Personalrapport 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Personalrapport 2013"

Transkript

1 Personalrapport

2 Personalrapport Innehåll. Inledning.... Personalstrategin.... Arbetsgivarens och personalens samarbete...7. Personalens antal Personalens struktur Frånvaro från arbetet Pensioneringar Företagshälsovård Upprätthållande av arbetsförmågan Personalenkät Framtidsutsikter Nyckeltal... 8 Pärmsidans bild: Laget Sihteerisissit tar fart på kommunens volleybollturnering

3 Personalrapport. Inledning Kommunarbetsgivarna har kommit ut med en ny rekommendation för kommunernas personalrapporter. Avsikten med rekommendationen är att kommunerna ska rapportera jämförbara och mätbara nyckeltal i sina personalrapporter. Kimitoöns kommuns personalrapport är gjord enligt rekommendationen i tillämpliga delar. Alla nyckeltal går inte att få fram på grund av att vårt dataprogram för personaladministration är föråldrat. År var Kimitoöns kommuns femte år och samtidigt det femte året i rad med ett gott ekonomiskt resultat. Vi har en god grund att stå på inför kommande års utmaningar. Många närliggande kommuner har redan en tid kämpat på med ackumulerade underskott med permitteringar och samarbetsförhandlingar som följd. Kring av landets kommuner har under fjolåret och början av detta år inlett samarbetsförhandlingar. En fortsatt god ekonomi är ingen självklarhet. I skrivande stund är det högst osäkert vart den planerade kommunstukturreformen och social- och hälsovårdsreformen kommer att leda. Men med ett aktivt grepp om resursfördelningen och med hjälp av en bra och mångsidig personal går det att anta kommande utmaningar. Kimitoön,.. Erika Strandberg, förvaltningschef. Personalstrategin Kimitoöns kommun har år 9 godkänt en personalstrategi. Personalstrategin uppdaterades under våren. Den nya personalstrategin är i kraft för fullmäktiges mandatperiod. Personalstrategin baserar sig de gemensamma värdegrunden på ansvar, respekt, lojalitet och rättvisa. Personalstrategin tar fasta på sex delområden; rekrytering, ledar- och medarbetarskap, arbetshälsa, avlöning och belöning, kunnande och yrkesskicklighet samt utvärdering och utveckling. De sex delområdena utvärderas här i korthet: a) Rekrytering År var personalrekryteringarna spridda rätt jämnt över kommunens olika verksamhetsområden. Utmaningar har de senaste åren funnits i att rekrytera tandläkare, läkare och sjukskötare. Även planläggare har sökts under de två senaste åren men utan resultat. Totalt har gjorts rekryteringar för tillsvidare anställningar och rekryteringar för tidsbundna anställningar. I de tidsbundna rekryteringarna kan det ingå fler jobb i samma rekrytering. Utöver dessa har också rekryterats för sommarjobb och semestervikarier i vården till sommaren. b) Ledar- och medarbetarskap Under år har kommunens förmän träffats ca 6 ggr för s.k. förmansträffar. På förmansträffarna möts information från politiker och den operativa ledningen och den information som kommer från arbetsplatserna. Under år har verksamheterna presenterat sin profil och sina verksamhetskoncept på förmansträffarna. Andra teman har varit kommunstrukturreformen, handlingsplanen för tidigt stöd och ingripande, rökfri arbetsplats och sysselsättningsfrågor. I oktober ordnades en utbildningseftermiddag med utomstående föreläsare under rubriken Haasteelliset vuorovaikutustilanteet työpaikan sisällä.

4 Personalrapport Utbildning för politiker har förverkligats i form av gemensamma seminarier för politiker och tjänstemän. Under året har ordnats tre aftonskolor och två seminarium där politiker och tjänstemän tillsammans diskuterat aktuella frågor. Informationen i kommunen har huvudsakligen skötts med hjälp av intranätet och med hjälp av e-post. Intranätet fungerar som den huvudsakliga informationskanalen inom kommunen. Förutom direkt personalinformation presenteras mindre nyheter om evenemang, händelser och nyheter inom kommunen på intranätet. Nytt på intranätet sedan ett drygt år tillbaka är videoinstruktioner med hjälp av verktyget Dreambroker. Men hjälp av videoinstruktioner finns för tillfället tillgängligt drygt videosnuttar som fungerar som anvisningar för olika program. Under fjolåret kom också instruktioner i videoform för smarttelefoner. Med hjälp av videoinstruktionerna kan kommunens personal också skapa enkla och lättförståeliga instruktioner för det interna arbetet. Videoinstruktionerna kan också användas som kommunikation mot invånarna på webbsidan. c) Arbetshälsa Personalmöte Kommunen har avtal för företagshälsovården med Dalmed Ab Oy för åren - med ett optionsår. Kommunstyrelsen beslutade under året att utnyttja optionsåret för år. Under året köpte kommunen FNsteels konkursbos aktier i Dalmed, så att kommunen nu äger 75% av Dalmed Oy Ab. I början av år utarbetades en handlingsplan för tidigt stödande och ingripande tillsammans med företagshälsovården. Under år har arbetet koncentrerats på att sprida kunskap om verksamhetsmodellen, så att alla förmän vet i vilka situationer man kan ta hjälp av handlingsplanen. Syftet med verksamhetsmodellen är att i ett tidigt skede reagera på varningstecken för ohälsa på arbetsplatsen. I planen finns definierat varningstecken som förmannen ska ge akt på och som stöd för att ta problem till tals finns färdigt utarbetande blanketter. Första steget sker mellan förman och arbetstagare. Behöver man ytterligare hjälp i situationen görs en remiss till lett arbetsmiljösamtal där företagshälsovården är med. Från och med.9. är kommunen en rökfri arbetsplats. Det innebär att man inte röker under arbetstid eller i anslutning till kommunens fastigheter. d) Avlöning och belöning De lönejusteringar som avtalats för perioden bestod år av:

5 5 Personalrapport Inom det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtal (Akta) - En allmän förhöjning av uppgiftsrelaterade löner och individuella tillägg på,6 % från... Inom det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtal för teknisk personal (TS) - En allmän förhöjning av uppgiftsrelaterade löner och individuella tillägg på,6 % från... - Dessutom hade TS en lokal justeringspott på,6 % som användes till individuella tillägg. Inom det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtal för undervisningspersonal (Ukta) - En allmän förhöjning av uppgiftsrelaterade löner och individuella tillägg på,7% från... - Dessutom hade Ukta en lokal justeringspott på, % som fördelades till systemet med tillägg för särskilda uppgifter i skolorna som skolorna själva fördelar läsårsvis. Inom det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtal för läkare (Läkta) - En allmän förhöjning av uppgiftsrelaterade löner och individuella tillägg på,% från... - Årsbundna tilläggen ändrade till arbetserfarenhetstillägg. Procentsatserna sänktes med två procentenheter till: 5 år % (tidigare 5%) år 8 % (tidigare %) - Allas uppgiftsrelaterade löner höjs som kompensation för sänkningen med %, dvs, + =,%. e) Kunnande och yrkesskicklighet Kommunen har försökt ordna möjlighet till utbildning på hemmaplan för att dels minimera resekostnader, dels stärka samhörigheten och nätverket inom kommunen. Målgrupperna har varit hela kommunens personal eller en specifik grupp beroende på kursens tema. Som egen utbildning har ordnats åtminstone följande: Januari Städpersonal, utbildning i receptprogrammet Aiva, 8 deltagare Dagvårdspersonal, barn och olycksfall, Kimito, deltagare Februari Köks- och städpersonal, datorutbildning, 9 deltagare Dagvårdspersonal, barn och olycksfall, Kimito, 8 deltagare Dagvårdspersonal, de tre stödnivåerna, Åbo akademi, 5 deltagare Bäddavdelningarnas personal, den äldre mänskans självbestämmanderätt, Vuxeninstitutet, deltagare Mars Dagvårdspersonal, barn och olycksfall, Sofia daghem, 8 deltagare Dagvårdspersonal, barn och olycksfall, Hulta daghem, deltagare Dalsbruks skola, Metalage, 5 deltagare Äldreomsorgens personal, munvårdsinfo, deltagare Olika enheter, Första hjälpen uppdatering ( kurser), Vuxeninstitutet, 9 deltagare Olika enheter, IT-dag med kortföreläsningar, 6 deltagare April Maj Äldreomsorgens personal, kunnonhoitaja utbildning, 8 deltagare Juni Köks- och städpersonal, halvfabrikat som livsmedel, 8 deltagare Äldreomsorgens personal, kunnonhoitaja utbildning, 8 deltagare Juli

6 6 Personalrapport Augusti Dagvårdspersonal, steg till läsinspiration med läsinspiratör och berättare Netta Möller- Salmela, dagvårdens utbildningsdag i Kasnäs, 7 deltagare September Dagvårdspersonal, stödtecken, Furubo och Pjånkis, 9 deltagare Dagvårdspersonal, skogsmulle, deltagare Äldreomsorgens personal, kunnonhoitaja utbildning, 8 deltagare Oktober Städpersonal, utbildning i städmaskiner, deltagare Omsorgens personal, sårvårdsutbildning, Vuxeninstitutet, 7 deltagare Bäddavdelningarnas personal, föreläsning om handikapplag, socialenheten, deltagare Bäddavdelningarnas personal, återupplivningsövning, 7 deltagare Dalsbruks skola, Metalage, 5 deltagare Första hjälpen uppdatering ( kurser) 6../7../5../8.., 9 deltagare Äldreomsorgens personal, kunnonhoitaja utbildning, 7 deltagare Olika enheter, första hjälpen, Vuxeninstitutet, deltagare Olika enheter, Dreambroker-utbildning i att göra videoanvisningar, deltagare November Olika enheter, IT-dag med kortföreläsningar, 9 deltagare Städpersonal, utbildning i städmedel, 5 deltagare Dagvårdspersonal, dokumentering i förskolan 8.. Åbo Akademi, deltagare Dagvårdspersonal, Lilla Chilla ock Mini Röris, Folkhälsan, deltagare Äldreomsorgens personal, kunnonhoitaja utbildning, 7 deltagare Olika enheter, kurs i hur man använder sin smarttellefon, Windows Phone, 7 deltagare December Metal Age för Dalsbruks skola, 5 deltagare Vägledande samspel för dagvårdspersonal har under året hållits i olika grupper med Ingela Mollgren- Gustafsson, deltagare Två ordinarie anställda anstaltsbiträden på KBA, som saknar utbildning för sina arbetsuppgifter, går i läroavtal för yrkesexamen för anstaltsvårdare (Salon Seudun Aikuisopisto/Axxell) under tiden -5. Dessutom har personalen deltagit i yrkesspecifik utbildning inom ramen för det egna verksamhetsområdet.

7 7 Personalrapport IT-dag i november med olika kortföreläsningar i november. Arbetsgivarens och personalens samarbete Den viktigaste formen för samarbete utgörs av samarbetskommittén. Samarbetskommittén höll fyra möten under år. Samarbetskommittén bestod av sex personalrepresentanter och två arbetsgivarrepresentanter. Arbetarskyddskommittén har sammanträtt sex gånger under året. Genomgången av riskbedömningsblanketter har fortsatt i samband med arbetsplatsutredningar. Verksamhetsprogrammet för arbetarskyddet godkändes i kommunstyrelsen i juni. Utöver de formella mötena träffas förvaltningschefen och huvudförtroendemännen till informella möten regelbundet. Under slutet på år kom man också överens om att fackorganisationerna från och med år har en representant på fullmäktiges aftonskolor och seminarier.. Personalens antal Kimitoöns kommun hade.. 58 (578 år ) anställda, varav (6 år ) tillsvidare anställda och 5 (5 år ) tidsbundet anställda som vikarier eller tillfälligt extra anställda. I denna siffra ingår samtliga anställda vid... Utöver detta hade kommunen sex personer sysselsatta. De tillsvidare anställdas antal har alltså ökat med fem jämfört med situationen året innan medan de tidsbundet anställda har minskat med en.

8 8 Personalrapport. Personalens antal Andelen tillsvidare anställda och andelen tidsbundet anställda har hållit sig på samma procentantal under de tre senaste åren. 7% av kommunens personal är tillsvidare anställd och 6% är tidsbundet anställd. I hela landet är motsvarande siffror 77% tillsvidare anställda och % tidsbundet anställda. % är sysselsatta. TILLSVIDARE- OCH VISSTIDSANSTÄLLNINGAR.. Förvaltning Utveckling Bildning Omsorg MoT Totalt Tillsvidare 7 89 % 7 78 % 6 8 % % 7 8 % 7 % Visstids % % 9 % 88 % 8 % 9 6 % Tillsvidare och visstidsanställda

9 9 Personalrapport. Årsverken Personalen kan också mätas i årsverken. Mätt i årsverken har kommunens personal varit något mindre än budgeterat, 8 i budget och 7 i bokslut. 5. Personalens struktur 5. Kvinnor och män Kommunen är en kvinnodominerad arbetsplats. Den.. är 8 % kvinnor och 6 % män.

10 Personalrapport 5. Heltid och deltid Av kommunens personal arbetade.. 8 % heltid (år 8 %) och 7 % deltid (år 8 %). Deltidsanställningen kan bero på t.ex. partiell vårdledighet, deltidspension eller deltidsbefattning. 5. Åldersfördelning Den största gruppen är åringar, som utgör 6, % av kommunens personal. Personalens medelålder är 6 år månader och 8 dagar (år : 6 år månader och 6 dagar). I hela landet är medelåldern 5 år 8 månader för de kommunalt anställda (år ). Den avdelningsvisa medelålder fördelar sig: år (år ) Förvaltning och utveckling 9 år mån (7 år mån) Bildning 5 år 9 mån (5 år mån) Omsorg 5 år mån (5 år 6 mån) Miljö och teknik 9 år mån (9 år mån)

11 Personalrapport 6. Frånvaro från arbetet Det totala antalet sjukdagar år 8 87 (år 7 7) fördelat på 999 intyg (år ). Medellängden på en sjukskrivning var 8,8 dagar (år 7,6 dagar). 6. Sjukdagar Per person blir sjukfrånvaron 5 kalenderdagar (år kalenderdagar). Per avdelningen är sjukfrånvaron per person enligt följande: Sjukdag per anställd / +/- % Förvaltning och utveckling 7,,9 9,5,7-6 % Omsorg 7,9 5,5 5, 6, 5 % Bildning 6,5 9, 8,, % Miljö och teknik 6,8,, 5, 5 % Totalt,,, 5, % Antalet sjukdagar har alltså ökat med 5 % eller med dagar. Av dessa är så gott som hela ökningen beroende ökning bland sjukdomar inom stöd- och rörelseorganen, dvs ca dagar. Året har inneburit exceptionellt många sjukdagar på grund av operationer, med långa sjukledigheter som följd. Den avdelningsvisa granskningen visar stor procentuellökning på sjukfrånvaron inom bildning och miljö och teknik. Inom bildning är ökningen 5 dagar. Av bildningens totala antal sjukdagar på 7 dagar kommer ca hälften eller 77 från operationer eller sjukdomar i stöd- och rörelseorganen. Inom miljö och teknik fanns tre långa sjukskrivningar (en halva året, två hela året) som ledde till invalidpensioneringar. Dessa tre sjukskrivningar utgjorde 75 dagar eller % av miljö- och tekniks totala sjukfrånvaro. Inom omsorgen har antalet sjukskrivningar med anknytning till den mentala hälsan minskat. Men även inom omsorgen har antalet sjukskrivningar med anknytning till stöd- och rörelseorganen ökat. Antalet sjukdagar kan också mätas som antal sjukdagar per personårsverk. Antalet personårsverk i Kimitoöns kommun var 7, vilket ger 8,8 sjukdagar per personårsverk. I kommunerna var medeltalet år 9, dagar per årsverk.

12 Personalrapport 6. Sjukdagar avdelningsvis 6. Sjukdagar enligt diagnosgrupp Sjukdagar enligt diagnosgrupp Sjukdomar i stöd- och rörelseorgan % 6 % % 9 % Psykiska sjukdomar 8 % 9 % 6 % 9 % Sjukdomar i andningsorganen % % % 7 %

13 Personalrapport Benbrott, skador pga yttre orsaker 6 % % % 6 % Infektionssjukdomar % % % % Sjukdomar i cirkulationsorganen % % 7 % 6 % Sjukdomar i urinvägar och könsorgan % % Sjukdomar i nervsystemet % % Tumörer % % % % Graviditet % % Sjukdomar i matsmältningsorganen % % Sjukdomari ögat och ögats hjälporgan % % Sjukdomar i blodorgan % % % % Övriga (fördelat på olika diagnosgrupper) 6 % 5 % % % % % % % De största diagnosgrupperna är sjukdomar i stöd- och rörelseorganen som utgör % av all sjukfrånvaro, psykiska sjukdomar 8 %, sjukdomar i andningsorganen % och benbrott 6 %. Övriga diagnosgrupper utgör under % vardera. Samtliga avdelningar har största delen av sjukdagarna inom diagnosgruppen sjukdomar i stöd- och rörelseorganen. 7. Pensioneringar Under år har personer (6 personer år ) avgått med ålderspension och 5 har fått deltidspension. Medelåldern för pensionsåldern i kommunen var år 6,6 år (6, år ). Hela landets motsvarande siffra var 6, år.

14 Personalrapport Pers. Personer som gått i KomPL-pension Kemiönsaaren kunta 999- Totalt (exkl. dtp) Ålderspension Invalidpension Enligt pensionsslag, pers. Rehabilite ringsstöd Delinvalidpension Arbetslöshe tspension Deltidspension Pensioneringar 999- (exkl lärare) Personer som gått i StaPL-pension Kemiönsaaren kunta 7- Enligt pensionsslag, pers. Pers. Totalt (exkl. dtp) Åldersp ension Invalidp ension Rehabilite ringsstöd Delinvali dpension Arbetslöshe tspension Deltidsp ension Pensioneringar 7- (lärare)

15 5 Personalrapport 8. Företagshälsovård Företagshälsovården köptes av Dalmed ab för 55 per anställd (netto ca 5, besked om exakt ersättningsnivå av Fpa fås först i maj ) och tjänsterna omfattade förutom den lagstadgade företagshälsovården även sjukvård på hälsovårdar- och allmänläkarnivå, laboratorie och röntgen, fysioterapi och specialläkarkonsultationer. Företagshälsovården är en viktig samarbetspart bl. a. i arbetarskyddet och vid utvecklingen av arbetsgemenskapen. 9. Upprätthållande av arbetsförmågan Kommunen erbjuder sina anställda Smartums kultur- och motionssedlar. Smartum-sedlarna är värda 5 och fungerar som kontanta medel på motionsanläggningar, teatrar, konserter och biografer i hela landet. Under år fick varje anställd som hade ett anställningsförhållande på över fyra månader lösa ut sedlar med en egen andel på,5 per sedel. I konditionssalen i Dalsbruk får kommunens personal gå en gång per vecka gratis. En ny form av uua-verksamhet introducerades under år. Under namnet Motionsmljonen får arbetsgemenskaperna hitta på en motionsform och sedan anhålla pengar av motionskommittén. Arbetsgemenskapen sköter alla praktiska arrangemang och erbjuder sin motionsform till alla anställda på intran. Under året ordnades inom ramen för motionsmiljonen bland annat följande: - Introduktion till motionssal x (Kimitonejdens skola, Kimitoöns gymnasium och Kemiönsaaren keskuskoulu) - Motionseftis för vuxna med viktklubb i Kasnäs (deltagare från hela kommunen) - Kettlebellsträning (Pjånkis daghem) - Joga x (Hannahemmet, Kimito hemvård, Kimito bäddavdelning) Dessutom ordnade motionskommittén en kurs i simteknik och bjöd kommunens anställda på deltagaravgiften i Dragsfjärden runt på skidor och Dragsfjärden runt på cykel. Motionseftis för kommunens personal

16 6 Personalrapport Under år ordnades ingen traditionell julfest utan kommunens anställda inbjöds till ett subventionerat pris till September Open-festen i Dalsbruk. Ca av kommunens anställda deltog. September Open-fest I augusti ordnades en lekfull volleybollturnering på Ölmos strand. De olika verksamheterna ställde upp med lag och som segrare utgick laget Beachbildning. Volleyboll turnering på Ölmos strand, miljö- och teknik tackar Dalsbruks skola för matchen

17 7 Personalrapport För att stöda välmåendet i arbetet erbjöd kommunen 5 /anställd för arbetskamraterna att göra något tillsammans. Arbetsplatserna får fritt välja sitt eget program och i år har arbetsgemenskaperna bland annat bowlat, besökt Heureka, besökt Bengtskär, varit till Tallinn, ätit gott tillsammans på olika platser. Enhetens eget program utnyttjades av enheter och deltagare, vilket betyder att ca 6 % av personalen deltog i denna verksamhet. anställda deltog i Kuntoremontti-rehabilitering och personer i Sundiarehabilitering i Sjundeå under året. Bibliotekens uua-dag med avtackning av bibliotekschef Karolina Zilliacus. I december ordnades en premieringsmiddag på Strandhotellet för personer som varit, och år anställda i kommunen. Premieringsmiddag på Strandhotellet, december

18 8 Personalrapport. Personalenkät Hösten förnyade kommunen sin personalenkät. Personalanalysen gjordes tillsammans med Kommunförbundet som utarbetat en grundmodell för personalanalyser för kommunala sektorn. Personalanalysen bestod av tre delar, en enkät till de anställda, en enkät till fullmäktige och en enkät till invånarna. Under år har inte genomförts någon personalenkät. Den nya modellens personalenkät kommer att utföras vartannat år.. Framtidsutsikter Kommunerna står inför stora förändringar. Regeringen har planer på färre och större kommuner och samtidigt ritas en helt ny organisationsmodell för social- och hälsovården i vårt land. Reformerna har aviserats redan i ett par års tid men fortfarande är de slutliga besluten i luften. Personalen tvingas leva med år av ovisshet. Samtidigt avstannar utvecklingsarbetet, åtminstone i viss grad. Vi skulle behöva t.ex.. ett nytt personalförvaltningsprogram, för att ta ett konkret exempel. Men så länge ovissheten om kommunreformen hänger i luften, är det inte förnuftigt att skaffa ett nytt program. Ett nytt program innebär en stor engångsinvestering och minst ett år av introduktion för hela personalen. Flera liknande satsningar ligger nu och väntar på ett avgörande från regeringens sida. Kimitoöns kommun har inlett en kommunsammanlagningsutredning med Pargas stad. Under hela den processen har vi informerat aktivt via personalträffar, via intra och via samarbetsorganen till personlen om vad som görs i utredningen och varför det görs. Ledarskapet i en kommun handlar alltmer om förändringsledarskap. Förändringsledarskap handlar om kommunikation och tydlighet. Det handlar också om att skapa insikt och förståelse för varför man gör förändringen. Både förmän och medarbetare behöver stöd för att klara denna uppgift vid sidan av sina normala arbetsuppgifter.

19 9 Personalrapport. Nyckeltal PERSONAL ( ) Ordinarie personal Tillfälligt anställda 5 Personalkostnader 67 Löner 8 8 Bikostnader 5 59 PERSONALSTRUKTUR Personalens medelålder 6 år mån Pensioneringar Deltidspensioneringar 5 Sjukfrånvaro 5 kalenderdagar / anställd / ordinarie /hela personalen PERSONALINVESTERING Företagshälsovård, brutto Företagshälsovård, netto ca 5 ca 5 Utbildning 7 UUA-verksamhet 79 58

PERSONALRAPPORT 2014

PERSONALRAPPORT 2014 PERSONALRAPPORT 2014 1 INNEHÅLL Sida 1. Allmänt om personalrapportering 2 2. Pargas stads organisation 31.12.2014 2 3. Stadens personal 3 4. Beskrivning av personalstrukturen (grafer) 3 5. Personalens

Läs mer

Personalrapport 2015

Personalrapport 2015 Personalrapport 2015 2 Personalrapport Innehåll 1. Inledning... 3 2. Personalstrategin... 3 3. Arbetsgivarens och personalens samarbete... 5 5. Personalens struktur... 8 6. Frånvaro från arbetet... 9 7.

Läs mer

Ny bild hit. Kimitoöns personalstrategi 2013-2016

Ny bild hit. Kimitoöns personalstrategi 2013-2016 Ny bild hit Kimitoöns personalstrategi 2013-2016 Innehåll: 1. Utgångspunkter och värdegrund 2. Rekrytering 3. Ledar- och medarbetarskap 4. Arbetshälsa 5. Avlöning och belöning 6. Kunnande 7. Utvärdering

Läs mer

Kimitoöns personalstrategi 2010-2012

Kimitoöns personalstrategi 2010-2012 Kimitoöns personalstrategi 2010-2012 Innehåll: 1. Utgångspunkter och värdegrund 2. Rekrytering 3. Ledar- och medarbetarskap 4. Arbetshälsa 5. Avlöning och belöning 6. Kunnande 7. Utvärdering och utveckling

Läs mer

2893/01.00.00.02/2016 PERSONALRAPPORT 2015. Personaltjänster, Personalchef Peter Lindroos

2893/01.00.00.02/2016 PERSONALRAPPORT 2015. Personaltjänster, Personalchef Peter Lindroos 2893/01.00.00.02/2016 PERSONALRAPPORT 2015 Personaltjänster, Personalchef Peter Lindroos Innehållsförteckning 1 Introduktion... 1 2 Utvärdering av personalresurserna.... 1 3 Beskrivning av personalresurserna....

Läs mer

RIKTLINJER FÖR LEDNING AV PERSONALRESURSERNA VÄRDEGRUND Den värdegrund som en organisation har, ger en bild av de faktorer som är viktiga och grundläg

RIKTLINJER FÖR LEDNING AV PERSONALRESURSERNA VÄRDEGRUND Den värdegrund som en organisation har, ger en bild av de faktorer som är viktiga och grundläg PERSONALSTRATEGI VÄLUTBILDAD, ENGAGERAD OCH MOTIVERAD PERSONAL Kronoby kommun 2010 Godkänd av kommunfullmäktige 9.12.2010 Personalstrategin stöder och främjar genomförandet av Kronoby kommuns Strategi

Läs mer

PERSONALRAPPORT 2013

PERSONALRAPPORT 2013 PERSONALRAPPORT 2013 1 INNEHÅLL Sida 1. Allmänt om personalrapportering 2 2. Pargas stads organisation 31.12.2013 2 3. Stadens personal 3 4. Beskrivning av personalstrukturen (grafer) 4 5. Personalens

Läs mer

Över- / underskott åren 2009-2017

Över- / underskott åren 2009-2017 Pressmeddelande 5.11.2014 KOMMUNENS EKONOMI STÖRTDYKER? Ännu under år 2014 är Kimitoöns kommuns ekonomi ungefär i balans. Prognosen visar ett ganska nära noll resultat. 2014 kommer att bli året som kommunen

Läs mer

ÄLDREOMSORG Social- och hälsovårdsnämnden Social- och hälsovårdsavdelningen Gun Sirén

ÄLDREOMSORG Social- och hälsovårdsnämnden Social- och hälsovårdsavdelningen Gun Sirén ÄLDREOMSORG Social- och hälsovårdsnämnden Social- och hälsovårdsavdelningen Gun Sirén Verksamhet Den äldrepolitiska strategin som är uppgjord för åren 2011-2015 och godkänd av stadsfullmäktige 13.4.2011,

Läs mer

Korsholms kommuns Personalstrategi 2014-2017

Korsholms kommuns Personalstrategi 2014-2017 Korsholms kommuns Personalstrategi 2014-2017 Samarbetskommittén 14.4.2014 Personalsektionen 12.5.2014 Kommunstyrelsen 16.6.2014 Kommunfullmäktige 22.9.2014 I Korsholms kommun sätter vi ribban högt. Vi

Läs mer

Godkänd av samkommunfullmäktige

Godkänd av samkommunfullmäktige Godkänd av samkommunfullmäktige 9.6.009 PERSONAL- RAPPORT 008 Inledning Verksamhetsåret 008 har inom Optima präglats av bl.a. den ökade studerandetillströmningen, växande projekt- och utvecklingsverksamhet,

Läs mer

Personalrapport 2014

Personalrapport 2014 Personalrapport 4 Personalrapport Innehåll. Inledning.... Personalstrategin.... Arbetsgivarens och personalens samarbete... 6 5. Personalens struktur... 8 6. Frånvaro från arbetet... 7. Pensioneringar...

Läs mer

Enkät om arbetshälsan bland Karleby stads personal 2013 / samlingspartiets fullmäktigegrupps kläm / ledning och chefsarbete

Enkät om arbetshälsan bland Karleby stads personal 2013 / samlingspartiets fullmäktigegrupps kläm / ledning och chefsarbete Enkät om arbetshälsan bland Karleby stads personal 2013 / samlingspartiets fullmäktigegrupps kläm / ledning och chefsarbete Karleby stadsfullmäktige behandlade 17.3.2014 25 arbetshälsoenkäten som gjordes

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 1. Strategiska mål för personal och ledarskap 2. Antal anställda 3. Personalen 4.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 1. Strategiska mål för personal och ledarskap 2. Antal anställda 3. Personalen 4. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 3 1. Strategiska mål för personal och ledarskap 4 1.1. Utvecklande av öppet och interaktivt närchefsarbete 4 1.2. Stödande av personalens orkande i arbetet 4 1.3. Stödande

Läs mer

ungdomar i feriejobb/feriepraktik 1 sommaren 2014

ungdomar i feriejobb/feriepraktik 1 sommaren 2014 78 000 ungdomar i feriejobb/feriepraktik 1 sommaren 2014 Sommaren 2014 har landets kommuner och landsting ordnat feriejobb/feriepraktik åt 78 000 ungdomar. I en enkät som har besvarats av 229 kommuner

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014. för. Valdemarsviks kommun

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014. för. Valdemarsviks kommun Sida 1 av 10 JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014 för Valdemarsviks kommun Sida 2 av 3 Ordlista... 3 Nulägesbeskrivning Bakgrund... 4 Kommunpolicy:... 4 Personalstruktur... 5 Hälsa... 5 Sjukfrånvaro... 5 Jämställda

Läs mer

KT Cirkulär 3/2015 bilaga 1 1 (9) Hämäläinen 11.3.2015. Promemoria om de viktigaste ändringarna i jämställdhetslagen. De viktigaste ändringarna

KT Cirkulär 3/2015 bilaga 1 1 (9) Hämäläinen 11.3.2015. Promemoria om de viktigaste ändringarna i jämställdhetslagen. De viktigaste ändringarna KT Cirkulär 3/2015 bilaga 1 1 (9) Promemoria om de viktigaste ändringarna i jämställdhetslagen De viktigaste ändringarna Jämställdhetsplan och lönekartläggning Jämställdhetsplanen utarbetas av arbetsgivaren

Läs mer

Innehåll. 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål...

Innehåll. 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål... Personalpolitiskt program 2010 2013 Innehåll 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål... 3 2 Förord... 4 3 Stadens basservice

Läs mer

Statistikfolder september 2013. personalen. Lönerna och. i kommunsektorn. www.kommunarbetsgivarna.fi

Statistikfolder september 2013. personalen. Lönerna och. i kommunsektorn. www.kommunarbetsgivarna.fi Statistikfolder september 2013 Lönerna och personalen i kommunsektorn www.kommunarbetsgivarna.fi Genomsnittliga löner per avtalsområde Heltidsanställda månadsavlönade 2012 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000

Läs mer

Att vara anställd på Hanken, personalchef Elina Stadigh tisdag 14.1.2014. Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.

Att vara anställd på Hanken, personalchef Elina Stadigh tisdag 14.1.2014. Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken. Att vara anställd på Hanken, personalchef Elina Stadigh tisdag 14.1.2014 Kollektivavtal för universiteter» Alla Finlands universiteter är med i kollektivavtalet Nuvarande kollektivavtal tar slut 31.3.2014.

Läs mer

Statistiska uppgifter om pensioner och försäkrade inom evangelisk-lutherska kyrkans pensionssystem

Statistiska uppgifter om pensioner och försäkrade inom evangelisk-lutherska kyrkans pensionssystem Statistiska uppgifter om pensioner och försäkrade inom evangelisk-lutherska kyrkans pensionssystem Mer information: tilastot@keva.fi 28.8.2017 1 Beslut om pensioner och förmåner inom kyrkans pensionssystem

Läs mer

Personalekonomisk redovisning

Personalekonomisk redovisning Personalekonomisk redovisning Årsredovisningen innehåller uppgifter i form av fakta, analyser och nyckeltal. Redovisningen gäller hela kommunen. All statistik avser tiden mellan 1/1 31/12 respektive år

Läs mer

PLAN FÖR JÄMSTÄLLDHET OCH LIKABEHANDLING 2011

PLAN FÖR JÄMSTÄLLDHET OCH LIKABEHANDLING 2011 PLAN FÖR JÄMSTÄLLDHET OCH LIKABEHANDLING 2011 Innehåll 1. Allmänt... 3 2. Läget med planen för jämställdhet och likabehandling i 2010... 4 3. Jämställdhetsplan... 5 4. Plan för likabehandling... 6 5. Jämställdhet

Läs mer

Kompetensutveckling. inkl regler för fritidsstudier. Riktlinjer för. Syfte. Bakgrund. Antagna av Kommunstyrelsen 2002-08-21.

Kompetensutveckling. inkl regler för fritidsstudier. Riktlinjer för. Syfte. Bakgrund. Antagna av Kommunstyrelsen 2002-08-21. Kommunledningskontorets personalavdelning Kontaktperson: Bodil Larsson, tfn 13 55 23 Riktlinjer för Kompetensutveckling inkl regler för fritidsstudier Antagna av Kommunstyrelsen 2002-08-21. Syfte Vi ska

Läs mer

Hur bygger man en modell för stöd i tidigt skede av arbetsförmågan? Stegen till hanteringen av sjukfrånvaro och invalidpension

Hur bygger man en modell för stöd i tidigt skede av arbetsförmågan? Stegen till hanteringen av sjukfrånvaro och invalidpension Hur bygger man en modell för stöd i tidigt skede av arbetsförmågan? Stegen till hanteringen av sjukfrånvaro och invalidpension Elos arbetshälsotjänster 1 Stegen i utarbetandet av en modell 1. Företagsledningen

Läs mer

Statistikfolder september Lönerna och personalen i kommunsektorn.

Statistikfolder september Lönerna och personalen i kommunsektorn. Statistikfolder september 2011 Lönerna och personalen i kommunsektorn www.kommunarbetsgivarna.fi Genomsnittliga löner efter avtalsområde Heltidsanställda månadsavlönade år 2010 7 000 6 000 5 000 4 000

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för de ändrade semesterbestämmelserna i AKTA. Flyttning av semester och sparad ledighet på grund av arbetsoförmåga

Tillämpningsanvisningar för de ändrade semesterbestämmelserna i AKTA. Flyttning av semester och sparad ledighet på grund av arbetsoförmåga Tillämpningsanvisningar för de ändrade semesterbestämmelserna i AKTA Cirkulär 12-2014 Bilaga 5 1 (9) Vissa bestämmelser i semesterkapitlet i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA)

Läs mer

Kompletteringar KF 29/4 2013

Kompletteringar KF 29/4 2013 2013-04-25 1 (1) Kompletteringar KF 29/4 2013 I detta utskick finns kompletterande handlingar till sammanträdet på måndag. 1. Personalekonomisk redovisning. 2. Årsredovisning för Hallsbergs Fastigheter

Läs mer

Vad en fullmäktigeledamot bör veta om det kommunala pensionsskyddet

Vad en fullmäktigeledamot bör veta om det kommunala pensionsskyddet Vad en fullmäktigeledamot bör veta om det kommunala pensionsskyddet Kommunfullmäktigeledamoten fattar också beslut i pensionsfrågor En fullmäktigeledamot är med och fattar strategiska beslut som inverkar

Läs mer

Personal och juridiska ärenden/ 14.6.2012 1

Personal och juridiska ärenden/ 14.6.2012 1 Anmälan om frånvaro, anlitande av hälso- och sjukvårdstjänster under arbetstid, inverkningarna av FPA:s ändrade regler på samarbetet med företagshälsovården och ansvarsfördelningen 14.6.2012 1 Anvisningarnas

Läs mer

Arbetshälsovården i avtalsbrandkårer 2013 1

Arbetshälsovården i avtalsbrandkårer 2013 1 Arbetshälsovården i avtalsbrandkårer 2013 1 2 BILDER: Isto Kujala Inledning Räddningsväsendet i Finland sköts av ordinarie personal och avtalspersonal. Avtalspersonalen arbetar vid sidan av sin huvudsyssla

Läs mer

Upprätthållande, uppföljning och tidigt stödjande av arbetsförmågan

Upprätthållande, uppföljning och tidigt stödjande av arbetsförmågan Upprätthållande, uppföljning och tidigt stödjande av Samarbete mellan arbetsplatsen och samt bevarande av en förutsättning för ersättning Utbildningsturné 2012 1 Vårt mål är att främja en gemensam syn

Läs mer

PROMEMORIA 1 (8) 28.3.2006 PERSONALENS STÄLLNING VID KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR OCH VID FÖRÄNDRINGAR I SAMKOMMUNER

PROMEMORIA 1 (8) 28.3.2006 PERSONALENS STÄLLNING VID KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR OCH VID FÖRÄNDRINGAR I SAMKOMMUNER PROMEMORIA 1 (8) PERSONALENS STÄLLNING VID KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR OCH VID FÖRÄNDRINGAR I SAMKOMMUNER Beredningen av kommun- och servicestrukturreformen är i full gång, men vad reformen kommer att få för

Läs mer

UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE

UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE 2012 2013 1 Avtalets giltighetstid och eventuell uppsägning Detta kollektivavtal gäller 1.1.2012 30.4.2014. Efter 30.4.2014

Läs mer

Pargas stad Tertialrapport april 2014 Social- och hälsovård HÄLSOVÅRD

Pargas stad Tertialrapport april 2014 Social- och hälsovård HÄLSOVÅRD HÄLSOVÅRD snämnden savdelningen Katariina Korhonen Verksamhet Primärvård och sjukvård till alla kommuninvånare samt brådskande vård till alla behövande. Barn-, mödra-, skol-, studerande- och företagshälsovård

Läs mer

Kommunala arbetsmarknadsverket Huvudavtalsorganisationerna. Promemoria 1 (5) 8.3.2011

Kommunala arbetsmarknadsverket Huvudavtalsorganisationerna. Promemoria 1 (5) 8.3.2011 Kommunala arbetsmarknadsverket Promemoria 1 (5) Skyddskläder och personlig skyddsutrustning enligt arbetarskyddslagstiftningen inom kommunsektorn Introduktion I det kommunala arbetet betjänar man kunder,

Läs mer

god praxis inom arbetarskydd och välmående i arbetet vid olika universitet

god praxis inom arbetarskydd och välmående i arbetet vid olika universitet god praxis inom arbetarskydd och välmående i arbetet vid olika universitet Arbetsgruppens medlemmar Riitta Korhonen Jarmo Ruusila Timo Valtonen Behandlat av YHL:s arbetarskyddsutskott 30.11.2014 och av

Läs mer

Misstanke om en olaglig uppsägning av ekonomiska orsaker och produktionsorsaker: Vilken myndighet är behörig?

Misstanke om en olaglig uppsägning av ekonomiska orsaker och produktionsorsaker: Vilken myndighet är behörig? VANLIGA FRÅGOR OM SAMARBETSLAGEN Misstanke om en olaglig uppsägning av ekonomiska orsaker och produktionsorsaker: Vilken myndighet är behörig? Frågan gäller tillämpning av arbetsavtalslagen och hör till

Läs mer

Arbetshälsa och långa arbetskarriärer?

Arbetshälsa och långa arbetskarriärer? Arbetshälsa och långa arbetskarriärer? Överläkare Nordiskt arbetsmiljöforum 5.9.2014 Faktorer vi diskuterar under denna session allmänt om pensionsystemet i Finland och om pensionsreformen 2017 lite statistiska

Läs mer

UTBILDNING UTBILDNINGSAVTAL. Rekommendationsavtal om kommunal personalutbildning samt tjänste- och arbetskollektivavtal om facklig utbildning

UTBILDNING UTBILDNINGSAVTAL. Rekommendationsavtal om kommunal personalutbildning samt tjänste- och arbetskollektivavtal om facklig utbildning 1 (6) UTBILDNING UTBILDNINGSAVTAL Rekommendationsavtal om kommunal personalutbildning samt tjänste- och arbetskollektivavtal om facklig utbildning 1 Avtalets syfte Det kommunala arbetslivet genomgår ständiga

Läs mer

RIKTLINJER SJUKFRÅNVARO OCH REHABILITERING

RIKTLINJER SJUKFRÅNVARO OCH REHABILITERING RIKTLINJER SJUKFRÅNVARO OCH REHABILITERING RIKTLINJER 2 Rehabilitering är ett samlingsbegrepp för alla åtgärder av medicinsk, psykologisk, social och arbetsinriktad art som ska hjälpa sjuka och skadade

Läs mer

Skyddskläder och personlig skyddsutrustning enligt arbetarskyddslagstiftningen

Skyddskläder och personlig skyddsutrustning enligt arbetarskyddslagstiftningen CIRKULÄR Nr 10/2014 Handläggare Kommunala avtalsdelegationen Henrik Häggblom 2014-02-27 Datum Mottagare Kommunerna och kommunalförbunden på Åland Skyddskläder och personlig skyddsutrustning enligt arbetarskyddslagstiftningen

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Personalrapporten i Nykarleby stad... 3 2.1 Antalet anställda; anställningstyp samt könsfördelning... 4 2.2 Personalens avgångsomsättning... 6 2.3 Löneutgifter...

Läs mer

Ansvarig: Personalchefen

Ansvarig: Personalchefen Enhet: Personalenheten Utarbetad av: Personalenheten Giltig från: 2013-04-04 Ansvarig: Personalchefen Dokumentnamn: Jämställdhetsplan för Alvesta kommun 2013-2015 Ersätter: Alvesta kommuns jämställdhetsplan

Läs mer

Protokollsanteckning. Tillämpningsanvisning. Tillämpningsanvisning

Protokollsanteckning. Tillämpningsanvisning. Tillämpningsanvisning 1 (8) Ändringar i semesterbestämmelserna i AKTA KAPITEL IV SEMESTER 11 Flyttning av semester Arbetsoförmåga mom. 1 Om en tjänsteinnehavare eller arbetstagare när semestern eller den sparade ledigheten

Läs mer

Plan för jämställdhet och likabehandling. Korsholms kommun 2016 2018

Plan för jämställdhet och likabehandling. Korsholms kommun 2016 2018 Plan för jämställdhet och likabehandling Korsholms kommun 2016 2018 Behandlad i: Arbetarskyddskommissionen 20.10.2015 Samarbetskommittén 16.11.2015 Personalsektionen 24.11.2015 Kommunstyrelsen 19.1.2016

Läs mer

Lönepolicy. Landskrona stad

Lönepolicy. Landskrona stad Sida 1 (7) Lönepolicy Landskrona stad Sida 2 (7) Lönepolicyns syfte och roll Lönepolicyn är ett centralt arbetsgivardokument, och det är därför särskilt viktigt att chefer med ansvar för lönesättning är

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN. för. Statens ämbetsverk på Åland

JÄMSTÄLLDHETSPLAN. för. Statens ämbetsverk på Åland JÄMSTÄLLDHETSPLAN för Statens ämbetsverk på Åland Uppgjord och godkänd den 21.1.2004 Reviderad och godkänd vid personalmöte den: 14.2.2007, 21.5.2008, 12.3.2009, 12.10.2010, 17.11.2011, 13.11.2012 Bakgrund

Läs mer

Jämställdhetsplan Fastställd i Kommunfullmäktige den 25 oktober Dnr 2016/1136.

Jämställdhetsplan Fastställd i Kommunfullmäktige den 25 oktober Dnr 2016/1136. Jämställdhetsplan 2016 Fastställd i Kommunfullmäktige den 25 oktober 2016. Dnr 2016/1136. 1(7) Innehåll Vad säger diskrimineringslagen om jämställdhet?... 2 Arbetsförhållanden... 2 Rekrytering... 2 Lönefrågor...

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 14 oktober 2013 708/2013 Statsrådets förordning om principerna för god företagshälsovårdspraxis, företagshälsovårdens innehåll samt den utbildning

Läs mer

PERSONAL- RAPPORT 2009

PERSONAL- RAPPORT 2009 PERSONAL- RAPPORT 2009 1 Inledning År 2009 var det första verksamhetsåret för Optima utgående från den nya organisationsstrukturen. Det var även året då vi var Number One! bland landets alla stora yrkesutbildare,

Läs mer

Pargas stad Bokslut Social- och hälsovård

Pargas stad Bokslut Social- och hälsovård ÄLDREOMSORG Social- och hälsovårdsnämnden Social- och hälsovårdsavdelningen Paula Sundqvist, social- och hälsovårdsdirektör Gun Sirén, äldreomsorgschef Verksamhet Den äldrepolitiska strategin som är uppgjord

Läs mer

ESBO STADS PERSONALSTADGA

ESBO STADS PERSONALSTADGA Esbo stads personalstadga 5.1 1 (8) ESBO STADS PERSONALSTADGA Fullmäktige 14.11.2011 Gäller från 1.1.2012 1 Tillämpning av personalstadgan I personalstadgan fastställs beslutsfattandet och behörigheten

Läs mer

Processutvärderingen 3 september 2011

Processutvärderingen 3 september 2011 Processutvärderingen 3 september 2011 Målet är att 75 % av alla ska ha tagit del av kompetensutvecklingsinsatser när Carpe är slut. Hur ser det ut ungefär hos oss? Vi har inte utgått från någon procentsats.

Läs mer

Lönen betalas på det bankkonto i ett penninginstitut som arbetstagaren

Lönen betalas på det bankkonto i ett penninginstitut som arbetstagaren LÖNER 37 Lönebetalning mom. 3 Lönebetalning Lönen betalas på det bankkonto i ett penninginstitut som arbetstagaren uppgett. Betalningsordern ska sändas i så god tid att lönen kan beräknas stå till arbetstagarens

Läs mer

Välbefinnande i arbetet kortutbildning deltagarnas erfarenheter och förbättringsförslag. Katri Wänninen Veritas Pensionsförsäkring 2014

Välbefinnande i arbetet kortutbildning deltagarnas erfarenheter och förbättringsförslag. Katri Wänninen Veritas Pensionsförsäkring 2014 Välbefinnande i arbetet kortutbildning deltagarnas erfarenheter och förbättringsförslag Katri Wänninen Veritas Pensionsförsäkring 2014 Enkätens bakgrundsuppgifter Välbefinnande i arbetet-kortutbildningar

Läs mer

Verksamhetsprogram strategi för arbetarskyddet

Verksamhetsprogram strategi för arbetarskyddet Verksamhetsprogram strategi för arbetarskyddet Godkänd av stadsstyrelsen 26.04.2010 VERKSAMHETSPROGRAM - STRATEGI FÖR ARBETARSKYDDET 1. Allmänt Syftet med arbetarskyddet är att förbättra arbetsmiljön och

Läs mer

Remiss om motion (2011:63) om satsning på personalen inom äldreomsorgen

Remiss om motion (2011:63) om satsning på personalen inom äldreomsorgen ÄLDREFÖRVALTNINGEN UTVECKLINGSAVDELNING EN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2011-11-10 Handläggare: Linda Wikman Telefon: 08-508 36 222 Till Äldrenämnden 13 december 2011 Remiss om motion (2011:63) om satsning

Läs mer

VALDEMARSVIKS Sid. 1 (5) KOMMUN. Rehabilitering Regler och riktlinjer

VALDEMARSVIKS Sid. 1 (5) KOMMUN. Rehabilitering Regler och riktlinjer VALDEMARSVIKS Sid. 1 (5) REHABILITERINGSPROCESSEN är en process som innefattar flera skeden. Initiativet kan komma från den enskilde eller från ansvarig arbetsledare. En rehabiliteringsutredning är ett

Läs mer

Sjukförsäkringslagen ändras: upprätthållande och tidigt stödjande av arbetsförmågan

Sjukförsäkringslagen ändras: upprätthållande och tidigt stödjande av arbetsförmågan Sjukförsäkringslagen ändras: upprätthållande och tidigt stödjande av arbetsförmågan Utbildningsturné Hösten 2010 FPA Ny betoning inom den lagstadgade verksamheten (Sata-kommittén 26.5.2009 => riktlinjer)

Läs mer

Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015

Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015 STYRDOKUMENT Sida 1(9) Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015 Område Styrning och ledning Fastställd KSAU 2012-08-28 118 Program Personalpolitiskt program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje

Läs mer

Tidigt ingripande vid Åbo Akademi

Tidigt ingripande vid Åbo Akademi Tidigt ingripande vid Åbo Akademi En handbok för chefer och medarbetare Personalenheten INNEHÅLL ARBETSHÄLSA - EN HELHET...1 AKTIVT FRÄMJANDE AV ARBETSHÄLSA VID ÅBO AKADEMI... 2 VARFÖR INGRIPA?...2 VEM

Läs mer

Personalrapport 2015

Personalrapport 2015 Personalrapport 2015 2 Personalrapport 2014 Bilder: Katja Lösönen och Vasa centralsjukhus Layout: C2 Advertising Oy Ombrytning: Petra Marjamäki Tryckning: Waasa Graphics Oy 4041 0822 Painotuote Trycksak

Läs mer

SÄNKT SJUKFRÅNVARO 2009 I HÄSSELBY - VÄLLINGBY OCH RINKEBY-KISTA STADS- DELSFÖRVALTNINGAR PROJEKTANSÖKAN

SÄNKT SJUKFRÅNVARO 2009 I HÄSSELBY - VÄLLINGBY OCH RINKEBY-KISTA STADS- DELSFÖRVALTNINGAR PROJEKTANSÖKAN HÄSSELBY-VÄLLINGBY STADSDELSFÖRVALTNING PERSONALAVDELNINGEN 9.BILAGA 2 PROJEKT SÄNKNING AV SJUKFRÅNVARO (TERTIAL 1 SDN 04).DOC SID 1 (6) 2009-04-16 SÄNKT SJUKFRÅNVARO 2009 I HÄSSELBY - VÄLLINGBY OCH RINKEBY-KISTA

Läs mer

Ändringar i sjukförsäkringslagen och lagen om företagshälsovård Tillsammans för bättre arbetsförmåga

Ändringar i sjukförsäkringslagen och lagen om företagshälsovård Tillsammans för bättre arbetsförmåga Ändringar i sjukförsäkringslagen och lagen om företagshälsovård 1.6.2012 Tillsammans för bättre arbetsförmåga Utbildning för företagshälsovården 9.5 14.6.2012 Heikki Palomäki/Lauri Keso Sakkunnigläkaren

Läs mer

Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv. Försvarsutbildarna Ystad

Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv. Försvarsutbildarna Ystad 2016-04-30 Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv Försvarsutbildarna Ystad 2016 1 Jämställdhetsplan med mångfaldsperspektiv Lagar Fr.o.m. 1 januari 2009 gäller, Diskrimineringslag, (2008:567). Lagen

Läs mer

Med kommun avses i detta avtal även samkommun.

Med kommun avses i detta avtal även samkommun. 1 (6) REKOMMENDATIONSAVTAL OM KOMMUNAL PERSONALUTBILDNING SAMT TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTAL OM FACKLIG UTBILDNING 1 Avtalets syfte Det kommunala arbetslivet genomgår ständiga förändringar. När befolkningen

Läs mer

Spara kraft och kronor med ett nytt sätt att lösa bemanningen!

Spara kraft och kronor med ett nytt sätt att lösa bemanningen! GÖR SOM NYNÄSHAMNS KOMMUN Spara kraft och kronor med ett nytt sätt att lösa bemanningen! Nya tider i Nynäshamns kommun Lägre arbetskraftskostnader, fler tills vidareanställda och färre timavlönade. Det

Läs mer

Hälsofrämjande arbetsplats friskvård

Hälsofrämjande arbetsplats friskvård Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Hälsofrämjande arbetsplats friskvård Bakgrund Landstingsstyrelsen har gett i uppdrag att en översyn av frågan om friskvård för Landstingets medarbetare genomförs.

Läs mer

Personalekonomisk redovisning

Personalekonomisk redovisning Personalekonomisk redovisning Den personalekonomiska redovisningen innehåller uppgifter i form av fakta, analyser och nyckeltal. Redovisningen gäller hela kommunen. All statistik avser tiden mellan 1/1

Läs mer

Lediga arbetsplatser och rekrytering på arbetsställen

Lediga arbetsplatser och rekrytering på arbetsställen 1() Lediga arbetsplatser och rekrytering på arbetsställen Frågeformulär år 2014 T1-T14 T2 I undersökningen utreds arbetsställets lediga arbetsplatser, sökning och anställning av personal samt upplevda

Läs mer

Sibbo kommuns personalstrategi 2025

Sibbo kommuns personalstrategi 2025 Sibbo kommuns personalstrategi 2025 Innehåll: 1. Syftet med personalstrategin 2025 2. Omvärldsförändringar och tillväxtrelaterade förändringar Resurs- och kompetensbehov 3. Strategin Sibbo 2025 gemensamt

Läs mer

Koncernkontoret Koncernstab HR

Koncernkontoret Koncernstab HR Koncernkontoret Koncernstab HR Bo Friberg 044-3093357 Bo.friberg@skane.se Datum 2014-11-17 Version 1 1 (5) Bilaga 4 definitioner medarbetare årsredovisning 2014 Definitioner och förklaringar av ingående

Läs mer

PERSONALBERÄTTELSE 06

PERSONALBERÄTTELSE 06 PERSONALBERÄTTELSE 06 INNEHÅLL PERSONALEN s. 3 Personalen i korthet s. 3 Personalmål s. 4 Personalstruktur Fast anställda med månadslön Deltidsanställda Visstidsanställda med månadslön Timavlönade Avgång

Läs mer

Motverka missbruksproblem!

Motverka missbruksproblem! Akava Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC Finlands Näringsliv EK KT Kommunarbetsgivarna Kyrkans arbetsmarknadsverk Statens arbetsmarknadsverk SAMV Tjänstemannacentralorganisationen FTFC Motverka

Läs mer

Fakta om ungdomsgarantin

Fakta om ungdomsgarantin 9.4.2014 Fakta om ungdomsgarantin Slutrapporten över det forskningsinriktade stödet för ungdomsgarantin publicerades den 1 april 2014. Nedan presenterade fakta bygger till stora delar på nämnda rapport.

Läs mer

REKTORS BESLUT 120/2012 1 (5) 15.6.2012. Till fakulteterna, de fristående institutionerna och Centralförvaltningen INFÖRANDE AV REKRYTERINGSFÖRBUD

REKTORS BESLUT 120/2012 1 (5) 15.6.2012. Till fakulteterna, de fristående institutionerna och Centralförvaltningen INFÖRANDE AV REKRYTERINGSFÖRBUD REKTORS BESLUT 120/2012 1 (5) 15.6.2012 Till fakulteterna, de fristående institutionerna och Centralförvaltningen INFÖRANDE AV REKRYTERINGSFÖRBUD Rekryteringsförbudets bakgrund och syften Helsingfors universitets

Läs mer

Sammanträdesdatum 10.11.2009

Sammanträdesdatum 10.11.2009 Sida 1 FÖREDRAGNINGSLISTA 101 Sammankallelse och beslutfördhet 102 Val av protokolljusterare, tidpunkt för justering samt godkännande/ komplettering av föredragningslistan 103 Rättelseyrkande 104 Tjänstemannabeslut,

Läs mer

Budget & ekonomiplan 2016 Hälsovård. Pargas stad HÄLSOVÅRD

Budget & ekonomiplan 2016 Hälsovård. Pargas stad HÄLSOVÅRD HÄLSOVÅRD Social- och hälsovårdsnämnden Social- och hälsovårdsavdelningen, Paula Sundqvist, social- och hälsovårdsdirektör Katariina Korhonen, överläkare Verksamhet Primärvård och sjukvård till alla kommuninvånare

Läs mer

Stadsstyrelsen fastställer följande plan och tidtabell för åtgärder inom socialväsendet.

Stadsstyrelsen fastställer följande plan och tidtabell för åtgärder inom socialväsendet. Stadsstyrelsen 88 25.04.2016 Åtgärder inom socialväsendet 2819/01.00.00.01/2016 Stadsstyrelsen 25.04.2016 88 Beredare Stadsdirektör Patrik Nygrén, tfn 040 511 4383 Föredragande Stadsdirektör Patrik Nygrén,

Läs mer

Resultat Medarbetarenkäten 2014. Kommunkontoret HR-avdelningen 1502101 Rev 1

Resultat Medarbetarenkäten 2014. Kommunkontoret HR-avdelningen 1502101 Rev 1 Resultat Medarbetarenkäten 2014 Kommunkontoret HR-avdelningen 1502101 Rev 1 Medarbetarenkäten 2014 Medarbetarenkäten utgår ifrån Lunds kommuns medarbetarpolicy. Enkäten består av frågor om verksamheten,

Läs mer

ARBETSMILJÖPLAN. Arbetsmiljöansvarig. Montessoriförskolan Makrillen. Carolina Jansson, förskolechef. Telefon: 0702-513247

ARBETSMILJÖPLAN. Arbetsmiljöansvarig. Montessoriförskolan Makrillen. Carolina Jansson, förskolechef. Telefon: 0702-513247 ARBETSMILJÖPLAN Montessoriförskolan Makrillen Arbetsmiljöansvarig Carolina Jansson, förskolechef. Telefon: 0702513247 DOKUMENTVERSION UPPDATERAD VEM 1 20140103 Carolina Jansson 1 Ambition och Mål Vi skall

Läs mer

JÄTTEBRA VASA SPORRAR SINA ARBETSTAGARE UNDER HELA ARBETSLIVET

JÄTTEBRA VASA SPORRAR SINA ARBETSTAGARE UNDER HELA ARBETSLIVET JÄTTEBRA VASA SPORRAR SINA ARBETSTAGARE UNDER HELA ARBETSLIVET Vasa stads åldersprogram ÅLDERSPROGRAM I ANSLUTNING TILL VASA STADS PERSONALSTRATEGI VISION Vasa stads kunniga och välmående personal trivs

Läs mer

Personalbokslut 2015, barn- och utbildningsförvaltningen

Personalbokslut 2015, barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse 1 (1) 2016-02-25 BUN 2016.0096 Handläggare Lotta Frisk Personalbokslut 2015, barn- och utbildningsförvaltningen Sammanfattning Barn- och utbildningsförvaltningen tar varje år fram ett

Läs mer

Handlingsprogram för Kårkulla samkommuns personalstrategi FULLMÄKTIGE F.L

Handlingsprogram för Kårkulla samkommuns personalstrategi FULLMÄKTIGE F.L Handlingsprogram för Kårkulla samkommuns personalstrategi -2016 FULLMÄKTIGE 15.6. F.L PERSONALSTRATEGINS MÅL OCH TYNGDPUNKTSOMRÅDEN: Mål I KÅRKULLA ÄR EN GOD ARBETSGIVARE Organisationskulturen Anställningsförhållandet

Läs mer

Jämställdhetsplan för Värmdö kommun

Jämställdhetsplan för Värmdö kommun Jämställdhetsplan för Värmdö kommun 1 Inledning Värmdö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med jämställda arbetsplatser och gott medarbetarskap där vi möter varandra med respekt och öppenhet. Ett

Läs mer

PERSONALEKONOMISK REDOVISNING 2012

PERSONALEKONOMISK REDOVISNING 2012 Bilaga 1 Personal- och löneenheten PERSONALEKONOMISK REDOVISNING 2012 Innehåll Sida Personal 3 Tillsvidareanställd personal 3 Tidsbegränsad anställda 3 Feriearbete 3 Åldersstruktur, tillsvidareanställda

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning Härjedalens Kommun 27 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 5 Sammanfattning Uppdrag

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETPLAN

JÄMSTÄLLDHETPLAN Administrativa enheten NOK 671-2010 JÄMSTÄLLDHETPLAN 2010-2011 JÄMIX Jämställdhetsdelen i Likabehandlingsplanen för 2010-2011 utgår i huvudsak ifrån NyckeltalsInstitutet AB:s jämställdhetsindex JÄMIX men

Läs mer

FINANSMINISTERIET FÖRESKRIFT ANVISNING

FINANSMINISTERIET FÖRESKRIFT ANVISNING FINANSMINISTERIET FÖRESKRIFT 30.9.2016 Personal- och förvaltningspolitiska ANVISNING avdelningen Statens arbetsmarknadsverk FM/1675/00.00.00/2016 Innehåll Företagshälsovård Avgiftsfri sjukvård Bestämmelser

Läs mer

GR-kommunernas personal 2009

GR-kommunernas personal 2009 GR-kommunernas personal 2009 Anställda (A) därav helt lediga (B) Sysselsatta (C=A-B) Sysselsättningrad (D) Antal årsarbeten (D*C) Ledningsarbete 910 30 880 98,0% 870 Sjuksköterska 1 490 100 1 390 87,3%

Läs mer

1 (5) CENTRALORGANISATIONERNAS REKOMMENDATION OM ARBETSRELATERAD STRESS. 1. Bakgrund till rekommendationen

1 (5) CENTRALORGANISATIONERNAS REKOMMENDATION OM ARBETSRELATERAD STRESS. 1. Bakgrund till rekommendationen 1 (5) CENTRALORGANISATIONERNAS REKOMMENDATION OM ARBETSRELATERAD STRESS 1. Bakgrund till rekommendationen EU:s centralorganisationer på arbetsmarknaden UNICE/UEAPME, CEEP och EFS ingick ett ramavtal om

Läs mer

1 Syftet med detta avtal är att förbättra de kommunala arbetsplatsernas konkurrenskraft och tillgången till kompetent personal under de kommande

1 Syftet med detta avtal är att förbättra de kommunala arbetsplatsernas konkurrenskraft och tillgången till kompetent personal under de kommande KA BILAGA 2 TILL CIRKULÄR 1/2003 1 (5) TILLÄMPNINGSDIREKTIV FÖR AVTALET OM UTVECKLING AV DET KOMMUNALA LÖNESYSTEMET 2003 2007 1 Utgångspunkter Syftet med detta avtal är att förbättra de kommunala arbetsplatsernas

Läs mer

SÄRSKILDA FRÅGOR I ANSLUTNING TILL BESTÄMMANDET AV ÅRSARBETSINKOMSTEN ENLIGT OLYL ( )

SÄRSKILDA FRÅGOR I ANSLUTNING TILL BESTÄMMANDET AV ÅRSARBETSINKOMSTEN ENLIGT OLYL ( ) Ersättningsnämnden för olycksfallsärenden, allmän anvisning 21.12.2016 SÄRSKILDA FRÅGOR I ANSLUTNING TILL BESTÄMMANDET AV ÅRSARBETSINKOMSTEN ENLIGT OLYL (21.12.2016) Beaktande av jämkad arbetslöshetsförmån

Läs mer

Handläggare: Yvonne Westrin. Rapport om utvecklingsprojekt kring arbetsorganisation och arbetstid inom förskolan Återremiss från sammanträde

Handläggare: Yvonne Westrin. Rapport om utvecklingsprojekt kring arbetsorganisation och arbetstid inom förskolan Återremiss från sammanträde Barn och ungdom hìåöëüçäãéåë=pac= = qà åëíéìíä í~åçé= ako=rmqjntrjmr= ëáç=n=esf=ommrjmujnr= Handläggare: Yvonne Westrin Tfn: 508 08 138 Till Kungsholmens Stadsdelsnämnd = Rapport om utvecklingsprojekt

Läs mer

Rehabiliteringspolicy

Rehabiliteringspolicy Rehabiliteringspolicy I detta dokument kan du läsa om Specmas förebyggande arbete, rehabiliteringsprocessens praktiska arbetsgång samt arbetsgivaren och den enskilde arbetstagarens ansvar. Innehållsförteckning

Läs mer

Medarbetarna i siffror

Medarbetarna i siffror SHMF300 v 1.0 2007-03-27 MILJÖFÖRVALTNINGEN 2010-01-20 SID 1 (5) BILAGA 1: 5 PERSONALBERÄTTELSE 2009 Personalberättelsen innehåller en beskrivning av personalstrukturen och en redogörelse för och uppföljning

Läs mer

Innehållsförteckning. Godkänd av Karleby stadsfullmäktige 13.6.2016

Innehållsförteckning. Godkänd av Karleby stadsfullmäktige 13.6.2016 KARLEBY STADS PERSONALRAPPORT KOKKOLA KARLEBY Innehållsförteckning 1 Inledning 3 2 Personalmängd och personalstruktur 4 Personalmängd 31.12. 4 Hel- och deltidsanställda 5 Åldersstruktur 6 Könsfördelning

Läs mer

Hammarlands kommun jämställdhetsplan för åren 2016-2018. Antagen av kommunfullmäktige den 25.6.2015 39

Hammarlands kommun jämställdhetsplan för åren 2016-2018. Antagen av kommunfullmäktige den 25.6.2015 39 Hammarlands kommun jämställdhetsplan för åren 2016-2018 Antagen av kommunfullmäktige den 25.6.2015 39 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Jämställdhetsarbetets juridiska grund... 3 3. Målsättningar

Läs mer

PERSONALBOKSLUT 2014. Knivsta kommun

PERSONALBOKSLUT 2014. Knivsta kommun PERSONALBOKSLUT 2014 Knivsta kommun Personalbokslut 2014 Personalstruktur Antalet fast anställda sjönk till 749 vid utgången av 2011 på grund av övergång av personal till privat vårdboende. Vid utgången

Läs mer