Små avlopp stora utmaningar. Följdfrågor till Åsa?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Små avlopp stora utmaningar. Följdfrågor till Åsa?"

Transkript

1 Små avlopp stora utmaningar Följdfrågor till Åsa?

2 Innan lunch Kortfattat om innehåll och funktioner på avloppsguiden.se Avloppsguidens användarförening På gång Projekten från HaV:s utlysning Uppdateringar och omtag Övrigt på gång Reflektion från besök i Norge Utöver Avloppsguiden inom VA-guiden

3 avloppsguiden.se Samlingsplats för oberoende information om små avlopp Riktar sig till husägare, myndigheter och branschen 221 miljökontor är medlemmar Avloppsguidens användarförening drivs av kommunerna Avloppsguiden fyller 10 år i år!

4 Bakgrund och roll Viktigt med en samlingsplats för Möten, stöd och utbildning Avloppsguiden firar 10 år men är långt ifrån klara: Stort behov av vägledning och samarbete Vänta inte ut den nationella nivån gå samman och driv på

5 Vägledningsbehov Bedömning av retention och lokalisering av avloppsanläggningar (8 p.3). Vilka tekniker som klarar respektive kravnivå (se 7:e stycket s. 34). Smittskydd barriärtänk och log-reduktion (12-16 ) Mer inför prövningen: bl.a. bestämning av högsta gvy, påverkansområde och geohydrologisk undersökning (17-18 ). Eget omhändertagande av avloppsfraktioner (6, 12 ) Krav på små avlopp och kretslopp nybyggnation och etablering av system för omhändertagande ( och s36) Drift- och underhållsinstruktion (5, bilaga 1) (8:e stycket s. 36). Installationsintyg och hantering av det vid tillsyn

6 För husägare Planera ditt avlopp Mini-guider Avloppsteknik Beskrivning av avloppstekniker Avloppsfakta Öppet bibliotek Öppet forum Broschyrer och checklistor Sök företag och produkter

7 För branschaktörer Fler än unika besökare varje månad = Bra annonsplats Entreprenörer och konsulter Tillverkare och återförsäljare Branschnyheter Nyhetsbrev till bransch och myndighet

8 Sök företag och produkt

9 För myndigheter Kunskapsbank med 292 expertsvar, 171 rapporter samt kommundokument och dokumentation Omvärldsbevakning och notiser Diskussionslista via e-post avloppsbloggen Medlemsnytt Användarföreningen driver frågor

10 För myndigheter Kunskapsbank med 292 expertsvar, 171 rapporter samt kommundokument och dokumentation Omvärldsbevakning och notiser Diskussionslista via e-post avloppsbloggen Medlemsnytt Användarföreningen driver frågor

11 Användarföreningen

12 Användarföreningen Ideell förening av de miljökontor som använder avloppsguiden.se Föreningens ändamål Främja erfarenhetsutbyte Underlätta handläggningen Dialog med nationella aktörer fortsatt utveckling av Avloppsguiden Styrelsen, : Bollnäs, Eskilstuna, Kungsbacka, Strömstad, Örebro och Örnsköldsvik.

13 Användarföreningen Medlemsträffar utbildning och utbyte Nästa prel september, Västerås/Örebro Fokus: uppföljning av minireningsverk Dialoger med nationella aktörer Aktionsgruppen Små Avlopp, HaV, SKL Remissvar till miljödepartementet Sökte och fick projektmedel från HaV

14 Nyheter och på gång HaV-projekt HaV:s utlysning av projektmedel 11 av 39 projekt delar på 4,7 miljoner 1. Verktyg som underlättar bedömningar 2. Test och jämförelse av olika reningstekniker

15 Nyheter och på gång HaV-projekt Avloppsguidens Användarförening Metodutveckling för likriktad tillsyn av minireningsverk samband mellan prestanda och egenkontroll Samverkan mellan kommuner delar på tillsyn Fokus på egenkontroll och service Stickprov som referens till servicerapporter Underlag till en handledning om tillsyn av minireningsverk Likriktade krav på egenkontroll och servicerapporter Förbättrad och konkretiserad dialog mellan tillsynsmyndigheter och bransch

16 Nyheter och på gång HaV-projekt Verktyg för bedömning av självrening vid prövning av små avlopp fosforretention och smittskydd Litteraturstudie Förslag till riktlinjer VA-guiden och WRS Uppsala

17 Nyheter och på gång HaV-projekt GIS-baserat stöd för bedömning av skyddsnivåer för miljöskydd, demonstrationsprojekt Testa antagande om fosforretention i GIS-modell JTI Förstudie för utveckling av kartverktyg för likvärdig prövning och effektiv tillsyn av små avlopp Prototyp till GIS-modell, mer än enbart fosfor WSP

18 Nyheter och på gång HaV-projekt VA-rådgivning, stöd för effektiv tillsyn av små avlopp Utveckla erfarenhetsutbytet mellan kommuner som idag driver eller planerar VA-rådgivning Sammanställa och sprida erfarenheter Guidning till de planerar insatser med VA-rådgivning eller kommunikationsprojekt VA-guiden och Ecoloop

19 På gång avloppsguiden.se Uppdatering och omtag av hela webb-portalen 1. Rätta fel och uppdatera i sak 2. Nytt upplägg och nya sidor Avloppsteknik Prisuppgifter Visa flera sorters utbildingar för entreprenörer Berätta gärna för oss vad som är bra eller mindre bra

20 Nyheter och på gång Avloppsguiden Sidor om dricksvatten finns Pågår Uppdatering av marknadsöversikten Sida om BDT-rening och fritidsboende Dialog med ME om utveckling och förbättring av diplomutbildningen Stöd gentemot Länsstyrelser Och så HaV-projekt och inkommande

21 På gång Avloppsguiden Vi söker folk

22 Reflektion efter besök i Norge Avløp Norge branschförening på gång Uppdateringar av VA/Miljö-blad Kvalitetssäkring i flera led Reportage finns på avloppsguiden.se

23 VA-guiden =

24 Vatten Avlopp Kretslopp Den årliga mötesplatsen för alla som arbetar med små avlopp, VA-planering och dagvatten 2015 är vi i Borås, mars Nu även på film! vak2014.se

25 dagvattenguiden.se Samlingsplats för kunskap, information och erfarenhetsutbyte om dagvatten och dagvattenhantering Riktar sig till planerare, inspektörer, konsulter, entreprenörer och tillverkare Består av öppna sidor, branschsidor, och medlemssidor

26 Nyheter och på gång Fler kommuner med specifik dagvattentaxa Taxan används som ett incitament till bättre anläggningar Fler ser möjligheterna med dagvatten och inte bara hindren Flera domar om detaljplaner och dagvattenutsläpp Juridik kurser

27 VA-planeringsguiden.se Nationell kunskapsbank och ett nätverk för kommunal planering av vatten och avlopp Riktar sig till kommunens plan-, VA- eller miljöförvaltning, på kommunförbund eller bolag

28 Medlemmar från hela Sverige

29 Nyheter och på gång Vägledning för kommunal VA-planering - uppdaterad 6 Lagen om allmänna vattentjänster - med och uppdaterar LST tillsynsvägledning VA-rådgivning kurs under våren med nätverkande Vattenförvaltning, vattenplaner och MKN

30

31 Vi bygger nätverk och samlar kunskap Små avlopp Dagvatten VA-planering.

Avloppsguidens användarförening, remissvar HaV:s redovisning om små avlopp, 2014-04-10

Avloppsguidens användarförening, remissvar HaV:s redovisning om små avlopp, 2014-04-10 Avloppsguidens användarförening svar på remiss angående Havs- och vattenmyndighetens redovisning av regeringsuppdrag om enskilda avlopp styrmedel för att nå en hållbar åtgärdstakt Avloppsguidens användarförening

Läs mer

Vatten Avlopp Kretslopp. Borås 19-21 mars 2015. Nationell konferens och mötesplats

Vatten Avlopp Kretslopp. Borås 19-21 mars 2015. Nationell konferens och mötesplats Vatten Avlopp Kretslopp Borås 19-21 mars 2015 Nationell konferens och mötesplats Välkommen till Vatten Avlopp Kretslopp 2015 Nationell konferens och mötesplats för alla som arbetar med små avlopp, VA-planering

Läs mer

Workshop kring VA-planering och VA-planeringsguiden

Workshop kring VA-planering och VA-planeringsguiden Workshop kring VA-planering och VA-planeringsguiden Tid och plats: Hälsans hus, Stockholm den 14 februari 2012 Medverkande: 16 tjänstemän från 5 olika Bollplankskommuner samt 6 arrangörer Åsa Erlandsson

Läs mer

Klimatmöte länsstyrelser och myndigheter i Umeå 2012

Klimatmöte länsstyrelser och myndigheter i Umeå 2012 Klimatmöte länsstyrelser och myndigheter i Umeå 2012 Sammanställning av arbetet med dialogduk under programpunkten Dialog mellan länsstyrelsernas klimatanpassningssamordnare och Nationella plattformen

Läs mer

Sammanställning av förslag i Miljösamverkan Sveriges rapport Regional tillsynsvägledning Planering och utveckling

Sammanställning av förslag i Miljösamverkan Sveriges rapport Regional tillsynsvägledning Planering och utveckling Sammanställning av förslag i Miljösamverkan Sveriges rapport Regional tillsynsvägledning Planering och utveckling Problembeskrivning Åtgärdsförslag Vem och hur 1. Begreppet tillsynsvägledning är indelat

Läs mer

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp Lagar och regler för dig med enskilt avlopp 1 Innehåll Sid Går du i avloppstankar?... 3 Om enskilt avlopp... 3 Ansvar och roller... 4 Tillstånd och anmälan... 5 Vad ska ingå i en tillståndsansökan?...

Läs mer

Dokumentation av Dialogmöte: små avlopp mäklare och konsument

Dokumentation av Dialogmöte: små avlopp mäklare och konsument Dokumentation 2011-01-21 201 Dokumentation av Dialogmöte: små avlopp mäklare och konsument Nedtecknat och författat av Björn Eriksson, Avloppsguiden. Avsikten med dokumentationen är att översiktligt återge

Läs mer

Nationell konferens. Vatten Avlopp Kretslopp Uppsala 22 23 mars 2012. Arrangörer:

Nationell konferens. Vatten Avlopp Kretslopp Uppsala 22 23 mars 2012. Arrangörer: Nationell konferens Vatten Avlopp Kretslopp Uppsala 22 23 mars 2012 Arrangörer: Vi hälsar välkommen till Vatten Avlopp Kretslopp 2012! Den årliga mötesplatsen för alla som arbetar med små avlopp, VA-planering

Läs mer

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Infonr 090-2007 Nutek och Verva Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Avrapportering samt studie av företags användning och behov av offentliga e-tjänster Nutek och Verva Offentliga e-tjänster

Läs mer

Använd hela verktygslådan! Arbeta proaktivt! Förankring! Manual för kommunala VA-planer - exempel på arbetssätt och planeringsverktyg.

Använd hela verktygslådan! Arbeta proaktivt! Förankring! Manual för kommunala VA-planer - exempel på arbetssätt och planeringsverktyg. Manual för kommunala VA-planer - exempel på arbetssätt och planeringsverktyg Mats Johansson Ecoloop / VERNA Ekologi AB Ny mailadress! mats.johansson@ecoloop.se Uppsala 29 september 2009 Använd hela verktygslådan!

Läs mer

Remiss - Havs- och vattenmyndighetens redovisning av regeringsuppdrag om enskilda avlopp - styrmedel för att nå en hållbar åtgärdstakt

Remiss - Havs- och vattenmyndighetens redovisning av regeringsuppdrag om enskilda avlopp - styrmedel för att nå en hållbar åtgärdstakt Dnr KS-2014-57 Dpl 25 sid 1 (5) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Verksamhetsstyrning Tjänsteyttrande 2014-03-26 Elin Mlakar, 054-540 10 35 elin.mlakar@karlstad.se Remiss - Havs- och vattenmyndighetens redovisning

Läs mer

Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge Nätverk Enskilda avlopp, Ronneby 2015-02-25, minnesanteckningar

Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge Nätverk Enskilda avlopp, Ronneby 2015-02-25, minnesanteckningar Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge Nätverk Enskilda avlopp, Ronneby 2015-02-25, minnesanteckningar Deltagare: Alvesta kommun: Andreas Andersson, Sofia Gustavsson, Kent Nicklason Karlskrona kommun: Eric

Läs mer

Små avloppsanläggningar

Små avloppsanläggningar Efter den 1 juli 2011 ansvarar Havs- och vattenmyndigheten för denna publikation. Telefon 010-698 60 00 publikationer@havochvatten.se www.havochvatten.se/publikationer Små avloppsanläggningar Handbok till

Läs mer

Metodutveckling av åtgärder mot övergödning för att uppnå god ekologisk status

Metodutveckling av åtgärder mot övergödning för att uppnå god ekologisk status Metodutveckling av åtgärder mot övergödning för att uppnå god ekologisk status Metoder för tillsyn av enskilda avlopp och lantbruk April 2014, prel. version 1 Metodutveckling av åtgärder mot övergödning

Läs mer

Tillsyn enligt miljöbalken möjligheter till utveckling och förbättring

Tillsyn enligt miljöbalken möjligheter till utveckling och förbättring Tillsyn enligt miljöbalken möjligheter till utveckling och förbättring En redovisning till regeringen enligt 1 kap. 28 miljötillsynsförordningen den 15 april 2014 B E SÖ K: ST O C K H O LM - V ALH AL L

Läs mer

Information Vägledning Utbildning. Om att införa tillgänglighet i projekt inom Europeiska socialfonden

Information Vägledning Utbildning. Om att införa tillgänglighet i projekt inom Europeiska socialfonden Information Vägledning Utbildning Om att införa tillgänglighet i projekt inom Europeiska socialfonden Innehåll Inledning...3 Arbetssätt och krav på kunskaper hos projektstödjare...3 Information...4 Vägledning...4

Läs mer

Minireningsverk i enskilda avlopp ISSN 1103-4092

Minireningsverk i enskilda avlopp ISSN 1103-4092 Minireningsverk i enskilda avlopp RAPPORT U2013:14 ISSN 1103-4092 förord Det saknas kunskap inom kommunernas tillsyns- och avfallsorganisationer om hur drift, underhåll och tömning av minireningsverk

Läs mer

#309. Efterlängtad utbildning i RSK-databasen. Ansvariga hos varje leverantör ske ge bättre ordning Avloppskampanj ska spara miljön

#309. Efterlängtad utbildning i RSK-databasen. Ansvariga hos varje leverantör ske ge bättre ordning Avloppskampanj ska spara miljön #309 Ansvariga hos varje leverantör ske ge bättre ordning Avloppskampanj ska spara miljön Efterlängtad utbildning i RSK-databasen Aktuellt för fabrikanter, grossister och installatörer i VVS-branschen

Läs mer

Bilaga 1 Version 2012-02-09. Bilaga 1 Arbetsplan för samverkan inom Västerhavets vattendistrikt

Bilaga 1 Version 2012-02-09. Bilaga 1 Arbetsplan för samverkan inom Västerhavets vattendistrikt Bilaga 1 Arbetsplan för samverkan inom Västerhavets vattendistrikt 1 Arbetsplan för samverkan inom Västerhavets vattendistrikt 1 Syfte Syftet med arbetsplanen är att gynna samverkan kring vattenförvaltningsarbetet

Läs mer

God beslutstakt, men låg anslutning till vissa landsbygdsåtgärder - riktade insatser behövs

God beslutstakt, men låg anslutning till vissa landsbygdsåtgärder - riktade insatser behövs Bilaga 8.a.ii 1(9) Landsbygdsavdelningen 2008-09-15 God beslutstakt, men låg anslutning till vissa landsbygdsåtgärder - riktade insatser behövs Sammanfattning Beslutstakten är överlag god och beviljade

Läs mer

Utvärdering av Socialstyrelsens tillsynsvägledning inom hälsoskyddsområdet

Utvärdering av Socialstyrelsens tillsynsvägledning inom hälsoskyddsområdet Utvärdering av Socialstyrelsens tillsynsvägledning inom hälsoskyddsområdet Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Lägesbeskrivning. Det innebär att den innehåller

Läs mer

Boverket jobbar för dig. Nu visar vi vad vi gör!

Boverket jobbar för dig. Nu visar vi vad vi gör! Boverket jobbar för dig Nu visar vi vad vi gör! I den här broschyren berättar några av oss som jobbar på Boverket om myndighetens arbete. Vi vill göra vårt uppdrag och nyttan av vårt arbete tydligt och

Läs mer

Bra att veta om enskilt avlopp

Bra att veta om enskilt avlopp Bra att veta om enskilt avlopp Kurödsvägen 9 451 55 Uddevalla Telefon: 0522-13 000 E-post: info@bramiljo.se www.bramiljo.se www.biovac.se Vår syn på hållbart avlopp De enskilda avloppen står för 14 % av

Läs mer

Enskilt avlopp. Vilken teknik passar dina förutsättningar? 1

Enskilt avlopp. Vilken teknik passar dina förutsättningar? 1 Enskilt avlopp Vilken teknik passar dina förutsättningar? 1 Utgivare/copyright: Kunskapscentrum Små Avlopp Illustratör: Bo Rosander Grafisk formgivning: Bild & Kultur AB Uppsala 2011 Denna broschyr är

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Kommunala VA-planer en kunskapsöversikt

Kommunala VA-planer en kunskapsöversikt Rapport Nr 2012 03 Kommunala VA-planer en kunskapsöversikt Mats Johansson Svenskt Vatten Utveckling Svenskt Vatten Utveckling Svenskt Vatten Utveckling (SVU) är kommunernas eget FoU-program om kommunal

Läs mer

Även följande miljömål kan kopplas till enskilda avlopp; Levande sjöar och vattendrag, Giftfri miljö och Hav i balans samt levande kust och skärgård.

Även följande miljömål kan kopplas till enskilda avlopp; Levande sjöar och vattendrag, Giftfri miljö och Hav i balans samt levande kust och skärgård. Dnr. 2008/mn 0374 Datum 08-12-02 1(10) Policy för enskilda avlopp i Syftet med denna policy är dels att säkerhetsställa en enhetlig bedömning och handläggning på förvaltningen. Samtidigt som det tydliggör

Läs mer

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11)

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Den här blanketten använder du för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av åtgärder du fått stöd för. Blanketten finns att ladda ner

Läs mer

Boverket. Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen

Boverket. Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen Boverket Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen Boverket juni 2008 Titel: Bättre förutsättningar

Läs mer

AFFÄRSSYSTEM MED ÖPPEN KÄLLKOD

AFFÄRSSYSTEM MED ÖPPEN KÄLLKOD 2015-02-02 Redovisning av stöd till Stockholms stad 1 (6) AFFÄRSSYSTEM MED ÖPPEN KÄLLKOD - en förstudie utförd av Interim kultur id. för. INLEDNING Under 2013 beviljades föreningen Interim kultur 70 000

Läs mer