Lediga arbetsplatser och rekrytering på arbetsställen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lediga arbetsplatser och rekrytering på arbetsställen"

Transkript

1 1() Lediga arbetsplatser och rekrytering på arbetsställen Frågeformulär år 2014 T1-T14 T2 I undersökningen utreds arbetsställets lediga arbetsplatser, sökning och anställning av personal samt upplevda rekryteringssvårigheter. Hur många anställda har Ni på Ert arbetsställe för närvarande, när ordinarie och visstidsanställda arbetstagare beaktas? T3 Har antalet anställda varierat över 10 % Intervjun gäller verksamheten för huvudnäringsgrenen vid arbetsstället på den här adressen. Antalet anställda = Antalet personer som finns på företagets lönelistor * Räkna inte med: Personer som avlönats med arbetskraftsbyråns anställningsstöd, oavlönade praktikanter och hyrd arbetskraft. Om företagaren betalar lön bara åt sig själv, dvs. det finns inga arbetstagare på lönelistan, är antalet anställda 0 och intervjun avslutas. upp- eller nedåt under de senaste 12 månaderna? T4 T5 2 = Nej gå till fråga T5 3 = Kan inte säga gå till fråga T5 Vilket var det genomsnittliga antalet anställda vid Ert arbetsställe under de senaste 12 månaderna? Finns det på Ert arbetsställe arbetskraft som anställts eller hyrs från utlandet i ordinarie eller visstids anställningsförhållande?

2 T6_1 1. Anställts 2. Hyrts T6_2 3. Både anställts och hyrts 4. Nej T7 Hur många anställda från utlandet? personer 2() Hit hör: *Arbetssökande som permanent bodde utomlands vid tidpunkten för sökningen *Utlänningar som vistats i Finland högst 3 månader vid tidpunkten för sökningen (av EU definierad tid för jobbsökningsresa; tid då man kan vistas i ett annat medlemsland utan de papper som annars behövs för laglig vistelse i landet) *Utländska arbetstagare som hyrts av en utländsk uthyrningsfirma Hit hör inte: *Utlänningar som var fast bosatta i Finland vid tidpunkten för sökningen (invandrare, även om de vistats i Finland mindre än 3 mån.) *Finska medborgare *Internationella praktikanter o.likn. utan lön T6_2 Hur många hyrda från utlandet? personer T7 Vilket av följande alternativ betecknar ägarformen i Ert företag: 1. Privat företag 2. Kommun eller samkommun 3. Kommunalt bolag eller affärsverk 4. Staten 5. Statligt bolag eller affärsverk 6. Organisation, förening eller stiftelse *Ägarformen definieras utgående från om arbetsstället är inom den statliga sektorn eller kommunsektorn eller ett affärsverk; egen tolkning räcker. *Stora kooperativa sammanslutningar såsom

3 7. Något annat? handelslag och andelsbanker räknas här till privata företag. *Om staten/kommunen äger 3() majoriteten av företaget är det fråga om ett statligt/kommunalt bolag/affärsverk. *Om staten/kommunen är minoritetsaktieägare, är det fråga om ett privat företag. A. SÖKNING AV ARBETSTAGARE Sökning av arbetstagare under de senaste 12 månaderna A_intro1 A1_1 A2_1 A3_1 I intervjun frågas om sökning av arbetskraft och svårigheter i anknytning till detta. Dessutom frågas om lediga arbetsplatser 1.3./1.6./1.9./1.12. Har Ni sökt arbetstagare för ordinarie anställningsförhållande utanför det egna arbetsstället under de senaste 12 månaderna 2 = Nej A1_2 3 = Kan inte säga A1_2 Hur många ordinarie anställda har Ni sökt utanför arbetsstället under de senaste 12 månaderna? Var det svårt att få de ordinarie arbetstagare Ni sökte? *Ni har meddelat om arbetsplatsen också utanför arbetsstället eller t.ex. kontaktat en lämplig sökande *Ordinarie anställning = anställning som är i kraft tills vidare, inget slutdatum har angetts * Alla sökningar, även om vakanserna inte besatts

4 4() A4_1 2 = Nej A1_2 3 = Kan inte säga A1_2 Lyckades Ni ändå anställa det antal ordinarie arbetstagare som Ni sökte? Om lyckades anställa bara en del, anteckna 'Nej( inte alla)' A1_2 2 = Nej (inte alla) A5_1 Hur många ordinarie vakanser besattes inte (personer fick Ni inte)? Om det exakta antalet inte är känt, räcker en god uppskattning. A1_2 A2_2 Har Ni sökt visstidsanställda, t.ex. vikarier eller sommarjobbare, utanför arbetsstället (information om posten utanför arbetsstället) under de senaste 12 månaderna? 2 = Nej 3 = Kan inte säga Hur många visstidsanställda har Ni sökt utanför arbetsstället under de senaste 12 månaderna för anställningsförhållande på minst en vecka? *Ni har meddelat om arbetsplatsen också utanför arbetsstället eller t.ex. kontaktat en lämplig sökande *Visstidsanställning = anställning som har ett slutdatum *Räkna med: Alla sökningar, även om vakanserna inte besatts; Vakanser som besatts/besätts med hyrd arbetskraft och inkallande av personer på vikariat och beredskapslistor *Räkna inte med: Arbetskraftsbyråns platser med lönestöd; Läroavtalsplatser eller andra arbetstagare utan lön *Skiftarbete 1 vecka = genomsnittlig veckoarbetstid inom branschen

5 A2_3 A3_2 Hur många visstidsanställda har Ni sökt utanför arbetsstället under de senaste 12 månaderna för anställningsförhållande på mindre än en vecka? Var det svårt att få de visstidsanställda Ni sökte? 5() *Alla sökningar, även om vakanserna inte besatts *Inhopp, inkallelse till arbete från vikarie- eller beredskapslistor, korta vikariat. *Skiftarbete 1 vecka = genomsnittlig veckoarbetstid inom branschen. A4_2 2 = Nej B1 3 = Kan inte säga B1 Lyckades Ni ändå anställa det antal arbetstagare på viss tid som Ni sökte? Om lyckades anställa bara en del, anteckna 'Nej (inte alla)' B1 2 = Nej (inte alla) A5_2 Hur många platser på viss tid tillsattes inte (personer fick Ni inte)? Om det exakta antalet inte är känt, räcker en god uppskattning. A. SÖKNING AV ARBETSTAGARE OCH REKRYTERINGSPROBLEM Sökning av arbetstagare och rekryteringsproblem under de senaste 12 månaderna. Om Ni inte hade svårigheter att rekrytera ordinarie eller visstidsanställda, gå till fråga B1. A_intro2 Följande frågor gäller alla de ordinarie och visstidsplatser som Ni haft problem att få anställda till under de senaste 12 månaderna.

6 A12_1 Hur mycket bidrog följande orsaker till att det var svårt att få arbetstagare. Alternativen är: 1 = Inte alls 2 = Rätt lite 3 = I viss mån 4 = Mycket 9 = Kan inte säga Bristfällig grundutbildning för yrket? 6() *En god uppskattning räcker *Utbildning som behövs för arbetsuppgifterna *Formell utbildning, såsom avsaknad av lagstadgad examen *Hit hör också föråldrad utbildning A12_2 Bristfällig arbetserfarenhet för yrket? *Hit hör också föråldrad arbetserfarenhet inom branschen A12_3 Bristfälliga sociala färdigheter? A12_4 Bristfälliga språkkunskaper? A12_4kieli Vilket/vilka språk: 1 = finska 2 = svenska 3 = engelska 4 = ryska 5 = tyska 6 = franska 7 = spanska 8 = något annat?

7 7() A12_5 A12_6 Bristande initiativförmåga, arbetsmotivation och inlärningsförmåga el. dyl.? Annan bristande förmåga som krävs för yrket? A12_7 Orsaker som gäller arbetstiden? Deltidsarbete, tillfälligt arbete, skiftarbete el. dyl. A12_8 Orsaker som gäller arbetsresan eller arbetsställets läge? A12_9 Orsaker som gäller lönen? A12_10 Någon annan orsak? Om Ni fått alla arbetstagare Ni sökt, gå till fråga B1. A13_1 Till vilka yrkesgrupper fick Ni inte nya arbetstagare? Första yrke/yrkesgrupp A13_1kod Vilken kod har yrket/yrkesgruppen? Välj lämplig kod Högst 6 viktigaste yrken/ yrkesgrupper A13_2apu Fanns det andra yrken Ni inte fick nya arbetstagare till? A13_2 Till vilket yrke fick Ni inte nya arbetstagare? Andra yrke/yrkesgrupp

8 8() A13_2kod Vilken kod har yrket/yrkesgruppen? Välj lämplig kod A13_3apu Fanns det andra yrken Ni inte fick nya arbetstagare till? A13_3 Till vilket yrke fick Ni inte nya arbetstagare? Tredje yrke/yrkesgrupp A13_3kod Vilken kod har yrket/yrkesgruppen? Välj lämplig kod A13_4apu Fanns det andra yrken Ni inte fick nya arbetstagare till? A13_4 Till vilket yrke fick Ni inte nya arbetstagare? Fjärde yrke/yrkesgrupp A13_4kod Vilken kod har yrket/yrkesgruppen? Välj lämplig kod A13_5apu Fanns det andra yrken Ni inte fick nya arbetstagare till? A13_5 Till vilket yrke fick Ni inte nya arbetstagare? Femte yrke/yrkesgrupp A13_5kod Vilken kod har yrket/yrkesgruppen? Välj lämplig kod A13_6apu Fanns det andra yrken Ni inte fick nya arbetstagare till?

9 9() A13_6 Till vilket yrke fick Ni inte nya arbetstagare? Sjätte yrke/yrkesgrupp A13_6kod Vilken kod har yrket/yrkesgruppen? Välj lämplig kod B. DE BESATTA ARBETSPLATSERNA De arbetsplatser som tillsatts under de 3 senaste månaderna B_intro1 De följande frågorna gäller de besatta arbetsplatser, för vilka Ni sökt anställda utanför arbetsstället. B1 Har det på Ert arbetsställe under de 3 senaste månaderna tillsatts en ordinarie arbetsplats, för vilken Ni sökt arbetstagare utanför eget arbetsställe? 2 = Nej 3 = Kan inte säga B2 Har det på Ert arbetsställe under de senaste 3 månaderna tillsatts en arbetsplats på viss tid, för vilken Ni sökt arbetstagare utanför eget arbetsställe? *Räkna med: Ni har meddelat om arbetsplatsen också utanför arbetsstället eller t.ex. kontaktat en lämplig sökande *Räkna inte med: Om det är fråga om endast intern sökning på arbetsstället *Räkna med: Ni har meddelat om arbetsplatsen också utanför arbetsstället; Också inkallande av personer på vikariat och beredskapslistor *Räkna inte med: Om det är fråga om endast intern sökning på arbetsstället Arbetskraftsbyråns platser med lönestöd Vikariat för personer med alterneringsledighet eller deltidstillägg Läroavtalsplatser eller andra arbetstagare utan lön

10 10() Hyrd arbetskraft 2 = Nej C0 3 = Kan inte säga C0 Om Ni inte har anställt arbetstagare under de senaste 3 månaderna, kan Ni gå till fråga C0. B_intro2 B3 B3_kod Följande frågor gäller den ordinarie eller visstidsarbetsplats som senast besatts på arbetsstället och där rekryteringen gjorts utanför arbetsstället. Vilket yrke eller vilken yrkesgrupp var det fråga om? Vilken kod har yrket eller yrkesgruppen? Vid rekryteringstidpunkten: Om flera samtidigt, välj det mest genomsnittliga t.ex. enligt lönen, eller om det gäller anställda för viss tid eller fast anställda, välj enligt den större gruppen B4 Den senast besatta arbetsplatsen gällde: 1 = Anställning för viss tid 2 = Fast anställning B6 B5 För hur lång tid blev arbetsplatsen besatt?

11 11() B6 1 = Under en månad 2 = 1 månad - under 3 månader 3 = 3 månader - under 6 månader 4 = 6 månader - under 12 månader 5 = Minst 12 månader Var det fråga om anställning: B7 B8_1 1 = På heltid 2 = På deltid 3 = Någon annan arbetstid, t.ex. arbete med provision? Vilken var den viktigaste orsaken till rekryteringen, till att en arbetsplats skulle besättas? 1 = Föregångaren gick i pension 2 = Föregångaren flyttade till ett annat arbete 3 = Föregångaren bytte arbetsuppgifter inom arbetsplatsen 4 = Ett vikariat besattes 5 = En ny post besattes 6 = Det behövdes ytterligare personal 7 = Någon annan orsak 9 = Kan inte säga, svårt att säga Då Ni besatte posten, vilka av följande kanaler använde ni: *Anteckna bara en orsak, den viktigaste *Säsong- och periodbaserad variation räknas till svarsalternativen "en ny post besattes" eller "det behövdes ytterligare personal". Ni anmälde platsen till arbetskraftsbyråns elektroniska mol.fitjänst eller den individuella servicen?

12 12() B8_2 Ni satte in en annons i tidning? B8_3 Ni informerade egen personal om platsen? B8_4 B8_5 Ni tog kontakt med tidigare anställda eller sökande, eller använde andra personliga kontakter? Ni använde läroanstalters rekryteringstjänster? Hit hör bl.a. "djungeltelegraf", öppna ansökningar som skickats till företag och t.ex. cv-banken. En cv-bank uppstår då företaget samlar öppna ansökningar och cv:n som skickats till dem. B8_6 Ni anmälde platsen på era internetsidor? B8_7 Ni använde tjänster förmedlade av någon förening eller organisation? B8_8 Ni anlitade privata företag för uthyrning eller rekrytering av arbetskraft? B8_9 Ni använde andra tjänster på internet? T.ex. Uranus och Monster osv. Innehåller både annonsering av en öppen plats och kontakten till en lämplig sökande, och både avgiftsbelagda och avgiftsfria tjänster. B8_10 Ni använde andra kanaler? T.ex. att ta kontakt med utbildningsanordnare (ofta anordnare av arbetskraftsutbildning) eller lärare. B8_11 Ni informerade INTE ALLS om platsen? T.ex. tidigare anställda tog på eget initiativ kontakt med arbetsgivaren

13 13() B9 B10 2 = Nej 3 = Kan inte säga Vilken kanal ansåg Ni hade den största betydelsen för att posten kunde besättas? Var den person som valdes omedelbart före detta: Anteckna bara ett alternativ. C0 1 = Anställd 2 = Arbetslös 3 = Utexaminerad från någon läroanstalt 4 = Gick han/hon som bäst i skola eller studerade han/hon 5 = Inte i arbete och inte arbetslös? 6 = Kan inte säga Fanns det lediga arbetsplatser på Ert arbetsställe 1.6.? 5. T.ex. moderskaps-/föräldraledig, i hemarbete, beväring eller civiltjänstgörare. I datainsamlingen gäller frågan alltid den första dagen i den sista månaden av ett kvartal. 2 = Nej D1 3 = Kan inte säga D1 C. LEDIGA ARBETSPLATSER C_INTRO1 C1 Nu utreder vi de vakanser 1.3./1.6./1.9./1.12. för vilka Ni sökt anställda utanför arbetsstället. Hur många lediganslagna arbetsplatser hade Ert arbetsställe sammanlagt 1.3./1.6./1.9./1.12.? Frågorna gäller den första dagen i den sista månaden av kvartalet. *Räkna med: Ni har meddelat om arbetsplatsen också utanför arbetsstället.

14 14() vakanser C1_te 0 = Inga lediga arbetsplatser D1 Jobb utan bemanning eller tillsvidare tillsatta jobb. Ordinarie och visstidsarbetsplatser, också längre vikariat och säsongarbetare samt vakanser som besatts/besätts med hyrd arbetskraft *Räkna inte med: Anställningsförhållanden på under 1 månad Om det är fråga om endast intern sökning på arbetsstället. Arbetskraftsbyråns platser med lönestöd Vikariat för personer med alterneringsledighet eller deltidstillägg Läroavtalsplatser eller andra arbetstagare utan lön Om det exakta antalet inte är känt, räcker en god uppskattning. C1_te C2 Har Ni anmält den här lediganslagna arbetsplatsen / dessa lediganslagna arbetsplatser till Arbets- och näringsbyrån (TE-tjänster)? 2 = Nej 3 = Kan inte säga Till vilka yrken sökte Ni arbetstagare utanför arbetsstället 1.3./1.6./1.9./1.12.? Anteckna högst 6 till antalet mest allmänna yrken/ grupper. C2_1kod Första yrke/yrkesgrupp Vilken kod har yrket/gruppen?

15 15() C2_1lkm Hur många platser var obesatta 1.3./1.6./1.9./1.12.? C2_2 Till vilka andra yrken sökte Ni arbetstagare utanför arbetsstället? C2_2kod Andra yrke/yrkesgrupp Vilken kod har yrket/gruppen? C2_2lkm Hur många platser var obesatta 1.3./1.6./1.9./1.12.? C2_3 Till vilka andra yrken sökte Ni arbetstagare utanför arbetsstället? C2_3kod Tredje yrke/yrkesgrupp Vilken kod har yrket/gruppen? C2_3lkm Hur många platser var obesatta 1.3./1.6./1.9./1.12.? C2_4 Till vilka andra yrken sökte Ni arbetstagare utanför arbetsstället? C2_4kod Fjärde yrke/yrkesgrupp Vilken kod har yrket/gruppen? C2_4lkm Hur många platser var obesatta 1.3./1.6./1.9./1.12.?

16 16() C2_5 Till vilka andra yrken sökte Ni arbetstagare utanför arbetsstället? C2_5kod Femte yrke/yrkesgrupp Vilken kod har yrket/gruppen? C2_5lkm Hur många platser var obesatta 1.3./1.6./1.9./1.12.? C2_6 Till vilka andra yrken sökte Ni arbetstagare utanför arbetsstället? C2_6kod Sjätte yrke/yrkesgrupp Vilken kod har yrket/gruppen? C2_6lkm Hur många platser var obesatta 1.3./1.6./1.9./1.12.? C3 Hur många av de lediganslagna arbetsplatserna (antal C1) var obesatta i början av månaden? 0 = Nej C5 Vakansen/uppgiften sköttes inte av någon eller vakansen är ny. Om det exakta antalet inte är känt, räcker en god uppskattning. C4 Hur många av dessa obesatta vakanser planerar Ni att besätta först i ett senare skede? *Arbetsplatsen besätts inte genast eller så fort som möjligt. *Det är fråga om en plats som besätts senare t.ex. när en skola söker lärare för följande höst eller då man söker arbetstagare till projekt som börjar

17 17() några månader senare. C5 Och hur många av de arbetsplatserna (antal C1) har Ni för avsikt att besätta på visstid? 0 = Inga Om det exakta antalet inte är känt, räcker en god uppskattning. C6 Och hur många av de arbetsplatserna (antal C1) var på deltid? Om det exakta antalet inte är känt, räcker en god uppskattning. 0 = Inga C7 Hur många arbetsplatser var det svårt att besätta? D. FRAMTIDSPLANER Nu följer några frågor om arbetsställets framtidsplaner D_intro1 Nu följer några frågor om arbetsställets planer för de kommande 12 månaderna. D1 Uppskatta om antalet anställda på Ert arbetsställe minskar eller ökar under de följande 12 månaderna eller är antalet i stort sett lika stort som tidigare? 1 = Minskar Tack 2 = Hålls i stort sett samma Tack 3 = Ökar

18 D2_1 Till vilka yrkesgrupper tänker Ni anställa arbetstagare? Anteckna högst 2 mest allmänna/viktigaste yrken/ grupper. 18() D2_1kod Första yrke/yrkesgrupp Vilken kod har yrket/gruppen? D3 Hur svårt blir det för Er att få anställda till det här yrket under de kommande 12 månaderna? Uppskattar Ni att det blir: D2_muu 1 = Lätt 2 = Rätt så svårt 3 = Mycket svårt? Finns det andra yrken Ni tänker anställa arbetstagare till? D2_2 Till vilket yrke? D2_2kod Vilken kod har yrket/gruppen? Tack Nästa år görs undersökningen igen på internet. Vi tar eventuellt kontakt med Er per e-post för uppgiftslämningen. Intervjun är slut för Er del. Tack för medverkan. Vill Ni ytterligare säga något om den här undersökningen eller om arbetskraftsbyråns tjänster?

Lediga arbetsplatser och rekrytering på arbetsställen Frågeformulär år 2015

Lediga arbetsplatser och rekrytering på arbetsställen Frågeformulär år 2015 Lediga arbetsplatser och rekrytering på arbetsställen Frågeformulär år 2015 Nummer Parameter Fråga Bakgrundsuppgifter om arbetsstället Intro I undersökningen utreds arbetsställets lediga arbetsplatser,

Läs mer

TE-tjänster för företag och arbetsgivare

TE-tjänster för företag och arbetsgivare TE-tjänster för företag och arbetsgivare te-tjanster.fi När företaget behöver ny kunnig arbetskraft eller om en ny situation kräver nytt kunnande, lönar det sig att utnyttja TE-tjänsterna. Vi är experter

Läs mer

Undersökning om lediga arbetsplatser

Undersökning om lediga arbetsplatser Arbetsmarknaden 2013 Undersökning om lediga arbetsplatser 2013, 1:a kvartalet Under det första kvartalet lediga arbetsplatser Enligt Statistikcentralen fanns det lediga jobb under första kvartalet 2013.

Läs mer

Undersökning om lediga arbetsplatser

Undersökning om lediga arbetsplatser Arbetsmarknaden 2013 Undersökning om lediga arbetsplatser 2013, 2:a kvartalet Under det andra kvartalet lediga arbetsplatser Enligt Statistikcentralen fanns det lediga jobb under andra kvartalet 2013.

Läs mer

Undersökning om lediga arbetsplatser

Undersökning om lediga arbetsplatser Arbetsmarknaden 2013 Undersökning om lediga arbetsplatser 2013, 3:e kvartalet Under det tredje kvartalet lediga arbetsplatser Enligt Statistikcentralen fanns det lediga jobb under tredje kvartalet 2013.

Läs mer

Jobb åt unga. - med rätt lön och villkor. Socialdemokraterna i Halmstad

Jobb åt unga. - med rätt lön och villkor. Socialdemokraterna i Halmstad Jobb åt unga - med rätt lön och villkor Socialdemokraterna i Halmstad Ge jobb! Jobb skapar välfärd, både för den enskilda individen och för samhället. Tillkomsten av fler jobb är vår högsta prioritering

Läs mer

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda.

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här ok? - en rapport om de visstids- och timanställdas verklighet av Annakarin Wall, Kommunal 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

LAGEN OM ANSTÄLLNINGSSKYDD, LAS 2

LAGEN OM ANSTÄLLNINGSSKYDD, LAS 2 LAGEN OM ANSTÄLLNINGSSKYDD, LAS 2 TIDSBEGRÄNSADE ANSTÄLLNINGAR 2 ALLMÄN VISSTIDSANSTÄLLNING, AVA 2 VIKARIAT 3 SÄSONGSANSTÄLLNING 3 ANSTÄLLNING EFTER PENSIONERING 3 PROVANSTÄLLNING 3 KONVERTERING TILL TILLSVIDAREANSTÄLLNING

Läs mer

Fresh Experts-programmet i detalj

Fresh Experts-programmet i detalj Bio- och miljövetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet Fresh Experts-programmet för magistrar 2010 2011 Studerande Du är viktig för oss. Bli färdig och delta i Fresh Experts-programmet! Hallå

Läs mer

Stöd för att anställa kompetensen

Stöd för att anställa kompetensen Stöd för att anställa kompetensen Många utrikes födda har en kompetens som är direkt användbar på arbetsmarknaden. Ändå kan det behövas stöd för att underlätta anställningen. Nedan finns en översikt över

Läs mer

OLE_OPI 1 + + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag.

OLE_OPI 1 + + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag. OLE_OPI 1 *1079901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV STUDIER Denna blankett för ansökan om uppehållstillstånd är avsedd för dig som har för avsikt att vistas i Finland på grund av studier vid

Läs mer

Påverkar bostadsbristen arbetsgivares rekryteringsmöjligheter? 1 (9)

Påverkar bostadsbristen arbetsgivares rekryteringsmöjligheter? 1 (9) Påverkar bostadsbristen arbetsgivares rekryteringsmöjligheter? 1 (9) 2 (9) Sammanfattning Undersökningsföretaget SKOP har på uppdrag av Hyresgästföreningen frågat ansvariga på 50 av de 100 största arbetsplatserna

Läs mer

Anställa eller anställas

Anställa eller anställas Anställa eller anställas är ett rollspel som syftar till att på ett lekfullt sätt få igång tankeprocesser om vägen till en anställning. Hur tänker de som intervjuar dig? Hur tänker du som söker Spelet

Läs mer

GUIDE FÖR ARBETS- OCH NÄRINGSBYRÅNS NYA INVANDRARKUNDER

GUIDE FÖR ARBETS- OCH NÄRINGSBYRÅNS NYA INVANDRARKUNDER GUIDE FÖR ARBETS- OCH NÄRINGSBYRÅNS NYA INVANDRARKUNDER Pidä työnhaku voimassa Asioi kanssamme verkossa: Ilmoita yhteystietoihisi sekä työnhakuusi liittyvät muutostiedot ja asioinnin opastus: 0295 020

Läs mer

NR Fråga Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet de gröna

NR Fråga Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet de gröna Fördelning av antal mandat i kommunfullmäktige efter valet 2010. Kommun Kommun M C FP KD S V MP SD Övriga Summa Jokkmokk 1 1 2 15 4 3 5 31 Jokkmokk Framtid i Jokkmokks kommun (3), Samernas Väl (2) Har

Läs mer

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2014-02 SÅ REKRYTERAR FÖRETAGEN I FRAMTIDEN

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2014-02 SÅ REKRYTERAR FÖRETAGEN I FRAMTIDEN STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2014-02 SÅ REKRYTERAR FÖRETAGEN I FRAMTIDEN Sammanfattning En avgörande faktor för ett företags framgång är att rekrytera rätt kompetens och ansträngningarna är stora

Läs mer

Arbetspensionen inte bara de gamlas grej

Arbetspensionen inte bara de gamlas grej Arbetspensionen inte bara de gamlas grej När man är ung är pensionen knappast det som man i första hand går och funderar på det återstår ju fl era årtionden till pensioneringen. Redan från 18 års älder

Läs mer

Hitta ditt nya arbete genom oss

Hitta ditt nya arbete genom oss Hitta ditt nya arbete genom oss Välkommen till Arbetsförmedlingen Här hittar du information om vad vi på Arbetsförmedlingen kan göra för dig och vad som är bra att tänka på när du precis har börjat söka

Läs mer

Rekryteringsordning inom Övertorneå kommun

Rekryteringsordning inom Övertorneå kommun 1 ÖVERTORNEÅ KOMMUN Kommunledningsförvaltningen Rekryteringsordning inom Övertorneå kommun Rekryteringsordning Rekryteringsordningen anger i vilken ordning olika kategorier och behov skall beaktas, innan

Läs mer

Sara Karlsson Mars 2015

Sara Karlsson Mars 2015 Sara Karlsson Mars 2015 Regler för arbetstillstånd Vem får arbeta i Sverige? Svenska medborgare. Medborgare från Danmark, Norge, Finland, Island. EES-medborgare och medborgare i Schweiz samt deras familjemedlemmar.

Läs mer

Intervjustudie med personalansvariga Mars 2010

Intervjustudie med personalansvariga Mars 2010 Intervjustudie med personalansvariga Mars 2010 Fakta om undersökningen Metod Datainsamlingen har skett genom telefonintervjuer. Totalt genomfördes 500 intervjuer I dataseten på totalnivå är svaren viktade

Läs mer

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2014-02 SÅ REKRYTERAR FÖRETAGEN I FRAMTIDEN

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2014-02 SÅ REKRYTERAR FÖRETAGEN I FRAMTIDEN STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2014-02 SÅ REKRYTERAR FÖRETAGEN I FRAMTIDEN Sammanfattning En avgörande faktor för ett företags framgång är att rekrytera rätt kompetens och ansträngningarna är stora

Läs mer

Dina pensionsuppgifter - Kevas info 2013

Dina pensionsuppgifter - Kevas info 2013 Dina pensionsuppgifter - Kevas info 2013 1 Program 18.00 Inledning Offentliga sektorns pensionsutdrag Tjänsten Dina pensionsuppgifter Pensionsåldern och pensionsbelopp Pensionsförmåner Ålderspension, förtida

Läs mer

Undersökning om arbetsförhållanden 2013

Undersökning om arbetsförhållanden 2013 Arbetsmarknaden 0 Undersökning om arbetsförhållanden 0 Unga upplever allt oftare åldersdiskriminering i arbetet Unga upplever allt oftare åldersdiskriminering i arbetet De preliminära resultaten från Statistikcentralens

Läs mer

DITT FÖRSTA EURESJOBB

DITT FÖRSTA EURESJOBB DITT FÖRSTA EURESJOBB Vanliga frågor Allmänt Var hittar jag information om Ditt första Euresjobb (Your first Eures job, YfEj)? Du kan hämta information från EURES-portalen: http://eures.europa.eu eller

Läs mer

Anställningar för viss tid. - god praxis för chefer och förtroendemän

Anställningar för viss tid. - god praxis för chefer och förtroendemän Anställningar för viss tid - god praxis för chefer och förtroendemän 1 2 Anställningar för viss tid - god praxis för chefer och förtroendemän I samband med att den nya universitetslagen (558/2009) trädde

Läs mer

+ + Jag ansöker om mitt första uppehållstillstånd fortsatt tillstånd EU-blåkort

+ + Jag ansöker om mitt första uppehållstillstånd fortsatt tillstånd EU-blåkort OLE_TY2 1 *1139901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR SPECIALISTER Denna blankett är avsedd för dig om du har ingått arbetsavtal med ett företag i Finland eller mottagit ett förbindande arbetserbjudande

Läs mer

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011 Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av Yougov opinion Inledning De tidsbegränsade anställningarna

Läs mer

Vasa stads rekryteringsprogram

Vasa stads rekryteringsprogram Vasa stads rekryteringsprogram REKRYTERINGSARBETSGRUPPENS RAPPORT Inledning Stadsdirektören tillsatte 4.10.2004 en arbetsgrupp för att klarlägga och utveckla ett fungerande rekryteringsprogram för staden.

Läs mer

Vad gör journalisterna efter utbildningen?

Vad gör journalisterna efter utbildningen? Journalisternas arbetsmarknad en undersökning av JMG s tidigare journaliststudenter Sammanlagt 1297 tidigare studenter på JMG s journalistprogram har svarat på frågor om vad de gör efter sin utbildning.

Läs mer

ARBETS- OCH NÄRINGSBYRÅNS TJÄNSTER FÖR ENSKILDA KUNDER (lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice 916/2012)

ARBETS- OCH NÄRINGSBYRÅNS TJÄNSTER FÖR ENSKILDA KUNDER (lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice 916/2012) ARBETS- OCH NÄRINGSBYRÅNS TJÄNSTER FÖR ENSKILDA KUNDER (lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice 916/2012) 1. Arbetsförmedling 2. Information och rådgivning 3. Sakkunnigbedömningar kartläggning

Läs mer

Från Hanken år 2006 och 2007 utexaminerade doktorers situation på arbetsmarknaden år 2009

Från Hanken år 2006 och 2007 utexaminerade doktorers situation på arbetsmarknaden år 2009 HANKEN-DOKTORER I ARBETSLIVET Från Hanken år 6 och 7 utexaminerade doktorers situation ti på arbetsmarknaden år 9 Doktorer 6 och 7» 9 doktorer» 9 enkäter skickades ut av vilka 9 returnerades» Svarsprocenten

Läs mer

Siffrorna anger svarsandel i % för varje alternativ.

Siffrorna anger svarsandel i % för varje alternativ. ISSP 2005 Siffrorna anger svarsandel i % för varje alternativ. Först några frågor om arbete i allmänhet Fråga 1 Föreställ Dig att Du kunde förändra hur Du använder Din tid, och ägna mer tid åt vissa saker

Läs mer

+ + Beroende av grund är arbetspraktikens maximala längd antingen 12 månader eller 18 månader.

+ + Beroende av grund är arbetspraktikens maximala längd antingen 12 månader eller 18 månader. OLE_TY3 1 *1159901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV ARBETSPRAKTIK Denna blankett är avsedd för dig om du kommer till Finland för arbete eller arbetspraktik som ingår i ett avtal mellan stater

Läs mer

Full sysselsättning i Stockholmsregionen. Den otrygga flexibiliteten Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län.

Full sysselsättning i Stockholmsregionen. Den otrygga flexibiliteten Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Den otrygga flexibiliteten Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen För LO är full sysselsättning

Läs mer

Särskilt anställningsstöd i form av instegsjobb

Särskilt anställningsstöd i form av instegsjobb Arbetsförmedlingen faktablad. Arbetsgivare, 2015-08. Lättläst svenska Särskilt anställningsstöd i form av instegsjobb Du som är arbetsgivare kan få ett ekonomiskt stöd om du anställer en person som är

Läs mer

Kommunalarnas arbetsmarknad. Deltidsarbetslöshet

Kommunalarnas arbetsmarknad. Deltidsarbetslöshet Kommunalarnas arbetsmarknad Deltidsarbetslöshet 1 Bakgrund Deltidsarbetslöshet är ett stort problem för många av medlemmarna i Kommunal. Inom kvinnodominerade vård- och omsorgsyrken är deltider mycket

Läs mer

Visstidsanställningar och god praxis. AKTA-arbetsgruppens promemoria om tidsbegränsade anställningar, oktober 2009

Visstidsanställningar och god praxis. AKTA-arbetsgruppens promemoria om tidsbegränsade anställningar, oktober 2009 Visstidsanställningar och god praxis AKTA-arbetsgruppens promemoria om tidsbegränsade anställningar, oktober 2009 Visstidsanställningar och god praxis Promemorian innehåller en sammanställning av exempel

Läs mer

Bemanningsavtalet Medieföretagen Svenska Journalistförbundet

Bemanningsavtalet Medieföretagen Svenska Journalistförbundet Bemanningsavtalet Medieföretagen Svenska Journalistförbundet Gemensam kommentar Anställning av journalister i bemanningsföretag Anställningsavtal Varken lag eller kollektivavtal innehåller regler för hur

Läs mer

Alterneringsledighet. te-tjanster.fi

Alterneringsledighet. te-tjanster.fi Alterneringsledighet te-tjanster.fi Alterneringsledighet för arbetssökande och arbetsgivare Alterneringsledighet är ett arrangemang där arbetstagaren i enlighet med ett alterneringsavtal som ingåtts med

Läs mer

Att försörja sig och utvecklas

Att försörja sig och utvecklas Att försörja sig och utvecklas i Sverige Utbildningsmöjligheter en utbildning obligatorisk gratis en grundskola en gymnasieskola frivillig komvux en vuxen en folkhögskola att studera en yrkeshögskola en

Läs mer

Den utländska arbetskraften i Finland en okänd resurs

Den utländska arbetskraften i Finland en okänd resurs Den utländska arbetskraften i Finland en okänd resurs Kaija Ruotsalainen kaija.ruotsalainen@stat.fi Statistikcentralen Sysselsättnings- och bostadsstatistik Abstract: Det är inget nytt fenomen att arbetskraften

Läs mer

Nyckeltal för HR. Nyckeltal. Produktivitet. Kompensation

Nyckeltal för HR. Nyckeltal. Produktivitet. Kompensation Nyckeltal för HR Nyckeltal Nedan presenteras samtliga i tabellform. 22 stycken nyckeltal är markerade ett tjockare typsnitt. Dessa nyckeltal är relativt vanliga och ofta bra nyckeltal att börja arbeta

Läs mer

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011 Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av Yougov opinion Inledning De tidsbegränsade anställningarna

Läs mer

Stig in i arbetslivet

Stig in i arbetslivet Stig in i arbetslivet te-tjanster.fi Stig in i arbetslivet, TE-tjänsterna är tillgängliga för dig Söker du arbete? Vill du byta din nuvarande arbetsplats mot en du gillar bättre? Undrar du hur du kan vidareutbilda

Läs mer

Hitta rätt medarbetare. Arbetsförmedlingens erbjudanden till dig som är arbetsgivare

Hitta rätt medarbetare. Arbetsförmedlingens erbjudanden till dig som är arbetsgivare Hitta rätt medarbetare Arbetsförmedlingens erbjudanden till dig som är arbetsgivare 1 2 Vi finns till för dig Arbetsförmedlingen är Sveriges största förmedlare av arbeten. Varje år öppnar vi dörrar till

Läs mer

Arbetsmarknadsöversikt vård och omsorg om äldre

Arbetsmarknadsöversikt vård och omsorg om äldre Arbetsmarknadsöversikt vård och omsorg om äldre Rekryteringsläget tredje kvartalet 2007 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en lägesbeskrivning. Det innebär att

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 29 april 2011 377/2011 Statsrådets förordning om ändring av förordningen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården Utfärdad i Helsingfors

Läs mer

Nyckeltal för HR. Nyckeltal. Produktivitet. Kompensation

Nyckeltal för HR. Nyckeltal. Produktivitet. Kompensation Nyckeltal för HR Nyckeltal Nedan presenteras samtliga i tabellform. 22 stycken nyckeltal är markerade ett tjockare typsnitt. Dessa nyckeltal är relativt vanliga och ofta bra nyckeltal att börja arbeta

Läs mer

+ + ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR EN I FINLAND BOSATT UTLÄNNINGS MAKE/MAKA

+ + ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR EN I FINLAND BOSATT UTLÄNNINGS MAKE/MAKA OLE_PH1 1 *1299901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR EN I FINLAND BOSATT UTLÄNNINGS MAKE/MAKA Denna blankett för ansökan om uppehållstillstånd är avsedd för dig som ansöker om första uppehållstillstånd

Läs mer

NR Fråga Socialdemokraterna Folkpartiet

NR Fråga Socialdemokraterna Folkpartiet Fördelning av antal mandat i kommunfullmäktige efter valet 2010. Kommun Kommun M C FP KD S V MP SD Övriga Summa Kalix 6 3 1 20 2 7 2 41 Kalix Kalixpartiet (2) Dessa har valt att inte svara: Moderaterna,

Läs mer

Undersökning bland utexaminerade 2010

Undersökning bland utexaminerade 2010 Undersökning bland utexaminerade Från utexaminerades 42 personer under år Undersökningens svarsprocent för s del var 43,9 Undersökningen genomfördes under hösten 11 I undersökningen deltog 11 av 2 yrkeshögskolor

Läs mer

100 nya möjligheter. Landstinget Blekinge anställer 100 ungdomar

100 nya möjligheter. Landstinget Blekinge anställer 100 ungdomar 1 100 nya möjligheter Landstinget Blekinge anställer 100 ungdomar 2 100 nya möjligheter Januari 2013 december 2014 Tidsbegränsade anställningar under 6 månader Lön enligt kollektivavtal Projekt i samverkan

Läs mer

Ständigt standby. - en rapport om visstidsanställdas villkor. Rapport av Emma Ölmebäck, Kommunal 2011

Ständigt standby. - en rapport om visstidsanställdas villkor. Rapport av Emma Ölmebäck, Kommunal 2011 Ständigt standby - en rapport om visstidsanställdas villkor Rapport av Emma Ölmebäck, Kommunal 2011 Innehåll Sammanfattning 3. 4 Om rapporten 4. 5 Begrepp i rapporten...4. 5 De otrygga anställningarna

Läs mer

Ledarskap i äldreomsorgen. En rapport från Kommunal och Vision

Ledarskap i äldreomsorgen. En rapport från Kommunal och Vision Ledarskap i äldreomsorgen En rapport från Kommunal och Vision Innehållsförteckning Förord 4 Inledning 5 Hur upplever cheferna förutsättningarna för ledarskap? 6 Vad anser medarbetarna? 7 Slutsatser och

Läs mer

Interimschefer i Sverige 2013

Interimschefer i Sverige 2013 Interimschefer i Sverige 2013 En kvantitativ undersökning av företags och organisationers inhyrning av interimschefer. Brightmill Om undersökningen Brightmill AB har genomfört en kvantitativ undersökning

Läs mer

Misstanke om en olaglig uppsägning av ekonomiska orsaker och produktionsorsaker: Vilken myndighet är behörig?

Misstanke om en olaglig uppsägning av ekonomiska orsaker och produktionsorsaker: Vilken myndighet är behörig? VANLIGA FRÅGOR OM SAMARBETSLAGEN Misstanke om en olaglig uppsägning av ekonomiska orsaker och produktionsorsaker: Vilken myndighet är behörig? Frågan gäller tillämpning av arbetsavtalslagen och hör till

Läs mer

Välkommen till Arbetsförmedlingen! Information till dig som är arbetssökande

Välkommen till Arbetsförmedlingen! Information till dig som är arbetssökande Välkommen till Arbetsförmedlingen! Information till dig som är arbetssökande 1 Innehåll Det här är Arbetsförmedlingen... sid 04 När du behöver extra hjälp... sid 07 Din arbetsgivare kan få ersättning...

Läs mer

Efter examen. En uppföljning av 2010 års examensstudenter. Företagsekonomiska institutionen

Efter examen. En uppföljning av 2010 års examensstudenter. Företagsekonomiska institutionen Efter examen En uppföljning av 2010 års examensstudenter Företagsekonomiska institutionen Utbildning som ger arbete Företagsekonomiska institutionen erbjuder utbildningar för framtidens kvalificerade ekonomer

Läs mer

Vad leder SMO-utbildningen till. Per Hulling Kvalitets- och utbildningsutveckling Utbildningsenheten

Vad leder SMO-utbildningen till. Per Hulling Kvalitets- och utbildningsutveckling Utbildningsenheten Vad leder SMO-utbildningen till Per Hulling Kvalitets- och utbildningsutveckling Utbildningsenheten Källor Alumnundersökning 2010 Alumnundersökning 2012 Behovsinventering 2012 Behovsinventering 2013 Vad

Läs mer

Framgångsfaktorer på arbetsmarknaden för personer med nedsatt rörelseförmåga En jämförelse mellan dem som har arbete respektive har haft arbete

Framgångsfaktorer på arbetsmarknaden för personer med nedsatt rörelseförmåga En jämförelse mellan dem som har arbete respektive har haft arbete Framgångsfaktorer på arbetsmarknaden för personer med nedsatt rörelseförmåga En jämförelse mellan dem som har arbete respektive har haft arbete En studie finansierad av Arvsfonden Innehåll Framgångsfaktorer

Läs mer

Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering

Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Måndag den 21 maj 2012 Småföretagen tog stryk under första kvartalet Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering Den 3 maj avslutade

Läs mer

Rekryteringsordning för Kungsbacka kommun

Rekryteringsordning för Kungsbacka kommun Sida 1/10 Rekryteringsordning för Kungsbacka kommun Syfte Ett långsiktigt och hållbart regelverk och förhållningssätt för att öka den interna rörligheten och bidra till att profilera Kungsbacka kommun

Läs mer

SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE PLUGGJOBB. Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden

SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE PLUGGJOBB. Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE Studenter behöver relevanta extrajobb på schyssta villkor under studietiden Kommuner och landsting behöver rekrytera en halv miljon medarbetare inom 10 år PLUGGJOBB

Läs mer

Dina pensionsuppgifter - Kevas info 2012

Dina pensionsuppgifter - Kevas info 2012 Dina pensionsuppgifter - Kevas info 2012 1 Program 18.00 Inledning Presentation av Keva och aktuella tjänster Pensionsutdrag Tjänsten Dina pensionsuppgifter Flexibelt i pension Ålderspension, förtida ålderspension

Läs mer

Funktionsnedsattas situation på arbetsmarknaden 4:e kvartalet 2008. En tilläggsundersökning till arbetskraftsundersökningen, AKU.

Funktionsnedsattas situation på arbetsmarknaden 4:e kvartalet 2008. En tilläggsundersökning till arbetskraftsundersökningen, AKU. Sammanställning av Funktionsnedsattas situation på arbetsmarknaden 4:e kvartalet 2008. En tilläggsundersökning till arbetskraftsundersökningen, AKU. Publikation 2009:3, utgiven av Arbetsförmedlingen och

Läs mer

En utredning om hur 55 plussarna upplever arbetslivet. Till EU projektet Best Agers

En utredning om hur 55 plussarna upplever arbetslivet. Till EU projektet Best Agers En utredning om hur 55 plussarna upplever arbetslivet Till EU projektet Best Agers Bakgrund Läser psykologi på Luleå Tekniska Universitet I höstas valde jag inriktningen utredning Då kom förfrågan av lanstinget

Läs mer

Välkommen till Arbetsförmedlingen

Välkommen till Arbetsförmedlingen PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Välkommen till Arbetsförmedlingen Information till dig som söker jobb 1 2 Det här är Arbetsförmedlingen...... 6 När du behöver extra hjälp... 10 Din arbetsgivare kan få ersättning...

Läs mer

Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012

Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012 Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012 Utvärderingen genomförd vårvintern 2012 1 Innehåll 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Syfte 3 1.3 Målgrupp 3 1.4 Metod 3 1.5

Läs mer

maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona

maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona Orimliga löneskillnader i Blekinge 2012 Inledning För 50 år sedan avskaffades de särskilda lönelistor som gällde för kvinnor. Kvinnolönerna

Läs mer

Särskilt anställningsstöd

Särskilt anställningsstöd Särskilt anställningsstöd Du som är arbetsgivare kan få ett ekonomiskt stöd om du anställer en person som är med i jobb- och utvecklingsgarantin. Stödet ska hjälpa personer som har svårt att få ett arbete.

Läs mer

januari 2015 Kostnader för personalomsättning

januari 2015 Kostnader för personalomsättning januari 2015 Kostnader för personalomsättning Kostnader för personalomsättning en beräkningsmodell janurai 2015 Kostnader för personalomsättning en beräkningsmodell Inledning Kommuner och landsting står

Läs mer

Man 29 år. Kvinna 37 år. Man 39 år

Man 29 år. Kvinna 37 år. Man 39 år Många gånger handlar det om okunskap. Om du väl kommer till en intervju och får visa att du är kapabel, och kan förklara att det idag finns hjälpmedel, tror jag att det många gånger kan överkomma oro och

Läs mer

Övergripande jämförelse

Övergripande jämförelse Övergripande jämförelse 10 9 8 7 6 5 3 Trivsel Ledarskap Tid för planering Arbetsplats Verksamhetsmål Utveckling Inflytande Uppskattning Engagemang Energi Information Melleruds Kommun höst 2009 Samtliga

Läs mer

Kompetens till förfogande. Personalchefsbarometern april 2015

Kompetens till förfogande. Personalchefsbarometern april 2015 Kompetens till förfogande Personalchefsbarometern april 2015 Personalchefsbarometern 2015 Version 150331 Kompetens till förfogande Personalchefsbarometern Inledning Nästan nio av tio personalchefer i Sveriges

Läs mer

RIKTLINJER FÖR INTRODUKTION AV NYANSTÄLLDA

RIKTLINJER FÖR INTRODUKTION AV NYANSTÄLLDA RIKTLINJER FÖR INTRODUKTION AV NYANSTÄLLDA Riktlinjerna vänder sig till alla inom kommunen som kommer i kontakt med nyanställda på sin arbetsplats. En bra introduktion är en bra investering Den första

Läs mer

Jobb- och utvecklingsgarantin

Jobb- och utvecklingsgarantin Arbetsförmedlingen faktablad. Arbetssökande, 2014-02. Lättläst svenska Jobb- och utvecklingsgarantin Du som har varit utan arbete en längre tid och behöver hjälp att komma tillbaka till arbetslivet kan

Läs mer

Språngbräda eller återvändsgränd? Struktur och utveckling av de atypiska anställningsformerna. Johan Kreicbergs September 2011

Språngbräda eller återvändsgränd? Struktur och utveckling av de atypiska anställningsformerna. Johan Kreicbergs September 2011 Språngbräda eller återvändsgränd? Struktur och utveckling av de atypiska anställningsformerna Johan Kreicbergs September 2011 Förord 1 Förord Jobben är ständigt i fokus i den politiska debatten i Sverige.

Läs mer

Riktlinjer för rekrytering

Riktlinjer för rekrytering Riktlinjer för rekrytering Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Riktlinjer Riktlinjer för rekrytering 2015-02-25 Personalutskottet 2018-12-31 Dokumentansvarig Version

Läs mer

Cirkulär Nr 22 December 2012

Cirkulär Nr 22 December 2012 Cirkulär Nr 22 December 2012 Ny bemanningslag (Genomförande av bemanningsdirektivet) Riksdagen har beslutat att Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/104/EG av den 19 november 2008 om arbetstagare

Läs mer

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Rapporten är skriven av Emelie Rydberg, projektledare för De Offentliga Arbetsgivarnas

Läs mer

EPSU:s konferens 2010 om avtalsförhandlingar och social dialog Efter krisen rättvis lön och anställning i offentliga tjänster Information om workshops

EPSU:s konferens 2010 om avtalsförhandlingar och social dialog Efter krisen rättvis lön och anställning i offentliga tjänster Information om workshops Information om workshops Årets konferens består av sex workshops: Låg lön och ingen lön upphäv lönesänkningar och kräv ut obetalda löner i Centraloch Östeuropa Minskade löneskillnader mellan könen var

Läs mer

Intervjuarinstruktion för ad hoc modul 2010 Möjligheten att förena arbete och familjeliv INLEDNING

Intervjuarinstruktion för ad hoc modul 2010 Möjligheten att förena arbete och familjeliv INLEDNING Intervjuarinstruktion för ad hoc modul 2010 Möjligheten att förena arbete och familjeliv INLEDNING I enlighet med EU-kommissionens förordning 577/98 ska medlemsländerna varje år genomföra en tilläggsundersökning

Läs mer

Uppgifter på anordnarnivå inom utbildning och undervisning 2015

Uppgifter på anordnarnivå inom utbildning och undervisning 2015 Anvisningar 1(7) Uppgifter på anordnarnivå inom utbildning och undervisning 2015 Användning av uppgifterna Statistikcentralen sänder uppgifterna på blanketten Uppgifter på anordnarnivå inom utbildning

Läs mer

Den nya arbetslinjen Inhyrning, omställning, rekrytering

Den nya arbetslinjen Inhyrning, omställning, rekrytering Den nya arbetslinjen Inhyrning, omställning, rekrytering Innehåll Den nya arbetslinjen: Bemanningsbranschen skapar jobb 3 Den hjälpande handen har en nyckelroll 3 Bra och fasta jobb där de behövs 4 Bemanningsbranschens

Läs mer

Arbetsmiljöundersökning

Arbetsmiljöundersökning Arbetsmiljöundersökning 1 INNEHÅLL Sammanfattning 3 Uppdraget 4 Bakgrund och syfte 4 Undersöknings omfattning och gomförande 4 Svarsfrekvs och bortfall 4 Resultatet av datainsamling 4 Jämförelser Resultat

Läs mer

Jämställdhets och mångfaldsplan. Kortversion

Jämställdhets och mångfaldsplan. Kortversion Jämställdhets och mångfaldsplan 2011 2013 Kortversion 2(8) Övergripande mål är att alla medarbetare ska ha kunskap om Staffanstorps kommuns arbete med jämställdhet och mångfald samt att detta arbete ska

Läs mer

Yttrande över Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning

Yttrande över Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning 25 januari 2007 a06-2406 YT/gih Näringsdepartementet Jakobsgatan 26 103 33 Stockholm Yttrande över Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning Svenska Kommunalarbetareförbundet har givits möjlighet

Läs mer

Rekryteringsriktlinjer

Rekryteringsriktlinjer Rekryteringsriktlinjer DOKUMENTNAMN Rekryteringsriktlinjer GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2006 DOKUMENTTYP Riktlinjer BESLUTAT/ANTAGET KS 060828 58 DOKUMENTÄGARE Kommunstyrelsen VERSION 3.0 DOKUMENTANSVARIG

Läs mer

En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005

En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005 Bilaga Dnr a06-1969 En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005 Från januari 2004 till oktober 2006 har antalet medlemmar som arbetar som personlig

Läs mer

INLEDANDE BAKGRUNDSFRÅGOR

INLEDANDE BAKGRUNDSFRÅGOR INLEDANDE BAKGRUNDSFRÅGOR 1. Kön? 189 205 Kvinna Man 2. Vilket år är du född? Mellan 1928 och 1984 Medelvärde: 195. Vilket år vann du? 1994 1995 8 199 8 199 11 1998 5 1999 45 2000 41 2001 4 2002 52 200

Läs mer

Checklista. Socialt ansvar för KRAV-certifierade företag

Checklista. Socialt ansvar för KRAV-certifierade företag Checklista Socialt ansvar för KRAV-certifierade företag Den här checklistan hjälper dig som anlitar arbetskraft i din KRAVcertifierade produktion. När du fyllt i listan kan du visa att du uppfyller KRAVs

Läs mer

FORTSATT ÖKAT BEHOV AV LASTBILSFÖRARE OCH UTBILDNINGS- PLATSER

FORTSATT ÖKAT BEHOV AV LASTBILSFÖRARE OCH UTBILDNINGS- PLATSER EN ARBETSKRAFTSBAROMETER FRÅN TYA, TRANSPORTFACKENS YRKES- OCH ARBETSMILJÖNÄMND AUGUSTI 215 FORTSATT ÖKAT BEHOV AV LASTBILSFÖRARE OCH UTBILDNINGS- PLATSER EN ARBETSKRAFTSBAROMETER FRÅN TYA, TRANSPORTFACKENS

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av reglerna för flyttningsbidrag. Dir. 2009:108. Beslut vid regeringssammanträde den 26 november 2009

Kommittédirektiv. Översyn av reglerna för flyttningsbidrag. Dir. 2009:108. Beslut vid regeringssammanträde den 26 november 2009 Kommittédirektiv Översyn av reglerna för flyttningsbidrag Dir. 2009:108 Beslut vid regeringssammanträde den 26 november 2009 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska formulera förslag till

Läs mer

Arbetsförmedlingsstatistikens kvalitetsbeskrivning

Arbetsförmedlingsstatistikens kvalitetsbeskrivning Arbets- och näringsministeriet 24.3.2015 Avdelningen för kunskapshantering Informationshantering Arbetsförmedlingsstatistikens kvalitetsbeskrivning Gjord av: Arbets- och näringsministeriet 1. Statistikernas

Läs mer

Yttrande över motion om avidentifiering av ansökningshandlingar samt motion om motverkan av etnisk diskriminering vid arbetsansökan

Yttrande över motion om avidentifiering av ansökningshandlingar samt motion om motverkan av etnisk diskriminering vid arbetsansökan Kommunstyrelsen 2007-02-12 50 87 Arbets- och personalutskottet 2007-01-29 13 29 Personalkontoret 03.422 008 febkf14 Yttrande över motion om avidentifiering av ansökningshandlingar samt motion om motverkan

Läs mer

PLUGGJOBB Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden

PLUGGJOBB Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden REKRYTERA FRAMTIDA MEDARBETARE REDAN UNDER STUDIETIDEN Studenter behöver relevana extrajobb på schyssta vilkor under studietiden Kommuner och landsting behöver rekrytera en halv miljon medarbetare inom

Läs mer

Praktikanterna Den sjätte sammanställningen av enkäter till praktikanterna

Praktikanterna Den sjätte sammanställningen av enkäter till praktikanterna den 4 maj 0 Praktikanterna Den sjätte sammanställningen av enkäter till praktikanterna Allmänt om enkäten Enkäter skickas till deltagare i FIVE cirka tre veckor efter att de har avslutat sin praktik. Om

Läs mer

Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst

Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst Innehåll När du flyttar till eller från Finland 1 Flytta till Finland

Läs mer