Vatten Avlopp Kretslopp. Borås mars Nationell konferens och mötesplats

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vatten Avlopp Kretslopp. Borås 19-21 mars 2015. Nationell konferens och mötesplats"

Transkript

1 Vatten Avlopp Kretslopp Borås mars 2015 Nationell konferens och mötesplats

2 Välkommen till Vatten Avlopp Kretslopp 2015 Nationell konferens och mötesplats för alla som arbetar med små avlopp, VA-planering och dagvatten Vi är glada att få presentera programmet för 2015 års konferens. På VAK tar vi ett samlat grepp på frågor kring vatten, avlopp och kretslopp genom årets tema, Lokala eller Centrala lösningar. Vi vill ge dig kraft och inspiration att hitta lösningar på utmaningarna i ditt arbete och vi hoppas att årets program kan bidra till utveckling och inspirera till nya tankesätt och arbetsmetoder. I plenum lyssnar vi tillsammans till föreläsare, debatter och deltar i konferensens röst. Konferensen går sen in i tre parallella spår med fördjupningar inom små avlopp, dagvatten och VA-planering. Som deltagare väljer du vilka seminarier du vill delta i. I samband med lunch och fika finns gott om tid att besöka branschutställningen med intressanta produkter, företag och tjänster. Utställningen håller till mitt i konferensanläggningen Åhaga och är bemannad alla dagar. I utställningen pågår även en interaktiv övning för deltagare, projektbord och utställare att engagera sig kring. Hjärtligt välkomna till Borås! Konferensen arrangeras av: VA-guiden AB är bolaget som driver: Avloppsguiden agvattenguiden VA-planeringsguiden och den nationella mötesplatsen Vatten Avlopp Kretslopp i samarbete med:

3 PROGRAMÖVERSIKT 2015 AG 1 TORSAG 19 MARS KONFERENS Buss: City Åhaga Plenum. Invigning av VAK, presentation av utställningen. Tema: Lokala eller Centrala lösningar. Föredrag av nationella myndigheter, kommunexempel m.m. iskussion. 3 PARALLELLA SEMINARIER agvatten VA-planering Små avlopp Buss: Åhaga City Buss: City Åhaga Konferensmiddag på Åhaga. Buss: Åhaga City AG 2 FREAG 20 MARS KONFERENS Buss: City Åhaga Plenum. Föreläsning, Konferensens röst och Avlopp & Kretsloppspriset PARALLELLA SEMINARIER agvatten VA-planering Små avlopp Buss: Åhaga City Utställningen är öppen till kl BORÅS AG 3 LÖRAG 21 MARS AVLOPPSLÖRAG AVLOPPSLÖRAG ME BORÅS STA OCH BORÅS ENERGI OCH MILJÖ Avloppsrådgivning till fastighetsägare i Sjuhäradsområdet. Information, föredrag, aktiviteter och utställning. FRISTÅENE KOSTNASFRITT ARRANGEMANG STUENT-TORSAG Föredrag i plenum och guidad promenad i utställningen. ärefter möjlighet att delta i parallella seminarier. Konferensbussarnas tider och hållplatser läggs ut på vattenavloppkretslopp.se inför konferensen. FRISTÅENE ARRANGEMANG ENTREPRENÖRS-FREAG Föredrag och guidade promenader i utställningen. Utställningen pågår alla tre dagarna AVLOPPSLÖRAG Hur står det till med ditt enskilda avlopp? När man äger sitt eget hus och dessutom ansvarar för sitt eget dricksvatten och avlopp så kan det vara svårt att hänga med på alla lagar och regler som man berörs av. Frågorna kan vara många, vet du vilka krav som ställs på ditt avlopp, vad finns det för lösningar och vem ska man prata med? Avloppslördagen är mötesplatsen för dig som funderar över ditt avlopp. u har möjlighet att ställa frågor direkt till miljöinspektörer, träffa tillverkare och återförsäljare och få konsumentvägledning. agen kommer att innehålla intressanta föreläsningar, stor utställning av avloppsprodukter och familjeaktiviteter. När: 21 mars, kl Var: Åhaga, Borås Pris: Entrén bjuder vi på! Avloppslördagen arrangeras av Borås Stad och Borås Energi och Miljö i samarbete med VA-guiden. För mer information vänligen besök: eller kontakta Sophia Jonsson,

4 Konferensprogram torsdag 19 mars GEMENSAM FÖRMIAG/PLENUM: Registrering, KAFFE serveras i utställningen Välkommen till Borås! Kommunalråd Borås Stad VA-frågorna och vattenförvaltningen Björn Risinger, generaldirektör HaV Energi- och miljöcentrum miljardsatsning på central avloppsrening och kraftvärme Anders Fransson och Martin ahl, Borås Energi och Miljö Central avloppsrening är det långsiktigt hållbart? avid Gustavsson, VA SY Är LO alltid bäst? Gilbert Svensson, Urban Water Tid i utställningen KAFFE serveras Central eller lokal dricksvattenförsörjning? Susanna Hogdin, HaV Lokalt eller centralt, vad är bäst? Erik Winnfors leder diskussion med föreläsare och inbjudna gäster LUNCH SMÅ AVLOPP PARALLELLT SEMINARIUM Temapromenad i utställningen Introduktion: Vad har hänt sen sist? Information om avloppsguiden Maria Breineder, VA-guiden Information från Havs- och Vattenmyndigheten Åsa Gunnarsson, HaV Kvalitetssäkring i tillsynen metod och exempel Birger Bergeå, Borås Stad Tid i utställningen UPONOR-KAFFE serveras Bergkross i stället för naturgrus i markbäddar förslag till riktlinjer* Elin Elmefors, JTI Verktyg för mikrobiella risker avlopp och dricksvattenbrunnar* Andreas Lindhe, Chalmers Avrundning av dagen * Föredragning av utvecklingsprojekt för små avlopp finansierat av HaV 2014 AGVATTEN PARALLELLT SEMINARIUM Introduktion: Vad har hänt sen sist? Information om dagvattenguiden Stina Adielsson, VA-guiden Planering av dagvatten i Borås en viktig del av samhällsplaneringen Kristina Axelsson och Joakim Ekberg, Borås Energi och Miljö Ny kunskap om miljögifter i Stockholms ytvatten och kopplingen till dagvatten Maria Pettersson, Stockholms Stad Hur hantera diken i samband med detaljplanering? Praktik och juridik kring vattenverksamhet kring diken inom och utanför dikningsföretag. Carl-Johan Rangsjö, Mark Vatten C-J Rangsjö Tid i utställningen UPONOR-KAFFE serveras Nytt om dagvatten och planering Nya råd och senaste rättspraxis Jonas Christensen, Ekolagen AB iskussion om planering för dagvatten lokalt och centralt VA-PLANERING PARALLELLT SEMINARIUM Introduktion: Vad har hänt sen sist? Information om VA-planeringsguiden Mats Johansson, VA-guiden VA-rådgivning redovisning av nätverksprojekt och erfarenheter från Örebro och Knivsta* Mats Johansson, VA-guiden och Stefan Sjögren, Örebro kommun Temapromenad i utställningen Tid i utställningen UPONOR-KAFFE serveras Allmän hantering av VA-försörjning var föreligger behovet? Joakim Ekberg, Borås Energi och Miljö Så påverkar förslaget på åtgärdsprogram kommunernas planering Vattenmyndigheten Västerhavet

5 Konferensprogram fredag 20 mars GEMENSAM FÖRMIAG/PLENUM: Registrering för nya deltagare och KAFFE i utställningen Välkomna till dag två Leif Schöndell, Borås Stad Avlopp i kretslopp LRF erbjuder en helhetslösning Så arbetar LRF med kretsloppsfrågan Sunita Hallgren, LRF Riksförbund Projekt hållbart kretslopp små avlopp* Lisa Ehde, LRF Mälardalen Avlopp & Kretsloppspriset Förra årets pristagare, Mälardalens avlopp i kretslopp Utdelning av årets Avlopp & Kretsloppspris Konferensens röst Publiken tar ställning i aktuella frågor Mälardalens avlopp i kretslopp, förra årets vinnare av Avlopp & Kretsloppspriset SMÅ AVLOPP PARALLELLT SEMINARIUM Garanterar serviceprotokoll, egenkontroll och CE-märkning funktionen hos minireningsverk? Resultat från projekt i 15 kommuner* Avloppsguidens användarförening Tid i utställningen FANN-KAFFE serveras Ny testmetod för reningskapacitet i förtillverkade BT-anläggningar* Ida Sylwan, JTI Handläggarens verktyg för bedömning av markens självrening - fosfor och smitta* Astrid Grinell, VA-guiden Kartering av miljöskyddsnivåer ta hjälp av GIS* avid Eveborn, JTI Vakuumtoaletter: Installation i befintliga hus metoder och kostnader* Marika Palmér Rivera, Knivsta kommun Så upplevs toaletterna av användarna* Anna Bergsten, Östhammars kommun, Mats Holstein, Kungsbacka kommun LUNCH Små avlopp Vad ska vi göra i väntan på ny förordning och styrmedel Representanter från Miljödepartementet, HaV, Avloppsguidens användarförening och branschen. Moderator: Astrid Grinell, VA-guiden KAFFE och eftersnack i utställningen AGVATTEN PARALLELLT SEMINARIUM Temapromenad i utställningen Tid i utställningen FANN-KAFFE serveras Hur bra är LO-teknikerna? Erfarenheter från arbetet med Stockholms dagvattenvägledning Jonas Andersson, WRS LUNCH Införande av dagvattentaxa erfarenheter från Växjö Rolf Bengtsson och Christian Samuelsson, Växjö kommun Reningseffekter hos brunnsfilter resultat från undersökning i Nacka Agata Banach, Sweco Environment Myllrande mångfald riktlinjer för anläggning och skötsel av dagvattendammar i Varberg och Falkenberg Peter Nolbrant, Bioivers Naturvårdskonsult KAFFE och eftersnack i utställningen VA-PLANERING PARALLELLT SEMINARIUM Erfarenheter av VA-utbyggnad på Alnön och i Sörfjärden Cecilia Östlund, MittSverige Vatten och Erik Norin, Sweco Tid i utställningen FANN-KAFFE serveras Kartverktyg för prövning och tillsyn av små avlopp* Jane Hjelmqvist, WSP LUNCH Strategi för VA på landsbygden inom NSVA Johan Sendelius, NSVA Gemensamhetsanläggningar för VA så funkar det Ingrid Öhlund, Lantmäteriet Tillsyn enligt lagen om allmänna vattentjänster Miljösamverkan Sveriges handläggarstöd Henrik Wapen, Länsstyrelsen i Värmland och Maria Hübinette, Kungälvs kommun områden vad gäller egentligen? iskussion med Länsstyrelse, kommuner och inbjudna experter KAFFE och eftersnack i utställningen * Föredragning av utvecklingsprojekt för små avlopp finansierat av HaV 2014

6 INFO & ANMÄLAN Anmäl dig på vår hemsida PLATS: Åhaga, Lillåvägen 4, , Borås. Borås Convention Bureau sponsrar Vatten Avlopp Kretslopp med biogasbussar mellan city och Åhaga. essa är kostnadsfria för konferensens deltagare och utställare att använda. Information om hållplatser och tider kommer att dyka upp på vattenavloppkretslopp.se inför konferensen. VÄLKOMMEN TILL BORÅS Staden mitt i natursköna Västra Götaland. Med sina invånare är Borås Sveriges 13:e kommun storleksmässigt. Borås har under de sista åren blivit känt för sin satsning på konst i det offentliga rummet främst genom evenemang som Borås Internationella Skulpturbiennal och No Limit Street Art. I och med byggandet av Textile Fashion Center, stadens textila kluster, har Borås också förvaltat sitt textila arv och befäst sin ställning som Sveriges textilhuvudstad. Besök oss gärna på Borås Turistbyrå Sven Eriksonsplatsen 3, tel: , Produktion: Bild & Kultur AB KONFERENSELTAGARE Gå in på vattenavloppkretslopp.se och klicka dig fram till konferensens anmälningsformulär. Lägre pris vid anmälan senast 11 februari Priset för hela konferensen är 6980 kr inklusive fika, lunch och middag på torsdagskvällen den 19 mars. Medlemmar i avloppsguiden, dagvattenguiden och VA-planeringsguiden har 10 % rabatt, och betalar endast 6200 kr. Priset för enbart en dag (19 eller 20 mars) är 4800 kr. Medlemspriset för en dag är endast 4300 kr. I priset ingår lunch, fika men ej middag. (Torsdagens konferensmiddag är tillval i bokningsformuläret.) Vi har studentpriser mot uppvisat studieintyg. Läs mer på vattenavloppkretslopp.se. Student-torsdag är ett mindre program som vi erbjuder helt utan kostnad. Ordinarie pris från 12 februari Vid anmälan från och med 12 februari är priset för konferensen 8050 kr, och för en av dagarna 5460 kr, medlemmar har 10 % rabatt. Sista anmälningsdag är tisdag 3 mars. Middag På kvällen den 19 mars kl arrangeras middag på Åhaga. et serveras en tvårätters konferensmiddag med musik. Logi u som behöver övernatta bokar själv ditt boende. et finns ett antal hotellrum till rabatterande konferenspriser på fyra olika hotell i Borås. Se alla uppgifter om hotell, priser etc. på under flikarna deltagare respektive utställare. UTSTÄLLARE Företag, kommuner, organisationer och föreningar är välkomna att ställa ut såväl projekt som produkter, teknik och tjänster. För information om utställningen och bokning av monterplats kontakta Maria Gunnarsson: eller maila AVLOPPSENTREPRENÖRER Välkommen att delta i Entreprenörsfredag på Åhaga den 20 mars. Matnyttiga föredrag, guidad tur i utställningen, lunch och fika. Pris: 400 kr/person + moms. Separat program läggs ut på vattenavloppkretslopp.se. Frågor och anmälningar: Ebba af Petersens: , eltagare i entreprenörsfredagen är välkomna att boka ett utställningsbord på Avloppslördag den 21 mars. Pris: 1500 kr + moms. Fika och lunchmacka för två personer ingår. MER INFORMATION På vattenavloppkretslopp.se samlar vi all information. Har du frågor kring programmet, kontakta Astrid Grinell: , Övriga frågor kontakta Emmelie Lignell: , Välkommen till Vatten Avlopp Kretslopp 2015 Nationell konferens och mötesplats för alla som arbetar med små avlopp, VA-planering och dagvatten vattenavloppkretslopp.se