyra barn företaget, och alla fyra jobbar där. De har 1000 medarbetare i tolv länder. Vi träffar Richard Waha, som jobbar med marknadsutveckling på nya marknader. Väderstad-Verken har dotterbolag, egna säljbolag, ute i världen och importörer i ett 20-tal länder. Richard jobbar med att hitta fler importörer på nya områden och vara kontakt till slutkunder på nya marknader. Han arbetar just nu bland annat med utvecklingsmarknaderna i Centralasien och de senaste tre åren med Afrika. Det finns olika tillvägagångssätt när vi ska ta oss in på en ny marknad. Vi kan åka dit på en mässa och representera eller delta på en mässa i Europa dit det kommer internationella gäster och vi får förfrågningar den vägen. Men det kan också vara så att vi bedömer att ett visst land eller område bör vara intressant. Då börjar man scanna i den änden istället. Vad finns det för företag där, hur ser strukturen ut bland jordbruksföretag och så vidare. När man tillverkar jordbruksmaskiner tillkommer en del dimensioner. Jordmån, klimat, utsädets beskaffenhet, handhavande genom tradition ja, även vilken typ av fordon som används måste tas med i beräkningen. Har målgruppen en traktor som klarar att dra en viss maskin? Har de någon traktor överhuvudtaget? -Vi måste vara flexibla, alla produkter passar inte överallt, det är en sådan sak vi måste ta reda på i marknadsscanningen. Richard är van vid detta arbete men har också tagit hjälp av Östsvenska Handelskammaren. Det var bland annat scanningstjänsterna som tilltalade Richard. Vi använde ett hopkok av Vägvisaren och Prickskytten. Vi hade inte kommit så långt att vi var på plats än, men behövde lite mer än Vägvisaren. Men det gick bra att göra en kombination av dessa. Vi använde oss av det för att få en scanning av Uganda och Tanzania. Vi hade själva bra koll på Kenya och Zambia men Uganda och Tanzania ville vi eventuellt göra något i. Då passade Handelskammarens tjänst bra, vi fick en lagom stor rapport till en rimlig kostnad. Basfakta, företag som var etablerade, kontaktpersoner osv. Deras största marknader är fortfarande Sverige, England, Ryssland, Frankrike, Tyskland centrala och norra Europa. Ryssland har väldigt stora jordbruksmarker men där är det istället problematiskt med logistik och tullregler. De är på väg in USA, men amerikanarna är rätt patriotiska. Vi har en nyutvecklad maskin, som är bättre än konkurrenternas, för sådd av majs. Med den ska vi ta oss in på den amerikanska marknaden, säger Richard med ett leende. 14 Verksamhetsberättelse 2012 / Medlemsregister 2013 Verksamhetsberättelse 2012 / Medlemsregister

9 AFFÄRSNÄTVERK Professionella affärsnätverk och utbildningar Personliga relationer är nyckeln till framgångsrika affärer och det har vi tagit fasta på i Handelskammarens affärsnätverk. Gemensamt för våra fyra professionella nätverk är att de samlar personer och företag som vill utvecklas. Här möts företagare, chefer och beslutsfattare från olika branscher med ett gemensamt mål - att inspirera och låta sig inspireras. Ett starkt personligt nätverk är värdefullt både för dig som person och för ditt företag. Under året hade våra nätverk 112 deltagare och 23 träffar genomfördes med olika teman. De gemensamma mingelträffarna i januari och augusti för samtliga nätverk, fyllde Kammarforum med närmare 100 deltagare vid varje tillfälle. De specifika nätverksträffarna har fokuserat på erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling och inspiration. Nätverk finns för för yngre och nyblivna chefer - NEXT, för kvinnliga chefer - KRAFT, för VD:ar och seniora chefer - CHEF och för styrelseintresserade - STYRELSE. Bright East - mötesplats för unga visionärer Handelskammaren är sedan två år tillbaka, en av initiativtagarna till Bright East, en spännande mötesplats för unga visionärer. Bright East är ett regionalt nätverk för våra yngre generationer, som både idag och i framtiden, kommer att utgöra drivkraften i vår storstadsregion. Fyra gånger om året träffas vi kring intressanta föreläsare och har diskussioner som främjar nya idéer och regionens utveckling. Höjd kompetens i styrelserummen Vår uppskattade diplomkurs i styrelsearbete har under året genomförts både i och med mycket fina utvärderingar. Vi samarrangerade även Stora Styrelsedagen tillsammans med StyrelseAkademien i november samt har aktivt arbetat med påverkansarbete och debattartiklar kring behovet av att höja kompetensen i styrelserummen. Med full fart in i 2013 För oss är det viktigt att erbjuda nätverk som fyller våra medlemmars behov. Inför 2013 utvecklar vi nätverken ett steg till och erbjuder ett mer spetsigt STYRELSE-nätverk samt ett helt nytt nätverk LEDARE. Med styrelsefrågor i fokus vässar vi innehållet i nätverket STYRELSE och vänder oss till styrelseledamöter med minst två års erfarenhet från aktivt styrelsearbete i affärsdrivna bolag. LEDARE är nätverket för män och kvinnor i ledande befattningar som enhetschefer, personalchefer, marknadschefer, produktionschefer. Ett brett nätverk för alla branscher och företagstyper. Vårt äldsta nätverk, KRAFT, fyller 10 år och visar att det fortfarande finns behov av bra nätverk för kvinnliga chefer och ledare. Affärsnätverk: Viktiga händelser 2012 Lena Olving, Saabs vvd, gav sin personliga syn på ledarskap. 30 personer diplomerades i vår kurs om styrelsearbete. Våra gemensamma nätverksmingel slog nya besöksrekord. Stora styrelsedagen arrangerades i samarbete med StyrelseAkademin. Så här tycker några av våra nätverksdeltagare... Eva Eriksson, HR Manager, Medius Jag tycker att nätverket KRAFT ger tillgång till stor kompetens, intressanta föreläsningar och spännande sammankomster. Det finns en bredd av olika branscher, företag och roller representerade i nätverket, vilket ger dynamik och spontana diskussionsforum. KRAFTträffarna ger mig inspiration och energi. Jimi Salomaa, Business Developer, Service Market. Toyota Material Handling International Jag fick kontakt med NEXT via vår VD som undrade om jag inte skulle gå med eftersom han tyckte det nätverket skulle passa för mig. Det jag har fått ut av NEXT är både personlig och professionell utveckling. Tack vare bra föreläsare får vi reflektera både kring ledarskap och balansen liv/arbete - det utvecklar mig som person. Professionellt har jag fått många bra idéer och perspektiv som jag använder i arbetet. Catharina Nilsson, redovisningskonsult KPMG, ansvarig för Ekonomiservice. Jag gick med i NEXT för det kändes som ett spännande och lite annorlunda nätverk. Vi är alla i samma ålder och ungefär på samma nivå i karriären vilket gör att vi kan lära oss mycket av varandra. Vi är likasinnade - hungriga och vill lära oss nya saker. Dessutom har vi riktigt roligt när vi träffas. Jag känner mig inspirerad att gå hem och ta tag i saker när jag varit här. Håkan Gunnarsson, VD och PR-konsult, Erichs Communications Jag har gått med i CHEF för att jag vill få en andhämtningspaus, för att reflektera. Jag vill få verktyg, metoder. Det behöver inte vara nya verktyg eller metoder, men kanske att jag får repetera en del saker som man gjort tidigare men glömt bort att göra enligt skolboken. Kontaktnätet är en annan del, att få ytterligare personer att resonera med. Det ena kan ge det andra, de kanske också har kontakter som kan vara intressanta. I CHEF får jag kunskaper, bra föreläsningar och vi resonerar mycket. Jag tycker också att vi diskuterar väldigt öppet, vi bjuder på våra egna åsikter utan att vara rädda för att öppna oss, det gillar jag. För mig är det väldigt bra att det inte har formen av kurs där man måste lägga mycket tid på självstudier vid sidan av eller förbereda, för jag har så mycket att göra ändå. Jag kommer hit, vi är seriösa, vi reflekterar och får med oss en del hem, men ingen typ av hemläxa. Man får boosten, här och nu. Johan Bengtsson, VD Exova Jag gick med i CHEF för att vara i ett sammanhang där alla har liknande erfarenheter och utsätts för ungefär samma frågeställningar. Exempelvis Jag har den här situationen framför mig - i nätverket kan jag få feedback från andra som varit med om liknande händelser. För min del handlar det mycket om att få ta del av varandras erfarenheter och utifrån det kunna hantera kommande egna utmaningar. CHEF är även ett bra sätt att knyta kontakter och i nätverket har vi nytta av varandras erfarenheter. Jag får bra input av de andra och jag hoppas att jag kan bidra med nytta till dem. Verksamhetsberättelse 2012 / Medlemsregister

10 KAMMARFORUM Kammarforum - där människor, företag och nya idéer utvecklas Kammarforum, vår unika mötesplats för Handelskammarens medlemmar lägger nu sitt andra verksamhetsår bakom sig. Vi kan konstatera att de härliga lokalerna på Dalsgatan 13 i är en etablerad succé och många av våra medlemmar tycker att det känns precis som att komma hem. Miljön är kreativ och inspirerande samtidigt som affärsmässigheten sätts i fokus. Varje dag ser vi att det föds nya idéer, samarbeten och kompetensutbyten. Under året har vi haft 17 företag som har partnermedlemsskap. Varje partnerföretag väljer själv graden av medlemskap beroende på vad det är man vill ha ut. Som partner har ni även stora möjligheter att påverka Kammarforums fortsatta utveckling samt vara värd för Kammardrinken afterwork eller anordna frukost- och lunchseminarier. Förstklassiga konferenslokaler I Kammarforums lounge samlas människor och företag för kortare möten och många spontana affärskontakter uppstår. Allt fler medlemmar tittar in för att ta en kopp kaffe, läsa tidningen eller koppla upp sig på vårt trådlösa nätverk. Våra förstklassiga konferenslokaler har haft en god beläggning och vi har genomfört allt från mindre konferenser till större företagsevent. Alla konferensrummen är utrustade med den senaste tekniken i form av integrerade högtalare, projektorer, whiteboard och i vissa fall även smartboards. Samtliga work-space platser är uthyrda och vi har även gjort om ett av konferensrummen till ytterligare arbetsplatser. Läs mer på sidan 19 vad en av våra hyresgäster tycker om Kammarforum och vår verksamhet. Den moderna arbetsplatsen En av de personer man ser ofta på Kammarforum är Mikael Lidman. Han är VD för Svenska Fordhandlarföreningen, en organisation som ägs av alla fordhandlare i Sverige. Denna organisation är till för att driva förhandlingar, se på affärsutvecklingsområden, stödja strategier för kåren, vara ett affärsstöd och att ta olika bedömningar och beslut i marknaden. Själva Fordhandlarföreningen har också en moderorganisation i Europa och de är nitton medlemsländer. Mikael har hållit på med bilhandel sedan -84. För cirka ett år sedan uppvaktades han om jobbet av föreningen som önskade en vitalisering av verksamheten. Svenska Fordhandlarföreningen har funnits sedan 1922! Orsaken till att man ville ha en resurs med stor erfarenhet av branschen var att stora förändringar sker på marknaden. Inte bara den lokala, utan hela industrin står inför omfattande utmaningar. Vi måste omvärdera och vitalisera arbetet, göra anpassningar till den förändring som sker, både kring hur man nyttjar bilar och vad man tycker är viktigt, produktionskapaciteter med mera, berättar Mikael. Med kontoret i datorn Jag, som är inflyttad till -89, tyckte att jobbet verkade intressant men jag tänkte inte bo i Stockholm, där kansliet funnits sedan Men i och med att jag tog jobbet fick jag mandat att flytta verksamheten till. I Stockholm var det ett traditionellt kontor, men när jag ändå skulle flytta verksamheten hit och ingen annan skulle flytta med, då ville jag prova att tänka på ett annat sätt. Det här med att ha ett fast kontor är viktigt för vissa men för mig ganska oväsentligt. Speciellt som det mesta som man behöver ryms i små käcka burkar som man kan ha i en ryggsäck när man transporterar sig mellan olika ställen! Ett nytt sätt att arbeta Med datorn, internet och teknikens hjälp så har du ju åtkomst till allt du behöver ha åtkomst till. Jag tror att likväl som bilindustrin som sådan förändras, så kanske man också behöver se över hur man jobbar idag! Det var en av anledningarna till att jag valde Kammarforum. Mötesplatsen Kammarforum representerar nutidens sätt att se verksamhet tycker jag, i alla fall som jag ser det. Det är en annan typ av att ha kontor. Det attraherar mig och det var ett test jag ville göra utifrån att bryta de gamla traditionella mönstren, att jobba annorlunda. Service när det behövs Mitt yrke är sådant att jag rör mig rätt mycket, eftersom jag har handlare från norr till söder, och även gör internationella resor. Men jag funderar på varför jag ska ha en exakt plats att sitta på, jag kan ju jobba precis var som helst. Jag tycker också Kammarforums-modellen passade bra, eftersom att jag tog bort en massa funktioner då jag flyttade kansliet från Stockholm. Här finns redan infrastrukturen rent tekniskt med skrivare, portomaskiner, scanners, bra fibernät you name it. Det var en viktig del av det hela. Det andra är ju också den service som finns, allt en kanslipersonal kan göra, det kan jag köpa här, just när jag behöver det. Så jag tycker det här är en modell som är mycket smart plus att du har ett nätverk omkring dig. Det finns andra hyresgäster, personalen här på Kammarforum och Handelskammaren som blir ens omgivning. Du får också träffa människor som du förmodligen inte ens skulle träffa annars, på grund av att det är möten, events och den ena med det andra. Man kommer hit en helt vanlig dag och ska jobba, så är det massa folk här som gör sin grej. Det kan både vara givande att ta del av samtidigt som man dessutom breddar sitt nätverk. Det är coolt! Strategiskt läge Dessutom ligger det strategiskt rätt, det är centralt och lätt att ta sig hit för mina gäster. Med bil kommer man in i staden, med tåg eller flyg så är det ganska nära. Här kan man dessutom alltid hitta en yta för det man ska göra, vilket ofta är att träffa människor, nätverka, alternativt ha rena arbetsmöten. Då är det inte själva kontorsrummet som är intressant utan faciliteter i form utav bra konferensyta eller tekniskt stöd såsom projektorer, skrivtavlor etc. Det är också något som jag ser i detta sättet att jobba - att man väljer mer exakt vad man behöver, för exakt vad man håller på med, istället för att ha något halvbra hela tiden. Dessutom slipper man ju städa, avslutar Mikael med ett skratt. Verksamhetsberättelse 2012 / Medlemsregister

11 Medarbetare Johanna Palmér Vd, föräldraledig april-dec 2013 Tel: E-post: Pia Carlgren tf vd, april-dec 2013 Tel: E-post: Marina Andersson Näringslivsutvecklare Tel: Bengt Assarsson Näringspolitik Tel: E-post: Anna Axelsson Nätverk och utbildning / Tel: E-post: Sara Bruzell Kammarforum Reception Tel: E-post: Melvin Thalin Kammarforum Reception Tel: E-psot: Eva Borgström Information och Handelsdokument Tel: E-post Annika Bornström Verksamhetsansvarig Kammarforum Tel: E-post: Christina Holmqvist Trampolinen program för skola och näringsliv Tel: E-post: Fia Jerdhaf Marknadskommunikation Tel: E-post: Linda Jutberger Affärsutvecklare, föräldraledig maj 2013 april 2014 Tel: E-post: Malin Olsson Kommunikationsansvarig Tel: E-post: Anne Sternlid Information och Handelsdokument Tel: E-post: Anitha Hermansson Ekonomi och Handelsdokument, t o m 30/4 Tel: E-post: Pär-Olof Strindlund Ekonomichef, från 1/ Tel: E-post:

12 Vårt 99:e år med nya kontakter och möten 2 Foto: nr 1 och 8, Brita Nordholm Handelskammarens Årsmöte och det gångna året 1. Välbesökt uppstartsmingel för alla affärsnätverken. 2. Samtal vid sopplunch på Kammarforum i. 3. Kommunalrådet Christian Gustavsson deltar i diskussioner kring framtidens järnväg. 4. Flygets framtid i regionen var dagens ämne. 5. Eftersnack på Members Only med Hans Hassle. 6. Anna Axelsson, ansvarig för affärsnätverken minglar. 7. Seminarium och TV-intervju om framtidens ledarskap med Barbro Dahlbom Hall. 8. Höstuppstart för alla affärsnätverken i augusti Sopplunch på Kammarforum i. 10. Handelskammarens årsmöte i april 2012 med Percy Österström som gästtalare. 11. Sopplunch med besök av Nico Nauta från East Sweden Convention Bureau.

13 Vi gör IT enklare! Allt du behöver inom IT, Apple och dokumenthantering. 100 years of serving companies The Chamber of Commerce of East Sweden covers three counties, which combined have more than 750,000 inhabitants and 70,000 companies. The impressive infrastructure in the area includes six airports, three ports and some ten motorways and European highways. The competitiveness of the region is strong. With its 99th year of activity behind it, the Chamber of Commerce of East Sweden is making preparations for the next 100 years in the service of our members. Perseverance is important to successfully effect change. Three years ago a new, strong and futureoriented strategy was adopted by the Board and the implementation of the strategy is ongoing. The creation of value and benefits for the organisation s members still has the highest priority, in addition to further strengthening the involvement of members. Influencing key issues for the business community One of the main tasks of the Chamber of Commerce of East Sweden is to ensure that the right decisions are made by public authorities and politicians. The Chamber of Commerce s prioritized areas of influence are infrastructure and competence sourcing. Uthyrning av lägenheter och lokaler communication International and regional network The Chamber of Commerce of East Sweden is part of the world s largest business network consisting of 14,000 chambers of commerce. Colleagues in Sweden and throughout the world together have comprehensive expertise in the area of trade and commerce. The organization provides advice in connection with application for development aid and advisory services for export. At the same time, we help to open doors and offer assistance in processing commercial and customs documents. The Chamber of Commerce of East Sweden also hosts high-quality business network aimed at promoting knowledge exchange and the creation of valuable contacts. The Chamber of Commerce functions as a natural meeting place! For detailed information in English please contact us by phone or by mail

14 eople eople ommitted to aper o paper Delar du vår passion för papper? Mycket har förändrats sedan Holmen Paper startade för 400 år sedan. Hantverk har blivit high-tech, men en sak består: vår passion för papper. Det är den som driver oss att ständigt utveckla och anpassa våra produkter efter kundernas olika behov och omvärldens allt snabbare förändringar. Det är passionen för papper som gjort oss till en av Europas ledande tillverkare av tryckpapper. Är du nöjd med din bank? Funderar du på att byta bank så kontakta oss! Vi berättar gärna vad Nordea kan erbjuda just dig. Kanske är det betydligt mer än din nuvarande bank? Företagskontor Sörmland Storkundsenheten Sörmland/Östergötland nordea.se Gör det möjligt Nordea Bank AB (publ) Almi i Almedalen Vi på Almi skapar möjligheter för bärkraftiga ideer och företag. Måndag juli Måndag 4 juli 10:00 15:00 AB Sverige det svenska exportundret! 10:00 15:00 AB Sverige det svenska exportundret! Plats: Donnerska huset, Donnersplats Plats: Donnerska huset, Donnersplats Arrangör: Almi Företagspartner, Exportrådet, Exportkreditnämnden, Arrangör: Almi Svensk Företagspartner, Exportkredit, Swedfund Exportrådet, Exportkreditnämnden, Svensk Exportkredit, Swedfund Tisdag juli Tisdag 5 juli 15:00 16:30 Kapitalförsörjning till små och medelstora 15:00 16:30 företag Kapitalförsörjning till små och medelstora företag Plats: Donnerska huset, Donnersplats Arrangör: Plats: Donnerska Almi Företagspartner huset, Donnersplats Arrangör: Almi Företagspartner Kontakta 17:00 19:00 Mingel 17:00 19:00 oss: Mingel Plats: Trädgården, Donnerska huset, ingång genom Plats: Trädgården, grind på vänster Donnerska sida. Obligatorisk huset, ingång föranmälan genom grind till på vänster sida. Obligatorisk Tel. föranmälan till Onsdag 6 juli Onsdag 6 juli Tel. 10: :00 10 Innovativa 70 affärsmodeller 10:00 15:00 Innovativa affärsmodeller Plats: Leva Kungslador, söder om Arrangör: Plats: Leva Almi Kungslador, Företagspartner söder om och Tel. Tillväxtverket Arrangör: Almi 07 Företagspartner 00 och Tillväxtverket Utförligt program finns på Utförligt program finns på

15 A Medlemsregister 2013 a prima vista Management AB Abene Machine AB Valdemarsvik Abtec Handelsbolag Access Marketing AB Acte Solutions AB Solna Actea Consulting AB ActiPro AB Addilon AB Adecco Sweden AB Advania AB Advokatfirman Delphi i Östergötland AB Advokatfirman Delphi i Östergötland AB Adwizor in HR Affärshögskolan Akindof AB Aktiv företagsförmedling i Skandinavien KB ALcontrol AB Alfa Laval Tumba AB Alltransport i Östergötland AB ALMI Företagspartner Gotland AB ALMI Företagspartner Stockholm Sörmland AB Almroths Express & Åkeri AB ALSTOM Power Sweden AB Alvenius Industrier, AB American Express Business Travel AMT Communication Anatomic SITT AB Anfang Reklambyrå AB Angland Electronics AB Vikbolandet Anglesjö Utveckling AB Arbetets Museum Konferens Arenabolaget i AB Arenius Schröder & Besterman AB Ariom Reklambyrå AB Ariom Reklambyrå AB Arkitektgruppen GKAK AB B ASM Foods AB Mjölby ASSALUB AB Åtvidaberg Associ8 Management Consulting AB Attendit AB Stockholm AudioGraph AB Aurubis Sweden AB Finspång Auto Hand AB Auto Partner BL AB Automationscenter & Bråvalla Elteknik AB Awapatent AB AXCI AB Axdos AB Vingåker ba.ks & co revision AB Baltic Network BeEQ- Ledarskap och föräldraskap Bengt Assarsson Konsult Bergfelt Insight & Inspiration thomasbergfelt.blogspot.com Best Western Princess Hotel Billerud AB Skärblacka Billerud Skärblacka AB Skärblacka Biovelop International AB Kimstad Björkman Försäljnings AB, L & K Björn-Åke Sköld Design AB Blaxta AB Flen Blommenhof Utbildning AB BM Gruppen AB Bohlin & Thörnholm Advisory Partners HB Bonnet AB Borin AB Borox International AB Oxelösund BOTAB AB Strängnäs Boxholms AB Boxholm Bra Relationer Bring Cargo AB Brink AB, Förnicklingsfabriken Britas Bild AB Brodd Sweden AB Brodd-son AB BT Europe AB Mjölby BT Products AB Mjölby Bultsvetsteknik AB Burbage Maskin AB Hammar 28 Verksamhetsberättelse 2012 / Medlemsregister 2013 Verksamhetsberättelse 2012 / Medlemsregister

16 Byggmontage AB CEI-Europe AB CoM kognitiv samtalsbehandling Danske Bank DST Control AB Epsilon AB C C.N.S. Systems AB Café Bar Sverige AB Åby Calix AB Calluna AB Camfil International AB Trosa Candor Sweden AB Carbex AB Vadstena care of lönnström AB Carpenter Powder Products AB Torshälla Casall Sport AB Causeway AB Jönåker CBC Sweden AB CBX Tradeinvest AB Cedergrens Mekaniska Verkstad AB Klintehamn CELT Centralbolaget för Kemiska Industrier AB Cesium AB Katrineholm Cewe Instrument AB ChargeStorm AB Chopp Event AB Chrishol Cinside AB Clarion Collection Hotel Bolinder Munktell Cleantech Östergötland AB Clear Management AB Cmac consulting Cojn Columbusmaskiner AB D Communicare Communicavi Configura Sverige AB Coor Service Management Industriservice AB Finspång Crestwood AB Strängnäs CreVisa Utveckling CustomerCentric Selling Sverige AB CybAero AB Cybercom Sweden AB D&L Bygg & Fastighet AB Danske Bank Danske Bank Danske Bank Mjölby Danske Bank/Mobila Kontoret Öst Kisa Danske Bank/Mobila kontoret Öst Åtvidaberg Danske Bank, Danske Bank, skontoret Dantherm Air Handling AB Söderköping Dapresy AB Dataliner AB Dataton AB Degerhov Consulting Deloitte AB Demerx i Kinda AB Kisa Dentamel AB Torshälla DHL Global Forwarding AB Divito Invest AB E E.ON Sverige AB Eagle Burgmann Sweden AB Econova AB Åby ED Bygger drömmar AB Edelbergs Fastighetsbyrå AB Norsholm Eesibed AB Eget Förlag Sverige AB Ekubator ekonomisk förening Valdemarsvik Elekta Instrument AB Elektro Termo Storkök AB Åtvidaberg Elite Grand Hotel AB Elmacron AB Elmsåholm AB Söderköping Ephiós AB EQ pack AB Erhagen & Frank AB Erichs Communications AB Ericsson AB Erik Träff AB Ernst & Young AB, region öst Escaler Consulting ElektronikPartner AB Fabriksförening Jernmanufaktur AB Marknadsföring AB -Kuriren AB Essio AB 30 Verksamhetsberättelse 2012 / Medlemsregister 2013 Verksamhetsberättelse 2012 / Medlemsregister

17 Etablering AB Firma FA&R FuelReduce Sweden AB Kisa Gotlands Gummifabrik AB Hemse Göta VindInvest AB Söderköping Holistic Sverige AB ETK Media AB Firma Karola&Peter Reuterström Fuji Autotech AB Gotlands Media AB H H. Folke Sandelin AB (HFSAB) Hollies reklambyrå AB Eva Wetterdal Organisation & Person Fiskeby Board AB FutureCreatives Gotlands Snus AB Romakloster Hairfree Holmen Paper AB EWAB Engineering AB Vadstena Fitesa Sweden AB Fyrvakten AB Söderköping Gotlands Stuveri AB Handelsbanken Hooked on Nature EWI CAD-resurs i Söderköping Fleximark AB Föreningen Framtidsfrön Gotlandsakademin AB Handelsbanken Hotell Laurentius AB Strängnäs Exova AB FLIR Systems Polytech AB Företagarna Gotlandsbyggen AB Snickerifabriken Hemse Handelsbanken Hotell Strand i AB Expander System Sweden AB Åtvidaberg Flygmex AB FöretagsFörmedlingen AB Gotlandsflis AB Klintehamn Handelsbanken Howeni Eurosafe Sweden AB Gnesta F F & B Sweden AB FACTUM Elektronik AB Farligt Gods Hjälpen AB Fastighets AB Stefan Persson Strängnäs FB Kedjor AB Fejmert Mixer AB Fergin Sverige AB Finess Hygiene AB Kisa FNsteel Hjulsbro AB Fonus Öst Fordhandlarnas Rationaliserings AB Forex Bank AB Forex Bank AB, Forsbecks Eftr. Aktiebolag Skänninge Foster Wheeler Energi AB Freudenberg Household Products AB G Gaia System AB Gallerbolaget i Sverige AB Gense, Aktiebolaget Geodis Wilson Sweden AB GLn-Produkter AB Vadstena Global Freight Solutions AB Godman Biluthyrning AB Gotland Promotion AB Grant Thornton Sweden AB Grant Thornton Sweden AB Grant Thornton Sweden AB Greencarrier Sweden AB Greiff Industrimiljö AB GSE Power Systems AB Gullbergs Kontorscenter AB Gunnebo Gateway AB Handelsbanken Handelsbanken Handelsbanken Regionbanken Östra Sverige Hawk International HB Hemi Sportswear AB Henkel Adhesive Technologies Norden AB Hexagon Metrology Nordic AB Hifab AB I HTC Sweden AB Söderköping Husfoto i Sverige AB Hyresbostäder i AB Håmex Hårdmetallverktyg AB I A Control AB I Design life AB IceFly Aviation AB Tranås Identx AB 32 Verksamhetsberättelse 2012 / Medlemsregister 2013 Verksamhetsberättelse 2012 / Medlemsregister

18 Idesta Kök, AB Innovativ Vision AB K Kallerstadgruppen Kuehne & Nagel AB Enterprise Aid and Development AB Länsförsäkringar Östgöta () IFK InspireIT Sweden AB Kaproco AB Söderköping L LadiesTee AB Vrena s Stadshus AB Lärande i Sverige AB Illustrera Mera Insportant AB KeePlastics AB Lamiflex AB s Träförädlings AB M Maersk Broker Agency AB Image Systems AB Investkonsult Sweden AB Kilenkrysset AB Strängnäs Lantmännen Agroetanol AB Linser o Bågar i AB Magnab Eurostat AB Imorn AB Impact Coatings AB Impro konsult AB Söderköping Incipio Development AB Industrikompetens i Östergötland AB Industrisupport Värmland AB INFICON AB Infonova Sweden AB Infviz AB Ingenjörsfirma Curt Nyberg AB Fårösund Ingenjörsfirma J Fagerlund Aktiebolag J IT-Hantverkarna IUC Öst AB Finspång JCI Jerhammar & Co Reklambyrå JJS Sweden Relocation AB JMAG Invest AB JMK Lyftdon AB jmklyftdon.se Johansson & Nilsson Engineering Aktiebolag Åtvidaberg Jon Wide Konsultfirma Jonsson & Stenvall Produktionförlag AB/ Texttanken Västerås Jönsson Novabolagen AB Kinnarps AB Klövern AB KM International AB Know IT Business Consulting AB Komplus Kommunikationsbyrå Koneo KPMG AB KPMG AB Kreativ Kraft i AB KREFER AB Kubalski Trading AB Hälleforsnäs Lars Erichs LEAD i Östergötland AB Leader Talk Sweden AB Learning Partner Sveige AB Lecora AB Vadstena Leine & Linde AB Strängnäs Lejonfastigheter AB LFV Aviation Consulting AB LIMO Linatex-Molystria AB Linds Alltjänst Boxholm City Airport Logica, Louis De Geer konsert & kongress i AB LTB Kompetens AB Lumisigns AB Lundbergs, Fastighets AB L E Lundgrens Elinstallationer Vikbolandet - AB Luvata Söderköping AB Söderköping Lås & Nycklar i AB Lämneå Bruk AB Ljusfallshammar Länsförsäkringar Östgöta () Magnus Råd AB Oxelösund Mail Walking AB MaintTech Marketing & Muffins AB Marknadsbyrån i Skandinavien AB Markus Reklambyrå AB Maskinia AB Mattssons Fastighetsutveckling AB Mauritzberg AB Vikbolandet MediaVault International & SiteSmart AB Medius AB 34 Verksamhetsberättelse 2012 / Medlemsregister 2013 Verksamhetsberättelse 2012 / Medlemsregister

19 Meep Management AB MälarChark AB Nordfarm Maskin AB Näringslivscentrum i Åtvidaberg AB Åtvidaberg Parken Zoo i AB Presto Brandsäkerhet AB Katrineholm Megalomania Åby Mälarplast AB Nordhs Borstfabrik AB Nörby Ekonomi och Management-konsult AB Kolmården Parts Consumer Electronics Sweden AB Pro Ref AB Skänninge Meiszners Mekaniska Oxelösund Melénkonsult Ålberga Meritmind AB Merx Svenska AB Metryd AB Midsona Manufacturing AB Miltronic Scandinavia AB Mjärdevi Science Park AB Modellteknik AB Momento, AB Flen Mättjänst AB Motorola Mobility Sweden AB MultiDocker Cargo Handling AB N Mölk Kompetens AB Mötesfabriken NAF AB Nammi Godis AB Nammo Vingåkersverken AB Vingåker Nejdemo i AB Nercia Utbildning AB Örebro Netadmin Systems NOBLESSA Sverige AB Norcoat AB Nordea Nordea Nordea Nordic Spice AB Nordkalk AB Lärbro NordPlan Inredningar AB Nordtrade KB Norins Ost AB Airport AB Science Park AB Visualisering AB s Hamn och Stuveri AB s Symfoniorkester s Tryckeri AB Norstel AB Nya BOND reklambyrå AB O P Ocean Modules Sweden AB Åtvidaberg Ocean Robotics International Oden Turf AB Åtvidaberg Office Document i AB Ofogo AB OJOP Sweden AB OMT AB Onmar by Helekopter AB Otto Bock Scandinavia AB Outokumpu Nordic AB Outokumpu Stainless AB Torshälla Oxelösunds Hamn AB Oxelösund Pallet Runner AB Boxholm Pax Electro Products AB Hälleforsnäs Peas Institut AB Peter Bergströms Tivoli AB PfG of Sweden AB PGK Service AB Falköping PI-Data Piastore AB Pierre Nilsson Åkeri i AB Pilum Polyproject AB PIVAB Machinery AB Kolmården PNM-Plåt AB Torshälla Poolia Öst AB Powerbox AB Gnesta Q R Processpumpar AB Prodelox AB Profeel AB Proffice Sverige AB Proffice Sverige AB ProGro AB Proplate Oxelösund AB Oxelösund Proxitron AB Psykologpartners W & W AB Qbena AB Qlean Scandinavia AB R.Å.D i Sverige AB Rala Infratech AB Skänninge 36 Verksamhetsberättelse 2012 / Medlemsregister 2013 Verksamhetsberättelse 2012 / Medlemsregister

20 RE Fastigheter Realkonsult AB Rederi AB Gotland Redovisningshuset i AB Rehabtape Sverige AB Rejmes i Bil AB, Tage Resecity i Resia Riksbyggen, Region Öst Ringqvists Tryckeri AB Rodeco AB Åtvidaberg RS Biokosmetik AB Valdermarsvik RTL Ekonomi & Revision AB Rundgrens Utbildning & Konsult AB Rune Tigerstad AB S 38 Verksamhetsberättelse 2012 / Medlemsregister 2013 Saab AB Saab Automobile Parts AB Saab Dynamics AB Saab TransponderTech AB Saab Underwater Systems AB San Sac AB SAPA Heat Transfer AB Finspång Scandinavian Manufacturing SCAMA AB Väderstad Scopex Consulting AB Linghem SE Network AB SEB SEB Sectra AB Secure State AB Semcon Caran AB Senga Gruvan AB Sententia Rekrytering AB Shapeline AB Sharpen Information AB SHC Byggservice, AB Siemens Industrial Turbomachinery AB Finspång SinterCast AB Katrineholm SITT Scandinavia AB Torshälla Skandia Försäljning AB Skill Scandinavia AB Skogs- och finansförvaltningen Slottsvakten Fastigheter KB SMIL Sodexo Facilities Services AB Sogeti Sverige AB Sogeti Sverige AB Östersund Sonnebring Engineering & Trading AB Sonoco-Alcore AB Sparbanken Rekarne SPM Instrument AB Strängnäs SSAB EMEA AB Oxelösund Stafsjö Valves AB Stavsjö Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI Sterisol AB Vadstena Stiftsgården Vårdsnäs Brokind Stiga Sports AB Stjärnägg AB Stockholm Skavsta Flygplats AB Strategic Business Consulting Sweden AB Structor Miljöteknik AB Studiefrämjandet i Östergötland Studsvik AB (publ) Studsvik Nuclear AB Styra AB Stångåstaden, AB Sune Karlsson Management Consulting AB Sunstrip AB Finspång Supékort Sweden AB Sustainable Business Mälardalen Västerås Svenningsens Maskin AB Skänninge Svensk Brandservice AB Katrineholm Svensk Handel i Svensk Juristpartner AB Svenska Avantia AB Svenska Maskinskyltfabriken AB Sveriges Åkeriföretag ÖST Örebro Swecon Anläggningsmaskiner AB Swed Handling AB Swedaccess Business & Communications Swedbank Swedbank Swedbank Mjölby Swedbank Swedbank, Gotland Swedish Microwave AB Swedish Tissue AB Kisa Swestrap AB Swesystem i Ärla AB Ärla SymoTech AB Mjölby Verksamhetsberättelse 2012 / Medlemsregister

INVEST IN NORDIC CLEANTECH

INVEST IN NORDIC CLEANTECH INVEST IN NORDIC CLEANTECH Sedan 2009 En unik och oslagbar kanal i världen för att sälja och marknadsföra svensk miljöteknik utomlands och nationellt. F R O M S W E D E N A N D T H E N O R D I C S Bakgrund

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014 HANDELSKAMMAREN VÄRMLAND SERVICE AB ETT ÅR SOM RUSTAT FÖR FRAMTIDEN 2014 var ett bra år, sett till både verksamhet och resultat. De aktiviteter och förändringar

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se Venture Cup Det börjar alltid med en idé! Venture Cup är Sveriges ledande tävling för dig som vill utveckla din affärsidé till ett framgångsrikt affärskoncept och starta företag. Vi tar dig som tävlande

Läs mer

Välkommen till ett nytt SNAB-år!

Välkommen till ett nytt SNAB-år! Verksamhetsplan 2015 Välkommen till ett nytt SNAB-år! Med företagens bästa i fokus kommer 2015 präglas av tillväxt och business to business. Konkret innebär det fokus på aktiviteter som skapar möjligheter

Läs mer

Jan Lillieborg. Badhusvägen 11 165 72 Hässelby. Mob 0768 123441

Jan Lillieborg. Badhusvägen 11 165 72 Hässelby. Mob 0768 123441 Jan Lillieborg Badhusvägen 11 165 72 Hässelby Mob 0768 123441 @ adress jan.lillieborg@origoab.se (Origo Företagsutveckling AB) @ adress jan.lillieborg@telia.com PROFIL Jan Lillieborg, en senior ledare

Läs mer

Inledningsord. Innehåll

Inledningsord. Innehåll Positiv framtidstro för regionala affärer Verksamhetsberättelse 2011 / Medlemsregister 2012 Inledningsord Under 2011 fortsatte Östsvenska Handelskammaren det förändringsarbete som inleddes under 2010.

Läs mer

Så skapar du en framgångsrik ägarförändring i tuffare tider. Inbjudan till seminarium med. business matchmaking. En aktivitet inom Deloitte Access

Så skapar du en framgångsrik ägarförändring i tuffare tider. Inbjudan till seminarium med. business matchmaking. En aktivitet inom Deloitte Access Så skapar du en framgångsrik ägarförändring i tuffare tider En aktivitet inom Deloitte Access Inbjudan till seminarium med business matchmaking Ägarförändring är en komplicerad process i vanliga fall och

Läs mer

NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB. Effektiv och snabb service för näringslivet

NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB. Effektiv och snabb service för näringslivet NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB Effektiv och snabb service för näringslivet NULINK STÄRKER DITT FÖRETAG! 2007 ombildades Linköpings kommuns näringslivskontor till aktiebolaget NuLink, som betyder

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 HANDELSKAMMAREN VÄRMLAND SERVICE AB HANDELSKAMMARÅRET 2013 Handelskammaren Värmland är en regional och oberoende medlemsorganisation. Vi arbetar för att utveckla

Läs mer

CV för Birgitta Olofson, SteP Education AB

CV för Birgitta Olofson, SteP Education AB CV för Birgitta Olofson, SteP Education AB VAD kan jag? HUR delar jag med mig? VILKEN är Affärsnyttan? VARFÖR har mina kunder valt mig? www.stepeducation.se olofson@stepeducation.se 070 208 67 88 St Lars

Läs mer

ÄR DU PÅ PLATS när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS?

ÄR DU PÅ PLATS när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS? ÄR DU PÅ PLATS när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS? Utställarinformation 2016 LEDARSKAP i EKONOMI i HR 5 goda skäl till varför du bör vara på plats när de offentliga beslutsfattarna möts 1 En unik

Läs mer

Vi skapar möten som ger affärer

Vi skapar möten som ger affärer Vi skapar möten som ger affärer Vi brinner för att knyta samman företag och se affärerna gå i lås. Luleå ska vara en intressant plats för människor, etableringar och investeringar. Luleå Näringsliv bidrar

Läs mer

Vad är Communicare? snabbkurs i communicare

Vad är Communicare? snabbkurs i communicare Vad är Communicare? snabbkurs i communicare Communicare är en unik konferens där yrkesverksamma, forskare samt studenter inom kommunikationsbranschen samlas för att diskutera aktuella frågor. Konferensen

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Analys av näringslivet i Östergötland

Analys av näringslivet i Östergötland Analys av näringslivet i Östergötland Uppdatering med kompletta bokslut för 2011, version uppdaterad med alla ändringar från kommunstudierna April 2013 Håkan Wolgast Anna Löfmarck Simpler diagrammet Inköp

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Visita en del av en växande framtidsbransch

Visita en del av en växande framtidsbransch Bli medlem Visita en del av en växande framtidsbransch FÖR DIG SOM VERKAR INOM BESÖKSNÄRINGEN HAR Visita jobbat i över hundra år. Vi har sedan starten arbetat för branschens utveckling och för att våra

Läs mer

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Kreativitet Personlighet Mässor Konferens Event Uthyrning Lust Nyskapande När människor och idéer möts. Det är då det händer. Tankar utbyts, erfarenheter

Läs mer

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik East Sweden Business Solutions Effektiv logistik Välkommen till East Sweden, affärsmiljön med växtkraft! Rätt läge Vad har globala industriföretag som Siemens, Ericsson, Toyota, Saab och Väderstadverken

Läs mer

Entreprenörer som lyckats

Entreprenörer som lyckats Entreprenörer som lyckats ...har alla något gemensamt. Grant Thornton brinner för att hjälpa entreprenörer att utveckla sina bolag. Under årens lopp har vi samlat på oss en mängd erfarenheter om hur ett

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

Utställarinformation 2014. ÄR DU på plats när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS?

Utställarinformation 2014. ÄR DU på plats när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS? Utställarinformation 2014 ÄR DU på plats när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS? 5 goda skäl till varför du bör vara på plats när de offentliga beslutsfattarna möts 1 Kommunicera ditt budskap direkt

Läs mer

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa KVINNORS VÄXTKRAFT Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa Kalmar län behöver fler företagare och fler kvinnor som driver företag. Med fler kvinnor som företagare kommer fler affärsidéer fram och

Läs mer

BJUD IN TILL ETT MÖTE OCH BLI EN VÄRDEFULL AMBASSADÖR FÖR DIN STAD. [ eskilstunaconvention.se ]

BJUD IN TILL ETT MÖTE OCH BLI EN VÄRDEFULL AMBASSADÖR FÖR DIN STAD. [ eskilstunaconvention.se ] BJUD IN TILL ETT MÖTE OCH BLI EN VÄRDEFULL AMBASSADÖR FÖR DIN STAD [ eskilstunaconvention.se ] Att delta i nationella och internationella möten och kongresser är ofta berikande och utvecklande. Men har

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya initiativ Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk betydelse

Läs mer

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag.

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag. VD s ord 2011 var ett spännande år, mycket hände och fort gick det! Vi startade året starkt med bra inflöde av affärer och avslutade året med vårt bästa rörelseresultat sedan starten. Vår rekryteringsverksamhet

Läs mer

VÄRLDENS MÖJLIGHETER

VÄRLDENS MÖJLIGHETER VÄRLDENS MÖJLIGHETER Hjälp till små och medelstora företag med att utveckla möjligheterna och överkomma hindren på krångliga marknader En presentation av Exportrådet Vi gör det enklare för svenska företag

Läs mer

SÅ FÅR VI TURISMEN I SKÅNE ATT VÄXA! STRATEGISK PLAN FÖR TURISM- OCH BESÖKSNÄRINGEN I SKÅNE ÅR 2020

SÅ FÅR VI TURISMEN I SKÅNE ATT VÄXA! STRATEGISK PLAN FÖR TURISM- OCH BESÖKSNÄRINGEN I SKÅNE ÅR 2020 SÅ FÅR VI TURISMEN I SKÅNE ATT VÄXA! STRATEGISK PLAN FÖR TURISM- OCH BESÖKSNÄRINGEN I SKÅNE ÅR 2020 Under hösten 2011 inledde Tourism in Skåne ett omfattande arbete med att samla politiker och besöksnäring

Läs mer

Internationaliseringsguiden

Internationaliseringsguiden Utveckla ditt företag internationellt Internationaliseringsguiden Innehållsförteckning Internationell rådgivning och tjänster Business Sweden Business Region Göteborg/Enterprise Europe Network Connect

Läs mer

Ansökan om driftfinansiering 2016 och framåt

Ansökan om driftfinansiering 2016 och framåt Ansökan om driftfinansiering 2016 och framåt Bakgrund NOSP För att sätta framtiden för Norrköping Science Park måste man titta på vilka förutsättningar som finns i Norrköping och hur spelplanen ser ut.

Läs mer

RÅDGIVNING, UTBILDNING, UTVECKLINGSINSATSER OCH PROJEKT

RÅDGIVNING, UTBILDNING, UTVECKLINGSINSATSER OCH PROJEKT OM COOMPANION Vi finns på 25 orter i landet Har ca 130 medarbetare Omsätter drygt 100 milj kr Har ca 900 medlemmar Startar ca 600 ekonomiska föreningar per år Rådgiver ca 4 500 personer/år Informerar ca

Läs mer

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång!

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång! Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång! Nu startar vi Region Skånes fjärde affärsutvecklingsprogram för vård- och omsorgsföretag!

Läs mer

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 6 november drar vi igång!

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 6 november drar vi igång! Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 6 november drar vi igång! Nu startar vi Region Skånes fjärde affärsutvecklingsprogram för vård- och omsorgsföretag!

Läs mer

Beslutsförslag för verksamhet Demola East Sweden

Beslutsförslag för verksamhet Demola East Sweden Beslutsförslag för verksamhet Demola East Sweden 2015-08-18 1. Inledning Nu är det tre år sedan vi hade vårt första möte med Jan Westlund, Intellectual Property Officer Aeronautics, Saab. De beskrev, efter

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV GRUPPDISKUSSIONER

SAMMANSTÄLLNING AV GRUPPDISKUSSIONER SAMMANSTÄLLNING AV GRUPPDISKUSSIONER Flera frågor kring Nya Visit Dalarna diskuterades kring borden under Up to Date. Vad krävs av oss i Dalarna för att vi ska fördubbla omsättningen till 2020? Dalarna

Läs mer

DALARNAS BESÖKSNÄRING FRAMTIDS- SATSAR MED STARKARE SAMVERKAN

DALARNAS BESÖKSNÄRING FRAMTIDS- SATSAR MED STARKARE SAMVERKAN DALARNAS BESÖKSNÄRING FRAMTIDS- SATSAR MED STARKARE SAMVERKAN Den 14 oktober har Besöksnäringens Sverigeturné intagit Mora och träffar Dalarnas olika destinationsbolag, kommuner, Region Dalarna och andra

Läs mer

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Kurbits hjälper företagare att tjäna mer på det de brinner för. Våra affärsutvecklingsprogram är utvecklade och designade specifikt för företag inom

Läs mer

Fullmäktige. så fungerar det.

Fullmäktige. så fungerar det. Fullmäktige så fungerar det. Lokalt kundägt Länsförsäkringar Östgöta är ett lokalt kundägt bolag. Våra drygt 200 000 kunder är våra enda ägare. Det betyder att våra kunders och våra ägares intressen är

Läs mer

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola Utveckla ditt företag samarbeta med en student från Malmö högskola Foto: Leif Johansson Vad kan Malmö högskola erbjuda ditt företag? Att avsätta resurser för samarbete med högskolan kan vara en viktig

Läs mer

Varför FRAMTIDS- FÖRETAG?

Varför FRAMTIDS- FÖRETAG? Varför FRAMTIDS- FÖRETAG? För företag som vill öka synlighet och profilering och attrahera jobbsökande i fastighets- och samhällbyggnadssektorn. För jobbsökande som vill kunna jämföra samma slags tjänster

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan 2013 Länsturismen Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan för Turismfunktionen vid VKL 2013 Bakgrund Turismfunktionen har sedan 2006 arbetat på uppdrag av föreningens medlemmar i nära

Läs mer

John Lennings Stipendiefond - för dig som bor i Norrköping och arbetar inom det privata näringslivet.

John Lennings Stipendiefond - för dig som bor i Norrköping och arbetar inom det privata näringslivet. John Lennings Stipendiefond - för dig som bor i Norrköping och arbetar inom det privata näringslivet. Vill du utveckla dig själv och din kompetens för att kunna ta nya spännande steg i karriären? Då är

Läs mer

Fiskenytt Januari 2015 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB

Fiskenytt Januari 2015 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB www.smab.se Fiskenytt Januari 2015 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB Innehåll: Tankar från bryggan Affärsskolorna helt rätt i tidens kundförväntningar Reflektioner från Automotive World

Läs mer

Via Nordica 2008 session 7

Via Nordica 2008 session 7 Via Nordica 2008 session 7 Lisbeth Wester Informationschef Lunds Tekniska Högskola, LTH Lunds universitet 1 Åldersgruppen 19 åringar i Sverige 1990-2020 2 Den nya generationen studenter och medarbetare.

Läs mer

being connected to 450 Telecom companies? being connected to 575 BioTech companies in the largest cluster in the world?

being connected to 450 Telecom companies? being connected to 575 BioTech companies in the largest cluster in the world? What about being connected to 450 Telecom companies? being connected to 575 BioTech companies in the largest cluster in the world? How about being connected to 11 colleges and major research universities?

Läs mer

Finalister region Syd Entrepreneur Of The Year 2011. Malmö, 22 november

Finalister region Syd Entrepreneur Of The Year 2011. Malmö, 22 november Finalister region Syd Entrepreneur Of The Year 2011 Malmö, 22 november Finalist: Anders Bengtsson Aktiebolaget Stenströms Skjortfabrik Ort: Helsingborg Telefonnummer: 042-15 11 80 Organisationsnummer:

Läs mer

CV för Birgitta Olofson, SteP Education AB

CV för Birgitta Olofson, SteP Education AB CV för Birgitta Olofson, SteP Education AB VAD kan jag? HUR delar jag med mig? VILKEN är affärsnyttan? VARFÖR har mina kunder valt mig? www.stepeducation.se olofson@stepeducation.se 070 208 67 88 St Lars

Läs mer

Tillsammans får vi Gotland att växa

Tillsammans får vi Gotland att växa Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Tillsammans får vi Gotland att växa 2015 2015 2015 TILLVÄXT GOTLAND/VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 Tillväxt Gotlands roll är att skapa bättre

Läs mer

Kina möjligheternas marknad. Nätverksbyggande i affärerna med Kina. Elisabet Söderström, vd Sweden-China Trade Council

Kina möjligheternas marknad. Nätverksbyggande i affärerna med Kina. Elisabet Söderström, vd Sweden-China Trade Council Kina möjligheternas marknad. Nätverksbyggande i affärerna med Kina Elisabet Söderström, vd Sweden-China Trade Council Trafikbild i Peking februari -04 - det har blivit värre.. Utvecklingen går västerut

Läs mer

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning för att marknadsföra regionen och dess näringsliv på en internationell arena. 2010 deltar man i världsutställningen i Shanghai, Expo 2010.

Läs mer

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation ÖSTERGÖTLAND EN VÄRDESKAPANDE REGION 1. Uppdraget Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation 2. Arbetet 1. Inventera nuläget (vad är gjort hittills och varför, gällande strategier och

Läs mer

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef NYEMISSIONEN VISAR TYDLIGA RESULTAT VI SKAPAR STORT INTRESSE OCH FÖRTROENDE Nyemissionen tillförde cirka MSEK 1 996 Starkt stöd från aktieägare

Läs mer

Sammanställning från Demografiseminariet i Trysil 23-24 oktober 2013

Sammanställning från Demografiseminariet i Trysil 23-24 oktober 2013 Sammanställning från Demografiseminariet i Trysil 23-24 oktober 2013 1 Under seminariedagarna som arrangerades i Trysil, Norge, den 22-23 oktober av Gränskommittén Hedmark Dalarna var temat demografi.

Läs mer

skola och arbetsliv i samverkan

skola och arbetsliv i samverkan skola och arbetsliv i samverkan Transfer - skola och arbetsliv i samverkan Transfer är Sveriges största organisation för förmedling av föreläsare och förebilder från arbetslivet till skolan. Syftet är

Läs mer

Våra partnerorganisationer. #WelcomeTalent

Våra partnerorganisationer. #WelcomeTalent Våra partnerorganisationer Korta vägen Korta vägen är ett initiativ från arbetsförmedlingen och svenska universitet, där Stockholms Universitet är en av deras samarbetspartners. Syftet är att hjälpa utländska

Läs mer

Anförande av styrelsens ordförande Marcus Wallenberg vid Saabs bolagsstämma 2015

Anförande av styrelsens ordförande Marcus Wallenberg vid Saabs bolagsstämma 2015 Anförande av styrelsens ordförande Marcus Wallenberg vid Saabs bolagsstämma 2015 DET TALADE ORDET GÄLLER! Kära aktieägare, I egenskap av ordförande i styrelsen för Saab AB hälsar jag er alla varmt välkomna

Läs mer

När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2013, har du startat företag eller ej?

När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2013, har du startat företag eller ej? NKI 2013 NyföretagarCentrum Stockholm 605 respondenter När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2013, har du startat företag eller ej? Ja, jag startade företag EFTER

Läs mer

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Fråga 1: Varför sökte du till programmet? Vad hoppades du på och vad behövde du? Blev rekommenderad av turistbyrån.

Läs mer

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Från idéer Vår till framgångsrika värdegrund företag Glädje i arbetet Flexibla i tanke och handling Affärsmässiga i utförandet Vision

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa

Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa Anmälan t o m 31 oktober 2013 - är uppföljaren till det mycket uppskattade

Läs mer

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN TROLLHÄTTAN 2013 Innehåll Inledning... 3 Det här är Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna... 4 Konsulentens roll... 5 Verksamhetsidé...

Läs mer

Industriell plattform för leverantörer

Industriell plattform för leverantörer Industriell plattform för leverantörer Handlingsplan 2013-2015 Beslutad 2013-06-04 Bilagor: 1. Aktivitetsplan inkl. tidsplan och ansvarsfördelning 2. Budget 3. Riskanalys Bakgrund Handlingsplanen tar sin

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer.

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer. Vår verkstad Utvecklar människor och affärer. Västerås Science Park är en inspirerande och innovativ miljö och mötesplats för företag i tillväxt där människor, idéer, kunskap och kapital kan mötas och

Läs mer

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget.

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget. Boksammanfattning Ditt professionella rykte - Upptäck DIN främsta tillgång. av Per Frykman & Karin Sandin Företag över hela världen lägger ner enorma summor på att vårda och stärka sitt varumärke, rykte

Läs mer

Välkommen till SKNT:s årskonferens den 9-11 maj 2012

Välkommen till SKNT:s årskonferens den 9-11 maj 2012 Välkommen till SKNT:s årskonferens den 9-11 maj 2012 Camilla Lejon Bengt Westman Linda Wennerholm Leif Erlandsson Björn Nordén Colin Moon Klas Danerlöv Hans Stråberg Robert Wickman Troed Troedsson Annete

Läs mer

Är du intresserad av en bra affär?

Är du intresserad av en bra affär? Är du intresserad av en bra affär? IUC i Kalmar län erbjuder coachning inom strategiarbete för produktionsutveckling och affärsutveckling med fokus på produkter och marknader. Strategier för hållbar tillväxt

Läs mer

Förverkliga din företagardröm!

Förverkliga din företagardröm! Förverkliga din företagardröm! Dags att gå vidare med din idé! Du får hjälp med att starta eller utveckla ditt företag. Välkommen med din ansökan senast 19 maj. www.kickstart2011.se Västerås Science Park

Läs mer

BÖCKER INSPIRATION. www.universeimagine.com

BÖCKER INSPIRATION. www.universeimagine.com BÖCKER INSPIRATION Vår vision är att inspirera minst en miljon människor till att förverkliga sina drömmar och må bra under tiden. Är du en av dem? Personligt entreprenörskap handlar om kraften och förmågan

Läs mer

Partner i Livsmedelsakademin

Partner i Livsmedelsakademin Partner i Livsmedelsakademin 2 Detta ingår i partnerskapet Livsmedelsakademin har under de senaste tjugo åren skapat förutsättningar för innovation och entreprenörskap inom mat, dryck och måltid. Vi är

Läs mer

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Utan frågor & svar stannar världen OM BISNODE Det finns små och stora frågor inom alla företag, organisationer och verksamheter. Frågor som kräver uppmärksamhet

Läs mer

MANAGEMENTPROGRAM FÖR SHR SÖDRAS MEDLEMSFÖRETAG

MANAGEMENTPROGRAM FÖR SHR SÖDRAS MEDLEMSFÖRETAG SHR Södra och Fernia Consulting AB MANAGEMENTPROGRAM FÖR SHR SÖDRAS MEDLEMSFÖRETAG PROGRAMBESKRIVNING Program 2010/11 Bakgrund/Syfte Södra Sverige blir alltmer konkurrensutsatt, men är också ett tillväxtområde

Läs mer

Inledningsord. Innehåll. Johanna Palmér, Vice VD/Informationschef Östsvenska Handelskammaren

Inledningsord. Innehåll. Johanna Palmér, Vice VD/Informationschef Östsvenska Handelskammaren En handelskammare i förändring Verksamhetsberättelse 2010 / Medlemsregister 2011 Inledningsord Du håller Östsvenska Handelskammarens verksamhetsberättelse för 2010 i din hand. Liksom rubriken på omslaget

Läs mer

Mentorskapsprogram 2013/2014. i samarbete med

Mentorskapsprogram 2013/2014. i samarbete med Mentorskapsprogram 2013/2014 i samarbete med REDIRE - att återvända och avkastning Mentor - handledare och förebild med uppdrag att vägleda en yngre person i dennes personliga och professionella utveckling

Läs mer

ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR

ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR VÄLKOMNA TILL DET ROLIGASTE VI VET! Vi jobbar i en fantastiskt rolig och spännande bransch och vi kan varje år räkna in många nya medlemmar. Restauranger och

Läs mer

Institutionen för Psykologi Psykologprogrammet EN FOKUSGRUPPSSTUDIE OM MENTORSKAP OCH NÄTVERKSFORM

Institutionen för Psykologi Psykologprogrammet EN FOKUSGRUPPSSTUDIE OM MENTORSKAP OCH NÄTVERKSFORM Institutionen för Psykologi Psykologprogrammet FOKUS NÄTVERK EN FOKUSGRUPPSSTUDIE OM MENTORSKAP OCH NÄTVERKSFORM M A R I E E R L A N D S S O N, F R I D A T I V E R M A N & M A T T I A S T R A N B E R G

Läs mer

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola Utveckla ditt företag samarbeta med en student från Malmö högskola Varför samverkar Malmö högskola? Partnerskap och samarbete är viktigt för Malmö högskola. Genom samverkan med andra aktörer vill vi på

Läs mer

Omöjligt. 19-22 nov. Det entreprenöriella universitetet presenterar stolt Entreprenörskapsveckan

Omöjligt. 19-22 nov. Det entreprenöriella universitetet presenterar stolt Entreprenörskapsveckan Omöjligt Det entreprenöriella universitetet presenterar stolt Entreprenörskapsveckan 19-22 nov Entreprenörskapsveckan är en del av Global Entrepreneurship Week. tisdag 19 nov Invigning och Open innovation

Läs mer

Fullmäktige - så fungerar det.

Fullmäktige - så fungerar det. Fullmäktige - så fungerar det. Lokalt kundägt Länsförsäkringar Östgöta är ett lokalt kundägt bolag. Våra drygt 200 000 kunder är våra enda ägare. Det betyder att våra kunders och våra ägares intressen

Läs mer

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region Internationalisering Globaliseringen Ökat informationsutbyte och minskade hinder för migration, investeringar och handel har påverkat den ekonomiska utvecklingen i världen. Globaliseringen har dessutom

Läs mer

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017 Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Antagen av kommunstyrelsen 24 mars 2014 2/5 Innehållsförteckning Målbild 2017... 3 Kvantitativa övergripande

Läs mer

Från idéer till framgångsrika företag. Affärsutvecklingscheckar i Skåne

Från idéer till framgångsrika företag. Affärsutvecklingscheckar i Skåne Affärsutvecklingscheckar i Skåne Almis vision Almis vision är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas. Målet är att fler innovativa idéer kommersialiseras framgångsrikt,

Läs mer

Turismfunktionen vid VKL

Turismfunktionen vid VKL Välkommen! Välkommen till en kunskaps- och inspirationsdag om hur besöksnäringen kan utvecklas från traditionell torghandel till en modern och vinstdrivande industri. Vad är det som gör skillnaden mellan

Läs mer

Grön IT-lots förstudie

Grön IT-lots förstudie Grön IT-lots förstudie Foto G Almesåker Gunilla Almesåker Christer Svensson 10-11-20 Page 1 Projektdeltagare Professor Sture Hägglund, IDA, LiU, adm. ansvarig Civ. ing. Gunilla Almesåker, projektledare

Läs mer

Kalmar 2009-05-27. Invest in Sweden Agency (ISA) Lennart Witzell. www.isa.se

Kalmar 2009-05-27. Invest in Sweden Agency (ISA) Lennart Witzell. www.isa.se Kalmar 2009-05-27 Invest in Sweden Agency (ISA) Lennart Witzell www.isa.se UTLÄNDSKA DIREKTINVESTERINGAR Därför är utländska investeringar viktiga Utländska investeringar har en ökande betydelse för tillväxt

Läs mer

Konsekvenser för näringslivet när det byggs mycket i städerna

Konsekvenser för näringslivet när det byggs mycket i städerna Konsekvenser för näringslivet när det byggs mycket i städerna PULS-RAPPORT #1-2017 SAMMANFATTNING Förutsebarhet, tydlighet och undanröjande av hinder när det byggs i städerna När det byggs mycket i städerna

Läs mer

Vi är den kreativa mötesplatsen för idéer och innovativa företag som vill växa.

Vi är den kreativa mötesplatsen för idéer och innovativa företag som vill växa. Kapital Vi har direkta kontakter till olika finansiärer. Med våra samarbetspartners, exempelvis ALMI Företagspartner och Regionförbundet, kan du diskutera bidrag till din tjänst eller produkt. Kontor I

Läs mer

Krinova - Sveriges enda inkubator och science park med mat som profilområde

Krinova - Sveriges enda inkubator och science park med mat som profilområde Krinova - Sveriges enda inkubator och science park med mat som profilområde TransforMAT startpunkten för Krinova MAT Smakplats Skåne/Smakstart och fortsättningen TransforMAT har sedan 2007 varit projekt

Läs mer

Medfinansiering till YHM 2015, kompetensutveckling

Medfinansiering till YHM 2015, kompetensutveckling TJÄNSTEUTLÅTANDE Dnr KS/2015:126-141 Näringslivskontoret 2015-02-27 1/2 KS 14:1 Handläggare Gunilla Malm Tel. 0722-269 125 Kommunstyrelsen Medfinansiering till YHM 2015, kompetensutveckling Förslag till

Läs mer

Offentliga Sektorns Managementprogram

Offentliga Sektorns Managementprogram Offentliga Sektorns Managementprogram OFFENTLIGA SEKTORNS MANAGEMENTPROGRAM Utveckling för dig som är högre chef inom offentlig sektor Som högre chef i den offentliga sektorn lever du i en spännande och

Läs mer

2 världar, tusen möjligheter

2 världar, tusen möjligheter 2 världar, tusen möjligheter Presentation powered by DIERESIS www.dieresis.es K ammaren En plattform för nätverkande och affärsförbindelser Skapad av svenska multinationella företag Mer än 240 medlemmar:

Läs mer

Hur kan samarbetet med NÄRINGSLIVET användas som medel för lokal demokratiutveckling?

Hur kan samarbetet med NÄRINGSLIVET användas som medel för lokal demokratiutveckling? Vilka luckor har kommuner som NÄRINGSLIVET kan fylla? Nätverkande mötesplatser med både näringsliv och partners Kommunen har ingen produktionskapacitet till skillnad från företagen Att få till verkstad

Läs mer

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan Invest in Skåne AB 2015 Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan 2015 för Invest in Skåne AB, 1. Verksamhetsidé Våra aktiviteter skall göra skillnad för att utveckla internationaliseringen av

Läs mer