BB var god dröj? Varje kvinna ska få föda tryggt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BB var god dröj? Varje kvinna ska få föda tryggt"

Transkript

1

2 BB var god dröj? Varje kvinna ska få föda tryggt Det föds över barn i Sverige varje år och svensk mödra- och förlossningsvård är på många sätt helt fantastisk. Svensk förlossningsvård har också överlag goda medicinska resultat. Samtidigt finns det mycket som behöver göras för att gravida kvinnor ska kunna känna trygghet i väntans tider. Stora skillnader mellan landstingen Skillnaderna i vård och vårdresultat skiljer sig åt i olika delar av landet. Skillnaderna visar sig bland annat i antalet förlossningsskador och antalet kejsarsnitt i olika län. Det finns stora skillnader i antalet kejsarsnitt som genomförs i landet. Tiden från förlossning till hemgång är på många håll kort, i vissa fall så lite som sex timmar. Enligt Sveriges kvinnolobby är vårdtiden i Sverige lägst i hela EU. Samtidigt erbjuder bara ett av tre sjukhus alltid en uppföljning efter förlossningen. Bristningar, komplikationer, psykisk ohälsa eller amningsproblem riskerar därmed att inte upptäckas i tid. Problem med personalförsörjning Enligt Socialstyrelsen hade 15 av 18 landsting brist på personal under Det är svårt att rekrytera och behålla barnmorskor. På pappret finns det utbildade barnmorskor, men de väljer att inte arbeta med förlossningar. Arbetsmiljön gör att många barnmorskor lämnar yrket eller aldrig ens börjar jobba som barnmorska. Nationellt ledarskap Idag saknas kunskap om hur gravida kvinnor själva upplever tiden före, under och efter förlossningen. Det saknas även nationella mål som slår fast vad kvinnor kan förvänta sig av förlossningsvården. Den överenskommelse om förlossningsvården som regeringen slöt med SKL 2015 har tyvärr inte blivit någon succé. Enligt Myndigheten för vårdanalys gör avsaknaden av tydliga mål och riktlinjer för hur pengarna ska användas att uppdraget också blir otydligt. Ingen vet heller vilka behov som finns. Enligt Vårdanalys har bara hälften av pengarna använts till bemanning och det skiljer sig stort mellan landstingen i hur stor andel av medlen som använts till bemanning, alltifrån 10 och 92 procent. Sveriges kvinnolobbys granskning visar att landets barnmorskor snarare fått allt fler gravida och födande kvinnor att ta hand om samtidigt som antalet förlossningsplatser sjunker. Nu behövs ett nationellt ledarskap som pekar ut riktningen för förlossningsvården. Ytterst bör förlossningsvården bli statlig. De stora bristerna i förlossnings- och BB-vården drabbar framförallt kvinnor. Att ändra systemet i grunden är därför inte bara angeläget ur ett patientperspektiv utan också en viktig jämställdhetspolitisk fråga.

3 Kristdemokraterna har tidigare föreslagit följande för att stärka förlossningsvården: Lägg ner landstingen och förstatliga sjukvården. Fler barnmorskor ska utbildas 500 platser på barnmorskeutbildningen Yrkeserfarna barnmorskor ska vara mentorer till utexaminerade barnmorskor Barnmorskledda enheter i anslutning till akutsjukhusen kontinuitet för patienten. Kompetenscentrum och nationella mål för förlossningsvården Patientnära hotell där det är långa avstånd till förlossningskliniker Varje kvinna ska få föda tryggt. Därför föreslår Kristdemokraterna: Bättre löneutveckling för barnmorskor För att fler ska vilja arbeta inom mödra- och förlossningsvården måste arbetsvillkoren förbättras. Vi föreslår en karriärstege för barnmorskor enligt den modell som finns i Stockholms läns landsting. Den innebär att arbetsgivaren bör sätta upp tydliga mål och kriterier som sedan ska synas i lönekuverten. Detta innebär att möjligheten att göra karriär inom barnmorskeyrket förstärks och att barnmorskornas arbetsinsatser värdesätts och belönas. Stärk förlossningsvården på landsbygden dubbel lön till barnmorskor Många gånger har kvinnor som bor i glesbygd långt att åka när det väl är dags för förlossning. Vi har tidigare föreslagit att det ska finnas patienthotell i anslutning till förlossningskliniker på glesbygden så att kvinnor kan åka till sjukhuset i god tid. Utöver avstånden är bemanningen ofta svårare i glesbygden. Vi föreslår därför att staten skjuter till medel för särskilda lönesatsningar och schemaanpassningar för dem som väljer att jobba på landsbygden. Kostnad 80 miljoner Eftervård med hembesök Det kan ta lång tid innan förlossningsskador och andra komplikationer efter en förlossning upptäcks. Många kvinnor har i åratal levt med smärta och svårigheter till följd av förlossningsskador. Socialstyrelsens rapport Vård efter förlossning visar stora brister i eftervårdens kvalitet beroende på var man bor. Trots korta vårdtider på sjukhusen är det endast vart tredje sjukhus som alltid följer upp kvinnans hälsa efter hemgång. Vi vill att mödravården får ett särskilt ansvar att följa upp kvinnans hälsa inom en till två veckor efter förlossning. Varje kvinna ska också erbjudas hembesök av en

4 barnmorska som kan ge stöd den närmaste tiden efter förlossningen. Den kan handla om amningsstöd, om samtal för att upptäcka förlossningsdepression eller annan typ av stöd som kvinnan kan behöva efter födseln. Mamma-rehabpeng En graviditet och förlossning är en stor påfrestning för kvinnan. I vissa fall behövs vårdinsatser för att åtgärda till exempel förlossningsskador. I andra fall behövs fysisk rehabilitering. Vi vill därför att alla nyblivna mammor ska erbjudas en mamma-rehab-check på 800 kronor som kan användas hos fysioterapeuter med särskilt fokus på graviditet och förlossning. Kostnad 50 miljoner Ökad bemanning inom förlossningsvården Regeringen har slutit överenskommelser med SKL sedan 2015 om förlossningsvården. Men det har inte blivit någon succé. Enligt Myndigheten för vårdanalys gör avsaknaden av tydliga mål och riktlinjer för hur pengarna ska användas att uppdraget också blir otydligt. Enbart hälften av pengarna har använts till bemanning och det skiljer sig stort mellan landstingen i hur stor andel av medlen som använts till bemanning, alltifrån 10 och 92 procent. Sveriges kvinnolobbys granskning visar att landets barnmorskor snarare fått allt fler gravida och födande kvinnor att ta hand om samtidigt som antalet förlossningsplatser sjunker. Vi vill inte förnya överenskommelsen utan pengarna ska riktas helt och hållet till att öka bemanningen inom förlossnings- och BB-vården. Styr om 1,4 miljarder per år Fler barnmorskor genom betald vidareutbildning för sjuksköterskor Brister på platser på BB kan kopplas till bristen på barnmorskor. Fler måste vilja arbeta inom förlossningsvården. Arbetsvillkoren måste förbättras. Fler måste utbildas. Det är svårt att idag rekrytera tillräckligt med barnmorskor, inte minst till förlossningen. Vi vill ge sjuksköterskor möjlighet att vidareutbilda sig till barnmorskor med bibehållen lön. Kostnad: 70 miljoner Ett barnmorsketeam genom hela vårdkedjan Det behövs bättre kontinuitet i vårdkedjan före, under och efter förlossning. Idag möter kvinnor ofta olika personer för varje del i vårdkedjan. Vi vill att kvinnor ska mötas av ett barnmorsketeam genom hela graviditeten, förlossning och eftervården en form av fast barnmorska. Det ger också barnmorskor större möjlighet att variera sitt arbete mellan förlossningsvård, som många gånger är ett tungt fysiskt arbete, mödravård och eftervård. Hur

5 ett system med fast barnmorska ska utformas bör utredas i samråd med Svenska barnmorskeförbundet och patientorganisationer.

27 Svar på skrivelse från Talla Alkurdi (S) om förlossningsvården inför sommaren 2019 HSN

27 Svar på skrivelse från Talla Alkurdi (S) om förlossningsvården inför sommaren 2019 HSN 27 Svar på skrivelse från Talla Alkurdi (S) om förlossningsvården inför sommaren 2019 HSN 2019-0814 Hälso- och sjukvårdsnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE HSN 2019-0814 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 2019-05-29

Läs mer

genomga Ökad tillgänglighet och jämlikhet i förlossningsvården och förstärkta insatser för kvinnors hälsa

genomga Ökad tillgänglighet och jämlikhet i förlossningsvården och förstärkta insatser för kvinnors hälsa genomga Ökad tillgänglighet och jämlikhet i förlossningsvården och förstärkta insatser för kvinnors hälsa Tilläggsöverenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting 2017 2019 2 INNEHÅLL

Läs mer

Förlossningsvården en framtidsfråga

Förlossningsvården en framtidsfråga Förlossningsvården en framtidsfråga Förlossningsvården möter människor i en av livets största stunder Alla blivande föräldrar ska kunna lita på att få god och säker hjälp när deras barn kommer till världen

Läs mer

Skrivelse av Erika Ullberg (S) om ökad ersättning till förlossningsvård och mödrahälsovård inom Stockholms läns landsting 15 LS

Skrivelse av Erika Ullberg (S) om ökad ersättning till förlossningsvård och mödrahälsovård inom Stockholms läns landsting 15 LS Skrivelse av Erika Ullberg (S) om ökad ersättning till förlossningsvård och mödrahälsovård inom 15 1 (2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2017-11-22 Skrivelse av Erika Ullberg (S) om ökad ersättning

Läs mer

Fördelning av medel från Sveriges Kommuner och Landsting för förbättrad förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa

Fördelning av medel från Sveriges Kommuner och Landsting för förbättrad förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-04-18 1 (5) HSN 1512-1458 Handläggare: Anne Siltamäki Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-05-24, p 5 Fördelning av medel från Sveriges Kommuner och

Läs mer

Vårdpaket från vänster. 4,7 miljarder till vården

Vårdpaket från vänster. 4,7 miljarder till vården Vårdpaket från vänster 4,7 miljarder till vården Vänsterpartiet 2017 Vårdpaket från vänster: 4,7 miljarder till vården Vänsterpartiet har i budgetförhandlingarna med regeringen fått igenom 4,7 miljarder

Läs mer

Frågor till ledningen i landets landsting/regioner om vården efter förlossning

Frågor till ledningen i landets landsting/regioner om vården efter förlossning Frågor till ledningen i landets landsting/regioner om vården efter förlossning Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att beskriva hur vården efter förlossning ser ut i Sverige idag, samt att

Läs mer

Fördelning av 2019 års medel om förbättrad förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa

Fördelning av 2019 års medel om förbättrad förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa 1 (5) Tjänsteutlåtande Västra Götalandsregionen Koncernkontoret Handläggare: Sylvia Määttä Telefon: 0707-674176 E-post: sylvia.maatta@vgregion.se Till hälso- och sjukvårdsstyrelsen Fördelning av 2019 års

Läs mer

Ärendebeskrivning Catarina Wahlgren (V) har lämnat en motion om arbetstidsförkortning på länets förlossningsmottagningar.

Ärendebeskrivning Catarina Wahlgren (V) har lämnat en motion om arbetstidsförkortning på länets förlossningsmottagningar. TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (3) Stockholms läns landsting 9 oktober 2017 LS 2017-0923 s förvaltning SLL Personal och utbildning Lena Halvardson Rensfelt s personalutskott Motion 2017:39 av Catarina Wahlgren (V)

Läs mer

8 Justering av ersättning samt uppdrag att revidera vårdval barnmorskemottagning HSN

8 Justering av ersättning samt uppdrag att revidera vårdval barnmorskemottagning HSN 8 Justering av ersättning samt uppdrag att revidera vårdval barnmorskemottagning HSN 1404-0541 Hälso- och sjukvårdsnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE HSN 1404-0541 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Barn-Kvinnor-Unga-Asyl

Läs mer

Hur använde Västra Götalandsregionen statsbidragen för förbättrad förlossningsvård och kvinnors hälsa under 2018?

Hur använde Västra Götalandsregionen statsbidragen för förbättrad förlossningsvård och kvinnors hälsa under 2018? Enheten för kvalitetsdriven verksamhetsutveckling Västra Götalandsregionen 2019-03-28 Hur använde Västra Götalandsregionen statsbidragen för förbättrad förlossningsvård och kvinnors hälsa under 2018? År

Läs mer

Frågor till verksamhetsansvariga på landets förlossnings- och BB/eftervårdsavdelningar om vård efter förlossning

Frågor till verksamhetsansvariga på landets förlossnings- och BB/eftervårdsavdelningar om vård efter förlossning Frågor till verksamhetsansvariga på landets förlossnings- och BB/eftervårdsavdelningar om vård efter förlossning Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att beskriva hur vården efter förlossning

Läs mer

17 Yttrande över motion 2017:42 av Elinor Odeberg (S) om stärkt eftervård för födande HSN

17 Yttrande över motion 2017:42 av Elinor Odeberg (S) om stärkt eftervård för födande HSN 17 Yttrande över motion 2017:42 av Elinor Odeberg (S) om stärkt eftervård för födande HSN 2017-1814 Hälso- och sjukvårdsnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE HSN 2017-1814 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 2018-05-31

Läs mer

Denna tilläggsöverenskommelse reglerar användningen av de medel för att förstärka förlossningsvården och kvinnors hälsa som riksdagen beslutade om

Denna tilläggsöverenskommelse reglerar användningen av de medel för att förstärka förlossningsvården och kvinnors hälsa som riksdagen beslutade om Protokoll vid regeringssammanträde I:4 1 bilaga 2018-03-21 S2018/01950/FS (delvis) Socialdepartementet Bemyndigande att underteckna en tilläggsöverenskommelse om ökad tillgänglighet och jämlikhet i mödra-

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning

Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning RAPPORT Datum 2013-12-10 1 (10) Till Regiondirektör Jonas Rastad Genomlysning av förlossningsvården i Under sommaren 2013 var förlossningsvården i ansträngd.

Läs mer

Barnmorska Hela Vägen En ny vårdmodell i Sollefteå/Kramfors

Barnmorska Hela Vägen En ny vårdmodell i Sollefteå/Kramfors Barnmorska Hela Vägen En ny vårdmodell i Sollefteå/Kramfors Kontinuitet Mödravård barnafödande eftervård Västernorrlands läns landsting Sollefteå sjukhus cirka 245000 inv 7 kommuner 3 sjukhus 3 förlossningsenheter

Läs mer

Överenskommelse mellan staten och SKL om förbättrad förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa

Överenskommelse mellan staten och SKL om förbättrad förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa MEDDELANDE FRÅN STYRELSEN NR 6/2018 Vårt ärendenr: 18/00003 2018-03-21 Landstingsstyrelserna/regionstyrelserna Överenskommelse mellan staten och SKL om förbättrad förlossningsvård och insatser för kvinnors

Läs mer

STOCKHOLM 2010-07-01 JÄMSTÄLLD VÅRD FÖR FLER LATTEPAPPOR

STOCKHOLM 2010-07-01 JÄMSTÄLLD VÅRD FÖR FLER LATTEPAPPOR SOCIALDEMOKRATERNA I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING STOCKHOLM 2010-07-01 JÄMSTÄLLD VÅRD FÖR FLER LATTEPAPPOR 2 (8) 3 (8) PAPPA PÅ RIKTIGT Jag tror att de allra flesta som skaffar barn vill vara förälder på

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2005:83 1 (12) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motioner 2002:26 av Birgitta Rydberg m.fl. (fp), 2003:8 av Christer G Wennerholm och Filippa Reinfeldt (m) och 2003:27 av Olov Lindquist

Läs mer

Fram&dens mödrahälsovård - vad säger forskningen? Stockholm, 15 november 2017

Fram&dens mödrahälsovård - vad säger forskningen? Stockholm, 15 november 2017 Fram&dens mödrahälsovård - vad säger forskningen? Stockholm, 15 november 2017 Mia Barimani Leg. Barnmorska Med.dr. Ledamot i Svenska barnmorskeförbundet mia.barimani@barnmorskeforbundet.se Anna Vikström

Läs mer

15 Yttrande över motion 2019:27 av Jonas Lindberg (V) om att inrätta utbildning till avancerad klinisk sjuksköterska HSN

15 Yttrande över motion 2019:27 av Jonas Lindberg (V) om att inrätta utbildning till avancerad klinisk sjuksköterska HSN 15 Yttrande över motion 2019:27 av Jonas Lindberg (V) om att inrätta utbildning till avancerad klinisk sjuksköterska HSN 2019-1314 Hälso- och sjukvårdsnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE HSN 2019-1314 Hälso- och

Läs mer

Vi kräver att få förutsättningar för att kunna ge trygg och säker vård!

Vi kräver att få förutsättningar för att kunna ge trygg och säker vård! Eva Nordlunds tal vid manifestationen 19 mars 2013 Det är nog nu! Stockholms barnmorskor har fått nog! Sveriges barnmorskor har fått nog! Vi kräver att få förutsättningar för att kunna ge trygg och säker

Läs mer

Svar på skrivelse från Socialdemokraterna gällande framtidens förlossningsvård

Svar på skrivelse från Socialdemokraterna gällande framtidens förlossningsvård Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Gunilla Berg TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-03-06 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-06-20 1 (3) HSN 2017-0306 Svar på skrivelse från Socialdemokraterna gällande framtidens

Läs mer

Bilaga: Förslag på områden för behovsanalyser och brukardialoger 2016 med motiveringar

Bilaga: Förslag på områden för behovsanalyser och brukardialoger 2016 med motiveringar Bilaga 1/4 Bilaga: Förslag på områden för behovsanalyser och brukardialoger 2016 med motiveringar Område 1. Jämlik vård dialog om health literacy med invånare i socioekonomiskt utsatta områden (Fortsättning

Läs mer

Vård i världsklass för alla

Vård i världsklass för alla Vård i världsklass för alla Vård i världsklass för alla Det här är Vårdförbundets valmanifest med konkreta reformförslag riktat till landets politiker. Vi är ett växande yrkesförbund som samlar över 114

Läs mer

15 Yttrande över motion 2018:33 av Jonas Lindberg (V) om betald vidareutbildning till specialistsjuksköterska inom samtliga områden HSN

15 Yttrande över motion 2018:33 av Jonas Lindberg (V) om betald vidareutbildning till specialistsjuksköterska inom samtliga områden HSN 15 Yttrande över motion 2018:33 av Jonas Lindberg (V) om betald vidareutbildning till specialistsjuksköterska inom samtliga områden HSN 2018-1480 Hälso- och sjukvårdsnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE HSN 2018-1480

Läs mer

Yttrande över motion 2011:40 av Tove Sander (S) och Petra Larsson (S) om modern och jämställd förlossningsvård

Yttrande över motion 2011:40 av Tove Sander (S) och Petra Larsson (S) om modern och jämställd förlossningsvård Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 1 (5) 2012-05-22 p 9 Handläggare: Maria State Yttrande över motion 2011:40 av Tove Sander (S) och Petra Larsson (S) om modern och jämställd

Läs mer

Svar på skrivelse från Miljöpartiet de Gröna (MP) om patientsäkerheten för födande kvinnor i Stockholm

Svar på skrivelse från Miljöpartiet de Gröna (MP) om patientsäkerheten för födande kvinnor i Stockholm Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Anne Siltamäki TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-06-12 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-08-29 1 (5) HSN 2017-0768 Svar på skrivelse från Miljöpartiet de Gröna (MP) om

Läs mer

PROJEKTiL Slutrapport

PROJEKTiL Slutrapport INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRUNDLÄGGANDE INFORMATION 3 1.1 Syfte 3 1.2 Bakgrund 3 1.3 Projektnytta 4 2 PROJEKTORGANISATION 4 2.1 Projektorganisation 4 2.2 Organisationsschema 5 3 PROCESSER OCH METODER 5 3.1

Läs mer

Vård efter förlossning. En nationell kartläggning av vården till kvinnor efter förlossning

Vård efter förlossning. En nationell kartläggning av vården till kvinnor efter förlossning Vård efter förlossning En nationell kartläggning av vården till kvinnor efter förlossning Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier

Läs mer

Lättläst program för landstingsvalet 2018

Lättläst program för landstingsvalet 2018 Lättläst program för landstingsvalet 2018 Kristdemokraternas förslag för ett bättre Västra Götaland Facebook: facebook.com/kdvastragotalandsregionen Twitter: @KD_VGR Webbplats: wp.kristdemokraterna.se/vg/

Läs mer

Förslag till auktorisering av förlossningsenhet

Förslag till auktorisering av förlossningsenhet Förvaltningen Eva Lestner HSN 2008-12-16 p 16 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (5) 2008-11-28 HSN 0804-0605 Förslag till auktorisering av förlossningsenhet Ärendet I detta ärende framläggs förslag till godkännande av

Läs mer

Ett barn är fött. En rapport om förlossningsvård och föräldrautbildning

Ett barn är fött. En rapport om förlossningsvård och föräldrautbildning Ett barn är fött En rapport om förlossningsvård och föräldrautbildning Förlossningsvården bättre än Betlehem? Många av oss känner till historien om de överfulla härbärgena i Betlehem och om stallet dit

Läs mer

En förbättrad förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa insatser för psykisk hälsa

En förbättrad förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa insatser för psykisk hälsa 1(8) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 2016-12-07 RS150440 Avdelningen för kunskapsstyrning Susanne Johansson, Hälso- och sjukvårdsstrateg Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott

Läs mer

Rapport 2018:2. I väntans tider. En delrapport om satsningen på kvinnors hälsa

Rapport 2018:2. I väntans tider. En delrapport om satsningen på kvinnors hälsa Rapport 2018:2 I väntans tider En delrapport om satsningen på kvinnors hälsa Citera gärna ur Vårdanalys publikationer, men ange alltid källa. Rapporten finns även publicerad på www.vardanalys.se Beställning

Läs mer

Vårdval av förlossningsenhet

Vårdval av förlossningsenhet LS 2008-10-14 1 (7) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning Landstingsstyrelsen förvaltning Handläggare: Anders Olsson Vårdval av förlossningsenhet Ärendet Landstingsstyrelsen beslutade den 28 augusti

Läs mer

4 Svar på skrivelse från Socialdemokraterna om uppföljning av höjda ersättningar till förlossningsenheterna HSN

4 Svar på skrivelse från Socialdemokraterna om uppföljning av höjda ersättningar till förlossningsenheterna HSN 4 Svar på skrivelse från Socialdemokraterna om uppföljning av höjda ersättningar till HSN 2018-0308 Hälso- och sjukvårdsnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE HSN 2018-0308 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 2018-05-02

Läs mer

Motion 2017:39 av Catarina Wahlgren (V) om arbetstidsförkortning på länets förlossningsmottagningar 20 LS

Motion 2017:39 av Catarina Wahlgren (V) om arbetstidsförkortning på länets förlossningsmottagningar 20 LS Motion 2017:39 av Catarina Wahlgren (V) om arbetstidsförkortning på länets förlossningsmottagningar 20 LS 2017-0923 1 (3) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2017-11-01 LS 2017-0923 Landstingsstyrelsen

Läs mer

20 Yttrande över motion 2019:4 av Tara Twana med flera (S) om Förbättrad vård av förlossningsskador i Stockholmsregionen HSN

20 Yttrande över motion 2019:4 av Tara Twana med flera (S) om Förbättrad vård av förlossningsskador i Stockholmsregionen HSN 20 Yttrande över motion 2019:4 av Tara Twana med flera (S) om Förbättrad vård av förlossningsskador i Stockholmsregionen HSN 2019-0766 Hälso- och sjukvårdsnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE HSN 2019-0766 Hälso-

Läs mer

En förbättrad förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa gravida med övervikt och fetma

En förbättrad förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa gravida med övervikt och fetma 1(8) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 2016-12-07 RS150440 Avdelningen för kunskapsstyrning Susanne Johansson, Hälso- och sjukvårdsstrateg Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott

Läs mer

Arbets- och Referensgruppen för Psykosocial Obstetrik och Gynekologi. Nr Förlossningsrädsla. KK, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Arbets- och Referensgruppen för Psykosocial Obstetrik och Gynekologi. Nr Förlossningsrädsla. KK, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm Arbets- och Referensgruppen för Psykosocial Obstetrik och Gynekologi Nr 77 2017 Förlossningsrädsla Författare: Ulla Björklund Joy Ellis Britt Baummann Gustafsson Maria Hammarström Caroline Lilliecreutz

Läs mer

RESULTAT. Graviditets- och förlossningsvård. 1. Övervikt och fetma vid inskrivning till mödrahälsovård

RESULTAT. Graviditets- och förlossningsvård. 1. Övervikt och fetma vid inskrivning till mödrahälsovård RESULTAT Graviditets- och förlossningsvård 1. Övervikt och fetma vid inskrivning till mödrahälsovård Övervikt och fetma vid inskrivning på MVC speglar det aktuella hälsoläget i befolkningen. Norrbotten

Läs mer

fattigdom en rättighetsfråga

fattigdom en rättighetsfråga fattigdom en rättighetsfråga amnesty.se/nuvetdu Var 8:e kvinna riskerar att dö Visste du att risken att dö i samband med graviditet och förlossning är större i Sierra Leone än i nästan alla andra länder

Läs mer

Överenskommelsen blir giltig under förutsättning att den godkänns av regeringen och SKL:s styrelse.

Överenskommelsen blir giltig under förutsättning att den godkänns av regeringen och SKL:s styrelse. Protokoll III:7 vid regeringssammanträde 2015-12-03 S2015/07777/FS Socialdepartementet Godkännande av en överenskommelse om en förbättrad förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa 1 bilaga Regeringens

Läs mer

En förbättrad förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa modell för en trygg och jämlik vård med fokus på utomeuropeiska kvinnor

En förbättrad förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa modell för en trygg och jämlik vård med fokus på utomeuropeiska kvinnor 1(8) TJÄNSTESKRIVELSE Regionkontoret Avdelningen för kunskapsstyrning Susanne Johansson, Hälso- och sjukvårdsstrateg Datum Diarienummer 2017-04-24 RS150440 Regionstyrelsen En förbättrad förlossningsvård

Läs mer

RAPPORT OM KOMPETENSBRIST PÅ LANDSBYGDEN

RAPPORT OM KOMPETENSBRIST PÅ LANDSBYGDEN RAPPORT OM KOMPETENSBRIST PÅ LANDSBYGDEN Facebook: facebook.com/kristdemokraterna Instagram: @kristdemokraterna, @buschebba Twitter: @kdriks, @BuschEbba Webbplats: www.kristdemokraterna.se E-post: info@kristdemokraterna.se

Läs mer

Budget bygg ihop Stockholmsregionen

Budget bygg ihop Stockholmsregionen Stockholm 2016-05-23 Socialdemokraterna Stockholms län landsting Budget 2017 - bygg ihop Stockholmsregionen Ekonomi Stockholms läns landsting har de bästa ekonomiska förutsättningarna (högst skatt, bäst

Läs mer

Frågor till samordningsbarnmorskor för mödrahälsovården i Sveriges landsting och regioner

Frågor till samordningsbarnmorskor för mödrahälsovården i Sveriges landsting och regioner Frågor till samordningsbarnmorskor för mödrahälsovården i Sveriges landsting och regioner Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att beskriva hur vården efter förlossning ser ut i Sverige idag,

Läs mer

28 Yttrande över motion 2017:65 av Håkan Jörnehed (V) om införande av garanti för en barnmorska per födande i Stockholms läns landsting HSN

28 Yttrande över motion 2017:65 av Håkan Jörnehed (V) om införande av garanti för en barnmorska per födande i Stockholms läns landsting HSN 28 Yttrande över motion 2017:65 av Håkan Jörnehed (V) om införande av garanti för en barnmorska per födande i Stockholms läns landsting HSN 2017-1935 Hälso- och sjukvårdsnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE HSN 2017-1935

Läs mer

Förslag till Verksamhetsplan för Svenska Barnmorskeförbundet för åren

Förslag till Verksamhetsplan för Svenska Barnmorskeförbundet för åren Förslag till Verksamhetsplan för Svenska Barnmorskeförbundet för åren 2016-2017 Förbundsstämman är högsta beslutande organ för Svenska Barnmorskeförbundet (SBF) och beslutar därmed om förbundets verksamhet.

Läs mer

Tilläggsöverenskommelse om ökad tillgänglighet och jämlikhet i förlossningsvården och förstärkta insatser för kvinnors hälsa

Tilläggsöverenskommelse om ökad tillgänglighet och jämlikhet i förlossningsvården och förstärkta insatser för kvinnors hälsa Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ANMÄLAN 2017-11-06 1 (3) HSN 2017-0415 Handläggare: Hälso- och sjukvårdsnämnden Anne Siltamäki 2017-12-19 Tilläggsöverenskommelse om ökad tillgänglighet och jämlikhet

Läs mer

Bemanningssituationen sommaren 2017

Bemanningssituationen sommaren 2017 PROMEMORIA 2017-09-20 1 (5) Sommaren i vården kartlagd Inför sommaren 2017 uppgav så gott som alla landsting att bemanningssituationen förväntades att bli ansträngd. Den sammanvägda bedömningen som de

Läs mer

Landstinget Sörmland Fullmäktigemötet den 11 juni 2013 LANDSTINGETSÖRMLAND den2013-06- 1 1 D.nr.L-5-1-6P0-101 MOTIONfrån Vänsterpartiet Kommunikationsstöd i förlossningsvården Kvinnor från utomeuropeiska

Läs mer

Barnmorska hela vägen - en ny vårdmodell i Sollefteå/Kramfors

Barnmorska hela vägen - en ny vårdmodell i Sollefteå/Kramfors Barnmorska hela vägen - en ny vårdmodell i Sollefteå/Kramfors Ulrica Sjöstrand Barnmorska och projektledare Sollefteå sjukhus Landstinget Västernorrland Cirka 245 000 invånare 7 kommuner 3 sjukhus 3 förlossningsenheter

Läs mer

Motion 2017:5 av Håkan Jörnehed (V) m.fl. om kortare arbetstid i vården

Motion 2017:5 av Håkan Jörnehed (V) m.fl. om kortare arbetstid i vården TJÄNSTEUTLÅTANDE Stockholms låns landsting g o k t o b e r 2 0 1 7 s förvaltning LSF Kansli Lena Halvardson Rensfelt s personalutskott Motion 2017:5 av Håkan Jörnehed (V) m.fl. om kortare arbetstid i vården

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Motion 2017:39 av Catarina Wahlgren (V) om arbetstidsförkortning på länets förlossningsmottagningar

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Motion 2017:39 av Catarina Wahlgren (V) om arbetstidsförkortning på länets förlossningsmottagningar FÖRSLAG 2017:114 LS 2017-0923 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2017:39 av Catarina Wahlgren (V) om arbetstidsförkortning på länets förlossningsmottagningar Stockholms läns landsting 42

Läs mer

AMNINGSRÅDGIVNING TILL MAMMOR OF FAMILJER UNDER GRAVIDITET OCH FÖRLOSSNING SAMT EFTER FÖRLOSSNING 31.8.2010 Vårdrekommendation för vårdpersonal

AMNINGSRÅDGIVNING TILL MAMMOR OF FAMILJER UNDER GRAVIDITET OCH FÖRLOSSNING SAMT EFTER FÖRLOSSNING 31.8.2010 Vårdrekommendation för vårdpersonal 1 AMNINGSRÅDGIVNING TILL MAMMOR OF FAMILJER UNDER GRAVIDITET OCH FÖRLOSSNING SAMT EFTER FÖRLOSSNING 31.8.2010 Vårdrekommendation för vårdpersonal Författare: Hannula Leena, (arbetsgruppens ordförande),

Läs mer

Sammanträde i programberedningen för barn, unga och förlossningsvård

Sammanträde i programberedningen för barn, unga och förlossningsvård Programberedning 4-2016-08-25 1 (5) Sammanträde i programberedningen för barn, unga och förlossningsvård Datum 2016-08-25 Tid 12.45 14.00 Plats Konferensrum på kvinnokliniken, Karolinska Universitetssjukhuset

Läs mer

Kejsarsnitt på icke medicinsk indikation

Kejsarsnitt på icke medicinsk indikation Kejsarsnitt på icke medicinsk indikation Berörda enheter MVC kusten, SMVC och förlossningsavdelningen Sunderby sjukhus. Syfte Enhetlig rutin. Förklaring Ca 8 % av svenska kvinnor önskar planerad kejsarsnittsförlossning

Läs mer

FÖRLOSSNINGSAVDELNING

FÖRLOSSNINGSAVDELNING FRAMTIDENS inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 april 2014 VÅRA TALARE Nyköpings lasarett Margareta Pettersson Processledare Sundsvalls sjukhus Catrin Eriksson & koordinator Region Skåne Rolf Ohrlander

Läs mer

På gång inom äldreområdet!

På gång inom äldreområdet! På gång inom äldreområdet! 2016-02-04 Linda Macke Nationellt Ökad bemanning ÄO Kunskapssatsning ÄO/FH Överenskommelse: Psykisk hälsa Betänkande: Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård Utredning:

Läs mer

VÄGLEDNING. Trygg hela vägen NIO MÖJLIGHETER ATT UTVECKLA VÅRDEN FÖRE, UNDER OCH EFTER GRAVIDITET

VÄGLEDNING. Trygg hela vägen NIO MÖJLIGHETER ATT UTVECKLA VÅRDEN FÖRE, UNDER OCH EFTER GRAVIDITET VÄGLEDNING Trygg hela vägen NIO MÖJLIGHETER ATT UTVECKLA VÅRDEN FÖRE, UNDER OCH EFTER GRAVIDITET VÄGLEDNING Trygg hela vägen NIO MÖJLIGHETER ATT UTVECKLA VÅRDEN FÖRE, UNDER OCH EFTER GRAVIDITET Upplysningar

Läs mer

INNAN DU KOM TILL SJUKHUSET

INNAN DU KOM TILL SJUKHUSET INNAN DU KOM TILL SJUKHUSET A1 Fick du föda på det sjukhus/den förlossningsavdelning som du hade valt? 1 Ja 961 89% 1 2 Nej 103 10% 0 3 Ej aktuellt 11 1% - Ej ifylld 8 1% Antal viktade svar: 1064 Andel

Läs mer

22 Yttrande över motion 2017:59 av Socialdemokraterna om kvinnlig könsstympning HSN

22 Yttrande över motion 2017:59 av Socialdemokraterna om kvinnlig könsstympning HSN 22 Yttrande över motion 2017:59 av Socialdemokraterna om kvinnlig könsstympning HSN 2017-1927 Hälso- och sjukvårdsnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE HSN 2017-1927 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 2018-09-06 Avdelningen

Läs mer

2. Vilka insatser vill ni se för att bekämpa prostitution och människohandel?

2. Vilka insatser vill ni se för att bekämpa prostitution och människohandel? 1. Vilka förslag har ni för att säkerställa att alla kvinnor och flickor ska kunna känna sig trygga i det offentliga rummet och slippa hot om våld och våld? Det viktigaste är att få fler poliser, på gatan.

Läs mer

Bakgrund Inspektionen för vård och omsorg har under veckorna 24 och 25 granskat följande sjukhus inom Stockholms län:

Bakgrund Inspektionen för vård och omsorg har under veckorna 24 och 25 granskat följande sjukhus inom Stockholms län: Tg1 2013 v 2.1 BESLUT 2013-07-02 Dnr 8.5-28479/2013-1 1(6) Regionala tillsynsavdelningen Öst Astrid Hessling astrid.hessling@ivo.se Danderyds Sjukhus AB Chefläkaren 182 88 Stockholm Den 1 juni 2013 tog

Läs mer

Landstings- politiskt program för RFSU Stockholm

Landstings- politiskt program för RFSU Stockholm 1 Landstingspolitiskt program för RFSU Stockholm RFSU Stockholm vill se en ambitiös sexualpolitik i Stockholms län. Vi vill att Stockholms landsting satsar på det förebyggande arbetet och långsiktigt arbetar

Läs mer

SKL 2009-09-29. Harald Almström

SKL 2009-09-29. Harald Almström SKL 2009-09-29 Harald Almström UltraGyn Läkarhuset Odenplan 1991 Danderyds sjukhus 1993 Ultraljudsdiagnostik som underentreprenör till kvinnokliniken Hallunda centrum 2006 2009-09-29 Harald Almström 2

Läs mer

En förbättrad förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa Kompetensförsörjning och organisationsutveckling (Beslut enligt delegation) RS150440

En förbättrad förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa Kompetensförsörjning och organisationsutveckling (Beslut enligt delegation) RS150440 Protokoll Sammanträdesdatum 2017-10-24 Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott 168 En förbättrad förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa Kompetensförsörjning och organisationsutveckling (Beslut

Läs mer

34 förslag för ett bättre Västra Götaland

34 förslag för ett bättre Västra Götaland 34 förslag för ett bättre Västra Götaland Facebook facebook.com/kdvastragotalandsregionen Twitter: @KD_VGR Webbplats: wp.kristdemokraterna.se/vg/ Vår politik Vår politik utgår från att varje människa är

Läs mer

En förbättra förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa Förlossningsbristningar fas II (Beslut enligt delegation) RS150440

En förbättra förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa Förlossningsbristningar fas II (Beslut enligt delegation) RS150440 Protokoll Sammanträdesdatum 2017-10-24 Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott 169 En förbättra förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa Förlossningsbristningar fas II (Beslut enligt delegation)

Läs mer

Motion 2017:5 av Håkan Jörnehed (V) m.fl. om kortare arbetstid i vården 19 LS

Motion 2017:5 av Håkan Jörnehed (V) m.fl. om kortare arbetstid i vården 19 LS Motion 2017:5 av Håkan Jörnehed (V) m.fl. om kortare arbetstid i vården 19 LS 2017-0342 1 (3) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2017-11-01 LS 2017-0342 Landstingsstyrelsen Motion 2017:5 av Håkan Jörnehed

Läs mer

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta LANDSTINGSSTYRELSEN Miljöpartiet de gröna FÖRSLAG TILL BESLUT/TILLÄGG 2014-11-25 LS 1409-1068 Ärende 6 Framtidsplanen - Tredje steget i genomförandet Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige

Läs mer

12 Plan för neonatalvården i Stockholms län HSN

12 Plan för neonatalvården i Stockholms län HSN 12 Plan för neonatalvården i Stockholms län 20182024 HSN 2018-0576 Hälso- och sjukvårdsnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE HSN 2018-0576 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 2018-05-31 Planeringsenhet Anders Nettelbladt

Läs mer

Svar på skrivelse från Håkan Jörnehed (V) om förlossningsvården i Stockholm

Svar på skrivelse från Håkan Jörnehed (V) om förlossningsvården i Stockholm Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Gunilla Berg TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-10-09 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-11-21 1 (3) HSN 2017-1490 Svar på skrivelse från Håkan Jörnehed (V) om förlossningsvården

Läs mer

Motion av Jonas Lindberg m.fl. (V) om införandet av akademisk specialisttjänstgöring för sjuksköterskor

Motion av Jonas Lindberg m.fl. (V) om införandet av akademisk specialisttjänstgöring för sjuksköterskor Stockholms läns landsting 1(4) Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsdirektörens stab 2015-08-03 LS 2015-0121 Handläggare: Lena Halvardson Rensfelt Landstingsstyrelsens personalutskott Ankom Stockholms

Läs mer

Skrivelse av Jens Sjöström (S) om hur Socialdemokraterna vill använda regeringens 843 miljoner kronor för kortare köer och mer vårdpersonal

Skrivelse av Jens Sjöström (S) om hur Socialdemokraterna vill använda regeringens 843 miljoner kronor för kortare köer och mer vårdpersonal Landstingsstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE LS 2017-1473 Landstingsstyrelsens förvaltning 2018-02-19 SLL Personal och utbildning Lena Halvardson Rensfelt 1 (3) Landstingsstyrelsens personalutskott Skrivelse av

Läs mer

Kunskapsstöd för vården till kvinnor efter förlossning

Kunskapsstöd för vården till kvinnor efter förlossning Kunskapsstöd för vården till kvinnor efter förlossning En översikt av befintliga kunskapsstöd och kartläggning av önskemål om och behov av nya kunskapsstöd Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen.

Läs mer

Trygg hela vägen KARTLÄGGNING AV VÅRDEN FÖRE, UNDER OCH EFTER GRAVIDITET

Trygg hela vägen KARTLÄGGNING AV VÅRDEN FÖRE, UNDER OCH EFTER GRAVIDITET Trygg hela vägen KARTLÄGGNING AV VÅRDEN FÖRE, UNDER OCH EFTER GRAVIDITET Trygg hela vägen KARTLÄGGNING AV VÅRDEN FÖRE, UNDER OCH EFTER GRAVIDITET Tack! SKL vill rikta ett varmt tack till alla föräldrar,

Läs mer

Motion: Förbättrat kommunikationsstöd i förlossningsvården

Motion: Förbättrat kommunikationsstöd i förlossningsvården YTTRANDE 2014-12-11 LJ 2014/925 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsfullmäktige Motion: Förbättrat kommunikationsstöd i förlossningsvården I en till landstingsfullmäktige inlämnad motion föreslår Per-Olof

Läs mer

Vi kan inte vänta med att göra vården ren, fräsch och säker

Vi kan inte vänta med att göra vården ren, fräsch och säker Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting Vi kan inte vänta med att göra vården ren, fräsch och säker På senare år har problemen med bristande städning i vården uppmärksammats allt mer. Patienter

Läs mer

Stärkt kompetensförsörjning inom förlossningsvården åtta möjligheter Kunskapsunderlag Juni Beställningsnummer: 5445

Stärkt kompetensförsörjning inom förlossningsvården åtta möjligheter Kunskapsunderlag Juni Beställningsnummer: 5445 Stärkt kompetensförsörjning inom förlossningsvården åtta möjligheter Kunskapsunderlag Juni 2017 Beställningsnummer: 5445 Förord Ens upplevelse beror så mycket på den person man träffar. Så beskrev en av

Läs mer

Årsrapport 2014 RMPG Kvinnosjukvård Kvalitetsgrupp BB-vård (BBQ)

Årsrapport 2014 RMPG Kvinnosjukvård Kvalitetsgrupp BB-vård (BBQ) Årsrapport 214 RMPG Kvinnosjukvård Kvalitetsgrupp BB-vård (BBQ) Anna Hallberg KK Värnamo Anna Westling KK länssjukhuset Ryhov Jönköping Cecilia Lundgren KK länssjukhuset Kalmar Emma Lindqvist KK Höglandsjukhuset

Läs mer

Uppdrag om förbättrad nationell uppföljning av hälso- och sjukvården

Uppdrag om förbättrad nationell uppföljning av hälso- och sjukvården t Regeringen Regeringsbeslut 2018-06-28 S2018/03916/FS (delvis) 1:14 Socialdepartementet Myndigheten för vård- och om sorgsanalys Box 6070 102 31 Stockholm Uppdrag om förbättrad nationell uppföljning av

Läs mer

Riktade statsbidrag. Region Jönköpings län

Riktade statsbidrag. Region Jönköpings län www.pwc.se Revisionsrapport Riktade statsbidrag Kerstin Sikander Cert kommunal revisor December 2018 Innehåll 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 2 2. Inledning... 4 2.1. Bakgrund... 4 2.2.

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Motion 2011:40 av Tove Sander och Petra Larsson (S) om modern och jämställd förlossningsvård

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Motion 2011:40 av Tove Sander och Petra Larsson (S) om modern och jämställd förlossningsvård 1 (3) FÖRSLAG 2012:46 LS 1112-1618 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2011:40 av Tove Sander och Petra Larsson (S) om modern och jämställd förlossningsvård Föredragande landstingsråd: Filippa

Läs mer

Sjukvården enligt kvinnor i det segregerade Stockholm

Sjukvården enligt kvinnor i det segregerade Stockholm Sjukvården enligt kvinnor i det segregerade Stockholm Den 23 september respektive den 30 september 2017 var Stockholms S-kvinnor i Skärholmen och Husby för att ta reda på hur kvinnor i de här områdena

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvård. Fastställd av Hälso- och sjukvårdsdirektör HANDLINGSPLAN

Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvård. Fastställd av Hälso- och sjukvårdsdirektör HANDLINGSPLAN Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvård Anna Stålhammar Hälso- och sjukvårdsstrateg 040-675 32 55, sms: 0768 87 18 31 anna.stalhammar@skane.se HANDLINGSPLAN Datum 2017-04-03 1 (9) Handlingsplan

Läs mer

Datum 2015-04-27 Sida 1 (5) Svar på motion från Jan Wiklund (M) med flera: "Öppna barnmorskeledd förlossning i Mora"

Datum 2015-04-27 Sida 1 (5) Svar på motion från Jan Wiklund (M) med flera: Öppna barnmorskeledd förlossning i Mora ,,1~ Landstinget Il DALARNA Division kirurgi Datum 2015-04-27 1 (5) 0 0 0 1 1 5 Dnr LD14/01771 Uppdnr 824 2015-04-13 Landstingsstyrelsen 2015-04-27 Svar på motion från Jan Wiklund (M) med flera: "Öppna

Läs mer

Varierande väntan på vård Analys och uppföljning av den nationella vårdgarantin. Almedalen 30 juni 2015

Varierande väntan på vård Analys och uppföljning av den nationella vårdgarantin. Almedalen 30 juni 2015 Varierande väntan på vård Analys och uppföljning av den nationella vårdgarantin Almedalen 30 juni 2015 Vårdens tillgänglighet och väntetider är viktiga frågor Sjukvårdens legitimitet och förtroende Bristande

Läs mer

Ärendets beredning Ärendet har beretts i programberedning för äldre och multisjuka.

Ärendets beredning Ärendet har beretts i programberedning för äldre och multisjuka. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Gunilla Benner Forsberg TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-04-06 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-05-16 1 (3) HSN 2017-0027 Yttrande över motion 2016:43 av Tuva Lund (S)

Läs mer

Temadag Individualiserad förlossningsvård vem bestämmer? Arrangerad av och

Temadag Individualiserad förlossningsvård vem bestämmer? Arrangerad av  och Temadag Individualiserad förlossningsvård vem bestämmer? 2016-10-26 Arrangerad av www.barnmorskeforbundet.se och www.sfog.se. Muntlig presentation av Ingegerd Hildingsson, barnmorska, professor. För bilder

Läs mer

Motion: Förbättrat kommunikationsstöd i förlossningsvården

Motion: Förbättrat kommunikationsstöd i förlossningsvården 2015-01-20 Regionledningskontoret Motion: Förbättrat kommunikationsstöd i förlossningsvården Regionstyrelsens skrivelse till Regionfullmäktige Yttrande från Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet 2014-12-11

Läs mer

Hälsoval Örebro län. Kravspecifikation. Mödrahälsovård. Bilaga 2 Krav- och kvalitetsbok. Beslutad i LS 2014-12-09. Regionkansliet, Region Örebro län

Hälsoval Örebro län. Kravspecifikation. Mödrahälsovård. Bilaga 2 Krav- och kvalitetsbok. Beslutad i LS 2014-12-09. Regionkansliet, Region Örebro län Regionkansliet, Region Örebro län Bilaga 2 Krav- och kvalitetsbok Hälsoval Örebro län Kravspecifikation Mödrahälsovård Beslutad i LS 2014-12-09 1 (8) Innehållsförteckning Definition... 3 Övergripande mål...

Läs mer

Regionrådsberedningen LS

Regionrådsberedningen LS 1 (2) Regionrådsberedningen SKRIVELSE 2019-02-13 LS 2017-1304 Regionstyrelsen Motion 2017:65 av Håkan Jörnehed (V) om att garanti införs i Stockholms läns landsting om en barnmorska per födande i aktivt

Läs mer

Afficden Dnr ?" INTERPELLATION Nyköping den 28 mars 2017

Afficden Dnr ? INTERPELLATION Nyköping den 28 mars 2017 LANDSTINGEF SÖRMLAND Till Landstingsfullmäktige Afficden2017 03 28 Dnr...... -7 3?" Kristdemokraterna INTERPELLATION Nyköping den 28 mars 2017 Till Hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Fredrik Lundgren

Läs mer

Sammanställning av riktade statsbidrag 2017

Sammanställning av riktade statsbidrag 2017 Landstingsdirektörens stab 2017-02-01 Ärendenummer: 2017/00153 Utvecklingsenheten, Dokumentnummer: 2017/00153-2 Ekonomienheten Gunilla Skoog Monica Magnusson Sammanställning av riktade statsbidrag 2017

Läs mer

Satsa på omvårdnadsforskning för att förbättra vården

Satsa på omvårdnadsforskning för att förbättra vården Satsa på omvårdnadsforskning för att förbättra vården Produktionsfakta Utgivare Svensk sjuksköterskeförening Sakkunnig i forskningsfrågor: Elisabeth Strandberg Grafisk form Losita Design AB, www.lositadesign.se

Läs mer

Kommittédirektiv. Betalningsansvarslagen. Dir. 2014:27. Beslut vid regeringssammanträde den 27 februari 2014

Kommittédirektiv. Betalningsansvarslagen. Dir. 2014:27. Beslut vid regeringssammanträde den 27 februari 2014 Kommittédirektiv Betalningsansvarslagen Dir. 2014:27 Beslut vid regeringssammanträde den 27 februari 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska göra en översyn av lagen (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar

Läs mer

Ia Jeppsons tal vid manifestationen 3 december 2013

Ia Jeppsons tal vid manifestationen 3 december 2013 Ia Jeppsons tal vid manifestationen 3 december 2013 Idag är det snart 9 månader sen vi samlades här för första gången och protesterade mot en förlossningsvård som vi inte längre ansåg vara säker eller

Läs mer