vardagliga business intelligence Verksamhetsstöd som skapar intelligenta affärer sid 4 The Diver Solution Gör informationen tillgänglig sid 17

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "vardagliga business intelligence Verksamhetsstöd som skapar intelligenta affärer sid 4 The Diver Solution Gör informationen tillgänglig sid 17"

Transkript

1 Hela denna tematidning är från IDG Custom publishing SWEDEN NOVEMBER DECEMBER 2011 business intelligence Standardlogotype Logotype utan rastrerad skugga, används i stora storlekar och Standardlogotype Logotype när tekniken utan inte rastrerad tillåter rasterade skugga, används objekt. i stora storlekar och när tekniken inte tillåter rasterade objekt. Logotype utan övertoningar. Används när färgantalet är begräsnat Svart/vit logotype. Logotype utan övertoningar. Används när färgantalet är begräsnat Svart/vit logotype. Pantone 307 EC Process Pantone 308 EC Process Titangrå Pantone C 100% M % EC Y 0% Process K 27% Pantone C 100% M % EC Y 0% Process K 58% Titangrå C 23% M 11 % Y 0% K 20% C 100% M 0 % Y 0% K 27% C 100% M 0 % Y 0% K 58% C 23% M 11 % Y 0% K 20% Klarröd Klarröd C 0% M 100 % Y 100% K 0% C 0% M 100 % Y 100% K 0% Mellanröd Mellanröd C 0% M 100 % Y 100% K 25% C 0% M 100 % Y 100% K 25% MEDFÖLJER COMPUTER Mörkröd Mörkröd C 25% M 100 % Y 100% K 39% C 25% M 100 % Y 100% K 39% B.I i vardagliga beslut Verksamhetsstöd som skapar intelligenta affärer sid 4 The Diver Solution Gör informationen tillgänglig sid 17 Enfo Pointer Samarbete är nyckeln till framgång sid15 Högre effekt med anpassade affärslösningar Nyckeltal inte för statistikens skull. De är bara värda något när beslutssituationen står i centrum. Därför prioriterar vi verkliga lösningar för verkliga behov

2 Hela denna tematidning är från IDG Custom publishing 2 Innehåll Beslutsstöd Affärsystem Systemutveckling Outsourcing Ledare BI på spåret vart är vi på väg?»» Business Intelligence (BI), eller beslutstöd, har jag hört kan liknas vid en resa. En resa som aldrig tar slut utan det kommer bara nya etapper hela tiden. Lite tröstlöst och dessutom ett pedagogiskt dilemma för en säljare av tjänster inom området. Dessvärre har en del etapper utgått från samma perrong som tidigare, dvs tidigare resa ledde ingen vart eller också har vi gått i cirklar. Mer diplomatiskt uttryckt kan man tala om cykler istället för cirklar. Med det perspektivet slås jag av att vi nu både befinner oss på samma punkt som vi gjorde för tio år sedan, men samtidigt på diametralt skilt ställe och på väg tillbaka. Historien visar att vi med jämna mellanrum, låt säga tioårscykler, lovat att med hjälp av system ska kunna ge rätt information i rätt tid till rätt mottagare. Ja, argumenten är faktiskt desamma idag som för drygt 30 år sedan då begreppet BI definierades. Och nu gör vi det igen. Denna gång går Gartner i spetsen med devisen Re-birth of BI. Bakom återfödelsen beskrivs att de flesta företag arbetat med BI en längre tid men inte kommit längre än till rapportsystem. Då är det föga beslutstöd vi pratar om utan snarare en retrospektiv redovisning av interna prestationer. Däremot har en bra grund lagts att arbeta vidare ifrån och möjliggöra ett handfast beslutstöd; rätt information till rätt»men» samtidigt menar jag att vi är så långt ifrån starten som möjligt och på väg tillbaka. Förenklat, kan denna utveckling beskrivas som att datorer förses med oerhört kraftfulla internminnen att all data kan läggas där istället för att sparas på disk. Det finns en rad fördelar med en sådan lösning. Först nämns kanske att rapporter och analyser går mycket snabbare att ta fram, vilket ger en i allt trevligare upplevelse. Men det som slog mig mest var att data inte längre behövde laddas till ett separat BI-system. Nu skulle rapportering och analys bedrivas direkt ifrån källsystemet. Dags att lära om med andra ord och gå tillbaka till rapportutvecklande i källsystemet. Detta har en stor fördel, nämligen att det ger användaren mycket större flexibilitet att få svar på de frågor som känns aktuella. För här ligger också nyckeln till varför BI lösningar inte lyckats fullt ut. De har nämligen inte varit tillräckligt dynamiska gällande att få fram nya analyser. Och gamla analyser kan inte hjälpa till att belysa vägen framåt. Så, om vi då knyter ihop dessa två resor så ser vi att aldrig tidigare har läget varit mer gynnsamt för beslutstöd. Detta eftersom företagen är mogna att ta sig an de analytiska perspektiven på BI, samtidigt som tekniken lovar att möjliggöra just detta. Återstår att se om nästa steg på BI-resan tar oss framåt eller tillbaka till gå igen. Magnus Högfeldt, Stretch 04 Business Intelligence- underlättar det vardagliga arbetet 06 Krav på flexibilitet, användarvänlighet och mobila lösningar 07 Är din B.I lösning en monolit eller en komposit? 08 Kavli spiller ingen mjölk tack vare B.I 10 Microstrategy - ledande inom mobila beslut 11 Affärsnytta med CRM 12 Analys med B.I 15 Enfo Pointer bildar nytt dreamteam 15 Framgångskoncept för Qlear 16 Gaia Systems- Visuella presentationer allt viktigare 17 Filippa K matchar enkelt siffrorna mot budget 18 En ny fas för Business Intelligence och analys växer fram Skyways har råkoll på sina beslut redaktion Standardlogotype Logotype utan övertoningar. Används när färgantalet är begräsnat Pantone 307 EC Process C 100% M 0 % Y 0% K 27% Klarröd C 0% M 100 % Y 100% K 0% Pantone 308 EC Process C 100% M 0 % Y 0% K 58% Mellanröd C 0% M 100 % Y 100% K 25% Logotype utan rastrerad skugga, används i stora storlekar och när tekniken inte tillåter rasterade objekt. Producerad av IDG Custom Publishing AB Svart/vit logotype. Titangrå C 23% M 11 % Y 0% K 20% Mörkröd C 25% M 100 % Y 100% K 39% Projektledare... Paulina López G Skribenter... Sara Hörberg Form... Christian Sabe (sabe.se), Pernilla Roos Omslagsbild... Istockphoto Tryck... Pressgrannar AB, 2011 Distribution... Computer Sweden, December 2011 För tematidningar med distribution via IDGs tidningar vänligen kontakta Cecilia Lowenadler, tf Affärschef, på Vi behövde ett system som ger oss en tidig indikation på om verkligheten stämmer med våra prognoser. Det fick vi med hjälp av Softronic. Skyways kommersielle chef Peter Browall. ipad 1:55 PM 100% Det händer mycket och snabbt i flygbranschen och dessutom är konkurrensen stenhård. Som flygbolag måste man alltid ligga i framkant och erbjuda en produkt som passar kunden. Peter Browall, kommersiell chef på fl ygbolaget Skyways, säger att utan överskådlig, korrekt och snabb business intelligence är du illa ute i fl ygbranschen. Det fi nns inte utrymme eller marginal att låta något fl yta iväg i fel riktning. För drygt två år sedan märktes allt tydligare att det befi ntliga beslutsstödet inte hängde med i svängarna. Skyways tog kontakt med Softronic, fl ygbolagets it-konsult sedan många år, som bland annat byggt bokningssystemet. Uppdraget: Hitta ett nytt beslutsstödsystem Det fanns fl era lösningar på marknaden från tunga och etablerade leverantörer, men de var dyra och omständliga. Softronic rekommenderade en smidig och effektiv lösning. Den svenska produkten QlikView. Peter Browall: Frågan vi ställde oss var om denna mindre kostsamma lösning skulle klara våra extrema krav? Två år senare är det en påtagligt nöjd Peter Browall som svarar på frågor om företagets beslutsstöd. Softronic har under tiden blivit specialist på lösningar baserade på QlikView. Nu fi nns det hos fl era av dess kunder, däribland stora organisationer och multinationella bolag. Nästa steg: Integrationen med City Airline Skyways är idag på väg att integrera beslutsstödet och annan IT med City Airline, som förvärvades i våras. Till sin hjälp har man Softronic. Det är en duktig och långsiktig partner som varit värdefull i både våra med- och motgångar säger Peter Browall. Softronic är ett konsultbolag inom IT och management vars tjänster spänner från rådgivning och nyutveckling till förvaltning och drift. Kunderna är främst medelstora och större företag och organisationer i Sverige. Softronic som grundades 1984 är börsnoterat och har cirka 450 anställda i Stockholm, Göteborg, Malmö, Sundsvall, Arjeplog, Överkalix, Danmark och Estland.

3 Hela denna tematidning är från IDG Custom publishing 4 Business intelligence underlättar det vardagliga arbetet när inledande research är gjord och ett system har valts och installerats påbörjas företagets arbete med att nå sina uppsatta mål. men hur gör man det på bästa sätt?»det» heter inte business intelligence för inte. Det handlar ju faktiskt om ett intelligent verksamhetsstöd som skapar intelligentare affärer. Det här är ett faktum som allt fler företag och organisationer börjar inse värdet av, och vi har ännu bara skådat början av den utveckling och möjligheter som BI kan erbjuda. Men hur fungerar det när systemet väl integrerats i hela verksamheten och är färdigt att börja användas? Hur utnyttjar man all den potential och möjligheter som finns för att underlätta och effektivisera det vardagliga arbetet på företagets olika avdelningar? Anpassa efter verksamhet Först och främst beror det självklart på vad för sorts verksamhet det handlar om. En apotekskedja till exempel kanske väljer att ta fram uppföljningsrapporter där varje apotekschef dagligen kan gå in och se försäljningsstatistik för sitt eget apotek och sedan jämföra detta med andra apotek i kedjan. Det här är klassisk benchmarking där man sätter sitt eget resultat mot någon annans och gör en analys utifrån de olika jämförande faktorerna. Men det här är som sagt bara ett exempel på ett användningsområde, det finns självklart väldigt många aspekter som kan synliggöras med BI-system, i just en butik kan man bryta ner de mätbara resultaten i faktorer som hur en vara säljer utifrån placering i butiken, vilken dag den säljs mest av, vem som köper den och mycket, mycket mera. Även det som rör alla interna avdelningar på ett företag är otroligt viktigt att kunna mäta och sammanställa. Här hittar vi bland annat faktorer som lönekostnader, personalomsättning, arbetstider för att bara nämna några. Utbilda alla som berörs Om man har anpassat sitt system utifrån noga utvalda kriterier som matchar behovet hos just sin verksamhet är det otroligt viktigt att utbilda alla som ska använda och kan dra nytta av att använda det. Här är det inte bara chefer och ledning vi pratar om. Förr var det kanske så, men utvecklingen går alltmer åt att även personer i andra delar av verksamheten får tillgång till beslutsstöd. Denna decentralisering har flera vinster då en medarbetare som får kunskap och överblick för verksamhetens olika områden kan sätta denna information i perspektiv och dra nya slutsatser. Självklart får man också mer engagerade medarbetare som känner sig delaktiga på ett annat sätt, och stärker på så sätt företagskulturen. Ett annat område där det har hänt en hel del saker under de senaste åren är tidsaspekten. Där man förr pratade om kvartalsekonomi är vi numera nere på vecko-, dags- och ibland till och med tid på dygnetavstämningar. Här det på sin plats att nämna hur enormt mycket tid man vinner med ett väl fungerande BI-system en ovärderlig tidsvinst som gör det möjligt för företagets medarbetare att kunna lägga fokus på just sitt arbetsområde och göra det man gör bäst. Användbart verktyg För att uppnå de fördelar vi tagit upp här är det dock väldigt viktigt att alla som berörs av systemet i sitt dagliga arbete får rätt utbildning om dess användningsområden och funktioner. Då ökar chanserna betydligt för att systemets fulla potential utnyttjas och kan göra konkret skillnad för verksamheten. Genom att se på företagets BI-system som ett verktyg, vilket kan användas för att ta fram önskad fakta i en tydlig och överskådlig struktur. Med tillgång till sammanställt material har man ett fantastiskt underlag att utgå från i sitt analysarbete. n Exempel på mätbara kriterier i ett BI-system Försäljning. Exempel: Både generella och på detaljnivå som till exempel antal sålda varor en viss dag, resultat jämfört med konkurrent och skillnader beroende på varans placering i butik. Personal. Exempel: Behovet av olika tjänster, vinst och kostnad av varje anställd och personalomsättning. Ekonomi. Exempel: Jämförelse mellan utsatt mål och faktiskt resultat, uppnådda budgetmål och omsättning.

4 6 Hela denna tematidning är från IDG Custom publishing Krav på flexibilitet, användarvänlighet och enkla mobila lösningar northland är ett europeiskt gruvbolag med en portfölj av järnmalmsprojekt i norra sverige och finland. bolagets kaunisvaaraprojekt pågår för fullt och produktionen är planerad att starta under sista kvartalet 2012, med leverans till kund under första kvartalet northland kommer att vid full produktion producera ca 5 miljoner ton järnmalmskoncentrat årligen.»»northland befinner sig nu i en mycket expansiv projektfas, säger Rickard Markström Financial Controller på Northland Resources AB. Northland sjösätter samtidigt en driftsorganisation, som vid full drift kommer att omsätta över 4 miljarder och sysselsätta personer. För tillfället är det primära behovet att följa upp projektkostnader mot budget, men framöver kommer våra behov att förändras mot en mer produktionsinriktad uppföljning. Vi vill inte att vår BI strategi är låst till något specifikt affärssystem. Vi vill inte heller låsa oss till någon mjukvaruplattform eller databas. -Många av våra administrativa system är inte upphandlade ännu så därför är ett av våra grundläggande krav att vi enkelt skall kunna skapa kopplingar till olika administrativa system, säger Rickard Markström. Tre ytterligare kriterier som är viktiga i vårt val av system är: Det ska vara lättadministrerat. Vi ska inte behöva anlita konsulter varje gång vi vill göra förändringar i våra nyckeltal och rapporter. Enkelhet ska vara ett ledord. Vi ser ett be- hov av ett enkelt, intuitivt verktyg som är lätt att använda och där fokus ska ligga på framtagande av mätbara nyckeltal och tydlig målstyrning i vår verksamhet. Det ska vara flexibelt använda. Vi vill ha ett verktyg som kan användas på många platformar. Allt från vanliga PC, till mobila enheter som smartphone och surfplattor. Därför blev inte valet så svårt för oss, QlikView uppfyller de krav och behov som vi ställer på ett beslutstödssystem. Vi har valt ViewBase som vår QlikView implementatör, projektet är igång med utveckling av ett antal applikationer exempelvis budget och kostnadsuppföljning. -Vi är stolta och glada över att ha fått förtroendet att vara med och utveckla beslutstödet hos Northland i deras etablering i Sverige, säger ViewBase VD, Olaf Glöersen. -Eftersom vi hela tiden växer, och att vi kommer att gå ifrån en projektorganisation som är fokuserade på att bygga en gruva med anrikningsverk till en produktionsorganisation som skall driva gruvan 24 timmar per dygn, så kommer våra behov att förändras. Vi anser att QlikView är ett bra verktyg för att stödja våra framtida affärsprocesser, avslutar Rickard Markström.www.northland.eu n Vi levererar värde tidigt i våra projekt På Enfo Pointer arbetar vi allt oftare enligt agil projektmetodik för att kunna ge våra kunder täta leveranser med god kvalitet och god insyn i projektet från början till slut. Vi plockar de lägst hängande frukterna först för att leverera värde tidigt i processen. På så sätt kan vi bevisa nyttan med beslutsstödslösningen och säkerställa att vi alltid är på rätt väg under projektets gång. Kontakta gärna oss för referensprojekt där vi har arbetat agilt; Stockholm, VD Åsa Landén Ericsson Malmö, Regionchef Annette Bergqvist ), Göteborg, Regionchef Mats Nygård Enfo Pointer är Sveriges ledande oberoende konsult inom Business Intelligence (BI) med över 10 års erfarenhet av framgångsrika BI-projekt. Vi tar våra kunder på en värderesa med visionen att alla hos kunden snabbt och enkelt skall ha tillgång till relevant och korrekt information för att kunna fatta bra beslut inom sitt område. Pointers kunder tycker att vår agila modell fungerar! Därför har vi många spännande projekt på gång och söker till kontoren i Stockholm, Malmö och Göteborg: Dig som är analytisk, tekniskt driven, affärsmässig och vill jobba med de ledande konsulterna inom Business Intelligence. Dig som är Systemutvecklare med erfarenhet av databasutveckling och som vill bredda dig mot Business Intelligence. Dig som har specialistkunskaper, alternativt några års erfarenhet, från Dataware house-lösningar och Business Intelligence. Har du erfarenhet från verktyg/miljöer såsom t ex QlikView eller Microsoft BI är det meriterande. Läs gärna mer på och skicka din ansökan till vår rekryteringsansvariga Eller hör av dig på Hela denna tematidning är från IDG Custom publishing Enfo Pointer AB World Trade Center, Skeppsgatan Malmö Tel: +46 (0) Enfo Pointer AB Lindholmspiren 3B, 5TR Göteborg Tel: +46(0) Är din BI-lösning en monolit eller en komposit?»gemensamt är att en monolit är något som är stort, kompakt och svårt att skapa kontakt med.«en monolit är något stort, ett monument, som är svårt att integrera. en komposit får sin styrka genom integration och samverkan. har du en komposit bilösning är du rätt ute, har du en monolit så kanske det finns anledning att tänka om.»»monolit får mig att associera till«2001 A Space Odyssey«, Stanley Kubricks klassiska science fiction film, där monolit har en speciell betydelse. Om man googlar på monolit så får man beskrivningen»en stor sten, ofta ett monument«. Gemensamt är att en monolit är något som är stort, kompakt och svårt att skapa kontakt med. Komposit är inte den direkta motsatsen, men nästan. En komposit får sin styrka just genom integration och samverkan. Vad är då kopplingen till BI? Om man har utgångspunkten att BI är ett verktyg att ta fram KPI:er och beslutsunderlag för en mono-elit istället för att se BI som ett verktyg för medarbetarna ute i verksamheten för att ta operativa beslut i sitt dagliga arbete så finns sambanden där. Att enbart betrakta BI som en möjlighet att skapa bättre besluts- underlag till management är förmodligen kontraproduktivt i snabbrörliga branscher. Business Intelligence handlar primärt om integration Business Intelligence handlar primärt om integration, både när det gäller teknisk integration mot datakällor och att integrera användandet av dessa verktyg i organisationen. Det handlar om att koppla in sig på informationsflödet, generera kunskap och utifrån denna kunskap fatta för verksamheten intelligenta beslut. Detta måste vara enkelt och snabbt, men samtidigt ge användaren möjlighet att själv ställa frågor och få relevanta svar? Det räcker inte med en»dashboard«som visar dagens försäljning. Det intressanta är att få svar på frågan»vad kan göras för att öka morgondagens?«. Med våra IT-lösningar blir din värld lite smartare! Enfo Pointer AB Regeringsgatan 109, 6TR Stockholm Tel: +46 (0) På Gaia ligger vi i framkant när det gäller ny teknik och vassa IT-lösningar. Vi hjälper våra kunder att förbättra sin verksamhet genom att utveckla, implementera och underhålla smarta IT-system. För oss handlar Business Intelligence om att förenkla våra kunders vardag genom strategiskt och operativt beslutsstöd. Vi vågar vara visionära när vi med kraftfulla analysverktyg hittar samband och beroenden i stora mängder data. Läs mer på Per Anders Angenius En komposit lösning visar information i realtid En komposit BI-lösning används i det dagliga arbete för att hitta förbättringsmöjligheter och ta beslut som leder verksamheten framåt. Den har fokus på integration, visar information i realtid och hämtar information från operativa system såväl som från»datawarehouse«. Information från flera datakällor, både på global- och lokal nivå, kan konsolideras till en rapport utan att medarbetaren behöver belastas med kunskap om var data finns. Verktygen är tillgänglig för de många medarbetarna och kan användas utan utbildning. Den ger snabb och direkt analys och även möjlighet till vidare analys i externa verktyg och system som medarbetarna redan har erfarenhet av. P-A Angenius, GADD Software n

5 Hela denna tematidning är från IDG Custom publishing 8 Kavli spiller ingen mjölk tack vare Business Intelligence Vår BI-lösning är en framgångssaga och vi öppnar nu upp för fler kunder! gråt inte över spilld mjölk brukar man säga. det behöver inte mjukostjätten kavli längre göra. affärskonsulterna på elvenite hjälpte kavlis q-mejerier att få stenkoll på produktion, beställningar och leveranser med hjälp av en bilösning i qlikview. Du känner inte till vår BI-lösning. Du känner till vår största kund.»i» Sverige är varumärket Kavli kanske mest kända för sin mjukost. Men i Norge är det mer än så. Som ett av landets största internationella företag förknippas man med mejeriprodukter som mjölk, vispgrädde, fil och yoghurt. Vi har en verksamhet med färska varor där allting går väldigt fort. Det är viktigt för oss att ha full kontroll över alla varuströmmar där vi kan se vad kunderna beställer och ha översikt över varutillgång, drift och planering, säger Bent Myrdahl, direktör på Kavlis Q-mejerier. En samlad bild Varje dag producerar Q-mejerierna i snitt runt liter mjölk, men orderunderlaget varierar från dag till dag. Behovet av kontroll är därför oerhört stort. Tidigare var hanteringen till stor del manuell. Siffror sammanställdes för hand från olika system och skickades runt som excelark i organisationen. Elvenite designade en smart behovsstyrd applikation och utbildade personalen i beslutssystemet QlikView. QlikView hjälper oss att få en gemensam bild av läget. Det sparar både tid och kraft. Förutom att man när som helst kan få en ögonblicksbild har vi fasta rapporter att utgå från under dagen. Vi kan lättare se om det kommer att bli utsålt. Vi ser trender i kurvor och kan på så sätt alltid se till att vi har rätt mängd i lager, säger Bent Myrdahl. Minskat svinn sparar miljoner Efter bara ett halvår märker Q-mejerierna redan av de positiva effekterna. Tack vare en bättre överblick har man lyckats minska svinn samtidigt som man har skapat en bättre arbetsmiljö för personalen. Vi sparar otroligt mycket på att vi hela tiden har rätt varutillgång. Nu har vi inte jobbat mer än i ett halvår, men jag ser redan att vi reducerar svinnet. Där pratar vi om att spara miljonbelopp. Dessutom minskar vi stressen. Vi har alltid utgångspunkten klar och då behöver vi inte lägga tid på att diskutera den, säger Bent Myrdahl. Tar det vidare ett steg Med de positiva erfarenheterna av QlikView i bagaget är Q-mejerierna nu redo att ta nästa steg tillsammans med Elvenite. Vi är jättenöjda och vill ta det här vidare. Vi ser också att vi skulle kunna ha stor användning för QlikView för kostnadsberäkningar och driftskontroller. Men just nu handlar det om att få alla i organisationen att använda systemet i ännu större utsträckning, säger Bent Myrdahl. n Vår BI-lösning har utvecklats i samarbete med ett av Sveriges största multinationella företag och har fler än användare i Europa, Nordamerika och Asien. Nu vill vi att fler får nytta av den. Kontakta oss gärna så berättar vi mer! Fattar ni rätt beslut? ViewBase utvecklar intelligenta lösningar för beslutsstöd. Vårt mål är att ge er ett unikt verksamhetsstöd med hjälp av QlikView. Vi har kontor i Stockholm och Karlstad. tel. +46 (0) Real time integration WAN Data Transfer Optimization Global- and distributed data sources Customized API integration Data caching Consolidate data from any data source Common- and Personalized dashboards Use without need of education Excel Integration Market Basket Analysis User information management Customized GUI

6 Hela denna tematidning är från IDG Custom publishing Hela denna tematidning är från IDG Custom publishing Det finns en otrolig potential, och vi har bara sett början nick forde på microstrategy reser världen över för att informera och inspirera företag att ta tillvara på alla möjligheter som utvecklas i takt med tekniken, och med hans ord ringandes i örat känns ingenting omöjligt. Business intelligence hjälper dig att förstå dina kunder»det» är omöjligt att lyssna på Nick Forde utan att ryckas med i hans entusiasm över alla möjligheter som öppnats upp i och med den mobila explosionen. En utveckling som de flesta förundras och imponeras av som ett tidens tecken men som för Nick var en verklighet redan 1999 då han byggde sin första applikation. Skillnaden från då och nu kan dock sammanfattas med ett ord: Teknik. Det är först nu som tekniken har hunnit ikapp det som länge funnits på idéstadiet, säger han och tillägger hur glad han är att få uppleva marknadens utveckling. Det finns en otrolig potential, och vi har bara sett början. Dagens mobila nätverk är pålitliga och världsomspännande, 99 procent av världens befolkning har i dag tillgång till uppkoppling vilket gör att avstånden slutar ha betydelse. Tack vare detta har vi sett en explosion av bärbara enheter på marknaden som smartphones och surfplattor. Nick Forde, Microstrateg Reser i hela världen Nick Forde är»mobile evangelist«på det globala företaget MicroStrategy, ledande leverantör inom business intelligence. En svåröversatt yrkestitel på svenska; Inte bara en expert utan även en hängiven missionär som sprider sin kunskap och inspirerar andra. Med sin bas i Storbritannien reser Nick Forde även världen över för att hjälpa MicroStrategys kunder att till fullo förstå hur utvecklingen öppnar upp för nya möjligheter. Något han pratar om på sina många möten är vilka trender som råder nu och i framtiden. I dag är folk ständigt i rörelse, och tidigare innebar detta att arbetet stannade upp när man inte satt vid sitt skrivbord. Men nu förväntar vi oss att bli nådda och kunna fatta beslut överallt, vare sig det är på en restaurang, på en parkering eller under en promenad. Vårt arbetsklimat har blivit otroligt flexibelt. Snabba svar och beslut Han pratar också om större informationsmöjligheter med mobila enheter som omedelbart kan svara på frågor genom att användaren rör, trycker och drar på skärmen till skillnad från tidigare statiska lösningar som PowerPoint. En tredje trend är att bärbara enheter är så lätta och snabba att förstå och lära sig att alla kan använda dem utan större träning och utbildning. Det gör dem till arbetsredskap som är åtkomliga för alla, vilket förkortar beslutsvägarna och skapar betydligt mer effektivitet både internt på företagen och i externa relationer. Bli konkurrenskraftig Nick Forde predikar för de redan frälsta men med hans hjälp kan företagen utveckla sitt användande av dagens teknik för att effektivisera sin verksamhet, bli konkurrenskraftig och locka både kunder och framtida medarbetare. Amen. n ett crm-system samlar och strukturerar information om dina kunder. men med business intelligence kan du lägga till ytterligare en dimension och inte bara lära känna dem utan även förstå dem.»i» ett CRM-system handlar det om att lära känna sina kunder och lägga in alla uppgifter i ett BI-styrt system, information som sedan kan komma till stor användning och underlättar i eventuella affärer och samarbeten. Ett klassiskt exempel på detta är när försäkringsbolag med hjälp av ett CRM-system kan hålla reda på vad deras kunder gör. I och med att husköp, byte av bil, tillökning i familjen och andra händelser dokumenteras kan man proaktivt erbjuda skräddarsydda erbjudanden till berörd kund. Effektivt verktyg Det här sättet att bygga och underhålla personliga kundrelationer är förstås ett väldigt effektivt verktyg för ett företag, som genom att erbjuda skräddarsydd service kan knyta långsiktiga kontakter och behålla lojala kunder. Genom att integrera CRM med sitt affärssystem kan man utöka användningsområdet och få ett system som besvarar dina frågor om kunderna och deras beteende. Det kan handla om allt från enkla rapporter till omfattande analyser av stora mängder data. Med denna integrering av två system samlar man data över en mängd olika faktorer som ålder, geografisk placering, inkomster, intressen och mycket mer. På så sätt kan man rikta sitt budskap och komma med perfekt anpassade erbjudanden på precis rätt ställe för rätt person med rätt behov. Väx med oss Vill du jobba som BI-konsult i ett företag som ger dig goda utvecklingsmöjligheter och nära till allt? Utveckling, försäljning och konsultatio n hos oss ryms allt under samma tak. Idag är vi cirka 50 personer som tillsammans jobbar för att hjälpa våra kunder att förbättra sin verksamhe t genom effektiv och smidig informationshantering. Nu vill vi bli fler. Alla våra kurvor pekar uppåt. Kunderna vill ha våra beslutsstödslösninga r och efterfrågan växer snabbt. Det gäller särskilt våra lösningar för verksamhetsstyrning, planering och budgetering. Vi är prisbelönade och diplomerade. Vår snabba och lönsamma tillväxt har gett oss utmärkelsen Gasellföretag av Dagens Industri. Inte en eller två gånge r, utan fem år i rad. Vår arbetsplats rankas dessutom som en av Sveriges bästa, enligt Great Place to Work Institute. SE MER ÄN DINA KONKURRENTER! Skaffa dig försprång mot konkurrenterna med Business Intelligence för vanliga människor. Ingen mer väntan på redan inaktuella rapporter, inget mer gissande. Bara snabba svar på de viktigaste verksamhetsfrågorna. Analysverktyget QlikView ger dig en total överblick samtidigt som det ger dig detaljerna som hjälper dig fatta de rätta besluten. Elvenite hjälper dig få QlikView på plats. Sedan kan du få svar på vilken fråga som helst. AFFÄRSDATA OCH NYCKELTAL MED NYA ÖGON: Kontakt: Nu söker vi konsulter till våra kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö. För mer information om oss och tjänsten som BI-konsult:

7 Hela denna tematidning är från IDG Custom publishing 12 Analysera mera för maximal vinst det är ingen nyhet att genomtänkta beslut ofta är kloka beslut med större möjlighet att leda till något bra. en vetskap som även är en bra utgångspunkt när du ska välja rätt bi-lösning för ditt företag. Analytic Excellence: Transform Decision Making Gartner Business Intelligence Summit 2012»När» man pratar om business intelligence är det lätt att fokus blir på implenteringsfasen och alla tekniska aspekter och möjligheter. Det går ju inte att frånse från det häftiga i att kunna samla i stort sett all önskad information, mala ner allt i ett datastyrt system och simsalabim så serveras en överskådlig sammanställning med all integrerad fakta prydligt presenterad efter smak och tycke. Men hur fantastiskt det här än låter får man inte glömma två saker: Det finns ett före och ett efter. Och om man inte tar hänsyn till dessa faktorer kan man sammanställa hur mycket information som helst men till vilken nytta? Individuella lösningar Att satsa på en genomtänkt analytisk process är A och O för att ett företag ska kunna utnyttja den potential som ligger i ett sådant här beslutsstöd. När vi jobbar med våra kunder bygger vi alltid upp Bi-systemet individuellt utifrån deras behov och önskemål, berättar Stefan Marberg, expert inom Microsoft BI och konsult på Cadeia. Det finns i stort sett inga gränser för hur många kriterier man kan implentera i systemet, men vanligt är att man lyfter ut vissa nyckeltal för den specifika verksamheten. Därefter kan man även välja att dela in dessa i olika perspektiv för att få fram överskådlig och avgränsad information. Det Stefan pratar om är det förarbete som krävs för att lyckas skapa en anpassad lösning som har möjlighet att göra konkret skillnad, och på sikt effektivisera en verksamhet och öka dess lönsamhet. Ju tydligare bild man har av hur man mäter företagets framgång på bästa sätt redan innan man bygger själva systemet desto större effekt ger det i slutänden. Med kriterier menas olika delar av verksamheten, till exempel ekonomiavdelningen som bokför kostnader, personalavdelningen som sammanfattar arbetade timmar, säljavdelningen som redovisar antal sålda varor och så vidare. vänder materialet utifrån den insikten kommer det att ge effekt direkt eller på sikt. Rätt faktorer viktigt Hur dessa analysprocesser är utformade är individuellt, liksom i förarbetet beror det på vilken sorts verksamhet det rör sig om. Det kan vara allt från daglig benchmarking, trend-analyser som sträcker sig över en längre period eller en mer klassisk måluppföljning där man tittar på huruvida man har uppnått budgeterade mål. Med utgångspunkt från Bi-systemets underlag kan man få fram statistik och slutsatser som kan vara helt avgörande för det fortsatta arbetet. Här handlar det om att kunden tillsammans med den eventuella experthjälp som man anlitat i form av en konsultfirma eller annan lösning har hittat rätt faktorer för att komma åt det resultat som faktiskt kan påverka affärerna i rätt riktning. Det kan till exempel handla om att upptäcka brister, utröna vissa mönster, avgöra hur olika arbetsmetoder påverkar resultatet och mycket, mycket mer. Det är upp till varje företag att avgöra vilka nyckeltal som genererar mest matnyttig information, förklarar Stefan Marberg. Gör välgrundade val Även valet av presentationsmaterial anpassas efter kundens önskemål. En populär metod är att låta den sammanställda informationen utformas i ett visuellt format. Men det finns förstås många olika dedikerade verktyg. Stefan Marberg arbetar till exempel mycket med Microsofts produktsvit inom BI. Han förklarar att valet bör utgå från företagets analysbehov, övriga infrastruktur och kultur. Det är absolut en fördel om kunden har läst på och försöker utgå från sina specifika behov vid val av beslutsstöd. Med genomtänkt planering både före och efter val och installation av ett BI-system är det ett ovärderligt verktyg som sparar både tid, pengar och resurser åt sin användare. n 6 7 February Park Plaza Westminster Bridge, London, UK gartner.com/eu/bi EARLY-BIRD DISCOUNT Register by 9 December 2011 and save C300 Hjälp att fatta rätt beslut Med ett välgrundat planeringsarbete är det så dags att bygga upp systemet och implentera i verksamhetens olika delar. När detta väl är på plats och har satts i bruk inleds nästa fas; Analysarbetet av framställd data. Även här finns det egentligen inga begränsningar, säger Stefan Marberg. Man kan gå från en väldigt bred överblick av hela verksamheten ner till minsta detaljnivå. Det viktiga är att man först och främst förstår att vinsten med ett sådant här system är avhängig på hur man agerar på framtagen data. IT i sig tar bara fram själva underlag, därifrån handlar det om att utnyttja och applicera informationen på ett sätt som leder till att du kan fatta rätt beslut baserat på dessa kunskaper. Om man har insett detta, och aktivt an-»it i sig tar bara fram själva underlag, därifrån handlar det om att utnyttja och applicera informationen på ett sätt som leder till att du kan fatta rätt beslut baserat på dessa kunskaper.«stefan Marberg Scan this QR code with your mobile device for more information and to register!

8 Hela denna tematidning är från IDG Custom publishing 15 Börja med ett tomt papper Enfo Pointer bildar nytt dreamteam på pointer är samarbete nyckeln till framgång. dels bland medarbetarna men numera även med enfo-koncernen där konsultbolaget ingår sedan september. en sammanslagning full av möjligheter.»sådana» här händelser är ganska ovanliga i vår bransch, men vi väldigt förväntansfulla över vad det kan innebära för oss. Åsa Landén Ericsson är vd på Enfo Pointer, ett konsultbolag inom business intelligence som sticker ut med sitt agila och projektinriktade arbetssätt. Och vad är det för något spännande hon pratar om? Pointer blev en del av Enfo-koncernen i september, säger hon och poängterar att beslutet glädjer hela företaget. Det sker ganska få bolagsaffärer inom konsultbranschen då riskerna är större när man köper»mjuka värden«som kompetens och kundrelationer. Men Enfo har varit otroligt noga med att alla ska vara nöjda och tar hela tiden hänsyn till Pointers åsikter. Eftersom de är entreprenörer själva har de förståelse för ett företag som vårt. Entreprenörsanda Åsa Landén pratar om den entreprenörsanda som härstammar från år 2000 då Hellen Wohlin och Anna Strid grundade bolaget. Då var det ett av de första renodlade BI-konsultbolagen på en ganska ny marknad. Även i dag har Pointer ett arbetsklimat och ett projektbaserat arbetssätt som gör att de sticker ut i branschen. Detta arbetssätt var en riskminimerande faktor för Enfo vid förvärvet, menar Åsa Landén. Vi jobbar mycket med projekteam som levererar agilt, vilket inte är helt vanligt i en bransch där man ofta anlitar en enskild konsult på timbasis. Det är inget fel med det, men våra anställda trivs med lagarbete och vi tror också att modellen är strategiskt hållbar. Det var en trygghet för Enfo att vi bygger våra kundrelationer på ett arbetssätt och en metodik och inte på enskilda CV-konsulter, förklarar hon. Många nya möjligheter Nu heter man alltså Enfo Pointer och Åsa Landén Ericsson och hennes drygt 50 medarbetare kan luta sig mot den breda erfarenhet som det nordiska IT-bolaget Enfo för med sig. Koncernen har bl a verksamhet inom integration och nätverksinfrastruktur med kunder som Volvo Cars, Ericsson och Husqvarna. I och med förvärvet får Enfo ett tillskott i form av en uppskattad arbetsplats med många nöjda kunder. Vi har en hög trivselfaktor och ett väldigt positivt arbetsklimat där det dessutom råder jämnare könsfördelning än hos de flesta i den annars ganska mansdominerande branschen, säger Åsa Landén stolt. 35 procent av medarbetarna är kvinnor och i ledningsgruppen är hälften kvinnor. Om den nye ägaren Enfo har hon bara gott att säga. Vi ser fram emot att göra mer affärer tillsammans med Enfo och har redan hunnit expandera geografiskt med ett nytt kontor i Göteborg. Detta innebär massor av tillfällen Åsa Landén där vi kan erbjuda kunderna bredare lösningar. Men det absolut viktigaste för oss är att vi kan fortsätta jobba med BI-projekt som vi gör i dag, det är det vi brinner för, avslutar hon. n Vi har fått en bättre överblick av vår verksamhet eller få ut mer ur det ni redan har Var för sig är vi specialister inom våra områden. Som specialister är nära samarbete med andra likasinnade specialister utvecklande för oss och för våra kunder. Vi är inte bra på allt, men bäst på det vi gör. Vi består av engagerade individer som brinner för att på olika sätt dela med sig av sin kunskap till kunder, kollegor och omvärld. Rätt individer som får det att hända. Dra nytta av det du också. Ferrologic är ett passionerat specialistbolag som hjälper våra kunder etablera en helhetssyn på organisationens informationsbehov, informationshantering och optimalt informationsnyttjande. Från strategi till genomförande. Detta genom att kombinera tjänster inom Processorienterad Enterprise Architecture, Real Time Integration, Data Integration, Business Intelligence och Business Analytics, och även sammanhållande governance-tjänster. Webb: Telefon: SERVICE SQL Service är ett specialistbolag helt fokuserat på Microsoft SQL Server. Vi hjälper dig att optimera den Microsoft SQL Server plattform du redan har, eller planerar att införa. SQL Service utvecklar, förvaltar och driftar din Microsoft SQL Server-baserade BI lösning. Våra specialisttjänster ger dig säker tillgång till rätt information, i rätt tid och till rätt pris. Detta ger ett starkt fundament för en lyckad BI/BA-lösning baserad på Microsoft SQL Server. Webb: Telefon: nöjda kunder, ett dynamiskt beslutsstödssystem och snabb implentering så ser framgångskonceptet ut för qlear.»» När Nordens största färgfackhandelskedja Colorama lät göra en marknadsundersökning om beslutsstödssystem landade valet på QlikView, och efter fina vitsord om systemet från både vänner och kollegor stärktes beslutet ytterligare. Konsultbyrån Qlear anlitades för att hjälpa till med hela installeringsprocessen, och man befinner sig nu i anpassningsfasen för att integrera systemet i verksamheten. Vi har redan märkt skillnad och har fått bättre överblick av vår verksamhet och kan både ge bättre service till våra butiker och underlätta förhandlingarna mot våra leverantörer. Det känns både tryggt och lättanvänt, säger Bengt Andersson, ekonomichef på Colorama. Han berättar att när systemet är färdiginstallerat och fullt integrerat med verksamheten blir nästa steg att gå ut till butikerna med ett erbjudande om att teckna avtal med QlikView. Det här är ett enkelt och smidigt sätt att ta ut data ur vårt system, där man på ett överskådligt sätt sedan kan bryta ner på transaktionsnivå. Informationen presenteras bland annat i diagram, vilket gör det till ett bra visuellt verktyg. Erbjuder att prova först Qlear hjälper Colorama att både installera, informera och utbilda om QlikView och systemets alla möjligheter. Kenneth Nörgaard jobbar med försäljning och håller i kundkontakter. Han berättar om hur samarbetet med Colorama startade. Vår konsult Peter Gudmundsson hade ett möte med Bengt Andersson för att presentera Qliqview. För att våra kunder ska känna sig trygga och säkra i sina val av beslutsstöd erbjuder vi alltid en testperiod så att de kan känna efter om det passar dem. Då lägger vi tre dagar på att bygga upp systemet och lägga in kundens data. Därefter får de testa att använda det, vanligtvis brukar det handla om en period på en till två veckor, och sedan har vi en utvärdering tillsammans. Det här är en trygghet för kunden, och de brukar faktiskt nästan alltid välja att fortsätta med QlikView. Snabb implentering Bengt Andersson på Colorama fick förtroende för Peter Gudmundsson som snabbt kunde sätta sig in i Coloramas verksamhet och förstod på vilket sätt QlikView kunde implenteras i deras veksamhet för att lösa Konsulten Peter Gudmundsson från Qlear (vänster) med en av sina nöjda kunder; Bengt Andersson, ekonomichef på Colorama. deras behov, och efter att även ha provat systemet var valet självklart. I dag, ungefär ett halvår senare, har man kommit en bra bit på vägen till att hela företaget ska arbeta i systemet från huvudkontor till butiker. Och det behöver inte ta slut där.»vi har redan märkt skillnad och har fått bättre överblick av vår verksamhet och kan både ge bättre service till våra butiker och underlätta förhandlingarna mot våra leverantörer.«kunder som börjat använda QlikView får ofta en aha-upplevelse, säger Kenneth Nörgaard. De kan komma med egen input som i sin tur leder till vidareutveckling inom deras användningsområde. Det är ett väldigt dynamiskt system. n Ferrologic_annons_ indd :46

9 Hela denna tematidning är från IDG Custom publishing Hela denna tematidning är från IDG Custom publishing Informationsvisualisering allt viktigare som beslutstöd Filippa K matchar enkelt siffrorna mot budget i dag kan business intelligence-system hantera och lagra stora datamängder med imponerande prestanda. trots branschens upprustning finns det fortfarande ett stort behov av att utvinna och förvandla de växande databergen till konkret verksamhetsnytta.»informationsvisualisering» spelar en avgörande roll för business intelligence-systemets förmåga att leverera nytta, hela vägen från insamling och lagring till presentation av data. Informationsvisualisering är en förutsättning för att ett modernt BI-system ska kunna synliggöra dolda trender och mönster, och på så sätt ge mening till de stora datamängderna, säger Hans Ekström, BI-specialist på IT-byrån Gaia. Fokus på slutanvändaren Allt fler BI-standardprodukter ute på marknaden fokuserar på just informationsvisualisering för slutanvändaren självbetjäning tycks vara ett modeord inom business intelligence. Slutanvändarnas kreativitet ska dock inte underskattas, snarare uppmuntras. Men då behövs det stöd av förankrad metodik och riktlinjer för visualisering, säger Hans Ekström. Informationsvisualisering handlar bland annat om att ge komplex data en förenklad visuell representation, men också om relevant använd grafik i förhållande till informationen som ska förmedlas. Denna kunskap och fingertoppskänsla kan vi som experter tillhandahålla våra kunder och deras slutanvändare som ett stöd i deras visuellt analytiska kreativitet. Gaia är nybliven granne med Visualiseringscentret C i Norrköping, vilket stärker deras position inom det här området ytterligare. Informationsvisualisering kombinerat med interaktion genomsyrar hela vår verksamhet, vilket märks både i våra BI-lösningar och i våra kundunika systemlösningar, säger Hans Ekström. Hans Ekström Visuella rapporter kommer öka Morgondagens BI-användare är uppväxta med visuella, interaktiva och mobila gränssnitt, och Hans Ekström är övertygad om att statiska och schemalagda BI-rapporter som enbart innehåller en massa text och siffror i tabeller inte kommer att accepteras i framtiden. Kraven på ständig och överskådlig åtkomst till beslutstödssystem kommer att öka. Man förväntar sig en lättbegriplig överblick gällande verksamheten i form av visualiserade nyckeltal och avvikelser, snarare än tabeller över normal aktivitet, avslutar Hans Ekström.n»Informationsvisualisering är en förutsättning för att ett modernt BIsystem ska kunna synliggöra dolda trender och mönster, och på så sätt ge mening till de stora datamängderna.«smidigare arbete, tidsbesparingar och på sikt ökad lönsamhet klädföretaget filippa k har bara upptäckt fördelar med the diver solution.»hos» Filippa K är tiden då man jämförde pappersutskrifter från ekonomisystemet med utskrifter från Excel-dokumentens budget ett minne blott. Med hjälp av business intelligence-verktyget The Diver Solution kan man nu sammanställa information från olika databaser och sortera, gruppera och välja data på ett lättöverskådligt sätt. Precis som andra företag inom modebranschen kännetecknas Filippa K av en mycket snabbrörlig produktion, där man byter ut sortimentet varje halvår. Inga mer omständliga rutiner Förut hade vi en systemvärld med ett par olika affärssystem, bland annat Hansa och FileMaker. De gav oss väldigt mycket data, men informationen var inte lättillgänglig, berättar Magdalena Rodell Andersson, ekonomichef på Filippa K. För att kunna jämföra utfallet från ekonomisystemet fick man i stället be om hjälp för att plocka fram rätt information och sedan manuellt göra en jämförelse med den budget som fanns inlagd i Excel. Med hjälp av The Diver Solution binder vi ihop det hela så att man som avdelningschef direkt har möjlighet att gå in, överblicka sitt ansvarsområde, jämföra med till exempel budget och följa upp index- och nyckeltal. Detta gör att man slipper sammanställa information från olika system, och man kan även vidta åtgärder mycket snabbare om man upptäcker att resultatet inte är till belåtenhet. Inte bara gå på känsla Det är viktigt att få ut relevant affärsdata på ett enkelt sätt och inte bara gå på känsla. Vi skapar till exempel rapporter för många butikschefer, vilka ju är exempel på tydliga resultat-enheter, säger Magdalena Rodell Andersson. Egentligen var man ute efter en kombination av ett uppföljnings- och planeringssystem från början, mycket med anledning av att man hade erfarenhet av sådana system sedan tidigare. Nu har vi dock kunnat lösa detta med ett gränssnitt till en egenutvecklad budgeteringsmodul som kommer att testas under höstens budgetarbete. The Diver Solution känns som ett bra verktyg med inbyggd logik, där man inte behöver bygga så mycket rapporter. I förlängningen väntar vi oss högre effektivitet, vilket kommer att leda till bättre resultat. I och med att vi kan få siffror på det vi har gjort blir det lättare att styra framåt. Jag ser framför mig hur den ökande kunskapen kommer att utveckla hela vår organisation, avslutar Magdalena Rodell Andersson. n Infotool Infotool startade 1987 och arbetar med systemlösningen The Diver Solution som skräddarsys för varje unik organisation och användare. The Diver Solution har tagits fram av det amerikanska företaget Dimensional Insight, och Infotool är huvuddistributör av deras produkter i hela Norden. WHAT WILL YOU DISCOVER? Med QlikView Business Discovery hamnar beslutsstödet i kontroll hos användaren.till skillnad från traditionell BI, där enbart några få människor har inblick, ger Business Discovery insyn för alla. Det handlar om att alla, från arbetsgrupper, avdelningar till hela affärsenheter, ska ha tillgång till de data de behöver för att kunna fatta bättre beslut. Med QlikView får företag insyn i samtliga delar av organisationen. Det gör det möjligt för alla användare att göra ett smartare och snabbare jobb än någonsin. Konsultnet är QlikView Partner och jobbar just nu med QlikView på Bonnier, SSC Group och Svensk Byggtjänst. Besök eller ring oss på Måste man köpa grisen i säcken? Pröva någon annan! Kontakta oss på Qlear AB Kenneth Nörgaard, Roland Stålbrand, om Konsultnet Konsultnet är IT-konsulten med engagemang och hjärta. Verksamheten omfattar högkvalitativa lösningar kring företags Affärssystem (ERP), Business Intelligence (BI) och Customer Relationship Management (CRM). Konsultnet är en av landets mest framgångsrika fristående konsulter för affärssystemet AGRESSO. Vår framgång bygger sedan starten 1995 på mycket goda och långsiktiga relationer, där varje leverans ska tillföra ett mätbart mervärde för kunden. Konsultnet har av UC och Soliditet bedömts ha högsta kreditvärde. Konsultnet är självfinansierat och saknar långfristiga skulder. Partner Qliktech Nordic AB - 60 manår erfarenhet av QlikView lösningar. Konsultnet_ indd :14:17

10 Hela denna tematidning är från IDG Custom publishing 19 Lan (Lokalt nätverk) Switchar Layer 3 Switchar Layer 2 Switchar 48 Volt Industriell Ethernet Mediakonverterare SFP/GBIC/XFP/CWDM Bluetooth HomePlug-Lan över elnätet Trådlöst ZigBee Nätverkskort Print servers Larminsamling Nätverksadministration WAN (Lan till Lan) Ethernet-förlängare Routers/Brandvägg IP-telefoni/Gateway IP-telefoner Mobildata GPRS/3G/HSUPA Kommunikation Modem & telefontillbehör Gränssnitts-omvandlare Terminalserver (seriellt till Ethernet) Serie-/parallellkort USB-tillbehör IEEE 1394/FireWire CCTV/Övervakning Megapixel VGA NVR/Inspelning Övrigt/Tillbehör Kameraöversikt KVM-switchar/Extenders KVM-switchar IP Cat5/6 KVM-switchar övriga Cat5/6 Console-switchar Cat5/6 KVM-förlängning/IP remote Multimedia/Audio/Video Presentationsprodukter VGA till TV VGA/Audio/RS232-förlängare/splitters Digitala Anslagstavlor Fastighetsnät Dataskåp Kopplingspaneler Väggdosor Strömförsörjning Strömlister Avbrottsfri kraft (UPS) Power over Ethernet (PoE) Test Nätverkstester Kabel- & CCTV-tester Monitor/tangentbordsarmar Bordsarmar Väggarmar Takarmar Väggfästen Stativ för många bildskärmar Mobila arbetsstationer LCD-kapslingar Tillbehör Kablage Kablage - Nätverk Kablage - Fiber Kablage - PC Kablage - SCSI Kablage - V35 Kablage - Monitor Kablage - IEEE 1394/FireWire Kablage - USB Kablage - Kundanpassat Kablage - RJ11/RJ45 Kabel/Verktyg Kabel - Nätverk Kabel - Koax/Video Kabel - Fiber Verktyg Adaptrar/Kontaktdon/Kåpor Adaptrar & donövergångar Könbytare Kontaktdon Kåpor - D-SUB Modulartillbehör Övriga tillbehör SCSI-tillbehör Tangentbord & möss CD-förvaring PART OF LAGERCRANTZ GROUP SFP Check läser och testar SFP:er En typisk SFP har en etikett som talar om vem som tillverkat den samt artikelnummer, men hur vet du vilka egenskaper den har eller om den ens fungerar? SFP Check läser av de interna tabellerna i SFP:n och visar alla detaljer såsom våglängd, funktionsbeskriv ning, räckvidd, fi bertyp, serienummer, temperatur etc. Nu kan du lätt bringa ordning i röran av anonyma och dyrbara SFP:er. Formatet gör den lätt att ta med sig överallt, t ex installationer/service ute hos kund. Best. nr: KVM-förlängare Cat6 med DVI & USB 2.0 Förläng avståndet till PC:n med upp till 80 meter och få med dig både DVI samt USB 2.0. Förlängaren buffrar och synkroniserar klockan i både sändar- och mottagaränden så att alla signaler når mottagaren i samma goda skick som de lämnade grafi kkortet. Mottagaren har inbyggd 4-ports USB 2.0 hubb. Best.nr: Dataprodukter utöver det vanliga Gäst-WiFi bästa sättet att erbjuda trådlös access Gäst-WiFi ger säker trådlös access helt automatiskt och utan inblandning av nätverkstekniker eller någon på plats. Tryck bara på knappen och läs av din unika WPA2-nyckel på enhetens lilla LCD-skärm och så snart du loggat på och skrivit in din nyckel är du ute på nätet. En idealisk lösning till konferensrum, skolor och andra mötesrum där man tidigare antingen varit tvungen att erbjuda ett helt öppet nät eller tagit hjälp från nätverks tekniker. Best. nr: DVI enkelfiberförlängare och splitter upp till 1km Störningsfri och kristallklar bild på en enda fi ber upp till 1km klarar denna förlängare med hjälp av CWDM-teknik (Coarse Wavelength Division Multiplexer). Istället för att använda en fi ber för varje signal (röd, grön, blå samt kontrollsignaler) ger man istället varje signal en egen våglängd och därmed kan alla fyra signalledare samsas på samma fi ber. Smart och med maximalt utnyttjande av fi berkabeln. Best. nr: tel krönika En ny fas för Business Intelligence och Analys växer fram»sverige» och de nordiska länderna har länge hört till de mest hängivna anammarna av BI projekt i hela världen. CIOer vet att för att fortsätta leda i globalt konkurrensansatta marknader måste rätt resurser allokeras vid rätt tillfälle för att försvara kostnadsbaser. De har också tagit till sig att felaktiga beslut kan vara mer ödesdigra nu än kanske någon gång tidigare. Världen ställer snabbt om till ett kunskaps- och informationssamhälle, och företag som inte hänger med stagnerar. Information är detta århundrades olja. För utvinning behövs Business Intelligence. Drivkrafter saknas alltså inte. Verkligheten ser dock mer komplex ut. Framsteg har gjorts med BI, och bör inte förringas. IT har kämpat på heroiskt, integrerat system, tvättat information, skapat datalager, och lyckats ganska bra med att bygga en heltäckande historisk rapportering. Däremot har IT haft svårare att skapa förutsättningar för analys som i förlängningen leder till bättre beslut. IT har blivit en flaskhals för informationsutvinning, och en avgrund har uppstått mellan vad IT levererar och vad verksamheten behöver. Konsekvensen har allför ofta blivit lågt resursutnyttjande och irrelevanta nyckeltal. I andra fall har motsatsen inträffat, där icke existerande styrning lett till avhängda informationsöar, bristande datakvalite och överlappande funktionalitet i för många införskaffade verktyg. Dessa två extremer har underminerat förtroendet för BIs fulla potential. Branschen vet om att det de levererat inte alltid motsvarat förväntningarna, och en del leverantörer har anammat begreppet Analytics istället, för att på något sätt ta avstånd, eller påvisa att de har en bredare kapacitet. I slutändan är det dock inte i definitionen som skon klämmer. Problemet är att ansvaret för de olika användningarna för BI inte alltid varit i rätt händer. Konceptet med BI/Analys som hårt centralstyrd plattform för alla användningsområden är omodern. Likaså där IT inte tar tillräckligt ansvar. IT måste fortsätta vara ett nav för de dramatiskt ökande datamängderna framöver, och t.ex koncernrapportering och styrkort där kraven på kvalitet är ofta bäst levererat av IT. Analys bör däremot i högre grad kopplas dit pengarna alstras, innovation sker och beslut tas, alltså ute i verksamheten. Det börjar ske en islossning på marknaden som bättre motsvarar dessa behov. IT håller fortfarande i majoriteten av budgeten för BI, men Gartner förväntar sig att 40% av inköpen kommer ske ute i verksamheten år Antalet användare här förväntas dubblas de närmsta tre åren. Detta underlättas tack vare ett ökande utbud av snävare analytiska applikationer som löser specifika problem, eller agila, användarvänliga analysverktyg som är snabbare att implementera, och som snabbt kan samla information utanför de IT-modellerade datalagren. Vi ser också ett ökat utbud av molntjänster. Gränsen mellan tjänster och mjukvara blir suddigare, och hybrider levereras. Företag bör omfamna istället för att bekämpa dessa förändringar genom att kombinera en central BI strategi med ett portföljtänk. Utmaningen är hur man anknyter nya produkter och informationsöar innanför och utanför brandväggen som är fristående från sanktionerade system, information, datamodeller och definitioner. Detta är naturligtvis komplext, och en styrgrupp (BICC) är nödvändig. Fokus bör ligga på att standardisera områden där skalfördelar och synergier finns. Låt verksamheten kontrollera de aspekter där differentiering och tid är viktiga aspekter. Att sprida kontrollen, men ha god översikt utifrån ett utarbetat ramverk där styrning, analys och beslut är komponenter är nyckeln till att realisera BIs fulla potential. n Dan Sommer, Gartner»IT har blivit en flaskhals för informationsutvinning, och en avgrund har uppstått mellan vad IT levererar och vad verksamheten behöver. «

11 Färdiga Business Intelligence-applikationer till marknadens ledande affärsystem, paketerade och körklara. Business Intelligence ERP Connectors SPECIalIStER På: - lönsamhetsanalys - lagerkostnadsuppföljning - Konsolidering - Identifiera tidstjuvar - Kvalitetssäkring - lönestatistik - analys av sjukfrånvaro/habilitering - läkemedelsrapportering - Diagnos- och behandlingsanalys - Butiksdata- och kassauppföljning - location Intelligence - Service Management/ItIl - Produktionsplanering - Studentprognos - Mål- och aktivitetsplanering - Infotool budget och prognos tel Stockholm Halmstad Oslo Köpenhamn Helsingfors

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Styr verksamheten utifrån aktuella siffror som visar hur ditt företag mår idag Vi kan nu se svart på vitt hur det ligger till inom varje område vilket gör att vi kan identifiera risker

Läs mer

Skapa insikter till rätt beslut

Skapa insikter till rätt beslut Skapa insikter till rätt beslut Enklaste vägen till beslut med dynamiska rapporter Verksamhetskolls dashboards är tydliga och det är lätt att direkt ta till sig det väsentliga. Alla dimensioner i ditt

Läs mer

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Utan frågor & svar stannar världen OM BISNODE Det finns små och stora frågor inom alla företag, organisationer och verksamheter. Frågor som kräver uppmärksamhet

Läs mer

Talent Management i konsultföretag - 8 framgångsfaktorer för ökad lönsamhet

Talent Management i konsultföretag - 8 framgångsfaktorer för ökad lönsamhet Talent Management i konsultföretag - 8 framgångsfaktorer för ökad lönsamhet White Paper Talent Management i konsultföretag - 8 framgångsfaktorer för ökad lönsamhet Mindre administration, effektivare försäljning

Läs mer

Time Cares tjänsteerbjudande

Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Care tjänsteerbjudande Hur utbildar och stöttar vi våra chefer att leda verksamheter där varje krona har en berättelse och varje minut ett

Läs mer

sveriges bästa arbetsplats

sveriges bästa arbetsplats sveriges bästa arbetsplats Aktiebolaget Systemstöd Sverige Vi är en ledande leverantör av affärskritiska system lösningar inom definierade branscher i Sverige. Vår affärsidé är att tillsammans med våra

Läs mer

Nyckeln till framgång

Nyckeln till framgång Nyckeln till framgång 1 2 En liten bok om Industrilås värderingar att bära nära hjärtat. 3 När vi på Industrilås ville formulera vilka vi är och vad vi står för skapade vi begreppet En filosofi, många

Läs mer

Är din plattform redo för High Performance?

Är din plattform redo för High Performance? Är din plattform redo för High Performance? Få optimal utdelning av din investering i Dynamics eller nu och i framtiden. Delta på Dynamics-dagen och se branschmoduler, tilläggslösningar och tjänster som

Läs mer

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt FunktionsIT FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt Vad är FunktionsIT? FunktionsIT är vårt koncept för att paketera IT som tjänst. Det ger dig som kund en centraliserad och automatiserad hantering av

Läs mer

HUR MAN LYCKAS MED BYOD

HUR MAN LYCKAS MED BYOD HUR MAN LYCKAS MED BYOD WHITE PAPER Innehållsförteckning Inledning... 3 BYOD Checklista... 4 1. Val av system... 4 2. Installation och konfiguration... 5 3. Prestanda... 5 4. Valfrihet ökar upplevelsen...

Läs mer

GADD Software en introduktion

GADD Software en introduktion GADD Software en introduktion Publik version, September 2013, gaddsoftware.com page 1 Vad är GADD Software? Vårt fokus Beslutsstöd, BI, tillgängligt för alla Retailing och ISV (Independent Software Vendors)

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering.

Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering. Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering. intelliplan intelliplan Intelliplan Om företaget Vi hjälper kunder att hitta gömda guldgruvor. 2 Intelliplan

Läs mer

Engagerade Medarbetare är tungan på vågen för lönsamhet

Engagerade Medarbetare är tungan på vågen för lönsamhet Engagerade Medarbetare är tungan på vågen för lönsamhet Syftet med att arbeta med Engagerade Medarbetare är att förtydliga mål hela vägen från organisationens ledning, via grupperna och slutligen individens

Läs mer

TMP Consulting - tjänster för företag

TMP Consulting - tjänster för företag TMP Consulting - tjänster för företag Adress: http://tmpc.se Kontakta: info@tmpc.se TMP Consulting är ett bolag som utvecklar tekniska lösningar och arbetar med effektivisering och problemslösning i organisationer.

Läs mer

Medvetet företagande i en digitaliserad tid

Medvetet företagande i en digitaliserad tid Medvetet företagande i en digitaliserad tid Förord Vi lever i en spännande och föränderlig tid där digitaliseringen ger oss möjligheter vi tidigare bara kunde drömma om. Modern teknik och smarta tjänster

Läs mer

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Fråga 1: Varför sökte du till programmet? Vad hoppades du på och vad behövde du? Blev rekommenderad av turistbyrån.

Läs mer

BIG PAD Rätta känslan som penna på papper

BIG PAD Rätta känslan som penna på papper BIG PAD Rätta känslan som penna på papper Med bättre samarbetsmöjligheter för medarbetarna lyfter din verksamhet /This is Why du behöver Sharps BIG PAD för större mötesupplevelser. Inledning Du vill göra

Läs mer

Komplett HR med extra allt.

Komplett HR med extra allt. Komplett HR med extra allt. När det kommer till HR handlar det inte längre om vad man ska göra utan hur. Och frågar du oss så tycker vi bara det finns ett sätt: det enklast möjliga. Med Aditro Helhetslösning

Läs mer

Roligt att du vill göra ditt exjobb hos oss!

Roligt att du vill göra ditt exjobb hos oss! EX JOB B20 16 Roligt att du vill göra ditt exjobb hos oss! Knowit är ett av nordens ledande konsultbolag med 1800 specialister. Vi erbjuder spetskompetens inom Decision, Design & Digital, It och Management.

Läs mer

EXFLOW NAV BROSCHYR VÄLJ LÖNSAMHET ISTÄLLET FÖR ADMINISTRATION HANTERA DINA LEVERANTÖRSFAKTUROR DIREKT I MICROSOFT DYNAMICS NAV

EXFLOW NAV BROSCHYR VÄLJ LÖNSAMHET ISTÄLLET FÖR ADMINISTRATION HANTERA DINA LEVERANTÖRSFAKTUROR DIREKT I MICROSOFT DYNAMICS NAV EXFLOW NAV BROSCHYR VÄLJ LÖNSAMHET ISTÄLLET FÖR ADMINISTRATION HANTERA DINA LEVERANTÖRSFAKTUROR DIREKT I MICROSOFT DYNAMICS NAV Vad är ExFlow NAV? För vem? ExFlow NAV är en tilläggsmodul i Microsoft Dynamics

Läs mer

Total flexibilitet i produktionen EG Infor M3 inspirationsdag

Total flexibilitet i produktionen EG Infor M3 inspirationsdag Total flexibilitet i produktionen EG Infor M3 inspirationsdag Välkommen till en inspirerande dag på temat Kraftkällan Infor M3 så skapar du maximal effektivitet i alla företagets aktiviteter. INBJUDAN

Läs mer

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPortal

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPortal är en enkel, webbaserad ingång till ProMark både när det gäller att registrera sin egen tid, sina uppgifter, sin information och att utföra specifika arbetsuppgifter. körs i en webbläsare och kan även

Läs mer

De fem vanligaste säljutmaningarna

De fem vanligaste säljutmaningarna De fem vanligaste säljutmaningarna 1 Säljutmaningar De fem vanligaste säljutmaningarna och Smärta, Power, Vision, Värde och Kontroll. När sättet att sälja är ur fas med kundernas sätt att köpa eller när

Läs mer

Starka viljor, tydlig inriktning och företagsanda i räddningstjänsten. Kvalitativt jämställdhetsarbete

Starka viljor, tydlig inriktning och företagsanda i räddningstjänsten. Kvalitativt jämställdhetsarbete Starka viljor, tydlig inriktning och företagsanda i räddningstjänsten Kvalitativt jämställdhetsarbete Varför fick jag uppdraget att prata på denna konferens? Vad kan kommunala räddningstjänster lära av

Läs mer

a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt.

a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt. a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt. Det är tveklöst så att arbetslivet så som vi känner till det genomgår en snabb förändring. Även om det sker olika snabbt i olika branscher, så genomsyrar

Läs mer

seminarier östergötland

seminarier östergötland seminarier östergötland... hösten 2013 19 Fortsatt inspiration från Knowit i Östergötland under hösten 2013! September Under våren har Knowit i Östergötland genomfört ett antal mycket uppskattade seminarier

Läs mer

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare?

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? 040-54 41 10 kontakt@bcms.se www.bcms.se BCMS Scandinavia, Annebergsgatan 15 B, 214 66 Malmö 1 Sammanfattning Varför är det

Läs mer

Föregångare inom IT- och verksamhetsutveckling

Föregångare inom IT- och verksamhetsutveckling [ Föregångare inom IT- och verksamhetsutveckling [ Ansvarsfull utveckling Frontwalker 2012 Regeringsgatan 26 111 53 Stockholm 08-790 36 00 info@frontwalker.se www.frontwalker.se Här finns vi: Stockholm

Läs mer

VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt!

VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt! VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt! Det handlar om att spara tid, få överblick, förenkla arbetsprocesser, utnyttja resurser och i slutändan handlar

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar.

Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Caesar CRM CRM på ditt sätt Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Vill du öka er försäljning, kundlojalitet och lönsamhet?

Läs mer

Årsberättelse 2013-2014

Årsberättelse 2013-2014 Årsberättelse 2013-2014 Optima Paul Hallvar gata madebyloveuf@hotmail.com Affärsidé/ Verksamhetsidé Vårt företag virkar mattor och korgar. Vi har gjort en produktionsplan där vi har delat upp uppgifterna

Läs mer

Lösningar för en bättre arbetsvardag

Lösningar för en bättre arbetsvardag Lösningar för en bättre arbetsvardag Effektivare, tryggare och roligare Effectplan tar organisationen från en konventionell budget till en verksamhetsplanering där ni arbetar med rullande och aktivitetsbaserade

Läs mer

TIPS FÖR ATT ÖKA 3DIN FÖRSÄLJNING

TIPS FÖR ATT ÖKA 3DIN FÖRSÄLJNING TIPS FÖR ATT ÖKA 3DIN FÖRSÄLJNING Alla kontakter bidrar till nya affärer Genom ett förändrat tankesätt kring försäljning, och genom att värdera sina kontakter som potentiella kunder över en längre tidshorisont,

Läs mer

Makes quality Happen NÖJDA KUNDER EFFEKTIVITET

Makes quality Happen NÖJDA KUNDER EFFEKTIVITET Makes IT happen Idnet grundades 1991 och har på den tiden gått från att vara en teknikleverantör till att bli en expert på IT-logistiklösningar för varuflöden i både butik-, lager- och transportsektorn.

Läs mer

Molnet som skapats för ditt företag.

Molnet som skapats för ditt företag. Molnet som skapats för ditt företag. Det här är Microsoft Cloud. Alla företag är speciella på sitt sätt. Hälso-/sjukvård, detaljhandel, tillverkning och ekonomi ingen verksamhet fungerar exakt likadant.

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Teknikföretagen och Svensk Teknik och

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group Gerdins Group Vision och värderingar i Gerdins Group I Gerdins Group utvecklar vi tillsammans Vi-känslan Denna folder har tillkommit för att förklara visioner, målsättningar och strategier inom Gerdins

Läs mer

BESLUTSSTÖD i Hudiksvalls kommun

BESLUTSSTÖD i Hudiksvalls kommun BESLUTSSTÖD i Hudiksvalls kommun PROCESSER SOM FINNS I BESLUTSSTÖDET STRATEGISK PLANERING I beslutsstödet kan kommunens styrmodell med vision och långsiktiga mål formuleras och kommuniceras. Detta ger

Läs mer

Maskininvesteringar. Gör rätt från start. Låt oss hjälpas åt - för att få lönsamhet på din maskin. Mycket snabbare.

Maskininvesteringar. Gör rätt från start. Låt oss hjälpas åt - för att få lönsamhet på din maskin. Mycket snabbare. Maskininvesteringar Gör rätt från start Låt oss hjälpas åt - för att få lönsamhet på din maskin. Mycket snabbare. 12 minuter kan ge dig 12 månader Om du funderar på att köpa en ny maskin, ge oss 12 minuter

Läs mer

Intelligent bemanningsplanering

Intelligent bemanningsplanering Intelligent bemanningsplanering Välkommen till Allocate Optima, ett system för resursplanering och bemanningsoptimering som gör det möjligt för företag att hantera stora personalstyrkor med många olika

Läs mer

QR-KODER. En kort guide till hur du bör tänka när du använder QR-koder i dina kampanjer.

QR-KODER. En kort guide till hur du bör tänka när du använder QR-koder i dina kampanjer. QR-KODER En kort guide till hur du bör tänka när du använder QR-koder i dina kampanjer. Vad är QR-koder? QR-koder, (Quick Response-koder), har blivit oerhört populära på senare tid. Varför? QR-koden har

Läs mer

10 tips för ökad försäljning

10 tips för ökad försäljning 10 tips för ökad försäljning Innehållsförteckning Tips 1 Kundvård...3 Tips 2 Vad har du egentligen på gång?...4 Tips 3 Ställ jobbiga frågor...5 Tips 4 När tiden inte räcker till...6 Tips 5 Låt kunden skriva

Läs mer

Så arbetar svenska koncerner med Business Intelligence

Så arbetar svenska koncerner med Business Intelligence Så arbetar svenska koncerner med Business Intelligence Affecto är enligt Dataföreningens 20 000 medlemmar det IT-företag som bäst förstår kundernas behov, som tillhandahåller rätt kompetens, till rätt

Läs mer

Företagsledarutbildningen

Företagsledarutbildningen Företagsledarutbildningen En utbildning som gör skillnad! Företagsledarutbildningen Det har blivit dags för tredje omgången av den populära Företagsledarutbildningen som vi har tagit fram tillsammans med

Läs mer

Oscar Eklund oscar@makesyoulocal.com mobil +45 2574 3315 Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com mobil 3017 3950

Oscar Eklund oscar@makesyoulocal.com mobil +45 2574 3315 Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com mobil 3017 3950 Oscar Eklund oscar@makesyoulocal.com mobil +45 2574 3315 Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com mobil 3017 3950 Oscar Eklund oscar@makesyoulocal.com mobil +45 2574 3315 Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget.

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget. Boksammanfattning Ditt professionella rykte - Upptäck DIN främsta tillgång. av Per Frykman & Karin Sandin Företag över hela världen lägger ner enorma summor på att vårda och stärka sitt varumärke, rykte

Läs mer

Baltzar Business Arena -The way from purchase to pay-

Baltzar Business Arena -The way from purchase to pay- Baltzar Business Arena -The way from purchase to pay- Varför systemlösning istället för manuell hantering Kostnadsbesparing i både tid och pengar Effektivare hantering Bättre rutiner Bättre kontroll Får

Läs mer

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB www.smab.se Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB Innehåll: Tankar från bryggan Efterfrågan på Säljutbildningar ökar Läkemedelsföretag använder Profilkursen Säljarna

Läs mer

Välj rätt affärssystem för att din. organisation ska blomstra!

Välj rätt affärssystem för att din. organisation ska blomstra! Välj rätt affärssystem för att din organisation ska blomstra! - En guide till dig som funderar på att byta eller investera i ett ERP system. Innehåll Därför är ett affärssystem viktigt för tillväxten...

Läs mer

KUNSKAP FRAMGÅNG. Kommunikativ Lösningsorienterad Affärsfokuserad Passionerad

KUNSKAP FRAMGÅNG. Kommunikativ Lösningsorienterad Affärsfokuserad Passionerad KUNSKAP FRAMGÅNG Kommunikativ Lösningsorienterad Affärsfokuserad Passionerad Kursutbud 2014 - Vi ska vara Sveriges bästa företag inom mediaförsäljning Medarbetarna är vår viktigaste resurs. Att få er att

Läs mer

EXPERTER 12 NYA. Gör det enklare att vara proffs

EXPERTER 12 NYA. Gör det enklare att vara proffs EXPERTER 12 NYA Gör det enklare att vara proffs Det är det personliga handslaget som skiljer oss från mängden. MED AHLSELL SOM LEVERANTÖR FÅR DU: En trygg partner. Tillgång till marknadens bredaste ortiment

Läs mer

Lumia med Windows Phone

Lumia med Windows Phone Lumia med Windows Phone microsoft.com/sv-se/mobile/business/lumia-for-business/lumia/ 103328+103329_Lumia-Brochure+10reasons_swe.indd 1 26.11.2014 10.34 Office 365 i telefonen Ge dina anställda tillgång

Läs mer

IBM Power BI for CPG & Retail on Microsoft Surface TM. Av IBM Microsoft Solution Practice - Kanada

IBM Power BI for CPG & Retail on Microsoft Surface TM. Av IBM Microsoft Solution Practice - Kanada IBM Power BI for CPG & Retail on Microsoft Surface TM Av IBM Microsoft Solution Practice - Kanada Inledning Resursintensiva industrier som CPG och professionella tjänster har ofta ställts inför utmaningen

Läs mer

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar.

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar. FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013 Föreläsningar som förändrar. Lära för Livet Seminarier Utbildning Talarförmedling Er partner inom individ-, ledarskaps- och teamutveckling Sveriges bästa

Läs mer

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé Affärsplan 12/13 Innehållsförteckning 2 Affärsidé 3 Vara och Produktion Ledstjärnor 4 Kunder Marknadsföring 5 Marknad konkurrenter 6 Mission & Vision 7 Framtid 8 SWOT Vi på SmartLens UF erbjuder Smartphoneanvändaren

Läs mer

Kärcher Fleet. Fokusera på att nå skinande resultat. Vi sammanfattar de åt dig.

Kärcher Fleet. Fokusera på att nå skinande resultat. Vi sammanfattar de åt dig. Kärcher Fleet Fokusera på att nå skinande resultat. Vi sammanfattar de åt dig. Ökat perspektiv för större framgång. Från den globala marknadsledaren inom rengöringsteknik kommer Kärcher Fleet - det innovativa

Läs mer

KAM-utbildning Key Account Management

KAM-utbildning Key Account Management KAM-utbildning Key Account Management Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter

Läs mer

ProMobile PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT PROMOBILE EN NY APP FÖR SMARTTELEFONER

ProMobile PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT PROMOBILE EN NY APP FÖR SMARTTELEFONER PROMOBILE EN NY APP FÖR SMARTTELEFONER Med appen kan alla mobila och resande medarbetare registrera närvaro, frånvaro och tid på olika uppgifter i sin mobiltelefon när och var som helst. De kan också se

Läs mer

Välkommen till en enklare värld!

Välkommen till en enklare värld! Välkommen till en enklare värld! ) Kort om Byggnet Access Byggnet Access är ett modernt webbaserat system för lagring av olika dokument och ritningsrelaterad information, som behöver delas mellan olika

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND

OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND 8 mars 2010 OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND Version 1.0 8 mars 2010 Projektledare: Anders Ankarlid Vårt uppdrag: Att hjälpa företag med service. Invent Observer har funnits sedan

Läs mer

Ett steg längre inom Print och IT

Ett steg längre inom Print och IT Ett steg längre inom Print och IT TDO som IT-partner. Alla företag är i behov av IT-kompetens, men det är inte alla företag som kan eller vill anställa en IT-specialist. Låt oss berätta hur vi kan ta över

Läs mer

Försäljning av konsulttjänster till offentlig sektor

Försäljning av konsulttjänster till offentlig sektor Försäljning av konsulttjänster till offentlig sektor Upphandling 24, onsdag 7 november 2012 www.magnusjosephson.se 1 Magnus Josephson Sammanhang för alla konsulttjänster gäller att Majoriteten av kunder

Läs mer

Rätt information till rätt person vid rätt tillfälle

Rätt information till rätt person vid rätt tillfälle Rätt information till rätt person vid rätt tillfälle System för samverkan, effektivitet och konkurrenskraft Du håller säkert med om att ditt företags kanske mest värdefulla tillgång består av all den information

Läs mer

Time Care Hälso- och sjukvårds Suite. En intelligent bemanningslösning för effektiv resursanvändning och god vård.

Time Care Hälso- och sjukvårds Suite. En intelligent bemanningslösning för effektiv resursanvändning och god vård. Time Care Hälso- och sjukvårds Suite Time Care Hälso- och sjukvårds Suite En intelligent bemanningslösning för effektiv resursanvändning och god vård. Time Care Hälso- och sjukvårds Suite erbjuder långsiktiga

Läs mer

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan.

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Köpguide för mobila växlar Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Tänk om din nya telefonilösning kunde förenkla din vardag och hjälpa dina medarbetare att arbeta

Läs mer

Fast Lane IT. Microsoft Azure & Qbranch Managed Services

Fast Lane IT. Microsoft Azure & Qbranch Managed Services Fast Lane IT Microsoft Azure & Qbranch Managed Services Microsoft Azure ger dig helt nya möjligheter. En snabbt ökande portfölj av tjänster finns alltid direkt tillgängliga. I kombination med Qbranch Managed

Läs mer

GÖTEBORG IT Trender och tendenser 2012-03-29

GÖTEBORG IT Trender och tendenser 2012-03-29 GÖTEBORG IT Trender och tendenser 2012-03-29 Agenda Nyckeltal Varför är IT viktigt? Trender Förändring Att ta med sig hem Nyckeltal Snitt 16% 18% 37% 29% Hårdvara Mjukvara Tjänster Offentlig sektor 13%

Läs mer

It-beslutet. Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo. It och telekom för företag. Och för människorna som jobbar där.

It-beslutet. Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo. It och telekom för företag. Och för människorna som jobbar där. It-beslutet Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo It och telekom för företag. Och för människorna som jobbar där. Vill du veta mer? Ta del av fler undersökningar på tdc.se/anvandaruppropet

Läs mer

Hoist. Energy Tillväxt. Plan

Hoist. Energy Tillväxt. Plan Hoist Energy Tillväxt Plan 2 3-åriga tillväxtplaner vägen till framgång 3 Go11 resultat Hoist Group har haft en fantastisk utveckling de senaste åren och det är ett resultat av vår övergripande strategi

Läs mer

Eye tracking analysera din kommunikation och sälj mer

Eye tracking analysera din kommunikation och sälj mer Eye tracking analysera din kommunikation och sälj mer 1 2 Skapa iögonfallande information och sälj mer Ser dina kunder det du verkligen vill att de ska läsa på fakturan, hemsidan eller i appen? Eller missar

Läs mer

ENGAGEMANG KUNNANDE SERVICE ANDERS PETTERSSON VD INTERCUT SVERIGE AB A ANDERS Det är med oerhörd stolthet och glädje jag ser att Intercut de senaste åren, tillsammans med vårt systerföretag Areg, har

Läs mer

EG i Sverige, nu och i framtiden. Stefan Fleron, VD

EG i Sverige, nu och i framtiden. Stefan Fleron, VD EG i Sverige, nu och i framtiden Stefan Fleron, VD Förut: Mätningar i fokus Nu: Människan i fokus Skifte från mätningar till människor Fakturera Beräkna förbrukning Leverera Avveckla Utveckla Attrahera

Läs mer

Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef

Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef Aktuella kurser hösten 2013 Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef Vi ordnar kompetensen Tillväxten kommer per automatik Controllerrollen har aldrig

Läs mer

Introduktion till MultiQ International AB

Introduktion till MultiQ International AB Introduktion till MultiQ International AB Vad gör MultiQ? MultiQ är ett ledande företag inom Digital Signage och bildskärmslösningar för publika miljöer - Kunder över hela världen men främst norra Europa

Läs mer

Engagerade medarbetare skapar resultat!

Engagerade medarbetare skapar resultat! Föreläsningsanteckningar Berit Friman, vd Dale Carnegie Sverige 11 februari 2015 Engagerade medarbetare skapar resultat! Berit Friman är en av Sveriges mest erfarna föreläsare och utbildare inom områdena

Läs mer

Vi genomför företagsöverlåtelser. på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys.

Vi genomför företagsöverlåtelser. på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys. Vi genomför företagsöverlåtelser baserat på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys. Förmågan att träffa rätt För oss på Avantus är det viktigt med personlig rådgivning, kom binerat

Läs mer

Skapa värde för verksamheten genom affärsplanerings- & prognosprocessen. Sara Lindberg, 2014-05-08

Skapa värde för verksamheten genom affärsplanerings- & prognosprocessen. Sara Lindberg, 2014-05-08 Skapa värde för verksamheten genom affärsplanerings- & prognosprocessen Sara Lindberg, 2014-05-08 Vi är Skandia kortsiktighetens fiende Ledande, oberoende och kundstyrd bank- och försäkringskoncern Erbjuder

Läs mer

STEP BY STEP TO YOUR NEXT OFFICE

STEP BY STEP TO YOUR NEXT OFFICE STEP BY STEP TO YOUR NEXT OFFICE THE PERFECT WAY TO YOUR NEXT OFFICE STEG 1 - STEG 2 - ANALYS 1 STEG 3 - SKAPA VISION STEG 4 - INREDNINGSLÖSNING STEG 5 - & UPPFÖLJNING ANALYS FÖR ATT: Få en optimal planlösning.

Läs mer

Bekymmersfri IT-vardag

Bekymmersfri IT-vardag Bekymmersfri IT-vardag VD har ordet Långsiktighet, nytänkande och hög tillförlitlighet är kärnvärden för CoreIT Min och mina fantastiska medarbetares absoluta strävan är att CoreIT ska vara den bästa partnern

Läs mer

Stolta men inte nöjda

Stolta men inte nöjda stainless steel solutions Stolta men inte nöjda resultat av Damstahls kundundersökning KUNDUNDERSÖKNING 1 Fakta De 836 kunder som svarat på vår undersökning utgör 60 % av vår omsättning. 67 % av de som

Läs mer

INITIATIVKRAFT LEDER TILL FRAMGÅNGSRIKA PROJEKT. Webinar 2012-05-10

INITIATIVKRAFT LEDER TILL FRAMGÅNGSRIKA PROJEKT. Webinar 2012-05-10 INITIATIVKRAFT LEDER TILL FRAMGÅNGSRIKA PROJEKT Webinar 2012-05-10 PROJECTPLACE ÄR EN SAMARBETSTJÄNST ONLINE PROJECTPLACE Social collaboration tool 750 000 användare 150 länder 7 språk PROJECTPLACE Social

Läs mer

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte?

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte? 20 vanliga avslutstekniker att använda för att öka din försäljning Du kanske blir förvirrad när du läser det här, men det är alldeles för många säljare som tror och hoppas, att bara för att de kan allt

Läs mer

Indexator Rotator Systems

Indexator Rotator Systems Indexators filosofi Indexators filosofi Indexator har alltid jobbat med visioner och strategier. Dessa finns nedskrivna och ska verka som ett stöd i verksamhetens beslutsfattande på alla nivåer. Inför

Läs mer

Bli framgångsrik med CRM. Det behöver inte vara så komplicerat! made for sales people

Bli framgångsrik med CRM. Det behöver inte vara så komplicerat! made for sales people Bli framgångsrik med CRM Det behöver inte vara så komplicerat! made for sales people CRM handlar i grund och botten om att komma ihåg att ringa dina kunder! Du kan använda ett CRM-system oavsett om du

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun LUNDS KOMMUN Box 41, 221 00 Lund kommunkontoret@lund.se www.lund.se Stortorget 7 Telefon (vx) 046-35 50 00 Produktion Personalavdelningen, Kommunkontoret Design www.mariannaprieto.com Foto Wirtén PR &

Läs mer

Strategisk utveckling och förändring av IT

Strategisk utveckling och förändring av IT REFERENS Strategisk utveckling och förändring av IT Förstärkning av koncernens affärsvärde från IT Om Loomis globalt ledande på effektivt cash management Loomis är en global koncern, noterad på Nasdaq

Läs mer

Indexator Rotator Systems AB

Indexator Rotator Systems AB Indexators filosofi Indexators filosofi Indexator Rotator Systems har alltid jobbat med visioner och strategier. Dessa finns nedskrivna och ska verka som ett stöd i verksamhetens beslutsfattande på alla

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 9 Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 8 11 Varje dag är en ny föreställning. Vi lyssnar aktivt på våra kunder, för att bli bättre. Vi tar personligt ansvar för

Läs mer

Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar

Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar 2 Sven Uthorn VD och koncernchef Harriet Piscator CFO Highlights, första kvartalet 2017 Tillväxtsatsningar Marknaden och B3IT Finansiell utveckling, jan-mars

Läs mer

Hur har du lyckats skapa ett så framgångsrikt

Hur har du lyckats skapa ett så framgångsrikt TEXT LINDA THOMSEN HÖGFELDT & JOHAN JARNEVING FOTO SEBASTIAN BERGER, NICKE JOHANSSON, AASHITH SHETTY & ANDERS DEROS Flygplansinteriördesignern Stefan Sommer, Semcon Tyskland DE SENASTE ÅREN har Stefan

Läs mer

custice. fakta. presentation

custice. fakta. presentation 73% av alla Sveriges företag är helt utan CRMsystem. Ni vinner Strategiskt underlag Konkurrenters positionering Egen positionering Kunders nöjdhetsgrader Regional och lokal kontroll Konkreta trender Möjliga

Läs mer

Kundcase. Alquity. har numera en samlad processöverblick, strukturerade uppföljnings aktiviteter och riktad e-postmarknadsföring

Kundcase. Alquity. har numera en samlad processöverblick, strukturerade uppföljnings aktiviteter och riktad e-postmarknadsföring Kundcase Alquity har numera en samlad processöverblick, strukturerade uppföljnings aktiviteter och riktad e-postmarknadsföring FRÅN FRAGMENTERADE DATA TILL ETT STEG FÖRE Säljaktiviteter och affärsmöjligheter

Läs mer