GLÖM INTE DE SOM INTE SLÄPPS IN I KREDITPORTFÖLJEN. UC Affärsoptimering Kreditscoringmodeller. UC Affärsoptimering Du kör vi optimerar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GLÖM INTE DE SOM INTE SLÄPPS IN I KREDITPORTFÖLJEN. UC Affärsoptimering Kreditscoringmodeller. UC Affärsoptimering Du kör vi optimerar"

Transkript

1 GLÖM INTE DE SOM INTE SLÄPPS IN I KREDITPORTFÖLJEN UC Affärsoptimering Kreditscoringmodeller UC Affärsoptimering Du kör vi optimerar

2 UC Affärsoptimering Vi tillför nya perspektiv UC Affärsoptimering Vi tillför nya perspektiv med din affär i fokus Hos oss är din affär i fokus. Vår passion är att ifrågasätta etablerade sanningar och tillföra nya perspektiv så att du kan fatta rätt beslut och realisera din affärspotential. UC Affärsoptimering är en konsultgrupp inom UC som har specialiserat sig på att hjälpa dig med strategin för morgondagens affärsbeslut. Vi utgår alltid från din affärsprocess och hjälper dig med: Marknadsbearbetning Konsten att se och skapa affärsmöjligheter CRM, livstidsvärde, livscykelhantering. Orden är många. Vår utgångspunkt är att alltid se helheten och att respektera att allt hänger samman: omvärld, marknadsbearbetning och proaktiv kundvård. Nya affärer kan skapas på två sätt. Ni kan göra fler affärer med befintliga kunder eller göra nya affärer med nya kunder. Vår övertygelse är att potentialen bland befintliga kunder alltid är underskattad. Vi har lyft arbetet med modern segmenteringsteknik till en ny nivå. Riskmanagement Eller som vi hellre säger Business Management! VI ser riskhantering som ett sätt att utveckla affären, inte begränsa den. Vår utgångpunkt är att risk management behöver utvecklas med en tydligare koppling till affären. Vi har istället valt att kalla det för Business Management. För när man tänker efter. Vad är det egentliga syftet med t.ex. ett kreditregelverk? I vårt perspektiv kan det främsta syftet inte vara att undvika förluster, snarare att optimera möjliga affärer. 2

3 Vi hjälper er med hela livscykeln för era kreditaffärer som t.ex: Regelverksoptimering och uppföljningsprocesser Riskdifferentiering och prissättning Scenarioanalyser och stresstester Scorekortsutveckling och validering Finansiella Regelverk Är det nödvändigt att tänja på gränserna? Vinnare ser möjligheter där andra ser problem, svårigheter och begränsningar. Vi ser finansiella regelverk som en utmaning som kan leda till nya möjligheter om de tolkas, implementeras och efterlevs på ett affärsmässigt sätt. Finansiella regelverk påverkar hela sättet att göra och tänka kring affärer. Det betyder att flera funktioner i företaget påverkas när nya regelverk ska efterlevas. Vi har en god översiktsbild av hur regelverken påverkar respektive funktion och vi är specialister på att omvandla mångsidiga regelverkstexter till konkreta operativa rutiner, processer och rapporter. Inkasso Det handlar om livstidsvärdet! UC:s gedigna erfarenhet av att optimering av affärsflöden och affärsbeslut innebär att vi ifrågasätter gamla stelnade sanningar och tillför nya perspektiv. Perspektiv och idéer som revolutionerar sättet att arbeta med Inkasso. UC :s branschexperter har skapat en portfölj av lösningar som väver samman strategi med regelverk, processer och data. Allt för att maximera kostnadseffektivitet och livstidsvärde. Det innefattar bl.a.: Score för inkassoprocessens alla delar Processoptimering Portföljanalys och värdering Marknadsbearbetning Konsten att se och skapa affärsmöjligheter Riskmanagement Eller som vi hellre säger Business Management! Finansiella Regelverk Är det nödvändigt att tänja på gränserna? Inkasso Det handlar om livstidsvärdet! 3

4 Glöm inte de som inte släpps in i kreditportföljen Det är allt för vanligt att det byggs kreditscoringmodeller utan att ta hänsyn till det faktum att man ger ett antal kunder avslag på sin kreditansökan. Genom att inte räkna med avslagen när man bygger modellen kan man få en modell som inte fungerar som en bra dörrvakt för portföljen. De flesta kreditscoringmodellerna används för att bedöma om en kund är kreditvärdig eller inte och om man således bör ge kunden en kredit. Förutom scoringmodellerna finns det oftast andra restriktioner vid kreditbeviljning. Det kan vara specialregler såsom att man inte ska ha någon betalningsanmärkning, att man ska ha en viss inkomst eller att man inte ska ha för många andra lån. Ju fler specialregler ett kreditinstitut använder sig av ju mindre litar man på att scoringmodellen gör sitt jobb som dörrvakt för portföljen. När man bygger en scoringmodell som ska fungera som dörrvakt utgår man ofta från ett eller flera års tidigare ansökningar, hur kunderna bakom ansökningarna såg ut vid ansökanstillfället samt vad som hände med kunderna under en uppföljningsperiod på vanligtvis ett år, d v s skötte kunderna betalningarna eller inte. Vid uppföljningen är det förstås lättast att följa upp de som fick krediter och se hur dessa skötte sig i den egna portföljen. Problemet är att om man nöjer sig med detta så tittar man inte alls på de som fick avslag på sin kreditansökan eller de som valde att inte ta krediten (båda kategorierna kallas fortsättningsvis för avslag). Om modellen endast bygger på kunder som blev insläppta i portföljen kan det bli snedvridet om man vill använda modellen som en gatekeeper, d v s för att släppa in bra och avvisa dåliga kunder. Tänk dig att en scoringmodell fungerar som en dörrvakt på en nattklubb. Vi glömmer nu att vissa nattklubbar kan ha en massa cred -regler och bara släppa in de som är snygga och coola och antar att man vill släppa in bra kunder som betalar bra och sköter sig inne på klubben. Tänk dig vidare att man också har ett antal specialregler, som att man måste ha hela kläder och vara över 23 år för att komma in. Anledningen till detta är att man tror att folk med trasiga kläder och ungdomar missköter sig mera än övriga. Om man vill ha en perfekt dörrvakt och ta bort förutfattade antaganden om ålder och kläder kan man inte få till detta genom att bara följa upp skötseln inne på den egna klubben. Man måste också göra en uppskattning av hur de avvisade skulle ha skött sig, annars kan man aldrig få reda på om antagandena om ålder och klädsel är korrekta. Att analysera kunderna som inte kom in i portföljen kallas för avslagsinferens och kan generellt sett göras på ett antal olika sätt. 1. Ett sätt att beräkna en modell på den population som har kommit in i portföljen. Sedan använder man denna modell för att skatta sannolikheten att de ej beviljade blir dåliga och klassificerar in denna population efter sannolikheten. Om sannolikheten är över 50% så sätter man den personen som dålig i datasetet och är sannolikheten under 50% så blir det en bra. Efter att man har gjort denna klassificering så räknar man om modellen på hela populationen och använder denna modell som beviljningsmodell. Problemet med denna metod är att man ändå utgår från att den population man inte får in i portföljen skulle uppföra sig som den population man fick in. 2. En annan variant är att vikta upp kunder som blir insläppta trots att de bryter mot uppsatta specialregler, s k overrides. Genom att ge en högre vikt på dessa försöker 4

5 man ta hänsyn till alla avslag som har dessa kriterier, t ex betalningsanmärkning. Denna metod är bättre än den ovan men den utgår ifrån att de insläppta kunderna med betalningsanmärkning sköter sig på liknande sätt som avslag med betalningsanmärkning. Det kan ses som ett djärvt antagande eftersom ett undantag från kreditreglerna, en så kallad override, förhoppningsvis görs för att en handläggare vet något om kunden som scoringmodellen inte vet och att det därför finns goda anledningar till att göra en override. Om så är fallet så kommer de overrides som viktad upp att i genomsnitt vara mindre dåliga än de som inte blev overrides och således kommer avslagsinferensen att bli snedvriden. 3. Ett tredje alternativ, som också är det bästa, är att verkligen följa upp avslagen genom att se hur dessa har skött sig utanför den egna portföljen efter att de avslogs. För att kunna göra detta måste man vända sig till t ex ett kreditupplysningsföretag som har data på vilka som har fått betalningsanmärkningar. På personsidan använder man lämpligen en ny betalningsanmärkning som utfall medan man på företagssidan kan använda konkurs eller något annat obeståndsmått som utfall. Man ser då vilka av avslagen som senare fick betalningsanmärkningar och dessa anses som om de hade blivit dåliga i portföljen. De som inte har fått betalningsanmärkningar antas då inte heller bli dåliga om de hade tagits in i kreditportföljen. Detta är det alternativ som ger minst snedvridning av modellen eftersom man faktiskt följer upp avslagen hela vägen utan att göra antaganden om att de liknar de som släpps in. Internationellt är det svårt att följa upp på detta sätt men i Sverige har vi sådan tur att vi har väldigt bra möjligheter eftersom vi har person- och organisationsnummer samt register, t ex UC:s databaser, som kan användas för att följa upp avslagna ansökningar. Den sist nämnda metoden är absolut att föredra för att få en så korrekt beviljningsmodell som möjligt. En kreditscoringmodell kan fungera som en bra dörrvakt för din kreditportfölj och den kan bygga bort specialregler för att på så sätt få en bättre kontroll på den faktiska risken i portföljen. Den kan också minimera den manuella hanteringen i kreditbeviljningen och på så sätt öka lönsamheten. Marknaden går mot mer automatiserade processer i kreditbeviljningen, men utan en bra avslagsinferens ska man inte använda en helt automatiserad process. Godkända ansökningar Dåliga 10% 5% Godkända Godkända ansökningar Bra 70% 75% Godkända Avslagna ansökningar Dåliga 7% 7% Avslagna a Avslagna ansökningar Bra 13% 13% Avslagna a Om ni är intresserade av att göra en bra avslagsanalys för er portfölj så kontakta oss på UC:s Afförsoptimering. Ansökanspopulation Godkända, bra Avslagna, bra Avslagna Avslagna,dåliga Godkända, dåliga 5

6 Huvudkontor Lokalkontor Kontakt Firma UC AB UC AB - Göteborg UC AB - Malmö Telefon: UC AB Stockholm Kungsgatan 20 Malmöhusvägen 1 E-post: Org.nr Göteborg Malmö Web: uc.se

CRM Vägen till tillväxt!

CRM Vägen till tillväxt! CRM Vägen till tillväxt! Strategisk användning av CRM Lyft företaget Utnyttja de många möjligheterna I TimeLog anser vi att den strategiska användningen av ett CRM-system är vägen till tillväxt. Vi vill

Läs mer

Allt du inte visste om Kronofogden

Allt du inte visste om Kronofogden Allt du inte visste om Kronofogden Vi vill hjälpa, inte stjälpa Många känner rädsla eller obehag när de hör talas om Kronofogden. Ändå vet de flesta inte särskilt mycket om oss. Vi arbetar för att göra

Läs mer

Förhandling. Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor)

Förhandling. Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor) BOLÅNEBOK #1 Förhandling Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor) En lyckad förhandling kräver: o Att du har en någorlunda god privatekonomi

Läs mer

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang En skrift om vad som engagerar och motiverar oss Drivkrafter 2 Inledning Vad driver volontärer att engagera sig ideellt? Och hur kan vi som volontärsamordnare skapa förutsättningar för volontären att upptäcka

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

De tre första månaderna på ett nytt jobb

De tre första månaderna på ett nytt jobb De tre första månaderna på ett nytt jobb När du börjar på ett nytt jobb är den första tiden viktig. Vad du gör och vem du är under dina första tre månader lägger grunden till om fortsättningen ska bli

Läs mer

Klagomål en guldgruva av möjligheter för försäkringsbranschen och If?

Klagomål en guldgruva av möjligheter för försäkringsbranschen och If? Klagomål en guldgruva av möjligheter för försäkringsbranschen och If? - En artikel om klagomålshantering och beskrivning av If Skadeförsäkrings klagomålshantering. Johan Ohlsson - Klagomålsansvarig för

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

Elevers medskapande i lärprocessen, 7,5 p EN BRA LEKTION. Några elevers syn på elevaktiv lärandeprocess. Tatjana Trivic Uppsala, 2008.

Elevers medskapande i lärprocessen, 7,5 p EN BRA LEKTION. Några elevers syn på elevaktiv lärandeprocess. Tatjana Trivic Uppsala, 2008. EN BRA LEKTION Några elevers syn på elevaktiv lärandeprocess Tatjana Trivic Uppsala, 2008. 1 INLEDNING Förmåga att lära är förunnat alla människor. Att vara lärare är, bland annat, att hjälpa människor

Läs mer

Riskhantering i praktiken Med exempel från byggverksamhet

Riskhantering i praktiken Med exempel från byggverksamhet CMB-RAPPORT 2007 Riskhantering i praktiken Med exempel från byggverksamhet Roger Flanagan, Carol Jewell och Jennie Johansson Byggnadsekonomi, Institutionen för bygg- och miljöteknik Centrum för management

Läs mer

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag.

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. En analys av lånebehov och ekonomiska förhållanden bland arbetsintegrerande sociala företag baserat på förhållandena år 2012. Sammanfattning

Läs mer

Hur undviker man att bli lurad? Metoder att motverka "Moral hazard" vid upphandling inom byggsektorn

Hur undviker man att bli lurad? Metoder att motverka Moral hazard vid upphandling inom byggsektorn Hur undviker man att bli lurad? Metoder att motverka "Moral hazard" vid upphandling inom byggsektorn Per Erik Eriksson Hans Lind April 2015 1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Begreppet Moral hazard...

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

5 hemligheter om chefen och att få honom att göra som du vill.

5 hemligheter om chefen och att få honom att göra som du vill. e-bok från Henrik Persson 5 hemligheter om chefen och att få honom att göra som du vill. web: henrikpersson.nu email: henrikpersson@mac.com msn: hen-per@hotmail.com tel: 0739 32 30 49 Är det här verkligen

Läs mer

Samhällsekonomiska begrepp.

Samhällsekonomiska begrepp. Samhällsekonomiska begrepp. Det är väldigt viktigt att man kommer ihåg att nationalekonomi är en teoretisk vetenskap. Alltså, nationalekonomen försöker genom diverse teorier att förklara hur ekonomin fungerar

Läs mer

Bye Bye manuell attestering

Bye Bye manuell attestering Whitepaper Bye Bye manuell attestering Ett whitepaper om automatisk fakturamatchning och inköp-till-betalning-system. 15 gånger billigare att hantera leverantörsfakturor digitalt jämfört med manuellt.

Läs mer

Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag

Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag www.kpmg.se Du vet bäst För oss på KPMG finns ingenting mer inspirerande än unga människor med spännande idéer. Vi vet hur det känns att vara där du är

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på Skuldsanering Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på www.kronofogden.se. Du kan också ringa Kronofogden på

Läs mer

Inledning. Version på lätt svenska

Inledning. Version på lätt svenska Inledning Version på lätt svenska HBTQ Hbtq är ett paraplybegrepp, eller ett samlingsnamn, för homosexuella (h), bisexuella (b), transpersoner (t) och andra personer vars identitet är queer (q). Inom vården

Läs mer

Få styr på kampanjerna!

Få styr på kampanjerna! Whitepaper 2.2.2012 1 / 7 Få styr på kampanjerna! Författare: Johanna Småros Direktör, Skandinavien, D.Sc. (Tech.) För företag som jobbar med konsumtionsvaror, utgör kampanjerna en ständigt återkommande

Läs mer

Utvärdering av informationsprojekt

Utvärdering av informationsprojekt handbok i Utvärdering av informationsprojekt Innehåll Inledning Inledning 3 Den lärande processen 5 Varför ska vi utvärdera? 5 Uppföljning och utvärdering 5 Vad ska vi utvärdera? 6 Undvik försvårande omständigheter

Läs mer

Se mig som person! - Röster från ungdomar i familjehem

Se mig som person! - Röster från ungdomar i familjehem Se mig som person! - Röster från ungdomar i familjehem Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Vår vision är en värld

Läs mer

Så blir framtidens inköp

Så blir framtidens inköp Whitepaper Så blir framtidens inköp En mer strategisk yrkesroll, ökade hållbarhetskrav och kraftfullare system det är några förändringar inköpare kan vänta sig i framtiden. Läs mer på visma.se/proceedo

Läs mer

SMS-lån En kartläggning av unga vuxnas erfarenheter

SMS-lån En kartläggning av unga vuxnas erfarenheter Rapport 2007:17 SMS-lån En kartläggning av unga vuxnas erfarenheter Förord Kronofogdemyndigheten och Konsumentverket har under det senaste året noga följt utvecklingen samt uppmärksammat olika problem

Läs mer

Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com

Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com Att klara av en livsomställning 1 ATT BLI PENSIONÄR Kompendium av Bengt Elmén socionom Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com 2 ATT BLI PENSIONÄR INLEDNING

Läs mer

Visste du att? Elever har rättigheter!

Visste du att? Elever har rättigheter! Visste du att? Elever har rättigheter! Index Vad är det här? Foldern Visste du att? Elever har rättigheter! försöker på ett kort och begripligt vis engagera dig i frågor som berör elevers rättigheter.

Läs mer

Är du ett med din företagsidé?

Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Testa Dig själv 1 Varför vill Du starta företag? 2 Är det rätt tillfälle för dig? 3 Har du lämpliga erfarenheter och kunskaper? DINA SLUTSATSER

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

Organisatorisk skyddsrond

Organisatorisk skyddsrond Organisatorisk skyddsrond Arbetsmaterial för arbetsplatsträffen Lisbeth Rydén www. EllErr? Om arbetsmaterialet Det finns olika sätt att analysera och bedöma den pyskosociala arbetsmiljön. Ett av de sätt

Läs mer