Familjära aortadissektioner

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Familjära aortadissektioner"

Transkript

1 Familjära aortadissektioner Information till patienter och anhöriga Denna information riktar sig till dig som har sjukdomen FAAD (Familjära AortaAneurysm och Dissektioner) eller är anhörig till någon med sjukdomen. Centrum för Kardiovaskulär Genetik (CKG) vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå arbetar för att förebygga sjuklighet och död i ärftliga kardiovaskulära sjukdomar, genom att erbjuda tjänster och kunskap nationellt. Centrumbildningen är resultatet av ett samarbete mellan Barn- och ungdomskliniken, Hjärtcentrum, Medicincentrum och Laboratoriemedicin.

2 Stora kroppspulsådern, aorta, kan drabbas av försvagningar som kan leda till att kärlväggen riskerar att brista. Detta kallas aortadissektion. Denna ovanliga sjukdom sitter nästan alltid i den första delen av aorta som ligger i bröstkorgen. När sjukdomen är ärftlig kallas den för FAAD (Familjära Aortaaneurysm och Dissektioner). Denna skall skiljas från de betydligt vanligare pulsåderbråcken i buken, s.k. abdominella aortaaneurysm (AAA). De senare har liknande bakgrund som hjärtinfarkt d.v.s. rökning, höga blodfetter, övervikt, högt blodtryck etc.), är vanligare hos äldre och är sällan ärftliga. Vad är en aortadissektion? En aortadissektion är en bristning i stora kroppspulsådern. Bristningen börjar i aortaväggens insida och ger då upphov till en blödning in i pulsåderns vägg. Blödningen kan gå genom hela aortaväggen men eftersom den yttre väggen är stark är det vanligare att blödningen inte går igenom hela kärlväggen. I stället sprids den mellan aortaväggens olika skikt (dissekerar). Blödningen sprider sig ibland endast några centimeter, andra gånger längs med aorta, från hjärtat ned till bäckenådrorna. vissa av dessa släkter har man påvisat genskador i gener som bygger upp aortas stödjevävnader, ett slags mjukt skelett i kärlväggen. I de flesta av dessa ärftliga tillstånd ser man att delar av aorta långsamt vidgar sig med åren. Man kallar dessa vidgningar för aneurysm (pulsåderbråck). Ju vidare aorta är, desto större är risken att drabbas av en dissektion. Denna vidgning går olika snabbt i olika familjer och hos olika individer. Alla anlagsbärare drabbas således inte av dissektioner, inte ens vid hög ålder. Varför får man aortadissektioner? Ibland kan ett kraftigt våld mot bröstkorgen (t.ex. trafikolycka), en infektion eller inflammation i kärlväggen vara orsak. Det finns också en koppling mellan långvarigt och kraftigt förhöjt blodtryck och aortadissektioner. I andra fall finns ingen känd orsak och inte heller någon misstanke om ärftlig bakgrund. Det kan då vara en medfödd eller förvärvad svaghet i aorta vars orsak vi inte har så mycket kunskap om ännu. Det anses att 20 % av alla som drabbas av aortadissektioner har en ärftlig form. I

3 Aorta (stora kroppspulsådern) för syrerikt blod från hjärtat ut till kroppens alla delar. Aorta har röd färg på bilden (bildkälla: Wikipedia) Vad orsakar familjära aortadissektioner? För länge sedan kände man inte till något om bakgrunden till FAAD. Efter hand har man funnit att i vissa släkter är aortasjukdomen kopplad till andra symptom från bindväv eller andra organ. Den första av dessa var Marfans syndrom, senare kom Ehler- Danlos av vaskulär typ. Vid dessa sjukdomar har man oftast en genskada i genen FBN1 respektive COL3A1. De allra senaste åren har man även funnit skador i andra gener som kan ge aortadissektioner (exempelvis TGFRB1, TGFBR2, ACTA2, MYH11). I de släkter där man inte hittar någon av dessa idag kända genetiska skador kallar man sjukdomen för FAAD. (Familjära AortaAneurysm och Dissektioner) Hur vanligt är aortadissektion? Det finns en sammanställning från hela Sverige för åren som visar att c:a 4-5/ invånare årligen drabbas av aortadissektioner. plötsligt påkommande kraftig smärta mitt i bröstet eller mot bröstryggen. Smärtan strålar ibland upp mot hals eller ut i armar. Smärtan liknar mycket den man ser vid hjärtinfarkt och denna diagnos måste naturligtvis också övervägas. Eftersom hjärtinfarkt är mycket vanligare än aortadissektion är det inte ovanligt att symptomen först tolkas som en hjärtinfarkt. Enstaka gånger sitter aortadissektionen i buken och smärtan är då lika svår men påminner mer om andra bukåkommor som exempelvis njursten. Hur behandlas en akut aortadissektion? Aortadissektion är ett allvarligt tillstånd med högre dödlighet än hjärtinfarkt och det är därför viktigt att snabbt ställa rätt diagnos. Behandlingen är mycket individuell och beror på var dissektionen sitter och vilka komplikationer den har orsakat. Aortadissektioner som börjar nära hjärtat brukar ofta opereras akut och de som utgår från den nedåtstigande delen av aorta behandlas i första hand med kraftig blodtryckssänkande behandling. Vilka symptom har man vid en akut aortadissektion? Man brukar sällan ha några förkänningar. Typiska symptom är en

4 I vissa av FAAD-familjerna ser man en ökad förekomst av tvåsegelklaff (sk bicuspida aortaklaffar), aneurysm i andra blodkärl än aorta och skelettförändringar som skolios, klumpfot, etc. Hur tar man reda på om man är anlagsbärare? Aortadissektion. I början av aorta har en bristning uppstått (se pilen). Sedan har blödningen (mörk röd färg) vandrat (dissekerat) i aortaväggen ned mot aortas delning längts ned i bilden (bildkälla: Wikipedia) Ärftlighet I familjer med anhopning av aortadissektioner påvisas en skadad gen hos ungefär 20 %. Sjukdomen är då ärftlig. Övriga har sannolikt en genetisk skada i en gen som ännu inte är känd. Sjukdomen har en s.k. dominant ärftlighetsgång. Detta innebär att samtliga förstagradssläktingar löper 50% risk att vara bärare av samma genetiska skada. Det skadade anlaget hoppar inte över en generation, däremot kan graden av sjukdomen variera hos olika individer i en och samma familj. I många FAAD-familjer förefaller anlagsbärande män drabbas tidigare och allvarligare än anlagsbärande kvinnor. I familjer där den genetiska skadan är fastställd kan friska familjemedlemmar erbjudas anlagsbärartest. Detta sker med ett enkelt blodprov. De som inte ärvt det skadade anlaget löper inte risk att få sjukdomen och kan därmed inte heller föra anlaget vidare. Hos merparten (80 %) av dessa familjer kan vi med dagens kunskap inte påvisa någon skada i någon av de kända generna. Då sjukdomen ändå bedöms vara ärftlig undersöker man i stället bröstkorgsaorta med ultraljud (s.k. ekokardiografi), skiktröntgen (datortomografi) eller magnetkamera. Om aorta är säkert vidgad är det troligt att man är anlagsbärare. Det kan däremot vara svårt att helt säkert utesluta anlagsbärarskap hos yngre personer med dessa metoder. Många landsting inbjuder nu samtliga 65-åriga män till ultraljudsundersökning av aorta i buken för att hitta abdominella aortaaneurysm (AAA). Denna undersökning är inte tillräcklig för att utesluta FAAD eftersom man inte når bröstkorgsaorta.

5 Vad kan man göra för att förebygga dissektion om man är anlagsbärare? Man vet att ett högt blodtryck ökar belastningen på kroppspulsådern och därför rekommenderar man tidig blodtryckssänkande behandling och har målet att blodtrycket bör ligga under 130/80 mm Hg (i stället för 140/90 som är gängse mål hos övriga). Finns några särskilda levnadsregler vid FAAD? Rökare har ökad risk för vissa kärlbristningar. För de som har klart vidgad aorta eller haft dissektioner rekommenderas undvika situationer som kan ge mycket kraftiga blodtrycksstegringar som tunga lyft, elitidrotter, kontaktsporter, sportdykning, bastu med åtföljande is- eller snöbad osv. Forskning Med godkänd hemblodtrycksmätare kan man själv kontrollera sitt blodtryck hemma. (bildkälla: freedigitalphotos.net) För några av de ärftliga orsakerna rekommenderas idag särskilda läkemedel för att bromsa utvecklingen av aortasjukdomen. Om man är anlagsbärare rekommenderas återkommande kontroller av aorta med ekokardiografi, röntgen eller magnetkamera. Risken för dissektion ökar ju mer vidgad aorta är. För att förhindra dissektioner utför man idag förebyggande operationer av aorta för de som har aortamått över vissa gränser. FAAD är en grupp ovanliga sjukdomar. Som vid många andra ovanliga sjukdomar är det mycket vi ännu inte vet och behovet av forskning är stort. Vi bedriver forskning kring dessa sjukdomar framför allt för att hitta nya sätt att diagnosticera och riskvärdera sjukdomen. Vi letar också efter nya ännu okända gener som kan förklara sjukdomen. Vårt mål är att få bättre metoder för att kunna diagnosticera sjukdomen tidigare, behandla anlagsbärare förebyggande och därmed förhindra dissektioner.

6 Vart skall jag vända mig för att få information? Du är välkommen att ringa eller mejla Centrum för Kardiovaskulär Genetik vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå, för att fråga om familjära aortadissektioner. Katarina Englund och Ulla-Britt Diamant, koordinatorer och genetiska vägledare för CKG, besvarar dina frågor med stöd av läkare vid centrat. Bo Carlberg, Överläkare, Docent, Hjärtcentrum Peter Nyberg, Specialistläkare, Klinisk Genetik Centrum för Kardiovaskulär Genetik Norrlands universitetssjukhus UMEÅ. Telefon: E-post: Hemsida: Adresser till de kliniskt genetiska enheterna i Sverige Södra sjukvårdsregionen: Labmedicin Skåne Genetiska kliniken Universitetssjukhuset i Lund Lund Tel: Fax: Sydöstra sjukvårdsregionen: Kliniskt genetiska avdelningen Universitetssjukhuset i Linköping Linköping Tel: Fax: Västra Götalandsregionen: Postadress: Klinisk Genetik Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg Besöksadress: Klinisk Genetik Medicinaregatan 3B Tel: / (sekr) Fax: Stockholmsregionen: Kliniskt genetiska avdelningen Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm Tel: Fax: Uppsala Örebroregionen: Kliniskt genetiska avdelningen Rudbecklaboratoriet Akademiska barnsjukhuset Uppsala Tel: Fax: Norra sjukvårdsregionen: Klinisk Genetik Laboratoriemedicin, byggnad 6M, 1tr Norrlands Universitetssjukhus Umeå Tel: (sekr) Fax:

Vad är en genetisk undersökning? Information för patienter och föräldrar

Vad är en genetisk undersökning? Information för patienter och föräldrar Vad är en genetisk undersökning? Information för patienter och föräldrar 2 Vad är en Genetisk Undersökning? Denna informationsskrift berättar vad en genetisk undersökning är, varför Du skall överväga en

Läs mer

Varför får man stroke?

Varför får man stroke? Varför får man stroke? Kjell Asplund, professor i medicin, MONICA-projektet, Socialstyrelsen Jag ska tala om orsakerna till stroke och då ur två aspekter: Vad är det som händer i kroppen när man får en

Läs mer

Till dig som fått pankreascancer

Till dig som fått pankreascancer Till dig som fått pankreascancer 3 Att få beskedet Du har cancer är skrämmande, inte bara för den som själv drabbas utan även för närstående och vänner. Det är naturligt att känna sig chockad och rädd

Läs mer

For healthcare professionals porphyria

For healthcare professionals porphyria For patients and families For healthcare professionals Drugs and porphyria About EPI For patients and families AKUT PORFYRI Information för personer med akut intermittent porfyri, porfyria variegata eller

Läs mer

CANCER HOS BARN OCH TONÅRINGAR

CANCER HOS BARN OCH TONÅRINGAR CANCER HOS BARN OCH TONÅRINGAR barncancerfonden 1 VI KÄMPAR FÖR LIVET Innehållsförteckning ADRESSER Cancer hos barn och tonåringar har utarbetats av Olle Björk, professor i barnonkologi vid Karolinska

Läs mer

Fosterdiagnostik - information till gravida

Fosterdiagnostik - information till gravida Fosterdiagnostik - information till gravida I detta häfte hittar du det man behöver veta för att kunna ta ställning till om du vill nyttja vårt erbjudande om fosterdiagnostik eller inte. Fosterdiagnostik

Läs mer

Gråstarrsoperation och sedan?

Gråstarrsoperation och sedan? Gråstarrsoperation och sedan? Eva Mönestam Docent, överläkare Ögonkliniken, Norrlands universitetssjukhus Operation av gråstarr är det vanligaste kirurgiska ingreppet i den industrialiserade världen. Under

Läs mer

Information för dig med. myelodysplastiskt syndrom (MDS)

Information för dig med. myelodysplastiskt syndrom (MDS) Information för dig med myelodysplastiskt syndrom (MDS) 1. Vad är MDS? Myelodysplastiskt syndrom (MDS) är ett samlingsnamn för en grupp tumörsjukdomar som utgår från benmärgens stamceller. Myelo betyder

Läs mer

Hjärtrapporten 2009 En sammanfattning av hjärthälsoläget i Sverige

Hjärtrapporten 2009 En sammanfattning av hjärthälsoläget i Sverige Hjärtrapporten 2009 En sammanfattning av hjärthälsoläget i Sverige Box 5413, 114 84 Stockholm Besöksadress: Biblioteksgatan 29 Tel 08-566 24 200, fax 08-566 24 229 www.hjart-lungfonden.se Insamlingskonton:

Läs mer

Vad händer i ett genetiskt laboratorium?

Vad händer i ett genetiskt laboratorium? 12 utveckla nya metoder eller låta sådana prover delta i kvalitetskontrollprogram, såvida inte patienten har uttryckt att man inte vill att ens prov ska vara del av sådan verksamhet. Som alla andra sparade

Läs mer

Till dig som skall Genomgå Endovaskulär behandling av aortaaneurysm

Till dig som skall Genomgå Endovaskulär behandling av aortaaneurysm Till dig som skall Genomgå Endovaskulär behandling av aortaaneurysm Information till patient & närstående Dokumentet är skapat 2012-06-19 och är giltigt ett år från detta datum. Välkommen till Kärlkirurgen

Läs mer

Att leva med pulmonell hypertension

Att leva med pulmonell hypertension Att leva med pulmonell hypertension Personliga berättelser Inledning Att få diagnosen pulmonell hypertension blir för många en chock och det är viktigt att få stöd och hjälp i ett tidigt skede. Tillgång

Läs mer

Sömnapné. En skrift om andningsuppehåll i sömnen

Sömnapné. En skrift om andningsuppehåll i sömnen Sömnapné En skrift om andningsuppehåll i sömnen Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc). I dag arbetar vi för att besegra hjärt- och lungsjukdom. Vi samlar in och fördelar pengar till

Läs mer

Stroke många drabbas men allt fler överlever

Stroke många drabbas men allt fler överlever Stroke många drabbas men allt fler överlever Birgitta Stegmayr Docent i medicin Stroke är en vanlig sjukdom. Här i Sverige drabbas troligen 30 000 35 000 personer per år av ett slaganfall, som också är

Läs mer

LHON är en gåtfull sjukdom Referat av professor Thomas Rosenbergs föreläsning på LHON Eye Society s seminarium, Hagaberg, 25-26 oktober 2013.

LHON är en gåtfull sjukdom Referat av professor Thomas Rosenbergs föreläsning på LHON Eye Society s seminarium, Hagaberg, 25-26 oktober 2013. LHON är en gåtfull sjukdom Referat av professor Thomas Rosenbergs föreläsning på s seminarium, Hagaberg, 25-26 oktober 2013. År 1871 publicerade Theodor Karl Gustav von Leber, professor i Göttingen i Tyskland,

Läs mer

Att leva med förmaksfl immer INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN HJÄRT- OCH LUNGSJUKAS RIKSFÖRBUND

Att leva med förmaksfl immer INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN HJÄRT- OCH LUNGSJUKAS RIKSFÖRBUND Att leva med förmaksfl immer INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN HJÄRT- OCH LUNGSJUKAS RIKSFÖRBUND Bengt, 59 år Det är 5 år sedan min företagsläkare upptäckte mitt fl immer vid en vanlig rutinundersökning.

Läs mer

För att läkaren lättare ska kunna ställa diagnos är det bra att kunna svara på frågor som:

För att läkaren lättare ska kunna ställa diagnos är det bra att kunna svara på frågor som: ATT FÅ EN PACEMAKER Vad är en pacemaker? En pacemaker är en liten apparat som hjälper hjärtat att hålla en jämn rytm. Den vanligaste anledningen till att man får en pacemaker är att man har för långa pauser

Läs mer

Livet efter hjärtinfarkt INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN HJÄRT- OCH LUNGSJUKAS RIKSFÖRBUND

Livet efter hjärtinfarkt INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN HJÄRT- OCH LUNGSJUKAS RIKSFÖRBUND Livet efter hjärtinfarkt INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN HJÄRT- OCH LUNGSJUKAS RIKSFÖRBUND Nu struntar jag i dammtussarna Det hände för drygt två år sedan. Jag satt i bilen på väg hem från Norrköping och

Läs mer

Vändpunkt SCAPIS Kärlhälsa Magnus Hedqvist fick svår hjärtsvikt Lång väg till fjällets topp DESSUTOM:

Vändpunkt SCAPIS Kärlhälsa Magnus Hedqvist fick svår hjärtsvikt Lång väg till fjällets topp DESSUTOM: Forskning för hälsa Stöd forskningen om diabetes INSAMLING PÅGÅR Vändpunkt Goda vanor vid typ 2-diabetes SCAPIS Gunn är deltagare Kärlhälsa Hopp om nya behandlingar Magnus Hedqvist fick svår hjärtsvikt

Läs mer

Sjukdomar som ger glömska

Sjukdomar som ger glömska Sjukdomar som ger glömska Minnet är som bäst när vi mest behöver det. Alltså under den tid då vi växer upp och lär oss det mesta av det vi kommer att ha nytta och glädje av under resten av livet. Ofta

Läs mer

Till dig som har hjärtsvikt

Till dig som har hjärtsvikt Till dig som har hjärtsvikt Version 1 Hjärtsvikt Hjärtsvikt är en av våra vanligaste hjärtsjukdomar. I Sverige beräknas ca 200 000 vara drabbade och antalet som insjuknade ökar när befolkningen blir äldre.

Läs mer

Diabetes en kärlsjukdom En skrift om förhöjt blodsocker

Diabetes en kärlsjukdom En skrift om förhöjt blodsocker Diabetes en kärlsjukdom En skrift om förhöjt blodsocker Den här skriften är en del av Hjärt-Lungfondens arbete med att sprida information om hjärtoch lungsjukdomar. Den är möjlig att ta fram tack vare

Läs mer

RUTINMÄSSIGT UNDER GRAVIDITET FRÅGOR OCH SVAR SBU STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING

RUTINMÄSSIGT UNDER GRAVIDITET FRÅGOR OCH SVAR SBU STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING RUTINMÄSSIGT ULTRALJUD UNDER GRAVIDITET FRÅGOR OCH SVAR SBU STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING DENNA BROSCHYR ÄR UTGIVEN AV SBU FÖRFATTARE: GUN LEANDER FORM: TYPOFORM FOTON: THINKSTOCK SID 1,

Läs mer

Forskning för hälsa DRABBAD UTAN RISKFAKTORER. Snälla tarmbakterier bra för hjärtat. Hjärtstudie räddar liv

Forskning för hälsa DRABBAD UTAN RISKFAKTORER. Snälla tarmbakterier bra för hjärtat. Hjärtstudie räddar liv Forskning för hälsa NUMMER 2/2013 OPERERAD FÖR AORTASTENOS Snälla tarmbakterier bra för hjärtat Hjärtstudie räddar liv TEMA HJÄRTINFARKT OCH STROKE Vältränade Jan trodde hjärtinfarkten var halsbränna DRABBAD

Läs mer

BILAGA 1 PATIENTINFORMATION EX. FRÅN KIRURGKLINIKEN LUND TILL DIG SOM SKA OPERERAS FÖR EN HUDTUMÖR VID KIRURGISKA KLINIKEN I LUND

BILAGA 1 PATIENTINFORMATION EX. FRÅN KIRURGKLINIKEN LUND TILL DIG SOM SKA OPERERAS FÖR EN HUDTUMÖR VID KIRURGISKA KLINIKEN I LUND BILAGA 1 PATIENTINFORMATION EX. FRÅN KIRURGKLINIKEN LUND TILL DIG SOM SKA OPERERAS FÖR EN HUDTUMÖR VID KIRURGISKA KLINIKEN I LUND Den här informationen vänder sig till dig som ska opereras på kirurgiska

Läs mer

Information för dig med. myelodysplastiskt syndrom (MDS)

Information för dig med. myelodysplastiskt syndrom (MDS) Information för dig med myelodysplastiskt syndrom (MDS) 1. Vad är MDS? Myelodysplastiskt syndrom (MDS) är ett samlingsnamn för en grupp tumörsjukdomar som utgår från benmärgens stamceller. Myelo betyder

Läs mer

Ärftliga ögonsjukdomar i Västerbotten

Ärftliga ögonsjukdomar i Västerbotten Ärftliga ögonsjukdomar i Västerbotten Ola Sandgren Universitetslektor, överläkare Enheten för oftalmiatrik Redan när man föds kan man ha symtom som beror på en ärftlig ögonsjukdom. Man kan också få symtom

Läs mer

Att leva med ny hjärtklaff INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN HJÄRT- OCH LUNGSJUKAS RIKSFÖRBUND

Att leva med ny hjärtklaff INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN HJÄRT- OCH LUNGSJUKAS RIKSFÖRBUND Att leva med ny hjärtklaff INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN HJÄRT- OCH LUNGSJUKAS RIKSFÖRBUND Jag trodde aldrig jag skulle få uppleva friheten med att cykla igen Det började när jag skulle gå i pension.

Läs mer

Innehåll. Förord 3. Inledning 4. 1 Akut lymfatisk leukemi 5 Hur bildas blodkropparna? 5 Vad är akut lymfatisk leukemi? 5 Varför insjuknar man i ALL?

Innehåll. Förord 3. Inledning 4. 1 Akut lymfatisk leukemi 5 Hur bildas blodkropparna? 5 Vad är akut lymfatisk leukemi? 5 Varför insjuknar man i ALL? Innehåll Förord 3 Inledning 4 1 Akut lymfatisk leukemi 5 Hur bildas blodkropparna? 5 Vad är akut lymfatisk leukemi? 5 Varför insjuknar man i ALL? 5 2 Diagnos 7 Vilka symtom är vanliga vid ALL? 7 Allmänna

Läs mer

Innehåll. Förord 3. Inledning 4. 1 Aplastisk anemi 5 Så bildas blodkroppar Orsaker till aplastisk anemi Få fall i Sverige Smygande symtom

Innehåll. Förord 3. Inledning 4. 1 Aplastisk anemi 5 Så bildas blodkroppar Orsaker till aplastisk anemi Få fall i Sverige Smygande symtom Innehåll Förord 3 Inledning 4 1 Aplastisk anemi 5 Så bildas blodkroppar Orsaker till aplastisk anemi Få fall i Sverige Smygande symtom 2 Diagnos 9 Så ställs diagnosen Två grupper 3 Behandling 11 Tålamodskrävande

Läs mer