Att läsa & förstå bokslut redogör på ett enkelt och konkret sätt för. Att läsa & förstå bokslut belyser företagets resultaträkning, balansräkning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att läsa & förstå bokslut redogör på ett enkelt och konkret sätt för. Att läsa & förstå bokslut belyser företagets resultaträkning, balansräkning"

Transkript

1 tionsmaterial. Allt finns både på svenska och engelska. Bo Tonnquist är föreläsare och konsult med lång operativ erfarenhet inom projektledning, verksamhetsutveckling och marknadsföring. Han hjälper företag och organisationer att utveckla och implementera projektorienterade arbetssätt med syfte att nå en hållbar resursanvändning. Han var med och utvecklade ipma:s certifiering i Sverige och har varit medlem av ipma:s svenska certifieringsstyrelse. ISBN KURSLITTERATUR 2014 UNIVERSITET, HÖGSKOLA, OCH ÖVRIGA EFTERGYMNASIALA UTBILDNINGAR att läsa & förstå bokslut Att läsa & förstå bokslut redogör på ett enkelt och konkret sätt för när årsbokslut och årsredovisningar måste upprättas och för vad de måste innehålla. Boken ger både insikter i och verktyg för att förstå den finansiella information som presenteras för dig. Att läsa & förstå bokslut belyser företagets resultaträkning, balansräkning och kassaflöden, men också de regelverk som företaget har att leva efter när man utformar sina finansiella rapporter. Boken ger dig bakgrundskunskap som underlättar egna ställningstaganden i finansiella frågor. Kanske vill du kunna diskutera företagets ekonomi med kollegor, ekonomichefen eller din närmaste chef? Boken förutsätter inga särskilda förkunskaper i bokföring eller bokslutsteknik. Kjell Sandin är civilekonom och arbetar som CFO i Precio Systemutveckling AB. Han är också konsult inom koncernredovisning samt har mångårig erfarenhet som föreläsare i företagsekonomi på bland annat Företagsekonomiska Institutet, FEI. Attläsa&förstå BOKSLUT kjell sandin FEMTE UPPLAGAN Projektledning riktar sig till alla som arbetar med projekt, oavsett bransch och typ av projekt. Boken behandlar projektmetodiken och ledarskapet på ett tydligt och begripligt sätt, vilket gör den lätt att använda både som lärobok och som handbok vid praktiskt projekt- arbete eller certifiering. Projektledning beskriver skillnaderna och likheterna mellan den ( ) ISBN traditionella projektmetodiken och moderna agila arbetsformer, när den ena eller andra passar bäst och hur man kan tillämpa båda metod- erna i samma projekt Projektledning behandlar även program- och portföljhantering, förändringsledning och hur projektverksamheten kan utvecklas med hjälp av projektmognadsanalyser. Boken stödjer gällande standarder inom projektledning iso 21500, pmbok Guide (pmi) och icb (ipma). Projektledning har utsetts till Bästa läromedel på högskolenivå i företagsekonomi, vilket bekräftar bokens pedagogiska upplägg och höga nivå. Projektledning Bo Tonnquist FEMTE UPPLAGAN Projektledning har hunnit bli ett helt koncept. Som stöd till univer- sitet, högskolor, utbildningsföretag och affärsskolor där boken används som kurslitteratur finns idag en övningsbok med tester och övningar, en generell projektmodell med mallar samt en hemsida med presenta- ( ) Stödjer IPMA/PMI certifiering & ISO 21500

2 HAR DU EN BOKIDÉ? TA KONTAKT MED OSS! ORDER/ INFORMATION Tel Fax Beställ ditt referensexemplar idag! Gå in på och klicka på universitet/högskola Hej! I din hand håller du Sanoma Utbildnings katalog för kurslitteratur. Vår utgivning innefattar framförallt företagsekonomi och juridik, med litteratur inom allt från traditionella grundkurser till aktuella samtidsfrågor. Vi strävar efter att göra pedagogiskt och intresseväckande material som fungerar i undervisningen, för både lärare och studenter. I år kan du bland annat läsa om Projektledning, en omtyckt grundbok som nu utkommer i sin femte upplaga. Självklart hittar du även böcker som Extern redovisning och Juridik civilrätt, straffrätt, processrätt. Det finns också flera nya titlar, bland annat Hållbara investeringar, som diskuterar ansvarsfrågor på kapitalmarknaden. Att läsa och förstå bokslut är en annan nyhet. Denna bok introducerar finansiell information och hur man kan tyda företagens rapportering. Skulle du ha frågor är du alltid välkommen att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter hittar du här i katalogen. Bläddra väl och låt dig inspireras! Vänliga hälsningar Kristoffer Edshage förläggare KONTAKTA OSS GÄRNA! Rolf Johansson Affärsområdeschef Kristoffer Edshage Förläggare Amanda Schött Franzén Förlagsredaktör Karin Sörensen Förlagsredaktör Ludvig Engellau Marknadsförare

3 the development of the organization and how resources are utilized. Project Management is accompanied by a workbook and a website, with exercises, presentation material and templates supporting a general project model. JURIDIK Bo Tonnquist, ms ee, senior partner of Baseline Management consultant in project management, marketing and business development. He has extensive experience from assignments in international corporations such as Philips, Ericsson and ikea, as well as public organizations such as Government Due Diligence Offices of Sweden. besiktning av företag 2 Juridik civilrätt, straffrätt, processrätt 3 Praktisk bolagsstyrning 4 Mervärdesskattens grunder 4 Bo Tonnquist has published several books in project management and was involved in the implementation of ipma certifications in Sweden. He was previously a member of the local ipma Certification Board. REDOVISNING ISBN Extern redovisning 5 IFRS i teori och praktik 6 ( ) Att läsa och förstå bokslut 7 Koncernredovisning 8 Bokföringens abc 8 FÖRETAGSEKONOMI Företagsekonomi från begrepp till beslut 9 Företagsekonomi för icke-ekonomer 10 PROJEKTLEDNING Agil projektledning 11 Beteendekompetens i projektledning 12 Project Management 12 Projektledning 13 MARKNADSFÖRING Skriva för att övertyga 14 Marknadsföring modeller och principer 15 CSR en guide till företagets ansvar 16 Kriskommunikation att leda i blåsväder 16 Hållbara investeringar 17 Prissättning 18 Säljleding att skapa framgångsrik försäljning 18 Förhandling 19 Service 19 LEDARSKAP Att vara VD 20 Taking the lead 20 Ny chef 21 Styrelsearbete i ideella organisationer 22 Styrelsearbete i ägarledda företag 22 OBM ledarskapets psykologi 23 Ledarskap: 200 råd 24 Percy Barnevik on Leadership 24 HR/ARBETSLIV Diskriminering på arbetsplatsen en handbok 25 Anställning, uppsägning, avsked 26 Karriärplanering 26 SAMHÄLLSEKONOMI Sveriges ekonomi 27 STATISTIK/UNDERSÖKNINGSMETODIK Tillämpad statistik en grundkurs 27 Metoder för undersökande arbete 28 Att få svar 28 ÖVRIGA TITLAR Juridiklexikon 30 Ekonomilexikon 30 Rätt-serien 31 Juridik för småföretagare 31

4 DUE DILIGENCE BESIKTNING AV FÖRETAG JURIDIK 2 Due Diligence besiktning av företag sidor 369 kr Kurser inom bland annat företagsförvärv, affärsstrategi, företagsorganisation, entreprenörskap och företagsfinansiering samt övrig affärsjuridik, företagsekonomi och industriell ekonomi. Robert Sevenius är jurist och ekonom med specialisering inom företagsförvärv och bolagsstyrning. Han arbetar som rådgivare vid företagsaffärer samt föreläser vid universitet och privata utbildningsorgan. Han har skrivit flera böcker och artiklar inom sina specialistområden. Företagsbesiktningar har blivit allt viktigare i näringslivet på grund av det växande behovet att veta med vem och med vad man egentligen gör affärer. Besiktningar används framförallt vid företagsförvärv, men även i andra väsentliga affärstransaktioner till exempel upphandlingar, aktieemissioner och samriskföretag. Företagsbesiktning är det moderna svaret till det gamla ordspråket»köp inte grisen i säcken!«. Due diligence är den engelska termen för företagsbesiktning. Företagsbesiktning innebär att ett företag undersöks inför en transaktion för att minska risken för negativa överraskningar. I denna nya bok presenteras bakgrunden till och förutsättningarna för företagsbesiktning, inklusive den metod och de verktyg som används vid det praktiska arbetet att genomföra en besiktning. Aldrig tidigare har företagsbesiktning beskrivits på ett så allomfattande och djupgående sätt utifrån svenska förhållanden som i Due diligence besiktning av företag. Boken ger läsaren kunskaper om besiktningens historia, motiv och rättsliga förutsättningar samt effektiva redskap för att beställa, styra och genomföra besiktningar. I boken finns ett stort antal praktikfall, checklistor, avtalsutkast, lagrum och policyer. Due diligence besiktning av företag kan med fördel användas på utbildningar inom bland annat juridik, ekonomi, organisation och teknik. En företagsbesiktning aktualiserar många unika överväganden som kräver fördjupad kunskap och handfasta riktlinjer. Due diligence besiktning av företag är den första och enda bok du behöver för att förstå och genomföra företagsbesiktningar. Historisk bakgrund och betydelse Besiktningsprocessen Former och användningsområden Rättsliga förutsättningar

5 3 JURIDIK JURIDIK Civilrätt, straffrätt, processrätt JURIDIK civilrätt, straffrätt, processrätt sidor 416 kr Studier i juridik på grundnivå, till exempel Juridisk översiktskurs och juridisk introduktionskurs. 2:A UPPLAGAN Konrad Lundberg, Johan Schüldt, Theddo Rother-Schirren, Anders Lagerstedt, Catharina Calleman, Per Jonas Nordell, Annina H Persson, Marcus Radetzki och Josef Zila. Författarna är verksamma vid universiteten i Stockholm, Örebro och Umeå. Succéboken JURIDIK CIVILRÄTT, STRAFFRÄTT, PROCESSRÄTT finns nu i en uppdaterad och utökad andra upplaga. I den nya upplagan har pedagogiken setts över och förbättrats ytterligare. Flera avsnitt har också fått utökat innehåll, bl.a. avtal och straffoch processrätt. Tyngdpunkten i Juridik ligger på grundläggande principer inom civilrätt, straffrätt och processrätt för att ge läsaren översiktskunskaper. Det är en modern introducerande bok i juridik innehållandes alla områden som normalt ingår i grundläggande juridiska kurser. Mycket arbete har lagts ned på att skapa en bra pedagogisk struktur. De olika kapitlen har exempelvis grupperats i avdelningar, inom vilka har eftersträvats att samla regler med sakligt samband; Juridik, Familj, Avtal, Näring, Fordran, Ersättning, Straff och Process. En strävan utöver att underlätta inlärningen av diverse konkreta regler, är att Juridik civilrätt, straffrätt, processrätt även ska kunna ge en förståelse för vad juridik är. Boken innehåller därför förhållandevis omfattande avsnitt om rättskällor och juridisk metod samt återkommande rättstillämpningsexempel. Till varje avdelning finns även ett stort antal frågor med tillhörande svar för att ge djupare förståelse. Juridik Juridisk metod, rättsordning, rättskällor (inkl. EU-rätt) och rättstillämpning. Familj Personrätt, samlevnadsformer, barnrätt och successionsrätt. Avtal Allmän avtalsrätt, köprätt, äganderättsförvärv, nyttjanderätt och tjänster. Näring Associationsrätt, stiftelser, arbetsrätt, marknadsrätt och immaterialrätt. Fordran Fordringsrätt, säkerhetsrätter och insolvensrätt. Ersättning Skadeståndsrätt och försäkringsrätt. Straff Straffrättsliga grundprinciper, ansvarsgrunder, påföljder och brottskatalogen. Process Processrätt; civilprocess och straffprocess. Ladda ned Juridikappen från Itunes eller Google Play Med kostnadsfritt lärarstöd:

6 PRAKTISK BOLAGSSTYRNING PRAKTISK BOLAGSSTYRNING sidor 326 kr Boken är framförallt avsedd för kurser inom affärsjuridik. : Robert Sevenius är jurist och ekonom med specialisering inom företagsöverlåtelser och bolagsstyrning. Han undervisar inom bolagsstyrning vid bland annat Stockholms universitet. JURIDIK 4 PRAKTISK BOLAGSSTYRNING introducerar svensk bolagsstyrning på ett både praktiskt och pedagogiskt vis. Här finns en historisk bakgrund, det teoretiska sammanhanget samt aktuella lagar och normer. Praktisk bolagsstyrning är en kursbok inom det alltid aktuella ämnesområdet bolagsstyrning. Boken presenterar de lagar och normer som påverkar bolagsstyrningen, däribland aktiebolagslagen och bolagskoden. Dessutom ger boken en historisk och teoretisk bakgrund till bolagsstyrningen. MERVÄRDES- SKATTENS GRUNDER MERVÄRDESSKATTENS GRUNDER sidor 184 kr Boken riktar sig till studenter inom juridik, ekonomi eller liknande som kommer i kontakt med momsområdet. Anna Sandberg Nilsson är momsexpert på Svenskt Näringsliv och Lena Westfahl arbetar sedan länge med momsfrågor på Ernst & Young. Praktisk bolagsstyrning riktar sig till studenter på högskolenivå, bland andra ekonomer och jurister, som vill studera de regler som omgärdar börsbolagen i dagens Sverige. Boken är strukturerad utifrån bolagsstyrningens olika aktörer vilket gör den både praktisk och pedagogisk. På så vis presenteras både bakgrunden till ämnesområdet samt dess faktiska tillämpning. MERVÄRDESSKATTENS GRUNDER presenterar mervärdesskattens uppbyggnad. Författarna har skrivit en introduktion till mervärdesskattelagen som både visar hur lagen fungerar samt dess teoretiska grunder. Mervärdesskatten är en viktig skatt ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Den är dock ofta komplicerad och beroende på fallspecifika omständigheter. Mervärdesskattens grunder introducerar de viktigaste aspekterna man måste känna till för att förstå denna skatt. Boken ger läsaren en tydlig överblick av mervärdesskatten, både i dess praktiska användning, teori samt historiska bakgrund. Varje kapitel innehåller även hänvisningar till relevanta lagrum och direktiv. Aktiebolagens organ Bolagsstämma Teoretiska samband Aktiebolagslagen Bolagskoden Momsregistrering Skattskyldighet Beskattningsunderlag Skattesatser Avdragsrätt Med kostnadsfritt lärarstöd:

7 5 REDOVISNING EXTERN REDOVISNING EXTERN REDOVISNING (Faktabok) sidor 389 kr EXTERN REDOVISNING (Övningsbok) sidor 312 kr Kurser i grundläggande redovisning på universitet och högskolor, men kan även användas inom YH-utbildning, av utbildningsföretag och vid annan kvalificerad utbildning i redovisning. Christer Johansson, Rolf Johansson, Jan Marton och Gunvor Pautsch. Författarna har mångårig erfarenhet av undervisning på högskola och som författare av läromedel. EXTERN REDOVISNING behandlar allt från redovisningens grunder och sambandet mellan olika finansiella rapporter till beräkning av finansiella nycketal för interna och externa intressenter. I alla företag sker mängder av aktiviteter och dagligen fattas ett stort antal viktiga beslut. Boken beskriver hur redovisningen kan tillhandahålla underlag för dessa beslut. Därigenom blir ett väl fungerande redovisningssystem en viktig framgångsfaktor i företag och för tillväxt och utveckling i hela samhällsekonomin. I bokens fjärde upplaga har en omfattande revidering skett mot bakgrund av förändringar i lagar och regler och innehållet har anpassats Extern redovisning till Bokföringsnämndens K-projekt. Boken visar hur det inom respektive K-kategori finns regelverk som innehåller samtliga relevanta regler. Utgångspunkten för K-projektet är reglerna i bokföringslagen (BFL) som anger hur den löpande bokföringen för räkenskapsåret ska avslutas. Extern Redovisning Övningsbok innehåller praktiska tillämpningsövningar till faktabokens teoriavsnitt. Övningarna är många och av skiftande karaktär och svårighetsgrad. I slutet av boken finns facit med fullständiga lösningar samt BAS-kontoplanen. Extern Redovisning tar upp redovisning från såväl ett övergripande filosofiskt perspektiv som ett praktiskt. Boken behandlar allt från redovisningens grunder, sambandet mellan värdering, resultat och kassaflöde till beräkning av finansiella nyckeltal för interna och externa intressenter. Redovisningens syften och källor Redovisningens grunder Periodisering Värdering och resultat Finansiella rapporter Företagsanalys/räkenskapsanalys Till boken finns även en övningsbok med uppgifter och fullständiga lösningar. Extern Redovisning är avsedd för kurser i grundläggande redovisning på universitet och högskolor, men boken kan även användas av utbildningsföretag och i samband med företagsintern utbildning. Extern redovisning ÖVNINGSBOK ( ) ISBN Extern redovisning ÖVNINGSBOK Christer Johansson Rolf Johansson Gunvor Pautsch Fjärde upplagan Med kostnadsfritt lärarstöd:

8 IFRS i teori och praktik REDOVISNING 6 IFRS i teori och praktik sidor 368 kr Kurser i extern redovisning på avancerad nivå, alternativt för avslutande kurs på grundnivå. : Jan Marton, Marie Lumsden, Pernilla Lundqvist och Anna Karin Pettersson. Författarna är verksamma vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och har lång erfarenhet av undervisning och av praktiskt redovisningsarbete. BESTÄLL DITT REFERENS- EXEMPLAR IDAG! Gå in på och klicka på universitet/högskola IFRS I TEORI OCH PRAKTIK ger läsaren både en förståelse för de redovisningsfrågor som behandlas i varje standard och förmåga att praktiskt redovisa i enlighet med standarden. Bokens tredje upplaga inkluderar nyheter på området samt kommande förändringar. IFRS i teori och praktik behandlar samtliga värderingsfrågor inom IFRS, med undantag för standarder som enbart berör en enskild bransch och rena upplysningsstandarder. Varje kapitel inleds med en kort introduktion till området och avslutas med en sammanfattning av innehållet. Till varje kapitel finns ett antal instuderingsfrågor och övningar. Lösningar på dessa finns sist i boken. IFRS används numera i ett stort antal länder i världen, och är obligatoriskt för noterade företag inom EU. För att underlätta för den som arbetar eller kommer att arbeta med svenska företag, avslutas varje kapitel med ett avsnitt om svensk redovisning. De två första kapitlen i boken ger ett ramverk för IFRS. Denna tredje upplaga av boken avspeglar både förändringar i standarder som skett de senaste åren och nyheter som beräknas bli införda under kommande år. Specifika exempel på införda förändringar är nya standarder för koncernredovisning (IFRS 10, 11 och 12), samt ny standard om värdering till verkligt värde (IFRS 13). Dessutom avspeglas nyheter för redovisning av pensionsskulder (IAS 19) och poster i övrigt totalresultat (IAS 1). Exempel på kommande förändringar är en helt ny syn på redovisningen inom områden såsom leasing och intäkter samt uppdatering av redovisning av finansiella instrument. Principer och värderingsmetoder Rörelseförvärv Varulager Nedskrivningar Immateriella tillgångar

9 7 REDOVISNING ATT LÄSA & FÖRSTÅ BOKSLUT sidor 295 kr Att läsa och förstå bokslut lämpar sig för grundläggande kurser i redovisning och företagsekonomi. Boken vänder sig till alla som vill kunna läsa och förstå bokslut och årsredovisningar. Boken förutsätter inga särskilda förkunskaper i bokföring eller bokslutsteknik. NY UPPLAGA : Att läsa & förstå bokslut har skrivits av Kjell Sandin. Författaren är konsult inom koncernredovisning samt har mångårig erfarenhet som lärare i företagsekonomi på bland annat Företagsekonomiska Institutet FEI. ATT LÄSA & FÖRSTÅ BOKSLUT redogör på ett enkelt och konkret sätt för när årsbokslut och årsredovisningar ska upprättas och för vad de måste innehålla. Boken ger både insikter i och verktyg för att förstå den finansiella information som presenteras för dig. I den nya och helt omarbetade fjärde upplagan belyser författaren företagets resultaträkning, balansräkning och kassaflöden, men också de regelverk som företaget har att leva efter när man utformar sina finansiella rapporter. Boken ger läsaren grundläggande företagsekonomiska kunskaper som gör det möjligt att diskutera företagets ekonomi med kollegor, ekonomichefen eller den närmaste chefen. Balansräkning finansiell balans och värdering Resultaträkning uppställningsformer och olika resultatmått Kassaflödesanalys bestämmelser och systematik Koncernredovisning redovisningsteknik och koncernredovisningens delar Revision god revisionssed och revisionsberättelsen Bostadsrättsförening årsredovisning och styrelsearbete

10 KONCERN- REDOVISNING I PRAKTIKEN KONCERNREDOVISNING I PRAKTIKEN sidor 314 kr Utbildningar i koncernredovisning på grundnivå. Roland Dansell, verksam som kontorschef på Grant Thornton och Dan Phillips, auktoriserad revisor och redovisningsexpert hos Ernst & Young. REDOVISNING 8 KONCERNREDOVISNING I PRAKTIKEN är en grundläggande bok som behandlar såväl lagregler och rekommendationer som olika metoder för upprättande av koncernredovisning. Andra områden som beskrivs är exempelvis förvärv och försäljning av dotterföretag, redovisning av kassaflöden och omstrukturering genom intern försäljning eller fusioner. Boken, som utkommit i en sjätte omarbetad upplaga, behandlar både svenska redovisningsregler och de internationella redovisningsstandarderna IFRS. Förvärv av dotterbolag Minoritetsintresse Interna transaktioner Redovisning av kassaflöden BOKFÖRINGENS ABC BOKFÖRINGENS ABC Faktabok sidor 303 kr BOKFÖRINGENS ABC Lösningar sidor 185 kr Boken är avsedd för grundläggande bokföringskurser. Christina Hanke har lång erfarenhet av utbildning i bokföring. Prisat bokföringsprogram medföljer! BOKFÖRINGENS ABC är en kombinerad fakta- och övningsbok för alla som vill lära sig grunderna i praktisk bokföring. Bokföringens abc har en tydlig struktur, lättillgänglig text och innehåller ett stort antal övningar som presenteras i stigande svårighetsgrad. Varje kapitel innehåller en faktatext, tydliga exempel samt övningsuppgifter. Boken avslutas med ett praktikfall där uppgiften är att sköta ett litet företags bokföring under ett år och att upprätta bokslut. Till boken bifogas ett professionellt bokföringsprogram - Edison, med enkla och handfasta anvisningar. Med hjälp av detta, eller annat bokföringsprogram, kan läsaren lösa flera av övningarna och det avslutande praktikfallet. Redovisningens syfte Inledning till dubbel bokföring Praktisk bokföring Årsbokslut Praktikfall

11 9 FÖRETAGSEKONOMI FÖRETAGSEKONOMI från begrepp till beslut FÖRETAGSEKONOMI FRÅN BEGREPP TILL BESLUT Faktabok sidor 365 kr FÖRETAGSEKONOMI FRÅN BEGREPP TILL BESLUT Uppgifter sidor 303 kr FÖRETAGSEKONOMI FRÅN BEGREPP TILL BESLUT Lösningar sidor 173 kr Boken är avsedd för grundläggande kurser i företagsekonomi. Nancy Holmström, känd bland annat som författare till succéboken Redovisa Rätt. För sjätte upplagan ansvarar Gunnar Lindholm som har lång erfarenhet som lärare vid Handelshögskolan i Stockholm. FÖRETAGSEKONOMI FRÅN BEGREPP TILL BESLUT är ett läromedel för studier i grundläggande företagsekonomi. Den sjätte upplagan innehåller uppdaterade lag- och faktauppgifter samt nya övningsuppgifter. Boken har även strukturerats i ämnesblock för att underlätta läsupplevelsen. Med aktuella exempel från industri-, handels-, tjänste- och kunskapsföretag samt från offentliga verksamheter förklaras företagsekonomiska begrepp, principer och samband. Tonvikten ligger på lönsamhetstänkande och ekonomistyrning. Boken är indelad i fyra olika block; Företag och samhälle, Marknad och organisation, Styrning och kalkylering samt Redovisning och ekonomisk analys. På så vis får läsaren en helhetsblick över det företagsekonomiska området, även om boken är på en introducerande nivå. Till faktaboken hör en uppdaterad uppgiftsbok med ett flera nya uppgifter och praktikfall samt ett facit med utförliga lösningar. Företagets affärsidé Marknadsföring Lönsamhetsberäkningar Investeringskalkyler Bokföring Samhälle, företag och ekonomi I detta kapitel definieras begrepp som ekonomi, marknad, mark nads ekono mi, ekonomisk tillväxt och förädlingsvärde. Företagsekonomi ses som en del av samhällsekonomin. Samhället är beroende av företagen och företagen av samhället. Vi anlägger här ett perspektiv som innebär att företagen ses som resursfördelare genom att förse hushållen och samhället med varor och tjänster, arbetstillfällen och inkomstskatt. Företagen kan även ses som motorn i det samhällsekonomiska kretsloppet eftersom deras förädlingsvärden bidrar till landets ekonomiska tillväxt. Det företagsklimat som samhället och dess politiker skapar bestämmer det nationella näringslivets förutsättningar. Men Sverige är ett mycket litet land internationellt sett och vi är i hög grad beroende av utrikeshandel för att kunna hålla en hög levnadsstandard. Genom att svenska företag exporterar och importerar olika produkter blir de en del av både den europeiska och den globala ekonomin. Företagens förutsättningar att verka påverkas således även av faktorer utanför det svenska samhället. Ekonomi E konomi handlar om människor, närmare bestämt om hur människor använder sitt eget omdöme och sunda förnuft för att hushålla med knappa resurser. Att hushålla med begränsade resurser är inget modernt påfund. Redan de gamla grekerna visste vad det handlade om. Själva ordet ekonomi kommer av grekiskans oikonomia som betyder just hushållning. Innebörden av begreppet ekonomi återspeglas i uttryck som att få valuta för pengarna och att leva över sina tillgångar. För enskilda individer och familjer, alltså hushållen, innebär ekonomi konsten att få pengarna att räcka till alla utgifter (för bostad, mat, kläder osv.). För företag innebär ekonomi att hushålla med de resurser (anställda, maskiner, råvaror osv.) man skaffat och att använda resurserna skickligt så att de produkter som skapas får ett mervärde och ger förtjänst. Även på samhällsnivå måste man hushålla. S A M H Ä L L E, F Ö R E TA G O C H E K O N O M I 14 S A M H Ä L L E, F Ö R E TA G O C H E K O N O M I KAPITEL 1 15 KAPITEL 1 KAPITEL 1 Med kostnadsfritt lärarstöd: hushållning hushåll företag samhälle

12 FÖRETAGSEKONOMI för icke-ekonomer FÖRETAGSEKONOMI 10 FÖRETAGSEKONOMI FÖR ICKE-EKONOMER Faktabok sidor 329 kr FÖRETAGSEKONOMI FÖR ICKE-EKONOMER Uppgiftsbok sidor 280 kr FÖRETAGSEKONOMI FÖR ICKE-EKONOMER Paket (Faktabok + Uppgifter) kr Företagsekonomi för ickeekonomer är avsedd för kurser i företagsekonomi på grundnivå och kräver inga förkunskaper i ämnet. Wolfram Trostek. Författaren har mångårig erfarenhet av undervisning inom företagsekonomi. omi från början. ring, inköp och Sist i boken onstruktion. om vill lära dig er. Boken är avsedd också användas ksamma som vill få v Wolfram Trostek. ing på gymnasieskola, a, bland annat på FÖRETAGSEKONOMI FÖR ICKE-EKONOMER UPPGIFTER & LÖSNINGAR FÖRETAGS EKONOMI för icke-ekonomer UPPGIFTER OCH LÖSNINGAR WOLFRAM TROSTEK ISBN ( ) Prisat bokföringsprogram medföljer! Med kostnadsfritt lärarstöd: I FÖRETAGSEKONOMI FÖR ICKE- EKONOMER beskrivs företagsekonomi från grunden. Faktaboken är uppskattad för sitt pedagogiska upplägg vilket kompletteras ett stort antal övningar och fullständiga lösningsförslag i uppgiftsboken. Företagsekonomi för icke-ekonomer behandlar allt från företagets affärsidé, marknadsföring, inköp och försäljning till skatter, bokföring, kalkyler och budgetering. Sist i boken återfinns även ett avsnitt om avveckling, konkurs och rekonstruktion. Till boken finns en uppgiftsbok med ett stort antal övningsuppgifter med utförliga lösningar till varje kapitel. Till uppgiftsboken medföljer också ett bokföringsprogram från Edison - ett av marknadens bästa! Företagets affärsidé Marknadsföring Företagets intäkter och kostnader Bokföring Budgetering

13 11 PROJEKTLEDNING AGIL PROJEKTLEDNING AGIL PROJEKTLEDNING sidor 310 kr Boken är avsedd för utbildningar inom högskola och näringsliv, inriktade på projektledning, organisation och ledarskap 2:A UPPLAGAN Tomas Gustavsson arbetar med att få företag att jobba effektivare i projekt. Han undervisar även projektledning på Karlstads universitet. Tomas förra bok vann priset Årets projektledarbok utdelad av Svenskt Projektforum. Agil projektledning finns även som e-bok och kan beställas via återförsäljare, t.ex. Adlibris Den nya upplaga av AGIL PROJEKTLEDNING tar ett helhetsgrepp om en av de senaste årens mest intressanta trender inom ledarskap och organisation. Författaren visar hur nya, kraftfulla metoder för projektledning kan öka företags och organisationers effektivitet genom ett förändrat synsätt på förändring, planering och resultat. Andra upplagan har bl.a. utökats med ett avsnitt om chefens roll i agila projekt. De senaste tjugo åren har det ur IT-branschen växt fram nya metoder och tekniker för projektledning som har förändrat synen på organisering och teamarbete. Metoderna kallas med ett samlingsnamn för»agila«ett ord som kommer av engelskans agile och betyder ungefär smidig eller rörlig. I det agila projektet betraktas föränderliga omständigheter som det normala istället för något exceptionellt. Fokus läggs på kundsamarbete, anpassningsbarhet och användbara resultat snarare än processverktyg, statiska planer eller dokumentation. Att projektet löpande levererar nytta istället för att bara ge resultat vid en tidpunkt långt fram i tiden hör också den agila metoden till. Mot bakgrund av traditionella synsätt på projektledning beskriver författaren i Agil projektledning metodens kärnvärden och presenterar en rad handfasta verktyg och tillvägagångssätt för hur det agila arbetssättet kan tillämpas i alla sorters branscher och projektmiljöer. Nyttoprioritering Självgående team Ständig utveckling i praktiken Kaizen Planering och genomförande Att arbeta i virtuella team Med kostnadsfritt lärarstöd:

14 BETEENDE- KOMPETENS I PROJEKTLEDNING BETEENDEKOMPETENS I PROJEKTLEDNING sidor 307 kr Kurser inom projektledning och organisationsteori. Carina Cederlund har många års erfarenhet som projekt- och programledare samt chef och ledare inom ideell verksamhet. PROJECT MANAGEMENT PROJEKTLEDNING 12 BETEENDEKOMPETENS I PROJEKTLEDNING visar genom teori och ett stort antal case hur beteenden påverkar projekt. Projektledarens beteende är många gånger avgörande för om ett projekt når sitt resultat eller inte. Boken behandlar beteendekompetens i samband med projektledning. En projektledare måste ha rätt ledarskapsbeteende för att lyckas i sin roll. Det här är den första boken på marknaden som behandlar beteendekompetensen hos projektledare. Efter varje kapitel följer ett antal case som belyser verkliga händelser där projektledarens beteenden får betydelse för hur projekten framskrider. Efter varje case följer ett antal diskussionsfrågor som vill uppmuntra till nya infallsvinklar och visa att det ofta inte är ett enda beteende som är möjligt, utan att varje situation är unik. Boken fungerar även som ett stöd för projektledare som vill certifiera sig enligt den internationella organisationen IPMA:s certifieringssystem. Struktur i projektledning Kommunikation i projektledning Nätverk och relationer Kompetensutveckling Case PROJECT MANAGEMENT Textbook sidor 374 kr PROJECT MANAGEMENT Student Learning Guide and Workbook sidor 279 kr PROJECT MANAGEMENT (Paket) Faktabok + Övningsbok kr Boken riktar sig till utbildningar inom projektledning där undervisningsspråket är engelska samt mot företagsintern utbildning där koncernspråket är engelska. Bo Tonnquist. Med kostnadsfritt lärarstöd: PROJECT MANAGEMENT, liksom dess svenska original Projektledning, täcker alla de områden en projektledare bör behärska. Dess breda grepp gör att den lämpar sig för specialiserade projektledningsutbildningar såväl som för mindre kurser i projektledning inom ramen för andra utbildningar. I den nya upplagan har bl.a. program- och portföljhantering samt de agila arbetssätten fått ökat utrymme. Till boken hör också en övningsbok på engelska. Innehållet är en översättning av den svenska utgåvan, men viss anpassning har gjorts i bilder och exempel. På så vis går denna version utmärkt att använda i en internationell miljö.

15 13 PROJEKTLEDNING PROJEKTLEDNING PROJEKTLEDNING Faktabok kr PROJEKTLEDNING Övningsbok kr PROJEKTLEDNING Paket (Faktabok + Övningsbok) kr NY UPPLAGA Kurser på eftergymnasiala utbildningar. Boken kan också användas av praktiskt yrkesverksamma projektledare, egna företagare och företagsledare. Bo Tonnquist, lärare och konsult med lång erfarenhet av utbildning i projektledning, förändringsledning och marknadsföring. Författaren har också mångårig erfarenhet som projektledare, affärsutvecklare och chef. Projektledning Övningsbok PROJEKTLEDNING riktar sig till alla som arbetar med projekt, oavsett bransch och typ av projekt. Boken behandlar projektmetodiken och ledarskapet på ett tydligt och begripligt sätt, vilket gör den lätt att använda som lärobok och som handbok vid praktiskt projektarbete eller certifiering. I den femte upplagan beskrivs på ett tydligt sätt skillnaderna och likheterna mellan traditionell projektmetodik och moderna agila arbetsformer, när den ena eller andra passar bäst samt hur man kan tillämpa båda metoderna i samma projekt. I boken behandlas även program- och portföljhantering, förändringsledning och hur projektverksamheten kan utvecklas med hjälp av projektmognadsanalyser. Boken stödjer gällande standarder inom projektledning ISO 21500, PMBOK Guide (PMI) och ICB (IPMA). Projektledning har hunnit bli ett helt koncept. Som stöd till universitet, högskolor, utbildningsföretag och affärsskolor där boken används som kurslitteratur finns idag en övningsbok med tester och övningar, en generell projektmodell med mallar samt en hemsida med presentationsmaterial. Allt finns både på svenska och engelska. Projektförberedelser - förstudie och planering Genomförande - kommunikation, ledning och uppföljning Avslut och effekthemtagning Förändringsledning Projektmognad program- och portföljhantering Standarder och certifieringar PMI och IPMA Projektledning övningsbok innehåller diskussionsfrågor, övningsuppgifter och instuderingsfrågor. Teorin som ligger till grund för övningsboken finns presenterad i boken Projektledning, Sanoma Utbildning. De två böckerna är tillsammans ett heltäckande läromedel i projektledning, men kan också användas av yrkesverksamma som vill öka sina kunskaper i projektledning, programledning eller portföljhantering. Böckerna kan också användas inför certifiering. Projektledning övningsbok är indelad i fem avsnitt. Första avsnittet innehåller övningar som berör frågor man möter när ett projekt eventuellt ska startas. Avsnitt två, tre och fyra innehåller övningar och tester som följer projektflödet från initiering till effekthemtagning. Övningsbokens femte avsnitt har fokus på projektets omgivning. Här utgör program- och portföljhantering samt certifiering viktiga delar. Övningsboken ger möjlighet att träna på alla områden en projektledare bör behärska för att på ett professionellt sätt kunna genomföra projekt och leda program. Projektledning övningsbok har som faktaboken en disposition som följer flödet i ett projekt, där avsnitt om projektmetodik varvas med kapitel om ledarskap och personlig utveckling. Innehåll och terminologi är anpassade till pmi s och ipma s syn på projektledning. Projektledning faktabok och övningsbok har en hemsida med övningar, presentationsmaterial och mallar till en generell projektmodell, som stöd till universitet, högskolor och utbildningsföretag. Bo Tonnquist är föreläsare och konsult med lång operativ erfarenhet inom projektledning, verksamhetsutveckling och marknadsföring. Han hjälper företag och organisationer att utveckla och implementera projektorienterade arbetssätt med syfte att nå en lönsam och hållbar resursanvändning. Han var med och utvecklade certifiering av projektledare i Sverige och har varit medlem av ipma:s svenska certifieringsstyrelse : förstudie 3 : förstudie 41 ett projekt. De olika grenarna representerar olika delområden som var och en troligtvis kräver olika kompetens. Projektet ovan som handlar om att etablera ett internetcafé exemplifierar hur en arbetsstruktur kan se ut. Om man inte har erfarenhet av liknande projekt kan det vara svårt att skapa en fungerande plan utan att först analysera vad som behöver göras. Lokalen ska renoveras, nätverk ska installeras, utrustning ska väljas och köpas in, personal rekryteras och utbildas. Dessutom måste internetcaféet marknadsföras. Arbetsstrukturen är som ett träd med en stam, grenar, kvistar och blad. Den översta nivån representerar projektmålet medan grenarna representerar Administration, Lokal, Marknadsföring och Varor. Kvistarna representerar nästa nivå, exempelvis så är lokalen nedbruten på Inreda, Anlita byggfirma samt Riva ut ( ) ISBN gammal inredning. Inreda är i sin tur nedbruten på Montera databänkar, Måla väggar och Dra nätverk. brainstorming Arbetsstruktur Övningsbok Bo Tonnquist Bilda en grupp på två till fyra personer, utrusta var och en med klisterlappar och tjocka tuschpennor. Låt var och en skriva ned sina förslag på vad som behöver göras inom projektet, utan avstämning mot de övriga i gruppen. Sätt upp allas lappar på en tavla. Utse en ordförande som leder arbetet med att sortera och gallra bland lapparna. Ta bort kopior och gruppera lappar som hör ihop. Efter hand framträder ett antal naturliga huvudgrupper. När alla är överens om vad som känns rätt, namnges huvudgrupperna och en hierarkisk struktur skapas. Bind slutligen samman lapparna genom att rita ut grenarna och kvistarna. För ökad tydlighet kan en arbetsstruktur renskrivas på färgade lappar, där olika färger får representera olika huvudgrupper. Låt resultatet sitta kvar på väggen som påminnelse om vad gruppen kommit överens om, även om en renskriven version kopieras och lagras i i en dator. för och emot projektet Hur ser verkligheten ut när ett projekt startas? Vilka är de yttre och inre förutsättningarna som gäller och vad är det som kan komma att påverka genomförandet? Till yttre förutsättningar räknas sådant som ligger utanför projektet och den genomförande organisationen. Dessa kan vara svåra att påverka. Till de inre förutsättningarna räknas styrkor och svagheter i projektet och den genomförande organisationen. De faktorer som kommer fram i analysen delas upp i två kolumner, en med faktorer som är positiva för projektet, som kan underlätta genomförandet, och en med faktorer som kan försvåra genomförandet. + Faktorer som kan underlätta för projektet. för projektet. Inom projektet och Styrkor Svagheter den genomförande (Strengths) (Weaknesses) organisationen. Faktorer som kan försvåra Utanför Möjligheter Hot projektet och den (Opportunities) (Threats) genomförande organisationen. Tänk på att kartläggningen är ett avtryck av hur det ser ut just när projektet ska startas och inte en spekulation kring hur man tror att det kommer att bli när projektet genomförts. Det är lätt att göra misstaget att se möjligheter som egentligen är positiva efekter f av projektets resultat, när projektet redan är genomfört. En faktor måste alltså existera vid projektets genomförande för att komma med i kartläggningen. ÅRETS PROJEKT- LEDARBOK Prisbelönt av projektforum 2009 p SWOT-kartläggning av förutsättningar. Med kostnadsfritt lärarstöd:

16 SKRIVA FÖR ATT ÖVERTYGA MARKNADSFÖRING sidor 308 kr Boken riktar sig mot kurser som behandlar textbearbetning, framförallt inom ämnesområden som reklam, information, kommunikation med mera. Boken kan även användas av yrkesverksamma praktiker. Mikael Rosén är skribent, kommunikationsstrateg och föreläsare och har även varit chef på olika kommunikationsbyråer. Han har även varit utbildningsansvarig på Berghs School of Communication. PRISBELÖNT»ÅRETS MARKNADS- FÖRINGS BOK 2012Det är läsaren som avgör om han eller hon har blivit informera d inte den som skrivit några illa genomtänkta rader.«mikael Rosén, författare Med kostnadsfritt lärarstöd: Det blir allt viktigare att kunna skriva tydliga texter som kunder och andra intressenter enkelt kan ta till sig. Detta är en uppgift som idag berör allt fler yrkesverksamma, inte minst genom all internetbaserad information som företag och organisationer producerar. SKRIVA FÖR ATT ÖVERTYGA visar på ett tydligt och pedagogiskt sätt hur man skriver texter som läsaren tar till sig. Skriva för att övertyga är en praktisk inriktad bok som hjälper dig att skriva mer övertygande, argumenterande och målgruppsanpassade texter. Boken innehåller cirka 130 verkliga textexempel från olika typer av företag, myndigheter och intresseorganisationer. Exemplen visar hur olika verksamheter hanterar säljbrev, webbtexter, annonser, reklam eller policydokument, allt i syfte att övertyga läsaren att vilja gå vidare, ta reda på mer, ta nästa steg. Boken är uppdelad i elva kapitel med handfasta råd, tips, checklistor och metoder som läsaren kan använda för att bedöma befintliga texter eller söka inspiration och idéer till nya texter. Dispositionsmodeller Målgruppsmodeller Varumärkesanpassade texter Att välja argument Läsbarhet Att skriva i olika kanaler

17 marknadsföring. det bemötande man fått. behöver glasögon. följande sätt. FRÅGESTÄLLNINGAR: MARKNADSFÖRING MARKNADSFÖRING modeller och principer MARKNADSFÖRING modeller och principer sidor 349 kr AVSEDD FÖR Introducerande kurser i marknadsföring Carl Gezelius och Per Wildenstam, med lång erfarenhet av undervisning i marknadsföring. Med case från svenska företag och svenska förhållanden! CASE 17 Ahlberg Roses Optik A nders ahlberg är optiker i tredje generationen. Han tänkte länge ägna sig åt något annat så han utbildade sig till civilekonom, men lockelsen att ta över butiken som varit i familjens ägo så länge blev för stor. Därför utbildade han sig också till optiker och med kunskaper inom både optik och ekonomi tog han sig trots allt an den lilla butiken Ahlberg Roses Optik på Norrlandsgatan i Stockholm. Butiken ligger inklämd mellan ett antal stora kedjeföretag och har dessutom Stockholms mest exklusiva gallerior inpå knutarna. Det är ingen enkel situation för en liten aktör. De stora kedjorna kan dela på kostnaderna för annonsering och butiken gått i arv i generationer så har kunderna också gjort det. Barn med synfel kommer in första gången när de är små. Deras föräldrar kampanjer, medan Ahlberg Roses ensam får ta alla kostnader för sin är redan kunder i butiken och det är naturligt att ta dit barnen när de Butiken säljer glasögon och linser med tillbehör, men det viktiga är Mängden reklam är begränsad, man sätter då och då in småannonser i Stockholm morgontidningar. Däremot vinnlägger man sig om den vilka typer av bågar man erbjuder. Butiken har kunder som handlat personliga kontakten med kunderna. Det kan exempelvis gå till på sedan 80 år tillbaka, men också kunder som hellre skulle dö än att bli sedda i bågar som inte är det absolut senaste i modeväg. Det är inte enkelt att hålla alla dessa olika kundgrupper nöjda. Butiken får med jämna mellanrum besök av Ego Optiska som är en Priset på bågar och tjänster är ungefär detsamma som hos andra optiker. Designade bågar kostar från 800 kronor och uppåt och till det stor tillverkare och grossist av märkesbågar med varumärken som Björn Borg, Tiger, J Lindeberg, Peak Peformance och Lyle & Scott i kommer glasen som kostar olika mycket beroende på hur pass avancerade de är. I jämförelse med internationella kedjor som erbjuder två sitt sortiment. När Ego Optiska är på besök ringer Anders till Per och frågar om han har möjlighet att komma förbi, för då kan han välja ur hela det nya sortimentet som kommer ut till allmänheten först om tre par glasögon för 995 kronor låter det självklart dyrt, men butikens erfarenhet är att många kunder kommer till dem efter att ha testat ett lågprisalternativ och blivit besvikna. Antingen för att köpet inte månader. Anders Ahlberg vet att Per brukar byta glasögon ungefär vart annat år, eller oftare och att han vill ha glasögon som är ovanliga utan att vara fullständigt galna, han är ju ändå inte Elton John. När motsvarade förväntningarna, eller för att man inte har varit nöjd med representanten för Ego Optiska är där får alltså Per möjlighet att vara först med nästa säsongs nyheter. Butikens läge mitt i centrala Stockholm i ett typiskt shoppingområde, också att konkurrensen är hård om uppmärksamheten. gör att många människor rör sig kring butiken. Samtidigt gör detta 1. Redogör för och utveckla modellen med fyra P för Optiker Butikens möjligheter att påverka kunderna utgår främst från läget och det faktum att butiken legat så länge på samma plats. Precis som Ahlberg. Hur kan han tillämpa de olika delarna i modellen? 2. I normalfallet har en optiker ungefär två tusen kunder i sitt MARKNADSFÖRING MODELLER OCH PRINCIPER är en tydlig, relevant och förklarande bok om marknadsföring på grundnivå. En helt ny typ av marknadsföringsbok med fokus på svenska förhållanden. Nu finns boken i en andra uppdaterad upplaga! I boken presenteras bland annat planeringsverktyg för konkurrensstrategi, segmentering och positionering. Varumärkestänkande, marknadskommunikation, relationsmarknadsföring, nyckelkundsbearbetning och företagets sociala ansvar behandlas ingående, men även lagstiftning och rent ekonomiska aspekter på marknadsavdelningens agerande beskrivs. Boken avslutas med kapitel om marknadsföring med nya media och internationell marknadsföring. Kursdeltagare har ibland svårt att relatera till de engelska och amerikanska standardverken. Svårigheterna ligger inte på det språkliga planet, utan i det enkla faktum att många av de exempel som behandlas inte är kända i Sverige. Ambitionen har därför varit att åstadkomma en bok med så många exempel som möjligt från små och medelstora svenska företag. Marknadsplanering Segmentering Varumärken Kommunikation Marknadsrätt Ekonomi Nya medier Konkurrensstrategierna Lönsamt Olönsamt Som en direkt följd av sin differentieringsstrategi så tar b&o ut ett avsevärt högre pris för sina produkter, än vad konkurrenterna gör. En vanlig tv kostar mellan 25 och 50 % mer än konkurrenternas motsvarande produkter. Fastna inte i mitten Michael Porter visar alltså på olika sätt att lägga upp sin konkurrens- resonemang är att det gäller att bestämma sig för en strategi och inte försöka vara lite av allt. strategi. Men en av de viktigaste lärdomar man kan dra av Porters Nisch/Fokus Differentiering GRAFISKT UPPSLAG Stuck in the middle Kostnadsöverlägsenhet Företag som tror att de kan vara både billiga och specialiserade kommer inte att överleva i längden. Lika lite som den som är differentierad kommer att bli jättestor. De två strategierna går inte att kombinera. Man kan bli ekonomiskt framgångsrik genom att vara stor. Sälja mycket till många och tjäna lite på var och en av kunderna. Man kan också bli framgångsrik genom att sälja lite och specialiserat till ett fåtal, men tjäna desto mer på varje affär. Den som försöker sig på båda strategierna samtidigt riskerar att hamna i mitten på U-kurvan och att inte ha kraft nog för att ta sig upp till lönsamhet. register. Man räknar med att hälften av alla svenskar över femtio år behöver glasögon. Om Optiker Ahlberg ska ringa till alla sina kunder så fort det kommer in en grossist så kommer han att få det besvärligt, hur kan han utveckla sin relationsmarknadsföring mot fler kunder? Kf med Coop och Konsum verkar kunna illustrera det problemet. De är inte störst, inte billigast och de har inte det bästa sortimentet. Följdriktigt så blöder de också ekonomiskt. Det verkar som om de har hamnat i fällan där man försöker vara alla till lags och därigenom inte attraherar någon. 98 p KAPITEL 7 MÅLMARKNADER KAPITEL 7 MÅLMARKNADER p 99 EXEMPEL: h På Skaraslätten finns en dagligvaruhandlare som har fattat verksamhet. Rörelseresultatet är mellan åtta och tio procent av om- dessa samband. Han har en stor ica-butik som omsätter ett par hundra miljoner inne i centrala staden. I den butiken har han manuell Dessutom har han manuell fiskavdelning där han har fiskspecialister har han ganska höga priser. Men kunderna kommer och de är nöjda. ica-handlaren är nog också nöjd för han tjänar bra med pengar på sin sättningen vilket är ungefär fem gånger mer än branschgenomsnittet som är cirka två procent! köttdisk, fantastisk grönsaksavdelning och en stor brödavdelning. från västkusten som biträden. Allt är superfräscht och följaktligen Med kostnadsfritt lärarstöd:

18 CSR en guide till företagets ansvar CSR en guide till företagets ansvar sidor 329 kr Boken riktar sig mot kurser med inriktning på ekonomi, miljö och sociala frågor. Hans de Geer, Tommy Borglund, Susanne Sweet, Magnus Frostenson, Lin Lerpold, Sara Nordbrand, Emma Sjöström och Karolina Windell. Författarna är verksamma vid Handelshögskolan i Stockholm, Uppsala Universitet samt Örebro Universitet. CSR EN GUIDE TILL FÖRETAGETS ANSVAR presenterar ämnesområdet Corporate Social Responsibility, CSR. Boken har ett brett anslag och introducerar läsaren till grunden i de många perspektiv som utgör CSR, samtidigt som boken visar hur de olika perspektiven hänger ihop. Bokens innehåller även case med verkliga exempel från CSR-området. CSR en guide till företagets ansvar är den hittills mest omfattande bok som beskriver CSR på svenska. Den är författad av några av Sveriges främsta experter i ämnet. Boken är strukturerad med en konceptuell inledning om ämnet och dess framväxt. Här diskuteras de teoretiska strömmingar som utgör grunden för CSR-begreppet. Därefter följer ett antal avsnitt där intressenters roller berörs specifikt. Mot slutet diskuteras strategiska och kommunikativa aspekter av CSR. Sammanfattningsvis presenterar boken en helhetsbild av CSR-fältet. Boken är tänkt som en kursbok på introducerande nivå för alla ämnen som berör ekonomi, miljö och sociala frågor. UR INNEHÅLLET Etiskt beslutfattande Intressentteori Hållbar utveckling Värdekedjan CSR-strategi Det hållbara kapitalet Marknadsföring Korruption CSR-kommunikation MARKNADSFÖRING 16 KRIS- KOMMUNIKATION att leda i blåsväder KRISKOMMUNIKATION ATT LEDA I BLÅSVÄDER sidor 269 kr Program och kurser inom kommunikation, personalvetenskap, organisation och ledarskap. Maria Langen och Sverre Sverredal, ledare av Svenska Institutet för Kriskommunikation.. Kommunikatörer och pressansvariga, men också chefer och ledare möter särskilda utmaningar när en organisation hamnar i kris. Denna bok är en teoretiskt förankrad och heltäckande guide till organisationens kriskommunikation en allt mer väsentlig ledarkompetens. I Kriskommunikation att leda i blåsväder ges en komplett guide till det kommunikationsarbete som kan förebygga eller lindra en kris, så att organisationen kan klara sig igenom och i bästa fall gå stärkt ur den. Boken lämpar sig för kurser och utbildningar inom ledarskap, PR eller kommunikation där studenter/deltagare behöver känna till de särskilda krav som kriser ställer på yrkesrollen. Boken är också rik på övningar, råd och checklistor. Strategisk kommunikation Att hantera traditionella och sociala medier Att arbeta utifrån en kriskommunikationsplan Krisens psykologiska mekanismer

19 17 MARKNADSFÖRING HÅLLBARA INVESTERINGAR HÅLLBARA INVESTERINGAR CA 200 sidor 228 KR UTKOMMER I MAJ Kurser i företagsekonomi med inräkning på kapitalmarknaden, aktieplaceringar och investeringar. Vidare passar boken för kurser med en generell inriktning på frågor om hållbarhet och företagens ansvar. NY TITEL Emma Sjöström är ekonomie doktor från Handelshögskolan i Stockholm. Hon har forskat och undervisat om ansvarsfulla investeringar under ett flertal år och medverkat som kapitelförfattare i flera böcker samt skrivit Ansvarsfulla och hållbara investeringar har vuxit stadigt de senaste femton åren. Klimatfrågor, mänskliga rättigheter och korruption är några exempel på teman som investerare ägnar allt mer uppmärksamhet åt. Hållbara investeringar är den första boken som beskriver dagens marknad, de metoder som används i praktiken samt presenterar en teoretisk grund för området. Hållbara investeringar det vill säga där en uttalad hänsyn tas till miljö, socialt ansvar och ägarstyrning har anammats av många namnkunniga kapitalförvaltare: på den svenska marknaden erbjuder samtliga storbanker fonder med en sådan inriktning, AP-fonderna inkluderar miljö och socialt ansvar i sin placeringspolicy, och flera försäkringsbolag har slagit in på samma linje. Att fenomenet hållbara investeringar har fått fäste på finansmarknaden gör att kunskap inom området är nödvändigt för dem med intresse för kapitalmarknadens funktion. Hållbara investeringar anlägger ett brett perspektiv med både teoretiska och praktiska inslag. Boken passar för undervisning inom alla företagsekonomiska områden, såväl organisation och ledarskap som redovisning och finansiering. Marknadens framväxt och storlek Risk, värde och avkastning Metoder för hållbara aktieplaceringar Räntebärande värdepapper Riskkapital Kreditgivning Aktivt ägarskap BESTÄLL DITT REFERENS - EXEMPLAR IDAG! Gå in på och klicka på universitet/högskola

20 MARKNADSFÖRING 18 PRISSÄTTNING PRISSÄTTNING sidor 321 kr Eftergymnasiala utbildningar med inriktning mot företagsekonomi, marknadsföring och ledningsfrågor. Gunnar Schäder är lärare och konsult med mångårig erfarenhet av marknadsföring och prissättningsfrågor.»årets MARKNADS - FÖRINGSBOK 2006«PRISBELÖNT AV SVERIGES MARKNADSFÖRBUND PRISSÄTTNING förklarar hur prissättningsproblem på ett professionellt sätt kan hanteras på konsumentmarknader, B2B-marknader eller på marknader för tjänster och service. Prissättning behandlar alla moment i den process som leder fram till ett prissättningsbeslut utifrån egna kostnader, konkurrenternas priser eller kundernas situation. Utförliga teoretiska avsnitt varvas med exempel som ger läsaren möjlighet att angripa prissättningsfrågor på ett systematiskt och genomtänkt sätt. Boken är lättläst och har en pedagogisk och genomtänkt struktur, men den är också unik genom att den behandlar prissättning som en kvalificerad ledningsfråga. Strategisk prissättning Kostnadsbaserad prissättning Konkurrentbaserad prissättning Prisförhandling Prisundersökning SÄLJLEDNING att skapa framgångsrik försäljning SÄLJLEDNING att skapa framgångsrik försäljning sidor 307 kr Boken är framförallt avsedd för utbildningar inriktade på försäljning, företagsekonomi och ledningsfrågor. Marie-Louise Kjellström har haft flera tunga chefsbefattningar inom försäljning och affärsutveckling i flera ledande företag. Med kostnadsfritt lärarstöd: SÄLJLEDNING ATT SKAPA FRAMGÅNGSRIK FÖRSÄLJNING är ett läromedel för kurser med fokus på försäljning. Genom exempel, intervjuer samt en grundlig teoretisk genomgång visar boken hur man kan organisera och leda försäljningsarbete. Kurslitteratur inom försäljning har varit sällsynt, vilken gjort att teoribildningen på området är underutvecklad eller ibland saknas. I den här boken presenterar författaren olika modeller inom området och diskutera hur de relaterar till varandra samt hur de praktiskt kan hjälpa försäljningsavdelningen. Säljprocessen Analysarbete Prospektering Förbättringsarbete Företagsvision Motivationsarbete

Kurslitteratur 2015. Universitet, högskola och övriga eftergymnasiala utbildningar

Kurslitteratur 2015. Universitet, högskola och övriga eftergymnasiala utbildningar Kurslitteratur 2015 Universitet, högskola och övriga eftergymnasiala utbildningar Hej! Här är Sanoma Utbildnings nya katalog för kurslitteratur! Som vanligt är katalogen fylld med våra omtyckta grundböcker

Läs mer

NYTT OCH AKTUELLT 2013

NYTT OCH AKTUELLT 2013 NYTT OCH AKTUELLT 2013 En bästsäljare berättar Plugg på platta Juridik Nu som app! Hej! Agnes Junker förlagsredaktör Rolf Johansson förläggare Kristoffer Edshage förlagsredaktör Helga Laurin förlagsredaktör

Läs mer

Utbildningar. våren 2015. För dig som är: Controller Ekonomichef Redovisningschef Ekonomiassistent Redovisningsassistent

Utbildningar. våren 2015. För dig som är: Controller Ekonomichef Redovisningschef Ekonomiassistent Redovisningsassistent Utbildningar våren 2015 För dig som är: Controller Ekonomichef Redovisningschef Ekonomiassistent Redovisningsassistent EkonomiSveriges självklara val. Utbildning är alltid en god investering Ekonomifunktionens

Läs mer

Errata plus tillägg till Principbaserad redovisning upplaga 5

Errata plus tillägg till Principbaserad redovisning upplaga 5 Errata plus tillägg till Principbaserad redovisning upplaga 5 Faktaboken. Lägg till följande på sidan 160 i faktarutan om Progressiv avskrivning. Progressiv avskrivning (progressive balance depreciation)

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte. Kurser i ämnet FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

Certifierad controller 1-årsprogram Controllerutbildning 3 dagar

Certifierad controller 1-årsprogram Controllerutbildning 3 dagar Göteborg Stockholm Malmö Certifierad controller 1-årsprogram Controllerutbildning 3 dagar Controllerutbildning 3 dagar Utbildningen ger dig under tre dagar en inblick i den moderna synen på controllerfunktionen

Läs mer

Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef

Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef Aktuella kurser hösten 2013 Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef Vi ordnar kompetensen Tillväxten kommer per automatik Controllerrollen har aldrig

Läs mer

PRÖVNINGSANVISNINGAR

PRÖVNINGSANVISNINGAR Prövning i Företagsekonomi 2 PRÖVNINGSANVISNINGAR Kurskod FÖRFÖR2 Gymnasiepoäng 100 Läromedel Prövning Skriftlig del Muntlig del Kontakt med examinator Bifogas E2000 Classic Företagsekonomi 2, Faktabok

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI FÖR ICKE-EKONOMER

FÖRETAGSEKONOMI FÖR ICKE-EKONOMER KAPITELNAMN FÖRETAGSEKONOMI FÖR ICKE-EKONOMER EKONOMIKURSER FÖR ICKE-EKONOMER Allmän Företagsekonomisk Kurs Företaget i samhället Redovisning & analys Aktier & finansiella instrument Ekonomiska kalkyler

Läs mer

ANALYSKURSER. Läsa & förstå bokslut Analys I Analysera företag Analys II Värdera & förvärva företag Analys III

ANALYSKURSER. Läsa & förstå bokslut Analys I Analysera företag Analys II Värdera & förvärva företag Analys III KAPITELNAMN ANALYSKURSER FÖR DIG SOM VÄRDERAR ELLER KREDITBEDÖMER Läsa & förstå bokslut Analys I Analysera företag Analys II Värdera & förvärva företag Analys III KAPITELNAMN ANALYSKURSER Du kan tentera

Läs mer

BOKFÖRING & REDOVISNING BOKFÖRINGSKURSER

BOKFÖRING & REDOVISNING BOKFÖRINGSKURSER BOKFÖRING & REDOVISNING BOKFÖRINGSKURSER Bokföring I grunder Bokföring II årsbokslut Bokföring III årsredovisning enligt K2 Bokföring IV årsredovisning enligt K3 På FEI är vi experter på bokföring! Vårt

Läs mer

Ekonomihögskolan Dnr: EHV 2008/245/514 KURSPLAN. Företag och Marknad I. Business and Market I. Ekonomihögskolans styrelse. Företagsekonomi.

Ekonomihögskolan Dnr: EHV 2008/245/514 KURSPLAN. Företag och Marknad I. Business and Market I. Ekonomihögskolans styrelse. Företagsekonomi. Ekonomihögskolan Dnr: EHV 2008/245/514 KURSPLAN Företag och Marknad I Business and Market I Kurskod FE4001 Beslutsdatum 2008-09-02 Beslutande organ Ekonomihögskolans styrelse Gäller från 2008-09-02 Undervisningsspråk

Läs mer

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr: HS 2014/248 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: Beslut om fastställande: SACEK 14 4. -04- Programmets benämning: Civilekonomprogrammet

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr FAK1 2012/15 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: SACEK Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Högskolepoäng/ECTS: 240 Beslut om inrättande:

Läs mer

Företagsekonomi för icke ekonomer 6 dagar

Företagsekonomi för icke ekonomer 6 dagar Företagsekonomi för icke ekonomer 6 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas

Läs mer

Ekonomiprogrammet (EK)

Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) ska utveckla elevernas kunskaper om ekonomiska samhällsförhållanden, om företagens roll och ansvar, om att starta och driva företag samt om det svenska rättssamhället.

Läs mer

Nya upplagor 2013! BÖCKER VINTER/VÅR 2013. Aktuella böcker inom redovisning, revision, skatt, juridik och finans

Nya upplagor 2013! BÖCKER VINTER/VÅR 2013. Aktuella böcker inom redovisning, revision, skatt, juridik och finans Nya upplagor 2013! BÖCKER VINTER/VÅR 2013 Aktuella böcker inom redovisning, revision, skatt, juridik och finans Redovisning, Revision, Bolagsstyrning redovisning FARs Samlingsvolym redovisning 2013 Standardverket

Läs mer

KAM-utbildning Key Account Management

KAM-utbildning Key Account Management KAM-utbildning Key Account Management Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter

Läs mer

Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt 2015. EkonomiSveriges självklara val.

Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt 2015. EkonomiSveriges självklara val. Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt 2015 EkonomiSveriges självklara val. En auktoriserad redovisningskonsult är framgångsrik Som redovisningskonsult är

Läs mer

Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt 2015. EkonomiSveriges självklara val.

Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt 2015. EkonomiSveriges självklara val. Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt 2015 EkonomiSveriges självklara val. En auktoriserad redovisningskonsult är framgångsrik Som redovisningskonsult är

Läs mer

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching Gunnar Kihlblom Coaching av ledare och nyckelpersoner Utbildning i Affärs Coaching Solid Affärs Coaching stödjer ledare och andra nyckelpersoner att möta de framtida utmaningarna som de själva och deras

Läs mer

Kurser för dig som vill vara steget före! KURSÖVERSIKT VÅREN 2013. För dig som är: Revisor Kvalificerad revisor

Kurser för dig som vill vara steget före! KURSÖVERSIKT VÅREN 2013. För dig som är: Revisor Kvalificerad revisor Kurser för dig som vill vara steget före! KURSÖVERSIKT VÅREN 2013 För dig som är: Revisor Kvalificerad revisor Dags att planera in vårens kurser Här har vi samlat vårens kurser för dig som är revisor,

Läs mer

UTBILDNING: Effektivt Projektarbete

UTBILDNING: Effektivt Projektarbete UTBILDNING: Effektivt Projektarbete Introduktion För de flesta är de första kontakterna med projekt inte i rollen som fullfjädrad projektledare, utan oftast som projektmedarbetare med ansvar för delar

Läs mer

JURIDIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

JURIDIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet JURIDIK Ämnet juridik behandlar huvudsakligen civilrätt och offentlig rätt. Civilrätt omfattar rättsområden som är av betydelse för enskilda personer och företag. Offentlig rätt behandlar hur den offentliga

Läs mer

Företags- och Personalekonomi 01 722G88

Företags- och Personalekonomi 01 722G88 Företags- och Personalekonomi 01 722G88 företagsekonomi s 2011-11-09 2 Ekonomiska grundbegrepp s Utgifter Inbetalningar Kostnader Utbetalningar Intäkter Inkomster Företag Ekonomi 2011-11-09 3 s Begreppet

Läs mer

Vilken utbildning behöver du? Ekonomichef Redovisningschef Controller Redovisningsassistent Redovisningsekonom

Vilken utbildning behöver du? Ekonomichef Redovisningschef Controller Redovisningsassistent Redovisningsekonom Vilken utbildning behöver du? Ekonomichef Redovisningschef Controller Redovisningsassistent Redovisningsekonom Kursöversikt hösten 2014 Ekonomichef, redovisningsansvarig, controller Bokslutsredovisning

Läs mer

UNIVERSITET, HÖGSKOLA OCH ÖVRIGA EFTERGYMNASIALA UTBILDNINGAR KURSLITTERATUR

UNIVERSITET, HÖGSKOLA OCH ÖVRIGA EFTERGYMNASIALA UTBILDNINGAR KURSLITTERATUR UNIVERSITET, HÖGSKOLA OCH ÖVRIGA EFTERGYMNASIALA UTBILDNINGAR KURSLITTERATUR 2017 Intervjuer med våra författare Ny upplaga av Juridik Ny bok Medierna och etiken Hej! Här är Sanoma Utbildnings nya katalog

Läs mer

Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt

Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt hösten 2014 En auktoriserad redovisningskonsult är framgångsrik Som redovisningskonsult är du ofta din kunds hela ekonomiavdelning.

Läs mer

Tips och råd för uthållig och lönsam tillväxt

Tips och råd för uthållig och lönsam tillväxt Tips och råd för uthållig och lönsam tillväxt 2 Bara ett fåtal företag lyckas skapa en uthållig och lönsam tillväxt! Under åren 2008-2012 har 3 449 företag blivit Gaseller enligt Dagens industris kriterier.

Läs mer

Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng

Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng Kursplan Projektmetodik (2 KY-poäng) ha kunskap om vad ett projekt är och känna till varför och när projekt är en lämplig arbetsform vara medveten om vilka

Läs mer

EXECUTIVE FINANCE INSTITUTE. Finansiell analys

EXECUTIVE FINANCE INSTITUTE. Finansiell analys EXECUTIVE FINANCE INSTITUTE Finansiell analys FINANSIELL ANALYS En praktiskt inriktad utbildning inom företagsvärdering och analys Analys handlar inte bara om kunskap om värderingsmodeller och dess beståndsdelar.

Läs mer

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar.

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar. FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013 Föreläsningar som förändrar. Lära för Livet Seminarier Utbildning Talarförmedling Er partner inom individ-, ledarskaps- och teamutveckling Sveriges bästa talare

Läs mer

Affärstillväxt. Ett utvecklingsprogram för företagsledningar i små och medelstora företag.

Affärstillväxt. Ett utvecklingsprogram för företagsledningar i små och medelstora företag. Affärstillväxt Ett utvecklingsprogram för företagsledningar i små och medelstora företag. Bakgrund Norra Sveriges näringsliv består till största delen av några stora basindustri företag och offentliga

Läs mer

EP5004, Tillämpad redovisning med IT, 7,5 högskolepoäng Applied Accounting with IT, 7.5 higher education credits

EP5004, Tillämpad redovisning med IT, 7,5 högskolepoäng Applied Accounting with IT, 7.5 higher education credits HANDELSHÖGSKOLANS FAKULTETSNÄMND EP5004, Tillämpad redovisning med IT, 7,5 högskolepoäng Applied Accounting with IT, 7.5 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande Kursplanen är fastställd

Läs mer

DEN HÅLLBARA RÖRELSEN

DEN HÅLLBARA RÖRELSEN DEN HÅLLBARA RÖRELSEN Utbildningstillfällen hösten 2010 Delta i handikapprörelsens Läs mer på Handikappförbundens webbplats ww I höst öppnas möjligheterna! Det är glädjande för oss att meddela att ni nu

Läs mer

Innehåll: Obligatoriska föreläsningar och grupparbeten

Innehåll: Obligatoriska föreläsningar och grupparbeten Version 10-11-08 SCHEMA Kandidatprogrammet i Podiatri Ekonomi, juridik, organisation och ledarskap (5p/ECTS 7.5) Kursledare: Roland och Bjarne Jansson (webbansvarig) Webbansvarig: bjarne.jansson@ki.se

Läs mer

Kursplan Marknadsföring och försäljning, 65 YH-poäng

Kursplan Marknadsföring och försäljning, 65 YH-poäng Kursplan Marknadsföring och försäljning, 65 YH-poäng Kursplanen är fastställd av ledningsgruppen för utbildningen den 18 augusti 2010 och gäller från och med hösten 2010. Syfte Innehåll Mål Kursens syfte

Läs mer

Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng

Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng Kursplanen är fastställd av ledningsgruppen för utbildningen den 16 juni 2010 och gäller från och med hösten 2010. Syfte Innehåll Mål Kursens syfte är att

Läs mer

tillämpa regler för behandling av eget kapital i olika företagsformer använda administrativa program för redovisning och bokslut

tillämpa regler för behandling av eget kapital i olika företagsformer använda administrativa program för redovisning och bokslut KURSPLAN REDOVISNINGSKONSULTUTBILDNING REDOVISNING 1 (ca 7,5 hp) Syfte Kursen ger fördjupad kunskap och färdighet i löpande redovisning och bokslut. Den utvecklar förmågan att använda ändamålsenlig redovisning

Läs mer

Sundsgymnasiet / Vellinge Lärcenter Prövning i Företagsekonomi 2-100 poäng

Sundsgymnasiet / Vellinge Lärcenter Prövning i Företagsekonomi 2-100 poäng Prövning i Företagsekonomi 2-100 poäng Prövningsansvarig lärare: Håkan Runerius email: Hakan.K.Runerius@vellinge.se Så går prövningen till: Efter att du anmält dig till prövningen via länken på Sundsgymnasiets

Läs mer

Studieanvisningar för. Grundläggande företagsekonomi HT2011

Studieanvisningar för. Grundläggande företagsekonomi HT2011 Studieanvisningar för Grundläggande företagsekonomi HT2011 Välkomna! Välkomna till kursen Företagsekonomins grunder vid Karlstads universitet. Företagsekonomi är en kunskap som är viktigt att ha nästan

Läs mer

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar.

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar. FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013 Föreläsningar som förändrar. Lära för Livet Seminarier Utbildning Talarförmedling Er partner inom individ-, ledarskaps- och teamutveckling Sveriges bästa

Läs mer

Kursöversikt hösten 2013

Kursöversikt hösten 2013 Kursöversikt hösten 2013 Kursöversikt hösten 2013 Bokslutsredovisning Ort Aug Sep Okt Nov Dec Bokslutsredovisning I förberedande bokslutsarbete Göteborg 14 16 Bokslutsredovisning I förberedande bokslutsarbete

Läs mer

Projektledning - "Avancerad" Fördjupade modeller och metoder

Projektledning - Avancerad Fördjupade modeller och metoder Projektledning - "Avancerad" Fördjupade modeller och metoder Dokumentversion Studieguide Revision Datum Förändring x 150804 Frisläppt 1 Välkommen till kursen! 1 Vi som jobbar med kursen... 3 2 Beskrivning

Läs mer

Skräddarsydda kurser för dig som är redovisningskonsult. Redovisningskonsult

Skräddarsydda kurser för dig som är redovisningskonsult. Redovisningskonsult Skräddarsydda kurser för dig som är redovisningskonsult Redovisningskonsult Kurser våren 2014 Vi ordnar kompetensen Tillväxten kommer per automatik I rollen som redovisningskonsult är utbildning en förutsättning

Läs mer

UTBILDNING: Nya ISO 14001:2015

UTBILDNING: Nya ISO 14001:2015 UTBILDNING: Nya ISO 14001:2015 Introduktion Den nuvarande ISO-standarden för miljöledning har funnits länge; sedan 2004. Under dessa år har omvärlden förändrats, miljöfrågor blivit allt viktigare och begreppet

Läs mer

Vilken utbildning behöver du? Redovisning Revision Skatt Moms Controlling Ekonomistyrning. Kursöversikt

Vilken utbildning behöver du? Redovisning Revision Skatt Moms Controlling Ekonomistyrning. Kursöversikt Vilken utbildning behöver du? Redovisning Revision Skatt Moms Controlling Ekonomistyrning Kursöversikt hösten 2014 Höstens nyheter Byråledarutbildning för framtidens ledare (2+1 dag) Stockholm 14 15 okt

Läs mer

Modernt utvecklad litteratur för en utbildning i framkant NY OCH AKTUELL LITTERATUR FÖR JURIDISKA KURSER OCH PROGRAMMET

Modernt utvecklad litteratur för en utbildning i framkant NY OCH AKTUELL LITTERATUR FÖR JURIDISKA KURSER OCH PROGRAMMET Modernt utvecklad litteratur för en utbildning i framkant NY OCH AKTUELL LITTERATUR FÖR JURIDISKA KURSER OCH PROGRAMMET Från vänster: Eva Törning och Maria Albanson Många juriststudenter kommer i sitt

Läs mer

KURSPLAN Projektledning, 30 högskolepoäng

KURSPLAN Projektledning, 30 högskolepoäng 1(6) KURSPLAN Projektledning, 30 högskolepoäng Project Management, 30 credits Kurskod: TPRG10 Fastställd av: VD 2011-06-17 Reviderad av: Utbildningschef 2014-06-09 Gäller fr.o.m.: 2014-08-01 Version: 3

Läs mer

SYFTE Kursens syfte är att ge fördjupade kunskaper inom området extern redovisning

SYFTE Kursens syfte är att ge fördjupade kunskaper inom området extern redovisning KURSPLAN AUKTORISATIONSUTBILDNING STEG 2 EXTERN REDOVISNING MOTSVARANDE 10 HP SYFTE Kursens syfte är att ge fördjupade kunskaper inom området extern redovisning LÄRANDEMÅL efter genomgången kurs ska följande

Läs mer

Kvalificerad utbildning inom försäljning och marknadsföring.

Kvalificerad utbildning inom försäljning och marknadsföring. Kvalificerad utbildning inom försäljning och marknadsföring. Mot nya vägar och spännande möten Säljfunktionen har de senaste åren utvecklats mot en allt centralare roll i företagen, samtidigt som yrket

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

Kursprogram FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR VÅREN 2009

Kursprogram FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR VÅREN 2009 Kursprogram FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR VÅREN 2009 MEDICINTEKNIK, BIOTEKNIK OCH NÄRLIGGANDE OMR ÅDEN Praktiskt inriktade utbildningar som håller dig uppdaterad om det senaste som händer inom

Läs mer

Hur K3 och K2 förhåller sig till varandra. En guide för studenter 2017

Hur K3 och K2 förhåller sig till varandra. En guide för studenter 2017 Hur K3 och K2 förhåller sig till varandra En guide för studenter 2017 K2 K3 Hur K3 1 och K2 2 förhåller sig till varandra Många studenter väljer att skriva uppsatser om K3 och K2 vilket ibland innebär

Läs mer

Hur K3 och K2 förhåller sig till varandra. En guide för studenter

Hur K3 och K2 förhåller sig till varandra. En guide för studenter Hur K3 och K2 förhåller sig till varandra En guide för studenter Hur K3 och K2 förhåller sig till varandra en guide för studenter 1 Många studenter väljer att skriva uppsatser om K3 och K2 vilket ibland

Läs mer

Stockholms NyföretagarCentrum. Stockholms NyföretagarCentrum är stängt mellan 23/12 och 9/1 Kostnadsfria seminarier Kurser

Stockholms NyföretagarCentrum. Stockholms NyföretagarCentrum är stängt mellan 23/12 och 9/1 Kostnadsfria seminarier Kurser Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 51 December 2010 till V2 Januari 2011 Stockholms NyföretagarCentrum är stängt mellan 23/12 och 9/1 Kostnadsfria seminarier Kurser Kostnadsfria

Läs mer

GYMNASIEINGENJÖREN I PRAKTIKEN

GYMNASIEINGENJÖREN I PRAKTIKEN GYMNASIEINGENJÖREN I PRAKTIKEN Ämnet gymnasieingenjören i praktiken behandlar ingenjörsmässiga arbetsmetoder, färdigheter och förhållningssätt. Det omfattar också ledarskap, projektledning, grupprocesser,

Läs mer

EXECUTIVE FINANCE INSTITUTE. Ränteinstrument och makroanalys

EXECUTIVE FINANCE INSTITUTE. Ränteinstrument och makroanalys EXECUTIVE FINANCE INSTITUTE Ränteinstrument och makroanalys Ränteinstrument och makroanalys Programmet Ränteinstrument och makroanalys består av två ämnesmoduler. Den ena behandlar ränteinstrument och

Läs mer

Ekonomistyrning Redovisning Controlling Revision Moms Skatt. Behöver din karriär en ny kurs?

Ekonomistyrning Redovisning Controlling Revision Moms Skatt. Behöver din karriär en ny kurs? Ekonomistyrning Redovisning Controlling Revision Moms Skatt Behöver din karriär en ny kurs? Kompetensutveckling När och var du vill Digitala lösningar blir allt vanligare i vår vardag. Rätt använda kan

Läs mer

FEG100 Företagsekonomi 1, 30 högskolepoäng Business Administration 1, Introductory Course

FEG100 Företagsekonomi 1, 30 högskolepoäng Business Administration 1, Introductory Course KURSPLAN FEG100 FEG100 Företagsekonomi 1, 30 högskolepoäng Business Administration 1, Introductory Course Grundnivå 1. Beslut om inrättande av kursen samt fastställande av kursplan Kursplanen är godkänd

Läs mer

Internationella Handelshögskolan i Jönköping

Internationella Handelshögskolan i Jönköping Internationella Handelshögskolan i Jönköping Till vårterminen 2008 erbjuds nu fyra kurser vilka studenter kan ansöka till: Projektledning 15hp (7,5hp+7,5hp) Marknadsföring 7,5hp Organisation och Ledarskap

Läs mer

Ekonomiprogrammet. Efter programmet

Ekonomiprogrammet. Efter programmet Ekonomiprogrammet EK Ekonomiprogrammet är ett program som vänder sig till dig som är intresserad av att få kunskaper i ekonomi, samhällsekonomi, entreprenörskap och juridik. Här får du en bred och attraktiv

Läs mer

REMISS 2010-06-18. Dnr 07-30. Enligt sändlista. Förslag till nytt allmänt råd med tillhörande vägledning

REMISS 2010-06-18. Dnr 07-30. Enligt sändlista. Förslag till nytt allmänt råd med tillhörande vägledning REMISS 2010-06-18 Enligt sändlista Förslag till nytt allmänt råd med tillhörande vägledning Bokföringsnämnden (BFN) har vid sitt sammanträde den 8 juni 2010 beslutat om remiss på ett förslag till nytt

Läs mer

Ekonomiutbildningar. hösten 2015. Controlling Bokslutsredovisning Koncernredovisning IFRS K2 och K3 Skatt Moms. EkonomiSveriges självklara val

Ekonomiutbildningar. hösten 2015. Controlling Bokslutsredovisning Koncernredovisning IFRS K2 och K3 Skatt Moms. EkonomiSveriges självklara val Ekonomiutbildningar hösten 2015 Controlling Bokslutsredovisning Koncernredovisning IFRS K2 och K3 Skatt Moms EkonomiSveriges självklara val Som certifierad controller vågar jag ta en ny roll När Munksjö

Läs mer

UTBILDNING: Verksamhetsledningssystem ISO 9001

UTBILDNING: Verksamhetsledningssystem ISO 9001 UTBILDNING: Verksamhetsledningssystem i praktiken Introduktion Den här kursen riktar sig till dig som skall arbeta fram ett nytt, eller vidareutveckla ett befintligt, verksamhetsledningssystem för din

Läs mer

Årsredovisning. Anna Karin Pettersson Lektion 10

Årsredovisning. Anna Karin Pettersson Lektion 10 Årsredovisning Anna Karin Pettersson 2017-05-22 Lektion 10 Innehåll Introduktion Årsredovisningens delar Finansiell analys (räkenskapsanalys) 2 Litteratur FARs. Samlingsvolym K3 kapitel 3 6, 8 Lärobok,

Läs mer

Kursplan. Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Företagsekonomi. Kursen ges som fristående kurs.

Kursplan. Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Företagsekonomi. Kursen ges som fristående kurs. 1(7 ) Kursplan Ekonomihögskolan Kurskod FEA330 Dnr EHVd 2004:35 Beslutsdatum 2004-09-06 Engelsk benämning Undervisningsspråk Ämne Företagsekonomi, allmän kurs Business Administration, General Course Svenska

Läs mer

ENTREPRENÖRSKAP. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

ENTREPRENÖRSKAP. Ämnets syfte. Kurser i ämnet ENTREPRENÖRSKAP Ämnet entreprenörskap är tvärvetenskapligt. Det har sin bas inom psykologi och företagsekonomi, men även andra kunskapsområden såsom retorik och juridik ingår. Med hjälp av begrepp, teorier,

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

EXECUTIVE FINANCE INSTITUTE. Företagsvärdering och företagsfinansiering

EXECUTIVE FINANCE INSTITUTE. Företagsvärdering och företagsfinansiering EXECUTIVE FINANCE INSTITUTE Företagsvärdering och företagsfinansiering Företagsvärdering och företagsfinansiering Programmet Företagsvärdering och företagsfinansiering består av tre ämnesmoduler som behandlar

Läs mer

UTBILDNING: Nya ISO 9001:2015

UTBILDNING: Nya ISO 9001:2015 UTBILDNING: Nya ISO 9001:2015 Introduktion De nuvarande ISO-standarderna för kvalitets- och miljöledning har funnits länge: ISO 9001 sedan 2008 och ISO 14001 sedan 2004. Under dessa år har omvärlden förändrats,

Läs mer

Hur K3 och K2 förhåller sig till varandra. Vägledning

Hur K3 och K2 förhåller sig till varandra. Vägledning Hur K3 och K2 förhåller sig till varandra Vägledning Hur K3 och K2 förhåller sig till varandra 1 Många studenter väljer att skriva uppsatser om K3 och K2 vilket ibland innebär att man jämför regelverken

Läs mer

Controller Ekonomichef Redovisningsansvarig Redovisningsekonom Ekonomiassistent. Vilken utbildning väljer du?

Controller Ekonomichef Redovisningsansvarig Redovisningsekonom Ekonomiassistent. Vilken utbildning väljer du? Controller Ekonomichef Redovisningsansvarig Redovisningsekonom Ekonomiassistent Vilken utbildning väljer du? Kurser våren 2014 Ekonomichef, controller, redovisningsansvarig Bokslutsredovisning Ort Jan

Läs mer

Kursplan. Företagsekonomi A, 30 högskolepoäng Business Administration, Basic Course, 30 Credits. Mål 1(5) Mål för utbildning på grundnivå.

Kursplan. Företagsekonomi A, 30 högskolepoäng Business Administration, Basic Course, 30 Credits. Mål 1(5) Mål för utbildning på grundnivå. 1(5) Denna kursplan har ersatts av en nyare version. Den nya versionen gäller fr.o.m. Vårterminen 2015 Kursplan Handelshögskolan vid Örebro universitet Företagsekonomi A, 30 högskolepoäng Business Administration,

Läs mer

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Vi erbjuder ett öppet ledarutvecklingsprogram för dig som vill utveckla ditt ledarskap genom en ökad förståelse för dig själv och de sammanhang du som ledare verkar i.

Läs mer

En inbjudan till kunskap i entreprenad! I samarbete med Retorium AB, Ett företag inom Confidence Exteriör Art & Design AB 556612-7568

En inbjudan till kunskap i entreprenad! I samarbete med Retorium AB, Ett företag inom Confidence Exteriör Art & Design AB 556612-7568 En inbjudan till kunskap i entreprenad! I samarbete med Retorium AB, Ett företag inom Confidence Exteriör Art & Design AB 556612-7568 Entreprenörskap Redovisning / Bokföring BAS steg 1, 2 och 3 Marknadsplanering

Läs mer

UTBILDNING: Effektiv processutveckling

UTBILDNING: Effektiv processutveckling UTBILDNING: Effektiv processutveckling Introduktion Kursen i effektiv processutveckling fokuserar på effektiva, väl beprövade arbetssätt för att identifiera, definiera, kartlägga och utveckla företagets

Läs mer

Kursprogram FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR VÅREN 2008

Kursprogram FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR VÅREN 2008 Kursprogram FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR VÅREN 2008 MEDICINTEKNIK, BIOTEKNIK OCH NÄRLIGGANDE OMR ÅDEN Praktiskt inriktade utbildningar som håller dig uppdaterad om det senaste som händer inom

Läs mer

Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar

Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som

Läs mer

UTBILDNING: Förbereda och Leda Workshop

UTBILDNING: Förbereda och Leda Workshop UTBILDNING: Förbereda och Leda Workshop Introduktion Kursen ger alla med intresse av att utforma och leda workshops (arbetsmöten) en uppsättning metoder, verktyg och tips i hur man på bästa sätt förbereder

Läs mer

Programstruktur Ekonomiprogrammet Ekonomi

Programstruktur Ekonomiprogrammet Ekonomi Ekonomi På görs flera studiebesök på lokala företag och domstolar och du får möjlighet att lyssna till intressanta föreläsare! Du som söker EKONOMIPROGRAMMET väljer en studieförberedande utbildning inom

Läs mer

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Kurbits hjälper företagare att tjäna mer på det de brinner för. Våra affärsutvecklingsprogram är utvecklade och designade specifikt för företag inom

Läs mer

The Stockholm Accords

The Stockholm Accords The Stockholm Accords STOCKHOLM 15 JUNI 2010 KL. 14:00 ETT UPPROP TILL KOMMUNIKATÖRER I DET GLOBALA SAMHÄLLET Detta dokument har tagits fram av PR- och kommunikationsexperter från hela världen i samband

Läs mer

Ekonomprogram, 180 hp

Ekonomprogram, 180 hp 1 (8) Utbildningsplan för: Ekonomprogram, 180 hp BSc Programme in Business and Economics Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer SEKOG Grundnivå Miun 2007/1088 Högskolepoäng

Läs mer

Kursplan. Mål 1(5) Mål för utbildning på grundnivå. Kursens mål. Handelshögskolan vid Örebro universitet

Kursplan. Mål 1(5) Mål för utbildning på grundnivå. Kursens mål. Handelshögskolan vid Örebro universitet 1(5) Kursplan Handelshögskolan vid Örebro universitet Företagsekonomi, Företagets affärer och styrning, grundkurs, 30 högskolepoäng Business Administration, Corporate Business and Control, Basic Course,

Läs mer

Företagspresentation

Företagspresentation Företagspresentation delaktighet Medarbetare information kunskap kompetens komplex försäljning enkel försäljning Strategiskt Inköp hälsa vision målbild syfte mål strategi effektivitet lönsamhet Varför

Läs mer

ÄTA FÖR LIVET! MATEN SOM GÖR DIG FRISK OCH STARK SOMMAREN Vilse i kostrådsdjungeln?

ÄTA FÖR LIVET! MATEN SOM GÖR DIG FRISK OCH STARK SOMMAREN Vilse i kostrådsdjungeln? SOMMAREN 2017 ÄTA FÖR LIVET! MATEN SOM GÖR DIG FRISK OCH STARK SOMMAREN 2017 Vilse i kostrådsdjungeln? Är vitt mjöl verkligen så farligt? Det där med lchf och 5:2 hur bra är det, egentligen? Och hur vet

Läs mer

Utbildningar inom miljö och CSR - nära dig

Utbildningar inom miljö och CSR - nära dig Utbildningar inom miljö och CSR - nära dig TEM:s utbildningar vår och höst 2013 Malmö, Skåne, Sverige Stiftelsen TEM Stortorget 17 211 22 Malmö 040-606 55 80 VÅRA UTBILDNINGAR Välkommen till TEM:s inspirerande

Läs mer

Dnr Förslaget innebär att det endast kommer att finnas ett regelverk om årsbokslut.

Dnr Förslaget innebär att det endast kommer att finnas ett regelverk om årsbokslut. Bilaga 2 Dnr 14-28 Konsekvensutredning - Förslag till nya bestämmelser om att årsbokslutet får upprättas med tillämpning av Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2012:1) om årsredovisning och koncernredovisning

Läs mer

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Inbjudan till företrädesemission av aktier i PromikBook AB (publ) Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Vårt mål är att vara det självklara systemet för företagskonsulter, redovisningskonsulter

Läs mer

Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa

Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa Anmälan t o m 31 oktober 2013 - är uppföljaren till det mycket uppskattade

Läs mer

Kvalitetsteknik GR (A), Appreciative Inquiry för styrkebaserad förändringsledning, 7,5 hp

Kvalitetsteknik GR (A), Appreciative Inquiry för styrkebaserad förändringsledning, 7,5 hp 1 (5) Kursplan för: Kvalitetsteknik GR (A), Appreciative Inquiry för styrkebaserad förändringsledning, 7,5 hp Quality Technology and Management BA (A), Appreciative Inquiry for Strength Based Change Management,

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Programmet för personal och arbetsliv Programkod: Programmets benämning: SGPAR Programmet för personal och arbetsliv Study programme in Human

Läs mer

Går det som det ska eller blir det som det blir?

Går det som det ska eller blir det som det blir? Går det som det ska eller blir det som det blir? Styr du ekonomin eller styr ekonomin dig och ditt företag? Det är kanske dags att fundera över hur du vill att det ska vara? Alla beslut du tar får ekonomiska

Läs mer

Tips och råd för bättre ägarstyrning i ägarledda företag

Tips och råd för bättre ägarstyrning i ägarledda företag Tips och råd för bättre ägarstyrning i ägarledda företag 2 Aktivt ägarskap grunden för framgångsrika företag Det börjar hos ägaren Uthållig utveckling och tillväxt innebär många utmaningar att hantera

Läs mer

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande.

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande. Nails - Affärsidé Affärsidé Ge färg och glans till dina naglar! Vi erbjuder en mängd trendiga nyanser som skapar en skönhetskänsla. Vi säljer ett stort utbud av märket Catrine Arley med ett rimligt pris

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Programmet för personal och arbetsliv Programkod: Beslut om fastställande: Programmets benämning: SGPAR Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden

Läs mer

Ekonomiprogrammet (EK)

Ekonomiprogrammet (EK) 216 gymnasieskola 2011 (EK) Examensmål för ekonomiprogrammet Ekonomiprogrammet är ett högskoleförberedande program. Efter examen från programmet ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier inom främst

Läs mer