Lediga arbetsplatser och rekrytering på arbetsställen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lediga arbetsplatser och rekrytering på arbetsställen"

Transkript

1 1() Lediga arbetsplatser och rekrytering på arbetsställen Frågeformulär år 2014 T1-T14 T2 I undersökningen utreds arbetsställets lediga arbetsplatser, sökning och anställning av personal samt upplevda rekryteringssvårigheter. Hur många anställda har Ni på Ert arbetsställe för närvarande, när ordinarie och visstidsanställda arbetstagare beaktas? T3 Har antalet anställda varierat över 10 % Intervjun gäller verksamheten för huvudnäringsgrenen vid arbetsstället på den här adressen. Antalet anställda = Antalet personer som finns på företagets lönelistor * Räkna inte med: Personer som avlönats med arbetskraftsbyråns anställningsstöd, oavlönade praktikanter och hyrd arbetskraft. Om företagaren betalar lön bara åt sig själv, dvs. det finns inga arbetstagare på lönelistan, är antalet anställda 0 och intervjun avslutas. upp- eller nedåt under de senaste 12 månaderna? T4 T5 2 = Nej gå till fråga T5 3 = Kan inte säga gå till fråga T5 Vilket var det genomsnittliga antalet anställda vid Ert arbetsställe under de senaste 12 månaderna? Finns det på Ert arbetsställe arbetskraft som anställts eller hyrs från utlandet i ordinarie eller visstids anställningsförhållande?

2 T6_1 1. Anställts 2. Hyrts T6_2 3. Både anställts och hyrts 4. Nej T7 Hur många anställda från utlandet? personer 2() Hit hör: *Arbetssökande som permanent bodde utomlands vid tidpunkten för sökningen *Utlänningar som vistats i Finland högst 3 månader vid tidpunkten för sökningen (av EU definierad tid för jobbsökningsresa; tid då man kan vistas i ett annat medlemsland utan de papper som annars behövs för laglig vistelse i landet) *Utländska arbetstagare som hyrts av en utländsk uthyrningsfirma Hit hör inte: *Utlänningar som var fast bosatta i Finland vid tidpunkten för sökningen (invandrare, även om de vistats i Finland mindre än 3 mån.) *Finska medborgare *Internationella praktikanter o.likn. utan lön T6_2 Hur många hyrda från utlandet? personer T7 Vilket av följande alternativ betecknar ägarformen i Ert företag: 1. Privat företag 2. Kommun eller samkommun 3. Kommunalt bolag eller affärsverk 4. Staten 5. Statligt bolag eller affärsverk 6. Organisation, förening eller stiftelse *Ägarformen definieras utgående från om arbetsstället är inom den statliga sektorn eller kommunsektorn eller ett affärsverk; egen tolkning räcker. *Stora kooperativa sammanslutningar såsom

3 7. Något annat? handelslag och andelsbanker räknas här till privata företag. *Om staten/kommunen äger 3() majoriteten av företaget är det fråga om ett statligt/kommunalt bolag/affärsverk. *Om staten/kommunen är minoritetsaktieägare, är det fråga om ett privat företag. A. SÖKNING AV ARBETSTAGARE Sökning av arbetstagare under de senaste 12 månaderna A_intro1 A1_1 A2_1 A3_1 I intervjun frågas om sökning av arbetskraft och svårigheter i anknytning till detta. Dessutom frågas om lediga arbetsplatser 1.3./1.6./1.9./1.12. Har Ni sökt arbetstagare för ordinarie anställningsförhållande utanför det egna arbetsstället under de senaste 12 månaderna 2 = Nej A1_2 3 = Kan inte säga A1_2 Hur många ordinarie anställda har Ni sökt utanför arbetsstället under de senaste 12 månaderna? Var det svårt att få de ordinarie arbetstagare Ni sökte? *Ni har meddelat om arbetsplatsen också utanför arbetsstället eller t.ex. kontaktat en lämplig sökande *Ordinarie anställning = anställning som är i kraft tills vidare, inget slutdatum har angetts * Alla sökningar, även om vakanserna inte besatts

4 4() A4_1 2 = Nej A1_2 3 = Kan inte säga A1_2 Lyckades Ni ändå anställa det antal ordinarie arbetstagare som Ni sökte? Om lyckades anställa bara en del, anteckna 'Nej( inte alla)' A1_2 2 = Nej (inte alla) A5_1 Hur många ordinarie vakanser besattes inte (personer fick Ni inte)? Om det exakta antalet inte är känt, räcker en god uppskattning. A1_2 A2_2 Har Ni sökt visstidsanställda, t.ex. vikarier eller sommarjobbare, utanför arbetsstället (information om posten utanför arbetsstället) under de senaste 12 månaderna? 2 = Nej 3 = Kan inte säga Hur många visstidsanställda har Ni sökt utanför arbetsstället under de senaste 12 månaderna för anställningsförhållande på minst en vecka? *Ni har meddelat om arbetsplatsen också utanför arbetsstället eller t.ex. kontaktat en lämplig sökande *Visstidsanställning = anställning som har ett slutdatum *Räkna med: Alla sökningar, även om vakanserna inte besatts; Vakanser som besatts/besätts med hyrd arbetskraft och inkallande av personer på vikariat och beredskapslistor *Räkna inte med: Arbetskraftsbyråns platser med lönestöd; Läroavtalsplatser eller andra arbetstagare utan lön *Skiftarbete 1 vecka = genomsnittlig veckoarbetstid inom branschen

5 A2_3 A3_2 Hur många visstidsanställda har Ni sökt utanför arbetsstället under de senaste 12 månaderna för anställningsförhållande på mindre än en vecka? Var det svårt att få de visstidsanställda Ni sökte? 5() *Alla sökningar, även om vakanserna inte besatts *Inhopp, inkallelse till arbete från vikarie- eller beredskapslistor, korta vikariat. *Skiftarbete 1 vecka = genomsnittlig veckoarbetstid inom branschen. A4_2 2 = Nej B1 3 = Kan inte säga B1 Lyckades Ni ändå anställa det antal arbetstagare på viss tid som Ni sökte? Om lyckades anställa bara en del, anteckna 'Nej (inte alla)' B1 2 = Nej (inte alla) A5_2 Hur många platser på viss tid tillsattes inte (personer fick Ni inte)? Om det exakta antalet inte är känt, räcker en god uppskattning. A. SÖKNING AV ARBETSTAGARE OCH REKRYTERINGSPROBLEM Sökning av arbetstagare och rekryteringsproblem under de senaste 12 månaderna. Om Ni inte hade svårigheter att rekrytera ordinarie eller visstidsanställda, gå till fråga B1. A_intro2 Följande frågor gäller alla de ordinarie och visstidsplatser som Ni haft problem att få anställda till under de senaste 12 månaderna.

6 A12_1 Hur mycket bidrog följande orsaker till att det var svårt att få arbetstagare. Alternativen är: 1 = Inte alls 2 = Rätt lite 3 = I viss mån 4 = Mycket 9 = Kan inte säga Bristfällig grundutbildning för yrket? 6() *En god uppskattning räcker *Utbildning som behövs för arbetsuppgifterna *Formell utbildning, såsom avsaknad av lagstadgad examen *Hit hör också föråldrad utbildning A12_2 Bristfällig arbetserfarenhet för yrket? *Hit hör också föråldrad arbetserfarenhet inom branschen A12_3 Bristfälliga sociala färdigheter? A12_4 Bristfälliga språkkunskaper? A12_4kieli Vilket/vilka språk: 1 = finska 2 = svenska 3 = engelska 4 = ryska 5 = tyska 6 = franska 7 = spanska 8 = något annat?

7 7() A12_5 A12_6 Bristande initiativförmåga, arbetsmotivation och inlärningsförmåga el. dyl.? Annan bristande förmåga som krävs för yrket? A12_7 Orsaker som gäller arbetstiden? Deltidsarbete, tillfälligt arbete, skiftarbete el. dyl. A12_8 Orsaker som gäller arbetsresan eller arbetsställets läge? A12_9 Orsaker som gäller lönen? A12_10 Någon annan orsak? Om Ni fått alla arbetstagare Ni sökt, gå till fråga B1. A13_1 Till vilka yrkesgrupper fick Ni inte nya arbetstagare? Första yrke/yrkesgrupp A13_1kod Vilken kod har yrket/yrkesgruppen? Välj lämplig kod Högst 6 viktigaste yrken/ yrkesgrupper A13_2apu Fanns det andra yrken Ni inte fick nya arbetstagare till? A13_2 Till vilket yrke fick Ni inte nya arbetstagare? Andra yrke/yrkesgrupp

8 8() A13_2kod Vilken kod har yrket/yrkesgruppen? Välj lämplig kod A13_3apu Fanns det andra yrken Ni inte fick nya arbetstagare till? A13_3 Till vilket yrke fick Ni inte nya arbetstagare? Tredje yrke/yrkesgrupp A13_3kod Vilken kod har yrket/yrkesgruppen? Välj lämplig kod A13_4apu Fanns det andra yrken Ni inte fick nya arbetstagare till? A13_4 Till vilket yrke fick Ni inte nya arbetstagare? Fjärde yrke/yrkesgrupp A13_4kod Vilken kod har yrket/yrkesgruppen? Välj lämplig kod A13_5apu Fanns det andra yrken Ni inte fick nya arbetstagare till? A13_5 Till vilket yrke fick Ni inte nya arbetstagare? Femte yrke/yrkesgrupp A13_5kod Vilken kod har yrket/yrkesgruppen? Välj lämplig kod A13_6apu Fanns det andra yrken Ni inte fick nya arbetstagare till?

9 9() A13_6 Till vilket yrke fick Ni inte nya arbetstagare? Sjätte yrke/yrkesgrupp A13_6kod Vilken kod har yrket/yrkesgruppen? Välj lämplig kod B. DE BESATTA ARBETSPLATSERNA De arbetsplatser som tillsatts under de 3 senaste månaderna B_intro1 De följande frågorna gäller de besatta arbetsplatser, för vilka Ni sökt anställda utanför arbetsstället. B1 Har det på Ert arbetsställe under de 3 senaste månaderna tillsatts en ordinarie arbetsplats, för vilken Ni sökt arbetstagare utanför eget arbetsställe? 2 = Nej 3 = Kan inte säga B2 Har det på Ert arbetsställe under de senaste 3 månaderna tillsatts en arbetsplats på viss tid, för vilken Ni sökt arbetstagare utanför eget arbetsställe? *Räkna med: Ni har meddelat om arbetsplatsen också utanför arbetsstället eller t.ex. kontaktat en lämplig sökande *Räkna inte med: Om det är fråga om endast intern sökning på arbetsstället *Räkna med: Ni har meddelat om arbetsplatsen också utanför arbetsstället; Också inkallande av personer på vikariat och beredskapslistor *Räkna inte med: Om det är fråga om endast intern sökning på arbetsstället Arbetskraftsbyråns platser med lönestöd Vikariat för personer med alterneringsledighet eller deltidstillägg Läroavtalsplatser eller andra arbetstagare utan lön

10 10() Hyrd arbetskraft 2 = Nej C0 3 = Kan inte säga C0 Om Ni inte har anställt arbetstagare under de senaste 3 månaderna, kan Ni gå till fråga C0. B_intro2 B3 B3_kod Följande frågor gäller den ordinarie eller visstidsarbetsplats som senast besatts på arbetsstället och där rekryteringen gjorts utanför arbetsstället. Vilket yrke eller vilken yrkesgrupp var det fråga om? Vilken kod har yrket eller yrkesgruppen? Vid rekryteringstidpunkten: Om flera samtidigt, välj det mest genomsnittliga t.ex. enligt lönen, eller om det gäller anställda för viss tid eller fast anställda, välj enligt den större gruppen B4 Den senast besatta arbetsplatsen gällde: 1 = Anställning för viss tid 2 = Fast anställning B6 B5 För hur lång tid blev arbetsplatsen besatt?

11 11() B6 1 = Under en månad 2 = 1 månad - under 3 månader 3 = 3 månader - under 6 månader 4 = 6 månader - under 12 månader 5 = Minst 12 månader Var det fråga om anställning: B7 B8_1 1 = På heltid 2 = På deltid 3 = Någon annan arbetstid, t.ex. arbete med provision? Vilken var den viktigaste orsaken till rekryteringen, till att en arbetsplats skulle besättas? 1 = Föregångaren gick i pension 2 = Föregångaren flyttade till ett annat arbete 3 = Föregångaren bytte arbetsuppgifter inom arbetsplatsen 4 = Ett vikariat besattes 5 = En ny post besattes 6 = Det behövdes ytterligare personal 7 = Någon annan orsak 9 = Kan inte säga, svårt att säga Då Ni besatte posten, vilka av följande kanaler använde ni: *Anteckna bara en orsak, den viktigaste *Säsong- och periodbaserad variation räknas till svarsalternativen "en ny post besattes" eller "det behövdes ytterligare personal". Ni anmälde platsen till arbetskraftsbyråns elektroniska mol.fitjänst eller den individuella servicen?

12 12() B8_2 Ni satte in en annons i tidning? B8_3 Ni informerade egen personal om platsen? B8_4 B8_5 Ni tog kontakt med tidigare anställda eller sökande, eller använde andra personliga kontakter? Ni använde läroanstalters rekryteringstjänster? Hit hör bl.a. "djungeltelegraf", öppna ansökningar som skickats till företag och t.ex. cv-banken. En cv-bank uppstår då företaget samlar öppna ansökningar och cv:n som skickats till dem. B8_6 Ni anmälde platsen på era internetsidor? B8_7 Ni använde tjänster förmedlade av någon förening eller organisation? B8_8 Ni anlitade privata företag för uthyrning eller rekrytering av arbetskraft? B8_9 Ni använde andra tjänster på internet? T.ex. Uranus och Monster osv. Innehåller både annonsering av en öppen plats och kontakten till en lämplig sökande, och både avgiftsbelagda och avgiftsfria tjänster. B8_10 Ni använde andra kanaler? T.ex. att ta kontakt med utbildningsanordnare (ofta anordnare av arbetskraftsutbildning) eller lärare. B8_11 Ni informerade INTE ALLS om platsen? T.ex. tidigare anställda tog på eget initiativ kontakt med arbetsgivaren

13 13() B9 B10 2 = Nej 3 = Kan inte säga Vilken kanal ansåg Ni hade den största betydelsen för att posten kunde besättas? Var den person som valdes omedelbart före detta: Anteckna bara ett alternativ. C0 1 = Anställd 2 = Arbetslös 3 = Utexaminerad från någon läroanstalt 4 = Gick han/hon som bäst i skola eller studerade han/hon 5 = Inte i arbete och inte arbetslös? 6 = Kan inte säga Fanns det lediga arbetsplatser på Ert arbetsställe 1.6.? 5. T.ex. moderskaps-/föräldraledig, i hemarbete, beväring eller civiltjänstgörare. I datainsamlingen gäller frågan alltid den första dagen i den sista månaden av ett kvartal. 2 = Nej D1 3 = Kan inte säga D1 C. LEDIGA ARBETSPLATSER C_INTRO1 C1 Nu utreder vi de vakanser 1.3./1.6./1.9./1.12. för vilka Ni sökt anställda utanför arbetsstället. Hur många lediganslagna arbetsplatser hade Ert arbetsställe sammanlagt 1.3./1.6./1.9./1.12.? Frågorna gäller den första dagen i den sista månaden av kvartalet. *Räkna med: Ni har meddelat om arbetsplatsen också utanför arbetsstället.

14 14() vakanser C1_te 0 = Inga lediga arbetsplatser D1 Jobb utan bemanning eller tillsvidare tillsatta jobb. Ordinarie och visstidsarbetsplatser, också längre vikariat och säsongarbetare samt vakanser som besatts/besätts med hyrd arbetskraft *Räkna inte med: Anställningsförhållanden på under 1 månad Om det är fråga om endast intern sökning på arbetsstället. Arbetskraftsbyråns platser med lönestöd Vikariat för personer med alterneringsledighet eller deltidstillägg Läroavtalsplatser eller andra arbetstagare utan lön Om det exakta antalet inte är känt, räcker en god uppskattning. C1_te C2 Har Ni anmält den här lediganslagna arbetsplatsen / dessa lediganslagna arbetsplatser till Arbets- och näringsbyrån (TE-tjänster)? 2 = Nej 3 = Kan inte säga Till vilka yrken sökte Ni arbetstagare utanför arbetsstället 1.3./1.6./1.9./1.12.? Anteckna högst 6 till antalet mest allmänna yrken/ grupper. C2_1kod Första yrke/yrkesgrupp Vilken kod har yrket/gruppen?

15 15() C2_1lkm Hur många platser var obesatta 1.3./1.6./1.9./1.12.? C2_2 Till vilka andra yrken sökte Ni arbetstagare utanför arbetsstället? C2_2kod Andra yrke/yrkesgrupp Vilken kod har yrket/gruppen? C2_2lkm Hur många platser var obesatta 1.3./1.6./1.9./1.12.? C2_3 Till vilka andra yrken sökte Ni arbetstagare utanför arbetsstället? C2_3kod Tredje yrke/yrkesgrupp Vilken kod har yrket/gruppen? C2_3lkm Hur många platser var obesatta 1.3./1.6./1.9./1.12.? C2_4 Till vilka andra yrken sökte Ni arbetstagare utanför arbetsstället? C2_4kod Fjärde yrke/yrkesgrupp Vilken kod har yrket/gruppen? C2_4lkm Hur många platser var obesatta 1.3./1.6./1.9./1.12.?

16 16() C2_5 Till vilka andra yrken sökte Ni arbetstagare utanför arbetsstället? C2_5kod Femte yrke/yrkesgrupp Vilken kod har yrket/gruppen? C2_5lkm Hur många platser var obesatta 1.3./1.6./1.9./1.12.? C2_6 Till vilka andra yrken sökte Ni arbetstagare utanför arbetsstället? C2_6kod Sjätte yrke/yrkesgrupp Vilken kod har yrket/gruppen? C2_6lkm Hur många platser var obesatta 1.3./1.6./1.9./1.12.? C3 Hur många av de lediganslagna arbetsplatserna (antal C1) var obesatta i början av månaden? 0 = Nej C5 Vakansen/uppgiften sköttes inte av någon eller vakansen är ny. Om det exakta antalet inte är känt, räcker en god uppskattning. C4 Hur många av dessa obesatta vakanser planerar Ni att besätta först i ett senare skede? *Arbetsplatsen besätts inte genast eller så fort som möjligt. *Det är fråga om en plats som besätts senare t.ex. när en skola söker lärare för följande höst eller då man söker arbetstagare till projekt som börjar

17 17() några månader senare. C5 Och hur många av de arbetsplatserna (antal C1) har Ni för avsikt att besätta på visstid? 0 = Inga Om det exakta antalet inte är känt, räcker en god uppskattning. C6 Och hur många av de arbetsplatserna (antal C1) var på deltid? Om det exakta antalet inte är känt, räcker en god uppskattning. 0 = Inga C7 Hur många arbetsplatser var det svårt att besätta? D. FRAMTIDSPLANER Nu följer några frågor om arbetsställets framtidsplaner D_intro1 Nu följer några frågor om arbetsställets planer för de kommande 12 månaderna. D1 Uppskatta om antalet anställda på Ert arbetsställe minskar eller ökar under de följande 12 månaderna eller är antalet i stort sett lika stort som tidigare? 1 = Minskar Tack 2 = Hålls i stort sett samma Tack 3 = Ökar

18 D2_1 Till vilka yrkesgrupper tänker Ni anställa arbetstagare? Anteckna högst 2 mest allmänna/viktigaste yrken/ grupper. 18() D2_1kod Första yrke/yrkesgrupp Vilken kod har yrket/gruppen? D3 Hur svårt blir det för Er att få anställda till det här yrket under de kommande 12 månaderna? Uppskattar Ni att det blir: D2_muu 1 = Lätt 2 = Rätt så svårt 3 = Mycket svårt? Finns det andra yrken Ni tänker anställa arbetstagare till? D2_2 Till vilket yrke? D2_2kod Vilken kod har yrket/gruppen? Tack Nästa år görs undersökningen igen på internet. Vi tar eventuellt kontakt med Er per e-post för uppgiftslämningen. Intervjun är slut för Er del. Tack för medverkan. Vill Ni ytterligare säga något om den här undersökningen eller om arbetskraftsbyråns tjänster?

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda.

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här ok? - en rapport om de visstids- och timanställdas verklighet av Annakarin Wall, Kommunal 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Ersättning vid arbetslöshet INFORMATION OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN 1 2 Det här är arbetslöshetsförsäkringen... 4 Vem gör vad?...... 6 När har du rätt till arbetslöshetsersättning?...

Läs mer

FINLAND I EUROPA 2010

FINLAND I EUROPA 2010 FINLAND I EUROPA 2010 INTERVJUFORMULÄR De första frågorna gäller hur man följer med media. Försök under hela intervjun svara spontant och ganska snabbt enligt det alternativ som först känns rätt. A1. Kort

Läs mer

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Annika Ödebrink 2013 SEKO Facket för Service och Kommunikation Omslagsillustration: Max Gustafson Original:

Läs mer

I jobb! en liten guide om att söka jobb. Förnamn och efternamn CV. Postnummer och ort Datum Telefonnummer

I jobb! en liten guide om att söka jobb. Förnamn och efternamn CV. Postnummer och ort Datum Telefonnummer Förnamn och efternamn CV Näradress E-postadress Skriv ut utbildning/examen, årtal när examen avlagts och var du studerat. Kom också ihåg att nämna t.ex arbetssäkerhetskort, hygienpass och första hjälpenkort.

Läs mer

FINLAND I EUROPA 2006 -INTERVJUFORMULÄR

FINLAND I EUROPA 2006 -INTERVJUFORMULÄR FINLAND I EUROPA 2006 -INTERVJUFORMULÄR Intro. De första frågorna gäller hur man följer med media. Försök under hela intervjun svara spontant (utan att fundera för mycket) och ganska snabbt enligt det

Läs mer

FINLAND I EUROPA 2008 -INTERVJUFORMULÄR

FINLAND I EUROPA 2008 -INTERVJUFORMULÄR FINLAND I EUROPA 2008 -INTERVJUFORMULÄR MEDIA Intro. De första frågorna gäller hur man följer med media. Försök under hela intervjun svara spontant (utan att fundera för mycket) och ganska snabbt enligt

Läs mer

KYSELYLOMAKE: FSD2682 EUROPEAN SOCIAL SURVEY 2010: SUOMEN AINEISTO QUESTIONNAIRE: FSD2682 EUROPEAN SOCIAL SURVEY 2010: FINNISH DATA

KYSELYLOMAKE: FSD2682 EUROPEAN SOCIAL SURVEY 2010: SUOMEN AINEISTO QUESTIONNAIRE: FSD2682 EUROPEAN SOCIAL SURVEY 2010: FINNISH DATA KYSELYLOMAKE: FSD2682 EUROPEAN SOCIAL SURVEY 2010: SUOMEN AINEISTO QUESTIONNAIRE: FSD2682 EUROPEAN SOCIAL SURVEY 2010: FINNISH DATA Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon

Läs mer

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Kommunikatören 2008 www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 7 Resultatredovisning 8 Undersökningens resultat 9 1.1 NUVARANDE

Läs mer

Päivi Rainio. Rekryteringsguide för kommunsektorn

Päivi Rainio. Rekryteringsguide för kommunsektorn Päivi Rainio Rekryteringsguide för kommunsektorn FINLANDS KOMMUNFÖRBUND HELSINGFORS 2003 Innehåll Rekrytering en investering i framtiden... 3 Kommunjobb 2010 kommunerna ska bli konkurrenskraftiga arbetsgivare...

Läs mer

JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR

JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR Gör om gör rätt GS har som ambition att synliggöra medlemmarnas vardag. Ett tema som går igen under 2011 är Hur har du haft det

Läs mer

FSD2463 European Social Survey 2008: Suomen aineisto

FSD2463 European Social Survey 2008: Suomen aineisto KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2463 European Social Survey 2008: Suomen aineisto Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata

Läs mer

SKOP Skandinavisk opinion ab

SKOP Skandinavisk opinion ab SKOP,, har på uppdrag av Post & Telestyrelsen intervjuat cirka 1.2 personer bosatta i hela landet i åldern 16 till 69 år. Intervjuerna gjordes mellan den 29 juni och 21 augusti 1999. Undersökningens resultat

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011 Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av Yougov opinion Inledning De tidsbegränsade anställningarna

Läs mer

Hur fungerar bemanningsbranschen?

Hur fungerar bemanningsbranschen? Hur fungerar bemanningsbranschen? Pernilla Andersson Eskil Wadensjö RAPPORT 2004:15 Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) är ett forskningsinstitut under Näringsdepartementet med säte

Läs mer

Att flytta till Sverige

Att flytta till Sverige Kommerskollegium 2013:8 Att flytta till Sverige hinder för den fria rörligheten för EU-medborgare Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel, EU:s inre marknad

Läs mer

LATHUND FÖR ARBETSGIVARE I SOCIALA FÖRETAG

LATHUND FÖR ARBETSGIVARE I SOCIALA FÖRETAG LATHUND FÖR ARBETSGIVARE I SOCIALA FÖRETAG Lathund för arbetsgivare i sociala företag Författare Eva Carlsson Projektledare, Eva Carlsson Faktagranskning, Arbetsgivarorganisationen KFO Denna handbok är

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 2014-06-13 Sida: 2 av 80 Sida: 3 av 80 Dnr: Af-2013/508922 Datum: 2014-06-13 Arbetsförmedlingens arbete med arbetsgivarkontakter ska stärkas. Arbetsförmedlingen

Läs mer

3. Att försörja sig och utvecklas i Sverige

3. Att försörja sig och utvecklas i Sverige Stenläggare Foto: Colourbox 3. Att försörja sig och utvecklas i Sverige Innehåll Arbetsmarknaden i Sverige Att vara anställd Att söka arbete Att starta eget företag Arbetslöshetsförsäkringen Att betala

Läs mer

TSL 2013:6 Hur gick det sen?

TSL 2013:6 Hur gick det sen? TSL :6 Hur gick det sen? Tre år efter jobbcoachning Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda till ett nytt jobb.

Läs mer

Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska

Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Läs detta först Den här boken beskriver

Läs mer

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten?

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? November 27 2 Inledning SKTFs medlemmar leder, utvecklar och

Läs mer

Guide. Guide om hyrt arbete

Guide. Guide om hyrt arbete Guide Guide om hyrt arbete Innehåll 1. Inledning 4 2. Allmänt om hyrt arbete 5 Vad innebär hyrt arbete? 5 Hur avviker hyrt arbete från andra anställningsförhållanden? 5 När kan hyrd arbetskraft anlitas?

Läs mer

GENERATION JOBB Ungas syn på jobb och arbetsmarknaden 2014

GENERATION JOBB Ungas syn på jobb och arbetsmarknaden 2014 GENERATION JOBB Ungas syn på jobb och arbetsmarknaden 2014 Bakgrund Unga och jobb är ett ämne som debatteras flitigt, på arbetsplatser, i politiken och inte minst i media. Problemet med debatten är att

Läs mer

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Resultatet i korthet Av de 500 företag som intervjuats är det 41 procent

Läs mer

Sök jobb som intresserar dig hos företag vars verksamhet du känner till

Sök jobb som intresserar dig hos företag vars verksamhet du känner till Karriärplanering Vem är jag, vad vill jag, vad kan jag? Börja med att fråga dig själv vem du är och vad du vill ha/skulle trivas med för typ av arbete. Bena ut vilka dina starka/svaga sidor är? Hurudana

Läs mer

Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning. Public Relations Enkät Juli 2008

Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning. Public Relations Enkät Juli 2008 Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning Public Relations Enkät Juli 2008 Bakgrund Capture och Impera kommunikation har genomfört och sammanställt följande enkät riktat till svenska toppidrottare

Läs mer

3. Att försörja sig och utvecklas i Sverige

3. Att försörja sig och utvecklas i Sverige Stenläggare Foto: Colourbox 3. Att försörja sig och utvecklas i Sverige Innehåll Arbetsmarknaden i Sverige Att söka arbete Att starta eget företag Att betala skatt Folkbokföring Socialförsäkringen Utbildning

Läs mer

HEJ, KAN DU ARBETA IDAG?

HEJ, KAN DU ARBETA IDAG? HEJ, KAN DU ARBETA IDAG? STUDENTERS SYN PÅ FLEXIBILITET I ARBETSLIVET UNDER STUDIETIDEN Kandidatuppsats OPUS Arbetsvetenskap 15 hp Karl Johan Eriksson Richard Herrlin Höstterminen 2013 INSTITUTIONEN FÖR

Läs mer