Programmering F-3. -dansprogrammering. Del 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Programmering F-3. -dansprogrammering. Del 1"

Transkript

1 Programmering F-3 -dansprogrammering Del 1

2 Lärarhandledning till Dansprogrammering 2

3 Innehåll o o o o o o o o o o o o o o o o o o Det här behöver du... Dansprogrammering. Generellt upplägg. Tidsåtgång. Hur kan dansprogrammering se ut. Övning 1 (Introduktion) Övning 2 (Dansprogrammering) Övning 3 (Algoritm). Symboler till dansprogrammering.. Övning 4 (Loop).... Övning 5 (Granska kod) Övning 6 (Avlusa programmet).. Övning 7 (Sekvens).. Övning 8 (Villkor).. Övning 9 (Utmaning).. Bilder till dansprogrammering Kommandon (lista).. Del 2 Lightbot. s4 s5 s7 s8 s9 s10 s11 s12 s13 s14 s15 s16 s17 s18 s19 s20 s65 s68 3

4 Bilder på danssteg Det här behöver du Arbetsblad Förteckning av symboler Förteckning av kommandon Musikspelare Projektor för att visa bilderna via dator 4

5 Dansprogrammering Dansprogrammering är tänkt som ett koncept för att lärare och elever att närma sig programmering på ett lustfyllt sätt där programmering får gå både genom tanke och kropp. I dansprogrammering handlar det om att sätta samman instruktioner för en dans i ett steg-för-steg scenario. Skapa en koreografi där varje steg blir en del av helheten. När ni komponerar danser med bilder och kommandon så skapar ni en Algoritm för just den dansen. Algoritm är starkt kopplat till programmering då det just är att stegvis skapa en större helhet utifrån mindre delar I det här materialet kommer ni att närma er några programmeringsbegrepp så som: Loop (en slinga där kommandot upprepas), Sekvens ( flera steg i en process som sätts samman) och Villkorssats (en instruktion där förhållanden avläses och utfall är beroende på villkoret som ställs upp).exempel på villkorsstats: om du hör musik så gå på stället (villkor) annars stå still 5

6 Dansprogrammering I dansprogrammering kan instruktionerna för dansen vara bilder, symboler, text eller ljud. I detta koncept används beskrivning i bilder, text och symboler för att tydliggöra. När ni har arbetat med detta ett tag kan ni prova att bara använda en av dessa komponenter. Lektionerna kan utföras i helgrupp eller i mindre grupper. Mindre grupper kan skapa en dans som sedan utförs i helgrupp, låt eleverna vara kreativa och sedan få helgruppens bekräftelse på sitt verk. Det kan också leda till att förstå och lösa eventuella problem i sin dansprogrammering Börja i liten skala och använd ett fåtal dansbilder. Använd inte Loopar, Sekvenser och Villkorssatser från början, låt de komma med allt eftersom ni arbetar er fram. Höj svårighetsgraden och komplexiteten gradvis 6

7 Generellt upplägg Ge eleverna ca 15 minuter att sätta ihop sin dans, så att de själva hinner både vara kreativa och själva även få testa den innan hela klassen får delta. Välj musik före eller efter er programmering, beroende på syfte Samtala gärna efter dansen: Hur skapade ni dansen? Hur tänkte ni? Vad hände när ni utförde den? Vilka problem stötte ni på? Hur löste ni dessa? Hur skulle ni göra om ni skapade dansen igen? Vilka delar i er dansprogrammering kan förbättras? Hur kan vi koppla detta till att programmera med en dator? 7

8 Tidsåtgång Räkna med ca: 60 minuter för varje pass, beroende på hur många elever och grupper som deltar. En del övningar kanske inte tar hela passet men välj då att lägga till fler övningar Variationer Skapa en dans som tar er fram genom rummet till andra sidan Testa samma dans till olika typer av musik Öka mängden kommandon, eller begränsa eleverna till att skapa en kreativ dans med några få Hitta på egna danssteg och skapa egna bilder 8

9 Hur kan dansprogrammering se ut Dansprogrammering i skolan Avancerad dansprogrammering där de dansar en sorteringsalgoritm Avancerad programmeringsdans 9

10 Övning 1 Introduktion 1. Introducera För att datorer och människor ska kunna förstå varandra behöver vi ett gemensamt språk. En dator förstår i grunden bara 1 och 0. Det skulle vara svårt och tidskrävande att ge en dator instruktioner i 1 och 0. Därför finns det språk som översätter mellan människans skriftspråk och datorspråk. Ett sorts språk som datorn kan tolka och sedan utföra efter. Varje sak som du vill att datorn skall göra innebär ett kommando, det kan vara en rörelse eller en ickerörelse. Exempel: gå framåt eller stå still. Steg-för-steg byggs programmering upp till ett helt program. 2. Ge koppling till elevernas vardag. När de skall ut på rast så gör de saker stegvis: lägger bort böcker, går till sitt skåp/eller hylla, tar fram kläder, klär på sig för att sedan gå ut genom dörren. Ibland kan det var de själva som ligger bakom den programmeringen, ibland läraren. 3. Låt eleverna få fundera kring vilka produkter de har i sin vardag som det finns programmering bakom. Låt de sedan berätta om dessa och fundera varför det fungerar just på det sättet. Här är tanken att de får inblick i att det finns människor bakom alla programmering. Mål: Skapa förståelse för att programmering byggs upp steg för steg och att det är en människa som skapar programmeringen. 10

11 Övning 2 Dansprogrammering 1. Introducera nu dansprogrammering genom att berätta om att ni skall närma er programmering genom dans och rörelser, kallas ofta analog programmering. Genom instruktioner kommer ni att skapa en programmeringskedja som innehåller hela processen från idé till färdig produkt (dans). 2. Ge exempel på olika instruktioner som kan användas vid analog programmering. Exempelvis ett steg framåt, snurra ett varv eller klappa händerna. Låt eleverna får känna rörelserna gå genom kroppen och prova olika sätt att utföra dessa. 3. Eleverna får sedan programmerar läraren. Förslagsvis hur denne skall gå fram till tavlan och skriva där. Börja längst bak i klassrummet. Exempel kod: Gå fem steg; Lyft armen; Ta tag i pennan; Ta av korken forma bokstaven S. 4. Låt eleverna få programmera varandra parvis. Låt de få göra den analoga programmering fritt så att de ges möjlighet att förstå konceptet. En är programmerare och en är en dansrobot som skall utföra de kommandon som ges. Mål: Att eleverna får insikt i instruktioners betydelse vid programmering. Varje instruktion har betydelse för hur helheten kommer att bli. 11

12 Övning 3 Algoritm 1. Visa bildmaterialet: symbolerna och bilderna på sid 13 i lärarhandledningen. Gå igenom dessa, gärna via projektor och låt eleverna få följa med i rörelserna, så att de ges möjlighet att känna och fråga hur de skall utföra dessa. Bra att göra det tillsammans. 2. Berätta att när olika steg fogas samman i en följd så handlar det om att skapa en Algoritm, ett återkommande begrepp inom programmering. Det är att skriva/förmedla en instruktion eller ett recept över innehållet steg-för-steg. 3. Dela upp eleverna i små grupper om 4-5st. Låt eleverna få skapa en Algoritm för en dans utifrån de medföljande små bilderna som placeras på arbetsbladet, beroende på hur många kommandon de använder så kan det behövas flera arbetsblad. Det går lika bra att lägga bilderna på en bänk eller på golvet. Börja med ett fåtal kommandon och öka succesivt. Använd läsriktningen för att skapa flödet. 4. Prova att utföra algoritmen till musik, grupperna behöver komma överrens när de skall byta mellan de olika rörelserna. Kanske i takt till musiken eller att någon i gruppen leder och säger till när byte skall ske? Mål: Ge förståelse vad en Algoritm är och hur eleverna själva kan skapa Algoritmer genom att sätt ihop olika danssteg och rörelser där helheten är något mer än de enskilda delarna. 12

13 Symboler till dansprogrammeringen (dessa är specifika för just detta koncept) = Höger = Villkorssats om.så annars (If-sats) If.then.else = Vänster ( = X Loop börjar X ) = Loop slutar = Musik = Sekvens 13

14 Övning 4 Loop ( X 1. Berätta vad en loop är: att det är en slinga som upprepas och visa även symbolen som används i detta material. I programmering så kan loopar upprepas ett visst (X) antal gånger eller så kan de upprepas för alltid. 2. Dela upp eleverna i grupper om 4-5 st och låt de stå i en rad, inom gruppen. 3. Varje elev får ansvara för ett danssteg eller en rörelse (utöka antalet succesivt) och utföra detta i en bestämd ordning som de kommer överrens om. Detta är deras kommando som utförs efter ett bestämt mönster som de själva väljer. 4. När alla deltagare har utfört sina kommandon en gång så börjar första deltagaren om igen, nu har eleverna skapat en loop. Gruppen bestämmer ett antal gånger som loopen skall utföras och provar sin idé. Sedan visar gruppen sin loop och låter andra grupper fundera vart loopen börjar och slutar. Lyssna också på musik och försök spåra loopar. Mål: Ge förståelse vad en Loop är och hur eleverna själva kan skapa en Loop genom att sätt ihop olika danssteg och rörelser som upprepas. 14

15 Övning 5 Granska kod 1. Dela upp eleverna i grupper om 4-5 st. I den här övningen gäller det att vara uppmärksam och försöka läsa den kod som skrivs. 2. Låt en grupp elever skapa och utföra en dans med ett antal kommandon, ett antal bilder, som de visar för en annan grupp. De visar inte bilderna till en början utan de visar endast sin dans. Exempelvis kan grupp 1 paras ihop med grupp 2 etc. 3. Gruppen som observerar dansen gör det med granskande ögon och ska försöka tolka och komma ihåg vilka danssteg och rörelser de såg. Sedan lägger de ut bilderna i den ordning som de uppfattade att dansen vara skapa efter. 4. Jämför sedan gruppernas bildserier och se om det stämmer. Samtala om hur det gick och hur eleverna kan hitta strategier för att komma ihåg danskoden de bevittnar. Mål: Ge förståelse att programmering handlar en hel del om att se och skapa mönster som i sin tur ger möjlighet till att skriva effektiva program, utan onödigt lång kod. 15

16 Övning 6 Avlusa programmet 1. Dela upp eleverna i grupper om 4-5 st. I den här övningen gäller det att vara uppmärksam och lokalisera fel i koden som på programmeringsspråk kallas för Bug. Det kommer ifrån engelskans ord för insekt och i den här övningen tränar eleverna att de-bug programmet, avlusa är en översättning till svenska. 2. Låt en grupp elever välja ett antal bilder, som de visar för en annan grupp. Sedan utför de sin dans där de inte följer bildstödet hela vägen, de lägger alltså in medvetna fel. Här gäller det för den andra gruppen att avlusa programmet och berätta vad som inte stämmer mellan koden och dansen Exempelvis kan grupp 1 paras ihop med grupp 2 etc. 3. Byt sedan uppdrag mellan grupperna, så att alla får prova både att avlusa och medvetet få skapa fel i sin kod Mål: Ge förståelse för att när vi programmerar så behöver allt vara exakt rätt, om inte all kod är helt korrekt kommer datorn inte att utföra det vi vill att den skall göra. 16

17 Övning 7 Sekvens 1. Dela upp eleverna i grupper om 4-5 st. I den här övningen uppmärksammans hur Sekvenser används vid programmering. Istället för att skriva ut varje enskilt steg kan dessa slås ihop i en sekvens som anropas. Detta för att programmering skall bli så effektivt som möjligt. Exempelvis: Gangnamstyle1, att beskriva den med varje kroppslig position är onödigt om deltagarna vet vad den sekvensen innebär. 2. Låt grupperna välja ett antal bilder och skapa en sekvens av dessa. De får sedan visa upp sin sekvens inför klassen och berätta hur de tänkte och varför de gjort sina val. 3. Prova att sätta ihop de olika gruppernas sekvenser och skapa en dans utifrån dessa. Här kan eleverna också välja att rita eller skriva ut en egen bild som symboliserar just deras sekvens Mål: Ge förståelse för hur flera steg kan sättas ihop till sekvenser som gör programmering mer effektiv. 17

18 Övning 8 Villkor 1. Dela upp eleverna i grupper om 4-5 st. I den här övningen uppmärksammans hur Villkor används vid programmering. Det används för sätta upp regler för hur datorn skall sortera eller styra funktioner. Exempel: om vi skall programmera en robot genom en bana så kan vi sätta upp villkor som roboten skall följa. Om det finns en väg åt höger, sväng höger, annars kör rakt fram. Inom programmering burkar dessa villkorssatser kallas If-satser. If-then-else, If (true) then (X) else (X) och översätter vi det till svenska så blir det Om-så-annars, Om (sant) så (X) annars (X). 2. Genomför ett villkor tillsammans. Använd här Villkorsblocket som följer med, det illustrerar på vilket sätt villkoret sätts upp och hur dess funktion får effekt. Om musik, så gå på stället, annars stå still. 3. Tänk ut fler villkorssatser tillsammans och genomför dessa. Låt sedan eleverna få sätt upp egna villkor och utföra dessa. Därefter kan de prova att lägga in dem i en dans eller ett rörelsemönster. Mål: Ge förståelse hur villkorssatser används för sortering vid programmering. Att datorn utgår ifrån ett villkor som programmeraren sätter upp och följer sedan detta. 18

19 Övning 9 Utmaning 1. Dela upp eleverna i grupper om 4-5 st. Utmana eleverna att nu använda sig av de olika metoder och begrepp de lärt sig under arbetet med dansprogrammering. 2. Utmana grupperna att skapa en dans där det finns med en loop, en sekvens och en villkorssats. De kan sedan skriva ned algoritmen för dansen. 3. Uppmuntra eleverna att skapa en kod med många olika danssteg och rörelser för att ge programmeringen den komplexitet som ofta är fallet. Låt de välja musik som passar till deras verk. 4. Eleverna får sedan visa klassen sin koreografi och även sin kod för det som de skapat med hjälp av bildstödet. Mål: Ge eleverna upplevelsen av en programmeringskedja som inbegriper de olika begreppen och metoderna som de erfarit i de tidigare övningarna, skapa en helhet. 19

20 Bilder till Dansprogrammering 20

21 1. Båda armar upp människa.bådaarmarupp(); 21

22 2. Discorullning med armar människa.discorullning(); 22

23 3. Höger arm upp människa.höarmupp(); 23

24 4. Höger arm ner människa.höarmner(); 24

25 5. Vänster arm upp människa.väarmupp(); 25

26 6. Vänster arm ner människa.väarmner(); 26

27 7. Handklapp människa.handklapp(); 27

28 8. Dab människa.dab(); 28

29 9. Pekfingerdisco: höger arm människa.pekfingerdiscohöarm(); 29

30 10. Pekfingerdisco: vänster arm människa.pekfingerdiscoväarm(); 30

31 11. Höger ben upp/ner människa.höbenupp/ner(); 31

32 12. Vänster ben upp/ner människa.väbenupp/ner(); 32

33 13. Höger fot: stamp människa.höfotstamp(); 33

34 14. Vänster fot: stamp människa.väfotstamp(); 34

35 15. Snurra ett varv människa.snurraettvarv(); 35

36 16. Bjud upp en kompis människa.bjuduppenkompis(); 36

37 17. steg höger människa.xsteghö(); 37

38 18. steg vänster människa.xstegvä(); 38

39 19. steg fram människa.xstegfram(); 39

40 20. steg bak människa.xstegbak(); 40

41 21. 1 steg fram människa.(x)1stegfram(); ( ) X 41

42 22. 1 steg bak människa.(x)1stegbak(); ( ) X 42

43 23. Gå på stället människa.gåpåstället(); 43

44 24. Stå still människa.ståstill(); 44

45 25. Disco-sekvens människa.disco(); 45

46 26. ( ) X 8 Rock you -sekvens människa.rockyou(); 46

47 27. Steg-snurr-klapp-sekvens människa.stegsnurrklapp(); steg fram steg bak Snurra ett varv Handklapp 47

48 28. Gangnamstyle1-sekvens människa.gangnamstyle1(); 48

49 29. Gangnamstyle2-sekvens människa.gangnamstyle2(); 49

50 människa.om(musik)så(gå på stället)annars(stå still)(); 30. Villkorssats OM Musik SÅ Gå på stället ANNARS Stå still 50

51 OM SÅ ANNARS 51

52 Arbetsblad

53 Arbetsblad

54 1. Båda armar upp människa.bådaarmarupp(); 2. Discorullning med armar människa.discorullning(); 3. Höger arm upp 4. människa.höarmupp(); Höger arm ner människa.höarmner(); 54

55 5. Vänster arm upp 6. Vänster arm ner människa.väarmupp(); människa.väarmner(); 7. Handklapp 8. människa.handklapp(); Dab människa.dab(); 55

56 9. Pekfingerdisco: höger arm 10. Pekfingerdisco: vänster arm människa.pekfingerdiscohöarm(); människa.pekfingerdiscoväarm(); 11. Höger ben: upp/ner 12. människa.höbenuppner(); Vänster ben: upp/ner människa.väbenuppner(); 56

57 13. Höger fot: stamp 14. Vänster fot: stamp människa.höfotstamp(); människa.väfotstamp(); 15. Snurra ett varv 16. människa.snurraettvarv(); Bjud upp en kompis människa.bjuduppenkompis(); 57

58 17. steg höger 18. människa.xsteghö(); steg vänster människa.xstegvä(); 19. steg fram 20. människa.xstegfram(); steg bak människa.xstegbak(); 58

59 21. 1 steg fram 22. människa.(x)1stegfram(); 1 steg bak människa.(x)1stegbak(); 23. Gå på stället människa.gåpåstället(); 24. Stå Still människa.ståstill(); 59

60 Disco-sekvens människa.disco(); Rock You -sekvens människa.rockyou(); 27. Steg-snurr-klapp-sekvens människa.stegsnurrklapp(); 28. Gangnamstyle1-sekvens människa.gangnamstyle1(); 60

61 29. Gangnamstyle2-sekvens människa.gangnamstyle2(); Villkorssats 30. människa.om(musik)så(gå på stället)annars(stå still)(); 61

62 ( Loop börjar Loop slutar Sekvens Musik 62

63 Antal (Loop) Antal (Loop) 1 2 Antal ( Loop) Antal ( Loop)

64 Antal (Loop) Antal (Loop) 5 6 Antal ( Loop) Antal ( Loop)

65 Kommandon 1. människa.bådaarmarupp();..höj båda armar upp 2. människa.discorullning();..rulla armar runt varandra 3. människa.höarmupp();...höj höger arm upp 4. människa.höarmner();..sänk höger arm ner 5. människa.väarmupp();.höj vänster arm upp 6. människa.väarmner();...sänk vänster arm ner 7. människa.handklapp();...slå ihop händer i en klapp 8. människa.dab();.. båda armar åt samma håll, en döljer ansiktet 9. människa.pekfingerdiscohöarm(); pekfingerdisco åt höger 10. människa.pekfingerdiscoväarm(); pekfingerdisco åt vänster 11. människa.höbenupp/ner();..höj och sänk höger ben 12. människa.väbenupp/ner();...höj och sänk vänster ben 13. människa.höfotstamp();...stampa med höger fot 14. människa.väfotstamp();...stampa med vänster fot 15. människa.snurraettvarv();...snurra ett varv 16. människa.bjuduppenkompis();..bjud upp en kompis 17. människa.xsteghö();...x antal steg åt höger 18. människa.xstegvä();...x antal steg åt vänster 19. människa.xstegfram();.x antal steg framåt 20. människa.xstegbak(); X antal steg bakåt 21. människa.(x)1stegfram();.(x)1antal steg bakåt 22. människa.(x)1stegbak();.(x)1antal steg bakåt 23. människa.gåpåstället();....gå på stället 24. människa.ståstill();.stå helt still 65

66 Sekvenser 25. människa.discosekvens();.rullar armar och sedan pekfingerdisco åt höger+ rullar armar och sedan pekfingerdisco åt vänster 26. människa.rockyousekvens();...stampa i golvet med höger fot två ggr och sedan handklapp 27. människa.stegsnurrklappsekvens();.x antal steg snurra sedan ett varv och sedan handklapp 28. människa.gangnamstyle1();.gangnamdans med händer framför kroppen 29. människa.gangnamstyle2(); gangnamdans med en hand på hästsadel, den andra svingar lasso över huvudet Villkorssats 30. människa.om(musik)så(gå på stället)annars(stå still)();...om du hör musik så gå på stället, annars står du still 66

67 Programmering F-3 Del 2 -Lightbot 67

68 Lärarhandledning till Lightbot 68

69 Innehåll o Lightbot (Introduktion)... s70 o Kom igång... s71 69

70 Lightbot Lightbot är ett webbverktyg där elever kan lära sig grundläggande programmeringskoncept så som loopar och villkor, utan några förkunskaper. Programmet är uppbyggd som ett spel med olika världar bestående av ett antal olika banor i vardera. Världarna är låsta från start och de låses upp genom att eleverna programmerar sig fram och klarar uppdragen. Spelet går ut på att få en robot att nå alla blå rutor i ett rutnät och lysa upp dem. För att lyckas måste de skriva ett program med hjälp av färdiga kommandon; gå fram, vrid höger, vrid vänster, hoppa, lys upp osv. Dessa ligger färdiga i olika fält som flyttas till rättplats och i rätt ordning Programmet har inte någon tidspress. Däremot begränsas det hela av att det finns ett begränsat utrymme för kommandon, då och då kommer även krav på att programmet måste vara kort. 70

71 Kom igång 1. Gå till: eleverna väljer språk i det övre högra hörnet, vid flaggsymbolen 2. Första världen är mer av en introduktion där eleverna lär sig de grundläggande kommandon som de har till sitt förfogande. De kommandon de vill använda drar de in på programmeringsytan, men det finns bara plats för ett visst antal så det gäller att tänka till. 3. I andra världen lär eleverna sig att det går att flytta ut kommandon som upprepar sig till procedur-rutan och istället hänvisa dit vid behov. I tredje världen lär de sig att samma kommando kan användas till olika saker beroende på sammanhang. På så sätt fortsätter programmet att lära ut programmeringsbegrepp. 4. Eleverna får god användning av de erfarenheter de gjort i dansprogrammeringen. 5. Det går givetvis också bra att kombinera dansprogrammering med Lightbot och växla mellan dessa vid olika tillfällen. Mål: Ge eleverna utökad kunskap kring programmering och se en typ av programmering som kan ske med hjälp av en dator 71

Programmering. Den första datorn hette ENIAC.

Programmering. Den första datorn hette ENIAC. Programmering Datorn är bara en burk. Den kan inget själv. Hur får man den att göra saker? Man programmerar den. Människor som funderar ut program som fungerar. Datorn förstår bara ettor och nollor och

Läs mer

Programmering eller Datalogiskt tänkande

Programmering eller Datalogiskt tänkande Programmering eller Datalogiskt tänkande I förskolan handlar programmering om att få en begynnande förståelse vad det kan innebära. Barnen ges ett kreativt utrymme och har möjlighet att forma sin egen

Läs mer

Programmeringsappar. Av Alex

Programmeringsappar. Av Alex Programmeringsappar Av Alex Omdöme 4/5 40 Kr 10+ År Robot School Robot School kommer från företaget Next is Great I appen Robot School hjälper man roboten R-obbie att nå sitt batteri genom att placera

Läs mer

Lär dig programmera! Prova på programmering med enkla exempel! Björn Regnell www.bjornregnell.se

Lär dig programmera! Prova på programmering med enkla exempel! Björn Regnell www.bjornregnell.se Lär dig programmera! Prova på programmering med enkla exempel! Björn Regnell www.bjornregnell.se Mål Så enkelt som möjligt: låg tröskel Ett riktigt programmeringsspråk: inget tak Roliga uppgifter som går

Läs mer

Digitalt lärande och programmering i klassrummet

Digitalt lärande och programmering i klassrummet 2016-03-03 Digitalt lärande och programmering i klassrummet Blue-Bot Introduktion Vi kommer i denna övning att bekanta oss med små charmiga robotar som heter Blue-Bots. Dessa robotar är bra för att introducera

Läs mer

Datalogiskt tänkande. med DATALIA DATALIA

Datalogiskt tänkande. med DATALIA DATALIA Datalogiskt tänkande med DATALIA DATALIA Innehåll o Vem är DATALIA? o Vad är datalogiskt tänkande? o Hur kan övningarna användas? o Övning 1. Fruktskål o Övning 2. Hattar o Övning 3a-3b. Fallgropar o Övning

Läs mer

Logik och kontrollstrukturer

Logik och kontrollstrukturer Logik och kontrollstrukturer Flödet av instruktioner i ett programmeringsspråk bygger vi upp med hjälp av dess kontrollstrukturer. I C har vi exemplen if, if else, while, do while. Dessutom finns switch

Läs mer

Digitalt lärande och programmering i klassrummet

Digitalt lärande och programmering i klassrummet Digitalt lärande och programmering i klassrummet Innehåll Vad är programmering och varför behövs det? Argument för (och emot) programmering Programmering i styrdokumenten Kort introduktion till programmering

Läs mer

Programmering från början

Programmering från början Färdiga lektioner till de nya digitala kunskapsmålen för årskurs 1 till 6 Lektionsserien består av följande lektioner: 1. Programmera någon att bre en smörgås 2. Lapp-programmering 3. Programmera kompisar

Läs mer

Utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap - Naturvetenskap och teknik, Förskola

Utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap - Naturvetenskap och teknik, Förskola Enkel programmering Utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap - Naturvetenskap och teknik, Förskola Syfte varför? Att använda digitala verktyg

Läs mer

Digitalt lärande och programmering i klassrummet

Digitalt lärande och programmering i klassrummet Digitalt lärande och programmering i klassrummet Innehåll Programmering Vad är programmering och varför behövs det? Argument för (och emot) programmering Kort introduktion om programmering Några grundbegrepp

Läs mer

DANS OCH RÖRELSE med äldre

DANS OCH RÖRELSE med äldre DANS OCH RÖRELSE med äldre Foto: Män som Dansar - bild av Susanne Svantesson om män, mod och modern dans! Dans utmanar och inspirerar. Det får oss att börja tänka, känna och fundera. Genom dans utvecklas

Läs mer

VÄGVISAREN SAMARBETSÖVNINGAR. SYFTE Att träna på samarbete och lyhördhet. Att hjälpa varandra.

VÄGVISAREN SAMARBETSÖVNINGAR. SYFTE Att träna på samarbete och lyhördhet. Att hjälpa varandra. VÄGVISAREN Att träna på samarbete och lyhördhet. Att hjälpa varandra. Den här övningen går ut på att en elev ska styra den andre eleven som blundar och samtidigt går runt i rummet. 1. Dela upp eleverna

Läs mer

Nyttiga rörelser vid Parkinsons sjukdom

Nyttiga rörelser vid Parkinsons sjukdom Nyttiga rörelser vid Parkinsons sjukdom Gör övningarna i den takt som känns bäst för dig. Skippa övningar som inte känns bra eller som du får mer ont av. Du ska känna dig pigg efter programmet! 1. Övningar

Läs mer

Sommarträning utomhus Tips på träningspass

Sommarträning utomhus Tips på träningspass Sommarträning utomhus Tips på träningspass Träna tufft utomhus utan redskap Att träna utomhus sommartid är ett härligt sätt att njuta av naturen medan man får dagens träning gjord. Man behöver inte träna

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 FÖRORD... 3 INLEDNING... 4 ATT ANVÄNDA MOTORERNA... 9 LOOP (UPPREPANDE) FUNKTIONEN... 10 SKAPA EN EGEN KLOSS...

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 FÖRORD... 3 INLEDNING... 4 ATT ANVÄNDA MOTORERNA... 9 LOOP (UPPREPANDE) FUNKTIONEN... 10 SKAPA EN EGEN KLOSS... GRUNDKURS INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 FÖRORD... 3 INLEDNING... 4 SKÄRMUPPBYGGNAD... 4 ROBOT EDUCATOR... 5 PROGRAMMERINGSRUTAN... 5 KNAPPARNA OCH KLOSSARNA... 6 UPPGIFTER... 8 ATT ANVÄNDA

Läs mer

Träningssplan: vecka 7-12

Träningssplan: vecka 7-12 Träningssplan: vecka 7-12 Här följer ett mer avancerat träningspass för när du har byggt din styrka med introduktionspasset. Som tidigare kan du träna när och var du vill, och denna gång fokuserar vi på

Läs mer

DANS OCH RÖRELSE anpassat för personer med funktionsvariation

DANS OCH RÖRELSE anpassat för personer med funktionsvariation DANS OCH RÖRELSE anpassat för personer med funktionsvariation Foto: Patrik Gunnar Helin, Danskompaniet Spinn Dans utmanar och inspirerar. Det får oss att börja tänka, känna och fundera. Genom dans utvecklas

Läs mer

Anders Frisk GIH Stockholm. anders.frisk@gih.se. Undersökande dans med koreografiska nycklar

Anders Frisk GIH Stockholm. anders.frisk@gih.se. Undersökande dans med koreografiska nycklar Undersökande dans med koreografiska nycklar Anders Frisk, GIH Stockholm 2011 Leken är något av det mest grundläggande vi har när det gäller att komma i kontakt med kreativitet och fysisk aktivitet. Kan

Läs mer

FÖRSKOLEKLASS. Skolverket anser att variationerna är stora för landets sexåringar. Det skulle inte bli skolifiering i förskoleklassen.

FÖRSKOLEKLASS. Skolverket anser att variationerna är stora för landets sexåringar. Det skulle inte bli skolifiering i förskoleklassen. FÖRSKOLEKLASS Ett barn har hundra språk, men berövas nittionio. Skolan och kulturen skiljer huvudet från kroppen. De tvingar en att tänka utan kropp och handla utan huvud. Leken och arbetet, verkligheten

Läs mer

Kommandon för klickerträning

Kommandon för klickerträning Kommandon för klickerträning Klickerträna din valp Klickerträningen utvecklades på 1940-talet av tränare av marina däggdjur som upptäckte att de kunde ge delfiner och valar signaler som uppmuntrade korrekt

Läs mer

Inledande programmering med C# (1DV402) Introduktion till programmering

Inledande programmering med C# (1DV402) Introduktion till programmering Introduktion till programmering Upphovsrätt för detta verk Detta verk är framtaget i anslutning till kursen Inledande programmering med C# vid Linnéuniversitetet. Du får använda detta verk så här: Allt

Läs mer

Programmering robotprogrammering med mbot

Programmering robotprogrammering med mbot Programmering 4-6 -robotprogrammering med mbot Lärarhandledning till Robotprogrammering med mbot 2 o o o o o o o Innehåll Vad är en mbot?... s4 De olika delarna på en mbot.... s5 Blockprogrammering.. s9

Läs mer

Lära känna varandra. För äldre barn kan man ställa sig upp och passa bollen med fötterna.

Lära känna varandra. För äldre barn kan man ställa sig upp och passa bollen med fötterna. Tips Lära känna varandra Vid första träffen är det viktigt att man lär känna varandra. Det ger trygghet för hela gruppen och individen. Alla kommer också att lära sig namnen fortare vilket är bra för både

Läs mer

Bakgrund och motivation. Definition av algoritmer Beskrivningssätt Algoritmanalys. Algoritmer. Lars Larsson VT 2007. Lars Larsson Algoritmer 1

Bakgrund och motivation. Definition av algoritmer Beskrivningssätt Algoritmanalys. Algoritmer. Lars Larsson VT 2007. Lars Larsson Algoritmer 1 Algoritmer Lars Larsson VT 2007 Lars Larsson Algoritmer 1 1 2 3 4 5 Lars Larsson Algoritmer 2 Ni som går denna kurs är framtidens projektledare inom mjukvaruutveckling. Som ledare måste ni göra svåra beslut

Läs mer

ANDNINGSÖVNINGAR. OBS! Vid menstruation eller om du är gravid ingen eldandning, inga rotlås.

ANDNINGSÖVNINGAR. OBS! Vid menstruation eller om du är gravid ingen eldandning, inga rotlås. ANDNINGSÖVNINGAR Andningen är grundläggande i yogan. Det medvetna djupa andetaget är den röda tråden, den centrala komponenten, runt vilken de olika övningarna byggs upp.vi börjar detta pass med två andningstekniker.

Läs mer

Allsidiga uppvärmningsprogram

Allsidiga uppvärmningsprogram 2016/17 Allsidiga uppvärmningsprogram BARN & UNGDOM SANDÅKERNS SK, UMEDALENS IF, IBK DALEN (Översatt av Andreas Ågren) Översatt från: Syfte Genom att barn och ungdomar deltar i dessa uppvärmningsprogram

Läs mer

Berättandet genom olika gestaltande språk

Berättandet genom olika gestaltande språk Berättandet genom olika gestaltande språk Kan man tänka och minnas med kroppen? Vad händer när man slutar se tanke och kropp som två olika delar skilda från varandra, och istället ser kroppen som en del

Läs mer

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN Att arbeta med tillgänglighet och inkludering är inte svårt. Genom att använda femstegsmodellen kan vi hitta

Läs mer

Uppsala Universitet Instutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Matematik 2, Ht 2014 Tilde Henriksson, Hannah Kling, Linn Kristell

Uppsala Universitet Instutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Matematik 2, Ht 2014 Tilde Henriksson, Hannah Kling, Linn Kristell Del 1: Pedagogisk planering a) Vi har gjort två lektionsplaneringar med fokus på tvådimensionella geometriska figurer för årskurs 1-3. Utifrån det centrala innehållet i Lgr11 för årskurs 1-3 ska eleverna

Läs mer

Konvexa höljet Laboration 6 GruDat, DD1344

Konvexa höljet Laboration 6 GruDat, DD1344 Konvexa höljet Laboration 6 GruDat, DD1344 Örjan Ekeberg 10 december 2008 Målsättning Denna laboration ska ge dig övning i att implementera en algoritm utgående från en beskrivning av algoritmen. Du ska

Läs mer

Introduktion till algoritmer - Lektion 4 Matematikgymnasiet, Läsåret 2014-2015. Lektion 4

Introduktion till algoritmer - Lektion 4 Matematikgymnasiet, Läsåret 2014-2015. Lektion 4 Introduktion till algoritmer - Lektion 4 Matematikgymnasiet, Läsåret 014-015 Denna lektion ska vi studera rekursion. Lektion 4 Principen om induktion Principen om induktion är ett vanligt sätt att bevisa

Läs mer

Anders Frisk, GIH 2011. Streetdance. en klassiker i ny kostym

Anders Frisk, GIH 2011. Streetdance. en klassiker i ny kostym Streetdance en klassiker i ny kostym Anders Frisk, GIH Stockholm 2011 Streetdance finns i många olika utformningar i dagens läge. Från födseln på gatorna i USA under 70 och 80-talet har det blivit en dansstil

Läs mer

Upprepade mönster kan talen bytas ut mot bokstäverna: A B C A B C eller mot formerna: Anna-Lena Ekdahl, Högskolan i Jönköping

Upprepade mönster kan talen bytas ut mot bokstäverna: A B C A B C eller mot formerna: Anna-Lena Ekdahl, Högskolan i Jönköping Algebra Del 1 Upprepade mönster Anna-Lena Ekdahl, Högskolan i Jönköping Det är välkänt att barn långt innan de börjat skolan utforskar och skapar mönster på olika sätt och med olika material. Ofta skapas

Läs mer

Passet är framtaget av Lotta Rahm och granskat av sjukgymnast Roy Sandström.

Passet är framtaget av Lotta Rahm och granskat av sjukgymnast Roy Sandström. Gymmix Balansboll Att träna med en balansboll är roligt och utmanande. Bollen är ett instabilt underlag som gör att tankarna kan bara vara på ett ställe när du tränar, på bollen och den övningen du gör

Läs mer

Programmering med NXC Lego Mindstorm

Programmering med NXC Lego Mindstorm KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN Programmering med NXC Lego Mindstorm INTRODUKTIONSKURS I DATATEKNIK (II1310), LABB Klawi@Kth.se Kasper Wikman 2013-08-27 Sammanfattning: Många har sedan lång tid tillbaka varit

Läs mer

4 augusti (G) Programmering: Lego

4 augusti (G) Programmering: Lego 4 augusti (G) Programmering: Lego Idag ska vi gå igenom loopar, valblock (switchar), parallella program program. Robotar upprepar ofta samma sak om och om igen. T.ex. en industrirobot som ska tillvecka

Läs mer

Idrott och Hälsa. Rytm & rörelse

Idrott och Hälsa. Rytm & rörelse Idrott och Hälsa Rytm & rörelse Idrott och Hälsa - Rytm och rörelse Checklista Att sätta ihop ett rytm och rörelsepass 1. Gör en grovplanering Bestäm vilka som ska ta med musik till skolan. Fundera på

Läs mer

Komponentvisa operationer,.-notation Multiplikation (*), division (/) och upphöj till (ˆ) av vektorer följer vanliga vektoralgebraiska

Komponentvisa operationer,.-notation Multiplikation (*), division (/) och upphöj till (ˆ) av vektorer följer vanliga vektoralgebraiska Matlab-föreläsning 3 (4), 17 september, 2015 Innehåll Sekvenser (från förra föreläsningen) Upprepning med for-slingor och while-slingor Villkorssatser med if - then -else - Logik Sekvenser - repetion från

Läs mer

Digitalt lärande och programmering i klassrummet. Introduktionsworkshop - Bygg ett akvarium i Scratch

Digitalt lärande och programmering i klassrummet. Introduktionsworkshop - Bygg ett akvarium i Scratch Digitalt lärande och programmering i klassrummet Introduktionsworkshop - Bygg ett akvarium i Scratch Introduktion Scratch är en programmeringsomgivning utvecklad av forskare på Massachusetts Institute

Läs mer

Träning Yoga. Övningar i yoga som räddar ryggen. Det här passet mjukar upp ryggen. Varsågod - 9 övningar i yoga.

Träning Yoga. Övningar i yoga som räddar ryggen. Det här passet mjukar upp ryggen. Varsågod - 9 övningar i yoga. Träning Yoga Övningar i yoga som räddar ryggen. Det här passet mjukar upp ryggen. Varsågod - 9 övningar i yoga. Träning Yoga Du blir mjuk i kroppen när du kör yoga. Men det kan ändå vara skönt att värma

Läs mer

TRÄNING SOM FUNKAR - KOM IGÅNG I HÖST!

TRÄNING SOM FUNKAR - KOM IGÅNG I HÖST! TRÄNING SOM FUNKAR - KOM IGÅNG I HÖST! För att du skall få träningen att funka när sommaren klingar av och hösten är här har sjukgymnasten Marie Larsson gjort ett program som du lätt kommer igång med.

Läs mer

Ha rätt sorts belöning. Åtta tips för bästa sätt hur du tränar din hund. Grunden till all träning:

Ha rätt sorts belöning. Åtta tips för bästa sätt hur du tränar din hund. Grunden till all träning: Åtta tips för bästa sätt hur du tränar din hund Grunden till all träning: Gör det lätt för hunden! Börja alltid på en nivå som är enkel för hunden och bygg på svårigheterna. På det sättet tycker hunden

Läs mer

Fotbollsövningar 5-7 år. Lindsdals IF

Fotbollsövningar 5-7 år. Lindsdals IF Fotbollsövningar 5-7 år Lindsdals IF Övning: Passa genom mål Kommentar: Ta emot och passa eller passa direkt. Man kan tävla genom att räkna antal pass på tid. Övning: Driva bollen i en slalombana Kommentar:

Läs mer

KNÄKONTROLL FÖREBYGG SKADOR - PRESTERA BÄTTRE HANDBOLL

KNÄKONTROLL FÖREBYGG SKADOR - PRESTERA BÄTTRE HANDBOLL KNÄKONTROLL FÖREBYGG SKADOR - PRESTERA BÄTTRE Denna cd-romskiva vänder sig främst till er som är tränare inom barn- och ungdomsidrotten. Vår förhoppning är att ni använder er av materialet i er träning

Läs mer

Program & programmering

Program & programmering Program & programmering Vad är program? Satser och instruktioner, toggla igenom exempel Program på olika nivåer, för olika maskiner, för olika saker Tolka program; kompilator, intepretator, binärbytekod,

Läs mer

Likhetstecknets innebörd

Likhetstecknets innebörd Likhetstecknets innebörd Följande av Görel Sterner översatta och bearbetade text bygger på boken: arithmetic & algebra in elementary school. Portsmouth: Heinemann Elever i åk 1 6 fick följande uppgift:

Läs mer

Temakväll - pausgympa

Temakväll - pausgympa Temakväll - pausgympa Pausgympa Ökad cirkulation/skakningar Spänn och andas in samtidigt som du spänner hela armen, andas ut och slappna av/skaka lätt på armen. Upprepa med andra armen och benen. Studsa

Läs mer

6-8 år, Uppvärmning 1- Vroom Vroom racerbil

6-8 år, Uppvärmning 1- Vroom Vroom racerbil 6-8 år, Uppvärmning 1- Vroom Vroom racerbil Intro 1x8 Vers 1, Det står en nyköpt.. 8x8 Tappa på stället 4x8, Vicka på höfter 4x8 Brygga, Han backar in.. 4x8 Marchera in i ringen 2x8, Marchera ut + peka

Läs mer

Pengar. Till läraren. Kristina Lutteman Per-Anders Nilsson. Specialpedagogiska skolmyndigheten

Pengar. Till läraren. Kristina Lutteman Per-Anders Nilsson. Specialpedagogiska skolmyndigheten Pengar Kristina Lutteman Per-Anders Nilsson 2 Till läraren Specialpedagogiska skolmyndigheten 1 Hur ser våra mynt och sedlar ut och vad använder vi dem till? I Pengar 2 får eleverna jobba med samtliga

Läs mer

Kojo med Inga Ingenjör

Kojo med Inga Ingenjör När du klarat alla uppdrag får du Inga Ingenjörs körkort i Kojo-programmering Kojo med Inga Ingenjör Lär dig programmera Nybörjaruppdrag Innehåll 1. Kan du styra din kompis? 2. Kan du styra sköldpaddan

Läs mer

Pausa dig. Ett rörelsepausprogram från Friskvården KI

Pausa dig. Ett rörelsepausprogram från Friskvården KI Pausa dig Ett rörelsepausprogram från Friskvården KI Detta material är ett komplement till det webbaserade rörelsepausprogrammet och kan med fördel användas vid rörelsepaus i grupp eller som underlag för

Läs mer

CS - Computer science. Datateknik Informationsbehandling Datalogi Datavetenskap (ÅA 2008)

CS - Computer science. Datateknik Informationsbehandling Datalogi Datavetenskap (ÅA 2008) CS - Computer science Datateknik Informationsbehandling Datalogi Datavetenskap (ÅA 2008) Vad datateknik INTE är: Att studera datorer Att studera hur man skriver datorprogram Att studera hur man använder

Läs mer

Programmering Åk Blockly Games

Programmering Åk Blockly Games Prgrammering Åk 7-9 -Blckly Games Innehåll Blckprgrammering s4 Blckly Games.. s5 Pussel.. s7 Labyrint.... s8 Fågel... s9 Sköldpadda. s10 Film s11 Dammhandledare.. s12 Damm.... s13 2 Lärarhandledning till

Läs mer

Utmana din balans. Testa din balans

Utmana din balans. Testa din balans 1 Utmana din balans Testa din balans 1. Stå upp utan stöd. Ha fötterna ihop. Hur länge klarar du att stå så utan att flytta fötterna? Det är bra om du klarar att stå mer än 30 sekunder. 2. För lätt? Gör

Läs mer

Multipel tilldelning. Introduktion till programmering D0009E. Föreläsning 6: Iteration. while-satsen. Kom ihåg. Snurror kontra rekursion

Multipel tilldelning. Introduktion till programmering D0009E. Föreläsning 6: Iteration. while-satsen. Kom ihåg. Snurror kontra rekursion Introduktion till programmering D0009E Föreläsning 6: Iteration Multipel tilldelning Helt ok att tilldela en variabel flera gånger: bruce = bruce, bruce = 7 bruce Output: 7 Som tillståndsdiagram: bruce

Läs mer

Skapa spelet Bug-race i Scratch

Skapa spelet Bug-race i Scratch 1 Skapa spelet Bug-race i Scratch Välj en figur (Sprajt) Ta bort katten med hjälp av saxen i menyraden. Välj en ny figur med knappen. Det ska vara en figur som pekar åt vänster, och helst visas ovanifrån,

Läs mer

Övningar i 2D2050. Per-Anders Staav (kallas Pa) Epost: eller

Övningar i 2D2050. Per-Anders Staav (kallas Pa) Epost: eller Övningar i 2D2050 Per-Anders Staav (kallas Pa) Epost: pasta@kth.se eller pastaav@algonet.se Läser till civilingengör på Elektro 180 p inriktning mot programmering. Har jobbat extra som lärare på Nada sedan

Läs mer

Flexövningar. Upprepa varje övning 10 gånger. Kör igenom hela passet två gånger.

Flexövningar. Upprepa varje övning 10 gånger. Kör igenom hela passet två gånger. Flexövningar 6 effektiva övningar med fokus på core Hela kroppen sitter ihop i långa muskelkedjor. Genom att tänja ut dem i de här flexflödena kan du som gymmare och löpare vidareutvecklas. Upprepa varje

Läs mer

I det här Tränarpasset bjuder vi på Lilla programmet, ett 30-minuterspass från Träna med kroppen fysisk grundträning för ungdomar.

I det här Tränarpasset bjuder vi på Lilla programmet, ett 30-minuterspass från Träna med kroppen fysisk grundträning för ungdomar. 1 https://tranarpasset.com/2016/06/28/trana-med-kroppen/ TRÄNA MED KROPPEN Sommar betyder ofta lov från ordinarie träningsaktiviteter och då kan det vara bra med ett pass som kan genomföras precis var

Läs mer

EatMoveLive. Ett holistiskt hälsoföretag med fokus på företagets mentala och fysiska hälsa. Boll som kombinerad skrivbordsstol och träningsredskap

EatMoveLive. Ett holistiskt hälsoföretag med fokus på företagets mentala och fysiska hälsa. Boll som kombinerad skrivbordsstol och träningsredskap Ett holistiskt hälsoföretag med fokus på företagets mentala och fysiska hälsa Boll som kombinerad skrivbordsstol och träningsredskap Många studier visar idag att långvarigt stillasittande innebär en ökad

Läs mer

Pass 1: Styrka och kondition

Pass 1: Styrka och kondition Pass 1: Styrka och kondition Ett komplett träningspass för hela kroppen som utvecklar både styrka och kondition. Förbered kroppen genom valfri uppvärming i cirka 10 minuter innan du börjar. Utfall Stå

Läs mer

Det finns en del tomma rutor där det är fritt fram att fylla på med egna idéer och upptäcker. Lycka till som utbildare!

Det finns en del tomma rutor där det är fritt fram att fylla på med egna idéer och upptäcker. Lycka till som utbildare! En liten verktygslåda med metoder för utbildaren Här nedan följer en liten övningsbank kring pedagogiska verktyg & metoder som ni bidragit till. Övningarna är indelade i följande kategorier: Presentationsövningar

Läs mer

Lärarhandledning. funkar. KoreografI Robin Dingemans. Björn Johansson Boklund och Gabrielle Cook Foto: Lina Alriksson

Lärarhandledning. funkar. KoreografI Robin Dingemans. Björn Johansson Boklund och Gabrielle Cook Foto: Lina Alriksson Lärarhandledning Grunkan funkar KoreografI Robin Dingemans I ROLLERNA Björn Johansson Boklund och Gabrielle Cook 2016 Foto: Lina Alriksson Välkommen! Vi på Regionteatern Blekinge Kronoberg hälsar dig och

Läs mer

Stretchprogram varje övning ca 30sekunder Stretcha nacke

Stretchprogram varje övning ca 30sekunder Stretcha nacke Stretchprogram varje övning ca 30sekunder Stretcha nacke Stretcha nacke Övning 1 Stå upprätt som på bilden och rulla med huvudet från den ena sidan till den andra och känn hur du stretchar ut nacken. Stretcha

Läs mer

Programmering av en Lego robot

Programmering av en Lego robot KUNGLIGA TEKNISKA HÖSKOLAN Programmering av en Lego robot - En laboration i kodning i språket NXC Felix Thim 2012-09-06 fthim@kth.se Introduktionskurs i datateknik II1310 Sammanfattning Denna rapport handlar

Läs mer

UPPLEVELSEN ÄR DIN. Om att se dans tillsammans med barn och unga

UPPLEVELSEN ÄR DIN. Om att se dans tillsammans med barn och unga UPPLEVELSEN ÄR DIN Om att se dans tillsammans med barn och unga Den här foldern vänder sig till dig som vill uppleva dansföreställningar tillsammans med barn och unga. Du kanske är lärare, leder en studiecirkel

Läs mer

Program José Nunez Foto Mikael Gustavsen Smink Susanne Persson Modell Pernilla Blomquist. Fitness Magazine 08 08 29

Program José Nunez Foto Mikael Gustavsen Smink Susanne Persson Modell Pernilla Blomquist. Fitness Magazine 08 08 29 TESTA MULTI- TRÄNING! Att styrketräna behöver inte betyda maskiner och tunga vikter. I månadens program testas kroppens funktionalitet. Och vi lovar du blir svettig! Program José Nunez Foto Mikael Gustavsen

Läs mer

Axel/rygg rak kropp högt läge i axeln, sug in magen, böj armarna, sträck upp och tryck upp ytterligare till ett högt läge i skulderbladet. 2 x 10-15.

Axel/rygg rak kropp högt läge i axeln, sug in magen, böj armarna, sträck upp och tryck upp ytterligare till ett högt läge i skulderbladet. 2 x 10-15. Axel - magliggande armar rätt ut i sidan, för ihop skulderbladen först, lyft därefter armarna en liten bit från golvet, lyft gärna vikter eller typ vattenflaskor 2 x 15. Axel - muskler som stabiliserar

Läs mer

Tyngdlyftning 3 övningar som hjälper dig att lyfta starkt.

Tyngdlyftning 3 övningar som hjälper dig att lyfta starkt. Tyngdlyftning Vill du utveckla din träning på gymmet? Vill du bli stark, rörlig och explosiv? Behöver du träna på att koordinera din kropp? Då kan du låta dig inspireras av tyngdlyftning. 1 Tyngdlyftning

Läs mer

Alla filer som bearbetar PHP script ska avslutas med ändelsen.php, exempelvis ska en indexsida till en hemsida heta index.php

Alla filer som bearbetar PHP script ska avslutas med ändelsen.php, exempelvis ska en indexsida till en hemsida heta index.php Introlektion PHP är ett av de enklare språken att lära sig just pga. dess dynamiska struktur. Det används för att bygga upp båda stora och mindre system. Några vanliga system som använder sig av PHP är

Läs mer

Flerspråkighet och interkulturalitet

Flerspråkighet och interkulturalitet Flerspråkighet och interkulturalitet Här kommer tips på övningar och material som kan användas i barngrupperna för att stimulera flerspråkande med interkulturella glasögon. Vi ser varandra Syfte: Lekarna

Läs mer

Robotfotboll med Arduino

Robotfotboll med Arduino Robotfotboll med Arduino Av Staffan Melin och Martin Blom Bild & form-skolan, Masthugget, Göteborg 2015 Staffan Melin, staffan.melin@oscillator.se Martin Blom, martinblomblom@hotmail.com Detta verk är

Läs mer

Introduktion till programmering, hösten 2011

Introduktion till programmering, hösten 2011 Föreläsning 1 Programmering är ett hantverk. Det betyder att man inte kan läsa sig till den förmågan, man måste träna och man tränar genom att skriva mer och mer avancerade program. Programmering förutsätter

Läs mer

Lärarhandledning till Startset för Flexiboardanvändare

Lärarhandledning till Startset för Flexiboardanvändare Lärarhandledning till Startset för Flexiboardanvändare för blivande punktskriftsläsare Grodan Bertil Marie Mullvad Trollet Sture Ankan Stina Lena Lindbom Hillevi Törmä 1 Trycka hända Nr 3: Vardagsljud

Läs mer

RÄDDA EKVATIONERNA! Cecilia Christiansen

RÄDDA EKVATIONERNA! Cecilia Christiansen RÄDDA EKVATIONERNA! Cecilia Christiansen Innehåll Introduktion...4 Innan du börjar...6 Lektion 1 Vad är matematiska uttryck och hur förenklar man dem?...8 Lektion 2 Ekvationsspelet del 1...11 Lektion 3

Läs mer

Startprogram version 3

Startprogram version 3 Startprogram version 3 Så här kan du börja din träning i gymet. Du kan skriva ut sidorna och ha som stöd när du börjar träna. OBS!!: Börja med lägsta antalet rörelser och låg belastning. Ta det lätt de

Läs mer

Träna upp din styrka på ett roligt och effektivt sätt med. Inspirationsguide med 6 (givande/effektiva/bra) basövningar

Träna upp din styrka på ett roligt och effektivt sätt med. Inspirationsguide med 6 (givande/effektiva/bra) basövningar Träna upp din styrka på ett roligt och effektivt sätt med GYMBOLLEN Inspirationsguide med 6 (givande/effektiva/bra) basövningar Viktigt att tänka på innan träning Det är väldigt viktigt att du andas normalt

Läs mer

Programmering i C++ En manual för kursen Datavetenskaplig introduktionskurs 5p

Programmering i C++ En manual för kursen Datavetenskaplig introduktionskurs 5p Programmering i C++ En manual för kursen Datavetenskaplig introduktionskurs 5p Skriven av Michael Andersson Introduktion Programmering I högnivåspråk fokuserar på själv problemet (algoritmen) istället

Läs mer

Inledande matematik för I1. MVE011 läsperiod Matlab vecka 2 övningsuppgifter

Inledande matematik för I1. MVE011 läsperiod Matlab vecka 2 övningsuppgifter Inledande matematik för I1 MVE011 läsperiod 1 010 Matlab vecka övningsuppgifter Linjära ekvationssystem Matlab har många kraftfulla redskap för att hantera matriser och därmed också linjära ekvationssystem.

Läs mer

99 drillar för utmärkt bollbehandling. Nyckelord

99 drillar för utmärkt bollbehandling. Nyckelord 99 drillar för utmärkt bollbehandling SIDA 1 Välj ut 50 övningar, blanda varje gång och utför 3 ggr/vecka. Minimum 25 minuter/gång. Nyckelord Balans Tempoväxling Blicken upp Tålamod Motorik Snabbhet Riktningsförändring

Läs mer

Handledarguide. Tillsammans! Följ med på Wildas och Walters gruppäventyr.

Handledarguide. Tillsammans! Följ med på Wildas och Walters gruppäventyr. Handledarguide Tillsammans! Följ med på Wildas och Walters gruppäventyr. Inledning Vill du få barnen aktiva att själva lära och reflektera, vara involverade i planering och genomförande utifrån sina egna

Läs mer

Simon Boström Introduktionskurs i Datateknik

Simon Boström Introduktionskurs i Datateknik KTH KISTA Linefollower Med parprogrammering i NXC Simon Boström 2014-09-04 simbos@kth.se Introduktionskurs i Datateknik Sammanfattning Laborationstillfället var till för att man som ny på KTH skulle lära

Läs mer

JavaScript del 3 If, Operatorer och Confirm

JavaScript del 3 If, Operatorer och Confirm JavaScript del 3 If, Operatorer och Confirm Under förra uppgiften så kollade vi på hur användaren kan ge oss information via promt(), vi använde den informationen både för att skriva ut den och för att

Läs mer

Vad innebär det att undervisa i algebra i årskurs 1 3? Vart ska dessa

Vad innebär det att undervisa i algebra i årskurs 1 3? Vart ska dessa Åsa Brorsson Algebra för lågstadiet I denna artikel beskriver en lärare hur hon arbetar med algebra redan i de tidiga skolåren. Det är ett arbete som hjälper elever att förstå likhetstecknets betydelse,

Läs mer

CORE 1 MEDICINSK YOGA FÖR DIN NEDRE TRIANGEL

CORE 1 MEDICINSK YOGA FÖR DIN NEDRE TRIANGEL CORE 1 MEDICINSK YOGA FÖR DIN NEDRE TRIANGEL IMY Medicinsk Yoga utgår från ett energitänkande som säger att de flesta obalanser, krämpor och sjukdomar vi drabbas av har sitt ursprung i präglingar och blockeringar

Läs mer

Likhetstecknets innebörd

Likhetstecknets innebörd Modul: Algebra Del 5: Algebra som språk Likhetstecknets innebörd Följande av Görel Sterner (2012) översatta och bearbetade text bygger på boken: Carpenter, T. P., Franke, M. L. & Levi, L. (2003). Thinking

Läs mer

i LabVIEW. Några programmeringstekniska grundbegrepp

i LabVIEW. Några programmeringstekniska grundbegrepp Institutionen för elektroteknik Några programmeringstekniska grundbegrepp 1999-02-16 Inledning Inom datorprogrammering förekommer ett antal grundbegrepp som är i stort sett likadana oberoende om vi talar

Läs mer

KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN KISTA. Lego Linefollower. Få en robot att följa linjen på golvet!

KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN KISTA. Lego Linefollower. Få en robot att följa linjen på golvet! KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN KISTA Lego Linefollower Få en robot att följa linjen på golvet! Felix Ringberg 2012-08-09 felixri@kth.se Introduktionskurs i datateknik II1310 Sammanfattning I den här laborationen

Läs mer

I huvudet på en domare. Detta material får endast användas för privat bruk eller efter samråd med Göteborgs Konståkningsförbund/Anna Nylén

I huvudet på en domare. Detta material får endast användas för privat bruk eller efter samråd med Göteborgs Konståkningsförbund/Anna Nylén I huvudet på en domare. Stjärntävlingar Domarpanel Huvuddomare Bedömare (alltid ojämnt antal) Bedömning Sluten Utvärdering av varje åkare görs av huvuddomaren Stjärntävling bedömare Lokal tävlingsdomare

Läs mer

Innehåll och förslag till användning

Innehåll och förslag till användning Övningar för de första skolåren med interaktiv skrivtavla och programmet RM Easiteach Next generation. Materialet är anpassat till och har referenser till. Innehåll och förslag till användning De interaktiva

Läs mer

Självhjälpsprogram för ADHD. Del 1 Att hitta din väg

Självhjälpsprogram för ADHD. Del 1 Att hitta din väg Självhjälpsprogram för ADHD Del 1 Att hitta din väg Välkommen till vårt självhjälpsprogram för ADHD. Detta program ger dig verktygen att använda din ADHD som en superkraft för att hitta till ett bra liv..

Läs mer

HÖJ DINA SO- BETYG! Allmänna tips

HÖJ DINA SO- BETYG! Allmänna tips HÖJ DINA SO- BETYG! Allmänna tips Det finns flera saker du kan göra både i klassrummet och utanför klassrummet som gör att du kommer få enklare att höja dina betyg, både i SO och i andra ämnen. 1. Läs

Läs mer

PARTRÄNA MED PAOLO ROBERTO

PARTRÄNA MED PAOLO ROBERTO PARTRÄNA MED PAOLO ROBERTO Paolo Roberto Fitnessförlaget Tack till Leif Carlsson, min boxningstränare, som har lärt mig så mycket inte bara övningarna i den här boken. / Paolo Tidigare utgivning Mina fastrars

Läs mer

1. Starta programmet 2. Välja projekt antingen redan skapat eller nytt

1. Starta programmet 2. Välja projekt antingen redan skapat eller nytt 1. Starta programmet Först öppnar vi programmet. Antingen finns det i rullningslisten, som jag har längst ner på skärmen. Klicka och programmet startas.1 Om det inte finns där välj program, hitta garageband

Läs mer

Det långa djupa, medvetna yogiska andetaget, är grunden i IMY Medicinsk Yoga.

Det långa djupa, medvetna yogiska andetaget, är grunden i IMY Medicinsk Yoga. LÅNGA, DJUPA ANDETAG Det långa djupa, medvetna yogiska andetaget, är grunden i IMY Medicinsk Yoga. Magandning, även kallad buk-, diafragma-, och mellangärdsandning. Lägg händerna en bit ner på magen. Andas

Läs mer

Träningssplan: vecka 1-6

Träningssplan: vecka 1-6 Träningssplan: vecka 1-6 Här följer ett träningspass för hela kroppen som passar nybörjare. Passet är utvecklat för att passa din livsstil och tack vare det kan du träna när och var du vill och behöver

Läs mer

Programmera i teknik - kreativa projekt med Arduino

Programmera i teknik - kreativa projekt med Arduino NYHET! Utkommer i augusti 2017 Smakprov ur boken Programmera i teknik - kreativa projekt med Arduino av Martin Blom Skavnes och Staffan Melin PROJEKT LJUS s 1 I det här projektet kommer du att bygga en

Läs mer

Programmera Lego Mindstormsrobotar

Programmera Lego Mindstormsrobotar KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN Programmera Lego Mindstormsrobotar En introduktion till programmering Oskar Rosén 28/08-12 oros@kth.se Introduktion i datateknik (II1310) Sammanfattning Denna laboration gav

Läs mer

LEGO Robot programmering och felsökning Hur svårt ska det vara att följa den svarta linjen?

LEGO Robot programmering och felsökning Hur svårt ska det vara att följa den svarta linjen? ICT LEGO Robot programmering och felsökning Hur svårt ska det vara att följa den svarta linjen? Daniel Lindfors 12/9/07 dlindf@kth.se Introduktionskurs i datateknik II1310 Sammanfattning Denna laboration

Läs mer