NYTT OCH AKTUELLT 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NYTT OCH AKTUELLT 2013"

Transkript

1 NYTT OCH AKTUELLT 2013 En bästsäljare berättar Plugg på platta Juridik Nu som app!

2 Hej! Agnes Junker förlagsredaktör Rolf Johansson förläggare Kristoffer Edshage förlagsredaktör Helga Laurin förlagsredaktör Funderar du på en kursbok i e-bokformat? Eller söker du litteratur om CSR? I den här foldern hittar du ett axplock av höstens nyheter från Sanoma Utbildning. Bland annat kan du läsa om våra digitala satsningar och, så klart, de senaste titlarna. Ämnena spänner över flera kunskapsfält, framförallt ekonomi, juridik och management. Vi hoppas därför att de flesta ska hitta något som intresserar. Hela vårt sortiment hittar du på Skulle det vara något som saknas hoppas vi höra ifrån dig vi letar alltid efter nya, duktiga författare! Vänliga hälsningar Högskoleredaktionen Sanoma Utbildning HAR DU EN BOKIDÉ? TA KONTAKT MED OSS!

3 n y t t o c h a k t u e l l t i n o m j u r i d i k Ny studieteknik Juridik i mobilen»att utveckla en app är en naturlig del i vår digitala satsning för högskolan«helga Laurin, förlagsredaktör Vi ville skapa en möjlighet för studenter att testa sina kunskaper när som helst, var som helst. Bussresan till universitetet skulle kunna förvandlas till välinvesterad studietid! Därför gjorde vi Juridik-appen en frågebank kopplad till grundboken med samma namn. Tanken är att studenter ska kunna testa sina kunskaper och använda appen som en hjälp när de pluggar. Precis som boken är appen indelad i ämnesområden. Under varje ämnesområde finns snabbfrågor respektive essäfrågor. Snabbfrågorna har svarsalternativ medan essäfrågorna är av mer resonerande karaktär och presenterar färdiga lösningar. HELA KURSEN I EN BOK Appen kan användas av studenter även om de inte har boken Juridik civilrätt, straffrätt, processrätt som kurslitteratur. Boken som kom för drygt ett år sedan har fått ett mycket bra mottagande av lärare runt om i Sverige. Den uppfattas som en modern introducerande bok i juridik och innehåller alla områden som normalt ingår i grundläggande juridiska kurser. Att man kan klara sig med en enda bok och slippa att sätta ihop fler på listan har varit särskilt uppskattat. Mycket arbete har lagts ned på att skapa en bra pedagogisk struktur. De olika kapitlen har grupperats i avdelningar, inom vilka har eftersträvats att samla regler med sakligt samband; Juridik, Familj, Avtal, Näring, Fordran, Ersättning, Straff och Process. En strävan utöver att underlätta inlärningen av diverse konkreta regler, är att Juridik - civilrätt, straffrätt, processrätt även ska kunna ge en förståelse för vad juridik är. Boken innehåller därför förhållandevis omfattande avsnitt om rättskällor och juridisk metod samt återkommande rättstillämpningsexempel. Till varje avdelning finns även ett stort antal frågor med tillhörande svar för att ge djupare förståelse. FÖRFATTARE Juridik civilrätt, straffrätt, processrätt är skriven av Konrad Lundberg, Johan Schüldt, Theddo Rother- Schirren, Anders Lagerstedt, Catharina Calleman, Per Jonas Nordell, Annina H Persson, Marcus Radetzki och Josef Zila. Författarna är verksamma vid universiteten i Stockholm, Umeå och Örebro. Testa själv! Appen finns både på App Store och GooglePlay Tipsa dina studenter! JURIDIK Civilrätt, straffrätt, processrätt ISBN sidor 392 kr

4 n y t t o c h a k t u e l l t i n o m l e d a r s k a p Ledarskap under press Kriskommunikation KRISKOMMUNIKATION Att leda i blåsväder ISBN sidor 265 kr»att kommunicera i kris är en viktig kompetens för alla ansvariga i organisationen«kriser av mer eller mindre allvarlig grad, drabbar förr eller senare alla organisationer. Orsaken kan vara allt från att företagets produkter visat sig skadliga, att de anställda diskriminerat vissa kunder eller att någon i ledningen hamnar i en skandal, till att en nyckelperson försvinner från organisationen, att medarbetare råkar i konflikt, att företaget byter ägare eller genomför personalnedskärningar. Gemensamt för alla kriser är att organisationen utsätts för press utöver det vanliga. Att leda en organisation som hamnat i kris ställer särskilda krav på ett företags kommunikation, både mot omvärlden och internt. Att kommunicera i kris är en viktig kompetens inte bara för press- och kommunikationsansvariga utan för alla ansvariga i organisationen och räknas därför som en viktig ledarkompetens. I boken Kriskommunikation att leda i blåsväder ger författarna Maria Langen och Sverre Sverredal, själva erfarna utbildare inom kriskommunikation, en heltäckande guide på området. Studenten får grunderna i kommunikationsteori och de psykologiska mekanismer som sätts in vid kris, liksom kunskap om hur man använder kriskommunikationsplaner och andra konkreta verktyg som utgör ovärderligt stöd i krissituationer. Boken är också rik på illustrerande och aktuella exempel. BESTÄLL DITT LÄRAREXEMPLAR! Beställ på klicka på universitet/högskola Skicka e-post till Ring

5 n y t t o c h a k t u e l l t i n o m h å l l b a r h e t / c s r Att skapa en guide till företagets ansvar Den nya boken CSR en guide till företagets ansvar är den första bok som på svenska presenterar en helhetsbild av CSR-området, alltså företagens miljömässiga och sociala ansvar. För att skapa boken krävdes en grupp experter med bred och varierad kompetens. Åtta personer, alla med lång erfarenhet av akademisk forskning, blev resultatet. En av författarna är Susanne Sweet som tidigt bedrev forskning inom strategi, marknadsföring och hållbarhet vid Handelshögskolan i Stockholm. Idag driver Susanne forskargruppen SuRe (Sustainable Research Group) och håller även kurser på området. Från början var det dock inte helt enkelt:»i slutet av min doktorandtid föreslog jag en kurs inom hållbarhet, men fick inget direkt gehör från skolans ledning. Först 2002 lanserades kursen, mycket tack vare påtryckningar från studenterna. Första året hade kursen 12 studenter, 2007 hade den 55 stycken och idag finns det flera kurser inom masterprogrammen«, berättar Susanne. Medvetenheten om ämnet har ökat vilket har resulterat i att företagsansvar och hållbarhet fått större utrymme, en utveckling som återfinns på de flesta högskolor i landet. Susanne poängterar dock att det rått brist på böcker som tar upp etik, CSR och hållbarhet, framförallt på svenska. Tanken med denna bok är att skapa en bred introduktion till ämnesområdet. ATT SKRIVA I TEAM Susanne har tillsammans med Hans De Geer och Tommy Borglund ingått i redaktionsgruppen med ett övergripande ansvar för bokens helhet. Övriga författare är Karolina Windell, Magnus Frostenson, Lin Lerpold, Sara Nordbrand och Emma Sjöström. Skrivprocessen beskriver Susanne som inspirerande, av flera anledningar.»att skriva boken har varit fantastiskt kul. Man har fått gå in i litteraturen på ett bredare sätt än vanligt och försöka sammanfatta kunskapsläget. Dessutom har förlaget utgjort ett professionellt och positivt stöd genom projektet. Även redaktörsgruppen har varit en tillgång och gjort boken till en bättre produkt. Alla har inte alltid haft exakt samma perspektiv vilket har lyft bokens innehåll och givet den mer djup«, säger Susanne avslutningsvis. CSR En guide till företagets ansvar ISBN sidor 309 kr Susanne Sweet är en av författarna till CSR en guide till företagets ansvar

6 ny t t och a k tuellt inom projek tledning En bästsäljare berättar PROJEKTLEDNING FINNS ÄVEN I ENGELSK VERSION! NEW EDITIO EDITI ON ist nnqu Bo To N ent gem ana ct M roje and eory ram e Th og t, to th ct, Pr ide oje emen A Gu e of Pr Manag ange tic Ch o Prac rtfoli ional Po nizat and Orga d an nt eme ess usin s ent ignm on and nt nme was and was He ISBN ( ) PROJEKTLEDNING Faktabok ISBN sidor 309 kr Övningsbok ISBN sidor 219 kr Faktabok engelska ISBN sidor 349 kr Det märks att Bo Tonnquist är passionerat engagerad i frågor om hur organisationer genomför projekt. Det stora problemet idag är inte dåliga projektledare utan dåliga beställare. I många företag sitter chefer som slänger iväg projektuppdrag utan att ha klart för sig förutsättningarna. Som lärare på IHM Business School i slutet av 90-talet märkte Bo Tonnquist ett behov av litteratur om projektledning ett ämne som efterfrågades allt mer på utbildningarna och som han själv fått gedigen erfarenhet av från sina år på Philips och Ericsson. ETT UNIKT HELHETSGREPP»Om ledningen i en organisation är utbildad i vad som krävs för att genomföra projekt, då kan det hända grejer.«annan litteratur om projektledning hade fokuserat antingen på metodiken och verktygen eller på ledarskapet. I Projektledning visar Bo att en projektledare behöver både och.»det räcker inte med bra ledarskap, du måste också kunna metodiken. Och det räcker inte med att kunna verktygen du måste också kunna leda.«i boken integreras»hårda«och»mjuka«kompetensområden precis så som en projektledare möter dessa utmaningar i verkligheten. LYCKAT FÖRLAGSSAMARBETE Under det decennium som gått sedan första upplagan fortsätter Projektledning att öka i försäljning. Den svenska versionen är inne på fjärde upplagan och den engelska översättningen kom nyss i en andraupplaga.»det känns kul att ha fått den exakt så som jag velat. Innehåll, disposition och layout är jag jättenöjd med«säger Bo. Han märker av att boken fått stor spridning.»jag träffar ofta människor som säger Jaså är det du som är Bo Tonnquist, jamen din bok har jag, den har jag läst.det som är fascinerande med projektledning är att det är ett arbetssätt som passar i alla branscher. En vanlig vecka kan jag undervisa kulturvetare på universitetet som ska lära sig driva kulturprojekt, företagsfolk på IHM Business School och jobba med försvarsmakten kring deras projektmetodik och jag ändrar inte mitt budskap särskilt mycket. Hur du leder projekt, hur du ser till att projektet håller rätt kurs och affärsnytta, det är generellt, det går att göra på samma sätt oavsett var du befinner dig.«

7 n y t t o c h a k t u e l l t i n o m p r o j e k t l e d n i n g Framtidens plugg på en platta En av våra ambitioner som kursboksoch läromedelsförlag är att möta förändringar som sker på Sveriges högskolor, universitet och hos andra utbildningsanordnare. Att öka tillgängligheten i vår utgivning är också en självklar strävan för oss. Därför satsar vi nu på att ge ut en av våra senaste kursböcker som e-bok. Även om läs- och surfplattan fortfarande är ett relativt sällsynt inslag i universitetens och högskolornas läsesalar, så räknar vi med att studenter i allt större utsträckning kommer vilja ha sina kursböcker i digital form. Att köpa och läsa romaner som e-bok blir vanligare och e-läromedel används allt mer inom grundskola och gymnasium. Universitetsbiblioteken prioriterar ofta inköp av digitala produkter och lärosätenas kursportaler går från att fylla en administrativ funktion till att även innehålla undervisningsmaterial. Allt detta tror vi skapar nya läsvanor och förväntningar hos studenterna, på att kunna bedriva sina studier digitalt. Därför ser vi e-boken, i mer eller mindre interaktiv form, som en del av framtiden även inom högre utbildning. Agil projektledning som e-bok är ett av de första steg vi tar in i denna framtid. OM ÄMNET Agil projektledning gavs ut 2011 och är skriven av Tomas Gustavsson, lärare vid Karlstad universitet och expert på de arbetsmetoder som brukar benämnas med eng. agile (rörlig, vig). Agile är en skola inom management som i korthet går ut på att man organiserar sina projekt så att de kan anpassa sig till föränderliga omständigheter istället för att slösa resurser på att (oftast lönlöst) försöka hindra förändring. AGIL PROJEKTLEDNING ISBN E-bok 215 kr

8 f l e r i n t r e s s a n t a t i t l a r NY UPPLAGA JANUARI 2013 IFRS IFRS I teori och praktik ISBN MARKNADSFÖRING Modeller och principer ISBN TILLÄMPAD STATISTIK En grundkurs ISBN Beställ ditt lärarexemplar! Beställ på klicka på universitet/högskola Skicka e-post till Ring Vill du komma i kontakt med någon på redaktionen? Rolf Johansson, förläggare Kristoffer Edshage, förlagsredaktör Agnes Junker, förlagsredaktör Helga Laurin, förlagsredaktör

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Dags att fylla digitaliseringen med innehåll. En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan

Dags att fylla digitaliseringen med innehåll. En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan Dags att fylla digitaliseringen med innehåll En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan 1 Skolan måste digitaliseras Ingen har kunnat undgå att skolan har problem. Ingen har kunnat missa att den svenska

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER stöd konsultation motivera riktlinjer frivillighet nätverk utbildning arbetslivserfarenhet planera rådgivning kartlägga vägledning mentorskap optimism TID FÖR COACHNING EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

Om man får vara med mer och bestämma över sig själv då skulle det bli roligt

Om man får vara med mer och bestämma över sig själv då skulle det bli roligt Om man får vara med mer och bestämma över sig själv då skulle det bli roligt Elevers medskapande i lärprocessen 7,5 p Höstterminen -07 Kursansvarig Inger Brännström Johansson Annika Ehn-Magnusson 1 Inledning

Läs mer

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang En skrift om vad som engagerar och motiverar oss Drivkrafter 2 Inledning Vad driver volontärer att engagera sig ideellt? Och hur kan vi som volontärsamordnare skapa förutsättningar för volontären att upptäcka

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Moderna språk Skolinspektionens rapport 2010:6 Diarienummer 40-2009:1853 Stockholm 2010 Bildbåry: Bananastock Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Pedagogues response to children with special needs

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet Syns du finns vi Att vara ombud i Lärarförbundet Välkommen som ombud! Du som är ombud på arbetsplatsen är en viktig person i Lärarförbundet både för medlemmarna på din arbetsplats och för hela förbundet.

Läs mer

Utbildningar som fungerar. Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation

Utbildningar som fungerar. Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation Utbildningar som fungerar Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation Mindset Vår vision 2 Det här är Mindset bra på 3 Kunder 3 Öppen utbildning 4 Företagsintern utbildning

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

Att bli coachad ger en kick!

Att bli coachad ger en kick! Institutionen för Service Management Magisteruppsats 10 poäng Våren 2005 Att bli coachad ger en kick! en studie av fenomenet och trenden coaching Författare: Jenny Nilsson Julian Sykes Handledare: Carl

Läs mer

Kommunicera och nå dina mål. Kommunikationsstrategi 2013-2016

Kommunicera och nå dina mål. Kommunikationsstrategi 2013-2016 Kommunicera och nå dina mål Kommunikationsstrategi 2013-2016 Lyssna och prata för att nå målen Östersunds kommun har tagit fram en kommunikationsstrategi som sträcker sig från 2013 till 2016. Den här foldern

Läs mer

MTM. Rapport: Fokusgrupper med studenter. December 2014, Markör Marknad och Kommunikation AB. Markör AB 1 (35)

MTM. Rapport: Fokusgrupper med studenter. December 2014, Markör Marknad och Kommunikation AB. Markör AB 1 (35) MTM Rapport: Fokusgrupper med studenter December 2014, Markör Marknad och Kommunikation AB Markör AB 1 (35) Uppdrag: Användarundersökning Beställare: MTM Kontaktperson MTM: Pia Hasselrot Projektledare

Läs mer

Så här kan DU också starta företag

Så här kan DU också starta företag Så här kan DU också starta företag there is no passion to be found playing small, in settling for a life that is less than the one you are capable of living. Så här kan du också starta företag Marlena

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

Framtidens Karriär. Ekonomer medskapar morgondagens samhälle

Framtidens Karriär. Ekonomer medskapar morgondagens samhälle Foto: SEB I en fullservicebank finns enormt varierande uppgifter för civilekonomer. Vi ser gärna att man vågar byta uppgift när man söker sig vidare och på så sätt breddar sin kompetens. Annika Falkengren,

Läs mer

CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information?

CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information? CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information? En studie av implementeringsprocessens kritiska aspekter samt påverkande faktorer CRM-system, the

Läs mer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer 1 Innehållsförteckning Slutsatser... 5 Om Drivhuset... 6 Bakgrund, mål och syfte... 6 Hur undersökningen gått till... 7 Om resultaten... 8 Vem har besvarat

Läs mer

Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka.

Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka. Umeå universitet Institutionen för socialt arbete C-uppsats Höstterminen 2008 Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka. Författare: Emma

Läs mer

Avrapportering av ett kollaborativt forskningsprojekt om att utveckla redskap och innehåll i arbetet med att realisera strävansmålen i matematik

Avrapportering av ett kollaborativt forskningsprojekt om att utveckla redskap och innehåll i arbetet med att realisera strävansmålen i matematik Matematikundervisningens innehåll Avrapportering av ett kollaborativt forskningsprojekt om att utveckla redskap och innehåll i arbetet med att realisera strävansmålen i matematik Inger Eriksson och Viveca

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv

Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv Effekter av internationella ungdomsprojekt inom Ung och Aktiv i Europa på unga och ungdomsledare Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige

Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige STUDIEHANDLEDNING Om studiecirkeln I en studiecirkel träffas man regelbundet för att studera, diskutera eller öva sig på något tillsammans. En studiecirkel

Läs mer