Foto: Eleanor Farmer. Oxfam Sveriges effektrapportering. Namn: Oxfam Sverige Organisationsnummer: Juridisk form: Stiftelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Foto: Eleanor Farmer. Oxfam Sveriges effektrapportering. Namn: Oxfam Sverige Organisationsnummer: 802477-9269 Juridisk form: Stiftelse"

Transkript

1 Foto: Eleanor Farmer Oxfam Sveriges effektrapportering Namn: Oxfam Sverige Organisationsnummer: Juridisk form: Stiftelse

2 Foto: Simon Rawles Innehållsförteckning Oxfams Mål och syfte 3 Oxfams Strategier 4 Oxfams Kapacitet och kunskap 5 Hur oxfam mäter resultat 8 Oxfams resultat

3 3 OXfams mål och syfte Ingen människa råder över var i världen hon föds. Oavsett bakgrund måste varje människa få sina rättigheter tillgodosedda. Inom Oxfam är mänskliga rättigheter inte bara ett abstrakt koncept, utan en uppsättning faktiska förutsättningar som vi respekterar och värderar. Genom att få sina mänskliga rättigheter tillgodosedda kan fler människor ta sig ur fattigdom, bli självförsörjande och forma sina egna liv. Oxfam är en global hjälporganisation som arbetar med människor mot fattigdom och orättvisor. Vår vision är en värld utan fattigdom, där alla människor kan äta sig mätta och har makt att påverka sin egen livssituation. För att nå dit arbetar vi på flera nivåer - genom livräddande katastrofinsatser, långsiktiga utvecklingsprojekt och aktivt påverkansarbete. Vi arbetar alltid tillsammans med lokala partnerorganisationer, och sida vid sida med människor, för att förändra de förhållanden som orsakar fattigdom. Oxfam arbetar för en värld utan hunger och fattigdom, där människor behandlas med respekt, får sina grundläggande rättigheter tillgodosedda och har möjlighet att påverka de beslut som inverkar på deras liv. Allt arbete utgår från fem grundläggande rättighetsmål: 1. Rätten till grundläggande samhällsservice 2. Rätten till en hållbar försörjning 3. Rätten till liv och säkerhet 4. Rätten till en identitet 5. Rätten att bli hörd Vi beskriver ofta oss själva som en möjlighetsorganisation eftersom vi vet att förändring är möjligt. Tillsammans med lokala partnerorganisationer ger vi människor kunskap och verktyg för att lyfta sig själva ur fattigdom. Vi påverkar regeringar och företag att ta sitt ansvar för människor och klimat, vi räddar liv och hjälper till vid katastrofer och vi ger en röst åt de som aldrig hörs. Att bekämpa fattigdomen i världen är en stor och svår uppgift. Därför arbetar vi både akut, förebyggande och långsiktigt, på gräsrots- och beslutsfattarnivå, för att göra skillnad där det behövs.

4 4 Med över 70 års erfarenhet av fattigdomsbekämpning vet vi att vårt arbete gör skillnad. Vi är noga med att följa upp våra projekt och arbetar ständigt för att bli ännu bättre. Genom forskning och innovation hittar vi nya lösningar på konkreta problem och vi utgår alltid från människors faktiska behov. Oxfam Sverige Oxfam grundades i Oxford, Storbritannien Idag är vi en internationell konfederation med huvudkontor i 20 länder. Oxfam Sverige startades i november 2013 och är därmed en del av den globala Oxfam-rörelsen. På kansliet i Stockholm arbetar ett litet team på fyra personer med insamling och kommunikation. Oxfam Sverige har som mål att samla in pengar till verksamheten i världen och informera allmänheten om Oxfams frågor. Genom etableringen i Sverige gör vi det också möjligt för fler människor att engagera sig i kampen mot hunger och fattigdom. Oxfam Sverige har konsoliderad ekonomi med Oxfam Novib i Holland. För varje insamlad hundralapp går 90 kronor direkt till programverksamheten och resterande 10 kronor till insamling och administration. Oxfam Sverige har ett 90-konto vilket betyder att vi är anslutna till, och kontrolleras av, Svensk Insamlingskontroll. Ett 90-konto är en kvalitetsstämpel som garanterar att insamlingen sköts på ett etiskt sätt och att pengarna används ändamålsenligt. Vi är också medlemmar i FRII - frivilligorganisationernas insamlingsråd. OXfams Strategier Vi vet att människor själva kan förändra sina liv. Vår uppgift är därför att förse dem med den kunskap och de verktyg som krävs för att det ska bli möjligt. Inom Oxfam finns en stark tro på människors egen kraft och varje dag påminns vi om att förändring är möjligt. Därför arbetar vi alltid tillsammans med människor och lokala partnerorganisationer på gräsrotsnivå mot tydligt uppsatta mål. Arbetet utvärderas löpande för att säkerställa att vi når avsedda resultat. En viktig del i Oxfams arbete består i att beskriva verkligheten för människor som lever i fattigdom. Vi är också noga med att utvärdera hur projekten gör skillnad för just dem. Vår personal har utvecklat praktiska metoder för att samla in och analysera information och resultat ute i fält, vilket ger oss värdefull kunskap

5 5 om hur arbetet fungerar utifrån olika aspekter som exempelvis jämställdhet och hållbarhet. Kunskapen tar vi sedan vidare till andra länder och projekt, vilket hjälper oss att bli ännu bättre. Vårt arbete för att bekämpa fattigdomen i världen baseras på en djupgående förståelse för dess grundläggande orsaker. Genom att kombinera akuta katastrofinsatser, långsiktiga utvecklingsprojekt och innovativa påverkanskampanjer erbjuder vi ett brett och inkluderande arbetssätt för att förändra de förhållanden som orsakar fattigdom. Oxfams kapacitet och kunskap Oxfam är en internationell konfederation av 20 medlemmar som arbetar tillsammans i över 90 länder. Sedan starten 1942 har organisationen vuxit och utvecklats år för år. Med över 70 års erfarenhet av humanitärt utvecklingsarbete ryms idag mycket värdefull kunskap, och praktisk erfarenhet, inom organisationen. I kombination med ny forskning och ett innovativt tankesätt ger det oss en stabil grund, och goda förutsättningar för att hantera de utmaningar som arbetet innebär. Genom att samarbeta med lokala partnerorganisationer kan vi bygga upp kunskap och erfarenhet på gräsrotsnivå, med stark lokal och kontextuell förankring. Det lokala samarbetet inkluderar även lokala producenter, kooperativ, företag och individer. Vi arbetar också med lokala myndigheter och institutioner som ofta stöttar projekten ekonomiskt. Oxfam har ett stort nätverk av företag som stöttar oss ekonomiskt och med kunskap och engagemang. Vi har även ett antal kända ambassadörer som med jämna mellanrum hjälper oss att uppmärksamma viktiga frågor. Därutöver har vi ett brett internationellt nätverk av miljontals supportrar som bidrar till verksamheten genom aktivt stöd och regelbundna gåvor, vilka har avgörande betydelse för verksamheten i världen. Anställda inom Oxfam har gedigen kunskap om programutveckling, humanitärt arbete, politisk påverkan, kommunikation, insamling, marknadsföring, ekonomi, forskning och utveckling av policys och metodiker. Utöver våra anställda har

6 6 vi också tusentals volontärer som bidrar till verksamheten genom värdefulla insatser. Med all kunskap och erfarenhet, och det fantastiska stödet från våra supportrar och samarbetspartners, är vi väl rustade för att hjälpa människor som lever i fattigdom. Allt arbete utgår från följande fokusområden: När människor får sina mänskliga rättigheter tillgodosedda förbättras deras förutsättningar att ta sig ur fattigdom. Detta, högst fundamentala, krav utgör grunden för allt vårt arbete. Tillsammans med lokala partners, myndigheter och de samhällen vi verkar i hjälper vi människor att får sina rättigheter tillgodosedda och utkräva ansvar från berörda parter. Majoriteten av alla människor som lever i fattigdom är kvinnor. Kvinnor har ofta sämre förutsättningar för att själva förändra sina liv. Det finns många orsaker till att det är svårare för kvinnor att ta sig ur fattigdom våld i hemmet, diskriminering och avsaknad av utbildning är bara några exempel. Därför hjälper vi kvinnor och flickor att få sina röster hörda. Vårt fokus på jämställdhet genomsyrar hela organisationen och allt vi gör. När en katastrof inträffar är vi snabbt på plats för att hjälpa till. Våra katastrofteam räddar liv och hjälper människor att återuppbygga sina liv. I fält är vi världsledande vad gäller vatten och sanitet och kända för vår goda förmåga att tillhandahålla mat, skydd och tak över huvudet. Vi arbetar också förebyggande genom att hjälpa utsatta samhällen att bygga upp en större motståndskraft mot kommande kriser. Naturresurser är avgörande för välstånd men ofta ojämlikt fördelade mellan människor. Att fattiga människor ofta har begränsad tillgång till viktiga resurser hindrar dem att ta sig ur fattigdom. Detta problem förvärras ytterligare av klimatförändringarnas effekter, därför påverkar vi myndigheter, institutioner och företag att ta ansvar för människor och klimat. Omkring en miljard människor går till sängs hungriga varje kväll. Problemet är egentligen inte att det inte finns tillräckligt med mat, utan att jordens resurser är ojämnt fördelade. Genom vår internationella kampanj GROW arbetar vi för att säkra den globala livsmedelsförsörjningen så att fler människor kan äta sig mätta. Tillgången till grundläggande samhällstjänster är avgörande för människors välbefinnande och utvecklingspotential. Därför arbetar vi för att fler människor ska få tillgång till nödvändig sjukvård, utbildning och annan grundläggande samhällsservice.

7 Neem Mibimba, 28 år, är ordförande för Women s Forum en lokal förening som hjälper kvinnor att utkräva sina rättigheter. Foto: Eleanor Farmer

8 8 Hur Oxfam mäter resultat Oxfams arbete utgår från en strategisk plan som sträcker sig mellan 2013 och Utgångspunkten är att stärka människor mot fattigdom The Power of People against Poverty. Strategiarbetet baseras på övertygelsen att människor själva kan förändra sina liv och ta sig ur fattigdom. Vi tror också att det är fullt möjligt att utrota världens hunger och fattigdom fram till år 2030, under förutsättning att vi agerar därefter. Oxfam arbetar på flera nivåer för att förändra de förutsättningar som orsakar fattigdom. Vårt arbete genomsyras av tre förändringsprinciper: självbestämmande, ansvarsskyldighet och jämställdhet. Vi tror också på människors förmåga att organisera sig och ta tillvara den kraft som uppstår när flera röster går samman. Inom Oxfam använder vi oss av World Citizen Panel för att undersöka hur vårt arbete gör skillnad. World Citizen Panel är ett digitalt verktyg som mäter resultat direkt hos mottagarna. För att vara öppna och transparenta gentemot våra bidragsgivare arbetar vi även med Open Data, vilket innebär att nyckeltal och viktiga dokument görs tillgängliga digitalt, i enlighet med den så kallade IATI standarden. Vi använder oss också av Atlas, ett digitalt verktyg som ger våra intressenter direkt tillgång till relevant information om enskilda projekt i världen. Oxfam arbetar alltid utifrån tydligt uppsatta och mätbara mål. Utöver den finansiella uppföljningen utvärderas samtliga projekt utifrån en rad parametrar. Vid uppstarten av ett projekt formuleras ett antal del- och slutmål. Projekten utvärderas sedan löpande för att säkerställa att arbetet fortskrider planenligt. Om så inte är fallet utreds det noga, så att eventuella åtgärder och justeringar kan genomföras i tid. Efter varje projekt produceras en slutrapport där utfall ställs mot resultat. Slutrapporterna underlättar kunskapsöverföringen inom organisationen och genererar värdefulla erfarenheter för kommande projekt.

9 9 OXfams resultat Under budgetåret nådde vi över 20 miljoner människor i 96 länder. Nedan följer ett axplock av resultat från några av våra insatser under denna tidsperiod. Resultaten presenteras utifrån de fem övergripande rättighetsmålen. 1. Rätten till grundläggande samhällsservice Tillgången till grundläggande samhällsservice som utbildning och sjukvård är avgörande för att bekämpa fattigdomen i världen. Genom att informera människor om deras rättigheter hjälper vi dem att själva driva på förändring, ta kontroll över sina liv och engagera sig som aktiva medborgare. Några exempel på resultat: Fram till 2014 har vi gjort det möjligt för barn i världen att gå i grundskolan. Sedan 2011 har vi gett människor tillgång till sexualundervisning och kunskap om reproduktion. I Mali och Uganda har vi utbildat lärare för att förbättra kvalitén på, och tillgängligheten till, utbildning. Antal partnerorganisationer som stöttats: Pengar som spenderats: Miljoner Människor som nåtts: Genom förbättrad tillgång till kvalitativ utbildning: Genom sexualundervisning: Miljoner

10 10 20-åriga Joygun från Bangladesh är chiliodlare och medlem i en lokal jordbruksgrupp som Oxfam varit med och startat upp. Foto: Rachel Corner

11 11 2. Rätten till en hållbar försörjning Ett hållbart utnyttjande av viktiga naturresurser som mark, skog och vatten är avgörande för att bekämpa fattigdomen och säkra den globala livsmedelsproduktionen. Världen över försörjer sig hundratals miljoner människor på småskaligt jordbruk, skogsbruk och fiske. Vi arbetar aktivt för att hjälpa dessa människor inom ramen för våra jordbruks- och hållbarhetsprojekt. Några exempel på resultat: Oxfam stöttar årligen över en miljon småskaliga bönder genom att tillhandahålla klimatanpassat utsäde, uppdaterad kunskap och moderna redskap. Vi hjälper också människor att starta upp egna jordbrukskooperativ och kopplar ihop dem med lokala marknader för försäljning. I länder som Zimbabwe, Peru och Vietnam samarbetar vi med lokala skolor för att utbilda jordbrukare i hur man bäst hanterar klimatanpassade utsäden. I Bangladesh utbildar vi småskaliga jordbrukare i klimatanpassat jordbruk och hjälper dem att hantera klimatförändringarnas effekter. Antal partnerorganisationer som stöttats: Pengar som spenderats: Miljoner Människor som nåtts: Genom arbete inom hållbara produktionsmetoder: Genom finanstjänster eller utbildning inom marknadsföring: Genom utbildning i klimatanpassat jordbruk: 1.1 Miljoner

12 12 3. Rätten till liv och säkerhet Våldsamma konflikter och naturkatastrofer hotar dagligen människors liv och försörjning. Fattiga länder är ofta mer sårbara för klimatförändringarnas effekter i form av torka, översvämningar och extremt väder. Genom våra akuta insatser hjälper vi människor som drabbats av en katastrof. Vi arbetar också långsiktigt med att rusta utsatta samhällen för kommande katastrofer och med klimatanpassningsåtgärder. Några exempel på resultat: Under 2014 nådde vi omkring katastrofdrabbade människor i Västsahara, Nigeria, Syrien, Sydsudan och på Filippinerna. Från september 2014 till februari 2015 har vi renoverat brunnar och installera säkra vattenkällor på flera platser i Libanon. Tillsammans med två fiskekooperativ i Pakistan har vi utbildat unga människor i fisketeknik och ledarskap. Kooperativen, som vuxit från 49 till 538 medlemmar, arbetar idag aktivt för att påverka lokala myndigheter att reglera fiskeindustrin och användandet av lokala naturresurser. Antal partnerorganisationer som stöttats: Pengar som spenderats: Miljoner Människor som nåtts: Genom insatser för att skydda människor från våldsamma konflikter: Genom förebyggande arbete i att hantera naturkatastrofer: Genom humanitära hjälpinsatser i katastrofer:

13 Roshmi, 7 år, hämtar vatten från Oxfams vattenstation i ett tältläger för jordbävningsoffer i Nepal. Foto: Aubrey Wade

14 14 4. Rätten till en identitet Könsbaserad diskriminering hindrar samhällsutvecklingen i många länder. Patriarkala strukturer medför en systematisk diskriminering av kvinnor, vilket begränsar deras inflytande i familjen och samhället. Idag riskerar dessutom en av tre kvinnor och flickor i världen att utsättas för någon form av sexuellt eller fysiskt våld. Det är också en hämmande faktor. Mot bakgrund av detta ser vi alltid till att involvera kvinnor i de samhällen där vi verkar. Vi arbetar också för att utmana de idéer, attityder och normer som tillåter och normaliserar könsbaserat våld och förtryck. Några exempel på resultat: Vi har hittills utbildat över två miljoner människor i kvinnors rättigheter och rätten till sin egen kropp. Vi har stöttat över kvinnor att nå ledarpositioner i de samhällen där de lever och verkar. Vi har hjälpt över 200 lokala partnerorganisationer att inkludera jämställdhet som en parameter i sitt arbete. Antal partnerorganisationer som stöttats: Pengar som spenderats: Miljoner Människor som nåtts: Genom normbrytande arbete: Genom insatser för att stötta kvinnors ledarskap:

15 15 5. Rätten att bli hörd I många länder är fattiga människor marginaliserade och deras möjligheter att påverka beslut som inverkar på deras liv ytterst begränsade. Denna form av social exkludering är inte bara moraliskt förkastlig utan bidrar också till att hålla kvar människor i fattigdom. Några exempel på resultat: Fram till 2014 har vi försett människor, varav kvinnor, med juridisk rådgivning. I Vietnam har vi försett fattiga och marginaliserade människor med fri juridisk rådgivning. I Rwanda har över 200 advokatassistenter vidareutbildats i markrätt och våld mot kvinnor. I Laos har 40 civilsamhällesorganisationer fått hjälp med att utveckla sina strukturer för styrning, förvaltning och nätverksbygge så att de på ett effektivt sätt kan kämpa för medborgarnas rättigheter. Antal partnerorganisationer som stöttats: Pengar som spenderats: Miljoner Människor som nåtts: Genom förbättrad tillgång till information: 1 Miljon Genom förbättrad tillgång till rättshjälp: Genom att informera människor om deras rättigheter:

16 16 LÄNDER DÄR OXFAM HAR HUVUDKONTOR LÄNDER DÄR OXFAM ARBETAR

17 Foto: Pablo Tosco Oxfam Box Stockholm Tel Facebook Twitter Instagram

Oxfam Sveriges effektrapportering Räkenskapsåret 2015/2016

Oxfam Sveriges effektrapportering Räkenskapsåret 2015/2016 Foto: Abbie Trayler-Smith Oxfam Sveriges effektrapportering Räkenskapsåret 2015/2016 Namn: Oxfam Sverige Organisationsnummer: 802477-9269 Juridisk form: Stiftelse Foto: Julius Ceaser Kasujja Innehållsförteckning

Läs mer

HUNGERPROJEKTET BANGLADESH RAPPORT 2013

HUNGERPROJEKTET BANGLADESH RAPPORT 2013 HUNGERPROJEKTET BANGLADESH RAPPORT 2013 INLEDNING MED DENNA RAPPORT vill vi på Hungerprojektet tacka alla fantastiska individer och företag som under det gångna året har investerat i en framtid fri från

Läs mer

Praktikrapport Hungerprojektet

Praktikrapport Hungerprojektet Samira Rabit Utbildning: Statsvetsvetarprogrammet Mail: samira.rabit@gmail.com Praktikplats: Hungerprojektet Göteborg Besöksadress: c/o World Trade Center, Mässans gata 18, 412 51 Göteborg Postadress:

Läs mer

Policy Fastställd 1 december 2012

Policy Fastställd 1 december 2012 Policy Fastställd 1 december 2012 1 1. Syfte med Policyn Denna policy innehåller vägledning till SAKs ledning, personal och medlemmar för hela verksamheten. Den antas av årsmötet och uttrycker SAKs vision,

Läs mer

U N I T E D N A T I O N S A S S O C I A T I O N O F S W E D E N

U N I T E D N A T I O N S A S S O C I A T I O N O F S W E D E N EFFEKTRAPPORT 2014 Vi gör skillnad. Vi skapar en bättre värld genom att varje dag arbeta för fred, utveckling och mänskliga rättigheter. Som medlem och bidragsgivare skapar du hopp och räddar liv. Nu och

Läs mer

Minoritetsfadder 2014

Minoritetsfadder 2014 Minoritetsfadder Minoritetsfadder 2014 Plans arbete Projektexempel Minoritetsfadder Tack för ditt stöd som Minoritetsfadder! Människor från ursprungsbefolkningar utsätts ofta för diskriminering och har

Läs mer

Plans Barnrättsmanifest. Så här vill Plan påverka Sveriges utvecklingspolitik

Plans Barnrättsmanifest. Så här vill Plan påverka Sveriges utvecklingspolitik Plans Barnrättsmanifest Så här vill Plan påverka Sveriges utvecklingspolitik Sverige kan göra mer för barns rättigheter runt om i världen! FN:s Barnkonvention har funnits i 25 år men trots stora framsteg

Läs mer

Brasilien. Fattigdomen skall bekämpas! Danmark

Brasilien. Fattigdomen skall bekämpas! Danmark Brasilien Idag lever 1.4 miljarder människor i fattigdom, och 925 miljoner är undernärda. Med djup beklagan anser Brasilien att något borde göras för att rädda den svältande befolkningen världen över.

Läs mer

En kraft för förändring

En kraft för förändring En kraft för förändring Varför finns det fortfarande människor som går hungriga? Det finns tillräckligt med odlingsbar jord i världen för att utrota hungern och tillräckligt med resurser för att uppfylla

Läs mer

Likabehandlingsplan Förskolan Bergshöjdens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan Förskolan Bergshöjdens plan mot diskriminering och kränkande behandling 1 Förskolan Bergshöjden Likabehandlingsplan Förskolan Bergshöjdens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsåret 2015/2016 Förskolans Likabehandlingsplan stödjer sig på två lagar: Diskrimineringslagen(2008:576)

Läs mer

Klimatpakten Nyhetsbrev. April 2015

Klimatpakten Nyhetsbrev. April 2015 Klimatpakten Nyhetsbrev April 2015 Välkommen till nya Klimatpakten! Från och med 2015 är Katarina Luhr, miljöborgarråd Stockholms stad, ordförande för Klimatpakten. Läs hennes tankar om Klimatpakten och

Läs mer

Somalia. Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i

Somalia. Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i Somalia 2013 2017 103 39 Stockholm Tel: 08-405 10 00, Webb: www.ud.se Omslag: UD-PIK, Tryck: Elanders Grafisk Service 2013 Artikelnr: UD 13.018 Resultatstrategi

Läs mer

Kriterier vid fördelningen av medel till internationella ändamål

Kriterier vid fördelningen av medel till internationella ändamål Kriterier vid fördelningen av medel till internationella ändamål 1. Utgångspunkter Kriterierna bygger på Stiftelsen Radiohjälpens internationella bistånd - riktlinjer för samverkan och ekonomiskt stöd,

Läs mer

Studieresa till Nicaragua och Plans arbete för barns rättigheter

Studieresa till Nicaragua och Plans arbete för barns rättigheter Studieresa till Nicaragua och Plans arbete för barns rättigheter I april gör Plan Sverige en resa till Nicaragua. Du som är journalist är välkommen att studera hur arbetet för att stärka barns rättigheter

Läs mer

Hällefors kommun. Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport

Hällefors kommun. Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 15 Antal bilagor: X Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 3 4. Avgränsning 3 5. Revisionskriterier

Läs mer

PENGARNA NÅR FRAM. Både Pingst Jönköping och Erikshjälpen bidrar också till akuta humanitära insatser i samband med katastrofer.

PENGARNA NÅR FRAM. Både Pingst Jönköping och Erikshjälpen bidrar också till akuta humanitära insatser i samband med katastrofer. PENGARNA NÅR FRAM En stor del av överskottet från denna butik används i olika biståndsprojekt runt om i vår värld. Erikshjälpen och Pingst Jönköping arbetar tillsammans, men också var för sig och tillsammans

Läs mer

Effektrapport 2014. En del av FRII:s, Frivilligorganisationernas Insamlingsråds, kvalitetskod

Effektrapport 2014. En del av FRII:s, Frivilligorganisationernas Insamlingsråds, kvalitetskod Effektrapport 2014 En del av FRII:s, Frivilligorganisationernas Insamlingsråds, kvalitetskod Hej! Det här är Barnfondens andra effektrapport och vi är glada att du tar dig tid att läsa den. I den här rapporten

Läs mer

Vår rödgröna biståndspolitik

Vår rödgröna biståndspolitik 2010-08-20 Stockholm Vår rödgröna biståndspolitik En rättvis värld är möjlig 2 (8) Solidaritetspolitik Det finns stora orättvisor och svåra utmaningar som världen måste ta sig an för att kunna utrota fattigdomen,

Läs mer

hjälpverksamhet bland sjuka, handikappade eller på annat sätt hjälpbehövande vård, fostran eller utbildning av barn och ungdomar

hjälpverksamhet bland sjuka, handikappade eller på annat sätt hjälpbehövande vård, fostran eller utbildning av barn och ungdomar Effektrapport 2014 1 INSAMLINGSSTIFTELSEN SVERIGES LIONS HJÄLPFOND Organisationsnummer: 802405-0406 Organisationsform: Insamlingsstiftelse Denna rapport är utformad enligt de anvisningar som anges av FRII

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning

Innehållsförteckning. 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning Lokal arbetsplan Ängdala förskola 2013 Innehållsförteckning 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil 2. Övergripande målsättning 3. Inledning 4. Normer och värden 4.1 Läroplanen 4.2 Förskolans

Läs mer

Stockholms stads förskoleplan - en förskola i världsklass

Stockholms stads förskoleplan - en förskola i världsklass SKOLROTELN BILAGA 1 SID 1 (8) 2008-09-03 Stockholms stads förskoleplan - en förskola i världsklass 1 Inledning Förskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande och vara rolig, stimulerande, trygg

Läs mer

JÄMSTÄLLD ORGANISATION 2011 Handlingsplan för IOGT-NTO:s jämställdhetsarbete

JÄMSTÄLLD ORGANISATION 2011 Handlingsplan för IOGT-NTO:s jämställdhetsarbete JÄMSTÄLLD ORGANISATION 2011 Handlingsplan för IOGT-NTO:s jämställdhetsarbete Detta dokument har arbetats fram efter beslut på IOGT-NTO:s kongress i Piteå 2005. Först ges en sammanfattning av handlingsplanen.

Läs mer

Hälsoinsatser syftar till att ge grundläggande barn- och mödravård för grupper. Enskilda insatser för tandvård och behandlingar samt medicinering.

Hälsoinsatser syftar till att ge grundläggande barn- och mödravård för grupper. Enskilda insatser för tandvård och behandlingar samt medicinering. Namn Biståndsorganisationen Hjärta till Hjärta Organisationsnummer 82 20 02-01 87 Juridisk form Ideell förening Vad vill er organisation uppnå? Biståndsorganisationen Hjärta till Hjärta vill genomföra

Läs mer

Sexdrega förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sexdrega förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Sexdrega förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: förskola åldrar 1-6 Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Avkastning à la Hungerprojektet:

Avkastning à la Hungerprojektet: Avkastning à la Hungerprojektet: Så fungerar jordens bästa affärsidé. Foto: Johannes Odé En win-win affär: Hungerprojektet är en ideell organisation som arbetar för att avskaffa hunger och fattigdom. Men

Läs mer

Kvalitetsrapport verksamhetsåret 2014/2015

Kvalitetsrapport verksamhetsåret 2014/2015 Augusti 2015 Kvalitetsrapport verksamhetsåret 2014/2015 Mockfjärds förskola Mål Normer och Värden 2:1 Måluppfyllelse I arbetet med att förankra grundläggande normer och värden i förskolans verksamhet sker

Läs mer

UNICEF SVERIGE 2014. Effektrapport. UNICEF Effektrapport 1

UNICEF SVERIGE 2014. Effektrapport. UNICEF Effektrapport 1 UNICEF SVERIGE 2014 Effektrapport UNICEF Effektrapport 1 TILLSAMMANS RÄDDAR VI BARNS LIV INNEHÅLL INLEDNING 3 RESULTAT FÖR BARNEN 2014 4 Fokusområde 1: Hälsa 6 Fokusområde 2: Hiv och aids 8 Fokusområde

Läs mer

Give it forwards verksamhetsplan för Hälsa Mera 2015-2018

Give it forwards verksamhetsplan för Hälsa Mera 2015-2018 Give it forwards verksamhetsplan för Hälsa Mera 2015-2018 1. Bakgrund Hälsa Mera och Riksorganisationen Give it forward Denna verksamhetsplan gäller för Give it forwards nationella råd Hälsa Mera, som

Läs mer

Verksamhetsplan. för jämställdhet. Diarienummer: Ks2015/0392.192. Gäller från: 2016-01-01. Fastställd av: Kommunstyrelsen, 2016-01-12 18

Verksamhetsplan. för jämställdhet. Diarienummer: Ks2015/0392.192. Gäller från: 2016-01-01. Fastställd av: Kommunstyrelsen, 2016-01-12 18 Diarienummer: Ks2015/0392.192 Verksamhetsplan för jämställdhet Gäller från: 2016-01-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen, 2016-01-12 18 Utarbetad av: Jämställdhetsstrategerna Revideras

Läs mer

Manus Världskoll-presentation. Svenska FN-förbundet. Uppdaterad 2014-02-04. Bild 1

Manus Världskoll-presentation. Svenska FN-förbundet. Uppdaterad 2014-02-04. Bild 1 Manus Världskoll-presentation Svenska FN-förbundet Uppdaterad 2014-02-04 Bild 1 65 %, en klar majoritet, av alla svenskar tror att mindre än hälften av världens befolkning har tillgång till rent vatten.

Läs mer

Om du har några frågor om undersökningen kan du vända dig till <<Kontaktperson>>, <<Tfn kontaktp.>>, som är kontaktperson på din arbetsplats.

Om du har några frågor om undersökningen kan du vända dig till <<Kontaktperson>>, <<Tfn kontaktp.>>, som är kontaktperson på din arbetsplats. DAGS ATT TYCKA TILL OM DITT JOBB! Göteborgs Stad vill vara en attraktiv arbetsgivare, både för dig som redan arbetar här och för blivande arbetare. För att kunna vara det behöver

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Läsåret 2015/2016 Vision På vår skola ska det inte förekomma någon form av kränkande behandling. Ingen elev ska bli diskriminerad, trakasserad eller

Läs mer

Lokal arbetsplan Runskriftsgatan förskola 6 och 8

Lokal arbetsplan Runskriftsgatan förskola 6 och 8 Lokal arbetsplan Runskriftsgatan förskola 6 och 8 2 Innehåll 1. Beskrivning av verksamheten... 2 1.1 Aktuella styrdokument... 2 1.2 Enhetens mål... 3 1.3 Vision... 3 2. Normer och värden... 4 2.1 Enhetens

Läs mer

Resultatredovisning. för 2008-2010. Fastställd 2011-01-31av styrelsen för Forum för frivilligt socialt arbete

Resultatredovisning. för 2008-2010. Fastställd 2011-01-31av styrelsen för Forum för frivilligt socialt arbete Resultatredovisning för 2008-2010 Fastställd 2011-01-31av styrelsen för Forum för frivilligt socialt arbete Summering av projektet - i kortformat Begreppet frivilligcentral är otydligt till både innehåll,

Läs mer

Verksamhetsplan 2016. Övergripande prioriteringar 2016. Antagen på RÅM, 3-6 jan 2016

Verksamhetsplan 2016. Övergripande prioriteringar 2016. Antagen på RÅM, 3-6 jan 2016 Verksamhetsplan 2016 Antagen på RÅM, 3-6 jan 2016 Den här verksamhetsplanen gäller för perioden 2016-03- 01 till 2017-02- 28. Fältbiologerna har egentligen brutet verksamhetsår som går från 1 september

Läs mer

2014-07-15. WWFs riktlinjer för insamling

2014-07-15. WWFs riktlinjer för insamling Foto: naturepl.com / Juan Carlos Munoz / WWF Canon WWFs riktlinjer för insamling 1 Dokumentet beskriver hur Världsnaturfonden WWF (nedan kallad WWF) bedriver insamlingsverksamhet. Syftet är att ge en ökad

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Bergkvara skola Läsåret 2009/2010

Kvalitetsredovisning för Bergkvara skola Läsåret 2009/2010 Datum 2010-10-18 Kvalitetsredovisning för Bergkvara skola Läsåret 2009/2010 2010-10-07 Anders Thomas rektor Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Plusgiro Torsås kommun Box 503 385 25 TORSÅS Torskolan

Läs mer

Björnligans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Björnligans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Björnligans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2015-2016 Biträdande förskolechef Jessica Svensson jessica.svensson@horby.se

Läs mer

Frövik/Maryhills förskolors plan mot diskriminering och kränkande behandling

Frövik/Maryhills förskolors plan mot diskriminering och kränkande behandling Frövik/Maryhills förskolors plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola a för

Läs mer

Verksamhetsrapport förskolan 2013/14

Verksamhetsrapport förskolan 2013/14 Sundbyvägen Datum 1 (14) 2014-10-13 Verksamhetsrapport förskolan 2013/14 Sundbyvägen 2 (14) Nämndens åtagande: Tillgänglighet till datorer och lärplattor som pedagogiska verktyg i förskolan skall öka.

Läs mer

Förebyggande arbete mot kränkningar på nätet.

Förebyggande arbete mot kränkningar på nätet. REKTORSPROGRAMMET FÖRDJUPNINGSARBETE BLOCK 5 ÖRU, MHD, HDA K3 Förebyggande arbete mot kränkningar på nätet. Hur kan vi arbeta förebyggande på skolan? Katarina Fridén 2013-09-06 Innehållsförteckning 1.

Läs mer

Saltängens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Saltängens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Laxå januari 2012 Saltängens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola a för planen Förskolechef Greta Särefors Eva Skagerkvist

Läs mer

Sammanfattning av likabehandlingsplanen och åtgärder vid diskriminering och kränkande behandlingar på Montessoriföreningen Maria

Sammanfattning av likabehandlingsplanen och åtgärder vid diskriminering och kränkande behandlingar på Montessoriföreningen Maria Likabehandlingsplan Montessoriföreningen Maria Läsåret 2015-2016 Sammanfattning av likabehandlingsplanen och åtgärder vid diskriminering och kränkande behandlingar på Montessoriföreningen Maria 1. Vi på

Läs mer

MISSION ÄR SAMARBETE - VI BEHÖVER DIG

MISSION ÄR SAMARBETE - VI BEHÖVER DIG MISSION ÄR SAMARBETE - VI BEHÖVER DIG Missionen berör och engagerar kristna världen över. Vill du också vara en länk i arbetet och delta i vårt uppdrag? Välkommen med som frivillig! Du kan påverka i sociala

Läs mer

KRAFTSAMLING 2011-2015

KRAFTSAMLING 2011-2015 KRAFTSAMLING 2011-2015 Framtidsbilder från livet i Norrbotten 2030 Framtidsbilderna är Tillväxtrådets sammanfattning av Kraftsamlings rundabordssamtal. KRAFTSAMLING Befolkningsökning är grunden för tillväxt

Läs mer

PERSPEKTIV HÅLLBARA SAMRÅD FASTSTÄLLDA JANUARI 2015

PERSPEKTIV HÅLLBARA SAMRÅD FASTSTÄLLDA JANUARI 2015 PERSPEKTIV HÅLLBARA SAMRÅD FASTSTÄLLDA JANUARI 2015 Insamlade perspektiv ifrån 29 samtal Arbetsmaterial för arbetet med att medskapa hållbara, systematiska och kvalitativa samråd för romsk inkludering

Läs mer

Insamlingspolicy för WaterAid Sverige

Insamlingspolicy för WaterAid Sverige Insamlingspolicy för WaterAid Sverige WaterAid Sverige samlar in pengar och bidrar till WaterAids globala verksamhet för att kunna säkerställa att människor i världens fattigaste delar får tillgång till

Läs mer

Verksamhetsstrategi 2015

Verksamhetsstrategi 2015 Verksamhetsstrategi 2015 Innehåll Inledning 4 Vårt uppdrag 5 Bruka utan förbruka 5 Skogsriket med värden för världen 6 Skogspolitiska mål 6 Produktionsmålet 6 Miljömålet 6 Sveriges miljömål och miljöarbete

Läs mer

Svenska mästerskapet i 2009

Svenska mästerskapet i 2009 World Food Programme presenterar: Svenska mästerskapet i 2009 Genom att låta din gymnasieklass delta i FreeRice frågesport på internet under vecka 46 och 47, hjälper ni till att utrota hungern i världen

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy

Chefs- och ledarskapspolicy Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-15 1. Inledning Denna policy vänder sig till dig som är chef eller vill bli chef i Eksjö kommun. Syftet är att du tydligt ska veta utifrån

Läs mer

Borgens förskola. Verksamhetsplan 2014-15

Borgens förskola. Verksamhetsplan 2014-15 Borgens förskola Verksamhetsplan 2014-15 SOLNA STAD kontakt@solna.se Organisationssnummer Förvaltning Tel. 08-734 20 00 212000-0183 171 86 Solna Fax. 08-734 20 59 www.solna.se Besök. Stadshusgången 2 LEDNINGSDEKLARATION

Läs mer

Projektbeskrivning och Utvecklingsplan

Projektbeskrivning och Utvecklingsplan Projektbeskrivning och Utvecklingsplan Löparakademins tioveckorsprogram 2016 Om Löparakademin Löparakademin är en ideell organisation vars övergripande ändamål är att öka samhörighet och integration genom

Läs mer

Strategisk plan 2013-2017 skelett

Strategisk plan 2013-2017 skelett Strategisk plan 2013-2017 skelett Vision Jordens Vänner verkar för miljö och solidaritet. Målet är en ekologiskt och socialt hållbar värld. Vi verkar för en radikal omställning som gör det möjligt för

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Skogsgläntan och Klostergläntan 2015-2016

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Skogsgläntan och Klostergläntan 2015-2016 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Skogsgläntan och Klostergläntan 2015-2016 Innehåll: 1. Inledning 2. Vision 3. Syfte 4. Definiering av begreppen diskriminering, kränkning och trakasserier

Läs mer

Resultat av elev- och föräldraenkät 2014

Resultat av elev- och föräldraenkät 2014 Dnr 2014/BUN 0090 Resultat av elev- och föräldraenkät 2014 2014-08-25 Tyresö kommun / 2014-08-25 2 (19) Barn- och utbildningsförvaltningen Tyresö kommun Tyresö kommun / 2014-08-25 3 (19) Innehållsförteckning

Läs mer

Artister för miljön. Redovisning av interrimsstyrelsens förslag till verksamhetsbeskrivning

Artister för miljön. Redovisning av interrimsstyrelsens förslag till verksamhetsbeskrivning Artister för miljön Redovisning av interrimsstyrelsens förslag till verksamhetsbeskrivning Bakgrund Med den mängd människor vi är och kommer att bli på jorden, i kombination med det nuvarande sättet att

Läs mer

Bolagen har ordet. Atlas Copco

Bolagen har ordet. Atlas Copco Bolagen har ordet Hållbart värdeskapandes enkätundersökning är ett viktigt verktyg för att ta tempen på nivån och omfattningen på svenska bolags hållbarhetsarbete. Men i kvantitativa resultat är det ofta

Läs mer

Dialogkonferens om hbt och idrott 26 augusti i Stockholm

Dialogkonferens om hbt och idrott 26 augusti i Stockholm Dialogkonferens om hbt och idrott 26 augusti i Stockholm Sammanställning av gruppdiskussioner DNR: 53-956/11 Behov Generella kompetenshöjande åtgärder behövs Synliggör heteronormen. Att göra det klart

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Husaren 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Husaren 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Husaren 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I Trollhättan

Läs mer

Örebro - världens bästa stad för barn!

Örebro - världens bästa stad för barn! Socialdemokraterna i Örebro Örebro 2011-05-05 Örebro - världens bästa stad för barn! Hur man kan göra Örebro bättre för barn? Ja, man vill ju ha roliga lekplatser dit man kan gå och träffa andra barn och

Läs mer

Strategi för myndighetsstöd. vid utveckling av lokal ungdomspolitik

Strategi för myndighetsstöd. vid utveckling av lokal ungdomspolitik Strategi för myndighetsstöd vid utveckling av lokal ungdomspolitik Strategi för myndighetsstöd vid utveckling av lokal ungdomspolitik Förord Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) har

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 Järntorgets förskola Vision På Järntorgets förskola ska barn och vuxna känna sig trygga och ingen ska bli utsatt för diskriminering, trakasserier

Läs mer

Strategi. Länsstyrelsens arbete med Jämställdhetsintegrering i Södermanlands län

Strategi. Länsstyrelsens arbete med Jämställdhetsintegrering i Södermanlands län Strategi Länsstyrelsens arbete med Jämställdhetsintegrering i Södermanlands län 2014-2016 Titel: Strategi - Länsstyrelsens arbete med jämställdhetsintegrering i Södermanlands län 2014-2016 Utgiven av:

Läs mer

Likabehandlingsplan Förskolan Klockarängens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan Förskolan Klockarängens plan mot diskriminering och kränkande behandling 1 Förskolan Klockarängen Likabehandlingsplan Förskolan Klockarängens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsåret 2015/2016 Förskolans Likabehandlingsplan stödjer sig på två lagar:

Läs mer

Team Kullingsberg, Stadsskogen och Västra Bodarnas förskolor

Team Kullingsberg, Stadsskogen och Västra Bodarnas förskolor Team Kullingsberg, Stadsskogen och Västra Bodarnas förskolor Plan för arbetet att motverka alla former av diskriminering, kränkande behandling och trakasserier 2015/2016 Förskolan Kastanjen Detta är vårt

Läs mer

Strategisk plan 2012-2015

Strategisk plan 2012-2015 Strategisk plan 2012-2015 1 Version Datum Ändrad av Utförda ändringar 1.0 2008-05-16 Henrik Stenwall Upprättat utkast till styrelsekonferensen på Ulvön. 1.1 2008-06-21 Henrik Stenwall Ändringar utförda

Läs mer

Riktlinjer för arbetet med att främja likabehandling och förebygga och motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Riktlinjer för arbetet med att främja likabehandling och förebygga och motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. 1 (10) Lärande Lärande Centralt Christian Jerhov Verksamhetsutvecklare 0302-52 12 04 Riktlinjer för arbetet med att främja likabehandling och förebygga och motverka diskriminering, trakasserier och kränkande

Läs mer

Lärandet. Lekfullhet. Vårt Kunskapscenter får genom praktiska och mer sinnliga aktiviteter barn och unga intresserade av energi och miljö

Lärandet. Lekfullhet. Vårt Kunskapscenter får genom praktiska och mer sinnliga aktiviteter barn och unga intresserade av energi och miljö Lärandet Kunskapscentret ska utveckla lärandet om hållbar utveckling samt ge Halmstads skolor en ny arena att luta sig mot för att nå uppsatta mål. Lekfullhet Vårt Kunskapscenter får genom praktiska och

Läs mer

Projekt Migration. Refleklera - & Agera

Projekt Migration. Refleklera - & Agera Projekt Migration Refleklera - & Agera Foto: thomas koch/shutterstock.com Flyktingläger nära gränsen mellan Turkiet och Syrien. Migration är en naturlig företeelse som har präglat hela mänsklighetens historia.

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling för Föräldrakooperativa Förskolan Bonk

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling för Föräldrakooperativa Förskolan Bonk Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling för Föräldrakooperativa Förskolan Bonk Reviderad 2012-03-15 Bakgrund Den 1 januari 2009 ersattes Barn- och elevskyddslagen från 2006 av två lagar som

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2016

Verksamhetsplan 2014-2016 Umeå kommun, Vännäs kommun, Västerbottens läns landsting, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen Verksamhetsplan 2014-2016 Budget 2014-2016 Antagen av styrelsen för samordningsförbundet 2013-11-29 Innehållsförteckning

Läs mer

Byggklossens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Byggklossens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Byggklossens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

LULEÅ KOMMUN. Borgmästarskolans likabehandlingsplan 2015/2016

LULEÅ KOMMUN. Borgmästarskolans likabehandlingsplan 2015/2016 LULEÅ KOMMUN Borgmästarskolans likabehandlingsplan 2015/2016 Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola klass 1-3 och fritidshem. a för planen Det juridiska ansvaret för elevskyddslagens

Läs mer

Barnfattigdom. Ett arbete av Hind

Barnfattigdom. Ett arbete av Hind Barnfattigdom Ett arbete av Hind 8m3 2016 BARNFATTIGDOM Jag valde att arbeta med ämnet barnfattigdom för att jag ville lära mig mer om det. Ämnet är stort och det är viktigt. Det känns som om vi inte bryr

Läs mer

Likabehandlingsplan för Montessoriförskolan Cirkus

Likabehandlingsplan för Montessoriförskolan Cirkus Likabehandlingsplan för Montessoriförskolan Cirkus Bakgrund I enlighet med skolverket ska varje förskola upprätta en likabehandlingsplan som står för trygghet, respekt och ansvar i förskolan. Planen gäller

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN LÖNASHULTS HEMTJÄNSTOMRÅDE TORSGÅRDEN 2011-2013

VERKSAMHETSPLAN LÖNASHULTS HEMTJÄNSTOMRÅDE TORSGÅRDEN 2011-2013 VERKSAMHETSPLAN LÖNASHULTS HEMTJÄNSTOMRÅDE TORSGÅRDEN 2011-2013 SÖDERNS PÄRLA!!! En plats där den enskilde alltid är i fokus och alla vet sitt uppdrag. Där vi känner delaktighet, tar ett eget ansvar för

Läs mer

Hällekis Skola, Fritidshemmet Kullens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hällekis Skola, Fritidshemmet Kullens plan mot diskriminering och kränkande behandling Hällekis Skola, Fritidshemmet Kullens plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola, Förskoleklass och Fritidshem Ansvariga för planen

Läs mer

2014 / 2016. Utvecklingsplan för Stage4you Academy

2014 / 2016. Utvecklingsplan för Stage4you Academy 2014 / 2016 Utvecklingsplan för Stage4you Academy 2014 / 2016 Utvecklingsplan för Stage4you Academy Syftet med Stage4you Academy s lokala utvecklingsplan är att fortsätta vårt arbete med att utveckla skolan

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-28

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-28 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för utveckling 2011/2019(BUD) 5.5.2011 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-28 (PE462.791v01-00) Mandatet för trepartsmötet om förslaget till budget för 2012 (2011/2019(BUD)) AM\866542.doc

Läs mer

Bedömningsgrunder för Leader Gutes strategi - bil 1A. Målområde 1 Hållbart småföretagande

Bedömningsgrunder för Leader Gutes strategi - bil 1A. Målområde 1 Hållbart småföretagande Bedömningsgrunder för Leader Gutes strategi - bil 1A Bedömningsgrunderna är till för att förtydliga vad som krävs för respektive poäng. Urvalskriterium nr 1 är anpassat till varje insatsområde och fond.

Läs mer

Förarbete, planering och förankring

Förarbete, planering och förankring Förarbete, planering och förankring Förarbete, planering och förankring Att arbeta med vilka etiska värden och normer som ska känneteckna den äldreomsorgsverksamhet vi arbetar i och hur vi konkret ska

Läs mer

Mycket goda studieresultat

Mycket goda studieresultat Geflle Montessoriiskollas viisiion Vi har skapat en vision för att bli en riktigt bra skola, en av Sveriges bästa när det gäller trygghet och elevernas kunskaper. För att klara detta behöver vi en vision

Läs mer

Chefs- och ledarhandbok i Markaryds Kommun

Chefs- och ledarhandbok i Markaryds Kommun Mats Rydby 2004-12-16 Chefs- och ledarhandbok i Markaryds Kommun Jag är som ledare och chef medveten om att organisationens kärna och höjdpunkt är kunden/brukaren och dennes möte med medarbetaren i ett

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 1 (7) Reviderad juni 2010 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Västra skolan läsåret 2010/2011 Plan mot diskriminering och kränkande behandling utgår från skollagen (1985:1100) 14 a kap. samt

Läs mer

Effektrapport 2015. Mentor Sverige. Namn: Mentor Sverige Insamlingsstiftelse Organisationsnummer: 802402-7560 Juridisk form: Insamlingsstiftelse

Effektrapport 2015. Mentor Sverige. Namn: Mentor Sverige Insamlingsstiftelse Organisationsnummer: 802402-7560 Juridisk form: Insamlingsstiftelse Effektrapport 2015 Mentor Sverige Namn: Mentor Sverige Insamlingsstiftelse Organisationsnummer: 802402-7560 Juridisk form: Insamlingsstiftelse Vad vill er organisation uppnå? Rapporten Jobbiga tankar (2015)

Läs mer

STOCKHOLMS STADSMISSIONS EFFEKTRAPPORT

STOCKHOLMS STADSMISSIONS EFFEKTRAPPORT 2015-12-28 STOCKHOLMS STADSMISSIONS EFFEKTRAPPORT Vad vill Stockholms Stadsmission uppnå? Ändamålsparagrafen ur stadgarna för Stockholms Stadsmission anger uppdrag och målgrupper för organisationen. Organisationen

Läs mer

Likabehandlingsplan Katthults förskola 2015

Likabehandlingsplan Katthults förskola 2015 Likabehandlingsplan Katthults förskola 2015 Innehållsförteckning 1. Bakgrund...2 2. Inledning...4 3. Grunduppgifter...4 4. Likabehandlingsplanens syfte...4 5. Vår Vision 4 6. Mål...5 7. Främjande arbete...6

Läs mer

TEMARAPPORT MINORITETSFADDER

TEMARAPPORT MINORITETSFADDER TEMARAPPORT MINORITETSFADDER Tack för att du är Minoritetsfadder och bidrar till insatser för barns rättigheter! Människor från minoritetsbefolkningar utsätts ofta för diskriminering och deras barn är

Läs mer

Norra Rörums förskola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Norra Rörums förskola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Norra Rörums förskola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet och fritidshem Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Välkommen till Österstad skola! Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling

Välkommen till Österstad skola! Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Välkommen till Österstad skola! Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Vänner ger glädje! Läsåret 2013-2014 1 Innehållsförteckning Framsida. 1 Innehållsförteckning.. 2 Grunduppgifter

Läs mer

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Ydreskolan Bule

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Ydreskolan Bule 2014 YDRE KOMMUN Barn och utbildning Ydreskolan Trygghetsplan Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Ydreskolan Bule 2014/2015 Reviderad hösten 2014 Innehållsförteckning Skolledningens ställningstagande

Läs mer

Innehåll 2015-08-27. Innehållsförteckning

Innehåll 2015-08-27. Innehållsförteckning Likabehandlingsplan Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling på Alpgatans förskola Handlingsplanen är giltig från och med hösten 2015 till och med våren 2016 2015-08-27 Innehållsförteckning

Läs mer

Sveriges stora insamlingsorganisationer 2009 13 maj 2011

Sveriges stora insamlingsorganisationer 2009 13 maj 2011 Sveriges stora insamlingsorganisationer 2009 13 maj 2011 Innehållsförteckning Bakgrund och syfte... 3 Metodik... 3 Sammanfattning... 4 Styrelsearbete och ersättningsnivåer... 6 Ersättning till Generalsekreterare...

Läs mer

Plan för systematiskt kvalitetsarbete

Plan för systematiskt kvalitetsarbete Plan för systematiskt kvalitetsarbete Fastställd bun 20150901 77 dnr 2015/361-607 Plan för systematiskt kvalitetsarbete 2 Innehåll Utgångspunkt att öka barns och elevers måluppfyllelse. Kompetens för livet,

Läs mer

Åtgärd 8. Vetenskaplig utvärdering

Åtgärd 8. Vetenskaplig utvärdering Åtgärd 8. Vetenskaplig utvärdering Sammanfattning Den vetenskapliga utvärderingen av Halmstads kommuns Klimp-program kommer att genomföras av högskolan i Halmstad, som också utvärderar kommunens Lokala

Läs mer

VAL 2014 SOCIALDEMOKRATERNAS POLITIK FÖR FLER JOBB PÅ LANDSBYGDEN

VAL 2014 SOCIALDEMOKRATERNAS POLITIK FÖR FLER JOBB PÅ LANDSBYGDEN VAL 2014 SOCIALDEMOKRATERNAS POLITIK FÖR FLER JOBB PÅ LANDSBYGDEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING SOCIALDEMOKRATERNAS LANDSBYGDSPOLITIK...5 Jobben ska komma i hela Sverige...6 Utbildning och boende...9 Vägar, järnvägar,

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Kunskapsskolan Katrineholm 2014/2015

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Kunskapsskolan Katrineholm 2014/2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Kunskapsskolan Katrineholm 2014/2015 Kunskapsskolan Katrineholm Västgötagatan 16, 641 36 Katrineholm, Tel.dir. 08-51008370, www.kunskapsskolan.se 1

Läs mer

Lokal Arbetsplan för Förskolor och pedagogisk omsorg

Lokal Arbetsplan för Förskolor och pedagogisk omsorg Lokal Arbetsplan för Förskolor och pedagogisk omsorg i Linghem 2016/2017 Vi blir ett! Vi har hög pedagogisk kvalitet på samtliga förskolor och annan pedagogisk verksamhet i Linghem 1 Förord Under våren

Läs mer

Ekendals förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ekendals förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Ekendals förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Ekendals förskola Ansvarig för planen Förskolechef Niklas Brånn Vår vision Ekendals

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010

Kvalitetsredovisning 2010 Kvalitetsredovisning 2010 FRITIDSHEM Ladubacksskolan Barn- och utbildningsförvaltningen Tina Persson 2011-06-08 Innehåll 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen 5 2 Åtgärder enligt föregående

Läs mer