En säkrare framtid. Att spara energi och miljö med modern utomhusbelysning. Information från

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En säkrare framtid. Att spara energi och miljö med modern utomhusbelysning. Information från"

Transkript

1 En säkrare framtid Att spara energi och miljö med modern utomhusbelysning Information från

2

3 Viktigt att ställa krav på utomhusbelysningen Modern gatubelysning ökar trafiksäkerheten och sparar stora mängder energi, miljö och pengar. Men det är viktigt att ställa rätt krav och ge projektören förutsättningar att välja en lösning som uppfyller riktlinjerna från Vägverket och Sveriges kommuner och landsting (VGU)*. Ännu lever 60-talet. Trots att Sverige ofta räknas till ett av världens modernaste länder är hälften av armaturerna som lyser upp landets gator och vägar från vänstertrafikens dagar. Klimatdebatten har nu dock satt fart på energifrågan och många kommuner har upptäckt hur mycket miljö och pengar man kan spara genom att byta gammal utomhusbelysning mot moderna och energisnåla alternativ. Ofta rör det sig om en mer än halverad elförbrukning och miljoner kronor i rena besparingar. De senaste årens fokus på ökad trafiksäkerhet ställer också allt högre krav på gatubelysningen. En studie från Vägverket visar att väl utformad belysning kan minska personskadorna med 30 procent. Tyvärr är det långt ifrån alla svenska kommuner som följer sina egna och Vägverkets riktlinjer för trafiksäker gatubelysning VGU (Vägar och gators utformning). I sin iver att spara pengar och miljö har man i vissa fall till exempel fördubblat stolpavståndet, vilket äventyrar säkerheten för såväl bilister som gångtrafikanter. Vad som krävs är bättre kunskap och ett smartare utnyttjande av den nya tekniken. Med rätt belysning är det fullt möjligt att spara både pengar och miljö och samtidigt göra landets gator och vägar säkrare. På följande sidor förklarar vi hur det går till och vad som är viktigt för dig som beställare att tänka på vid val av ny utomhusbelysning. Vi bjuder också på några mycket bra exempel där Sverige blivit ett ljusare och tryggare land att leva i. * VGU (Vägar och gators utformning) kan laddas ner från

4 50% lägre energiförbrukning har moderna anläggningar för utomhusbelysning jämfört med gamla. Foto: Mathias Johansson Foto: Rolf Bergman

5 Stora vinster för skattebetalarna och miljön Hälften av all utomhusbelysning i Sverige har föråldrad teknik med kvicksilverlampor. Den snabba teknikutvecklingen inom belysning under de senaste tio åren erbjuder stora möjligheter till både energibesparing och betydande minskning av koldioxidutsläpp. 90% av miljöpåverkan för gatubelysning utgörs av energi. Tillverkning, transporter och återvinning utgör endast 10 procent. Halverad elförbrukning tack vare teknikutveckling Tack vare den snabba teknikutvecklingen kan kommunerna minska sin elförbrukning med mer än 50 procent. Detta kan ske genom att byta gamla och dåligt underhållna armaturer med till exempel 125 watts kvicksilverlampor till moderna armaturer med 50 eller 70 watts högtrycksnatriumlampor eller metallhalogenlampor med bättre optik. Detta innebär både mer ljus per watt, en betydande minskning av koldioxid och stora vinster för skattebetalarna. Minskade underhållskostnader Nya armaturer och ljuskällor har längre livslängd och kräver därför också mindre underhåll. De nya ljus- källorna innehåller dessutom väsentligt mindre mängd kvicksilver. Detta innebär ytterligare ekonomiska och miljömässiga besparingar. En outnyttjad klimatbesparing Alla svenska kommuner har idag uttalade mål att minska sin klimatpåverkan. Beräkningar visar att Sverige skulle kunna minska koldioxidutsläppen i Europa med ton genom att byta samtliga gamla utomhusanläggningar mot moderna alternativ. Denna besparing motsvarar en fjärdedel av utsläppen från inrikesflyget i Sverige under ett år.

6 Beräkna hela livscykelkostnaden ton skulle koldioxidsutsläppen minska genom utbyte av gammal utomhusbelysning. Vid inköp av utomhusbelysning är det viktigt att inte bara titta på vilken produkt som är billigast vid inköpet utan även vilken produkt som förbrukar minst energi och är billigast att underhålla. LCC (Life Cycle Cost) står för livscykelkostnad och är totalkostnaden för en produkt under hela dess livslängd, från att den installeras till att den slutligt tas ur bruk. Läs mer om LCC och gör din egen kalkyl på under Belysning & Miljö. Besparing av energi och utsläpp Område Utomhusbelysning Nuvarande förbrukning (TWh) Sparpotential (TWh) Sparpotential (%) Minskning CO2 (miljoner ton) 1,5 0,4 27 0,151 Så har vi räknat: Branschens försäljningsstatistik av ljuskällor visar att 50 procent av utomhusanläggningar har kvicksilverlampor, alltså en föråldrad teknik som kan ersättas med moderna alternativ med 50 procent lägre energiförbrukning. För att översätta besparad energi (TWh) till utsläpp av CO2 har vi utgått från hur mycket CO2 som genereras av elkraftproduktionen i EU:s 27 medlemsländer (0,374 Mton CO2 per TWh). Vi antar därmed att Sverige på marginalen importerar el från våra grannländer.

7 Fråga: Det pratas mycket om LED-belysning idag. Hur användbar är LED för utomhusbelysning? Svar: LED är bra för estetisk belysning av t ex fasader och murar. I dagsläget finns ett fåtal exempel på parkbelysning med LED, men de kommer antagligen snabbt växa i antal med samma takt som tekniken utvecklas. Vid sidan av energieffektivisering av ljuskällan så handlar det också om att lyckas hantera LED-ljuset rent optisk för att sprida ljuset lika bra som traditionell belysning gör. När det gäller att hitta LED-alternativ till urladdningslampor för funktionell vägbelysning kommer detta även att säkert bli ett alternativ i framtiden men är ännu inte idag något ekonomiskt försvarbart alternativ. Foto: Peppe Ericsson

8 Teknisk utveckling möjliggör besparingar 100% 59% 44% 47% 35% E/M-don, kvicksilver 125 W Metallhalogenlampor W Högtrycksnatriumlampor W Gamla armaturer Moderna armaturer Den stora sparpotentialen ligger i utbyte av äldre armaturer med kvicksilverlampor till moderna armaturer med antingen metallhalogenlampor eller högtrycksnatriumlampor, vilka bara drar 59 respektive 44 procent så mycket energi. Ljuskällor som drivs med elektroniska driftdon får en längre livslängd i praktiken. Moderna armaturer med nattsänkning Idag kan belysningen även styras efter trafikintensitet. Enklaste exemplet är nattsänkning vilket sparar ytterligare 20 procent energi. Jämför vi de mest moderna anläggningarna drar de bara en dryg tredjedel så mycket energi som de gamla systemen.

9 70% Fråga: Kan en 35 W metallhalogenlampa ersätta en 125 W kvicksilverlampa? av den totala kostnaden för utomhusbelysning utgörs av energikostnaden Svar: Nej, inte i någon som helst armatur eftersom ljusmängden inte räcker till. Förbud mot kvicksilverlampor Ekodesignkommittén har röstat igenom en EU-förordning som anger krav på gatubelysning. Förslagen innebär bland annat att kvicksilverlampor och så kallade plug in lampor samt ineffektiva metallhalogenlampor med hög effekt förbjuds år De aktuella ekodesignkraven på vägbelysning innehåller hårda krav på lampor, driftdon och armaturer vad gäller energieffektivitet och miljöpåverkan. Förordningsförslaget ska nu granskas av parlamentet och antas under De krav som är formulerade i förordningarna börjar gälla successivt. Kraven innebär bland annat att Vägverket respektive kommunerna snart måste komma igång med att börja byta ut sina armaturer för kvicksilverlampor mot andra typer av urladdningslampor, säger Kalle Hashmi på Energimyndigheten. Fakta om ekodesigndirektivet: Direktivet (2005/32/EC) om ekodesign antogs av EU i juli Direktivet har införts i svensk lagstiftning genom lagen om ekodesign av energianvändande produkter som började gälla i Sverige den 1 maj Lagen innebär att tillverkarna måste ta hänsyn till energianvändning och andra miljöfaktorer redan när produkten designas och tillverkas.

10 Ökad trivsel och förbättrad trafiksäkerhet Mörker är ett allvarligt osäkerhetsmoment som påverkar både motortrafikanter, cyklister och fotgängare. Bättre belysning av gator och vägar ökar säkerheten och gör att personskadorna minskar med 30 procent och dödsolyckorna med 60 procent, enligt en studie från Vägverket (2004:80). Trygghet och säkerhet är viktiga aspekter när det gäller utomhusbelysning. Moderna ljuskällor har bättre färgåtergivning, vilket innebär att omgivningens färger upplevs naturligt. Rätt utformad minskar också modern belysning risken för trafikolyckor. Viktigt att följa riktlinjer från Vägverket och Sveriges Kommuner och Landsting Idag finns en europeisk standard för trafiksäker vägoch gatubelysning. I Sverige har Vägverket och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) anpassat riktlinjerna till svenska förhållanden i Vägar och gators utformning - VGU. Syftet är att säkra en god belysning med en optimal balans mellan energieffektivitet och säkerhet. Konsekvenserna av att inte uppfylla VGU:s krav kan bli ödesdigra. I mörker försämras trafikanternas förmåga att uppfatta detaljer, färg, kontraster och rörelser. Det viktigaste är att belysningen är jämn. Vid ojämn belysnig med mörka fläckar på vägbanan är riskerna betydande att det kan gömma sig människor eller djur. Trafikanterna ser således föremål på och vid sidan av vägen betydligt sämre. I komplicerade trafikmiljöer som i korsningar eller där det förekommer blandad trafik är olycksrisken i genomsnitt dubbelt så stor i mörker som i dagsljus. VGU finns att ladda ner i sin helhet från

11 Rätt belysning ger färre olyckor God belysning minskar personskadorna på gator och vägar med 30 procent samtidigt som dödsolyckorna kan minskas med hela 60 procent, visar en studie från Vägverket. Med modern optik kan man få mer ljusmängd per watt och samtidigt rikta ljuset så att det inte bländar. Spilljus som stör bostadshus kan också undvikas. Ljusmängden försämras med åren Äldre ljuskällor, särskilt kvicksilverlampor, tappar successivt en stor del av sitt ljusflöde. Det betyder att trots att lampan lyser så blir det inte ljust. En halvering av belysningsnivån på gator och vägar innebär en ökning av antalet personskador och dödsolyckor. Observera dock att nya armaturer inte automatiskt betyder bättre ljuskvalitet. Många nya armaturer håller inte vad som lovas och utöver ljuskällans och armaturens utformning utgör montage, avstånd mellan ljuskällor och så vidare viktiga parametrar för att skapa säkra utomhusmiljöer. Vid varje ny installation är det därför viktigt att noga studera riktlinjer och rekommendationer, det vill säga VGU.

12 Kan man minska antalet stolpar med ny belysning? Nya armaturer och ljuskällor ger ljuset bättre spridning. Om man ökar avståndet mellan stolparna krävs dock flackare vinkel för att belysa hela ytan, vilket medför ökad risk att trafikanter bländas. Vid projektering av ny belysning är det därför viktigt att uppfylla riktlinjerna från Vägverket och Sveriges Kommuner och Landsting enligt VGU Vägar och gators utformning. God belysning: Vid projektering av trafikbelysning måste man ta hänsyn till ljusets kvalitet och egenskaper, så att ljuset får en god och jämn spridning på vägen utan att blända samt att belysningsnivån blir tillräcklig. Dålig belysning: För långt mellanrum mellan stolparna ger en flackare ljusbild som blir starkt bländande samtidigt som vägen blir mycket ojämnt belyst.

13 Tumregler för god belysning Stolpavståndet bör vara högst fem gånger armaturens montagehöjd för att jämnheten på belysningen ska bli tillräckligt bra. Montagehöjden bör vara lika med vägbredden för bästa verkningsgrad. Armaturen bör placeras vid körbanekanten. Minsta ljusflöde per kvm väg för att uppfylla VGU-kraven är: cd/m2 > 20 lm/m cd/m2 > 25 lm/m cd/m > 35 lm/m2-1.5 cd/m2 > 50 lm/m2

14 Stockholm Estetik och energieffektivitet hand i hand i Stockholm I Stockholm söker man ständigt nya vägar för att framhäva stadens skönhet med hjälp av den senaste tekniken för utomhusbelysning. Ett arbete som samtidigt innebär stora besparingar för skattebetalarna. Henrik Gidlund är belysningsingenjör på Stockholms Trafikkontor och ansvarig för ett flertal pågående belysningsprojekt i syfte att försköna staden och skapa större trygghet för invånarna. Det estetiska är viktigt både när det gäller ljusets egenskaper och utseendet på armaturerna. Många upplever att ljuset blivit varmare och återger stadens färger bättre efter bytet. De nya armaturerna är också mer dekorativa än de gamla skokartongsliknande modellerna, berättar Henrik Gidlund. I Stockholm finns ljuspunkter. Hälften av armaturerna har energislösande kvicksilverlampor och under en fyraårsperiod satsar man därför totalt 63 miljoner kronor för att byta till nya armaturer med mer energisnåla metallhalogenlampor. Detta innebär när bytet är utfört en årlig besparing på cirka fem miljoner kwh. Vi räknar med en pay off-tid på år, vilket så klart är en förhållandevis lång tid. Men slår man ut kostnaden under hela anläggningens livslängd blir ny utomhusbelysning mycket lönsam och för miljön blir vinsterna ännu större, säger Henrik Gidlund som även berättar att staden har en nära dialog med Naturskyddsföreningen och andra miljöaktörer.

15 Den estetiska utformningen av gaturummet är viktigt och påverkas av såväl ljusets egenskaper som armaturers utseende. Henrik Gidlund, Trafikkontoret, Stockholms stad Foto: Stefan Sjödin, Fortum

16 Foto: Ulf Celander Foto: Ulf Celander Foto: Andreas Nilsson

17 Mark Umeå Marks kommun sparar en miljon kronor om året Umeå lyssnade på de boende I Marks kommun i södra Västergötland finns totalt ljuspunkter. Åldrande armaturer och stigande elpriser gjorde att kommunen år 2003 beslutade sig för att under en femårsperiod byta samtliga 5800 kvicksilverlampor, så kallade byhattar, mot energisnåla armaturer för högtrycksnatrium med modern optik. De gamla lamporna lyste starkt men hade kort räckvidd. De nya ger ett mer spritt sken. Ljuset når längre och tonar ut mjukt, berättar Lars-Gunnar Jansson, belysningsansvarig på Marks kommun. Kommuninvånarna vittnar också om att det är lättare att se ansiktet på den man möter och svårare för någon att gömma sig i buskage intill gångbanan. Förutom lägre energiförbrukning sparas ytterligare pengar i form av längre serviceintervaller från tre till fyra år. När bytet är helt genomfört våren 2009 kommer kommunen att spara nära en miljon kronor årligen. Residensstaden Umeå hade år stolparmaturer med 125 watts kvicksilverlampor. Genom att byta till energisnåla 50 watts högtrycksnatriumlampor kommer kommunen, när projektet är helt genomfört år 2009, att spara 5 miljoner kronor årligen. I centrala delarna av staden fanns vid projektets början även 600 stycken 250 watts kvicksilverlampor upphängda på lina. En komplicerad lösning man ville undvika då infästningarna måste besiktigas kontinuerligt, vilket kräver tillstånd av fastighetsägaren. Man ersatte de befintliga 250 watts kvicksilverarmaturerna med två dekorativa armaturer med 70 watts metallhalogen nära husväggen. Förutom att den nya belysningen innebar en stor energibesparing gav den också ett varmare och bländfritt ljus direkt på trottoaren. Enligt en enkätundersökning upplever de boende det nya ljuset som mycket bättre.

18 VÄSTERÅS Västeråsarna ser ljuset i tunneln I Västerås stad har man fört en lång och målmedveten kamp mot de mörka krafterna. Under en tioårsperiod byter man ut armaturer, vilket innebär en energibesparing på tre miljoner kronor varje år. Under hösten 2008 fokuserades arbetet på stadens alla gång- och cykeltunnlar. Ljussättning stod inte högt på agendan när Västerås växte som mest. Dåtidens ingenjörer placerade lamporna i tunnlarna bakom ett järngaller för att hindra vandalisering, vilket innebar att mycket ljus aldrig släpptes fram. Den nya tunnelbelysningen finns i två varianter. Den ena sorten sätts upp i tunnlar som i dag har en rad konformade lampor på båda tunnelväggarna. Den andra sorten är lysrörsarmaturer som sätts upp i vinkeln mellan vägg och tak. De ger tio gånger så mycket ljus som den gamla belysningen innanför galler. År byter Västerås stad ut armaturer och kvicksilverlampor på vägar och gång- och cykelbanor. Stadens har delats upp i tårtbitar i det systematiska arbetet med att byta ut ålderdomlig belysning. Detta ger också stora fördelar i underhållsarbetet, bl.a. när det gäller seriebyte av ljuskällor. I början fick vi en del klagomål på det gula ljuset. Men numera ringer folk mest och tackar för att det blir ljusare, berättar Gert Gustafsson, belysningsansvarig i Västerås stad. De nya högtrycksnatriumlamporna håller längre och drar mindre el. Totalt kommer energiförbrukningen att kunna sänkas med MWh, vilket motsvarar minst 3 miljoner kronor varje år. Varje armatur har tack vare sänkt energiförbrukning betalat sig efter fem år. Armaturer beräknas hålla i 25 år vilket gör att de sista 20 åren blir en ren besparing. När förbudet för kvicksilverlampor träder i kraft 2015 har Västerås som undantag från många andra svenska städer endast en handfull gamla kvicksilverarmaturer att ta itu med!

19 Foto: Christian Evers

20 Foto: Olof Thiel

21 Testa din belysning Ja Nej Är armaturen mer än 20 år gammal? 0 2 Får ni klagomål på att belysningen upplevs som ojämn eller att ljusnivån är för låg? 0 2 Får ni klagomål på att belysningen bländar? 0 2 Är armaturen utrustad med kvicksilverljuskälla? 0 1 Är armaturen utrustad med en högtrycksnatriumeller metallhalogenlampa? 2 0 Är armaturen monterad på en stolparm med större armvinkel än 5 grader? 0 1 Finns det en optik/reflektor i armaturen? 3 0 Är kupan gulbrun? 0 2 Är armaturens packningar hela? 1 0 Finns det en underhålls/utbytesplan 3 0 Mina poäng Gör detta test på din belysningsanläggning för att bedöma om den har en förbättringspotential. RÄKNA SAMMAN DINA POÄNG Bedömning: p: Utmärkt! Du har en modern anläggning som motsvarar alla krav på säkerhet och energieffektivitet. Bjud in dina kollegor i grannkommunerna och visa upp ett praktexempel på bra utomhusbelysning poäng: Här finns en klar förbättringspotential! Undersök vad som kan åtgärdas eller kontakta en belysningskonsult för att få din anläggning undersökt. 0-9 poäng = Grattis! Du kan öka trafiksäkerheten och spara stora mängder energi, miljö och pengar genom att byta till en modern anläggning. Kontakta en belysningskonsult eller ett belysningsföretag!

22 Hur ska man gå tillväga som beställare? Henrik Gidlund är belysningsingenjör på Stockholms stad där man sedan år 1996 driver ett antal långsiktiga utomhusprojekt i syfte att förbättra belysningen. Här är hans tips till andra som vill komma igång med denna typ av projekt. 1) Analysera behoven Kontakta en belysningskonsult och gör en noggrann fysisk inventering av den nuvarande anläggningen för att undersöka funktionen och hur mycket energi du kan spara. Involvera kommuninvånarna och ta reda på vad folk tycker om belysningen idag samt vad som kan förbättras i framtiden. 2) Ställ tydliga krav Modern utomhusbelysning har många funktioner att fylla. Kravställ den nya belysningen utifrån energieffektivisering, ljuskvalitet, trafiksäkerhet och estetiska värden. 3) Var noga i valet av leverantör Tidigare var man som beställare av ny gatubelysning hänvisad till det kommunala elverket. Idag finns det flera duktiga leverantörer på marknaden som erbjuder olika lösningar till varierande priser. Ta in flera offerter och gör en noggrann utvärdering utifrån dina specifika krav. 4) Använd beprövad teknik Alla belysningsföretag älskar ny teknik. Det är heller inget fel att testa nya innovativa lösningar i liten skala. Men när det gäller större projekt med höga krav på funktion och tillförlitlighet är det säkrare att välja beprövad teknik. 5) Utvärdera projektet Följ upp och utvärdera den nya belysningen utifrån funktion och energibesparing. Upprätta också gärna ett system för synpunktshantering från allmänheten. Det skapar en oöverträffad möjlighet att samla och bygga kunskap till nästa projekt.

23 Källor Vägverket, VV Publikation 2004:80, Vägar och gators utformning, Väg- och gatubelysning Swedish National Inventory report, submitted under the United Nations Framework Conventions on Climate Change Fakta om Belysningsbranschen Belysningsbranschen är huvudorganisation för Sveriges tillverkare och importör av ljuskällor, belysningsarmaturer och komponenter. Vi har som verksamhetsmål att skapa intresse, sprida kunskap och verka för ökad kvalitet på belysning i den offentliga miljön. Henrik Gidlund, Trafikkontoret, Stockholms stad Foto: Mathias Johansson

24 Form & produktion: Prime. Tryck: Wallén Grafiska, Sunbyberg Box Stockholm Besöksadress: Klara Norra Kyrkogata 31 Telefon: (vxl) Fax: E-post:

En ljusare framtid. Spara energi och miljö med modern belysning. Information från

En ljusare framtid. Spara energi och miljö med modern belysning. Information från En ljusare framtid Spara energi och miljö med modern belysning Information från Bättre belysning kan minska koldioxidutsläppen med 1,8 miljoner ton Om alla företag skulle byta till moderna armaturer, ljuskällor

Läs mer

Erfarenheter från ett vägbelysningsprojekt i norra Sverige 2013

Erfarenheter från ett vägbelysningsprojekt i norra Sverige 2013 Gott exempel på miljövinst för utomhusbelysning Här beskriver vi ett exempel på hur miljönyttan vid utbyte av belysningssystem tydligt framkommer och kan jämföras genom användning av livscykelkostnadsanalys

Läs mer

Rätt ljus på rätt plats

Rätt ljus på rätt plats Utomhus CityTouch Sala Case study Rätt ljus på rätt plats Europas största anläggning med webbaserad intelligent gatubelysning växer fram i Sala. Belysningen kan enkelt styras och kontrolleras via datorn.

Läs mer

En ljusare framtid. Att Spara energi och miljö med modern belysning. Information från

En ljusare framtid. Att Spara energi och miljö med modern belysning. Information från En ljusare framtid Att Spara energi och miljö med modern belysning Information från Bättre belysning kan minska CO 2 - utsläppen med två miljoner ton Den renaste kraften kommer varken från naturgas eller

Läs mer

Miljöanpassad upphandling av Utomhusbelysning Eva Dalenstam, Miljöstyrningsrådet

Miljöanpassad upphandling av Utomhusbelysning Eva Dalenstam, Miljöstyrningsrådet Miljöanpassad upphandling av Utomhusbelysning Eva Dalenstam, Miljöstyrningsrådet Innehåll Varför miljöanpassa upphandling av utomhusbelysning? Exempel på miljövinster Miljöstyrningsrådets upphandlingsverktyg

Läs mer

Bilaga 1 till tjänsteutlåtande om reinvesteringsprogram för stadens väghållning. Henrik Gidlund Anläggning

Bilaga 1 till tjänsteutlåtande om reinvesteringsprogram för stadens väghållning. Henrik Gidlund Anläggning Bilaga 1 till tjänsteutlåtande 2011-01-31 om reinvesteringsprogram för stadens väghållning Henrik Gidlund Anläggning 08-508 261 68 Dokument1 PM om energibesparande armaturbyte på lokalgator Ny energisnålare

Läs mer

EKONOMI OCH UNDERHÅLL

EKONOMI OCH UNDERHÅLL EKONOMI OCH UNDERHÅLL Att räkna ut hur mycket en belysningsanläggning kostar att anlägga, driva och underhålla är ett ganska omfattande arbete, men det är inte särskilt komplicerat. Det som däremot kan

Läs mer

COBRA. Lars Gunnarsson Vattenfall Service. Vattenfall AB

COBRA. Lars Gunnarsson Vattenfall Service. Vattenfall AB COBRA Lars Gunnarsson Vattenfall Service Varför har vi gatljus För att se För att synas För säkerheten För tryggheten 2 COBRA Ljuskällan Ett flertal rapporter visar på samma resultat. Det mänskliga ögat

Läs mer

upphandlingsguide för utomhusbelysning

upphandlingsguide för utomhusbelysning upphandlingsguide för utomhusbelysning Information från Vi vet erfarenhetsmässigt att användningstiden för en anläggning för väg- och gatubelysning är mycket lång, i de allra flesta fall hela 25 30 år.

Läs mer

Teknikutveckling och belysning med lång. Lennart Abramsson, Aura Light AB

Teknikutveckling och belysning med lång. Lennart Abramsson, Aura Light AB Teknikutveckling och belysning med lång livslängd och säker drift Lennart Abramsson, Aura Light AB Bakgrundsinformation energiförbrukning Belysning står för ca 25% av dagens energiförbrukning 18 miljarder

Läs mer

VI HAR EN LYSANDE IDÉ. Som halverar din elkostnad. Och förändrar världen.

VI HAR EN LYSANDE IDÉ. Som halverar din elkostnad. Och förändrar världen. VI HAR EN LYSANDE IDÉ. Som halverar din elkostnad. Och förändrar världen. DAGS ATT FÖRÄNDRA VÄRLDEN! Det som alla drömde om för några år sedan, har nu blivit verklighet. En smart, effektiv belysning som

Läs mer

Nu och Framtidens LEDande ljuskälla

Nu och Framtidens LEDande ljuskälla Nu och Framtidens LEDande ljuskälla Elkraftsgatan 11 195 60 Arlandastad URL: www.vensti.se Vår vision Är att bygga framtidens belysning. Att tänka nytt och utveckla produkter är en av våra ledstjärnor.

Läs mer

Exempel på energieffektivisering genom byte av armaturtyp. GC-väg Rutvik Björsbyn, Luleå kommun. Hösten 2008

Exempel på energieffektivisering genom byte av armaturtyp. GC-väg Rutvik Björsbyn, Luleå kommun. Hösten 2008 Exempel på energieffektivisering genom byte av armaturtyp. GC-väg Rutvik Björsbyn, Luleå kommun Hösten 2008 Vägverket 1 Projektobjekt C:a 3 km lång GC-väg, belyst med 96 stycken 70 W högtrycksnatrium.

Läs mer

Utomhusbelysning 2013

Utomhusbelysning 2013 1. Hur långt har kommunerna kommit i arbetet med utfasningen av kvicksilverlampor? 1 1. Hur långt har kommunerna kommit i arbetet med utfasningen av kvicksilverlampor? Har ni en färdig plan för utfasning

Läs mer

Trygghetsbelysning på parkvägar. Slutredovisning

Trygghetsbelysning på parkvägar. Slutredovisning Dnr Sida 1 (5) 2016-02-16 Handläggare Per-Erik Wikström 08-508 262 89 Till Trafiknämnden 2016-03-10 Trygghetsbelysning på parkvägar. Slutredovisning Förslag till beslut 1. Trafiknämnden godkänner slutredovisning

Läs mer

BELYSNINGSPROGRAM BELYSNINGSANLÄGGNING

BELYSNINGSPROGRAM BELYSNINGSANLÄGGNING 1 (11) 2014-09-01 BELYSNINGSPROGRAM BELYSNINGSANLÄGGNING Dessa anvisningar avser att vägleda till en personsäker, funktionell, driftsäker, underhållsvänlig och hållbar gatubelysning. SIG100, v2.0, 2010-02-26

Läs mer

Slutrapport för projekt inom Miljömiljarden, Stockholm stad

Slutrapport för projekt inom Miljömiljarden, Stockholm stad Avtalsbilaga 4 Slutrapport för projekt inom Miljömiljarden, Stockholm stad Diarienummer för ursprunglig ansökan: 457-4383/2004 Projektets nummer och namn: Nr 6: Energibesparande armaturbyte Datum för slutrapporten:

Läs mer

Samverkan för en bättre miljö -

Samverkan för en bättre miljö - Samverkan för en bättre miljö - Utvärdering av Halmstads kommuns Klimatinvesteringsprogram (KLIMP) 2007-2011 ÅTGÄRD 5. ENERGISNÅL GATUBELYSNING GENOM BYTE AV ARMATURER OCH TRAFIKSIGNALLYKTOR Halmstad den

Läs mer

NOW! LED NOW! Belysning som betalar sig själv. Avbetalning

NOW! LED NOW! Belysning som betalar sig själv. Avbetalning NOW! Belysning som betalar sig själv. Vinst Konventionell NOW! Avbetalning LED Du behöver inte köpa armaturer längre! Med NOW! erbjuder vid dig belysning som en tjänst. Du får det bästa ljuset för dina

Läs mer

LED Framtidens belysning

LED Framtidens belysning -Föreläsning av Viktoria Backman, -Telefon: 08-41 05 10 30 victoria.backman@locklight.se LED Framtidens belysning Detta ska du tänka på vid en investering av LED-belysning! - Tekniken LED i belysningsform

Läs mer

Checklista Energieffektivisera gatubelysning

Checklista Energieffektivisera gatubelysning Checklista Energieffektivisera gatubelysning Denna broschyr och checklistor kan användas som ett stöd för att komma i gång med arbetet att energieffektivisera och renovera befintlig utomhusbelysning. Checklistan

Läs mer

Med användarna i fokus

Med användarna i fokus Framtida utveckling Framtiden för LED-tekniken är givetvis nära sammankopplad med städernas tillväxt, förändring och utveckling. Men förändrade levnadssätt och förväntningar hos städernas invånare, kommer

Läs mer

10.00 Ljus och hälsa. Utbildning i bra och energieffektiv belysning Jämtlands och Västernorrlands län 2012-05-10.

10.00 Ljus och hälsa. Utbildning i bra och energieffektiv belysning Jämtlands och Västernorrlands län 2012-05-10. Utbildning i bra och energieffektiv belysning Jämtlands och Västernorrlands län 2012-05-10 Energimyndigheten Agenda 10.00 Ljus och hälsa - Ljusets direkta och indirekta påverkan på oss människor - Synergonomi,

Läs mer

Ny gatubelysning på gång

Ny gatubelysning på gång Ny gatubelysning på gång Stina Liljas på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting, Örjan Eriksson, juni 2009. Utvecklingen på gatubelysningsfronten går snabbt. Nya typer av energieffektiva lampor och

Läs mer

Varför ska jag planera ny belysning?

Varför ska jag planera ny belysning? Färgåtergivning En ljuskällas färgåtergivning beror på dess spektralfördelning. Färgåtergivning förklarar hur väl en ytfärg återges i den belysningen. Solen återger alla färger perfekt och den är vår referensram.

Läs mer

Jonny Petersson Philips Professional Lighting. - energiseminarium våren 2010

Jonny Petersson Philips Professional Lighting. - energiseminarium våren 2010 Jonny Petersson Philips Professional Lighting - energiseminarium våren 2010 Philips sektorer Healthcare Lighting Consumer Lifestyle Philips Professional Lighting 2 Fakta om belysning Belysning använder

Läs mer

LAMPGUIDEN. Så sparar du energi med LED SPOTLIGHT LED ILLUMINATION LED

LAMPGUIDEN. Så sparar du energi med LED SPOTLIGHT LED ILLUMINATION LED LAMPGUIDEN Så sparar du energi med LED ILLUMINATION LED DECORATION LED SPOTLIGHT LED PROMO LED LED - framtidens belysning LED (Ljus-Emitterande Diod) är en modern teknik för att producera ljus med elektricitet.

Läs mer

den nya upplysningstiden

den nya upplysningstiden den nya upplysningstiden Det är dags att släcka glödlampan och byta till bättre alternativ. Vi har koll på vad som gäller och hur mycket du kan spara. Välkommen in! ett bra byte för både plånboken och

Läs mer

Undervattensbelysning behövs det?

Undervattensbelysning behövs det? 12 Undervattensbelysning behövs det? 13 Ja! Av flera olika anledningar så är det mer viktigt än någonsin med en väl fungerande och anpassad undervattensbelysning. Säkerhet och funktionalitet är såklart

Läs mer

Lighting the Future. Väg- och parkbelysning Skapa säkerhet, trygghet och stämning med den rätta utomhusbelysningen

Lighting the Future. Väg- och parkbelysning Skapa säkerhet, trygghet och stämning med den rätta utomhusbelysningen 5 16 Lighting the Future Väg- och parkbelysning Skapa säkerhet, trygghet och stämning med den rätta utomhusbelysningen Minskar energiförbrukningen - och kostnaderna Energiförbrukningen frän vägbelysning

Läs mer

LED-BELYSNING. för industri och offentliga miljöer. sparar naturresurser och skapar möjligheter. din naturliga samarbetspartner

LED-BELYSNING. för industri och offentliga miljöer. sparar naturresurser och skapar möjligheter. din naturliga samarbetspartner LED-BELYSNING för industri och offentliga miljöer sparar naturresurser och skapar möjligheter din naturliga samarbetspartner LED-BELYSNING vi hjälper dig till besparingar utan att förlora effekt Typ Livalängd

Läs mer

PROJEKT PARKERINGSPLATS. www.visionxeurope.com

PROJEKT PARKERINGSPLATS. www.visionxeurope.com PROJEKT PARKERINGSPLATS Innehåll 1. Om Vision X 2. Vad kan Vision X 3. Vision X teknik 4. Vision X produkter 5. Uppdrag parkeringsplats 6. Projekt analys / ritningar 7. Beräkningar parkeringsplats 8. Lösning

Läs mer

Belysningsprogram. Augusti 2011

Belysningsprogram. Augusti 2011 Belysningsprogram Augusti 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Syfte/ inledning / avgränsning Områdeskarraktärer GC-vägar Bostadsområden - villaområden Bostadsområden flerbostadshus Parker och grönområde Tunnlar

Läs mer

Exempel på LED-installationer i Stockholms utomhusbelysning

Exempel på LED-installationer i Stockholms utomhusbelysning Henrik Gidlund Anläggning 08-508 261 68 Exempel på LED-installationer i Stockholms utomhusbelysning Katarinavägen En 330 m linjär LED som belysning av mur och gångbana. Effekt är 1 W/m, totalt 330W. Byggår

Läs mer

Nya krav och möjligheter för belysning - ekodesign driver på utvecklingen

Nya krav och möjligheter för belysning - ekodesign driver på utvecklingen Nya krav och möjligheter för belysning - ekodesign driver på utvecklingen Northern Light Fair 2011-02-09 Peter Bennich, Energimyndigheten Innehåll Bakgrund varför styrmedel som ekodesign och energimärkning?

Läs mer

trafiksäkerhet i nytt ljus Vi hjälper dig att skapa en tryggare väg

trafiksäkerhet i nytt ljus Vi hjälper dig att skapa en tryggare väg trafiksäkerhet i nytt ljus Vi hjälper dig att skapa en tryggare väg Säkerhet på väg Vägbelysningen finns till för att man som trafikant och fotgängare ska kunna upptäcka faror och bedöma risker i tid.

Läs mer

Energieffektiv utomhusbelysning

Energieffektiv utomhusbelysning Energieffektiv utomhusbelysning Goda exempel på energieffektiv utomhus- och vägbelysning, trender och tendenser Hans Gulliksson, Energikontor Sydost AB Karlskrona 2010-03-30 Kort om innehåll Välkommen

Läs mer

Det perfekta bytet från. kvartsmetallhalogen, högtrycksnatrium och kvicksilver till LED NYHET!

Det perfekta bytet från. kvartsmetallhalogen, högtrycksnatrium och kvicksilver till LED NYHET! Industri och butiksbelysning TrueForce NYHET! Det perfekta bytet från kvartsmetallhalogen, högtrycksnatrium och kvicksilver till LED Det första LED-alternativet med plug-and-play-lösning för belysning

Läs mer

PRIMES. produktgrupp utomhusbelysning. Energikontor Sydost

PRIMES. produktgrupp utomhusbelysning. Energikontor Sydost produktgrupp utomhusbelysning Energikontor Sydost Översikt Miljöpåverkan Rättslig bakgrund Rekommenderade kriterier för grön offentlig upphandling Goda exempel Bra länkar Photo courtesy of Vichaya Kiatying-Angsulee

Läs mer

Smart belysning % av den totala elkonsumtionen i företag och offentlig verksamhet går åt till belysning. Irapuan Lopes

Smart belysning % av den totala elkonsumtionen i företag och offentlig verksamhet går åt till belysning. Irapuan Lopes Smart belysning Det finns starka ekonomiska skäl till att byta ut äldre anläggningar mot ny modern teknik. Med en modern belysningsanläggning kan elkostnaderna ofta minskas med 70-80 procent. Enorma besparingar

Läs mer

Åtgärd 5. Byte av armaturer och trafiksignallyktor

Åtgärd 5. Byte av armaturer och trafiksignallyktor Åtgärd 5. Byte av armaturer och trafiksignallyktor Åtgärd Projektet omfattar utbyte av äldre gatubelysningsarmaturer till moderna och energisnåla armaturer samt utbyte av trafiksignallyktor med lågvoltslampor

Läs mer

Belysning i fastigheter Anna Kjellman, Energikontoret Skåne. Vintern 2010

Belysning i fastigheter Anna Kjellman, Energikontoret Skåne. Vintern 2010 Belysning i fastigheter Anna Kjellman, Energikontoret Skåne Vintern 2010 Anledningar att fundera över sin belysning Stor del av elanvändningen Ofta en stor sparpotential Goda möjligheter att förbättra

Läs mer

Stads- och parkbelysning. TrueForce LED. Det perfekta bytet från Kvicksilver till LED NYHET! Ett kostnadseffektivt LED-alternativ för stadsbelysning

Stads- och parkbelysning. TrueForce LED. Det perfekta bytet från Kvicksilver till LED NYHET! Ett kostnadseffektivt LED-alternativ för stadsbelysning Stads- och parkbelysning TrueForce LED Det perfekta bytet från Kvicksilver till LED NYHET! Ett kostnadseffektivt LED-alternativ för stadsbelysning TrueForce. Spara energi och behåll den unika känslan Nu

Läs mer

GE ConstantColor CMH StreetWise

GE ConstantColor CMH StreetWise GE ConstantColor CMH Naturligt bättre, naturligt säkrare. CMH: det framtidssäkra valet Gatubelysning Europeiska unionen fortsätter att trycka på för att eliminera föråldrad, ineffektiv belysning. Enligt

Läs mer

Belysning utanför staden. Mathias Wärnhjelm, Trafikverket

Belysning utanför staden. Mathias Wärnhjelm, Trafikverket Belysning utanför staden Mathias Wärnhjelm, Trafikverket 2 100 000 ljuspunkter totalt på kommunal, enskild och statlig väg Ca 200 000 ljuspunkter som TrV ansvarar för Ca 200 000-400 000 ljuspunkter på

Läs mer

Belysningsprogram. Näsängen. Bilaga till gestaltningsprogram och detaljplan

Belysningsprogram. Näsängen. Bilaga till gestaltningsprogram och detaljplan Belysningsprogram Näsängen Bilaga till gestaltningsprogram och detaljplan 2016-11-16 1 LJUSPRINCIPER Belysningen är viktig för att skapa en trafiksäker och trygg miljö, som är lätt att orientera sig i,

Läs mer

Studie nybyggnation Ulfsgården

Studie nybyggnation Ulfsgården Studie nybyggnation Ulfsgården 1. UTFORMNING AV BELYSNING Grundkrav Belysningen skall i möjligaste mån uppfylla dessa krav: Minst 150 lux* under 16 timmar (för lakterande kor) Max 10 lux nattetid Jämnhet

Läs mer

ENERGI OCH BELYSNING. Utvärdering av Vackert Rättvik

ENERGI OCH BELYSNING. Utvärdering av Vackert Rättvik Utvärdering av Vackert Rättvik ENERGI OCH BELYSNING Belysningens funktion har varit en central del i projektet Vackert Rättvik. Genom att anpassa belysningen till stadsmiljöns villkor har man åstadkommit

Läs mer

RIKTLINJER GATUBELYSNING. Antagna av kommunstyrelsen , 72 AK KS 2015/

RIKTLINJER GATUBELYSNING. Antagna av kommunstyrelsen , 72 AK KS 2015/ RIKTLINJER GATUBELYSNING 2 Innehållsförteckning RIKTLINJER GATUBELYSNING... 1 Innehållsförteckning... 2 Riktlinjer angående gatubelysning för Älvdalens Kommun allmänt... 3 Ansvar... 3 Riktlinjer... 4 Basvillkor

Läs mer

VÄLKOMNA TILL. Belysningsdagarna

VÄLKOMNA TILL. Belysningsdagarna VÄLKOMNA TILL Belysningsdagarna Christel Liljegren Vice VD Projektledare för hållbar upphandling kopplat till energieffektivisering av gatubelysning och inomhusbelysning Kontakt: 0706-208 308 Christel.liljegren@energikontorsydost.se

Läs mer

Välkomnande. Miljövänligt. Ekonomiskt.

Välkomnande. Miljövänligt. Ekonomiskt. Välkomnande. Miljövänligt. Ekonomiskt. Ett unikt erbjudande: LED-lampor från LEDON Det har aldrig varit enklare att erbjuda era gäster en komfortabel och professionell belysning samtidigt som ni gynnar

Läs mer

Utbyte av belysning i elljusspår - pilotprojekt

Utbyte av belysning i elljusspår - pilotprojekt Dnr KFN-2012 Dpl sid 1 (5) KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Strategisk stab Tjänsteskrivelse 2012-03-27 Ulrika Fahlstad, 054-540 2450 ulrika.fahlstad@karlstad.se Kultur- och fritidsnämnden Utbyte av belysning

Läs mer

vialume 1 Gatubelysning med visuell komfort

vialume 1 Gatubelysning med visuell komfort vialume 1 Gatubelysning med visuell komfort En ny nordisk klassiker är född Vi är stolta över att få presentera vår första egentillverkade gatubelysningsarmatur. Vialume 1 har ett organiskt formspråk och

Läs mer

Upplysning. från Energirådgivningen i Borås

Upplysning. från Energirådgivningen i Borås Upplysning från Energirådgivningen i Borås Hej! Vill du få lägre elräkningar, bättre belysning och ökad försäljning? Samtidigt som du värnar om miljön och får en bättre arbetsmiljö? Klart att du vill.

Läs mer

Morastrand Morastrand skapar klimatsmart fastighetsbestånd

Morastrand Morastrand skapar klimatsmart fastighetsbestånd skapar klimatsmart fastighetsbestånd LED-belysning sänker energianvändningen med mer än 80 procent Det allmännyttiga bostadsbolaget AB och Mora kommun samarbetar sedan några år tillbaka med Caverion i

Läs mer

Belysningsstrategin. Belysningsstrategins syfte är att åstadkomma en effektivare förvaltning av Vägverkets belysningsanläggningar.

Belysningsstrategin. Belysningsstrategins syfte är att åstadkomma en effektivare förvaltning av Vägverkets belysningsanläggningar. Belysningsstrategin Belysningsstrategins syfte är att åstadkomma en effektivare förvaltning av Vägverkets belysningsanläggningar. Belysningsstrategin Belysningsstrategins övergripande målsättning är: Minskad

Läs mer

ljusservice Vi vet hur du underhåller en säljande belysning

ljusservice Vi vet hur du underhåller en säljande belysning ljusservice Vi vet hur du underhåller en säljande belysning 1 Detta är ljusservice Regelbundet underhåll är viktigt för att säkerställa en optimalt fungerande butiksbelysning. Ljusservice erbjuder den

Läs mer

Vattenresistant och robust

Vattenresistant och robust KB Vattenresistant och robust KB är en damm- och vattenresistant (IP68) nödljusarmatur med ett robust armaturhus. Den är utvecklad speciellt för den tunga industrin. De hårda tillverkningsmaterialen som

Läs mer

KÖPGUIDE. LED Dimning. Färgtemperatur

KÖPGUIDE. LED Dimning. Färgtemperatur LED Dimning Viktigt är att observera att LED belysningsprodukter som är dimbara skall ha en specifik produktmärkning. Det är dock ingen garanti att dimbara LED-produkter fungerar felfritt med olika dimrar

Läs mer

Utdrag ur: VV Publikation 2004:80. Vägar och gators. utformning. Väg- och gatubelysning 2004-05

Utdrag ur: VV Publikation 2004:80. Vägar och gators. utformning. Väg- och gatubelysning 2004-05 Utdrag ur: VV Publikation 2004:80 Vägar och gators utformning Väg- och gatubelysning 2004-05 Titel: Vägar och gators utformning, VGU Författare: Sektion Utformning av vägar och gator Kontaktpersoner: Jan

Läs mer

Bulletinen. upphandling. Vägbelysning kan väcka heta känslor. Tunga transporter. Österskär tar kontroll. Tema Belysning: Att tänka på vid

Bulletinen. upphandling. Vägbelysning kan väcka heta känslor. Tunga transporter. Österskär tar kontroll. Tema Belysning: Att tänka på vid Bulletinen Riksförbundet Enskilda Vägars medlemstidning Nr 1 2014 Tema Belysning: Hur påverkas våra vägar av Tunga transporter Klara nu: Vårens kurser Att tänka på vid upphandling av belysningsanläggning

Läs mer

Lysande ekonomi med ny belysning i Backa Röd. Godnatt för kvicksilverlampan. Från miljonprogram till miljöprogram

Lysande ekonomi med ny belysning i Backa Röd. Godnatt för kvicksilverlampan. Från miljonprogram till miljöprogram ALLTljuspå UTOMHUSBELYSNING Lysande ekonomi med ny belysning i Backa Röd Godnatt för kvicksilverlampan Från miljonprogram till miljöprogram NR 2 Allt ljus på utomhusbelysningen Vi fortsätter vår serie

Läs mer

Belysningsplan för offentlig belysning

Belysningsplan för offentlig belysning Belysningsplan för offentlig belysning Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Belysningsplan för offentlig belysning Plan/Program Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad

Läs mer

Klimatsmart belysning - med bibehållen ljuskvalitet

Klimatsmart belysning - med bibehållen ljuskvalitet Klimatsmart belysning - med bibehållen ljuskvalitet 21 januari 2014 Energi och klimatrådgivare Markus Lundborg 031 368 08 29 energiradgivningen@kom.goteborg.se Vanliga frågor till energirådgivningen Ersätta

Läs mer

induled Ljusmaskinen

induled Ljusmaskinen induled Ljusmaskinen Investera i hög produktivitet och snabb pay off Att byta till LED-belysning är en investering i din produktivitet. Nya InduLED är en äkta ljusmaskin med överlägsen effektivitet och

Läs mer

Energieffektiv belysning

Energieffektiv belysning Energieffektiv belysning Europe by night Energianvändning för värme, varmvatten och el 1970-1994 Rimlig och nödvändig besparingspotential till 2020 Milstolpar energibesparing med modern belysning Lysrör

Läs mer

Ljusflöde - Lumen. Ljusflödet bestämmer. Små intensiva ljuskällor är. Möjliga luxnivåer Antal armaturer. Lättare att styra Svårare att avblända

Ljusflöde - Lumen. Ljusflödet bestämmer. Små intensiva ljuskällor är. Möjliga luxnivåer Antal armaturer. Lättare att styra Svårare att avblända Philips Lighting Ljusflöde - Lumen Ljusflödet bestämmer Möjliga luxnivåer Antal armaturer Små intensiva ljuskällor är Lättare att styra Svårare att avblända Ljusutbyte - Lumen / Watt Elförbrukning står

Läs mer

Energioptimering av gatubelysning, lysrörsarmaturer och elmotorer. optimering av elmotorer. styrning av gatubelysning. effektiv indutribelysning

Energioptimering av gatubelysning, lysrörsarmaturer och elmotorer. optimering av elmotorer. styrning av gatubelysning. effektiv indutribelysning energistyrning ett kostnadseffektivt sätt att spara på naturens resurser! optimering av elmotorer styrning av gatubelysning effektiv indutribelysning energioptimering av belysning smart adapter för lysrör

Läs mer

Riktlinjer för Gatubelysning i Höganäs kommun 2010-06-17

Riktlinjer för Gatubelysning i Höganäs kommun 2010-06-17 Riktlinjer för Gatubelysning i Höganäs kommun 2010-06-17 Gatubelysningspolicy för Höganäs kommun Höganäs kommun ska förse invånarna med rimlig belysning i förhållande till säkerhet för person och egendom

Läs mer

Vad är en energi- kartläggning och hur går den till? Nenets rekommendation, april 2009

Vad är en energi- kartläggning och hur går den till? Nenets rekommendation, april 2009 Vad är en energikartläggning och hur går den till? Nenets rekommendation, april 2009 Innehåll Energikartläggning................................ sid 3 Varför göra en energikartläggning?............ sid

Läs mer

Belysningsplan för offentlig belysning

Belysningsplan för offentlig belysning Belysningsplan för offentlig belysning Bilaga 2, Belysningsprinciper Innehållsförteckning Inledning 3 Rekomenderade armaturer och ljuskällor 3 Belysningsprinciper 3 Gång- och cykelvägar samt vägar i parker

Läs mer

Spännande och strålande

Spännande och strålande LEDlamps DiamondSpark Spännande och strålande MASTER LEDkron och MASTER LEDklot Världsledande inom LED-belysning Med vår senaste LED-teknik och mer än 100 års erfarenhet inom optik och elektronik är Philips

Läs mer

Belysningsbranchen informerar

Belysningsbranchen informerar Belysningsbranchen informerar Viktor Olsson, Philips René Lindholm, Osram Arrangeras av Voltimum.se portalen för elproffs Ekodesigndirektivet (ErP direktivet) Ställer energi-, informations- och kvalitetskrav

Läs mer

Anläggnings AMA 13 Allmän material- och arbetsbeskrivning för anläggningsarbeten, Svensk byggtjänst

Anläggnings AMA 13 Allmän material- och arbetsbeskrivning för anläggningsarbeten, Svensk byggtjänst KAPITEL 9 BELYSNING 9.1 Ledande dokument Anläggnings AMA 13 Allmän material- och arbetsbeskrivning för anläggningsarbeten, Svensk byggtjänst EL AMA 12 Allmän material- och arbetsbeskrivning för eltekniska

Läs mer

BELYSNINGSPROGRAM BOTKYRKA KOMMUN

BELYSNINGSPROGRAM BOTKYRKA KOMMUN BELYSNINGSPROGRAM BOTKYRKA KOMMUN Innehåll Bakgrund 3 Generella principer 3 Befintlig belysning 4 Utgångspunkter för god belysning 4 - Armaturer 4 - Bländning 4 - Ljusnivå 5 - Light pollution 5 - Färgåtergivning

Läs mer

BUY SMART. Grön Upphandling för Smarta Inköp. Belysning. Supported by:

BUY SMART. Grön Upphandling för Smarta Inköp. Belysning. Supported by: BUY SMART Grön Upphandling för Smarta Inköp Belysning Innehåll Teknik Energi & Miljömärkningar Projektet "Buy Smart" Anbudsförfarande med Buy Smart Goda exempel Definitioner Definitioner: Lampa Ljuskälla

Läs mer

Belysningslagstiftning - Ekodesign och energimärkning

Belysningslagstiftning - Ekodesign och energimärkning Belysningslagstiftning - Ekodesign och energimärkning 17 mars 2015, Kalmar Jonas Pettersson Energimyndigheten Innehåll Bakgrund EU-Förordningar Belysning (inkl. nya krav) Ekodesign Hembelysning LED Gatubelysning

Läs mer

ENERGIBESPARANDE LED-LÖSNING FÖR INDUSTRI, LAGER OCH SPORTHALLAR

ENERGIBESPARANDE LED-LÖSNING FÖR INDUSTRI, LAGER OCH SPORTHALLAR ENERGIBESPARANDE LED-LÖSNING FÖR INDUSTRI, LAGER OCH SPORTHALLAR Miljövänlig och kostnadseffektiv lösning med Nikkon LEDXION RÄTT LED För att möta dagens belysningskrav arbetar NIKKON med världsledande

Läs mer

utomhusbelysning erfarenheter om utomhusbelysning Hans Andersson, f.d.

utomhusbelysning erfarenheter om utomhusbelysning Hans Andersson, f.d. E n e r g i e f f e k t i v utomhusbelysning Vägverkets erfarenheter om olikatekniker för utomhusbelysning och styrning Hans Andersson, f.d. Vägverket 1 Vägverket Region Sydöst, omfattar landskapen Blekinge,

Läs mer

7 Utformning av belysningsanläggning

7 Utformning av belysningsanläggning 7 Utformning av belysningsanläggning 7.1 Regler och föreskrifter Allt material i belysningsanläggningar ska vara utförd i enlighet med gällande lagar och förordningar samt uppfylla gällande svenska normer

Läs mer

Energieffektiv belysning Vad kan man göra för att värna miljö och spara pengar?

Energieffektiv belysning Vad kan man göra för att värna miljö och spara pengar? Energieffektiv belysning Vad kan man göra för att värna miljö och spara pengar? Hur länge har man råd att elda för kråkorna? En modern belysningsanläggning drar bara en femtedel så mycket el som en 10-15

Läs mer

Miljökrav i belysningsupphandlingen

Miljökrav i belysningsupphandlingen Miljökrav i belysningsupphandlingen Eva Dalenstam, projektledare energi, Miljöstyrningsrådet Hösten 2009 Lys upp upphandlingen med miljökrav! Dagens innehåll: Kort om MSR och hur man hittar verktyget Kort

Läs mer

Inför genomförande av pilotprojekt

Inför genomförande av pilotprojekt Inför genomförande av pilotprojekt Uthållig kommun projektet Tema belysning Att genomföra ett antal funktionella och energisnåla belysningsprojekt för att studera och införa ny teknik (LED). Att utgöra

Läs mer

Smedby, Kalmar kommun, Sydöstra Sverige Gatubelysningsprojekt

Smedby, Kalmar kommun, Sydöstra Sverige Gatubelysningsprojekt Smedby, Kalmar kommun, Sydöstra Sverige Bakgrund och syfte Smedby är en by i Kalmar kommun, belägen ca 10 km väst om residensstaden Kalmar. Byn har vackra gröna omgivningar och karaktäriseras av jordbruks-

Läs mer

Sant och osant om kommande utfasning av belysningsprodukter

Sant och osant om kommande utfasning av belysningsprodukter Sant och osant om kommande utfasning av belysningsprodukter Voltimum seminarium 11 mars René Lindholm Osram Leif Berggren Philips Ljus Ekodesigndirektivet Ekodesigndirektivet en lag implementerades i Sverige

Läs mer

myter om energi och flyttbara lokaler

myter om energi och flyttbara lokaler 5 myter om energi och flyttbara lokaler myt nr: 1 Fakta: Värmebehovet är detsamma oavsett vilket uppvärmningssätt man väljer. Det går åt lika mycket energi att värma upp en lokal vare sig det sker med

Läs mer

Orus. Avancerad gatubelysning med innovativ Flat Beam -teknik för låga montagehöjder

Orus. Avancerad gatubelysning med innovativ Flat Beam -teknik för låga montagehöjder Orus Avancerad gatubelysning med innovativ Flat Beam -teknik för låga montagehöjder Belysningsbehov på låg höjd Traditionella armaturer är inte alltid den bästa lösningen för vägbelysning, vilket tekniker

Läs mer

Modernisera ditt garage. Nya innovativa Pacific LED Green Parking.

Modernisera ditt garage. Nya innovativa Pacific LED Green Parking. Garageytor Pacific LED Green Parking Modernisera ditt garage. Nya innovativa. Stora energibesparingar, minskat underhåll, längre livslängd och enkel installation. 80 Besparingar besparingar* *Reducerade

Läs mer

Buy Smart+ Grön upphandling i Europa. Belysning

Buy Smart+ Grön upphandling i Europa. Belysning Buy Smart+ Grön upphandling i Europa Belysning Innehåll Bakgrund Märkning Kriterier Tips Definitioner Lampor ljuskällor i olika former och typer Belysningsarmatur riktar och sprider ljuset, fäster och

Läs mer

Lågenergiljus i Europa och hårdare märkningskrav

Lågenergiljus i Europa och hårdare märkningskrav Lågenergiljus i Europa och hårdare märkningskrav SP Workshop om LED 2010-10-20 Peter Bennich, Energimyndigheten Intro: CO2-halt i atmosfären CO 2 : 1800: ca 280 ppm. 2007: 384 ppm CO Vanligt svar: mera

Läs mer

GUIDE FÖR UTOMHUSBELYSNING

GUIDE FÖR UTOMHUSBELYSNING GUIDE FÖR UTOMHUSBELYSNING En trygg och trivsam livsmiljö för alla Smart styrning. Genom intelligent styrning uppnås både maximala energibesparingar och en ändamålsenlig belysning. Genom intelligent styrning

Läs mer

Nu och Framtidens LEDande ljuskälla

Nu och Framtidens LEDande ljuskälla 2015-05-27 NORDIC CENTER FOR SUSTAIABLE HEALTHCARE Nu och Framtidens LEDande ljuskälla Hur länge har staten, kommunerna, landstinget och fastighetsägarna, råd att elda för kråkorna? Vår vision Är att

Läs mer

Ny teknik för utomhusbelysning och hur kommer människan in i detta.

Ny teknik för utomhusbelysning och hur kommer människan in i detta. Ny teknik för utomhusbelysning och hur kommer människan in i detta. Peter Bennich / Kalle Hashmi Seminarium om energieffektiv utomhusbelysning Karlskrona 2010-03-30 Innehåll Krav på vägbelysning Vad innebär

Läs mer

lunova Visuell komfort för människor i rörelse

lunova Visuell komfort för människor i rörelse lunova Visuell komfort för människor i rörelse Visuell komfort sätter människan i centrum Alla utomhusmiljöer bör planeras med människan i fokus och med hänsyn till hur människor reagerar och fungerar.

Läs mer

Den ljusnande framtid En rapport om belysning i Jönköpings län

Den ljusnande framtid En rapport om belysning i Jönköpings län Den ljusnande framtid En rapport om belysning i Jönköpings län Av Magdalena Andersson & Bengt-Anders Johansson mars 2008 Förord De senaste årens rapporter om global uppvärmning, klimathotet, växthusgaser

Läs mer

Klimatsmart Belysning

Klimatsmart Belysning Klimatsmart Belysning 29 april 2014, Gävle Christofer Silfvenius Energimyndigheten Innehåll Klimatet Ekodesign och Energimärkning Kvicksilverlampor Marknadskontroller Hitta mer information om belysning

Läs mer

lunova Visuell komfort för människor i rörelse

lunova Visuell komfort för människor i rörelse lunova Visuell komfort för människor i rörelse Visuell komfort sätter människan i centrum Alla utomhusmiljöer bör planeras med människan i fokus och med hänsyn till hur människor reagerar och fungerar.

Läs mer

En ljusare framtid. att spara energi och miljö med smart belysning. Information från

En ljusare framtid. att spara energi och miljö med smart belysning. Information från En ljusare framtid att spara energi och miljö med smart belysning 1 Information från 2 Smart belysning kan sänka energiförbrukningen i Sverige med 80 procent Den renaste kraften kommer varken från naturgas

Läs mer

De två uppgifterna: Bra belysning. Ekonomiskt försvarbart. Rätt mängd ljus på rätt plats. Bländfritt utförande LED-armaturer

De två uppgifterna: Bra belysning. Ekonomiskt försvarbart. Rätt mängd ljus på rätt plats. Bländfritt utförande LED-armaturer De två uppgifterna: Bra belysning Rätt mängd ljus på rätt plats. Bländfritt utförande LED-armaturer Ekonomiskt försvarbart Energiminskning (LED, närvarostyrning, nattsänkning) Färre serviceinsatser Livslängd

Läs mer