SALTY OM PARKINSONS SJUKDOM En studie om ärftlighet, hälsa och beteende SVENSKA TVILLINGREGISTRET. Enkät till kvinna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SALTY OM PARKINSONS SJUKDOM En studie om ärftlighet, hälsa och beteende SVENSKA TVILLINGREGISTRET. Enkät till kvinna"

Transkript

1 SALTY OM PARKINSONS SJUKDOM En studie om ärftlighet, hälsa och beteende SVENSKA TVILLINGREGISTRET Enkät till kvinna

2 Enkäten är indelad i nedanstående ämnesområden : ÄMNE FORSKARGRUPP Sida Hörsel Åsa Skjönsberg 4 Karolinska Institutet Hjärt- kärlsjukdomar Ulf de Faire 4 Karolinska Institutet Urinvägsbesvär Nancy Pedersen 5 Daniel Altman Karolinska Institutet Graviditet och Patrick Sullivan University of North 6 förlossningsdepression Carolina at Chapel Hill Ekonomiskt beteende - Risker, rättvisa och moral - Bakgrund och attityder - Personlighet Magnus Johannesson Handelshögskolan, Stockholm Ledgångsreumatism Lars Klareskog 30 Karolinska Institutet Yrkesarbete Rörelseorgansbesvär Magnus Svartengren Karolinska Institutet Skolios Självskattad hälsa Paul Gerdhem Karolinska Universitetssjukhuset Psykiatrisk epidemiologi Christina Hultman 38 Henrik Larsson Karolinska Institutet Mobiltelefonanvändning Maria Feychting 39 Karolinska Institutet Samlevnad och svartsjuka Paul Lichenstein Karolinska Institutet 41 Det kan vara en fördel om du har möjlighet att sitta ostört när du besvarar enkäten då en del frågor är av personlig och känslig karaktär. Frågorna rörande hjärt-kärlsjukdomar och ledgångsreumatism har tidigare ställts till de tvillingar som deltagit i TwinGene-studien. Tillhör du den grupp som tidigare besvarat dessa frågor är vi tacksamma om du har möjlighet att besvara dessa frågor igen då det kan ha skett förändringar sedan föregående enkät. Observera att enkäten inte innehåller några personnummer eller kontaktuppgifter rörande dig, endast ett deltagarnummer. Det är enbart studiepersonalen inom Svenska Tvillingregistret som har tillgång till kopplingen mellan deltagarnummer och identitet. Har du frågor eller önskar mer information angående enkäten är du välkommen att ringa (samtalet är kostnadsfritt) eller e-posta till: Att deltaga i studien är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan närmare förklaring. Du kan även välja att inte besvara en viss fråga. 2

3 GODKÄNNANDE För att vi skall kunna använda dina svar är det mycket viktigt att du ger ditt medgivande till att vi får registrera dina personuppgifter. g godkänner att mina personuppgifter registreras och behandlas enligt den information jag tagit del av. JA NEJ Besvara frågorna så här: Sätt ett kryss i rutorna använd en bläckpenna. Om du kryssar fel, så fyll i hela rutan och gör ett nytt kryss i rätt ruta Skriv tydliga siffror i de stora rutorna, med en siffra i varje ruta som i exemplet nedan. Ex) Antal gånger 1 4 Gånger 3

4 Hörsel 1. Hur tycker du att din hörsel är? Bra Lite nedsatt, ger inga större problem Nedsatt, märks i störande omgivning Dålig 2. Besväras du av susningar eller ringningar i öronen (tinnitus)? Lindriga, går att tänka bort Medelsvåra, finns mestadels, besvärar inte dagtid men ger sömnbesvär Svåra, dominerar livet, går inte att tänka bort Hjärt- och kärlsjukdom Om du svarar på en fråga om du har eller har haft en sjukdom ange ungefärligt startår. Om du har haft en sjukdom flera gånger ange första tillfället. Har du haft något av följande besvär? Vet ej Om, ange startår 1. Kärlkramp i bröstet (angina pectoris).. 2. Hjärtinfarkt.. 3. För högt blodtryck.. 4. Blodfettsrubbning (högt kolesterol, höga triglycerider) 5. Kärlkramp i benen (fönstertittarsjuka eller claudicatio).. 6. Blodpropp i benet (ventrombos) 7. Hjärnblödning eller blodpropp i hjärnan (stroke eller slaganfall) 8. TIA attacker (övergående svaghet, förlamning eller bortfall av känsel) 9. Blåsljud på halskärlen eller förträngning av halskärl Har du fått någon av följande behandlingar? 10. Ballongsprängning av förträngningar i hjärtats kranskärl (PTCA). 11. Kranskärlsoperation (bypass kirurgi). 12. Använder du läkemedel för hjärt- o kärlsjukdomar 4

5 13. Om på fråga 12, vilket läkemedel? Atenolol Imdur Pramace Tenormin Bezalip Lanacrist Renitec Triatec Cardizem Lasix Salures Trombyl Cozaar Lipitor Seloken Waran Enalapril Plavix Simvastatin Zestril Fem-Mono Plendil Suscard Zocord Annat läkemedel. Urinvägsbesvär Nedan följer frågor som berör symtom som kan förekomma specifikt vid framfall, urininkontinens och störd funktion i urinblåsan. Syftet med frågorna är att utvärdera hur denna typ av symptom inverkar på ditt dagliga liv. Besvara frågorna genom att markera det alternativ som bäst beskriver i vilken utsträckning du besväras av symtomen. Med urinträngningar avses ett tvingande behov av att kasta vatten som är svårt att uppskjuta. 1. Upplever du, och i så fall hur mycket besväras du av: Inte alls Lite Måttligt Mycket 1a. Att du kissar ofta? 1b. Urinläckage vid urinträngning? 1c. Urinläckage vid fysisk ansträngning, hosta osv? 1d. Små mängder av urinläckage (droppar)? 1e. Svårighet att tömma urinblåsan? 1f. Värk eller obehag i nedre delen av buken eller underlivet? Hur ofta har du under den senaste månaden: 2. Känt starka urinträngningar med liten eller ingen förvarning? Inte alls Mindre än en gång per dag Ett par gånger per dag 3-4 gånger per dag Oftare än 4 gånger per dag Så gott som alltid 3. Behövt tömma urinblåsan på nytt inom två timmar från det att du kissat? Inte alls Mindre än en gång per dag Ett par gånger per dag 3-4 gånger per dag Oftare än 4 gånger per dag Så gott som alltid 4. Upplevt obehag/brännande smärta från urinblåsan? Inte alls Några gånger Ganska ofta Väldigt ofta Så gott som alltid 5

6 5. Upplevt att obehaget/smärtan från urinblåsan upphört direkt efter att du har tömt blåsan? Inte alls Mindre än en gång per dag Ett par gånger per dag 3-4 gånger per dag Oftare än 4 gånger per dag Så gott som alltid 6. Behövt gå upp och kissa på natten? Inte alls 1 gång per natt 2 gånger per natt 3 gånger per natt 4 gånger per natt 5 gånger eller fler per natt Graviditet och förlossningsdepression 1. Hur många gånger har du varit gravid? Gånger Har inte varit gravid. Gå till frågeblock "Frågor kring olika beslutssituationer och din inställning till risker, rättvisa och moral" (Sida 10) 2. Hur många graviditeter har resulterat i levande barn? Graviditeter Ingen graviditet har lett till levande barn. Gå till fråga frågeblock "Frågor kring olika beslutssituationer och din inställning till risker, rättvisa och moral" (Sida 10) Vänligen tänk på graviditeter och förlossningar som resulterat i levande barn. 3. Under hur många av dina graviditeter har du känt dig ledsen, miserabel eller mycket nervös? Med detta menar vi perioder om minst två veckor då du inte känt dig som dig själv och som varit värre än vanliga humörssvängningar. Gånger Har ej känt så under min/mina graviditeter. 4. Efter hur många förlossningar, inom de första sex månaderna, har du känt dig ledsen, miserabel eller mycket nervös? Med detta menar vi en period om minst två veckor då du inte känt dig som dig själv och som varit värre än vanliga humörssvängningar. Gånger Har ej känt så efter förlossning Om du INTE har upplevt att du känt dig ledsen, miserabel eller mycket nervös efter en graviditet eller en förlossning (enligt fråga 3 eller 4), gå vidare till fråga 23, sida 10. 6

7 Vänligen tänk på den värsta episoden under graviditet eller efter förlossning (inom 6 månader) som resulterat i ett levande barn. Under den värsta episoden av nedstämdhet eller nervositet under graviditet eller inom 6 månader efter förlossning Kunde jag skratta och se tillvaron från den ljusa sidan Lika bra som vanligt Nästan lika bra som vanligt Mycket mindre än vanligt Inte alls 6. Kunde jag glädja mig åt saker som skulle hända Lika mycket som vanligt Något mindre än vanligt Mycket mindre än vanligt Inte alls 7. Lade jag skulden på mig själv onödigt mycket när något gått snett Alltid Ibland Sällan Aldrig 8. Kände jag mig rädd och orolig utan egentlig anledning, mycket ofta, ibland, ganska sällan, inte alls 9. Kände jag mig skrämd och panikslagen utan speciell anledning, mycket ofta, ibland, ganska sällan, inte alls 10. Körde det ihop sig och blev för mycket, mesta tiden kunde jag inte ta itu med något alls, ibland kunde jag inte ta itu med saker lika bra som vanligt, för det mesta kunde jag ta itu med saker ganska bra, jag kunde ta itu med saker precis som vanligt 7

8 11. Kände jag mig så olycklig att jag hade svårt att sova, för det mesta, ibland, sällan, aldrig 12. Kände jag mig ledsen och nere, för det mesta, ibland, sällan, aldrig 13. Kände jag mig så olycklig att jag grät, mycket ofta, ibland, ganska sällan, inte alls 14. Hade jag tankar på att göra mig själv illa, mycket ofta, ibland, ganska sällan, inte alls Under den värsta episoden av nedstämdhet eller nervositet under graviditet eller inom 6 månader efter förlossning: 15. Var symptomen så svåra att du måste söka professionell hjälp? 16. Orsakade symptomen problem i dagliga livet? 17. Krävdes det inläggning på psykiatrisk klinik på grund av symptomen? 8

9 18. Fick du någon form av behandling såsom professionell rådgivning, samtalsterapi eller mediciner på grund av depression under graviditet eller efter förlossning? Ingen behandling Rådgivning/samtalsterapi Medicinering Rådgivning/samtalsterapi och medicinering 19. Under den värsta episoden, när började symptomen (välj ett alternativ)? Före graviditeten Under graviditeten månad 1 till 3 månad 4 till 6 Efter förlossningen månad 7 till veckor 1-3 månader mer än 3 månader 20. Under den värsta episoden, hur länge höll symptomen i sig? Några dagar till 2 veckor 2-4 veckor 1-3 månader 3-6 månader Mer än 6 månader 21. Hur gammal var du under den värsta episoden? år 22. Under eller efter vilken graviditet i ordningen hade du din värsta episod? graviditeten 9

10 Vänligen tänk på första veckan efter en förlossning då du kände dig ovanligt glad, upprymd och välmående (om du inte kan komma ihåg om du hade en sådan upplevelse eller ej så skall du fylla i kommer inte ihåg ). 23. Under de första dagarna efter du fått barn, lite, mycket Kommer inte ihåg a. Kände du dig upprymd eller ovanligt glad? b. Kände du dig mer aktiv än vanligt? c. Kände du dig mer pratglad än vanligt eller en svårighet att sluta prata? d. Skenade dina tankar? e. Kände du dig som en speciellt viktig person med särskilda talanger och förmågor? f. Kände du ett minskat sömnbehov? g. Hade du problem med att koncentrera dig på grund av att dina tankar hoppade till oviktiga ting runt dig? Frågor kring olika beslutssituationer och din inställning till risker, rättvisa och moral 1. Hur ser du på dig själv: är du en person som i allmänhet är beredd att ta risker eller försöker du undvika risker? Sätt ett kryss på skalan nedan där 1 betyder inte alls beredd att ta risker och 10 betyder mycket beredd att ta risker. Inte alls beredd att ta risker Mycket beredd att ta risker 2. Är du en person som är beredd att ta finansiella risker eller försöker du undvika finansiella risker? Sätt ett kryss på skalan här nedan där 1 betyder inte alls beredd att ta risker och 10 betyder mycket beredd att ta risker. Inte alls beredd att ta risker Mycket beredd att ta risker 3. Tänk dig följande hypotetiska situation. Du är ditt hushålls enda försörjare och du tvingas att välja mellan två likvärdiga jobb: Arbete A ger dig med säkerhet kronor efter skatt under varje månad i resten av livet. Arbete B ger dig med en chans kronor efter skatt under varje månad i resten av livet, och med en chans kronor efter skatt under varje månad i resten av livet. Vilket arbete väljer du? Arbete A Arbete B 10

11 4. Tänk dig följande hypotetiska situation. Du är ditt hushålls enda försörjare och du tvingas att välja mellan två likvärdiga jobb: Arbete A ger dig med säkerhet kronor efter skatt under varje månad i resten av livet Arbete B ger dig med en chans kronor efter skatt under varje månad i resten av livet, och med en chans kronor efter skatt under varje månad i resten av livet. Vilket arbete väljer du? Arbete A Arbete B 5. Tänk dig följande hypotetiska situation. Du är ditt hushålls enda försörjare och du tvingas att välja mellan två likvärdiga jobb: Arbete A ger dig med säkerhet kronor efter skatt under varje månad i resten av livet. Arbete B ger dig med en chans kronor efter skatt under varje månad i resten av livet, och med en chans kronor efter skatt under varje månad i resten av livet. Vilket arbete väljer du? Arbete A Arbete B 6. Tänk dig att du har möjlighet att delta i ett lotteri där du får singla slant om att vinna 2000 kronor ( krona i slantsinglingen) eller förlora 1000 kronor ( klave i slantsinglingen). Skulle du välja att delta i lotteriet? 7. Tänk dig att du har möjlighet att delta i ett lotteri där du får singla slant om att vinna 1500 kronor ( krona i slantsinglingen) eller förlora 1000 kronor ( klave i slantsinglingen). Skulle du välja att delta i lotteriet? 8. Tänk dig att du har möjlighet att delta i ett lotteri där du får singla slant om att vinna 2500 kronor ( krona i slantsinglingen) eller förlora 1000 kronor ( klave i slantsinglingen). Skulle du välja att delta i lotteriet? 9. Tänk dig att du kan välja mellan att få en summa pengar idag, eller att vänta och få en större summa om 1 vecka. Vilket skulle du välja? 5000 kronor med en gång 6000 kronor om en vecka 10. Tänk dig att du kan välja mellan att få en summa pengar idag, eller att vänta och få en större summa om 1 vecka. Vilket skulle du välja? 5000 kronor med en gång 7000 kronor om en vecka 11

12 11. Tänk dig att du kan välja mellan att få en summa pengar idag, eller att vänta och få en större summa om 1 vecka. Vilket skulle du välja? 5000 kronor med en gång 5500 kronor om en vecka 12. Tänk dig att du har möjligheten att delta i ett av de två nedanstående lotterierna, där sannolikheten att vinna är densamma i båda lotterierna. Lotteri 1: Du blir tilldelad en lott och var tusende deltagare vinner kronor Lotteri 2: Du får själv välja en lott och var tusende deltagare vinner 9000 kronor Vilket av dessa två lotterier skulle du välja? Lotteri 1 Lotteri Tänk dig att det finns en urna med 30 röda bollar och 60 andra bollar vilka är antingen svarta eller gula. Antalet bollar av respektive färg är bestämt i förväg, men du vet inte exakt hur många bollar som är svarta eller gula, bara att det totala antalet är 60. Bollarna är väl blandade, så varje boll har lika stor chans att bli dragen. Tänk dig att vi kommer att dra en boll ur denna urna och att du kan välja mellan tre olika lotterier. Ange vilket lotteri du skulle välja. Lotteri A: Du får 900 kr om en röd boll dras Lotteri B: Du får 1000 kr om en svart boll dras Lotteri C: Du får 1000 kr om en gul boll dras 14. Tänk dig att du för ett år sedan köpte en låda med ett eftertraktat årgångsvin till det facila priset av 250 kr per flaska. På Stockholms Auktionsverks senaste dryckesauktion såldes samma vin för 750 kr per flaska. Du har nu bestämt dig för att dricka en av dina flaskor. Vilket av följande alternativ beskriver bäst din kostnad för att dricka vinet? 0 kr 250 kr 250 kr + ränta 750 kr 15. Vilket av följande två alternativ skulle du välja: A: Att få kronor med säkerhet B: Att vinna kronor med 25% chans Alternativ A Alternativ B 16. Vilket av följande två alternativ skulle du välja: A: Att förlora kronor med säkerhet B: Att förlora kronor med 25% chans Alternativ A Alternativ B 12

13 17. Tänk dig att du har bestämt dig för att se en teaterpjäs som kostar 100 kronor. När du är på väg in i teatern för att köpa biljetten märker du att du tappat en hundrakronorssedel. Betalar du ändå 100 kronor för att se pjäsen? 18. Tänk dig nu att du har bestämt dig för att se en teaterpjäs och att du redan köpt en biljett för 100 kronor. När du är på väg in i teatern märker du att du tappat din biljett. Du har ingen möjlighet att återfå pengarna som du lagt ut för biljetten. Skulle du köpa en ny biljett för 100 kronor? 19. Linda är 31 år gammal, singel, frispråkig och mycket begåvad. Hon har en universitetsexamen i filosofi. Som student var hon väldigt engagerad i diskrimineringsfrågor och frågor om social rättvisa. Hon deltog också i ett flertal demonstrationer mot kärnkraft. Vilket av följande alternativ är mest sannolikt? A: Linda är banktjänsteman B: Linda är banktjänsteman och aktiv i den feministiska rörelsen Alternativ A Alternativ B 20. Kalle är attraktiv, atletiskt byggd, kör en Mercedes och har en mycket vacker flickvän. Vilket av följande alternativ är mest sannolikt? A: Kalle är en professionell tennisspelare B: Kalle jobbar som sjuksköterska Alternativ A Alternativ B 21. I en stad finns två sjukhus. På det stora sjukhuset föds 45 barn varje dag, och på det lilla sjukhuset föds 15 barn varje dag. I genomsnitt är 50% av alla barn som föds pojkar, men det varierar dag för dag. På vilket sjukhus skulle du förvänta dig att det är vanligast att mer än 60% av alla födslar en given dag är pojkar? Det stora sjukhuset Det lilla sjukhuset 22. Tänk dig att du singlar slant 8 gånger. Vilket är mest sannolikt av nedanstående två utfall? A: Krona, Krona, Klave, Krona, Klave, Klave, Krona, Krona B: Klave, Krona, Klave, Krona, Klave, Krona, Klave, Krona Alternativ A Alternativ B Båda är lika sannolika 13

14 23. Ett slagträ och en boll kostar tillsammans 110 kronor. Slagträet kostar 100 kronor mer än bollen. Vad kostar bollen? Kronor 24. Om det tar 5 maskiner 5 minuter att tillverka 5 manicker, hur lång tid tar det då för 100 maskiner att tillverka 100 manicker? Minuter 25. I en sjö finns ett område med näckrosor. Området blir dubbelt så stort varje dag. Om det tar 48 dagar för området med näckrosor att täcka hela sjön; hur många dagar skulle det ta innan halva sjön är täckt med näckrosor? Dagar 26. Ange de två sista siffrorna i ditt telefonnummer här Tänk dig att du erbjuds att köpa en ask Belgisk choklad (500 g) av märket Ducdó till ett pris i kronor som motsvarar dina två sista siffror i ditt telefonnummer. Skulle du köpa chokladasken till detta pris? 27. Hur mycket skulle du maximalt kunna tänka dig att betala för chokladasken i frågan ovan? Kronor 28. En affär säljer snöskyfflar för 150 kronor styck. Morgonen efter en snöstorm höjer affären priset till 200 kronor. Hur rättvist tycker du detta är? Helt rättvist Acceptabelt Orättvist Mycket orättvist 29. Ett företag går med viss vinst. På grund av en lågkonjunktur är dock arbetslösheten hög och det är lätt att anställa folk. Företaget bestämmer sig därför för att sänka lönerna för alla sina anställda med 10%. Hur rättvist tycker du detta är? Helt rättvist Acceptabelt Orättvist Mycket orättvist 14

15 30. Ett mindre företag tillverkar köksbord. Eftersom priset på material minskat har kostnaden för att tillverka borden minskat med 200 kronor per bord. Företaget sänker dock inte sitt pris på borden. Hur rättvist tycker du detta är? Helt rättvist Acceptabelt Orättvist Mycket orättvist 31. Tänk dig att du är tågförare på ett skenande tåg som är på väg mot en förgrening av järnvägsspåret åt höger eller vänster. På spåret som fortsätter åt vänster arbetar fem järnvägsarbetare. På spåret till höger arbetar en järnvägsarbetare. Om du inte gör någonting kommer tåget att fortsätta åt vänster och döda de fem järnvägsarbetarna. Det enda sättet att hindra att dessa fem personer dör är att växla över tåget till det högra spåret, som gör att järnvägsarbetaren på det högra spåret dör. Är det moraliskt rätt att växla över tåget på det högra spåret för att undvika att de fem järnvägsarbetarna dör? 32. Tänk dig att du är på en kryssning och att båten börjar brinna. Båten måste överges och eftersom det inte finns tillräckligt med livbåtar är det många fler personer i varje livbåt än vad de har konstruerats för. Livbåten du sitter i ligger farligt lågt i vattnet och om den sjunker några centimeter till kommer den att ta in vatten och sjunka till botten. Det börjar gå mer vågor och livbåten börjar fyllas med vatten. Om ingenting görs kommer livbåten att sjunka och alla dör. Det finns dock en skadad person i livbåten som inte kommer att överleva i vilket fall som helst. Om du lämpar denna person överbord kommer livbåten att fortsätta flyta och alla andra passagerare i livbåten att räddas. Är det moralisk rätt att lämpa den skadade personen överbord för att rädda de andra passagerarna? 33. Tänk dig att en skenande järnvägsvagn är på väg mot fem järnvägsarbetare. Du är på en bro över järnvägsspåret. Bredvid dig på bron står en främling som är ovanligt storväxt. Det enda sättet att stoppa järnvägsvagnen är att knuffa främlingen över bron ner på spåret så att han stoppar järnvägsvagnen. Främlingen kommer att dö om du gör det, men de fem järnvägsarbetarna kommer att räddas. Är det moraliskt rätt att knuffa främlingen över bron för att rädda de fem järnvägsarbetarna? 15

16 34. Ange för nedanstående handlingar hur acceptabla eller oacceptabla du tycker dom är. Helt acceptabelt Ganska acceptabelt Varken acceptabelt eller oacceptabelt Ganska oacceptabelt Helt oacceptabelt 34.1 Att ta ut sjukersättning utan att vara sjuk 34.2 Att undvika att betala biljett i kollektivtrafiken 34.3 Att undvika att betala skatt om möjligheten ges 34.4 Att acceptera en muta på jobbet 34.5 Homosexualitet 34.6 Prostitution 34.7 Abort 34.8 Skilsmässa 34.9 Dödshjälp Självmord Att en man slår sin fru Bakgrundsfrågor och frågor om attityder 1. Skulle du, allmänt sett, beskriva dig som: Mycket lycklig Ganska lycklig Inte särskilt lycklig Inte alls lycklig 2. Tycker du på det hela taget att man kan lita på de flesta människor eller tycker du att man inte kan vara nog försiktig i umgänget med andra människor? Sätt ett kryss på skalan nedan där 1 betyder man kan inte vara nog försiktig och 10 betyder man kan lita på de flesta. Man kan inte vara nog försiktig Man kan lita på de flesta 16

17 3. Tror du de flesta människor skulle försöka utnyttja dig om de fick chansen, eller tror du att de flesta skulle försöka vara justa mot dig? Sätt ett kryss på skalan nedan där 1 betyder skulle försöka utnyttja mig och 10 betyder skulle försöka vara justa mot mig. Skulle försöka utnyttja mig Skulle försöka vara justa mot mig 4. Ange nedan värdet på dina tillgångar i följande kategorier. Med värde avser vi det du skulle kunna sälja dina tillgångar för imorgon, om så skulle behövas. Ange värdet i kronor. Om du har tillgångar gemensamt med någon annan (t.ex. make/maka), ange endast din del av värdet. Fastigheter, inklusive sommarstuga, skog och lantbruk Aktier Obligationer Bankmedel Båt, bil och övriga fordon Övrigt lösöre, till exempel smycken, antikviteter och konst 5. Hur stora är dina sammanlagda lån? Om du har lån gemensamt med någon annan (t.ex. make/maka), ange endast din del av lånen. Kr 6. Vilket civilstånd har du idag? (fler alternativ är möjliga) Gift Änka/Änkling Skild Sambo Särbo Ensamstående 17

18 7. Hur många hemmavarande barn (under 18 år) har du som bor i ditt hushåll? eller fler 8. Allmänt sett, hur religiös skulle du vilja säga att du är? Har ingen religiös tro Inte särskilt religiös Ganska religiös Mycket religiös 9. Har du någonsin drivit eget företag? Om, gå till fråga 13. Om ; Driver du eget företag för närvarande 10. Under hur många år har du drivit eget företag? Ange antal år då ditt företag har varit din huvudsakliga sysselsättning. År 11. Hur många företag har du totalt varit med om att starta? antal företag 12. Ibland vill man skilja mellan entreprenörskap och egenföretagare En entreprenör kommersialiserar en ny innovation eller ny idé. Entreprenören har, eller planerar att på sikt ha, ett flertal anställda, och att om möjligt expandera sin verksamhet. Egenföretagare äger och driver en egen affärsverksamhet, till exempel en restaurang, eller en advokatfirma, där han/hon själv arbetar. Egenföretagaren planerar normalt inte att växa över en viss gräns, och brukar ha mellan noll och ett fåtal andra anställda. Om du skulle välja, skulle du säga att du i första hand är/var en egenföretagare eller en entreprenör? Egenföretagare Entreprenör 18

19 13. Hur många nära vänner har du? Inkludera inte familjemedlemmar eller nära släktingar. Inga Fler än Ange förnamnet på dessa nära vänner (max fem personer) nedan. Vän 1 Vän 2 Vän 3 Vän 4 Vän Med hjälp av listan du fyllde i ovan, ange om följande är sant eller falskt genom att kryssa sant eller falskt nedan Om du har angett minst 2 vänner ovan, svara på följande fråga Vän 1 är vän till vän 2 Sant Falskt 15.2 Om du har angett minst 3 vänner här ovan, svara på följande fråga Vän 1 är vän till vän 3 Sant Falskt Vän 2 är vän till vän 3 Sant Falskt 15.3 Om du har angett minst 4 vänner ovan, svara på följande fråga Vän 1 är vän till vän 4 Sant Falskt Vän 2 är vän till vän 4 Sant Falskt Vän 3 är vän till vän 4 Sant Falskt 15.4 Om du har angett minst 5 vänner ovan, svara på följande fråga Vän 1 är vän till vän 5 Sant Falskt Vän 2 är vän till vän 5 Sant Falskt Vän 3 är vän till vän 5 Sant Falskt Vän 4 är vän till vän 5 Sant Falskt 19

20 16. Är du för närvarande registrerad som blodgivare? 17. Har du donerat blod någon gång under de senaste 12 månaderna? 18. Är du för närvarande registrerad som organdonator, dvs har du ett organdonationskort? 19. Hur mycket pengar ger du till välgörenhet? 0 kronor per år Mindre än 100 kronor per år kronor per år kronor per år kronor per år kronor per år Mer än 5000 kronor per år 20. Hur mycket tid ägnar du dig åt obetalt frivilligarbete, t ex i någon förening? 0 timmar i veckan Mindre än en timma i veckan 1-2 timmar i veckan 2-5 timmar i veckan 5-10 timmar i veckan Mer än 10 timmar i veckan 21. Hur ofta händer det att du inte betalar räkningar i tid? Aldrig En gång om året En gång i halvåret Flera gånger i halvåret En gång i månaden Flera gånger i månaden 20

21 22. Har du lämnat Svenska Kyrkan sedan separationen från staten?, jag är kvar i Svenska Kyrkan, jag tillhörde inte Svenska Kyrkan vid separationen från staten 23. För några år sedan infördes det möjlighet att byta teleoperatör från Telia. Har du bytt teleoperatör efter att fritt val infördes? 24. För några år sedan infördes det möjlighet att byta elleverantör. Har du bytt elleverantör efter att fritt val infördes? 25. I politik talar man ibland om vänster och höger. Var skulle du placera dig själv på en skala mellan 1 10 där 1 står för vänster och 10 står för höger? Sätt ett kryss på skalan nedan. Vänster Höger 26. Vilket parti röstade du på i det senaste riksdagsvalet? Vänsterpartiet Socialdemokraterna Centerpartiet Folkpartiet Moderata samlingspartiet Kristdemokraterna Miljöpartiet de gröna Sverigedemokraterna Junilistan Feministiskt Initiativ Annat parti Röstade blankt Röstade inte 27. När bestämde du dig för vilket parti du skulle rösta på i senaste riksdagsvalet? g bestämde mig under sista veckan före valet g bestämde mig tidigare under hösten eller sommaren g visste sedan länge hur jag skulle rösta g röstade inte i riksdagsvalet 28. I senaste riksdagsvalet var det möjligt att personrösta genom att sätta ett kryss framför en av kandidaterna på valsedeln. Utnyttjade du möjligheten att personrösta i riksdagsvalet? 21

22 29. Vilket parti röstade du på i det senaste valet till EU-parlamentet? Vänsterpartiet Socialdemokraterna Centerpartiet Folkpartiet Moderata samlingspartiet Kristdemokraterna Miljöpartiet de gröna Sverigedemokraterna Junilistan Feministiskt Initiativ Annat parti Röstade blankt Röstade inte 30. Hur intresserad är du i allmänhet av politik? Mycket intresserad Ganska intresserad Inte särskilt intresserad Inte alls intresserad 31. Allmänt sett, hur stort förtroende har du för svenska politiker? Mycket stort förtroende Ganska stort förtroende Ganska litet förtroende Mycket litet förtroende 32. Hur informerad anser du att du är om ekonomisk politik? Mycket välinformerad Välinformerad Varken oinformerad eller välinformerad Något oinformerad Mycket oinformerad 33. Nedan anges en tabell på saker som en del människor tycker borde genomföras i Sverige. Ange vad du tycker om vart och ett av förslagen. Mycket dåligt förslag Ganska dåligt förslag Varken bra eller dåligt förslag Ganska bra förslag Mycket bra förslag 33.1 Minska den offentliga sektorn 33.2 Minska försvarsutgifterna 33.3 Minska de sociala bidragen 33.4 Sänka skatterna 33.5 Behålla fastighetsskatten Frågan fortsätter på nästa sida 22

23 Mycket dåligt förslag Ganska dåligt förslag Varken bra eller dåligt förslag Ganska bra förslag Mycket bra förslag 33.6 Sälja statliga företag och affärsverk till privata köpare 33.7 Minska inkomstskillnaderna i samhället 33.8 Bedriva mer av sjukvården i privat regi 33.9 Minska finansmarknadens inflytande i politiken Behålla maxtaxan i barnomsorgen Satsa mer på friskolor Införa betyg i skolan tidigare än idag Öka det ekonomiska stödet till glesbygden Införa sex timmars arbetsdag för alla förvärvsarbetande Förbjuda alla former av pornografi Begränsa rätten till fri abort Införa mycket hårdare fängelsestraff för brottslingar Stärka djurens rätt Sverige bör på lång sikt avveckla kärnkraften Stoppa privatbilismen i innerstäderna Satsa mer på att förhindra miljöförstöring Minska koldioxidutsläppen Öka arbetskraftsinvandringen till Sverige Införa språktest för att kunna bli svensk medborgare Minska biståndet till utvecklingsländer Ta emot färre flyktingar i Sverige Öka det ekonomiska stödet till invandrarna så att de kan bevara sin egen kultur Efterskänka tredje världens skulder Ge företag mer frihet Sverige bör utträda ur EU 23

24 Mycket dåligt förslag Ganska dåligt förslag Varken bra eller dåligt förslag Ganska bra förslag Mycket bra förslag Sverige bör införa euro som valuta Sverige bör söka medlemskap i NATO Sverige bör arbeta för ökad frihandel i hela världen Sverige bör aktivt stödja USA:s krig mot terrorismen 34. I vilken utsträckning anser du att den som är röstberättigad har en medborgerlig skyldighet att rösta i valen? Sätt ett kryss på skalan nedan där 1 betyder ingen skyldighet alls och 10 betyder mycket stark skyldighet. Ingen skyldighet alls Mycket stark skyldighet 35. Många känner sig som anhängare av ett bestämt parti. Men det finns också många som inte har någon sådan inställning till något av partierna. Brukar du själv betrakta dig som tex folkpartist, socialdemokrat, moderat, centerpartist, vänsterpartist, miljöpartist eller kristdemokrat? Eller har du inte någon sådan inställning till något av partierna?, starkt övertygad anhängare, men inte särskilt starkt övertygad anhängare, inte anhängare av ett visst parti 36. Är du medlem i något politiskt parti eller någon annan politisk organisation? OM : Är du aktiv medlem av detta parti eller politiska organisation. Med aktiv menar vi att man går på minst ett par möten om året? 37. Är du medlem av någon facklig organisation eller organisation för företagare eller någon annan yrkesorganisation? Det går bra att markera flera alternativ., facklig organisation, organisation för företagare, annan yrkesorganisation 24