Arbetsrätt. Svensk arbetsrätt i förändring Vilka är vinnare och förlorare? Sid 4. Vaxholmsfallet förändrar arbetsmarknaden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsrätt. Svensk arbetsrätt i förändring Vilka är vinnare och förlorare? Sid 4. Vaxholmsfallet förändrar arbetsmarknaden"

Transkript

1 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN FRÅN MEDIAPLANET Mars 2008 Arbetsrätt Svensk arbetsrätt i förändring Vilka är vinnare och förlorare? Sid 4 Vaxholmsfallet förändrar arbetsmarknaden Lavals två ombud kommenterar domen Sid 9 Ny diskrimineringslagstiftning - bättre för jämställdheten? JämO och DO om det nya lagförslaget Sid 12 MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI MARS 2008 LÅT OSS DISKUTERA ARBETSRÄTT. SVERIGES LEDANDE ADVOKATBYRÅ INOM ARBETSRÄTT. RÄTT LAG VINNER >>

2 2 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN FRÅN MEDIAPLANET Inledning Svensk arbetsmarknad den bästa på 20 år FOTO: MATTHEW BROADLEY Ut g å n gspunkten för reg e r i n g - ens ekonomiska politik har väl vid det här laget knappast undgått någon. Alliansen blev vald på ett brett jobbprogram som ska leda till att det blir mer lönsamt att arbeta och lättare och mindre kostsamt att anställa och ha anställda. Det var den jobbpolitiken Alliansen fick väljarnas mandat att genomföra och som sedan återkommer i den politik som nu steg för steg genomförs. Grunden för regeringens ekonomiska politik är arbetslinjen. Att bryta utanförskapet med sikte på full sysselsättning: alla som vill och kan vara med på arbetsmarknaden ska också ha en möjlighet att vara det. Arbetsrätten och den svenska modellen är således inte det stora problemet på dagens svenska arbetsmarknad. Det är tvärtom min och regeringens absoluta uppfattning att vår modell och arbetsrätten på det hela taget fungerar bra. Vi kan nu konstatera att regeringens politik ger fler jobb, lägre arbetslöshet och minskat utanförskap. Svensk arbetsmarknad har inte sett så här bra ut på nära 20 år. Under 2007 ökade antalet sysselsatta med personer och antalet arbetade timmar ökade med 3,1 procent, de högsta värdena som någonsin har uppmätts. Fler positiva nyheter är att utrikes födda och ungdomar stod för en väldigt stor del av den totala sysselsättningstillväxten och att de jobb som nu kommer till övervägande del är tillsvidareanställningar, dessutom jämnt fördelade mellan män och kvinnor. Ett av flera områden som har stor betydelse för att möjliggöra regeringens jobbpolitik är arbetsmiljön och arbetsmiljöpolitiken. Den kan tillsammans med jobbpolitiken bidra till att minska utanförskapet på arbetsmarknaden genom att skapa förutsättningar för inte bara fler arbeten utan även arbeten med goda och utvecklande arbetsvillkor som ger fler möjlighet att delta i arbetslivet. Arbetsmiljöpolitiken måste ges en mer offensiv och positiv innebörd. Det ska inte enbart handla om att förhindra en dålig arbetsmiljö utan i mycket högre grad om att se arbetsmiljön som något som kan utveckla såväl individer som verksamhet och vara en framgångsfaktor och ett konkurrensmedel. Med dessa utgångspunkter presenterade regeringen i slutet av februari en tankeram för den framtida arbetsmiljöpolitiken (Ds 2008:16). Utifrån denna kommer nu en bred diskussion att föras med berörda parter och aktörer inom området. Sven Otto Littorin, arbetsmarknadsminister Arbetsrätten i förändring Fråga först - agera sedan 18 Boktips Arbete som berör Med lite hjälp går allting enklare Vaxholmsfallet förändrar arbetsmarknaden Fem steg till rätt försäkring Arbetsgivaren i kläm Ny lag försämrar jämställdshetsarbete? Mångfald i praktiken Samma bonus till föräldralediga? Skiljande från tjänsten Konkurrensklausuler inte så täta som man kan tro Mediaplanet är världsledande inom produktion och finansiering av ämnesspecifik information genom tidningar och webb-tv För mer information, kontakta Rickard Wilton på Stockholm Oslo Köpenhamn Helsingfors London Zürich Madrid Amsterdam Berlin Milano Tallinn Dublin Bryssel New York Warszawa Malmö Hong Kong ARBETSRÄTT - EN TITEL FRÅN MEDIAPLANET Projektledare: Joanna Hansson, Mediaplanet, Produktionsansvarig: Nadine Kissmann, Mediaplanet Layout: Anna Staffansson, Mediaplanet Repro: Ordbild Tryck: Bold/DNEX Tryckeriet AB, Akalla, V-TAb Aröd Ab, Gbg, MittMediaPrint, Ö-vik Text: Media Resurs där inte annat anges. För information, kontakta: Johan Widstrand, Mediaplanet, Distribueras med Dagens Industri Synpunkter på våra tidningar: TRIMEDIA STOCKHOLM Specialisering [spesi alise:ring] nyckelkompetens, expertis och fokusering inom utvalda branscher och affärsjuridiska kompetensområden på Advokatfirman Lindahl. Ett exempel är arbetsrätt där några av våra starkaste områden är rådgivning i samband med rörelseövergångar, omorganisationer, tvister och förhandlingar, ingående av anställningsavtal samt uppsägningar. Både åt svenska och utländska uppdragsgivare. Rådvill? Se Advokatfirman Lindahl S T O C K H O L M G Ö T E B O R G H E L S I N G B O R G M A L M Ö U P P S A L A Ö R E B R O

3 GÖR DU VAD SOM KRÄVS FÖR ATT BLI EN ATTRAKTIV ARBETSGIVARE? Ta chansen och delta i Universums unika seminarium om hur du bygger ett attraktivt varumärke som arbetsgivare - ditt Employer Brand - torsdagen den 10 april på Berns i Stockholm. Anmäl dig och läs mer på Trender från den globala Employer Branding-arenan Michal Kalinowski CEO Universum Creating a Compelling (and Honest!) Employer Brand Proposition Peter Sullivan Recruiting Director McKinsey & Company HR Branding Capturing and retaining talent in IBM India Pari Sadasivan Vice President - HR IBM India / South Asia Senaste nytt från FöretagsBarometern 2008 Anna Dyhre Sverigechef Universum Bringing marketing best practices into employer branding Stephane Le Camus Global HR Branding Director Unilever Plc STC Talent - Exportrådets vinnande koncept för att attrahera och rekrytera talanger Helen Borg Personalchef Exportrådet Att skapa ett framgångsrikt Employer Brand Buzz på Universitet och Högskolor Emelie Norborg Studentkoordinator Deloitte Sverige CSR som HR-verktyg Tommy Borglund CSR-expert Hallvarsson & Halvarsson Generation Y gör entré: dags att rekrytera de bästa 80-talisterna Anders Parment Ek Dr och Strategikonsult andersparment.com UNIVERSUM is The Global Employer Branding Leader. We drive the industry forward having focused exclusively on Employer Branding (EB) for close to 20 years. We are a trusted partner to over 500 clients worldwide including many Fortune 100 companies. We help employers to understand, attract and retain current and future ideal employees utilizing our experience, knowledge and services within research, strategic consulting and media solutions.

4 4 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN FRÅN MEDIAPLANET Utveckling av arbetsrätten Arbetsrätten i föränding TEXT: JENNY PERSSON Svensk arbetsrätt reglerar lagar kring anställning, diskriminering och ledighet som i första hand skyddar de anställda. Men i takt med att arbetsrätten utvecklats har även arbetsgivarna fått fler fördelar. Lag om skydd för företagshemligheter från 1990, som bland annat förbjuder en anställd att föra vidare information om arbetsgivaren som kan leda till skada i konkurrenshänseende för företaget, är ett exempel på hur arbetsgivarens rättigheter tas till vara, säger Mats Borgström, advokat på Advokatfirma Lindhs DLA Nordic. Ända sedan tidigt 1900-tal har det funnits bestämmelser som reglerar arbetsrätten i Sverige, men en omfattande reform på 1970-talet ligger till grund för många av dagens lagar. Arbetsrätten reglerar exempelvis våra skyldigheter och rättigheter i samband med anställningsavtal och har också betydelse vid omorganiseringar och företagsförvärv. Lagen om anställningsskydd, LAS, som är den mest grundläggande lagen, begränsar arbetsgivarens rätt till uppsägning och ger tidigare anställda förtur till återanställning. LAS får också betydelse för anställdas situation vid företagsförvärv och omorganiseringar, som ofta innebär personalnedskärningar. I många situationer ska även arbetsgivaren iaktta reglerna i medbestämmandelagen, MBL, som bland annat innebär att förhandling med den fackliga organisationen ska ske innan beslut om nedskärning fattas. Samtidigt skyddar lagen arbetsgivare med kollektivavtal, genom att inskränka de fackliga organisationernas rätt till strejk, säger Mats Borgström. LAS är den arbetsrättslag som leder till flest processer i tingsrätten och arbetsdomstolen. Långt ifrån alla tvister avgörs dock i domstol utan 75 procent görs upp HR på egen hand, enligt Johan Linder, advokat på Advokatbyrå Hamilton. Vanligast är tvister mellan arbetsgivare och anställd i samband med uppsägning då arbetsgivaren till exempel inte vill följa turordningsregeln sist in först ut, säger han. Arbetsrättslagstiftningen och diskussioner kring den har under senare år ökat i omfattning. Det sker en kontinuerlig utveckling av området. Exempel på det är att diskrimineringslagarna har skärpts, säger Andreas Holmqvist, advokat på Advokatbyrå Gernandt & Danielsson. Svensk arbetsrätt skiljer sig på många sätt gentemot lagstiftningen i övriga Europa. Men Sveriges inträde i EU har gjort att anpassningar skett. Ett exempel är reglerna om övergång av verksamhet som ger den anställde rätt att följa med till köparen. Nuvarande reglering bygger på ett EG-direktiv. I framtiden kommer vi sannolikt att få se fler fall där EU:s domstol anser att enskilda bestämmelser i kollektivavtal eller lag strider mot EG-rätten, säger Mats Borgström. Även Robert Stromberg, delägare på och chef för Advokatfirman Cederquists arbetsrättsliga avdelning, menar att den svenska arbetsrätten har genomgått en förändring det senaste decenniet. - Alltsedan mitten på 1990-talet då vi gick med i EU har den svenska arbetsrätten präglats av en internationaliseringsprocess. Den nya lagstiftningen som har tillkommit har i huvudsak avsett införlivande av direktiv från EU, till exempel när Arbetsrätt i Norden SEMINARIUM - STOCKHOLM 7 MAJ Arbetar du med personalfrågor i de nordiska länderna? Vi erbjuder ett unikt tillfälle att få en överblick över den arbetsrättsliga lagstiftningen i Norden. För mer information och anmälan:

5 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN FRÅN MEDIAPLANET 5 Utveckling av arbetsrätten Utfört tillsynsarbete nu tillgängligt i stapelform Arbetsmiljöverkets statistik över utförda insatser under 2007 finns nu att tillgå i form av stapeldiagram med förklarande text på Arbetsmiljöverkets hemsida Värt att notera bland dessa uppgifter är bland annat att det under 2007 utfördes drygt färre arbetsplatsinspektioner jämfört med I statistiken kan också utläsas att antalet skyddsombudsstopp, tillfällen då arbetsplatsers skyddsombud på grund av brister i arbetsmiljön stoppat ett arbete, sjunkit från 120 för 2006 till under hundra för det gäller övergång av verksamhet, diskriminering med mera. Endast i liten utsträckning har ny lagstiftning varit en helt inhemsk lagstiftningsprodukt, säger han. Robert Stromberg menar dock att LAS och MBL varit i stort sett oförändrade sedan reformen på 1970-talet: - När det gäller de grundläggande reglerna i MBL och LAS har det egentligen inte hänt särskilt mycket sedan de infördes för över 30 år sedan. EU-anpassningen har gått långsamt och först på senare tid kan man se en tendens att man tar de grundläggande fri- och rättigheterna och de grundläggande principerna på allvar. Laval-målet är ett exempel på detta. Utvecklingen kommer att fortsätta i denna riktning och jag tror att vi kommer att få se en ökad fokus på dessa frågor i framtiden. Robert Stromberg, liksom Mats Borgström, menar också att än fler förändringar kommer att ske. För närvarande förs exempelvis en diskussion om så kallad flexicurity som berör en av hörnstenarna inom arbetsrätten - nämligen anställningsskyddet. - Forskningen visar att anställningsskyddet skapar inlåsningseffekter, trösklar in på arbetsmarknaden och minskar dynamiken. I andra länder har det visat sig att arbetstagarens upplevda trygghet inte har med långtgående regler om anställningsskydd att göra utan att dynamik och färre regler kring anställningsskydd istället skapar större upplevd trygghet, säger Robert Stromberg. Han menar nämligen att det i en dynamisk arbetsmarknad finns en trygghet i att det går lätt att få ett nytt jobb. - Sverige bör mer aktivt delta i den internationella debatten och jag tror att det finns ett stöd för och Arbetsrättslagar - Lagen om anställningsskydd innebär bland annat att arbetsbrist eller personliga skäl krävs för uppsägning. - Lagen om medbestämmande i arbetslivet reglerar bland annat kollektivavtalsfrågor och rätten för fackliga organisationer att vidta stridsåtgärder. - Förtroendemannalagen ger fackliga förtroendemän rätt att på betald arbetstid arbeta med fackliga frågor rörande den egna arbetsplatsen. - Diskrimineringslagarna innebär förbud mot diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, funktionshinder och sexuell läggning. - Arbetsmiljölagen ger till exempel fackliga skyddsombud rätt att stoppa arbetet vid arbetsmiljörisker. - Ledighetslagar där bland annat föräldraledighet ingår ger rätt till ledighet för vård av barn till dess att barnet är ett och ett halvt år. ett behov av ökad flexicurity i Sverige. Det finns redan idag vissa regler som underlättar rörligheten, till exempel möjligheten att teckna avtalsturlistor, men de nuvarande reglerna bör kompletteras i syfte att skapa en mer dynamisk arbetsmarknad, avslutar Robert Stromberg. Fler arbetssökande anmäler diskriminering Enligt ombudsmannen för etnisk diskriminering (DO) blir det allt vanligare att arbetssökande väljs bort på grund av att de inte har svenskklingande namn. Detta avspäglas i antalet anmälningar till DO som har tagit fram statistik för Anmälningarna rörande arbetslivet har ökat med 27 procent jämfört med 2006 där den största ökningen finns inom gruppen arbetssökande. Under året gjordes också fler och förbättrade utredningar vilket gett fler ärenden med positiv utgång för anmälaren och fler stämningar. DO väckte under året talan i Arbetsdomstolen i åtta nya mål och även antalet förlikningar har ökat. Källa: DO Hur mycket vill du betala för dina misstag? Det svenska regelsystemet för arbetsrätt är fullt av fallgropar. Ett felsteg kan bli mycket kostsamt och skapa badwill. På Mannheimer Swartling hjälper vi ditt företag att upprätta policies för att förhindra diskriminering. Vi erbjuder även rådgivning inför olika typer av arbetsledningsbeslut, till exempel omplacering och uppsägning. Våra experter inom arbetsrätt har bred och gedigen erfarenhet av arbetsrättsliga frågor. Av oss får du hjälp med att hantera de situationer som kan uppkomma i samband med omstruktureringar och andra förändringar i verksamheten. Vi hjälper dig också med att skydda värdefull kunskap och företagshemligheter. Självfallet bistår vi även vid förhandlingar och domstolsprocesser. Läs mer om oss på För mer information kontakta: Magnus Wallander, Henric Diefke, Madeleine Rydberger, Stockholm GöteborG malmö helsingborg new York FrankFurt berlin S:t PeterSburG moskva bryssel ShanGhai hongkong

6 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN FRÅN MEDIAPLANET Tvister Fråga först agera sedan Tänk efter och be om hjälp innan du gör något dumt. Det är den allmänna rekommendationen från både jurister, fackombud och arbetsgivarorganisationer när det handlar om arbetsrättsliga frågor. - Det kan bli väldigt dyrt annars, säger Annika Olsson, advokat på Setterwalls Advokatbyrå i Malmö med arbetsrätt som specialområde. Mathias Forsberg, Jusek. FOTO: EMILIA SUNDIN/ JUSEK Annika Olsson jobbar med arbetsrätt på Setterwalls Advokatbyrå. FOTO: SETTERWALLS ADVOKATBYRÅ Arbetsvetenskap Vi utbildar och forskar om det moderna arbetslivet. Vi ger kurser på: Grundnivå, A-, B- och C- kurser, som tillsammans ger 90 hp. Dessa ingår när arbetsvetenskap är huvudämnet i en kandidatexamen. På avancerad nivå ger vi ett magisterprogram samt fristående kurser. Forskarutbildning, som resulterar i en filosofie doktorsexamen finns också inom ämnet. Utbildningarna passar för yrken inom personalområdet, men även för andra typer av kvalificerade arbeten som har med individ, organisation och arbetsliv att göra. Sök till höstens kurser och program senast 15 april. Läs mer på " Tvister inom de arbetsrättsliga områdena kan vara väldigt små och väldigt stora. I många fall är det bara till att följa de regler som finns, men lika ofta kan arbetsgivare och arbetstagare tolka regler och situationer helt olika. Då gäller det att ha på fötterna. - Hela arbetsmarknaden är täckt av små regler. Jag brukar säga att man ska kontakta expertis till det mesta, säger Peter Björklund som är vd på SAO Småföretagarna. Och han får medhåll av arbetsrättsjuristen Lars Bäckström på Almega: - Absolut ska man ta hjälp tidigt. Det är många företag som ringer till vår telefonjour och får rådgivning. Men vem ska man ringa? Facket, arbetsgivarorganisationen eller advokatfirman? Det beror lite på vad saken gäller. Uppsägningar kan till exempel vara så känsliga att de kräver juridisk expertis. - Om du inte har stor erfarenhet av att säga upp folk så rekommenderar vi att ta kontakt med en advokat, säger Annika Olsson. Arbetsgivarorganisationer som Almega och SAO är däremot bättre på att tolka kollektivavtal. - Vi är dessutom ofta med och Blir det fel så kan det bli väldigt dyrt. En anställd som fått sparken på oskäliga grunder kan antigen kräva jobbet tillbaka eller ekonomiskt skadestånd. förhandlar fram kollektivavtalen för arbetsgivarnas sida, säger Lars Bäckström på Almega. I en del fall kan det till och med vara värt att ringa motparten på facket. De fackliga organisationerna har stor kunskap och kan även hjälpa arbetsgivarna med tolkningar. Mathias Fors på Jusek får samtal om allt mellan himmel och jord både från medlemmar och från arbetsgivare. - Vissa småföretagare som inte är anslutna till någon organisation kan ringa och fråga när de står inför uppsägningar eller liknande. Då hjälper vi dem med råd och förklarar vilka regler som gäller, säger han. - Precis som vi hjälper våra medlemmar med alla förekommande frågor inom arbetslivet. Blir det fel i alla fall så kan det blir ordentligt dyrt. En anställd som fått sparken på oskäliga grunder kan antingen kräva jobbet tillbaka eller ekonomiskt skadestånd. Har du varit anställd i mellan fem och tio år på företaget har du rätt till 24 månadslöner med arbetsbefrielse. Dessutom kan man få upp till kronor extra i skadestånd för kränkningen som det innebär att få sparken. Det sistnämna skadeståndet kan du också ha rätt till även om du får tillbaka jobbet i en tvist. Men det är inte bara vid uppsägningar man kan behöva hjälp. Normala fackliga frågor om tjänster, turordning och arbetsmiljö kan hamna centralt och då behöver man folk som kan sin sak. - Det är inte ovanligt att vi får se anställningsavtal som innehåller villkor som bryter mot rättigheter enligt lag och avtal exempelvis olika tidsbegränsade anställningsformer. En sådan felaktig skrivning kan medföra att det är en fast anställning med alla följder det senare kan få, säger Peter Björklund.

7 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN FRÅN MEDIAPLANET Arbetsmiljö Arbete som berör Arbetsmiljö, förhållandena för anställda på en arbetsplats, är något som berör flera miljoner svenskar - såväl fysiskt som psykosocialt. Ansvaret för att dess utformning följer gällande lagar och förordningar vilar dock helt och hållet på arbetsgivaren. TEXT: JOHAN LENELL Huvudansvaret för arbetsmiljön ligger alltid hos arbetsgivaren. FOTO: JOHAN LENELL Den första och största fråga som behöver besvaras innan man fördjupar sig i ämnet arbetsmiljö bör av naturliga skäl vara vad är egentligen arbetsmiljö?. Svaret på den är, enligt Christer Rappe, jurist vid juridiska avdelningen på Arbetsmiljöverket, nämligen ganska enkel idag. I tidigare lagstiftning fanns en del undantag men med i dag gällande lagstiftning kan begreppet arbetsmiljö jämställas med allt arbete, förklarar han. Den naturliga följdfrågan borde följaktligen bli vem som ansvarar för arbetsmiljön på en arbetsplats? Också det är en fråga som Christer Rappe menar har ett i grund och botten enkelt och entydigt svar. Huvudansvaret för arbetsmiljön ligger alltid på arbetsgivaren, även om denna till sin hjälp för arbetsmiljöarbetet naturligtvis ska kommunicera med anställda och skyddsombud. Reglerat i lag De yttre ramarna för vad som inbegrips i arbetsmiljö regleras i arbetsmiljölagstiftningen. I denna lag finns grundläggande bestämmelser om hur en arbetsmiljö ska vara, vem som ansvarar för vad, men också regler kring samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare samt vilken funktion Arbetsmiljöverket den myndighet som av regering och riksdag har uppdragits att se till så att arbetsmiljölagstiftningen åtlyds har i sammanhanget. Mer specifika uppgifter om vilka krav och skyldigheter som ställs på en arbetsmiljö finns reglerat i en rad föreskrifter som ges ut av Arbetsmiljöverket och betecknas AFS, Arbetsmiljöverkets författningssamling. Vid sidan om själva arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter berättar Christer Rappe att det finns ett flertal andra lagar som på olika sätt berör ämnet. Bland annat arbetstidslagen, vägarbetstidslagen och lagen om husligt arbete. Förebyggande av ohälsa Grundtanken med den samlade arbetsmiljölagstiftningen, och det ansvar som landets arbetsgivare härigenom åläggs, är att förebygga olyckor och ohälsa på arbetsplatser. Såväl fysisk som psykosocial. Det sistnämnda är något som Måns Svensson, projektledare på Arbetsmiljöhögskolan vid Lunds Universitet, berättar har fått allt större tyngd de senaste årtiondena. I arbetsmiljöhistoriens begynnelse, under den svenska industrialiseringen, handlade arbetsmiljöarbete i huvudsak om att förebygga fysiska olyckor. Men allt eftersom arbetsformer och arbetsmiljöer har förändrats, och förståelsen för sambandet mellan psykiskt välbefinnande och produktivitet har vuxit, har arbetsmiljölagstiftningen kommit att även inbegripa den psykosociala arbetsmiljön. Stort svenskt engagemang Men hur ser då de svenska arbetsmiljöförhållandena egentligen ut? Håller de vad som lovas i lagstiftningen? I stora drag ja, menar Måns Svensson och Christer Rappe. Visst finns det små luckor som behöver rättas till men i stora drag ligger vi långt fram, säger Christer Rappe. Något som bekräftas av Måns Svensson. Ser vi till den forskning som bedrivs, men också den efterfrågan vi på Arbetsmiljöhögskolan har på uppdragsutbildningar i ämnet kan vi ganska enkelt konstatera att det finns ett mycket stort engagemang och intresse för arbetsmiljöfrågor i Sverige. Och det i sig tycker jag säger en hel del om hur arbetsmiljöarbetet ser ut och fortskrider. Faktorer och förhållanden som är lagstadgade att beaktas under arbetsmiljöarbetet på en arbetsplats tekniska fysiska arbetsorganisatoriska sociala arbetets innehåll Release 7 & 14 april av Mångfald 4.0 ett digitalt verktyg Ett interaktivt pedagogiskt verktyg som medvetandegör föreställningar och förutfattade meningar när det gäller kön, klass, sexualitet och etnicitet. Verktyget väcker debatt och får fart på diskussionen och plötsligt är alla med och tycker, vilket är en förutsättning för att få igång ett engagerande förändringsarbete. Anmälan: Den enklaste vägen till nytt arbete - i hela Sverige!

8 8 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN FRÅN MEDIAPLANET Outplacement I tjugo år hade Kaisa Sjödahl vigt sitt yrkesliv åt en och samma arbetsgivare. Efter en omorganisation förra våren försvann plötsligt hennes tjänst från företaget. Hon beslöt sig för att lämna företaget och med hjälp av ett outplacementföretag kunde hon gå vidare. - Jag fick upp självförtroendet igen och hittade mina starka sidor, berättar hon. Med lite hjälp går allting enklare Jobbigast var den mentala biten, att se sin tjänst försvinna, säger Kaisa Sjödahl. Den 39-åriga tvåbarnsmamman från Tyresö hade gjort det mesta på den stora matvarukedjan. Som utbildad ekonom var hon chef för företagets centrala kundkontakt i sex år, drev butikskontaker och ansvarade för både den svenska och norska delen av webbsajten. Men det var dags för omorganisation en process som tog lång tid. - Det var det värsta. Jag gick länge utan att kunna fokusera hundraprocentigt på mitt arbete eftersom varken jag eller någon annan visste hur det skulle bli när allt var klart. Efter många om och men kom så beskedet. Man placerade de två webbsajterna under respektive lands marknadschefer. Kaisa Sjödahls tjänst som samordnare försvann. - Jag fick förslag på tjänster som passade min kompetens, men jag hade redan bestämt mig för att sluta. Det här var ett tecken för mig att gå vidare. Jag insåg att det hade gått 20 år och jag var kvar i samma företag. Lättare sagt än gjort. För hur gör man egentligen? Har man haft bra jobb under så lång tid så glömmer man mycket annat. Som hur man skriver ett bra cv, till exempel. För att inte tala om hur det funkar med olika jobbsajter. Jobbigast var ändå den mentala biten. Att se sin tjänst försvinna, oavsett varför, kan vara tufft för psyket. - Det var i det här skedet jag fick information från personalavdelningen om outplacement. Jag hade hört talas om det tidigare och tyckte det lät intressant så vi gjorde en överenskommelse om att jag skulle få gå ett program. Kaisa Sjödahl fick kontakt med Micaela Ericsson på outplacementföretaget Antenn. Micaela blev hennes jobbcoach och tillsammans började de vandringen mot en ny karriär. - Först fick jag vara ledig nästan hela sommaren. Så jag kom till Antenn med fulladdade batterier. I augusti började jag träffa Micaela regelbundet och kunde använda Antenns lokaler som en arbetsplats. Jag fick hjälp med allt från rena basics till att bygga upp självförtroendet igen och leda in mina tankar på rätt spår. Här fanns även flera andra personer som hamnat i samma situation som Kaisa. Människor som det gick att prata med och ventilera sina tankar hos. - Viktigast var nog hur Micaela och jag kunde diskutera runt vilken typ av jobb jag sökte. Vi funderade mycket kring det här med chefsjobb och kom fram till att jag tycker om ledarskap och hade tidigare uppfattats som en bra chef. En dag dök drömjobbet upp. Kaisa satt och kollade runt på internet när hon hittade en ledig tjänst på ett företag hon tidigare hört talas om. Befattningsbeskrivningen var som klippt och skuren till henne. - Jag tänkte direkt att det här jobbet vill jag ha. Nu började nästa steg hos Antenn att få drömjobbet. Micaela Ericsson och hennes jobbcoacher kunde bidra med intervjuträning och ännu mer support i rekryteringsprocessen. Fyra intervjuer senare anställdes Kaisa på Retail House som chef för en projektledargrupp. Tror du att du hade fått jobbet utan hjälp? - Inte helt säkert. Micaela var definitivt till stor hjälp och jag kunde komma tillbaka på banan snabbare. - Jag slapp vara ensam i en rätt jobbig process Har du koll på vad lagen säger? Vad är sakliga skäl för uppsägning? Kan arbetsgivaren sänka en anställds lön? Vilka rättigheter och skyldigheter har föräldralediga? Norstedts arbetsrättsserie ger svaren på dessa frågor och många fler. Utifrån lagtexten ges tydliga och aktuella exempel från verkligheten. Både du som är arbetsgivare och du som representerar arbetstagarna har stor nytta av böckerna i ditt dagliga arbete. Medbestämmandelagen Erland Olauson & Dan Holke Semesterlagen Bo Ericson Kurt Eriksson Anställningsskyddslagen Bo Bylund, Anders Elmér, Lars Viklund & Toivo Öhman Uppdaterad av jurister på Unionen Arbetsrätt i praktiken Bo Bylund & Lars Viklund Författarna är alla erfarna jurister och etablerade författare som aktivt arbetar med lagstiftning. Norstedts Akademiska Förlag Bokutgivning sedan 1823, kursböcker sedan 2005

9 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN FRÅN MEDIAPLANET 9 Vaxholmsdomen Arbetsgivarens stöd vid omställning EG-domstolens dom i Vaxholmsfallet förändrar arbetsmarknaden Fokus på uppgiften. Kanske ett slitet uttryck, men en viktig kärna i verksamheten. För varför ska man annars anlita någon annan till att hjälpa en uppsagd medarbetare hitta nytt jobb? - Det handlar om att få ett professionellt stöd för att gå vidare i sin karriär, förklarar Micaela Ericsson på Antenn. Om o rganisationer, omstruktureringar och arbetsbrist kan vara otrevliga tider för ett företag. I värsta fall måste medarbetare sägas upp en process som kan vara jobbig för arbetsgivaren såväl som för arbetstagaren. Men med rätt stöd kan det ändå gå bra. Det är här som outplacementföretagen dyker upp. - Vi kan tillsammans göra det till en unik möjlighet för en människa att i vuxen ålder få sätta sig ner och FOTO: CINA STENSON bestämma vad man vill göra när Micaela Ericsson jobbar på outplacementföretaget Antenn. jag blir stor, säger Micaela Ericsson. Mathias Fors är ombudsman på Jusek. I förhandlingar mellan honom och en arbetsgivare händer det att han föreslår omplaceringsstöd. - Det är inte ovanligt. De flesta parter tar emot förslaget positivt. Det finns ett stort värde i att ha ett bollplank i svåra situationer. Men det är inte bara privata företag som kan hjälpa. Om ett företag är medlem i Svenskt Näringsliv, Tidningsutgivarna, Idea, SRAO eller KFO är det anslutet till Trygghetsrådet som har egna program för omplacering av personal. DI251x116_Enbraaff Och på så sätt kan det bli billigare eftersom Sida 1 kostnaderna redan är betalda genom medlemsavgifter. EG-domstolen meddelade dom i Vaxholmsfallet i december Domen blev en framgång för det lilla lettiska företaget Laval och ett bakslag för Byggnadsarbetareförbundet. Vad berodde detta på? I korthet har EG-domstolen tagit avstånd från att utländska företag som tillfälligt utstationerar arbetstagare i Sverige skall behöva tillämpa hela Byggnadsavtalet. Det kollektivavtalet innehåller många regler som går utanför den hårda kärna av minimivillkor som en medlemsstat skall garantera utländska arbetstagare enligt det så kallade utstationeringsdirektivet. Avtalskrav mot utländska företag med tillfällig verksamhet måste därmed begränsas till minimilöner. Vidare förbjuds den svenska lagen som kallas Lex Britannia och som behandlar svenska företag förmånligare än utländska. Och stridsåtgärder som syftar till att genomdriva otillåtna avtalskrav blir otillåtna enligt domen. Domen medför att svenska fackförbund med omedelbar verkan måste inskränka sina avtalskrav mot utländska företag med tillfällig verksamhet i Sverige till minimilöner. Reaktionerna efter domen har varit överdrivna. Svenska fackförbund kan troligen fortsätta att kräva minimilöner av utländska företag. Så kallad social dumpning kan förhindras även i fortsättningen i Sverige. Långtgående och överdrivna krav som i realiteten innebär protektionism är däremot inte tillåtna. Att domen skulle få denna utgång har länge stått klar för insiktsfulla bedömare. Sverige är en del av EU och har inte rätt att utestänga utländska företag genom protektionistiska kollektivavtal. Man skulle kunna säga att det är Byggnads som genom alltför aggressivt agerande har framtvingat den justering av den svenska arbetsmarknadsmodellen som nu kommer att ske. Regeringen har utsett en utredningsman som skall analysera vilka lagändringar som måste genomföras i Sverige på grund av domen. Samtidigt hörs från fackligt håll klagomål om att strejkrätten nu är hotad på EU-nivå. Ingenting kunde vara felaktigare. Domen handlar inte om strejkrätten. Ingen arbetstagare strejkade i Vaxholm, varken lettisk eller svensk. Istället var det fråga om en blockad och sympatiåtgärder. Förhoppningsvis kommer lagändringarna att uppfylla kraven i domen. FOTO: TORBJÖRN LARSSON Anders Elmér, advokat vid Elmzell Advokatbyrå AB. FOTO: LINDAHL Martin Agell, advokat vid Advokatfirman Lindahl. Starka krafter i Sverige vill gärna undgå den anpassning till EU:s inre marknad för tjänster som vi är skyldiga att genomföra. Det ligger i allas intresse att motverka protektionism. Martin Agell, advokat vid Advokatfirman Lindahl KB och Anders Elmér, advokat vid Elmzell Advokatbyrå - Lavals två ombud. En bra affärsjurist ser längre än juridiken. STOCKHOLM GÖTEBORG MALMÖ HELSINGBORG LONDON BRYSSEL HONG KONG SHANGHAI Vinge är Sveriges ledande advokatbyrå med omkring 450 anställda, varav 330 jurister. Vår verksamhet är helt inriktad på affärsjuridik och våra uppdrag är till stor del internationella. Vi har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Helsingborg samt i London, Bryssel, Hong Kong och Shanghai. Vinge ingår i Lex Mundi, ett globalt nätverk för oberoende advokatbyråer.

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind.

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Ett medlemskap Välkommen till Arbetsgivarföreningen KFO Sveriges största fristående arbetsgivarorganisation.

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal. för dig som är arbetsgivare

Du tjänar på kollektivavtal. för dig som är arbetsgivare Du tjänar på kollektivavtal för dig som är arbetsgivare 2 Kollektivavtal det tjänar du på För dig som är arbetsgivare Varför finns det kollektivavtal? Den svenska arbetsmarknaden bygger på att fackföreningar

Läs mer

Krävs det alltid oaktsamhet för att skadestånd skall dömas ut?

Krävs det alltid oaktsamhet för att skadestånd skall dömas ut? Vad är ett interimistiskt beslut i Arbetsdomstolen? Om det uppstår en tvist om en stridsåtgärd är lovlig kan en av parterna vända sig till Arbetsdomstolen och be domstolen avgöra frågan. Eftersom det då

Läs mer

ARBETSRÄTTENS GRUNDER. Gunvor Axelsson Karlstad universitet 14 december 2011

ARBETSRÄTTENS GRUNDER. Gunvor Axelsson Karlstad universitet 14 december 2011 ARBETSRÄTTENS GRUNDER Gunvor Axelsson Karlstad universitet 14 december 2011 DEN SVENSKA MODELLEN Att parternas arbetsgivarnas och arbetstagarnas organisationer kommer överens utan politisk inblandning

Läs mer

Policy för likabehandling

Policy för likabehandling Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Omfattning och ansvar... 3 0.1. Omfattning... 3 0.2. Ansvar... 3 0.2.1. Samverkan... 3 0.2.2. Centralt och lokalt ansvar... 3 0.2.3. Chefen/arbetsledaren...

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige , 9 SÄTERS KOMMUN

Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige , 9 SÄTERS KOMMUN Jämställdhets- och mångfaldsplan 2016-2018 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-15, 9 SÄTERS KOMMUN 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Jämställdhet... 3 Ansvar för jämställdheten... 3 Säters kommuns

Läs mer

GWA ARTIKELSERIE. Titel: Nyhetsbrev Rättområde: Arbetsrätt Författare: Gärde Wesslau Advokatbyrås Arbetsrättsgrupp Datum: 2010

GWA ARTIKELSERIE. Titel: Nyhetsbrev Rättområde: Arbetsrätt Författare: Gärde Wesslau Advokatbyrås Arbetsrättsgrupp Datum: 2010 GWA ARTIKELSERIE Titel: Nyhetsbrev Rättområde: Arbetsrätt Författare: Gärde Wesslau Advokatbyrås Arbetsrättsgrupp Datum: 2010 Arbetsrättsgruppen inom Gärde Wesslau Advokatbyrå presenterar härmed årets

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-2017 Jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-2017 Hässleholms kommuns värdegrund Medborgaren i fokus Med respekt för individen Kvalitet som syns Hässleholms kommuns

Läs mer

Kollektivavtal det tjänar du på

Kollektivavtal det tjänar du på Kollektivavtal det tjänar du på för dig som är arbetsgivare 1 2 Kollektivavtal det tjänar du på För dig som är arbetsgivare Varför finns det kollektivavtal? Den svenska arbetsmarknaden bygger på att fackföreningar

Läs mer

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer

Lavaldomen. Betydelse för småföretag? 2013-09-12 handels.se Handels Direkt 0771-666 444

Lavaldomen. Betydelse för småföretag? 2013-09-12 handels.se Handels Direkt 0771-666 444 Lavaldomen Betydelse för småföretag? Bakgrund November 2004. Det lettiska byggbolaget Laval un Partneri i blockad av fackförbundet Byggnads. Laval vill inte teckna svenskt kollektivavtal. Enligt EU:s utstationeringsdirektiv

Läs mer

1 Hantering av individärenden

1 Hantering av individärenden Sida 1 av 5 HÖGSKOLAN I BORÅS BESLUT fattat av rektor 25 maj 2010 Dnr 290-10-92 RUTINER VID DISKRIMINERING, SEXUELLA TRAKASSERIER OCH ANDRA TRAKASSERIER AV ANSTÄLLDA VID HÖGSKOLAN I BORÅS 1 Hantering av

Läs mer

Den goda arbetsplatsen. Program

Den goda arbetsplatsen. Program Personalpolitiskt program FÖR sandvikens kommun OCH DESS BOLAG Program Personalpolitiskt program är ett övergripande politiskt måldokument. I programmet framgår vad kommunen och dess bolag vill åstadkomma

Läs mer

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb!

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! Personalpolitiskt program Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! 1 Syfte med dokumentet I detta dokument beskrivs kommunens personalpolitik. Syftet med det personalpolitiska programmet är att tydliggöra

Läs mer

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 Telefontider: måndag, onsdag, fredag 8.30 12.00 och tisdag, torsdag kl. 13.00 16.00 Vad jobbar vi med just nu: Mycket händer i TioHundra ab. Hela bolagsstyrelsen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare; SFS 2017:320 Utkom från trycket den 9 maj 2017 utfärdad den 27 april 2017. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Lektion 16 SCIC 17/01/2014. TEMA: FÖRETAG: konkurrens, offentlig upphandling. A. Den svenska modellen

Lektion 16 SCIC 17/01/2014. TEMA: FÖRETAG: konkurrens, offentlig upphandling. A. Den svenska modellen Lektion 16 SCIC 17/01/2014 TEMA: FÖRETAG: konkurrens, offentlig upphandling A. Den svenska modellen En viktig del i den svenska modellen är att löner och trygghet på arbetsmarknaden sköts genom förhandlingar

Läs mer

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija,

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija, Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Ksenija, Genomgående mycket bra svar. Väl genomtänkta resonemang kring fackliga grundtankar såväl som bra koll på regelverket. Du hade bara ett par smärre missar

Läs mer

Arbetsgivarfrågor Nr 1 Januari 2013

Arbetsgivarfrågor Nr 1 Januari 2013 Arbetsgivarfrågor Nr 1 Januari 2013 Genomförande av bemanningsdirektivet Riksdagen har beslutat att Europaparlamentets och rådets direktiv om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag kommer att genomföras

Läs mer

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi?

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? talarmanus för skolinformatör i åk 1-3 2011 talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? JOBBA Värt att veta inför sommar- och extrajobb. Bild 2 Berätta vem du är och varför du är engagerad i facket

Läs mer

Information om diskriminering, trakasserier och kränkningar

Information om diskriminering, trakasserier och kränkningar Information om diskriminering, trakasserier och kränkningar Diskriminering, trakasserier och kränkningar 1. Bakgrund Vid UFL tolereras inte någon form av diskriminering, trakasserier eller kränkningar.

Läs mer

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Att bli medlem i Handels en bra affär! Medlemskap i facket är fortfarande en självklarhet samtidigt finns det undersökningar

Läs mer

Därför är det bra med kollektivavtal

Därför är det bra med kollektivavtal Därför är det bra med kollektivavtal ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, oktober 2007. Upplaga: 10 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52 37. Fax: 08-791

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN

Jämställdhets- och mångfaldsplan. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Jämställdhet... 3 Ansvar för jämställdheten... 3 Mångfald... 4 Syfte...

Läs mer

Policy mot kränkande särbehandling, sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön

Policy mot kränkande särbehandling, sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön 1 Författningssamling Antagen av kommunstyrelsen: 5 december 2006 Reviderad: Policy mot kränkande särbehandling, sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön Inledning Denna policy med handlingsplan

Läs mer

Inlämningsuppgift. Fråga 1

Inlämningsuppgift. Fråga 1 Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Andreas! g heter Lena Danås och rättar dina uppgifter! På fråga 5a vill jag att du tar reda på lite mer om SACO-förneingar på din arbetsplats. Frågorna 7 a) och

Läs mer

Varför ska du vara med i facket?

Varför ska du vara med i facket? Varför ska du vara med i facket? www.gåmedifacket.nu 020-56 00 56 Vill du förhandla på egen hand? Det gör inte din chef. Visst kan du förhandla om din egen lön, och visst kan du själv diskutera dina villkor

Läs mer

Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare. Bli medlem nu!

Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare. Bli medlem nu! Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare Bli medlem nu! Du är eftertraktad! Som byggnadsarbetare är du en eftertraktad, respekterad och attraktiv arbetskraft med hög status. Du har en lång och gedigen

Läs mer

Mångfalds- och jämställdhetsplan för trafikkontoret

Mångfalds- och jämställdhetsplan för trafikkontoret 1 (8) Mångfalds- och jämställdhetsplan för trafikkontoret 2013-2015 Inledning Trafikkontorets styrgrupp för mångfalds- och jämställdhetsgrupp, med representanter från alla avdelningar, de fackliga organisationerna

Läs mer

SAMHÄLLSKUNSKAP: Arbete och utbildning

SAMHÄLLSKUNSKAP: Arbete och utbildning SAMHÄLLSKUNSKAP: Arbete och utbildning Arbetsområdet startas upp med värderingsövningar, som bidrar till att eleverna får reflektera över hur de känner inför sina egna värderingar när det gäller framtiden,

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Löneadministration för nybörjare.

Löneadministration för nybörjare. Löneadministration för nybörjare. BEHÖVER DU ANSTÄLLA? DÅ KAN DET VARA BRA ATT KÄNNA TILL VILKA LAGAR SOM GÄLLER. HÄR ÄR GUIDEN FÖR DIG! Vi tar ditt företagande personligt Regelverket för löneadministratören

Läs mer

Skyddsombud. arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön

Skyddsombud. arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön Skyddsombud arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön Arbetsgivaren och de anställda ska samarbeta för att skapa en god arbetsmiljö. Det står i arbetsmiljölagen. Ett skyddsombud (arbetsmiljöombud)

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL SÅ ANSTÄLLER DU Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL VAD SKA JAG TÄNKA PÅ DÅ JAG ANSTÄLLER EN PERSON? Tänk noga igenom vilka kvaliteter, kvalifikationer och personlighetstyp du vill ha till

Läs mer

På grund av övertalighet 4. Erbjudandet ska vara skriftligt 5. Vilken lön ska avgångspensionen grunda sig på? 6

På grund av övertalighet 4. Erbjudandet ska vara skriftligt 5. Vilken lön ska avgångspensionen grunda sig på? 6 AVGÅNGSPENSION Innehåll Avgångspension 3 På grund av övertalighet 4 Erbjudandet ska vara skriftligt 5 Vilken lön ska avgångspensionen grunda sig på? 6 Kompensation - lagstadgad ålderspension 8 Kompensation

Läs mer

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Ett vägledningsdokument till Arbetsmiljöverkets mallverktyg Startpaket SAM, som bygger på föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete,

Läs mer

Yttrande angående förslag till föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna

Yttrande angående förslag till föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna YTTRANDE Yttrande angående förslag till föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna Ledarna Sveriges chefsorganisation är en facklig organisation

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETS OCH MÅNGFALDSPLAN FÖR KARLSTADS-HAMMARÖ GYMNASIENÄMNDS VERKSAMHETSOMRÅDE 2015-2016

JÄMSTÄLLDHETS OCH MÅNGFALDSPLAN FÖR KARLSTADS-HAMMARÖ GYMNASIENÄMNDS VERKSAMHETSOMRÅDE 2015-2016 Sid 1(6) JÄMSTÄLLDHETS OCH MÅNGFALDSPLAN FÖR KARLSTADS-HAMMARÖ GYMNASIENÄMNDS VERKSAMHETSOMRÅDE 2015-2016 För allas lika värde, rättigheter och möjligheter i jobbet Sid 2(6) 1 Inledning och bakgrund Jämställdhets-

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15141 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) Nolltolerans

Motion till riksdagen: 2014/15141 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) Nolltolerans Kommittémotion Motion till riksdagen: 2014/15141 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) Nolltolerans 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1 2 Förslag till riksdagsbeslut...1 3 Inledning...2 4 Nolltolerans

Läs mer

Skyddsombudet en arbetskamrat och facklig kompis

Skyddsombudet en arbetskamrat och facklig kompis Ditt skyddsombud Skyddsombudet en arbetskamrat och facklig kompis Ligger du vaken om nätterna och grubblar över hur skyddsombudet har det? Inte det? Byggnads vet i alla fall att många skyddsombud funderar

Läs mer

Visita en del av en växande framtidsbransch

Visita en del av en växande framtidsbransch Bli medlem Visita en del av en växande framtidsbransch FÖR DIG SOM VERKAR INOM BESÖKSNÄRINGEN HAR Visita jobbat i över hundra år. Vi har sedan starten arbetat för branschens utveckling och för att våra

Läs mer

Varning för dåliga pensionslösningar i kommunal sektor

Varning för dåliga pensionslösningar i kommunal sektor Varning för dåliga pensionslösningar i kommunal sektor Många medlemmar inom kommunal sektor har fått erbjudanden om att teckna alternativa pensionslösningar. Lösningarna kan se olika ut, men är oftast

Läs mer

Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun

Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun Gällande från och med 2011-04-01 1 Innehållsförteckning Utgångspunkter... 3 Åtagande... 3 Samverkansgruppen det representativa inflytandet... 4 Arbetsplatsträffen

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Fakta om matchning, bemanning, rekrytering och omställning

Fakta om matchning, bemanning, rekrytering och omställning Fakta om matchning, bemanning, rekrytering och omställning Fakta om matchning, bemanning, rekrytering och omställning Matchning, bemanning, omställning och rekrytering 3 Bemanningsföretagen i siffror 4

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av regelverket kring tvister i samband med uppsägning. Dir. 2011:76. Beslut vid regeringssammanträde den 15 september 2011

Kommittédirektiv. Översyn av regelverket kring tvister i samband med uppsägning. Dir. 2011:76. Beslut vid regeringssammanträde den 15 september 2011 Kommittédirektiv Översyn av regelverket kring tvister i samband med uppsägning Dir. 2011:76 Beslut vid regeringssammanträde den 15 september 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska se över reglerna

Läs mer

Kommittédirektiv. Konsekvenser och åtgärder med anledning av Laval-domen. Dir. 2008:38. Beslut vid regeringssammanträde den 10 april 2008

Kommittédirektiv. Konsekvenser och åtgärder med anledning av Laval-domen. Dir. 2008:38. Beslut vid regeringssammanträde den 10 april 2008 Kommittédirektiv Konsekvenser och åtgärder med anledning av Laval-domen Dir. 2008:38 Beslut vid regeringssammanträde den 10 april 2008 Sammanfattning av uppdraget Den särskilde utredaren ges i uppdrag

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

Jennie Karlsson arbetsmiljöinspektör Arbetsmiljöverket, region öst

Jennie Karlsson arbetsmiljöinspektör Arbetsmiljöverket, region öst Jennie Karlsson arbetsmiljöinspektör Arbetsmiljöverket, region öst Arbetsmiljön Arbetsmiljölagen Föreskrifter (AFS) Alla förhållanden: fysiska, organisation At:s företrädare: Skyddsombud Drivs av: Arbetsmiljöverket

Läs mer

Vart vänder vi oss om vi upplever diskriminering?

Vart vänder vi oss om vi upplever diskriminering? 38 Träff6. Vart vänder vi oss om vi upplever diskriminering? Mål för den sjätte träffen är att få kunskap om vart jag vänder mig om mina rättigheter kränkts få kunskap om hur jag kan anmäla diskriminering

Läs mer

Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften.

Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej igen Edin, Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften. Hörde att du drillats av Lena och Krille i veckan så det klart att

Läs mer

som säger att Jämställdhet betyder att kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden.

som säger att Jämställdhet betyder att kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden. Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) har, som facklig organisation, en betydande roll i arbetet för att främja allas lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet. I detta dokument tydliggör vi förbundets

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2005-08-23, 79 Reviderat av kommunfullmäktige 2006-11-28, 107 Reviderat av kommunfullmäktige 2009-04-21, 31 Reviderat av kommunstyrelsen 2009-08-12,

Läs mer

Bli en ännu bättre arbetsgivare inom. tjänsteföretag

Bli en ännu bättre arbetsgivare inom. tjänsteföretag Bli en ännu bättre arbetsgivare inom tjänsteföretag Tobias Nilsson Mitt namn är Tobias och jag är rådgivare för tjänsteföretag på Arbetsgivarföreningen KFO. Vi fungerar ungefär som ett personligt HR-stöd,

Läs mer

Datum Vår referens Dokumentnr. 2009-05-07 Avtalsenheten 09.05. Gallringstid 2014-12-31

Datum Vår referens Dokumentnr. 2009-05-07 Avtalsenheten 09.05. Gallringstid 2014-12-31 CIRKULÄR Till Regionkontor, klubbar och arbetsplatsombud inom Teknikarbetsgivarnas, Industri- och Kemigruppens samt Stål och Metallarbetsgivarförbundets områden. Unionen Direkt Avtalsenheten Datum Vår

Läs mer

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös?

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös? Är du MELLAN JOBB eller riskerar du att bli arbetslös? 1 Innehåll Ekonomin mellan jobb 4 A-kassa 5 Inkomstförsäkring 6 Avgångsersättning (AGE) 7 Från TRR 8 Från TRS 9 Råd och stöd från TRR 10 Råd och stöd

Läs mer

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2012-03-29, 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program INLEDNING... 3 VISION... 3 INRIKTNINGSMÅL... 3 MEDARBETARSKAP OCH LEDARSKAP...

Läs mer

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun PERSONALENHETEN 2009-09-28 1 (5) Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun Detta dokument fastställer rutiner samt reder ut ansvarsförhållanden för arbetsmiljöarbetet inom Enköpings

Läs mer

Cirkulär Nr 22 December 2012

Cirkulär Nr 22 December 2012 Cirkulär Nr 22 December 2012 Ny bemanningslag (Genomförande av bemanningsdirektivet) Riksdagen har beslutat att Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/104/EG av den 19 november 2008 om arbetstagare

Läs mer

Den orättvisa sjukförsäkringen

Den orättvisa sjukförsäkringen Den orättvisa sjukförsäkringen Orättvis sjukförsäkring Den borgerliga regeringens kalla politik drar oss ned mot den absoluta nollpunkten. I snabb takt har de genomfört omfattande förändringar i den allmänna

Läs mer

Inlämningsuppgift. Fråga 1

Inlämningsuppgift. Fråga 1 Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej igen Thomas, Nu har jag rättat dina kompletteringar och det var i stort sett rätt. Det som kvarstår som ett litet frågetecken är SACO frågan som jag har försökt

Läs mer

Arbete efter 65 års ålder

Arbete efter 65 års ålder 2015 Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund 1 Vad gäller arbetsrättsligt? En arbetstagare har enligt 32a i lagen (1982:80) om anställningsskydd

Läs mer

Föräldraledighet. En guide för anställda och chefer. och karriär

Föräldraledighet. En guide för anställda och chefer. och karriär Föräldraledighet En guide för anställda och chefer och karriär Citat. Medlemmar om föräldraledighet: Det är svårt att vara föräldraledig på deltid för att arbetsuppgifterna inte reduceras utan man förväntas

Läs mer

A-kassan är till för dig som har arbete

A-kassan är till för dig som har arbete A-kassan är till för dig som har arbete Illustration: Robert Nyberg. Trygga vågar Trygga människor vågar. Vågar ställa om och pröva nya banor. Samhällets sätt att tillverka varor och erbjuda tjänster förändras

Läs mer

arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö

arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö Arbetsgivaren och de anställda ska samarbeta för att skapa en god arbetsmiljö. Det är fastslaget i arbetsmiljölagen. Arbetsgivaren

Läs mer

Arbete efter 65 års ålder

Arbete efter 65 års ålder 2011 Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund 1 Vad gäller arbetsrättsligt? En arbetstagare har enligt 32a i lagen (1982:80) om anställningsskydd

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Skyddsombud. arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö

Skyddsombud. arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö Skyddsombud arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö Arbetsgivaren och de anställda ska sam arbeta för att skapa en god arbetsmiljö. Det är fastslaget i arbetsmiljölagen. Arbetsgivaren

Läs mer

Skillnaden. ü ü ü ü. Rättshjälp Förhandlingshjälp Utbildning på arbetstid Rätt att kräva kollektivavtal Ersättning vid strejk

Skillnaden. ü ü ü ü. Rättshjälp Förhandlingshjälp Utbildning på arbetstid Rätt att kräva kollektivavtal Ersättning vid strejk Det lönar sig att vara med i Byggnads?????? För medlemmar Rättshjälp Förhandlingshjälp Utbildning på arbetstid Rätt att kräva kollektivavtal Ersättning vid strejk STARK STOLT TRYGG Icke medlem Skillnaden

Läs mer

FÖRBUNDSINFO. Ny diskrimineringslag 1 januari 2009 nyheter på arbetslivets område

FÖRBUNDSINFO. Ny diskrimineringslag 1 januari 2009 nyheter på arbetslivets område Kopiera gärna FÖRBUNDSINFO FÖRBUNDSINFO Nr 2 januari 2009 Ny diskrimineringslag 1 januari 2009 nyheter på arbetslivets område Den 1 januari 2009 träder den nya diskrimineringslagen, Diskrimineringslag

Läs mer

På väg ut i arbetslivet

På väg ut i arbetslivet På väg ut i arbetslivet Arbetsgivaren är skyldig att betala lön och se till att din arbetsmiljö är säker. Ditt ansvar är att göra jobbet och följa de regler som finns på arbetsplatsen. Men det finns många

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Lönepolitik? Statistik för ditt yrke? Hjärtefråga lön? På vision.se/lon hittar du till allt som rör din lön. Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av

Läs mer

Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015

Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015 STYRDOKUMENT Sida 1(9) Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015 Område Styrning och ledning Fastställd KSAU 2012-08-28 118 Program Personalpolitiskt program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje

Läs mer

Unionens krav Bra jobb ska löna sig Balans i tid Ett utvecklande arbetsliv

Unionens krav Bra jobb ska löna sig Balans i tid Ett utvecklande arbetsliv Unionens krav Bra jobb ska löna sig Balans i tid Ett utvecklande arbetsliv Detta vill Unionen i avtalsrörelsen Målet för avtalsrörelsen är att förbättra vår vardag och våra villkor. Utgångspunkten är vår

Läs mer

Lagen om anställningsskydd

Lagen om anställningsskydd Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:447 av Isabella Hökmark (M) Lagen om anställningsskydd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om lagen om anställningsskydd

Läs mer

Jämställdhets- och Mångfaldsplan

Jämställdhets- och Mångfaldsplan 1 Jämställdhets- och Mångfaldsplan 2010 2 SYFTE OCH MÅL MED JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLANEN Arena Personal AB eftersträvar att bibehålla en jämn könsfördelning i verksamheten och rekryterar gärna personer

Läs mer

Öka inflytandet på jobbet

Öka inflytandet på jobbet Öka inflytandet på jobbet Som medlem kan du förändra och göra skillnad. Maria Larsson, Stockholm foto David Bicho Vill du ha koll på läget? Hos oss är du som medlem alltid i fokus. Du är vår uppdragsgivare.

Läs mer

RÄTTS- HJÄLP FÖRHANDLINGSHJÄLP FACKLIG INFORMATION PÅ BETALD ARBETSTID RÄTT ATT KRÄVA KOLLEKTIVAVTAL

RÄTTS- HJÄLP FÖRHANDLINGSHJÄLP FACKLIG INFORMATION PÅ BETALD ARBETSTID RÄTT ATT KRÄVA KOLLEKTIVAVTAL RÄTTS- HJÄLP FÖRHANDLINGSHJÄLP FACKLIG INFORMATION PÅ BETALD ARBETSTID RÄTT ATT KRÄVA KOLLEKTIVAVTAL AVTALSBEVAKNING KONFLIKTERSÄTTNING VID STREJK RÅDGIVNING UTBILDNING GEMENSAM STYRKA Ditt skydd på arbetsmarknaden

Läs mer

När du är sjukskriven

När du är sjukskriven När du är sjukskriven När du är sjukskriven Har du koll på dina rättigheter som sjukskriven? Det kan vara mycket att hålla reda på samtidigt som du ska försöka bli frisk igen. Unionen hjälper dig att

Läs mer

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011 Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av Yougov opinion Inledning De tidsbegränsade anställningarna

Läs mer

Välkommen till Seko!

Välkommen till Seko! Välkommen till Seko! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen till Seko! Som medlem hos oss står du starkare på din arbetsplats. Starkare tack vare att vi är många. Det är det som gör att vi kan ställa krav

Läs mer

FAS. Samverkansgrupper. Mötesplatser

FAS. Samverkansgrupper. Mötesplatser FAS Samverkansgrupper Mötesplatser Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan KÖSAM FÖSAM LOSAM APT Verksamhetsmöte Utvecklingssamtal 1 Samverkansavtalet FAS Samverkansavtalet FAS är ett kollektivavtal som undertecknats

Läs mer

Ledarskap för mångfald och ett. Ett inkluderande arbetsklimat

Ledarskap för mångfald och ett. Ett inkluderande arbetsklimat Ledarskap för mångfald och ett inkluderande arbetsklimat KompoBib2020 Eva Löfgren Diversity AB eva.lofgren@diversity.se 070 211 98 68 Dagens program 8.30 12.00 Våra referensramar/ glasögon g och hur de

Läs mer

Bli en ännu bättre arbetsgivare inom. arbetsintegrerande sociala företag

Bli en ännu bättre arbetsgivare inom. arbetsintegrerande sociala företag Bli en ännu bättre arbetsgivare inom arbetsintegrerande sociala företag Innehållsförteckning Medlemskap 4 Kollektivavtal 5 Rådgivning 6 Kurser 7 Anställning av personal Hans-Erik Stierna Uppsägning av

Läs mer

Kommittédirektiv. Genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag. Dir.

Kommittédirektiv. Genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag. Dir. Kommittédirektiv Genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag Dir. 2009:85 Beslut vid regeringssammanträde den 24 september 2009 Sammanfattning

Läs mer

Tillgänglig arbetsmiljö

Tillgänglig arbetsmiljö Tillgänglig arbetsmiljö En av de viktigaste faktorerna för delaktighet i samhället är arbete eller annan meningsfull sysselsättning. I den här broschyren ger vi några exempel på hur du som arbetsgivare

Läs mer

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011 Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av Yougov opinion Inledning De tidsbegränsade anställningarna

Läs mer

Stockholms stads personalpolicy

Stockholms stads personalpolicy Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen Stockholms stads personalpolicy Vårt gemensamma uppdrag Ett Stockholm för alla Vi som arbetar i Stockholms stad bidrar till att forma ett hållbart

Läs mer

Styrdokument. Trakasserier och kränkande särbehandling. Hanteringsanvisning för studenter och medarbetare vid Högskolan i Gävle

Styrdokument. Trakasserier och kränkande särbehandling. Hanteringsanvisning för studenter och medarbetare vid Högskolan i Gävle Styrdokument Trakasserier och kränkande särbehandling Hanteringsanvisning för studenter och medarbetare vid Högskolan i Gävle Beslutat av rektor 2012-08-21 Dnr HIG 2012/1028 1 Trakasserier och kränkande

Läs mer

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET TCO-förbundet nära dig Foto: Sören Andersson VISION VÅR VISION: Vi i Försvarsförbundet ska genom vårt arbete medverka till bättre livskvalitet för medlemmarna FÖR DIG Jobbar du inom försvaret eller en

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 1

Din tjänstepension heter ITP 1 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 1 Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos Alecta. Alecta har blivit utvalt att hantera vissa

Läs mer

Västra Skaraborg. Presentation: Eli Abadji Källa: DO Informationsmaterial. sid 1

Västra Skaraborg. Presentation: Eli Abadji Källa: DO Informationsmaterial. sid 1 Västra Skaraborg Presentation: Eli Abadji Källa: DO Informationsmaterial sid 1 Facket har förstahandsrätt att företräda sina medlemmar i diskrimineringsärenden. Den här miniguiden är till för dig som är

Läs mer

Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten

Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten A-CIRKULÄR Till Regioner Avtalsenheten Unionen Direkt Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten 13.60 Avtal 2013 inom Almega IT-Hantverkarna Nu är det nya avtalet för

Läs mer

JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY. HSB Skåne

JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY. HSB Skåne JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY HSB Skåne 2 (6) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Övergripande mål 3. Definition av begrepp 3 2 Rekrytering 4 3 Löner 4 4 Utbildning och kompetensutveckling 5 5 Arbetsmiljö och arbetsförhållanden

Läs mer

Ska du vara föräldraledig?

Ska du vara föräldraledig? Ska du vara föräldraledig? Information om vad man ska tänka på när man ska vara föräldraledig Ska du vara föräldraledig? När du är föräldraledig sänks din medlemsavgift till Handels gäller inte avgiften

Läs mer

Frågor och svar om Flexpension

Frågor och svar om Flexpension Frågor och svar om Flexpension Varför Flexpension? Vi lever längre. I takt med att medellivslängden ökar så blir utmaningarna för individen och välfärden allt större. Bristen på flexibilitet i slutet

Läs mer

Bli en ännu bättre arbetsgivare inom. tjänsteföretag

Bli en ännu bättre arbetsgivare inom. tjänsteföretag Bli en ännu bättre arbetsgivare inom tjänsteföretag Innehållsförteckning Medlemskap 4 Kollektivavtal 5 Rådgivning 6 Kurser 7 Anställning av personal Tobias Nilsson Uppsägning av personal Mitt namn är Tobias

Läs mer

Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor

Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor En annan bild av Sverige. 3 Klubbslaget som hjälpte änkorna Berättelsen om oss börjar med ett klubbslag i förhandlingsbordet mellan arbetsmarknadens parter

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos Alecta. Alecta har blivit utvalt att hantera vissa

Läs mer