Anders Frisk GIH Stockholm. Undersökande dans med koreografiska nycklar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anders Frisk GIH Stockholm. anders.frisk@gih.se. Undersökande dans med koreografiska nycklar"

Transkript

1 Undersökande dans med koreografiska nycklar Anders Frisk, GIH Stockholm 2011

2 Leken är något av det mest grundläggande vi har när det gäller att komma i kontakt med kreativitet och fysisk aktivitet. Kan vi då leka dans eller varför inte dansa lek? Jag tror att om vi närmar oss dansen på ett lekfullt sätt så kanske det inte blir lika laddat och att vi ser vilken resurs vi har i utforskandet av kroppen och dess rörelsemöjligheter. Vi ska under det här passet leka med rörelser ur ett kreativt perspektiv och hitta redskap och nycklar för en skapande verksamhet. Att utan prestation, känna oss fram hur vi kan på enkla sätt låta rörelserna bindas ihop till små danser. En skapande verksamhet med barnets/ungdomens egen kreativitet i fokus. Att komma igång Här arbetar vi med kroppen som utgångspunkt dels gentemot sig själv och de former den kan ta men även utifrån faktorer som tid, rum, samarbete och kreativitet. Myllra (allmän kropps- och rumsuppfattning) - Gå huller om buller utan att krocka. - Hälsa på varandra med ögonen (med trygg grupp kanske även med andra kroppsdelar) - Ta även in golvet, kanske först bara flyktig handkontakt sedan stödja på händerna och så småningom komma ner på golvet och rulla, glida, snurra (kanske härma djur). - Blanda att jobba uppe på fötter och nere på golvet. - Testa att göra samma sak springandes. - Sakta successivt ner tempot för att så småningom hamna i slow-motion - Jobba även här med golvet och övergångarna mellan uppe och nere. Myllra (mer specifik kropps-, tids, rumsuppfattning, kreativitet) - Huller om buller låt olika kroppsdelar leda tex. hand, höft, rygg, näsa, fot, knä, lungor (ja varför inte?!). - Ta även här in golvet, vad blir det för skillnad i kroppen/rörelsen när knät leder på golvet? - Måla ditt namn, telefonnummer. - Låt kroppen ta olika former tex. runda, kantiga, stora, små. - Låt kroppen ta dessa olika former i golvnivå, mellannivå och hög nivå. - Låt kroppen ta dessa former i olika hastighet (rörelsen alltså inte musiken); snabb, mellan och långsamt. - Kombinera nivåer och hastighet. - Gå med olika förutsättningar tex: i het sand, på is, på styltor, som en äldre dam/herre, som en boxare, som en tonåring. Myllra/musikstopp (samarbete, infärgning av andra ämnen, problemlösning) - Huller om buller, vid musikstopp: olika förutsättningar tex. höger hand i golvet, fem kroppsdelar i golvet, en fot och en hand i golvet, ingen kroppsdel i golvet, som ett träd mm. - Vid musikstopp: olika förutsättningar tex. tre och tre, två och två men bara en fot i golvet, fyra och fyra gör formen av siffran 5, tre och tre gör formen av bokstaven A, fem och fem bygg ett tak.

3 Peka-visa (kropps-, rumuppfattning, samarbete, kroppskontakt) - Två och två, en pekar på en kroppsdel (tar på) och var i rummet personen skall ta kroppsdelen till. Från det utgångsläget peka (ta på) ny kroppsdel och ny plats. - Håll högt tempo. Robotar och slime (kropps-, rumsuppfattning) - Blanda stackato och legatomusik. - Alla är robotar utom en som är slime. - Under stackatomusiken rör sig robotarna och slime står still, när sedan legatomusiken kommer så fryser robotarna och slimen kullar alla den kommer åt som då också blir slime. Fortsätt till dess att alla blivit slime. Att bejaka impulser Naturligtvis kan man bejaka sina egna impulser i ett utforskande arbete. Här ska vi dock arbeta med att inte ensam vara den som bestämmer hur rörelsen ska se ut/kännas och var den kan ta mig i förhållande till rummet och tiden. Spegelövning (samarbete, kroppskontakt) - Två och två mitt emot varandra, handflator mot varandra, ögonkontakt. - Båda testar att leda först den ena sen den andra. - Försök sedan att ingen leder dvs följ varandra, först stilla stående sedan ut i salen. - Utmana varandra genom att hitta svåra passager, men båda har ett ansvar att bibehålla kroppskontakten. - Försök att leda varandra med 10 cm avstånd mellan händerna, 1 m, halva salen. - Experimentera med olika tempon i rörelserna. Marionetter (samarbete, leda-följa) - Två och två, en är marionett den andre dockskötare. Dockskötaren leder marionetten runt genom att ge den små impulser. Byt! - Försök att stå emot impulserna (=kamp) som docka. Byt! - Gå med impulserna igen. Vilken skillnad blev det? - Undersökande av rörelsens längd/tid: Marionetten får en impuls och låter den påverka kroppen/kroppsdelen långsamt (dvs större rörelseomfång) till dess att dockskötaren gen en ny impuls. - Ge impulser att reagera på genom ljud, dvs dockskötaren ger ljud ifrån sig som marionetten reagerar på.

4 Att sätta ihop rörelser till fraser (koreografiska nycklar) Vi kommer under den här delen att jobba med olika kompositionsövningar/koreografiska tillvägagångssätt där det är eleven själv som ska utveckla sin kreativitet. Tanken är att vi som lärare ska kunna ha en mer igångsättande och stödjande roll snarare än att vi ska göra och eleverna ska härma. Vi kommer att leka med olika sätt att närma sig själva rörelsefrasen. När det själva arbetet är genomfört så kan man använda sig av olika tekniker för att utveckla frasen. Tips på hur utveckla rörelsefrasen: - Upprepa hela frasen flera gånger - Upprepa men ge olika förutsättningar som vanligt, långsamt, där en speciell rörelse upprepas, snabbt, med ny riktning, med ny nivå osv - Göra frasen baklänges - Gå ihop 2 och 2, sätta ihop fraserna till en längre fras - Lägga till nya förutsättningar tex lägg till förflyttning, hopp, balans, kontakt med golvet. - Upprepa en rörelse flera gånger efter varandra med olika tid, kraft. - Osv Från steg till komposition - Lär ut en liten stegkombination på ca 4 8:or (8x1-4). Tex: 8 steg fram, step touch hö (1-4) vä (1-4), 8 steg bak, 8 steg runt dig själv. - Ge nu eleverna i uppgift att i grupp förändra: armar i Första och Tredje 8:an, tempo i 2 Andra 8:an och i sista 8:an lägga till bålrörelser. - Härifrån kan man fortsätta förändra eller lägga ihop flera gruppers fraser alternativt att byta musik så att eleverna får tolka den nya musikens uttryck med sin komposition. Marionettfras - Använd den marionettövningen med långsamma impulser. - Ge marionetten tre impulser efter varandra. Upprepa samma impulser till dess att marionetten har fått in dem i kroppen. - Byt och upprepa. - Sätt ihop dessa två treimpulsfraser till en längre fras. Statykoreografi - I grupper (2 och 2, 3 och 3 osv). - En person börjar med att bygga en staty av någon. Alla intar statyn. Nästa person formar en ny staty från den första statyn. Alla intar den nya statyn. Gå sedan tillbaka till den första statyn för att sedan ta den nya formen tills statyerna sitter. Fortsätt med flera statyer. - Av den raden av statyer försök att få övergångarna att flyta. - Experimentera med tiden. - Ge olika teman för statyerna tex. idrottsstatyer, djurstatyer osv. - Ett alternativ till att bygga statyerna är att den ene intar en statyposition som båda intar. Den andre fortsätter nu från ursprungsstatyn till en ny position osv till lämpligt antal statyer är skapade. - Utifrån dessa fraser kan man utveckla enligt tipsen ovan men man kan också experimentera med duetttanken dvs att paren jobbar tillsammans på olika sätt. Tex mot varandra, från varandra, lägga till någon kroppskontakt.

5 Namnkoreografi (alt. telefonnummer) - Ge ditt namn en rörelse/rörelser - Lek med rörelsen tex upprepa den snabbt, långsamt, baklänges. - Gå ihop i grupper (kanske alla med namn som börjar på samma bokstav) - Sätt ihop rörelserna till en längre fras. - Lägg till olika förutsättningar tex. göra den framlänges och direkt på baklänges, ändra riktning, ändra nivå. Gott och blandat - I grupper. - Var och en hittar på en rörelse. - Sätt ihop rörelserna en och en till en fras. Om övergångar behövs mellan rörelserna så får de lägga in sådana. - När första frasen är gjord så hittar var och en på en ny rörelse som sätts ihop till en ny fras. - Sätt ihop båda fraserna. - Fortsätt enligt ovan till önskad längd på frasen sedan utveckla enligt tipsen ovan. - Om grupperna har svårt att bestämma i vilken ordning som övningarna skall sättas ihop kan man ha ett siffersystem att gå efter. Alla i gruppen får då en varsin siffra (tex 1-4) sedan skriver man upp alt. slår tärning för att få fram en slumpvis sifferkombination som rörelserna följer. - Om eleverna har svårt att hitta på en egen rörelse kan man jobba med lappar där det står angivet en rörelsekvalitet tex: rörelse på golvet, rund rörelse, hopp, balans osv. Gott och blandat 2 - Ursprungsidén är som ovan men eleverna får utifrån förutsättningar på lappar hitta på sina rörelser. - På lapparna kan tex stå: rörelse på golvet, ett hopp, en snurr/rotation, en balans, snabb rörelse, långsam rörelse, rund rörelse, kantig rörelse. - Man kan även jobba utifrån olika teman tex: olika djur, idrottsrörelser, olika fordon etc.

6 Redovisning och användandet av musik Hur närma sig det delikata problemet med att redovisa/visa upp sina koreografier? Ja, det finns nog inget självklart svar på den frågan utan här är det nog kännedom om individerna och gruppen som får styra. Vissa vill gärna visa medan andra absolut inte vill. Här tror jag på att gå långsamt fram. I början kanske inte visa alls, för att sedan visa för några stycken och så småningom kanske de är redo för att visa för hela klassen!? Man kan också tänka sig att man gör en gruppredovisning och på så sätt skapar en masskomposition i sig genom att flera grupper visar samtidigt med olika relationer till varandra. Musiken spelar en stor roll i arbetet med att skapa. Man kan styra elevernas val av rörelser mer än man tror. Viss typ av musik lockar fram vissa typer av rörelsemönster. Även som stämningsskapare är musiken värdefull. Vill man få fram fartfyllda kompositioner välj en uptempo musik och tvärtom om man vill locka fram ett lugnare rörelsemönster. Experimentera gärna med olika sorters musik. Kan dessutom vara ett gyllene tillfälle att bredda elevernas kunskap om olika genrer och tidsepoker. Avslutning Hur man än väljer att jobba med denna mer kreativa sida av dansen/rörelserna så är det viktigt att skapa en trygg miljö för eleverna. Ingen rörelse är ful eller fin, ingen rörelse är rätt eller fel eftersom den kommer från elevens egen kropp och i stunden. Ta gärna tid för reflektion där eleverna får berätta och reflektera över sina känslor kring arbetet. Kan vara lite trögt i början men ju mer vana de blir desto lättare går det.

1, 2 OCH 3. Mål & syfte med övningen. Övningen passar för ålder. Gör så här. Förslag på frågor. Att tänka på. Följ upp. Kommentar.

1, 2 OCH 3. Mål & syfte med övningen. Övningen passar för ålder. Gör så här. Förslag på frågor. Att tänka på. Följ upp. Kommentar. 1, 2 OCH 3 Här tränas samarbete och koordination. En kompis De flesta tycker att detta är en kul övning. Parövning. Paret räknar till tre. Person A säger 1, person B säger 2, person A säger 3, person B

Läs mer

NY OMARBETAD UTGÅVA! Del 1: Grundträning. Maria Brandel

NY OMARBETAD UTGÅVA! Del 1: Grundträning. Maria Brandel NY OMARBETAD UTGÅVA! Del 1: Grundträning Maria Brandel FRÅN VALP TILL STJÄRNA Del 1: Grundträning Maria Brandel Redaktörer: Lena Gunnarsson och Jenny Nyberg Från valp till stjärna Andra utgåvan Maria Brandel

Läs mer

Metoder för att skapa delaktighet

Metoder för att skapa delaktighet Metoder för att skapa delaktighet Metoder för att skapa delaktighet Presentation- och Lära känna-metoder Ballongen Dela upp gruppen två och två, ge varje par två ballonger och en penna som fäster på ballongen.

Läs mer

Hålla igång ett samtal

Hålla igång ett samtal Hålla igång ett samtal Introduktion Detta avsnitt handlar om fyra olika samtalstekniker. Lär du dig att hantera dessa på ett ledigt sätt så kommer du att ha användning för dem i många olika sammanhang.

Läs mer

Om ungdomars självkänsla. Ett inspirations- och arbetsmaterial till filmen.

Om ungdomars självkänsla. Ett inspirations- och arbetsmaterial till filmen. Om ungdomars självkänsla Ett inspirations- och arbetsmaterial till filmen. Inledning Om ungdomars självkänsla är en film om att vara ung i dag. Det är en kort film drygt tio minuter lång som berör stora

Läs mer

Grundutbildning. för Junisledare

Grundutbildning. för Junisledare Kurspass 6 Ledarskap Fakta 1. Ledarskap hos Junis IOGT-NTOs Juniorförbund vill att Du som ledare: ska ha kännedom om och dela våra värdegrundsfrågor. Dessa är våra fyra profiler: Drogfrihet, Demokrati,

Läs mer

Running contacts Trendigt, lockande - men svårare än det ser ut

Running contacts Trendigt, lockande - men svårare än det ser ut Running contacts Trendigt, lockande - men svårare än det ser ut Av Marie Hansson Just nu talas det mycket i agilityvärlden om running contacts. Man ser framför sig de hundar som i absolut högsta fart rusar

Läs mer

Dagbok från en Skilda världar-grupp

Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Orden bildar utgångspunkt för de möten med barn som Barbro Andersson och Birgitta Grane beskriver i sin handbok med

Läs mer

Träff 5 Att vara schysst mot sig själv.

Träff 5 Att vara schysst mot sig själv. Träff 5 Att vara schysst mot sig själv. Översikt De fem djuren...5 min Repetition av träff 4, 3, 2 och 1...10 min Genomgång av att öva mellan träffarna...10 min Dansa jobbig tanke...15 min Festinbjudan...15

Läs mer

Positiv Ridning Systemet Hästens form Av Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Hästens form Av Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Hästens form Av Henrik Johansen Hästen ska alltid arbeta i en form, där det är fysiskt möjligt för den att utföra det vi ber om. Hästen ska alltså inte på något sätt känna sig

Läs mer

Klickerövningar för förare utan hund! Av Eva Bertilsson och Emelie Johnson Vegh, publicerad i Agilitybladet 2003, här något omstrukturerad.

Klickerövningar för förare utan hund! Av Eva Bertilsson och Emelie Johnson Vegh, publicerad i Agilitybladet 2003, här något omstrukturerad. Klickerövningar för förare utan hund! Av Eva Bertilsson och Emelie Johnson Vegh, publicerad i Agilitybladet 2003, här något omstrukturerad. När du tränar din hund är det som bekant viktigt att du delar

Läs mer

Rivstarta ditt författarprojekt!

Rivstarta ditt författarprojekt! Rivstarta ditt författarprojekt! Inspirationsbrev Om läsning Nu har du en grund att stå på det handlar om dig, ditt skrivande och din text. Du vet vad du ska göra och du har skapat rutiner för att göra

Läs mer

Tips för en bra redovisning

Tips för en bra redovisning Tips för en bra redovisning Hej på er! Jag heter Antoni och jag får människor att bli bättre på att tala och samtala. Kommunikation alltså. Jag tänkte bjuda på några enkla och effektiva tips på hur du

Läs mer

Den magiska dörren. - ett romanprojekt

Den magiska dörren. - ett romanprojekt Den magiska dörren - ett romanprojekt Idé och lärarhandledning av Josef Sahlin 2011 Bakgrund! 3 Idé! 3 Rättigheter! 4 Syfte! 4 Arbetets gång! 4 Lektionsupplägg! 5 Framsida! 5 Kapitel 1 - Hej! 6 Kapitel

Läs mer

Studieverkstaden om. Muntlig presentation. Tips om att förbereda och framföra Råd om nervositet och rampfeber. Studieverkstaden

Studieverkstaden om. Muntlig presentation. Tips om att förbereda och framföra Råd om nervositet och rampfeber. Studieverkstaden om Muntlig presentation Tips om att förbereda och framföra Råd om nervositet och rampfeber Studieverkstaden Inledning I din utbildning ingår troligen muntliga redovisningar och presentationer. Här har

Läs mer

Idén om att vi behöver förändring i miljonprogrammen är inte ny.

Idén om att vi behöver förändring i miljonprogrammen är inte ny. Idén om att vi behöver förändring i miljonprogrammen är inte ny. Det nya är idén om att vi kan förändra själva. Utan att vänta på att någon annan ska vilja det. Miljardprogrammet är den här idén: Idén

Läs mer

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 2 Vart är du på väg?

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 2 Vart är du på väg? JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 2 Vart är du på väg? Av: Jesper Lindén Den här delen i kursen Core Power är egentligen en påbyggnad och fördjupning av det som du tagit

Läs mer

Svenska Scoutrådet. Utveckla, rekrytera, behålla. Framgångsfaktorer. Tillsammans. Vänligt mottagande. Ställ frågan

Svenska Scoutrådet. Utveckla, rekrytera, behålla. Framgångsfaktorer. Tillsammans. Vänligt mottagande. Ställ frågan Svenska Scoutrådet Utveckla, rekrytera, behålla Framgångsfaktorer Tillsammans Vänligt mottagande Ställ frågan 1 Plattform för medlemsutvecklingsarbete; Utveckla, rekrytera och behålla Detta är Scouternas

Läs mer

Guide för nätdejting. AV: Dennis Danielsson

Guide för nätdejting. AV: Dennis Danielsson Guide för nätdejting AV: Dennis Danielsson I den här guiden kommer jag att beröra de viktigaste delarna av nätdejting för att ge dig så bra hjälp som möjligt i ditt nätdejtande. I mina exempel kommer jag

Läs mer

Välkommen till Anna-Lenas Lilla kanaliseringskurs

Välkommen till Anna-Lenas Lilla kanaliseringskurs Välkommen till Anna-Lenas Lilla kanaliseringskurs Välommen till en helt ny värld, där bara din fantasi sätter gränser för vad du kommer att uppleva! Du kan göra övningarna i ordnin eller någon du känner

Läs mer

Talängslan något vi inte kan blunda för

Talängslan något vi inte kan blunda för Hjälp dina elever och studenter att behärska sin ängslan för att tala inför publik. av Ulrika Axelsson Talängslan något vi inte kan blunda för JAG FÅR PANIK och börjar svettas, blir röd i ansiktet och

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang En skrift om vad som engagerar och motiverar oss Drivkrafter 2 Inledning Vad driver volontärer att engagera sig ideellt? Och hur kan vi som volontärsamordnare skapa förutsättningar för volontären att upptäcka

Läs mer

Självkännedom för gott ledarskap

Självkännedom för gott ledarskap Självkännedom för gott ledarskap När man accepterar sig själv som man är, är det lättare att få förståelse för att andra agerar annorlunda. Det blir också enklare att börja förändra sitt beteende. På Max

Läs mer

BYGG OCH KONSTRUKTION. en av flera lekhörnor i förskolan

BYGG OCH KONSTRUKTION. en av flera lekhörnor i förskolan Institutionen för pedagogik och didaktik BYGG OCH KONSTRUKTION en av flera lekhörnor i förskolan Ann Cathrine Mathson Examinationsuppgift Kvalitetsutveckling genom aktionsforskning 7,5 hp. Januari 2010

Läs mer

LEDARE I FRIIDROTTSSKOLAN

LEDARE I FRIIDROTTSSKOLAN LEDARE I FRIIDROTTSSKOLAN Handledning för dig som ska leda utbildning för klubbens ledare Du som ska utbilda ledarna i er klubbs friidrottsskola har en spännande uppgift framför dig. Om du följer nedanstående

Läs mer

Att tänka på vid val av appar

Att tänka på vid val av appar Vad är det för APP? Hur många appar finns det egentligen? Hur många som helst! I den här foldern har vi sammanställt ett antal som vi tycker är bra så att du slipper leta och prova dig fram. I en pedagogisk

Läs mer

Marknadsföring på internet suger...

Marknadsföring på internet suger... Marknadsföring på internet suger... så varför inte ta den mest uppenbara vägen till fler kunder? Skriven av: Jesper Lindén affärscoach, författare, talare och marknadsförare på internet Om ungefär 10 min

Läs mer

LEKAR Namnlekar 3. Samarbetsövningar 5. Utomhus lekar 6

LEKAR Namnlekar 3. Samarbetsövningar 5. Utomhus lekar 6 LEKAR Namnlekar 3 Polsk namnlek 3 Alla säger allas namn 3 Tidningsleken behövs tidning (stolar går att sitta på marken) 3 Rockring namnlek behövs snöre eller en rockring 3 Filten det behövs en filt 4 Zombien

Läs mer