Kurslitteratur Universitet, högskola och övriga eftergymnasiala utbildningar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kurslitteratur 2015. Universitet, högskola och övriga eftergymnasiala utbildningar"

Transkript

1 Kurslitteratur 2015 Universitet, högskola och övriga eftergymnasiala utbildningar

2 Hej! Här är Sanoma Utbildnings nya katalog för kurslitteratur! Som vanligt är katalogen fylld med våra omtyckta grundböcker samt våra senaste nyheter. Vi hoppas att årets katalog ska innehålla något för de flesta. I år kan du bland annat läsa om Företagsekonomi i praktik och princip, en helt ny grundbok i företagsekonomi. Denna bok presenterar grunderna i ämnet, men väver också samman teorierna med praktiska beskrivningar. Dessutom hittar du Juridik Civilrätt, Straffrätt, Processrätt, som utkommer i ny upplaga till hösten. Det finns många nya titlar i årets katalog, bland annat Familjejuridik, En introduktion till intern styrning och kontroll och Psykologi för projektledare. Vi hoppas att utbudet ska passa dagens undervisning både ämnesmässigt och pedagogiskt. Skulle du ha frågor är du alltid välkommen att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter hittar du här i katalogen. Bläddra väl och låt dig inspireras! Vänliga hälsningar Kristoffer Edshage förläggare företagsekonomi Amanda Schött Franzén förläggare juridik Order/Information Tel Fax Vid beställning, vänligen ange de beställningsnummer som finns i katalogen. HAR DU EN BOKIDÉ? Ta kontakt med oss. Kontakta oss gärna! Kristoffer Edshage Förläggare Amanda Schött Franzén Förläggare Karin Sörensen Förlagsredaktör Ludvig Engellau Marknadsförare

3 Innehåll JURIDIK Due Diligence besiktning av företag 2 Familjejuridik 2 Juridik Civilrätt, Straffrätt, Processrätt 3 Mervärdesskattens grunder 4 Praktisk bolagsstyrning 4 REDOVISNING En introduktion till intern styrning och kontroll 5 Extern redovisning 6 IFRS i teori och praktik 7 Att läsa & förstå bokslut 7 Koncernredovisning 8 Bokföringens abc 8 FÖRETAGSEKONOMI Företagsekonomi i praktik och princip 9 Företagsekonomi från begrepp till beslut 10 Företagsekonomi för icke-ekonomer 10 s. 5 Innehåll PROJEKTLEDNING Psykologi för projektledare 11 Agil projektledning 12 Beteendekompetens i projektledning 13 Project Management 13 Projektledning 14 MARKNADSFÖRING Marknadsföring modeller och principer 15 CSR en guide till företagets ansvar 16 Skriva för att övertyga 16 Kriskommunikation att leda i blåsväder 17 Hållbara investeringar 17 Prissättning 18 Säljledning att skapa framgångsrik försäljning 18 Förhandling 19 Service 19 s. 9 LEDARSKAP Health Management 20 Att vara VD 21 Taking the Lead 21 Ny Chef 22 Styrelsearbete i ideella organisationer 23 Styrelsearbete i ägarledda företag 23 Ledarskap 200 råd 24 Percy Barnevik on Leadership 24 OBM Ledarskapets psykologi 25 s. 11 HÄLSOVETENSKAP Hälsopsykologi 25 HR/ARBETSLIV Diskriminering på arbetsplatsen en handbok 26 Karriärplanering 26 Anställning, Uppsägning, Avsked 26 SAMHÄLLSEKONOMI Sveriges ekonomi 27 STATISTIK/UNDERSÖKNINGSMETODIK Tillämpad statistik en grundkurs 27 Metoder för undersökande arbete 28 Att få svar 28 s. 20 ÖVRIGA TITLAR Bostadsrätt en handbok för styrelsen 30 Juridik för småföretagare 30 Juridiklexikon 31 Ekonomilexikon 31 Rätt-serien 31 1

4 Juridik Due Diligence besiktning av företag Robert Sevenius är jurist och ekonom med specialisering inom företagsförvärv och bolagsstyrning. Han arbetar som rådgivare vid företagsaffärer samt föreläser vid universitet och privata utbildningsorgan. Han har skrivit flera böcker och artiklar inom sina specialistområden. Kurser inom bland annat företagsförvärv, affärsstrategi, företagsorganisation, entreprenörskap och företagsfinansiering samt övrig affärsjuridik, företagsekonomi och industriell ekonomi. Due Diligence besiktning av företag sidor 380 kr Företagsbesiktningar har blivit allt viktigare i näringslivet på grund av det växande behovet att veta med vem och med vad man egentligen gör affärer. Besiktningar används framförallt vid företagsförvärv, men även i andra väsentliga affärstransaktioner till exempel upphandlingar, aktieemissioner och samriskföretag. Företagsbesiktning är det moderna svaret till det gamla ordspråket Köp inte grisen i säcken!. Due diligence är den engelska termen för företagsbesiktning. Företagsbesiktning innebär att ett företag undersöks inför en transaktion för att minska risken för negativa överraskningar. I denna bok presenteras bakgrunden till och förutsättningarna för företagsbesiktning, inklusive den metod och de verktyg som används vid det praktiska arbetet att genomföra en besiktning. Aldrig tidigare har företagsbesiktning beskrivits på ett så allomfattande och djupgående sätt utifrån svenska förhållanden som i Due Diligence besiktning av företag. Boken ger läsaren kunskaper om besiktningens historia, motiv och rättsliga förutsättningar samt effektiva redskap för att beställa, styra och genomföra besiktningar. I boken finns ett stort antal praktikfall, checklistor, avtalsutkast, lagrum och policyer. Due Diligence besiktning av företag kan med fördel användas på utbildningar inom bland annat juridik, ekonomi, organisation och teknik. En företagsbesiktning aktualiserar många unika överväganden som kräver fördjupad kunskap och handfasta riktlinjer. Due Diligence besiktning av företag är den första och enda bok du behöver för att förstå och genomföra företagsbesiktningar. Historisk bakgrund och betydelse Besiktningsprocessen Former och användningsområden Rättsliga förutsättningar NY TITEL Familjejuridik Familjejuridik är en grundläggande bok inom rättsområdet familjerätt, som exempelvis läses på juristprogrammet. Boken innehåller till exempel regler om äktenskapets ingående och upplösning, bodelning, barnets bästa, den legala arvsordningen samt relevant praxis. Familjejuridik innehåller fem ämnesområden: Personrätt Äktenskapsrätt Samborätt Barnrätt Arvs- och testamentsrätt Sist i boken finns övningar med tillhörande facit. Familjejuridik innehåller även rättsfallsreferat, exempel på bodelningar samt övningar med tillhörande facit. Gunilla Olsson, advokat och lärare vid Stockholms universitet med inriktning på barnrätt. Theddo Rother-Schirren, advokat och universitetslektor vid Stockholms universitet med inriktning på ekonomisk familjerätt. Johan Schüldt, advokat och universitetslektor vid Stockholms universitet med inriktning på ekonomisk familjerätt. Familjejuridik vänder sig i första hand till juridik- och socionomstudenter men kan med fördel användas av den som arbetar med eller är intresserad av familjerätt. Familjejuridik sidor 198 kr 2

5 Juridik Civilrätt, Straffrätt, Processrätt Juridik Succéboken Juridik Civilrätt, Straffrätt, Processrätt för grundläggande juridiska kurser har blivit en stor framgång och tagits väl emot bland universitet och högskolor. Boken ger en heltäckande bild av ämnet juridik och kommer till hösten i en ny tredje upplaga. Josef Zila, Theddo Rother-Schirren, Annina H Persson, Marcus Radetzki, Anders Lagerstedt, Catharina Calleman, Konrad Lundberg, Johan Schüldt och Per Jonas Nordell. Författarna är verksamma vid universiteten i Stockholm, Örebro och Umeå. Studier i juridik på grundnivå, till exempel Juridisk översiktskurs och Juridisk introduktionskurs. Juridik Civilrätt, Straffrätt, Processrätt sidor 428 kr Tyngdpunkten i Juridik ligger på grundläggande principer inom civilrätt, straffrätt och processrätt för att ge läsaren översiktskunskaper. Det är en modern introducerande bok i juridik innehållandes alla områden som normalt ingår i grundläggande juridiska kurser. Mycket arbete har lagts ned på att skapa en bra pedagogisk struktur. De olika kapitlen har exempelvis grupperats i avdelningar, inom vilka har eftersträvats att samla regler med sakligt samband; Juridik, Familj, Avtal, Näring, Fordran, Ersättning, Straff och Process. En strävan utöver att underlätta inlärningen av diverse konkreta regler, är att Juridik - Civilrätt, Straffrätt, Processrätt även ska kunna ge en förståelse för vad juridik är. Boken innehåller därför förhållandevis omfattande avsnitt om rättskällor och juridisk metod samt återkommande rättstillämpningsexempel. Till varje avdelning finns även ett stort antal frågor med tillhörande svar för att ge djupare förståelse. JURIDIK Juridisk metod, rättsordning, rättskällor (inkl. EU-rätt) och rättstillämpning. FAMILJ Personrätt, samlevnadsformer, barnrätt och successionsrätt. AVTAL Allmän avtalsrätt, köprätt, äganderättsförvärv, nyttjanderätt och tjänster. NÄRING Associationsrätt, stiftelser, arbetsrätt, marknadsrätt och immaterialrätt. FORDRAN Fordringsrätt, säkerhetsrätter och insolvensrätt. ERSÄTTNING Skadeståndsrätt och försäkringsrätt. STRAFF Straffrättsliga grundprinciper, ansvarsgrunder, påföljder och brottskatalogen. PROCESS Processrätt: civilprocess och straffprocess. En ny och uppdaterad tredje upplaga av Juridik Civilrätt, Straffrätt, Processrätt utkommer till höstterminen. MED KOSTNADSFRITT LÄRARSTÖD 3

6 Juridik Mervärdesskattens grunder Mervärdesskattens grunder presenterar mervärdesskattens uppbyggnad. Författarna har skrivit en introduktion till mervärdesskattelagen som både visar hur lagen fungerar samt dess teoretiska grunder. Boken finns nu i en uppdaterad andra upplaga. Anna Sandberg Nilsson är momsexpert på Svenskt Näringsliv och Lena Westfahl arbetar sedan länge med momsfrågor på Grant Thornton. Boken riktar sig till studenter inom juridik, ekonomi eller liknande som kommer i kontakt med momsområdet. Mervärdesskattens grunder sidor 190 kr Mervärdesskatten är en viktig skatt ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Den är dock ofta komplicerad och beroende på fallspecifika omständigheter. Mervärdesskattens grunder introducerar de viktigaste aspekterna man måste känna till för att förstå denna skatt. Boken ger läsaren en tydlig överblick av mervärdesskatten, både i dess praktiska användning, teori samt historiska bakgrund. Varje kapitel innehåller även hänvisningar till relevanta lagrum och direktiv. Momsregistrering Skattskyldighet Beskattningsunderlag Skattesatser Avdragsrätt MED KOSTNADSFRITT LÄRARSTÖD Praktisk bolagsstyrning Praktisk bolagsstyrning introducerar svensk bolagsstyrning på ett både praktiskt och pedagogiskt vis. Här finns en historisk bakgrund, det teoretiska sammanhanget samt aktuella lagar och normer. Praktisk bolagsstyrning är en kursbok inom det alltid aktuella ämnesområdet bolagsstyrning. Boken presenterar de lagar och normer som påverkar bolagsstyrningen, däribland aktiebolagslagen och bolagskoden. Dessutom ger boken en historisk och teoretisk bakgrund till bolagsstyrningen. Praktisk bolagsstyrning riktar sig till studenter på högskolenivå, bland andra ekonomer och jurister, som vill studera de regler som omgärdar börsbolagen i dagens Sverige. Boken är strukturerad utifrån bolagsstyrningens olika aktörer vilket gör den både praktisk och pedagogisk. På så vis presenteras både bakgrunden till ämnesområdet samt dess faktiska tillämpning. Aktiebolagens organ Bolagsstämma Teoretiska samband Aktiebolagslagen Bolagskoden Robert Sevenius är jurist och ekonom med specialisering inom företagsöverlåtelser och bolagsstyrning. Han undervisar inom bolagsstyrning vid bland annat Stockholms universitet. Boken är framförallt avsedd för kurser inom affärsjuridik. Praktisk bolagsstyrning sidor 326 kr 4

7 Redovisning NY TITEL En introduktion till intern styrning och kontroll En introduktion till intern styrning och kontroll introducerar ett stadigt växande område inom företagsekonomin. Intern styrning och kontroll är ett styr- och kontrollsystem som bidrar till att företag och organisationer har en rättvisande redovisning och rapportering, följer lagar och regler samt uppnår sina mål om effektivitet och produktivitet. Inte sällan reduceras intern styrning och kontroll till frågor av karaktären ordning och reda. Detta är ett misstag då intern styrning och kontroll utgör ett fundament i företags och organisationers riskhantering. Att utforma, använda och följa upp intern styrning och kontroll är en utmaning för vilken organisation som helst. Att ha kunskaper inom området är därför viktigt. Denna bok är en grundläggande introduktion till intern styrning och kontroll. Boken är tänkt som en kursbok för studenter i revision, redovisning, ekonomistyrning och organisation. Olof Arwinge är ekonomie doktor och lärare vid Uppsala universitet på masterprogrammet i redovisning, revision och företagsanalys. Olof har praktiserat revision och rådgivning i över 15 år. Studenter i revision, redovisning, ekonomistyrning och organisation. En introduktion till intern styrning och kontroll sidor 258 kr BESTÄLL DITT LÄRAREXEMPLAR IDAG! Gå in på och klicka på universitet/högskola 5

8 Redovisning Christer Johansson, Rolf Johansson, Jan Marton och Gunvor Pautsch. Författarna har mångårig erfarenhet av undervisning på högskola och som författare av läromedel. Kurser i grundläggande redovisning på universitet och högskolor, men kan även användas inom YH-utbildning, av utbildningsföretag och vid annan kvalificerad utbildning i redovisning. Extern redovisning (Faktabok) sidor 399 kr Extern redovisning (Övningsbok) sidor 321 kr MED KOSTNADSFRITT LÄRARSTÖD Extern redovisning Extern redovisning behandlar allt från redovisningens grunder och sambandet mellan olika finansiella rapporter till beräkning av finansiella nycketal för interna och externa intressenter. I alla företag sker mängder av aktiviteter och dagligen fattas ett stort antal viktiga beslut. Boken beskriver hur redovisningen kan tillhandahålla underlag för dessa beslut. Därigenom blir ett väl fungerande redovisningssystem en viktig framgångsfaktor i företag och för tillväxt och utveckling i hela samhällsekonomin. I bokens fjärde upplaga har en omfattande revidering skett mot bakgrund av förändringar i lagar och regler och innehållet har anpassats till Bokföringsnämndens K-projekt. Boken visar hur det inom respektive K-kategori finns regelverk som innehåller samtliga relevanta regler. Utgångspunkten för K-projektet är reglerna i bokföringslagen (BFL) som anger hur den löpande bokföringen för räkenskapsåret ska avslutas. Redovisningens syften och källor Redovisningens grunder Periodisering Värdering och resultat Finansiella rapporter Företagsanalys/räkenskapsanalys Till boken finns även en övningsbok med uppgifter och fullständiga lösningar. 6

9 IFRS i teori och praktik IFRS - i teori och praktik ger läsaren både en förståelse för de redovisningsfrågor som behandlas i varje standard och förmåga att praktiskt redovisa i enlighet med standarden. Bokens tredje upplaga inkluderar nyheter på området samt kommande förändringar. IFRS - i teori och praktik behandlar samtliga värderingsfrågor inom IFRS, med undantag för standarder som enbart berör en enskild bransch och rena upplysningsstandarder. Varje kapitel inleds med en kort introduktion till området och avslutas med en sammanfattning av innehållet. Till varje kapitel finns ett antal instuderingsfrågor och övningar. Lösningar på dessa finns sist i boken. IFRS används numera i ett stort antal länder i världen, och är obligatoriskt för noterade företag inom EU. För att underlätta för den som arbetar eller kommer att arbeta med svenska företag, avslutas varje kapitel med ett avsnitt om svensk redovisning. De två första kapitlen i boken ger ett ramverk för IFRS. Denna tredje upplaga av boken avspeglar både förändringar i standarder som skett de senaste åren och nyheter som beräknas bli införda under kommande år. Principer och värderingsmetoder Rörelseförvärv Varulager Nedskrivningar Immateriella tillgångar Jan Marton, Marie Lumsden, Pernilla Lundqvist och Anna Karin Pettersson. Författarna är verksamma vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och har lång erfarenhet av undervisning och av praktiskt redovisningsarbete. Kurser i extern redovisning på avancerad nivå, alternativt för avslutande kurs på grundnivå. IFRS i teori och praktik sidor 379 kr Redovisning Att läsa & förstå bokslut har skrivits av Kjell Sandin. Författaren är civilekonom och arbetar som CFO i Precio Systemutveckling AB. Han är också konsult inom koncernredovisning samt har mångårig erfarenhet som föreläsare i företagsekonomi på bland annat Företagsekonomiska Institutet, FEI. Att läsa & förstå bokslut lämpar sig för grundläggande kurser i redovisning och företagsekonomi. Boken vänder sig till alla som vill kunna läsa och förstå bokslut och årsredovisningar. Boken förutsätter inga särskilda förkunskaper i bokföring eller bokslutsteknik. Att läsa & förstå bokslut sidor 304 kr Att läsa & förstå bokslut Att läsa & förstå bokslut redogör på ett enkelt och konkret sätt för när årsbokslut och årsredovisningar ska upprättas och för vad de måste innehålla. Boken ger både insikter i och verktyg för att förstå den finansiella information som presenteras för dig. I den helt omarbetade fjärde upplagan belyser författaren företagets resultaträkning, balansräkning och kassaflöden, men också de regelverk som företaget har att leva efter när man utformar sina finansiella rapporter. Boken ger läsaren sådan bakgrundskunskap som underlättar egna ställningstaganden i finansiella frågor. Boken ger läsaren grundläggande företagsekonomiska kunskaper som gör det möjligt att diskutera företagets ekonomi med kollegor, ekonomichefen eller den närmaste chefen. Balansräkning finansiell balans och värdering Resultaträkning uppställningsformer och olika resultatmått Kassaflödesanalys bestämmelser och systematik Koncernredovisning redovisningsteknik och koncernredovisningens delar Revision god revisionssed och revisionsberättelsen Bostadsrättsförening årsredovisning och styrelsearbete 7

10 Redovisning Koncernredovisning i praktiken Koncernredovisning i praktiken är en grundläggande bok som behandlar såväl lagregler och rekommendationer som olika metoder för upprättande av koncernredovisning. Andra områden som beskrivs är exempelvis förvärv och försäljning av dotterföretag, redovisning av kassaflöden och omstrukturering genom intern försäljning eller fusioner. Boken, som utkommit i en sjätte omarbetad upplaga, behandlar både svenska redovisningsregler och de internationella redovisningsstandarderna IFRS. Förvärv av dotterbolag Minoritetsintresse Interna transaktioner Redovisning av kassaflöden Roland Dansell, verksam som kontorschef på Grant Thornton och Dan Phillips, auktoriserad revisor och redovisningsexpert hos Ernst & Young. Utbildningar i koncernredovisning på grundnivå. Koncernredovisning i praktiken sidor 320 kr Bokföringens abc Bokföringens abc är en kombinerad fakta- och övningsbok för alla som vill lära sig grunderna i praktisk bokföring. Christina Hanke har lång erfarenhet av utbildning i bokföring. Boken är avsedd för grundläggande bokföringskurser. Bokföringens abc, Faktabok sidor 312 kr Bokföringens abc, Lösningar sidor 191 kr PRISAT BOKFÖRINGS- PROGRAM MEDFÖLJER! Bokföringens abc har en tydlig struktur, lättillgänglig text och innehåller ett stort antal övningar som presenteras i stigande svårighetsgrad. Varje kapitel innehåller en faktatext, tydliga exempel samt övningsuppgifter. Boken avslutas med ett praktikfall där uppgiften är att sköta ett litet företags bokföring under ett år och att upprätta bokslut. Till boken bifogas ett professionellt bokföringsprogram - Edison, med enkla och handfasta anvisningar. Med hjälp av detta, eller annat bokföringsprogram, kan läsaren lösa flera av övningarna och det avslutande praktikfallet. Redovisningens syfte Inledning till dubbel bokföring Praktisk bokföring Årsbokslut Praktikfall 8

11 NY TITEL Företagsekonomi Företagsekonomi i praktik och princip Företagsekonomi i praktik och princip är en helt ny och komplett grundbok i ämnet företagsekonomi. Boken täcker alla de olika delar som tillsammans bildar ämnesområdet; organisation, marknadsföring, ekonomistyrning och redovisning. På så vis lämpar sig boken som en introduktion till ämnet. Företagsekonomi i praktik och princip är skriven av docent Magnus Frostenson och docent Frans Prenkert. Båda författare är verksamma vid Örebro universitet. Introducerande kurser i företagsekonomi. Företagsekonomi i praktik och princip Faktabok sidor 319 kr Företagsekonomi i praktik och princip Övningsbok sidor 249 kr I boken finns det en växelverkan mellan praktik och princip. Genom hela boken får läsaren följa ett företag i några verklighetstrogna scener och dialoger, en berättelse för varje kapitel. Detta gör att läsaren enkelt kan se principerna tillämpade i praktiken. Boken är utformad för inledande studier i företagsekonomi på universitet, högskola och andra eftergymnasiala utbildningar. Till huvudboken hör en övningsbok. Den följer kapitlen och bidrar till fördjupad förståelse av respektive kapiteltema genom olika slags övningar. Sist i övningsboken finns även lösningar till övningarna. Ledarskap Marknadsföring modeller och teorier Kalkylering Företagsrapporter Bokföring Ekonomistyrning 9

12 Företagsekonomi Företagsekonomi från begrepp till beslut Företagsekonomi - från begrepp till beslut är ett läromedel för studier i grundläggande företagsekonomi. Den sjätte upplagan innehåller uppdaterade lag- och faktauppgifter samt nya övningsuppgifter. Boken har även strukturerats i ämnesblock för att underlätta läsupplevelsen. MED KOSTNADSFRITT LÄRARSTÖD Med aktuella exempel från industri-, handels-, tjänste- och kunskapsföretag samt från offentliga verksamheter förklaras företagsekonomiska begrepp, principer och samband. Tonvikten ligger på lönsamhetstänkande och ekonomistyrning. Boken är indelad i fyra olika block; Företag och samhälle, Marknad och organisation, Styrning och kalkylering samt Redovisning och ekonomisk analys. På så vis får läsaren en helhetsblick över det företagsekonomiska området, även om boken är på en introducerande nivå. Till faktaboken hör en uppdaterad uppgiftsbok med ett flertal nya uppgifter och praktikfall samt ett facit med utförliga lösningar. Företagets affärsidé Marknadsföring Lönsamhetsberäkningar Investeringskalkyler Bokföring Nancy Holmström, känd bland annat som författare till succéboken Redovisa Rätt. För sjätte upplagan ansvarar Gunnar Lindholm som har lång erfarenhet som lärare vid Handelshögskolan i Stockholm. Boken är avsedd för grundläggande kurser i företagsekonomi. Företagsekonomi från begrepp till beslut Faktabok sidor 376 kr Företagsekonomi från begrepp till beslut Uppgifter sidor 312 kr Företagsekonomi från begrepp till beslut Lösningar sidor 178 kr Wolfram Trostek. Författaren har mångårig erfarenhet av undervisning inom företagsekonomi. Företagsekonomi för icke-ekonomer är avsedd för kurser i företagsekonomi på grundnivå och kräver inga förkunskaper i ämnet. Företagsekonomi för icke-ekonomer Faktabok sidor 339 kr Företagsekonomi för icke-ekonomer Uppgiftsbok sidor 288 kr Företagsekonomi för icke-ekonomer (Paket) Faktabok + Uppgiftsbok kr Företagsekonomi för icke-ekonomer I Företagsekonomi för icke-ekonomer beskrivs företagsekonomi från grunden. Faktaboken är uppskattad för sitt pedagogiska upplägg vilket kompletteras av ett stort antal övningar och fullständiga lösningsförslag i uppgiftsboken. Företagsekonomi för icke-ekonomer behandlar allt från företagets affärsidé, marknadsföring, inköp och försäljning till skatter, bokföring, kalkyler och budgetering. Sist i boken återfinns även ett avsnitt om avveckling, konkurs och rekonstruktion. Till boken finns även en uppgiftsbok med ett stort antal övningsuppgifter med utförliga lösningar till varje kapitel. Till uppgiftsboken medföljer också ett bokföringsprogram från Edison - ett av marknadens bästa! PRISAT BOKFÖRINGSPROGRAM MEDFÖLJER! Företagets affärsidé Marknadsföring Företagets intäkter och kostnader Bokföring Budgetering MED KOSTNADSFRITT LÄRARSTÖD 10

13 NY TITEL Projektledning Psykologi för projektledare Projektledarskapet är komplext. Det liknar en chefsroll, men saknar samtidigt vissa mandat och befogenheter. Med hjälp av denna helt nya bok lär du dig hur du samarbetar med andra människor i projekt, vare sig det är projektdeltagare, intressenter, styrgrupper eller linjechefer. Leif E. Andersson är utbildad psykolog och har arbetat med ledarskapsfrågor i många år, bland annat som VD för en projektledarutbildning. Han har även skrivit boken OBM Ledarskapets psykologi som utkom Boken vänder sig till eftergymnasiala utbildningar inom projektledning, ledarskap, personalvetenskap och HR sidor 309 kr Psykologi för projektledare ledsagar dig genom alla projektets stadier från idéstadiet till avslutet och alla situationer som en projektledare ställs inför. Boken blandar teori med praktik och bokens synsätt präglas av OBM Organizational Behaviour Management. Psykologi för projektledare är tänkt att användas inom kurser i projektledning, samt psykologi, ledarskap och organisation. Projektmodeller Organisation och gruppsykologi Ledarskapsteori Coaching Utvärdering och uppföljning BESTÄLL DITT LÄRAREXEMPLAR IDAG! Gå in på och klicka på universitet/högskola 11

14 Projektledning NY ÖVNINGSBOK Agil projektledning Agil projektledning tar ett helhetsgrepp om en av de senaste årens mest intressanta trender inom ledarskap och organisation. Författaren visar hur nya, kraftfulla metoder för projektledning kan öka företags och organisationers effektivitet genom ett förändrat synsätt på förändring, planering och resultat. Andra upplagan har bl.a. utökats med ett avsnitt om chefens roll i agila projekt. Tomas Gustavsson arbetar med att få företag att jobba effektivare i projekt. Han undervisar även projektledning på Karlstads universitet. Tomas förra bok vann priset Årets projektledarbok utdelad av Svenskt Projektforum. Boken är avsedd för utbildningar inom högskola och näringsliv, inriktade på projektledning, organisation och ledarskap. Agil projektledning sidor 319 kr De senaste tjugo åren har det ur IT-branschen växt fram nya metoder och tekniker för projektledning som har förändrat synen på organisering och teamarbete. Metoderna kallas med ett samlingsnamn för agila ett ord som kommer av engelskans agile och betyder ungefär smidig eller rörlig. I det agila projektet betraktas föränderliga omständigheter som det normala istället för något exceptionellt. Fokus läggs på kundsamarbete, anpassningsbarhet och användbara resultat snarare än processverktyg, statiska planer eller dokumentation. Att projektet löpande levererar nytta istället för att bara ge resultat vid en tidpunkt långt fram i tiden hör också den agila metoden till. Mot bakgrund av traditionella synsätt på projektledning beskriver författaren i Agil projektledning metodens kärnvärden MED KOSTNADSFRITT LÄRARSTÖD och presenterar en rad handfasta verktyg och tillvägagångssätt för hur det agila arbetssättet kan tillämpas i alla sorters branscher och projektmiljöer. Nyttoprioritering Självgående team Ständig utveckling i praktiken Kaizen Planering och genomförande Att arbeta i virtuella team ÖVNINGSBOK: Agil projektledning Övningsbok är tänkt som ett komplement till textboken Agil projektledning. Böckerna följer samma struktur: från förstudien till projektets avslut. Övningsboken innehåller flera olika slags övningar: instuderingsfrågor praktiska övningar diskussionsövningar scenarioövningar Agil projektledning Övningsbok sidor 250 kr AGIL PROJEKTLEDNING FINNS ÄVEN SOM E-BOK OCH KAN BESTÄLLAS VIA ÅTERFÖRSÄLJARE, T.EX. ADLIBRIS. 12

15 Beteendekompetens i projektledning Beteendekompetens i projektledning visar genom teori och ett stort antal case hur beteenden påverkar projekt. Projektledarens beteende är många gånger avgörande för om ett projekt når sitt resultat eller inte. Struktur i projektledning Kommunikation i projektledning Nätverk och relationer Kompetensutveckling Case Projektledning Boken behandlar beteendekompetens i samband med projektledning. En projektledare måste ha rätt ledarskapsbeteende för att lyckas i sin roll. Det här är den första boken på marknaden som behandlar beteendekompetensen hos projektledare. Efter varje kapitel följer ett antal case som belyser verkliga händelser där projektledarens beteenden får betydelse för hur projekten framskrider. Efter varje case följer ett antal diskussionsfrågor som vill uppmuntra till nya infallsvinklar och visa att det ofta inte är ett enda beteende som är möjligt, utan att varje situation är unik. Boken fungerar även som ett stöd för projektledare som vill certifiera sig enligt den internationella organisationen IPMA:s certifieringssystem. Carina Cederlund har många års erfarenhet som projekt- och programledare samt chef och ledare inom ideell verksamhet. Kurser inom projektledning och organisationsteori. Beteendekompetens i projektledning sidor 307 kr Project Management Project Management, liksom dess svenska original Projektledning, täcker alla de områden en projektledare bör behärska. Dess breda grepp gör att den lämpar sig för specialiserade projektledningsutbildningar såväl som för mindre kurser i projektledning inom ramen för andra utbildningar. I den nya upplagan har bl.a. program- och portföljhantering samt de agila arbetssätten fått ökat utrymme. Till boken hör också en övningsbok på engelska. Innehållet är en översättning av den svenska utgåvan, men viss anpassning har gjorts i bilder och exempel. På så vis går denna version utmärkt att använda i en internationell miljö. ENGELSK VERSION Bo Tonnquist Boken riktar sig till utbildningar inom projektledning där undervisningsspråket är engelska samt mot företagsintern utbildning där koncernspråket är engelska. Project Management, Textbook sidor 385 kr Project Management, Student Learning Guide and Workbook sidor 279 kr Project Management (Paket) Faktabok + Övningsbok kr 13

16 Projektledning Projektledning Projektledning riktar sig till alla som arbetar med projekt, oavsett bransch och typ av projekt. Boken behandlar projektmetodiken och ledarskapet på ett tydligt och begripligt sätt, vilket gör den lätt att använda som lärobok och som handbok vid praktiskt projektarbete eller certifiering. I den femte upplagan beskrivs på ett tydligt sätt skillnaderna och likheterna mellan traditionell projektmetodik och moderna agila arbetsformer, när den ena eller andra passar bäst samt hur man kan tillämpa båda metoderna i samma projekt. I boken behandlas även program- och portföljhantering, förändringsledning och hur projektverksamheten kan utvecklas med hjälp av projektmognadsanalyser. Boken stödjer gällande standarder inom projektledning ISO 21500, PMBOK Guide (PMI) och ICB (IPMA). Projektledning har hunnit bli ett helt koncept. Som stöd till universitet, högskolor, utbildningsföretag och affärsskolor där boken används som kurslitteratur finns idag en övningsbok med tester och övningar, en generell projektmodell med mallar samt en hemsida med presentationsmaterial. Allt finns både på svenska och engelska. Projektförberedelser förstudie och planering Genomförande kommunikation, ledning och uppföljning Avslut och effekthemtagning förändringsledning Projektmognad program- och portföljhantering Standarder och certifieringar PMI och IPMA Bo Tonnquist, lärare och konsult med lång erfarenhet av utbildning i projektledning, förändringsledning och marknadsföring. Författaren har också mångårig erfarenhet som projektledare, affärsutvecklare och chef. Kurser på eftergymnasiala utbildningar. Boken kan också användas av praktiskt yrkesverksamma projektledare, egna företagare och företagsledare. Projektledning, Faktabok sidor 339 kr Projektledning, Övningsbok sidor 243 kr Projektledning (paket) Faktabok + Övningsbok kr 14

17 Marknadsföring BESTÄLL DITT LÄRAREXEMPLAR IDAG! Gå in på och klicka på universitet/högskola Marknadsföring - modeller och principer Marknadsföring - modeller och principer är en tydlig, relevant och förklarande bok om marknadsföring på grundnivå. En helt ny typ av marknadsföringsbok med fokus på svenska förhållanden. Denna andra upplaga är uppdaterad och aktualiserad. I boken presenteras bland annat planeringsverktyg för konkurrensstrategi, segmentering och positionering. Varumärkestänkande, marknadskommunikation, relationsmarknadsföring, nyckelkundsbearbetning och företagets sociala ansvar behandlas ingående, men även lagstiftning och rent ekonomiska aspekter på marknadsavdelningens agerande beskrivs. Boken avslutas med kapitel om marknadsföring med nya media och internationell marknadsföring. Kursdeltagare har ofta svårt att relatera till de engelska och amerikanska standardverk som ofta används på högre utbildningar. Svårigheterna ligger inte på det språkliga planet, utan i det enkla faktum att många av de exempel som behandlas inte är kända i Sverige. Studenter får därför sällan några naturliga associationer till det som förklaras. Ambitionen har därför varit att åstadkomma en bok med så många exempel som möjligt från små och medelstora svenska företag. Marknadsplanering Segmentering Varumärken Kommunikation Marknadsrätt Ekonomi Nya medier Carl Gezelius och Per Wildenstam, med lång erfarenhet av undervisning i marknadsföring. Introducerande kurser i marknadsföring. Marknadsföring - modeller och principer sidor 369 kr MED KOSTNADSFRITT LÄRARSTÖD 15

18 Marknadsföring CSR en guide till företagets ansvar CSR en guide till företagets ansvar presenterar ämnesområdet Corporate Social Responsibility, CSR. Boken har ett brett anslag och introducerar läsaren till grunden i de många perspektiv som utgör CSR, samtidigt som boken visar hur de olika perspektiven hänger ihop. Bokens innehåller även case med verkliga exempel från CSR-området. CSR en guide till företagets ansvar är den hittills mest omfattande bok som beskriver CSR på svenska. Den är författad av några av Sveriges främsta experter i ämnet. Alla har en bakgrund som akademiska forskare och texterna i boken knyter an till det etablerade kunskapsläget i CSR-fältet. Boken presenterar en helhetsbild av CSR-fältet. Boken är tänkt som en kursbok på introducerande nivå för alla ämnen som berör ekonomi, miljö och sociala frågor. Skriva för att övertyga Etiskt beslutfattande Intressentteori Hållbar utveckling Värdekedjan CSR-strategi Det hållbara kapitalet Marknadsföring Korruption CSR-kommunikation Det blir allt viktigare att kunna skriva tydliga texter som kunder och andra intressenter enkelt kan ta till sig. Detta är en uppgift som idag berör allt fler yrkesverksamma, inte minst genom all internetbaserad information som företag och organisationer producerar. Skriva för att övertyga visar på ett tydligt och pedagogiskt sätt hur man skriver texter som läsaren tar till sig. Hans de Geer, företagshistoriker och tidigare professor med inriktning mot företagsetik vid Handelshögskolan i Stockholm. Tommy Borglund, ekon. dr. med inriktning mot CSR från Handelshögskolan i Stockholm. Susanne Sweet, docent i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm med inriktning mot hållbarhetsfrågor. Magnus Frostenson, docent i företagsekonomi med inriktning mot CSR vid Uppsala Universitet. Lin Lerpold, ekon. dr. vid Handelshögskolan i Stockholm. Sara Nordbrand, hållbarhetsanalytiker Svenska Kyrkan. Emma Sjöström, ekon. dr. från Handelshögskolan i Stockholm mot inriktning mot hållbara investeringar. Karolina Windell, ekon. dr. med inriktning mot CSR vid Uppsala Universitet. Boken riktar sig mot kurser med inriktning på ekonomi, miljö och sociala frågor. CSR en guide till företagets ansvar sidor 329 kr Mikael Rosén är skribent, kommunikationsstrateg och föreläsare och har även varit chef på olika kommunikationsbyråer. Han har även varit utbildningsansvarig på Berghs School of Communication. Boken riktar sig mot kurser som behandlar textbearbetning, framförallt inom ämnesområden som reklam, information, kommunikation med mera. Boken kan även användas av yrkesverksamma praktiker. Skriva för att övertyga sidor 308 kr Skriva för att övertyga är en praktisk inriktad bok som hjälper dig att skriva mer övertygande, argumenterande och målgruppsanpassade texter. Boken innehåller cirka 130 verkliga textexempel från olika typer av företag, myndigheter och intresseorganisationer. Exemplen visar hur olika verksamheter hanterar säljbrev, webbtexter, annonser, reklam eller policydokument, allt i syfte att övertyga läsaren att vilja gå vidare, ta reda på mer, ta nästa steg. Boken är uppdelad i elva kapitel med handfasta råd, tips, checklistor och metoder som läsaren kan använda när han eller hon ska bedöma befintliga texter eller söker inspiration och idéer till nya texter. Dispositionsmodeller Målgruppsmodeller Varumärkesanpassade texter Att välja argument Läsbarhet Att skriva i olika kanaler ÅRETS MARKNADS- FÖRINGSBOK 2012 MED KOSTNADSFRITT LÄRARSTÖD 16

19 Kriskommunikation att leda i blåsväder Kommunikatörer och pressansvariga, men också chefer och ledare möter särskilda utmaningar när en organisation hamnar i kris. Denna bok är en teoretiskt förankrad och heltäckande guide till organisationens kriskommunikation en allt mer väsentlig ledarkompetens. Marknadsföring I Kriskommunikation att leda i blåsväder ges en komplett guide till det kommunikationsarbete som kan förebygga eller lindra en kris, så att organisationen kan klara sig igenom och i bästa fall gå stärkt ur den. Boken lämpar sig för kurser och utbildningar inom ledarskap, PR eller kommunikation där studenter/deltagare behöver känna till de särskilda krav som kriser ställer på yrkesrollen. Boken är också rik på övningar, råd och checklistor. Strategisk kommunikation Att hantera traditionella och sociala medier Att arbeta utifrån en kriskommunikationsplan Krisens psykologiska mekanismer Maria Langen och Sverre Sverredal, Svenska Institutet för Kriskommunikation. Program och kurser inom kommunikation, organisation och ledarskap, personalvetenskap samt utbildningar där studenterna väntas få yrkesroller med krishanteringsansvar t.ex. skolledare, idrottsledare m.fl. Kriskommunikation att leda i blåsväder sidor 277 kr Hållbara investeringar Ansvarsfulla och hållbara investeringar har vuxit stadigt de senaste femton åren. Klimatfrågor, mänskliga rättigheter och korruption är några exempel på teman som investerare ägnar allt mer uppmärksamhet åt. Hållbara investeringar är den första boken som beskriver dagens marknad, de metoder som används i praktiken samt presenterar en teoretisk grund för området. Emma Sjöström är ekonomie doktor från Handelshögskolan i Stockholm. Hon har forskat och undervisat om ansvarsfulla investeringar under ett flertal år och medverkat som kapitelförfattare i flera böcker samt skrivit artiklar i ämnet. Kurser i företagsekonomi med inräkning på kapitalmarknaden, aktieplaceringar och investeringar. Vidare passar boken för kurser med en generell inriktning på frågor om hållbarhet och företagens ansvar. Hållbara investeringar sidor 215 kr Hållbara investeringar det vill säga där en uttalad hänsyn tas till miljö, socialt ansvar och ägarstyrning har anammats av många namnkunniga kapitalförvaltare: på den svenska marknaden erbjuder samtliga storbanker fonder med en sådan inriktning, AP-fonderna inkluderar miljö och socialt ansvar i sin placeringspolicy, och flera försäkringsbolag har slagit in på samma linje. Att fenomenet hållbara investeringar har fått fäste på finansmarknaden gör att kunskap inom området är nödvändigt för dem med intresse för kapitalmarknadens funktion. Hållbara investeringar anlägger ett brett perspektiv med både teoretiska och praktiska inslag. Boken passar för undervisning inom alla företagsekonomiska områden, såväl organisation och ledarskap som redovisning och finansiering. Marknadens framväxt och storlek Risk och värde Metoder för hållbara aktieplaceringar Räntebärande värdepapper Riskkapital Kreditgivning Aktivt ägarskap 17

20 Marknadsföring Prissättning Prissättning förklarar hur prissättningsproblem på ett professionellt sätt kan hanteras på konsumentmarknader, B2B-marknader eller på marknader för tjänster och service. Prissättning behandlar alla moment i den process som leder fram till ett prissättningsbeslut utifrån egna kostnader, konkurrenternas priser eller kundernas situation. Utförliga teoretiska avsnitt varvas med exempel som ger läsaren möjlighet att angripa prissättningsfrågor på ett systematiskt och genomtänkt sätt. Boken är lättläst och har en pedagogisk och genomtänkt struktur, men den är också unik genom att den behandlar prissättning som en kvalificerad ledningsfråga. Strategisk prissättning Kostnadsbaserad prissättning Konkurrentbaserad prissättning Prisförhandling Prisundersökning Gunnar Schäder är lärare och konsult med mångårig erfarenhet av marknadsföring och prissättningsfrågor. Eftergymnasiala utbildningar med inriktning mot företagsekonomi, marknadsföring och ledningsfrågor. Prissättning sidor 321 kr Säljledning att skapa framgångsrik försäljning Marie-Louise Kjellström har haft flera tunga chefsbefattningar inom försäljning och affärsutveckling i flera ledande företag. Boken är framförallt avsedd för utbildningar inriktade på försäljning, företagsekonomi och ledningsfrågor. Säljledning att skapa framgångsrik försäljning sidor 316 kr Säljledning att skapa framgångsrik försäljning är ett läromedel för kurser med fokus på försäljning. Genom exempel, intervjuer samt en grundlig teoretisk genomgång visar boken hur man kan organisera och leda försäljningsarbete. Kurslitteratur inom försäljning har varit sällsynt, vilket gjort att teoribildningen på området är underutvecklad eller ibland saknas. I den här boken presenterar författaren olika modeller inom området och diskuterar hur de relaterar till varandra samt hur de praktiskt kan hjälpa försäljningsavdelningen. Säljprocessen Analysarbete Prospektering Förbättringsarbete Företagsvision Motivationsarbete MED KOSTNADSFRITT LÄRARSTÖD 18

Att läsa & förstå bokslut redogör på ett enkelt och konkret sätt för. Att läsa & förstå bokslut belyser företagets resultaträkning, balansräkning

Att läsa & förstå bokslut redogör på ett enkelt och konkret sätt för. Att läsa & förstå bokslut belyser företagets resultaträkning, balansräkning tionsmaterial. Allt finns både på svenska och engelska. www.sanomautbildning.se/projektledning Bo Tonnquist är föreläsare och konsult med lång operativ erfarenhet inom projektledning, verksamhetsutveckling

Läs mer

NYTT OCH AKTUELLT 2013

NYTT OCH AKTUELLT 2013 NYTT OCH AKTUELLT 2013 En bästsäljare berättar Plugg på platta Juridik Nu som app! Hej! Agnes Junker förlagsredaktör Rolf Johansson förläggare Kristoffer Edshage förlagsredaktör Helga Laurin förlagsredaktör

Läs mer

UNIVERSITET, HÖGSKOLA OCH ÖVRIGA EFTERGYMNASIALA UTBILDNINGAR KURSLITTERATUR

UNIVERSITET, HÖGSKOLA OCH ÖVRIGA EFTERGYMNASIALA UTBILDNINGAR KURSLITTERATUR UNIVERSITET, HÖGSKOLA OCH ÖVRIGA EFTERGYMNASIALA UTBILDNINGAR KURSLITTERATUR 2017 Intervjuer med våra författare Ny upplaga av Juridik Ny bok Medierna och etiken Hej! Här är Sanoma Utbildnings nya katalog

Läs mer

Utbildningar. våren 2015. För dig som är: Controller Ekonomichef Redovisningschef Ekonomiassistent Redovisningsassistent

Utbildningar. våren 2015. För dig som är: Controller Ekonomichef Redovisningschef Ekonomiassistent Redovisningsassistent Utbildningar våren 2015 För dig som är: Controller Ekonomichef Redovisningschef Ekonomiassistent Redovisningsassistent EkonomiSveriges självklara val. Utbildning är alltid en god investering Ekonomifunktionens

Läs mer

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr: HS 2014/248 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: Beslut om fastställande: SACEK 14 4. -04- Programmets benämning: Civilekonomprogrammet

Läs mer

Certifierad controller 1-årsprogram Controllerutbildning 3 dagar

Certifierad controller 1-årsprogram Controllerutbildning 3 dagar Göteborg Stockholm Malmö Certifierad controller 1-årsprogram Controllerutbildning 3 dagar Controllerutbildning 3 dagar Utbildningen ger dig under tre dagar en inblick i den moderna synen på controllerfunktionen

Läs mer

Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef

Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef Aktuella kurser hösten 2013 Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef Vi ordnar kompetensen Tillväxten kommer per automatik Controllerrollen har aldrig

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr FAK1 2012/15 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: SACEK Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Högskolepoäng/ECTS: 240 Beslut om inrättande:

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI FÖR ICKE-EKONOMER

FÖRETAGSEKONOMI FÖR ICKE-EKONOMER KAPITELNAMN FÖRETAGSEKONOMI FÖR ICKE-EKONOMER EKONOMIKURSER FÖR ICKE-EKONOMER Allmän Företagsekonomisk Kurs Företaget i samhället Redovisning & analys Aktier & finansiella instrument Ekonomiska kalkyler

Läs mer

ANALYSKURSER. Läsa & förstå bokslut Analys I Analysera företag Analys II Värdera & förvärva företag Analys III

ANALYSKURSER. Läsa & förstå bokslut Analys I Analysera företag Analys II Värdera & förvärva företag Analys III KAPITELNAMN ANALYSKURSER FÖR DIG SOM VÄRDERAR ELLER KREDITBEDÖMER Läsa & förstå bokslut Analys I Analysera företag Analys II Värdera & förvärva företag Analys III KAPITELNAMN ANALYSKURSER Du kan tentera

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte. Kurser i ämnet FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

Nya upplagor 2013! BÖCKER VINTER/VÅR 2013. Aktuella böcker inom redovisning, revision, skatt, juridik och finans

Nya upplagor 2013! BÖCKER VINTER/VÅR 2013. Aktuella böcker inom redovisning, revision, skatt, juridik och finans Nya upplagor 2013! BÖCKER VINTER/VÅR 2013 Aktuella böcker inom redovisning, revision, skatt, juridik och finans Redovisning, Revision, Bolagsstyrning redovisning FARs Samlingsvolym redovisning 2013 Standardverket

Läs mer

Errata plus tillägg till Principbaserad redovisning upplaga 5

Errata plus tillägg till Principbaserad redovisning upplaga 5 Errata plus tillägg till Principbaserad redovisning upplaga 5 Faktaboken. Lägg till följande på sidan 160 i faktarutan om Progressiv avskrivning. Progressiv avskrivning (progressive balance depreciation)

Läs mer

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching Gunnar Kihlblom Coaching av ledare och nyckelpersoner Utbildning i Affärs Coaching Solid Affärs Coaching stödjer ledare och andra nyckelpersoner att möta de framtida utmaningarna som de själva och deras

Läs mer

BOKFÖRING & REDOVISNING BOKFÖRINGSKURSER

BOKFÖRING & REDOVISNING BOKFÖRINGSKURSER BOKFÖRING & REDOVISNING BOKFÖRINGSKURSER Bokföring I grunder Bokföring II årsbokslut Bokföring III årsredovisning enligt K2 Bokföring IV årsredovisning enligt K3 På FEI är vi experter på bokföring! Vårt

Läs mer

JURIDIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

JURIDIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet JURIDIK Ämnet juridik behandlar huvudsakligen civilrätt och offentlig rätt. Civilrätt omfattar rättsområden som är av betydelse för enskilda personer och företag. Offentlig rätt behandlar hur den offentliga

Läs mer

PRÖVNINGSANVISNINGAR

PRÖVNINGSANVISNINGAR Prövning i Företagsekonomi 2 PRÖVNINGSANVISNINGAR Kurskod FÖRFÖR2 Gymnasiepoäng 100 Läromedel Prövning Skriftlig del Muntlig del Kontakt med examinator Bifogas E2000 Classic Företagsekonomi 2, Faktabok

Läs mer

Kursplan. Företagsekonomi A, 30 högskolepoäng Business Administration, Basic Course, 30 Credits. Mål 1(5) Mål för utbildning på grundnivå.

Kursplan. Företagsekonomi A, 30 högskolepoäng Business Administration, Basic Course, 30 Credits. Mål 1(5) Mål för utbildning på grundnivå. 1(5) Denna kursplan har ersatts av en nyare version. Den nya versionen gäller fr.o.m. Vårterminen 2015 Kursplan Handelshögskolan vid Örebro universitet Företagsekonomi A, 30 högskolepoäng Business Administration,

Läs mer

KAM-utbildning Key Account Management

KAM-utbildning Key Account Management KAM-utbildning Key Account Management Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter

Läs mer

Ekonomiprogrammet (EK)

Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) ska utveckla elevernas kunskaper om ekonomiska samhällsförhållanden, om företagens roll och ansvar, om att starta och driva företag samt om det svenska rättssamhället.

Läs mer

Ekonomihögskolan Dnr: EHV 2008/245/514 KURSPLAN. Företag och Marknad I. Business and Market I. Ekonomihögskolans styrelse. Företagsekonomi.

Ekonomihögskolan Dnr: EHV 2008/245/514 KURSPLAN. Företag och Marknad I. Business and Market I. Ekonomihögskolans styrelse. Företagsekonomi. Ekonomihögskolan Dnr: EHV 2008/245/514 KURSPLAN Företag och Marknad I Business and Market I Kurskod FE4001 Beslutsdatum 2008-09-02 Beslutande organ Ekonomihögskolans styrelse Gäller från 2008-09-02 Undervisningsspråk

Läs mer

Vilken utbildning behöver du? Ekonomichef Redovisningschef Controller Redovisningsassistent Redovisningsekonom

Vilken utbildning behöver du? Ekonomichef Redovisningschef Controller Redovisningsassistent Redovisningsekonom Vilken utbildning behöver du? Ekonomichef Redovisningschef Controller Redovisningsassistent Redovisningsekonom Kursöversikt hösten 2014 Ekonomichef, redovisningsansvarig, controller Bokslutsredovisning

Läs mer

Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt 2015. EkonomiSveriges självklara val.

Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt 2015. EkonomiSveriges självklara val. Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt 2015 EkonomiSveriges självklara val. En auktoriserad redovisningskonsult är framgångsrik Som redovisningskonsult är

Läs mer

Kurser för dig som vill vara steget före! KURSÖVERSIKT VÅREN 2013. För dig som är: Revisor Kvalificerad revisor

Kurser för dig som vill vara steget före! KURSÖVERSIKT VÅREN 2013. För dig som är: Revisor Kvalificerad revisor Kurser för dig som vill vara steget före! KURSÖVERSIKT VÅREN 2013 För dig som är: Revisor Kvalificerad revisor Dags att planera in vårens kurser Här har vi samlat vårens kurser för dig som är revisor,

Läs mer

Kursplan Marknadsföring och försäljning, 65 YH-poäng

Kursplan Marknadsföring och försäljning, 65 YH-poäng Kursplan Marknadsföring och försäljning, 65 YH-poäng Kursplanen är fastställd av ledningsgruppen för utbildningen den 18 augusti 2010 och gäller från och med hösten 2010. Syfte Innehåll Mål Kursens syfte

Läs mer

Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng

Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng Kursplanen är fastställd av ledningsgruppen för utbildningen den 16 juni 2010 och gäller från och med hösten 2010. Syfte Innehåll Mål Kursens syfte är att

Läs mer

Kursprogram FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR VÅREN 2009

Kursprogram FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR VÅREN 2009 Kursprogram FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR VÅREN 2009 MEDICINTEKNIK, BIOTEKNIK OCH NÄRLIGGANDE OMR ÅDEN Praktiskt inriktade utbildningar som håller dig uppdaterad om det senaste som händer inom

Läs mer

Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt 2015. EkonomiSveriges självklara val.

Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt 2015. EkonomiSveriges självklara val. Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt 2015 EkonomiSveriges självklara val. En auktoriserad redovisningskonsult är framgångsrik Som redovisningskonsult är

Läs mer

Tips och råd för bättre ägarstyrning i ägarledda företag

Tips och råd för bättre ägarstyrning i ägarledda företag Tips och råd för bättre ägarstyrning i ägarledda företag 2 Aktivt ägarskap grunden för framgångsrika företag Det börjar hos ägaren Uthållig utveckling och tillväxt innebär många utmaningar att hantera

Läs mer

Företagspresentation

Företagspresentation Företagspresentation delaktighet Medarbetare information kunskap kompetens komplex försäljning enkel försäljning Strategiskt Inköp hälsa vision målbild syfte mål strategi effektivitet lönsamhet Varför

Läs mer

Controller Ekonomichef Redovisningsansvarig Redovisningsekonom Ekonomiassistent. Vilken utbildning väljer du?

Controller Ekonomichef Redovisningsansvarig Redovisningsekonom Ekonomiassistent. Vilken utbildning väljer du? Controller Ekonomichef Redovisningsansvarig Redovisningsekonom Ekonomiassistent Vilken utbildning väljer du? Kurser våren 2014 Ekonomichef, controller, redovisningsansvarig Bokslutsredovisning Ort Jan

Läs mer

GYMNASIEINGENJÖREN I PRAKTIKEN

GYMNASIEINGENJÖREN I PRAKTIKEN GYMNASIEINGENJÖREN I PRAKTIKEN Ämnet gymnasieingenjören i praktiken behandlar ingenjörsmässiga arbetsmetoder, färdigheter och förhållningssätt. Det omfattar också ledarskap, projektledning, grupprocesser,

Läs mer

Vilken utbildning behöver du? Redovisning Revision Skatt Moms Controlling Ekonomistyrning. Kursöversikt

Vilken utbildning behöver du? Redovisning Revision Skatt Moms Controlling Ekonomistyrning. Kursöversikt Vilken utbildning behöver du? Redovisning Revision Skatt Moms Controlling Ekonomistyrning Kursöversikt hösten 2014 Höstens nyheter Byråledarutbildning för framtidens ledare (2+1 dag) Stockholm 14 15 okt

Läs mer

Sid 1 (6) Uppdragsutbildningsplan Datum: 2014-06-10 Dnr:

Sid 1 (6) Uppdragsutbildningsplan Datum: 2014-06-10 Dnr: Sid 1 (6) Uppdragsutbildning för yrkesverksamma inom socialtjänstens enheter för barn och unga i Norrbotten Syftet med kurserna inom uppdragsutbildningen är att ge deltagarna möjligheten att utveckla sina

Läs mer

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar (internat) samt tre fristående dagar. Datum: 17-18 augusti, 24 september, 22 oktober samt 14 januari 2016. Ort

Läs mer

Kursplan. Mål 1(5) Mål för utbildning på grundnivå. Kursens mål. Handelshögskolan vid Örebro universitet

Kursplan. Mål 1(5) Mål för utbildning på grundnivå. Kursens mål. Handelshögskolan vid Örebro universitet 1(5) Kursplan Handelshögskolan vid Örebro universitet Företagsekonomi, Företagets affärer och styrning, grundkurs, 30 högskolepoäng Business Administration, Corporate Business and Control, Basic Course,

Läs mer

UTBILDNING: Effektivt Projektarbete

UTBILDNING: Effektivt Projektarbete UTBILDNING: Effektivt Projektarbete Introduktion För de flesta är de första kontakterna med projekt inte i rollen som fullfjädrad projektledare, utan oftast som projektmedarbetare med ansvar för delar

Läs mer

HR-nätverket Stockholm

HR-nätverket Stockholm Program hösten 2012 Ny internationell standard för bedömningstjänster i arbetslivet - ISO 10667 Maria Åkerlund & Anders Sjöberg Tid: 30 augusti, 2012, kl 9.00 12.00, frukost serveras från 8.30 Plats: Kungliga

Läs mer

Har Du vad som krävs?

Har Du vad som krävs? Har Du vad som krävs? UTBILDNINGAR 2012 Väx med DITT FÖRETAG Styrelse och vd är företagets ledande organ som måste ha siktet inställt på framtiden och företagets mål och visioner. I ett mindre företag

Läs mer

Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt

Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt hösten 2014 En auktoriserad redovisningskonsult är framgångsrik Som redovisningskonsult är du ofta din kunds hela ekonomiavdelning.

Läs mer

tillämpa regler för behandling av eget kapital i olika företagsformer använda administrativa program för redovisning och bokslut

tillämpa regler för behandling av eget kapital i olika företagsformer använda administrativa program för redovisning och bokslut KURSPLAN REDOVISNINGSKONSULTUTBILDNING REDOVISNING 1 (ca 7,5 hp) Syfte Kursen ger fördjupad kunskap och färdighet i löpande redovisning och bokslut. Den utvecklar förmågan att använda ändamålsenlig redovisning

Läs mer

Kommunikativt ledarskap i praktiken En diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Kommunikativt ledarskap i praktiken En diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Kommunikativt ledarskap i praktiken En diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar i följd samt tre fristående dagar, totalt fem dagar. Datum: 17-18 februari,

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och management

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och management Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och 4HM17 Inrättad av Rektor 2016-05-10 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2016-05-10 Sid 2 (6) 1. Basdata 1.1. Programkod 4HM17 1.2. Programmets

Läs mer

En inbjudan till kunskap i entreprenad! I samarbete med Retorium AB, Ett företag inom Confidence Exteriör Art & Design AB 556612-7568

En inbjudan till kunskap i entreprenad! I samarbete med Retorium AB, Ett företag inom Confidence Exteriör Art & Design AB 556612-7568 En inbjudan till kunskap i entreprenad! I samarbete med Retorium AB, Ett företag inom Confidence Exteriör Art & Design AB 556612-7568 Entreprenörskap Redovisning / Bokföring BAS steg 1, 2 och 3 Marknadsplanering

Läs mer

Internationella Handelshögskolan i Jönköping

Internationella Handelshögskolan i Jönköping Internationella Handelshögskolan i Jönköping Till vårterminen 2008 erbjuds nu fyra kurser vilka studenter kan ansöka till: Projektledning 15hp (7,5hp+7,5hp) Marknadsföring 7,5hp Organisation och Ledarskap

Läs mer

Ekonomistyrning Redovisning Controlling Revision Moms Skatt. Behöver din karriär en ny kurs?

Ekonomistyrning Redovisning Controlling Revision Moms Skatt. Behöver din karriär en ny kurs? Ekonomistyrning Redovisning Controlling Revision Moms Skatt Behöver din karriär en ny kurs? Kompetensutveckling När och var du vill Digitala lösningar blir allt vanligare i vår vardag. Rätt använda kan

Läs mer

EP5004, Tillämpad redovisning med IT, 7,5 högskolepoäng Applied Accounting with IT, 7.5 higher education credits

EP5004, Tillämpad redovisning med IT, 7,5 högskolepoäng Applied Accounting with IT, 7.5 higher education credits HANDELSHÖGSKOLANS FAKULTETSNÄMND EP5004, Tillämpad redovisning med IT, 7,5 högskolepoäng Applied Accounting with IT, 7.5 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande Kursplanen är fastställd

Läs mer

SYFTE Kursens syfte är att ge fördjupade kunskaper inom området extern redovisning

SYFTE Kursens syfte är att ge fördjupade kunskaper inom området extern redovisning KURSPLAN AUKTORISATIONSUTBILDNING STEG 2 EXTERN REDOVISNING MOTSVARANDE 10 HP SYFTE Kursens syfte är att ge fördjupade kunskaper inom området extern redovisning LÄRANDEMÅL efter genomgången kurs ska följande

Läs mer

Affärstillväxt. Ett utvecklingsprogram för företagsledningar i små och medelstora företag.

Affärstillväxt. Ett utvecklingsprogram för företagsledningar i små och medelstora företag. Affärstillväxt Ett utvecklingsprogram för företagsledningar i små och medelstora företag. Bakgrund Norra Sveriges näringsliv består till största delen av några stora basindustri företag och offentliga

Läs mer

Stockholms NyföretagarCentrum. Stockholms NyföretagarCentrum är stängt mellan 23/12 och 9/1 Kostnadsfria seminarier Kurser

Stockholms NyföretagarCentrum. Stockholms NyföretagarCentrum är stängt mellan 23/12 och 9/1 Kostnadsfria seminarier Kurser Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 51 December 2010 till V2 Januari 2011 Stockholms NyföretagarCentrum är stängt mellan 23/12 och 9/1 Kostnadsfria seminarier Kurser Kostnadsfria

Läs mer

Modernt utvecklad litteratur för en utbildning i framkant NY OCH AKTUELL LITTERATUR FÖR JURIDISKA KURSER OCH PROGRAMMET

Modernt utvecklad litteratur för en utbildning i framkant NY OCH AKTUELL LITTERATUR FÖR JURIDISKA KURSER OCH PROGRAMMET Modernt utvecklad litteratur för en utbildning i framkant NY OCH AKTUELL LITTERATUR FÖR JURIDISKA KURSER OCH PROGRAMMET Från vänster: Eva Törning och Maria Albanson Många juriststudenter kommer i sitt

Läs mer

Affärsjuridik enligt Lindahl

Affärsjuridik enligt Lindahl Affärsjuridik enligt Lindahl Ett affärsråd ska vara glasklart. Inte gömmas i en hög av papper. Ett rakare arbetssätt Du vill ha raka svar och tydliga råd. Vårt mål är att alltid leverera relevant rådgivning

Läs mer

Våga Växa: Start av två nya grupper i höst

Våga Växa: Start av två nya grupper i höst Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 28 Juli till Vecka 32 augusti 2011 Våga Växa: Start av två nya grupper i höst Mentor Eget Företag: Start av ny grupp i höst Kostnadsfria seminarier

Läs mer

Diplomerad Företagsledare Dunensis. En utbildning för dig som är etablerad företagsledare eller siktar på att bli det.

Diplomerad Företagsledare Dunensis. En utbildning för dig som är etablerad företagsledare eller siktar på att bli det. Diplomerad Företagsledare Dunensis En utbildning för dig som är etablerad företagsledare eller siktar på att bli det. Att leda ett företag handlar om att ha en tydlig vision men också om förmågan att få

Läs mer

affärsfokus & personligt engagemang

affärsfokus & personligt engagemang affärsfokus & personligt engagemang välkommen till maminza Maminza är en juristbyrå med kontor i Linköping och Nyköping. Vi har ett arbetsfält där vi stöttar våra klienter såväl nationellt som internationellt.

Läs mer

Företagsekonomi A, Företagets affärer och styrning, 30 högskolepoäng Business Administration, Corporate Business and Control, Basic Course, 30 Credits

Företagsekonomi A, Företagets affärer och styrning, 30 högskolepoäng Business Administration, Corporate Business and Control, Basic Course, 30 Credits 1(5) Kursplan Handelshögskolan vid Örebro universitet Företagsekonomi A, Företagets affärer och styrning, 30 högskolepoäng Business Administration, Corporate Business and Control, Basic Course, 30 Credits

Läs mer

Projektledarutbildning 6 dagar

Projektledarutbildning 6 dagar Projektledarutbildning 6 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter kunden.

Läs mer

ÄTA FÖR LIVET! MATEN SOM GÖR DIG FRISK OCH STARK SOMMAREN Vilse i kostrådsdjungeln?

ÄTA FÖR LIVET! MATEN SOM GÖR DIG FRISK OCH STARK SOMMAREN Vilse i kostrådsdjungeln? SOMMAREN 2017 ÄTA FÖR LIVET! MATEN SOM GÖR DIG FRISK OCH STARK SOMMAREN 2017 Vilse i kostrådsdjungeln? Är vitt mjöl verkligen så farligt? Det där med lchf och 5:2 hur bra är det, egentligen? Och hur vet

Läs mer

KURSPLAN Projektledning, 30 högskolepoäng

KURSPLAN Projektledning, 30 högskolepoäng 1(6) KURSPLAN Projektledning, 30 högskolepoäng Project Management, 30 credits Kurskod: TPRG10 Fastställd av: VD 2011-06-17 Reviderad av: Utbildningschef 2014-06-09 Gäller fr.o.m.: 2014-08-01 Version: 3

Läs mer

Nyhetsbrev från. Nyhetsbrev Vecka 24 Juni 2011

Nyhetsbrev från. Nyhetsbrev Vecka 24 Juni 2011 Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 24 Juni 2011 Kostnadsfria seminarier Kurser Hotspot Farsta: Sommarerbjudande! Kostnadsfria seminarier Ett bra sätt att förbereda sig är att

Läs mer

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar.

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar. FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013 Föreläsningar som förändrar. Lära för Livet Seminarier Utbildning Talarförmedling Er partner inom individ-, ledarskaps- och teamutveckling Sveriges bästa

Läs mer

Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng

Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng Kursplan Projektmetodik (2 KY-poäng) ha kunskap om vad ett projekt är och känna till varför och när projekt är en lämplig arbetsform vara medveten om vilka

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Programmet för personal och arbetsliv Programkod: Beslut om fastställande: Programmets benämning: SGPAR Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden

Läs mer

ISBN 978-97-47-11646-1 2015 Nils Nilsson, Jan-Olof Andersson och Liber AB. Första upplagan

ISBN 978-97-47-11646-1 2015 Nils Nilsson, Jan-Olof Andersson och Liber AB. Första upplagan LÄRARHANDLEDNING LEDARSKAP OCH ORGANISATION ISBN 978-97-47-11646-1 2015 Nils Nilsson, Jan-Olof Andersson och Liber AB REDAKTION Anders Wigzell FORMGIVNING Eva Jerkeman PRODUKTION Adam Dahl ILLUSTRATIONER

Läs mer

Kursöversikt. Utbildningens mål

Kursöversikt. Utbildningens mål Datum 15-01-29 Utbildningens mål Yrkesroller Yrkesroll 1: Receptionschef, ansvarig reception Yrkesroll 2: Supervisor, Housekeeping/reception Yrkesroll 3: Shiftleader Yrkesroll 4: Assisterande receptions-,

Läs mer

Karriär i handeln? Utbilda dig i studentstaden Sundsvall. Näringslivet behöver fler kompetenta medarbetare inom handeln!

Karriär i handeln? Utbilda dig i studentstaden Sundsvall. Näringslivet behöver fler kompetenta medarbetare inom handeln! Karriär i handeln? Utbilda dig i studentstaden Sundsvall Näringslivet behöver fler kompetenta medarbetare inom handeln! Med en kvalificerad yrkesutbildningsexamen i handel blir du attraktiv på arbetsmarknaden.

Läs mer

Studieanvisningar för. Grundläggande företagsekonomi HT2011

Studieanvisningar för. Grundläggande företagsekonomi HT2011 Studieanvisningar för Grundläggande företagsekonomi HT2011 Välkomna! Välkomna till kursen Företagsekonomins grunder vid Karlstads universitet. Företagsekonomi är en kunskap som är viktigt att ha nästan

Läs mer

Kursöversikt hösten 2013

Kursöversikt hösten 2013 Kursöversikt hösten 2013 Kursöversikt hösten 2013 Bokslutsredovisning Ort Aug Sep Okt Nov Dec Bokslutsredovisning I förberedande bokslutsarbete Göteborg 14 16 Bokslutsredovisning I förberedande bokslutsarbete

Läs mer

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar.

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar. FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013 Föreläsningar som förändrar. Lära för Livet Seminarier Utbildning Talarförmedling Er partner inom individ-, ledarskaps- och teamutveckling Sveriges bästa talare

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

Ekonomiprogrammet. Efter programmet

Ekonomiprogrammet. Efter programmet Ekonomiprogrammet EK Ekonomiprogrammet är ett program som vänder sig till dig som är intresserad av att få kunskaper i ekonomi, samhällsekonomi, entreprenörskap och juridik. Här får du en bred och attraktiv

Läs mer

UTBILDNING I KRISHANTERING FRÅN ENERGIFÖRETAGEN SVERIGE.

UTBILDNING I KRISHANTERING FRÅN ENERGIFÖRETAGEN SVERIGE. UTBILDNING I KRISHANTERING FRÅN ENERGIFÖRETAGEN SVERIGE. Det som gäller. När det gäller. Vi utbildar i hela Sverige. Energiföretagen finns till för våra medlemmar oavsett var i landet ni finns. Därför

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Programmet för personal och arbetsliv Programkod: Programmets benämning: SGPAR Programmet för personal och arbetsliv Study programme in Human

Läs mer

Innehåll: Obligatoriska föreläsningar och grupparbeten

Innehåll: Obligatoriska föreläsningar och grupparbeten Version 10-11-08 SCHEMA Kandidatprogrammet i Podiatri Ekonomi, juridik, organisation och ledarskap (5p/ECTS 7.5) Kursledare: Roland och Bjarne Jansson (webbansvarig) Webbansvarig: bjarne.jansson@ki.se

Läs mer

Företagsekonomi för icke ekonomer 6 dagar

Företagsekonomi för icke ekonomer 6 dagar Företagsekonomi för icke ekonomer 6 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas

Läs mer

Diplomerad Junior Upphandlare

Diplomerad Junior Upphandlare Diplomerad Junior Upphandlare Deltidsutbildning vårterminen 2017 Diplomerad Junior upphandlare med praktiktid I samarbete med Påhlmans Handelsinstitut Vi har satt fart på karriärer sen 1881! Diplomeringsutbildningar

Läs mer

ENTREPRENÖRSKAP. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

ENTREPRENÖRSKAP. Ämnets syfte. Kurser i ämnet ENTREPRENÖRSKAP Ämnet entreprenörskap är tvärvetenskapligt. Det har sin bas inom psykologi och företagsekonomi, men även andra kunskapsområden såsom retorik och juridik ingår. Med hjälp av begrepp, teorier,

Läs mer

Skräddarsydda kurser för dig som är redovisningskonsult. Redovisningskonsult

Skräddarsydda kurser för dig som är redovisningskonsult. Redovisningskonsult Skräddarsydda kurser för dig som är redovisningskonsult Redovisningskonsult Kurser våren 2014 Vi ordnar kompetensen Tillväxten kommer per automatik I rollen som redovisningskonsult är utbildning en förutsättning

Läs mer

Kvalificerad utbildning inom försäljning och marknadsföring.

Kvalificerad utbildning inom försäljning och marknadsföring. Kvalificerad utbildning inom försäljning och marknadsföring. Mot nya vägar och spännande möten Säljfunktionen har de senaste åren utvecklats mot en allt centralare roll i företagen, samtidigt som yrket

Läs mer

Certifierad Verksamhets- och Ledarskapscoach

Certifierad Verksamhets- och Ledarskapscoach erbjuder utbildning till Certifierad Verksamhets- och Ledarskapscoach - ett coachande förhållnings- och arbetssätt inom organisationer Vilket avtryck vill jag göra som ledare? Hur antar jag ett coachande

Läs mer

FRÅGOR TILL STYRELSEPROFFS UTBILDNING I AKTIVT STYRELSEARBETE

FRÅGOR TILL STYRELSEPROFFS UTBILDNING I AKTIVT STYRELSEARBETE FRÅGOR TILL STYRELSEPROFFS UTBILDNING I AKTIVT STYRELSEARBETE 1 (7) Introduktionsfrågor SP 1. Berätta lite kort om dig själv och din bakgrund. 2. Vad fick dig att börja med styrelsearbete? 3. Inom vilka

Läs mer

Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet gymnasieingenjören i praktiken inom vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år;

Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet gymnasieingenjören i praktiken inom vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år; Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet gymnasieingenjören i praktiken inom vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år; beslutade den -- maj 2015. Skolverket föreskriver följande med stöd

Läs mer

Hur K3 och K2 förhåller sig till varandra. En guide för studenter

Hur K3 och K2 förhåller sig till varandra. En guide för studenter Hur K3 och K2 förhåller sig till varandra En guide för studenter Hur K3 och K2 förhåller sig till varandra en guide för studenter 1 Många studenter väljer att skriva uppsatser om K3 och K2 vilket ibland

Läs mer

EXECUTIVE FINANCE INSTITUTE. Finansiell analys

EXECUTIVE FINANCE INSTITUTE. Finansiell analys EXECUTIVE FINANCE INSTITUTE Finansiell analys FINANSIELL ANALYS En praktiskt inriktad utbildning inom företagsvärdering och analys Analys handlar inte bara om kunskap om värderingsmodeller och dess beståndsdelar.

Läs mer

OMVÅRDNADSBLADET. generationsväxling. i serien! GY/VUX Hösten 2009 GRÄNSLÖST LÄRANDE

OMVÅRDNADSBLADET. generationsväxling. i serien! GY/VUX Hösten 2009 GRÄNSLÖST LÄRANDE GY/VUX Hösten 2009 OMVÅRDNADSBLADET GRÄNSLÖST LÄRANDE generationsväxling i serien! TESTA EN NY GENERATION omvårdnadsbladet Utgivare liber, 113 98 Stockholm redaktion Miriam Barzelatto linda Ericsson layout

Läs mer

XX5100 Projekt, projektledarskap och konflikthantering, 15 högskolepoäng Projects, Project leadership and Conflict management

XX5100 Projekt, projektledarskap och konflikthantering, 15 högskolepoäng Projects, Project leadership and Conflict management GÖTEBORGS UNIVERSITET Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden Institutionen för arbetsvetenskap KURSPLAN XX5100 XX5100 Projekt, projektledarskap och konflikthantering, 15 högskolepoäng Projects, Project

Läs mer

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet SBL Företagsledning för bygg och fastighet SBL FörETagSLEdning FÖr bygg och fastighet Företagsledningsprogram med fokus på utmaningar inom bygg- och fastighetssektorn Vår utgångspunkt är att utveckla ditt

Läs mer

Företagsekonomi A, distans, 30 högskolepoäng Business Administration, Basic Course, Distance, 30 Credits

Företagsekonomi A, distans, 30 högskolepoäng Business Administration, Basic Course, Distance, 30 Credits 1(5) Denna kursplan har ersatts av en nyare version. Den nya versionen gäller fr.o.m. Höstterminen 2012 Kursplan Handelshögskolan vid Örebro universitet Företagsekonomi A, distans, 30 högskolepoäng Business

Läs mer

Programstruktur Ekonomiprogrammet Ekonomi

Programstruktur Ekonomiprogrammet Ekonomi Ekonomi På görs flera studiebesök på lokala företag och domstolar och du får möjlighet att lyssna till intressanta föreläsare! Du som söker EKONOMIPROGRAMMET väljer en studieförberedande utbildning inom

Läs mer

Kursprogram FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR VÅREN 2008

Kursprogram FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR VÅREN 2008 Kursprogram FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR VÅREN 2008 MEDICINTEKNIK, BIOTEKNIK OCH NÄRLIGGANDE OMR ÅDEN Praktiskt inriktade utbildningar som håller dig uppdaterad om det senaste som händer inom

Läs mer

Den kompletta affärsjuridiska byrån i Dalarna

Den kompletta affärsjuridiska byrån i Dalarna Den kompletta affärsjuridiska byrån i Dalarna PÅ ADVOKATFIRMAN GLIMSTEDT SER VI HELHETEN I AFFÄRSJURIDIKEN OCH KAN ERBJUDA ALL JURIDISK HJÄLP UNDER SAMMA TAK. DET GÖR OSS UNIKA I DALARNA. 1937 1997 18

Läs mer

H E L S I N G F O R S

H E L S I N G F O R S Företagsledning FörETagSLEDning Helhetsperspektiv på företaget och chefskapet. Är du redo att på allvar utmana dig själv, att ifrågasätta det du tar för givet, att se nya perspektiv, bygga ny kunskap och

Läs mer

Två inriktningar. Väljer mellan dessa till ÅK2

Två inriktningar. Väljer mellan dessa till ÅK2 EKONOMI programmet Två inriktningar Inriktningen ekonomi ska ge kunskaper inom företagsekonomiska områden som: redovisning, kalkylering, marknadsföring, företagande samt ledarskap och organisation. Inriktningen

Läs mer

Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag. - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete? 2015-10-01. Föreläsare

Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag. - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete? 2015-10-01. Föreläsare Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete? 2015-10-01 Föreläsare Satish Sen Kaleidoscope Ann Theander Grant Thornton Hans Svedberg Maqs Advokatbyrå

Läs mer

Kursplan. Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Företagsekonomi. Kursen ges som fristående kurs.

Kursplan. Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Företagsekonomi. Kursen ges som fristående kurs. 1(7 ) Kursplan Ekonomihögskolan Kurskod FEA330 Dnr EHVd 2004:35 Beslutsdatum 2004-09-06 Engelsk benämning Undervisningsspråk Ämne Företagsekonomi, allmän kurs Business Administration, General Course Svenska

Läs mer

Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet 180 högskolepoäng. Grundnivå. Programme in Human Resource Management and Labour relations

Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet 180 högskolepoäng. Grundnivå. Programme in Human Resource Management and Labour relations Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet 180 högskolepoäng Grundnivå Programme in Human Resource Management and Labour relations 1. Beslut om fastställande Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet,

Läs mer

Kurskatalog. Hösten Sid 1 (16)

Kurskatalog. Hösten Sid 1 (16) Sid 1 (16) Kurskatalog Hösten 2016 Sid 2 (16) Våra ledarskapskurser: Att vara ledare är en relation till skillnad från att vara chef vilket är en position. Om man ska lyckas behöver man behärska både att

Läs mer

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing Dnr HS 2015/171 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Masterprogram i marknadsföring Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master

Läs mer