fattigdom en rättighetsfråga

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "fattigdom en rättighetsfråga"

Transkript

1 fattigdom en rättighetsfråga amnesty.se/nuvetdu

2 Var 8:e kvinna riskerar att dö Visste du att risken att dö i samband med graviditet och förlossning är större i Sierra Leone än i nästan alla andra länder i världen? 1 av 8 kvinnor riskerar att dö i mödradödlighet. I Sverige är risken 1 på Tusentals kvinnor och flickor dör varje år och hundratusentals saknar tillgång till vård som räddar liv. Det är inte bara ett akut hälsoproblem det är en människorättsskandal. Nu vet du.

3 tals saknar tillgång till vård Hälsa är en mänsklig rättighet Omkring 15 procent av alla gravida kvinnor i världen riskerar att drabbas av livshotande komplikationer i samband med graviditet och förlossning. Det krävs akut förlossningsvård för att rädda deras liv. Men bara 14 av Sierra Leones 38 sjukhus som erbjuder mödravård har akut förlossningsvård som innefattar blodtransfusioner och kejsarsnitt, och inte en enda klinik inom primärvården kan erbjuda grundläggande akut förlossningsvård. Sådan akutvård saknas helt i 6 av 13 distrikt vilket lämnar tals kvinnor utan tillgång till vård som räddar liv. Kvinnors rätt till liv och hälsa kränks av regeringen i Sierra Leone, som inte gör vad som krävs för att säkerställa att gravida kvinnor får livsviktig vård. Fattiga kvinnor diskrimineras många dör i samband med graviditet, av komplikationer som är möjliga att behandla. Med rätt vård i rätt tid skulle kvinnornas liv kunna räddas. För att minska mödradödligheten krävs framför allt kunnig förlossningspersonal, akut mödra- och förlossningsvård samt tillgång till familjeplanering. Sierra Leone är ett fattigt land som står inför stora problem och utmaningar. Man försöker fortfarande övervinna följderna av inbördeskriget som härjade landet under 11 års tid. Fattigdomen är utbredd och det saknas fungerande infrastruktur. Sjukhus och kliniker lider av personalbrist, saknar utrustning och mediciner och ligger ofta långt bort från människors bostadsområden. Detta i kombination med kostnaderna för vården gör att de flesta kvinnor tar hjälp av traditionella barn morskor istället för sjukvården. Men trots dessa utmaningar är Sierra Leones regering skyldig att ta konkreta steg för att garantera rätten till bästa möjliga uppnåeliga hälsa i förhållande till de resurser som finns att tillgå inklusive resurser som fås genom internationellt samarbete och bistånd. Vad kan jag göra? När Hawa Dabor fick värkar tidigt på kvällen i mars 2008 gick hon till byns vårdklinik. Hon väntade tvillingar, vilket inte upptäckts under graviditetskontrollerna. Sjuksystern sa att hon måste åka till sjukhuset i Kabala, men Hawa dog halv tre på morgonen innan familjen lyckats få tag i transport och pengar. Hawa Dabors syster berättar: Det var midnatt, vi gick omkring för att låna pengar men det var för sent. Vi var förvirrade och plågade. Det fanns inget fordon. Hawas man, Alhassan berättar: Jag är fortfarande utom mig av sorg. Hon var min partner och vi anförtrodde oss åt varandra. Jag saknar henne så mycket. [---] Jag har lämnat mitt jobb i Freetown för att vara med barnen, men det är väldigt svårt. Jag har bara ströjobb nu. Vi får viss hjälp när det gäller mat till barnen, men de lever på ett mål ris om dagen. [---] Jag har bestämt mig för att göra vad jag kan för att förhindra att detta drabbar någon annan. Vad kan jag göra? Make och son till Hawa Dabor som dog i barnsäng medan familjen försökte samla ihop pengar Till sjukvård och Få tag på transport till sjukhuset.

4 Kostnader leder till dödsfall En liten flicka som förlorat sin mamma vid födseln tas om hand av sin mormor. Trots regeringens policy från år 2001 om att erbjuda kostnadsfri vård till såväl gravida kvinnor som till barn under fem år har man i praktiken inte tagit några konkreta steg för att uppfylla sitt löfte. Kostnaderna för att genomföra regeringens plan beräknas uppgå till 285 miljoner dollar mellan år 2008 till Det finns länder som har utlovat bistånd för att stödja planen. Men hittills har inga framsteg gjorts vad gäller genomförandet. Många kvinnor i Sierra Leone kan inte få någon vård eftersom den kostar för mycket. Andra är rädda att de inte ska kunna betala och därför söker de sig inte till vården. Ungefär 70 procent av vårdkostnaderna betalas av patienterna själva. Sierra Leone är därmed ett av de dyraste länderna i Afrika när det gäller vårdkostnader som betalas ur egen ficka (enligt UNICEF). Vårdpersonal har i regel en mycket dålig lön, om de får någon lön alls. Därför tvingas patienterna ofta betala för att få hjälp. Regeringen har heller inte försett vårdinrättningarna med den medicinska utrustning som behövs. Det saknas även mediciner vilket betyder att patienterna eller deras anhöriga måste köpa medicin och annan nödvändig utrustning på privata apotek eller direkt av vårdpersonalen. Kvinnorna tvingas betala för transporten till sjukhuset, en registreringsavgift vid ankomsten, ytterligare avgift för själva förlossningen, kostnader för mediciner och medicinsk utrustning såsom handskar och dropp, blodpåsar, tester och operationer. Dessa kostnader orsakar mödradödlighet. Många kvinnor kommer in för sent eftersom deras anhöriga först försökt samla in pengar avgifterna måste betalas i förskott, även om kvinnans liv står på spel. Kostnaderna kan variera oerhört. Det finns inga fasta priser och inget system som reglerar avgifterna eller förhindrar oegentligheter. Det här gör att vårdpersonal kan begära ockerpriser av fattiga människor. Dessutom blir det i stort sett omöjligt för människor att spara pengar till sjukvård eftersom de inte vet vad den kommer att kosta. De flesta familjer i Sierra Leone har en mycket liten disponibel inkomst, eller ingen inkomst alls. Lantbrukare har svårt att få ihop till sitt levebröd vissa tider på året under regnsäsongen har de ännu mindre pengar än vanligt. De fattiga i städerna, som saknar sociala nätverk eller som kanske har förlorat sina släktingar i kriget, har särskilt svårt att betala för dyr akut hälso- och sjukvård. Ingen granskning inget ansvarsutkrävande Det existerar knappt någon övervakning eller uppföljning av dödsfall till följd av graviditet och förlossning från myndigheternas sida. Inte heller granskas vårdpersonalen eller sjukvårdssystemet i stort. Att granskningen brister är allvarligt och leder till att man sällan eller aldrig utkräver ansvar för de fall av mödradödlighet som hade kunnat undvikas. Internutbildning för vårdpersonal är sällsynt och tillsynen knapphändig på alla nivåer inom sjukvården. Stora delar av personalen saknar tillräcklig utbildning och kunskap för sina uppgifter och ansvarsområden. Det gäller särskilt kliniker i ytterområden vilka står för de flesta graviditetskontroller och annan grundläggande vård. Det finns ingen tillförlitlig, heltäckande information om mödradödlighet i Sierra Leone. Och den som finns innehåller inte de uppgifter som behövs för att man ska kunna ta itu med problemet på ett effektivt sätt. Registren och dokumentationen är ofta ofullständiga eller felaktiga och personalen som sammanställer statistiken saknar dessutom ofta tillräcklig utbildning för detta. Regeringen har en skyldighet att följa upp och offentliggöra vilka framsteg som görs när det gäller att tillhandahålla grundläggande sjukvård, inklusive akut förlossningsvård. Regeringen måste också inrätta instanser som övervakar och utkräver ansvar för att säkerställa att de medel som finns att tillgå inklusive bistånd används på ett lämpligt, effektivt och rättvist sätt. Ingen utbildning ingen röst Medvetenheten kring farorna med en graviditet är låg. Bristen på information och utbildning gör att kvinnor sällan uppmärksammar varningstecken under graviditeten om att allt inte är som det ska. Omkring procent av kvinnorna kan varken läsa eller skriva. Kvinnors möjlighet att utöva sin rätt och själva bestämma när, hur ofta och hur många barn de vill ha är minimal. Det finns ett starkt socialt tryck att få många barn kvinnor i Sierra Leone får i genomsnitt sex till åtta stycken. Preventivmedelsanvändningen är extremt låg, dels på grund av att de inte finns tillgängliga, men också av kulturella skäl. Komplikationer till följd av osäkra aborter är en av de vanligaste orsakerna till att kvinnor dör i mödradödlighet i Sierra Leone. De flesta fattiga kvinnor har mycket liten makt eller kontroll över de beslut som fattas och som påverkar deras liv och känner inte heller till sina rättigheter. Därför har också få kvinnor möjlighet att kräva sin rätt till vård, även när deras liv står på spel.

5 Nu vet du Kvinnor dör i svåra smärtor på grund av komplikationer i samband med graviditet och förlossning som skulle kunna behandlas. Det kan inte få fortsätta. Det är dags att agera för att göra någonting åt mödradödligheten i Sierra Leone. Amnestys krav på Sierra Leones regering: Garantera grundläggande hälso- och sjukvård till alla och söka internationellt samarbete och bistånd vid behov. Genomföra regeringens policy från 2001 om att erbjuda kostnadsfri vård till gravida kvinnor. Öka kvinnors medvetenhet om sin egen hälsa och vilka rättigheter de har, däribland rätten till akut förlossningsvård. Förstärka granskningen och uppföljningen inom sjukvårdsystemet för att säkerställa ansvarsutkrävande. Global kampanj för långsiktig förbättring Amnesty Internationals globala kampanj Fattigdom en rättighetsfråga syftar till att stoppa människorättskränkningar som leder till och håller kvar människor i fattigdom. Det är vår starka övertygelse att vägen ut ur fattigdom går via mänskliga rättigheter. Mödradödlighet är ett av flera områden som Amnesty belyser i kampanjen som kommer att pågå i många år. Varje år dör över en halv miljon kvinnor av komplikationer i samband med graviditet och förlossning komplikationer som går att behandla. Det är en kvinna i minuten. Visste du det? Över 95 procent bor i utvecklingsländerna. Alla dessa kvinnor nekas rätten till liv och rätten till hälsa.

6 ikstockholm.com 2009 Nu när du vet hjälp oss att kräva en ökad respekt för mänskliga rättigheter och därmed minska mödradödligheten. Gå in på om du vill bidra till positiv förändring tillsammans kan vi förändra världen! Stoppa mödradödligheten! Amnesty ställer följande krav på stater och regeringar för att minska mödradödligheten: Stoppa dödsfall som kan undvikas genom tillgång till akut mödra- och förlossningsvård för alla. ta bort de hinder som exkluderar fattiga kvinnor från att få tillgång till vård som räddar liv. respektera och skydda kvinnors rätt att besluta när, hur ofta och hur många barn de vill ha, samt information och tillgång till preventivmedel. följ upp FN:s millenniemål om mödradödlighet och se till att inkludera de som marginaliserats genom geografi, ras, etniskt ursprung, ålder, kast etc. Stärk kvinnors rätt att aktivt delta i beslut och planering så att hälso- och sjukvården motsvarar deras behov. Bilder: Framsida: Amnesty International. Sidan 2/Sidan 5: UNHCR/L. Taylor. Sidan 3: Amnesty International. Sidan 4: Amnesty International. AMNESTY INTERNATIONAL SVENSKA SEKTIONEN Box Stockholm Alsnögatan 11 T: F: E: W:

av Christina Rogala, RFSU MÖDRADÖDLIGHET UR ETT SVENSKT HISTORISKT PERSPEKTIV OCH NUTIDENS GLOBALA

av Christina Rogala, RFSU MÖDRADÖDLIGHET UR ETT SVENSKT HISTORISKT PERSPEKTIV OCH NUTIDENS GLOBALA MÖDRADÖDLIGHET UR ETT SVENSKT HISTORISKT PERSPEKTIV OCH NUTIDENS GLOBALA 1 MÖDRADÖDLIGHET UR ETT SVENSKT HISTORISKT PERSPEKTIV OCH NUTIDENS GLOBALA Vid mitten av 1700-talet när folkbokföringen infördes

Läs mer

Alla har rätt att bestämma om, när och med vem de vill ha sex

Alla har rätt att bestämma om, när och med vem de vill ha sex Alla har rätt att bestämma om, när och med vem de vill ha sex På många håll i världen saknar människor rätt och frihet att bestämma över den egna sexualiteten, över med vem eller vilka man vill ha sex,

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

BLIR VÄRLDEN BÄTTRE?

BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? INNEHÅLL En fantastisk möjlighet!... 4 Vad är utveckling?... 6 Hur tror du världen ser ut?... 11 Blir världen bättre?... 17 Framsteg du (kanske) inte kände till?... 30 Stora utmaningar

Läs mer

BLIR VÄRLDEN BÄTTRE?

BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? Innehåll BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? Siffror om utvecklingen i världen Copyright: FN:s utvecklingsorgan UNDP Text: Staffan Landin Grafisk design och produktion: Per Wilkens, David Falda Svensson,

Läs mer

ETT ÅR MED UTÖKAD RÄTT TILL VÅRD FÖR PAPPERSLÖSA I TEORIN

ETT ÅR MED UTÖKAD RÄTT TILL VÅRD FÖR PAPPERSLÖSA I TEORIN ETT ÅR MED UTÖKAD RÄTT TILL VÅRD FÖR PAPPERSLÖSA I TEORIN Läkare i Världen 2014-06-30 0 SAMMANFATTNING Från den första juli 2013 gäller en ny lag som ger papperslösa utökad rätt till vård. Det har gått

Läs mer

FN:s åtta millenniemål

FN:s åtta millenniemål Lär dig mer om FN:s åtta millenniemål Studiematerial från Hungerprojektet 1 Välkomna till Hungerprojektets studiematerial om FN:s millenniemål! Mycket har blivit bättre i världen under de senaste 20 åren.

Läs mer

Framtiden vi vill ha. Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20

Framtiden vi vill ha. Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20 Framtiden vi vill ha Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20 Produktion: Utrikesdepartementet, Stockholm Redaktör: Daniel Emilson, Politiskt sakkunnig, Ministerkansliet Medredaktör: Jenny Häggmark,

Läs mer

Kapitel 1 Vad innebär fattigdom?

Kapitel 1 Vad innebär fattigdom? Kapitel 1 Vad innebär fattigdom? 14 Kapitel 1 Vad innebär fattigdom? Vad är fattigdom? Att lida brist på mat, kläder, vatten, skydd mot kyla och regn. Men också att inte ha möjlighet att påverka sitt eget

Läs mer

Trafficking är det moderna slaveriet. Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012

Trafficking är det moderna slaveriet. Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012 Trafficking är det moderna slaveriet Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012 Den grekiska filosofen Aristoteles sade Slaven är ett stycke egendom med själ. Detta citat tycker

Läs mer

BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? FAKTA OM UTVECKLINGEN I VÄRLDEN

BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? FAKTA OM UTVECKLINGEN I VÄRLDEN BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? FAKTA OM UTVECKLINGEN I VÄRLDEN INNEHÅLL Förord... 4 En fantastisk möjlighet!... 7 Vad är utveckling?... 8 Hur tror du världen ser ut?...13 Blir världen bättre?...19 Framsteg du kanske

Läs mer

Ekonomi i gungning 2014-03-26

Ekonomi i gungning 2014-03-26 Ekonomi i gungning en undersökning om hur svårigheter med ekonomin hos personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar leder till stress och oro samt behovet av stöd. 2014-03-26 Denna rapport är

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

KAMPEN FÖR JÄMSTÄLLDHET. En samling texter om kvinnors situation i Bangladesh

KAMPEN FÖR JÄMSTÄLLDHET. En samling texter om kvinnors situation i Bangladesh KAMPEN FÖR JÄMSTÄLLDHET En samling texter om kvinnors situation i Bangladesh SKRIVNA AV MIKAELA GALLEGOS GAUDING PRAKTIKANT HOS SVALORNA INDIEN BANGLADESH 2012 1 KAMPEN FÖR JÄMSTÄLLDHET En samling texter

Läs mer

ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag

ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag Reviderad 2014 Produktionsfakta Utgivare Svensk sjuksköterskeförening Text Sara Bergqvist Månsson Grafisk form Losita Design

Läs mer

r a p p o r t j u n i 2 0 1 0 Made in Bangladesh Hur H&M smiter med skatten

r a p p o r t j u n i 2 0 1 0 Made in Bangladesh Hur H&M smiter med skatten r a p p o r t j u n i 2 0 1 0 Made in Bangladesh Hur H&M smiter med skatten Innehållsförteckning Sammanfattning s.3 Hur kan H&M betala så lite i skatt? s.5 H&M:s inköpskontor i Bangladesh s.5 Hela kedjan

Läs mer

på liv & död vem har rätt till medicin?

på liv & död vem har rätt till medicin? på liv & död vem har rätt till medicin? Gatuliv i staden Dinsor i Somalia. BILD ALEXANDER GLYADYELOV Detta magasin bygger på in formation från Läkare Utan Gränser och på studien Öppna sår i den globala

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Utbyte i Uganda termin 11

Utbyte i Uganda termin 11 Utbyte i Uganda termin 11 Under vårterminen 2015 läste jag kursen Internationell medicinsk erfarenhet som är en av de valbara breddnings- och fördjupningskurserna på termin 11 på läkarprogrammet. Jag ordnade

Läs mer

Barnfondens faddertidning nummer 1 2014. Följ med till Kambodja. Mama kit populär gåva. Filippinerna efter Haiyan. PostkodLotteriet stödjer utbildning

Barnfondens faddertidning nummer 1 2014. Följ med till Kambodja. Mama kit populär gåva. Filippinerna efter Haiyan. PostkodLotteriet stödjer utbildning Barnfondens faddertidning nummer 1 2014 Följ med till Kambodja Mama kit populär gåva PostkodLotteriet stödjer utbildning Filippinerna efter Haiyan Barnens framtid kräver långsiktigt arbete Tack vare stödet

Läs mer

Barnfondens faddertidning nummer 1 2014. Följ med till Kambodja. Mama kit populär gåva. Filippinerna efter Haiyan. PostkodLotteriet stödjer utbildning

Barnfondens faddertidning nummer 1 2014. Följ med till Kambodja. Mama kit populär gåva. Filippinerna efter Haiyan. PostkodLotteriet stödjer utbildning Barnfondens faddertidning nummer 1 2014 Följ med till Kambodja Mama kit populär gåva PostkodLotteriet stödjer utbildning Filippinerna efter Haiyan Barnens framtid kräver långsiktigt arbete Tack vare stödet

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

Tema Svenska barnmorskor i världen Nr 1 2 Jan feb 2012. Årgång 125

Tema Svenska barnmorskor i världen Nr 1 2 Jan feb 2012. Årgång 125 svenska barnmorskor i världen Tema Svenska barnmorskor i världen Nr 1 2 Jan feb 2012 1 Årgång 125 innehåll Gunilla Essner redaktören 10 tema Svenska barnmorskor i världen 04 Den utbildade barnmorskan är

Läs mer

Vardagen bakom barnfattigdomsstatistiken

Vardagen bakom barnfattigdomsstatistiken Vardagen bakom barnfattigdomsstatistiken 1 På marginalen Författare: Mary Douglas Form och textbearbetning: Lowe Production Tryck: Wallén & Co Grafiska AB, februari 2013 Fotografer: Olivia Arthur/Magnum

Läs mer

Sveket mot Centralafrika»Grymheterna pågår mitt framför våra ögon« Swaziland. En hivfri generation? Så kommer pengarna fram

Sveket mot Centralafrika»Grymheterna pågår mitt framför våra ögon« Swaziland. En hivfri generation? Så kommer pengarna fram Dorassio L, 23 år, väntar på sin femte operation. Han är en av alla dem som drabbats av våldet i Centralafrikanska republiken. #1 2014 läkare utan gränser Swaziland En hivfri generation? Insamling Så kommer

Läs mer

Utbildning för alla en väg ur fattigdomen

Utbildning för alla en väg ur fattigdomen Utbildning för alla en väg ur fattigdomen Utbildning grunden för utveckling Kärnan i personlig och samhällelig utveckling är utbildning och kunskap. En blick över mänsklighetens utveckling visar hur kunskap

Läs mer

BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? Empowered lives. Resilient nations. fakta OM UTVECKLINGEN I VÄRLDEN

BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? Empowered lives. Resilient nations. fakta OM UTVECKLINGEN I VÄRLDEN BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? Empowered lives. Resilient nations. fakta OM UTVECKLINGEN I VÄRLDEN 2 BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? 3 Innehåll Förord... 6 En fantastisk möjlighet!...

Läs mer

SEX ÄR POLITIK MEN VAR ÄR PENGARNA?

SEX ÄR POLITIK MEN VAR ÄR PENGARNA? SEX ÄR POLITIK MEN VAR ÄR PENGARNA? EN GRANSKNING AV FINANSIERINGEN AV SEXUELL OCH RE PRODUKTIV HÄLSA OCH RÄTTIGHETER INOM DET SVENSKA UTVECKLINGSSAMARBETET. RFSU (Riksförbundet för sexuell upplysning)

Läs mer