Reserapport studieresa till Uganda maj och uppföljningsresa till Zambia maj

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Reserapport studieresa till Uganda 13 15 maj och uppföljningsresa till Zambia 16 17 maj"

Transkript

1 Reserapport studieresa till Uganda maj och uppföljningsresa till Zambia maj Swecare i Uganda Efter att ha genomfört en lyckad delegationsresa till Zambia i våras har det uppstått en ökad efterfrågan bland Swecares medlemmar på aktiviteter gentemot tillväxtländer i Afrika söder om Sahara. Föregående vecka besökte Swecare Uganda och Zambia. I det här blogginlägget kan du läsa om vårt besök i Kampala, Uganda. Tillsammans med Sveriges ambassad i Uganda genomförde vi en studieresa till Ugandas huvudstad Kampala för att undersöka hälso och sjukvården i landet och potentialen för våra svenska företag. Besöket är en del i förberedelserna för en delegationsresa till Uganda och Zambia november Kampala, Uganda Uganda är en stat i Östafrika med ca 34 miljoner invånare och med gränser mot Kenya, Tanzania, Rwanda, Demokratiska Republiken Kongo och Sydsudan. Ugandas ekonomi har under det senaste årtiondet visat mycket höga tillväxttal på 7 9 procent. Uganda har nyligen

2 hittat olja och naturgas i västra delen av landet vilket väntas ge stora inkomster under flera decennier. Uganda är ett land med stora utmaningar vad gäller att förse sin befolkning med sjukvård. Traditionellt har sjukdomsbördan bestått av smittsamma sjukdomar såsom HIV/AIDS, TB, Malaria och diarré sjukdomar. Uganda nämns ofta som framgångsrikt vad gäller kampen mot HIV och man lyckades under många år få ner andelen smittade i befolkningen, en viss ökning har dock skett senare tid. Livsstilsrelaterade sjukdomar ökar alltmer och framförallt cancer, högt blodtryck, hjärtkärlsjukdomar och njurproblem ökar kraftigt i och med en livsstil som börjar likna den i västvärlden. På grund av den tidigare dominansen och fokusen på att behandla smittsamma sjukdomar och framförallt HIV/ AIDS saknar landet beredskap inom dessa områden. Det finns därför ett stort behov av utrustning och kunskap inom dessa områden och svenska företag borde ha goda förutsättningar för affärer. Inom offentlig sektor arbetar man med att bygga ut cancervården och även inom den privata sektorn finns ambitiösa planer på att bygga cancercenter. Möte på Ministry of Health tillsammans med ambassadör Urban Andersson

3 Mulago National Referral Hospital i Kampala är Ugandas största sjukhus Mulago National Referral Hospital, Kampala Swecare tillsammans med ambassaden har haft möten på Ugandas hälsoministerium. Det finns en medvetenhet hos regering om att stora satsningar behövs för att utveckla sjukvården och man kommer framöver att fokusera på att uppgradera nuvarande sjukhus och kliniker. Uganda behöver även fortsatt fokusera på mödra och barnhälsa (landet är långt ifrån att uppnå milleniemålen). Den offentliga sjukvården ska vara helt gratis, inga patientavgifter, men i praktiken fungerar inte detta. En nationell hälsoförsäkring diskuteras.

4 Regeringen är medveten om att man med de medel som finns till hands inte kan tillfredsställa befolkningens behov av kvalitativ hälso och sjukvård på egen hand, utan att samarbete med den privata sektorn. Till exempel har en policy om PPP antagits nyligen. Stora belopp av hälsoutgifterna går till att köpa vård utomlands för den politiska eliten och dess anhöriga. Det finns en relativt stor medvetenhet om detta på hälsoministeriet och en vilja att minska detta, för att istället bygga kapacitet och förtroende för den inhemska sjukvården. Satsningar på ett cancerinstitut och ett hjärtinstitut är tecken på detta. International Hospital Kampala är Ugandas största privata sjukhus. De har stora expansionsplaner Uganda har en stor privat sektor inom hälso och sjukvård (43%) och den växer ständigt med nya kliniker och sjukhus runt om i landet. Många av de redan etablerade har stora expansionsplaner, inte minst finns en vilja att starta center för diagnostik och cancervård. En stor del av expansionen inom den privata sektorn drivs av den ökade medelklassens efterfrågan på bättre vård och allt fler sjukvårdsförsäkringar för de som är anställda inom den formella sektorn. Privata sektorn består av for profit och not for profit aktörer, de senare är ofta faith based organizations. Sammanfattningsvis hade vi ett mycket givande besök i Uganda och vi träffade många viktiga aktörer som kunde berätta om behoven och utmaningarna i landet. Swecare ser en stor potential för svenska hälso och sjukvårdsföretag i Uganda och framförallt inom den privata sektorn. Om ni är intresserade av att veta mer om Swecares arbete mot Uganda och den kommande delegationsresan till Uganda och Zambia får ni gärna höra av er till oss.

5 Åter i Zambia Efter en mycket tidig avfärd från Kampala tog vi flyget till Lusaka, Zambia. Vårt första möte var med Ministry for Community Development and Mother and Child Health (MCDMCH). Ministeriet ansvarar sedan årsskiftet för primärvården och förebyggande vård i Zambia, upp till nivån distriktssjukhus. Syftet med att lägga över primärvården på detta ministerium är att ha ett integrerat synsätt på grundläggande hälsa, social välfärd och lokal utveckling. Fokus ligger både på smittsamma sjukdomar som malaria, hiv/aids och andra sexuellt överförda sjukdomar och livsstilsrelaterade sjukdomar, t.ex. som hjärt kärl, högt blodtryck, cancer, diabetes. Andra områden är vissa tropiska sjukdomar, dental hälsa och palliativ vård. Familjeplanering och reproduktiv hälsa är ett annat område. Särskilda fokusgrupper är barn, kvinnor i barnfödande ålder och handikappade. Genom sina environmental health workers satsar man även på utbildning inom t ex vatten, hygien och sanitet. Även om vatten och sanitet inte är ministeriets ansvarsområde är de trots allt at the other end, dvs. de sjukdomsfall som orsakas. I dagsläget är MCDMCH alltså ansvarigt för att leverera hälso och sjukvård upp till distriktsnivå. Övervakning och kontroll av sjukdomar på dessa lägre nivåer ingår också. Med tiden kommer utvecklingen och planeringen av infrastrukturen att tas över av MCDMCH. Vissa uppköp ligger under redan under ministeriet. Vi upplevde att representanterna från ministeriet blev intresserade av de resultat från delegationsresan i februari som vi presenterade, liksom av de företag/produkter som nämndes. Under senare möten fick vi bilden av att ministeriet ännu inte funnit sig i sin nya roll, vilket ju inte är så underligt, och att man därför är villig att prova lite nya grepp. Samtidigt nämndes att planering och management inte heller är väl utvecklat, och att ministeriet kanske behöver stöd för att utveckla dessa funktioner, kanske genom en konsult. Vilken finansiering det finns för olika satsningar är dock oklart. Eftermiddagens andra möte var med ambassaden, där tyvärr för vår del större delen av Sida personalen var på fältbesök. Vi hade i alla fall ett möte där vi pratade om resultaten av delegationsresan i februari och en del om den planerade uppföljningsdelegationen som planeras till november. Ambassaden är nöjd med att ha båda dessa delegationer på ett och samma år, eftersom det ger en bra plattform att bygga vidare på. Vi ser fram emot fortsatt samarbete! Dr Chilengwe träffade vi under delegationsresan i februari. Då var han Acting Permanent Secretary på MoH. Han har nu återgått till sin vanliga position, som Director for Mobile and Emergency Health Services. Vid detta möte träffade vi också hans deputy directors, och talade bl a om mobila tjänster och outreach. Zambia har idag 9 mobila sjukhus, relativt väl fördelade över landet. De kan erbjuda sjukvård på nivå av ett general hospital eller något högre. Inriktningarna är bl a oftalmologi, pediatrik, gynekologi, mödra och barnhälsovård och förlossningar inkl. kejsarsnitt. Personalen består av extra förstärkningar från sjukhus i området, och går i princip på ett roterande schema. Det finns planer på att bygga ca 650 nya kliniker/health posts, och här för man nu diskussioner med ett antal aktörer. Finansiering verkar finnas genom Zambias Eurobond pengar. Man har genomfört ett anbud för en standardiserad design av mindre hälsokliniker, men anbudsförfarandet har överklagats och därmed avbrutits. I framtiden kommer fler kliniker behövas, och även uppgradering av befintliga strukturer. Det kan alltså finnas möjligheter till samarbeten inom dessa områden.

6 Ett annat samtalsämne var screening av livmoderhalscancer och behandling, och behovet av mer information. Det har gjorts flera studier, men viss information saknas fortfarande, t ex hur stor del av den kvinnliga befolkningen nås av screening. Inom infektionskontroll skulle ett paket med utbildning i hygien och mätning av infektioner vara mycket välkommet. Man skulle t ex kunna skapa kliniska excellence units. Vid behandling av ryggradstuberkulos finns ett särskilt stort behov av att minimera infektioner vid t ex sättande av kateter. Vi talade också om de förslag på en mobilapp för sjukvårdsinformation och för läkarutbyte som nu diskuteras mellan Sverige och Zambia. Vi mötte också Dick Jonsson och Boniface Fundafunda, som är Sida finansierade långtidsrådgivare till universitetet resp. hälsoministeriet. Adam Lagerstedt på ambassadens regionala hiv/aids team, Gustaf Engstrand, konsulten som skrev vår Zambia rapport och Mulenga Muleba på Crown Agents var också med. Vi pratade bl a om den kommande nationella hälsoförsäkringen, som enligt planen ska börjat i år med offentligt anställda, och sedan omfatta även privat anställda. Hur informellt anställda ska inkluderas och när det kan ske är ännu oklart. Officiellt sett ska dessa inkluderas, men det är nog tveksamt om en jämlik tillgång till sjukvård är ett faktiskt mål i praktiken. Vad gäller ökad effektivitet i vården behövs bättre planering och resursallokering, något som skulle gynnas av kapacitetsuppbyggnad i landet. Det finns en arbetsgrupp för health service delivery som fungerar bra, och det börjar röra på sig. På frågan vilka tre saker som är bra med det zambiska sjukvårdssystemet blev svaret att HR situationen trots allt inte är så dålig. Utbildningen är bra, och man försöker öka antalet utexaminerade läkare och sjuksköterskor. Den nationella hälsostrategin är inte så bra, men man har i alla fall gjort den, man har omvärldsbevakning och det rör på sig i rätt riktning. Det finns en medvetenhet om att kvaliteten i sjukvården behöver höjas. Tillgången till läkemedel har också förbättras, men är fortfarande inte tillräcklig, ffa på distriktsnivå. Ökad kapacitet inom ledning och styrning behövs för att öka effektiviteten. Lusaka Trust Hospital På vårt program fanns också möten med sjukhus med. Först ut var Lusaka Trust Hospital, ett välvårdat sjukhus som ägs av en stiftelse. Sjukhuset direktör, Margaret Siwale, är också

7 ordförande i Private Hospital Association. Sjukhuset började som en mindre klinik för (cheferna) till det statliga gruvbolaget. När bolaget privatiserades gjordes sjukhuset om till en stiftelse ägd av staten. När man 2006 ville expandera kom Madison Insurance in som delägare, för att bygga och utrusta. Man ser dock reda att infrastrukturen inte är tillräcklig. Man behöver fler undersökningsrum, fler bäddar och mer utrustning, t ex ICU utrustning, en del labbutrustning, en till CT scan och en MRI apparat. För att klara en sådan expansion och uppgradering finns nu planer på att ändra ägandeformen. Madison vill fokusera på annat, och man letar därför en ny partner, gärna en utländsk aktör. Vissa kontakter har tagits, och en lokal arkitekt har varit involverad. Man har ännu inte tagit fram någon masterplan, det kommer att göras när man löst finansieringen. På så sätt skulle sjukhuset kunna bli ett typexempel på en PPP. Vi fick också en rundtur på sjukhuset, de allmänna och privata avdelningarna, samt laboratoriet. Labbet är litet, men har relativt stor kapacitet. De gör t ex klinisk kemi, endokrinologi, hematologi, immunologi och grundläggande mikrobiologi. De betjänar även andra sjukhus och kliniker, liksom man ibland själva skickar bort en del prover, om man inte uppnår kritisk massa för att köra ett visst test. Laboratoriet, Lusaka Trust Hospital Fairview Hospital är ett nytt, helprivat sjukhus mitt i Lusaka, och vi träffade ordföranden Andronikos Antonopoulos. Man hade initialt ambitiösa planer, med flera utländska specialister anställda. Det blev dock kostsamt, och man har nu övergivit en del av dessa planer. T ex har man inte längre någon dialysenhet, bl a då man hade problem med den vattenreningen som krävs. Ledningen har också övergivit planerna på att specialisera sig inom cancerbehandling. Däremot kvarstår planerna på ett hjärt center kopplat till Fairview, där man tänker sig att en junior kardiolog för diagnos och enklare behandlingar, men flyga in en erfaren kardiolog för planerade operationer. Samarbete med Apollo Hospital i Indien är på gång, vilket vi också fick bekräftat dagen efter vårt möte. En tidningsannons erbjöd tidsbokning på Fairview hos superspecialists från Apollo inom kardiologi, neurokirurgi och onkologi under några dagar i kommande vecka. Det finns intresse av att utveckla detta arbetssätt, t ex genom att använda pensionerade läkare från exempelvis Sverige, som kan komma och arbeta i Zambia under kortare eller längre perioder. Ordföranden nämnde också

8 att ett medtek företag som har back up services och underhåll på plats lokalt, i Zambia, is going to make it. Han menade att förutsättningarna för att man ska få merparten av affärerna från både offentlig och privat sektor då är mycket god. I dagsläget kan installation, kalibrering, service och underhåll vara extremt dyrt, samtidigt som utrustningen också säljs till höga priser. Vårt sista sjukhusbesök var på det offentliga Cancer Diseases Hopsital (CDH), där vi mötte direktören Dr Lishimpi. De håller på att expandera med 200 bäddar, och hoppas därmed att minska behovet av att skicka inhemska patienter utomlands, och även attrahera utländska patienter. När den är klar är en förhoppning av utveckla en privat transplantationsavdelning, inom det statliga sjukhuset, och där staten kan betala full cost för remitterade patienter. För att nå utländska kunder, skulle de behöva en partner som kan marknadsföra CDH i omkringliggande länder. Längre fram skulle ett kombinerat cancer och hjärtcentrum vara önskvärt det finns nu en akut avsaknad av hjärtkirurgiska lösningar. Ett sådant centrum skulle kunna vara ett PPP, och också serva omkringliggande länder. De uppgraderar nu också sitt laboratorium, och vill maximera kapacitetsutnyttjandet. Det innebär att de behöver en partner som kan samla in prover från privata och offentliga kliniker, och köra ut resultat, även kanske förflytta patienter till datortomografi och MR röntgen. Enligt Dr Lishimpi drivs datortomografi och MR röntgenenheterna på en halvstatlig bas, och han konstaterade att de statliga medlen inte är tillräcklig. Landet måste hitta innovativa sätt att ge högkvalitativ vård, t ex genom PPP. Ett problem är dock att man ännu inte genomfört något större PPP. När man väl försöker, måste det bli framgångsrikt, annars riskerar man ingen kommer bli intresserad av PPPs mer. Dr Lishimpi välkomnar ett samarbete för att utveckla ett PPPkoncept tillsammans, gärna inom en snar framtid.

9 Cancer Diseases Hospital CDH är också intresserade av forsknings och utbildningssamarbete. En studie om livmodershalscancer diskuterades, och Dr Lishimpi hade stora planer, även om man kanske måste börja med en mindre studie, t ex genom att låta en masterstudent genomföra den. Man har redan samarbeten med andra universitet, t ex i USA, men är alltid intresserade av mer utbyten och samarbeten. Intressanta områden är bl a avancerad strålningsbehandling, benmärgstransplantationer (vilka inte alls görs i södra Afrika, trots en stor efterfrågan pga många sickelcellanemi och onkologipatienter). Så var det dags att packa väskan igen för resan hem till Sverige. Sammanfattningsvis var uppföljningsbesöket i Zambia mycket positivt. Vi kände att folk uppskattade att vi kom tillbaka ett tecken på att vi verkligen vill utveckla och fördjupa samarbetet. Vi presenterade vad vi på den svenska sidan har arbetat med sedan i februari. Flera mer eller mindre konkreta möjligheter till samarbeten togs också upp från den zambiska sidan. En del har nämnts i denna reserapport. Om någon av dessa verkar intressant, eller om ni har andra idéer på samarbete och affärer, kontakta oss så berättar vi mer eller sätter er i kontakt med rätt person.

Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn

Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn Swecare Foundation 2013-05-31 0 Innehåll Inledning... 2 Bakgrund... 3 Uppdrag och Syfte... 4 Metod... 5 Definitioner

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer

Nedladdningsversionen 1. Karl-Henrik Pettersson SÅ SKULLE DET KUNNA BLI. Visionen av ett effektivare, rättvisare och vitalare svenskt vårdsystem

Nedladdningsversionen 1. Karl-Henrik Pettersson SÅ SKULLE DET KUNNA BLI. Visionen av ett effektivare, rättvisare och vitalare svenskt vårdsystem Nedladdningsversionen 1 Karl-Henrik Pettersson SÅ SKULLE DET KUNNA BLI Visionen av ett effektivare, rättvisare och vitalare svenskt vårdsystem Pappersbokens baksidestext: Så skulle det kunna bli är en

Läs mer

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Rapporten är skriven av Emelie Rydberg, projektledare för De Offentliga Arbetsgivarnas

Läs mer

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Helen Uliczka Agneta Halvarsson APeL FoU Juni 2010 Innehåll Bakgrund... 3 Utvärderingens syfte och metod... 3 Om rapporten... 4 Resultat från webbenkäterna...

Läs mer

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet Kundundersökning av köpare av vidareutbildning från Göteborgs Universitet Kvalitet, lyhördhet, flexibilitet, professionalism HHGS HandelsConsultingAB Erik Persson Christine Wettlegren Patrik Hansson Helena

Läs mer

innovationer för hållbar vård och omsorg

innovationer för hållbar vård och omsorg Vinnova Rapport VR 2009:21 innovationer för hållbar vård och omsorg värdeskapande vård- och omsorgsprocesser utifrån patientens behov Sune Andreasson & Monica Winge Titel: Innovationer för hållbar vård

Läs mer

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillvaxtverket.se/publikationer.

Läs mer

Diabetes i Zambia/ Diabetes in Zambia

Diabetes i Zambia/ Diabetes in Zambia Diabetes i Zambia/ Diabetes in Zambia Författare: Olivia Magnusson Handledare: Kerstin Heimer Sundström ht/vt 2013-2014 Kungsholmens Gymnasium Abstract This report addresses the increasing problem with

Läs mer

Verksamhetsberättelse & årsredovisning 2011. Svenska Afghanistankommittén. www.sak.se. Svenska Afghanistankommittén

Verksamhetsberättelse & årsredovisning 2011. Svenska Afghanistankommittén. www.sak.se. Svenska Afghanistankommittén Svenska Afghanistankommittén Verksamhetsberättelse & årsredovisning 2011 www.sak.se 1 Innehåll Ordföranden har ordet Afghanistan 2011 Så arbetar SAK Utbildning Hälsa Rehabilitering Landsbygdsutveckling

Läs mer

Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science

Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science Innehåll 1. Sammanfattning 3 2. Uppdraget 5 3. Vad är Life Science-sektorn? 6 4. Om företagen 7 5. Demografisk utveckling 9 6. Hur har vi utfört uppdraget

Läs mer

Cancervård i Sverige 80 CANCERFONDSRAPPORTEN 2013 CANCERFONDSRAPPORTEN 2013 81

Cancervård i Sverige 80 CANCERFONDSRAPPORTEN 2013 CANCERFONDSRAPPORTEN 2013 81 Cancervård i Sverige Svensk cancervård håller världsklass. Men cancervården är splittrad, fortfarande finns skillnader mellan olika regioner och mellan patienter med olika socioekonomisk status. Den nationella

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB

SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland Av Dotank AB 2012 Inledning Nedan följer en sammanställning över fem grupper med företagare som diskuterat stöd för entreprenörskap

Läs mer

ETT ÅR MED UTÖKAD RÄTT TILL VÅRD FÖR PAPPERSLÖSA I TEORIN

ETT ÅR MED UTÖKAD RÄTT TILL VÅRD FÖR PAPPERSLÖSA I TEORIN ETT ÅR MED UTÖKAD RÄTT TILL VÅRD FÖR PAPPERSLÖSA I TEORIN Läkare i Världen 2014-06-30 0 SAMMANFATTNING Från den första juli 2013 gäller en ny lag som ger papperslösa utökad rätt till vård. Det har gått

Läs mer

Den sociala premien - en ny form av bistånd eller början till ett bättre liv?

Den sociala premien - en ny form av bistånd eller början till ett bättre liv? Röda korsets folkhögskola Rättvis handel Januari december 2007 Den sociala premien - en ny form av bistånd eller början till ett bättre liv? Slutrapport Premie Väst Ansvarig grupp: Erika Charpentier, Johanna

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Välfärdsutvecklingsrådets andra delrapport till regeringen

Välfärdsutvecklingsrådets andra delrapport till regeringen 1 Välfärdsutvecklingsrådet 2012-04-24 Välfärdsutvecklingsrådets andra delrapport till regeringen Innehåll Förord... 2 Inledning... 3 Sammanfattning... 5 Ersättningssystem Analys och förslag... 8 Samverkansfrågor

Läs mer

Uppföljning av Region Skånes mediesamverkansmodell Intervjustudie hösten 2013

Uppföljning av Region Skånes mediesamverkansmodell Intervjustudie hösten 2013 Uppföljning av Region Skånes mediesamverkansmodell Intervjustudie hösten 2013 Studien är genomförd av Eiler Jansson på uppdrag av Kultur Skåne. Halmstad 2014-04-04 Innehåll: Bakgrund och genomförande 3

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

Bra sjukvård kan bli bättre

Bra sjukvård kan bli bättre Bra sjukvård kan bli bättre 1 En sammanfattning baserad på Närsjukvårdsutredningens rapport Framtidens hälso- och sjukvård i Norrbotten hot, möjligheter och vägval inför år 2020 2 Att möta framtiden Du

Läs mer

Valfrihetens LOV. En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna.

Valfrihetens LOV. En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna. Valfrihetens LOV En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna. Ingrid Hjalmarson Sven Erik Wånell Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

Hur kan privata och offentliga arbetsgivare samarbeta för fler hållbara resor? Lärdomar från 10 års samarbete om hållbara resvanor i Mölndal.

Hur kan privata och offentliga arbetsgivare samarbeta för fler hållbara resor? Lärdomar från 10 års samarbete om hållbara resvanor i Mölndal. Hur kan privata och offentliga arbetsgivare samarbeta för fler hållbara resor? Lärdomar från 10 års samarbete om hållbara resvanor i Mölndal. BILD 2015-01-16 Uppdrag: 257482, Utvärderingsstudie Livsstilar

Läs mer

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Rapport 2014:11 Vården ur patienternas perspektiv jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Resultat från The Commonwealth Fund 2014 International Health Policy Survey Citera gärna ur Vårdanalys rapporter,

Läs mer

Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 2. Välfärdstjänsterna idag och det offentliga åtagandet

Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 2. Välfärdstjänsterna idag och det offentliga åtagandet Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 2 Välfärdstjänsterna idag och det offentliga åtagandet INNEHÅLLsförteckning Förord Inledning Offentliga välfärdstjänster och privata alternativ

Läs mer

R 2008:01. Mer vård för pengarna genom organisatoriska innovationer

R 2008:01. Mer vård för pengarna genom organisatoriska innovationer R 2008:01 Mer vård för pengarna genom organisatoriska innovationer Mer vård för pengarna genom organisatoriska innovationer R 2008:01 Utgivare: Nutek Tryck: AB Danagårds Grafiska Tryckt i 500 ex i januari

Läs mer

Förkortningar i texten IMF= Internationella valutafonden VB: Världsbanken IE: Informell ekonomi

Förkortningar i texten IMF= Internationella valutafonden VB: Världsbanken IE: Informell ekonomi Seminarium om fackliga strategier gentemot den informella ekonomin ur ett globalt perspektiv 20 oktober 2004, Stockholm, Norra Latin konferenscenter, musiksalen, 9-16. Förkortningar i texten IMF= Internationella

Läs mer

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Alla kan inte göra allt men alla kan göra något Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Sveriges Kommuner och Landsting 2008 Formgivning forsbergvonessen Tryckeri Cicero Rapporter

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

Sammanfattning. Nyckelord: hemtjänst, äldreomsorg, kundval, checksystem, Nacka, alternativa driftformer, konkurrensutsättning

Sammanfattning. Nyckelord: hemtjänst, äldreomsorg, kundval, checksystem, Nacka, alternativa driftformer, konkurrensutsättning Sammanfattning År 1992 var Nacka kommun först i landet med att införa ett kundvalssystem inom hemtjänsten. Det innebar att kunderna själva fick välja om de ville ha hemtjänsten utförd av den kommunala

Läs mer

Barnfondens faddertidning nummer 1 2014. Följ med till Kambodja. Mama kit populär gåva. Filippinerna efter Haiyan. PostkodLotteriet stödjer utbildning

Barnfondens faddertidning nummer 1 2014. Följ med till Kambodja. Mama kit populär gåva. Filippinerna efter Haiyan. PostkodLotteriet stödjer utbildning Barnfondens faddertidning nummer 1 2014 Följ med till Kambodja Mama kit populär gåva PostkodLotteriet stödjer utbildning Filippinerna efter Haiyan Barnens framtid kräver långsiktigt arbete Tack vare stödet

Läs mer