PROTOKOLL. Närvarande Styrelse, revisorer, valberedning och medlemmar enligt förteckning.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL. Närvarande Styrelse, revisorer, valberedning och medlemmar enligt förteckning."

Transkript

1 Vänföreningen Birgit Nilsson Sällskapet PROTOKOLL fört vid Årsmöte med Birgit Nilsson Sällskapet den 14 mars 2015 på Malmö Opera Närvarande Styrelse, revisorer, valberedning och medlemmar enligt förteckning. 1 Årsmötet öppnas. Styrelsens ordförande Gitta-Maria Sjöberg hälsar alla närvarande välkomna till detta fjärde årsmöte med Birgit Nilsson Sällskapet sedan bildandet Överlämnar ordet till Clas Sköld, Casting Director på Malmö Opera. Clas Sköld hälsar oss välkomna till Malmö Opera! Meddelar teaterchefen Bengt Hall har fått akut förhinder deltaga på årsmötet idag, men han sänder sina varmaste hälsningar till alla närvarande och gläder sig över så många har anmält sig! Regissören Staffan Valdemar Holm och hans hustru scenografen Bente Lykke Møller berättar om sin uppsättning av Aida med premiär den 20 mars. Staffan Valdemar Holm berättar det var med viss tvekan de tackade ja till åta sig sätta upp denna vanligtvis så kitschiga opera med guld, elefanter o.s.v. Emellertid började de noga studera librettot och notmaterialet och kom fram till egentligen var verket skrivet som ett triangeldrama och förbjuden kärlek i kammaroperaform. Tiden när verket tillkom var 1871 vid invigningen av det nya operahuset i Kairo brann operahuset i Kairo ner och alla trodde originalmanuset var borta för alltid, men det visade sig det dessförinnan stulits av den italienska maffian, så lite nytta har vi av den undre världen konstaterar Staffan Valdemar. Verket blev senare känt vid den påkostade uppsättningen vid invigningen av Suezkanalen. Bente Lykke Møller berättar därefter hur man valt en mer avskalad scenografi med många flyttbara pelare, som kan bilda olika rum och koncentration på själva triangeldramat och sångarna. Åhörarna konstaterar förtjusta Staffan Valdemar Holm och Bente Lykke Møller är oerhört fascinerande lyssna på. Emellertid har de en tid passa och måste avvika. De avtackas med varma applåder och blommor överlämnas av styrelsen. 1

2 Clas Sköld berättar om kommande föreställningar på Malmö Opera. Med premiär den 25/4 kommer nästa operaföreställning Kvartett - i regi av operans chefdramaturg och chefregissör Stefan Johansson. En opera om sex och makt och bygger på pjäsen Farliga förbindelser. Kvartett är en av senare års mest uppmärksammade nya operor och hyllades vid uruppförandet på La Scala i april Till hösten blir det dans och step med musikalen Top Hat i regi av Sissela Kyhle och Roine Söderlundh. Huvudrollerna görs av Pia Johansson och Lennart Jähkel. Därefter följer musikalen Billy Elliot (februari 2015). Musiken år skriven av Elton John och regisseras av Ronny Danielsson. Clas Sköld tackas för sin information. Härefter följer årsmötet med stadgeenliga ärenden. 2 Val av ordförande och sekreterare på årsmötet. Gitta-Maria Sjöberg väljes till ordförande för dagens möte samt Kickan Färe väljes till sekreterare. 3. Fråga om årsmötet har utlysts i stadgeenlig ordning. Kallelse till årsmötet med datering skickades ut till samtliga medlemmar den 23 februari (Bil. 2.) årsmötet har utlysts i stadgeenlig ordning. 4. Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare, jämte ordföranden justera årsmötesprotokollet. 5. Godkännande av dagordningen. utse Karin Hjalmers, Båstad, och Elisabeth Elvander, Helsingborg, jämte årsmötets ordföranden Gitta-Maria Sjöberg, justera dagens årsmötesprotokoll. Föreliggande dagordning (Bil. 5.) beslutas godkännas. 6. Styrelsens årsberättelse och ekonomiska berättelser. Föreligger vid dagens sammanträde styrelsens Verksamhetsberättelse för räkenskapsåret 2014 samt Resultatrapport och Balansrapport för räkenskapsåret (Bil. 6.) Verksamhetsberättelsen och de ekonomiska berättelserna föredrages. 2

3 med godkännande lägga de föreliggande rapporterna till handlingarna som Bil Revisionsberättelse. Föreningens revisor Ulla Wallén föredrar utfärdad revisionsberättelse, daterad den 1 mars 2015, och omfar verksamhetsåret Revisorn har granskat föreningens räkenskaper, stämt av kontobehållningar och gått igenom protokoll och andra handlingar som lämnar upplysning om föreningens ekonomi och förvaltning. Räkenskaperna är förda med ordning och noggrannhet. Inkomster och utgifter under året samt föreningens ställning vid verksamhetsårets utgång framgår av kassörens utdrag ur räkenskaperna, se bilaga. Styrelsens ledamöter har enligt revisorns bedömning inte handlat i strid med föreningens stadgar. Då det under revisionen inte framkommit anledning till anmärkning tillstyrker jag styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Malmö den 1 mars 2015 Namnteckning Ulla Wallén Ulla Wallén lägga revisionsberättelsen utfärdad av revisor Ulla Wallén, daterad , till handlingarna som Bil Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen., enligt revisorns förslag, bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret Beslut om årsavgift för Vid årsmötet beslöts sänka medlemsavgiften för 2014 till kr 200,00 per person och till kr 300,00 för två personer i samma hushåll samt även ge utrymme för ett frivilligt extra bidrag vid inbetalning av medlemsavgiften. Vid årsmötet beslöts samma medlemsavgift gäller även för Styrelsen föreslår vid dagens årsmöte oförändrad årsavgift även för enligt styrelsens förslag fastställa medlemsavgiften för kalenderåret 2016 till kr 200,00 per person och till kr 300,00 för två personer i samma hushåll, samt även ge utrymme för ett frivilligt extra bidrag vid inbetalning av medlemsavgiften. 10. Beslut om extra avgift om kr 40,00 fr.o.m. kalenderåret 2016 för dem som önskar få utskicken via post i papperskopior. På grund av fördyringar av portokostnader, tryckkostnader, kuvertkostnader m.m. 3

4 föreslår styrelsen en extra avgift om kr 40,00 uttages fr.o.m. kalenderåret 2016 för dem som önskar få sina utskick via post i papperskopior. Efter viss diskussion beslutas en extra avgift om kr 40,00 gäller fr.o.m. kalenderåret 2016 för dem som önskar få sina utskick via post i papperskopior. 11. Fastställande av antalet styrelseledamöter. Enligt stadgarna, 3, skall sällskapets styrelse bestå av minst fem och högst nio ledamöter. Nuvarande styrelse består av sju ledamöter. fastställa antalet styrelseledamöter till sju även för år Valberedningens förslag vid årsmötet i Birgit Nilsson Sällskapet Valberedningen, bestående av Gitte Lindström-Harmark VD för Birgit Nilsson Museum i Svenstad, och Clas Sköld Casting Director på Malmö Opera, framlägger förslag till ledamöter, sekreterare och revisorer. Clas Sköld föredrar ärendet och uttalar valberedningens stora förtroende för sittande styrelse. Valberedningens förslag är antalet ledamöter uppgår till sju personer och framlägger sitt förslag till styrelse 2015 samt förslag till revisorer för samma tid enligt Bilaga 12. Noteras samtliga val gäller t.o.m. årsmötet Val av ordförande och sekreterare. enligt valberedningens förslag: Gitta-Maria Sjöberg, Köpenhamn, omval till ordförande på 2 år Kickan Färe, Barsebäck, tidigare vald till sekreterare t.o.m Val av övriga styrelseledamöter. enligt valberedningens förslag Christina Olin, Malmö, tidigare vald t.o.m Claes Remminger, Helsingborg, omval 2 år Sören Tranberg, Stockholm, omval 1 år Margareta Bengtsson, Torekov, tidigare vald t.o.m Christian Nilsson, Båstad/Stockholm, omval 2 år Med ovanstående omval av styrelsen riktas ett stort tack för ett väl genomfört arbete under verksamhetsåret. 15. Val av en revisor och en revisorssuppleant. enligt valberedningens förslag juristen, tidigare hovrättsråd, Ulla Wallén, Limhamn, tidigare vald t.o.m

5 som revisor ekonomiassistenten på Malmö Opera Anette Norstedt, Malmö, tidigare vald t.o.m som revisorssuppleant 16. Val av valberedning varav första namnet är sammankallande. Nuvarande valberedning, Gitte Lindström-Harmark och Clas Sköld, tackas för ett väl genomtänkt och gott arbete med val av styrelse och revisorer. Årsmötet föreslår omval. omval av nuvarande valberedning inför 2016; d.v.s. Gitte Lindström-Harmark och Clas Sköld väljes. Gitte Lindström-Harmark och Clas Sköld tackar för förtroendet och accepterar uppdraget. 17. Styrelsens förslag på hedersledamöter. Styrelsen för Birgit Nilsson Sällskapet föreslår vid dagens årsmöte teaterchefen och VD:n för Malmö Opera Bengt Hall utses till hedersledamot. Motivering Bengt Hall initierade bildandet av vänföreningen Birgit Nilsson Sällskapet i samband med invigningen av Birgit Nilsson Museum. Bengt Hall har alltsedan dess varit ett mycket starkt stöd och en generös och värdefull samtalspartner för Birgit Nilsson Sällskapet. Det är en ära vid dagens årsmöte få utse Bengt Hall till hedersledamot. Årsmötet beslutar enhälligt teaterchefen Bengt Hall utses till hedersledamot vid dagens årsmöte. Styrelsen överlämnar en stor bukett blommor och ett dokument till Bengt Hall, som mottages av Clas Sköld för vidare befordran till teaterchefens tjänsterum. 18. Av medlemmar skriftligen väckta frågor inkomna senast en vecka före årsmötesdagen. Styrelsen rapporterar inga skriftliga frågor inkommit. 19. Fråga om eventuell revidering av stadgar. Styrelsen rapporterar inga förslag om revidering av stadgar föreligger. 20. Övriga frågor. INFORMATION OM KOMMANDE PROGRAM. A) Gitte Lindström-Harmark, VD Birgit Nilsson Museum, informerar. Gitte Lindström-Harmark tackar för det fina samarbetet med Birgit Nilsson Sällskapet i arrangemang för bevara Birgits minne. Birgit Nilsson Museum öppnar för allmänheten tisdagen den 19 maj. Presenterar skräddarmästaren Ulf-Herbert Gustafsson, som ansvarar för den konstnärliga utformningen på Birgit Nilsson Museum samt för samtliga klänningar Birgit Nilsson har burit i olika föreställningar och konserter. Fr.o.m. idag finns en vacker röd klänning utställd i en monter på Malmö Opera alldeles bakom Thalia. 5

6 Birgit Nilssons födelsedag infaller söndagen den 17 maj. Museet och Stallkaféet håller öppet kl med premiärvisning av årets utställning. kl ges en konsert med Malmö Operas barnkör vid Birgit Nilssons staty i Båstad. kl firas Birgits födelsedag med konsert i V. Karups kyrka. Inleds med Bjäre kyrkokörer och Förklädd Gud med Lars Humble som recitatör. Efter paus konsert med Daniel Hällström och Amelia Jacobsson som solister. MasterClass på Birgit Nilsson Museum den 4-10 maj under ledning av Gitta-Maria Sjöberg och hennes make tonsättaren Mi Borg m.fl. (Affisch tidigare utskickad). Åhörare är välkomna följa undervisningen fr.o.m. tisdagen 5/5 t.o.m. fredagen 8/5. Mästarklassen har sin avslutningskonsert i V. Karups kyrka söndagen den 10 maj kl Utdelning av Birgit Nilsson stipendiet på Malmö Opera den 9 maj. Med anledning härav anordnas genom samarbete med Margretetorps Gästgifvaregård en Drömhelg för musikälskare! Birgit Nilsson och morgondagens stjärnor. Bussresa till Malmö Opera, se stipendiekonserten, retur bussresa till Margretetorp med möjlighet till middag /övernning och som avslutning se Mästarklassens konsert i V. Karups kyrka den 10 maj. Guidade turer i Birgits spår anordnas i Båstad. En särskild information och inbjudan kommer inom kort skickas ut genom Birgit Nilsson Museum. Övriga händelser på Birgit Nilsson Museum med en föredragsserie. Söndagen den 28/6 kl hovsångerskan Siv Wennberg Söndagen den 12/7 kl Lasse Walldov - programmet ännu ej helt klart Måndagen den 10/8 dagtid Riksbanken öppnar sin utställning Kulturresan med de nya sedlarna (bl.a. 500-kronorssedeln med Birgit Nilsson som Brünnhilde). Utställningen kommer finnas på Museet under några veckor i augusti. På kvällen kl operasångerskan Margareta Dellefors berättar om Birgit Nilsson, samt finns möjlighet till en förhandsvisning av utställningen Kulturresan. Onsdagen den 12/8 kl chefdramaturgen Göran Gademan från GöteborgsOperan berättar om Birgits samtida kolleger och konkurrenter. B) Sebastian Rosacker informerar om konsert med utdrag ur Valkyrian i V. Karups kyrka - onsdagen den 17/6. Sebastian Rosacker berättar om anordnande av en konsert med utdrag ur Valkyrian med medverkan av Gitta-Maria Sjöberg, Iréne Theorin, Annette Bod och Sebastian Rosacker själv. Ackompanjatörer är Ulrich Staerk och förre kormästaren på Malmö Opera Bosse Ericsson. C) Vladimir Masko en minneskonsert i Åstorp, Björnekulla kyrka, till minne av Birgit Nilsson och hennes musiklärare Ragnar Blennow den 12-16/6. Claes Remminger presenterar organisten och pianisten Vladimir Masko utbildad konsertpianist från akademien i Minsk. Vladimir Masko arbetar nu med ge en minneskonsert som bygger på Birgit Nilsson och hennes musiklärare Ragnar Blennow. Björnekulla kyrka i Åstorp under tiden den juni. Sångsolist Susanne Andersson. D) Mathias Clason, scenograf, kostymskapare och regissör, berättar om planerna starta upp en treårig operafestival Birgitfestivalen - i Båstad, Norrvikens Trädgårdar under åren

7 Mathias Clason berättar entusiastiskt om planerna skapa en treårig Birgitfestival i Norrvikens Trädgårdar i Båstad. Platsen är bestämd och Mathias Clason visare en skiss på hur han tänker sig scenen. Helsingborgs Symfoniorkester har tackat ja till medverka blir det premiär på Friskytten av Weber. Det var Birgit Nilssons debutroll 70 år tidigare. Mathias Clason brinner för denna Birgitfestival, som kan locka både svensk och utländsk operapublik. Nu arbetas med skaffa anslag till arrangemanget. Mathias Clason berättar också om han skrivit en barnopera, som skall framföras på Birgit Nilsson Museum. Namnet är Det magiska betlandet. Publiken lyssnar med munnen upp och Mathias Clason får många applåder och lyckönskningar inför projekten. 21. Årsmötets avslutning. Närvarande på årsmötet inbjudes låta sig väl smaka av buffébordet som står till buds Ordföranden Gitta-Maria Sjöberg tackar alla som har kommit och förklarar årsmötet avslutat. Vid protokollet: Kickan Färe Justeras: Gitta-Maria Sjöberg Karin Hjalmers Elisabeth Elvander 7

PROTOKOLL. Vänföreningen Birgit Nilsson-sällskapet. fört vid Årsmöte med Birgit Nilsson-sällskapet den 23 mars 2013 på Malmö Opera

PROTOKOLL. Vänföreningen Birgit Nilsson-sällskapet. fört vid Årsmöte med Birgit Nilsson-sällskapet den 23 mars 2013 på Malmö Opera Vänföreningen Birgit Nilsson-sällskapet PROTOKOLL fört vid Årsmöte med Birgit Nilsson-sällskapet den 23 mars 2013 på Malmö Opera Närvarande Styrelse (Gitta-Maria Sjöberg fr.o.m. 11), revisorer, valberedning

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening Ideell förening En ideell förening är en allmännyttig förening, det vill säga en förening som inte bedriver affärsmässig verksamhet. Det är den vanligaste organisationsformen för det frivilliga föreningslivet

Läs mer

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats.

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats. Sida 1 av 7 Råd och tips om hur ni bildar en ny förening Saknar ni en förening på er arbetsplats för att bättre kunna arrangera lokala hälsofrämjande aktiviteter för personalen och för att ni ska kunna

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Att bilda förening Liten lathund Foto: Bertil Hertzberg Kalmar kommun KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Innehåll Ideell förening... 3 Juridisk person... 3 Förberedelser för att bilda en förening... 4 Ett

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 2 Riktlinjer för studentföreningar... 3 Att bilda förening... 3 Föreningens styrelse...

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

Kroatiska Kulturföreningen JADRAN Malmö STADGAR

Kroatiska Kulturföreningen JADRAN Malmö STADGAR Kroatiska Kulturföreningen JADRAN Malmö STADGAR Förslag till revison på årsmötet den 2 februari 2014 (märkt med röd text) Kapitel 1 Organisationens namn, säte och ändamål 1.1 Organisationens Föreningens

Läs mer

Dagordning Årsmöte 2013

Dagordning Årsmöte 2013 DAGORDNING Kårhuset Lund, 16 november 2013 Christian Nilsson, ordförande Dagordning Årsmöte 2013 Tid: 1:e december 2013 klockan 12.00 Plats: Fakultetsklubben, Kårhuset Ärende Åtgärd Kom Bilaga 1 Mötet

Läs mer

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10 Tid: 2015-03- 10 kl 18.45-20.15 Plats: K2R, Kungsgatan 45, Göteborg 17-27 Närvarande: Linnea Wulfsberg, ordförande Maria Henoch, vice ordförande ordinarie Andreas Lindhé, ordinarie Emma Boije, ordinarie

Läs mer

ATT BILDA EN FÖRENING

ATT BILDA EN FÖRENING ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse där de enskilda personerna

Läs mer

Konstituerande möte. Ordförande

Konstituerande möte. Ordförande Styrelsen En ideell förening måste ha en styrelse. Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika

Läs mer

MEDLEMSBLAD FÖR DRÖMGRUPPSFORUM Nr 1/2013

MEDLEMSBLAD FÖR DRÖMGRUPPSFORUM Nr 1/2013 MEDLEMSBLAD FÖR DRÖMGRUPPSFORUM Nr 1/2013 KALENDER Sommarveckan Drömgrupp och Drömgruppsledarträning Veckan efter midsommar 24-28 juni juni 2013 Billströmska folkhögskolan på Tjörn i Bohuslän 0304 67 65

Läs mer

BILDA FÖRENING en handledning

BILDA FÖRENING en handledning BILDA FÖRENING en handledning Att bilda en förening 1. Ta fram förslag till: namn på föreningen personer som kan sitta i styrelsen stadgar (förslag till stadgar finns på sidan 3) revisorer kanske också

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

Svenska Kyrkans Unga i Täby

Svenska Kyrkans Unga i Täby ÅRSMÖTE 2014 Svenska Kyrkans Unga i Täby 8 februari Karlberg Årsmöteshandlingarnas innehåll s. 3 Schema och praktisk information s. 4 Stadgar för Svenska Kyrkans Unga i Täby s. 6 Sammanträdesordning s.

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

FAMÖS, familjeterapiföreningen i Östra Sverige.

FAMÖS, familjeterapiföreningen i Östra Sverige. 2013 nr 1 FEED-BACK FAMÖS, familjeterapiföreningen i Östra Sverige. Styrelsen Annika Daveby-Karlquist, ordförande Håkan Pettersson, kassör Cecilia Scott-Wiklöf Marie Stridh Madeleine Cocozza Rolf Hessel,

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2012 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare

Läs mer

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm Stadgar för Unga Rörelsehindrade Stockholm Fastställd på årsmöte 12 april 2014 1 Uppstart av region mom 1: Förbundsstyrelsen (FS) godkänner bildandet av en ny region. En ansökan skicks till FS. Den ska

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR 1. FÖRENINGENS NAMN OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1.1 Föreningen Stor-Stockholms Koloniträdgårdar, FSSK, är en ideell, partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VÅRTERMINSMÖTE. John Ericssonsv 1 223 63 Lund Se bilaga 1, röstlängd

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VÅRTERMINSMÖTE. John Ericssonsv 1 223 63 Lund Se bilaga 1, röstlängd SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VÅRTERMINSMÖTE Datum 2013-04-22 Tid 17:15 Plats Beslutande V-Café John Ericssonsv 1 223 63 Lund Se bilaga 1, röstlängd Övriga Närvarande Martin Nilsson Annika Strandberg Sofia Lövgren

Läs mer