MinTid användardokumentation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "6.3.0. MinTid användardokumentation"

Transkript

1 6.3.0 MinTid användardokumentation MinTid användardokumentation Innehåll i

2 Innehåll MinTid 1 Generellt... 1 Vem skall använda MinTid och vad kan göras?... 1 Standardfunktioner i MinTid... 1 Logga in... 2 Logga ut... 2 Registrering... 3 Resultat... 4 Ackumulerade resultat... 6 Rapporter under resultat... 6 Underhåll... 7 Registreringar detaljer... 8 Redigera dag... 8 Redigera tillägg... 9 Frånvaroplan Projektfördelning Fördelningsstatistik Min sida ii Innehåll MinTid användardokumentation

3 MinTid Generellt MinTid är en webapplikation där den anställda själv kan logga sig in via en webläsare. Här kan den anställde registrera sig in och ut, anmäla frånvaro och övertid, lägga in planlagd frånvaro och rätta egna registreringar. Med en webklient menas en applikation som körs på en klient antingen via internet eller ett intranet. Applikationen körs utan någon speciell förhandsinstallation. Kännetecken för en webklient är: * Bra prestanda * Lätt att starta upp och att använda * Kompatibel på olika hårdvara samt plattformar * Enkel funktionalitet En länk kommer i princip alltid ta användare till en ny sida. Knappar kommer i de flesta tillfällen utföra en förfrågan mot databasen. Websidan kommer då att uppdateras. Kontrollerade felmeddelanden eller meddelanden till användaren presenteras under överskriften på den gällande sidan. Vem skall använda MinTid och vad kan göras? MinTid är skapat för att den anställde snabbt och enkelt skall kunna administrera sin egen tid. Med funktionerna i webklienten kan den anställde själv följa med i sin tid utan att behöva fråga sin WinTid administratör. Standardfunktioner i MinTid Registrering; På denna sida ges användare möjlighet att registrera sig in eller ut ur systemet. Knapparna in/ut ändras beroende på vad användaren har stämplat. I samma skärmbild ges det möjlighet att registrera frånvarokoder, övertidskoder, kostnadsställe, jobb och variabelt tillägg. MinTid användardokumentation MinTid 1

4 Frånvaroplan; På denna sida visas en översikt över den planerade frånvaron. Här har användare möjlighet att underhålla sin planerade frånvaro genom att ändra, ta bort eller lägga till ny frånvaro. Resultat; Här kan användaren se en översikt över den valda perioden. Underhåll; På denna sida får användaren en detaljerad översikt över alla registreringar som har gjorts på en viss dag. Från denna sida kan användaren lägga till nya eller ändra på existerande registreringar. När denna sida laddas så är gårdagens datum förvalt. Min sida; På denna sida visas inställningar och funktionalitet som är kopplade till användaren. Logga in Användaren loggar in via inloggningssidan genom att ange användarnamn samt lösenord. De anställda får användarnamn och lösenord av sin WinTid administratör. Användaren kan byta lösenord själv (se mer om detta under rubriken min sida). Systemet stödjer också single sign on. Detta är beskrivet närmare i system- och driftsdokumentationen. Logga ut Det är möjligt att logga sig ut ur systemet via menyraden. Detta gäller endast när single sign on inte används. 2 MinTid MinTid användardokumentation

5 Registrering Registreringssidan ger användaren möjlighet att registrera sig in eller ut ur tidssystemet. På denna sida är det också möjligt att ange frånvaro, övertid, kostnadsställe, jobb och variabelt tillägg. Nedersta delen av sidan visar ackumulerade värden på de koder som är definierade i den lönegrupp som den anställde är kopplad till. Saldona visar gårdagens utvärden. Dvs. om beräkning inte är genomförd för gårdagen så kommer saldona att vara noll. Inregistrering In/ut-knappen registrerar dig in eller ut ur systemet. Om den föregående registreringen var en utregistrering kommer knappen att vara aktiverad för inregistrering. Tryck på in och systemet visar klockslaget för din registrering. Klockslaget hämtas från webservern. Utregistrering För att registrera dig ut ur systemet trycker du på knappen ut. Klockslaget hämtas från webservern. Frånvaroregistrering Här registrerar du frånvaro. Knappen för att registrera frånvaro in/frånvaro ut bestäms av din sista registrering. Välj aktuell frånvarokod i listan och tryck därefter frånvaro in/frånvaro ut. Systemet registrerar dig in eller ut från den valda frånvarokoden. Övertid För att registrera övertid väljer du aktuell övertidskod från listan och trycker på övertid. Systemet registrerar den frånvarokod som är vald och ger ett resultat utifrån det beräkninsschema som ligger som grund. Det är inte möjligt att registrera övertid om man inte har status inne. Öt-orsak Här registreras en orsak till varför det registreras övertid. Byt kostnadsställe Här kan du registrera dig in på ett kostnadsställe eller byta till ett annat kostnadsställe. Välj aktuellt kostnadsställe i listan och tryck på knappen byt kostnadsställe. Tillgängliga kostnadsställen är de som finns i firmans kostnadsställeinställningar. Byt jobb MinTid användardokumentation MinTid 3

6 Här kan du registrera dig in på ett jobb eller byta till ett annat jobb under dagen. Välj aktuellt jobb från listan och tryck på knappen för byt jobb. Jobben i listan hämtas från produktion-jobb i WinTid och de jobb som visas är de som den anställde har tilldelats. Vis/dölj tillägg Visar och döljer tilläggsregistreringsfunktionalitet. Variabla tillägg Här registreras variabla tillägg för dagen. De variabla tilläggen skall knytas mot närvaro, jobb/produktion eller kostnadsställe. De checkboxar som är ikryssade per default styrs av inställningarna i WinTid -> fasta data -> kopplingsdata -> företag. Vid val på jobb/produktion och kostnadsställe, måste dessa väljas från listor som innehåller de projekt/kostnadsställen som är aktiverade den aktuella dagen. Välj därefter antal timmar och vilket tillägg som skall användas. Därefter har man möjlighet till att välja Från datum och tidpunkt och Till datum och tidpunkt när det variabla tillägget skall vara giltig. I tillägg kan det läggas in en text som beskriver varför man skall ha tillägget. Detta kan t.ex. vara restid utanför arbetstid. När man har lagt in det variabla tillägget man önskar ha, trycker man på knappen Skicka tillägg. Under menyn Underhåll, kan du ändra och ta bort tillägg. Mina saldon De fyra saldon som visas här hämtas från den lönegrupp som den anställda är knuten till. Tabellen visar gårdagens ackumulerade resultat. Om en beräkning inte har genomförts på natten så kommer dessa värden att vara noll. Resultat Följande skärmbild visar en översikt över alla registreringar och resultat för den inloggade användaren under vald period. Nederst på sidan visas en statuslinje med summerade värden för varje kolumn. I fältet byt period visas automatiskt innevarande period. I Listan kan man byta till tidigare perioder. För att kunna se närmare på en enskild dag så trycker du på blyertspennan för den dagen. Du förs då till sidan för underhåll av registreringar och kan göra ändringar genom att välja redigera dag. 4 MinTid MinTid användardokumentation

7 Datum; Visar veckodag och datum för perioden. In; Visar den första inregistreringen den dagen. Ut; Visar den sista utregistreringen den dagen. Flex; Visar flextidsresultatet den dagen. Normaltid; Visar normaltidresultatet den dagen. Övertid; Visar övertidsresultatet den dagen. Kategori sum övertid. Inte öt; Visar tid som inte är registrerad på övertidskategorin sum övertid. Detta bero på att den asntällde inte har registrerat någon övertidskod. Frånvaro; Visar frånvaroresultat den dagen. Frånvaronamn; Visar namnet på frånvaro den dagen. Följande tecken * betyder att det är flera frånvaro på denne dag. Använd frånvarorapport eller gå till underhåll för att se de olika frånvaro. Tillägg; Anger om det har registrerats tillägg den dagen. Status; Statuskolumnen visar tre värden. Upplysning om dagen är projektfördelad. Gäller för de som använder projektfördelning. Upplysning om dagen är korrigerad. Upplysning om dagen är godkänd och eventuellt på vilken nivå den är godkänd. Gäller för de som använder godkänning. Blyertspenna; Tar användaren til underhåll av registreringar där användaren kan se mer detaljer om den valda dagen. Summerat; Visar summerade värden för den valda perioden. MinTid användardokumentation MinTid 5

8 Förklaringspallett; Visar förklaring på de olika värden som kan visas i statuskolumnen. Ackumulerade resultat På denna sida visas en översikt över ackumulerade resultat för den period som är vald i resultatöversikten. I fältet för byt period kan du byta till en annan period. Listan visar endast innevarande och historiska perioder. Ackumulerat saldo; Visar resultat för den valda perioden samt totala värden fram till sista dagen i den valda perioden. Ackumulerad frånvaro; Visar resultat ackumulerat fram till sista dagen i den valda perioden. Resultaten kan ställas in till att visa timmar, dagar eller summa av total beroende på typ av resultat. Övertid/tillägg; Visar ackumulerat resultat i den valda perioden. Rapporter under resultat Under menyvalet resultat har man tillgång til 6 olika rapporter som vill visa deg diversa resultater för vald periode. Tilläggsregistreringar med beskrivning Denna rapport visar vilka tilläggsregistreringar den inloggade användaren har haft i den valda perioden. Tilläggsregistreringsrapport Tilläggsrapport er en ny rapport som visar alle variabla tillägg som är tillagda till en stämpling och tillägg som genereras från beräkningsscheman. Under visas ett exempel på tilläggsregistreringsrapport. 6 MinTid MinTid användardokumentation

9 Registreringskorrektioner Denna rapport visar vilka registreringar den inloggade användare har haft i den valda perioden. Frånvaro Denna rapport visar vilken typ av frånvaro den inloggade användaren har haft och eventuellt skal ha i den valda perioden. Övertid Denna rapport visar vilka dagar det är jobbat övertid och hur många timmar man har haft i den valda perioden. Övertid med orsak Rapporten visar registrerade övertidsresultat med orak för övertidsarbete för den valda perioden. Underhåll MinTid användardokumentation MinTid 7

10 Registreringar detaljer På denna sida visas en detaljerad översikt över alla registreringar som gjorts på en dag. I översta delen av sidan finns det information om vilken dag som är vald, vilken veckodag och vilket beräkningsschema. Checkboxen i kolumnen beräknat är ikryssad om dagen är beräknad och checkboxen i kolumnen godkänd är ikryssat om dagen är godkänd. Sidan visar alltid gårdagens datum när den laddas första gången. Du väljer aktuellt datum från kalendern eller trycker på för att komma till den dag du önskar att redigera. Du kan också godkänna en dag eller starta en beräkning. Tabellen i mitten visar alla registreringar som gjorts på den aktuella dagen, om dagen är korrigerad så är checkboxen i kolumnen korrigerat ikryssad. Den nedersta tabellen visar en översikt över resultat på givna kategorier. Resultat på närvaro, kostnadsställe och produktion kan ligga i denna tabell. Det är egna kolumner för timmar, dagar och antal. Resultaten från de olika kategorierna kommer att placeras efter det som är registrerat i Kategorier i WinTid. Om det är registrerat att kategorier inte skall visas, kommer de heller inte att visas i resultat på denna kategori i denna skärmbild heller. Korrigering visar hur många timmar som är korrigerade på den givna kategorin. Detta gäller när det har gjorts resultatkorrigeringar i WinTid. Redigera dag För att redigera en dag, klicka på blyertspennan eller välj vis/dölj redigera dag. Följande skärmbild visas. På denna sida kan du ändra en vald registrering eller lägga till nya registreringar. Det är också möjligt att redigera/registrera kostnadsställe och jobb för de som använder detta. 8 MinTid MinTid användardokumentation

11 I fältet Öt-orsak skriver man in en orsak för varför man har registrerat övertid. Övertidsrapport med orsak kan skrivas ut. Se resultat Övertid med orsak. I fältet ange orsakstext skriver du orsaken till varför du redigerar. Ett exempel: Skall du redigera inregistreringen trycker du på blyertspennan på raden för in. Registreringstypen sättes automatisk till in och klockslaget för registreringen visas. Du ändrar registreringstypen eller klockslaget och klickar sedan på spara. Det går även att ta bort en registrering genom att klicka på krysset. På sidan som visas nedan bekräftar du att du vill ta bort registreringen samt anger orsakstext. Redigera tillägg För att kunna redigera ett variabelt tillägg, väljer du redigera tillägg från menyn på vänster sida. Välj var det variabla tillägget skall registreras genom att kryssa för närvaro, jobb/produktion eller kostnadsställe. Därefter anger du antal timmar och det tillägg du önskar. I fältet för Från datum, anger man vilket datum tillägget skall vara giltig från. Default datum som är valt, är det datum som är vald i skärmbilden som öppnades. Från den visade kalendern kan man eventuellt välja Från datum och till datum. Du kan också lägga in tidpunkt. I fältet generellt anger man en orsakstext. När du trycker på spara, visas en rad med vad som är registrerat. Det variabla tillägget kan raderas eller redigeras. MinTid användardokumentation MinTid 9

12 Frånvaroplan På denna sida lägger du in planerad frånvaro, ändrar och eventuellt raderar frånvaro. Sidan visar en lista med de 10 sista raderna planerad frånvaro. Genom att trycka på pilknappen visas en lista med de 10 föregående raderna av planerad frånvaro. Via fältet välj frånvaronamn är det möjligt att filtrera vilken planerad frånvaro som skall visas. Listan visar tillgängliga frånvarokoder, som default visas alla. Genom att klicka i listan kan du välja vilken typ av frånvaro du vill visa. Du kan när som helst redigera en planerad frånvaro som inte har startat. Du redigerar den planerade frånvaron genom att klicka på blyertspennan som finns i slutet av raden. Den planerade frånvaron du vill ändra visas i underhåll av planerad frånvaro och du kan byta frånvarokod eller ändra datum för frånvaron. Om du skall registrera ny frånvaro så väljer du en frånvarokod från listan under underhåll planerad frånvaro. I kalendern väljer du från och till datum för när frånvaron skall gälla. Frånvaron följer de tidszoner och frånvaroregeln som är specificerat i beräkningsschemat. När du har valt rätt frånvarokod och datum klickar du på spara. Om det skall registreras en ny planerad frånvaro klicka på rensa och upprepa proceduren för att lägga in frånvaro. Den planerade frånvaron som är registrerad kan också raderas. För att radera en rad med planerad frånvaro, klicka på det röda krysset i slutet av raden. Du får en förfrågan om du verkligen vill radera den valda frånvaron. Du svarar på detta genom att klicka på ja eller nej. 10 MinTid MinTid användardokumentation

13 Projektfördelning För de som använder projektfördelning, kommer menyval projektfördelning finnas tillgängligt. Vad som skal projektfördelas är lagt in i en egen projektinställning i Programuppsättning. Det är utvidgat med 2 extra funktionaliteter. Här väljs den uppsättning som skall gälla för företaget. Denna inställning blir kopplat mot den enskilda anställda i WinTid Personaldata. Skärmbild med nedrullningslista med tillgängliga projekt: Fördelning av projekt Välj vecka genom att klicka i kalendern Klicka i fältet Lägg till projekt och hämta upp projektet du skal fördela tid på. Klicka på knappen Lägg till Skriv in tid på veckodagarna på de olika projekten och klicka på knappen Spara. I detta uppsätt finns möjligheten att fördela tid på normaltid(arbetad tid). Skall man fördela på en annan kategori, klickar man på +-täckenet för projekt och en extra rad visas. I den blanka raden är det möjligheter för att skriva inn fakturatext om dette används i företaget. När projekt sätts till färdig i WinTid, kommer det inte längre att vara möjligt att göra ändringar på projekt i MinTid eller projektfördelning i Dashboard. Det kommer hellre inte att listas upp i översikten över tillgängliga projekt. När veckan är fördelad, klicka på knappen Avleverera vecka. När det visas avleverera vecka A och B, är detta pga. att man går över i en ny månad i veckan man skall projektfördela. Det är därför möjligt att avleverera vecka A och därmed göra färdig projektfördelning för en månad. När en vecka är avlevererad och det är nödvändigt att företa ändringar, måste man trycka på knappen Återöppna vecka. Gör de nödvändiga ändringarna och spara. För att ta bort ett projekt, trycker man på det röda krysset till höger om vald projekt. Skärmbild med resultatlista av sök på projektnamn och/eller pfältnamn: MinTid användardokumentation MinTid 11

14 Genom att trycka på sök, expanderar skärmbilden. Genom att trycka på knappen sök i denna skärmbild, kommer de olika projekten att listas upp och du kan välja vilket projekt du skall ha och därefter välja lägg till. Knappen Stäng kommer att stänga/dölja fält för att söka efter projekt. Skärmbild för att sätta samman pfält: 12 MinTid MinTid användardokumentation

15 Genom att trycka på sök, expanderar skärmbilden. Genom att trycka på knappen för sök, kan du söka efter projekt med namn och/eller referenser till pfält med pfältnamn som mattchar det som anges i sökfälten. Knappen sök i alla söker i alla pfält efter pfältnamn som mattchar söksträngen specificerat i sökfälten. Välj det/de projekt du önskar och lägg till. Knappen Stäng kommer att stänga/dölja fält från att söka efter projekt. Fördelningsstatistik Under menyn fördelningsstatistik ges det information om de projekt du har jobbat på i den rapportperioden du ber om. Lägg in datum du önskar att köra ut statistiken för och tryck på knappen Hämta. Följande fördelning visas. MinTid användardokumentation MinTid 13

16 För att få fram hur mycket tid du har använt på varje enskilt projekt, trycker du på vis/dölj fördelning per projekt i timmar. 14 MinTid MinTid användardokumentation

17 Min sida På denna sida visas inställningar och funktionalitet som är knuten till den inloggade användaren. Funktionaliteten är inte direkt relaterad till vad ett tidssystem skall göra. På sidan kan du ändra lösenordet som används för att logga in i MinTid. För att ändra lösenord, skriv det nuvarande lösenordet i fältet för gammalt lösenord. Därefter lägger du in det nya lösenordet i fältet för nytt lösenord och därefter bekräftas nytt lösenord. Krav på lösenordet anger bedriften i ett eget lösenorduppsätt i WinTid Systeminställningar Lösenordsregler. Om användarens tid för byte av lösenord är ute eller om en administrator har satt at lösenordet måste bytas, vil användaren automatisk styrs till Min Sida för att byte lösenord. MinTid användardokumentation MinTid 15

18

19 MinTid användardokumentation MinTid 17

11.0.0 W i n T i d. Nyheter version 11.0.0 och Dashboard version 4.0.0 Logica Norge AS

11.0.0 W i n T i d. Nyheter version 11.0.0 och Dashboard version 4.0.0 Logica Norge AS 11.0.0 W i n T i d Nyheter version 11.0.0 och Dashboard version 4.0.0 Logica Norge AS Innehållsförteckning OM DOKUMENTET... 4 1.1 DOKUMENTETS ANVÄNDNING... 4 1.2 VEM ÄR DOKUMENTET SKRIVET FÖR?... 4 1.3

Läs mer

WinTid g2 - användardokumentation

WinTid g2 - användardokumentation 6.8.0 WinTid g2 - användardokumentation Logica Norge AS WinTid g2_svensk Innehåll i Innehåll WinTid g2 1 Logga in... 1 Personal... 2 Uppföljning och godkännande... 2 Anställda resultat... 7 Daglig Uppföljning

Läs mer

9.4.0 W i n T i. Nyheter version 9.4.0

9.4.0 W i n T i. Nyheter version 9.4.0 9.4.0 W i n T i d Nyheter version 9.4.0 Innehåll 2. EXPORT AV PRODUKTIONSRESULTAT... 3 3. AKTIVA/INAKTIVA PFÄLT... 3 4. MINWINTID PÅ MOBIL... 3 5. MINWINTID OCH ORDNINGSFÖLJD PÅ PROJEKT... 4 6. HJÄLPDOKUMENT

Läs mer

WinTid. Nyheter version

WinTid. Nyheter version 10.3.0 WinTid Nyheter version 10.3.0 Innehåll 1. OM DOKUMENTET... 3 1.1 DOKUMENTETS ANVÄNDNING... 3 1.2 VEM ÄR DOKUMENTET SKRIVET FÖR?... 3 1.3 UPPBYGGNAD OCH FÖRVARING... 3 1.4 ANSVARIG FÖR UNDERHÅLL

Läs mer

WinTid. Nyheter version

WinTid. Nyheter version 11.2.0 WinTid Nyheter version 11.2.0 Innehåll 1. OM DOKUMENTET... 3 1.1 DOKUMENTETS MÅL... 3 1.2 VEM ÄR DOKUMENTET SKRIVET FÖR?... 3 1.3 UPPBYGGNAD OCH FÖRVARING... 3 1.4 ANSVARIG FÖR UNDERHÅLL AV DOKUMENTET...

Läs mer

Tidrapportering i FLEX Portal

Tidrapportering i FLEX Portal Tidrapportering i FLEX Portal Inloggning När du startar FLEX Portal möts du av en inloggningsruta. Ange ditt användar id och mata in ditt lösenord. Klicka på OK. 2 Inloggning saknade inloggningsuppgifter

Läs mer

Användarmanual Detta dokument beskriver användningen av xvis, för besökare såväl som receptionister och anställda.

Användarmanual Detta dokument beskriver användningen av xvis, för besökare såväl som receptionister och anställda. Användarmanual Detta dokument beskriver användningen av xvis, för besökare såväl som receptionister och anställda. Tänk på att bilder som ses här kommer från standard installationen av xvis och kan se

Läs mer

WinTid användardokumentation

WinTid användardokumentation 11.0.0 WinTid användardokumentation Innhold i Innhold WinTid... 1 WinTid, ett tidregisteringssystem... 1 Menyerna i WinTid... 1 Verktygsraden, snabbtangenter och genvägar... 2 Verktygsraden... 2 Genvägar...

Läs mer

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen Aktivitetsstöd Närvarorapportering Ansvarig i Föreningen 2 (27) Datum 2013-09-26 Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen/föreningsadministratör... 3 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt

Läs mer

Innehållsförteckning. Sidan 2 (24)

Innehållsförteckning. Sidan 2 (24) Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen.. 2 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Låst lösenord... 5 1.4 Huvudmeny i Aktivitetsstöd... 7 2. Administration 8 2.1 Föreningens

Läs mer

0tid Transport Användarmanual Personal. Rev 1.0

0tid Transport Användarmanual Personal. Rev 1.0 0tid Transport Användarmanual Personal Rev 1.0 Innehållsförteckning 1.1.Inloggning 1.2.Snabbmenyn 1.3.Byta lösenord 1.4.Lämna in tidrapport 1.5.Mina uppdrag 1.5.Lämna in traktamenten 1.6.Översikt 1.1 Inloggning

Läs mer

Användarmanual Tidvis 2014-03-26

Användarmanual Tidvis 2014-03-26 Användarmanual Tidvis 2014-03-26 1 Innehåll Allmänt... 3 Funktioner i Tidvis... 4 Tidrapportera... 6 Tidrapportering när schemat inte är inlagt eller arbete sker utanför schemat... 6 Tidrapportering när

Läs mer

Byalag.se Administrationsmanual

Byalag.se Administrationsmanual Byalag.se Administrationsmanual Snabbmeny: Återgå till huvudmenyn - Ladda hem Manual Skriv ut denna sida Inledning Du läser nu ett kompendie på hur man uppdaterar www.byalag.se på ett enkelt och smidigt

Läs mer

AKTIVITETSSTÖD. Användardokumentation. Föreningsadministratör

AKTIVITETSSTÖD. Användardokumentation. Föreningsadministratör AKTIVITETSSTÖD Användardokumentation Föreningsadministratör 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 2 Om denna dokumentation... 3 Terminologi och förkortningar... Fel! Bokmärket är inte definierat.

Läs mer

2 sidor av samma mynt

2 sidor av samma mynt 2 sidor av samma mynt Välkomna anställda och förenkla genom att visualisera val, ge korrekt och tydlig information. Störst kundnytta ger troligtvis: - PRO-Tid inloggningsterminal med visualisering av menyval

Läs mer

Användarmanual Utbildningsportalen. 2011-03-30 Användarmanual SDH webbutbildning

Användarmanual Utbildningsportalen. 2011-03-30 Användarmanual SDH webbutbildning Användarmanual Utbildningsportalen 1 Innehållsförteckning Sid 1. Logga in 3 1.1 Registrera dig 4 1.2 Logga in på startsidan 7 1.3 Om du glömt ditt lösenord 8 2. Startsidan 9 3. Utbildningar 10 4. Tester

Läs mer

PROGRAMUTVECKLINGSPROJEKT 1999-05-10

PROGRAMUTVECKLINGSPROJEKT 1999-05-10 $19b1'$5+$1'/('1,1* 1* 7,'5$ '5$33257 ,QQHKnOO INNEHÅLL...2 PROJEKTINFORMATION...4 SAMMANFATTNING...4 BAKGRUND...4 DATORMILJÖ...5 SÄKERHET...5 SYSTEMÖVERBLICK...5 ALLMÄNNA FUNKTIONER...6 LOGIN...6 FUNKTIONER

Läs mer

Guide för behörighetssystemet i Matilda

Guide för behörighetssystemet i Matilda Guide för behörighetssystemet i Matilda Guiden är uppdaterad t o m Matildaversion 4.7.0. Eftersom olika personer med olika arbetsuppgifter och funktioner inom kostverksamheten använder Matilda på olika

Läs mer

Skriv [kommunnamn].skola24.se i webbläsaren (inget www först) för att komma till inloggningssidan för Skola24.

Skriv [kommunnamn].skola24.se i webbläsaren (inget www först) för att komma till inloggningssidan för Skola24. Skola24 - Föräldrar Föräldramodulen i Skola24 kan ge föräldrar en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även om de går på

Läs mer

Soltak ab. Manual Flex för chef. Lilla Edets kommun. Visma Window

Soltak ab. Manual Flex för chef. Lilla Edets kommun. Visma Window Soltak ab Manual Flex för chef Lilla Edets kommun Visma Window 2016-05-06 Innehåll Flex-avtalet... 2 Viktigt att tänka på... 2 Funktioner för Flex i Visma Window... 3 Flex Korrigering... 3 Flexkorrigering

Läs mer

Soltak ab. Manual Flex. Rapportering av flex. Visma Window. [Datum]

Soltak ab. Manual Flex. Rapportering av flex. Visma Window. [Datum] Soltak ab Manual Flex Rapportering av flex Visma Window [Datum] Innehållsförteckning Flex för medarbetare...2 Frånvaro...2 Flexregistrering...3 Flexöversikt...5 Rättning av fel...6 Framtida registrering...7

Läs mer

Snabbguide om slakt- och förmedlingsanmälan för får och getter. Eviras anvisning

Snabbguide om slakt- och förmedlingsanmälan för får och getter. Eviras anvisning Snabbguide om slakt- och förmedlingsanmälan för får och getter Eviras anvisning Eviras anvisning Tas i bruk 10/2009 TIHY Godkänd av Föredragande Mera information Matti Huttunen Pia Vilen Dataadministrationsenheten

Läs mer

idrive Användarmanual för kilometerrapportering

idrive Användarmanual för kilometerrapportering idrive Användarmanual för kilometerrapportering Innehåll 1. Registrera ny användare till idrive 2. Introduktion till idrive 3. Information om Ditt fordon 4. Rapportera privata- och tjänstekilometer 5.

Läs mer

Önska arbetstider- Manual

Önska arbetstider- Manual Önska arbetstider- Medarbetare Manual Version 2015.01 Medvind Informationsteknik AB Innehåll Innehåll... 2 Logga in... 3 Ange lösen... 3 Lägga in tider... 4 Välj period... 4 Välja arbetspass... 4 Snabbinmatning...

Läs mer

WEB KLIENT användarmanual

WEB KLIENT användarmanual WEB KLIENT användarmanual sida 1 av 11 Innehåll ANVÄNDARMANUAL... 3 LOGGA IN PÅ BOOMERANG... 4 SKAPA RAPPORTER... 8 HANTERA AVVIKELSER... 9 SUPPORT, FÖRSÄLJNING OCH INSTALLATION ETC.... 11 sida 2 av 11

Läs mer

SportAdmin i GF Nikegymnasterna

SportAdmin i GF Nikegymnasterna SportAdmin i använder SportAdmin som system för medlemshantering, fakturering och hemsida. Här nedan kommer du att kunna läsa om de funktioner som du som ledare behöver ha koll på i systemet. För att logga

Läs mer

Stämpling- Manual. Medarbetare. Medvind Informationsteknik AB. Version 2013.01

Stämpling- Manual. Medarbetare. Medvind Informationsteknik AB. Version 2013.01 Stämpling- Medarbetare Manual Version 2013.01 Medvind Informationsteknik AB Innehåll Instämpling... 3 Kvittens vid instämpling... 4 Saldovisning på stämplingsbilden... 5 Kvittens vid Utstämpling... 6 Kvittens...

Läs mer

ANVISNING FÖR DJURHÅLLARE

ANVISNING FÖR DJURHÅLLARE 1 (20) ANVISNING FÖR DJURHÅLLARE Utarbetad av: 7.3.2011 Piia Kauppi Evira Granskad av: 10.8.2011, 28.9.2011 Pia Vilen Evira Godkänd av: 29.9.2011 Matti Huttunen Evira 2 (20) DOKUMENTETS ÄNDRINGSHISTORIK

Läs mer

Sida 1 av 18. UNIT4 Tid. Registrering tid Agressowebb. Version 1.2 2015-12-29

Sida 1 av 18. UNIT4 Tid. Registrering tid Agressowebb. Version 1.2 2015-12-29 Sida 1 av 18 UNIT4 Tid Registrering tid Agressowebb Sida 2 av 18 Innehåll Agressowebb - Primula... 3 Övertid och kompensationsledighet... 3 Ändrad tjänstgöring i % - tjänstledig/föräldraledig mm... 3 Att

Läs mer

hypernet Direkt Användarmanual för Personal Version 1.0

hypernet Direkt Användarmanual för Personal Version 1.0 hypernet Direkt Användarmanual för Personal Version 1.0 Innehållsförteckning Inloggning för Personal... 3 Status... 3 Här och Nu... 4 Hitta Barn... 4 Vem är Var... 4 Information om Barn... 4 Avtal... 5

Läs mer

Manual. Verktyg för skolanalys. Astrakan. Motion Chart på enkelt sätt. Artisan Global Media

Manual. Verktyg för skolanalys. Astrakan. Motion Chart på enkelt sätt. Artisan Global Media Manual Astrakan Verktyg för skolanalys Motion Chart på enkelt sätt Artisan Global Media ~ 2 ~ Innehåll Manual för Verktyg för skolanalys... 3 Skapa ett konto och logga in... 3 Arbeta med analysdata och

Läs mer

Komma i gång manual. Tempus ID06 LITE

Komma i gång manual. Tempus ID06 LITE Komma i gång manual Tempus ID06 LITE 1 Innehållsförteckning Komma igång... 3 Logga in som administrator... 7 Administratormeny... 9 Nya arbetstagare... 10 Närvaro Status... 13 Närvaro... 13 Arbetsgivarelista...

Läs mer

IT-system. BUP Användarmanual

IT-system. BUP Användarmanual IT-system Användarmanual Innehållsförteckning 1. Att komma igång med... 1 1.1 Installera... 1 1.1.1 Byt databas... 1 1.1.2 Behörighet att byta databas... 2 1.2 Logga in... 3 1.2 Inloggad... 3 1.3 Logga

Läs mer

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare 1 Innehållsförteckning 1 Ledare... 3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Användare - Låst lösenord...

Läs mer

Skapa ett konto för rapportering till vaccinationsregistret

Skapa ett konto för rapportering till vaccinationsregistret Skapa ett konto för rapportering till vaccinationsregistret Version 3.1.1 2017-03-03 Inledning Detta dokument ger praktisk information till användare om hur ett konto skapas för rapportering till vaccinationsregistret.

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual Innehåll 1. KURSKATALOG 3 1.1. SÖK EFTER KURSTILLFÄLLEN 3 2. MINA ATTESTERINGAR 6 3. MINA ANMÄLNINGAR 7 4. HANTERA KURSER 8 4.1. DELTAGARE 9 4.1.1.

Läs mer

Time Care Pool Vikarie

Time Care Pool Vikarie Time Care Pool Vikarie Logga in Gå in direkt på http://timepool.tierp.se eller via www.tierp.se och klicka på länken Logga in som finns längst ned på höger sida. Här klickar du på länken till Time Care

Läs mer

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide TIS-Web Startguide Den här guiden hjälper dig komma igång med de vanligaste funktionerna i TIS-Web, ladda upp data och utvärdering av färdskrivardata. För mer detaljerad information se manualerna som finns

Läs mer

Cramo Business Support. användar handbok

Cramo Business Support. användar handbok Cramo Business Support användar handbok Innehåll Sid Funktion 3 Inloggningsuppgifter 4 Kom igång 5 Pågående order 6 Web-depå 7 Företagsprofil, avtalade rabatter 8 Visa faktura 9 Ekonomisk statistik 9 Tekniska

Läs mer

Handbok för registrering av diagnostiska standarddoser. April 2015

Handbok för registrering av diagnostiska standarddoser. April 2015 Handbok för registrering av diagnostiska standarddoser April 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING REGISTRERING... 1 Klinikens och kontaktpersonens uppgifter... 2 Lägg till ny CT-skanner... 3 Begäran om ny skannermodell...

Läs mer

PREMIUM COMAI WEBBKALENDER

PREMIUM COMAI WEBBKALENDER 1 PREMIUM COMAI WEBBKALENDER 2.0 ADMINISTRATÖR utvecklar och säljer anpassningsbara smartphone 2 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Terminologi... 3 1.2 Teknisk kravspecifikation... 4 1.3 Behörigheter... 4

Läs mer

WWW.SERVICECONNECTION.NU

WWW.SERVICECONNECTION.NU ServiceConnection Snabbguide del 2 Återrapportering, underhåll och sökning WWW.SERVICECONNECTION.NU ServiceConnection - Förstasidan Förstasidan På första sidan finns en status sammanställning av aktuella

Läs mer

Applikation för att skapa, underhålla, lagra och publicera litteraturlistor Lärare skapar och underhåller litteraturlistor Ämnesansvariga eller andra

Applikation för att skapa, underhålla, lagra och publicera litteraturlistor Lärare skapar och underhåller litteraturlistor Ämnesansvariga eller andra Applikation för att skapa, underhålla, lagra och publicera litteraturlistor Lärare skapar och underhåller litteraturlistor Ämnesansvariga eller andra granskar och godkänner publicering Studenter kan söka

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Innehåll Version 1.7 Sida 1 av 27

Innehåll Version 1.7 Sida 1 av 27 Innehåll Inloggning... 2 Aktivering... 2 Logga in... 5 Glömt användarnamn eller lösenord... 6 Certifierade lönesystem... 9 Lämna löneuppgifter... 10 Lämna fil från certifierat lönesystem... 10 Webbformulär...

Läs mer

ShowYourPics. Kom igång guide Alpha 0.8.3. True Fiction P roduction AB Sveavägen 98, 113 50 Stockholm info@truefiction.se www.truefiction.

ShowYourPics. Kom igång guide Alpha 0.8.3. True Fiction P roduction AB Sveavägen 98, 113 50 Stockholm info@truefiction.se www.truefiction. ShowYourPics Kom igång guide Alpha 0.8.3 Under menyn längst upp till höger som är samma som ditt namn finner du: Mina konton: En lista med alla konton du har behörighet till. Egna inställningar: Ä ndra

Läs mer

Administration 1.x. RIW Software Techn AB info@riwsoftware.com telefon: 08-766 70 20 fax: 08-766 70 05 www.riwsoftware.com

Administration 1.x. RIW Software Techn AB info@riwsoftware.com telefon: 08-766 70 20 fax: 08-766 70 05 www.riwsoftware.com Administration 1.x Page 2 of 24 Innehållsförteckning Byggnader... 3 Rum... 4 Rumsfunktioner... 5 Resurser... 6 Resursfuntioner... 6 Användare - detaljer... 7 Användare listan... 8 Roller... 9 Användargrupper...

Läs mer

Användarmanual FormPipe Meetings. FormPipe Meetings 1.3 2012-09-11

Användarmanual FormPipe Meetings. FormPipe Meetings 1.3 2012-09-11 Användarmanual FormPipe Meetings FormPipe Meetings 1.3 2012-09-11 Revision number: 6 ID number: 10023309 Date: 2012-09-132012-09-11 Innehåll Innehåll... 3 Inledning... 4 Förkrav... 5 Installation... 5

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

Administrera behörighet

Administrera behörighet Administrera behörighet IdrottOnline Klubb Administrera behörighet 3.1.1 091116 Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas av Riksidrottsförbundet,

Läs mer

Beskrivningen stödjer funktion ver. 1.9.0.0

Beskrivningen stödjer funktion ver. 1.9.0.0 Beskrivningen stödjer funktion ver. 1.9.0.0 2 Viktigt att tänka på! RF Import version stödjer både registrering av fulla personnummer hos Idrott Online och personer som enbart har födelsesummer (inte fyra

Läs mer

Botkyrka kommuns system för lokalbokning föreningsbidrag förenings- och anläggningsregister

Botkyrka kommuns system för lokalbokning föreningsbidrag förenings- och anläggningsregister l a u n a m r a d n anvä o g k o o b r e t in Botkyrka kommuns system för lokalbokning föreningsbidrag förenings- och anläggningsregister 1 Sök ledig tid utan registrerad användare... 2 2 Sök ledig tid

Läs mer

FDT Kundportal. Copyright 2012. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99

FDT Kundportal. Copyright 2012. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99 FDT Kundportal Copyright 2012 FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99 E-mail support@fdt.se Hemsida www.fdt.se Innehållet i denna programmanual

Läs mer

Webbklient för användare

Webbklient för användare Webbklient för användare Time Care Planering 4.2.30xx Copyright 20112 Allocate Software plc and its subsidiaries 1 (23) Copyright 20112 Allocate Software plc and its subsidiaries 2 (23) Innehållsförteckning

Läs mer

LibNet 2.1 onlinetjänst

LibNet 2.1 onlinetjänst LibNet 2.1 onlinetjänst Användarguide Innehållsförteckning 1. Generell information... 3 1.1. Tekniska krav... 4 2. Kunduppgifter... 5 2.1. Användarprofiler... 6 2.1.1. Ändra en befintlig användarprofil...

Läs mer

Innehållsförteckning. Användaradministration 2. Notiser 10. Nyheter 11. Meddelande 12. Annonsering 14. Design 15. Inställningar 18.

Innehållsförteckning. Användaradministration 2. Notiser 10. Nyheter 11. Meddelande 12. Annonsering 14. Design 15. Inställningar 18. Innehållsförteckning Avdelning Sida Användaradministration 2 Notiser 10 Nyheter 11 Meddelande 12 Annonsering 14 Design 15 Inställningar 18 Profilsida 19 1 Användaradministration Under Användaradministration

Läs mer

LONA. Från ansökan till slutredovisning - översikt

LONA. Från ansökan till slutredovisning - översikt LONA Från ansökan till slutredovisning - översikt Ansökan: Ansökan registreras först av initiativtagare (IT) eller kommun. Registreringen sker direkt i LONA-registret. För kommunprojekt registrerar kommun

Läs mer

Uppdaterad: 2014-03-18. För dig som är Gruppadministratör

Uppdaterad: 2014-03-18. För dig som är Gruppadministratör Uppdaterad: 2014-03-18 För dig som är Gruppadministratör 1 Skriv ej ut manualen! För att alltid ha aktuell information och slippa dyra utskriftskostnader ber vi dig att ladda hem manualen som en PDF från

Läs mer

Administrativ manual RiksSvikt 3.7.0

Administrativ manual RiksSvikt 3.7.0 Administrativ manual RiksSvikt 3.7.0 Reviderad 2014-05-14 www.rikssvikt.se Innehållsförteckning Startsida...2 Aktivera e-tjänstekort...2 Inloggning...3 Administrera min profil...5 Skapa ny användare...5

Läs mer

1. Ledare... 3 2. Hantera deltagare... 5 3. Rapporter... 13 4. Övriga menyer... 15

1. Ledare... 3 2. Hantera deltagare... 5 3. Rapporter... 13 4. Övriga menyer... 15 Sidan 1 (18) 1. Ledare... 3 1.2 Huvudmeny i Aktivitetsstöd... 3 2. Hantera deltagare... 5 2.1 Deltagare... 6 2.1.1 Lägga in deltagare i ny grupp... 6 2.1.2 Lägga till deltagare i befintlig grupp... 6 2.2

Läs mer

Rutinbeskrivning Avstämningsmall Övriga Bilagor BR Bilagor

Rutinbeskrivning Avstämningsmall Övriga Bilagor BR Bilagor Rutinbeskrivning Avstämningsmall Övriga Bilagor BR Bilagor Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1. ALLMÄNT... 3 2. BR-BILAGOR... 4 2.1 STARTFLIKEN BALANSKONTON... 4 2.2 SPECIFIKATIONER TILL BILAGA...

Läs mer

Aktivitetsstöd Importfunktion

Aktivitetsstöd Importfunktion Utbildningsmaterial Aktivitetsstöd Importfunktion Sidan 1 (20) Datum: 2011-10-05 Version 1.2 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Importera en fil med medlemmar i Aktivitetsstöd... 4 3. Lägga till

Läs mer

Ändringsanmälan. Anvisning för e-tjänsten Skolmjölk. Välj termin. Välj skola/förskola. Ändra en uppgift. Skapa ny skola/förskola

Ändringsanmälan. Anvisning för e-tjänsten Skolmjölk. Välj termin. Välj skola/förskola. Ändra en uppgift. Skapa ny skola/förskola Ändringsanmälan Välj termin Välj termin som ändringsanmälan ska gälla för genom att klicka på pilen i dropdownlistan* och sedan klicka på aktuell termin i listan. Nuvarande termin är förvalt. Observera

Läs mer

Beställning till Husfoto. Handledning

Beställning till Husfoto. Handledning Beställning till Husfoto Handledning Datum: 13 mars 2012 Innehåll Inställningar... 2 Så här gör du en beställning... 4 Så här hämtar du materialet... 7 Hur sparas filerna?... 8 Support...11 Kortkommandon

Läs mer

Funktionerna kan variera beroende på vilka funktionsområden skolan valt att aktivera.

Funktionerna kan variera beroende på vilka funktionsområden skolan valt att aktivera. Föräldrar i Skola24 Genom föräldrarollen i Skola24 kan föräldrar ta del av en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även

Läs mer

EVALD manual. Evald version 2 2014-05-02

EVALD manual. Evald version 2 2014-05-02 EVALD manual Evald version 2 2014-05-02 Innehåll KURSVÄRDERING PÅ ENGELSKA... 1 Egna frågor på engelska...1 Sammanställning på engelska...1 KURSVÄRDERING GENERELLT... 2 Skapa kursvärdering...2 Ändra öppnings/stängningsdatum...5

Läs mer

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning FLEX Personalsystem Uppdateringsanvisning Innehållsförteckning UPPDATERING... 3 Allmänt... 3 Förberedelser... 3 Informera om uppdatering... 3 Ladda hem uppdateringsfiler... 4 Att observera vid uppdatering...

Läs mer

Webbmanual hittaut.nu

Webbmanual hittaut.nu Webbmanual hittaut.nu - Webbmanual för hittaut.nu Manualen är sammanställd av hittaut.nu-kansliet. Saknas något eller är det något som inte stämmer? Kontakta då hittaut.nu-kansliet på info@hittaut.nu!

Läs mer

Nu kommer du in i Självservice via Aditro Window

Nu kommer du in i Självservice via Aditro Window Självservice/Aditro Window 1 (18) Personalkontoret 2015-04-07 Nu kommer du in i Självservice via Aditro Window På startsidan ser du: Meddelanden som just nu visar löneutbetalningsdatum. Klockan flexar

Läs mer

För att logga in och få tillgång till Bildarkivet krävs att man är registrerad som Behörig Användare.

För att logga in och få tillgång till Bildarkivet krävs att man är registrerad som Behörig Användare. För att logga in och få tillgång till Bildarkivet krävs att man är registrerad som Behörig Användare. Alla betalande medlemmar i Klippans Hembygdsförening eller Åsbo Släkt- och Folklivsforskare har rätt

Läs mer

Snabbstartsguide. Innehåll: Skapa ett projekt Hantera och redigera ett projekt Visa ett projekt/utvärderingsresultat

Snabbstartsguide. Innehåll: Skapa ett projekt Hantera och redigera ett projekt Visa ett projekt/utvärderingsresultat Snabbstartsguide Innehåll: Skapa ett projekt Hantera och redigera ett projekt Visa ett projekt/utvärderingsresultat Det här dokumentet har tagits fram för att hjälpa dig att snabbt kunna administrera utvärderingar

Läs mer

Manual för administration av statligt aktivitetsstöd (LOK) via Idrottonline

Manual för administration av statligt aktivitetsstöd (LOK) via Idrottonline Manual för administration av statligt aktivitetsstöd (LOK) via Idrottonline I denna manual beskrivs hur ni ledare administrerar det lokala aktivitetsstödet i sin helhet. Vi går igenom hur man lägger in

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual Innehåll 1. KURSKATALOG 3 1.1. SÖK EFTER KURSTILLFÄLLEN 3 2. MINA ATTESTERINGAR 6 3. MINA ANMÄLNINGAR 7 4. HANTERA KURSER 8 4.1. DELTAGARE 9 4.1.1.

Läs mer

Användarmanual. UPS Billing Center

Användarmanual. UPS Billing Center Användarmanual UPS Billing Center 2015 United Parcel Service of America, Inc. UPS, UPS-märket och den bruna färgen är varumärken som tillhör United Parcel Service of America, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Läs mer

Sammanställning. Innehållsförteckning. för ledare

Sammanställning. Innehållsförteckning. för ledare för ledare Sammanställning Denna guide avser att hjälpa dig som ledare att administrera dina grupp(er) i MyClub. Allt som görs i MyClub är webbaserat vilket innebär att du kan sköta all administrering

Läs mer

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Ledare. Datum: Version 2. Sidan 1 (17)

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Ledare. Datum: Version 2. Sidan 1 (17) Aktivitetsstöd Behörigheten Ledare Datum: 2015-09-22 Version 2 Sidan 1 (17) Innehållsförteckning 1. Ledare... 3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt

Läs mer

Handledning. Biträdessidan - E-tjänst för offentliga biträden. Handledning till Biträdessidan, 2017 version 1.4 :

Handledning. Biträdessidan - E-tjänst för offentliga biträden. Handledning till Biträdessidan, 2017 version 1.4 : Handledning Biträdessidan - E-tjänst för offentliga biträden Handledning till Biträdessidan, 2017 version 1.4 : 2017-06-13 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Logga in/ut på biträdessidan... 3 2.1 Logga in på

Läs mer

Lathund Elektronisk fakturahantering

Lathund Elektronisk fakturahantering Sidan 1 av 13 Lathund Elektronisk fakturahantering 2014-11-01 Sidan 2 av 13 1 Introduktion... 3 2 Logga in... 4 2.1 Glömt lösenord... 5 3 Mina fakturor... 6 3.1 Status... 6 3.2 Sortera och selektera...

Läs mer

Beställa varor från webbutiken för provtagningsmateriel, remisser och övrigt materiel.

Beställa varor från webbutiken för provtagningsmateriel, remisser och övrigt materiel. 1 (14) 2017-06-14 Beställa varor från webbutiken för provtagningsmateriel, remisser och övrigt materiel. Innehållsförteckning Inloggning... 2 Regelverk för lösenord:... 2 Felmeddelanden vid inloggning...

Läs mer

Beställa varor från Webbutik KUL

Beställa varor från Webbutik KUL 1 (12) 2016-10-07 Status: i Pilotdrift Beställa varor från Webbutik KUL Innehållsförteckning Inloggning... 2 Snabbguide för beställning... 2 Spara beställning... 6 Spara som mall - Favoritbeställning...

Läs mer

www.luvit.com LUVIT Portal Användarmanual

www.luvit.com LUVIT Portal Användarmanual www.luvit.com LUVIT Portal Användarmanual Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 4 2 STARTSIDA... 5 2.1 MENYN UPPE TILL HÖGER... 5 2.1.1 Mitt campus... 5 2.1.2 Om BSVC... 5 2.1.3 Kurskatalog... 5 2.1.4 Länkar...

Läs mer

Version 5, 2011-04-12 1 av 8 LATHUND. Registrering av Närvarotid

Version 5, 2011-04-12 1 av 8 LATHUND. Registrering av Närvarotid Version 5, 2011-04-12 1 av 8 LATHUND Registrering av Närvarotid Version 5, 2011-04-12 2 av 8 Du som är anställd som teknisk- eller administrativ personal omfattas av Högskolans lokala arbetstidsavtal.

Läs mer

Att använda ELSA. Vad behövs för att använda ELSA?. Felrapportering och support

Att använda ELSA. Vad behövs för att använda ELSA?. Felrapportering och support KI Biobank Instruktion Användarmanual för ELSA Innehållsförteckning Allmänt... 1 Vad är ELSA?... 1 Vad behövs för att använda ELSA?... 2 Felrapportering och support... 2 Att använda ELSA... 2 Viktig information...

Läs mer

Manual dinumero Webb

Manual dinumero Webb Hugo Hallqvist Innehållsförteckning 1. Inloggning... 2 2. Välj företag... 3 3. Fakturalista... 4 3.1. Avancerad... 5 4. Visa faktura... 6 4.1. Attest... 7 4.2. Kontering... 9 4.3. Logg...

Läs mer

Vårdnadshavare i SchoolSoft 2011-09-01

Vårdnadshavare i SchoolSoft 2011-09-01 Vårdnadshavare i SchoolSoft 2011-09-01 Logga in... 3 Ändra kontaktuppgifter... 4 Startsidan... 6 Veckovyn... 6 Dagsvyn... 6 Planeringar, uppgifter och resultat... 7 Aktuellt... 9 Nyheter... 9 Kalender...

Läs mer

Feriearbete i Bodens kommun

Feriearbete i Bodens kommun Feriearbete i Bodens kommun Kommunledningsförvaltningen Feriearbete_Handledning_v01.doc 2 (8) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Skapa konto... 3 3 Logga in... 4 4 Glömt lösenord... 4 5 Redigera användarprofil...

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL FÖR KURRE

ANVÄNDARMANUAL FÖR KURRE Uppdaterad.0.0 Sida / ANVÄNDARMANUAL FÖR KURRE KURRE är Svenska studiecentralens webbtjänst där du enkelt och snabbt kan göra kursanmälan och -redovisning elektroniskt. Uppdaterad.0.0 Svenska studiecentralen

Läs mer

Schema. Under dessa menyer finns dina tillgängliga funktioner. Alternativ kan saknas om skolan inte aktiverat en funktion. Nova Software AB 1 (12) 402

Schema. Under dessa menyer finns dina tillgängliga funktioner. Alternativ kan saknas om skolan inte aktiverat en funktion. Nova Software AB 1 (12) 402 Föräldrar i Skola24 Genom föräldrarollen i Skola24 kan föräldrar ta del av en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även

Läs mer

Användarmanual. Meetings 1.5

Användarmanual. Meetings 1.5 Användarmanual Meetings 1.5 Revisionsnummer: 1 Dokumentnamn: FormPipe Meetings 1.5 - Användarmanual ipad Datum: 2013-12-05 Formpipe Software AB. All rights reserved. 2 (23) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...

Läs mer

AIG QuickGuard - Vanliga frågor (FAQ)

AIG QuickGuard - Vanliga frågor (FAQ) AIG QuickGuard - Vanliga frågor (FAQ) AIG QuickGuard - Vanliga frågor (FAQ) AIG QuickGuard - Vanliga frågor (FAQ) Här presenteras ett antal frågor och svar med avsikt att tillhandahålla support till förmedlare

Läs mer

Installation av FEBDOK version 5.4 Koncern (nätverk)

Installation av FEBDOK version 5.4 Koncern (nätverk) FEBDOK 2014-01-08 Sida 1/10 Installation av FEBDOK version 5.4 Koncern (nätverk) Denna handledning behandlar FEBDOK 5.4 koncerninstallation (server). För andra operativsystem kan skärmbilderna vara annorlunda

Läs mer

LEX INSTRUKTION LEX LDAP

LEX INSTRUKTION LEX LDAP LEX INSTRUKTION LEX LDAP Innehållsförteckning LEX INSTRUKTION LEX LDAP... 1 1 INLEDNING... 1 2 INSTALLATION... 2 3 LEXLDAPSERVICE - KLIENTEN... 3 3.1 HUVUDFÖNSTER... 3 3.2 INSTÄLLNINGAR... 4 3.2.1 Lex...

Läs mer

Att sälja biljetter med Tickster BoxPoint. Användarmanual för Direktenkedjan

Att sälja biljetter med Tickster BoxPoint. Användarmanual för Direktenkedjan Att sälja biljetter med Tickster BoxPoint Användarmanual för Direktenkedjan Innehållsförteckning Skapa din butik och lägg upp kassan/kassorna... 3 Ladda ner BoxPoint:... 3 Konfigurera BoxPoint... 3 Konfigurera

Läs mer

Advoco NetPBX Portalen Användare

Advoco NetPBX Portalen Användare Advoco NetPBX Portalen Användare Webbportalen i Advoco NetPBX ger användaren ett snabbt och enkelt sätt att hantera samtal, hänvisningar och kontakter. Portalen använder användarens primära telefon för

Läs mer

För att få konto måste vårdnadshavaren fylla i en ansökan skrifligt och e-posta skolan. Skola24 skickar då en aktiveringskod till vårdnadshavaren.

För att få konto måste vårdnadshavaren fylla i en ansökan skrifligt och e-posta skolan. Skola24 skickar då en aktiveringskod till vårdnadshavaren. Föräldrar i Skola24 Genom föräldrarollen i Skola24 kan föräldrar ta del av en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även

Läs mer

Självbetjäning för arbetsgivare. Användarhandledning Kom igång med Arbetsgivartjänsten Behörighetsadministration

Självbetjäning för arbetsgivare. Användarhandledning Kom igång med Arbetsgivartjänsten Behörighetsadministration Självbetjäning för arbetsgivare Användarhandledning Kom igång med Arbetsgivartjänsten Behörighetsadministration Innehåll 1 DOKUMENTINFORMATION... 3 1.1 SYFTE... 3 1.2 AVGRÄNSNINGAR... 3 1.3 STÖD VID LÄSNING...

Läs mer

Användarinstruktioner

Användarinstruktioner Innehållsförteckning 1 Allmänt 2 Registrera 2 i. Instruktioner för registrering 2 ii. Organisationsnummer 2 iii. Dina uppgifter 2 iv. Bekräfta villkor 2 v. Aktivering av konto 2.1 Glömt lösenord 2.2 Mitt

Läs mer

ShowYourPics. Kom igång guide Alpha True Fiction Production AB Sveavägen 98, Stockholm

ShowYourPics. Kom igång guide Alpha True Fiction Production AB Sveavägen 98, Stockholm ShowYourPics Kom igång guide Alpha 0.8.8 Under menyn längst upp till höger som är samma som ditt namn finner du: Mina konton: En lista med alla konton du har behörighet till. Egna inställningar: Ändra

Läs mer

Användarguide för hantering av MySE

Användarguide för hantering av MySE Användarguide för hantering av MySE 1 FÖRDELAR med att använda MySE Tillgänglighet Öppet dygnet runt Slipper telefonkö Beställning och leverans Se ditt pris även i mobilapp Se aktuellt saldo och leveranstider

Läs mer

För att logga in och få tillgång till Bildarkivet krävs att man är registrerad som Behörig Användare.

För att logga in och få tillgång till Bildarkivet krävs att man är registrerad som Behörig Användare. För att logga in och få tillgång till Bildarkivet krävs att man är registrerad som Behörig Användare. Alla betalande medlemmar i Klippans Hembygdsförening eller Åsbo Släkt- och Folklivsforskare har rätt

Läs mer