Utomhusbelysning 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utomhusbelysning 2013"

Transkript

1 1. Hur långt har kommunerna kommit i arbetet med utfasningen av kvicksilverlampor? 1

2 1. Hur långt har kommunerna kommit i arbetet med utfasningen av kvicksilverlampor? Har ni en färdig plan för utfasning av kvicksilverljuskällor för utomhusbruk? Vi har ställt frågan till kommunerna. 45 har svarat och de flesta har kommit långt: 58 % har en färdig plan 33 % är redan klara Endast 9 % har ingen plan Ja, vi har en färdig plan för detta Nej, vi har ingen plan för detta Vi är redan klara med utfasningen av kvicksilverljuskällor Vet ej 0% 33% Slutsats: Generellt sätt ligger kommunerna bra till i planeringen. Med tanke på kvicksilverljuskällornas ineffektivitet är det dock märkligt att inte fler bytt på eget bevåg. 9% 58% 2

3 1. Hur långt har kommunerna kommit i arbetet med utfasningen av kvicksilverlampor? Så har stor del av kommunernas befintliga belysningspunkter klarar i dagsläget 2015 års krav. Hälften av de tillfrågade är klara till 91 % eller mer Åtta av tio är klara till 71 % eller mer Slutsats: Majoriteten av gatu-, park och 15% vägbelysningen klarar i dagsläget 2015 års krav. 10% Intervjuer med ansvariga visar att man i första hand 5% 0% bytt ut kvicksilver mot högtrycksnatrium. 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% Vänligen uppskatta - Hur stor andel av era befintliga belysningspunkter utomhus klarar i dagsläget 2015 års krav? 3

4 1. Hur långt har kommunerna kommit i arbetet med utfasningen av kvicksilverlampor? 2015 års kvicksilverförbud är en lag och vi tycker att det är intressantare att svara på frågan HUR den kommande lagen kommer efterlevas och VARFÖR det kommer att se ut så. Vi börjar med informationsbiten: Har ni fått tillfredställande information om vad ekodesigndirektivet innebär för ert bestånd av utomhusbelysning samt vilka lösningar som finns inför framtiden? Ja Nej Vet ej 57 % av de tillfrågade anser att de fått tillfredställande information 29 % av de tillfrågade anser att de inte fått tillfredställande information 29% 14% 57% Slutsats: Även om de flesta anser att de har fått tillfredställande information är detta en så viktig fråga att samtliga ansvariga borde svarat ja. 4

5 1. Hur långt har kommunerna kommit i arbetet med utfasningen av kvicksilverlampor? Fördelningen av inköp de kommande två åren De närmaste två åren kommer tillfrågade kommuner att fördela sina inköp av utomhusbelysning enligt följande: Högtrycksnatrium Metallhalogen LED Annan lösning Vet ej 41 % LED 28 % metallhalogen 24 % högtrycksnatrium Det miljövänligare alternativet LED kommer i framtiden att stå för en större del av inköpen men 41% 4% 3% 24% 28% en detaljstudie av svaren visar att majoriteten inte byter kvicksilver mot LED utan mellanlandar i urladdningsteknik. De som ligger sämre till i planeringen avser satsa på urladdningslampor den närmsta framtiden. Slutsats: Tillfrågade kommuner ser LED som en lösning som kommer efter 5 metallhalogen och högtrycksnatrium.

6 1. Hur långt har kommunerna kommit i arbetet med utfasningen av kvicksilverlampor? Problemen med urladdningsljuskällor. Metallhalogen ger vitt, högkvalitativt ljus men är dyra i inköp och har kort livslängd vilket medför höga driftkostnader. Innehåller kvicksilver. Högtrycksnatrium ger gult ljus och de bästa fabrikaten har generösa livslängder på upp till timmar. Högtrycksnatrium är billigare i inköp än metallhalogen. Gult ljus och låg färgåtergivning ger sämre synförutsättningar. Högtrycksnatrium har på senare år ifrågasatts och kritiserats för att tekniken är anpassad för luxmätaren istället för det mänskliga ögat. VTI 722 är en av studierna där man kan läsa mer om detta. Innehåller kvicksilver. Gammal teknik är ett problem i sig. De flesta är överens om att vi måste våga pröva lösningar som är miljömässigt bättre för att kunna utvärdera och påskynda utvecklingen. Urladdningstekniken innebär också långa upptändningstider, vilket minskar styrmöjligheterna. 6

7 1. Hur långt har kommunerna kommit i arbetet med utfasningen av kvicksilverlampor? Det är viktigt att ställa krav på utomhusbelysningens egenskaper. Om man går den vägen istället för att specificera en lösning öppnar man upp för ny teknik. Vi frågade kommunerna om man idag ställde krav på följande punkter: Färgtemperatur 12% Färgåtergivning 12% Ljusförorening 20% 68% Ja Nej Vet ej 17% 71% Ja Nej Vet ej 32% 19% 49% Ja Nej Vet ej Slutsats: Resultatet visar att det finns utrymme för förbättring när det gäller upphandlingskriterier som berör ljuskvalitet. 7

8 2. Vilka är de generella utmaningarna för att hinna med uppgraderingen i tid? 8

9 2. Vilka är de generella utmaningarna? - Hur ser det ut i övriga EU? Sverige utmärker sig på många sätt gentemot övriga EU: Vi har varit förskonade från många av de påtagliga miljöproblem som är andra EU-länders vardag. Vi har mindre fossil energiproduktion Vi har en liten, gles befolkning Vi har ett lägre elpris Det man kan konstatera är att andra EU-länder länge har sjösatt större spjutspetsprojekt med exempelvis diodteknik. Om det beror på kortare återbetalningstider, högre energipris eller mer framtidstänk låter vi vara osagt. Däremot kan vi konstatera att man på andra håll vågat mer. 9

10 2. Hur ser det ut i övriga EU vilka är de generella utmaningarna? Sverige utmärker sig på många sätt gentemot övriga EU: Vi har varit förskonade från många av de påtagliga miljöproblem som är andra EU-länders vardag. Vi har mindre fossil energiproduktion Vi har en liten, gles befolkning Vi har ett lägre elpris Det man kan konstatera är att andra EU-länder sjösätter större spjutspetsprojekt med exempelvis diodteknik. Om det beror på kortare återbetalningstider på grund av högre energipris eller mer framtidstänk låter vi vara osagt. 10

11 2. Vilka är de generella utmaningarna för att hinna med uppgraderingen i tid? Ekonomi Vi lämnar EU och koncentrerar oss på de svenska utmaningarna. Hur stor utmaning är ekonomin? Ekonomi, investeringsmöjligheter Ingen utmaning Viss utmaning Stor utmaning Mycket stor utmaning Vet ej 30 % anser att ekonomin inte utgör någon utmaning 60 % anser att ekonomin innebär en viss eller stor utmaning 26% 2% 7% 30% Uppgraderingen av belysningen kommer, till skillnad från många andra investeringar, att tjäna pengar åt kommunerna. Dessutom finns olika finansieringsalternativ 35% Slutsats: Troligen bidrar bristande information till att man upplever detta som ett problem. 11

12 2. Vilka är de generella utmaningarna för att hinna med uppgraderingen i tid? Arbetsbelastning, tidspress 23 % anser att arbetsbelastningen är en stor utmaning och 42 % anser att arbetsbelastningen är en viss utmaning. Kommunerna har många olika typer av organisation när det gäller ansvar och beslut. Vissa organisationer fungerar uppenbarligen bättre än andra. Utomhusbelysningen i varje given kommun innebär ett högt materiellt värde och stora löpande kostnader. Dessutom handlar det om upplevd och faktisk trygghet och säkerhet för befolkningen. Man behöver inte arbeta med belysning för att inse att det är viktigt att den tas på allvar och ges tillräckliga resurser. Det är snabbt intjänade pengar. Arbetsbelastning / tidspress Ingen utmaning Stor utmaning Vet ej 23% 0% 9% Viss utmaning Mycket stor utmaning 42% 26% Slutsats: Det finns organisatoriska och/eller resursproblem för att hantera ett belysningsbestånd i utveckling. 12

13 2. Vilka är de generella utmaningarna för att hinna med uppgraderingen i tid? Utbud av nya lösningar 44 % anser att det inte är någon utmaning 35 % anser att det är en viss utmaning 12 % anser att det är en stor utmaning Utbud av nya lösningar Ingen utmaning Stor utmaning Vet ej Viss utmaning Mycket stor utmaning Slutsats: Många anser att utbudet inte är något problem. För de som anser att det är ett problem kan det röra sig om ett faktiskt förhållande men också brist på information. 12% 0% 9% 44% Om informationen hade gått fram om hur undermåliga kvicksilverljuskällorna är jämfört med samtliga andra alternativ skulle målen för 2015 vara uppfyllda för länge sedan. 35% 13

14 2. Vilka är de generella utmaningarna för att hinna med uppgraderingen i tid? Upphandlingsförfarandet De flesta anser att upphandlingsförfarandet utgör en utmaning Upphandlingsförfarandet Ingen utmaning Stor utmaning Vet ej Viss utmaning Mycket stor utmaning Slutsats: Detta är oroväckande eftersom det sätter käppar i hjulen för samhällsutvecklingen i stort. Det ställer också frågor om upphandlingars kvalitet. Ett av frisvaren säger: 5% 11% 7% 42% Göra felfria upphandlingar enlig lou nästan omöjligt 35% 14

15 2. Vilka är de generella utmaningarna för att hinna med uppgraderingen i tid? Upphandlingsförfarandet Om det finns utmaningar kring upphandlingsförfarandet blir upphandlingarna därefter. Nedan - utklipp från en upphandling där man istället för att kräva lägsta livscykelkostnad tydligt påpekar fabrikat och säkrar med tillkommande kostnader för nytänkande. Vid val av annat fabrikat gäller följande: Leverantören ska styrka ljusåtergivning att vald armatur och ljuskälla uppfyller samma ljusåtergivning som Philips, Iridium SGS 253 med ovan redovisade ljuskällor. Innan leverans av första armaturen ska leverantören bekosta belysningsberäkningar för hela [projektet x 739 armaturer] som verifierar att samma beräkningsresultat som med Philips, Iridium SGS 253 med ovan redovisade ljuskällor. Beräkningarna ska göras av beställaren vald konsult. Alla tilläggskostnader som följd av leverantören vald armatur och ljuskälla bekostas av leverantören. 15

16 2. Vilka är de generella utmaningarna för att hinna med uppgraderingen i tid? Byråkrati De flesta anser att byråkrati utgör en utmaning Ingen utmaning Stor utmaning Vet ej Byråkrati Viss utmaning Mycket stor utmaning Slutsats: Det måste finnas samsyn och en effektiv beslutsprocess kring energieffektivisering. Varje dag 16% 3% innebär en möjlig besparing i energi och driftkostnader. 37% 16% 28% 16

17 2. Vilka är de generella utmaningarna för att hinna med uppgraderingen i tid? Befintliga avtal avseende drift och underhåll De flesta anser att detta är utmanande i någon grad Befintliga avtal avseende drift och underhåll Ingen utmaning Viss utmaning Stor utmaning Mycket stor utmaning Vet ej Slutsats: Avtal där kommunen anlitar en extern aktör för att i olika grad sköta utomhusbelysningen måste anpassas till nya belysningslösningar. Till de värsta exemplen av dåliga avtal hör de som innehåller schablonavgifter per ljuskälla. Anläggningens ägare måste kunna tjäna på samtliga investeringar. 3% 16% 16% 28% 37% 17

18 3. Erfarenheter som underlättar utfasningsarbetet 18

19 3. Erfarenheter som underlättar utfasningsarbetet Kommunernas situation Varje kommun och varje kund ska inte behöva uppfinna hjulet på nytt, man måste kunna dra erfarenhet av andra för att komma framåt. Kommunerna behöver information och stöttning utifrån. Det finns i regel inte resurser för att varje organisation ska kunna tillgodogöra sig en egen helhetsbild. En kommun ska inte leka med skattepengarna och måste därför göra trygga val, men om röster utifrån inte visar att ny teknik minskar drift- och underhållskostnader kommer kommunen i många fall att göra ett tryggt val i beprövad teknik, eller teknik som liknar den befintliga så mycket som möjligt (läs. gammal teknik) vilket i sin tur innebär att man inte utnyttjar skattepengarna på bästa sätt man hamnar i exakt den sits man försökte undvika genom att hålla sig till det beprövade. 19

20 3. Erfarenheter som underlättar utfasningsarbetet Kommunernas situation VGU I skriften Vägar och Gators Utformning (VGU) finns riktlinjer för belysning i olika typer av trafikmiljöer. Där finns krav på belysningsnivåer, jämnhet och bländning. VGU har däremot inte med krav på ljuskvalitet och färgåtergivning. De befintliga kraven är anpassade efter luxmätaren och inte efter det mänskliga ögat. Det innebär i sin tur att högtrycksnatrium, som ger ett högt ljusutbyte av lågkvalitativt ljus inte ifrågasätts eller utsätts för ytterligare krav. Eftersom högtrycksnatrium är en investeringsmässigt billig lösning blir den favoriserad. Detta är resultatet av att regelverket tillåter att man bortser från faktorer som exempelvis lågkvalitativt ljus och kvicksilverinnehåll. Helhetsbilden saknas. 20

21 3. Erfarenheter som underlättar utfasningsarbetet Kommunernas situation Upphandling Syftet med en upphandling är att ställa leverantörer mot varandra för att på ett objektivt sätt kunna vikta dessa. Vi anser att det är ett rimligt krav att en upphandling av utomhusbelysning borde ta hänsyn till totalkostnaden för en lösning eftersom vi pratar om offentliga medel. Ofta fixerar man sig vid en teknik, vilket innebär att man inte lämnar utrymme för ny teknik. Man utesluter därmed alternativ som eventuellt är bättre. Ansvarsuppdelningen gör att upphandlingarna ofta fokuserar på investeringskostnad, vilken är en bråkdel av totalkostnaden under en livscykel. Genom att utelämna drift- och underhållskostnader utelämnar man den viktigaste delen. Helhetsbilden saknas. 21

22 3. Erfarenheter som underlättar utfasningsarbetet Den välinformerade kunden En välinformerad kund kommer att välja morgondagens lösning istället för gårdagens. Denna kund kommer alltid att välja den lösning som har lägst totalkostnad, är mest energieffektiv och därmed har lägst miljöpåverkan. Den välinformerade kunden ställer rätt frågor och inspireras av ny teknik. Den välinformerade kunden gör smarta val när det gäller partners. Den välinformerade kunden tar alltid del av förtjänsten. 22

23 3. Erfarenheter som underlättar utfasningsarbetet Den perfekta organisationen Den som beslutar om investeringen är den som tjänar på den: Försök att sälja den bästa lösningen till en person eller organisation som inte har någon förtjänst av att lösningen är just den bästa. Finns ekonomiska intressen endast i en del av produktens totalkostnad (exempelvis enbart inköpskostnaden) kommer den bästa produkten aldrig att väljas. Ur VTI-rapport 786: Det verkar som att det kan vara ett hinder för förnyelse när ansvaret för planeringen och förnyelsen av VGB läggs ut på entreprenad, exempelvis när ansvarsfrågor delas mellan kommunens organisation och en extern organisation. Detta var typiskt för kommuner med stora andelar kvicksilverbelysning kvar. 23

24 3. Erfarenheter som underlättar utfasningsarbetet Livscykelanalysen (LCC) den bästa lösningen: Livscykelanalysen används för att få fram en totalkostnad och en total miljöpåverkan hos en produkt. Hos belysning är dess största miljöpåverkan energiförbrukningen, inte tillverkningen På samma sätt utgör inköpet bara en liten del av totalkostnaden. Den största delen utgörs av drift- och underhållskostnader. Att välja det inköpsmässigt billigaste alternativet är oftast inte det billigaste och det kommer aldrig att leda till att den bästa produkten monteras. 24

25 3. Erfarenheter som underlättar utfasningsarbetet Livscykelanalysen (LCC) den bästa lösningen: Se det enkla exemplet nedan. LCC 20 år. Utan LCC köper väljs lätt högtrycksnatrium som har den lägsta investeringskostnaden men enligt denna enkla kalkyl är det dyrare diodalternativet det billigaste sett över tid För att välja den bästa lösningen måste köparen påverkas här, här, här och här 25

26 3. Erfarenheter som underlättar utfasningsarbetet Livscykelanalysen den bästa lösningen: Vår undersökning visar att LCC-modellen kommer att utnyttjas mer i framtiden. Att bortse från totalkostnad är att leka med skattepengar. Har tidigare upphandlingar av utomhusbelysning vägt in livscykelkostnader (LCC) hos respektive lösning? Kommer framtida upphandlingar av utomhusbelysning att väga in livscykelkostnader (LCC)? 22% 22% 51% Ja 5% Ja 27% Nej Vet ej 73% Nej Vet ej 26

27 3. Erfarenheter som underlättar utfasningsarbetet Den perfekta upphandlingen: Den perfekta upphandlingen tar hänsyn till totalkostnad under en livscykel och tjänar därmed på bästa sätt skattebetalarna. Den perfekta upphandlingen utnyttjar synergieffekter mellan kvalitet, låg miljöpåverkan och ekonomi. Istället för att ange en lösning anger man krav på ljusegenskaper och energieffektivitet. Den perfekta upphandlingen driver på utvecklingen mot bättre produkter istället för billigare. 27

28 3. Erfarenheter som underlättar utfasningsarbetet Den perfekta kunden: Är välinformerad Har en väl fungerande organisation Tjänar på sina egna smarta beslut äger totalkostnaden Fokuserar alltid på totalkostnad Är miljömedveten 28

29 Vi avsutar med ett skräckexempel från 2012: På bilden till höger har vi nyanlagd belysning för gång- och cykelväg: högtycksnatrium Vi har utbytta vägbelysningsarmaturer på separat stolpe: högtrycksnatrium Vi har några gamla kvicksilverarmaturer som grädde på moset Längre bort på vägen har man testat dubbelmontage som belyser väg och cykelbana.iofs högtrycksnatrium, men ändå lite framåtanda Testet utfördes på två (2) stolpar! 29

30 Utomhusbelysning är den näst största posten i kommunernas drift- och underhållskostnader och står för omkring en fjärdedel av kostnaderna. Största posten i gatubelysningen är elförbrukningen, och belysningskostnaden har ökat med nästan en tiondel de senaste åren på grund av ökande elpriser. -Miljöstyrningsrådet, Låt oss gemensamt förvalta denna kostnad bättre TACK FÖR OSS! 30

Erfarenheter från ett vägbelysningsprojekt i norra Sverige 2013

Erfarenheter från ett vägbelysningsprojekt i norra Sverige 2013 Gott exempel på miljövinst för utomhusbelysning Här beskriver vi ett exempel på hur miljönyttan vid utbyte av belysningssystem tydligt framkommer och kan jämföras genom användning av livscykelkostnadsanalys

Läs mer

Miljöanpassad upphandling HÅLLBAR LÖNSAMHET RÄKNA MED LCC HIPPU SUVILEHTO

Miljöanpassad upphandling HÅLLBAR LÖNSAMHET RÄKNA MED LCC HIPPU SUVILEHTO HÅLLBAR LÖNSAMHET RÄKNA MED LCC HIPPU SUVILEHTO UPPHANDLING PÅVERKAR Ca 500-600 miljarder kr (EU 2,000 miljarder) 3 kategorier står för 70-80% av all miljöpåverkan BESPARINGSPOTENTIAL Om Sveriges skolor

Läs mer

Inför genomförande av pilotprojekt

Inför genomförande av pilotprojekt Inför genomförande av pilotprojekt Uthållig kommun projektet Tema belysning Att genomföra ett antal funktionella och energisnåla belysningsprojekt för att studera och införa ny teknik (LED). Att utgöra

Läs mer

EKONOMI OCH UNDERHÅLL

EKONOMI OCH UNDERHÅLL EKONOMI OCH UNDERHÅLL Att räkna ut hur mycket en belysningsanläggning kostar att anlägga, driva och underhålla är ett ganska omfattande arbete, men det är inte särskilt komplicerat. Det som däremot kan

Läs mer

Miljöanpassad upphandling av Utomhusbelysning Eva Dalenstam, Miljöstyrningsrådet

Miljöanpassad upphandling av Utomhusbelysning Eva Dalenstam, Miljöstyrningsrådet Miljöanpassad upphandling av Utomhusbelysning Eva Dalenstam, Miljöstyrningsrådet Innehåll Varför miljöanpassa upphandling av utomhusbelysning? Exempel på miljövinster Miljöstyrningsrådets upphandlingsverktyg

Läs mer

LCC som ett verktyg för hållbar upphandling. HBV Hållbara dagar Stockholm Ylva Svedenmark

LCC som ett verktyg för hållbar upphandling. HBV Hållbara dagar Stockholm Ylva Svedenmark LCC som ett verktyg för hållbar upphandling HBV Hållbara dagar Stockholm 2017-02-07 Ylva Svedenmark Agenda Vad är LCC? Potential och relevans Om LCC i LOU Om användning av LCC i inköpsprocessen Vårt stöd

Läs mer

Det perfekta bytet från. kvartsmetallhalogen, högtrycksnatrium och kvicksilver till LED NYHET!

Det perfekta bytet från. kvartsmetallhalogen, högtrycksnatrium och kvicksilver till LED NYHET! Industri och butiksbelysning TrueForce NYHET! Det perfekta bytet från kvartsmetallhalogen, högtrycksnatrium och kvicksilver till LED Det första LED-alternativet med plug-and-play-lösning för belysning

Läs mer

Planering och beslutsprocesser för energieffektivare väg- och gatubelysning

Planering och beslutsprocesser för energieffektivare väg- och gatubelysning Annika Jägerbrand, Fil. dr. Planering och beslutsprocesser för energieffektivare väg- och gatubelysning Annika Jägerbrand, Kerstin Robertson, Lennart Folkeson & Hans B. Andersson VTI, Statens väg- och

Läs mer

LED Framtidens belysning

LED Framtidens belysning -Föreläsning av Viktoria Backman, -Telefon: 08-41 05 10 30 victoria.backman@locklight.se LED Framtidens belysning Detta ska du tänka på vid en investering av LED-belysning! - Tekniken LED i belysningsform

Läs mer

FÖRST MOT ENERGIEFFEKTIVT SAMHÄLLE DETTA INNEBÄR ENERGITJÄNSTEDIREKTIVET FÖR STAT, KOMMUNER OCH LANDSTING. Annie Stålberg. Miljöanpassad upphandling

FÖRST MOT ENERGIEFFEKTIVT SAMHÄLLE DETTA INNEBÄR ENERGITJÄNSTEDIREKTIVET FÖR STAT, KOMMUNER OCH LANDSTING. Annie Stålberg. Miljöanpassad upphandling FÖRST MOT ENERGIEFFEKTIVT SAMHÄLLE DETTA INNEBÄR ENERGITJÄNSTEDIREKTIVET FÖR STAT, KOMMUNER OCH LANDSTING. Annie Stålberg AGENDA Energitjänstedirektivet Hur hjälper Miljöstyrningsrådet till Livscykelkostnad

Läs mer

SÅ ANVÄNDER DU LIVSCYKELKOSTNADSANALYS - FÖR AFFÄRER SOM BÅDE ÄR LÖNSAMMA OCH HÅLLBARA

SÅ ANVÄNDER DU LIVSCYKELKOSTNADSANALYS - FÖR AFFÄRER SOM BÅDE ÄR LÖNSAMMA OCH HÅLLBARA SÅ ANVÄNDER DU LIVSCYKELKOSTNADSANALYS - FÖR AFFÄRER SOM BÅDE ÄR LÖNSAMMA OCH HÅLLBARA Annie Stålberg Energiansvarig KOSTAR MILJÖANPASSNINGAR ALLTID PENGAR? Genom miljöanpassad offentlig upphandling har

Läs mer

Jonny Petersson Philips Professional Lighting. - energiseminarium våren 2010

Jonny Petersson Philips Professional Lighting. - energiseminarium våren 2010 Jonny Petersson Philips Professional Lighting - energiseminarium våren 2010 Philips sektorer Healthcare Lighting Consumer Lifestyle Philips Professional Lighting 2 Fakta om belysning Belysning använder

Läs mer

BELYSNINGSPROGRAM BELYSNINGSANLÄGGNING

BELYSNINGSPROGRAM BELYSNINGSANLÄGGNING 1 (11) 2014-09-01 BELYSNINGSPROGRAM BELYSNINGSANLÄGGNING Dessa anvisningar avser att vägleda till en personsäker, funktionell, driftsäker, underhållsvänlig och hållbar gatubelysning. SIG100, v2.0, 2010-02-26

Läs mer

Åtgärd 5. Byte av armaturer och trafiksignallyktor

Åtgärd 5. Byte av armaturer och trafiksignallyktor Åtgärd 5. Byte av armaturer och trafiksignallyktor Åtgärd Projektet omfattar utbyte av äldre gatubelysningsarmaturer till moderna och energisnåla armaturer samt utbyte av trafiksignallyktor med lågvoltslampor

Läs mer

Buy Smart Grön Upphandling för Smarta Inköp. Allmän information

Buy Smart Grön Upphandling för Smarta Inköp. Allmän information Buy Smart Grön Upphandling för Smarta Inköp Allmän information Innehåll Lagstiftning Energi och kostnadsbesparingar Användning av miljö- och energimärkningar Grön upphandling Produktgrupper Bakgrund Den

Läs mer

Checklista Energieffektivisera gatubelysning

Checklista Energieffektivisera gatubelysning Checklista Energieffektivisera gatubelysning Denna broschyr och checklistor kan användas som ett stöd för att komma i gång med arbetet att energieffektivisera och renovera befintlig utomhusbelysning. Checklistan

Läs mer

Varför ska jag planera ny belysning?

Varför ska jag planera ny belysning? Färgåtergivning En ljuskällas färgåtergivning beror på dess spektralfördelning. Färgåtergivning förklarar hur väl en ytfärg återges i den belysningen. Solen återger alla färger perfekt och den är vår referensram.

Läs mer

SS-EN 12464-1 och LJUS & RUM

SS-EN 12464-1 och LJUS & RUM Nya riktlinjer för belysning LJUS & RUM SS-EN 12464-1 och LJUS & RUM Emil Welin Börje Beronius Innehåll Europeisk och svensk belysningsstandard SS-EN 12464-1 LJUS & RUM - Planeringsguiden Hjälpmedel för

Läs mer

Ljusflöde - Lumen. Ljusflödet bestämmer. Små intensiva ljuskällor är. Möjliga luxnivåer Antal armaturer. Lättare att styra Svårare att avblända

Ljusflöde - Lumen. Ljusflödet bestämmer. Små intensiva ljuskällor är. Möjliga luxnivåer Antal armaturer. Lättare att styra Svårare att avblända Philips Lighting Ljusflöde - Lumen Ljusflödet bestämmer Möjliga luxnivåer Antal armaturer Små intensiva ljuskällor är Lättare att styra Svårare att avblända Ljusutbyte - Lumen / Watt Elförbrukning står

Läs mer

LED-BELYSNING. för industri och offentliga miljöer. sparar naturresurser och skapar möjligheter. din naturliga samarbetspartner

LED-BELYSNING. för industri och offentliga miljöer. sparar naturresurser och skapar möjligheter. din naturliga samarbetspartner LED-BELYSNING för industri och offentliga miljöer sparar naturresurser och skapar möjligheter din naturliga samarbetspartner LED-BELYSNING vi hjälper dig till besparingar utan att förlora effekt Typ Livalängd

Läs mer

COBRA. Lars Gunnarsson Vattenfall Service. Vattenfall AB

COBRA. Lars Gunnarsson Vattenfall Service. Vattenfall AB COBRA Lars Gunnarsson Vattenfall Service Varför har vi gatljus För att se För att synas För säkerheten För tryggheten 2 COBRA Ljuskällan Ett flertal rapporter visar på samma resultat. Det mänskliga ögat

Läs mer

Belysningsprojekt i Uppsalahem. - Underhåll med avkastning

Belysningsprojekt i Uppsalahem. - Underhåll med avkastning Belysningsprojekt i Uppsalahem - Underhåll med avkastning Uppsalahem Antal bostäder 15 814 lägenheter Antal armaturer ~ 31 250st Total fastighetsel 19 650 MWh/år Elförbrukning belysning ~ 5350 MWh/år Besparingspotential

Läs mer

En säkrare framtid. Att spara energi och miljö med modern utomhusbelysning. Information från

En säkrare framtid. Att spara energi och miljö med modern utomhusbelysning. Information från En säkrare framtid Att spara energi och miljö med modern utomhusbelysning Information från Viktigt att ställa krav på utomhusbelysningen Modern gatubelysning ökar trafiksäkerheten och sparar stora mängder

Läs mer

Bilaga 1 till tjänsteutlåtande om reinvesteringsprogram för stadens väghållning. Henrik Gidlund Anläggning

Bilaga 1 till tjänsteutlåtande om reinvesteringsprogram för stadens väghållning. Henrik Gidlund Anläggning Bilaga 1 till tjänsteutlåtande 2011-01-31 om reinvesteringsprogram för stadens väghållning Henrik Gidlund Anläggning 08-508 261 68 Dokument1 PM om energibesparande armaturbyte på lokalgator Ny energisnålare

Läs mer

LCC långsiktighet i upphandlingar med ekonomi och miljö i fokus. Annie Stålberg Miljöstyrningsrådet

LCC långsiktighet i upphandlingar med ekonomi och miljö i fokus. Annie Stålberg Miljöstyrningsrådet LCC långsiktighet i upphandlingar med ekonomi och miljö i fokus Annie Stålberg Miljöstyrningsrådet Kostar miljöanpassningar alltid pengar? Genom miljöanpassad offentlig upphandling har Sverige inte bara

Läs mer

upphandlingsguide för utomhusbelysning

upphandlingsguide för utomhusbelysning upphandlingsguide för utomhusbelysning Information från Vi vet erfarenhetsmässigt att användningstiden för en anläggning för väg- och gatubelysning är mycket lång, i de allra flesta fall hela 25 30 år.

Läs mer

RIKTLINJER FÖR PARK- OCH GATUBELYSNING I BJUVS KOMMUN

RIKTLINJER FÖR PARK- OCH GATUBELYSNING I BJUVS KOMMUN Datum 2015-04-14 Antagen av Ks 2015-05-06 RIKTLINJER FÖR PARK- OCH GATUBELYSNING I BJUVS KOMMUN 1 10 Innehållsförteckning Inledning... 3 Beslut angående gatubelysningen... 4 Beslutsgrund... 4 Regelverk

Läs mer

Samverkan för en bättre miljö -

Samverkan för en bättre miljö - Samverkan för en bättre miljö - Utvärdering av Halmstads kommuns Klimatinvesteringsprogram (KLIMP) 2007-2011 ÅTGÄRD 5. ENERGISNÅL GATUBELYSNING GENOM BYTE AV ARMATURER OCH TRAFIKSIGNALLYKTOR Halmstad den

Läs mer

Rätt ljus på rätt plats

Rätt ljus på rätt plats Utomhus CityTouch Sala Case study Rätt ljus på rätt plats Europas största anläggning med webbaserad intelligent gatubelysning växer fram i Sala. Belysningen kan enkelt styras och kontrolleras via datorn.

Läs mer

Green Outdoor. Uppgradera din gatubelysning nu!

Green Outdoor. Uppgradera din gatubelysning nu! Green Outdoor Uppgradera din gatubelysning nu! CitySpirit Cone LED Bostadsområdet Baronbackarna i Örebro Dags att uppgradera En av de mest utbredda ljuskällorna för väg- och gatubelysning är den så kallade

Läs mer

Slutrapport för projekt inom Miljömiljarden, Stockholm stad

Slutrapport för projekt inom Miljömiljarden, Stockholm stad Avtalsbilaga 4 Slutrapport för projekt inom Miljömiljarden, Stockholm stad Diarienummer för ursprunglig ansökan: 457-4383/2004 Projektets nummer och namn: Nr 6: Energibesparande armaturbyte Datum för slutrapporten:

Läs mer

10.00 Ljus och hälsa. Utbildning i bra och energieffektiv belysning Jämtlands och Västernorrlands län 2012-05-10.

10.00 Ljus och hälsa. Utbildning i bra och energieffektiv belysning Jämtlands och Västernorrlands län 2012-05-10. Utbildning i bra och energieffektiv belysning Jämtlands och Västernorrlands län 2012-05-10 Energimyndigheten Agenda 10.00 Ljus och hälsa - Ljusets direkta och indirekta påverkan på oss människor - Synergonomi,

Läs mer

Bulletinen. upphandling. Vägbelysning kan väcka heta känslor. Tunga transporter. Österskär tar kontroll. Tema Belysning: Att tänka på vid

Bulletinen. upphandling. Vägbelysning kan väcka heta känslor. Tunga transporter. Österskär tar kontroll. Tema Belysning: Att tänka på vid Bulletinen Riksförbundet Enskilda Vägars medlemstidning Nr 1 2014 Tema Belysning: Hur påverkas våra vägar av Tunga transporter Klara nu: Vårens kurser Att tänka på vid upphandling av belysningsanläggning

Läs mer

NOW! LED NOW! Belysning som betalar sig själv. Avbetalning

NOW! LED NOW! Belysning som betalar sig själv. Avbetalning NOW! Belysning som betalar sig själv. Vinst Konventionell NOW! Avbetalning LED Du behöver inte köpa armaturer längre! Med NOW! erbjuder vid dig belysning som en tjänst. Du får det bästa ljuset för dina

Läs mer

Energieffektiv utomhusbelysning

Energieffektiv utomhusbelysning Energieffektiv utomhusbelysning Goda exempel på energieffektiv utomhus- och vägbelysning, trender och tendenser Hans Gulliksson, Energikontor Sydost AB Karlskrona 2010-03-30 Kort om innehåll Välkommen

Läs mer

RIKTLINJE LCC - LIVSCYKELKOSTNAD

RIKTLINJE LCC - LIVSCYKELKOSTNAD RIKTLINJE LCC - LIVSCYKELKOSTNAD KARLSTADS KOMMUN REVIDERINGAR Nedan redovisas de fem viktigaste revideringarna sedan den förra utgåvan. X X X X X Senaste revidering markeras med vertikal linje i vänstermarginalen

Läs mer

GRÖNARE, ENKLARE, SKÖNARE

GRÖNARE, ENKLARE, SKÖNARE GRÖNARE, ENKLARE, SKÖNARE EN LITEN GUIDE ATT TÄNKA PÅ NÄR MAN VÄLJER BELYSNING MondeVerde AB Sommarhemsvägen 7 18 157 Lidingö +46 8 760 80 50 info@mondeverde.com www.mondeverde.se sida "1 Innehåll Bakgrund...

Läs mer

Ljuskällor. Vintern 2010

Ljuskällor. Vintern 2010 Ljuskällor Vintern 2010 Naturens ljuskällor Solen och dagsljuset 2 Naturens ljuskällor Solen och dagsljuset Vår ständiga referens Färgåtergivning: R a 100 Färgtemperatur: 5.000-20.000 K Livslängd: Längre

Läs mer

Regler för trafikbelysning i Avesta kommun

Regler för trafikbelysning i Avesta kommun KOMMUNKANSLIET/TEKNIK Regler för trafikbelysning i Avesta kommun Allmän revidering 2015-09-23 Historik År 2009 påbörjades i Avesta utfasning av kvicksilverbelysning, i huvudsak beroende på lampans stora

Läs mer

Stads- och parkbelysning. TrueForce LED. Det perfekta bytet från Kvicksilver till LED NYHET! Ett kostnadseffektivt LED-alternativ för stadsbelysning

Stads- och parkbelysning. TrueForce LED. Det perfekta bytet från Kvicksilver till LED NYHET! Ett kostnadseffektivt LED-alternativ för stadsbelysning Stads- och parkbelysning TrueForce LED Det perfekta bytet från Kvicksilver till LED NYHET! Ett kostnadseffektivt LED-alternativ för stadsbelysning TrueForce. Spara energi och behåll den unika känslan Nu

Läs mer

Klimatsmart Belysning

Klimatsmart Belysning Klimatsmart Belysning 29 april 2014, Gävle Christofer Silfvenius Energimyndigheten Innehåll Klimatet Ekodesign och Energimärkning Kvicksilverlampor Marknadskontroller Hitta mer information om belysning

Läs mer

Smedby, Kalmar kommun, Sydöstra Sverige Gatubelysningsprojekt

Smedby, Kalmar kommun, Sydöstra Sverige Gatubelysningsprojekt Smedby, Kalmar kommun, Sydöstra Sverige Bakgrund och syfte Smedby är en by i Kalmar kommun, belägen ca 10 km väst om residensstaden Kalmar. Byn har vackra gröna omgivningar och karaktäriseras av jordbruks-

Läs mer

LCC dagens lägsta pris kan bli morgondagens högsta kostnad. Stockholm Heini-Marja Suvilehto och Carl-Martin Johborg

LCC dagens lägsta pris kan bli morgondagens högsta kostnad. Stockholm Heini-Marja Suvilehto och Carl-Martin Johborg LCC dagens lägsta pris kan bli morgondagens högsta kostnad Stockholm 2017-05-31 Heini-Marja Suvilehto och Carl-Martin Johborg Två myndigheter en fråga Samverkan en nyckel till framgång Produkter, krav

Läs mer

Upphandling av hållbar inomhusbelysning Ställ krav och handla upp. Hultsfred Ylva Svedenmark

Upphandling av hållbar inomhusbelysning Ställ krav och handla upp. Hultsfred Ylva Svedenmark Upphandling av hållbar inomhusbelysning Ställ krav och handla upp Hultsfred 2016-10-18 Ylva Svedenmark Agenda Kort om UHM Upphandling av hållbara belysningslösningar - verktyg Beräkning av livscykelkostnader

Läs mer

Vad är på gång inom LOU/LUF?

Vad är på gång inom LOU/LUF? Vad är på gång inom LOU/LUF? och hur använder ni nya reglerna för bra affärer? Elmia 30 september 2014 SAMMANFATTNING Lättare att köpa för offentlig sektor genom höjda direktupphandlingsbelopp! Omvänt

Läs mer

Kontakt. lars.gunnarsson@prismalence.se peter.lindberg@prismalence.se 090-14 20 71, 070-386 01 88 090-14 20 70, 070-260 79 70

Kontakt. lars.gunnarsson@prismalence.se peter.lindberg@prismalence.se 090-14 20 71, 070-386 01 88 090-14 20 70, 070-260 79 70 Prismalence är ett Svenskt företag som startade 2003 och har fram till idag levererat över 120 000 armaturer Vi har kunder i 37 länder spridda över alla kontinenter Vi säljer energieffektiv belysning baserad

Läs mer

Trygghetsbelysning på parkvägar. Slutredovisning

Trygghetsbelysning på parkvägar. Slutredovisning Dnr Sida 1 (5) 2016-02-16 Handläggare Per-Erik Wikström 08-508 262 89 Till Trafiknämnden 2016-03-10 Trygghetsbelysning på parkvägar. Slutredovisning Förslag till beslut 1. Trafiknämnden godkänner slutredovisning

Läs mer

Nytt ljus i elljusspåren

Nytt ljus i elljusspåren Nytt ljus i elljusspåren Göran Nilsson SSF styrelse Per-Åke Yttergård Nationell längdchef Arbetsgrupp anläggningar längd 4 personer EU direktiv 2015 Kvicksilverlampor och glödlampor skall fasas ut från

Läs mer

Elrättrapporten en undersökning om energieffektivisering och smart elteknik

Elrättrapporten en undersökning om energieffektivisering och smart elteknik Elrättrapporten 2016 - en undersökning om energieffektivisering och smart elteknik SJU AV TIO FASTIGHETSÄGARE HAR LÅNGT KVAR TILL SVERIGES ENERGIMÅL Det är fyra år kvar till 2020. Då ska Sverige ha minskat

Läs mer

Energieffektiva motordrifter

Energieffektiva motordrifter Energieffektiva motordrifter Energieffektiva motordrifter Ungefär 2/3 av all elförbrukning i EU går åt för att driva elektriska motorer. Potentialen för energieffektivisering i motordrifter är stor. Energieffektiva

Läs mer

Klarar ditt företag ett elpris på 2-3 kr/kwh? (d v s 2-3 gånger dagens elpris)

Klarar ditt företag ett elpris på 2-3 kr/kwh? (d v s 2-3 gånger dagens elpris) Klarar ditt företag ett elpris på 2-3 kr/kwh? (d v s 2-3 gånger dagens elpris) Priset räknas inte längre i ören De låga svenska energipriserna är ett minne blott. På en allt mer integrerad nordisk och

Läs mer

LCC för upphandling av energieffektiva lösningar. Klimatsmart vård och omsorg Malmö 2016-06-16 Ylva Svedenmark

LCC för upphandling av energieffektiva lösningar. Klimatsmart vård och omsorg Malmö 2016-06-16 Ylva Svedenmark LCC för upphandling av energieffektiva lösningar Klimatsmart vård och omsorg Malmö 2016-06-16 Ylva Svedenmark Välkomna till Upphandlingsmyndigheten! Upphandlingsmyndigheten är en ny modern myndighet som

Läs mer

ENVA. Introduktion och instruktioner för livscykelkostnadsanalys i vattenpumpsystem

ENVA. Introduktion och instruktioner för livscykelkostnadsanalys i vattenpumpsystem ENVA Introduktion och instruktioner för livscykelkostnadsanalys i vattenpumpsystem Författare: Therese Näsman och Rickard Waern, Hållbar utveckling Väst Maj 2013 Livscykelkostnadsanalys, LCC Att endast

Läs mer

Modernisera ditt garage. Nya innovativa Pacific LED Green Parking.

Modernisera ditt garage. Nya innovativa Pacific LED Green Parking. Garageytor Pacific LED Green Parking Modernisera ditt garage. Nya innovativa. Stora energibesparingar, minskat underhåll, längre livslängd och enkel installation. 80 Besparingar besparingar* *Reducerade

Läs mer

Energisystem hjälper Einar Mattsson Byggnads AB med ny belysning

Energisystem hjälper Einar Mattsson Byggnads AB med ny belysning Energisystem hjälper Einar Mattsson Byggnads AB med ny belysning Energisystem har fått ytterligare uppdrag från Einar Mattsson Byggnads AB - att byta ut belysningen i fler fastigheter. En modernisering

Läs mer

Energioptimering av gatubelysning, lysrörsarmaturer och elmotorer. optimering av elmotorer. styrning av gatubelysning. effektiv indutribelysning

Energioptimering av gatubelysning, lysrörsarmaturer och elmotorer. optimering av elmotorer. styrning av gatubelysning. effektiv indutribelysning energistyrning ett kostnadseffektivt sätt att spara på naturens resurser! optimering av elmotorer styrning av gatubelysning effektiv indutribelysning energioptimering av belysning smart adapter för lysrör

Läs mer

Framtidens belysning och ljuskällor

Framtidens belysning och ljuskällor Framtidens belysning och ljuskällor Belysningsteori Ljuskällor och dess egenskaper Kort repetition FÄRGÅTERGIVNING Mäts i R a R a -värdet = genomsnittsavvikelsen Vid noggrannare planering se spektraldiagram

Läs mer

Ny gatubelysning på gång

Ny gatubelysning på gång Ny gatubelysning på gång Stina Liljas på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting, Örjan Eriksson, juni 2009. Utvecklingen på gatubelysningsfronten går snabbt. Nya typer av energieffektiva lampor och

Läs mer

VÄLKOMNA. TILL MALMÖ STAD Gatubelysning. Johnny Clausen

VÄLKOMNA. TILL MALMÖ STAD Gatubelysning. Johnny Clausen VÄLKOMNA TILL MALMÖ STAD Gatubelysning Johnny Clausen BELYSNINGSPUNKTER CA 53000 ST GATUBELYSNINGS SKÅP 500 ST Antal ljuskällor 1998 48000st Medeleffekt : 114w /ljuskälla Antal ljuskällor 2010 52000st

Läs mer

Belysningsprogram. Augusti 2011

Belysningsprogram. Augusti 2011 Belysningsprogram Augusti 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Syfte/ inledning / avgränsning Områdeskarraktärer GC-vägar Bostadsområden - villaområden Bostadsområden flerbostadshus Parker och grönområde Tunnlar

Läs mer

RIKTLINJER GATUBELYSNING. Antagna av kommunstyrelsen , 72 AK KS 2015/

RIKTLINJER GATUBELYSNING. Antagna av kommunstyrelsen , 72 AK KS 2015/ RIKTLINJER GATUBELYSNING 2 Innehållsförteckning RIKTLINJER GATUBELYSNING... 1 Innehållsförteckning... 2 Riktlinjer angående gatubelysning för Älvdalens Kommun allmänt... 3 Ansvar... 3 Riktlinjer... 4 Basvillkor

Läs mer

Utbyte av belysning i elljusspår - pilotprojekt

Utbyte av belysning i elljusspår - pilotprojekt Dnr KFN-2012 Dpl sid 1 (5) KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Strategisk stab Tjänsteskrivelse 2012-03-27 Ulrika Fahlstad, 054-540 2450 ulrika.fahlstad@karlstad.se Kultur- och fritidsnämnden Utbyte av belysning

Läs mer

LCC. 2014 LCC, Logistikprogrammet, Norrköping

LCC. 2014 LCC, Logistikprogrammet, Norrköping LCC 1 Life Cycle Cost, LCC Totalkostnaden under en produkts livslängd. q Låt framtida drift- och underhållskostnader påverka valet vid investering och upphandling. q Välj det alternativ som har den lägsta

Läs mer

Sant och osant om kommande utfasning av belysningsprodukter

Sant och osant om kommande utfasning av belysningsprodukter Sant och osant om kommande utfasning av belysningsprodukter Voltimum seminarium 11 mars René Lindholm Osram Leif Berggren Philips Ljus Ekodesigndirektivet Ekodesigndirektivet en lag implementerades i Sverige

Läs mer

Belysningsstrategin. Belysningsstrategins syfte är att åstadkomma en effektivare förvaltning av Vägverkets belysningsanläggningar.

Belysningsstrategin. Belysningsstrategins syfte är att åstadkomma en effektivare förvaltning av Vägverkets belysningsanläggningar. Belysningsstrategin Belysningsstrategins syfte är att åstadkomma en effektivare förvaltning av Vägverkets belysningsanläggningar. Belysningsstrategin Belysningsstrategins övergripande målsättning är: Minskad

Läs mer

AGENDA. Energibesparing Produkt och/eller system? AGENDA AGENDA AGENDA. Hjälpmedel för. .utvärdering av. .energieffektiva produkter/system

AGENDA. Energibesparing Produkt och/eller system? AGENDA AGENDA AGENDA. Hjälpmedel för. .utvärdering av. .energieffektiva produkter/system Hjälpmedel för utvärdering av energieffektiva produkter/system Stockholm 2009-09-24 1.Kort inledning Energibesparing Produkt och/eller system? P 1 (P in ) P hydr P 2 4 2. Tre (3) olika hjälpmedel 1.Kort

Läs mer

Miljökrav i belysningsupphandlingen

Miljökrav i belysningsupphandlingen Miljökrav i belysningsupphandlingen Eva Dalenstam, projektledare energi, Miljöstyrningsrådet Hösten 2009 Lys upp upphandlingen med miljökrav! Dagens innehåll: Kort om MSR och hur man hittar verktyget Kort

Läs mer

MASTER. Perfect light, perfect sense

MASTER. Perfect light, perfect sense VÄLJ PHILIPS NYA LJUSKÄLLOR FÖR BÅE IG OH Fördelar för dig som installatör u fokuserar på dina kunders behov och blir förstavalsleverantör. Philips MASTER PL ger en ljuskvalitet som är bäst i sin klass.

Läs mer

VI HAR EN LYSANDE IDÉ. Som halverar din elkostnad. Och förändrar världen.

VI HAR EN LYSANDE IDÉ. Som halverar din elkostnad. Och förändrar världen. VI HAR EN LYSANDE IDÉ. Som halverar din elkostnad. Och förändrar världen. DAGS ATT FÖRÄNDRA VÄRLDEN! Det som alla drömde om för några år sedan, har nu blivit verklighet. En smart, effektiv belysning som

Läs mer

Manual till verktyg för beräkning av livscykelkostnad

Manual till verktyg för beräkning av livscykelkostnad 1 (16) Manual till verktyg för beräkning av livscykelkostnad Förklaringar och exempel EM2000, v5.1, 2017-07-21 2 (16) Datum Om LCC-verktyget och den här manualen Den här manualen hör till ett LCC-verktyg

Läs mer

Belysningsplan för offentlig belysning

Belysningsplan för offentlig belysning Belysningsplan för offentlig belysning Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Belysningsplan för offentlig belysning Plan/Program Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad

Läs mer

18W 35W 70W. Power. M a d e i n S w e d e n

18W 35W 70W. Power. M a d e i n S w e d e n 18W 35W 70W High Power LED M a d e i n S w e d e n High Power LED EuroStreetLight, High Power LED är de första svenskutvecklade och svenskproducerade armaturerna för offentliga utemiljöer. EuroStreetLight

Läs mer

Klimatsmart belysning - med bibehållen ljuskvalitet

Klimatsmart belysning - med bibehållen ljuskvalitet Klimatsmart belysning - med bibehållen ljuskvalitet 21 januari 2014 Energi och klimatrådgivare Markus Lundborg 031 368 08 29 energiradgivningen@kom.goteborg.se Vanliga frågor till energirådgivningen Ersätta

Läs mer

Buy Smart+ Grön upphandling i Europa. Belysning

Buy Smart+ Grön upphandling i Europa. Belysning Buy Smart+ Grön upphandling i Europa Belysning Innehåll Bakgrund Märkning Kriterier Tips Definitioner Lampor ljuskällor i olika former och typer Belysningsarmatur riktar och sprider ljuset, fäster och

Läs mer

Upplysning. från Energirådgivningen i Borås

Upplysning. från Energirådgivningen i Borås Upplysning från Energirådgivningen i Borås Hej! Vill du få lägre elräkningar, bättre belysning och ökad försäljning? Samtidigt som du värnar om miljön och får en bättre arbetsmiljö? Klart att du vill.

Läs mer

Belysningslagstiftning - Ekodesign och energimärkning

Belysningslagstiftning - Ekodesign och energimärkning Belysningslagstiftning - Ekodesign och energimärkning 17 mars 2015, Kalmar Jonas Pettersson Energimyndigheten Innehåll Bakgrund EU-Förordningar Belysning (inkl. nya krav) Ekodesign Hembelysning LED Gatubelysning

Läs mer

Vad är en energi- kartläggning och hur går den till? Nenets rekommendation, april 2009

Vad är en energi- kartläggning och hur går den till? Nenets rekommendation, april 2009 Vad är en energikartläggning och hur går den till? Nenets rekommendation, april 2009 Innehåll Energikartläggning................................ sid 3 Varför göra en energikartläggning?............ sid

Läs mer

Välkomnande. Miljövänligt. Ekonomiskt.

Välkomnande. Miljövänligt. Ekonomiskt. Välkomnande. Miljövänligt. Ekonomiskt. Ett unikt erbjudande: LED-lampor från LEDON Det har aldrig varit enklare att erbjuda era gäster en komfortabel och professionell belysning samtidigt som ni gynnar

Läs mer

Richard Gustafsson, ABB AB Svensk Försäljning Motorer och Drivsystem, 2009-11-26 Svenskt Vatten energieffektivisering Energianalyser vid VA-verk

Richard Gustafsson, ABB AB Svensk Försäljning Motorer och Drivsystem, 2009-11-26 Svenskt Vatten energieffektivisering Energianalyser vid VA-verk Richard Gustafsson, ABB AB Svensk Försäljning Motorer och Drivsystem, 2009-11-26 Svenskt Vatten energieffektivisering Energianalyser vid VA-verk November 30, 2009 Slide 1 Motorer En ansenlig del av elanvändningen

Läs mer

framtidens utomhusbelysning

framtidens utomhusbelysning Utomhus CityTouch Kristiansund kommun Kristiansund kommun går mot framtidens utomhusbelysning Norska kommuner har enorma uppgraderingsbehov av g atubelysningen på grund av energi- och miljökrav. Gamla

Läs mer

Rebel 91 Teknisk beskrivning för anordnande av vägbelysning. Sveriges kommuner och landsting (f.d Kommunförbundet) och Trafikverket.

Rebel 91 Teknisk beskrivning för anordnande av vägbelysning. Sveriges kommuner och landsting (f.d Kommunförbundet) och Trafikverket. 7 BELYSNING 7.1 LEDANDE DOKUMENT Anläggnings AMA 07 Allmän material- och arbetsbeskrivning för anläggningsarbeten. Svensk Byggtjänst. EL AMA 09 Allmän material- och arbetsbeskrivning för eltekniska arbeten.

Läs mer

PRIMES. produktgrupp utomhusbelysning. Energikontor Sydost

PRIMES. produktgrupp utomhusbelysning. Energikontor Sydost produktgrupp utomhusbelysning Energikontor Sydost Översikt Miljöpåverkan Rättslig bakgrund Rekommenderade kriterier för grön offentlig upphandling Goda exempel Bra länkar Photo courtesy of Vichaya Kiatying-Angsulee

Läs mer

Stolpbelysning ELUM. - Smar t belysning hela vägen. ELUM ELUM KHS SELECTION

Stolpbelysning ELUM. - Smar t belysning hela vägen. ELUM ELUM KHS SELECTION Stolpbelysning ELUM - Smar t belysning hela vägen. ELUM ELUM KHS KHS Stolpbelysning ELUM - Smar t belysning hela vägen. Dagens krav på en effektiv utomhusbelysning kan inte jämföras med gårdagens. Den

Läs mer

Morastrand Morastrand skapar klimatsmart fastighetsbestånd

Morastrand Morastrand skapar klimatsmart fastighetsbestånd skapar klimatsmart fastighetsbestånd LED-belysning sänker energianvändningen med mer än 80 procent Det allmännyttiga bostadsbolaget AB och Mora kommun samarbetar sedan några år tillbaka med Caverion i

Läs mer

Lightstream 2. Energieffektiv LED downlight för flera användningsområden både inom- och utomhus

Lightstream 2. Energieffektiv LED downlight för flera användningsområden både inom- och utomhus Lightstream 2 Energieffektiv LED downlight för flera användningsområden både inom- och utomhus Lightstream 2 Energieffektiv LED downlight i stilren design med snabb återbetalning (IP20/IP65) Med 80% energibesparing

Läs mer

BUY SMART Green Procurement for Smart Purchasing. Upphandling och skydd av klimatet. D6.3 Nationell skrift om grön upphandling - Sverige.

BUY SMART Green Procurement for Smart Purchasing. Upphandling och skydd av klimatet. D6.3 Nationell skrift om grön upphandling - Sverige. BUY SMART Green Procurement for Smart Purchasing Upphandling och skydd av klimatet D6.3 Nationell skrift om grön upphandling - Sverige Lighting www.buy-smart.info Det här dokumentet har tagits fram inom

Läs mer

Med användarna i fokus

Med användarna i fokus Framtida utveckling Framtiden för LED-tekniken är givetvis nära sammankopplad med städernas tillväxt, förändring och utveckling. Men förändrade levnadssätt och förväntningar hos städernas invånare, kommer

Läs mer

utomhusbelysning erfarenheter om utomhusbelysning Hans Andersson, f.d.

utomhusbelysning erfarenheter om utomhusbelysning Hans Andersson, f.d. E n e r g i e f f e k t i v utomhusbelysning Vägverkets erfarenheter om olikatekniker för utomhusbelysning och styrning Hans Andersson, f.d. Vägverket 1 Vägverket Region Sydöst, omfattar landskapen Blekinge,

Läs mer

Planering för energieffektivare väg- och gatubelysning

Planering för energieffektivare väg- och gatubelysning VTI publikation under arbete Version 5, 2009-12-31 www.vti.se VTI Rapport x Planering för energieffektivare väg- och gatubelysning Arbetsversion. Ej publicerad ännu. Annika Jägerbrand, Kerstin Robertson,

Läs mer

Undervattensbelysning behövs det?

Undervattensbelysning behövs det? 12 Undervattensbelysning behövs det? 13 Ja! Av flera olika anledningar så är det mer viktigt än någonsin med en väl fungerande och anpassad undervattensbelysning. Säkerhet och funktionalitet är såklart

Läs mer

The Future of Energy Efficient Lighting Programkonferens november 2011

The Future of Energy Efficient Lighting Programkonferens november 2011 The Future of Energy Efficient Lighting Programkonferens 28-30 november 2011 Energieffektiv och hållbar belysning inom Uthållig kommun. Delrapport av licentiat avhandling: Var i byggprocessen försvinner

Läs mer

KÖPGUIDE. LED Dimning. Färgtemperatur

KÖPGUIDE. LED Dimning. Färgtemperatur LED Dimning Viktigt är att observera att LED belysningsprodukter som är dimbara skall ha en specifik produktmärkning. Det är dock ingen garanti att dimbara LED-produkter fungerar felfritt med olika dimrar

Läs mer

Riktlinjer för Gatubelysning i Höganäs kommun 2010-06-17

Riktlinjer för Gatubelysning i Höganäs kommun 2010-06-17 Riktlinjer för Gatubelysning i Höganäs kommun 2010-06-17 Gatubelysningspolicy för Höganäs kommun Höganäs kommun ska förse invånarna med rimlig belysning i förhållande till säkerhet för person och egendom

Läs mer

Lighting the future...

Lighting the future... Lighting the future... Välkommen till LITE och framtidens belysning! LITE Sverige AB (Light Innovation Technology) grundades 2014 för att erbjuda nästa generation av LED belysning. Bolaget ingår i den

Läs mer

Förutsättningar för miljökrav i offentlig upphandling

Förutsättningar för miljökrav i offentlig upphandling Förutsättningar för miljökrav i offentlig upphandling Miljöstyrningsrådets Upphandlingskriterier Ett hjälpmedel för Hållbar Upphandling www.msr.se Motiv till ett gemensamt verktyg Begränsade resurser hos

Läs mer

Övertagande av belysningsanläggning från

Övertagande av belysningsanläggning från TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Tomas Lexinger 2014-12-03 SFN 2014/0986 0480-450446 Servicenämnden Övertagande av belysningsanläggning från Kalmar Energi AB Förslag till beslut Servicenämnden

Läs mer

Energieffektiv belysning

Energieffektiv belysning Energieffektiv belysning Europe by night Energianvändning för värme, varmvatten och el 1970-1994 Rimlig och nödvändig besparingspotential till 2020 Milstolpar energibesparing med modern belysning Lysrör

Läs mer

myter om energi och flyttbara lokaler

myter om energi och flyttbara lokaler 5 myter om energi och flyttbara lokaler myt nr: 1 Fakta: Värmebehovet är detsamma oavsett vilket uppvärmningssätt man väljer. Det går åt lika mycket energi att värma upp en lokal vare sig det sker med

Läs mer

Hållbar upphandling & Livscykelkostnad kalkyler samt Konkurrensverkets nya roll

Hållbar upphandling & Livscykelkostnad kalkyler samt Konkurrensverkets nya roll Hållbar upphandling & Livscykelkostnad kalkyler samt Konkurrensverkets nya roll Heini-Marja Suvilehto (Hippu) Tel 08-586 21 741 Heini-marja.suvilehto@kkv.se Miljömålen i Kronobergslän 1 2 Begränsad klimatpåverkan

Läs mer