Personalrapport 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Personalrapport 2013"

Transkript

1 Personalrapport

2 Personalrapport Innehåll. Inledning.... Personalstrategin.... Arbetsgivarens och personalens samarbete...7. Personalens antal Personalens struktur Frånvaro från arbetet Pensioneringar Företagshälsovård Upprätthållande av arbetsförmågan Personalenkät Framtidsutsikter Nyckeltal... 8 Pärmsidans bild: Laget Sihteerisissit tar fart på kommunens volleybollturnering

3 Personalrapport. Inledning Kommunarbetsgivarna har kommit ut med en ny rekommendation för kommunernas personalrapporter. Avsikten med rekommendationen är att kommunerna ska rapportera jämförbara och mätbara nyckeltal i sina personalrapporter. Kimitoöns kommuns personalrapport är gjord enligt rekommendationen i tillämpliga delar. Alla nyckeltal går inte att få fram på grund av att vårt dataprogram för personaladministration är föråldrat. År var Kimitoöns kommuns femte år och samtidigt det femte året i rad med ett gott ekonomiskt resultat. Vi har en god grund att stå på inför kommande års utmaningar. Många närliggande kommuner har redan en tid kämpat på med ackumulerade underskott med permitteringar och samarbetsförhandlingar som följd. Kring av landets kommuner har under fjolåret och början av detta år inlett samarbetsförhandlingar. En fortsatt god ekonomi är ingen självklarhet. I skrivande stund är det högst osäkert vart den planerade kommunstukturreformen och social- och hälsovårdsreformen kommer att leda. Men med ett aktivt grepp om resursfördelningen och med hjälp av en bra och mångsidig personal går det att anta kommande utmaningar. Kimitoön,.. Erika Strandberg, förvaltningschef. Personalstrategin Kimitoöns kommun har år 9 godkänt en personalstrategi. Personalstrategin uppdaterades under våren. Den nya personalstrategin är i kraft för fullmäktiges mandatperiod. Personalstrategin baserar sig de gemensamma värdegrunden på ansvar, respekt, lojalitet och rättvisa. Personalstrategin tar fasta på sex delområden; rekrytering, ledar- och medarbetarskap, arbetshälsa, avlöning och belöning, kunnande och yrkesskicklighet samt utvärdering och utveckling. De sex delområdena utvärderas här i korthet: a) Rekrytering År var personalrekryteringarna spridda rätt jämnt över kommunens olika verksamhetsområden. Utmaningar har de senaste åren funnits i att rekrytera tandläkare, läkare och sjukskötare. Även planläggare har sökts under de två senaste åren men utan resultat. Totalt har gjorts rekryteringar för tillsvidare anställningar och rekryteringar för tidsbundna anställningar. I de tidsbundna rekryteringarna kan det ingå fler jobb i samma rekrytering. Utöver dessa har också rekryterats för sommarjobb och semestervikarier i vården till sommaren. b) Ledar- och medarbetarskap Under år har kommunens förmän träffats ca 6 ggr för s.k. förmansträffar. På förmansträffarna möts information från politiker och den operativa ledningen och den information som kommer från arbetsplatserna. Under år har verksamheterna presenterat sin profil och sina verksamhetskoncept på förmansträffarna. Andra teman har varit kommunstrukturreformen, handlingsplanen för tidigt stöd och ingripande, rökfri arbetsplats och sysselsättningsfrågor. I oktober ordnades en utbildningseftermiddag med utomstående föreläsare under rubriken Haasteelliset vuorovaikutustilanteet työpaikan sisällä.

4 Personalrapport Utbildning för politiker har förverkligats i form av gemensamma seminarier för politiker och tjänstemän. Under året har ordnats tre aftonskolor och två seminarium där politiker och tjänstemän tillsammans diskuterat aktuella frågor. Informationen i kommunen har huvudsakligen skötts med hjälp av intranätet och med hjälp av e-post. Intranätet fungerar som den huvudsakliga informationskanalen inom kommunen. Förutom direkt personalinformation presenteras mindre nyheter om evenemang, händelser och nyheter inom kommunen på intranätet. Nytt på intranätet sedan ett drygt år tillbaka är videoinstruktioner med hjälp av verktyget Dreambroker. Men hjälp av videoinstruktioner finns för tillfället tillgängligt drygt videosnuttar som fungerar som anvisningar för olika program. Under fjolåret kom också instruktioner i videoform för smarttelefoner. Med hjälp av videoinstruktionerna kan kommunens personal också skapa enkla och lättförståeliga instruktioner för det interna arbetet. Videoinstruktionerna kan också användas som kommunikation mot invånarna på webbsidan. c) Arbetshälsa Personalmöte Kommunen har avtal för företagshälsovården med Dalmed Ab Oy för åren - med ett optionsår. Kommunstyrelsen beslutade under året att utnyttja optionsåret för år. Under året köpte kommunen FNsteels konkursbos aktier i Dalmed, så att kommunen nu äger 75% av Dalmed Oy Ab. I början av år utarbetades en handlingsplan för tidigt stödande och ingripande tillsammans med företagshälsovården. Under år har arbetet koncentrerats på att sprida kunskap om verksamhetsmodellen, så att alla förmän vet i vilka situationer man kan ta hjälp av handlingsplanen. Syftet med verksamhetsmodellen är att i ett tidigt skede reagera på varningstecken för ohälsa på arbetsplatsen. I planen finns definierat varningstecken som förmannen ska ge akt på och som stöd för att ta problem till tals finns färdigt utarbetande blanketter. Första steget sker mellan förman och arbetstagare. Behöver man ytterligare hjälp i situationen görs en remiss till lett arbetsmiljösamtal där företagshälsovården är med. Från och med.9. är kommunen en rökfri arbetsplats. Det innebär att man inte röker under arbetstid eller i anslutning till kommunens fastigheter. d) Avlöning och belöning De lönejusteringar som avtalats för perioden bestod år av:

5 5 Personalrapport Inom det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtal (Akta) - En allmän förhöjning av uppgiftsrelaterade löner och individuella tillägg på,6 % från... Inom det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtal för teknisk personal (TS) - En allmän förhöjning av uppgiftsrelaterade löner och individuella tillägg på,6 % från... - Dessutom hade TS en lokal justeringspott på,6 % som användes till individuella tillägg. Inom det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtal för undervisningspersonal (Ukta) - En allmän förhöjning av uppgiftsrelaterade löner och individuella tillägg på,7% från... - Dessutom hade Ukta en lokal justeringspott på, % som fördelades till systemet med tillägg för särskilda uppgifter i skolorna som skolorna själva fördelar läsårsvis. Inom det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtal för läkare (Läkta) - En allmän förhöjning av uppgiftsrelaterade löner och individuella tillägg på,% från... - Årsbundna tilläggen ändrade till arbetserfarenhetstillägg. Procentsatserna sänktes med två procentenheter till: 5 år % (tidigare 5%) år 8 % (tidigare %) - Allas uppgiftsrelaterade löner höjs som kompensation för sänkningen med %, dvs, + =,%. e) Kunnande och yrkesskicklighet Kommunen har försökt ordna möjlighet till utbildning på hemmaplan för att dels minimera resekostnader, dels stärka samhörigheten och nätverket inom kommunen. Målgrupperna har varit hela kommunens personal eller en specifik grupp beroende på kursens tema. Som egen utbildning har ordnats åtminstone följande: Januari Städpersonal, utbildning i receptprogrammet Aiva, 8 deltagare Dagvårdspersonal, barn och olycksfall, Kimito, deltagare Februari Köks- och städpersonal, datorutbildning, 9 deltagare Dagvårdspersonal, barn och olycksfall, Kimito, 8 deltagare Dagvårdspersonal, de tre stödnivåerna, Åbo akademi, 5 deltagare Bäddavdelningarnas personal, den äldre mänskans självbestämmanderätt, Vuxeninstitutet, deltagare Mars Dagvårdspersonal, barn och olycksfall, Sofia daghem, 8 deltagare Dagvårdspersonal, barn och olycksfall, Hulta daghem, deltagare Dalsbruks skola, Metalage, 5 deltagare Äldreomsorgens personal, munvårdsinfo, deltagare Olika enheter, Första hjälpen uppdatering ( kurser), Vuxeninstitutet, 9 deltagare Olika enheter, IT-dag med kortföreläsningar, 6 deltagare April Maj Äldreomsorgens personal, kunnonhoitaja utbildning, 8 deltagare Juni Köks- och städpersonal, halvfabrikat som livsmedel, 8 deltagare Äldreomsorgens personal, kunnonhoitaja utbildning, 8 deltagare Juli

6 6 Personalrapport Augusti Dagvårdspersonal, steg till läsinspiration med läsinspiratör och berättare Netta Möller- Salmela, dagvårdens utbildningsdag i Kasnäs, 7 deltagare September Dagvårdspersonal, stödtecken, Furubo och Pjånkis, 9 deltagare Dagvårdspersonal, skogsmulle, deltagare Äldreomsorgens personal, kunnonhoitaja utbildning, 8 deltagare Oktober Städpersonal, utbildning i städmaskiner, deltagare Omsorgens personal, sårvårdsutbildning, Vuxeninstitutet, 7 deltagare Bäddavdelningarnas personal, föreläsning om handikapplag, socialenheten, deltagare Bäddavdelningarnas personal, återupplivningsövning, 7 deltagare Dalsbruks skola, Metalage, 5 deltagare Första hjälpen uppdatering ( kurser) 6../7../5../8.., 9 deltagare Äldreomsorgens personal, kunnonhoitaja utbildning, 7 deltagare Olika enheter, första hjälpen, Vuxeninstitutet, deltagare Olika enheter, Dreambroker-utbildning i att göra videoanvisningar, deltagare November Olika enheter, IT-dag med kortföreläsningar, 9 deltagare Städpersonal, utbildning i städmedel, 5 deltagare Dagvårdspersonal, dokumentering i förskolan 8.. Åbo Akademi, deltagare Dagvårdspersonal, Lilla Chilla ock Mini Röris, Folkhälsan, deltagare Äldreomsorgens personal, kunnonhoitaja utbildning, 7 deltagare Olika enheter, kurs i hur man använder sin smarttellefon, Windows Phone, 7 deltagare December Metal Age för Dalsbruks skola, 5 deltagare Vägledande samspel för dagvårdspersonal har under året hållits i olika grupper med Ingela Mollgren- Gustafsson, deltagare Två ordinarie anställda anstaltsbiträden på KBA, som saknar utbildning för sina arbetsuppgifter, går i läroavtal för yrkesexamen för anstaltsvårdare (Salon Seudun Aikuisopisto/Axxell) under tiden -5. Dessutom har personalen deltagit i yrkesspecifik utbildning inom ramen för det egna verksamhetsområdet.

7 7 Personalrapport IT-dag i november med olika kortföreläsningar i november. Arbetsgivarens och personalens samarbete Den viktigaste formen för samarbete utgörs av samarbetskommittén. Samarbetskommittén höll fyra möten under år. Samarbetskommittén bestod av sex personalrepresentanter och två arbetsgivarrepresentanter. Arbetarskyddskommittén har sammanträtt sex gånger under året. Genomgången av riskbedömningsblanketter har fortsatt i samband med arbetsplatsutredningar. Verksamhetsprogrammet för arbetarskyddet godkändes i kommunstyrelsen i juni. Utöver de formella mötena träffas förvaltningschefen och huvudförtroendemännen till informella möten regelbundet. Under slutet på år kom man också överens om att fackorganisationerna från och med år har en representant på fullmäktiges aftonskolor och seminarier.. Personalens antal Kimitoöns kommun hade.. 58 (578 år ) anställda, varav (6 år ) tillsvidare anställda och 5 (5 år ) tidsbundet anställda som vikarier eller tillfälligt extra anställda. I denna siffra ingår samtliga anställda vid... Utöver detta hade kommunen sex personer sysselsatta. De tillsvidare anställdas antal har alltså ökat med fem jämfört med situationen året innan medan de tidsbundet anställda har minskat med en.

8 8 Personalrapport. Personalens antal Andelen tillsvidare anställda och andelen tidsbundet anställda har hållit sig på samma procentantal under de tre senaste åren. 7% av kommunens personal är tillsvidare anställd och 6% är tidsbundet anställd. I hela landet är motsvarande siffror 77% tillsvidare anställda och % tidsbundet anställda. % är sysselsatta. TILLSVIDARE- OCH VISSTIDSANSTÄLLNINGAR.. Förvaltning Utveckling Bildning Omsorg MoT Totalt Tillsvidare 7 89 % 7 78 % 6 8 % % 7 8 % 7 % Visstids % % 9 % 88 % 8 % 9 6 % Tillsvidare och visstidsanställda

9 9 Personalrapport. Årsverken Personalen kan också mätas i årsverken. Mätt i årsverken har kommunens personal varit något mindre än budgeterat, 8 i budget och 7 i bokslut. 5. Personalens struktur 5. Kvinnor och män Kommunen är en kvinnodominerad arbetsplats. Den.. är 8 % kvinnor och 6 % män.

10 Personalrapport 5. Heltid och deltid Av kommunens personal arbetade.. 8 % heltid (år 8 %) och 7 % deltid (år 8 %). Deltidsanställningen kan bero på t.ex. partiell vårdledighet, deltidspension eller deltidsbefattning. 5. Åldersfördelning Den största gruppen är åringar, som utgör 6, % av kommunens personal. Personalens medelålder är 6 år månader och 8 dagar (år : 6 år månader och 6 dagar). I hela landet är medelåldern 5 år 8 månader för de kommunalt anställda (år ). Den avdelningsvisa medelålder fördelar sig: år (år ) Förvaltning och utveckling 9 år mån (7 år mån) Bildning 5 år 9 mån (5 år mån) Omsorg 5 år mån (5 år 6 mån) Miljö och teknik 9 år mån (9 år mån)

11 Personalrapport 6. Frånvaro från arbetet Det totala antalet sjukdagar år 8 87 (år 7 7) fördelat på 999 intyg (år ). Medellängden på en sjukskrivning var 8,8 dagar (år 7,6 dagar). 6. Sjukdagar Per person blir sjukfrånvaron 5 kalenderdagar (år kalenderdagar). Per avdelningen är sjukfrånvaron per person enligt följande: Sjukdag per anställd / +/- % Förvaltning och utveckling 7,,9 9,5,7-6 % Omsorg 7,9 5,5 5, 6, 5 % Bildning 6,5 9, 8,, % Miljö och teknik 6,8,, 5, 5 % Totalt,,, 5, % Antalet sjukdagar har alltså ökat med 5 % eller med dagar. Av dessa är så gott som hela ökningen beroende ökning bland sjukdomar inom stöd- och rörelseorganen, dvs ca dagar. Året har inneburit exceptionellt många sjukdagar på grund av operationer, med långa sjukledigheter som följd. Den avdelningsvisa granskningen visar stor procentuellökning på sjukfrånvaron inom bildning och miljö och teknik. Inom bildning är ökningen 5 dagar. Av bildningens totala antal sjukdagar på 7 dagar kommer ca hälften eller 77 från operationer eller sjukdomar i stöd- och rörelseorganen. Inom miljö och teknik fanns tre långa sjukskrivningar (en halva året, två hela året) som ledde till invalidpensioneringar. Dessa tre sjukskrivningar utgjorde 75 dagar eller % av miljö- och tekniks totala sjukfrånvaro. Inom omsorgen har antalet sjukskrivningar med anknytning till den mentala hälsan minskat. Men även inom omsorgen har antalet sjukskrivningar med anknytning till stöd- och rörelseorganen ökat. Antalet sjukdagar kan också mätas som antal sjukdagar per personårsverk. Antalet personårsverk i Kimitoöns kommun var 7, vilket ger 8,8 sjukdagar per personårsverk. I kommunerna var medeltalet år 9, dagar per årsverk.

12 Personalrapport 6. Sjukdagar avdelningsvis 6. Sjukdagar enligt diagnosgrupp Sjukdagar enligt diagnosgrupp Sjukdomar i stöd- och rörelseorgan % 6 % % 9 % Psykiska sjukdomar 8 % 9 % 6 % 9 % Sjukdomar i andningsorganen % % % 7 %

13 Personalrapport Benbrott, skador pga yttre orsaker 6 % % % 6 % Infektionssjukdomar % % % % Sjukdomar i cirkulationsorganen % % 7 % 6 % Sjukdomar i urinvägar och könsorgan % % Sjukdomar i nervsystemet % % Tumörer % % % % Graviditet % % Sjukdomar i matsmältningsorganen % % Sjukdomari ögat och ögats hjälporgan % % Sjukdomar i blodorgan % % % % Övriga (fördelat på olika diagnosgrupper) 6 % 5 % % % % % % % De största diagnosgrupperna är sjukdomar i stöd- och rörelseorganen som utgör % av all sjukfrånvaro, psykiska sjukdomar 8 %, sjukdomar i andningsorganen % och benbrott 6 %. Övriga diagnosgrupper utgör under % vardera. Samtliga avdelningar har största delen av sjukdagarna inom diagnosgruppen sjukdomar i stöd- och rörelseorganen. 7. Pensioneringar Under år har personer (6 personer år ) avgått med ålderspension och 5 har fått deltidspension. Medelåldern för pensionsåldern i kommunen var år 6,6 år (6, år ). Hela landets motsvarande siffra var 6, år.

14 Personalrapport Pers. Personer som gått i KomPL-pension Kemiönsaaren kunta 999- Totalt (exkl. dtp) Ålderspension Invalidpension Enligt pensionsslag, pers. Rehabilite ringsstöd Delinvalidpension Arbetslöshe tspension Deltidspension Pensioneringar 999- (exkl lärare) Personer som gått i StaPL-pension Kemiönsaaren kunta 7- Enligt pensionsslag, pers. Pers. Totalt (exkl. dtp) Åldersp ension Invalidp ension Rehabilite ringsstöd Delinvali dpension Arbetslöshe tspension Deltidsp ension Pensioneringar 7- (lärare)

15 5 Personalrapport 8. Företagshälsovård Företagshälsovården köptes av Dalmed ab för 55 per anställd (netto ca 5, besked om exakt ersättningsnivå av Fpa fås först i maj ) och tjänsterna omfattade förutom den lagstadgade företagshälsovården även sjukvård på hälsovårdar- och allmänläkarnivå, laboratorie och röntgen, fysioterapi och specialläkarkonsultationer. Företagshälsovården är en viktig samarbetspart bl. a. i arbetarskyddet och vid utvecklingen av arbetsgemenskapen. 9. Upprätthållande av arbetsförmågan Kommunen erbjuder sina anställda Smartums kultur- och motionssedlar. Smartum-sedlarna är värda 5 och fungerar som kontanta medel på motionsanläggningar, teatrar, konserter och biografer i hela landet. Under år fick varje anställd som hade ett anställningsförhållande på över fyra månader lösa ut sedlar med en egen andel på,5 per sedel. I konditionssalen i Dalsbruk får kommunens personal gå en gång per vecka gratis. En ny form av uua-verksamhet introducerades under år. Under namnet Motionsmljonen får arbetsgemenskaperna hitta på en motionsform och sedan anhålla pengar av motionskommittén. Arbetsgemenskapen sköter alla praktiska arrangemang och erbjuder sin motionsform till alla anställda på intran. Under året ordnades inom ramen för motionsmiljonen bland annat följande: - Introduktion till motionssal x (Kimitonejdens skola, Kimitoöns gymnasium och Kemiönsaaren keskuskoulu) - Motionseftis för vuxna med viktklubb i Kasnäs (deltagare från hela kommunen) - Kettlebellsträning (Pjånkis daghem) - Joga x (Hannahemmet, Kimito hemvård, Kimito bäddavdelning) Dessutom ordnade motionskommittén en kurs i simteknik och bjöd kommunens anställda på deltagaravgiften i Dragsfjärden runt på skidor och Dragsfjärden runt på cykel. Motionseftis för kommunens personal

16 6 Personalrapport Under år ordnades ingen traditionell julfest utan kommunens anställda inbjöds till ett subventionerat pris till September Open-festen i Dalsbruk. Ca av kommunens anställda deltog. September Open-fest I augusti ordnades en lekfull volleybollturnering på Ölmos strand. De olika verksamheterna ställde upp med lag och som segrare utgick laget Beachbildning. Volleyboll turnering på Ölmos strand, miljö- och teknik tackar Dalsbruks skola för matchen

17 7 Personalrapport För att stöda välmåendet i arbetet erbjöd kommunen 5 /anställd för arbetskamraterna att göra något tillsammans. Arbetsplatserna får fritt välja sitt eget program och i år har arbetsgemenskaperna bland annat bowlat, besökt Heureka, besökt Bengtskär, varit till Tallinn, ätit gott tillsammans på olika platser. Enhetens eget program utnyttjades av enheter och deltagare, vilket betyder att ca 6 % av personalen deltog i denna verksamhet. anställda deltog i Kuntoremontti-rehabilitering och personer i Sundiarehabilitering i Sjundeå under året. Bibliotekens uua-dag med avtackning av bibliotekschef Karolina Zilliacus. I december ordnades en premieringsmiddag på Strandhotellet för personer som varit, och år anställda i kommunen. Premieringsmiddag på Strandhotellet, december

18 8 Personalrapport. Personalenkät Hösten förnyade kommunen sin personalenkät. Personalanalysen gjordes tillsammans med Kommunförbundet som utarbetat en grundmodell för personalanalyser för kommunala sektorn. Personalanalysen bestod av tre delar, en enkät till de anställda, en enkät till fullmäktige och en enkät till invånarna. Under år har inte genomförts någon personalenkät. Den nya modellens personalenkät kommer att utföras vartannat år.. Framtidsutsikter Kommunerna står inför stora förändringar. Regeringen har planer på färre och större kommuner och samtidigt ritas en helt ny organisationsmodell för social- och hälsovården i vårt land. Reformerna har aviserats redan i ett par års tid men fortfarande är de slutliga besluten i luften. Personalen tvingas leva med år av ovisshet. Samtidigt avstannar utvecklingsarbetet, åtminstone i viss grad. Vi skulle behöva t.ex.. ett nytt personalförvaltningsprogram, för att ta ett konkret exempel. Men så länge ovissheten om kommunreformen hänger i luften, är det inte förnuftigt att skaffa ett nytt program. Ett nytt program innebär en stor engångsinvestering och minst ett år av introduktion för hela personalen. Flera liknande satsningar ligger nu och väntar på ett avgörande från regeringens sida. Kimitoöns kommun har inlett en kommunsammanlagningsutredning med Pargas stad. Under hela den processen har vi informerat aktivt via personalträffar, via intra och via samarbetsorganen till personlen om vad som görs i utredningen och varför det görs. Ledarskapet i en kommun handlar alltmer om förändringsledarskap. Förändringsledarskap handlar om kommunikation och tydlighet. Det handlar också om att skapa insikt och förståelse för varför man gör förändringen. Både förmän och medarbetare behöver stöd för att klara denna uppgift vid sidan av sina normala arbetsuppgifter.

19 9 Personalrapport. Nyckeltal PERSONAL ( ) Ordinarie personal Tillfälligt anställda 5 Personalkostnader 67 Löner 8 8 Bikostnader 5 59 PERSONALSTRUKTUR Personalens medelålder 6 år mån Pensioneringar Deltidspensioneringar 5 Sjukfrånvaro 5 kalenderdagar / anställd / ordinarie /hela personalen PERSONALINVESTERING Företagshälsovård, brutto Företagshälsovård, netto ca 5 ca 5 Utbildning 7 UUA-verksamhet 79 58

Ny bild hit. Kimitoöns personalstrategi 2013-2016

Ny bild hit. Kimitoöns personalstrategi 2013-2016 Ny bild hit Kimitoöns personalstrategi 2013-2016 Innehåll: 1. Utgångspunkter och värdegrund 2. Rekrytering 3. Ledar- och medarbetarskap 4. Arbetshälsa 5. Avlöning och belöning 6. Kunnande 7. Utvärdering

Läs mer

PERSONALRAPPORT 2013

PERSONALRAPPORT 2013 PERSONALRAPPORT 2013 1 INNEHÅLL Sida 1. Allmänt om personalrapportering 2 2. Pargas stads organisation 31.12.2013 2 3. Stadens personal 3 4. Beskrivning av personalstrukturen (grafer) 4 5. Personalens

Läs mer

Över- / underskott åren 2009-2017

Över- / underskott åren 2009-2017 Pressmeddelande 5.11.2014 KOMMUNENS EKONOMI STÖRTDYKER? Ännu under år 2014 är Kimitoöns kommuns ekonomi ungefär i balans. Prognosen visar ett ganska nära noll resultat. 2014 kommer att bli året som kommunen

Läs mer

ÄLDREOMSORG Social- och hälsovårdsnämnden Social- och hälsovårdsavdelningen Gun Sirén

ÄLDREOMSORG Social- och hälsovårdsnämnden Social- och hälsovårdsavdelningen Gun Sirén ÄLDREOMSORG Social- och hälsovårdsnämnden Social- och hälsovårdsavdelningen Gun Sirén Verksamhet Den äldrepolitiska strategin som är uppgjord för åren 2011-2015 och godkänd av stadsfullmäktige 13.4.2011,

Läs mer

Innehåll. 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål...

Innehåll. 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål... Personalpolitiskt program 2010 2013 Innehåll 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål... 3 2 Förord... 4 3 Stadens basservice

Läs mer

Upprätthållande, uppföljning och tidigt stödjande av arbetsförmågan

Upprätthållande, uppföljning och tidigt stödjande av arbetsförmågan Upprätthållande, uppföljning och tidigt stödjande av Samarbete mellan arbetsplatsen och samt bevarande av en förutsättning för ersättning Utbildningsturné 2012 1 Vårt mål är att främja en gemensam syn

Läs mer

Statistikfolder september 2013. personalen. Lönerna och. i kommunsektorn. www.kommunarbetsgivarna.fi

Statistikfolder september 2013. personalen. Lönerna och. i kommunsektorn. www.kommunarbetsgivarna.fi Statistikfolder september 2013 Lönerna och personalen i kommunsektorn www.kommunarbetsgivarna.fi Genomsnittliga löner per avtalsområde Heltidsanställda månadsavlönade 2012 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014. för. Valdemarsviks kommun

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014. för. Valdemarsviks kommun Sida 1 av 10 JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014 för Valdemarsviks kommun Sida 2 av 3 Ordlista... 3 Nulägesbeskrivning Bakgrund... 4 Kommunpolicy:... 4 Personalstruktur... 5 Hälsa... 5 Sjukfrånvaro... 5 Jämställda

Läs mer

Enkät om arbetshälsan bland Karleby stads personal 2013 / samlingspartiets fullmäktigegrupps kläm / ledning och chefsarbete

Enkät om arbetshälsan bland Karleby stads personal 2013 / samlingspartiets fullmäktigegrupps kläm / ledning och chefsarbete Enkät om arbetshälsan bland Karleby stads personal 2013 / samlingspartiets fullmäktigegrupps kläm / ledning och chefsarbete Karleby stadsfullmäktige behandlade 17.3.2014 25 arbetshälsoenkäten som gjordes

Läs mer

Arbetshälsa och långa arbetskarriärer?

Arbetshälsa och långa arbetskarriärer? Arbetshälsa och långa arbetskarriärer? Överläkare Nordiskt arbetsmiljöforum 5.9.2014 Faktorer vi diskuterar under denna session allmänt om pensionsystemet i Finland och om pensionsreformen 2017 lite statistiska

Läs mer

Verksamhetsprogram strategi för arbetarskyddet

Verksamhetsprogram strategi för arbetarskyddet Verksamhetsprogram strategi för arbetarskyddet Godkänd av stadsstyrelsen 26.04.2010 VERKSAMHETSPROGRAM - STRATEGI FÖR ARBETARSKYDDET 1. Allmänt Syftet med arbetarskyddet är att förbättra arbetsmiljön och

Läs mer

Sibbo kommuns personalstrategi 2025

Sibbo kommuns personalstrategi 2025 Sibbo kommuns personalstrategi 2025 Innehåll: 1. Syftet med personalstrategin 2025 2. Omvärldsförändringar och tillväxtrelaterade förändringar Resurs- och kompetensbehov 3. Strategin Sibbo 2025 gemensamt

Läs mer

PERSONALBERÄTTELSE 06

PERSONALBERÄTTELSE 06 PERSONALBERÄTTELSE 06 INNEHÅLL PERSONALEN s. 3 Personalen i korthet s. 3 Personalmål s. 4 Personalstruktur Fast anställda med månadslön Deltidsanställda Visstidsanställda med månadslön Timavlönade Avgång

Läs mer

Personal och juridiska ärenden/ 14.6.2012 1

Personal och juridiska ärenden/ 14.6.2012 1 Anmälan om frånvaro, anlitande av hälso- och sjukvårdstjänster under arbetstid, inverkningarna av FPA:s ändrade regler på samarbetet med företagshälsovården och ansvarsfördelningen 14.6.2012 1 Anvisningarnas

Läs mer

Tidigt ingripande vid Åbo Akademi

Tidigt ingripande vid Åbo Akademi Tidigt ingripande vid Åbo Akademi En handbok för chefer och medarbetare Personalenheten INNEHÅLL ARBETSHÄLSA - EN HELHET...1 AKTIVT FRÄMJANDE AV ARBETSHÄLSA VID ÅBO AKADEMI... 2 VARFÖR INGRIPA?...2 VEM

Läs mer

Pargas stad Tertialrapport april 2014 Social- och hälsovård HÄLSOVÅRD

Pargas stad Tertialrapport april 2014 Social- och hälsovård HÄLSOVÅRD HÄLSOVÅRD snämnden savdelningen Katariina Korhonen Verksamhet Primärvård och sjukvård till alla kommuninvånare samt brådskande vård till alla behövande. Barn-, mödra-, skol-, studerande- och företagshälsovård

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 14 oktober 2013 708/2013 Statsrådets förordning om principerna för god företagshälsovårdspraxis, företagshälsovårdens innehåll samt den utbildning

Läs mer

Misstanke om en olaglig uppsägning av ekonomiska orsaker och produktionsorsaker: Vilken myndighet är behörig?

Misstanke om en olaglig uppsägning av ekonomiska orsaker och produktionsorsaker: Vilken myndighet är behörig? VANLIGA FRÅGOR OM SAMARBETSLAGEN Misstanke om en olaglig uppsägning av ekonomiska orsaker och produktionsorsaker: Vilken myndighet är behörig? Frågan gäller tillämpning av arbetsavtalslagen och hör till

Läs mer

Lönen betalas på det bankkonto i ett penninginstitut som arbetstagaren

Lönen betalas på det bankkonto i ett penninginstitut som arbetstagaren LÖNER 37 Lönebetalning mom. 3 Lönebetalning Lönen betalas på det bankkonto i ett penninginstitut som arbetstagaren uppgett. Betalningsordern ska sändas i så god tid att lönen kan beräknas stå till arbetstagarens

Läs mer

Personalekonomisk redovisning

Personalekonomisk redovisning Personalekonomisk redovisning Den personalekonomiska redovisningen innehåller uppgifter i form av fakta, analyser och nyckeltal. Redovisningen gäller hela kommunen. All statistik avser tiden mellan 1/1

Läs mer

Lediga arbetsplatser och rekrytering på arbetsställen

Lediga arbetsplatser och rekrytering på arbetsställen 1() Lediga arbetsplatser och rekrytering på arbetsställen Frågeformulär år 2014 T1-T14 T2 I undersökningen utreds arbetsställets lediga arbetsplatser, sökning och anställning av personal samt upplevda

Läs mer

Vad en fullmäktigeledamot bör veta om det kommunala pensionsskyddet

Vad en fullmäktigeledamot bör veta om det kommunala pensionsskyddet Vad en fullmäktigeledamot bör veta om det kommunala pensionsskyddet Kommunfullmäktigeledamoten fattar också beslut i pensionsfrågor En fullmäktigeledamot är med och fattar strategiska beslut som inverkar

Läs mer

1 (5) CENTRALORGANISATIONERNAS REKOMMENDATION OM ARBETSRELATERAD STRESS. 1. Bakgrund till rekommendationen

1 (5) CENTRALORGANISATIONERNAS REKOMMENDATION OM ARBETSRELATERAD STRESS. 1. Bakgrund till rekommendationen 1 (5) CENTRALORGANISATIONERNAS REKOMMENDATION OM ARBETSRELATERAD STRESS 1. Bakgrund till rekommendationen EU:s centralorganisationer på arbetsmarknaden UNICE/UEAPME, CEEP och EFS ingick ett ramavtal om

Läs mer

VALDEMARSVIKS Sid. 1 (5) KOMMUN. Rehabilitering Regler och riktlinjer

VALDEMARSVIKS Sid. 1 (5) KOMMUN. Rehabilitering Regler och riktlinjer VALDEMARSVIKS Sid. 1 (5) REHABILITERINGSPROCESSEN är en process som innefattar flera skeden. Initiativet kan komma från den enskilde eller från ansvarig arbetsledare. En rehabiliteringsutredning är ett

Läs mer

STRATEGISKT GENOMFÖRANDE AV KOMMUNAL SERVICE MED HJÄLP AV PERSONALLEDNING

STRATEGISKT GENOMFÖRANDE AV KOMMUNAL SERVICE MED HJÄLP AV PERSONALLEDNING 1 (7) STÄLLNINGSTAGANDE STRATEGISKT GENOMFÖRANDE AV KOMMUNAL SERVICE MED HJÄLP AV PERSONALLEDNING 1. Mål Målet med detta ställningstagande som gäller personalledning är att: nå gott resultat i kommunal

Läs mer

RIKTLINJER SJUKFRÅNVARO OCH REHABILITERING

RIKTLINJER SJUKFRÅNVARO OCH REHABILITERING RIKTLINJER SJUKFRÅNVARO OCH REHABILITERING RIKTLINJER 2 Rehabilitering är ett samlingsbegrepp för alla åtgärder av medicinsk, psykologisk, social och arbetsinriktad art som ska hjälpa sjuka och skadade

Läs mer

Personalekonomisk redovisning

Personalekonomisk redovisning Personalekonomisk redovisning Den personalekonomiska redovisningen innehåller uppgifter i form av fakta och analyser, samt nyckeltal. Redovisningen gäller hela kommunen. All statistik avser värden gällande

Läs mer

Personalekonomisk redovisning

Personalekonomisk redovisning Personalekonomisk redovisning Den personalekonomiska redovisningen innehåller uppgifter i form av fakta och analyser, samt nyckeltal. Redovisningen gäller hela kommunen. All statistik avser värden gällande

Läs mer

Pargas stad Bokslut 2014 Social- och hälsovård HÄLSOVÅRD

Pargas stad Bokslut 2014 Social- och hälsovård HÄLSOVÅRD HÄLSOVÅRD snämnden savdelningen Paula Sundqvist, social- och hälsovårdsdirektör Katariina Korhonen, överläkare Verksamhet Primärvård och sjukvård till alla kommuninvånare samt brådskande vård till alla

Läs mer

Hälsofrämjande arbetsplats friskvård

Hälsofrämjande arbetsplats friskvård Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Hälsofrämjande arbetsplats friskvård Bakgrund Landstingsstyrelsen har gett i uppdrag att en översyn av frågan om friskvård för Landstingets medarbetare genomförs.

Läs mer

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET BILAGA 2 TILL CIRKULÄR 19/2003 1 (7)

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET BILAGA 2 TILL CIRKULÄR 19/2003 1 (7) KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET BILAGA 2 TILL CIRKULÄR 19/2003 1 (7) TJÄNSTEFÖRHÅLLANDE FÖR VISS TID 1 Tjänsteförhållandets längd 1.1 Grunder för tjänsteförhållande för viss tid En tjänsteinnehavare kan

Läs mer

HANKEN. Personalberättelse 2014

HANKEN. Personalberättelse 2014 HANKEN Personalberättelse 2014 PERSONALBERÄTTELSE 2014 INNEHÅLL 1. PERSONALSTYRNING OCH STRATEGI... 2 2. PERSONALENS STORLEK... 3 Tidsbundna anställningar... 5 Personalomsättning... 5 3. KÖNSFÖRDELNING

Läs mer

Godkänd av Karleby stadsfullmäktige 15.6.2015 KARLEBY STADS PERSONALRAPPORT 2014

Godkänd av Karleby stadsfullmäktige 15.6.2015 KARLEBY STADS PERSONALRAPPORT 2014 Godkänd av Karleby stadsfullmäktige 15.6.2015 KARLEBY STADS PERSONALRAPPORT 2014 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 2 Personalmängd och personalstruktur 4 Personalmängd 31.12.2014 4 Hel- och deltidsanställda

Läs mer

PERSONALRAPPORT 2014

PERSONALRAPPORT 2014 PERSONALRAPPORT 2014 INNEHÅLL 1. Översikt av rapporten för år 2014... 3 2. Sibbo kommuns personalstrategiska fokusområden... 5 3. Personalresurser... 6 Årsverken... 6 Personalstyrkans utveckling... 6 Personalens

Läs mer

RIKTLINJER FÖR OFFENTLIGT SKYDDAT ARBETE (OSA) I VÄSTERVIKS KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen 2011-10-03, 280 att gälla fr o m 2011-11-01

RIKTLINJER FÖR OFFENTLIGT SKYDDAT ARBETE (OSA) I VÄSTERVIKS KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen 2011-10-03, 280 att gälla fr o m 2011-11-01 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING RIKTLINJER FÖR OFFENTLIGT SKYDDAT ARBETE (OSA) I VÄSTERVIKS KOMMUN Antagen av kommunstyrelsen 2011-10-03, 280 att gälla fr o m 2011-11-01 Bakgrund OSA står för Offentligt

Läs mer

Koncernkontoret Koncernstab HR

Koncernkontoret Koncernstab HR Koncernkontoret Koncernstab HR Bo Friberg 044-3093357 Bo.friberg@skane.se Datum 2014-11-17 Version 1 1 (5) Bilaga 4 definitioner medarbetare årsredovisning 2014 Definitioner och förklaringar av ingående

Läs mer

Utkomstskydd för arbetslösa 2008

Utkomstskydd för arbetslösa 2008 Utkomstskydd för arbetslösa 2008 Den arbetslösa arbetssökandens rättigheter och skyldigheter Arbetslöshetsförmån betalas för att trygga den arbetslösa arbetssökandens utkomst under den tid då han eller

Läs mer

Resultat Medarbetarenkäten 2014. Kommunkontoret HR-avdelningen 1502101 Rev 1

Resultat Medarbetarenkäten 2014. Kommunkontoret HR-avdelningen 1502101 Rev 1 Resultat Medarbetarenkäten 2014 Kommunkontoret HR-avdelningen 1502101 Rev 1 Medarbetarenkäten 2014 Medarbetarenkäten utgår ifrån Lunds kommuns medarbetarpolicy. Enkäten består av frågor om verksamheten,

Läs mer

KOMMUNALA AVTALSDELEGATIONEN 16.5.2008 KAD

KOMMUNALA AVTALSDELEGATIONEN 16.5.2008 KAD EN KORT PRESENTATION 1 Kommunala avtalsdelegationen är kommunsektorns arbetsgivarorganisation. Kommunala avtalsdelegationen bevakar kommunernas och kommunalförbundens arbetsmarknadsintressen. Kommunala

Läs mer

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Innehållsförteckning Inledning... 2 Mål och åtgärder 2015-2017... 4 Arbetsförhållanden...4 Underlätta förvärvsarbete och föräldraskap...5 Trakasserier och sexuella

Läs mer

Budget & ekonomiplan 2016 Hälsovård. Pargas stad HÄLSOVÅRD

Budget & ekonomiplan 2016 Hälsovård. Pargas stad HÄLSOVÅRD HÄLSOVÅRD Social- och hälsovårdsnämnden Social- och hälsovårdsavdelningen, Paula Sundqvist, social- och hälsovårdsdirektör Katariina Korhonen, överläkare Verksamhet Primärvård och sjukvård till alla kommuninvånare

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE 1 SAM... ingen bisyssla! Skapad 2015-09-23 2 Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att vi i det dagliga arbetet: uppmärksammar och tar hänsyn till alla förhållanden i arbetsmiljön som kan påverka de anställdas

Läs mer

Tillägg. till. Branschavtal Arbetsgivaralliansen Branschkommitté VÅRD OCH OMSORG Kommunal. avseende personliga assistenter

Tillägg. till. Branschavtal Arbetsgivaralliansen Branschkommitté VÅRD OCH OMSORG Kommunal. avseende personliga assistenter Bilaga 1 Tillägg till Branschavtal Arbetsgivaralliansen Branschkommitté VÅRD OCH OMSORG Kommunal avseende personliga assistenter 2 Avtalets omfattning Tillägget avser anställningsvillkor för personliga

Läs mer

BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN

BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2016-2017 FASTIGHETER Stadsstyrelsen Seppo Pihl, fastighetschef FASTIGHETER / KIINTEISTÖT 2013 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2017 Jfr skillnad Stadsstyrelsen Bokslut Budget

Läs mer

Bilaga 3 PERSONALBERÄTTELSE

Bilaga 3 PERSONALBERÄTTELSE Bilaga 3 PERSONALBERÄTTELSE PERSONALBERÄTTELSE 2008 ARBETSVÄRDERING År 2008 återupptogs projektet med arbetsvärdering, som är en systematisk metod för att bedöma svårighetsgraden i olika tjänster utgående

Läs mer

SATSA PÅ HÄLSAN - det lönar sig

SATSA PÅ HÄLSAN - det lönar sig SATSA PÅ HÄLSAN - det lönar sig Kom med och ge din insats för ett friskare liv för dig själv, dina närmaste och hela din kommun Hälsan hör till de viktigaste värdena i människans liv och har en avgörande

Läs mer

PERSONALBERÄTTELSE 05

PERSONALBERÄTTELSE 05 PERSONALBERÄTTELSE 05 2 INNEHÅLL s. 3 PERSONALEN s. 3 Personalen i korthet s. 3 Förändringar i personalstrukturen s. 4 Årsarbetstid Nyckeltal för arbetstiden s. 5 Löner Personalresultaträkning Jämställdhet

Läs mer

De centrala arbetsmarknadsorganisationernas. modell för personal- och utbildningsplan

De centrala arbetsmarknadsorganisationernas. modell för personal- och utbildningsplan Akava Finlands näringsliv Kyrkans arbetsmarknadsverk Kommunala arbetsmarknadsverket Finlands Fackförbunds Centralorganisation Tjänstemannacentralorganisationen FTFC Statens arbetsmarknadsverk De centrala

Läs mer

Vasa stads rekryteringsprogram

Vasa stads rekryteringsprogram Vasa stads rekryteringsprogram REKRYTERINGSARBETSGRUPPENS RAPPORT Inledning Stadsdirektören tillsatte 4.10.2004 en arbetsgrupp för att klarlägga och utveckla ett fungerande rekryteringsprogram för staden.

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret sid 1 (7) Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret Postadress: Kommunledningskontoret, 651 84 Karlstad Besöksadress: Tage Erlanderg 8 www.karlstad.se Tel: 054-540 00 00 Fax:

Läs mer

YRKESEXAMEN FÖR ARBETE SOM TEAMLEDARE GRUNDER FÖR EXAMEN. Föreskrift 38/011/2015. Föreskrifter och anvisningar 2015:34

YRKESEXAMEN FÖR ARBETE SOM TEAMLEDARE GRUNDER FÖR EXAMEN. Föreskrift 38/011/2015. Föreskrifter och anvisningar 2015:34 YRKESEXAMEN FÖR ARBETE SOM TEAMLEDARE GRUNDER FÖR EXAMEN Föreskrift 38/011/2015 Föreskrifter och anvisningar 2015:34 INNEHÅLL I Uppbyggnaden av yrkesexamen för arbete som teamledare och delarna i examen-----------

Läs mer

Lediga arbetsplatser och rekrytering på arbetsställen Frågeformulär år 2015

Lediga arbetsplatser och rekrytering på arbetsställen Frågeformulär år 2015 Lediga arbetsplatser och rekrytering på arbetsställen Frågeformulär år 2015 Nummer Parameter Fråga Bakgrundsuppgifter om arbetsstället Intro I undersökningen utreds arbetsställets lediga arbetsplatser,

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Personalpolitik Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Policy Kommunstyrelsen Kommunkansliet Antagen 2005-06-16, Kf 39/05 Ansvar Personalchef Personalpolitik Kävlinge

Läs mer

Revisionsrapport. Lekebergs kommun. Granskning av kommunens ansvar för arbetsanpassning och rehabilitering. Marlen Dagersten.

Revisionsrapport. Lekebergs kommun. Granskning av kommunens ansvar för arbetsanpassning och rehabilitering. Marlen Dagersten. Revisionsrapport Granskning av kommunens ansvar för arbetsanpassning och rehabilitering Lekebergs kommun Marlen Dagersten 2013 2013-06-19 Fredrik Alm Uppdragsledare 2013 Lekebergs kommun Innehållsförteckning

Läs mer

PERSONALPOLITISKT PROGRAM FÖR KRONOBY KOMMUN Godkänt av kommunfullmäktige 10.11.2005 85 PERSONALADMINISTRATION omfattar all den verksamhet med vars hjälp kommunens personalresurser rekryteras, bibehålls

Läs mer

GR-kommunernas personal 2009

GR-kommunernas personal 2009 GR-kommunernas personal 2009 Anställda (A) därav helt lediga (B) Sysselsatta (C=A-B) Sysselsättningrad (D) Antal årsarbeten (D*C) Ledningsarbete 910 30 880 98,0% 870 Sjuksköterska 1 490 100 1 390 87,3%

Läs mer

Kontaktman inom äldreomsorg

Kontaktman inom äldreomsorg Kontaktman inom äldreomsorg Oktober 2004 Christina Julin Elizabeth Kisch Juvall 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1. Sammanfattning 3 2. Process kontaktmannaskap 3 3. Syfte 3 4. Metod 3 5. Resultat av enkätundersökning

Läs mer

Jobbhälsobarometern Skola

Jobbhälsobarometern Skola 8 september 2014 Sveriges Företagshälsor och Svensk Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern Skola De anställdas syn på jobbet inom utbildningssektorn Innehållsförteckning Förord... 2 Om undersökningen... 3

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014 Nämndsbudget 2012-2014 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL... 6 VISION... 6 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

Företagshälsovårdens verksamhetsplan för Ekenäs stad för åren 2006-2008

Företagshälsovårdens verksamhetsplan för Ekenäs stad för åren 2006-2008 Företagshälsovårdens verksamhetsplan för Ekenäs stad för åren 2006-2008 2 FÖRETAGSHÄLSOVÅRDENS VERKSAMHETSPLAN Innehållsförteckning Uppgifter om arbetsgivaren s. 3 Uppgifter om företagshälsovården. s.

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETS OCH MÅNGFALDSPLAN FÖR KARLSTADS-HAMMARÖ GYMNASIENÄMNDS VERKSAMHETSOMRÅDE 2015-2016

JÄMSTÄLLDHETS OCH MÅNGFALDSPLAN FÖR KARLSTADS-HAMMARÖ GYMNASIENÄMNDS VERKSAMHETSOMRÅDE 2015-2016 Sid 1(6) JÄMSTÄLLDHETS OCH MÅNGFALDSPLAN FÖR KARLSTADS-HAMMARÖ GYMNASIENÄMNDS VERKSAMHETSOMRÅDE 2015-2016 För allas lika värde, rättigheter och möjligheter i jobbet Sid 2(6) 1 Inledning och bakgrund Jämställdhets-

Läs mer

VÅRDHÄNVISNINGSAVTAL FÖR MISSBRUKARE

VÅRDHÄNVISNINGSAVTAL FÖR MISSBRUKARE Bilaga 7.2 Vårdhänvisningsavtal 1/7 VÅRDHÄNVISNINGSAVTAL FÖR MISSBRUKARE AV ALKOHOL- OCH RUSMEDEL Målet med detta vårdhänvisningsavtal är en arbetsplats fri från berusningsmedel samt att på arbetsplatsen

Läs mer

Spara kraft och kronor med ett nytt sätt att lösa bemanningen!

Spara kraft och kronor med ett nytt sätt att lösa bemanningen! GÖR SOM NYNÄSHAMNS KOMMUN Spara kraft och kronor med ett nytt sätt att lösa bemanningen! Nya tider i Nynäshamns kommun Lägre arbetskraftskostnader, fler tills vidareanställda och färre timavlönade. Det

Läs mer

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad Så kan du arbeta med medarbetarenkäten Guide för chefer i Göteborgs Stad Till dig som är chef i Göteborgs Stad Medarbetarenkäten är ett redskap för dig som chef. Resultaten levererar förstås inte hela

Läs mer

Undersökning om arbetsförhållanden 2013

Undersökning om arbetsförhållanden 2013 Arbetsmarknaden 0 Undersökning om arbetsförhållanden 0 Unga upplever allt oftare åldersdiskriminering i arbetet Unga upplever allt oftare åldersdiskriminering i arbetet De preliminära resultaten från Statistikcentralens

Läs mer

Projektet Masto. för att minska arbetsoförmåga som beror på depression

Projektet Masto. för att minska arbetsoförmåga som beror på depression Projektet Masto för att minska arbetsoförmåga som beror på depression Stöd för den arbetsföra befolkningens psykiska hälsa och arbetsförmåga För att främja välbefinnande i arbetslivet ska projektet Masto

Läs mer

Handbok för introduktion av chefer

Handbok för introduktion av chefer Handbok för introduktion av chefer Värdefullt med en bra start Den första kontakten är avgörande för den nyanställdes inställning till sitt arbete och sin arbetsplats. En väl genomförd introduktion påverkar

Läs mer

Arbetsplatsmobbning, trakasserier i arbetet.

Arbetsplatsmobbning, trakasserier i arbetet. Arbetsplatsmobbning, trakasserier i arbetet. Nordiskt arbetsmiljöforum 3.-5.9.2014 Marjut Joki 1 Definitioner Arbetsplatsmobbning (Vartia) Med arbetsplatsmobbning avses situationer där en medarbetare systematiskt

Läs mer

UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE 2014 2016

UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE 2014 2016 UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE 2014 2016 1 Avtalets giltighetstid och eventuell uppsägning Detta arbetskollektivavtal är ikraft 1.5.2014 28.2.2017. Avtalsperioden

Läs mer

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete Utkom från trycket Den 16 mars 2001 Beslutade den 15 februari 2001 (Ändringar införda t.o.m. 2008-09-30) Arbetsmiljöverket meddelar

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 1 Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 21 november 2005 Reviderad: P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 I din hand håller du Sävsjö kommuns personalpolitiska program.

Läs mer

PERSONALPOLICY 2011-2014

PERSONALPOLICY 2011-2014 2011-03-17 PERSONALPOLICY 2011-2014 Inledning Upplands-Bro kommun arbetar för att anställda i kommunen ger god service till invånarna. Kommunens uppdrag utgår från medborgarnas behov. Bemötandet och attityden

Läs mer

Ledarskap i äldreomsorgen. En rapport från Kommunal och Vision

Ledarskap i äldreomsorgen. En rapport från Kommunal och Vision Ledarskap i äldreomsorgen En rapport från Kommunal och Vision Innehållsförteckning Förord 4 Inledning 5 Hur upplever cheferna förutsättningarna för ledarskap? 6 Vad anser medarbetarna? 7 Slutsatser och

Läs mer

PERSONALBERÄTTELSE 2014

PERSONALBERÄTTELSE 2014 PERSONALBERÄTTELSE 2014 Kyrkslätts kommun Samarbetsgruppen 8.5.2015 Personalsektionen 20.5.2015 Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige 2 Innehåll 1. Inledning... 4 2. Utvärdering av personalresurserna i ledningen

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer

PERSONALPROGRAMMET 2014 2017

PERSONALPROGRAMMET 2014 2017 PERSONALPROGRAMMET 2014 2017 Godkänd i stadsstyrelsen 2.6.2014 INLEDNING Personalprogrammet bygger på den nya stadsstrategin som definierar stadens grundläggande uppgift och de viktigaste strategiska målen

Läs mer

Inledning. Förväntade effekter på hälsobokslutet. Syfte. Hälsoberättelse

Inledning. Förväntade effekter på hälsobokslutet. Syfte. Hälsoberättelse Hälsobokslut 2008 1(13) Inledning Hälsobokslutet ger oss en övergripande bild av hälsoläget och ökad förståelse vad vi tillsammans med arbetstagarna kan göra för att förbättra förutsättningarna och villkoren

Läs mer

Kommunalarnas arbetsmarknad. Helåret 2009

Kommunalarnas arbetsmarknad. Helåret 2009 Kommunalarnas arbetsmarknad Helåret 2009 Kommunalarnas arbetsmarknad Helåret 2009 Innehåll Sammanfattning 7 Stor variation av antalet anställda inom välfärdstjänster under 1990-2009 8 Många av välfärdsarbetarna

Läs mer

BILAGA: Ändringar i gymnasiets läroplan på svenska i Esbo gällande studerandevård

BILAGA: Ändringar i gymnasiets läroplan på svenska i Esbo gällande studerandevård BILAGA: Ändringar i gymnasiets läroplan på svenska i Esbo gällande studerandevård Studerandevård Studerandevården är en allt viktigare del av gymnasiets grundverksamhet. Med studerandevård avses främjande

Läs mer

SEMESTER. Den nya semesterlagen trädde i kraft 1.4.2005

SEMESTER. Den nya semesterlagen trädde i kraft 1.4.2005 Den nya semesterlagen trädde i kraft 1.4.2005 Bestämmelserna i AKTA-avtaletför perioden 2005 2007 var inte anpassade till den nya semesterlagen. Nya bestämmelser som är anpassade till semesterlagen har

Läs mer

Råd för hantering av alkoholmissbruk på Hanken

Råd för hantering av alkoholmissbruk på Hanken Råd för hantering av alkoholmissbruk på Hanken Hanken som arbetsgivare vill förtydliga handläggningen av problem med alkoholmissbruk och hänvisning till vård. Man ingriper när det bedöms som nödvändigt

Läs mer

JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR

JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR Gör om gör rätt GS har som ambition att synliggöra medlemmarnas vardag. Ett tema som går igen under 2011 är Hur har du haft det

Läs mer

P E R S O N A L R A P P O R T 2 0 1 2

P E R S O N A L R A P P O R T 2 0 1 2 P E R S O N A L R A P P O R T 2 0 1 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kuva Foto: Jaakko J Salo 1. INLEDNING 3 2. PERSONALSTRATEGI 4 3. PERSONALMÄNGD OCH PERSONALSTRUKTUR 5 Personalmängd 5 Personalens ålder 8 Personalomsättning

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning Härjedalens Kommun 27 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 5 Sammanfattning Uppdrag

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 med ändringar i AFS 2003:4 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för

Läs mer

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda.

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här ok? - en rapport om de visstids- och timanställdas verklighet av Annakarin Wall, Kommunal 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Vad händer om jag blir sjuk?

Vad händer om jag blir sjuk? Vad händer om jag blir sjuk? En informationsbroschyr till alla medarbetare i Vilhelmina kommun Vad är rehabilitering? Ordet rehabilitering betyder att åter göra duglig. Rehabilitering är ett samlingsnamn

Läs mer

Pargas stad Bokslut 2013 Social- och hälsovård HÄLSOVÅRD

Pargas stad Bokslut 2013 Social- och hälsovård HÄLSOVÅRD HÄLSOVÅRD snämnden savdelningen Katariina Korhonen Verksamhet Primärvård och sjukvård till alla kommuninvånare samt brådskande vård till alla behövande. Barn-, mödra-, skol-, studerande- och företagshälsovård

Läs mer

1 (6) KOMMUNALT AVTAL OM ARBETARSKYDDSSAMARBETE. 1 Avtalets tillämpningsområde

1 (6) KOMMUNALT AVTAL OM ARBETARSKYDDSSAMARBETE. 1 Avtalets tillämpningsområde 1 (6) KOMMUNALT AVTAL OM ARBETARSKYDDSSAMARBETE 1 Avtalets tillämpningsområde Detta avtal är ett avtal om det arbetarskyddssamarbete som avses i 23 1 och 2 mom. i lagen om tillsynen över arbetarskyddet

Läs mer

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Med ett helhetsperspektiv på hållbar hälsa och goda arbetsmiljöer

Läs mer

Anvisningar för månadsavlönade

Anvisningar för månadsavlönade Enkät om löner inom kommunsektorn Anvisningar för månadsavlönade Enkäten om månadsavlönade omfattar Alla de tjänsteinnehavare och månadsavlönade arbetstagare som 1.10.2013 är anställda av en kommun eller

Läs mer

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels. Välkommen som skyddsombud

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels. Välkommen som skyddsombud Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels Välkommen som skyddsombud Skyddsombuden har verkat i över 100 år med att förbättra arbetsmiljön i Sverige. En bra arbetsmiljö kräver både samverkan och

Läs mer

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö.

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Personalpolicy Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Kommunens vision Finströms kommuns grundläggande uppgift är att ge finströmarna

Läs mer

För busspersonal. I denna broschyr presenteras löne- och andra avtalsvillkor i korthet. Kollektivavtalet gäller 1.2.2014 31.1.2017.

För busspersonal. I denna broschyr presenteras löne- och andra avtalsvillkor i korthet. Kollektivavtalet gäller 1.2.2014 31.1.2017. För busspersonal 2015 I denna broschyr presenteras löne- och andra avtalsvillkor i korthet. Kollektivavtalet gäller 1.2.2014 31.1.2017. Ordinarie arbetstid Den ordinarie arbetstiden är 80 timmar under

Läs mer

Personalbokslut 2010. Leanlink

Personalbokslut 2010. Leanlink Personalbokslut 2010 Leanlink SAMMANFATTNING Inom Leanlink har antalet medarbetare under året minskat med 62 personer, från 2 181 till 2 119. Denna minskning beror till stor del på att Omsorg Åleryd gick

Läs mer

Arbetsmiljö- och hälsoarbetet integreras i den dagliga verksamheten = ett kvalitetsarbete som bidrar till verksamhetens utveckling

Arbetsmiljö- och hälsoarbetet integreras i den dagliga verksamheten = ett kvalitetsarbete som bidrar till verksamhetens utveckling Arbetsmiljö- och hälsoarbetet integreras i den dagliga verksamheten = ett kvalitetsarbete som bidrar till verksamhetens utveckling Reagera Rehabilitering Förebyggande/risker Arbetsmiljö Främjande/förbättra

Läs mer

SJÖMÄNNENS DELTIDSPENSION

SJÖMÄNNENS DELTIDSPENSION SJÖMÄNNENS DELTIDSPENSION 1 Sjömännens deltidspension Syftet med deltidspensionen är att ge äldre arbetstagare en möjlighet att minska sin arbetsinsats och gå stegvis i pension. Ett delmål är även att

Läs mer