SALTY OM PARKINSONS SJUKDOM En studie om ärftlighet, hälsa och beteende SVENSKA TVILLINGREGISTRET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SALTY OM PARKINSONS SJUKDOM En studie om ärftlighet, hälsa och beteende SVENSKA TVILLINGREGISTRET"

Transkript

1 SALTY OM PARKINSONS SJUKDOM En studie om ärftlighet, hälsa och beteende SVENSKA TVILLINGREGISTRET Enkät till män v.03

2 Enkäten är indelad i nedanstående ämnesområden : ÄMNE FORSKARGRUPP Sida Hörsel Åsa Skjönsberg 4 Karolinska Institutet Hjärt- kärlsjukdomar Ulf de Faire 4 Karolinska Institutet Urinvägsbesvär Nancy Pedersen 5 Daniel Altman Karolinska Institutet Ekonomiskt beteende - Risker, rättvisa och moral - Bakgrund och attityder - Personlighet Magnus Johannesson Handelshögskolan, Stockholm Ledgångsreumatism Lars Klareskog 24 Karolinska Institutet Yrkesarbete Rörelseorgansbesvär Magnus Svartengren Karolinska Institutet Skolios Självskattad hälsa Paul Gerdhem Karolinska Universitetssjukhuset Psykiatrisk epidemiologi Christina Hultman 33 Henrik Larsson Karolinska Institutet Mobiltelefonanvändning Maria Feychting 33 Karolinska Institutet Samlevnad och svartsjuka Paul Lichenstein Karolinska Institutet 34 Det kan vara en fördel om du har möjlighet att sitta ostört när du besvarar enkäten då en del frågor är av personlig och känslig karaktär. Frågorna rörande hjärt-kärlsjukdomar och ledgångsreumatism har tidigare ställts till de tvillingar som deltagit i TwinGene-studien. Tillhör du den grupp som tidigare besvarat dessa frågor är vi tacksamma om du har möjlighet att besvara dessa frågor igen då det kan ha skett förändringar sedan föregående enkät. Observera att enkäten inte innehåller några personnummer eller kontaktuppgifter rörande dig, endast ett deltagarnummer. Det är enbart studiepersonalen inom Svenska Tvillingregistret som har tillgång till kopplingen mellan deltagarnummer och identitet. Har du frågor eller önskar mer information angående enkäten är du välkommen att ringa (samtalet är kostnadsfritt) eller e-posta till: Att deltaga i studien är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan närmare förklaring. Du kan även välja att inte besvara en viss fråga. 2

3 GODKÄNNANDE För att vi skall kunna använda dina svar är det mycket viktigt att du ger ditt medgivande till att vi får registrera dina personuppgifter. g godkänner att mina personuppgifter registreras och behandlas enligt den information jag tagit del av. JA NEJ Besvara frågorna så här: Sätt ett kryss i rutorna använd en bläckpenna. Om du kryssar fel, så fyll i hela rutan och gör ett nytt kryss i rätt ruta Skriv tydliga siffror i de stora rutorna, med en siffra i varje ruta som i exemplet nedan. Ex) Antal gånger 1 4 Gånger 3

4 Hörsel 1. Hur tycker du att din hörsel är? Bra Lite nedsatt, ger inga större problem Nedsatt, märks i störande omgivning Dålig 2. Besväras du av susningar eller ringningar i öronen (tinnitus)? Nej Lindriga, går att tänka bort Medelsvåra, finns mestadels, besvärar inte dagtid men ger sömnbesvär Svåra, dominerar livet, går inte att tänka bort Hjärt- och kärlsjukdom Om du svarar på en fråga om du har eller har haft en sjukdom ange ungefärligt startår. Om du har haft en sjukdom flera gånger ange första tillfället. Har du haft något av följande besvär? Nej Vet ej Om, ange startår 1. Kärlkramp i bröstet (angina pectoris).. 2. Hjärtinfarkt.. 3. För högt blodtryck.. 4. Blodfettsrubbning (högt kolesterol, höga triglycerider) 5. Kärlkramp i benen (fönstertittarsjuka eller claudicatio).. 6. Blodpropp i benet (ventrombos) 7. Hjärnblödning eller blodpropp i hjärnan (stroke eller slaganfall) 8. TIA attacker (övergående svaghet, förlamning eller bortfall av känsel) 9. Blåsljud på halskärlen eller förträngning av halskärl Har du fått någon av följande behandlingar? 10. Ballongsprängning av förträngningar i hjärtats kranskärl (PTCA). 11. Kranskärlsoperation (bypass kirurgi). 12. Använder du läkemedel för hjärt- o kärlsjukdomar 4

5 13. Om på fråga 12, vilket läkemedel? Atenolol Imdur Pramace Tenormin Bezalip Lanacrist Renitec Triatec Cardizem Lasix Salures Trombyl Cozaar Lipitor Seloken Waran Enalapril Plavix Simvastatin Zestril Fem-Mono Plendil Suscard Zocord Annat läkemedel. Urinvägsbesvär Nedan följer frågor som berör symtom som kan förekomma specifikt vid urininkontinens och störd funktion i urinblåsan. Syftet med frågorna är att utvärdera hur denna typ av symptom inverkar på ditt dagliga liv. Besvara frågorna genom att markera det alternativ som bäst beskriver i vilken utsträckning du besväras av symtomen. Med urinträngningar avses ett tvingande behov av att kasta vatten som är svårt att uppskjuta. Hur ofta har du under den senaste månaden: 1. Känt starka urinträngningar med liten eller ingen förvarning? Inte alls Mindre än en gång per dag Ett par gånger per dag 3-4 gånger per dag Oftare än 4 gånger per dag Så gott som alltid 2. Behövt tömma urinblåsan på nytt inom två timmar från det att du kissat? Inte alls Mindre än en gång per dag Ett par gånger per dag 3-4 gånger per dag Oftare än 4 gånger per dag Så gott som alltid 3. Upplevt obehag/brännande smärta från urinblåsan? Inte alls Några gånger Ganska ofta Väldigt ofta Så gott som alltid 4. Upplevt att obehaget/smärtan från urinblåsan upphört direkt efter att du har tömt blåsan? Inte alls Mindre än en gång per dag Ett par gånger per dag 3-4 gånger per dag Oftare än 4 gånger per dag Så gott som alltid 5

6 5. Behövt gå upp och kissa på natten? Inte alls 1 gång per natt 2 gånger per natt 3 gånger per natt 4 gånger per natt 5 gånger eller fler per natt Frågor kring olika beslutssituationer och din inställning till risker, rättvisa och moral 1. Hur ser du på dig själv: är du en person som i allmänhet är beredd att ta risker eller försöker du undvika risker? Sätt ett kryss på skalan nedan där 1 betyder inte alls beredd att ta risker och 10 betyder mycket beredd att ta risker. Inte alls beredd att ta risker Mycket beredd att ta risker 2. Är du en person som är beredd att ta finansiella risker eller försöker du undvika finansiella risker? Sätt ett kryss på skalan här nedan där 1 betyder inte alls beredd att ta risker och 10 betyder mycket beredd att ta risker. Inte alls beredd att ta risker Mycket beredd att ta risker 3. Tänk dig följande hypotetiska situation. Du är ditt hushålls enda försörjare och du tvingas att välja mellan två likvärdiga jobb: Arbete A ger dig med säkerhet kronor efter skatt under varje månad i resten av livet. Arbete B ger dig med en chans kronor efter skatt under varje månad i resten av livet, och med en chans kronor efter skatt under varje månad i resten av livet. Vilket arbete väljer du? Arbete A Arbete B 6

7 4. Tänk dig följande hypotetiska situation. Du är ditt hushålls enda försörjare och du tvingas att välja mellan två likvärdiga jobb: Arbete A ger dig med säkerhet kronor efter skatt under varje månad i resten av livet Arbete B ger dig med en chans kronor efter skatt under varje månad i resten av livet, och med en chans kronor efter skatt under varje månad i resten av livet. Vilket arbete väljer du? Arbete A Arbete B 5. Tänk dig följande hypotetiska situation. Du är ditt hushålls enda försörjare och du tvingas att välja mellan två likvärdiga jobb: Arbete A ger dig med säkerhet kronor efter skatt under varje månad i resten av livet. Arbete B ger dig med en chans kronor efter skatt under varje månad i resten av livet, och med en chans kronor efter skatt under varje månad i resten av livet. Vilket arbete väljer du? Arbete A Arbete B 6. Tänk dig att du har möjlighet att delta i ett lotteri där du får singla slant om att vinna 2000 kronor ( krona i slantsinglingen) eller förlora 1000 kronor ( klave i slantsinglingen). Skulle du välja att delta i lotteriet? Nej 7. Tänk dig att du har möjlighet att delta i ett lotteri där du får singla slant om att vinna 1500 kronor ( krona i slantsinglingen) eller förlora 1000 kronor ( klave i slantsinglingen). Skulle du välja att delta i lotteriet? Nej 8. Tänk dig att du har möjlighet att delta i ett lotteri där du får singla slant om att vinna 2500 kronor ( krona i slantsinglingen) eller förlora 1000 kronor ( klave i slantsinglingen). Skulle du välja att delta i lotteriet? Nej 9. Tänk dig att du kan välja mellan att få en summa pengar idag, eller att vänta och få en större summa om 1 vecka. Vilket skulle du välja? 5000 kronor med en gång 6000 kronor om en vecka 10. Tänk dig att du kan välja mellan att få en summa pengar idag, eller att vänta och få en större summa om 1 vecka. Vilket skulle du välja? 5000 kronor med en gång 7000 kronor om en vecka 7

8 11. Tänk dig att du kan välja mellan att få en summa pengar idag, eller att vänta och få en större summa om 1 vecka. Vilket skulle du välja? 5000 kronor med en gång 5500 kronor om en vecka 12. Tänk dig att du har möjligheten att delta i ett av de två nedanstående lotterierna, där sannolikheten att vinna är densamma i båda lotterierna. Lotteri 1: Du blir tilldelad en lott och var tusende deltagare vinner kronor Lotteri 2: Du får själv välja en lott och var tusende deltagare vinner 9000 kronor Vilket av dessa två lotterier skulle du välja? Lotteri 1 Lotteri Tänk dig att det finns en urna med 30 röda bollar och 60 andra bollar vilka är antingen svarta eller gula. Antalet bollar av respektive färg är bestämt i förväg, men du vet inte exakt hur många bollar som är svarta eller gula, bara att det totala antalet är 60. Bollarna är väl blandade, så varje boll har lika stor chans att bli dragen. Tänk dig att vi kommer att dra en boll ur denna urna och att du kan välja mellan tre olika lotterier. Ange vilket lotteri du skulle välja. Lotteri A: Du får 900 kr om en röd boll dras Lotteri B: Du får 1000 kr om en svart boll dras Lotteri C: Du får 1000 kr om en gul boll dras 14. Tänk dig att du för ett år sedan köpte en låda med ett eftertraktat årgångsvin till det facila priset av 250 kr per flaska. På Stockholms Auktionsverks senaste dryckesauktion såldes samma vin för 750 kr per flaska. Du har nu bestämt dig för att dricka en av dina flaskor. Vilket av följande alternativ beskriver bäst din kostnad för att dricka vinet? 0 kr 250 kr 250 kr + ränta 750 kr 15. Vilket av följande två alternativ skulle du välja: A: Att få kronor med säkerhet B: Att vinna kronor med 25% chans Alternativ A Alternativ B 16. Vilket av följande två alternativ skulle du välja: A: Att förlora kronor med säkerhet B: Att förlora kronor med 25% chans Alternativ A Alternativ B 8

9 17. Tänk dig att du har bestämt dig för att se en teaterpjäs som kostar 100 kronor. När du är på väg in i teatern för att köpa biljetten märker du att du tappat en hundrakronorssedel. Betalar du ändå 100 kronor för att se pjäsen? Nej 18. Tänk dig nu att du har bestämt dig för att se en teaterpjäs och att du redan köpt en biljett för 100 kronor. När du är på väg in i teatern märker du att du tappat din biljett. Du har ingen möjlighet att återfå pengarna som du lagt ut för biljetten. Skulle du köpa en ny biljett för 100 kronor? Nej 19. Linda är 31 år gammal, singel, frispråkig och mycket begåvad. Hon har en universitetsexamen i filosofi. Som student var hon väldigt engagerad i diskrimineringsfrågor och frågor om social rättvisa. Hon deltog också i ett flertal demonstrationer mot kärnkraft. Vilket av följande alternativ är mest sannolikt? A: Linda är banktjänsteman B: Linda är banktjänsteman och aktiv i den feministiska rörelsen Alternativ A Alternativ B 20. Kalle är attraktiv, atletiskt byggd, kör en Mercedes och har en mycket vacker flickvän. Vilket av följande alternativ är mest sannolikt? A: Kalle är en professionell tennisspelare B: Kalle jobbar som sjuksköterska Alternativ A Alternativ B 21. I en stad finns två sjukhus. På det stora sjukhuset föds 45 barn varje dag, och på det lilla sjukhuset föds 15 barn varje dag. I genomsnitt är 50% av alla barn som föds pojkar, men det varierar dag för dag. På vilket sjukhus skulle du förvänta dig att det är vanligast att mer än 60% av alla födslar en given dag är pojkar? Det stora sjukhuset Det lilla sjukhuset 22. Tänk dig att du singlar slant 8 gånger. Vilket är mest sannolikt av nedanstående två utfall? A: Krona, Krona, Klave, Krona, Klave, Klave, Krona, Krona B: Klave, Krona, Klave, Krona, Klave, Krona, Klave, Krona Alternativ A Alternativ B Båda är lika sannolika 9

10 23. Ange de två sista siffrorna i ditt telefonnummer här Tänk dig att du erbjuds att köpa en ask Belgisk choklad (500 g) av märket Ducdó till ett pris i kronor som motsvarar dina två sista siffror i ditt telefonnummer. Skulle du köpa chokladasken till detta pris? Nej 24. Hur mycket skulle du maximalt kunna tänka dig att betala för chokladasken i frågan ovan? Kronor 25. En affär säljer snöskyfflar för 150 kronor styck. Morgonen efter en snöstorm höjer affären priset till 200 kronor. Hur rättvist tycker du detta är? Helt rättvist Acceptabelt Orättvist Mycket orättvist 26. Ett företag går med viss vinst. På grund av en lågkonjunktur är dock arbetslösheten hög och det är lätt att anställa folk. Företaget bestämmer sig därför för att sänka lönerna för alla sina anställda med 10%. Hur rättvist tycker du detta är? Helt rättvist Acceptabelt Orättvist Mycket orättvist 27. Ett mindre företag tillverkar köksbord. Eftersom priset på material minskat har kostnaden för att tillverka borden minskat med 200 kronor per bord. Företaget sänker dock inte sitt pris på borden. Hur rättvist tycker du detta är? Helt rättvist Acceptabelt Orättvist Mycket orättvist 10

11 28. Ange för nedanstående handlingar hur acceptabla eller oacceptabla du tycker dom är. Helt acceptabelt Ganska acceptabelt Varken acceptabelt eller oacceptabelt Ganska oacceptabelt Helt oacceptabelt 28.1 Att ta ut sjukersättning utan att vara sjuk 28.2 Att undvika att betala biljett i kollektivtrafiken 28.3 Att undvika att betala skatt om möjligheten ges 28.4 Att acceptera en muta på jobbet 28.5 Homosexualitet 28.6 Prostitution 28.7 Abort 28.8 Skilsmässa 28.9 Dödshjälp Självmord Att en man slår sin fru Bakgrundsfrågor och frågor om attityder 1. Skulle du, allmänt sett, beskriva dig som: Mycket lycklig Ganska lycklig Inte särskilt lycklig Inte alls lycklig 2. Tycker du på det hela taget att man kan lita på de flesta människor eller tycker du att man inte kan vara nog försiktig i umgänget med andra människor? Sätt ett kryss på skalan nedan där 1 betyder man kan inte vara nog försiktig och 10 betyder man kan lita på de flesta. Man kan inte vara nog försiktig Man kan lita på de flesta 11

12 3. Tror du de flesta människor skulle försöka utnyttja dig om de fick chansen, eller tror du att de flesta skulle försöka vara justa mot dig? Sätt ett kryss på skalan nedan där 1 betyder skulle försöka utnyttja mig och 10 betyder skulle försöka vara justa mot mig. Skulle försöka utnyttja mig Skulle försöka vara justa mot mig 4. Vilket civilstånd har du idag? (fler alternativ är möjliga) Gift Änka/Änkling Skild Sambo Särbo Ensamstående 5. Hur många hemmavarande barn (under 18 år) har du som bor i ditt hushåll? eller fler 6. Allmänt sett, hur religiös skulle du vilja säga att du är? Har ingen religiös tro Inte särskilt religiös Ganska religiös Mycket religiös 7. Har du någonsin drivit eget företag? Nej Om Nej, gå till fråga 11. Om ; Driver du eget företag för närvarande Nej 12

13 8. Under hur många år har du drivit eget företag? Ange antal år då ditt företag har varit din huvudsakliga sysselsättning. År 9. Hur många företag har du totalt varit med om att starta? antal företag 10. Ibland vill man skilja mellan entreprenörskap och egenföretagare En entreprenör kommersialiserar en ny innovation eller ny idé. Entreprenören har, eller planerar att på sikt ha, ett flertal anställda, och att om möjligt expandera sin verksamhet. Egenföretagare äger och driver en egen affärsverksamhet, till exempel en restaurang, eller en advokatfirma, där han/hon själv arbetar. Egenföretagaren planerar normalt inte att växa över en viss gräns, och brukar ha mellan noll och ett fåtal andra anställda. Om du skulle välja, skulle du säga att du i första hand är/var en egenföretagare eller en entreprenör? Egenföretagare Entreprenör 11. Hur många nära vänner har du? Inkludera inte familjemedlemmar eller nära släktingar. Inga Fler än Ange förnamnet på dessa nära vänner (max fem personer) nedan. Vän 1 Vän 2 Vän 3 Vän 4 Vän Med hjälp av listan du fyllde i ovan, ange om följande är sant eller falskt genom att kryssa sant eller falskt nedan Om du har angett minst 2 vänner ovan, svara på följande fråga Vän 1 är vän till vän 2 Sant Falsk t Frågan fortsätter på nästa sida 13

14 13.2 Om du har angett minst 3 vänner här ovan, svara på följande fråga Vän 1 är vän till vän 3 Sant Falsk Vän 2 är vän till vän 3 Sant t Falsk t 13.3 Om du har angett minst 4 vänner ovan, svara på följande fråga Vän 1 är vän till vän 4 Sant Falsk Vän 2 är vän till vän 4 Sant t Falsk Vän 3 är vän till vän 4 Sant t Falsk t 13.4 Om du har angett minst 5 vänner ovan, svara på följande fråga Vän 1 är vän till vän 5 Sant Falsk Vän 2 är vän till vän 5 Sant t Falsk Vän 3 är vän till vän 5 Sant t Falsk Vän 4 är vän till vän 5 Sant t Falsk t 14. Är du för närvarande registrerad som blodgivare? Nej 15. Har du donerat blod någon gång under de senaste 12 månaderna? Nej 16. Är du för närvarande registrerad som organdonator, dvs har du ett organdonationskort? Nej 17. Hur mycket pengar ger du till välgörenhet? 0 kronor per år Mindre än 100 kronor per år kronor per år kronor per år kronor per år kronor per år Mer än 5000 kronor per år 14

15 18. Hur mycket tid ägnar du dig åt obetalt frivilligarbete, t ex i någon förening? 0 timmar i veckan Mindre än en timma i veckan 1-2 timmar i veckan 2-5 timmar i veckan 5-10 timmar i veckan Mer än 10 timmar i veckan 19. Hur ofta händer det att du inte betalar räkningar i tid? Aldrig En gång om året En gång i halvåret Flera gånger i halvåret En gång i månaden Flera gånger i månaden 20. Har du lämnat Svenska Kyrkan sedan separationen från staten? Nej, jag är kvar i Svenska Kyrkan Nej, jag tillhörde inte Svenska Kyrkan vid separationen från staten 21. För några år sedan infördes det möjlighet att byta teleoperatör från Telia. Har du bytt teleoperatör efter att fritt val infördes? Nej 22. För några år sedan infördes det möjlighet att byta elleverantör. Har du bytt elleverantör efter att fritt val infördes? Nej 23. I politik talar man ibland om vänster och höger. Var skulle du placera dig själv på en skala mellan 1 10 där 1 står för vänster och 10 står för höger? Sätt ett kryss på skalan nedan. Vänster Höger 15

16 24. Vilket parti röstade du på i det senaste riksdagsvalet? Vänsterpartiet Socialdemokraterna Centerpartiet Folkpartiet Moderata samlingspartiet Kristdemokraterna Miljöpartiet de gröna Sverigedemokraterna Junilistan Feministiskt Initiativ Annat parti Röstade blankt Röstade inte 25. När bestämde du dig för vilket parti du skulle rösta på i senaste riksdagsvalet? g bestämde mig under sista veckan före valet g bestämde mig tidigare under hösten eller sommaren g visste sedan länge hur jag skulle rösta g röstade inte i riksdagsvalet 26. I senaste riksdagsvalet var det möjligt att personrösta genom att sätta ett kryss framför en av kandidaterna på valsedeln. Utnyttjade du möjligheten att personrösta i riksdagsvalet? Nej 27. Vilket parti röstade du på i det senaste valet till EU-parlamentet? Vänsterpartiet Socialdemokraterna Centerpartiet Folkpartiet Moderata samlingspartiet Kristdemokraterna Miljöpartiet de gröna Sverigedemokraterna Junilistan Feministiskt Initiativ Annat parti Röstade blankt Röstade inte 28. Hur intresserad är du i allmänhet av politik? Mycket intresserad Ganska intresserad Inte särskilt intresserad Inte alls intresserad 29. Allmänt sett, hur stort förtroende har du för svenska politiker? Mycket stort förtroende Ganska stort förtroende Ganska litet förtroende Mycket litet förtroende 16

17 30. Hur informerad anser du att du är om ekonomisk politik? Mycket välinformerad Välinformerad Varken oinformerad eller välinformerad Något oinformerad Mycket oinformerad 31. Nedan anges en tabell på saker som en del människor tycker borde genomföras i Sverige. Ange vad du tycker om vart och ett av förslagen. Mycket dåligt förslag Ganska dåligt förslag Varken bra eller dåligt förslag Ganska bra förslag Mycket bra förslag 31.1 Minska den offentliga sektorn 31.2 Minska försvarsutgifterna 31.3 Minska de sociala bidragen 31.4 Sänka skatterna 31.5 Behålla fastighetsskatten 31.6 Sälja statliga företag och affärsverk till privata köpare 31.7 Minska inkomstskillnaderna i samhället 31.8 Bedriva mer av sjukvården i privat regi 31.9 Minska finansmarknadens inflytande i politiken Behålla maxtaxan i barnomsorgen Satsa mer på friskolor Införa betyg i skolan tidigare än idag Öka det ekonomiska stödet till glesbygden Införa sex timmars arbetsdag för alla förvärvsarbetande Förbjuda alla former av pornografi Begränsa rätten till fri abort Frågan fortsätter på nästa sida 17

18 Mycket dåligt förslag Ganska dåligt förslag Varken bra eller dåligt förslag Ganska bra förslag Mycket bra förslag Införa mycket hårdare fängelsestraff för brottslingar Stärka djurens rätt Sverige bör på lång sikt avveckla kärnkraften Stoppa privatbilismen i innerstäderna Satsa mer på att förhindra miljöförstöring Minska koldioxidutsläppen Öka arbetskraftsinvandringen till Sverige Införa språktest för att kunna bli svensk medborgare Minska biståndet till utvecklingsländer Ta emot färre flyktingar i Sverige Öka det ekonomiska stödet till invandrarna så att de kan bevara sin egen kultur Efterskänka tredje världens skulder Ge företag mer frihet Sverige bör utträda ur EU Sverige bör införa euro som valuta Sverige bör söka medlemskap i NATO Sverige bör arbeta för ökad frihandel i hela världen Sverige bör aktivt stödja USA:s krig mot terrorismen 32. I vilken utsträckning anser du att den som är röstberättigad har en medborgerlig skyldighet att rösta i valen? Sätt ett kryss på skalan nedan där 1 betyder ingen skyldighet alls och 10 betyder mycket stark skyldighet Ingen skyldighet alls Mycket stark skyldighet 33. Många känner sig som anhängare av ett bestämt parti. Men det finns också många som inte har någon sådan inställning till något av partierna. Brukar du själv betrakta dig som tex folkpartist, socialdemokrat, moderat, centerpartist, vänsterpartist, miljöpartist eller kristdemokrat? Eller har du inte någon sådan inställning till något av partierna?, starkt övertygad anhängare, men inte särskilt starkt övertygad anhängare Nej, inte anhängare av ett visst parti 18

19 34. Är du medlem i något politiskt parti eller någon annan politisk organisation? Nej OM : Är du aktiv medlem av detta parti eller politiska organisation. Med aktiv menar vi att man går på minst ett par möten om året? Nej 35. Är du medlem av någon facklig organisation eller organisation för företagare eller någon annan yrkesorganisation? Det går bra att markera flera alternativ., facklig organisation, organisation för företagare, annan yrkesorganisation Nej 36. Under de senaste fem åren, har du gjort något av följande saker för att uttrycka dina politiska åsikter? Det går bra att markera flera alternativ. Kontaktat en politiker personligen, skriftligen eller på annat sätt? Kontaktat en tjänsteman i stat eller kommun? Deltagit i en protestaktion eller demonstration? Bojkottat, till exempel vissa varor? Bidragit ekonomiskt? Skrivit under en namninsamling? Inget av ovanstående 37. Har människor som du större eller mindre möjligheter än andra att få politikerna att ta hänsyn till era krav? Sätt ett kryss på skalan nedan där 1 betyder mycket mindre och 10 betyder mycket större. Mycket mindre Mycket större 38. Har du större eller mindre möjligheter än andra att förstå vad som händer och sker i politiken? Sätt ett kryss på skalan nedan där 1 betyder mycket mindre och 10 betyder mycket större. Mycket mindre Mycket större 19

20 Frågor kring din personlighet 1. När du kommer till en ny eller för dig okänd social situation, eller när du möter nya och okända omgivningar eller människor..., nästan alltid Ibland Nej, nästan aldrig 1a. Är du på din vakt och medveten om din omgivning? 1b. Känner du ett visst obehag när en för dig okänd person tar kontakt med dig? 1c. Har du en tendens att bli tyst? 1d. Har du en tendens att ta kontakt och tala med personer du inte känner? 1e. Har du en tendens att observera okända på avstånd innan du tar kontakt med dem? 1f. Brukar du vara pratsam i konversationer med någon som du just träffat? 1g. Är det mest sannolikt att du tillbringar din tid tillsammans med en person som du känner väl? 1h. Brukar du känna fysisk oro (t.ex. ökande puls, svett, fjärilar i magen)? 1i. Brukar du introducera dig själv för nya människor? 1j. Brukar du hålla ett rimligt avstånd till okända människor? 1k. Har du en tendens att avlägsna dig från dom omkring dig? 1l. Föredrar du ditt eget sällskap framför andras sällskap? 1m. Brukar du vanligtvis tycka om att gå till sociala evenemang eller händelser med stora folksamlingar? 1n. Har du en tendens att välja fritidsaktiviteter som utförs ensamt framför att tillbringa tid med dina nära vänner? 1o. Föredrar du att vara omgiven av livlig aktivitet framför en tyst samling? 1p. Om fysiskt förmögen, skulle du tycka om äventyrsresor eller att semestra med ett visst inslag av risk? 20

21 2. I de 12 delfrågor som nu följer, markera ett av dom två alternativ som bäst beskriver hur du känner genom att sätta ett kryss i rutan bredvid påståendet 2a. Många dåliga saker som händer i folks liv beror delvis på otur. 2b. En viktig anledning till att det förekommer krig är att folk inte intresserar sig tillräckligt för politik. 2c. På lång sikt får folk den respekt de förtjänar här i världen. 2d. Tanken att lärare skulle vara orättvisa mot studenter är befängd. 2e. Utan den rätta turen så kan man inte bli en effektiv ledare. 2f. Hur hårt man än försöker, så finns det alltid några som inte gillar en. eller eller eller eller eller eller Folks motgångar beror på misstag som de gör. Det kommer alltid att finnas krig oavsett hur många ansträngningar folk gör för att förhindra det. Tyvärr så passerar ofta en människas värde förbi obemärkt hur hårt han/hon än försöker. De flesta studerande förstår inte i vilken stor utsträckning som deras betyg faktiskt påverkas av slumpen. Kapabla människor som misslyckas med att uppnå ledarroll har inte dragit nytta av de möjligheter som erbjudits dem. Folk som inte lyckas bli omtyckta förstår inte hur man kommer överens med andra. 2g. Det som sker det sker. eller Att lita på ödet har aldrig fungerat lika bra för mig som att fatta beslut om en viss handlingsplan. 2h. Att lyckas handlar om hårt arbete och har lite, eller inget, med turen att göra. eller Att skaffa ett bra jobb handlar om att vara på rätt plats vid rätt tillfälle. 2i. En genomsnittlig medborgare kan påverka statliga beslut. 2j. När jag planerar, så är jag nästan säker på att jag kan genomföra planerna. 2k. I mitt fall så handlar inte att få vad jag vill om tur. 2l. Vad som händer med mig är mitt ansvar. eller eller eller eller Världen styrs av några få människor vid makten och det finns inte mycket som den lilla människan kan göra åt det. Det är inte alltid klokt att planera för långt i förväg eftersom många saker visar sig till syvende och sist handla om turen. Ofta så skulle man lika gärna kunna fatta beslut genom att singla en slant. Ibland känner jag att jag inte har tillräckligt stor kontroll över mitt livs riktning. 3. Ange i vilken utsträckning du håller med om följande påståenden. Instämmer inte alls Stämmer ganska dåligt Stämmer ganska bra Instämmer helt 3a. Att vara otrogen mot sin partner är fel under alla omständigheter. 3b. Det finns vissa omständigheter under vilka otrohet kan vara acceptabelt. 3c. g skulle ha väldigt dåligt samvete ifall jag var otrogen mot min partner. 3d. Otrohet är acceptabelt så länge den du är i ett fast förhållande med inte tar skada. Frågan fortsätter på nästa sida 21

22 3e. Sexuellt umgänge utanför äktenskapet kan i vissa fall vara hälsosamt. 3f. g tycker om att flörta med det motsatta könet. 3g. g tycker bättre om att gå ut än att stanna hemma med min familj. 3h. g ägnar mycket tid åt att göra mig själv attraktiv. 3i. g är en god familjeförsörjare. 4. Om du hade haft eller har en son. Med hjälp av egenskaperna nedan, ange hur viktiga du anser att dessa skulle vara för din sons partner. Oviktigt Mindre viktigt Viktigt Mycket viktigt 4a. Goda ekonomiska utsikter 4b. Oskuld 4c. Pålitlig karaktär 4d. God social status 4e. Utbildning & intelligens 4f. Bra utseende/fysiskt attraktiv 4g. Ambition & företagsamhet 4h. God hälsa 4i. Trogen 5. Om du hade haft eller har en dotter. Med hjälp av egenskaperna nedan, ange hur viktiga du anser att dessa skulle vara för din dotters partner. Oviktigt Mindre viktigt Viktigt Mycket viktigt 5a. Goda ekonomiska utsikter 5b. Oskuld 5c. Pålitlig karaktär 5d. God social status 5e. Utbildning & intelligens 5f. Bra utseende/fysiskt attraktiv 5g. Ambition & företagsamhet 5h. God hälsa 5i. Trogen 22

23 Fyll endast i fråga 6 9 nedan om du har egna barn 6. Var god ange i vilken utsträckning du håller med om följande påståenden. Stämmer inte alls Stämmer ganska dåligt Stämmer ganska bra Stämmer helt 6a. Jämfört med andra personer av mitt kön så betraktar jag mig som en väldigt bra mor/far till mina barn. 6b. g kunde givit mer stöd åt mamman/pappan till mina barn. 6c. Jämfört med andra personer av mitt kön så trycker jag att jag har ett gott förhållande till mina barn. 6d. g står mycket nära mina barns mor/far. 6e. g ägnade mycket tid åt mina barn när dom var yngre. 6f. g har en god relation till mina barn. 7. Betraktar du dig själv som mer (kryssa endast i ett av de två alternativen för varje delfråga) 7a. Hårt arbetande eller Fysiskt attraktiv 7b. Fysiskt attraktiv eller God förälder 7c. Hårt arbetande eller God förälder 7d. Fysiskt attraktiv eller Sexuellt trogen 7e. Sexuellt trogen eller Hårt arbetande 7f. Sexuellt trogen eller God förälder 8. Betraktar du din partner som mer (kryssa endast i ett av de två alternativen för varje delfråga) 8a. Hårt arbetande eller Fysiskt attraktiv 8b. Fysiskt attraktiv eller God förälder 8c. Hårt arbetande eller God förälder 8d. Fysiskt attraktiv eller Sexuellt trogen 8e. Sexuellt trogen eller Hårt arbetande 8f. Sexuellt trogen eller God förälder 23