TIDRAPPORTERINGSSYSTEM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TIDRAPPORTERINGSSYSTEM"

Transkript

1 1(23) Mälardalens Högskola Västerås Institutionen för Datateknik Examensarbete i Datateknik, C-nivå Handledare (Idt): Filip Sebek Handledare (företag): Mohammed El Shobaki TIDRAPPORTERINGSSYSTEM Ulf Carlsson Martin Warholm

2 2(23) SAMMANFATTNING Denna rapport beskriver ett examensarbete i ämnet datateknik vid Mälardalens högskola i Västerås. Resultatet är en webbapplikation för tidrapportering som är utvecklad för Shobaki System Solutions HB och är anpassad för anställda på högskolan. Tidrapporteringssystemet bygger på klient-server arkitektur med en MYSQL databas som hanterar obegränsat antal användare. Inrapportering sker via webbläsare och möjlighet finns även att göra dessa när datorn ej är uppkopplad mot internet. Rapporten ger inledningsvis en presentation av liknande produkter som finns på marknaden. Vidare beskrivs applikationen som gjorts, relevant teori inom de tekniker som använts (såsom databaser, utvecklingsmiljö, skriptspråket PHP och cookies). En analys av resultatet tas upp och vidare beskrivs hur designen av databasen lades upp för att få en så stabil och robust produkt som möjligt.

3 3(23) Förord Merparten av examensarbetet utfördes sommaren 2002 men slutfördes helt under höstterminen Vi vill tacka vår handledare, Mohhamed El Shobaki, för synpunkter och råd angående design och databaser. Dessutom vill vi tacka vår handledare på Idt, Filip Sebek, för synpunkter på rapporten.

4 4(23) Innehåll 1 Bakgrund Syfte Andra Produkter Beskrivning av Artologik TM:s produkt TIME Hur används TIME av företag och organisationer Olika roller i TIME Fördelar med TIME Nackdelar med TIME Vår Webbapplikaton för tidrapportering Uppbyggnad Tidrapportering Rapporter Administration Befogenheter 9 2 Relevant Teori Databas Förklaring Fördelar med att använda en databas Databashanteringssystem, DBMS Relationsdatabas Fördelar med relationsdatabas Primärnyckelfält Klient/server arkitektur Utvecklingsmiljö Plattform LAMP-plattformen PHP MySQL Cookie Introduktion till cookies. 13

5 5(23) Session cookie Var finns en cookie? Var sparas en cookie? Vad innehåller en cookie? 14 3 Problembeskrivning Avgränsning Tidsplanering Specifikation Tidrapportering Användarklasser Användarinställningar Tidrapporter Systemkonfiguration (endast admin) Offline tidrapportering Användarkonfiguration (endast admin) 16 4 Problemanalys Modell/Metod Lösning Resultat Analys av resultat Design av databas Datamodellering Implementation Testning Framtida arbete Summering och slutsatser Referenser Billagor...22

6 6(23) Inledning Examensarbetets syfte var att ta fram ett webbaserat, databasdrivet tidrapporteringssystem. I systemet ska användaren kunna rapportera tid för olika arbetsuppgifter under dagen. Systemet ska även kunna skapa rapporter. 1 Bakgrund I dagens moderna IT-samhälle har den traditionella stämpelklockan eller pappersbaserad tidsredovisning blivit en allt mer föråldrad lösning för många yrkesgrupper. Flexibla arbetsmiljöer, arbetstider, distansarbete och arbete i olika projekt är några faktorer som gör dessa lösningar otillräckliga. 1.1 Syfte Personalen på IDT har i flera år rapporterat tid i ett formulär gjort i excel. Syftet med examensarbetet var att konstruera ett system för tidrapportering. Detta skall vara användarvänligt och framför allt webbaserat. Det skall hantera obegränsat antal användare och rapportera tid för flera projekt i olika projektkategorier. All information skall lagras i en databas. I uppgiften ingår det att utveckla och implementera datamodellen för systemet samt ta fram ett användarvänligt gränssnitt för klienten på en valfri plattform. 1.2 Andra Produkter För att få en jämförelse mellan vilka produkter som redan finns på marknaden gjordes en undersökning. Med Internet kommer nya möjligheter att kommunicera och interagera. Detta skapar utrymme för en rad nya produktidéer. Utifrån detta resonemang har ArtologikTM skapats och utvecklats. Just enkelheten är Artologiks motto. Artologik TM är en produktserie med webbaserade program som är skapade för dess enkla hanterbarhet. Med Artologik TM kan en webbansvarig skapa interaktivitet på webben utan kunskap om tekniken. Artologiks webbplats är plattformen för distributionen av programmen. Artologik TM lägger ner stor vikt vid att skapa enkelhet för användaren utan att för den skull vara utan avancerade funktioner. Produkterna är från början tekniskt förberedda för flera olika språk genom att all information ligger i databasen. Deras mål är att etablera sig på den globala marknaden Beskrivning av Artologik TM:s produkt TIME Citat från Artologiks hemsida: Har du svårt att få dina medarbetare att registrera sin tid? Får du sitta i efterhand och försöka komma ihåg vad du gjort? Anledningen är troligen att du använder dig av ett klumpigt och svårhanterligt system. Det finns ett enkelt sätt registrera tid. TIME har inga krångliga funktioner och är mycket lätt att lära sig. Med nya TIME 2.0 blir tidrapporteringen en rutin som alla snabbt kan lära sig att använda och uppskatta.

7 7(23) Bland nyheterna: Du kan ta ut rapporter hur du vill med nya rapportgeneratorn. Uppgifter för lön kan exporteras direkt till ditt löneprogram. Tid registreras direkt på webben, nu även med tidkoder för övertid, sjukfrånvaro etc. De som rapporterar i systemet kan alltså vara geografiskt skilda både i tid och rum. Med TIME får du en snabb överblick över hur mycket tid som lagts ner i aktuella projekt. Med TIME kan du som projektledare enkelt se vem som jobbat med vad och när. Uppgifterna kan bilda underlag till offerter, fakturor och löneberäkningar mm. (Slut citat) Hur används TIME av företag och organisationer TIME kan användas på olika sätt av organisationer och företag. Programmet passar även små företag, med några anställda, men även stora företag med tusentals anställda. Programmet kan användas för rapportering på löpande projekt, eller på fördefinierade projekt Olika roller i TIME Det finns tre olika roller i TIME. Rollerna är projektdeltagare, projektledare och administratör. Projektdeltagaren: Håller koll på egna arbetsuppgifter Rapporterar tid Tar fram månadsrapport Söker projekt, kunder och projektdeltagare Registrerar semester och frånvaro Projektledaren: Lägger upp projekt och administrerar aktiviteter Följer projektdeltagarnas tidrapportering Förändrar budgeten för projekten Följer rapporterna Tar fram löneunderlag, registreringsrapport samt faktureringsunderlag Administratör: Hantera alla uppgifter om användare, kunder, leverantörer, projekt, varor/tjänster, aktiviteter samt den egna organisationen. Lägger in nya användare, kunder och leverantörer Lägger in nya projekt. Ser förbrukad tid för de olika projekten Lägger in nya Varor/tjänster för ett projekt. Lägger in uppgifter om den egna organisationen Lägger in kontonummer och resultatenheter för bokföringen.

8 8(23) Fördelar med TIME Organisationen kan delas in i resultatenheter och användargrupper. Underlag till fakturering och beräkning av offerter kan skapas. Användaren kan lägga in en egen logo på fakturan. Löneberäkningar kan skapas med export direkt till användarens löneprogram. Flerspråkighet. Språket kan bytas utan att informationen behöver ändras. Användaren kan arbeta med samma dokument i olika språk. Ovanstående flerspråkighet ser vi som en stor fördel Nackdelar med TIME Det står ingenstans i dokumentation av TIME att den klarar offline rapportering vilket vi ser som en nackdel. 1.3 Vår Webbapplikaton för tidrapportering Uppbyggnad Produkten består huvudsakligen av tre olika delar: Tidrapportering Rapporter Administration Tidrapportering Rapportera tid: Användaren väljer kategori, eventuellt projekt och specifikation samt skriver in antalet timmar. Rapportera period: Användaren väljer kategori, eventuellt projekt och specifikation samt väljer mellan vilka datum perioden varar. Tid rapporteras endast in på vardagar, ej lördagar och söndagar samt dagar som registrerats som ledighetsdagar i systemet. Stämpla in / stämpla ut: Användaren väljer kategori, eventuellt projekt och specifikation samt stämplar in. Ett speciellt lunchavdrag kan definieras och detta dras av automatiskt om användaren är instämplad mellan kl.12 och 13. Om användaren ej stämplat ut innan midnatt antar systemet att man glömt att stämpla ut och registrerar 8 timmar i systemet.

9 9(23) Rapporter Det finns möjlighet att se tre rapporter för inrapporterad tid: månadsrapport, årsrapport samt grupprapport. I månadsrapporten räknas summan ihop för de kategorier - projekt -specifikationer som gjorts den månaden. Det finns tre olika detaljnivåer på månadsrapporten: Kategorier Kategorier - projekt Kategorier - projekt - specifikation I grupprapporten, som endast superuser och admin kan läsa, summeras tiderna som personerna i olika grupper lagt ner på olika projekt för respektive grupp Administration I vårt system finns tre olika befogenheter i likhet med Artologiks TIME, user, superuser och admin. Dock skiljer sig befogenheterna mellan systemen något Befogenheter User: Rapportera in tid och modifiera/ta bort dessa ur systemet. Vidare kan man se månads- och årsrapport samt modifiera egna projekt/specifikationer. Superuser: Som user men kan dessutom modifiera grupper samt se grupprapporter. Admin: Som superuser men kan dessutom modifiera kategorier, användare, behörighet mm 2 Relevant Teori 2.1 Databas

10 10(23) Förklaring En databas kan sammanfattas som en förvaringsplats för ordnat samlat data av olika slag. Dessa data hör ihop på något sätt. Användaren ska enkelt och snabbt kunna plocka fram och även lägga till nytt data. En databas är bestående, dvs. data försvinner inte när programmet avslutas och strömmen slås av. Användargränssnittet för tidrapporteringen är frikopplad från den centrala databasen, d.v.s. klient server arkitektur. Servern är huvuddelen av systemet och det är den som hanterar databasen. Klienten är den del som användaren använder sig av för att kommunicera med servern Fördelar med att använda en databas Snabbhet Det går betydligt snabbare att söka i en databas än i en vanlig fil. Enkelhet Det är enklare att lägga till, ta bort och manipulera data i en databas än i en vanlig fil. En databas hanterar också automatiskt den problematik som uppstår när flera användare vill komma åt samma data samtidigt. Flexibilitet En databas är mycket mer flexibel än en fil. Det går att lagra både binär- och textdata i en och samma databas. Skalbarhet Det är enkelt att bygga ut systemet. Vid behov av att databasen skall klara av hög belastning kan denna läggas ut på flera servrar. Distribuerbarhet Eftersom de flesta databashanteringssystem är utvecklade enligt klient/server-arkitektur finns möjlighet att hantera databaser från vilken värddator som helst. Säkerhet Det är enklare att skydda lagrad data i en databas i jämförelse med en fil. En databas är skyddad med ett användarnamn och lösenord. Innehållet kan även krypteras med olika metoder för att uppnå hög säkerhet. Databasen kan också ligga på en speciellt skyddad server. De flesta större moderna webbsidor är idag drivna av databaser. De lagrar innehållet till webbsidan i en databas. Det gör dem enklare att utveckla och underhålla Databashanteringssystem, DBMS Mellan databasen och användaren finns ett mjukvarulager som kallas databashanterare eller databashanteringssystem (DBMS). Detta hanterar all begäran om access till databasen. En generell funktion som den tillhandahåller är att skydda användarna från hårdvarunivån. Det är också vanligt att en databashanterare innehåller verktyg för att bygga applikationer. En applikation är kombinationen av formulär, rapporter och frågor som ger gränssnittet mot användaren. Fördelen med att använda databashanterare är att det är kraftfullt då komplicerade uppgifter kan utföras på ett enkelt och flexibelt sätt. Några kända exempel på databashanterare är Oracle, Microsoft Access,

11 11(23) MySQL, Microsoft SQL Server. Några vanliga typer av databashanteringssystem är: relationsdatabas, objektorienterad databas och objektrelationsdatabas Relationsdatabas En relationsdatabas lagrar data i tabeller med namngivna kolumner. Data lagras inte på samma sätt som de kommer att användas. De sammanställs och visas på olika sätt. Med hjälp av namnen på kolumnerna går det att skapa relationer mellan olika tabeller. Relationerna används till att hitta kopplad information som lagrats mellan dessa. En DBMS som hanterar relationsdatabaser får tillägget R för relational och blir alltså RDBMS. Relationsdatabaser har utvecklats sen många år tillbaka och har fått en stor spridning. Idag är därför relationsdatabaser helt dominerande. Det finns tre olika typer av relationer mellan tabeller 1:1 relation ( en till en ) 1:n relation ( en till många ) n:n relation ( många till många ) Fördelar med relationsdatabas Snabbt och enkelt söka upp och ställa samman information som lagras i separata tabeller Primärnyckelfält För att kunna sammanställa information som lagras i flera separata tabeller måste tabellerna innehålla ett fält eller en uppsättning av fält som unikt identifierar de enskilda raderna eller posterna i tabellen. Det är ofta ett unikt ID-nummer. I databasterminologin kallas denna information för tabellens primärnyckel. Tre viktiga saker att tänka på vid skapande av primärnyckelfält: Det får inte förekomma duplicerade värden i ett primärnyckelfält. Av denna anledning väljs förslagsvis inte en persons efternamn. Primärnycklarna används vid sökande i databasen. Detta bör då inte vara för långt. Primärnyckelns storlek påverkar också söktiden i databasen. Ju mindre storlek som används för fältvärdena desto snabbare utförs operationerna Om det av någon anledning inte går att hitta en unik identifierare för tabellen, kan ett fält som numrerar posterna i löpande ordning användas.

12 12(23) Klient/server arkitektur HTTP Data bas Klient (webbläsare) Webbserver (databas) 2.2 Utvecklingsmiljö Plattform Klienten är programmet som frågar servern om något, t.ex. skicka en webbsida. Det är alltid den som tar initiativ för överföringen som kallas klient. Servern är den del som utför det klienten begär. Det spelar ingen roll åt vilket håll data skickas. Klient/server- metoden används endast på applikationsskiktet. HTTP är en förkortning för Hypertext Transfer Protocol. Det protokollet används på Internet för att skicka hypertext, d.v.s. webbsidor. HTTP är protokollet som hanterar datat som skickas mellan en webbklient och en webbserver. Vanligen brukar begreppet plattform vara synonymt med operativsystem. Men ibland inkluderar begreppet också de program som körs i operativsystemet och vilken hårdvara mjukvaran körs på. När vi i denna rapport skriver om plattform menas operativsystem och webbserver tillsammans. Denna definition görs eftersom det språk som använts mest i detta arbete, d.v.s. PHP (se 2.2.4), är hårt kopplat till en webbserver. Det är så att PHP körs som en modul till webbservern och är då en del av webbservern, istället för ett fristående program. De personer som har utvecklat PHP har försökt att göra kopplingen till operativsystemet så löst som möjligt. Det har varit en bidragande faktor till att PHP i princip går att köra på vilket operativsystem som helst LAMP-plattformen LAMP-plattformen använder sig av webbservern Apache och är vanligaste plattformen att köra PHP på. I detta arbete användes Red Hat Linux som serverplattform. Det är en förkortning för Linux, Apache, MySQL, PHP. Dessa mjukvaror tillsammans har bildat en webbplattform som blir allt mer använd.

13 13(23) Apache är världens mest använda webbserver och finns till de flesta operativsystemen. Samma utvecklare har även konstruerat programmeringsspråket PHP som också funkar bäst under Apache och Linux. Främst körs Apache i Linux/Unix men det finns distributioner för Windows PHP PHP är ett mycket bra programmeringsspråk för att hantera databaser. Det är ett relativt enkelt, men ändå kraftfullt språk. Syntaxen har stora likheter med språket C. Det krävs att en webbserver är installerad för att koden ska kunna tolkas. Servern gör om det till HTML kod, som den egna webbläsaren förstår. Med hjälp av PHP sker kommunikationen med enkla funktioner mot ett stort antal databaser. Det är det språket som har det största stödet för databaser. Dessutom har det stöd för ODBC, vilket ett flertal databaser använder idag. Det har också inbyggt stöd för databasen MySQL, och just kombinationen mellan dessa är både lättanvänd och kraftfull. Det har uppmärksammats i detta arbete. Ända sedan PHP släpptes på marknaden har den distribuerats som öppen källkod. Med det menas att vem som helst får ladda ner koden från Internet, använda och modifiera den och sprida den vidare utan att det kostar något. Mycket tack vare det så jobbar en del programmerare ideellt med att utveckla den öppna källkoden. Med den hjälpen kommer det ständigt nya uppdateringar och buggfixar MySQL MySQL är ett relationsdatabashanteringssystem. Det är väldigt snabbt, pålitligt och lätt att använda, och kan användas tillsammans med nästan alla programmeringsspråk. För att komma åt data i databaserna använder sig MySQL av SQL (Structured Query Language) som är det vanligaste standardiserade språket för detta ändamål. En stor nackdel med MySQL är att det i sin nuvarande version saknar många viktiga funktioner som triggers, vyer, transaktionshantering och sub-selects. 2.3 Cookie I detta arbete har det använts en hel del cookies för en del formulär. För den ovane vid detta begrepp kommer här en liten introduktion Introduktion till cookies. Cookies är en teknik för att på klientens dator spara en del information, så att datorn minns denna nästa gång en användare kommer till samma sida. Tillämpningarna kan vara många, men generellt sett så används en cookie för mellanlagring av data, för att kunna flytta över information från en sida till en annan.

14 14(23) Session cookie Det är en cookie som bara används under ett besök på en webbplats. Om den innehåller data från inloggningssidan på en lösenordsskyddad webbplats, kommer användaren kunna surfa på sidorna utan att behöva mata in namn och lösenord på nytt Var finns en cookie? En cookie kan vara helt klientbaserad. Den sparas och hanteras helt av script på webbsidorna, som körs i webbläsaren. Ingen information för hanteringen behöver då skickas över nätet. Cookien sparas på klientdatorns hårddisk, så att den kan hämtas, nästa gång den behövs. Från början var det tänkt att cookies endast skulle hanteras på detta sätt, då fördelen är att man slipper skicka något över nätet. Detta kan dels gå snabbare och i vissa fall även vara säkrare. Många gånger är dock cookien serverbaserad. På klientdatorn har det då sparats ett id-nummer, som är en referens till en databas på serverdatorn. Då cookien ska hämtas används id-numret för att hämta info ur databasen. Nackdelen med detta är att det blir mer kommunikation över nätet och att användaren kan känna sig utlämnad, då information om denne sparas på en annan server någonstans i världen. Fördelen, för den som skapat webbsidan, är då det motsatta, d.v.s. att man kan samla information om användaren. Det kan vara att användaren fyller i formulär på olika sidor. Detta samlas ihop i en cookie, som sedan hämtas av ett serverbaserat program, istället för att formulärets innehåll skickas till programmet Var sparas en cookie? En cookie sparas i en s.k. cookiefil som ligger tillsammans med programinställningarna för webbläsaren. Exakt hur det ser ut, beror på vilken webbläsare det är och i vilket operativsystem den körs. Varje cookie får ett upphörandedatum när den skapas. I annat fall skulle snabbt cookiefilen bli alltför stor. Man bör inte sätta detta datum längre än vad som kan tänkas vara rimligt, vilket kan bero på hur ofta en användare kan tänkas besöka sidan med cookien och hur pass intressant det är att spara info från förra besöket. En del cookies används endast tillfälligt under en session (t.ex. för mellanlagring mellan två sidor) och de upphör så fort webbläsaren avslutas. Då går webbläsaren igenom hela cookiefilen och kontrollerar upphörandedatum, för att se vilka cookies som ska finnas kvar och vilka som ska rensas ut Vad innehåller en cookie? En cookie kan endast utnyttjas av den sida eller domän som skapat den. Därför finns sidans domän (domain) med i cookiefilen. Det går också att begränsa den, så att den endast kan utnyttjas av en bestämd katalog eller sida i domänen. Detta görs genom att ange en sökväg (path), som är tom om ingen begränsning finns. Det kan finnas flera cookies som hör till samma sida eller domän, så varje cookie ges ett namn (name). Förutom detta finns också cookiens värde (value) och upphörandedatum (expire date) givet i GMT (Greenwich-tid). Det finns också möjlighet att ange att cookien endast får användas under förhållanden som webbläsaren anser vara säkra (secure). Exempel på cookies: Domain Path Name Value Expire Date Secure /media/ Kurs kod,termin Wed 8-Aug :00:00 GMT FALSE.mdh.se / User Kalle läser Fri 6-Sep :45:00 GMT FALSE

15 15(23) Den första kan endast användas av sidor i katalogen multimedia på domänen Den andra cookien kan användas av alla sidor som ingår i domäner som slutar på.mdh.se 3 Problembeskrivning Examensarbetet gick ut på att ta fram ett webbaserat tidrapporteringssystem som gör det möjligt för användaren oavsett om man är på arbetsplatsen, tjänsteresan eller arbetar hemifrån, att rapportera tid för olika ändamål. Vidare ska systemet hantera deltidsarbete, frånvaro, sjukledighet, semester samt generera månads- och årsrapporter. 3.1 Avgränsning Eftersom två personer utförde examensarbetet skulle två olika användargränssnitt implementeras. Att systemet skulle hantera inrapporteringar offline ansågs vara en viktig del i systemet Tidsplanering Med våra handläggare lade vi upp en tidsplanering, (se bilaga A) för de tio veckorna. Den ansågs rimlig vid den tidpunkten. Men närmare slutet på arbetet så ansågs att optimismen gällande tiden för hela projektet var lite i överkant. Enligt tidsplaneringen så skulle buggfixning och rapportskrivande vara de två sista veckorna. Dock visade det sig att det tog tid att få allt att fungera tillfredsställande. Det kan medges att det blev stressigt mot slutet Specifikation Tidrapportering Tjänstgöringsgrad ska finnas lagrad för varje dag som timmar och minuter. På sidan där man skriver in den tid man jobbat så ska även resten av dagens inmatade tider stå. Bredvid varje tidspost ska det finnas en knapp för att ta bort eller modifiera en inrapportering. Olika sätt att rapportera tid: Skriva in antalet jobbade timmar. Stämpelklocka. Det ska finnas möjlighet till automatiskt avdrag för lunch. Tid för lunch ska kunna specificeras. Om användaren inte stämplat ut vid midnatt så ska värdet 8 timmar läggas in i databasen. Om en instämpling sträcker sig av lunch så ska tiden för lunch, som ska kunna specificeras dagligen, automatiskt dras bort när användaren stämplar ut. Användaren ska även meddelas om avdraget. Skriva in ett datum intervall (Ex. semester). Ex Tiden som rapporteras varje dag ska vara samma som tjänstgöringsgraden. Tid rapporteras inte in lördag/söndag eller på dagar som finns i listan över ledighetsdagar Användarklasser Tre klasser: User: Får administrera inrapporerad, projekt och specifikationer

16 16(23) Superuser: Som user men får dessutom administrera grupper samt se grupprapporter. Admin: Som superuser men får dessutom administrera kategorier och användare Användarinställningar Lägg till/modifiera/ ta bort projektnamn. Lägg till/modifiera/ ta bort specifikation. Om ett projekt tas bort måste även dess specifikationer tas bort. Om ett projektnamn eller en specifikation tas bort så kommer det endast försvinna i projekt/specifikationstabell.dock ska det finnas möjlighet för en administratör att gå in och rensa övrig data för projektet ur databasen Tidrapporter Vanliga användare ska kunna få upp två typer av rapporter: månadsrapport och årsrapport. Detaljnivån ska kunna bestämmas av användaren: Visa bara kategorier, visa kategorier och projekt, visa kategorier, projekt och specifikationer. Superuser ska förutom sina egna rapporter också ha möjlighet att se grupprapporter. På dessa ska även summan av användarnas tider räknas ihop Systemkonfiguration (endast admin) Defaultskapade kategorier. Dessa kategorier är globala för alla användare. Ledighetsdagar ska sparas i en lista. Dessa skall gå att ändra. Dessa inställningar kommer vara globala dvs påverka samtliga användare i systemet Offline tidrapportering Systemet ska även kunna användas när användaren ej är uppkopplad mot internet. Detta medför att en hel del data måste lagras lokalt på användarens hårddisk i form av cookies. Den information som måste sparas är kategorinamn, projektnamn och specifikationer. Varje inrapportering som sker i offlineläge lagras lokalt. När användaren sedan går online läggs dessa automatiskt in i systemet Användarkonfiguration (endast admin) Lägga till/modifiera/ta bort användare (namn, , lösenord) Tilldela superuser/admin rättigheter (endast admin) Lägga till/modifiera/ta bort grupp.

17 17(23) Lägga till användare till gruppen. 4 Problemanalys Nedan beskrivs en del problem som uppstått under arbetets gång. Offline: Hur sker rapporteringen när man inte är uppkopplad på Internet? Hur sker kontrollen om användaren är online eller offline? Hur sparas data på användarens dator? Hur kommer man åt data som sparats? Hur många rapporteringer kan sparas innan uppkoppling sker mot Internet igen? Hur överföres data mellan klientens JavaScript-variabler till serverns PHP-variabler? 5 Modell/Metod 6 Lösning I arkivmenyn för webbläsaren kryssas valet i för att arbeta offline. Genom att använda webbsidan för tidrapporteringen kan formuläret fyllas i precis som vid onlinerapportering. I formuläret finns ett script som känner av om det finns någon direktuppkoppling till internet. Om inget sådant finns sker inrapporteringen med ett JavaScript där all data tas om hand. För att spara data som skrivs in i formuläret används en s.k. cookie. All information som rapporteras in, skrivs också till cookien. Det är lätt att hämta och hantera information från denna. Det görs med hjälp av JavaScript. Hur många rapporteringer som kan ske, bestäms av hur många cookies som kan sparas: per webbsida och totalt på hårddisken. Av informationen som finns på Internet så kan 20 cookies sparas per webbsida, max antal är 300 på hårddisken och varje cookie kan max innehålla 4 kb data. Med den informationen sattes en gräns på 200 rapporteringar offline. Problemet med variablerna är att PHP-koden körs först på servern, sedan skickas sidan till den egna webbläsaren, och det är först i webbläsaren som JavaScriptet körs. Vid offlinerapportering finns ett JavaScript som hanterar all data som skrivits in. JavaScriptet skriver all data till en cookie. I cookien lagras all data som en enda hel sträng med ett mellanslag mellan varje ord. Innan ny data skrivs in finns en koll om det redan finns inrapporterat data. I så fall skrivs det nya datat in tillsammans med det gamla i cookien. All data som skrivits in finns i samma cookie med ett speciellt namn och ett s.k. upphörandedatum (se begrepp 4.1.4). Blir det för mycket data i cookien förstörs den och all data går förlorad.

18 18(23) I offlineformuläret får det inte förekomma någon PHP-kod alls. PHP scriptet får själv läsa från cookien vid synkronisering från offline, in till sina variabler. Det enda PHP behöver veta, är namnet på cookien. 7 Resultat 7.1 Analys av resultat Målet med arbetet har uppnåtts. Den färdiga webbapplikationen för tidrapportering är verkställd och kravspecifikationen har följts. Efter hand har en del ändringar gjorts. Användargränssnittet har jobbats fram under arbetets gång i samtal med kund. Gränssnittet är gjort så lätthanterligt som möjligt, utan att för den skull vara utan avancerade funktioner. 7.2 Design av databas Som design var det modelleringen av databasen som tog tid. En bra modellering är själva grunden för att det ska bli en stabil och säker webbapplikation. Så på den lades det ned ett antal timmar på. Arbetets design delades in i fem steg. Steg 1: Bestämma syftet för databasen Syftet talar om vilken information som eftersöks från databasen. Utifrån detta bestämdes vilka ämnen som det behövdes lagras data om (som blev databasens tabeller), och vilka fakta som ska lagras om respektive ämne (fält i databasen). Samtal fördes med kunden om databasens användningsområde och vilken information de vill få från denna. Steg 2: Bestämma tabeller När syftet var uppnått för databasen kunde informationen delas upp i separata ämnen. Dessa kom att bli egna tabeller i databasen. Att bestämma dessa var det svåraste i utformningsprocessen. Det beror på att resultaten som förväntas få ut från databasen, inte nödvändigtvis ger någon ledtråd om strukturen på tabellerna som ska producera dem. Steg 3: Bestämma fält Här bestämdes vilken information som respektive tabell skulle innehålla. De olika kategorierna kallas fält och visas som kolumner i tabellen. Några grundregler för bestämmande av fält. Se till att fälten i tabellen direkt relaterar till tabellens ämnesområde. Ett fält som beskriver ämnet för en annan tabell hör hemma i den andra tabellen. Om samma information upprepas i olika tabeller betyder det att en del tabeller innehåller onödiga fält. Ta inte med härledda eller beräknade data För det mesta vill man inte lagra resultat av beräkningar i tabeller. Detta kan göras när ett resultat ska visas. Ta med all information som behövs Det är lätt att försumma viktig information. I utformningsprocessen som gjordes i början

19 19(23) information samlades in kontrollerades att de verkligen fanns med i de aktuella tabellerna. Steg 4: Bestämma relationer I det här skedet avgjordes hur data i en tabell ska relatera till en annan tabell. Ska det läggas till fält i tabellerna eller, när relationerna fastställs, ska det skapas nya tabeller. Steg 5: Förfina databasens design Kontroller gjordes för att eventuellt finna fel i utformningen. Tabellerna fylldes med exempeldata för att se om resultaten var det önskade. Justeringar av designen gjordes efter behov. Det är lätt att ändra databasens design när den är skapad, men det är svårare att ändra i tabeller sedan de fyllts med data och skapat formulär och rapporter. Av denna anledning var det extra viktigt att det finns en bra design innan arbetet hunnit alltför långt Datamodellering (Se bilaga B). 7.3 Implementation När väl modelleringen var färdig, så var det dags att sätta sig in i själva programmerandet. Eftersom ingen utav oss hade programmerat vare sig Javascript eller PHP förut, så tog det lite tid att sätta sig in i det. Men med böckers hjälp, och Internet så var inte det heller så svårt. Eftersom PHP liknar programspråket C, så var det inte så svårt att efter ett tag börja arbetet av webbapplikationen. 7.4 Testning Systemet har testats flertalet gånger. Administreringen av kategorier, projekt, specifikationer, användare och grupper använder sig av samma princip och dessa fungerar som de ska. Provdata har använt för att kontrollera att systemet inte sluta fungera vid felaktig indata. Rapporterna har testats genom att fylla databasen med testdata och sen kontrollera alla beräkningar och utskrifter. Inrapportering av data har testats på flera sätt. Dels att kontrollerna för felaktigt inmatad data fungerar, dels att ändring av inmatad tid fungerar och att borttagning av inmatad tid fungerar. 7.5 Framtida arbete Förutom att förfina hela applikationen med färger som tilltalar användaren så togs det upp vid examinationen att offlinerapporteringen kunde förbättras genom att ha samma funktioner som online rapportering. Detta framgick inte av kravspecifikationen. Funktioner kan läggas till för att ändra eller ta bort inskrivet data i offlineformuläret. Nu kan bara data ändras eller tas bort efter uppkoppling sker igen mot databasen.

20 20(23) 8 Summering och slutsatser Examensarbetets syfte var att få fram ett färdigt webbaserat system för tidrapportering. Det hanterar obegränsat antal användare och användaren kan rapportera tid för flera projekt i olika projektkategorier. Tre olika nivåer på användare finns. Vanlig användare, user, rapporterar tid för olika kategorier. Tre val finns för vilken rapportering som känns lämplig. Vanlig tidrapportering där timmarna skrivs in, rapportera för en hel period där perioden mellan två datum gäller eller stämpla in/stämpla ut, som en vanlig stämpelklocka. Rapporter för varje månads inrapporteringar samt för hela året kan tas fram. Superuser, nivån över user, kan dessutom skapa olika grupper av användare, där även en rapport för respektive grupp och gruppmedlem tas fram för de olika projekt de deltagit i. Admin, den högsta nivån, kan dessutom administrera användare i databasen. Lägga till och ta bort användare samt tilldela lösenord till alla olika användare. All information sköts genom en databas där all data är lagrad. Användarna loggar in med användarnamn och lösenord, och kan sedan använda systemet till fullo. Det finns möjlighet att ändra eller ta bort rapporteringar innan dessa läggs in i databasen. Systemet kan även användas när användaren ej har tillgång till internet uppkoppling. Därför lagras en del data lokalt på användarens hårddisk. Det sker med hjälp utav cookies. När sen uppkoppling sker, så synkroniseras datat från användaren när tidrapportering skett offline. Datat läggs därefter direkt in i databasen.

Medieteknologi Webbprogrammering och databaser MEB725, 5p (7,5 ECTS) Klientprogrammering JavaScript Program på flera sidor

Medieteknologi Webbprogrammering och databaser MEB725, 5p (7,5 ECTS) Klientprogrammering JavaScript Program på flera sidor http://w3.msi.vxu.se/multimedia Medieteknologi Webbprogrammering och databaser MEB725, 5p (7,5 ECTS) Klientprogrammering JavaScript Program på flera sidor Rune Körnefors Innehåll Variabler i JavaScript

Läs mer

Innehåll. MySQL Grundkurs

Innehåll. MySQL Grundkurs MySQL Grundkurs Copyright 2014 Mahmud Al Hakim mahmud@dynamicos.se www.webbacademy.se Innehåll Introduktion till databaser Installera MySQL lokalt Webbserverprogrampaket (XAMPP) Introduktion till phpmyadmin

Läs mer

Introduktion till MySQL

Introduktion till MySQL Introduktion till MySQL Vad är MySQL? MySQL är ett programmerings- och frågespråk för databaser. Med programmeringsspråk menas att du kan skapa och administrera databaser med hjälp av MySQL, och med frågespråk

Läs mer

emopluppen Installationsmanual

emopluppen Installationsmanual emopluppen Installationsmanual Sammanfattning Den här manualen beskriver hur man installerar Emo-Pluppen. Innehållsförteckning 1 - Förberedelser... 1.1 - Operativsystem... 1.2 - PHP... 1. - Webbserver...

Läs mer

Webbservrar, severskript & webbproduktion

Webbservrar, severskript & webbproduktion Webbprogrammering Webbservrar, severskript & webbproduktion 1 Vad är en webbserver En webbserver är en tjänst som lyssnar på port 80. Den hanterar tillgång till filer och kataloger genom att kommunicera

Läs mer

Skapa din egen MediaWiki

Skapa din egen MediaWiki Skapa din egen MediaWiki Inledning och syfte I detta moment skall du installera en egen wiki (Mediawiki), som du skall konfigurera. Du har möjligheten att använda en egen wiki på din dator eller webbhotell

Läs mer

VAD GÖR DU / VEM ÄR DU?

VAD GÖR DU / VEM ÄR DU? INNEHÅLL Vad blir din roll Databaser vad är och varför Terminologi Datamodellering vad är och varför Utvecklingsprocessen SQL vad är det Data / Information / Kunskap Kapitel 1 delar av. Praktisk Datamodellering

Läs mer

PROGRAMUTVECKLINGSPROJEKT 1999-05-10

PROGRAMUTVECKLINGSPROJEKT 1999-05-10 $19b1'$5+$1'/('1,1* 1* 7,'5$ '5$33257 ,QQHKnOO INNEHÅLL...2 PROJEKTINFORMATION...4 SAMMANFATTNING...4 BAKGRUND...4 DATORMILJÖ...5 SÄKERHET...5 SYSTEMÖVERBLICK...5 ALLMÄNNA FUNKTIONER...6 LOGIN...6 FUNKTIONER

Läs mer

Användarhandledning Total Office Fakturasystem

Användarhandledning Total Office Fakturasystem Användarhandledning Total Office Fakturasystem Systemadministratör Version 1.0 2004-05-10 http://www.nada.kth.se/projects/prom04/fakturasystem/ Uppdragsgivare: Gruppmedlemmar: Örjan Melin David Johansson

Läs mer

www.artologik.net Tidredovisningen som användarna gillar för att den är så smart och enkel att hantera!

www.artologik.net Tidredovisningen som användarna gillar för att den är så smart och enkel att hantera! Tidredovisningen som användarna gillar för att den är så smart och enkel att hantera! Projekthantering Tidredovisning Enkäthantering E-posthantering HelpDesk Publiceringsverktyg Bokningssystem www.artologik.net

Läs mer

Statistik från webbplatser

Statistik från webbplatser Statistik från webbplatser problem och möjligheter Ulf Kronman Föredragets huvuddelar Frågorna och motfrågorna Vilka frågor ställer chefen, BIBSAM och ISO? Varför ställer webmastern krångliga motfrågor?

Läs mer

Preliminär specifikation av projekt

Preliminär specifikation av projekt Preliminär specifikation av projekt Projektets namn: Infraröd Minneslåda (numera omdöpt till FastSync) Uppdragsgivare: Alex Olwal aolwal@cs.columbia.edu Deltagare: Johan Ullberg Nils

Läs mer

Hemsideutveckling för Anjool AB

Hemsideutveckling för Anjool AB Beteckning: Akademin för teknik och miljö Hemsideutveckling för Anjool AB Christopher Gidlöf Maj 2012 Examensarbete 15hp B nivå Datavetenskap Internetteknologi Examinator: Carina Petterson Handledare:

Läs mer

Avancerade Webbteknologier

Avancerade Webbteknologier Projektledning, Business Knowledge Användbarhet & Layout Avancerade Webbteknologier Lkti Lektion 1 Kommunikation Tobias Landén tobias.landen@chas.se Avancerade webbteknologier del 1 (4 KY poäng) Syfte

Läs mer

Installera din WordPress med 9 enkla steg

Installera din WordPress med 9 enkla steg Installera din WordPress med 9 enkla steg Den här artikeln förutsätter att du har satt upp en webbserver eller har köpt ett webbhotell där du kan placera din nya WordPress hemsida. Om du inte har det,

Läs mer

Compose Connect. Hosted Exchange

Compose Connect. Hosted Exchange Sida 1 av 15 Compose Connect Hosted Exchange Presentation av lösningen: Compose Hosted Exchange Följande möjligheter finns för hantering av e-post 1. Lokalinstallerad Outlook-klient För att kunna använda

Läs mer

Nya webbservern Dvwebb.mah.se

Nya webbservern Dvwebb.mah.se Nya webbservern Dvwebb.mah.se Bakgrund: BIT (Bibliotek och IT) beslutar att ta ner Novell systemet 28/3 som är en katalogtjänst som styr bland annat alla studenter s.k. hemkataloger på Malmö högskola såväl

Läs mer

Uppdatera Mobilus Professional till version * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering.

Uppdatera Mobilus Professional till version * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Uppdatera Mobilus Professional till version 3.3.1 Dokument: MobProUpd331 Rev. A Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. * Filen MP.exe (Mobilus programmet) får inte

Läs mer

Pyramid Mobile Office

Pyramid Mobile Office Pyramid Mobile Office Det mobila kontoret - Pyramid Business Studio 3.40B sp5 (2010-03-31) Pyramid Mobile Office Pyramid Mobile Office - det mobila kontoret - delas in efter användningsområde på olika

Läs mer

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt...

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt... Produktblad för NAV i molnet Innehåll Vad är molnet?... 2 Vad är NAV i molnet?... 3 Vem passar NAV i molnet för?... 4 Fördelar med NAV i molnet... 5 Kom igång snabbt... 5 Bli kostnadseffektiv... 5 Enkelt

Läs mer

DGC IT Manual Citrix Desktop - Fjärrskrivbord

DGC IT Manual Citrix Desktop - Fjärrskrivbord DGC IT Manual Citrix Desktop - Fjärrskrivbord Ver 130912 Innehåll 1 Använda Citrix Desktop - Fjärrskrivbord... 2 2 Inställningar i Fjärrskrivbordet... 7 Kontrollera att de applikationer du har tillgång

Läs mer

Bli ett bättre företag!

Bli ett bättre företag! Bli ett bättre företag! ITimeManager ger hantverksföretaget total kontroll från det att ett uppdrag påbörjats tills det att det avslutats. Via sin telefon/dator stämplar hantverkarens anställda in på sina

Läs mer

www.artologik.net Enkelt och lättillgängligt du får total kontroll över dina projekt!

www.artologik.net Enkelt och lättillgängligt du får total kontroll över dina projekt! Enkelt och lättillgängligt du får total kontroll över dina projekt! Projekthantering Tidredovisning Enkäthantering E-posthantering HelpDesk Publiceringsverktyg Bokningssystem www.artologik.net »Många av

Läs mer

Innehålls förteckning

Innehålls förteckning Programmering Uppsats i skrivteknik Axxell Företagsekonomi i informationsteknik 19.3.2015 Respondent: Tomas Björklöf Opponent: Theo Wahlström Handledare: Katarina Wikström Innehålls förteckning 1. Inledning...3

Läs mer

WP-Edit. Robin Larsson Martin Davik. Examensarbete, grundnivå, 15 hp Datavetenskap Internetteknologprogrammet

WP-Edit. Robin Larsson Martin Davik. Examensarbete, grundnivå, 15 hp Datavetenskap Internetteknologprogrammet WP-Edit Robin Larsson Martin Davik 2014 Examensarbete, grundnivå, 15 hp Datavetenskap Internetteknologprogrammet Handledare: Anders Jackson Examinator: Carina Pettersson WP-Edit av Robin Larsson Martin

Läs mer

Prova på-laboration i PHP Johan Sjöholm johsj@ida.liu.se Institutionen för datavetenskap, Linköpings universitet 2009-08-09

Prova på-laboration i PHP Johan Sjöholm johsj@ida.liu.se Institutionen för datavetenskap, Linköpings universitet 2009-08-09 Prova på-laboration i PHP Johan Sjöholm johsj@ida.liu.se Institutionen för datavetenskap, Linköpings universitet 2009-08-09 1. Introduktion till webbprogrammering Webbprogrammering består av ett antal

Läs mer

Vad är en databas? Databasutveckling Med MySQL/MariaDB

Vad är en databas? Databasutveckling Med MySQL/MariaDB Databasutveckling Med MySQL/MariaDB Copyright Mahmud Al Hakim mahmud@webacademy.se www.webacademy.se Vad är en databas? Från Wikipedia En databas (tidigare databank) är en samling information som är organiserad

Läs mer

LEX INSTRUKTION LEX LDAP

LEX INSTRUKTION LEX LDAP LEX INSTRUKTION LEX LDAP Innehållsförteckning LEX INSTRUKTION LEX LDAP... 1 1 INLEDNING... 1 2 INSTALLATION... 2 3 LEXLDAPSERVICE - KLIENTEN... 3 3.1 HUVUDFÖNSTER... 3 3.2 INSTÄLLNINGAR... 4 3.2.1 Lex...

Läs mer

Uppdatera Mobilus Professional till version 3.2.1. * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering.

Uppdatera Mobilus Professional till version 3.2.1. * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Uppdatera Mobilus Professional till version 3.2.1 Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Mobilus Digital Rehab AB * Filen MP.exe (Mobilus programmet) får inte användas

Läs mer

KTH Programutvecklingsprojekt med mjukvarukonstruktion 2D1362. Projektpresentation

KTH Programutvecklingsprojekt med mjukvarukonstruktion 2D1362. Projektpresentation KTH Programutvecklingsprojekt med mjukvarukonstruktion 2D1362 Projektpresentation Fakturasystem Total Office Mobile Systems http://www.nada.kth.se/projects/prom04/fakturasystem/ Uppdragsgivare: Örjan Melin

Läs mer

Mälardalens högskola

Mälardalens högskola Teknisk rapportskrivning - en kortfattad handledning (Version 1.2) Mälardalens högskola Institutionen för datateknik (IDt) Thomas Larsson 10 september 1998 Västerås Sammanfattning En mycket viktig del

Läs mer

30 år av erfarenhet och branschexperts

30 år av erfarenhet och branschexperts 30 år av erfarenhet och branschexperts Integrerad Säkerhet Integrerad Säkerhet Varför överordnat system Användarvänlighet Kvalitet Trygghet Kostnadseffektivitet Varför ett överordnat system? Med stora

Läs mer

MOBIL TID. Mobil närvarohantering. www.mobiltid.se

MOBIL TID. Mobil närvarohantering. www.mobiltid.se MOBIL TID Mobil närvarohantering Vad är Mobil Tid? Mobil Tid är en administrationsverktyg för att hantera din personals närvaro och tidrapportering. Med hjälp av beröringsfri avläsning säkerställer ni

Läs mer

VAD GÖR DU / VEM ÄR DU?

VAD GÖR DU / VEM ÄR DU? INNEHÅLL Vad blir din roll Databaser vad är och varför Terminologi Datamodellering vad är och varför Utvecklingsprocessen SQL vad är det Data / Information / Kunskap Kapitel 1 delar av. Praktisk Datamodellering

Läs mer

Säkerställ er tillgänglighet Kommunikationsrapporteringsverktyg

Säkerställ er tillgänglighet Kommunikationsrapporteringsverktyg Säkerställ er tillgänglighet Kommunikationsrapporteringsverktyg Vad är Meridix Studio? Meridix Studio är ett verktyg som låter er analysera och följa upp er kommunikation via ett enkelt men kraftfullt

Läs mer

Vidareutveckling av lokalbokningssystem

Vidareutveckling av lokalbokningssystem Beteckning: Institutionen för matematik, natur- och datavetenskap Vidareutveckling av lokalbokningssystem Mikael Eriksson juni 2007 Examensarbetete, 10 poäng, B Datavetenskap Internetteknologi Examinator:

Läs mer

ADITRO LÖSNINGAR FÖR EN ENKLARE JOBBVARDAG SUMMIT 2014 PER JOHANSSON & JOEL KÖHL ADITRO L FRÅN WINDOWS TILL WEB

ADITRO LÖSNINGAR FÖR EN ENKLARE JOBBVARDAG SUMMIT 2014 PER JOHANSSON & JOEL KÖHL ADITRO L FRÅN WINDOWS TILL WEB ADITRO LÖSNINGAR FÖR EN ENKLARE JOBBVARDAG SUMMIT 2014 PER JOHANSSON & JOEL KÖHL ADITRO L FRÅN WINDOWS TILL WEB 2014-10-10 COPYRIGHT ADITRO. ALL RIGHTS RESERVED. 1 Agenda» Inledning/Bakgrund» Vad krävs

Läs mer

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering.

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Uppdatera Mobilus Professional till version 3.1.2 Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Mobilus Digital Rehab AB * Filen MP.exe (Mobilus programmet) får inte användas

Läs mer

Ett program för tidrapportering och. Aveny. Tidredovisning

Ett program för tidrapportering och. Aveny. Tidredovisning Ett program för tidrapportering och u p p f ö l j n i n g av P r o j e k t Aveny Tidredovisning Aveny Tidredovisning Med Aveny Tidredovisning erbjuder vi ett toppmodernt hjälpmedel som förenar tidrapportering

Läs mer

Webservice & ERP-Integration Rapport

Webservice & ERP-Integration Rapport Webservice & ERP-Integration Rapport Hardwood AB Mustafa Lazem 930916-9713 Jonas Ahrne 920325-0379 Hasan Nerjovaj 940130-7195 Stefan Liden 920628-0639 2014-05-18 Innehåll Bakgrund... 2 Syfte... 2 Projektbeskrivning...

Läs mer

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering.

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Uppdatera Mobilus Professional till version 2.0.1 Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. * Filen MP.exe (Mobilus programmet) får inte användas* under tiden uppdateringen

Läs mer

Användarmeddelande (Maj 2012) Ny programversion. Version 12.2a

Användarmeddelande (Maj 2012) Ny programversion. Version 12.2a Användarmeddelande (Maj 2012) Ny programversion Version 12.2a Bäste Kund! Vi har nu släppt FLEX Tidredovisning version 12.2a. Bland nyheterna i denna version kan nämnas utökade möjligheter att kombinera

Läs mer

Översikt. Installation av EasyPHP 1. Ladda ner från http://www.easyphp.org/ Jag använder Release 5.3.4.0 2. Installera EasyPHP.

Översikt. Installation av EasyPHP 1. Ladda ner från http://www.easyphp.org/ Jag använder Release 5.3.4.0 2. Installera EasyPHP. Laboration 1 Översikt 1. Att komma igång med laborationsmiljön a. installera Aptana Studio 3 b. Installera EasyPHP 2. Testa lite programmering a. Testa enkla uppgifter b. Testa automatiskt 3. Skapa inloggningsformulär

Läs mer

Nya Aquila använder senaste versionen av våra verktyg: UniPaaS 1.9 (tidigare Magic), samt Crystal Reports version 12 (idag kör ni på version 8).

Nya Aquila använder senaste versionen av våra verktyg: UniPaaS 1.9 (tidigare Magic), samt Crystal Reports version 12 (idag kör ni på version 8). Beskrivning av nya Aquila 3 Nya Aquila använder senaste versionen av våra verktyg: UniPaaS 1.9 (tidigare Magic), samt Crystal Reports version 12 (idag kör ni på version 8). Aquila 3 är helt kompatibel

Läs mer

Olika slags datornätverk. Föreläsning 5 Internet ARPANET, 1971. Internet började med ARPANET

Olika slags datornätverk. Föreläsning 5 Internet ARPANET, 1971. Internet började med ARPANET Olika slags datornätverk Förberedelse inför laboration 4. Historik Protokoll, / Adressering, namnservrar WWW, HTML Föreläsning 5 Internet LAN Local Area Network student.lth.se (ganska stort LAN) MAN Metropolitan

Läs mer

Vad är en databas? Databaser. Relationsdatabas. Vad är en databashanterare? Vad du ska lära dig: Ordlista

Vad är en databas? Databaser. Relationsdatabas. Vad är en databashanterare? Vad du ska lära dig: Ordlista Databaser Vad är en databas? Vad du ska lära dig: Använda UML för att modellera ett system Förstå hur modellen kan översättas till en relationsdatabas Använda SQL för att ställa frågor till databasen Använda

Läs mer

Kom igång med TIS-Office

Kom igång med TIS-Office Kom igång med TIS-Office Denna guide hjälper dig att komma igång med TIS-Office, mer information om hur man använder programmet finns i manualer på TIS-Office CD-skivan och i den inbyggda hjälpfunktionen

Läs mer

Nyheter i Mamut Business Software och Mamut Online

Nyheter i Mamut Business Software och Mamut Online // Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software och Mamut Online Innehåll Introduktion 2 Ny version 2 Om uppdatering till ny version 3 Nyheter i Mamut Business Software version 17 5 Kontaktuppföljning

Läs mer

Decentraliserad administration av gästkonton vid Karlstads universitet

Decentraliserad administration av gästkonton vid Karlstads universitet Datavetenskap Opponent(er): Markus Fors Christian Grahn Respondent(er): Christian Ekström Per Rydberg Decentraliserad administration av gästkonton vid Karlstads universitet Oppositionsrapport, C/D-nivå

Läs mer

Vad är en databas? Exempel på databaser: Databas = Organiserad samling och lagring av information.

Vad är en databas? Exempel på databaser: Databas = Organiserad samling och lagring av information. Vad är en databas? Exempel på databaser: Kortregister på kontor Sjukvårdsjournal Bokregister på bibliotek Medlemsregister i en förening Kundregister på företag Telefonkatalogen Databas = Organiserad samling

Läs mer

Användarmanual för Exergo skattningsverktyg

Användarmanual för Exergo skattningsverktyg 1. Kontaktinformation... 2 1.1 Upphovsinformation... 2 1,2 Copywrite... 2 1.3 Version... 2 2. INLEDNING... 2 2.1 Omfattning och syfte... 2 2.2 Processöversikt... 3 3. Arbetsflöde för klientanvändare...

Läs mer

Installationsanvisningar

Installationsanvisningar Installationsanvisningar Hogia Webbrapporter INNEHÅLLSFÖRTECKNING Systemkrav version 2011.XX 3 Installation av IIS för Windows Server 2003 5 Installation av IIS för Windows Server 2008 8 Nyinstallation

Läs mer

TMP Consulting - tjänster för företag

TMP Consulting - tjänster för företag TMP Consulting - tjänster för företag Adress: http://tmpc.se Kontakta: info@tmpc.se TMP Consulting är ett bolag som utvecklar tekniska lösningar och arbetar med effektivisering och problemslösning i organisationer.

Läs mer

Användarhandledning Plancenter Admin version 2011

Användarhandledning Plancenter Admin version 2011 Användarhandledning Plancenter Admin version 2011 Senast reviderad 2012-01-16 Utgivare pcskog AB Copyright 2012 pcskog AB Innehållsförteckning...2 1 Välkommen...2 2 pcskog Plancenter 2.1 Plancenter Admin...

Läs mer

Manual. Artologik TIME-Flex. Plug-in till TIME version 3.1. Artisan Global Software

Manual. Artologik TIME-Flex. Plug-in till TIME version 3.1. Artisan Global Software Projekthantering Tidsredovisning Enkäthantering E-posthantering HelpDesk Publiceringsverktyg Bokningssystem Manual Artologik TIME-Flex Plug-in till TIME version 3.1 Innehållsförteckning Artologik TIME

Läs mer

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q3

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q3 Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q3 För att 3L Pro skall fungera krävs att nedanstående hårdvarukrav och mjukvarukrav är uppfyllda. Viktigt är att tänka på att

Läs mer

6.3.0. MinTid användardokumentation

6.3.0. MinTid användardokumentation 6.3.0 MinTid användardokumentation MinTid användardokumentation Innehåll i Innehåll MinTid 1 Generellt... 1 Vem skall använda MinTid och vad kan göras?... 1 Standardfunktioner i MinTid... 1 Logga in...

Läs mer

Data Sheet - Secure Remote Access

Data Sheet - Secure Remote Access Data Sheet - Secure Remote Access Savecores säkra fjärranslutning Med Savecores säkra fjärranslutning kan du känna dig trygg på att ditt data är säkert, samtidigt som du sparar tid och pengar. Ta hjälp

Läs mer

Åtkomst Du kommer till ditt system via en webblänk som erhålles från oss. Via denna länk ges tillgång till sökning i bibliotekets katalog.

Åtkomst Du kommer till ditt system via en webblänk som erhålles från oss. Via denna länk ges tillgång till sökning i bibliotekets katalog. Handledning för BIBBLAN bibliotekssystem BIBBLAN är ett svensktutvecklat biblioteksprogram helt webbaserat, som innebär att man endast behöver en uppkopplad dator mot nätet. Man slipper dessutom tänka

Läs mer

TST8102 WEBCM BRUKSANVISNING

TST8102 WEBCM BRUKSANVISNING TST8102 WEBCM BRUKSANVISNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING TST8102 WEBCM - BRUKSANVISNING 1. Översikt... 3 2. Installation... 3 2.1 Nätverksinställningar... 4 3. Startsida... 5 4. Statussida... 6 5. Gruppsida...

Läs mer

Manual. Artologik PM-Flex. Plug-in till ProjectManager version 3.1. Artisan Global Software

Manual. Artologik PM-Flex. Plug-in till ProjectManager version 3.1. Artisan Global Software Projekthantering Tidsredovisning Enkäthantering E-posthantering HelpDesk Publiceringsverktyg Bokningssystem Manual Artologik PM-Flex Plug-in till ProjectManager version 3.1 Innehållsförteckning Artologik

Läs mer

Föreläsning 2. Operativsystem och programmering

Föreläsning 2. Operativsystem och programmering Föreläsning 2 Operativsystem och programmering Behov av operativsystem En dator så som beskriven i förra föreläsningen är nästan oanvändbar. Processorn kan bara ges enkla instruktioner såsom hämta data

Läs mer

Tekis-FB 7.1.0. Systemkrav

Tekis-FB 7.1.0. Systemkrav 7.1.0 Systemkrav Systemkrav 2015-09-17 MAAN 2 (2) Systemkrav 7.1.0 Dokumentet beskriver de krav som systemet ställer på maskinvara och programvara i de servrar och klientdatorer som ska användas för systemet.

Läs mer

Storegate Pro Backup. Innehåll

Storegate Pro Backup. Innehåll Storegate Pro Backup Välkommen! I denna manual kan du bland annat läsa om funktioner och hur du ska konfigurerar programmet. Läs gärna vårt exempel om versionshantering och lagringsmängd innan du konfigurerar

Läs mer

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2015.Q1

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2015.Q1 Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2015.Q1 För att 3L Pro skall fungera krävs att nedanstående hårdvarukrav och mjukvarukrav är uppfyllda. Viktigt är att tänka på att

Läs mer

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Viktig information gällande installation Från version 12.2 av Hogia Personal krävs Microsoft.Net Framework 3.5 SP1 för att installation skall

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. Paddel-appen Utmärkta kanotleder. Version 1.0 Mats Persson. Distributionslista. Namn Åtgärd Info.

Uppdragsbeskrivning. Paddel-appen Utmärkta kanotleder. Version 1.0 Mats Persson. Distributionslista. Namn Åtgärd Info. Paddel-appen Utmärkta kanotleder Version 1.0 Distributionslista Befattning Bolag/en het Säljare Sogeti Bengt Löwenhamn Konsultchef Sogeti Åsa Maspers Mentor/handledare Sogeti Student KaU Claes Barthelson

Läs mer

Webbserverprogrammering

Webbserverprogrammering Webbserverprogrammering WES Webbserverprogrammering Ämnet webbserverprogrammering behandlar funktionalitet för webblösningar och samspelet mellan beställare, användare, formgivare och utvecklare. Ämnets

Läs mer

Online modulen är en tilläggsmodul som också ger tillgång till Näsgård Mobile.

Online modulen är en tilläggsmodul som också ger tillgång till Näsgård Mobile. Kom igång med Näsgård Mark online Generellt Detta avsnitt visar: Skapar administrator konto Hur du överför data från din lokala dator upp till servern. Skapar inloggningsuppgifter till medarbetare Delar

Läs mer

Installationsanvisningar VisiWeb. Ansvarig: Visi Closetalk AB Version: 2.3 Datum: 2009-12-14 Mottagare: Visi Web kund

Installationsanvisningar VisiWeb. Ansvarig: Visi Closetalk AB Version: 2.3 Datum: 2009-12-14 Mottagare: Visi Web kund Sida: 1(7) Installationsanvisningar VisiWeb Ansvarig: Visi Closetalk AB Version: 2.3 Datum: 2009-12-14 Mottagare: Visi Web kund Detta dokument Detta dokument beskriver hur man installerar VisiWeb på en

Läs mer

Vad säger lagen om cookies och andra frågor och svar

Vad säger lagen om cookies och andra frågor och svar Vad säger lagen om cookies och andra frågor och svar Vad är en cookie? En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att spara på din dator. Cookies används på många webbplatser för att

Läs mer

ESMIKKO4 är den driftmässiga grundstommen i Schneider Electrics integrerade säkerhetssystem.

ESMIKKO4 är den driftmässiga grundstommen i Schneider Electrics integrerade säkerhetssystem. ESMIKKO4 Integrerat säkerhetssystem ESMIKKO4 integrerat säkerhetssystem är grunden i systemkonceptet ESMI integrerat säkerhetssytem. Från de olika enheterna i vår driftsäkra produktserie kan man hitta

Läs mer

Arbetsgång för dig som byter från Visma Lön/Lön Special till Visma Lön 300/600

Arbetsgång för dig som byter från Visma Lön/Lön Special till Visma Lön 300/600 Arbetsgång för dig som byter från Visma Lön/Lön Special till Visma Lön 300/600 Detta dokument beskriver hur du skapar ett nytt företag från Visma Lön/Lön Special till Visma Lön 300/600. Obs! För att kunna

Läs mer

WEBBSERVERPROGRAMMERING

WEBBSERVERPROGRAMMERING WEBBSERVERPROGRAMMERING Ämnet webbserverprogrammering behandlar funktionalitet för webblösningar och samspelet mellan beställare, användare, formgivare och utvecklare. Ämnets syfte Undervisningen i ämnet

Läs mer

Uppstart. Agda Drift

Uppstart. Agda Drift Uppstart Agda Drift Innehåll Installation och inloggning Installation sidan 3 Inloggning Agda Drift sidan 4 Starta Agda PS sidan 5 Administration och rutiner för användning av Agda PS via Agda Drift Utskrift

Läs mer

1. ActiveGPS 2.00 by TJ

1. ActiveGPS 2.00 by TJ 1.1 Inställningar 1. ActiveGPS 2.00 by TJ För att ändra inställningarna i ActiveGPS så måste man först trycka på Hämta inställningar först då tänds alla rutor upp. Istället för att visa avstånd fram till

Läs mer

Zimplit CMS Manual. Introduktion. Generell Information

Zimplit CMS Manual. Introduktion. Generell Information Zimplit CMS Manual Introduktion Detta dokument ger en överblick av Zimplit CMS (Content Management System) användargränssnitt och dess funktioner. (För mer information och hjälp-forum, se zimplit.org.)

Läs mer

Krav på webbläsare. Manual för arbetslöshetkassorna. De webbläsare som är kompatibla med portalen är minst Internet Explorer 6.x och Firefox 2.

Krav på webbläsare. Manual för arbetslöshetkassorna. De webbläsare som är kompatibla med portalen är minst Internet Explorer 6.x och Firefox 2. Användarmanual till IAF:s portal för arbetslöshetskassor 1 (8) Manual för arbetslöshetkassorna Krav på webbläsare De webbläsare som är kompatibla med portalen är minst Internet Explorer 6.x och Firefox

Läs mer

Rebus Web-import av kunder

Rebus Web-import av kunder Rebus Web-import av kunder 2003-03-06: Åbergs DataSystem AB. Version 1. 2005-11-11: Senaste revidering. Import av kunder till Rebus kundregister från en web-sites SQL-databas görs genom att man i kundregistret

Läs mer

UPPDATERA OCH FÅ ETT SNABBARE SYSTEM.

UPPDATERA OCH FÅ ETT SNABBARE SYSTEM. Vad är nytt i Easy Planning 7.25 Denna uppdatering innehåller ett flertal stora förbättringar. Den största förbättringen är att mängden data som skickas över nätverket kraftigt har minskats mha SQL frågor.

Läs mer

Mamuts Business Software 12.5 Justeringar är gjorda så att överföring fungerar till Mamuts Business Software version 12.5

Mamuts Business Software 12.5 Justeringar är gjorda så att överföring fungerar till Mamuts Business Software version 12.5 Nyheter i Norstedts Tidbok 2009.4.1 Mattias Claesson Produktchef Välkommen till en ny uppdateringsversion av Norstedts Tidbok. I denna version finns två små rättningar. För att se nyhetererna i version

Läs mer

Användarhandbok. Trio Visit Web. Trio Enterprise 4.1

Användarhandbok. Trio Visit Web. Trio Enterprise 4.1 Användarhandbok Trio Visit Web Trio Enterprise 4.1 COPYRIGHT NOTICE: No part of this document may be reproduced, distributed, stored in a retrieval system or translated into any language, including but

Läs mer

Mitthögskolan ITM Telefon 063-16 53 00. Access. Laborationskompendium för grunderna i databasen Microsoft Access. Detta exemplar tillhör:

Mitthögskolan ITM Telefon 063-16 53 00. Access. Laborationskompendium för grunderna i databasen Microsoft Access. Detta exemplar tillhör: Mitthögskolan ITM Telefon 063-16 53 00 Access Laborationskompendium för grunderna i databasen Microsoft Access Detta exemplar tillhör: HT 2003 Innehållsförteckning Tema...1 Databasmiljön...2 Tabeller...2

Läs mer

Databaser och Datamodellering Foreläsning IV

Databaser och Datamodellering Foreläsning IV Webbprogrammering - 725G54 Databaser och Datamodellering Foreläsning IV Agenda Databaser ERD SQL MySQL phpmyadmin Labb 4 Databaser Databas - samling med data Databashanterare Enkelt Kraftfullt Flexibelt

Läs mer

PROGRAMMERING. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

PROGRAMMERING. Ämnets syfte. Kurser i ämnet PROGRAMMERING Ämnet programmering behandlar programmeringens roll i informationstekniska sammanhang som datorsimulering, animerad grafik, praktisk datoriserad problemlösning och användaranpassad konfiguration

Läs mer

3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual

3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual 3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual ,QQHKnOOVI UWHFNQLQJ,QVWDOODWLRQDY931NOLHQW 'DWRUHUVRPLQJnULHQ)DVW7UDFNPLOM $QYlQGDUHPHGNRQWRL9+6RFKGDWRUPHG:LQGRZV;3 $QYlQGDUHPHGNRQWRLDQQDQGRPlQlQ9+6HOOHUGDWRUPHG:LQGRZV

Läs mer

Alla filer som bearbetar PHP script ska avslutas med ändelsen.php, exempelvis ska en indexsida till en hemsida heta index.php

Alla filer som bearbetar PHP script ska avslutas med ändelsen.php, exempelvis ska en indexsida till en hemsida heta index.php Introlektion PHP är ett av de enklare språken att lära sig just pga. dess dynamiska struktur. Det används för att bygga upp båda stora och mindre system. Några vanliga system som använder sig av PHP är

Läs mer

Manual för Remote Travel användare Hur Ni använder er av CRM RemoteTravel

Manual för Remote Travel användare Hur Ni använder er av CRM RemoteTravel Hur Ni använder er av CRM RemoteTravel Lokal uppdatering Funktionen Remote Travel fungerar endast då Ni är ute på Travel (lokal uppdatering). Alltså inte då ni arbetar mot den centrala databasen på kontoret.

Läs mer

ADOBE FLASH PLAYER 10.3 Lokal inställningshanterare

ADOBE FLASH PLAYER 10.3 Lokal inställningshanterare ADOBE FLASH PLAYER 10.3 Lokal inställningshanterare PRERELEASE 03/07/2011 Juridisk information Juridisk information Juridisk information finns på http://help.adobe.com/sv_se/legalnotices/index.html. iii

Läs mer

Inlämningsuppgift : Finn. 2D1418 Språkteknologi. Christoffer Sabel E-post: csabel@kth.se 1

Inlämningsuppgift : Finn. 2D1418 Språkteknologi. Christoffer Sabel E-post: csabel@kth.se 1 Inlämningsuppgift : Finn 2D1418 Språkteknologi Christoffer Sabel E-post: csabel@kth.se 1 1. Inledning...3 2. Teori...3 2.1 Termdokumentmatrisen...3 2.2 Finn...4 3. Implementation...4 3.1 Databasen...4

Läs mer

Datalagringsmetodik och arkitektur i Java. Projektdefinition. Projektdefinition. Björn Brenander. 7 maj 2001

Datalagringsmetodik och arkitektur i Java. Projektdefinition. Projektdefinition. Björn Brenander. 7 maj 2001 Datalagringsmetodik och arkitektur i Java Projektdefinition Dokumenttitel Projektdefinition Dokumentansvarig Dokumentförfattare Björn Brenander Dokumentnamn Projektdefinition.doc Version 16 Ref. nr. Skapades

Läs mer

EXAMENSARBETE. Rickard Larsson HÖGSKOLEINGENJÖRSPROGRAMMET DATATEKNIK. Institutionen i Skellefteå

EXAMENSARBETE. Rickard Larsson HÖGSKOLEINGENJÖRSPROGRAMMET DATATEKNIK. Institutionen i Skellefteå 2000:44 HIP EXAMENSARBETE Information från verksamhetssystem presenterat via intranät Rickard Larsson HÖGSKOLEINGENJÖRSPROGRAMMET DATATEKNIK Institutionen i Skellefteå 2000: 44 HIP ISSN: 1404-5494 ISRN:LTU

Läs mer

Din guide till. Teknisk Specifikation Säljstöd

Din guide till. Teknisk Specifikation Säljstöd Din guide till Teknisk Specifikation Säljstöd April 2014 Innehåll Systemkrav... 3 Operativsystem... 3 Mjukvara... 3 Maskinvara... 4 Datakällor... 4 Databas... 5 Databasstruktur... 5 Katalogstruktur...

Läs mer

CMS. - Content management system

CMS. - Content management system CMS - Content management system Agenda CMS Server, webbhotell och FTP Wordpress, ställ mycket frågor Om vi hinner - Snabb genomgång av CMS - uppgiften Nu & Då Sidor med bara HTML och CSS kräver manuell

Läs mer

Tele2 Växel. Användarmanual Statistik

Tele2 Växel. Användarmanual Statistik Tele2 Växel Användarmanual Statistik Innehåll 1. Tele2 Växel Statistik... 3 1.1 Få tillgång till Tele2 Växel Statistik... 4 1.2 Översikt Tele2 Växel Statistik... 5 2. Tele2 Växel Statistik Bas... 7 2.1

Läs mer

Administrationsmanual ImageBank 2

Administrationsmanual ImageBank 2 Administrationsmanual ImageBank 2 INNEHÅLL 1. Konventioner i manualen 3 2. Uppmärksamhetssymboler 3 3. Vad är imagebank SysAdmin 4 4. Guide för att snabbt komma igång 5 5. Uppgradera din imagebank 1.2

Läs mer

Underlag till kravspecifikation för Vårdförbundets tidningsarkiv

Underlag till kravspecifikation för Vårdförbundets tidningsarkiv Underlag till kravspecifikation för Vårdförbundets tidningsarkiv Jonas Söderström 2000 03 01 Inledning En kravspecifikation kan i princip bli hur detaljerad som helst. Detta underlag består av två delar.

Läs mer

Lathund till VFU-portalen

Lathund till VFU-portalen Lathund till VFU-portalen VFU-samordnare Senast uppdaterad: 2013-01-14 Innehåll 1. Startsidan... 3 2. Översikt över arbetsplatser på ett område... 5 3. Redigera information för en arbetsplats... 6 4. Lägg

Läs mer

McAfee epolicy Orchestrator Pre-Installation Auditor 2.0.0

McAfee epolicy Orchestrator Pre-Installation Auditor 2.0.0 Versionsinformation McAfee epolicy Orchestrator Pre-Installation Auditor 2.0.0 För användning med McAfee epolicy Orchestrator Innehåll Om den här versionen Nya funktioner Förbättringar Lösta problem Översikt

Läs mer

Systemen är inte sammankopplade. Vi beslutade att utelämna bokningssystemen i detta projekt.

Systemen är inte sammankopplade. Vi beslutade att utelämna bokningssystemen i detta projekt. WORKSHOP 1 Chalmers Fysik 17/5 2001 NÄRVARANDE: Kate Larsson - projektledare Ann-Britt Olsson Sektionssekreterare Stig-Arne Nordin Fysik Göteborg Peter Jönsson WWW/Info Fysik Jane Johansson - Fysikbiblioteket

Läs mer