Real-time requirements for online games

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Real-time requirements for online games"

Transkript

1 Real-time requirements for online games En undersökning om protokoll, tekniker och metoder som datorspel använder för att kommunicera över Internet Victor Grape Milad Hemmati Linköpings universitet Linköping

2

3 Sammanfattning Den här rapporten undersöker hur olika onlinespel hanterar sin dataöverföring. Syftet är både att undersöka hur de två dataöverföringsprotokollen TCP och UDP fungerar och hur spelen använder dessa, men även att redogöra för vilka nackdelar och fördelar de har. De spel vi har fokuserat på är World of Warcraft och Quake. Det är mycket som skiljer dessa spelen åt, både på funktionalitet men även på dataöverföring. Skillnaden mellan TCP och UDP är att TCP ger en säkrare dataöverföring än UDP. TCP har ett antal felhanteringsfunktioner för att garantera att data som skickas alltid kommer fram till mottagaren. Dessa funktioner är nödvändiga i spel som World of Warcraft där mycket av spelarens val baseras på tidigare händelser. UDP har däremot ingen felhantering alls. UDP ger istället en snabbare dataöverföring än TCP, och bryr sig inte om förlorad data. Detta passar bättre i spel som Quake där spelaren alltid är i behov av den allra senaste informationen, istället för det som hänt tidigare. Felhanteringsfunktionerna i TCP kan göra överföringen långsammare, vilket kan skapa fördröjningar i spelet.

4 Innehållsförteckning 1 Inledning Syfte Metod / källor Avgränsningar Protokollen TCP Beskrivning Felhantering Fördelar och nackdelar med TCP UDP Beskrivning Felhantering Fördelar med UDP Spelen World of Warcraft Quake Hur spelen använder protokollen Hur World of Warcraft använder TCP Nackdelar med TCP Fördelar med TCP Hur Quake använder UDP Varför Quake använder UDP Nackdelar/lösningar på problem Spel vid låg uppkopplingshastighet Diskussion Skillnader på spel och användning av protokoll Slutsats... 8 Figur- och tabellförteckning

5 1 Inledning Att spela spel över Internet är idag en stor del av många ungas liv. Det finns en myriad olika spel av alla tänkbara genrer som kan spelas över Internet. Från små flashspel som är tänkta att spelas i 10 minuter åt gången, till spel vars fokus ligger på offlinespelande, men som har en del som spelas online, till Massive Multiplayer Online Roleplaying Games (MMORPGs) som World of Warcraft vilket exklusivt spelas över Internet. Ämnet är intressant eftersom online-spel bara växer sig större. Flera miljoner människor världen över spelar t.ex. World of Warcraft, och antalet spelare verkar bara bli fler och fler. Det är ett aktuellt ämne idag och det har utvecklats i enorm fart på bara några år. Hur dessa spel fungerar och hur de kommunicerar över nätverk är dock oftast en gåta för de flesta spelare. Det finns olika dataöverföringsmetoder, och vissa lämpar sig bättre än andra. Den här rapporten behandlar dataöverföringsprotokollen TCP och UDP. 1.1 Syfte Rapportens syfte är att undersöka hur TCP och UDP fungerar och hur olika spel använder dem för att kommunicera över Internet. Vidare ska vi undersöka vilka fördelar och nackdelar respektive protokoll har. 1.2 Metod / källor Rapportens huvudsakliga källor är två rapporter, Quake: An Example Multi-User Network Application: Problems and Solutions in Distributed Interactive Simulations av Bonham S. et al. och Traffic Analysis and Modeling for World of Warcraft Svoboda P. et al. Förutom ovan nämnda källor har vi använt oss av RFC-dokumenten för TCP och UDP (RFC 793 respektive RFC 768) samt Computer Networking: A top-down approach av Kurose, Ross et al. 1.3 Avgränsningar Då det finns en enorm mängd olika onlinespel, vilka alla hanterar kommunikation på olika sätt. På grund av detta så begränsar vi oss till att undersöka två, i spelväg, mycket olika spel och se på skillnader och likheter angående hur de hanterar kommunikation över nätverk. De spel som vi hade tänkt undersöka är: World of Warcraft (WoW), ett Massive Multiplayer Online Role Playing Game (MMORPG), dvs. ett online-rollspel som stödjer miljontals användare samtidigt. Quake, ett First Person Shooter (FPS), dvs ett actionspel, som kan spelas över internet. 1

6 2 Protokollen Det finns två huvudprotokoll som används vid dataöverföring: TCP och UDP. I denna del av rapporten ska vi beskriva de olika protokollen samt deras olika styrkor och svagheter. 2.1 TCP Beskrivning TCP är ett dataöverföringsprotokoll som används för att skicka dataströmmar mellan två datorer. TCP är förbindelseorienterat, vilket innebär att det först upprättas en förbindelse mellan sändaren och mottagaren innan data börjar skickas. Detta första steg i anslutningsfasen kallas för en handskakning. 1 I denna handskakning skickar den anslutande datorn, klienten, information till mottagaren, servern, om bland annat hur mycket data den kan ta emot. När mottagaren accepterar anslutningen kan data börja skickas. Data som ska skickas delas upp i s.k. segment innan de skickas vidare. Dessa segment inkapslas sedan i nätverkslagret i olika IP-paket, och skickas sedan över till mottagaren. Mottagaren talar alltid om för sändaren att den har tagit emot varje segment med hjälp av ett Acknowledgement-segment, även kallat ACK-segment. Detta ACK-segment skickar mottagaren till sändaren varje gång ett segment har mottagits. I ACK-segmentet har mottagaren specificerat hur mycket data den förväntas ta emot i nästa segment Felhantering Informationen i detta stycke är främst hämtad från RFC 793 och från boken Computer Networking, A Top-Down Approach, Kurose J, Ross K. TCP har ett antal funktioner för att göra dataöverföringen så pålitlig som möjligt. TCP ordnar upp segmenten med varsitt sekvensnummer. Sekvensnumret för ett segment är antalet bytes som skickas i det första segmentet adderat med det föregående segmentets sekvensnummer. Det första segmentet har sekvensnummer 0. Om det skickades 1000 bytes i det första segmentet så får det andra segmentet sekvensnummer 1000, det tredje segmentet får sekvensnummer 2000 och så vidare. Detta kommer till användning om ett segment skulle förloras på vägen. Om mottagaren inte tar emot ett segment så skickas det inget ACK-meddelande till sändaren. På så sätt får sändaren reda på att mottagaren inte fick segmentet, och även vilket segment det handlar om med hjälp av sekvensnumret. Sändaren kan då skicka om just det segmentet som är borttappat. Detta leder till att all information som mottagaren tar emot är fullständig och ordnad. TCP har även en funktion som kallas för flow control. Denna funktion låter mottagaren sätta upp en buffert för hur mycket data den kan ta emot. När den här bufferten är full talar mottagaren om det för sändaren i nästa ACK-segment, och sändaren stoppar då all dataöverföring tillfälligt. Slutligen har TCP ett antal funktioner samlade under namnet congestion control. I grova drag innebär det att det är ett antal funktioner som begränsar hur fort data skickas 1 Computer Networking: A top-down approach. Kurose, Ross p

7 för att inte överbelasta nätet. När nätet är överbelastat betyder det att för många datorer försöker skicka data i alldeles för hög sändningstakt. Då finns ett antal mekanismer som drar ner på sändningstakten så fort ett segment förloras. TCP antar att så fort ett segment förloras så beror det på att nätet är på väg att bli överbelastat. Då dras sändningstakten ner till hälften av det nuvarande, och när inga segment går förlorade så ökas sändningstakten igen Fördelar och nackdelar med TCP TCP är inte passande för alla sorters applikationer. På grund av all felhantering TCP har kan dataöverföringen ibland bli långsammare än med exempelvis UDP. TCP bör användas när det är viktigare att få fram pålitlig data i ordning än att få det så snabbt som möjligt. Vid applikationer som Internet, filöverföring och är TCP ett självklart val eftersom mottagaren måste ta del av exakt all data som skickas för att t.ex. kunna spela upp en fil eller läsa ett mail. Exempel på när det är viktigare att få fram data så snabbt som möjligt är vid streaming av multimedia eller vid vissa online-spel. Där är det mer fördelaktigt att använda UDP. En annan nackdel med TCP är att den är mer komplex att hantera på grund av alla funktioner som implementeras. 2.2 UDP Beskrivning UDP är ett av de enklaste protokollen som finns på Internet idag, och just denna enkelhet är en av anledningarna till dess effektivitet. UDP skapar inte mycket mer än ett enkelt skal kring det data som protokollet får från applikationslagret. Protokollet utvecklades 1980 och finns beskrivet i RFC 768. Till skillnad från TCP så är UDP ett förbindelselöst protokoll. Det innebär att UDP inte har någon sorts handskakning som skapar session mellan sändare och mottagare, utan sändaren skickar bara ut data i hopp om att mottagaren får den. Om mycket data skickas ut i kort följd via UDP finns det en risk att paketen hamnar ur ordning på väg till mottagaren Felhantering Till skillnad från TCP har UDP inget fält för sekvensnummer. Det innebär att mottagaren inte har någon aning om i vilken ordning paketen skickades. I många applikationer kan detta vara förödande, speciellt om paketens data måste ligga i ordning för att vara användbar, men som vi kommer att se påverkar detta inte alltid spelupplevelsen negativt. UDP har bara en väldigt grundläggande felhantering via Checksum-fältet, vilket innebär att applikationen som använder protokollet måste ta hand om felhanteringen Fördelar med UDP Genom att minimera de tjänster som protokollet erbjuder kan det ha en header på endast 8 bytes. Detta minskar mängden data som måste behandlas i varje steg och gör att protokollet kan ta sig fram över nätverket snabbare än protokoll med mer data. 1

8 Just snabbheten hos UDP gör det till ett väldigt bra protokoll för snabbare datorspel där information om hur det är exakt nu är mycket viktig. 2

9 3 Spelen 3.1 World of Warcraft World of Warcraft, hädanefter kallat WoW, är ett så kallat Massive multiplayer online role-playing game, MMORPG. Spelet utspelar sig i två fiktiva världar där man som spelare har en karaktär som man styr. Målet är att utveckla sin karaktär med ny utrustning och nya vapen och slåss mot andra spelare. Spelet är det populäraste onlinespelet idag med cirka 12 miljoner registrerade spelare. 2 WoW är ett spel som det är tänkt att man som spelare ska kunna spela i flera timmar per tillfälle, ofta tillsammans med andra spelare i föreningar som finns i spelet, så kallade guilds. 3.2 Quake Quake är en FPS som kan spelas över Internet. Det släpptes i maj 1996 och fick i december samma år en uppdatering kallad Quake World 3. Av dessa två är det är framför allt Quake World som kommer att beskrivas i denna rapport. Quake är ett First-person shooter, förkortat FPS, ett förstapersons skjutar-spel. Det innebär att spelaren ser världen genom sin karaktärs ögon. FPS-spel är generellt sätt snabba spel som spelas i matcher som sällan varar mer än ca minuter, och Quake är inget undantag. Bild 1: World of Warcraft Bild 2: Quake

10 4 Hur spelen använder protokollen 4.1 Hur World of Warcraft använder TCP Till skillnad från många andra onlinespel använder sig World of Warcraft av TCP som dataöverföringsprotokoll. Ett annat alternativ är UDP som skickar data fortare än TCP, men som inte alls är lika säkert. TCP ger, som tidigare nämnt, en pålitlig och stabil dataöverföring som motverkar förlust av data. Detta är fördelaktigt vid spel som WoW där man som spelare spelar långa sessioner utan avbrott, och där ett enda paketförlust kan skapa stora fel senare under spelets gång Nackdelar med TCP Anledningen till att majoriteten av onlinespelen inte använder sig av TCP är för att dess felhanteringsfunktioner kan skapa fördröjningar. När ett segment förloras på vägen så måste alla andra skickade segment vänta på att datorn skickar om detta förlorade segment, innan de kan fortsätta till den mottagande datorn. Detta är för att all data ska komma fram i rätt ordning. Men som ni förstår skapar detta fördröjningar som i vissa spel kan vara avgörande för spelaren Fördelar med TCP I WoW är det däremot viktigare att spelare får tillgång till all information om vad som händer runt om kring. Detta för att många val spelaren gör baseras på omgivningen. För att motverka fördröjning av skickade segment har WoW en metod där man skickar flera små datasegment istället för några få större. Detta håller nere Round Trip Time, RTT, vilket är tiden det tar från att ett segment skickas från sändaren till att ett svar anländer från mottagaren. Skulle ett segment förloras på vägen går det fortare för sändaren att skicka om detta ju mindre segmentet är. 4.2 Hur Quake använder UDP När Quake spelas över Internet skickas UDP-paket mellan klienterna och servern innehållande bl.a. spelarnas absoluta positioner i tre dimensioner, vilket gör att spelarnas positioner kan bestämmas även om tidigare paket har tappats. Dessutom innehåller paketen en tidsangivelse, så att klienterna och servern kan se om paketet är den senaste uppdateringen, eller gammalt, dvs. skickat innan den senaste uppdateringen Varför Quake använder UDP Eftersom FPS-spel som Quake ofta är mycket snabba måste spelarna snabbt kunna reagera på vad som händer runt omkring dem. Därför delas spelet upp i två delar, en del hos klienten och en del hos servern. Servern håller koll på alla spelares positioner, deras liv, vapen mm. Allt som förändrar, eller kan förändra ovanstående variabler måste kollas upp med servern innan de förändras, så att spelarna t.ex. inte går igenom en vägg. Å andra sidan så har klienten full möjlighet att se sig omkring utan att behöva vänta på att servern accepterar det. Det systemet låter spelaren reagera snabbare än om spelaren alltid skulle behöva skicka förfrågningar till servern. 2

11 4.2.2 Nackdelar/lösningar på problem Då UDP är ett förbindelselöst protokoll så finns alltid risken att paket som skickas över nätverket tappas eller hamnar ur ordning. Eftersom det är dessa paket som förser spelarna med bl.a. varandras positioner så kan ett stort antal tappade paket få spelet att lagga. För att lösa det till uppdateringen Quake World skapades en funktion hos klienten som lät den simulera hur olika saker skulle utspela sig i spelet, fristående från servern. Detta lät spelare med dålig uppkoppling fortsätta spela, även om paketen inte kom fram. Dock finns det då en risk att spelet utvecklar sig skiljt från hur den sanna spelvärlden, som ligger på servern, utvecklas Spel vid låg uppkopplingshastighet Med en hög uppdateringsfrekvens är skillnaden mellan serverns spelvärld och klientens spelvärld inget problem, och för spelare med dålig uppkoppling blir spelet fortfarande mer spelbart än utan simuleringsfunktionen. Ett experiment har visat att Quake World var spelbart med 50 % tappade paket, på grund av simulationsfunktionen 4. Experimentet visade också på att även om det uppstod skillnader mellan klientens och serverns spelvärld, så jämnades det ut för att ligga förhållandevis nära varandra så länge som det kom fler paket med de andra spelarna positioner inom rimlig tid. Dock finns det en gräns även för simulationen. Om uppdateringar tar alldeles för lång tid på sig så antar klienten att den har tappat kontakten med servern och fryser spelet. Detta kan ses som både en svaghet och styrka i spelet. Svaghet då det inte går att spela vidare, men en styrka då det förhindrar att klientens spelvärld skiljer sig alltför mycket från serverns sanna spelvärld. 5 4 Quake: An Example Multi-User Network Application Problems and Solutions in Distributed Interactive Simulations, Bonham S et. al. 5 Computer networking, a top down approach, kap 3.3, Kurose J et al. 1

12 Bild 3: Skillnader mellan serverns och spelarens spelvärld, axlarna representerar spelarpositionen i tre dimensioner "Quake: an Example Multi-User Network Application 2

13 5 Diskussion 5.1 Skillnader på spel och användning av protokoll Det finns stora skillnader mellan de båda spelen. World of Warcraft har en enorm spelvärld med en enorm mängd olika spelare medan Quake spelas mellan lag med ett fåtal spelare vardera i en liten spelvärld. Dessa skillnader gör att de båda spelen har helt olika krav på vad för slags data de behöver skicka, när de behöver skicka den och hur pålitlig länken måste vara. För WoW, med sina enorma mängder användare och långa sessioner, så är det fördelaktigt med ett protokoll som har en stadig ström av data mellan servern och klienterna. Detta kan TCP tillhandahålla. Protokollet har dessutom många felhanterande funktioner, vilket är väldigt attraktivt för spel som kräver en stadig dataström. Quake å andra sidan har inget behov av att ha en så stadig dataström. Det beror på att Quake bara är intresserad av den allra senaste datan, det som har hänt är inte av något större intresse. Av den anledningen är UDP, med de specifikationer nämnda i beskrivningen, ett bra val, speciellt på grund av den snabbhet som finns i programmet. För Quake skulle inte TCP fungera, då protokollets extra säkerhet, flödeskontroll och liknande tar upp för mycket data och kan göra protokollet långsammare, speciellt i nätverk med hög congestion. TCP-paketens sekvensnummer är för WoW en fördel, då det ger spelet förmågan att upptäcka om ett paket tappats bort på vägen till klienten. För WoW är denna funktion mer fördelaktig än den möjliga lagg som funktionen skapar. Tvärt om är det med Quake. Om ett TCP-paket skulle tappas bort skulle spelet inte kunna fortsätta innan det hade skickats om. Då kan du som spelare redan ha blivit dödad i spelet och förlorat en viktig session. Då UDP inte har något sekvensnummer innebär det att den inte alls bryr sig om i vilken ordning paketen skickades, utan den behöver bara se om det skickats efter det föregående paketet. För WoW å andra sidan, innehåller paketen mer information än Quakes paket. Då UDP inte ersätter tappad data så skulle risken finnas att data går förlorad för alltid om den inte kan ersättas. 1

14 6 Slutsats Som vi har konstaterat tidigare finns det både fördelar och nackdelar med TCP och UDP. Skillnaden mellan dessa protokoll gör att de lämpar sig bra eller mindre bra för olika sorters applikationer. I WoW är det viktigare att exakt all data kommer fram till spelarna. Ett paketförlust kan leda till oanade konsekvenser senare under spelets gång, med tanke på att man som spelare spelar långa sessioner utan avbrott, och där din nuvarande position baseras på det som hänt tidigare. Därför lämpar sig TCP bättre i det här fallet. TCP har en viss garanti på att all data som skickas verkligen kommer fram till mottagaren. Denna garanti beror på att TCP har ett antal felhanterande funktioner, så som flow control och congestion control. I Quake, däremot, är det viktigare för spelaren att få den allra senaste informationen om var han befinner sig på spelet och var hans motståndare finns. Spelet har ett högt tempo och det går ut på att döda sina fiender och undvika att själv bli dödad, därför är fördröjningar inte accepterade. Ett enda paketförlust kan leda till att du förlorar kontroll över din spelare i en liten stund, vilket i sin tur kan leda till att du blir dödad av en fiende. För spel som Quake passar alltså UDP bättre som dataöverföringsprotokoll. UDP är både snabbare och mindre krävande jämfört med TCP. Nackdelen är att UDP inte har några felhanteringsfunktioner för att skicka om förlorad data, men i spel som Quake är inte detta alltid önskvärt. Båda spelen har sina anledningar till varför de har valt det protokoll de har. Ett spel som är mer krävande och som inte tolererar dataförluster, så som WoW, gör helt rätt i att använda sig av TCP, medan spel som inte direkt baseras på tidigare händelser och som bara är intresserad av den senaste datan, så som Quake, gör bättre i att använda sig av UDP. 2

Chalmers tekniska högskola EDA390 Datakommunikation och Distribuerade system 2005-04-29

Chalmers tekniska högskola EDA390 Datakommunikation och Distribuerade system 2005-04-29 Tidsfördröjningskompensation i distribuerade nätverksmiljöer Chalmers tekniska högskola EDA390 Datakommunikation och Distribuerade system 2005-04-29 Av: Oscar Andersson 820109-5638 Andreas Sjöstrand 800508-0117

Läs mer

IT för personligt arbete F2

IT för personligt arbete F2 IT för personligt arbete F2 Nätverk och Kommunikation DSV Peter Mozelius Kommunikation i nätverk The Network is the Computer Allt fler datorer är sammankopplade i olika typer av nätverk En dators funktionalitet

Läs mer

TSBK 10 Teknik för avancerade datorspel Fö 9: Nätverk, Peter Johansson, ISY

TSBK 10 Teknik för avancerade datorspel Fö 9: Nätverk, Peter Johansson, ISY TSBK 10 Teknik för avancerade datorspel Fö 9: Nätverk, Peter Johansson, ISY Fysik Datorgrafik Spelmekanismer AI Nätverk Nätverksaspekter i spel z Fleranvändarspel blir allt populärare z Roligare att spela

Läs mer

TBSK 03 Teknik för Advancerade Datorspel

TBSK 03 Teknik för Advancerade Datorspel TBSK 03 Teknik för Advancerade Datorspel Problemdefinition Fleranvänderspel på webben (framför allt MMPORG) populärare än lokala nätverk- eller en-person-spel Roligare att spelar med / mot andra, enklare

Läs mer

Hanna Germundsson, Karl-Johan Lundberg. hange595@student.liu.se, karlu823@student.liu.se

Hanna Germundsson, Karl-Johan Lundberg. hange595@student.liu.se, karlu823@student.liu.se 7&3IULHQGO\ %DNJUXQGGHILQLWLRQRFKWLOOlPSQLQJDUL WUDQVSRUWODJUHW Hanna Germundsson, Karl-Johan Lundberg hange595@student.liu.se, karlu823@student.liu.se TDTS09, Datornät och Internetprotokoll Linköpings

Läs mer

Projektrapport EDA095

Projektrapport EDA095 Projektrapport EDA095 Grupp 8 Fredrik Stål, dt08fs5@student.lth.se Per-Gustaf Stenberg, dt08ps5@student.lth.se Mattias Frisk, dt08mf3@student.lth.se Joakim Hembrink, dt08jh8@student.lth.se 16 maj 2012

Läs mer

Hjälpprotokoll till IP

Hjälpprotokoll till IP Hjälpprotokoll till IP IP-protokollet är ju Internets nätverksprotokoll En filosofi vad gäller Internetprotokollen är att man inte ska försöka skapa ett protokoll som kan hantera alla tänkbara problem,

Läs mer

Instuderingsfrågor ETS052 Datorkommuniktion - 2014

Instuderingsfrågor ETS052 Datorkommuniktion - 2014 Instuderingsfrågor ETS052 Datorkommuniktion - 2014 October 13, 2014 Fråga 1. Beskriv de två komponenterna i PCM. Fråga 2. Förklara hur länklagret kan skilja på olika inkommande paket från det fysiska lagret.

Läs mer

5 Internet, TCP/IP och Tillämpningar

5 Internet, TCP/IP och Tillämpningar 5 Internet, TCP/IP och Tillämpningar Syfte: Förstå begreppen förbindelseorienterade och förbindelselösa tjänster. Kunna grundläggande egenskaper hos IP (från detta ska man kunna beskriva de viktigaste

Läs mer

LABORATIONSRAPPORT Säkerhet och Sårbarhet Laboration 1 Brandväggar

LABORATIONSRAPPORT Säkerhet och Sårbarhet Laboration 1 Brandväggar LABORATIONSRAPPORT Säkerhet och Sårbarhet Laboration 1 Laborant/er: Klass: Laborationsansvarig: Robin Cedermark Erik Gylemo Jimmy Johansson Oskar Löwendahl Jakob Åberg DD12 Martin Andersson Hans Ericsson

Läs mer

Introduktion till integrering av Schenkers e-tjänster. Version 2.0

Introduktion till integrering av Schenkers e-tjänster. Version 2.0 Introduktion till integrering av Schenkers e- Version 2.0 Datum: 2008-06-18 Sida 2 av 8 Revisionshistorik Lägg senaste ändringen först! Datum Version Revision 2008-06-18 2.0 Stora delar av introduktionen

Läs mer

TBSK 03 Teknik för avancerade datorspel. Jens Ogniewski Information Coding Group Linköpings universitet

TBSK 03 Teknik för avancerade datorspel. Jens Ogniewski Information Coding Group Linköpings universitet TBSK 03 Teknik för avancerade datorspel Jens Ogniewski Information Coding Group Linköpings universitet Problemdefinition Fleranvändarspel på webben (framförallt MMPORG) populärare än lokala nätverk- eller

Läs mer

Föreläsning 3. Datorkunskap 50p Marcus Weiderstål Bromma Gymnasium

Föreläsning 3. Datorkunskap 50p Marcus Weiderstål Bromma Gymnasium Föreläsning 3. Datorkunskap 50p Marcus Weiderstål Bromma Gymnasium Dagens pass: Datorsäkerhet Nätverk Nätverkssäkerhet Så fungerar datatrafik Mats Weiderstål ska till Kazan för att titta på en junior.

Läs mer

Grundläggande nätverksteknik. F3: Kapitel 4 och 5

Grundläggande nätverksteknik. F3: Kapitel 4 och 5 Grundläggande nätverksteknik F3: Kapitel 4 och 5 Kapitel 4 OSI TRANSPORT LAYER Transportlagrets sy=e Segment av data skall nå räa applikabon hos både avsändare och moaagare Uppdelning av dataströmmen från

Läs mer

Åtkomst och användarhandledning

Åtkomst och användarhandledning Innehållsförteckning Problemspecifikation...1 Åtkomst och användarhandledning...2 Systembeskrivning...3 Lösningens begränsningar...5 Problem och reflektioner...6 Testkörning...7 Bilagor......Källkod...

Läs mer

Tentamen i Datorkommunikation den 10 mars 2014

Tentamen i Datorkommunikation den 10 mars 2014 Tentamen i Datorkommunikation den 10 mars 2014 Tillåtna hjälpmedel: räknedosa Varje uppgift ger 10 poäng. För godkänt krävs 30 poäng. Uppgift 1 Antag att man ska skicka en fil av storleken 10 kbit från

Läs mer

75059 Stort sorteringsset

75059 Stort sorteringsset 75059 Stort sorteringsset Aktivitetsguide Detta set innehåller: 632 st sorteringsföremål 3 st snurror 6 st sorteringsskålar 1 st sorteringsbricka i plast 1 st siffertärning Detta sorteringsset har tagits

Läs mer

TDDD80. Mobila och sociala applikationer Introduktion HTTP,SaaS. Anders Fröberg Institutionen för Datavetenskap (IDA)

TDDD80. Mobila och sociala applikationer Introduktion HTTP,SaaS. Anders Fröberg Institutionen för Datavetenskap (IDA) TDDD80 Mobila och sociala applikationer Introduktion HTTP,SaaS Anders Fröberg Institutionen för Datavetenskap (IDA) Internet Internet är världens största datornätverk och ett system för enkel och effektiv

Läs mer

Piff och Puffs Chatsystem

Piff och Puffs Chatsystem Lunds Tekniska Högskola Piff och Puffs Chatsystem EDA095, Nätverksprogrammering - Projektrapport Gruppnummer: 1 Gruppmedlemmar: Alves-Martins, Rebecka adi10ral@student.lu.se Bredberg, Frida adifbr@student.lu.se

Läs mer

ELEVHJÄLP. Diskussion s. 2 Åsikter s. 3. Källkritik s. 11. Fördelar och nackdelar s. 4. Samarbete s. 10. Slutsatser s. 9. Konsekvenser s.

ELEVHJÄLP. Diskussion s. 2 Åsikter s. 3. Källkritik s. 11. Fördelar och nackdelar s. 4. Samarbete s. 10. Slutsatser s. 9. Konsekvenser s. Källkritik s. 11 Diskussion s. 2 Åsikter s. 3 Samarbete s. 10 Slutsatser s. 9 ELEVHJÄLP Fördelar och nackdelar s. 4 Konsekvenser s. 5 Lösningar s. 8 Perspektiv s. 7 Likheter och skillnader s. 6 1 Resonera/diskutera/samtala

Läs mer

Planeringsspelets mysterier, del 1

Planeringsspelets mysterier, del 1 Peter Lindberg Computer Programmer, Oops AB mailto:peter@oops.se http://oops.se/ 28 februari 2002 Planeringsspelets mysterier, del 1 Om jag ska spela ett sällskapsspel för första gången så vill jag att

Läs mer

TIDNINGARNAS TELEGRAMBYRÅ

TIDNINGARNAS TELEGRAMBYRÅ TIDNINGARNAS TELEGRAMBYRÅ Svenska medier stärker Spelare Av Ylva Hyrkäs Publicerad 20/05/16 Svenska nyheter ger allt oftare en positiv bild av dator-spelare. Det visar en ny, svensk studie gjord av Malmö

Läs mer

Föreläsning 3.1: Datastrukturer, en översikt

Föreläsning 3.1: Datastrukturer, en översikt Föreläsning.: Datastrukturer, en översikt Hittills har vi i kursen lagt mycket fokus på algoritmiskt tänkande. Vi har inte egentligen ägna så mycket uppmärksamhet åt det andra som datorprogram också består,

Läs mer

Föräldramöten på daghem och i skolor 2015

Föräldramöten på daghem och i skolor 2015 Föräldramöten på daghem och i skolor 2015 Under 2015 erbjöd Barnens Internet föräldraföreläsningar till samtliga lågstadieskolor samt till de daghem på Åland där föreläsningar inte genomfördes under 2014.

Läs mer

Datakommunikation vad är det?

Datakommunikation vad är det? Datakommunikation vad är det? Så fort en sändare överför data till en mottagare har vi datakommunikation Sändare Digital information Kanal Mottagare Problem: Sändare och mottagare måste kunna tolka varandra

Läs mer

Läs detta innan du fortsätter, eller skriv ut det, klicka runt lite och läs samtidigt.

Läs detta innan du fortsätter, eller skriv ut det, klicka runt lite och läs samtidigt. Bruksanvisning Installera CubeBiz... 2 Välj språk... 2 När du vill köra testversionen i 15 dagar... 3 När du köper en CubeBiz-licens... 3 Registrera en giltig licensnyckel... 3 Starta ett nytt projekt...

Läs mer

Ver. 19734. Guide. Nätverk

Ver. 19734. Guide. Nätverk Ver. 19734 Guide Nätverk Innehållsförteckning 1. Introduktion 1 2. Protokoll 1 2.1 FTP 1 2.2 DNS 1 2.3 HTTP 2 2.4 HTTPS 2 2.5 TFTP 2 2.6 SNTP/NTP 2 2.7 SIP 2 2.8 RTP 2 2.9 RTCP 2 3. Nät 3 4. Brandvägg

Läs mer

TCP/IP och Internetadressering

TCP/IP och Internetadressering Informationsteknologi sommarkurs 5p, 2004 Mattias Wiggberg Dept. of Information Technology Box 337 SE751 05 Uppsala +46 18471 31 76 Collaboration Jakob Carlström TCP/IP och Internetadressering Slideset

Läs mer

Tärna Folkhögskola 2010-06-03 IT-pedagogutbildningen Individuellt fördjupningsarbete Vt 2010 2010-06-03 IT I FÖRSKOLAN. Författare:Tove Andersson

Tärna Folkhögskola 2010-06-03 IT-pedagogutbildningen Individuellt fördjupningsarbete Vt 2010 2010-06-03 IT I FÖRSKOLAN. Författare:Tove Andersson Tärna Folkhögskola 2010-06-03 IT-pedagogutbildningen Individuellt fördjupningsarbete Vt 2010 2010-06-03 IT I FÖRSKOLAN Författare:Tove Andersson Innehåll Inledning:... 2 Syfte:... 2 Frågeställningar:...

Läs mer

Delårsrapport 2015-01-01 till 2015-09-30 STAR VAULT AB 556709-1169

Delårsrapport 2015-01-01 till 2015-09-30 STAR VAULT AB 556709-1169 Delårsrapport 2015-01-01 till 2015-09-30 STAR VAULT AB 556709-1169 Sammanfattning av delårsrapport Nio månader (2015-01-01 2015-09-30) Nettoomsättningen uppgick till 1 909 963 (1 724 232) SEK. Resultatet

Läs mer

TDDB96 Projekt: Object priming med visuell stimuli

TDDB96 Projekt: Object priming med visuell stimuli TDDB96 Projekt: Object priming med visuell stimuli Daniel Johansson danjo133@student.liu.se Rickard Jonsson ricjo400@student.liu.se 1. Sammanfattning Vad vi ville komma fram till i denna studie var huruvida

Läs mer

Resultat av enkäten om datorvanor och spelande

Resultat av enkäten om datorvanor och spelande Resultat av enkäten om datorvanor och spelande Mellan den 4:e juli 2012 och 10:e mars 2013 har 312 personer svarat på den enkät som vi på GameOver haft uppe hemsidan. Ett stort tack till alla er som bidragit

Läs mer

Projektpresentation Wapspel

Projektpresentation Wapspel Projektpresentation Wapspel Innehållsförteckning Projektets namn:...2 Uppdragsgivare:...2 Deltagare och ansvarsfördelning:...2 Adress till www-dokumentation:...2 Adress till WAP-spelet:...2 Adress till

Läs mer

Förhandling - praktiska tips och råd

Förhandling - praktiska tips och råd Förhandling - praktiska tips och råd Tänk på att informationen i detta material inte har uppdaterats sedan januari 2014. Aktuella lagar (inklusive beloppsgränser) har förändrats sedan dess och praxis på

Läs mer

SkövdeNät Nöjd Kund Analys

SkövdeNät Nöjd Kund Analys SkövdeNät Nöjd Kund Analys Kvartal 1-2015 med jämförande index 2006, 2008, 2010, 2012 Välkommen till en spännande värld av marknadsutveckling! Mätningens uppbyggnad Bas: Antal intervjuer: 303 N=Mätningens

Läs mer

Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör

Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör Innehåll Bakgrund Syfte Metod och urval Resultat Kännedom Attityder till projektet Kontakter med Trafikverket Information Om Trafikverket Bakgrundsdata

Läs mer

Tre misstag som äter upp din tid och hur du enkelt gör någonting åt dem. Innehåll. Misstag #1: Önskelistan... 4. Misstag #2: Parkinsons lag...

Tre misstag som äter upp din tid och hur du enkelt gör någonting åt dem. Innehåll. Misstag #1: Önskelistan... 4. Misstag #2: Parkinsons lag... Innehåll Inledning... 3 Misstag #1: Önskelistan... 4 Misstag #2: Parkinsons lag... 7 Misstag #3: E-postfällan... 9 Avslutning... 11 2 Inledning Jag vill inte påstå att dålig tidshantering är en folksjukdom.

Läs mer

ELMIA WLAN (INTERNET)

ELMIA WLAN (INTERNET) ELMIA WLAN (INTERNET) Elmia WLAN är trådlös High Speed Internet Access på Elmias mässanläggning som drivs av Elmia AB. Elmia AB, Box 6066, SE-550 06 JÖNKÖPING, Sverige VILLKOR OCH REKOMMENDATIONER Som

Läs mer

============================================================================

============================================================================ Begränsat/avdelat nätverk Postad av Marcus - 31 jul 2015 17:26 Hejsan! Har en ADLS anslutning och kombinerat modem/router idag, men vill ha en anslutning på en av Ethernet portarna som har tillgång till

Läs mer

Sekretessmeddelande Kelly Services AB Innehåll

Sekretessmeddelande Kelly Services AB Innehåll Sekretessmeddelande Kelly Services AB Innehåll Vår sekretessöverenskommelse Vilken typ av personliga uppgifter som vi samlar in Med vilka vi delar informationen? Val: Tackar Nej/Tackar Ja Noggrannhet och

Läs mer

SPELREGLER. 2-4 deltagare från 10 år

SPELREGLER. 2-4 deltagare från 10 år SPELREGLER 2-4 deltagare från 10 år Fläta samman orden i Alfapet! Med hjälp av bokstavsbrickor och god uppfinningsrikedom bildar ni ord kors och tvärs över spelplanen. Prova gärna spelvarianter där ni

Läs mer

BitTorrent. TDTS09 Datornät och internetprotokol Nicklas Schultz och Tim Bjärengren Linköpings universitet Linköping

BitTorrent. TDTS09 Datornät och internetprotokol Nicklas Schultz och Tim Bjärengren Linköpings universitet Linköping BitTorrent TDTS09 Datornät och internetprotokol Nicklas Schultz och Tim Bjärengren Linköpings universitet Linköping 2011-02-22 Sammanfattning I den här rapporten studeras protokollet BitTorrent, ett peer-to-peer-protokoll

Läs mer

Hej. Niklas heter jag, och detta är min oberoendeförklaring från Scientologikyrkan.

Hej. Niklas heter jag, och detta är min oberoendeförklaring från Scientologikyrkan. Hej Niklas heter jag, och detta är min oberoendeförklaring från Scientologikyrkan. Jag vill först säga att det är över 12 år sedan jag lämnade kyrkan. Vissa detaljer minns jag inte exakt, men då nämner

Läs mer

Gesäll provet Internetprogrammering I. Författare: Henrik Fridström. Personnummer: 870408-6654. Skola: DSV

Gesäll provet Internetprogrammering I. Författare: Henrik Fridström. Personnummer: 870408-6654. Skola: DSV Gesäll provet Internetprogrammering I Författare: Henrik Fridström Personnummer: 870408-6654 Skola: DSV Val av uppgift: En e-mail applikation med kryptering Bakgrund: Som sista uppgift i kursen Internetprogrammering

Läs mer

Installation av. Vitec Online

Installation av. Vitec Online Installation av Vitec Online Innehållsförteckning Inledning... 3 Allmän konfiguration av router och brandvägg... 4 Installera Vitec Online Server... 6 Lösenord för inloggning i Mäklarsystemet... 9 Klientinstallation...

Läs mer

E-post, chat mm. E-post, chat mm. E-post, chat mm. E-post, chat mm. E-post, chat mm. E-post, chat mm

E-post, chat mm. E-post, chat mm. E-post, chat mm. E-post, chat mm. E-post, chat mm. E-post, chat mm Den här första avdelningen ska ffa handla om och chat, men jag ska i den andra avdelningen tala om en annan typ av Internetbaserad resurs, online community, som har många intressanta egenskaper men som

Läs mer

Bulltoftamodellen. parläsningen ger stora möjligheter till direkta stopp och omedelbara diskussioner, vilket utvecklar läsförståelsen

Bulltoftamodellen. parläsningen ger stora möjligheter till direkta stopp och omedelbara diskussioner, vilket utvecklar läsförståelsen Bulltoftamodellen Vårt syfte är att utöver den egna läsningen av bänkbok, väskbok eller liknande ge barnen lästräning på ett strukturerat sätt, där kamratstödet utgör en viktig faktor för läsutvecklingen.

Läs mer

Frågor och Svar - Dräger Alcotest 3000

Frågor och Svar - Dräger Alcotest 3000 Frågor och Svar - Dräger Alcotest 3000 Vad skiljer olika alkomätare åt? Dräger kommenterar aldrig konkurrenters produkter. Som riktlinje för dig som konsument finns det dock ett antal saker som brukar

Läs mer

HexaFlip. Kravspecifikation

HexaFlip. Kravspecifikation HexaFlip Kravspecifikation Dokumentversion 1.0 Martin Larsson marla316@student.liu.se Carl Lindwall carli914@student.liu.se Senast modifierad 2009 02 17 Sammanfattning Detta dokument skall ligga som grund

Läs mer

Sockets: server. with Ada.Command_Line; use Ada.Command_Line; with Ada.Exceptions; use Ada.Exceptions; with Ada.Text_IO; use Ada.

Sockets: server. with Ada.Command_Line; use Ada.Command_Line; with Ada.Exceptions; use Ada.Exceptions; with Ada.Text_IO; use Ada. Sockets: server with Ada.Command_Line; use Ada.Command_Line; with Ada.Exceptions; use Ada.Exceptions; with Ada.Text_IO; use Ada.Text_IO; with TJa.Sockets; use TJa.Sockets; procedure Server is -- Servern

Läs mer

Utvärdering av projektet Flodagruppen

Utvärdering av projektet Flodagruppen Utvärdering Flodagruppen 1 Utvärdering av projektet Flodagruppen Elever och föräldrar Johan Heintz Handledare: Annika Hall Sveagatan 15 Kurator vid Dergårdens gymnasium, 413 14 Göteborg Lerum e-mail: johan.heintz@kulturverkstan.net

Läs mer

Hjälps åt att skriva några rader om senaste scoutmötet i avdelningens loggbok.

Hjälps åt att skriva några rader om senaste scoutmötet i avdelningens loggbok. SCOUTMÖTET JAG SJÄLV OCH MINA SCOUTKOMPISAR Det är bra om du som ledare läser igenom detta innan mötet äger rum. Under dagens möte får scouterna tänka kring vad de själva och deras scoutkompisar är bra

Läs mer

Skolår 2 Läsförståelse Svarshäfte

Skolår 2 Läsförståelse Svarshäfte Skolår 2 Läsförståelse Svarshäfte Namn Klass Lärare atum ntal rätt Övningsuppgift Vad tror du Sam önskar sig? Ett djur. Nya skridskor. En cykel. En TV. irgitta Järpsten, Karin Taube och Hogrefe Psykologiförlaget,

Läs mer

Tinytag. Strömtångspaket. Rev: 2013-05-23. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen

Tinytag. Strömtångspaket. Rev: 2013-05-23. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen Tinytag Strömtångspaket www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1 Rev: 2013-05-23 Intab strömlogger är en logger för växelström Strömloggern är användbar vid, till exempel,

Läs mer

Sinnena den mänskliga hårdvaran

Sinnena den mänskliga hårdvaran Sinnena den mänskliga hårdvaran Synsinnet Organet som används för att utnyttja synen är ögat. Näthinnan har ca 130 Bilden är tagen från wwww.ne.se miljoner sinnesceller, dessa kallas för stavar och tappar.

Läs mer

Lära känna skrivbordet

Lära känna skrivbordet Är det första gången du använder Windows 7? Den här versionen har mycket gemensamt med tidigare versioner av Windows, men du kan behöva hjälp med att få upp farten. Den här guiden innehåller praktisk information

Läs mer

Projektmaterial INFORMATIONSSAMHÄLLET. Strömbäcks folkhögskola

Projektmaterial INFORMATIONSSAMHÄLLET. Strömbäcks folkhögskola Projektmaterial DATORKUNSKAP EN NYCKEL TILL INFORMATIONSSAMHÄLLET Strömbäcks folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

Dedikerad Server Vilket operativsystem ska jag välja? Är ni i startgroparna och ska beställa en dedikerad server eller en virtuell server?

Dedikerad Server Vilket operativsystem ska jag välja? Är ni i startgroparna och ska beställa en dedikerad server eller en virtuell server? Vilket operativsystem ska jag välja? Är ni i startgroparna och ska beställa en dedikerad server eller en virtuell server? Att välja operativsystem kan vara svårt. Det kan vara svårt att förstå vilka konsekvenser

Läs mer

Towards Blocking---resistant Communication on the Internet

Towards Blocking---resistant Communication on the Internet Towards Blocking---resistant Communication on the Internet SLUTRAPPORT Stefan Lindskog Karlstads universitet SE---651 88 Karlstad stefan.lindskog@kau.se 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 3

Läs mer

IPv6 Jonas Aronsson 3TEa

IPv6 Jonas Aronsson 3TEa IPv6 Jonas Aronsson 3TEa IPv6 IPv6, sjätte generationens Internetprotokoll, det nya sättet att adressera och överföra data i nätverk. Vad lite mer exakt är detta? Det tänkte jag nu gå igenom i två steg.

Läs mer

Kundfokus för ökad användning av kommunala e-tjänster. Esmail Salehi-Sangari, LTU & KTH Maria Ek Styvén, LTU Anne Engström, LTU Åsa Wallström, LTU

Kundfokus för ökad användning av kommunala e-tjänster. Esmail Salehi-Sangari, LTU & KTH Maria Ek Styvén, LTU Anne Engström, LTU Åsa Wallström, LTU Kundfokus för ökad användning av kommunala e-tjänster Esmail Salehi-Sangari, LTU & KTH Maria Ek Styvén, LTU Anne Engström, LTU Åsa Wallström, LTU Syfte Att bidra till en ökad användning av kommunala e-tjänster

Läs mer

Karlstads universitet Institutionen för Informationsteknologi Datavetenskap

Karlstads universitet Institutionen för Informationsteknologi Datavetenskap TENTAMEN FÖR KURS DAV B02, DATAKOMMUNIKATION I 5p Sid 1 av 7 Måndag 02-01-14 kl. 14.00 19.00 Ansvariga lärare: Johan Garcia och Annika Wennström Tillåtna hjälpmedel: Kalkylator Betygsgränser: 3=30-39p,

Läs mer

Slutrapport för JMDB.COM. Johan Wibjer 2012-06-03

Slutrapport för JMDB.COM. Johan Wibjer 2012-06-03 Slutrapport för JMDB.COM Johan Wibjer 2012-06-03 Abstrakt Den här rapporten kommer handla om mitt projekt som har handlat om att gör en webb sida för ett personligt media bibliotek, hur jag har jobbar

Läs mer

BARNETS FEM KÄRLEKSSPRÅK

BARNETS FEM KÄRLEKSSPRÅK BARNETS FEM KÄRLEKSSPRÅK Av: Inge Stene Denna artikel bör ses mot bakgrund av de multipla intelligenserna (se artikeln Det kreativa barnet). Den handlar kort sagt om kommunikation. Vi kan förhålla oss

Läs mer

Routerinställning. Denna guide tar dig genom de enkla steg som behövs för att ställa in routern så den fungerar trådlöst.

Routerinställning. Denna guide tar dig genom de enkla steg som behövs för att ställa in routern så den fungerar trådlöst. Routerinställning Denna guide tar dig genom de enkla steg som behövs för att ställa in routern så den fungerar trådlöst. Om frågor uppstår efter att du använt denna guide så går det bra att maila fibergruppen.

Läs mer

Transport Layer. Transport Layer. F9 Meddelandesändning med UDP EDA095 Nätverksprogrammering. Java och UDP TCP/UDP

Transport Layer. Transport Layer. F9 Meddelandesändning med UDP EDA095 Nätverksprogrammering. Java och UDP TCP/UDP F9 Meddelandesändning med UDP EDA095 Roger Henriksson Datavetenskap Lunds universitet Transport Layer Transport Layer Bygger vidare på på "Internet Internet Layer" Layer / IP. / IP. Applikationsprogram

Läs mer

Föräldrajuryn om Halloween

Föräldrajuryn om Halloween Föräldrajuryn om Halloween November 2007 Konsumentföreningen Stockholm Sammanfattning Konsumentföreningen Stockholm (KfS) har genomfört en undersökning i KfS Föräldrajury om Halloween. 715 föräldrar deltog

Läs mer

Att köpa ny dator SeniorNet Lidingö Januari-2016

Att köpa ny dator SeniorNet Lidingö Januari-2016 Att köpa ny dator SeniorNet Lidingö Januari-2016 Att tänka på innan du köper bärbar dator Behov/Användningsområde Om man mest ska använda datorn till epost, Internet, lagra foton och skriva dokument i

Läs mer

Projektarbete 2: Interaktiv prototyp

Projektarbete 2: Interaktiv prototyp Projektarbete 2: Interaktiv prototyp Jonatan Hilmarch (Grupp 13) 880427-5595 hilmarch@skip.chalmers.se Kurs: Människa-Datorinteraktion TIG061 HT 2010 Projekt 1 - en tillbakablick Enligt projektets systemdefinition

Läs mer

Installation och drift av Ankarspel South Pacific 710Fs - Frifallsmodell

Installation och drift av Ankarspel South Pacific 710Fs - Frifallsmodell MANUAL Installation och drift av Ankarspel South Pacific 710Fs - Frifallsmodell Du har valt ankarspel 710Fs från South Pacific. Det utmärks av kompakt uppbyggnad, enkelt att sköta och lätt att installera.

Läs mer

The Pirate Bay-rättegången, dag 6 Fritt nedtecknat

The Pirate Bay-rättegången, dag 6 Fritt nedtecknat The Pirate Bay-rättegången, dag 6 Fritt nedtecknat PB Pirate Bay TBP The Pirate Bay M Vittne, Jurist vid IFPI, Magnus Mårtensson Å Åklagare, med inriktning på IT-relaterade brott, Håkan Roswall t0 + 00:15:35

Läs mer

Problem: BOW Bowling. Regler för Bowling. swedish. BOI 2015, dag 1. Tillgängligt minne: 256 MB. 30.04.2015

Problem: BOW Bowling. Regler för Bowling. swedish. BOI 2015, dag 1. Tillgängligt minne: 256 MB. 30.04.2015 Problem: BOW Bowling swedish BOI 0, dag. Tillgängligt minne: 6 MB. 30.04.0 Byteasar tycker om både bowling och statistik. Han har skrivit ner resultatet från några tidigare bowlingspel. Tyvärr är några

Läs mer

Kvalitetsindex. Botorp Behandlingshem. Rapport 2009-01-28

Kvalitetsindex. Botorp Behandlingshem. Rapport 2009-01-28 Kvalitetsindex Rapport 2009-01-28 Innehåll - 2009-01-28 - Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex - Strategi och metod - Medelpoäng, aritmetiskt medelvärde, totalt samt på respektive fråga -

Läs mer

IP routinghierarkier. Robert Löfman Institutionen för informationsbehandling Åbo Akademi, FIN 20500 Åbo, Finland e post: robert.lofman@abo.nospam.

IP routinghierarkier. Robert Löfman Institutionen för informationsbehandling Åbo Akademi, FIN 20500 Åbo, Finland e post: robert.lofman@abo.nospam. IP routinghierarkier Robert Löfman Institutionen för informationsbehandling Åbo Akademi, FIN 20500 Åbo, Finland e post: robert.lofman@abo.nospam.fi Abstrakt Denna text berättar främst om hur Internets

Läs mer

IP Från användare till användare Vägval DNS Jens A Andersson (Maria Kihl) Att skicka data över flera länkar. Nätprotokoll

IP Från användare till användare Vägval DNS Jens A Andersson (Maria Kihl) Att skicka data över flera länkar. Nätprotokoll 1 IP Från användare till användare Vägval DNS Jens A Andersson (Maria Kihl) Att skicka data över flera länkar All data som skickas mellan två slutnoder kommer att passera flera vägväljare och länkar på

Läs mer

Förord Inledning. Roland Larsson Talangutvecklare, pojk, Skåne och Blekinge Förbundskapten, pojk och junior

Förord Inledning. Roland Larsson Talangutvecklare, pojk, Skåne och Blekinge Förbundskapten, pojk och junior Förord Inledning Ett fotbollslag som har ett väl utvecklat passningsspel har stora förutsättningar för att spela bra anfallsfotboll och skapa målchanser. Passningsspelet är fundamentet i fotbollens anfallsspel.

Läs mer

Jag har kommit som sändebud från änglarna. Jag har levt tidigare på Jorden. Jag är en av mediets guider.

Jag har kommit som sändebud från änglarna. Jag har levt tidigare på Jorden. Jag är en av mediets guider. Aniara Jag har kommit som sändebud från änglarna. Jag har levt tidigare på Jorden. Jag är en av mediets guider. Vi änglar finns här runt omkring er. Var och en av er har en specialare, en liten extra ängel,

Läs mer

Halvårsrapport 2014-01-01 till 2014-06-30 STAR VAULT AB 556709-1169

Halvårsrapport 2014-01-01 till 2014-06-30 STAR VAULT AB 556709-1169 Halvårsrapport 2014-01-01 till 2014-06-30 STAR VAULT AB 556709-1169 Sammanfattning av halvårsrapport Andra kvartalet (2014-04-01 2014-06-30) Nettoomsättningen uppgick till 488 542 SEK (572 934). Resultatet

Läs mer

PEER TO PEER STREAMING

PEER TO PEER STREAMING PEER TO PEER STREAMING Eric Lundmark och Charlotte Tamm Linköpings universitet Linköping 23/2-11 Sammanfattning Att sända musik och video över internet kräver mycket bandbredd. För att effektivisera strömningstekniken

Läs mer

Varför är jag domare. Roller och förväntningar

Varför är jag domare. Roller och förväntningar Domarskap Steg1 1 2 Varför är jag domare Två domare reagerar inte lika i en likartad situation under matchen. Två människor är inte lika. Alltså finns det inget facit till hur vi bör förbereda oss inför

Läs mer

Leda förändring stavas psykologi

Leda förändring stavas psykologi Leda förändring stavas psykologi Kjell Ekstam Leda förändring Liber, 2005 John E. Kotter Leda förändring Richters, 1996 Patrick Lencioni Ledarskapets fem frestelser Prisma, 1999 Att leda förändring handlar

Läs mer

DA 2012: F13. Nätverk 2 Ann-Sofi Åhn

DA 2012: F13. Nätverk 2 Ann-Sofi Åhn DA 2012: F13 Nätverk 2 Ann-Sofi Åhn Trafik i ett litet lokalt nätverk EF:D5:D2:1B:B9:28 B2:1B:34:F3:F3:7A Alice 19:26:88:F4:10:14 79:D1:95:77:59:0C Alice vill skicka data till Bob CD:C8:7C:46:E2:BC

Läs mer

Språkäventyret. Mål. Verktyg. Inledande arbete

Språkäventyret. Mål. Verktyg. Inledande arbete Språkäventyret Mål Sammanfatta hur jag gjorde spelet Språkäventyret på Fronter. Verktyg Fronters provverktyg Inledande arbete Fundera över dessa saker innan du börjar: 1. Vilken del av det centrala innehållet

Läs mer

PLAN FÖR LIKABEHANDLING VID MONTESSORIFÖRSKOLAN FRÖHUSET OCH MONTESSORISKOLAN VÄXTHUSET

PLAN FÖR LIKABEHANDLING VID MONTESSORIFÖRSKOLAN FRÖHUSET OCH MONTESSORISKOLAN VÄXTHUSET PLAN FÖR LIKABEHANDLING VID MONTESSORIFÖRSKOLAN FRÖHUSET OCH MONTESSORISKOLAN VÄXTHUSET 2009-200 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 MÅL OCH ÅTGÄRDER FÖR LÄSÅRET 09/0... 4 METODER...5 Ansvarsområden:...5...

Läs mer

GOLFINSPIRATION 2015. Inledning. Släpp kontrollen

GOLFINSPIRATION 2015. Inledning. Släpp kontrollen GOLFINSPIRATION 2015 Inledning Släpp kontrollen En golfsving är en komplex rörelse. Med många tankar, muskler och flera kroppsdelar involverade ska vi träffa en liten boll med ett verktyg som bara är 1

Läs mer

En introduktion till webbfakturan. den digitala tidsålderns faktura

En introduktion till webbfakturan. den digitala tidsålderns faktura En introduktion till webbfakturan den digitala tidsålderns faktura Sluta skicka börja dela! Varför skicka något när du kan dela det? I den här introduktionen tittar vi närmare på webbfakturan och de möjligheter

Läs mer

5 Internet, TCP/IP och Applikationer

5 Internet, TCP/IP och Applikationer 5 Internet, TCP/IP och Applikationer Syfte: Förstå begreppen förbindelseorienterade och förbindelselösa tjänster. Kunna grundläggande egenskaper hos IP (från detta ska man kunna beskriva de viktigaste

Läs mer

Skriv in sökvägen sam.sll.se

Skriv in sökvägen sam.sll.se Lathund för SAM-användning SAM (Säker Anslutning Multiaccess) används när det är driftavbrott på kommunikationen till Stockholm och vi därför inte kan nå TakeCare. Det du bör göra är att först konstatera

Läs mer

Erik firar jul TORSTEN BENGTSSON

Erik firar jul TORSTEN BENGTSSON SIDAN 1 Boken handlar om Äntligen är det julafton. Erik har längtat i flera veckor. Allra mest har han längtat efter julklapparna. Innan det är dags att öppna julklapparna, ska de äta och kolla på Kalle

Läs mer

OM KRITERIER av Emelie Johnson Vegh och Eva Bertilsson, publicerad i Canis 2004

OM KRITERIER av Emelie Johnson Vegh och Eva Bertilsson, publicerad i Canis 2004 OM KRITERIER av Emelie Johnson Vegh och Eva Bertilsson, publicerad i Canis 2004 Ibland dyker det upp ord som är så fantastiskt användbara och bra att man inte kan begripa hur man någonsin klarat sig utan

Läs mer

7 steg från lagom till världsklass - 7 tips som berikar Ditt liv

7 steg från lagom till världsklass - 7 tips som berikar Ditt liv 7 steg från lagom till världsklass - 7 tips som berikar Ditt liv Lagom är bäst, eller? Om vi säger något tillräckligt ofta tenderar det ju att bli sant, eller hur? Jag gissar att Du, mer eller mindre medvetet,

Läs mer

Sociala berättelser 1

Sociala berättelser 1 Sociala berättelser 1 De olika delarna av en social berättelse Deskriptiva meningar beskrivning av situationen Deskriptiva delen de ska åskådliggöra och beskriva en situation, händelse eller ett beteende.

Läs mer

Barns och ungdomars åsikter om barnoch ungdomsmottagningen

Barns och ungdomars åsikter om barnoch ungdomsmottagningen Barns och ungdomars åsikter om barnoch ungdomsmottagningen - En undersökning av barnrättspraktikanter inom Landstinget Kronoberg Sabina Andersson Alexandra Hansson Omvårdnadsprogrammet Sunnerbogymnasiet

Läs mer

Elkontakten. Skepparholmen. springer för Östersjön. Energikontot ger kontroll över dina elkostnader ENERGIFULL OCH NÄRA BOO ENERGI LITEN, SMART,

Elkontakten. Skepparholmen. springer för Östersjön. Energikontot ger kontroll över dina elkostnader ENERGIFULL OCH NÄRA BOO ENERGI LITEN, SMART, Elkontakten Nummer 2-2012 BOO ENERGI LITEN, SMART, ENERGIFULL OCH NÄRA Skepparholmen springer för Östersjön. Energikontot ger kontroll över dina elkostnader Vi gör skillnad för miljön och plånboken Belysningsbranschen

Läs mer

Förebyggande arbete mot kränkningar på nätet.

Förebyggande arbete mot kränkningar på nätet. REKTORSPROGRAMMET FÖRDJUPNINGSARBETE BLOCK 5 ÖRU, MHD, HDA K3 Förebyggande arbete mot kränkningar på nätet. Hur kan vi arbeta förebyggande på skolan? Katarina Fridén 2013-09-06 Innehållsförteckning 1.

Läs mer

Sammanfattning av enkäten en till en projektet

Sammanfattning av enkäten en till en projektet Sammanfattning av enkäten en till en projektet Tack för att ni tog er tid att svara på enkäten. Vi på 4-6 har sammanställt resultatet, och även gjort små förklaringar och svar till frågor, eller kommentarer

Läs mer

Betyg E (med tvekan) : (= Eleven beskriver mest med egna ord hur man upplevt träningen)

Betyg E (med tvekan) : (= Eleven beskriver mest med egna ord hur man upplevt träningen) Betyg E (med tvekan) : (= Eleven beskriver mest med egna ord hur man upplevt träningen) Utverdering det har gott bra med träningen. jag tycker att det var kul att träna och så var det skönt att träna.

Läs mer

Utvärdering 2015 deltagare Voice Camp

Utvärdering 2015 deltagare Voice Camp Utvärdering 15 deltagare Voice Camp 8 deltagare Har det varit roligt på lägret? (%) 1 8 6 4 1 Ja Nej Varför eller varför inte? - Enkelt, jag älskar att sjunga och det är alltid kul att träffa nya vänner

Läs mer

Utredning om införande av digital nämndhantering för socialnämnden

Utredning om införande av digital nämndhantering för socialnämnden 6:1 6:2 6:3 6:4 6:5 Socialkontoret Dnr SN/2015:772-036 Administrativa enheten 2015-11-11 1/6 Handläggare Charlotte Arnell Tel. 0152-291 66 Utredning om införande av digital nämndhantering för socialnämnden

Läs mer

Öppen data och vad vi kan vinna på att offentliggöra uppgifter! Formatdag i västerås 2015-11-17 Björn Hagström bjorn.

Öppen data och vad vi kan vinna på att offentliggöra uppgifter! Formatdag i västerås 2015-11-17 Björn Hagström bjorn. Öppen data och vad vi kan vinna på att offentliggöra uppgifter! Formatdag i västerås 2015-11-17 Björn Hagström bjorn.hagstrom@orebrolse Den information vi har är ofta kopplad till personer. Grundregeln

Läs mer