Korsnäs Din skogliga partner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Korsnäs Din skogliga partner"

Transkript

1 Korsnäs Din skogliga partner Vilt- och naturvård går hand i hand sid 2 Föda, skydd och vatten är tre viktiga element att beakta när man planerar för bra vilt- och naturvård i skogslandskapet. Korsnäs Frankrikeresa 2012 sid 4 En måndagsmorgon i slutet av april bänkade sig 23 skogsintresserade resenärer på flight DY4321 från Arlanda med Nice som destination. Åtgärdskvitto sid 6 Korsnäs Åtgärdskvitto, är en redovisning till markägaren av hur en skoglig åtgärd är utförd. Införs från och med nu. BillerudKorsnäs sid 7 Billerud och Korsnäs har i sommar annonserat om ett samgående. Det nya bolaget antar namnet Billerud- Korsnäs Informationsblad till skogsägare från Korsnäs Skog

2 Vilt- och naturvård går hand i hand Föda, skydd och vatten är tre viktiga element att beakta när man planerar för bra vilt- och naturvård i skogslandskapet. Här ger Jonas Kling, Regionchef Frövi, några tips! Genom att bevara och återskapa hög biodiversitet ökar också förutsättningarna att hålla en bra viltstam. Genom att spara t.ex. sälgar gynnar vi i första hand organismer som är beroende av detta trädslag, exempelvis humlor eller dofttickor. Som en bieffekt skapas förutsättningar för en bättre födotillgång för vilt. Ekosystemen är ju komplexa och olika åtgärder skapar effekter i många led. Samtidigt är logiken enkel, bygg in och skapa mångfald utifrån de förutsättningar som finns, undvik ens - artade monokulturer, då har man lagt en grundplåt för någorlunda hygglig biologisk mångfald. Olika fastigheter har olika förutsättningar, beroende av hur de ser ut och var de är belägna i landet. För den enskilde skogsbrukaren handlar det om vilken fantasi man har och att ta tillvara de förutsättningar som finns. Nedan följer några exempel på hur man kan bygga in variation på sin fastighet. Lövlungor I ett produktionslandskap dominerat av barrträd är det viktigt med avbrott. Jag jobbar ofta med att skapa lövlungor på lämpliga platser. Lövlungan sköts genom att man återkommande, var år, avverkar de barrträd som växer där. Lövlungan består av träd i olika åldrar och storlekar. Den ger ett ganska risigt intryck men är ett eldorado för fåglar, insekter och vilt. Lövlungorna blir perfekta hänsynsytor (skogsdungar som sparas) den dag den omkringliggande skogen skall avverkas Gläntor I den täta produktionsskogen är det som sagt viktigt att man bygger in Föda skydd vatten. Bäcken erbjuder fantasiska möjligheter för viltet och mångfalden. variation. Gläntan är ett bra exempel på det. Ofta förlägger jag gläntan till en kulturlämning, t.ex en gammal torpruin med tillhörande gårdstun. Vid gallring gör man en liten öppen yta runt gårdstunet, och efter slutavverkning avstår man från planteringen på hela gläntan. Ofta söker sig viltet till dessa gläntor, här finns rikligt med örter att beta. Jag har sett exempel på hur viltbete har bibehållit torrängsfloran som funnits på den gamla bosättningen. Man blir glad när man kommer till en sådan glänta och ser alla fjärilar flyga under sommarhalvåret. Lövlungorna blir perfekta hänsynsytor (skogsdungar som sparas) den dag den omkring liggande skogen har avverkats. 2 KORSNÄS SKOG 3.12

3 En lövlunga skapas på en av Korsnäs avverkningar för att gynna den biologiska mångfalden. Vattendrag och Kantzoner Alla vattendrag är värda att uppmärksamma vid skogliga åtgärder. Rent och friskt vatten är kanske den viktigaste naturresursen vi har och väl värd att vårda. För rinnande vattendrag handlar det nästan uteslutande om stabila kantzoner och att undvika körning i och i anslutning till vattendraget. Finns ingen bra kantzon kan man skapa en. Ibland måste delar av skogen huggas ner för att kunna skapa en bra zon, på lång sikt blir det bra. Kombinationen kantzon mot vatten och lövlunga är en jackpott som ger två flugor i en smäll och dubbel effekt. Aspen Aspen, Taigans ädellövträd som är så viktig för så många arter och ett utmärkt viltbete. Idag värnar vi aspen överallt från Bergslagen och norrut i landet genom att nästan alltid spara den som miljöträd vid avverkning och i avsatta biotoper som långsamt förmörkas av gran. Visst skall vi spara gamla aspar på hygget, men jag vill gå ett steg längre. Aspen föryngras bäst genom avverkning. Låt säga att vi har en aspklon inom det område som skall avverkas, spar då ett antal av de biologiskt mest värdefulla asparna, men avverka även några för att gynna rotskottsbildningen. Plantera inte i anslutning till aspklonen. Vi kommer att få ett massivt rotuppslag av nya aspar och ett embryo till en ny lövlunga. Kraftledningsgator Efter stormarna Gudrun och Per trädsäkras nu de flesta kraftledningsgatorna i snabb takt. Det är ansenliga arealer skogsmark som tas i anspråk för detta. Samtidigt erbjuder kraftledningsgatorna utmärkt avbrott i ett monotomt skogslandskap och ett tillfälle att skapa biologisk mångfald och produktion av viltbete utan att inskränka på skogsproduktionen. Som plats för viltbete är kraftledningsgatorna välkända och kan utvecklas ännu mer genom aktiv plantering av viltfoder. Mindre känt är kanske att dessa gator även erbjuder utmärkta miljöer även för blommor, fåglar, fjärilar och andra insekter. Jonas Kling Regionchef, Distrikt Frövi Ljuspunkter Nyhetsrapporteringen har varit av det dystrare slaget i höst. Den ena dysterkvisten efter den andra står på kö, som lågtrycken över Atlanten, för att släppa sina dystra prognoser i nyhetsflödet över oss. Ingen kan ha undgått att vi har en svår tid framför oss. Tänkte peka på några ljuspunkter som trots allt finns i höstmörkret: 1. Skogen bekymrar sig inte i konjunkturer, räntor och börskurser men uppskattar en regnig sommar. Ditt skogliga kapital har växt bra i år! 2. Korsnäs AB och Billerud går samman. En stark och stabil köpare av din råvara blir ännu starkare och stabilare! 3. Vi inför Åtgärdskvitto på alla åtgärder vi gör på dina marker. Vi har duktiga, kunniga entreprenörer som gör ett bra jobb. Dom och vi är stolta över det jobb som utförs på dina marker. Nu får du kvitto på det! Läs mer i separat artikel. 4. Vi är alltid intresserade av att köpa ditt virke. Du har alltid avsättning för ditt virke om du vill. Oavsett konjunktur! Som sagt, skogen växer oavsett konjunktur. Röjning och gallring väntar inte på att svenska kronan ska försvagas eller stärkas mot andra valutor. Ta kontakt med våra kunniga virkesköpare för bästa rådgivning om din skogsskötsel. Lars-Erik Busk Ansvarig utgivare KORSNÄS SKOG

4 Korsnäs Frankrikeresa 2012 En måndagsmorgon i slutet av april bänkade sig 23 skogsintresserade resenärer på flight DY4321 från Arlanda med Nice som destination. Det gemensamma målet var att se och uppleva en del av södra Frankrike, givetvis med skoglig touch. Ansvariga för innehåll och upplägg var Börje Drakenberg. Roland Hörnfeldt var med som tolk. Att Frankrike är tredje största skogslandet inom EU kändes fjärran men insikten växte sig stark under resan. Det växer så det knakar i Frankrike men förutsättningarna att nyttja det som växer är så mycket svårare än i Sverige. Branta alpsluttningar, eroderande jordar och ständigt hot av skogsbränder gör uppdraget för Visste du att... Frankrikes landareal omfattar 55 milj ha (större än Sverige) och skogsmarken omfattar ca 15 miljoner ha med ett virkesförråd på ca 2 miljarder m 3 sk (Sverige ca 3,2 miljarder m 3 sk). Det gör Frankrike till det tredje största skogslandet inom EU. de franska skogstjänstemännen på ONF, Office National de Forets, mycket annorlunda mot Skogsstyrelsens anställda hemma i Sverige. Resans första dag fick vi se och höra att i vissa områden har skogsbruket nästan enbart en erosions- och brandkontrollerande funktion. Där dominerar tallsläktingar som aleppotall och terpentintall. Andra förutsättningar Nästa dag gick resan upp på högre höjder vid Nice och där gavs exempel på blädningsskogsbruk av gran och silvergran. Medelstam på ca 3 4 m 3 sk och mycket brant terräng är vardagsmat här. Ytterligare exempel på annan nytta med skogen gavs längre norrut i Alperna. Där odlade man så bekanta arter som svarttall, lärk och vanlig svensktall. Mest i syfte att skydda vägar och byar från snö- och bergsskred från de jättelika Alperna. Vi fick även höra att misteln anses vara ett mycket besvärande ogräs på Besöket i centralmassivet gav en intressant uppvisning ekskogsbruk med rejäl ekonomisk avkastning, vad sägs terpriser på kr. Det finaste virket gör man givetvi vi var ju trots allt i Frankrike. 4 KORSNÄS SKOG 3.12

5 av rationellt om kubikmes vintunnor av barrträden. Kaprifol och hagtorn var för oss nordbor ett oväntat inslag i skogsbestånden. Upplevelserna Att uppleva Frankrike innehåller förstås mycket mer än skog och natur. Denna resa innehöll även en god portion av södra Frankrikes mat- och vinkultur. Sågverksbesök, vingårdsupplevelse och olivodling samt framställning av den åtråvärda oljan, visades upp av mycket entusiastiska och gästvänliga franska värdar. Som tur var hade vår reseledare Börje Drakenberg hittat en helt suverän busschaufför som tog hela sällskapet upp och nedför alla dessa till synes omöjliga bergsvägar för att inte tala om Nice trånga enkelriktade gator. Båtutflykt med picknik under Pinjetallar och bad i medelhavet avrundade resan på ett trivsamt sätt. Jag tror nog att flertalet resenärer som klev på planet i början av veckan delar min åsikt att vi hade mycket roligt och att stämningen var god under hela resan. Kanske var det just detta som var den bästa kryddan för min upplevelse av Frankrike denna gång. Staffan Jutterström Virkesköpare i Mora AKTUELLA frågan Kan skogsägare söka bidrag från Skogsstyrelsen? Vi lät frågan gå vidare till Kent Hägg på Skogsstyrelsen i Ljusdal. Jo det finns ett antal olika stöd/bidrag som skogsägare kan söka hos Skogsstyrelsen. Inom EU:s landsbygdsprogram finns det tre stöd att söka: Öka arealen ädellövskog Kompetensutveckling samt Bevara skogens mångfald. Ut över EU:s bidrag finns även tre andra stöd: Nokås, Ädellövskogsbruk och Väx med skogen. Här beskriver jag kort innehållet. Öka arealen ädellövskog. Syftet med stödet är att skapa mera ädellövskog i Sverige. Du kan få stöd för att plantera ädellövskog och för att röja eller gallra fram ädellövskog ur blandskog. Kompetensutveckling Syftet är att genom kompetensutveckling stärka konkurrenskraften på landsbygden och bidra till ett hållbart skogsbruk. Det finns två olika typer av stöd, projektstöd och företagsstöd. Projektstödet är till för dig som vill utbilda andra. Vill du utbilda dig själv eller medarbetare i ditt företag/organisation, söker du företagsstödet. Bevara skogens mångfald Syftet med stödet är att fler naturvärden, kulturmiljövärden och sociala värden i skogen ska bevaras och utvecklas. Nokås Om du vill anlägga en våtmark, frihugga ett naturvärdesträd eller röja upp kring en kolarkoja eller en fäbod kan du söka Nokås-stöd för åtgärder som bevarar naturvärden och sparar kulturmiljöer. Ädellövskogsbruk Om du vill värna om ädellövskogen genom ett aktivt brukande kan du få ekonomiskt stöd till kostnader för återväxtåtgärder och röjning. Dessutom kan du få fri rådgivning och utsyning av Skogsstyrelsen. Väx med skogen Om du är företagare och ser nya möjligheter och vill växa. Då kan detta stöd, som ingår i regeringens satsning Skogsriket, vara en möjlighet för dig. Syftet med stödet är att skapa förutsättningar för nya jobb med anknytning till skog. Mer information Vill du veta mer om respektive stöd/bidrag så gå in på under äga och bruka eller ring till Skogsstyrelsen i din region. KORSNÄS SKOG

6 Åtgärd utförd av Korsnäs entreprenör: Åtgärdskvitto Kvitto på utförd åtgärd: Föryngringsavverkning Alla uppdrag/åtgärder som utförs av Korsnäs AB har en tydlig instruktion sk traktdirektiv. Traktdirektivet är en instruktion till entreprenören som utför arbetet där vi anger hur arbetet ska utföras. Till traktdirektivet hör även en kartskiss. Vid egenkontrollen som entreprenören gör efter avslutat arbete görs en kontroll mot traktdirektivets alla delar. I egenkontrollen ingår bl a redovisning och kontroll av: Överfarter vid vattendrag Avverkning vid hänsynsområden. Antal sparade träd och högstubbar Att avlägg, och uppställningsplats är städade. Läs hela vår handledning för Föryngringsavverkning på Kontraktsnummer: Traktnamn: Åtgärd utförd datum: Från och med augusti inför Korsnäs Åtgärdskvittot, vilket är en redovisning av hur en skoglig åtgärd är utförd. Åtgärdskvittot skickas till markägaren i samband med slutredovisningen av affären. Egenkontroll är utförd utan anmärkningar Egenkontroll är utförd med följande anmärkning: Anteckningar, noteringar Vi hoppas att ni är nöjda med vårt arbete och att vi ses snart igen! Hör av er om ni har några frågor! Med vänlig hälsning Korsnäs virkesköpare Korsnäs AB Telefon Org.nr Gävle Telefax Traktdirektiv Alla skogsbruksåtgärder som Korsnäs utför har en tydlig instruktion till den entreprenör som utför arbetet, vilken finns beskriven i trakthandlingen. Den innehåller dels en traktskiss och dels ett traktdirektiv. Traktskissen visar all kartinformation som behövs, såsom rågångar, hänsynsområden, förslag på dragning av basväg med mera. Traktdirektivet innehåller information om vilken åtgärd som är aktuell på olika områden samt skriven information som virkesköparen vill skicka med till entreprenören som skall utföra avverkningen eller skogsvårdsåtgärden. Handledningar Hur en åtgärd ska utföras finns tydligt beskrivet i Korsnäs handledning för respektive föryngringsavverkning, markberedning, plantering, röjning och gallring. De finns att läsa på Korsnäs Skogs hemsida ( Egenkontroll När entreprenören avslutat sitt arbete gör han/hon en kontroll av hur traktdirektivets alla delar uppnåtts. Vad som ingår i denna så kallade egenkontroll, är anpassat efter varje specifik åtgärd. Efter markberedning redovisar entreprenören till exempel antal godkända planteringspunkter per hektar och avståndet mellan raderna. Efter en gallring tittar man istället exempelvis på om gallringsstyrkan är rätt, om högstubbar har lämnats i rätt antal och om avlägg och uppställningsplats för kojan är städade. Åtgärdskvitto Syftet med åtgärdskvittot är att skogsägaren ska få en återrapportering av hur väl Korsnäs uppfyllt markägarens beställning. Och det är entreprenörernas egenuppföljning som ligger till grund för kvittot. Genom åtgärdskvittot sker en direkt återkoppling mellan den som utfört en åtgärd och skogsägaren. Entreprenören fyller i sin egenkontroll av det arbete som är utfört. Egenkontrollen lämnas över till den virkesköpare på Korsnäs som är ansvarig för affären som avtalats med skogsägaren. Virkesköparen sammanställer själv åtgärdkvittot, vilket sedan skickas ut tillsammans med slutredovisningen eller fakturan till skogsägaren. Så ta en titt i kuvertet nästa gång Korsnäs utfört en åtgärd i Din skog, så får Du se hur vi lyckats! Göran Andersson Skogschef 6 KORSNÄS SKOG 3.12

7 Den starka svenska kronan sänker virkespriserna De senaste månaderna har virkespriserna sjunkit. Det gäller alla de tre stora sortimentsgrupperna massaved, sågtimmer och skogsbränsle. Trenden har varit stigande priser för skogsbränsle de senaste 10 åren. Förbrukningen av skogsbränslen har ökat och därmed efterfrågan. Nu ökar inte efterfrågan från värmeverk i samma takt som tidigare samtidigt som det kommer fram mer skogsbränslen. Massavedspriserna har haft en sjunkande trend det senaste året. Den svaga ekonomiska utvecklingen i Europa samt den svaga utvecklingen för Euron pressar den svenska massaoch pappersindustrin. Vi har fått se produktionsbegränsningar, konkurser och nedläggningar av bruk som både på kort sikt och lång sikt sänker efterfrågan. Sågverken har det mycket tufft. Sågverkens lönsamhet har under flera år varit mycket dålig och nu drabbas de mycket hårt av den svagare Eurokursen, fallande bränslepriser och minskande byggande. De prissänkningar som sker nu beror i hög grad på att svenska kronan har stärks mot Euron. På ett år har Eurokursen försvagats mot kronan med 10 %. Våra stora konkurrentländer Finland, Tyskland, Baltikum och Österrike drabbas inte lika hårt då de antingen har Euron eller en valuta kopplad till densamma. Allt annat lika har svensk skogsindustri tappat 10 % i intäkt när de säljer på de stora marknaderna i Europa. Det gör att den virkesprisjustering som nu skedde inte gick att undvika. Det är svårt att sia om hur virkespriserna kommer att utvecklas på sikt men består den starka kronan så är de timmerprisnivåer vi hade 2010 och 2011 avlägsna. Arvid Svanborg Chef Virke BillerudKorsnäs Den 20e juni i år annonserade Billerud och Korsnäs ett samgående. Det nya bolaget antar namnet billerudkorsnäs. BillerudKorsnäs väntas få en årsomsättning på runt 20 miljarder samt bli en ledande aktör inom nyfiberbaserade förpackningsmaterial och förpackningslösningar. Billerud kommer att förvärva Korsnäs från Kinnevik som får en aktiedel i Billerud som uppgår till 25,1% samt en kontantbetalning på 3200 MSEK. Billerud kommer även att överta Kinneviks 75% av aktierna i Latgran och de 5% aktier de har i Bergvik Skog. I dagens läge har Billerud sex produktionsanläggningar i Sverige, Finland och Storbritannien som tillsammans uppnår en produktionskapacitet på ca 1,7 miljoner ton årligen. Korsnäs har med sina tre produktionsanläggningar i Sverige en produktionskapacitet på cirka 1,1 miljoner ton om året. Billerud har fokus på två affärsområden. Det ena är tekniskt avancerade säck- och kraftpapper och det andra erbjuder wellråvara. Då Korsnäs största produktområde är kartong kommer bolagen genom att komplettera varandra även stärka positionen och konkurrenskraften på världsmarknaden. Som resultat av samgåendet väntas synergieffekter med besparingar på uppemot 300 MSEK per år. För att samgåendet ska genomföras måste två saker ske. Det första är att resultatet från konkurrensprövningen som berörda myndigheter nu genomför ska presenteras som godkänt. Det andra är att Billeruds aktieägare ska ge sitt godkännande och det skedde på en extrainsatt bolagsstämma i mitten av september. Tills att resultatet från konkurrensprövningen presenteras fortgår arbetet som vanligt. För er som virkesleverantörer kommer affären betyda att ni i det nya BillerudKorsnäs kommer att få en ännu större och stabilare kund inom ett skogsindustriellt segment förpackningar och förpackningslösningar som har framtiden för sig. Det innebär en god avsättning för virkesråvara av hög kvalitet från välskötta privata skogar gärna certifierade under FSC eller PEFC säger Uno Brinnen, Skogsdirektör på Korsnäs. KORSNÄS SKOG

3Tillföra föda till vattenlevande organismer. 4 Ge beskuggning. 5 Tillföra död ved. 6 Bevara biologisk mångfald

3Tillföra föda till vattenlevande organismer. 4 Ge beskuggning. 5 Tillföra död ved. 6 Bevara biologisk mångfald Kantzonernas funktioner Vattendrag och sjöar med omgivande skog, kantzoner, ska betraktas som en enhet. Variationen i naturen är stor och den ena bäcken eller sjön och dess omgivning är inte den andra

Läs mer

Skogsbrukets lönsamhet. Virkesforum 2010. Göran Örlander Södra Skogsägarna. Södra Skog

Skogsbrukets lönsamhet. Virkesforum 2010. Göran Örlander Södra Skogsägarna. Södra Skog Skogsbrukets lönsamhet Virkesforum 2010 Göran Örlander sägarna Rapport 2004-10 Om virkesförrådets utveckling. Uppdaterat till 2008/2009 Kostnader och priser avser 2009 års prisnivå Data har hämtats från:

Läs mer

Åtgärden som gör din skog mer värd. Ungskogsröjning

Åtgärden som gör din skog mer värd. Ungskogsröjning Åtgärden som gör din skog mer värd. Ungskogsröjning Röjning för en värdefull skog Vid röjning bestämmer du hur din skog ska se ut i framtiden. Du kan styra utvecklingen så att kvalitativa stammar gynnas

Läs mer

PEFC miljöstandard för skogsentreprenörer

PEFC miljöstandard för skogsentreprenörer PEFC miljöstandard för skogsentreprenörer Utdrag ut TD II med tillämpningsanvisningar. Version 1.5 Tel: 08-655 41 94 mail: info@smfcert.se Internet: www.smfcert.se PEFC skogsstandard Målsättningen för

Läs mer

Utökad förvaltningsberättelse Europeiska Skogsfonden 1 AB 2011 Verksamheten Företagets verksamhet är att investera i, äga och förvalta skogsfastigheter inom EU. Detta är bolagets tredje verksamhetsår.

Läs mer

I Wedaskogen. Information från Weda Skog - din partner i skogen. Specialist på timmer www.wedaskog.se

I Wedaskogen. Information från Weda Skog - din partner i skogen. Specialist på timmer www.wedaskog.se I Wedaskogen Information från Weda Skog - din partner i skogen Specialist på timmer www.wedaskog.se Erik Andersson, vd Weda Skog. Foto: Sidney Jämthagen - Weda Skog ska vara ett självklart och naturligt

Läs mer

Skogen förr. Skog som ska röjas. Skog som ska gallras. Skogen idag

Skogen förr. Skog som ska röjas. Skog som ska gallras. Skogen idag Skogen Tiden På Brånstrands familjelantgård får Du uppleva skogen under lokala förhållanden.vårt mål idag är att bruka skogen så att det naturliga kretsloppet störs så lite som möjligt. Ta del av skogens

Läs mer

Synpunkterna är framarbetade vid en workshop i Falun den 17 april, där merparten av distriktets personal medverkade.

Synpunkterna är framarbetade vid en workshop i Falun den 17 april, där merparten av distriktets personal medverkade. Distrikt Södra Dalarnas synpunkter på remiss Ändringar av föreskrifter och allmänna råd till 30 skogsvårdslagen samt remiss Målbilder för god miljöhänsyn. Synpunkterna är framarbetade vid en workshop i

Läs mer

- Utgångspunkten för skogsproduktion måste vara att denna bedrivs inom ekosystemets ramar.

- Utgångspunkten för skogsproduktion måste vara att denna bedrivs inom ekosystemets ramar. Vårt Dnr: Till Skogsstyrelsen Jönköping Stockholm 2015-04-13 Kunskapsplattform för skogsproduktion Naturskyddsföreningens remissvar Sammanfattning av Naturskyddsföreningens synpunkter Föreningen anser

Läs mer

Mål för skogsskötsel och naturvård i Timrå kommun

Mål för skogsskötsel och naturvård i Timrå kommun Mål för skogsskötsel och naturvård i Timrå kommun Antagen av kommunfullmäktige 2012-09-24 109 2(5) Skogsbrukets mål Bedriva skogsbruk enligt reglerna för miljöcertifiering enligt FSC-standard. Bevara och

Läs mer

Lättfattligt om Naturkultur

Lättfattligt om Naturkultur Lättfattligt om Naturkultur Optimering av skogens långsiktiga värdeavkastning Mats Hagner 29-11-11 Skogsägarens nettoinkomst om trädet skördas nu 15 1 5 UBICON Rapport 6, 29 ISSN 1654-4455 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

RIKTLINJER FÖR FÖRVALTNING AV KALIX KOMMUNS SKOGSINNEHAV

RIKTLINJER FÖR FÖRVALTNING AV KALIX KOMMUNS SKOGSINNEHAV RIKTLINJER FÖR FÖRVALTNING AV KALIX KOMMUNS SKOGSINNEHAV Skogsområde vid kyrkan i Morjärv/2012 BAKGRUND OCH SYFTE Kalix kommuns totala skogsinnehav omfattar 543,9 ha, varav produktiv skogsmark närmare

Läs mer

Anteckningar från Dialogexkursionen 8 november 2012

Anteckningar från Dialogexkursionen 8 november 2012 Datum 2012-11-21 Diarienr 1(6) Stockholms distrikt Sören Nissilä, Natur/Miljö Sörmlands distrikt Linda Nilsson Anteckningar från Dialogexkursionen 8 november 2012 Introduktion till dagen Frågeställningar

Läs mer

Korsnäs Din skogliga partner

Korsnäs Din skogliga partner Korsnäs Din skogliga partner Aptering för högsta möjliga virkesvärde Korsnäs följer noga upp hur virket blir apterat, dvs om det blir kapat så att skogsägaren får ut högsta virkesvärde enligt prislistorna.

Läs mer

Mål och riktlinjer för Karlstads kommuns skogsbruk på förvaltningsskogen

Mål och riktlinjer för Karlstads kommuns skogsbruk på förvaltningsskogen sid 1 (5) TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN Natur- och parkenheten 2012-12-14 Mål och riktlinjer för Karlstads kommuns skogsbruk på förvaltningsskogen Karlstads kommuns skogsinnehav är indelat i två

Läs mer

NordGen Skog temadag 12 mars 2009

NordGen Skog temadag 12 mars 2009 Föreningen Sveriges Skogsplantproducenter Karin Johansson 2009-03-17 NordGen Skog temadag 12 mars 2009 Ökad skogsproduktion nya kundkrav, nya plantor och ny teknik? Introduktion Dagen, som lockade närmare

Läs mer

Detta är jag, Harald.

Detta är jag, Harald. Detta är jag, Harald. Född 1938. Skogsarbetare. Studier, gymnasium, lärarhögskola, biologi 20p, skogsproduktion 10 p. 1972 Mellanstadielärare i 30 år. Fritidspolitiker. Bisysslor. Naturfotograf - frilanser.

Läs mer

FRÅN HAVERI TILL NY STRATEGI.

FRÅN HAVERI TILL NY STRATEGI. FRÅN HAVERI TILL NY STRATEGI. Älgkalv 0911 12 kg 1 DISTRIKT EGEN SKOG Jonnie Friberg Jägare Jägmästare Skogsförvaltare Skogsindustriernas nationella representant i: - Viltförvaltningsrådet - Rovviltrådet

Läs mer

Skogsstyrelsen och vatten. Daniel Palm, Johan Baudou

Skogsstyrelsen och vatten. Daniel Palm, Johan Baudou Skogsstyrelsen och vatten Daniel Palm, Johan Baudou Aktuell statistik Problem (Skogsstyrelsen) Skogsstyrelsens arbete Andel av avverkad areal där transport över vattendrag förekommer % 45 40 35 30 25 20

Läs mer

Skogsbruk och vatten. Johan Hagström Skogsstyrelsen. Foto: J. Hagström

Skogsbruk och vatten. Johan Hagström Skogsstyrelsen. Foto: J. Hagström Skogsbruk och vatten Johan Hagström Skogsstyrelsen Foto: J. Hagström Sverige är fullt av vatten t ex 97 500 sjöar I skogen finns över: 60 000 mil rinnande vatten 88 000 mil diken 2009 anmäldes ca 216 243

Läs mer

Skogsbrukets hållbarhetsproblem

Skogsbrukets hållbarhetsproblem Skogsbrukets hållbarhetsproblem Vattendagarna 20-21:a november 2006 Johan Bergh Sydsvensk Skogsvetenskap Miljömålet "Skogsmarkens naturgivna produktionsförmåga skall bevaras. En biologisk mångfald och

Läs mer

Sammanställning av SFV:s skogsbruk 2012

Sammanställning av SFV:s skogsbruk 2012 Sammanställning av SFV:s skogsbruk 2012 Sammanställning av SFV:s skogsbruk 2012... 1 Bakgrund... 3 SFV:s skogsbruk... 3 Skogsskötsel... 4 Avverkningsnivå... 4 Skogsmarkens läge... 4 Ägoslagsfördelning...

Läs mer

Skötselanvisningar vid beskogning av nedlagd jordbruksmark

Skötselanvisningar vid beskogning av nedlagd jordbruksmark Skötselanvisningar vid beskogning av nedlagd jordbruksmark Målet med planteringen Inför beskogningen bör man ha ett mål med sin plantering. Beroende på åkerns belägenhet, status och storlek blir metoder

Läs mer

Trädgård på naturens villkor

Trädgård på naturens villkor Trädgård på naturens villkor Biolog Miljövän Trädgårdsmästare Ekoodlare Trädkramare Pensionär Det ska gå runt i naturen Lineärt tänkande skapar stora problem och är ohållbart. Det ska gå runt i naturen!

Läs mer

En naturlig partner för trygga skogsaffärer.

En naturlig partner för trygga skogsaffärer. En naturlig partner för trygga skogsaffärer. Vi bygger hus och broar av din skog. Värdet stannar i bygden. Det är många som är intresserade av din skog i dag, samtliga erbjuder rådgivning, högsta kvalité

Läs mer

Referat av sammanträffande med Lutz Fähser. Mats Hagner 2008-08-22

Referat av sammanträffande med Lutz Fähser. Mats Hagner 2008-08-22 Referat av sammanträffande med Lutz Fähser Mats Hagner 2008-08-22 Slutsats Vårt nuvarande svenska system är inoptimalt med avseende på uthållighet, biodiversitet samt monetär avkastning till skogsägaren.

Läs mer

Den lönsamma skogsgården Mats Blomberg, Södra

Den lönsamma skogsgården Mats Blomberg, Södra Den lönsamma skogsgården Mats Blomberg, Södra Skogens framtid inspiration och innovation /Regional dialog kring nationella skogsprogrammet Växjö 2015-09-30 2015-10-05 1 Några nyckelfakta Tre fjärdedelar

Läs mer

Skogsindustriella förutsättningar Tomas Elander

Skogsindustriella förutsättningar Tomas Elander www.pwc.se Skogsindustriella förutsättningar Tomas Elander Agenda 2. Skogsbruket 1. Skogsägandet 3. Sågverken 7. Hänt i branschen 4. Massaindustrin 6. Prestationer 5. Pappersbruken sid2 Skogsägandet sid3

Läs mer

Årets viktigaste skog- och viltseminarium kring hållbart brukande av skog, hjortdjur och landsbygd i Mellansverige Skogsstyrelsen 2016.03.

Årets viktigaste skog- och viltseminarium kring hållbart brukande av skog, hjortdjur och landsbygd i Mellansverige Skogsstyrelsen 2016.03. Årets viktigaste skog- och viltseminarium kring hållbart brukande av skog, hjortdjur och landsbygd i Mellansverige Skogsstyrelsen 2016.03.30 Nyckelord från dagen: ansvar, frihet, tillit och samarbete.

Läs mer

Viltet som resurs minnesanteckningar Skogsdagen 4 december 2010. Introduktion P-O Högstedt, moderator och lärare i Hållbart familjeskogsbruk, Lnu

Viltet som resurs minnesanteckningar Skogsdagen 4 december 2010. Introduktion P-O Högstedt, moderator och lärare i Hållbart familjeskogsbruk, Lnu Institutionen för teknik Avdelningen för Skog och trä Viltet som resurs minnesanteckningar Skogsdagen 4 december 2010 Introduktion P-O Högstedt, moderator och lärare i Hållbart familjeskogsbruk, Lnu Jakten

Läs mer

Hej! Här kommer rådgivningskvittot digitalt. Jag skickar brochyr också men de kommer med post nästa vecka.

Hej! Här kommer rådgivningskvittot digitalt. Jag skickar brochyr också men de kommer med post nästa vecka. Stockholms distrikt Stefan Eklund Galgbacksvägen 5, 18630 VALLENTUNA stefan.eklund@skogsstyrelsen.se Tfn 08-51451462 Fastighet VÄRMDÖ-EVLINGE 9:1 Kommun Värmdö Församling Värmdö Kopia för kännedom 1(2)

Läs mer

Rådgivning inom projektet Klimatanpassat skogsbruk och vatten

Rådgivning inom projektet Klimatanpassat skogsbruk och vatten RÅDGIVNINGSKVITTO 1(7) Datum 2014-02-21 Ärendenr R 390-2014 Stefan Eklund Stockholms distrikt Galgbacksvägen 5, 18630 VALLENTUNA stefan.eklund@skogsstyrelsen.se 08-51451462 Värmdö-Evlinge fast ägare för.

Läs mer

G r ö n t b o k s l u t s l u t a v v e r k n i n g

G r ö n t b o k s l u t s l u t a v v e r k n i n g 1 1 (12) Dokumentet upprättat 120115 Beteckning Tjänsteställe, handläggare Senast uppdaterat Er beteckning Södra Skog/Miljö-Kvalitet Gustaf Aulén 120331 Grönt bokslut efter slutavverkningar och gallringar

Läs mer

S k o g e n S l i l l a g r ö n a

S k o g e n S l i l l a g r ö n a skog, trä och papper är bra för klimatet Skogen är en del av lösningen på klimatfrågan! Skogen är en del av lösningen på klimatfrågan och en hörnsten i ett hållbart samhälle. Skogsbruket i Sverige har

Läs mer

Grönt bokslut efter slutavverkningar och gallringar 2015

Grönt bokslut efter slutavverkningar och gallringar 2015 1 2016-02-19 Södra Skog Miljöavdelningen Grönt bokslut efter slutavverkningar och gallringar 2015 1. Inledning Södra gör varje år ett Grönt bokslut. Interna revisorer kontrollerar då hur drygt 150 slutavverkningar

Läs mer

Bildande av naturreservatet Högemålsbranten i Jönköpings kommun

Bildande av naturreservatet Högemålsbranten i Jönköpings kommun BESLUT Sida 1/8 Doss nr 0680-02-226 Marie Andersson Områdesskydd Naturavdelningen 036-39 5408 Enligt sändlista Bildande av naturreservatet Högemålsbranten i Jönköpings kommun Beslut Länsstyrelsen förklarar

Läs mer

Vikten av småbiotoper i slättbygden. www.m.lst.se

Vikten av småbiotoper i slättbygden. www.m.lst.se Vikten av småbiotoper i slättbygden www.m.lst.se Titel: Utgiven av: Text och bild: Beställningsadress: Layout: Tryckt: Vikten av småbiotoper i slättbygden Länsstyrelsen i Skåne län Eco-e Miljökonsult (Malmö)

Läs mer

Ett rikt växt- och djurliv

Ett rikt växt- och djurliv Ett rikt växt och djurliv Agenda 21:s mål Senast till år 2010 har förutsättningar skapats för att bibehålla eller öka antalet djur och växtarter med livskraftig förekomst i jordbruks och skogslandskapet

Läs mer

FSC -gruppcertifiering för ett hållbart skogsbruk

FSC -gruppcertifiering för ett hållbart skogsbruk FSC -gruppcertifiering för ett hållbart skogsbruk Ett ansvarsfullt skogsbruk Ett hållbart skogsbruk är en konkurrensfördel för Sverige. Sveaskog utvecklar skogens värden och är drivande i utvecklingen

Läs mer

7. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Skogsstyrelsen ska

7. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Skogsstyrelsen ska Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:2077 av Anders Forsberg m.fl. (SD) Skogen Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att den svenska modellen med

Läs mer

Klimatanpassning Grön Skogsbruksplan Lugnet 1:45, Lycksele kommun

Klimatanpassning Grön Skogsbruksplan Lugnet 1:45, Lycksele kommun Klimatanpassning Grön Skogsbruksplan Lugnet 1:45, Lycksele kommun Bakgrund Inom ramen för klimatanpassningsprojektet Clim-ATIC har vi genom ett antal träffar tillsammans med Lycksele kommun, privata skogsägare,

Läs mer

Verksamhetsstrategi 2015

Verksamhetsstrategi 2015 Verksamhetsstrategi 2015 Innehåll Inledning 4 Vårt uppdrag 5 Bruka utan förbruka 5 Skogsriket med värden för världen 6 Skogspolitiska mål 6 Produktionsmålet 6 Miljömålet 6 Sveriges miljömål och miljöarbete

Läs mer

FÄNGSJÖN & STORSJÖHÖJDEN

FÄNGSJÖN & STORSJÖHÖJDEN TJÄDERSPELSINVENTERING VID FÄNGSJÖN & STORSJÖHÖJDEN INFÖR PLANERAD VINDKRAFTSETABLERING Miljötjänst Nord Mattias Åkerstedt Sture Gustafsson Rapport augusti 2012 Rapport september 2012 Miljötjänst Nord

Läs mer

Hur kan vi öka produktionen vid föryngringstillfället ur ett svenskt perspektiv, en överblick över de metoder som vi idag använder i Sverige.

Hur kan vi öka produktionen vid föryngringstillfället ur ett svenskt perspektiv, en överblick över de metoder som vi idag använder i Sverige. Hur kan vi öka produktionen vid föryngringstillfället ur ett svenskt perspektiv, en överblick över de metoder som vi idag använder i Sverige. Fokus på plantering, vilket utförs på 74% av föryngringsytan.

Läs mer

Synpunkter på skötsel av olika miljöer i Nitta

Synpunkter på skötsel av olika miljöer i Nitta 2011-02-25 Dnr Sven-Olof Johansson Samhällsföreningen i Nitta Drabantvägen 4 523 99 HÖKERUM Synpunkter på skötsel av olika miljöer i Nitta 2010-05-28 träffades K-G Fridén, Sven-Olof Johansson samt Peter

Läs mer

Tyska Robin Wood protesterar mot sca:s hantering av fsc

Tyska Robin Wood protesterar mot sca:s hantering av fsc Ett nyhetsbrev från Naturskyddsföreningens skogsnätverk maj/juni 2011 Tyska Robin Wood protesterar mot sca:s hantering av fsc Miljömedvetna tyska konsumenter har länge svävat i tron att det svensktillverkade

Läs mer

NATURVÄRDEN VID SÖDRA TÖRNSKOGEN, SOLLENTUNA KOMMUN

NATURVÄRDEN VID SÖDRA TÖRNSKOGEN, SOLLENTUNA KOMMUN NATURVÄRDEN VID SÖDRA TÖRNSKOGEN, SOLLENTUNA KOMMUN Inledning Inför en planerad exploatering vid södra Törnskogen i Sollentuna kommun har Ekologigruppen AB genomfört en bedömning av områdets naturvärden.

Läs mer

Areella näringar 191

Areella näringar 191 Areella näringar 191 192 JORDBRUK Högvärdig åkermark är av nationell betydelse (miljöbalken 3:4). Det betyder att sådan jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller andra anläggningar endast om

Läs mer

VADDÅ EKO? Ekologiskt, vad innebär det? Och hur kontrolleras det?

VADDÅ EKO? Ekologiskt, vad innebär det? Och hur kontrolleras det? VADDÅ EKO? Ekologiskt, vad innebär det? Och hur kontrolleras det? För att du ska veta att maten är ekologisk räcker det att det står ekologisk på förpackningen. Eller så kikar du efter de här två märkena,

Läs mer

Kan vi återskapa naturvärden?

Kan vi återskapa naturvärden? Kan vi återskapa naturvärden? Erfarenheter från Sveaskogs arbete med ekoparker och naturvårdande skötsel Stefan Bleckert Peter Bergman Innehåll Den svenska modellen - bu eller bä? Ekoparker skapar nya

Läs mer

Skogsbruksplan. Öbyn 1:36 Blomskog Årjäng Värmlands län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare. Sven Åke Martinsson

Skogsbruksplan. Öbyn 1:36 Blomskog Årjäng Värmlands län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare. Sven Åke Martinsson Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Öbyn 1:36 Blomskog Årjäng Värmlands län Ägare Sven Åke Martinsson Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman 21-6-22 21-219 Karl Larsson Sammanställning

Läs mer

Lärarhandledning. Vad gör jag innan, under och efter lektionen?

Lärarhandledning. Vad gör jag innan, under och efter lektionen? Lärarhandledning Lilla Kotts djuräventyr. Från förskolan till årskurs 3 Inledning Lilla Kotts djuräventyr är en lektion som bygger på att barnen ska lära sig mer om djur och natur. Här får barnen träffa

Läs mer

Svenska modellen. Skydd. Ex HF. Generell hänsyn

Svenska modellen. Skydd. Ex HF. Generell hänsyn Svenska modellen Skydd Ex HF Generell hänsyn MILJÖHÄNSYN VID SKOGLIGA ÅTGÄRDER BEVARA FÖRST -- NYSKAPA NU!!... ÅTERSKAPA B E V A R A F Ö R S T Ä R K Skog med naturvärden knutna till marksvampar, hänglavar,

Läs mer

Naturhänsyn vid avverkningsuppdrag

Naturhänsyn vid avverkningsuppdrag Naturhänsyn vid avverkningsuppdrag SCA SKOG www.scaskog.com Hur mycket naturhänsyn vill du lämna? Vid alla avverkningar måste man följa de bestämmelser om naturhänsyn som finns i skogsvårdslagen. Men kanske

Läs mer

Vanliga frågor och svar om Natura 2000

Vanliga frågor och svar om Natura 2000 Vanliga frågor och svar om Natura 2000 Vad är Natura 2000? Natura 2000 är EU s nätverk av skyddade naturområden. Alla medlemsstater är skyldiga att peka ut en viss areal av varje naturtyp som finns representerad

Läs mer

Naturinventering. skogsområde söder om vårdcentralen i Krokek,

Naturinventering. skogsområde söder om vårdcentralen i Krokek, Naturinventering av skogsområde söder om vårdcentralen i Krokek, bl a fastighet 1:76, Norrköpings kommun, Östergötlands län inför fortsatt planarbete för nybyggnation av bland annat förskola och bostadshus

Läs mer

Skogsstyrelsens författningssamling

Skogsstyrelsens författningssamling Skogsstyrelsens författningssamling ISSN 0347-5212 Skogsstyrelsens föreskrifter (SKSFS 2011:2) och allmänna råd om stöd till vissa åtgärder inom skogsbruket; beslutade den X månad 2014. SKSFS 2014:X Utkom

Läs mer

Kasta ut nätet på högra sidan

Kasta ut nätet på högra sidan Kasta ut nätet på högra sidan Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Ps 89:12-14; Joh 21:1-14; AC 10061:1,2. Se sista sidan!) Tidigt på morgonen stod Jesus på stranden, men lärjungarna visste inte

Läs mer

Svenska Jägareförbundet får härmed lämna följande yttrande över rubricerad remiss.

Svenska Jägareförbundet får härmed lämna följande yttrande över rubricerad remiss. 2013-05-31 Skogsstyrelsen Remissvar Översyn av föreskrifter och allmänna råd för 30 SvL Svenska Jägareförbundet får härmed lämna följande yttrande över rubricerad remiss. Sammanfattningsvis välkomnar Svenska

Läs mer

ecocom Mark- och vegetationskartering kring Videbäcksmåla, Torsås kommun 2008 Påverkansbedömning inför etablering av vindkraftspark

ecocom Mark- och vegetationskartering kring Videbäcksmåla, Torsås kommun 2008 Påverkansbedömning inför etablering av vindkraftspark ecocom Mark- och vegetationskartering kring Videbäcksmåla, Torsås kommun 2008 Påverkansbedömning inför etablering av vindkraftspark 2 mark- och vegetationskartering kring videbäcksmåla 2008 Uppdrag Föreliggande

Läs mer

Framtidens lantbruk i Skåne

Framtidens lantbruk i Skåne Framtidens lantbruk i Skåne Per-Göran Andersson Hushållningssällskapet Malmöhus Alnarp 2014-03-20 Citat om framtiden Att sia är svårt särskilt om framtiden. Alice Roosevelt Longworth Jag tror att det finns

Läs mer

TILL DIG SOM ÄR SKOGSÄGARE I NORRBOTTEN

TILL DIG SOM ÄR SKOGSÄGARE I NORRBOTTEN TILL DIG SOM ÄR SKOGSÄGARE I NORRBOTTEN Nu är vintern här! För oss skogsbrukare är det bra när kylan kommer tidigt, helst innan snön lägger sig som ett isolerande täcke så att marken och skogsbilvägarna

Läs mer

Lektionsupplägg: Varför behövs miljömålen?

Lektionsupplägg: Varför behövs miljömålen? Lektionsupplägg: Varför behövs miljömålen? En bra miljö kan handla om många olika saker t.ex. frisk luft, rent vatten och en stor biologisk mångfald. Tyvärr är miljöproblemen ibland så stora att varken

Läs mer

Lektionsupplägg: Behöver vi våtmarker?

Lektionsupplägg: Behöver vi våtmarker? Lektionsupplägg: Behöver vi våtmarker? Våtmarker är inte bara viktiga för allt som lever där, utan även för omgivningen, för sjöarna och haven. Men hur ser de ut och vad gör de egentligen som är så bra?

Läs mer

Skogsbruksplan. Planens namn Bokhult 1:3. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av 2015-2024 2013-09-15. Planläggningsmetod

Skogsbruksplan. Planens namn Bokhult 1:3. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av 2015-2024 2013-09-15. Planläggningsmetod Skogsbruksplan Planens namn Bokhult 1:3 Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Planläggningsmetod 2015-2024 2013-09-15 Skogsguiden Sverige AB Lars A Okuläruppskattning Uppgifter

Läs mer

Biobränsle. - energi för kommande generationer

Biobränsle. - energi för kommande generationer Biobränsle - energi för kommande generationer Mats Goop, Weda Skog: - Vi har bara en planet För en långsiktigt hållbar utveckling för alla på vårt enda jordklot, är de allra flesta överens om att det viktigt

Läs mer

rapport 1/2005 Ås- OCH sandmarker i uppsala län Rikkärr för uppföljning av biologisk Lennartsson och Ingemar Frycklund

rapport 1/2005 Ås- OCH sandmarker i uppsala län Rikkärr för uppföljning av biologisk Lennartsson och Ingemar Frycklund rapport 1/2005 Ås- OCH sandmarker i uppsala län arbetsmaterial naturvärden och 2009 metodik Rikkärr för uppföljning av biologisk Älvkarleby mångfald kommun Pär Eriksson Jan-Olov och Frida Björklund, Hermanson

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR Datum 2015-11-06. Närvarande från länsstyrelsen: Anna-Lena Fritz, Magnus Martinsson och Ingrid Thomasson

MINNESANTECKNINGAR Datum 2015-11-06. Närvarande från länsstyrelsen: Anna-Lena Fritz, Magnus Martinsson och Ingrid Thomasson MINNESANTECKNINGAR Datum 2015-11-06 Dnr 511-1375-15 1(7) Minnesanteckningar från informationsmötet i Othem bygdegård 2015-11- 03 angående undersökningen i riksintresseområdet Filehajdar, Hejnum hällar

Läs mer

Tal av vd Lars-Erik Aaro på LKAB:s årsstämma den 27 april 2011 på Luleå tekniska universitet

Tal av vd Lars-Erik Aaro på LKAB:s årsstämma den 27 april 2011 på Luleå tekniska universitet Tal av vd Lars-Erik Aaro på LKAB:s årsstämma den 27 april 2011 på Luleå tekniska universitet 2010 fyllde LKAB 120 år. Det är i sig fantastiskt. Nästan svårt att förstå... 120 år. Man måste stanna upp lite

Läs mer

Bli en bättre beställare

Bli en bättre beställare Bli en bättre beställare Röj i tid Det är din skog - och för det bättre är du som ekonomi bestämmer. i ditt skogsbruk Handbok gjord inom projektet Bättre plantskogar i Nyland, 2014 Finansiär: NTM-centralen

Läs mer

Hur påverkar skogbruket vattnet? Johan Hagström Skogsstyrelsen

Hur påverkar skogbruket vattnet? Johan Hagström Skogsstyrelsen Hur påverkar skogbruket vattnet? Johan Hagström Skogsstyrelsen Sverige är fullt av vatten t ex 97 500 sjöar I skogen finns över: 60 000 mil rinnande vatten 88 000 mil diken 2007 avverkades ca 240 000 ha

Läs mer

7.5.7 Häckeberga, sydväst

7.5.7 Häckeberga, sydväst 7 och analys Backlandskapet i sydvästra delen av Häckeberga 7.5.7 Häckeberga, sydväst Naturförhållanden Den sydvästra delen av Häckeberga naturvårdsområde består av ett omväxlande halvöppet backlandskap

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Bankgiro E-post www

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Bankgiro E-post www MINNESANTECKNING 1(8) Kontaktperson Miljöavdelningen Johanna Thidell 010-224 16 31 johanna.thidell@lansstyrelsen.se Naturvårdstrategi för Skåne Dialogmöte med markägare 3 oktober 2014, Malmö 13.00 16.00

Läs mer

Information och utbildningsmaterial

Information och utbildningsmaterial Information och utbildningsmaterial Älvstädar-SM Ett miljösamarbete mellan Städa Sverige och Fortum Syftet med Älvstädar-SM är att involvera föreningar i miljöaktiviteter kring älvar där Fortum verkar.

Läs mer

Varför stopp på eftersök på trafikskadat vilt?

Varför stopp på eftersök på trafikskadat vilt? Varför stopp på eftersök på trafikskadat vilt? Svenljungastrejken Vi accepterar varg men kräver ett tak på mellan 150 till 210 individer. Detta för att här går den absoluta gränsen för vad våra gröna näringar

Läs mer

Studie av skador på fornlämningar i skogsmark. Rapport från Riksantikvarieämbetet 2006:2

Studie av skador på fornlämningar i skogsmark. Rapport från Riksantikvarieämbetet 2006:2 Studie av skador på fornlämningar i skogsmark Rapport från Riksantikvarieämbetet 2006:2 Riksantikvarieämbetet Box 5405, 114 84 Stockholm Tel. 08-5191 8000 Fax 08-5191 8083 www.raa.se/bokhandel bocker@raa.se

Läs mer

1. Vad anser du att det innebär att kursen heter hållbart familjeskogsbruk? Vad ska en sådan kurs innehålla?

1. Vad anser du att det innebär att kursen heter hållbart familjeskogsbruk? Vad ska en sådan kurs innehålla? Frågeställningar kring hållbart 1. Vad anser du att det innebär att kursen heter hållbart familjeskogsbruk? Vad ska en sådan kurs innehålla? 2. Är hållbarhetsbegreppet något som vi ska arbeta med? Hur

Läs mer

Policy för Linköpings kommuns skogsinnehav

Policy för Linköpings kommuns skogsinnehav Policy för Linköpings kommuns skogsinnehav Antagen av Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden 2006-02-15 Inledning Linköpings kommun äger idag ca 2 600 hektar skogsmark. I denna areal är övningsområdet samt

Läs mer

Sammanställning av intervjuer med rådgivare

Sammanställning av intervjuer med rådgivare Bilaga 7 till Tre år med Mångfald på slätten (OVR306) Sammanställning av intervjuer med rådgivare I april 2011 har telefonintervjuer genomförts med 25 växtodlingsrådgivare från Skåne, Östergötland, Västergötland

Läs mer

Vi kräver ett stopp för Skogssällskapets utförsäljning av Svartedalens naturreservat och Natura 2000- område!

Vi kräver ett stopp för Skogssällskapets utförsäljning av Svartedalens naturreservat och Natura 2000- område! Vi kräver ett stopp för Skogssällskapets utförsäljning av Svartedalens naturreservat och Natura 2000- område! Stiftelsen Skogssällskapet lockar i annonser (se bl.a. GP 12 och 14 september) till köp av

Läs mer

Brännvinsberget, hotad skog i Ore socken, Rättviks kommun

Brännvinsberget, hotad skog i Ore socken, Rättviks kommun Brännvinsberget, hotad skog i Ore socken, Rättviks kommun År 2013 släppte Naturskyddsföreningen i Rättvik rapporten om de skyddsvärda skogarna i Ore skogsrike. Här har föreningen pekat ut ett skogslandskap

Läs mer

Granskning av Holmen Skogs skogsbruk i Härjedalen. Rapport från Fältbiologernas skogsnätverks inventeringsresa augusti 2015

Granskning av Holmen Skogs skogsbruk i Härjedalen. Rapport från Fältbiologernas skogsnätverks inventeringsresa augusti 2015 Granskning av Holmen Skogs skogsbruk i Härjedalen Rapport från Fältbiologernas skogsnätverks inventeringsresa augusti 2015 Innehållsförteckning Inledning... 4 Metod... 5 Begreppsförklaringar... 6 Områdesbeskrivningar...

Läs mer

MILJÖRESA I TID OCH RUM - Lövängen. Teoridel Utförs i skolan

MILJÖRESA I TID OCH RUM - Lövängen. Teoridel Utförs i skolan MILJÖRESA I TID OCH RUM - Lövängen Teoridel Utförs i skolan Som förberedelse inför besöket på Fredriksdal och för att kunna redovisa resultaten av din uppgift för klassen, bör du sätta dig in i nedanstående

Läs mer

Arealbaserade jordbrukarstöd så undviker du vanliga fel. En sammanfattning av fel som ofta upptäcks i samband med fältkontroll i Skåne och Blekinge

Arealbaserade jordbrukarstöd så undviker du vanliga fel. En sammanfattning av fel som ofta upptäcks i samband med fältkontroll i Skåne och Blekinge Arealbaserade jordbrukarstöd så undviker du vanliga fel En sammanfattning av fel som ofta upptäcks i samband med fältkontroll i Skåne och Blekinge Titel: Utgiven av: Författare: Copyright: Arealbaserade

Läs mer

Några små tips om att träna på utsatt fågel

Några små tips om att träna på utsatt fågel Några små tips om att träna på utsatt fågel Att träna sin fågelhund på utsatt fågel, vanligen rapphöns eller fasan, har blivit rätt populärt. Gör man rätt kan det vara en effektiv och förhållandevis enkel

Läs mer

Kronobergs läns författningssamling

Kronobergs läns författningssamling Kronobergs läns författningssamling Länsstyrelsen Länsstyrelsens kungörelse med föreskrifter om naturreservatet Flymossen, Ljungby kommun 07FS 2011:06 Utkom från trycket den 20 juni 2011 beslutade den

Läs mer

Stort naturvårdsintresse efter branden i Västmanland

Stort naturvårdsintresse efter branden i Västmanland Stort naturvårdsintresse efter branden i Västmanland Foto: Roger Andersson Ett hundratal av landets arter insekter, svampar och vissa växter är beroende av skogsbränder. Ett unikt stort naturreservat planeras

Läs mer

Bildande av naturreservatet Bjurforsbäcken

Bildande av naturreservatet Bjurforsbäcken FÖRSLAG TILL BESLUT 1 (6) Datum Vår beteckning 2009-06-02 2009-001066 Handläggare: Peter Klintberg Tel: 0226-645047 E-post: peter.klintberg@avesta.se Er beteckning Bildande av naturreservatet Bjurforsbäcken

Läs mer

VAL 2014 SOCIALDEMOKRATERNAS POLITIK FÖR FLER JOBB PÅ LANDSBYGDEN

VAL 2014 SOCIALDEMOKRATERNAS POLITIK FÖR FLER JOBB PÅ LANDSBYGDEN VAL 2014 SOCIALDEMOKRATERNAS POLITIK FÖR FLER JOBB PÅ LANDSBYGDEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING SOCIALDEMOKRATERNAS LANDSBYGDSPOLITIK...5 Jobben ska komma i hela Sverige...6 Utbildning och boende...9 Vägar, järnvägar,

Läs mer

SKOGSRIKET-regional färdplan för Västerbotten

SKOGSRIKET-regional färdplan för Västerbotten SKOGSRIKET, regional färdplan för Västerbotten Skogsriket från ord till handling Nationella visioner möter den regionala utvecklingskraften Lycksele, 31 oktober och 1 november 2012 1 Förord När jag fick

Läs mer

Innehåll. Skog för många generationer. 4 Lokal närvaro. 9 Oss skogsägare. 11 En långsiktigt. 13 Klimatsmarta produkter.

Innehåll. Skog för många generationer. 4 Lokal närvaro. 9 Oss skogsägare. 11 En långsiktigt. 13 Klimatsmarta produkter. äx ed ss Innehåll 4 Skog för många generationer För att förstå vår samtid och ta ut riktningen för framtiden behöver vi förstå historien. Holmens historia sträcker sig mer än 400 år tillbaka och har alltid

Läs mer

Skogsstyrelsen för frågor som rör skog

Skogsstyrelsen för frågor som rör skog Skogsstyrelsen för frågor som rör skog Skogsstyrelsen är Sveriges skogliga myndighet. Vår uppgift är att bidra till ett hållbart skogsbruk med god miljöhänsyn. mer information finns på www.skogsstyrelsen.se

Läs mer

Eolus Vind AB Naturvärdesbedömning Rångedala / Falskog

Eolus Vind AB Naturvärdesbedömning Rångedala / Falskog Eolus Vind AB Naturvärdesbedömning Rångedala / Falskog Örnborg Kyrkander Biologi och Miljö AB Naturvärdesbedömning Rångedala / Falskog sida 2 Naturvärdesbedömning För att kunna avgöra vilka områden i en

Läs mer

Instruktion för fjärilsinventering inom det gemensamma delprogrammet Övervakning av dagflygande storfjärilar (Länsstyrelsernas) Version 2012

Instruktion för fjärilsinventering inom det gemensamma delprogrammet Övervakning av dagflygande storfjärilar (Länsstyrelsernas) Version 2012 Instruktion för fjärilsinventering inom det gemensamma delprogrammet Övervakning av dagflygande storfjärilar (Länsstyrelsernas) Version 2012 Karl-Olof Bergman och Nicklas Jansson Inventeringsinstruktionen

Läs mer

Månadsbrev Maj 2011. I korthet: MIDAS Fem största innehav: Palfinger 7,4% Temenos 6,9% Andritz 6,5% Imtech 6,2% Fuchs 6,0% Största positivt bidrag

Månadsbrev Maj 2011. I korthet: MIDAS Fem största innehav: Palfinger 7,4% Temenos 6,9% Andritz 6,5% Imtech 6,2% Fuchs 6,0% Största positivt bidrag Månadsbrev Maj 2011 Strategi under maj Andhämtningspaus gav korrektion Vi varnade i förra månadsbrevet för en andhämtningspaus på aktiemarknaderna efter de starka resultatrapporterna. Vilket skulle kunna

Läs mer

Bilaga 2. Förteckning över objekt där hänsyn bör tas. Objektnummer hänvisar till karta.

Bilaga 2. Förteckning över objekt där hänsyn bör tas. Objektnummer hänvisar till karta. Bilaga 2. Förteckning över objekt där hänsyn bör tas. Objektnummer hänvisar till karta. Östra sträckningen Trekilen- Stocklunda Objekt-nr Biotoptyp Y- 1 Rikkärr 146 36 53 704 60 06 Våtmark av rikkärrskaraktär.

Läs mer

Hur påverkar träd och skugga våra greener?

Hur påverkar träd och skugga våra greener? Hur påverkar träd och skugga våra greener? HGU arbete 2008-2010 av Daniel Pantzar Landeryds GK Sammanfattning Tanken till arbetet var att hitta argument för att kunna ge äldre greener nya förutsättningar

Läs mer

Koncernchef Lars G. Nordströms anförande Posten Nordens årsstämma 14 april 2010

Koncernchef Lars G. Nordströms anförande Posten Nordens årsstämma 14 april 2010 Koncernchef Lars G. Nordströms anförande Posten Nordens årsstämma 14 april 2010 Bästa stämmodeltagare! 2009 var ett år då våra kunder var mer nöjda än någonsin det vet vi genom våra mätningar. Det var

Läs mer

Prislista timmer och massaved Prislista nummer: HS15N1, gäller fr o m 150819 och tills vidare Ersätter tidigare prislistor: HS14S1, HS14N1

Prislista timmer och massaved Prislista nummer: HS15N1, gäller fr o m 150819 och tills vidare Ersätter tidigare prislistor: HS14S1, HS14N1 Prislista timmer och massaved Prislista nummer: HS15N1, gäller fr o m 150819 och tills vidare Ersätter tidigare prislistor: HS14S1, HS14N1 Klentimmer öka värdet i din avverkning med klentimmer Genom att

Läs mer

Naturvård och mångfald i skogen

Naturvård och mångfald i skogen Naturvård och mångfald i skogen Naturvården en del av skogsbrukets ansvar Utgivare: Miljöministeriet och Jord- och skogsbruksministeriet Förlag: Metsäkustannus Oy Layout: Susanna Appel Kuvat: Suomen metsäkeskus

Läs mer