RAM FÖR LEKTIONSPLAN RESULTAT OCH BEDÖMNING LÄRARENS FÖRBEREDELSER. ÖVERBLICK: Lektionsplan 4

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RAM FÖR LEKTIONSPLAN RESULTAT OCH BEDÖMNING LÄRARENS FÖRBEREDELSER. ÖVERBLICK: Lektionsplan 4"

Transkript

1 ÖVERBLICK: Lektionsplan 4 LOOPAR Betyg: K-2 Gruppstorlek: Par Uppläggningstid: 5 minuter Total tid: 100 minuter Aktiviteter: 4 RAM FÖR LEKTIONSPLAN Aktivitet 1: Runt lägerelden 25 minuter 3 uppgifter Aktivitet 2: KUBO springer 25 minuter 3 uppgifter Aktivitet 3: Samla skatter 25 minuter 3 uppgifter Aktivitet 4: Skapa en karta och en pjäs 25 minuter 3 uppgifter RESULTAT OCH BEDÖMNING Vid slutet av den här sektionen ska eleverna kunna: Förklara vad en loop är. Skapa en funktion som innehåller en loop. Designa en ny karta till KUBO. Skriva en berättelse. Programmera KUBO att göra som det står i berättelsen. LÄRARENS FÖRBEREDELSER Gör kopior på arbetsblad till alla elever. Se till att alla KUBO:er är fulladdade innan ni börjar. Hitta en lämplig plats för aktiviteterna. KUBO kan användas på ett bord eller på golvet, men ytan måste vara plan och ren. Om ni använder KUBO på ett bord, se då till så att KUBO inte trillar ner från bordet. Hjälp eleverna att hitta TagTiles-brickorna och aktivitetskartan som de behöver. Det kan vara bra att sätta upp en aktivitetskarta som kan användas för diskussioner och demonstrationer för hela klassen. Det kan underlätta att visa eleverna hur man hanterar och förvarar KUBO och TagTiles-brickorna på rätt sätt. Understryk vikten av att ta hand om både KUBO och TagTiles-brickorna. Det är också bra att låta eleverna veta att det är okej att göra misstag så länge de felsöker och tar reda på var det gick fel och hur det kan korrigeras. När de skapar rutter och funktioner är det viktigt att eleverna förstår att KUBO har samma kapacitet som människor. Exempelvis kan inte KUBO köra genom väggar, staket, vatten, eld och så vidare. Eleverna introduceras till loopar och parametrar under den här lektionen. Loopar tillåter en repetering av en rad handlingar mer än en gång genom att använda parameterbrickorna Det kan vara bra att visa för klassen hur man bygger en loop innan man börjar. Här är länken till videon som visar hur man gör: kubo.education/gettingstarted-tutorials. Loopar kan vara utmanande att förstå för eleverna i början. För att underlätta kan man överväga att lägga ner rutterna på aktivitetskartan först. Gå runt i klassrummet och hjälp dem att förstå vilka delar av rutten som kan repeteras genom att använda loopar och parametrar tills de känner att de förstår konceptet. LEKTIONSPLAN 4 Loopar 1/13

2 Överväg att låta de mer rutinerade eleverna kombinera loopar och subrutiner för en större utmaning. Det kan underlätta att utvärdera med eleverna vad de redan har lärt sig innan man går vidare med att lära ut nytt material. LEDNING Det rekommenderas att eleverna delas in i par. Eftersom loopar är ett svårt koncept kan vissa elever behöva mer vägledning än andra. Överväg att para ihop elever som har olika erfarenheter av ämnet. Det kan underlätta att skapa roller för eleverna så att varje elev får chans att styra KUBO. Det kan underlätta för eleverna att ta av KUBO:s huvud från kroppen och lägga undan brickorna mellan aktiviteterna eller under tiden de ges instruktioner. Det kan också vara bra att ge de elever som inte har träffat KUBO tidigare lite tid att leka och upptäcka på egen hand så att de kan vara mer fokuserade när de ges instruktioner. Gå runt i rummet och hjälp till när det behövs. För att förespråka elevcentrerat aktivt lärande kan man instruera eleverna att följa en regel att fråga tre klasskamrater innan man frågar läraren, där de då först konsulterar varandra innan de frågar dig. TVÄRKOPPLINGAR ÖVER LÄROPLANEN Följande tvärkopplingar över läroplanen kan göras som ytterligare lärandemöjligheter med eleverna och kan kopplas till olika ämnen. Samhällsvetenskap: Lär eleverna att göra en skalenlig karta. Sedan ska eleverna använda en blank och skalenlig aktivitetskarta över Sverige som KUBO kan resa över och besöka vänner. Språk och litteratur: Visa exempel på reseloggböcker, journaler och dagböcker för eleverna. Sedan kan eleverna skapa en reseloggbok där de kan skriva eller rita KUBO:s dagliga äventyr medan han besöker vänner i olika delar av Sverige. Matematik/Naturvetenskap: Lär eleverna om väderprognoser och hur man använder väderkartor. Sedan kan eleverna studera väderförhållanden på olika platser i Sverige. Använd informationen för att hjälpa KUBO att förbereda sig och reagera på de olika väderlekarna som KUBO kommer att träffa på under sin resa. LEKTIONSPLAN 4 Loopar 2/13

3 AKTIVITET 1: Runt lägerelden RESULTAT Arbeta med loopar. Skapa en rutt för KUBO att ta sig runt lägerelden och omvandla sedan rutten till en funktion med en loop. TID 25 minuter MATERIAL Rörelsebrickor Blå inspelnings- och uppspelningsbrickor Röda inspelnings- och uppspelningsbrickor Loop- och parameterbrickor KUBO Aktivitetskarta Blyertspennor Arbetsblad 4.1 LÄRARANTECKNINGAR Idag ska KUBO:s klass på utflykt. Klassen börjar dagen med att äta frukost runt lägerelden. KUBO vill gå runt lägerelden för att hitta en bra plats att sitta på. Eleverna måste först skapa en rutt runt lägerelden och få KUBO att följa den. Förklara för eleverna att KUBO inte behöver använda alla åtta brickor för att gå runt lägerelden. KUBO kan använda två brickor som repeterar fyra gånger genom att använda loopar. Rita rutten på tavlan och dela upp den i fyra upprepningsbara delar så att eleverna kan se hur du menar. Visa sedan hur en funktion med en loop kan göras för den här rutten. Uppmuntra eleverna att göra samma sak med sina egna brickor. Placera en röd uppspelningsbricka på en lämplig kvadrant och sätt KUBO på den när KUBO har memorerat funktionen. Det kan vara svårt för eleverna att lista ut i vilken kvadrant och i vilken riktning som man ska sätta KUBO, så se till att de övar på detta genom att göra olika loopar. Instruera eleverna att försöka göra en loop för KUBO att ta sig runt gungorna och sandlådan. Be dem att först rita rutten på arbetsbladet och dela upp den i delar som man kan repetera. Sedan kan de rita funktionen på arbetsbladet bredvid rutten innan de skapar funktionen. Instruera eleverna att placera en röd funktionsbricka på kvadranten där KUBO ska starta och påminn dem att vara uppmärksamma på åt vilket håll KUBO är vänd. LEKTIONSPLAN 4 Loopar 3/13

4 AKTIVITET 1: Runt lägerelden Instruera slutligen eleverna att göra en loop för KUBO att ta sig runt regnbågsväggen. Be dem att först rita rutten på arbetsbladet och dela upp den i delar som man kan repetera. Sedan kan de rita funktionen på arbetsbladet bredvid rutten innan de skapar funktionen. Eleverna kan behöva felsöka sin kod och försöka igen om de har begått ett misstag. Få eleverna att öva mer på att skapa loopar genom att göra förlängningsaktiviteterna. DISKUSSIONSFRÅGOR Hur får man KUBO att gå runt lägerelden? Finns det ett trick man kan ta till för att lista ut vilken del av funktionen som måste repeteras? Gjorde KUBO som du ville? När är det bra att använda loopar? REFLEKTION Fungerade funktionen du hade byggt runt gungorna och sandlådan? Om du behövde felsöka din kod, hur gjorde du? Fungerade funktionen du hade byggt runt regnbågsväggen? Om du behövde felsöka din kod, hur gjorde du? FÖRLÄNGNING Öva på att använda och skapa loopar genom att få KUBO att ta sig runt buskarna. Öva på att använda och skapa loopar genom att få KUBO att ta sig runt en annan plats på kartan. Det måste vara en plats där KUBO inte har varit än. ANTECKNINGAR LEKTIONSPLAN 4 Loopar 4/13

5 SVARSNYCKEL Möjlig rutt som eleverna kan skapa för uppgift 1: Möjlig funktion med loop som eleverna kan skapa för uppgift 1: Möjlig rutt som eleverna kan skapa för uppgift 2: Möjlig funktion med loop som eleverna kan skapa för uppgift 2: LEKTIONSPLAN 4 Loopar 5/13

6 SVARSNYCKEL Möjlig rutt som eleverna kan skapa för uppgift 3: Möjlig funktion som eleverna kan skapa för uppgift 3: LEKTIONSPLAN 4 Loopar 6/13

7 AKTIVITET 2: KUBO springer RESULTAT Arbeta med loopar. Skapa en funktion med en loop genom att använda så få brickor som möjligt för att få KUBO att springa en lång väg utan att svänga särskilt mycket. TID 25 minuter MATERIAL Rörelsebrickor Blå inspelnings- och uppspelningsbrickor Röda inspelnings- och uppspelningsbrickor Loop- och parameterbrickor KUBO Aktivitetskarta LÄRARANTECKNINGAR KUBO:s klass ska träna inför årets löprunda i skolan. Eleverna ska hitta den längsta raksträckan på kartan där KUBO kan springa. Sedan skapar de en funktion för rutten. Eleverna ska sedan räkna antalet Gå framåt-brickor de behöver och hitta den motsvarande parametern för att skapa en loop med endast en Gå framåt-bricka. Eleverna ska få KUBO att memorera loopen och sedan sätta KUBO på en funktionsbricka för uppspelning. Sedan skapar eleverna en ny rutt för KUBO där KUBO ska svänga minst en gång. Sedan ska eleverna prova rutten på kartan. Som en extra utmaning som är rolig för eleverna är att omvandla den här aktiviteten till en tävling. Par eller grupper av elever tävlar mot varandra för att se vem som kan klara av aktiviteten och vinna på snabbast tid. Få eleverna att öva mer med längre rutter, loopar och parametrar genom att göra förlängningsaktiviteterna. DISKUSSIONSFRÅGOR Kan du skapa en lång rutt för KUBO utan att svänga särskilt mycket så att KUBO inte tappar farten? KUBO kan också springa utanför skolområdet. Var på kartan ska KUBO springa om man vill att KUBO ska springa på en raksträcka? Vad är loopar och hur kan vi använda dem? LEKTIONSPLAN 4 Loopar 7/13

8 AKTIVITET 2: KUBO springer Vad kan man göra om man inte har tillräckligt många Gå framåt-brickor till en funktion? Sprang KUBO tillräckligt långt eller måste du felsöka din kod? Var på kartan ska KUBO springa om KUBO är bra på att hopp över stora föremål? REFLEKTION Vart kan KUBO mer springa på kartan? Varför är loopar bra att använda? FÖRLÄNGNING Strunta i eventuella hinder på kartan och skapa en rutt som tar KUBO från en kant på kartan och tillbaka igen. Gör en blå funktion först och använd en Gå framåt-bricka och parametern 8. Låt KUBO memorera det. Bygg en röd funktion som innehåller både en loop och de blå funktionsbrickorna som subrutiner. Efter att KUBO memorerat den röda funktionen kan du placera en röd bricka på en kvadrant i kolumn A för att prova den. Felsök om det behövs. Visa dina rutter och förklara för dina klasskamrater hur du använder loopar. ANTECKNINGAR LEKTIONSPLAN 4 Loopar 8/13

9 AKTIVITET 3: Samla skatter RESULTAT Arbeta med loopar. Gör funktioner med loopar för att programmera KUBO att samla så många skatter som möjligt. TID 25 minuter MATERIAL Rörelsebrickor Blå inspelnings- och uppspelningsbrickor Röda inspelnings- och uppspelningsbrickor Loop- och parameterbrickor KUBO Aktivitetskarta Papper eller post-it-lappar LÄRARANTECKNINGAR I uppgift 1 placerar eleverna nio post-it-lappar på aktivitetskartan i valfria kvadranter. Sedan programmerar de KUBO att samla så många skatter, eller post-it-lappar, som möjligt. Laget som samlar flest skatter vinner! När eleverna programmerar sina KUBO:er måste de använda både loopar och subrutiner. I uppgift 2 ska ett lag av elever starta i kvadrant A3 medan det andra laget ska starta i kvadrant A8. KUBO:erna måste starta samtidigt. Den KUBO som når sin kvadrant första vinner skatten åt sitt lag. Eleverna måste spara alla post-it-lappar som de samlar. Efter att båda KUBO:er har klarat av den första funktionen fortsätter eleverna att skapa fler funktioner tills alla skatter har samlats in. Räkna ihop resultatet och utse vinnarna. Post-it-lappar är enklast att använda för denna aktivitet eftersom de fastnar på aktivitetskartan. Eftersom lagen tävlar mot varandra är det en god idé att de kommer överens med varandra hur de ska göra i vissa situationer. Om de exempelvis ser att de två KUBO:erna håller på att kollidera med varandra under spelet kan de bestämma på förhand vilket lag som har rätt till den rutten eller hur man snabbt omdirigerar sin KUBO för att undvika en krock. För att göra aktiviteten mer utmanande kan man välja att sätta en tidsgräns för hur lång tid lagen måste slutföra sina funktioner, loopar och subrutiner. LEKTIONSPLAN 4 Loopar 9/13

10 AKTIVITET 3: Samla skatter DISKUSSIONSFRÅGOR Vilken strategi väljer du? Vad tänker du göra om KUBO håller på att kollidera med en annan KUBO eller är på väg att ramla ner från bordet eller aktivitetskartan? Ändrade du strategi under tiden? Var spelet svårt? Vad var det som var roligt eller tråkigt med det? REFLEKTION Efter att ni spelat spelet, fanns det något du skulle gjort annorlunda när du programmerade KUBO? Varför eller varför inte? Vad påverkade din strategi som du använde under spelet? FÖRLÄNGNING Spela spelet igen och använd 11 post-it-lappar den här gången. Se till att alla post-it-lappar är på andra platser än förra omgången. Spela spelet igen och använd nio post-it-lappar den här gången och sätt dessutom ut en tidsgräns. Nu ska ni samla så många skatter ni kan under 15 minuter. ANTECKNINGAR LEKTIONSPLAN 4 Loopar 10/13

11 AKTIVITET 4: Skapa en karta och en pjäs RESULTAT Arbeta med loopar. Använd den blanka kartan för att designa din egen karta och skapa en pjäs. TID 25 minuter MATERIAL Rörelsebrickor Blå inspelnings- och uppspelningsbrickor Röda inspelnings- och uppspelningsbrickor Loop- och parameterbrickor KUBO Aktivitetskarta Blank aktivitetskarta Blyertspennor Saxar LÄRARANTECKNINGAR KUBO ser fram emot att spela en roll i skolpjäsen men KUBO vet inte vad pjäsen handlar om. Eleverna får bestämma. Eleverna använder sin fantasi och skapar sin egen karta och använder kartan som kulisser för pjäsen. Eleverna ska klippa av en långsida på sin blanka karta och sätta den på aktivitetskartan med häftmassa. Eleverna måste se till att rutorna ligger kant i kant med varandra. Efter att klassen är klar med sina kartor kan de få diskutera sina designer i hela gruppen. Låt eleverna bestämma sina rörelser för pjäsen under denna aktivitet. De kan välja var de fäster sina kartor, vilka element som kartan innehåller och vilken berättelse som går ihop med den. Eleverna måste inte göra allt det här eftersom det kan bli en mycket tidskrävande aktivitet. De ska däremot rita många intressanta saker som KUBO ska göra. Om eleverna har svårigheter att komma på vad de ska rita på sin karta kan det underlätta att hjälpa dem med början till idéer, teman eller nyckelord. Vissa exempel inkluderar vänner, skolklockan, polisen, fotboll, orden se upp och något farligt. Om eleverna aldrig har hört en pjäs eller en teater kan man visa dem en kort videoexempel så att de förstår hur man genomför aktiviteten bättre. LEKTIONSPLAN 4 Loopar 11/13

12 AKTIVITET 4: Skapa en karta och en pjäs När eleverna skapar sin pjäs måste de använda sig av minst en loop. Eleverna bör öva på pjäsen och iscensätta den för sina klasskamrater. Om det finns tid till det kan eleverna få sätta upp pjäsen för hela klassen. DISKUSSIONSFRÅGOR Vilka platser blir bra för din pjäs? Välj en plats och bestäm alla element som du vill inkludera. Rita dem på kartan. Vad krävs för att göra en bra karta? Var utspelar sig din pjäs och vad har du ritat på din karta? Hur skapar man en bra pjäs? Hur ska du inkludera KUBO i din pjäs? Vilken roll ska KUBO spela och vad ska KUBO göra? REFLEKTION Hur känner du inför din pjäs nu när du har framfört den? Vad skulle du ändra i din pjäs om du fick gå tillbaka och göra om den? FÖRLÄNGNING KUBO vill buga inför publiken efter han spelat i pjäsen. Skapa en rutt som KUBO kan ta på din karta. Omvandla din rutt till en funktion och låt KUBO utföra den. Lägg till en subrutin och låt KUBO utföra den. Omvandla din funktion till en loop och låt KUBO utföra den. ANTECKNINGAR LEKTIONSPLAN 4 Loopar 12/13

13 Bilaga UTSKRIFTSSIDOR Arbetsblad till elever Ordnade efter lektionsplanen och sedan aktivitet Utskrivbara stora bilder på TagTiles-brickor på papper. Det gör det enklare för unga elever att enklare klara uppgift 1 i lektionsplan 1 och uppgift 2 i lektionsplan 3. Kodningscertifikat, diplom Aktivitetskarta Blank aktivitetskarta Allt utskrivbart material kan laddas ner från kubo.education/coding-license LEKTIONSPLAN 4 Loopar 13/13

RAM FÖR LEKTIONSPLAN RESULTAT OCH BEDÖMNING LÄRARENS FÖRBEREDELSER. ÖVERBLICK: Lektionsplan 3

RAM FÖR LEKTIONSPLAN RESULTAT OCH BEDÖMNING LÄRARENS FÖRBEREDELSER. ÖVERBLICK: Lektionsplan 3 ÖVERBLICK: Lektionsplan 3 SUBRUTINER Betyg: K-2 Gruppstorlek: Par Uppläggningstid: 5 minuter Total tid: 100 minuter Aktiviteter: 4 RAM FÖR LEKTIONSPLAN Aktivitet 1: KUBO åker på utflykt 25 minuter 2 uppgifter

Läs mer

Det kan underlätta att utvärdera med eleverna vad de redan har lärt sig innan man går vidare med att lära ut nytt material.

Det kan underlätta att utvärdera med eleverna vad de redan har lärt sig innan man går vidare med att lära ut nytt material. ÖVERBLICK: Lektionsplan 2 FUNKTIONER Betyg: K-2 Gruppstorlek: Par Uppläggningstid: 5 minuter Total tid: 100 minuter Aktiviteter: 4 RAM FÖR LEKTIONSPLAN Aktivitet 1: KUBO leker 25 minuter 3 uppgifter Aktivitet

Läs mer

RAM FÖR LEKTIONSPLAN RESULTAT OCH BEDÖMNING LÄRARENS FÖRBEREDELSER LEDNING. ÖVERBLICK: Lektionsplan 1

RAM FÖR LEKTIONSPLAN RESULTAT OCH BEDÖMNING LÄRARENS FÖRBEREDELSER LEDNING. ÖVERBLICK: Lektionsplan 1 ÖVERBLICK: Lektionsplan 1 RUTTER Betyg: K-2 Gruppstorlek: Par Uppläggningstid: 5 minuter Total tid: 100 minuter Aktiviteter: 4 RAM FÖR LEKTIONSPLAN Aktivitet 1: Var en robot 25 minuter 3 uppgifter Aktivitet

Läs mer

RESULTAT. Skapa funktioner och rekursiva funktioner med användande av Coding+ TagTiles.

RESULTAT. Skapa funktioner och rekursiva funktioner med användande av Coding+ TagTiles. ÖVERSIKT: Lektionsplan 2 AVANCERAD PROGRAMMERING Betyg: 3 5 Gruppstorlek: Par Uppläggningstid: 5 minuter Total tid: 180 minuter Aktiviteter: 4 RAM FÖR LEKTIONSPLAN Aktivitet 1: Nya rutter 45 minuter 3

Läs mer

RAM FÖR LEKTIONSPLAN RESULTAT BEDÖMNING FÖRKUNSKAPER LÄRARFÖRBEREDELSE. ÖVERSIKT: Lektionsplan 3

RAM FÖR LEKTIONSPLAN RESULTAT BEDÖMNING FÖRKUNSKAPER LÄRARFÖRBEREDELSE. ÖVERSIKT: Lektionsplan 3 ÖVERSIKT: Lektionsplan 3 UTMANINGSMÄSTARE Betyg: 3 5 Gruppstorlek: Par Uppläggningstid: 5 minuter Total tid: 180 minuter Aktiviteter: 4 RAM FÖR LEKTIONSPLAN Aktivitet 1: Snitseljakt 45 minuter 3 uppgifter

Läs mer

RESULTAT. Beskriva hur KUBO skulle röra sig när han placeras på var och en av de tre typerna av rörelsebrickor.

RESULTAT. Beskriva hur KUBO skulle röra sig när han placeras på var och en av de tre typerna av rörelsebrickor. ÖVERSIKT: 1 REPETITIONSKURS Betyg: 3 5 Gruppstorlek: Par Uppläggningstid: 5 minuter Total tid: 180 minuter Aktiviteter: 4 RAM FÖR LEKTIONSPLAN Aktivitet 1: Rutter 45 minuter 3 uppgifter Aktivitet 2: Funktioner

Läs mer

Snabbstartsguide. för programmering med KUBO

Snabbstartsguide. för programmering med KUBO Snabbstartsguide för programmering med KUBO KUBO är världens första pusselbaserade utbildningsrobot, utformad för att utveckla elever från passiva teknikkonsumenter till kompetenta kreatörer. Genom att

Läs mer

RAM FÖR LEKTIONSPLAN RESULTAT BEDÖMNING FÖRKUNSKAPER LÄRARFÖRBEREDELSE. ÖVERSIKT: Lektionsplan 3

RAM FÖR LEKTIONSPLAN RESULTAT BEDÖMNING FÖRKUNSKAPER LÄRARFÖRBEREDELSE. ÖVERSIKT: Lektionsplan 3 ÖVERSIKT: 3 UTMANINGSMÄSTARE Betyg: 3 5 Gruppstorlek: Par Uppläggningstid: 5 minuter Total tid: 180 minuter Aktiviteter: 4 RAM FÖR LEKTIONSPLAN Aktivitet 1: Snitseljakt 45 minuter 3 uppgifter Aktivitet

Läs mer

Snabbstartsguide KUBO CODING+

Snabbstartsguide KUBO CODING+ Snabbstartsguide KUBO CODING+ KUBO är världens första pusselbaserade utbildningsrobot, utformad för att utveckla elever från passiva teknikkonsumenter till kompetenta kreatörer. Genom att förenkla komplexa

Läs mer

Grunderna i programmering - skapa instruktioner 2 av 6

Grunderna i programmering - skapa instruktioner 2 av 6 Grunderna i programmering - skapa instruktioner 2 av 6 Lektionen handlar om att göra en instruktion. Lektionsförfattare: Anna Eriksson Till läraren 1. Gör en instruktion En digital lektion från https://digitalalektioner.iis.se

Läs mer

Programmering. Analogt och med smårobotar. Nina Bergin

Programmering. Analogt och med smårobotar. Nina Bergin Programmering Analogt och med smårobotar Nina Bergin Programmering i Läroplanen Tre ämnen i grundskolan som har huvudansvaret för programmering: matematik, teknik och samhällskunskap. Ämnesövergripande

Läs mer

Klassrumsprojekt programmering - Digitalt lärande

Klassrumsprojekt programmering - Digitalt lärande Klassrumsprojekt programmering - Digitalt lärande Projektet passar för lågstadiet eller nybörjare i äldre årskurser Utgå från boken Hej Ruby- Äventyr i datorernas magiska värld av Linda Liukas, Volante

Läs mer

KOMPLEMENT TILL MATTE DIREKT BORGEN UPPLAGA

KOMPLEMENT TILL MATTE DIREKT BORGEN UPPLAGA Programmering KOMPLEMENT TILL MATTE DIREKT BORGEN UPPLAGA 2 Lektion Sanoma Utbildning POSTADRESS: Box 009, 0 25 Stockholm BESÖKSADRESS: Alströmergatan 2, Stockholm HEMSIDA: www.sanomautbildning.se E-POST:

Läs mer

Grunderna i programmering symboler (lektion 3 av 5)

Grunderna i programmering symboler (lektion 3 av 5) Grunderna i programmering - symboler (lektion 3 av 5) Lektionen handlar om att träna på att skriva instruktioner och använda loopar. Anna Eriksson är fritidspedagog och arbetar med digital kompetens tillsammans

Läs mer

Grunderna i programmering hitta buggen (lektion 4 av 5)

Grunderna i programmering hitta buggen (lektion 4 av 5) Grunderna i programmering - hitta buggen (lektion 4 av 5) Lektionen handlar om att öva på grunderna i programmering genom att lära sig mer om begreppet buggar. Anna Eriksson är fritidspedagog och arbetar

Läs mer

Du har valt att jobba med trafik med hjälp av Storyline. Denna Storyline vänder sig till årskurs F-3

Du har valt att jobba med trafik med hjälp av Storyline. Denna Storyline vänder sig till årskurs F-3 Storyline Hjulius Du har valt att jobba med trafik med hjälp av Storyline. Denna Storyline vänder sig till årskurs F-3 Eleverna får träffa Hjulius som är en hasselmus. Han bor i området och har helt plötsligt

Läs mer

Programmering F-3. -dansprogrammering. Del 1

Programmering F-3. -dansprogrammering. Del 1 Programmering F-3 -dansprogrammering Del 1 Lärarhandledning till Dansprogrammering 2 Innehåll o o o o o o o o o o o o o o o o o o Det här behöver du... Dansprogrammering. Generellt upplägg. Tidsåtgång.

Läs mer

Följ med på Kattresan. Hej enfärgade katt. Följ med på Kattresan. Hej lång-svansade katt. Följ med på Kattresan. Hej gula katt. Följ med på Kattresan

Följ med på Kattresan. Hej enfärgade katt. Följ med på Kattresan. Hej lång-svansade katt. Följ med på Kattresan. Hej gula katt. Följ med på Kattresan blad 1 Kattresan - resekort Hej lilla katt Hej kort-svansade katt Hej röda katt Hej gula katt Hej prickiga katt Hej lång-svansade katt Hej stora katt Hej enfärgade katt juli 2010 ASKUNGE www.askunge.se

Läs mer

Bakgrund: När man programmerar på professionell nivå så går det ut på att koppla gränssnittet till funktioner.

Bakgrund: När man programmerar på professionell nivå så går det ut på att koppla gränssnittet till funktioner. Pedagogisk plan för programmering med Bee-bots Av Mattias Isberg, ht 2016 Arbetsområdets koppling till läroplanerna. Kunskapskrav i matematik i slutet av åk 3 - Eleven kan lösa enkla problem i elevnära

Läs mer

Grunderna i programmering loopar (lektion 2 av 5)

Grunderna i programmering loopar (lektion 2 av 5) Grunderna i programmering - loopar (lektion 2 av 5) Lektionen handlar om att förstå begreppet loop och loopens roll vid programmering. Anna Eriksson är fritidspedagog och arbetar med digital kompetens

Läs mer

VÄGVISAREN SAMARBETSÖVNINGAR. SYFTE Att träna på samarbete och lyhördhet. Att hjälpa varandra.

VÄGVISAREN SAMARBETSÖVNINGAR. SYFTE Att träna på samarbete och lyhördhet. Att hjälpa varandra. VÄGVISAREN Att träna på samarbete och lyhördhet. Att hjälpa varandra. Den här övningen går ut på att en elev ska styra den andre eleven som blundar och samtidigt går runt i rummet. 1. Dela upp eleverna

Läs mer

Tror du på vampyrer? Lärarmaterial

Tror du på vampyrer? Lärarmaterial sidan 1 Författare: Daniel Zimakoff Vad handlar boken om? Boken handlar om Oskar och hans familj som är på semester i Rumänien. Oskars kompis Emil är också med. De bor hos Ion som har en hund som heter

Läs mer

läsresan Lärarhandledning

läsresan Lärarhandledning läsresan Lärarhandledning med kopieringsunderlag Innehåll Läsresan för förskoleklass...4 Läsresan och läroplanen...6 Om läs- och skrivutveckling... 7 Arbeta med språkets alla delar i Läsresan... 11 Webben...

Läs mer

HUR ÄR DET ATT UPPLEVA VÄRLDEN ANNORLUNDA? 11 övningar att använda i klassen

HUR ÄR DET ATT UPPLEVA VÄRLDEN ANNORLUNDA? 11 övningar att använda i klassen HUR ÄR DET ATT UPPLEVA VÄRLDEN ANNORLUNDA? 11 övningar att använda i klassen Hur kan det kännas att uppleva världen på ett annorlunda sätt? Hur enkelt är det att följa en rak linje på golvet om du har

Läs mer

Lektionsaktivitet: Känna igen, hitta och beskriva

Lektionsaktivitet: Känna igen, hitta och beskriva Modul: Didaktiska perspektiv på matematikundervisningen 2 Del 3: Geometri och statistik Geometri Träningsskola och individuellt program Berit Bergius & Lena Trygg, NCM Om verkligheten ska bli begriplig

Läs mer

Hur ser Blue-Bot ut i aktion?

Hur ser Blue-Bot ut i aktion? Hur ser Blue-Bot ut i aktion? Tydliga knappar för barnen att använda vid programmering av Blue-Bot. Möjlighet att spara upp till 80 instruktioner i Blue- Bots minne. Blue-Bot rör sig i samma riktning 15

Läs mer

Hej idrottslärare i årskurs 7-9.

Hej idrottslärare i årskurs 7-9. Hej idrottslärare i årskurs 7-9. Den 21 april kommer Skol DM i Ultimate Frisbee att anordnas på skatås motionsfält i Göteborg. De västsvenska frisbee föreningarna vill därför ta tillfället i akt att bjuda

Läs mer

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll. (SV åk 1 3)

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll. (SV åk 1 3) SIDAN 1 Lärarmaterial VAD HANDLAR BOKEN OM? Leas klass ska springa en tävling. Lea tycker mycket om att träna och hon spelar både hockey och fotboll på fritiden. I starten tränger sig Hugo, en kille i

Läs mer

Du är klok som en bok, Lina!

Du är klok som en bok, Lina! Du är klok som en bok, Lina! Den här boken handlar om hur det är när man har svårt att vara uppmärksam och har svårt att koncentrera sig. Man kan ha svårt med uppmärksamheten och koncentrationen, men på

Läs mer

Grunderna i programmering - loopar 3 av 6

Grunderna i programmering - loopar 3 av 6 Grunderna i programmering - loopar 3 av 6 Lektionen handlar om att konstruera och beskriva stegvisa instruktioner. Lektionsförfattare: Anna Eriksson Till läraren En digital lektion från https://digitalalektioner.iis.se

Läs mer

Lärarhandledning Vi berättar och beskriver

Lärarhandledning Vi berättar och beskriver Lärarhandledning Vi berättar och beskriver Innehåll Aktivitet 1. Vi berättar och beskriver 2 Bildunderlag 1 5 Blankett för individuell kartläggning Aktivitet 1 6 1 Aktivitet 1. Vi berättar och beskriver

Läs mer

Orienteringsövningar. Oskar Andrén Värmlands Orienteringsförbund

Orienteringsövningar. Oskar Andrén Värmlands Orienteringsförbund Orienteringsövningar Oskar Andrén Värmlands Orienteringsförbund Orienteringsövningar Teoriövningar Ormen långe En kortlek med kartteckenstafett med 20 olika kort med karttecken. En fördel om man är ungefär

Läs mer

Du är klok som en bok, Lina!

Du är klok som en bok, Lina! Du är klok som en bok, Lina! Den här boken handlar om hur det är när man har svårt att vara uppmärksam och har svårt att koncentrera sig. Man kan ha svårt med uppmärksamheten och koncentrationen, men på

Läs mer

Lärarhandledning Vi berättar och beskriver

Lärarhandledning Vi berättar och beskriver Lärarhandledning Vi berättar och beskriver Innehåll Aktivitet 1. Vi berättar och beskriver 2 Bildunderlag 1 5 Blankett för individuell kartläggning Aktivitet 1 6 KARTLÄGGNING FÖRSKOLEKLASS HITTA SPRÅKET.

Läs mer

Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB

Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB Den här boken handlar om hur det är när man har svårt att vara uppmärksam och har svårt att koncentrera sig. Man kan ha svårt med uppmärksamheten och koncentrationen,

Läs mer

Hur fungerar en robot? (lektion 2 av 3)

Hur fungerar en robot? (lektion 2 av 3) Lektionen handlar om datalogiskt tänkande och att robotar endast kan göra det som en programmerare bestämt är möjligt. Ann Ulfves arbetar som lärare på Fornuddens skola i Tyresö på lågstadiet. Till läraren

Läs mer

LÄGGA GRUNDEN ATT BÖRJA PRATA OM SEXUALITET

LÄGGA GRUNDEN ATT BÖRJA PRATA OM SEXUALITET LÄGGA GRUNDEN Det är viktigt att avsätta tid för den startsträcka som ofta behövs för att sätta sexualundervisningen i ett sammanhang och skapa förtroende. I detta kapitel finns tips och metoder för att

Läs mer

läromedel VM-mani mani läromedel

läromedel VM-mani   mani läromedel läromedel VM-mani www.manilaromedel.se Manual Vad är VM-mani? VM-mani är ett ämnesövergripande läromedel, med tyngdpunkten på matematik, där eleverna får skapa sin egen idrottsperson, för att sedan tävla

Läs mer

Programmering. Scratch - grundövningar

Programmering. Scratch - grundövningar Programmering Scratch - grundövningar Lär känna programmet: Menyer för att växla mellan att arbeta med script, utseende/bakgrund och ljud. Scenen där allting utspelar sig. Här klickar du på bakgrunden

Läs mer

KOMMA ÖVERENS. Ett spel om att hitta nya samarbeten

KOMMA ÖVERENS. Ett spel om att hitta nya samarbeten KOMMA ÖVERENS Ett spel om att hitta nya samarbeten Introduktion KOMMA ÖVERENS är ett spel om att skapa nya samarbeten för att lösa gemensamma utmaningar. Genom att byta roller arbetar spelarna tillsammans

Läs mer

Studieteknik. Använd hjälpmedel För att kunna lära dig på ett effektivt och roligare sätt måste du använda alla hjälpmedel som finns tillgängliga:

Studieteknik. Använd hjälpmedel För att kunna lära dig på ett effektivt och roligare sätt måste du använda alla hjälpmedel som finns tillgängliga: Studieteknik Sätt upp mål och ha något roligt som morot Sätt upp några få, större mål för terminen. Det kan till exempel vara att höja betyget i något eller några ämnen. För att målen inte ska verka avlägsna

Läs mer

Lärarhandledning Aktivitet 1. Vi berättar och beskriver

Lärarhandledning Aktivitet 1. Vi berättar och beskriver Innehåll.... 2 Elevexempel.... 4 Analys och uppföljning.... 4 Bildunderlag 1.... 6 Blankett Kartläggningsunderlag Aktivitet 1.... 7 1 HITTA SPRÅKET NATIONELLT KARTLÄGGNINGSMATERIAL I SPRÅKLIG MEDVETENHET

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING BERÄTTELSER MED SKUGGOR & LJUS

LÄRARHANDLEDNING BERÄTTELSER MED SKUGGOR & LJUS LÄRARHANDLEDNING BERÄTTELSER MED BERÄTTELSER MED SKUGGOR OCH LJUS Utställningen Tillsammans på Världskulturmuseet i Göteborg handlar om det fantastiska och det svåra med att vara tillsammans. I en av utställningens

Läs mer

KLICKEN MED VÄNNER PROVA PÅ! Studio Mitkovic TRÄNING I LIVET. Träning i Livet

KLICKEN MED VÄNNER PROVA PÅ! Studio Mitkovic TRÄNING I LIVET. Träning i Livet KLICKEN MED VÄNNER PROVA PÅ! Studio Mitkovic TRÄNING I LIVET Förord I detta material har vi samlat ett prova på material till vårt nya koncept Klicken med vänner. Ett lekfullt material där vi kopplar teman

Läs mer

Programmering som språk

Programmering som språk Matematik Grundskola årskurs 1-3 Modul: Algebra, åk 1-3 Del 5: Algebra och programmering som språk Programmering som språk Constanta Olteanu och Lucian Olteanu, Linnéuniversitetet Att arbeta med programmering

Läs mer

Hur fungerar en robot? (lektion 3 av 3)

Hur fungerar en robot? (lektion 3 av 3) Lektionen handlar om grunderna i datalogiskt tänkande och utgår från en robot. I lektionen introduceras begreppen algoritm och sekvens. Ann Ulfves arbetar som lärare på Fornuddens skola i Tyresö på lågstadiet.

Läs mer

#Killmiddag. För högstadiet och gymnasiet. Obs: Ladda ned instruktionsbladet på killmiddag.se innan ni sätter igång.

#Killmiddag. För högstadiet och gymnasiet. Obs: Ladda ned instruktionsbladet på killmiddag.se innan ni sätter igång. För högstadiet och gymnasiet Obs: Ladda ned instruktionsbladet på killmiddag.se innan ni sätter igång. Konceptet är framtaget av Make Equal och frågorna är en del avsatsningen Allt vi inte pratar om. Läs

Läs mer

/////// // ///////// / // /

/////// // ///////// / // / Utvärdering matematikämnet hösten 2010 Dessa grupper är inskrivna: Åk 7 Petra & Malins grupp Åk 8 Malins grupp Åk 9 Petras grupp Åk 7 Jörgens grupp Åk 8 Jonas & Petras grupp Åk 9 Jonas grupp Åk 7 Evas

Läs mer

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN Att arbeta med tillgänglighet och inkludering är inte svårt. Genom att använda femstegsmodellen kan vi hitta

Läs mer

läromedel JVM-mani mani läromedel

läromedel JVM-mani   mani läromedel läromedel JVM-mani www.manilaromedel.se Manual Vad är JVM-mani? JVM-mani är ett ämnesövergripande läromedel, med tyngdpunkten på matematik, där eleverna får skapa sin egen idrottsperson, för att sedan

Läs mer

Kojo med Inga Ingenjör. Lär dig programmera Nybörjaruppdrag

Kojo med Inga Ingenjör. Lär dig programmera Nybörjaruppdrag Kojo med Inga Ingenjör Lär dig programmera Nybörjaruppdrag Intro En programmeringsworkshop för barn i 8-årsåldern. Den togs under hösten 2016 via flertalet feedbackomgångar med pedagoger och en pilotstudie

Läs mer

Hästhopp. Detta är en övning som tränar olika problemlösningsstrategier och statistik. Den lämpar sig för år 4 och uppåt

Hästhopp. Detta är en övning som tränar olika problemlösningsstrategier och statistik. Den lämpar sig för år 4 och uppåt Hästhopp Detta är en övning som tränar olika problemlösningsstrategier och statistik. Den lämpar sig för år 4 och uppåt Sammanfattning: Övningen är en promenad på ett schackbräde med enbart en häst. Den

Läs mer

EN SEPTEMBER-REPRIS SFI. Hur är det idag? Får jag låna ditt busskort? Vad vill du ha, kaffe eller te? Vad vill du ha, nötter eller godis?

EN SEPTEMBER-REPRIS SFI. Hur är det idag? Får jag låna ditt busskort? Vad vill du ha, kaffe eller te? Vad vill du ha, nötter eller godis? SFI EN SEPTEMBERREPRIS Hur är det idag? Får jag låna ditt busskort? Vad vill du ha, kaffe eller te? Vad vill du ha, nötter eller godis? Vill du ha lite mer? Kan du hjälpa mig? Oj, förlåt! Tack för lånet!

Läs mer

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: Lgrs 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: Lgrs 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: SIDAN 1 Vad handlar boken om? Boken handlar om Mimmi. Hennes hund, Bonita, rymmer efter att ha blivit rädd när en polisbil kör förbi, med sirenerna på. Polisbilen jagar en motorcykel. Mimmis mamma berättar,

Läs mer

Lärarhandledning Aktivitet 1. Vi berättar och beskriver

Lärarhandledning Aktivitet 1. Vi berättar och beskriver Innehåll.... 2 Elevexempel.... 4 Analys och uppföljning.... 5 Bildunderlag 1.... 6 Blankett Kartläggningsunderlag Aktivitet 1.... 7 1 HITTA SPRÅKET NATIONELLT KARTLÄGGNINGSMATERIAL I SPRÅKLIG MEDVETENHET,

Läs mer

Blinky Lights 1.0. Inledning. Innehåll. Förberedelser

Blinky Lights 1.0. Inledning. Innehåll. Förberedelser Samarbetspartner Blinky Lights 1.0 Inledning Blinky Lights 1.0 låter eleverna utforska och experimentera med olika sätt att konstruera en lampa. Med hjälp av teknik och olika material utvecklar de egna

Läs mer

5 MINUTER. 3 minuter tänk på tre saker som du har gjort bra den senaste tiden (veckan, dagen etc).

5 MINUTER. 3 minuter tänk på tre saker som du har gjort bra den senaste tiden (veckan, dagen etc). 5 MINUTER Denna övning tränar självkännedom. Klocka Övningen passar framförallt för barn från 10år. Avsätt 5 minuter i slutet av en lektion. Mät tiden. 3 minuter tänk på tre saker som du har gjort bra

Läs mer

Turbo tävlar VAD HANDLAR BOKEN OM? LGR 11 CENTRALT INNEHÅLL SOM TRÄNAS ELEVERNA TRÄNAR FÖLJANDE FÖRMÅGOR LGRS 11 CENTRALT INNEHÅLL SOM TRÄNAS

Turbo tävlar VAD HANDLAR BOKEN OM? LGR 11 CENTRALT INNEHÅLL SOM TRÄNAS ELEVERNA TRÄNAR FÖLJANDE FÖRMÅGOR LGRS 11 CENTRALT INNEHÅLL SOM TRÄNAS ULF SINDT Sidan 1 Turbo tävlar Lärarmaterial VAD HANDLAR BOKEN OM? Boken handlar om Turbo och hans bästa kompisar som är med i en cykelklubb. Turbo och hans kompisar träna på att bli bättre efter en tävling

Läs mer

INTRODUKTION 3 INOMHUS LEKAR 4. Kartritar leken 4. Kartteckenmemory 4. Kopieringsstafett 5. Pusselstafett 5. Ja & Nej stafett 6 UTOMHUSLEKAR 7

INTRODUKTION 3 INOMHUS LEKAR 4. Kartritar leken 4. Kartteckenmemory 4. Kopieringsstafett 5. Pusselstafett 5. Ja & Nej stafett 6 UTOMHUSLEKAR 7 INNEHÅLL INTRODUKTION 3 INOMHUS LEKAR 4 Kartritar leken 4 Kartteckenmemory 4 Kopieringsstafett 5 Pusselstafett 5 Ja & Nej stafett 6 UTOMHUSLEKAR 7 Emit-stafett 7 Trollskogen 7 Kartan 8 Karttecken 8 SKATTJAKTEN

Läs mer

Digitalt lärande och programmering i klassrummet

Digitalt lärande och programmering i klassrummet 2016-03-03 Digitalt lärande och programmering i klassrummet Blue-Bot Introduktion Vi kommer i denna övning att bekanta oss med små charmiga robotar som heter Blue-Bots. Dessa robotar är bra för att introducera

Läs mer

Instruktioner till hur du skapar en rolig labyrintorientering. Labyrintorientering

Instruktioner till hur du skapar en rolig labyrintorientering. Labyrintorientering Instruktioner till hur du skapar en rolig labyrintorientering Labyrintorientering LABYRINT för skolor och eftermiddagsklubbar LABYRINTORIENTERING (LabyrintOl): Är ett trevligt sätt att röra på sig på t.ex

Läs mer

Detta är en bilaga till Prata om ditt barn med autism Raelene Dundon och Gothia Fortbildning På vilka sätt är vi lika?

Detta är en bilaga till Prata om ditt barn med autism Raelene Dundon och Gothia Fortbildning På vilka sätt är vi lika? ÄR VI LIKA ELLER OLIKA? Tänk på en vän eller familjemedlem som står dig nära. Vilka saker har du märkt att ni har gemensamt? På vilka sätt är ni olika? I rutorna nedan kan du skriva på vilka sätt du och

Läs mer

Erik bygger en koja Lärarmaterial

Erik bygger en koja Lärarmaterial sidan 1 Författare: Torsten Bengtsson Vad handlar boken om? Erik har inget att göra. Han går ut i köket till pappa och frågar om de kan hitta på något. Men pappa måste jobba. Han föreslår att Erik kan

Läs mer

Lek, idrott, orientering, simning, motorik

Lek, idrott, orientering, simning, motorik Lek, idrott, orientering, simning, motorik Årskurs och tidsperiod Grundsärskolan v. 35-43. Övergripande mål från läroplanen - Kan arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till

Läs mer

Aktivitetsbank. Matematikundervisning med digitala verktyg II, åk 1-3. Maria Johansson, Ulrica Dahlberg

Aktivitetsbank. Matematikundervisning med digitala verktyg II, åk 1-3. Maria Johansson, Ulrica Dahlberg Aktivitetsbank Matematikundervisning med digitala, åk 1-3 Maria Johansson, Ulrica Dahlberg Matematik: Grundskola åk 1-3 Modul: Matematikundervisning med digitala Aktivitetsbank till modulen Matematikundervisning

Läs mer

Hur fungerar en robot? 3 av 3

Hur fungerar en robot? 3 av 3 Lektionen handlar om grunderna i datalogiskt tänkande och introducerar begreppen algoritm och sekvens. Lektionsförfattare: Ann Ulfves Till läraren 1. Finns det saker som du måste göra i en viss ordning?

Läs mer

FIRST LEGO League Jr.: Tips om pass, varje vecka

FIRST LEGO League Jr.: Tips om pass, varje vecka FIRST LEGO League Jr.: Tips om pass, varje vecka Här hittar du ett förslag på hur du kan lägga upp de olika passen för laget under projektperioden. Du som handledare kan också välja att bortse från det

Läs mer

Förbättra din studieteknik med Matematik 5000! 12 praktiska tips!

Förbättra din studieteknik med Matematik 5000! 12 praktiska tips! Förbättra din studieteknik med Matematik 5000! 12 praktiska tips! ik Hej! Det är jag som är Daniel Nilsson. Jag är utbildad matematik- och historielärare och även speciallärare med inriktning mot matematik.

Läs mer

Elevhäfte grundskolan år 6-9 Namn: Klass: Skola:

Elevhäfte grundskolan år 6-9 Namn: Klass: Skola: Elevhäfte grundskolan år 6-9 Namn: Klass: Skola: Hej! Vad roligt att just du ska få gå på Ung Företagsamhets mässa för unga företagare! Det kommer att bli en dag fylld av upplevelser och kreativitet! I

Läs mer

Vi på ung scen/öst är glada att du och din elevgrupp bjudit in föreställningen En jobbdröm till ert klassrum.

Vi på ung scen/öst är glada att du och din elevgrupp bjudit in föreställningen En jobbdröm till ert klassrum. VERKTYGSLÅDA HEJ! Vi på ung scen/öst är glada att du och din elevgrupp bjudit in föreställningen En jobbdröm till ert klassrum. En jobbdröm handlar om arbete - varför vi arbetar, vad fritid är och vad

Läs mer

Huvudnyheterna den 7 oktober 2016 handlade om:

Huvudnyheterna den 7 oktober 2016 handlade om: ARBETSBLAD PRODUCENT: KRISTOFER CARLSSON PROJEKTLEDARE: MIA BISANDER BESTÄLLNINGSNUMMER: 104656TV6 LILLA AKTUELLT TECKENSPRÅK DEN 7 OKTOBER Lilla Aktuellt skola och Lilla Aktuellt teckenspråk är ett samarbete

Läs mer

Programmering och begrepp

Programmering och begrepp Programmering och begrepp Lektionen bygger på att ge eleverna en möjlighet att prata om och få förståelse för några ord och begrepp som de kopplar till programmering och datorer. Lektionen grundar sig

Läs mer

Matematik/Rörelse. Övning 1

Matematik/Rörelse. Övning 1 Övning 1 Markera en matematikhage med hjälp av tejp på golvet. Sätt fast en lapp med en siffra längst upp till höger i varje ruta. (Se fig.) a. Öva på att känna igen olika siffror genom att hoppa i olika

Läs mer

getsmart Grå Regler för:

getsmart Grå Regler för: (x²) 1 2 Regler för: getsmart Grå Algebra 8 _ (x²) 1 2 Algebra 4 (2 2³) 1 4 _ xy (2 2³) 1 4 _ xy (x²) 1 2 _ (2 2³) 1 4 _ xy (x²) 1 2 _ (2 2³) 1 4 _ xy 4 Algebra Algebra _ 8 Det rekommenderas att man börjar

Läs mer

Jag behöver bränsle följ med Wilda och Walter på matäventyr

Jag behöver bränsle följ med Wilda och Walter på matäventyr Jag behöver bränsle följ med Wilda och Walter på matäventyr Handledarguide Inledning Vill du skapa förutsättningar för barnen att vara aktiva, lära själva och reflektera? Vill du skapa en miljö där barnen

Läs mer

Barns rättigheter så att alla kan förstå

Barns rättigheter så att alla kan förstå Barns rättigheter så att alla kan förstå Barnkonventionen Barnkonventionen är en samling regler skrivna av FN. Alla länder i världen utom USA har skrivit under. Alla människor har rättigheter och barnkonventionen

Läs mer

Åk 9 Fotboll Hannah & Yvonne Arena Älvhögsborg

Åk 9 Fotboll Hannah & Yvonne Arena Älvhögsborg Mental träning Åk 9 Fotboll 2016-10-05 Hannah & Yvonne Arena Älvhögsborg Mental träning Att tänka på ett sätt som hjälper dig att prestera bättre. Att träna sitt tänkande kallas mental träning Träna på

Läs mer

Handhygien. Max handtvättskola Handbok för lärare

Handhygien. Max handtvättskola Handbok för lärare Handhygien Max handtvättskola Handbok för lärare Handhygien Gör handtvätten minnesvärd Max handtvättskola är ett enkelt sätt att uppmuntra barn att tvätta och torka händerna ordentligt. Med Max hjälp får

Läs mer

REGIONSEMIFINAL 2019 LAGEN

REGIONSEMIFINAL 2019 LAGEN REGIONSEMIFINAL 2019 LAGEN 1. Livets historia Ni får 6 lappar där det står några händelser i jordens/livets utveckling på. Häng upp lapparna på linan i rätt tidsordning med den tidigaste händelsen till

Läs mer

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN: FEM STEG FÖR EN TILLGÄNGLIG VERKSAMHET STEG1 VEM NÅS? STEG 2 VEM TESTAR? STEG 3 VEM GÖR? STEG 4 VEM PÅVERKAR?

Läs mer

SPELARUTVECKLINGSPLAN (Röda Tråden)

SPELARUTVECKLINGSPLAN (Röda Tråden) SPELARUTVECKLINGSPLAN (Röda Tråden) -BARN OCH UNGDOMSFOTBOLL- 6 18 ÅR GRUNDSTENAR I LAGBYGGET Glädje en av de starkaste drivkrafterna för att barnen ska fortsätta med sin idrott är att det är roligt. Rättvisa

Läs mer

Lektion Vad gör vi Begrepp Mål 1 Presentation projekt 3 i 1. 2 Lerskulptur - enskilt. 3 Göra klart din skulptur - enskilt. 4 Intro bygge - grupp

Lektion Vad gör vi Begrepp Mål 1 Presentation projekt 3 i 1. 2 Lerskulptur - enskilt. 3 Göra klart din skulptur - enskilt. 4 Intro bygge - grupp 1 Presentation projekt 3 i 1 2 Lerskulptur - enskilt 3 Göra klart din skulptur - enskilt Göra en Tankekarta enligt EPA Tittar på PPT om projektet Planera vad du ska göra för lerskulptur Göra en skiss av

Läs mer

VERKTYGSLÅDA TILL FÖRESTÄLLNINGEN

VERKTYGSLÅDA TILL FÖRESTÄLLNINGEN VERKTYGSLÅDA TILL FÖRESTÄLLNINGEN HEJ LÄRARE! Vi på ung scen/öst är mycket glada över att få komma till ert klassrum med vår föreställning Hamlet - en monolog där alla dör. I föreställningen träffar vi

Läs mer

Kulturpedagogiska projekt

Kulturpedagogiska projekt Kulturpedagogiska projekt VEM HÅLLER I KULTURPROJEKTEN? Susanna Vildehav är skådespelare hos Teater Eksem och håller i de kulturpedagogiska projekten. Susanna har flera års erfarenhet av att leda kurser

Läs mer

Programmering från början

Programmering från början Färdiga lektioner till de nya digitala kunskapsmålen för årskurs 1 till 6 Lektionsserien består av följande lektioner: 1. Programmera någon att bre en smörgås 2. Lapp-programmering 3. Programmera kompisar

Läs mer

Introduktion till att programmera med Scratch (lektion 3 av 5)

Introduktion till att programmera med Scratch (lektion 3 av 5) Introduktion till att programmera med Scratch (lektion 3 av 5) Vi tittar närmare på "sprajtar" och hur man med hjälp av programmering får dem att röra sig samt lär oss att skapa loopar. Det här är tredje

Läs mer

Fröken spöke går på cirkus

Fröken spöke går på cirkus KERSTIN LUNDBERG HAHN SIDAN 1 Lärarmaterial 22 Vad handlar boken om? Boken handlar om fröken Sparre, Ebba, Ivar och Hassan som går på cirkus. Fröken Sparre älskar att gå på cirkus. Det första numret är

Läs mer

Har du gymnaster som älskar att träna, ha roligt och framförallt att gympa? Häng då med på vår nya

Har du gymnaster som älskar att träna, ha roligt och framförallt att gympa? Häng då med på vår nya Utmaning light Har du gymnaster som älskar att träna, ha roligt och framförallt att gympa? Häng då med på vår nya Utmaning! Alla kan vara med! Lagledaren (en ledare för er gympagrupp) får i uppgift att

Läs mer

Fakta om Sarah Sjöström

Fakta om Sarah Sjöström SIDAN 1 Lärarmaterial VAD HANDLAR BOKEN OM? I boken presenteras Sarah Sjöström. Sarah Sjöström är en riktig talang på simning. Hon säger dock själv att när hon var barn var hon lat och hon tyckte inte

Läs mer

Vad innebär det att undervisa i algebra i årskurs 1 3? Vart ska dessa

Vad innebär det att undervisa i algebra i årskurs 1 3? Vart ska dessa Åsa Brorsson Algebra för lågstadiet I denna artikel beskriver en lärare hur hon arbetar med algebra redan i de tidiga skolåren. Det är ett arbete som hjälper elever att förstå likhetstecknets betydelse,

Läs mer

HUVUD, AXLAR, KNÄN OCH TÅR

HUVUD, AXLAR, KNÄN OCH TÅR HUVUD, AXLAR, KNÄN OCH TÅR Kroppsdelar Eleverna lär sig namnen på olika kroppsdelar genom lek och spel. Nyttiga länkar Folkhälsan har utarbetat bilder på kroppsdelar som kan användas som bildkort, minnesspel,

Läs mer

Filmen slutar med att solot på julkonserten ställs i - alla i kören sjunger istället verserna tillsammans.

Filmen slutar med att solot på julkonserten ställs i - alla i kören sjunger istället verserna tillsammans. Filmen fungerar utmärkt för att diskutera och problematisera värdegrundsfrågor såsom normer, konkurrens/rivalitet och relationer m.m. Face to face berör tematiskt frågor om mobbning, vänskap, förståelse

Läs mer

AIK P03 Träning v Träningsupplägg. Johan Berg

AIK P03 Träning v Träningsupplägg. Johan Berg AIK P03 Träning v.41-43 Träningsupplägg Johan Berg AIK P03, V41, Måndag, Bollbehandling, ca 15 min Övningen Kona upp en kvadrat det ska bli lite trångt Hälften av spelarna har boll, hälften är utan boll

Läs mer

Sid Sid Plus och minus. Gemensam introduktion. Gemensam introduktion till sid. 57. Längd

Sid Sid Plus och minus. Gemensam introduktion. Gemensam introduktion till sid. 57. Längd Sid. 54-55 Längd Här får eleverna träna på att uppskatta föremåls längd i centimeter och sedan kontrollmäta. Observera att linjaler kan ha olika utseende. En del börjar med 0 längst ut i änden och har

Läs mer

MINI STARTER. Lärarhandledning Elevuppdrag Utvärdering

MINI STARTER. Lärarhandledning Elevuppdrag Utvärdering Inledning MINI STARTER Vi börjar med programmering i skolan Skolan ska skapa förutsättningar för att alla elever ska utvecklas så långt som möjligt enligt de nationella målen. Undervisningen i grundskolan

Läs mer

Skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material.

Skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material. SIDAN 1 Erik och Lea spökar Lärarmaterial VAD HANDLAR BOKEN OM? Boken handlar om Erik som är hemma och har tråkigt. Plötsligt ringer det på dörren och han hör något som låter BU! Ett litet spöke hoppar

Läs mer

Gemensam presentation av matematiskt område: Ekvationer Åldersgrupp: år 5

Gemensam presentation av matematiskt område: Ekvationer Åldersgrupp: år 5 Gemensam presentation av matematiskt område: Ekvationer Åldersgrupp: år 5 Mål för lektionen: Eleven skall laborativt kunna lösa en algebraisk ekvation med en obekant. Koppling till strävansmål: - Att eleven

Läs mer

SMÅSAGOR LÄRARHANDLEDNING ARBETA MED SAGOR OCH BERÄTTELSER

SMÅSAGOR LÄRARHANDLEDNING ARBETA MED SAGOR OCH BERÄTTELSER SMÅSAGOR LÄRARHANDLEDNING ARBETA MED SAGOR OCH BERÄTTELSER SMÅSAGOR ARBETA MED SAGOR OCH BERÄTTELSER Att läsa högt för, eller att lyssna tillsammans med, barnen i förskolan eller skolan är förknippat med

Läs mer

Att använda svenska 2

Att använda svenska 2 Att använda svenska 2 Att använda svenska 1-4 är ett undervisningsmaterial utformat för att hjälpa eleverna att nå gymnasiesärskolans mål i ämnet svenska. Uppgifterna är utformade för att läraren både

Läs mer

Se mig Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål och förmågor från Lgr 11. Eleverna tränar på följande förmågor. Författare: Bente Bratlund

Se mig Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål och förmågor från Lgr 11. Eleverna tränar på följande förmågor. Författare: Bente Bratlund sidan 1 Författare: Bente Bratlund Vad handlar boken om? Jonna och Sanna var bästa kompisar och gjorde allt tillsammans. De pratade om killar, viskade och skrattade tillsammans, och hade ett hemligt språk

Läs mer