Tonnquist Projektledning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tonnquist Projektledning 2012-02-26"

Transkript

1 Tonnquist Projektledning Projektekonomi (Kapitel 6 sid ) Projekt på rätt kurs Uppföljning av ekonomin (Kapitel 9 sid ) Nils Lundgren

2 6 Projektekonomi Kalkylera kostnader och göra uppföljning Inkomst uppstår vid försäljning utgift uppstår vid fakturering Intäkt är periodiserad inkomst Kostnad är periodiserad utgift Resultat = Intäkt - Kostnad

3 Projektkalkylering Kostnader = Tid *Timkostnad+ pris på Resurser Timkostnad påverkas av olika saker Över-/Underbemanning Beläggning-tillgänglighet Resurser som ingår

4 Projektkalkylering Olika kostnader Projektkostnad/Produktkostnad Särkostnad /Särintäkt: Uppstår enbart om projektet genomförs. Samkostnad: Gemensamma kostnader som delas av flera projekt. Särkostnader kan även innehålla fasta kostnader som lokaler och maskiner som enbart används i projektet!

5 Projektkalkylering Täckningsbidrag = Särintäkt Särkostnader Talar om hur stort bidrag projektet ger för att täcka Samkostnader. Täckningsbidraget kan vara negativt.

6 Projektkalkylering Självkostnadskalkyl Projektet belastas med alla sina kostnader inklusive sin del av samkostnader. Bidragskalkyl Projektet belastas enbart med de kostnader som uppstår om projektet genomförs.

7 Förkalkyl Beräkna kostnaden utifrån tidsplan. Top-Down: Grov uppskattning av olika kostnader Bottom-Up: Detaljerad kalkylering för alla delar, Engagerade parter inom projektet uppskattar kostnader som sedan sammanställs. Periodisera förkalkylen tex veckovis eller månadsvis När projektet startar måste budget och förkalkyl vara i balans!

8 Förkalkyl Metoder för att uppskatta lönsamheten i projektet Pay-Off : Beräkna hur lång tid som krävs innan de summerade inkomsterna från projektet är lika stora som utgifterna Nuvärdemetoden : Alla inkomster/utgifter räknas om till nuvärdet utifrån en kalkylränta Internräntemetoden : Bestäm vilken kalkylränta som ger nuvärdet noll

9 9 Projekt på rätt kurs Löpande uppföljning o Resultat mot tidplan o Resurs och kostnad mot budget o Resultatvärde (Earned Value, EV). Resultatet värderas och jämförs med förkalkyl och efterkalkyl.

10 9 Projekt på rätt kurs Löpande uppföljning o Resultat o Milstolpediagram o Revidera Ganttschemat o Uppskatta hur stor del av aktiviteter som utförts o Nulinje o Kostnad o Förbrukade resurser (Tid, Pengar) o Kan bokföras vid start, slut eller halvtid för en aktivitet

11 9 Projekt på rätt kurs Spara originalplanen (baseline) Flytta fram tidslinjen byt färg på utförda aktiviteter Jämför nuläget med orginalplanen

12 9 Projekt på rätt kurs Löpande uppföljning o Resultat o Milstolpediagram o Revidera Ganttschemat o Uppskatta hur stor del av aktiviteter som utförts o Nulinje o Kostnad o Förbrukade resurser (Tid, Pengar) o Kan bokföras vid start, slut eller halvtid för en aktivitet

13 Exempel på Resultatvärdemetoden EVM (Earned Value Method) Måla Ett Rum Beräknad arbetstid för att måla hela rummet är 40 timmar Uppföljning Mån Tis Ons Tors Fre Förkalkyl Planned value (PV)

14 Exempel på Resultatvärdemetoden EVM (Earned Value Method) Måla Ett Rum Beräknad arbetstid för att måla hela rummet är 40 timmar Efter tre dagar har målaren arbetat i 22 timmar Mån Tis Ons Tors Fre Förkalkyl Planned value (PV) Efterkalkyl Actual Cost (AC) 22

15 Exempel på Resultatvärdemetoden EVM (Earned Value Method) Måla Ett Rum Beräknad arbetstid för att måla hela rummet är 40 timmar Efter tre dagar har målaren arbetat i 22 timmar Två väggar, eller 50% av arbetet är klart vilket ger ett resultatvärde på 0,5*40 timmar. Mån Tis Ons Tors Fre Förkalkyl Planned value (PV) Efterkalkyl Actual Cost (AC) 22 Resultatvärde Earned Value (EV) 20 Tidsskillnaden = Resultatvärde Förkalkyl = -4 timmar Kostnadsskillnad = Resultatvärde Efterkalkyl = -2 timmar

16 Kostnadsskillnad = resultatvärde efterkalkyl Visar om värdet av resultatet motsvarar förbrukade resurser Tidsskillnad = resultatvärde förkalkyl Visar om projektet följer tidsplanen Gör störst nytta under första delen av projektet (20% avstämning)

17 Exempel på Resultatvärdemetoden EVM (Earned Value Method) Bygga ett torn med tio moduler Beräknad arbetstid är en månad/modul Beräknad byggkostnad är 100 tusen kronor per modul Uppföljning Aug Sept Okt Nov Dec Förkalkyl Planned value (PV)

18 Exempel på Resultatvärdemetoden EVM (Earned Value Method) Bygga ett torn med tio moduler Beräknad arbetstid är en månad/modul Beräknad byggkostnad är 100 tusen kronor per modul Efter fem månader är ackumulerad kostnad 600 tusen samtidigt som bara fyra moduler är färdiga Aug Sept Okt Nov Dec Förkalkyl Planned value (PV) Efterkalkyl Verklig kostnad (AC) 600 Resultatvärde Earned Value (EV) 400

19 Exempel på Resultatvärdemetoden EVM (Earned Value Method) Bygga ett torn med tio moduler Beräknad arbetstid är en månad/modul Beräknad byggkostnad är 100 tusen kronor per modul Efter fem månader är ackumulerad kostnad 600 tusen samtidigt som bara fyra moduler är färdiga Aug Sept Okt Nov Dec Förkalkyl Planned value (PV) Efterkalkyl Verklig kostnad (AC) 600 Resultatvärde Earned Value (EV) 400 Tidsskillnaden = Resultatvärde Förkalkyl = -100 tkr Kostnadsskillnad = Resultatvärde Efterkalkyl = -200 tkr