Personalrapport 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Personalrapport 2013"

Transkript

1 Personalrapport

2 Personalrapport Innehåll. Inledning.... Personalstrategin.... Arbetsgivarens och personalens samarbete...7. Personalens antal Personalens struktur Frånvaro från arbetet Pensioneringar Företagshälsovård Upprätthållande av arbetsförmågan Personalenkät Framtidsutsikter Nyckeltal... 8 Pärmsidans bild: Laget Sihteerisissit tar fart på kommunens volleybollturnering

3 Personalrapport. Inledning Kommunarbetsgivarna har kommit ut med en ny rekommendation för kommunernas personalrapporter. Avsikten med rekommendationen är att kommunerna ska rapportera jämförbara och mätbara nyckeltal i sina personalrapporter. Kimitoöns kommuns personalrapport är gjord enligt rekommendationen i tillämpliga delar. Alla nyckeltal går inte att få fram på grund av att vårt dataprogram för personaladministration är föråldrat. År var Kimitoöns kommuns femte år och samtidigt det femte året i rad med ett gott ekonomiskt resultat. Vi har en god grund att stå på inför kommande års utmaningar. Många närliggande kommuner har redan en tid kämpat på med ackumulerade underskott med permitteringar och samarbetsförhandlingar som följd. Kring av landets kommuner har under fjolåret och början av detta år inlett samarbetsförhandlingar. En fortsatt god ekonomi är ingen självklarhet. I skrivande stund är det högst osäkert vart den planerade kommunstukturreformen och social- och hälsovårdsreformen kommer att leda. Men med ett aktivt grepp om resursfördelningen och med hjälp av en bra och mångsidig personal går det att anta kommande utmaningar. Kimitoön,.. Erika Strandberg, förvaltningschef. Personalstrategin Kimitoöns kommun har år 9 godkänt en personalstrategi. Personalstrategin uppdaterades under våren. Den nya personalstrategin är i kraft för fullmäktiges mandatperiod. Personalstrategin baserar sig de gemensamma värdegrunden på ansvar, respekt, lojalitet och rättvisa. Personalstrategin tar fasta på sex delområden; rekrytering, ledar- och medarbetarskap, arbetshälsa, avlöning och belöning, kunnande och yrkesskicklighet samt utvärdering och utveckling. De sex delområdena utvärderas här i korthet: a) Rekrytering År var personalrekryteringarna spridda rätt jämnt över kommunens olika verksamhetsområden. Utmaningar har de senaste åren funnits i att rekrytera tandläkare, läkare och sjukskötare. Även planläggare har sökts under de två senaste åren men utan resultat. Totalt har gjorts rekryteringar för tillsvidare anställningar och rekryteringar för tidsbundna anställningar. I de tidsbundna rekryteringarna kan det ingå fler jobb i samma rekrytering. Utöver dessa har också rekryterats för sommarjobb och semestervikarier i vården till sommaren. b) Ledar- och medarbetarskap Under år har kommunens förmän träffats ca 6 ggr för s.k. förmansträffar. På förmansträffarna möts information från politiker och den operativa ledningen och den information som kommer från arbetsplatserna. Under år har verksamheterna presenterat sin profil och sina verksamhetskoncept på förmansträffarna. Andra teman har varit kommunstrukturreformen, handlingsplanen för tidigt stöd och ingripande, rökfri arbetsplats och sysselsättningsfrågor. I oktober ordnades en utbildningseftermiddag med utomstående föreläsare under rubriken Haasteelliset vuorovaikutustilanteet työpaikan sisällä.

4 Personalrapport Utbildning för politiker har förverkligats i form av gemensamma seminarier för politiker och tjänstemän. Under året har ordnats tre aftonskolor och två seminarium där politiker och tjänstemän tillsammans diskuterat aktuella frågor. Informationen i kommunen har huvudsakligen skötts med hjälp av intranätet och med hjälp av e-post. Intranätet fungerar som den huvudsakliga informationskanalen inom kommunen. Förutom direkt personalinformation presenteras mindre nyheter om evenemang, händelser och nyheter inom kommunen på intranätet. Nytt på intranätet sedan ett drygt år tillbaka är videoinstruktioner med hjälp av verktyget Dreambroker. Men hjälp av videoinstruktioner finns för tillfället tillgängligt drygt videosnuttar som fungerar som anvisningar för olika program. Under fjolåret kom också instruktioner i videoform för smarttelefoner. Med hjälp av videoinstruktionerna kan kommunens personal också skapa enkla och lättförståeliga instruktioner för det interna arbetet. Videoinstruktionerna kan också användas som kommunikation mot invånarna på webbsidan. c) Arbetshälsa Personalmöte Kommunen har avtal för företagshälsovården med Dalmed Ab Oy för åren - med ett optionsår. Kommunstyrelsen beslutade under året att utnyttja optionsåret för år. Under året köpte kommunen FNsteels konkursbos aktier i Dalmed, så att kommunen nu äger 75% av Dalmed Oy Ab. I början av år utarbetades en handlingsplan för tidigt stödande och ingripande tillsammans med företagshälsovården. Under år har arbetet koncentrerats på att sprida kunskap om verksamhetsmodellen, så att alla förmän vet i vilka situationer man kan ta hjälp av handlingsplanen. Syftet med verksamhetsmodellen är att i ett tidigt skede reagera på varningstecken för ohälsa på arbetsplatsen. I planen finns definierat varningstecken som förmannen ska ge akt på och som stöd för att ta problem till tals finns färdigt utarbetande blanketter. Första steget sker mellan förman och arbetstagare. Behöver man ytterligare hjälp i situationen görs en remiss till lett arbetsmiljösamtal där företagshälsovården är med. Från och med.9. är kommunen en rökfri arbetsplats. Det innebär att man inte röker under arbetstid eller i anslutning till kommunens fastigheter. d) Avlöning och belöning De lönejusteringar som avtalats för perioden bestod år av:

5 5 Personalrapport Inom det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtal (Akta) - En allmän förhöjning av uppgiftsrelaterade löner och individuella tillägg på,6 % från... Inom det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtal för teknisk personal (TS) - En allmän förhöjning av uppgiftsrelaterade löner och individuella tillägg på,6 % från... - Dessutom hade TS en lokal justeringspott på,6 % som användes till individuella tillägg. Inom det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtal för undervisningspersonal (Ukta) - En allmän förhöjning av uppgiftsrelaterade löner och individuella tillägg på,7% från... - Dessutom hade Ukta en lokal justeringspott på, % som fördelades till systemet med tillägg för särskilda uppgifter i skolorna som skolorna själva fördelar läsårsvis. Inom det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtal för läkare (Läkta) - En allmän förhöjning av uppgiftsrelaterade löner och individuella tillägg på,% från... - Årsbundna tilläggen ändrade till arbetserfarenhetstillägg. Procentsatserna sänktes med två procentenheter till: 5 år % (tidigare 5%) år 8 % (tidigare %) - Allas uppgiftsrelaterade löner höjs som kompensation för sänkningen med %, dvs, + =,%. e) Kunnande och yrkesskicklighet Kommunen har försökt ordna möjlighet till utbildning på hemmaplan för att dels minimera resekostnader, dels stärka samhörigheten och nätverket inom kommunen. Målgrupperna har varit hela kommunens personal eller en specifik grupp beroende på kursens tema. Som egen utbildning har ordnats åtminstone följande: Januari Städpersonal, utbildning i receptprogrammet Aiva, 8 deltagare Dagvårdspersonal, barn och olycksfall, Kimito, deltagare Februari Köks- och städpersonal, datorutbildning, 9 deltagare Dagvårdspersonal, barn och olycksfall, Kimito, 8 deltagare Dagvårdspersonal, de tre stödnivåerna, Åbo akademi, 5 deltagare Bäddavdelningarnas personal, den äldre mänskans självbestämmanderätt, Vuxeninstitutet, deltagare Mars Dagvårdspersonal, barn och olycksfall, Sofia daghem, 8 deltagare Dagvårdspersonal, barn och olycksfall, Hulta daghem, deltagare Dalsbruks skola, Metalage, 5 deltagare Äldreomsorgens personal, munvårdsinfo, deltagare Olika enheter, Första hjälpen uppdatering ( kurser), Vuxeninstitutet, 9 deltagare Olika enheter, IT-dag med kortföreläsningar, 6 deltagare April Maj Äldreomsorgens personal, kunnonhoitaja utbildning, 8 deltagare Juni Köks- och städpersonal, halvfabrikat som livsmedel, 8 deltagare Äldreomsorgens personal, kunnonhoitaja utbildning, 8 deltagare Juli

6 6 Personalrapport Augusti Dagvårdspersonal, steg till läsinspiration med läsinspiratör och berättare Netta Möller- Salmela, dagvårdens utbildningsdag i Kasnäs, 7 deltagare September Dagvårdspersonal, stödtecken, Furubo och Pjånkis, 9 deltagare Dagvårdspersonal, skogsmulle, deltagare Äldreomsorgens personal, kunnonhoitaja utbildning, 8 deltagare Oktober Städpersonal, utbildning i städmaskiner, deltagare Omsorgens personal, sårvårdsutbildning, Vuxeninstitutet, 7 deltagare Bäddavdelningarnas personal, föreläsning om handikapplag, socialenheten, deltagare Bäddavdelningarnas personal, återupplivningsövning, 7 deltagare Dalsbruks skola, Metalage, 5 deltagare Första hjälpen uppdatering ( kurser) 6../7../5../8.., 9 deltagare Äldreomsorgens personal, kunnonhoitaja utbildning, 7 deltagare Olika enheter, första hjälpen, Vuxeninstitutet, deltagare Olika enheter, Dreambroker-utbildning i att göra videoanvisningar, deltagare November Olika enheter, IT-dag med kortföreläsningar, 9 deltagare Städpersonal, utbildning i städmedel, 5 deltagare Dagvårdspersonal, dokumentering i förskolan 8.. Åbo Akademi, deltagare Dagvårdspersonal, Lilla Chilla ock Mini Röris, Folkhälsan, deltagare Äldreomsorgens personal, kunnonhoitaja utbildning, 7 deltagare Olika enheter, kurs i hur man använder sin smarttellefon, Windows Phone, 7 deltagare December Metal Age för Dalsbruks skola, 5 deltagare Vägledande samspel för dagvårdspersonal har under året hållits i olika grupper med Ingela Mollgren- Gustafsson, deltagare Två ordinarie anställda anstaltsbiträden på KBA, som saknar utbildning för sina arbetsuppgifter, går i läroavtal för yrkesexamen för anstaltsvårdare (Salon Seudun Aikuisopisto/Axxell) under tiden -5. Dessutom har personalen deltagit i yrkesspecifik utbildning inom ramen för det egna verksamhetsområdet.

7 7 Personalrapport IT-dag i november med olika kortföreläsningar i november. Arbetsgivarens och personalens samarbete Den viktigaste formen för samarbete utgörs av samarbetskommittén. Samarbetskommittén höll fyra möten under år. Samarbetskommittén bestod av sex personalrepresentanter och två arbetsgivarrepresentanter. Arbetarskyddskommittén har sammanträtt sex gånger under året. Genomgången av riskbedömningsblanketter har fortsatt i samband med arbetsplatsutredningar. Verksamhetsprogrammet för arbetarskyddet godkändes i kommunstyrelsen i juni. Utöver de formella mötena träffas förvaltningschefen och huvudförtroendemännen till informella möten regelbundet. Under slutet på år kom man också överens om att fackorganisationerna från och med år har en representant på fullmäktiges aftonskolor och seminarier.. Personalens antal Kimitoöns kommun hade.. 58 (578 år ) anställda, varav (6 år ) tillsvidare anställda och 5 (5 år ) tidsbundet anställda som vikarier eller tillfälligt extra anställda. I denna siffra ingår samtliga anställda vid... Utöver detta hade kommunen sex personer sysselsatta. De tillsvidare anställdas antal har alltså ökat med fem jämfört med situationen året innan medan de tidsbundet anställda har minskat med en.

8 8 Personalrapport. Personalens antal Andelen tillsvidare anställda och andelen tidsbundet anställda har hållit sig på samma procentantal under de tre senaste åren. 7% av kommunens personal är tillsvidare anställd och 6% är tidsbundet anställd. I hela landet är motsvarande siffror 77% tillsvidare anställda och % tidsbundet anställda. % är sysselsatta. TILLSVIDARE- OCH VISSTIDSANSTÄLLNINGAR.. Förvaltning Utveckling Bildning Omsorg MoT Totalt Tillsvidare 7 89 % 7 78 % 6 8 % % 7 8 % 7 % Visstids % % 9 % 88 % 8 % 9 6 % Tillsvidare och visstidsanställda

9 9 Personalrapport. Årsverken Personalen kan också mätas i årsverken. Mätt i årsverken har kommunens personal varit något mindre än budgeterat, 8 i budget och 7 i bokslut. 5. Personalens struktur 5. Kvinnor och män Kommunen är en kvinnodominerad arbetsplats. Den.. är 8 % kvinnor och 6 % män.

10 Personalrapport 5. Heltid och deltid Av kommunens personal arbetade.. 8 % heltid (år 8 %) och 7 % deltid (år 8 %). Deltidsanställningen kan bero på t.ex. partiell vårdledighet, deltidspension eller deltidsbefattning. 5. Åldersfördelning Den största gruppen är åringar, som utgör 6, % av kommunens personal. Personalens medelålder är 6 år månader och 8 dagar (år : 6 år månader och 6 dagar). I hela landet är medelåldern 5 år 8 månader för de kommunalt anställda (år ). Den avdelningsvisa medelålder fördelar sig: år (år ) Förvaltning och utveckling 9 år mån (7 år mån) Bildning 5 år 9 mån (5 år mån) Omsorg 5 år mån (5 år 6 mån) Miljö och teknik 9 år mån (9 år mån)

11 Personalrapport 6. Frånvaro från arbetet Det totala antalet sjukdagar år 8 87 (år 7 7) fördelat på 999 intyg (år ). Medellängden på en sjukskrivning var 8,8 dagar (år 7,6 dagar). 6. Sjukdagar Per person blir sjukfrånvaron 5 kalenderdagar (år kalenderdagar). Per avdelningen är sjukfrånvaron per person enligt följande: Sjukdag per anställd / +/- % Förvaltning och utveckling 7,,9 9,5,7-6 % Omsorg 7,9 5,5 5, 6, 5 % Bildning 6,5 9, 8,, % Miljö och teknik 6,8,, 5, 5 % Totalt,,, 5, % Antalet sjukdagar har alltså ökat med 5 % eller med dagar. Av dessa är så gott som hela ökningen beroende ökning bland sjukdomar inom stöd- och rörelseorganen, dvs ca dagar. Året har inneburit exceptionellt många sjukdagar på grund av operationer, med långa sjukledigheter som följd. Den avdelningsvisa granskningen visar stor procentuellökning på sjukfrånvaron inom bildning och miljö och teknik. Inom bildning är ökningen 5 dagar. Av bildningens totala antal sjukdagar på 7 dagar kommer ca hälften eller 77 från operationer eller sjukdomar i stöd- och rörelseorganen. Inom miljö och teknik fanns tre långa sjukskrivningar (en halva året, två hela året) som ledde till invalidpensioneringar. Dessa tre sjukskrivningar utgjorde 75 dagar eller % av miljö- och tekniks totala sjukfrånvaro. Inom omsorgen har antalet sjukskrivningar med anknytning till den mentala hälsan minskat. Men även inom omsorgen har antalet sjukskrivningar med anknytning till stöd- och rörelseorganen ökat. Antalet sjukdagar kan också mätas som antal sjukdagar per personårsverk. Antalet personårsverk i Kimitoöns kommun var 7, vilket ger 8,8 sjukdagar per personårsverk. I kommunerna var medeltalet år 9, dagar per årsverk.

12 Personalrapport 6. Sjukdagar avdelningsvis 6. Sjukdagar enligt diagnosgrupp Sjukdagar enligt diagnosgrupp Sjukdomar i stöd- och rörelseorgan % 6 % % 9 % Psykiska sjukdomar 8 % 9 % 6 % 9 % Sjukdomar i andningsorganen % % % 7 %

13 Personalrapport Benbrott, skador pga yttre orsaker 6 % % % 6 % Infektionssjukdomar % % % % Sjukdomar i cirkulationsorganen % % 7 % 6 % Sjukdomar i urinvägar och könsorgan % % Sjukdomar i nervsystemet % % Tumörer % % % % Graviditet % % Sjukdomar i matsmältningsorganen % % Sjukdomari ögat och ögats hjälporgan % % Sjukdomar i blodorgan % % % % Övriga (fördelat på olika diagnosgrupper) 6 % 5 % % % % % % % De största diagnosgrupperna är sjukdomar i stöd- och rörelseorganen som utgör % av all sjukfrånvaro, psykiska sjukdomar 8 %, sjukdomar i andningsorganen % och benbrott 6 %. Övriga diagnosgrupper utgör under % vardera. Samtliga avdelningar har största delen av sjukdagarna inom diagnosgruppen sjukdomar i stöd- och rörelseorganen. 7. Pensioneringar Under år har personer (6 personer år ) avgått med ålderspension och 5 har fått deltidspension. Medelåldern för pensionsåldern i kommunen var år 6,6 år (6, år ). Hela landets motsvarande siffra var 6, år.

14 Personalrapport Pers. Personer som gått i KomPL-pension Kemiönsaaren kunta 999- Totalt (exkl. dtp) Ålderspension Invalidpension Enligt pensionsslag, pers. Rehabilite ringsstöd Delinvalidpension Arbetslöshe tspension Deltidspension Pensioneringar 999- (exkl lärare) Personer som gått i StaPL-pension Kemiönsaaren kunta 7- Enligt pensionsslag, pers. Pers. Totalt (exkl. dtp) Åldersp ension Invalidp ension Rehabilite ringsstöd Delinvali dpension Arbetslöshe tspension Deltidsp ension Pensioneringar 7- (lärare)

15 5 Personalrapport 8. Företagshälsovård Företagshälsovården köptes av Dalmed ab för 55 per anställd (netto ca 5, besked om exakt ersättningsnivå av Fpa fås först i maj ) och tjänsterna omfattade förutom den lagstadgade företagshälsovården även sjukvård på hälsovårdar- och allmänläkarnivå, laboratorie och röntgen, fysioterapi och specialläkarkonsultationer. Företagshälsovården är en viktig samarbetspart bl. a. i arbetarskyddet och vid utvecklingen av arbetsgemenskapen. 9. Upprätthållande av arbetsförmågan Kommunen erbjuder sina anställda Smartums kultur- och motionssedlar. Smartum-sedlarna är värda 5 och fungerar som kontanta medel på motionsanläggningar, teatrar, konserter och biografer i hela landet. Under år fick varje anställd som hade ett anställningsförhållande på över fyra månader lösa ut sedlar med en egen andel på,5 per sedel. I konditionssalen i Dalsbruk får kommunens personal gå en gång per vecka gratis. En ny form av uua-verksamhet introducerades under år. Under namnet Motionsmljonen får arbetsgemenskaperna hitta på en motionsform och sedan anhålla pengar av motionskommittén. Arbetsgemenskapen sköter alla praktiska arrangemang och erbjuder sin motionsform till alla anställda på intran. Under året ordnades inom ramen för motionsmiljonen bland annat följande: - Introduktion till motionssal x (Kimitonejdens skola, Kimitoöns gymnasium och Kemiönsaaren keskuskoulu) - Motionseftis för vuxna med viktklubb i Kasnäs (deltagare från hela kommunen) - Kettlebellsträning (Pjånkis daghem) - Joga x (Hannahemmet, Kimito hemvård, Kimito bäddavdelning) Dessutom ordnade motionskommittén en kurs i simteknik och bjöd kommunens anställda på deltagaravgiften i Dragsfjärden runt på skidor och Dragsfjärden runt på cykel. Motionseftis för kommunens personal

16 6 Personalrapport Under år ordnades ingen traditionell julfest utan kommunens anställda inbjöds till ett subventionerat pris till September Open-festen i Dalsbruk. Ca av kommunens anställda deltog. September Open-fest I augusti ordnades en lekfull volleybollturnering på Ölmos strand. De olika verksamheterna ställde upp med lag och som segrare utgick laget Beachbildning. Volleyboll turnering på Ölmos strand, miljö- och teknik tackar Dalsbruks skola för matchen

17 7 Personalrapport För att stöda välmåendet i arbetet erbjöd kommunen 5 /anställd för arbetskamraterna att göra något tillsammans. Arbetsplatserna får fritt välja sitt eget program och i år har arbetsgemenskaperna bland annat bowlat, besökt Heureka, besökt Bengtskär, varit till Tallinn, ätit gott tillsammans på olika platser. Enhetens eget program utnyttjades av enheter och deltagare, vilket betyder att ca 6 % av personalen deltog i denna verksamhet. anställda deltog i Kuntoremontti-rehabilitering och personer i Sundiarehabilitering i Sjundeå under året. Bibliotekens uua-dag med avtackning av bibliotekschef Karolina Zilliacus. I december ordnades en premieringsmiddag på Strandhotellet för personer som varit, och år anställda i kommunen. Premieringsmiddag på Strandhotellet, december

18 8 Personalrapport. Personalenkät Hösten förnyade kommunen sin personalenkät. Personalanalysen gjordes tillsammans med Kommunförbundet som utarbetat en grundmodell för personalanalyser för kommunala sektorn. Personalanalysen bestod av tre delar, en enkät till de anställda, en enkät till fullmäktige och en enkät till invånarna. Under år har inte genomförts någon personalenkät. Den nya modellens personalenkät kommer att utföras vartannat år.. Framtidsutsikter Kommunerna står inför stora förändringar. Regeringen har planer på färre och större kommuner och samtidigt ritas en helt ny organisationsmodell för social- och hälsovården i vårt land. Reformerna har aviserats redan i ett par års tid men fortfarande är de slutliga besluten i luften. Personalen tvingas leva med år av ovisshet. Samtidigt avstannar utvecklingsarbetet, åtminstone i viss grad. Vi skulle behöva t.ex.. ett nytt personalförvaltningsprogram, för att ta ett konkret exempel. Men så länge ovissheten om kommunreformen hänger i luften, är det inte förnuftigt att skaffa ett nytt program. Ett nytt program innebär en stor engångsinvestering och minst ett år av introduktion för hela personalen. Flera liknande satsningar ligger nu och väntar på ett avgörande från regeringens sida. Kimitoöns kommun har inlett en kommunsammanlagningsutredning med Pargas stad. Under hela den processen har vi informerat aktivt via personalträffar, via intra och via samarbetsorganen till personlen om vad som görs i utredningen och varför det görs. Ledarskapet i en kommun handlar alltmer om förändringsledarskap. Förändringsledarskap handlar om kommunikation och tydlighet. Det handlar också om att skapa insikt och förståelse för varför man gör förändringen. Både förmän och medarbetare behöver stöd för att klara denna uppgift vid sidan av sina normala arbetsuppgifter.

19 9 Personalrapport. Nyckeltal PERSONAL ( ) Ordinarie personal Tillfälligt anställda 5 Personalkostnader 67 Löner 8 8 Bikostnader 5 59 PERSONALSTRUKTUR Personalens medelålder 6 år mån Pensioneringar Deltidspensioneringar 5 Sjukfrånvaro 5 kalenderdagar / anställd / ordinarie /hela personalen PERSONALINVESTERING Företagshälsovård, brutto Företagshälsovård, netto ca 5 ca 5 Utbildning 7 UUA-verksamhet 79 58

2012 personalberättelse

2012 personalberättelse 2012 personalberättelse innehåll 3 Utveckling, kompetens, växelverkan och arbetshälsa 4 Tillräcklig personal och rekrytering 10 Interaktivt ledarskap 12 Personalens kompetens 15 Arbetshälsa och arbetarskydd

Läs mer

BOKSLUT 2014 Ful mäktige 17.06.2015

BOKSLUT 2014 Ful mäktige 17.06.2015 BOKSLUT 2014 Fullmäktige 17.06.2015 1 KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT... 3 2 ALLMÄNNA UPPGIFTER... 5 3 KOMMUNFÖRVALTNINGEN OCH FÖRÄNDRINGAR I DEN... 6 4 DEN ALLMÄNNA EKONOMISKA UTVECKLINGEN... 10 5 VÄSENTLIGA

Läs mer

Arbetstidsmodell. Projektrapport

Arbetstidsmodell. Projektrapport Arbetstidsmodell Projektrapport Susanne Pohlman-Ericsson Projektledare September 2009 1 Innehåll Sammanfattning... 4 Inledning... 5 Syfte... 5 Projektplanering... 6 Projektorganisation... 6 Milstolpeplan...

Läs mer

HÅLLBAR ARBETSHÄLSA I KOMMUNER OCH LANDSTING HAKU L

HÅLLBAR ARBETSHÄLSA I KOMMUNER OCH LANDSTING HAKU L HÅLLBAR ARBETSHÄLSA I KOMMUNER OCH LANDSTING HAKU L Förebyggande arbete för en hållbar arbetshälsa Lägesrapport i december 2002 KAROLINSKA INSTITUTET INSTITUTIONEN FÖR KLINISK NEUROVETENSKAP SEKTIONEN

Läs mer

PERSONALBOKSLUT 2011

PERSONALBOKSLUT 2011 PERSONALBOKSLUT 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD... 3 PERSONALSTRATEGISKT ARBETE... 4 Utveckling av medarbetarskapet... 4 Strategisk kompetensplanering... 5 Projekt Heltid en rättighet och deltid en möjlighet...

Läs mer

BOKSLUT 2012 FULLMÄKTIGE 17.6.2013 1

BOKSLUT 2012 FULLMÄKTIGE 17.6.2013 1 BOKSLUT 2012 FULLMÄKTIGE 17.6.2013 1 2 1 KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT... 5 2 ALLMÄNNA UPPGIFTER... 7 3 KOMMUNFÖRVALTNINGEN OCH FÖRÄNDRINGAR I DEN... 8 4 DEN ALLMÄNNA EKONOMISKA UTVECKLINGEN... 13 5 VÄSENTLIGA

Läs mer

HUS-projektet 2002-2005. Hållbar hälsa och utveckling i Sunne kommun

HUS-projektet 2002-2005. Hållbar hälsa och utveckling i Sunne kommun HUS-projektet 2002-2005 Hållbar hälsa och utveckling i Sunne kommun Innehållsförteckning Sidan Inledning sammanfattning och framtid 3 Ledarutbildningen 6 Arbetsmiljödokument 9 Referensgruppen 11 Sjukhälsotalen

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem

Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem Sida 1(1) Datum 2015-02-18 Revisionen Till: BAS-nämnden För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Kommunstyrelsen Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem KPMG har av s revisorer fått i uppdrag

Läs mer

B O K S L U T VERKSAMHETSBERÄTTELSE

B O K S L U T VERKSAMHETSBERÄTTELSE B O K S L U T VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2 0 1 4 Direktörens översikt 2014 Samkommunen för yrkesutbildning i östra Nyland har igen fogat ett framgångsrikt år till sin historia. Det bokslut som nu föreläggs

Läs mer

Hälsoplan. Hälsoekonomisk handlingsplan tillsammans med hälsoredovisning för 2005

Hälsoplan. Hälsoekonomisk handlingsplan tillsammans med hälsoredovisning för 2005 Hälsoplan Hälsoekonomisk handlingsplan tillsammans med hälsoredovisning för 2005 Innehåll Personaldirektören har ordet 2 Syfte med hälsoplan i Apoteket 3 Mål, strategier och framgångsfaktorer i Apotekets

Läs mer

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 1(23) Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 Resultatet av problem- och behovsanalysen med ett tydligt fokus på förstudiens tema och målgrupp (del 1)... 4 Målgrupper... 4 Näringsliv och arbetsmarknad...

Läs mer

Matchning Södertörn. Utvärdering/följeforskning Delrapport 2. Mars 2011 Björn Jansson Hans Kilsved

Matchning Södertörn. Utvärdering/följeforskning Delrapport 2. Mars 2011 Björn Jansson Hans Kilsved Matchning Södertörn Utvärdering/följeforskning Delrapport 2 Mars 2011 Björn Jansson Hans Kilsved Innehåll Inledning... 3 Komplext projekt i en föränderlig värld... 9 Projektets utveckling och nuläge...

Läs mer

Granskning av kompetensförsörjning. Jönköpings kommun

Granskning av kompetensförsörjning. Jönköpings kommun Granskning av kompetensförsörjning Jönköpings kommun Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari 2008 Innehållsförteckning Sammanfattning...2 1. Inledning...4 1.1 Bakgrund...4 1.2 Syfte, avgränsning och

Läs mer

ARBETSGIVAREN OCH DEN GODA ARBETSPLATSEN MEN FRAMFÖRALLT HUR VI LYCKAS MED DEN GODA VERKSAMHETEN SÅ VI KAN GÖRA DET GODA LIVET MÖJLIGT

ARBETSGIVAREN OCH DEN GODA ARBETSPLATSEN MEN FRAMFÖRALLT HUR VI LYCKAS MED DEN GODA VERKSAMHETEN SÅ VI KAN GÖRA DET GODA LIVET MÖJLIGT PERSONALSTRATEGISK UPPFÖLJNING / LUNDS KOMMUN HUR VI ARBETAR MED PERSONALFRÅGORNA ÄR AVGÖRANDE FÖR HUR VI LYCKAS MED DEN ATTRAKTIVA ARBETSGIVAREN OCH DEN GODA ARBETSPLATSEN MEN FRAMFÖRALLT HUR VI LYCKAS

Läs mer

Anställning på lika villkor?

Anställning på lika villkor? Anställning på lika villkor? Fakta och debatt: En jämförande studie om orsakerna till det stora antalet tillfälliga anställningar i äldre- och handikappomsorgen. En rapport av Elisabeth Schantz 1 Anställning

Läs mer

Att arbeta i statlig tjänst. förmåner och villkor

Att arbeta i statlig tjänst. förmåner och villkor Att arbeta i statlig tjänst förmåner och villkor 4 Att arbeta i statlig tjänst förmåner och villkor Produktion: Arbetsgivarverket, 2006 3:e reviderade tryckningen Grafisk form: Ozelot Konsult AB Tryck:

Läs mer

Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden

Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden Jenny Österman Lisbeth Hagman Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2013:9 ISSN 1401-5129 FÖRORD I en studie som nyligen gjorts inom ramen av SNAC-studien

Läs mer

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda.

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här ok? - en rapport om de visstids- och timanställdas verklighet av Annakarin Wall, Kommunal 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

årsrapport för omsorgsförvaltningen

årsrapport för omsorgsförvaltningen årsrapport för omsorgsförvaltningen 2014 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Ekonomisk redovisning 2.1 Måluppföljning 2.2 Analys 2.2.1. Osäkra fordringar och tvister 2.3 Omvärld och framtid 2.4 Nyckeltal

Läs mer

Sammanfattning. Nyckelord: hemtjänst, äldreomsorg, kundval, checksystem, Nacka, alternativa driftformer, konkurrensutsättning

Sammanfattning. Nyckelord: hemtjänst, äldreomsorg, kundval, checksystem, Nacka, alternativa driftformer, konkurrensutsättning Sammanfattning År 1992 var Nacka kommun först i landet med att införa ett kundvalssystem inom hemtjänsten. Det innebar att kunderna själva fick välja om de ville ha hemtjänsten utförd av den kommunala

Läs mer

KommunKompassen GRÄSTORPS KOMMUN 2014 ANALYS AV. Leif Eldås och Torkel Wadman SKL

KommunKompassen GRÄSTORPS KOMMUN 2014 ANALYS AV. Leif Eldås och Torkel Wadman SKL KommunKompassen ANALYS AV GRÄSTORPS KOMMUN 2014 Leif Eldås och Torkel Wadman SKL Sveriges Kommuner och Landsting 2 (34) Innehåll 1 Vad är Kommunkompassen?...3 2 Grästorps kommun - En sammanfattande genomgång...4

Läs mer

Arbets- och miljömedicin Uppsala

Arbets- och miljömedicin Uppsala Rapport nr 1/2013 Arbets- och miljömedicin Uppsala Hälsa och framtid i kommuner och landsting Magnus Svartengren 1, 2 Ulrich Stoetzer 1 Marianne Parmsund 1 Tomas Eriksson 2 Åsa Stöllman 2 Eva Vingård 2

Läs mer

Tertialrapport. april 2011. Härnösands kommun

Tertialrapport. april 2011. Härnösands kommun Tertialrapport april 2011 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys 4 God ekonomisk hushållning 7 Finansiell analys 8 Medarbetare 12 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

Trevlig läsning! P.S. Använd gärna QR-koden med din telefon eller pekplatta så kommer du direkt till webbsidan.

Trevlig läsning! P.S. Använd gärna QR-koden med din telefon eller pekplatta så kommer du direkt till webbsidan. 12 14 8 Gå in på arskronikan.forsakringskassan.se. Där hittar du animerade filmer om Försäkringskassans historia och uppdrag. Du hittar också fler texter om saker vi har gjort och vad vi kommer att förbättra.

Läs mer

Följeforskning av FIVE. Slutrapport. Elisabeth Ahnberg

Följeforskning av FIVE. Slutrapport. Elisabeth Ahnberg Följeforskning av FIVE Slutrapport Elisabeth Ahnberg Dalarnas forskningsråd, september 2011 2 FIVE:s bakgrund och organisation 4 Följeforskning av FIVE 5 Deltagarnas väg genom projektet 5 Resultat från

Läs mer

NAVIGATORCENTRUM. visar vägen till arbete. Resultat och erfarenheter från satsningen på kommunal navigatorverksamhet

NAVIGATORCENTRUM. visar vägen till arbete. Resultat och erfarenheter från satsningen på kommunal navigatorverksamhet NAVIGATORCENTRUM visar vägen till arbete Resultat och erfarenheter från satsningen på kommunal navigatorverksamhet UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:15 NAVIGATORCENTRUM visar vägen till arbete Resultat

Läs mer

Nyckeltal som spelar roll. Förbättra styrningen med hjälp av nyckeltal

Nyckeltal som spelar roll. Förbättra styrningen med hjälp av nyckeltal Nyckeltal som spelar roll Förbättra styrningen med hjälp av nyckeltal Innehållsförteckning Förord...3 1. Nyckeltal i styrprocessen en sann utmaning!...4 2. Att genomföra en väsentlighetsanalys...7 2.1

Läs mer

Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen

Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen Linus Liljeberg Sara Martinson Jonas Thelander RAPPORT 2012:24 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Granskning av chefs- och kompetensförsörjning i Nynäshamns kommun. Dag Fagerhem Sofie Arvidsson

Granskning av chefs- och kompetensförsörjning i Nynäshamns kommun. Dag Fagerhem Sofie Arvidsson Granskning av chefs- och kompetensförsörjning i Nynäshamns kommun Dag Fagerhem Sofie Arvidsson Sammanfattning PwC har fått i uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer att granska kommunens chefs-

Läs mer