Bakgrund och motivation. Definition av algoritmer Beskrivningssätt Algoritmanalys. Algoritmer. Lars Larsson VT Lars Larsson Algoritmer 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bakgrund och motivation. Definition av algoritmer Beskrivningssätt Algoritmanalys. Algoritmer. Lars Larsson VT 2007. Lars Larsson Algoritmer 1"

Transkript

1 Algoritmer Lars Larsson VT 2007 Lars Larsson Algoritmer 1

2 Lars Larsson Algoritmer 2

3 Ni som går denna kurs är framtidens projektledare inom mjukvaruutveckling. Som ledare måste ni göra svåra beslut som påverkar slutprodukten. Ni måste således ha koll gällande vilka datatyper och algoritmer som är lämpliga i en situation, och framförallt varför. Lars Larsson Algoritmer 3

4 et med denna föreläsning är att studenterna skall ha förvärvat kunskap om: vad en algoritm är och vilka krav som ställs på dem, hur algoritmer kan beskrivas entydigt, vilka aspekter av algoritmer som kan analyseras, varför algoritmer analyseras och hur algoritmer kan analyseras experimentellt. Lars Larsson Algoritmer 4

5 Informell definition Formell definition Informellt är en algoritm som ett recept som man följer för att lösa ett givet problem på ett strukturerat sätt: Ett ändligt antal steg beskriver en ändlig process. Lars Larsson Algoritmer 5

6 Informell definition Formell definition Den formella definition vi använder på kursen är följande: Definition En algoritm är en noggrann plan, en metod för att stegvis utföra något. Lars Larsson Algoritmer 6

7 Informell definition Formell definition Donald Knuth ställer upp följande krav på algoritmer för att de skall vara korrekta: 1 Ändlighet algoritmer måste sluta. 2 Bestämdhet varje steg måste vara entydigt. 3 Indata måste ha noll eller flera indata. 4 Utdata måste ha ett eller flera utdata. 5 Effektivitet/genomförbarhet varje steg i algoritmen måste gå att utföra på ändlig tid. Lars Larsson Algoritmer 7

8 Naturligt språk Flödesscheman Pseudokod Pseudokod språkelement På grund av Knuths andra krav om bestämdhet måste vi vara mycket noggranna när vi skriver algoritmer. Detta ställer krav på vårt sätt att uttrycka oss. Vi kan välja (bland annat) något av följande sätt: (i stort sett) naturligt språk, flödesscheman, pseudokod. Lars Larsson Algoritmer 8

9 Naturligt språk Flödesscheman Pseudokod Pseudokod språkelement Naturligt språk är vanligt språk, så som vi talar till vardags. Vi kan begränsa oss till att åtminstone använda vissa väldefinierade termer, för att undvika synonymer utan att tappa mycket i uttrycksfullhet. Problemet kvarstår dock att naturligt språk inte är precist nog. Lars Larsson Algoritmer 9

10 Naturligt språk Flödesscheman Pseudokod Pseudokod språkelement Datorn är en formell beräkningsmodell. Alla algoritmer måste förr eller senare uttryckas på ett formellt korrekt och entydigt sätt för datorn om den som utvecklar algoritmen lämnar något oklart till implementatören, är det upp till implementatören att göra de återstående valen. Lars Larsson Algoritmer 10

11 Naturligt språk Flödesscheman Pseudokod Pseudokod språkelement Inte minst de som läser ID kommer med säkerhet att stöta på hierarchical task analysis som är ett mycket smidigt sätt att blanda naturligt språk med en hierarkisk indelning av hur uppgifter löses. Detta kan ses som ett sätt att beskriva algoritmer, och rekommenderas för den intresserade. Se för mer information (finns via UB och på nätet): Shepherd, Andrew (1998). HTA as a framework for task analysis. Ergonomics, Vol. 4. issue 11, sid Lars Larsson Algoritmer 11

12 Naturligt språk Flödesscheman Pseudokod Pseudokod språkelement Flödesscheman visar, som namnet antyder, hur flödet i ett program går. Villkorssatser och slingor representeras grafiskt med hjälp av former som i figuren nedan. Lars Larsson Algoritmer 12

13 Naturligt språk Flödesscheman Pseudokod Pseudokod språkelement Det sätt vi vanligtvis presenterar algoritmer (och kommer göra under kursens gång) på är i pseudokod. Pseudokod påminner om ett programmeringsspråk, men vi tillåts (sparsamt) använda vissa konstruktioner som påminner om naturligt språk. Delar av algoritmer som är uppenbara måste inte skrivas ut i kodform, utan kan bara beskrivas med en enkel mening. Lars Larsson Algoritmer 13

14 Naturligt språk Flödesscheman Pseudokod Pseudokod språkelement Det sätt vi vanligtvis presenterar algoritmer (och kommer göra under kursens gång) på är i pseudokod. Pseudokod påminner om ett programmeringsspråk, men vi tillåts (sparsamt) använda vissa konstruktioner som påminner om naturligt språk. Delar av algoritmer som är uppenbara måste inte skrivas ut i kodform, utan kan bara beskrivas med en enkel mening. Pseudokod låter oss abstrahera bort sådant som hör implementationen till, exempelvis minneshanteringskod, felkontroller och så vidare. Algoritmen står helt i fokus. Lars Larsson Algoritmer 13

15 Naturligt språk Flödesscheman Pseudokod Pseudokod språkelement Pseudokodens utseende varierar mycket beroende på författare, tillfälle och val av notation. Dock gäller Knuths fem krav, så algoritmen måste fortfarande vara entydig. Lars Larsson Algoritmer 14

16 Naturligt språk Flödesscheman Pseudokod Pseudokod språkelement Pseudokodens utseende varierar mycket beroende på författare, tillfälle och val av notation. Dock gäller Knuths fem krav, så algoritmen måste fortfarande vara entydig. Det går att ha en egen stil på pseudokoden, men den måste gå att tolka på ett vettigt sätt. Eftersom läsaren antas vara programmerare kan man blanda friskt mellan matematisk notation ({, },,,...) och nyckelord från programmeringsspråk. Lars Larsson Algoritmer 14

17 Naturligt språk Flödesscheman Pseudokod Pseudokod språkelement Beslutsstrukturer: if (...) then... [else...] Villkorsslingor: while (...) do... done eller repeat... until (...) Räkneslingor: for (...) do... done Arrayindexering: A[i] Anrop: function(arg1, arg2,...) eller object.method(arg1, arg2,...) Returnera värden: return value Tilldelning: := (ej att förväxla med jämförelse =) Lars Larsson Algoritmer 15

18 Naturligt språk Flödesscheman Pseudokod Pseudokod språkelement function arraymax(a, n): input: an array A of n integer values output: the maximum integer in A currentmax := A[0] for (i = 1 to n - 1) do if (currentmax < A[i]) then currentmax := A[i] return currentmax Lars Larsson Algoritmer 16

19 för analys Varför analys genomförs Beräkningsbarhet och hanterbarhet Experimentell mätning Exekveringstidsexempel Innan vi implementerar vår färska entydiga och välskrivna algoritm i ett programmeringsspråk, vill vi med fördel analysera hur effektiv den är. Baserat på analysen kan vi sedan välja rätt algoritm för situationen. Lars Larsson Algoritmer 17

20 för analys Varför analys genomförs Beräkningsbarhet och hanterbarhet Experimentell mätning Exekveringstidsexempel Vi kan av olika teoretiska anledningar inte analysera allting om en algoritm. Vi kan dock analysera några väldigt viktiga egenskaper, inte minst deras komplexitet och deras exekveringstid och minnesåtgång. Lars Larsson Algoritmer 18

21 för analys Varför analys genomförs Beräkningsbarhet och hanterbarhet Experimentell mätning Exekveringstidsexempel Vi analyserar exekveringstid och minnesåtgång för att vi söker algoritmer som är praktiskt körbara och effektiva! En fråga att ta hänsyn till är vad effektivitet innebär i vissa lägen kan det duga med en algoritm som är snabbare att implementera än en som ger exekveringstidsförbättringar men som är jobbigare att implementera. Lars Larsson Algoritmer 19

22 för analys Varför analys genomförs Beräkningsbarhet och hanterbarhet Experimentell mätning Exekveringstidsexempel Av alla problem som finns är bara en delmängd beräkningsbara, alltså att en dator kan behandla dem överhuvudtaget. Av de beräkningsbara problemen är bara en delmängd hanterbara, alltså att en dator kan behandla dem effektivt. Det finns även problem som vi i nuläget ser som icke-hanterbara, eftersom vi ännu inte har vettiga effektiva lösningar på dem. Lars Larsson Algoritmer 20

23 för analys Varför analys genomförs Beräkningsbarhet och hanterbarhet Experimentell mätning Exekveringstidsexempel Det finns dock ett sätt att hantera icke-hanterbara problem (de är vanligare än man tror, exempelvis är schemaläggning ett sådant). Vad vi dock kan göra är att: vi löser nästan rätt problem, genom att införa begränsningar och således förenklar problemet eller vi kan också lösa problemet nästan rätt, alltså göra approximationer och nöja oss med ett svar som inte nödvändigtvis är det helt rätta men som duger i sammanhanget. Lars Larsson Algoritmer 21

24 för analys Varför analys genomförs Beräkningsbarhet och hanterbarhet Experimentell mätning Exekveringstidsexempel Vi kan mäta tidsåtgången och således få en bild av hur komplexiteten för algoritmen är genom att använda en stoppklocka, eller ännu hellre via ett program. I UNIX och på Mac finns exempelvis kommandot time som kan ge oss sådan information. Lars Larsson Algoritmer 22

25 för analys Varför analys genomförs Beräkningsbarhet och hanterbarhet Experimentell mätning Exekveringstidsexempel Vi kan mäta tidsåtgången och således få en bild av hur komplexiteten för algoritmen är genom att använda en stoppklocka, eller ännu hellre via ett program. I UNIX och på Mac finns exempelvis kommandot time som kan ge oss sådan information. Det finns dock ett problem: hur vet vi att programmet fortfarande körs? Tänk om det har hängt sig? Tänk om det störs av andra processer? Lars Larsson Algoritmer 22

26 för analys Varför analys genomförs Beräkningsbarhet och hanterbarhet Experimentell mätning Exekveringstidsexempel Antag att vi har en dator som klarar 1 operation på en µs och att vi har en lista som består av n = 10 9 element. Lars Larsson Algoritmer 23

27 för analys Varför analys genomförs Beräkningsbarhet och hanterbarhet Experimentell mätning Exekveringstidsexempel Antag att vi har en dator som klarar 1 operation på en µs och att vi har en lista som består av n = 10 9 element. Använder vi en dålig sorteringsalgoritm som kräver n 2 antal operationer, så tar det runt år att sortera listan. Lars Larsson Algoritmer 23

28 för analys Varför analys genomförs Beräkningsbarhet och hanterbarhet Experimentell mätning Exekveringstidsexempel Antag att vi har en dator som klarar 1 operation på en µs och att vi har en lista som består av n = 10 9 element. Använder vi en dålig sorteringsalgoritm som kräver n 2 antal operationer, så tar det runt år att sortera listan. Använder vi dock en smart sorteringsalgoritm som kräver n log(n) operationer tar det istället runt sekunder, ungefär motsvarande en arbetsdag. Lars Larsson Algoritmer 23

29 för analys Varför analys genomförs Beräkningsbarhet och hanterbarhet Experimentell mätning Exekveringstidsexempel Antag att vi har en dator som klarar 1 operation på en µs och att vi har en lista som består av n = 10 9 element. Använder vi en dålig sorteringsalgoritm som kräver n 2 antal operationer, så tar det runt år att sortera listan. Använder vi dock en smart sorteringsalgoritm som kräver n log(n) operationer tar det istället runt sekunder, ungefär motsvarande en arbetsdag. Men, givetvis är datorer snabbare än så! Och de blir snabbare för varje år! Problemet kvarstår dock: med en tusen gånger snabbare dator tar det ändå 31 år i n 2 -fallet... Lars Larsson Algoritmer 23

30 för analys Varför analys genomförs Beräkningsbarhet och hanterbarhet Experimentell mätning Exekveringstidsexempel Nästa föreläsning, den som följer direkt efter denna, handlar tack och lov om ett matematiskt sätt att bestämma komplexiteten exakt, så vi slipper sådana problem! Lars Larsson Algoritmer 24

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

Identifiera kundbehov En sammanfattning och analys av kapitel 4 i boken Product Design and Development

Identifiera kundbehov En sammanfattning och analys av kapitel 4 i boken Product Design and Development Identifiera kundbehov En sammanfattning och analys av kapitel 4 i boken Product Design and Development Grupp 6 Ali Abid Kjell Nilsson Patrick Larsson Mälardalens högskola KN3060, Produktutveckling med

Läs mer

Ett exempel som illustration till Laboration 1

Ett exempel som illustration till Laboration 1 Ett exempel som illustration till Laboration 1 Filen java_average_points.zip innehåller Java-koden till exemplet. Programmets avsikt enligt kravspecifikationen Användaren matar in poäng på en tentamen

Läs mer

TUFF-PO Kravsättning av tidplaner utifrån personalplaneringsbehov

TUFF-PO Kravsättning av tidplaner utifrån personalplaneringsbehov TUFF-PO Kravsättning av tidplaner utifrån personalplaneringsbehov Martin Aronsson, Jan Ekman Februari 2002 SW E D I S H IN S T I T U T E O F CO M P U T E R SC I E N C E (SICS) Kontaktperson: Martin Aronsson

Läs mer

Ett arbete av Jonas Andreen BIT-programmet våren 2003 Moment 3 Psykologiska institutionen Umeå universitet

Ett arbete av Jonas Andreen BIT-programmet våren 2003 Moment 3 Psykologiska institutionen Umeå universitet Ett arbete av Jonas Andreen BIT-programmet våren 2003 Moment 3 Psykologiska institutionen Umeå universitet Innehållsförteckning Inledning... 1 Metod... 1 Den kognitiva genomgången... 2 Scenariogenomgång...

Läs mer

MÄLARDALENS HÖGSKOLA: AKADEMIN FÖR INNOVATION DESIGN OCH TEKNIK. Emfio. Enhetliga mallar för IT-forensiska operationer

MÄLARDALENS HÖGSKOLA: AKADEMIN FÖR INNOVATION DESIGN OCH TEKNIK. Emfio. Enhetliga mallar för IT-forensiska operationer MÄLARDALENS HÖGSKOLA: AKADEMIN FÖR INNOVATION DESIGN OCH TEKNIK Emfio Enhetliga mallar för IT-forensiska operationer Författare Jakob Arosenius Simon Wahlström Handledare Afshin Ameri Examinator Rikard

Läs mer

Kryptering. Av: Johan Westerlund Kurs: Utveckling av webbapplicationer Termin: VT2015 Lärare: Per Sahlin

Kryptering. Av: Johan Westerlund Kurs: Utveckling av webbapplicationer Termin: VT2015 Lärare: Per Sahlin Kryptering Av: Johan Westerlund Kurs: Utveckling av webbapplicationer Termin: VT2015 Lärare: Per Sahlin Inledning Den här rapporten ska hjälpa en att få insikt och förståelse om kryptering. Vad betyder

Läs mer

7 GRUNDERNA I PROGRAMMERING

7 GRUNDERNA I PROGRAMMERING Grunderna i programmering 7 GRUNDERNA I PROGRAMMERING Detta kapitel är bokens största kapitel och kanske det viktigaste. Vi kommer här att gå igenom grunderna för sekventiell programmering. Det vi går

Läs mer

Projekt 4 - FlyttIT Rådgivning och hjälp vid flytt

Projekt 4 - FlyttIT Rådgivning och hjälp vid flytt Projekt 4 - FlyttIT Rådgivning och hjälp vid flytt Mattias Kéva 810521-9011 make4911@student.uu.se David Halbik 830227-0338 daha4783@student.uu.se Johan Lindberg 791008-5575 joli7567@student.uu.se Josefin

Läs mer

Kompletterande kompendium till kursen Realtidsprogrammering

Kompletterande kompendium till kursen Realtidsprogrammering Kompletterande kompendium till kursen Realtidsprogrammering Mathias Broxvall, Lars Karlsson Örebro Universitet Januari 2010 v2010.1 1 2 Innehåll Innehåll...1 Processer i VxWorks...2 Multitasking...2 Ett

Läs mer

Dokumentrekommendationssystem och intranät

Dokumentrekommendationssystem och intranät Dokumentrekommendationssystem och intranät Anders Gabrielsson anders@stp.ling.uu.se Examensarbete 20p Språkteknologiprogrammet Institutionen för lingvistik Uppsala universitet Handledare: Lars Borin och

Läs mer

EXAMENSARBETE. Prioritering av användningsfall för arkitekturfokuserade, användningsfallsdrivna, iterativa och inkrementella processer.

EXAMENSARBETE. Prioritering av användningsfall för arkitekturfokuserade, användningsfallsdrivna, iterativa och inkrementella processer. 2000:092 EXAMENSARBETE Prioritering av användningsfall för arkitekturfokuserade, användningsfallsdrivna, iterativa och inkrementella processer Kenneth Boman Civilingenjörsprogrammet Institutionen för Systemteknik

Läs mer

Användbar webbdesign.

Användbar webbdesign. Examensarbete Användbar webbdesign. Vilka faktorer som är avgörande för att en användare ska uppleva användbarhet på en webbplats. Författare: Ellinor Grönfors Handledare: Peter Adiels Examinator: Patrik

Läs mer

Examensarbete 15 högskolepoäng. Elevers förhållningssätt till nyttan av matematik utanför skolan en jämförelse mellan årskurs 7 och 9.

Examensarbete 15 högskolepoäng. Elevers förhållningssätt till nyttan av matematik utanför skolan en jämförelse mellan årskurs 7 och 9. Malmö högskola Lärarutbildningen Natur, miljö, samhälle Examensarbete 15 högskolepoäng Elevers förhållningssätt till nyttan av matematik utanför skolan en jämförelse mellan årskurs 7 och 9 Students' perceptions

Läs mer

Elements, säkerhetskopiering och dina bilder

Elements, säkerhetskopiering och dina bilder Elements, säkerhetskopiering och dina bilder Mattias Karlsson Sjöberg, december 2011. Moderskeppet.se Lär dig tänka rätt och använda rätt verktyg för att säkerhetskopiering, datorbyte och hårdiskbyte.

Läs mer

Talsystem Teori. Vad är talsystem? Av Johan Johansson

Talsystem Teori. Vad är talsystem? Av Johan Johansson Talsystem Teori Av Johan Johansson Vad är talsystem? Talsystem är det sätt som vi använder oss av när vi läser, räknar och skriver ner tal. Exempelvis hade romarna ett talsystem som var baserat på de romerska

Läs mer

Projektarbete 100p Rosendalsgymnasiet läsåret 2011/2012 Handledare: Thomas Andersson Författare: Robert Pettersson, Jakob Larsson, Vidar Swenning

Projektarbete 100p Rosendalsgymnasiet läsåret 2011/2012 Handledare: Thomas Andersson Författare: Robert Pettersson, Jakob Larsson, Vidar Swenning Projektarbete 100p Rosendalsgymnasiet läsåret 2011/2012 Handledare: Thomas Andersson Författare: Robert Pettersson, Jakob Larsson, Vidar Swenning Bollkoll Avståndsanalys med en webkamera Sammanfattning

Läs mer

Programmeringsteknik

Programmeringsteknik Programmeringsteknik Materialet i detta häfte är skapat av KTH CSC (http://www.kth.se/csc) och används i en distanskurs som man kan läsa som fristående kurs och få universitetspoäng för. Kursen är avsedd

Läs mer

HUR PÅVERKAS SÄKERHETSKOPIERING AV PROKRASTINERING. Examensarbete inom huvudområdet Datalogi Grundnivå 15 högskolepoäng Vårtermin 2013

HUR PÅVERKAS SÄKERHETSKOPIERING AV PROKRASTINERING. Examensarbete inom huvudområdet Datalogi Grundnivå 15 högskolepoäng Vårtermin 2013 HUR PÅVERKAS SÄKERHETSKOPIERING AV PROKRASTINERING Examensarbete inom huvudområdet Datalogi Grundnivå 15 högskolepoäng Vårtermin 2013 Robert Johansson Handledare: Jonas Mellin Examinator: Thomas Fischer

Läs mer

Föreläsning 7 och 8: Regressionsanalys

Föreläsning 7 och 8: Regressionsanalys Föreläsning 7 och 8: Regressionsanalys Pär Nyman 12 september 2014 Det här är anteckningar till föreläsning 7 och 8. Båda föreläsningarna handlar om regressionsanalys, så jag slog ihop dem till ett gemensamt

Läs mer

Hitta k största bland n element. Föreläsning 13 Innehåll. Histogramproblemet

Hitta k största bland n element. Föreläsning 13 Innehåll. Histogramproblemet Föreläsning 13 Innehåll Algoritm 1: Sortera Exempel på problem där materialet i kursen används Histogramproblemet Schemaläggning Abstrakta datatyper Datastrukturer Att jämföra objekt Om tentamen Skriftlig

Läs mer

Alla filer som bearbetar PHP script ska avslutas med ändelsen.php, exempelvis ska en indexsida till en hemsida heta index.php

Alla filer som bearbetar PHP script ska avslutas med ändelsen.php, exempelvis ska en indexsida till en hemsida heta index.php Introlektion PHP är ett av de enklare språken att lära sig just pga. dess dynamiska struktur. Det används för att bygga upp båda stora och mindre system. Några vanliga system som använder sig av PHP är

Läs mer

Proof-of-Work. En modern betraktelse. Namn: Aron Sharma & Damon Shahrivar. Examenrapport vid NADA Handledare: Mikael Goldmann Examinator: Mads Dam

Proof-of-Work. En modern betraktelse. Namn: Aron Sharma & Damon Shahrivar. Examenrapport vid NADA Handledare: Mikael Goldmann Examinator: Mads Dam Proof-of-Work En modern betraktelse Namn: Aron Sharma & Damon Shahrivar Examenrapport vid NADA Handledare: Mikael Goldmann Examinator: Mads Dam Referat Proof-Of-Work protokollet är en konceptuell idé,

Läs mer

OOP - OBJEKTORIENTERAD PROGRAMMERING

OOP - OBJEKTORIENTERAD PROGRAMMERING OOP - OBJEKTORIENTERAD PROGRAMMERING Det som skiljer objektorienterad programmering, OOP, från den traditionella, imperativa programmeringsstilen, är världssynen. Inom den imperativa traditionen - och

Läs mer

Effektivisera generering av parameterfiler för betalterminaler ANTONIO VILLABONA FREDRIK DIETRICHSON

Effektivisera generering av parameterfiler för betalterminaler ANTONIO VILLABONA FREDRIK DIETRICHSON EXAMENSARBETE INOM DATATEKNIK, GRUND NIVÅ STOCKHOLM 2014 Effektivisera generering av parameterfiler för betalterminaler ANTONIO VILLABONA FREDRIK DIETRICHSON KTH SKOLAN FÖR TEKNIK OCH HÄLSA Effektivisera

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer

Laboration 1: Linser

Laboration 1: Linser Programkonstruktion för F, 2D1339, 2005 2006 Laboration 1: Linser [Sista redovisningsdatum för bonuspoäng: 4 november 2005] [Grundpoäng: 2] [Tidsbonus: +1] 1 Målsättning Under denna laboration ska du skriva

Läs mer

Instuderingsfrågor Grundläggande vetenskapligt arbetssätt och projektarbete

Instuderingsfrågor Grundläggande vetenskapligt arbetssätt och projektarbete Instuderingsfrågor Grundläggande vetenskapligt arbetssätt och projektarbete Att utreda forska och rapportera 1. Forsknings- och utredningsarbete kan beskrivas som en forskningsprocess. Vilka delprocesser

Läs mer

Replikering av databaser över Internet

Replikering av databaser över Internet Datavetenskap Magnus Malmgren och Assadullah Obaid Replikering av databaser över Internet Examensarbete, C-nivå 2003:07 Replikering av databaser över Internet Magnus Malmgren och Assadullah Obaid Magnus

Läs mer

Vad är test av mjukvara? Och varför är det så svårt? sid 6. Kom igång med prediktions- och evolutionsmodeller sid 19

Vad är test av mjukvara? Och varför är det så svårt? sid 6. Kom igång med prediktions- och evolutionsmodeller sid 19 ntimeger INSIKT I TID T E M A : S T R A T E G I E R F Ö R E F F E K T I V T E S T Nr 1 mars 2003 Vad är test av mjukvara? Och varför är det så svårt? sid 6 Kom igång med prediktions- och evolutionsmodeller

Läs mer