Årsredovisning för FLASKSKEPPARNA Aktiviteter under året.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning för FLASKSKEPPARNA Aktiviteter under året."

Transkript

1 Nr Årgång 29 Våren är här trots allt, skrev jag förra året och det är inte utan att det också kunde passa i år. Vi har dock stretat på i snöglopp med våra flaskskepp på väg till Skeppsholmen. Inne var det ju varmt och gott. Hoppas ni i övriga landet har flaskskeppsvänner att bygga med och få lite tips från. Vårt lilla blad hoppas jag att ni får en del inspiration ifrån. Självklart är ni alla välkomna att besöka oss på måndagskvällar kl på Skeppsholmsgården, om ni är i Stockholm. Kontakta gärna någon i styrelsen innan så att det inte har blivit någon förändring. I detta nummer är det mycket om året som gått och hur ekonomin har artat sig. Det är dyrt att samlas i Stockholm men vi blir ju inte mycket till förening om ingen träffas!! Vi har också diskuterat om några skulle åka ut till någon ort ute i landet där flaskskeppsentusiaster kunde samlas för en inspirationshelg. Problemet är att ni är väldigt utspridda från Umeå till Ystad. Hemligheten med... är denna gång en lampfot med flaskskepp i. Läs om hur Lennart Horney gjorde och vilka svårigheter han stötte på. Läs också om vår senaste hedersmedlem Gustav Taube som i 10 år har organiserat Skeppsholmsdagar men nu lämnar över till någon ny entusiast. I slutet av augusti planerar vi en resa till Göteborg, att bese nautika. Vill du åka med, så läs mer på nästa sida. God läsning och glad vår önskar... Styrelsen/ Ingela Ö

2 Hemligheten med Denna vackra lampa med flaskskepp har Lennart Horney tillverkat. förutom det fina skeppet, en...så har han gjort skärmen av ett gammalt sjökort. En lampskärmsstomme kan man hitta på loppmarknad. Första steget är att klä den med Astralit (finns självhäftande på Panduro). Den självhäftande ytan ska vara på utsidan. Gör en lagd ring av en kardel av ett rep. Du behöver c:a 3 ggr längden av det slutgiltiga. Den måste passa perfekt till skärmens omkrets. Stryk ringen och de raka delarna med shellack. Sätt fast sjökortet delat i lika många delar som skärmen har nedåtgående stag, på den självhäftande ytan på Astraliten. Den lagda ringen limmas med Panokittlim (Panduro) i underkant och överkant. Om du vill kan du efter torkning, måla brunt på insidan av limningen. De raka delarna skärs runda för att ansluta till ringarna uppe och nertill. De raka delarna kan uteslutas om man inte störs av skarvarna på sjökortet. Repet målas med Herdins oljebets mellanbrun. Efter c:a 15 min torkas överflödig färg bort med Torky-papper. Lamphållaren finns på Clas Olsson och heter lamphållare för flaskor och till det en 15 W lampa gärna en LED-lampa så att den inte blir varm och skadar sjökortet. Lennart har gjort flera lampor i olika modeller beroende på flaskans utseende och tillgång på lämplig skärmstorlek. Visst är den snygg?

3 Tipsrutan Ett hjälpredskap strax innan sjösättning är denna pinne med två knapar på vars en sida. Runt knapparna kan du fästa och spänna trådarna till förstagsseglen, medan du anpassar de övriga tamparna. Förutom knaparna har träpinnen en fördjupning i änden som sätts mot bogspröts topp. Enligt Lennart H ett Årsredovisning för FLASKSKEPPARNA För räkenskapsåret 1 november oktober 2010 Styrelsen har bestått av: Kaj Westergren, Lars Röing, Ingela Örtendahl, Jan Lindström och Ove Eriksson Flaskposten har kommit ut med 2 nummer under året. Föreningen har 37 betalande medlemmar och 5 hedersmedlemmar. Aktiviteter under året. På föreningsmötena har vi varit på Skeppsholmsgården 9 gånger och anslutningen har varierat mellan 3 och 20 deltagare. Bäst anslutning är det när vi har ett bestämt tema för träffen. Hemsidan uppdateras fortlöpande av Leif Hult som är webbdesigner. Årsmötet har som vanligt hållits på af Chapman, där vi bjöds på visning av fartyget. Tack till Catarina för det trevliga bemötandet. Måndagsgruppen som träffats på Skeppsholmsgården med Lasse Röing som sammankallande har träffats 16 gånger/termin. 25-talet deltagare under våren och hösten har hållit på med flaskskeppsbygge och modellbygge. Ingen ledare har funnits utan alla har hjälpts åt. Kostnaden ligger utanför föreningen och har betalts av deltagarna. Årets nyhet är den byggsats för flaskskepp som tagits fram och såldes med strykande åtgång på Skeppsholmsdagen. Ytterligare nyproduktion är på gång för försäljning på Julnautikan. Flaskskepparna har aktivt tagit del och visat hur man bygger flaskskepp följande dagar: Julnautika på Sjöhistoriska den 6 december 2009 Skeppsholmsdagen den 12 september 2009 Hobbymässan i Frihamnhallen september 2009

4 Styrelsen föreslår att årets förlust, kronor 100,48 avräknas mot balanserade vinstmedel, kronor 6 990,20 och att kvarstående vinstmedel, kronor 6 889,72, balanseras i ny räkning. Beträffande föreningens resultat och ekonomiska ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning. Resultaträkning (Kr) Intäkter Utgifter Medlemsavgifter 3 700,00 Årsmöte 2 700,00 Ränta 2,52 Hemsida 545,00 Byggsatser 3 706,00 Ext. Medlemskap 1 116,00 Administration 3 148,00 Årets förlust -100,48 SUMMA 7 408,52 SUMMA 7 408,52 Balansräkning (Kr) Tillgångar Skulder och eget kapital Kassa 6 615,50 Upplupna hyror 4 100,00 Bank 4.374,22 Balanserade vinstmedel 6 990,20 Årets förlust -100,48 SUMMA 10989,72 SUMMA 10989,72 Stockholm den 29 november 2010 Kaj Westergren, ordförande Lars Röing, v.ordförande Ove Eriksson Jan Lindström Ingela Örtendahl Revisionsberättelse avgiven den 29 november 2010 Per Melin Göran Forss

5 Protokoll fört vid extramöte för föreningen FLASKSKEPPARNA den 8 april Ordföranden öppnade mötet 2. Dagordningen fastställdes 3. Fråga om mötet utlysts stadgeenligt godkändes 4. Hasse Johansson valdes till mötesordförande 5. Gösta Backlund valdes till protokollförare för mötet 6. Till justeringsmän valdes Peter Strömsten och Kjell Rådegran. 7. Revisorernas berättelse lästes och godkändes. 8. Resultat- och balansräkning samt vinstdisposition fastställdes och godkändes. Till nästa år skall resultat- och balansräkningen vara mer detaljerad och förståelig. 9. Mötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet. 10. Mötet avslutades och ordföranden tackade för visat intresse. Vid protokollet Gösta Backlund Justeras: Peter Strömsten Kjell Rådegran PROTOKOLL FÖRT DEN 2 DECEMBER 2010 VID FÖRENINGEN FLASKSKEPPARNAS ÅRSMÖTE. 1. Mötet öppnades. Före mötet bjöd Catharina på en guidad tur av Chapman. 2. Dagordningen fastställdes. 3. Mötet utlystes i rätt tid. 4. Hasse Johansson valdes till mötets ordförande. 5. Janne Lindström valdes till protokollförare. 6. Till justeringsmän och rösträknare valdes Stig Lindblom och Lennart Sandgren. 7. Styrelsens verksamhetsberättelse godtogs utan anmärkning. 8. Revisorerna hade inget att att anmärka på när det gäller den ekonomiska redovisningen, som kassören Ove Eriksson utfört. 9. Medlemmarna godkände ansvarsfrihet. 10. Valberedningen föreslog Kaj Westergren till ordförande. 11. Vid valet av ordförande fick Kaj fortsatt förtroende. 12. Vid valet av 2 styrelseledamöter fick Ingela Örtendahl och Ove Eriksson ytterligare en mandatperiod. 13. Per Melin fick fortsatt förtroende som revisor, vilket han sköter med den äran. Peter Strömsten (nyval) efterträder Göran, som avböjde omval. 14. Valberedningen fick fortsatt förtroende. 15. Rapport från kassör Ove Eriksson och webbdesigner Leif Hult. Leif redovisade en fin statistik och fick applåder för vår fina hemsida. Han har jobbat hårt med den och fått den verkligen fin. 16. Byggardagarna på Skeppsholmen redovisades och vår byggsats gjorde stor succé, det mesta blev sålt och en ny byggsats är klar till Sjöhistoriskas julspektakel. 17. Val av hedersmedlem blev Kommendör av 1:a graden Gustav Taube, han har varit den som hållit i Skeppsholmsdagen. Förutom hedersmedlem fick han ett diplom och en byggsats. En förfrågan Från Catharina Hård av Segerstad om en byggarkväll under våren kunde anordnas i Sv Turistföreningens regi. Platsen skulle vara på Chapman om en grupp på max 20 personer. Kanske ett sätt att spara lokalhyra vid ett torsdagamöte. Beslut tas vid ett senare tillfälle. 18. Mötet avslutades och det bjöds på landgång traditionell samt kaffe och pepparkakor. Vid protokollet: Janne Lindström

6 Ny hedersmedlem Gustaf Taube blev hedersmedlem i Flaskskepparna i höstas, när han avtackades för att i 10 år har varit projektledare för Skeppsholmsdagen, med allt arbete som detta innebär. Gutte som han kallas, är pensionerad Kommendör i marinen men fortfarande mycket aktiv och är fortfarande kvar som engagerad ordförande i Sjögården m.m. Vi har som förening deltagit i alla år i Skeppsholmsdagen och visat hur man bygger flaskskepp och med det stora antalet besökare ( runt /år ) som har passerat våra bord har vi verkligen fått chansen att visa upp oss. Varmt tack för den stora insatsen! /I.Ö. Resa till Göteborg i slutet av augusti Denna gång ville merparten medlemmar fara och se vad Sveriges framsida har att erbjuda i nautikaväg. Vi åker tåg ner fredagmorgon den 26 augusti och hem lördag kväll. En övernattning enl bifogade förslag Första dagen ägnas åt Sjöfartsmuséet och på kvällen en sjötur med mat till? Är det fint väder på fredagen avverkar vi kanske Maritiman då och tar Sjöfartsmuséet lördag Andra dagen Maritiman med alla de olika fartygen som ligger där. Gå ombord på jagaren Småland, ubåten Nordkaparen, fyrskeppet Fladen eller någon av de andra 17. Alla kostnader står var och en för. Har du något ytterligare förslag på en trevlig nautisk upplevelse inne i Gbg? Gå in på nätet och beställ tågbiljett fr.o.m. den 28 maj. Det gäller att vara ute i tid för att få en billig biljett. Även om vi inte sitter bredvid varandra kan vi ju ses i kafévagnen Avfärd fredag fr. Sthlm 26/8 kl Återresa fr Gbg lördag 27/8 kl18.42 Anmälan helst senast den 1 juni 2011 till Leif Hult. Bindande fr 19 aug Övernattning kan ske på båten Ibis vid Lilla bommen. Leif Hult bokar rum där om inget annat önskemål meddelas. Pris enkelrum 710 kr+ frukost 85 kr.