Belysningsplan för offentlig belysning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Belysningsplan för offentlig belysning"

Transkript

1 Belysningsplan för offentlig belysning Bilaga 2, Belysningsprinciper

2 Innehållsförteckning Inledning 3 Rekomenderade armaturer och ljuskällor 3 Belysningsprinciper 3 Gång- och cykelvägar samt vägar i parker Bostadsgator Entrégator Gång- och cykelpassager, korsningar och busshållplatser Exklusiva miljöer Parkeringar Belysningsberäkningar 8 Gång- och cykelvägar samt vägar i parker och bostadsgator med trädplantering Bostadsgator utan trädplantering Entrégator utan parallell gång- och cykelväg och entrégator med bebyggelse Alternativa armaturer 13 Gång- och cykelvägar samt vägar i parker och bostadsgator med trädplantering Bostadsgator utan trädplantering Entrégator utan parallell gång- och cykelväg och entrégator med bebyggelse Livscykelkostnader 14 Belysningsprinciper 2/15

3 Inledning Offentlig belysning är en viktig del i gestaltningsarbetet för att skapa en attraktiv och uthållig kommun. Belysningsplanen är ett övergripande styrdokument som fastställs av kommunfullmäktige och utgör en del av kommunens stadsplanering. Bilaga 2, belysningsprinciper är vägledande för val av belysningsprinciper och armaturer för olika situationer. Underhållsplan för offentlig belysning i Piteå kommun beskriver hur drift och underhåll av den offentliga belysningen ska utföras. Dokumentet är upprättat av Teknik- och gatukontoret i samarbete med White arkitekter våren Rekomenderade armaturer och ljuskällor I kapitlet belysningsprinciper nedan presenteras riktlinjer för ljusvärden och förslag på armaturer och ljuskällor för olika typsituationer. Ett rekommenderat huvudalternativ och ett alternativt förslag presenteras. De föreslagna armaturerna och ljuskällorna är valda utefter rekommendationerna i bilaga 1, råd och riktlinjer. Armaturernas formspråk och mångsidiga möjlighet till bestyckning gör att de kan användas för samtliga belysningsprinciper. Det ger ett rationellt underhåll och skapar ett gatunät av armaturer som knyter samman de olika delarna i staden med ett gemensamt formspråk. För maximal livslängd och ljuskvalité har en me- för vissa belysningsprinciper då det kan ge en energibesparing. I valet av ljuskällor har stor hänsyn tagits till olika typer av bestyckning och möjliggöra en framtida styrning och ljusreglering. En visuell utvärdering måste göras innan man föreskriver en armatur eller ljuskälla, detta för att säkerställa önskat slutresultat. De ljusvärden som står angivna under respektive belysningsprincip ska ses som riktlinjer och inte som absoluta. En värdering om pris kontra visuell effekt och säkerhet måste alltid göras för att säkerställa en så god belysningslösning som möjligt. Belysningsprinciper Indelningen av Piteås gator och platser är en schematisk beskrivning av gatustrukturen och stadsrummen. nyanläggning. Principerna styr vilken typ av ljuskälla, armatur och stolpe som är mest lämplig att använda belysningsprinciper anpassas efter varje gata eller plats unika förutsättningar. - Gång- och cykelvägar samt vägar i parker - Bostadsgator - Entrégator - Gång- och cykelpassager, korsningar och busshållplatser - Exklusiva miljöer - Parkeringar Belysningsprinciper 3/15

4 Gång- och cykelvägar samt vägar i parker Kommunens gång- och cykelvägar har en likartad utformning med övervägande asfaltbeläggning och cirka tre meters bredd. Gång- och cykelvägarna är indelade i huvudstråk respektive anslutningar mellan olika bostadsområden. Huvudstråken är i dagsläget belysta på de sträckor som inte ligger i nära anslutning till gatan. Anslutningarna mellan olika bostadsområden har som regel inte någon egen belysning då de får sitt ljus som spilljus från intilliggande gator och fastigheter. Parkerna har belysta gångstråk med övervägande grusbeläggning och cirka tre meters bredd. Belysningsprincip för gång- och cykelvägar samt vägar i parker: Gång- och cykelvägarnas huvudstråk samt parkernas gångstråk ska belysas med stolpbelysning. Anslutningar mellan bostadsområden föreslås att även framgent få sitt ljus som spilljus från intilliggande gator och fastigheter. För gång- och cykelvägar med riklig kringliggande vegetation bör vegetationen belysas med till exempel markstrålkastare, pollare eller strålkastare monterade på stolpbelysningens stolpar för att visuellt bredda rummet, öka tryggheten och tillföra estetiska värden i närliggande miljö. Belysningsstyrka: 5-10 lux, min 1 lux Rekomenderad armatur: Philips Copenhagen CGS443 Ljuspunktshöjd: 4,5 meter kompaktlysrör Stolpavstånd: 26 meter (+-3 meter) Alternativ armatur: Thorn Victor 7401B Färgtemperatur: K Exempel gång- och cykelväg Bostadsgator Bostadsgatorna kan delas in i två typer, bostadsgator utan trädplantering och bostadsgator med trädplantering. olika utformning och karaktär inom kommunens olika stadsdelar. Bostadsgator utan trottoar eller gång- och cykelväg är den vanligaste formen. Bostadsgator med trädplantering; gatorna är främst belägna i de centrala delarna av staden. Bebyggelsen be- gång- och cykelvägar, åtskilda med trädrader, på bägge sidor om körbanan. Belysningsprincip för bostadsgator utan trädplantering: en säker och trygg miljö ska dessa gator ändå belysas. Luminans: 0,7 cd/m2 (ca 10 lux) Rekomenderad armatur: Philips Copenhagen CGS443 Ljuspunktshöjdhöjd: 5,0 meter Stolpavstånd: 30 meter (+-3 meter) Alternativ armatur: Thorn Victor 7401B Övrigt: Armaturens ljus ska inte blända in i bostäder Belysningsprinciper 4/15

5 Exempel bostadsgata utan trädplantering, utan trottoar Exempel bostadsgata utan trädplantering, med trottoar Belysningsprincip för bostadsgator med trädplantering: Gatans parallella gång- och cykelvägar belyses med samma princip som för gång- och cykelvägar. Gatorna i dessa områden belyses ej utan får ett indirekt ljus från gång- och cykelvägarnas belysning. I de fall det bedöms nödvändigt att belysa vägen görs detta med samma belysningsstyrka, jämnhet och färgtemperatur som för bostadsgator utan trädplantering. Belysningsstyrka: 5-10 lux, min 1 lux Rekomenderad armatur: Philips Copenhagen CGS443 Jämnhet U0: 0,15 Ljuspunktshöjd: 4,5 meter kompaktlysrör Stolpavstånd: 26 meter (+-3 meter) Alternativ armatur: Thorn Victor 7401B Exempel bostadsgata med trädplantering Belysningsprinciper 5/15

6 Entrégator Entrégator avser de gator som leder in eller igenom ett villaområde. Entrégator är som regel utformade med en inledande sträcka utan bebyggelse för att sedan övergå till bebyggt bostadsområde i blandmiljö med utan parallell gång- och cykelväg. Belysningsprincip för entrégator utan parallell gång- och cykelväg och entrégata med bebyggelse: Entrégata ska belysas med enkelsidig stolpbelysning. Luminans: 1cd/m2 (ca 15 lux) Rekomenderad armatur: Philips Copenhagen CGS441 Jämnhet U0: 0,4 Ljuspunktshöjd: 7,0 meter Stolpavstånd: 35 meter (+-3 meter) Alternativ armatur: Thorn Victor 7403B Belysningsprincip för entrégator med parallell gång- och cykelväg: Entrégatans körbana ska inte belysas. Den parallella gång- och cykelvägen ska belysas med samma princip som för gång- och cykelvägar. Exempel entrégata utan parallell gång- och cykelväg, utan bebyggelse Exempel entrégata med bebyggelse Belysningsprinciper 6/15

7 - princip för gång- och cykelvägar. Gång- och cykelpassager, gatukorsningar och busshållplatser - för olyckor. Belysningsprincip för gång- och cykelpassager: även utföras 20 meter före och 20 meter efter passagen. Belysning utförs med separata placerade belysningsstolpar vid gång- och cykelpassagerna. Gång- och cykelpassager i bostadsområden belyses ej. Belysningsstyrka: 20 lux Rekomenderad armatur: Philips Copenhagen CGS443 Jämnhet U0: 0,4 Ljuspunktsphöjd: 4,5 meter kompaktlysrör Färgtemperatur: K Alternativ armatur: Thorn Victor 7401B CDO-TT Belysningsstyrka: 30 lux Rekomenderad armatur: Philips Copenhagen CGS441 Jämnhet U0: 0,4 Ljuspunkshöjd: 9 meter Färgtemperatur: K Alternativ armatur: Thorn Victor 7403B CDO-TT Belysningsprincip för busshållplatser: Busshållplatser i centrala lägen ska belysas. Belysningen ska anpassas efter den miljö de är belägna i. Belysningsklassen för denna situation ska lägst vara samma som för den belysta vägen där hållplatsen ligger. Om busshållplatsen är belägen vid obelyst väg skall följande riktvärden användas: Belysningsstyrka: 10 lux Jämnhet U0: 0,4 Ljuspunktsphöjd: 4,5 meter Färgtemperatur: K Exklusiva miljöer De exklusiva miljöerna omfattar områden med kulturhistoriska värden som Öjeby kyrkstad, Norrmalm, och delar av Häggholmen men också stadens parker och torg, vattennära miljöer samt norra och södra hamnen. De exklusiva miljöerna i kommunen kräver en unik utformning och ljussättning anpassad för varje enskild plats. Parkeringar Belysning på parkeringar ska anpassas efter den miljö de är belägna i. Belysningsprinciper 7/15

8 Sida 13 Belysningsberäkning Gång- och cykelvägar samt vägar i parker och bostadsgator med trädplantering Philips Copenhagen CGS443 - metallhallogen CDO-TT 50W cd/klm C0 - C180 C90 - C270 68% m m Armatur: Philips CGS xSON-TPP50W TP FG P3 Ljusflöde/armatur: lm Ljusstyrkans högsta värde Totaleffekt/armatur: W vid 70 : 498 cd/klm Anordning: ensidigt nertill vid 80 : 75 cd/klm Stolpavstånd: m vid : 1.00 cd/klm Monteringshöjd (1): m Åt alla håll som bildar angiven vinkel med nedre vertikal vid fungerade, monterad armatur. Ljuspunktshöjd: m Ingen ljusstyrka ovanför 95. Överhäng (2): m Placering uppfyller ljusstyrkeklassen G4. Armlutning (3): 0.0 Placering uppfyller bländindexklassen D.6. Stolparmslängd (4): 0 m m m Värden i Lux, Skala 1 : 229 Rutsystem: 10 x 3 Punkter E med [lx] E min [lx] E max [lx] E min / E med E min / E max Belysningsprinciper 8/15

9 Sida 16 Belysningsberäkning Gång- och cykelvägar samt vägar i parker och bostadsgator med trädplantering Philips Copenhagen CGS443 - kompaktlysrör 42W Aura Unique -S/-D/-T cd/klm C0 - C180 C90 - C270 68% m m Armatur: Philips CGS443 1xPL-TT/4P42W HFP FG P3 Ljusflöde/armatur: 3200 lm Ljusstyrkans högsta värde Totaleffekt/armatur: 46.0 W vid 70 : 157 cd/klm Anordning: ensidigt nertill vid 80 : 8.04 cd/klm Stolpavstånd: m vid : cd/klm Monteringshöjd (1): m Åt alla håll som bildar angiven vinkel med nedre vertikal vid fungerade, monterad armatur. Ljuspunktshöjd: m Ingen ljusstyrka ovanför. Överhäng (2): m Placering uppfyller ljusstyrkeklassen G6. Armlutning (3): 0.0 Placering uppfyller bländindexklassen D.6. Stolparmslängd (4): 0 m m m Värden i Lux, Skala 1 : 229 Rutsystem: 10 x 3 Punkter E med [lx] E min [lx] E max [lx] E min / E med E min / E max Belysningsprinciper 9/15

10 Belysningsberäkning Bostadsgator utan trädplantering Philips Copenhagen CGS443 - metallhalogen CDO-TT 50W cd/klm C0 - C180 C90 - C270 81% 3 m m Armatur: Philips CGS xSON-TPP50W TP FG P3 Ljusflöde/armatur: lm Ljusstyrkans högsta värde Totaleffekt/armatur: W vid 70 : 498 cd/klm Anordning: ensidigt nertill vid 80 : 75 cd/klm Stolpavstånd: 30 m vid : 1.00 cd/klm Monteringshöjd (1): m Åt alla håll som bildar angiven vinkel med nedre vertikal vid fungerade, monterad armatur. Ljuspunktshöjd: m Ingen ljusstyrka ovanför 95. Överhäng (2): m Placering uppfyller ljusstyrkeklassen G4. Armlutning (3): 0.0 Placering uppfyller bländindexklassen D.6. Stolparmslängd (4): 0 m m 3 m Värden i Candela/m², Skala 1 : 258 Rutsystem: 10 x 6 Punkter Observatörens position: (-60 m, m, m) Ytbeläggning: N2, q0: 0.080, Ytbeläggning (vått): W2, q0 (vått): L med [cd/m²] U0 Ul TI [%] U0 (vått) Är-värde enligt beräkning: Bör-värde enligt klass MEW4: = 0.75 = 0.4 / = 15 = 0.15 Belysningsprinciper10/15

11 Belysningsberäkning Entrégator utan parallell gång- och cykelväg och entrégator med bebyggelse Philips Copenhagen CGS441 - metallhalogen kosmopolis 90W Beräkningarna bygger på CDO-TT optik cd/klm C0 - C180 C90 - C270 81% m m Armatur: Philips CGS xSON-TPP50W TP FG P3 Ljusflöde/armatur: lm Ljusstyrkans högsta värde Totaleffekt/armatur: 90.0 W vid 70 : 498 cd/klm Anordning: ensidigt nertill vid 80 : 75 cd/klm Stolpavstånd: m vid : 1.00 cd/klm Monteringshöjd (1): m Åt alla håll som bildar angiven vinkel med nedre vertikal vid fungerade, monterad armatur. Ljuspunktshöjd: m Ingen ljusstyrka ovanför 95. Överhäng (2): m Placering uppfyller ljusstyrkeklassen G4. Armlutning (3): 0.0 Placering uppfyller bländindexklassen D.6. Stolparmslängd (4): 0 m m m Värden i Candela/m², Skala 1 : 294 Rutsystem: 12 x 6 Punkter Observatörens position: (-60 m, m, m) Ytbeläggning: N2, q0: 0.080, Ytbeläggning (vått): W3, q0 (vått): L med [cd/m²] U0 Ul TI [%] U0 (vått) Är-värde enligt beräkning: Bör-värde Beräkningarna enligt klass bygger MEW4: på CDO-TT optik = 0.75 = 0.4 / = 15 = 0.15 Belysningsprinciper 11/15

12 Belysningsberäkning Philips Copenhagen CGS441 - metallhalogen kosmopolis 145W Beräkningarna bygger på CDO-TT optik cd/klm C0 - C180 C90 - C270 81% m m Armatur: Philips CGS xSON-TPP50W TP FG P3 Ljusflöde/armatur: lm Ljusstyrkans högsta värde Totaleffekt/armatur: W vid 70 : 498 cd/klm Anordning: ensidigt nertill vid 80 : 75 cd/klm Stolpavstånd: m vid : 1.00 cd/klm Monteringshöjd (1): m Åt alla håll som bildar angiven vinkel med nedre vertikal vid fungerade, monterad armatur. Ljuspunktshöjd: m Ingen ljusstyrka ovanför 95. Överhäng (2): m Placering uppfyller ljusstyrkeklassen G4. Armlutning (3): 0.0 Placering uppfyller bländindexklassen D.6. Stolparmslängd (4): 0 m m m Värden i Candela/m², Skala 1 : 294 Rutsystem: 12 x 6 Punkter Observatörens position: (-60 m, m, m) Ytbeläggning: N2, q0: 0.080, Ytbeläggning (vått): W2, q0 (vått): L med [cd/m²] U0 Ul TI [%] U0 (vått) Är-värde enligt beräkning: Bör-värde enligt klass MEW3: = 1.0 = 0.4 = 0.6 = 15 = 0.15 Belysningsprinciper12/15 Sida 19

13 Gång- och cykelvägar samt vägar i parker och bostadsgator med trädplantering Med 35W Flöde 3200lm CDO-TT 50W - E- - : SAP E- - : E Bostadsgator utan trädplantering - E- - : E Entrégator utan parallell gång- och cykelväg och entrégator med bebyggelse 7403B CDO-TT 100W V1 L1 - - : SAP B CDO-TT 150W V1 L2 E- - : E Belysningsprinciper 13/15

14 Livscykelkostnader För att skapa en överskådlig bild av olika armaturers och ljuskällors ekonomiska inverkan har en livscykelanalys upprättats för att beskriva kostnaderna under hela anläggningens livslängd, 30 år. Kalkylen omfattar kostnader för armaturer, ljuskällor, energikonsumtion samt underhåll av anläggningen men inte kostnader för stolpar, armar, kabel och anläggning etc. Kalkylen är indelad efter ovan redovisade belysningsprinciper och jämför investeringskostnaden för en armatur. har inte inom arbete med belysningsplanen utvärderats i Piteås klimat vilket behöver göras om den blir aktuell att använda som ljuskälla. Kompaktlysrör redovisas ändå som ett alternativ då den med stor sannolikhet kommer att fungera tillfredställande och kan ge besparingar avseende kostnader för ljuskällor och energiförbrukning. Ljusreglering har även beaktats i arbetet. I dagsläget är investeringskostnaderna för ljusreglering av gatubelysning relativt hög och blir först lönsam då den används på högre installerade effekter. I kalkylen är därför endast ljusregleringen inkluderad för entrégator och gatukorsningar där effekten är 90W respektive 145W. Om priserna för ljusreglering (ljusdon och armaturer) på lägre effekter sjunker bör man överväga att ljusreglera även dessa anläggningar. Priserna på armaturer och ljuskällor är angivna enligt riktprislistor utan eventuella rabatter. Priserna kan komma att förändras och det är en viktig faktor i valet av belysningsanläggning. Vid kommande investeringar bör nya livscykelkostnadskalkyler upprättas för att erhålla aktuella beslutsunderlag. Kr Belysningsprinciper Jämförelsealternativ Gång-/cykelvägar, Gång-/cykelvägar, Bostadsgator utan Entrégator utan Gaturkorsningar Gång-/cykelvägar, Gång-/cykelvägar, Gång-/cykelvägar, parkvägar 1 och parkvägar 2 och trädplanteringar 3 parallell 4gc-väg 5 parkvägar 6 och parkvägar 7 och parkvägar 8 och bostadsgator med bostadsgator med och entrégator bostadsgator bostadsgator bostadsgator trädplantering trädplantering med bebygelse Underhåll Ljuskällor Energi Investering Kompaktlysrör CDO-TT CDO-TT kosmopolis kosmopolis LED Högtrycksnatrium Kvicksilver Livscykelkostnader för föreslagna belysningsprinciper med rekomenderade armaturer och ljuskällor samt ljuskällor som jämförelsealternativ. Redovisade kostnader (nuvärde) avser kostnader för en armatur under hela dess uppskattade livslängd, 30år. Värden är hämtade från tabellen på sidan 15. Belysningsprinciper14/15

15 Förutsättningar Tid kalkylen omfattar år 30 Ljusreglerad Årlig real ränta 0,07 Årlig energiprisökning utöver inflationen 0,02 Årlig prisökning för ljuskällorutöver inflationen 0,00 Årlig prisökning för underhåll utöver inflationen 0,00 LED Högtrycksnatrium Befintlig anläggning Belysningsprinciper 15/15 Gång-/cykelvägar, parkvägar och Gång-/cykelvägar, parkvägar och Bostadsgator utan Etrégator utan parallell gc-väg Gång-/cykelvägar och Gång-/cykelvägar och Gång-/cykelvägar och BELYSNINGSPRINCIP bostadsgator Gång- och med cykelvägar trädplantering bostadsgator Gång- och med cykelvägar trädplantering Bostadsgator trädplantering och entrégator Entrégator med bebyggelse Korsningar Gång- bostadsgator och cykelvägar Bostadsgator/GC bostadsgator Bostadsgator/GC bostadsgator Armaturer Copenhagen CGS443 Copenhagen CGS443 Copenhagen CGS443 Copenhagen CGS441 Copenhagen CGS441 Copenhagen CGS443 LED Copenhagen CGS443 MALAGA HGS101 HPL125 Ljuskälla Kompaktlysrör Metallhalogen CDO Metallhalogen CDO Metallhalogen kosmopolis Metallhalogen kosmopolis LED Högtrycksnatrium Kvicksilver Bestyckning 1*42 1*50 1*50 1*90 1*145 1*24 1*50 1*125 Antal st á-pris kr/st Armaturkostnad kr Ljuskällor Effekt/ljuskälla inkl. driftförluster W Antal/armatur st á-pris kr/st Ljuskällekostnad kr Installation Material- och arbetskostnader/arm kr Styrutrustning kr Övrigt kr Installationskostnader kr S:A INVESTERINGSKOSTNAD kr Ljuskälla Aura Unique -S/-D/-T CDO-TT CDO-TT CPO-TW (Ljusreglerad) CPO-TW (Ljusreglerad) LED Master SON-PIA+ HPL Comfort Energikostnader Installerad effekt inkl. driftdonsförluster W Drifttid h/år Utnyttjningsfaktor 1,0 1,0 1,0 0,6 0,6 1,0 1,0 1,0 Energianvändning / år MWh/år 0,15 0,18 0,18 0,19 0,31 0,11 0,18 0,45 Elpris kr/kwh 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Driftskostnad / år kr/år Beräkningsfaktor 1 16,31 16,31 16,31 16,31 16,31 16,31 16,31 16,31 Nuvärde energikostnader kr Ljuskällekostnader - inkl byte Ljuskällans livslängd (Service life) h Utbytesintervall år Utbyteskostnad / st kr Beräkningsfaktor 2 1,36 4,10 4,10 2,38 2,38 0,27 1,86 4,10 Nuvärde ljuskällekostnader kr Underhållskostnader Underhållskostnad per armatur kr/st Drifttid före underhåll h Underhållsintervall år Beräkningsfaktor 3 2,38 4,10 4,10 2,38 2,38 2,38 3,43 4,10 Nuvärde underhållskostnad kr S:A DRIFTSKOSTNADER TOTAL KOSTNAD (NUVÄRDE) kr Livscykelkostnader för föreslagna belysningsprinciper med rekomenderade armaturer och ljuskällor samt ljuskällor som jämförelsealternativ.

Belysningsplan för offentlig belysning

Belysningsplan för offentlig belysning Belysningsplan för offentlig belysning Bilaga 2, Belysningsprinciper Innehållsförteckning Inledning 3 Rekomenderade armaturer och ljuskällor 3 Belysningsprinciper 3 Gång- och cykelvägar samt vägar i parker

Läs mer

Projekt. Beräknings ID: Kontaktperson: Firma: Telefon: Mail: Datum: Handläggare: Johan Brandstedt

Projekt. Beräknings ID: Kontaktperson: Firma: Telefon: Mail: Datum: Handläggare: Johan Brandstedt Beräknings ID: Kontaktperson: Firma: Telefon: Mail: fredrik@ohls.se Datum: Handläggare: Johan Brandstedt Innehållsförteckning Projekt Titelsida 1 Innehållsförteckning 2 Dellista armaturer 3 Gata 1, 70W

Läs mer

2 Belysningsklasser. 2.1 Belysningsteknisk kvalitet. 2.2 Belysningsklasser för vägar och gator

2 Belysningsklasser. 2.1 Belysningsteknisk kvalitet. 2.2 Belysningsklasser för vägar och gator 2 Belysningsklasser 2.1 Belysningsteknisk kvalitet Den belysningstekniska kvaliteten i en vägbelysningsanläggning beskrivs med hjälp av belysningsklasser. Klasserna kan variera för samma vägtyp, beroende

Läs mer

Belysningsutredning Rondellens bil, Luleå

Belysningsutredning Rondellens bil, Luleå Belysningsutredning Rondellens bil, Luleå 2013-10-11 Medverkande Beställare: Kontaktperson: Norrbottens energikontor AB, Nenet Tomas Danielsson Norrbottens energikontor AB, Nenet Västra Norrlandsgatan

Läs mer

7 Utformning av belysningsanläggning

7 Utformning av belysningsanläggning 7 Utformning av belysningsanläggning 7.1 Regler och föreskrifter Allt material i belysningsanläggningar ska vara utförd i enlighet med gällande lagar och förordningar samt uppfylla gällande svenska normer

Läs mer

Belysningsplan för offentlig belysning

Belysningsplan för offentlig belysning Belysningsplan för offentlig belysning Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Belysningsplan för offentlig belysning Plan/Program Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad

Läs mer

SS-EN 12464-1 och LJUS & RUM

SS-EN 12464-1 och LJUS & RUM Nya riktlinjer för belysning LJUS & RUM SS-EN 12464-1 och LJUS & RUM Emil Welin Börje Beronius Innehåll Europeisk och svensk belysningsstandard SS-EN 12464-1 LJUS & RUM - Planeringsguiden Hjälpmedel för

Läs mer

Armaturbyte Ishall. Klimatsmarta energisparlösningar med garanterad avkastning. Energisystem

Armaturbyte Ishall. Klimatsmarta energisparlösningar med garanterad avkastning. Energisystem är din leverantör av energisparlösningar /grossist.html Armaturbyte Ishall,, Tel: 0155 975 50,, Armaturbyte Ishall - Jämförelse alternativ Längd 60 meter Bredd 30 meter Takhöjd 13,5 meter Beräkningsyta

Läs mer

Tvärsektionens och trafikflödets inverkan på svårighetsgraden i tätort. Dh avser antal fordon vid dimensionerande timme

Tvärsektionens och trafikflödets inverkan på svårighetsgraden i tätort. Dh avser antal fordon vid dimensionerande timme 4 Belysning i tätort Gator i tätort bör normalt förses med belysning. I mindre tätorter och vid randbebyggelse med begränsat bil- och GC-trafikflöde kan det dock vara motiverat att avstå från vägbelysning.

Läs mer

TÄBY IP SPILLJUSANALYS

TÄBY IP SPILLJUSANALYS SPILLJUSANALYS Jönköping Kent Hulusjö +46 10 722 54 75 kent.hulusjo@wspgroup.se WSP Ljusdesign, Box 2211, 555 55 Jönköping Handläggare belysning: Kent Hulusjö 2 INLEDNING Seende och ljusstrålning Seendet

Läs mer

Erfarenheter från ett vägbelysningsprojekt i norra Sverige 2013

Erfarenheter från ett vägbelysningsprojekt i norra Sverige 2013 Gott exempel på miljövinst för utomhusbelysning Här beskriver vi ett exempel på hur miljönyttan vid utbyte av belysningssystem tydligt framkommer och kan jämföras genom användning av livscykelkostnadsanalys

Läs mer

GUIDE LJUSKÄLLOR Fo Karolinska

GUIDE LJUSKÄLLOR Fo Karolinska GUIDE LJUSKÄLLOR Fo Karolinska Innehållsförteckning REFERENSER... 2 INLEDNING... 3 AVFALLSHANTERING... 3 MILJÖ... 3 FARA FÖR BRAND... 3 BEGREPP... 4 UTFASADE GLÖDLAMPOR... 5 HALOGENLAMPOR... 6 LÅGENERGILAMPOR...

Läs mer

Exempel på energieffektivisering genom byte av armaturtyp. GC-väg Rutvik Björsbyn, Luleå kommun. Hösten 2008

Exempel på energieffektivisering genom byte av armaturtyp. GC-väg Rutvik Björsbyn, Luleå kommun. Hösten 2008 Exempel på energieffektivisering genom byte av armaturtyp. GC-väg Rutvik Björsbyn, Luleå kommun Hösten 2008 Vägverket 1 Projektobjekt C:a 3 km lång GC-väg, belyst med 96 stycken 70 W högtrycksnatrium.

Läs mer

Energibesparing El. Saeed Lashgari Thorbjörn Gustafsson. Effektivare belysning Sparar Elenergi Sparar Pengar Södra Älvsborgs Sjukhus Borås 2003-10-15

Energibesparing El. Saeed Lashgari Thorbjörn Gustafsson. Effektivare belysning Sparar Elenergi Sparar Pengar Södra Älvsborgs Sjukhus Borås 2003-10-15 Energibesparing El Effektivare belysning Sparar Elenergi Sparar Pengar Södra Älvsborgs Sjukhus Borås 23-1-15 Saeed Lashgari Thorbjörn Gustafsson Sammanfattning Syftet med här rapporten är att presentera

Läs mer

PROGRAMKRAV BELYSNING I FLERBOSTADSHUS

PROGRAMKRAV BELYSNING I FLERBOSTADSHUS PROGRAMKRAV BELYSNING I FLERBOSTADSHUS Rev 2000:03 Förord Belysningens viktigaste funktion i flerbostadshus är att skapa förutsättningar för en bra, trivsam och trygg miljö för de boende, deras besökare

Läs mer

Stolpbelysning ELUM. - Smar t belysning hela vägen. ELUM ELUM KHS SELECTION

Stolpbelysning ELUM. - Smar t belysning hela vägen. ELUM ELUM KHS SELECTION Stolpbelysning ELUM - Smar t belysning hela vägen. ELUM ELUM KHS SELECTION KHS Stolpbelysning ELUM - Smar t belysning hela vägen. SELECTION Dagens krav på en effektiv utomhusbelysning kan inte jämföras

Läs mer

Energieffektiv belysning. Milstolpar energibesparing med modern belysning. Belysning i offentliga verksamhetslokaler

Energieffektiv belysning. Milstolpar energibesparing med modern belysning. Belysning i offentliga verksamhetslokaler Energieffektiv belysning Milstolpar energibesparing med modern belysning Lysrör + magnetiska driftdon Lysrör + energieffektiv a magnetiska driftdon Lysrör + elektroniska driftdon Dimbara elektroniska driftdon

Läs mer

Med energisnål och miljövänlig LED-teknik

Med energisnål och miljövänlig LED-teknik UTOMHUSBELYSNING Bromma kyrka belyst med Envios från Reggiani. Envios finns i flera modeller och har en mängd tillbehör som ger ett brett användningsområde. Sätt ljus på utemiljön Med energisnål och miljövänlig

Läs mer

RAPPORT. Belysningsplan Sjöbo SJÖBO KOMMUN SWECO TRANSPORTSYSTEM AB MALMÖ TRAFIK UPPDRAGSNUMMER 2211102000 2014-02-05

RAPPORT. Belysningsplan Sjöbo SJÖBO KOMMUN SWECO TRANSPORTSYSTEM AB MALMÖ TRAFIK UPPDRAGSNUMMER 2211102000 2014-02-05 SJÖBO KOMMUN Belysningsplan Sjöbo UPPDRAGSNUMMER 2211102000 SWECO TRANSPORTSYSTEM AB MALMÖ TRAFIK OLA WILHELMSSON & CHRISTINA GRANÉR Sweco Ändringsförteckning VER. DATUM FÖRÄNDRING GRANSKAD GODKÄND 0.1

Läs mer

Umeåprojektet Västra Länken Väg E12, delen Röbäck Klockarbäcken, östlig dragning

Umeåprojektet Västra Länken Väg E12, delen Röbäck Klockarbäcken, östlig dragning Västra Länken Väg E12, delen Röbäck Klockarbäcken, östlig dragning 2011-10-25 ARBETSPLAN Granskare Godkänd av Ort Datum C Runesson Umeå Objektnamn Entreprenadnummer Entreprenadnamn Beskrivning 1 Umeåprojektet

Läs mer

Utdrag ur: VV Publikation 2004:80. Vägar och gators. utformning. Väg- och gatubelysning 2004-05

Utdrag ur: VV Publikation 2004:80. Vägar och gators. utformning. Väg- och gatubelysning 2004-05 Utdrag ur: VV Publikation 2004:80 Vägar och gators utformning Väg- och gatubelysning 2004-05 Titel: Vägar och gators utformning, VGU Författare: Sektion Utformning av vägar och gator Kontaktpersoner: Jan

Läs mer

Inför genomförande av pilotprojekt

Inför genomförande av pilotprojekt Inför genomförande av pilotprojekt Uthållig kommun projektet Tema belysning Att genomföra ett antal funktionella och energisnåla belysningsprojekt för att studera och införa ny teknik (LED). Att utgöra

Läs mer

SAN IP54. LED-plafond med slagtålig opalfärgad kupa E-nummer: 75 009 76 art. nr.: 4270 EAN-KOD: 7350049369969

SAN IP54. LED-plafond med slagtålig opalfärgad kupa E-nummer: 75 009 76 art. nr.: 4270 EAN-KOD: 7350049369969 SAN IP54 S M A R T B E L Y S N I N G F R Å N A A X S U S A B LED-plafond med slagtålig opalfärgad kupa E-nummer: 75 009 76 art. nr.: 4270 EAN-KOD: 7350049369969 Allm. produktinformation Plafonden SAN IP54

Läs mer

De gröna och öppna miljöerna som en gång fanns i området, är idag både få till antalet och fattiga i sin utformning. Stora verksamhetskomplex och

De gröna och öppna miljöerna som en gång fanns i området, är idag både få till antalet och fattiga i sin utformning. Stora verksamhetskomplex och 04 U t v e c k l i n g a v u t g å n g s p u n k t e r, u n d e r l a g o c h r i k t l i n j e r - f r å n t e o r i t i l l i d é 0 4 0 4 U t v e c k l i n g a v u t g å n g s p u n k t e r, u n d e

Läs mer

6 Tunnelbelysning. 6.1 Vägtunnelbelysning

6 Tunnelbelysning. 6.1 Vägtunnelbelysning 6 Tunnelbelysning 6.1 Vägtunnelbelysning Med vägtunnlar avses här sådana tunnlar som från belysningsteknisk synpunkt kan betraktas som långa. Med långa tunnlar avses tunnlar längre än 100 m, eller tunnlar

Läs mer

Projektarbete Belysning

Projektarbete Belysning Projektarbete Belysning Av: Victor Karlsson, Fredrik Patriksson Stjernspetz, Henrik Byström Handledare: Jörgen Lantz HT/VT -06/-07 1 Innehållsförteckning Projektarbete Belysning... 1 1 Inledning... 4 2

Läs mer

Utbyte av belysning i elljusspår - pilotprojekt

Utbyte av belysning i elljusspår - pilotprojekt Dnr KFN-2012 Dpl sid 1 (5) KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Strategisk stab Tjänsteskrivelse 2012-03-27 Ulrika Fahlstad, 054-540 2450 ulrika.fahlstad@karlstad.se Kultur- och fritidsnämnden Utbyte av belysning

Läs mer

ENERGI OCH BELYSNING. Utvärdering av Vackert Rättvik

ENERGI OCH BELYSNING. Utvärdering av Vackert Rättvik Utvärdering av Vackert Rättvik ENERGI OCH BELYSNING Belysningens funktion har varit en central del i projektet Vackert Rättvik. Genom att anpassa belysningen till stadsmiljöns villkor har man åstadkommit

Läs mer

Exempel på LED-installationer i Stockholms utomhusbelysning

Exempel på LED-installationer i Stockholms utomhusbelysning Henrik Gidlund Anläggning 08-508 261 68 Exempel på LED-installationer i Stockholms utomhusbelysning Katarinavägen En 330 m linjär LED som belysning av mur och gångbana. Effekt är 1 W/m, totalt 330W. Byggår

Läs mer

10 Gaturummets innehåll

10 Gaturummets innehåll 10 Gaturummets innehåll I gaturummet utgörs ofta rummets väggar av bebyggelsen längs vägen. Även träd eller högre häckar kan bilda väggar i gaturummet. Vanligen skiljs trafikantslagen åt av en liten höjdskillnad,

Läs mer

Orus. Avancerad gatubelysning med innovativ Flat Beam -teknik för låga montagehöjder

Orus. Avancerad gatubelysning med innovativ Flat Beam -teknik för låga montagehöjder Orus Avancerad gatubelysning med innovativ Flat Beam -teknik för låga montagehöjder Belysningsbehov på låg höjd Traditionella armaturer är inte alltid den bästa lösningen för vägbelysning, vilket tekniker

Läs mer

Belysning - Ett nödvändigt ont eller en tillgång? Presentation av Frida Wallin

Belysning - Ett nödvändigt ont eller en tillgång? Presentation av Frida Wallin Belysning - Ett nödvändigt ont eller en tillgång? Presentation av Frida Wallin AGENDA Miljöfokus och Eco designdirektivet Belysningsunderhåll & Energibesparing Q&A Kort om Aura Light Grundades i Stockholm

Läs mer

Program för stadsmiljön inom Hyllie centrumområde

Program för stadsmiljön inom Hyllie centrumområde 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning 3 Övergripande gatustruktur...4 Allmänna mål för den offentlig miljö. 6 Tillgänglighet och trygghet.. 6 Ljussättning..6 Ljussättningen av Hyllie

Läs mer

Det mest effektiva sättet att få optimal belysning

Det mest effektiva sättet att få optimal belysning U5 Det mest effektiva sättet att få optimal belysning U5_talen_druk.indd 1 01-09-2005 13:58:04 FÄRRE ARMATURER, HÖGRE KOMFORT OCH FLEXIBILITET Bästa reflektorn Armaturer behöver rikta ljuset dit det behövs,

Läs mer

Bilaga centrala Gustavsberg Belysningsprogram Värmdö kommun 2014-02-03. Antaget av kommunfullmäktige 2014-06-18 90 Dnr 13KS/0288

Bilaga centrala Gustavsberg Belysningsprogram Värmdö kommun 2014-02-03. Antaget av kommunfullmäktige 2014-06-18 90 Dnr 13KS/0288 Belysningsprogram Värmdö kommun 2014-02-03 Antaget av kommunfullmäktige 2014-06-18 90 Dnr 13KS/0288 Översikt centrala Gustavsberg Belysningsprogram för Centrala Gustavsberg ska användas i planerings- och

Läs mer

HINDERBELSYNING. Anna Lund WSP Ljusdesign 2010-02-16

HINDERBELSYNING. Anna Lund WSP Ljusdesign 2010-02-16 HINDERBELSYNING Anna Lund WSP Ljusdesign 2010-02-16 WSP Ljusdesign Vinnare av Svenska Ljuspriset 2008 med Hotell Nääs Fabriker Belysning av interiör och exteriör Anpassning av modern funktion i historisk

Läs mer

UTVÄRDERING AV DIMENSIONERINGSMODELLER FÖR INFARTSBELYSNING I TUNNLAR.

UTVÄRDERING AV DIMENSIONERINGSMODELLER FÖR INFARTSBELYSNING I TUNNLAR. Uppdragsnr: 10157530 1 (9) UTVÄRDERING AV DIMENSIONERINGSMODELLER FÖR INFARTSBELYSNING I TUNNLAR. Uppdrag Uppdraget omfattar utredning av modellerna i CIE 88:2004, slöjluminans metoden och L20-metoden.

Läs mer

Landskrona kommun. Tillgänglighet förutsätter framkomlighet...

Landskrona kommun. Tillgänglighet förutsätter framkomlighet... Landskrona kommun Tillgänglighet förutsätter framkomlighet... Innehållsförteckning Enkelt avhjälpta hinder Stråk Principer för enhetlighet Taktila (kännbara) plattor Kupol- och sinusplattor Pollare och

Läs mer

Riktlinjer upprättas separat för olika delar av staden. I riktlinjer anges vad som skall gälla för ljussättningen

Riktlinjer upprättas separat för olika delar av staden. I riktlinjer anges vad som skall gälla för ljussättningen Tänk atmosfär - är rubriken på ett av avsnitten i Strategi för belysning i Uppsala kommun, och kanske är det just atmosfär som man först kommer att tänka på när man koncentrerar sig på ordet belysning.

Läs mer

Varför ska jag planera ny belysning?

Varför ska jag planera ny belysning? Färgåtergivning En ljuskällas färgåtergivning beror på dess spektralfördelning. Färgåtergivning förklarar hur väl en ytfärg återges i den belysningen. Solen återger alla färger perfekt och den är vår referensram.

Läs mer

Belysningsutredning A Lind Maskin, Älvsbyn

Belysningsutredning A Lind Maskin, Älvsbyn Belysningsutredning A Lind Maskin, Älvsbyn 2013-10-11 Medverkande Beställare: Kontaktperson: Norrbottens energikontor AB, Nenet Tomas Danielsson Norrbottens energikontor AB, Nenet Västra Norrlandsgatan

Läs mer

Det perfekta bytet från. kvartsmetallhalogen, högtrycksnatrium och kvicksilver till LED NYHET!

Det perfekta bytet från. kvartsmetallhalogen, högtrycksnatrium och kvicksilver till LED NYHET! Industri och butiksbelysning TrueForce NYHET! Det perfekta bytet från kvartsmetallhalogen, högtrycksnatrium och kvicksilver till LED Det första LED-alternativet med plug-and-play-lösning för belysning

Läs mer

trafiksäkerhet i nytt ljus Vi hjälper dig att skapa en tryggare väg

trafiksäkerhet i nytt ljus Vi hjälper dig att skapa en tryggare väg trafiksäkerhet i nytt ljus Vi hjälper dig att skapa en tryggare väg Säkerhet på väg Vägbelysningen finns till för att man som trafikant och fotgängare ska kunna upptäcka faror och bedöma risker i tid.

Läs mer

LBST-609. NEXA LBST-609 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data

LBST-609. NEXA LBST-609 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data LBST-609 NEXA LBST-609 Skymningsrelä KOMPATIBILITET Den här mottagaren fungerar med alla självlärande Nexa-mottagare. FUNKTIONALITET Skymningsrelä med timer för automatisk avstängning. För utomhusbruk

Läs mer

PROJEKTPRÆSENTATION. Belysningsseminarium Göteborg 3-4 mars 2009 - LYSRÅDGIVNING

PROJEKTPRÆSENTATION. Belysningsseminarium Göteborg 3-4 mars 2009 - LYSRÅDGIVNING PROJEKTPRÆSENTATION Belysningsseminarium Göteborg 3-4 mars 2009 - LYSRÅDGIVNING Presentation av ljusavdelningen ARBETSOMRÅDEN KOMPETENSER Planering Ljusingenjörer Design Ljusdeisgners Projektering Ljusarkitekter

Läs mer

80Nordic++ - marknadens kraftigaste solcellsdrivna åtelbelysning!

80Nordic++ - marknadens kraftigaste solcellsdrivna åtelbelysning! 80Nordic++ - marknadens kraftigaste solcellsdrivna åtelbelysning! Sedan februari 2009 är det lagligt att använda fast belysning på vildsvinsåtlar i Sverige. Därför har vi utvecklat en egen solcellsdriven

Läs mer

Risbroskolan ny belysning ger bättre ljus och 73 % energibesparing

Risbroskolan ny belysning ger bättre ljus och 73 % energibesparing Risbroskolan ny belysning ger bättre ljus och 73 % energibesparing Behovet att spara elenergi blir allt mer påtagligt. Klimatfrågan och kraven på minskade utsläpp av växthusgaser och energibesparing är

Läs mer

BELYSNINGSPROGRAM BOTKYRKA KOMMUN

BELYSNINGSPROGRAM BOTKYRKA KOMMUN BELYSNINGSPROGRAM BOTKYRKA KOMMUN Innehåll Bakgrund 3 Generella principer 3 Befintlig belysning 4 Utgångspunkter för god belysning 4 - Armaturer 4 - Bländning 4 - Ljusnivå 5 - Light pollution 5 - Färgåtergivning

Läs mer

Belysningsprogram. Näsängen. Bilaga till gestaltningsprogram och detaljplan

Belysningsprogram. Näsängen. Bilaga till gestaltningsprogram och detaljplan Belysningsprogram Näsängen Bilaga till gestaltningsprogram och detaljplan 2016-11-16 1 LJUSPRINCIPER Belysningen är viktig för att skapa en trafiksäker och trygg miljö, som är lätt att orientera sig i,

Läs mer

Lighting the future...

Lighting the future... Lighting the future... LITE Sverige AB (Light Innovation Technology) grundades 2013 för att erbjuda nästa generation av LED belysning. Bolaget har goda kontakter i Danmark, genom vilka starka kontakter

Läs mer

BELYSNINGSPOLICY FÖR SMEDJEBACKENS KOMMUN

BELYSNINGSPOLICY FÖR SMEDJEBACKENS KOMMUN 2009-01-28 (2) BELYSNINGSPOLICY FÖR SMEDJEBACKENS KOMMUN ALLMÄNT Inom Smedjebackens kommun finns idag ungefär 3205 väg- och gatubelysningspunkter. Förutom ovan nämnda väg- och gatubelysningspunkter finns

Läs mer

LBST-604. NEXA LBST-604 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data. Uppdaterad: 23 feb 2015 1 av 7

LBST-604. NEXA LBST-604 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data. Uppdaterad: 23 feb 2015 1 av 7 LBST-604 NEXA LBST-604 Skymningsrelä KOMPATIBILITET Den här mottagaren fungerar med alla självlärande Nexa-mottagare. FUNKTIONALITET Skymningsrelä med timer för automatisk avstängning. För utomhusbruk

Läs mer

Civic. En ny standard för enkelhet och prestanda

Civic. En ny standard för enkelhet och prestanda Civic En ny standard för enkelhet och prestanda Civic den nya generationen Huvudkraven på bra vägbelysning d v s hög prestanda och lång livslängd ändras aldrig. I en värld där det är viktigt att begränsa

Läs mer

Sammanställning av trafikåtgärder Riktlinjer för trafiksäkerhetsarbetet i Nacka 2009

Sammanställning av trafikåtgärder Riktlinjer för trafiksäkerhetsarbetet i Nacka 2009 2009-01-26 Sammanställning av trafikåtgärder Riktlinjer för trafiksäkerhetsarbetet i Nacka 2009 Dnr TN 2007/355 Författare: Elenore Bjelke, Ivan Ericson, Christin Gimberger Förord Nacka kommuns Riktlinjer

Läs mer

Med användarna i fokus

Med användarna i fokus Framtida utveckling Framtiden för LED-tekniken är givetvis nära sammankopplad med städernas tillväxt, förändring och utveckling. Men förändrade levnadssätt och förväntningar hos städernas invånare, kommer

Läs mer

!" # $#% " &&& % $411:; 4 % % #- " " "% 8 % % # 8" -" " %" # # " #% " 8 % " " " ',- # " # - # " 8 " " % " " " " 8 " %" #% " - # % % ' & - )" " > " 9 " " " - -> #% " % " " - - " # - 2 8 "

Läs mer

LTH E-huset Ljusdesign, Belysningskriterier Datum: 2010-09-07

LTH E-huset Ljusdesign, Belysningskriterier Datum: 2010-09-07 RUM ATT TRIVAS I Dagsljus och artificiell belysning är aldrig någon neutral förmedlare av omgivningen utan bidrar i hög grad till att utforma de vi ser. Beroende på ljusets intensitet, riktning, färg,

Läs mer

18W 35W 70W. Power. M a d e i n S w e d e n

18W 35W 70W. Power. M a d e i n S w e d e n 18W 35W 70W High Power LED M a d e i n S w e d e n High Power LED EuroStreetLight, High Power LED är de första svenskutvecklade och svenskproducerade armaturerna för offentliga utemiljöer. EuroStreetLight

Läs mer

Promenade LED. Elegant pollare som ger ljus och färg åt stadsmiljöer

Promenade LED. Elegant pollare som ger ljus och färg åt stadsmiljöer Promenade LED Elegant pollare som ger ljus och färg åt stadsmiljöer Ljus och färg Promenade LED är en serie robusta och eleganta pollare med lysdioder (LED) som ger ljus och färg åt gångvägar, entréer,

Läs mer

SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR HEDENLUNDSVÄGEN OCH DEL AV STATIONSGATAN I JÄRVSÖ. Planområdet i Järvsö

SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR HEDENLUNDSVÄGEN OCH DEL AV STATIONSGATAN I JÄRVSÖ. Planområdet i Järvsö SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR HEDENLUNDSVÄGEN OCH DEL AV STATIONSGATAN I JÄRVSÖ Planområdet i Järvsö LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN Datum 2016-02-26 Dnr 0370/13

Läs mer

Trekroner Parkvej. Henrik Valeur, Fredrik Fritzson och Andrea Pålsson Teknisk och ekonomisk rådgivare: Alice Tarnø

Trekroner Parkvej. Henrik Valeur, Fredrik Fritzson och Andrea Pålsson Teknisk och ekonomisk rådgivare: Alice Tarnø Trekroner Parkvej Henrik Valeur, Fredrik Fritzson och Andrea Pålsson Teknisk och ekonomisk rådgivare: Alice Tarnø Workshop Fredrik Fritzson, projektleder Åsa Sonjasdotter, kunstner Susanne Ulrikke Hedegaard,

Läs mer

Belysningsinriktning stadsnära trafikleder. Med exempel E22 genom Kalmar

Belysningsinriktning stadsnära trafikleder. Med exempel E22 genom Kalmar Belysningsinriktning stadsnära trafikleder Med exempel E22 genom Kalmar Titel: Belysningsinriktning stadsnära trafikleder med exempel E22 genom Kalmar Publikation: 2011:132 Utgivningsdatum: 2011-08 Utgivare:

Läs mer

Gestaltningsprogram. Detaljplan för del av fastigheten Magnarp 64:1

Gestaltningsprogram. Detaljplan för del av fastigheten Magnarp 64:1 Gestaltningsprogram Detaljplan för del av fastigheten Magnarp 64:1 SYFTE Syftet med ett gestaltningsprogram är att underlätta samarbetet mellan fastighetsägare och kommun genom att illustrera och tydliggöra

Läs mer

ORDLISTA - Grundbegrepp inom ljus

ORDLISTA - Grundbegrepp inom ljus ORDLISTA - Grundbegrepp inom ljus Sammanställning av begrepp som kan förekomma vid arbete med belysning. A Adaptation/adaption Adaptiv belysning (Styrning) Allmänbelysning Armatur Armaturverkningsgrad

Läs mer

Spara in på underhåll och energi

Spara in på underhåll och energi K7 2 K7 ETAP ETAP K7 är en komplett serie med kompakt nödbelysning baserad på LED teknologi. K7 är utformad för att till fullo dra nytta av alla fördelarna med lysdioder. Spara in på underhåll och energi

Läs mer

PM TRAFIKUTREDNING SKUTHAMNEN

PM TRAFIKUTREDNING SKUTHAMNEN PM TRAFIKUTREDNING SKUTHAMNEN 2014-06-10 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Nulägesbeskrivning... 3 2.1 Biltrafik... 4 2.2 Gång- och cykeltrafik... 5 2.3 Kollektivtrafik... 5 3 Planerad exploatering...

Läs mer

Gestaltningsprogram till detaljplan för Frösjöstrand

Gestaltningsprogram till detaljplan för Frösjöstrand GESTALTNINGSPROGRAM Gestaltningsprogram till detaljplan för Frösjöstrand Översikt av planerad bebyggelse i Frösjöstrand. GESTALTNINGSPROGRAM Sid 1(5) Syfte Syftet med detaljplanen är att omvandla det befintliga

Läs mer

Program för gaturum GAMLA UPPSALAGATAN - FRÅN TRAFIKLED TILL STADSGATA. Stadsbyggnadsförvaltningen, oktober 2015

Program för gaturum GAMLA UPPSALAGATAN - FRÅN TRAFIKLED TILL STADSGATA. Stadsbyggnadsförvaltningen, oktober 2015 Program för gaturum GAMLA UPPSALAGATAN - FRÅN TRAFIKLED TILL STADSGATA Stadsbyggnadsförvaltningen, oktober 2015 Inledning och syfte Bakgrund Syftet med programmet är att få en helhetsbild av omstruktureringen

Läs mer

Plan för offentlig belysning

Plan för offentlig belysning Plan för offentlig belysning Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Plan för offentlig belysning Plan/Program 2010-11-15 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare Version Senast

Läs mer

Avtalsbilaga 4 Slutrapport för projekt ioorn Mifjömffjarden, Stockholm stad

Avtalsbilaga 4 Slutrapport för projekt ioorn Mifjömffjarden, Stockholm stad W^L-cLijZ/yjotö Avtalsbilaga 4 Slutrapport för projekt ioorn Mifjömffjarden, Stockholm stad Diarienummer för ursprunglig ansökan: Dnr 462-2722/2005 Projektets nummer och namn: Nr B 84 Energieffektiviseringar

Läs mer

Trafiköar för en bättre trafiksäkerhet.

Trafiköar för en bättre trafiksäkerhet. Trafiköar för en bättre trafiksäkerhet. För att öka trafiksäkerheten på bostadsgator är vår erfarenhet att trafiköar i betong åstadkommer en fartdämpning som är till gynnar trafiksäkerheten inom våra bostadsområden.

Läs mer

Vid renoveringar är det rimligt att förvänta att den nya belysningen blir bättre och effektivare än den belysning som fanns före renoveringen.

Vid renoveringar är det rimligt att förvänta att den nya belysningen blir bättre och effektivare än den belysning som fanns före renoveringen. Trapphusrenovering Vid renoveringar är det rimligt att förvänta att den nya belysningen blir bättre och effektivare än den belysning som fanns före renoveringen. Det krävs planering för att resultatet

Läs mer

FÖRDJUPADE STADSBYGGNADSPRINCIPER. Årstafältet - en plats för möten

FÖRDJUPADE STADSBYGGNADSPRINCIPER. Årstafältet - en plats för möten STADSBYGGNADSKONTORET STADSBYGGNADSPRINCIPER, ETAPP 4 PLANAVDELNINGEN SID 1 (9) 2016-05-23 FÖRDJUPADE STADSBYGGNADSPRINCIPER UNDERLAG ETAPP 4 Årstafältet - en plats för möten Illustration Archi5 Box 8314,

Läs mer

Bilaga A. Fotodokumentation Befintlig belysning. Belysningsprogram för Vallentuna kommun MARS 2014

Bilaga A. Fotodokumentation Befintlig belysning. Belysningsprogram för Vallentuna kommun MARS 2014 MARS 2014 Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-03-24 KF 13 2014 Bilaga A Fotodokumentation Befintlig belysning Dokumentet är en bilaga till Belysningsprogrammet för Vallentuna kommun. Fotodokumentationen

Läs mer

Fotograferad i ateljé Lyktans ljuslaboratorium, Åhus, 2012.

Fotograferad i ateljé Lyktans ljuslaboratorium, Åhus, 2012. Time LED Med Time har formgivaren Bengt Källgren skapat en enkel, stilren armatur speciellt anpassad till kontorsmiljöer, och bestyckningen uppgraderas nu från T5-lysrör till LED. Time har ett armaturhus

Läs mer

Utdrag ur: VV Publikation 2004:80. Vägar och gators. utformning. Väg- och gatubelysning 2004-05

Utdrag ur: VV Publikation 2004:80. Vägar och gators. utformning. Väg- och gatubelysning 2004-05 Utdrag ur: VV Publikation 2004:80 Vägar och gators utformning Väg- och gatubelysning 2004-05 Titel: Vägar och gators utformning, VGU Författare: Sektion Utformning av vägar och gator Kontaktpersoner: Jan

Läs mer

Exteriör belysning, Universitetshuset

Exteriör belysning, Universitetshuset 2010:32 Antikvarisk kontrollrapport Exteriör belysning, Universitetshuset Exteriör belysning vid Universitetshuset i Uppsala, Fjärdingen 1:9, Uppsala kommun Per Lundgren 2010 Omslagsfotografi: Universitetshusets

Läs mer

Fl ndt. Flindt pollare. Design: Christian Flindt

Fl ndt. Flindt pollare. Design: Christian Flindt Fl ndt Flindt pollare. Design: Christian Flindt 2 Ett rent snitt. Inspiration är förmågan att se möjligheterna i det enkla. 3 4 Övning ger färdighet Christian Flindt hade redan vid projektstarten en vision

Läs mer

Bilaga 2 Beräkningsförutsättningar

Bilaga 2 Beräkningsförutsättningar Bilaga 2 Beräkningsförutsättningar Belysningstekniska kvalitetsegenskaper och beräkningsförutsättningar. Nedan givna beräkningstekniska förutsättningar är ett utdrag av SS EN 13201-3. Med vägbanan avses

Läs mer

e-sense move dali Manual

e-sense move dali Manual e-sense move dali Manual Innehåll Moves grundläggande funktionssätt...4 5 Programmera RF-signalen...6 7 Ta bort RF-signalen...8 Förinställda scenarion...9 Alternativ för mottagande av RF-signaler...10

Läs mer

Beslutsunderlag för beslut att anta ny policy för solenergianläggningar i Alingsås kommun, dnr 2014.410

Beslutsunderlag för beslut att anta ny policy för solenergianläggningar i Alingsås kommun, dnr 2014.410 2015-05-20 1 Beslutsunderlag för beslut att anta ny policy för solenergianläggningar i Alingsås kommun, dnr 2014.410 Samhällsbyggnadskontorets beredning Inledning Solenergianläggningar tas inte särskilt

Läs mer

Artikel: Reflektionsoptimerad pulverlack för belysningsarmaturer

Artikel: Reflektionsoptimerad pulverlack för belysningsarmaturer Artikel: Reflektionsoptimerad pulverlack för belysningsarmaturer Ljus spelar en nyckelroll i människans liv, då vi uppfattar världen omkring oss till största delen med våra ögon. Då endast litet eller

Läs mer

Policy för papperskorgar & askkoppar

Policy för papperskorgar & askkoppar Policy för papperskorgar & askkoppar Rapport 03-3 m. tillägg 05-7 Förord Materialet till denna rapport har tagits fram av Charlotte Horgby och bearbetats och slutförts av Anna Olsson, Parkoch naturförvaltningen.

Läs mer

Energieffektiva stationsområden

Energieffektiva stationsområden DELRAPPORT 1 (9) Håkan Mörtsell 2010-04-29 V 5.4 Fastställt av (Efternamn, Förnamn, org.) Dokumenttitel Energieffektiva stationsområden Projektledarens namn och organisatoriska enhet: Björn Ållebrand Tteö

Läs mer

Hinderbelysning. Stephanie Sales WSP Ljusdesign

Hinderbelysning. Stephanie Sales WSP Ljusdesign Hinderbelysning Stephanie Sales WSP LJUSDESIGN utför tjänster inom: Belysningsplanering Ljusgestaltning Belysningsteknik Visuell komfort Dagsljusplanering Energieffektivisering Ekonomi, livscykelkostnader

Läs mer

Rebel 91 Teknisk beskrivning för anordnande av vägbelysning. Sveriges kommuner och landsting (f.d Kommunförbundet) och Trafikverket.

Rebel 91 Teknisk beskrivning för anordnande av vägbelysning. Sveriges kommuner och landsting (f.d Kommunförbundet) och Trafikverket. 7 BELYSNING 7.1 LEDANDE DOKUMENT Anläggnings AMA 07 Allmän material- och arbetsbeskrivning för anläggningsarbeten. Svensk Byggtjänst. EL AMA 09 Allmän material- och arbetsbeskrivning för eltekniska arbeten.

Läs mer

Indivo. lyftenheter för det bekväma köket

Indivo. lyftenheter för det bekväma köket Indivo lyftenheter för det bekväma köket Det flexibla köket Oavsett om köket är nytt eller om man har haft glädje av det i många år krävs det få förändringar för att göra det flexibelt och tillgängligt

Läs mer

Bemötande av remissvar om gångfartsområde Västergatan

Bemötande av remissvar om gångfartsområde Västergatan Datum Dnr 2012-05-10 2012-T0111-5 1(6) Miljö-, byggnadsoch teknikförvaltningen Samtliga berörda på Västergatan Bemötande av remissvar om gångfartsområde Västergatan Bakgrund Tekniska nämnden har fått i

Läs mer

Information till dig som är intresserad av att ställa ut blomlådor på din gata för att minska bilarnas hastighet.

Information till dig som är intresserad av att ställa ut blomlådor på din gata för att minska bilarnas hastighet. 1 (5) Låt gatan blomma! Information till dig som är intresserad av att ställa ut blomlådor på din gata för att minska bilarnas hastighet. Vad gäller för gatan där blomlådorna placeras? Du som ansvarar

Läs mer

LED Framtidens belysning

LED Framtidens belysning -Föreläsning av Viktoria Backman, -Telefon: 08-41 05 10 30 victoria.backman@locklight.se LED Framtidens belysning Detta ska du tänka på vid en investering av LED-belysning! - Tekniken LED i belysningsform

Läs mer

Självklar parkering 3.0 Gatan talar

Självklar parkering 3.0 Gatan talar Självklar parkering 3.0 Gatan talar Meddelande 6:2006 Trafikkontoret Parkering 2 Förord Trafikkontoret gav 2001 ut en rapport om Självklar parkering (Rapport nr 13:2001). Denna följldes upp ett år senare

Läs mer

PRIMES. produktgrupp utomhusbelysning. Energikontor Sydost

PRIMES. produktgrupp utomhusbelysning. Energikontor Sydost produktgrupp utomhusbelysning Energikontor Sydost Översikt Miljöpåverkan Rättslig bakgrund Rekommenderade kriterier för grön offentlig upphandling Goda exempel Bra länkar Photo courtesy of Vichaya Kiatying-Angsulee

Läs mer

"VÄSBYS VERTIKALA TRÄDGÅRDAR"

VÄSBYS VERTIKALA TRÄDGÅRDAR "VÄSBYS VERTIKALA TRÄDGÅRDAR" 1 DRAGONVÄGEN - HALVERA MERA Ett samarbete mellan White arkitekter och Väsbyhem FOKUS: KLIMATSKAL 2 DRAGONVÄGEN - HUR SER DET UT IDAG? 1 Miljonprogramshus. 8st på rad 2 Typexempel

Läs mer

LED armaturer Högteknologi för lägre miljöpåverkan

LED armaturer Högteknologi för lägre miljöpåverkan MONDE VERDE LED armaturer Högteknologi för lägre miljöpåverkan ulf.gustafsson@mondeverde.com MONDE VERDE Vision Göra världen lite grönare Hur mycket måste utsläppen minska? För att förhindra allvarliga

Läs mer

Q-LIGHTS LINEAR LIGHT

Q-LIGHTS LINEAR LIGHT Q-LIGHTS LINEAR LIGHT Säkerhet, design och atmosfär När du en gång har sett hur en kontinuerlig rad med ljus förvandlar ett räcke kommer du att vilja integrera det i din design så snart som möjligt. Men

Läs mer

LCC för upphandling av energieffektiva lösningar. Klimatsmart vård och omsorg Malmö 2016-06-16 Ylva Svedenmark

LCC för upphandling av energieffektiva lösningar. Klimatsmart vård och omsorg Malmö 2016-06-16 Ylva Svedenmark LCC för upphandling av energieffektiva lösningar Klimatsmart vård och omsorg Malmö 2016-06-16 Ylva Svedenmark Välkomna till Upphandlingsmyndigheten! Upphandlingsmyndigheten är en ny modern myndighet som

Läs mer

SLUTRAPPORT Klimatinvesteringsprogram II 2007-2011. Energisnål gatubelysning i Uppvidinge

SLUTRAPPORT Klimatinvesteringsprogram II 2007-2011. Energisnål gatubelysning i Uppvidinge SLUTRAPPORT Klimatinvesteringsprogram II 2007-2011 Energisnål gatubelysning i Uppvidinge Växjö 2011-06-21 Dokumentinformation Titel: Innehåll: Dokumentet är sammanställt av: Slutrapport Klimatinvesteringsprogram

Läs mer

Mini Platform LED: kompakt högprestanda. Mini Iridium LED, Mini Copenhagen LED, Mini Koffer² LED, Mini Milewide LED

Mini Platform LED: kompakt högprestanda. Mini Iridium LED, Mini Copenhagen LED, Mini Koffer² LED, Mini Milewide LED Mini Platform LED: kompakt högprestanda Mini Iridium LED, Mini Copenhagen LED, Mini Koffer² LED, Mini Milewide LED Mini Platform LED 2 Mini Platform LED - Produktguide Mini Platform LED den bästa belysningslösningen

Läs mer

Adelie. Stilren parkarmatur för indirekt belysning med LED

Adelie. Stilren parkarmatur för indirekt belysning med LED Adelie Stilren parkarmatur för indirekt belysning med LED LED parkarmatur som passar i både klassiska och moderna miljöer Indirekt belysning som skapar en behaglig atmosfär i utomhusmijön Pulverlackerad

Läs mer