Kurslitteratur Universitet, högskola och övriga eftergymnasiala utbildningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kurslitteratur 2015. Universitet, högskola och övriga eftergymnasiala utbildningar"

Transkript

1 Kurslitteratur 2015 Universitet, högskola och övriga eftergymnasiala utbildningar

2 Hej! Här är Sanoma Utbildnings nya katalog för kurslitteratur! Som vanligt är katalogen fylld med våra omtyckta grundböcker samt våra senaste nyheter. Vi hoppas att årets katalog ska innehålla något för de flesta. I år kan du bland annat läsa om Företagsekonomi i praktik och princip, en helt ny grundbok i företagsekonomi. Denna bok presenterar grunderna i ämnet, men väver också samman teorierna med praktiska beskrivningar. Dessutom hittar du Juridik Civilrätt, Straffrätt, Processrätt, som utkommer i ny upplaga till hösten. Det finns många nya titlar i årets katalog, bland annat Familjejuridik, En introduktion till intern styrning och kontroll och Psykologi för projektledare. Vi hoppas att utbudet ska passa dagens undervisning både ämnesmässigt och pedagogiskt. Skulle du ha frågor är du alltid välkommen att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter hittar du här i katalogen. Bläddra väl och låt dig inspireras! Vänliga hälsningar Kristoffer Edshage förläggare företagsekonomi Amanda Schött Franzén förläggare juridik Order/Information Tel Fax Vid beställning, vänligen ange de beställningsnummer som finns i katalogen. HAR DU EN BOKIDÉ? Ta kontakt med oss. Kontakta oss gärna! Kristoffer Edshage Förläggare Amanda Schött Franzén Förläggare Karin Sörensen Förlagsredaktör Ludvig Engellau Marknadsförare

3 Innehåll JURIDIK Due Diligence besiktning av företag 2 Familjejuridik 2 Juridik Civilrätt, Straffrätt, Processrätt 3 Mervärdesskattens grunder 4 Praktisk bolagsstyrning 4 REDOVISNING En introduktion till intern styrning och kontroll 5 Extern redovisning 6 IFRS i teori och praktik 7 Att läsa & förstå bokslut 7 Koncernredovisning 8 Bokföringens abc 8 FÖRETAGSEKONOMI Företagsekonomi i praktik och princip 9 Företagsekonomi från begrepp till beslut 10 Företagsekonomi för icke-ekonomer 10 s. 5 Innehåll PROJEKTLEDNING Psykologi för projektledare 11 Agil projektledning 12 Beteendekompetens i projektledning 13 Project Management 13 Projektledning 14 MARKNADSFÖRING Marknadsföring modeller och principer 15 CSR en guide till företagets ansvar 16 Skriva för att övertyga 16 Kriskommunikation att leda i blåsväder 17 Hållbara investeringar 17 Prissättning 18 Säljledning att skapa framgångsrik försäljning 18 Förhandling 19 Service 19 s. 9 LEDARSKAP Health Management 20 Att vara VD 21 Taking the Lead 21 Ny Chef 22 Styrelsearbete i ideella organisationer 23 Styrelsearbete i ägarledda företag 23 Ledarskap 200 råd 24 Percy Barnevik on Leadership 24 OBM Ledarskapets psykologi 25 s. 11 HÄLSOVETENSKAP Hälsopsykologi 25 HR/ARBETSLIV Diskriminering på arbetsplatsen en handbok 26 Karriärplanering 26 Anställning, Uppsägning, Avsked 26 SAMHÄLLSEKONOMI Sveriges ekonomi 27 STATISTIK/UNDERSÖKNINGSMETODIK Tillämpad statistik en grundkurs 27 Metoder för undersökande arbete 28 Att få svar 28 s. 20 ÖVRIGA TITLAR Bostadsrätt en handbok för styrelsen 30 Juridik för småföretagare 30 Juridiklexikon 31 Ekonomilexikon 31 Rätt-serien 31 1

4 Juridik Due Diligence besiktning av företag Robert Sevenius är jurist och ekonom med specialisering inom företagsförvärv och bolagsstyrning. Han arbetar som rådgivare vid företagsaffärer samt föreläser vid universitet och privata utbildningsorgan. Han har skrivit flera böcker och artiklar inom sina specialistområden. Kurser inom bland annat företagsförvärv, affärsstrategi, företagsorganisation, entreprenörskap och företagsfinansiering samt övrig affärsjuridik, företagsekonomi och industriell ekonomi. Due Diligence besiktning av företag sidor 380 kr Företagsbesiktningar har blivit allt viktigare i näringslivet på grund av det växande behovet att veta med vem och med vad man egentligen gör affärer. Besiktningar används framförallt vid företagsförvärv, men även i andra väsentliga affärstransaktioner till exempel upphandlingar, aktieemissioner och samriskföretag. Företagsbesiktning är det moderna svaret till det gamla ordspråket Köp inte grisen i säcken!. Due diligence är den engelska termen för företagsbesiktning. Företagsbesiktning innebär att ett företag undersöks inför en transaktion för att minska risken för negativa överraskningar. I denna bok presenteras bakgrunden till och förutsättningarna för företagsbesiktning, inklusive den metod och de verktyg som används vid det praktiska arbetet att genomföra en besiktning. Aldrig tidigare har företagsbesiktning beskrivits på ett så allomfattande och djupgående sätt utifrån svenska förhållanden som i Due Diligence besiktning av företag. Boken ger läsaren kunskaper om besiktningens historia, motiv och rättsliga förutsättningar samt effektiva redskap för att beställa, styra och genomföra besiktningar. I boken finns ett stort antal praktikfall, checklistor, avtalsutkast, lagrum och policyer. Due Diligence besiktning av företag kan med fördel användas på utbildningar inom bland annat juridik, ekonomi, organisation och teknik. En företagsbesiktning aktualiserar många unika överväganden som kräver fördjupad kunskap och handfasta riktlinjer. Due Diligence besiktning av företag är den första och enda bok du behöver för att förstå och genomföra företagsbesiktningar. Historisk bakgrund och betydelse Besiktningsprocessen Former och användningsområden Rättsliga förutsättningar NY TITEL Familjejuridik Familjejuridik är en grundläggande bok inom rättsområdet familjerätt, som exempelvis läses på juristprogrammet. Boken innehåller till exempel regler om äktenskapets ingående och upplösning, bodelning, barnets bästa, den legala arvsordningen samt relevant praxis. Familjejuridik innehåller fem ämnesområden: Personrätt Äktenskapsrätt Samborätt Barnrätt Arvs- och testamentsrätt Sist i boken finns övningar med tillhörande facit. Familjejuridik innehåller även rättsfallsreferat, exempel på bodelningar samt övningar med tillhörande facit. Gunilla Olsson, advokat och lärare vid Stockholms universitet med inriktning på barnrätt. Theddo Rother-Schirren, advokat och universitetslektor vid Stockholms universitet med inriktning på ekonomisk familjerätt. Johan Schüldt, advokat och universitetslektor vid Stockholms universitet med inriktning på ekonomisk familjerätt. Familjejuridik vänder sig i första hand till juridik- och socionomstudenter men kan med fördel användas av den som arbetar med eller är intresserad av familjerätt. Familjejuridik sidor 198 kr 2

5 Juridik Civilrätt, Straffrätt, Processrätt Juridik Succéboken Juridik Civilrätt, Straffrätt, Processrätt för grundläggande juridiska kurser har blivit en stor framgång och tagits väl emot bland universitet och högskolor. Boken ger en heltäckande bild av ämnet juridik och kommer till hösten i en ny tredje upplaga. Josef Zila, Theddo Rother-Schirren, Annina H Persson, Marcus Radetzki, Anders Lagerstedt, Catharina Calleman, Konrad Lundberg, Johan Schüldt och Per Jonas Nordell. Författarna är verksamma vid universiteten i Stockholm, Örebro och Umeå. Studier i juridik på grundnivå, till exempel Juridisk översiktskurs och Juridisk introduktionskurs. Juridik Civilrätt, Straffrätt, Processrätt sidor 428 kr Tyngdpunkten i Juridik ligger på grundläggande principer inom civilrätt, straffrätt och processrätt för att ge läsaren översiktskunskaper. Det är en modern introducerande bok i juridik innehållandes alla områden som normalt ingår i grundläggande juridiska kurser. Mycket arbete har lagts ned på att skapa en bra pedagogisk struktur. De olika kapitlen har exempelvis grupperats i avdelningar, inom vilka har eftersträvats att samla regler med sakligt samband; Juridik, Familj, Avtal, Näring, Fordran, Ersättning, Straff och Process. En strävan utöver att underlätta inlärningen av diverse konkreta regler, är att Juridik - Civilrätt, Straffrätt, Processrätt även ska kunna ge en förståelse för vad juridik är. Boken innehåller därför förhållandevis omfattande avsnitt om rättskällor och juridisk metod samt återkommande rättstillämpningsexempel. Till varje avdelning finns även ett stort antal frågor med tillhörande svar för att ge djupare förståelse. JURIDIK Juridisk metod, rättsordning, rättskällor (inkl. EU-rätt) och rättstillämpning. FAMILJ Personrätt, samlevnadsformer, barnrätt och successionsrätt. AVTAL Allmän avtalsrätt, köprätt, äganderättsförvärv, nyttjanderätt och tjänster. NÄRING Associationsrätt, stiftelser, arbetsrätt, marknadsrätt och immaterialrätt. FORDRAN Fordringsrätt, säkerhetsrätter och insolvensrätt. ERSÄTTNING Skadeståndsrätt och försäkringsrätt. STRAFF Straffrättsliga grundprinciper, ansvarsgrunder, påföljder och brottskatalogen. PROCESS Processrätt: civilprocess och straffprocess. En ny och uppdaterad tredje upplaga av Juridik Civilrätt, Straffrätt, Processrätt utkommer till höstterminen. MED KOSTNADSFRITT LÄRARSTÖD 3

6 Juridik Mervärdesskattens grunder Mervärdesskattens grunder presenterar mervärdesskattens uppbyggnad. Författarna har skrivit en introduktion till mervärdesskattelagen som både visar hur lagen fungerar samt dess teoretiska grunder. Boken finns nu i en uppdaterad andra upplaga. Anna Sandberg Nilsson är momsexpert på Svenskt Näringsliv och Lena Westfahl arbetar sedan länge med momsfrågor på Grant Thornton. Boken riktar sig till studenter inom juridik, ekonomi eller liknande som kommer i kontakt med momsområdet. Mervärdesskattens grunder sidor 190 kr Mervärdesskatten är en viktig skatt ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Den är dock ofta komplicerad och beroende på fallspecifika omständigheter. Mervärdesskattens grunder introducerar de viktigaste aspekterna man måste känna till för att förstå denna skatt. Boken ger läsaren en tydlig överblick av mervärdesskatten, både i dess praktiska användning, teori samt historiska bakgrund. Varje kapitel innehåller även hänvisningar till relevanta lagrum och direktiv. Momsregistrering Skattskyldighet Beskattningsunderlag Skattesatser Avdragsrätt MED KOSTNADSFRITT LÄRARSTÖD Praktisk bolagsstyrning Praktisk bolagsstyrning introducerar svensk bolagsstyrning på ett både praktiskt och pedagogiskt vis. Här finns en historisk bakgrund, det teoretiska sammanhanget samt aktuella lagar och normer. Praktisk bolagsstyrning är en kursbok inom det alltid aktuella ämnesområdet bolagsstyrning. Boken presenterar de lagar och normer som påverkar bolagsstyrningen, däribland aktiebolagslagen och bolagskoden. Dessutom ger boken en historisk och teoretisk bakgrund till bolagsstyrningen. Praktisk bolagsstyrning riktar sig till studenter på högskolenivå, bland andra ekonomer och jurister, som vill studera de regler som omgärdar börsbolagen i dagens Sverige. Boken är strukturerad utifrån bolagsstyrningens olika aktörer vilket gör den både praktisk och pedagogisk. På så vis presenteras både bakgrunden till ämnesområdet samt dess faktiska tillämpning. Aktiebolagens organ Bolagsstämma Teoretiska samband Aktiebolagslagen Bolagskoden Robert Sevenius är jurist och ekonom med specialisering inom företagsöverlåtelser och bolagsstyrning. Han undervisar inom bolagsstyrning vid bland annat Stockholms universitet. Boken är framförallt avsedd för kurser inom affärsjuridik. Praktisk bolagsstyrning sidor 326 kr 4

7 Redovisning NY TITEL En introduktion till intern styrning och kontroll En introduktion till intern styrning och kontroll introducerar ett stadigt växande område inom företagsekonomin. Intern styrning och kontroll är ett styr- och kontrollsystem som bidrar till att företag och organisationer har en rättvisande redovisning och rapportering, följer lagar och regler samt uppnår sina mål om effektivitet och produktivitet. Inte sällan reduceras intern styrning och kontroll till frågor av karaktären ordning och reda. Detta är ett misstag då intern styrning och kontroll utgör ett fundament i företags och organisationers riskhantering. Att utforma, använda och följa upp intern styrning och kontroll är en utmaning för vilken organisation som helst. Att ha kunskaper inom området är därför viktigt. Denna bok är en grundläggande introduktion till intern styrning och kontroll. Boken är tänkt som en kursbok för studenter i revision, redovisning, ekonomistyrning och organisation. Olof Arwinge är ekonomie doktor och lärare vid Uppsala universitet på masterprogrammet i redovisning, revision och företagsanalys. Olof har praktiserat revision och rådgivning i över 15 år. Studenter i revision, redovisning, ekonomistyrning och organisation. En introduktion till intern styrning och kontroll sidor 258 kr BESTÄLL DITT LÄRAREXEMPLAR IDAG! Gå in på och klicka på universitet/högskola 5

8 Redovisning Christer Johansson, Rolf Johansson, Jan Marton och Gunvor Pautsch. Författarna har mångårig erfarenhet av undervisning på högskola och som författare av läromedel. Kurser i grundläggande redovisning på universitet och högskolor, men kan även användas inom YH-utbildning, av utbildningsföretag och vid annan kvalificerad utbildning i redovisning. Extern redovisning (Faktabok) sidor 399 kr Extern redovisning (Övningsbok) sidor 321 kr MED KOSTNADSFRITT LÄRARSTÖD Extern redovisning Extern redovisning behandlar allt från redovisningens grunder och sambandet mellan olika finansiella rapporter till beräkning av finansiella nycketal för interna och externa intressenter. I alla företag sker mängder av aktiviteter och dagligen fattas ett stort antal viktiga beslut. Boken beskriver hur redovisningen kan tillhandahålla underlag för dessa beslut. Därigenom blir ett väl fungerande redovisningssystem en viktig framgångsfaktor i företag och för tillväxt och utveckling i hela samhällsekonomin. I bokens fjärde upplaga har en omfattande revidering skett mot bakgrund av förändringar i lagar och regler och innehållet har anpassats till Bokföringsnämndens K-projekt. Boken visar hur det inom respektive K-kategori finns regelverk som innehåller samtliga relevanta regler. Utgångspunkten för K-projektet är reglerna i bokföringslagen (BFL) som anger hur den löpande bokföringen för räkenskapsåret ska avslutas. Redovisningens syften och källor Redovisningens grunder Periodisering Värdering och resultat Finansiella rapporter Företagsanalys/räkenskapsanalys Till boken finns även en övningsbok med uppgifter och fullständiga lösningar. 6

9 IFRS i teori och praktik IFRS - i teori och praktik ger läsaren både en förståelse för de redovisningsfrågor som behandlas i varje standard och förmåga att praktiskt redovisa i enlighet med standarden. Bokens tredje upplaga inkluderar nyheter på området samt kommande förändringar. IFRS - i teori och praktik behandlar samtliga värderingsfrågor inom IFRS, med undantag för standarder som enbart berör en enskild bransch och rena upplysningsstandarder. Varje kapitel inleds med en kort introduktion till området och avslutas med en sammanfattning av innehållet. Till varje kapitel finns ett antal instuderingsfrågor och övningar. Lösningar på dessa finns sist i boken. IFRS används numera i ett stort antal länder i världen, och är obligatoriskt för noterade företag inom EU. För att underlätta för den som arbetar eller kommer att arbeta med svenska företag, avslutas varje kapitel med ett avsnitt om svensk redovisning. De två första kapitlen i boken ger ett ramverk för IFRS. Denna tredje upplaga av boken avspeglar både förändringar i standarder som skett de senaste åren och nyheter som beräknas bli införda under kommande år. Principer och värderingsmetoder Rörelseförvärv Varulager Nedskrivningar Immateriella tillgångar Jan Marton, Marie Lumsden, Pernilla Lundqvist och Anna Karin Pettersson. Författarna är verksamma vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och har lång erfarenhet av undervisning och av praktiskt redovisningsarbete. Kurser i extern redovisning på avancerad nivå, alternativt för avslutande kurs på grundnivå. IFRS i teori och praktik sidor 379 kr Redovisning Att läsa & förstå bokslut har skrivits av Kjell Sandin. Författaren är civilekonom och arbetar som CFO i Precio Systemutveckling AB. Han är också konsult inom koncernredovisning samt har mångårig erfarenhet som föreläsare i företagsekonomi på bland annat Företagsekonomiska Institutet, FEI. Att läsa & förstå bokslut lämpar sig för grundläggande kurser i redovisning och företagsekonomi. Boken vänder sig till alla som vill kunna läsa och förstå bokslut och årsredovisningar. Boken förutsätter inga särskilda förkunskaper i bokföring eller bokslutsteknik. Att läsa & förstå bokslut sidor 304 kr Att läsa & förstå bokslut Att läsa & förstå bokslut redogör på ett enkelt och konkret sätt för när årsbokslut och årsredovisningar ska upprättas och för vad de måste innehålla. Boken ger både insikter i och verktyg för att förstå den finansiella information som presenteras för dig. I den helt omarbetade fjärde upplagan belyser författaren företagets resultaträkning, balansräkning och kassaflöden, men också de regelverk som företaget har att leva efter när man utformar sina finansiella rapporter. Boken ger läsaren sådan bakgrundskunskap som underlättar egna ställningstaganden i finansiella frågor. Boken ger läsaren grundläggande företagsekonomiska kunskaper som gör det möjligt att diskutera företagets ekonomi med kollegor, ekonomichefen eller den närmaste chefen. Balansräkning finansiell balans och värdering Resultaträkning uppställningsformer och olika resultatmått Kassaflödesanalys bestämmelser och systematik Koncernredovisning redovisningsteknik och koncernredovisningens delar Revision god revisionssed och revisionsberättelsen Bostadsrättsförening årsredovisning och styrelsearbete 7

10 Redovisning Koncernredovisning i praktiken Koncernredovisning i praktiken är en grundläggande bok som behandlar såväl lagregler och rekommendationer som olika metoder för upprättande av koncernredovisning. Andra områden som beskrivs är exempelvis förvärv och försäljning av dotterföretag, redovisning av kassaflöden och omstrukturering genom intern försäljning eller fusioner. Boken, som utkommit i en sjätte omarbetad upplaga, behandlar både svenska redovisningsregler och de internationella redovisningsstandarderna IFRS. Förvärv av dotterbolag Minoritetsintresse Interna transaktioner Redovisning av kassaflöden Roland Dansell, verksam som kontorschef på Grant Thornton och Dan Phillips, auktoriserad revisor och redovisningsexpert hos Ernst & Young. Utbildningar i koncernredovisning på grundnivå. Koncernredovisning i praktiken sidor 320 kr Bokföringens abc Bokföringens abc är en kombinerad fakta- och övningsbok för alla som vill lära sig grunderna i praktisk bokföring. Christina Hanke har lång erfarenhet av utbildning i bokföring. Boken är avsedd för grundläggande bokföringskurser. Bokföringens abc, Faktabok sidor 312 kr Bokföringens abc, Lösningar sidor 191 kr PRISAT BOKFÖRINGS- PROGRAM MEDFÖLJER! Bokföringens abc har en tydlig struktur, lättillgänglig text och innehåller ett stort antal övningar som presenteras i stigande svårighetsgrad. Varje kapitel innehåller en faktatext, tydliga exempel samt övningsuppgifter. Boken avslutas med ett praktikfall där uppgiften är att sköta ett litet företags bokföring under ett år och att upprätta bokslut. Till boken bifogas ett professionellt bokföringsprogram - Edison, med enkla och handfasta anvisningar. Med hjälp av detta, eller annat bokföringsprogram, kan läsaren lösa flera av övningarna och det avslutande praktikfallet. Redovisningens syfte Inledning till dubbel bokföring Praktisk bokföring Årsbokslut Praktikfall 8

11 NY TITEL Företagsekonomi Företagsekonomi i praktik och princip Företagsekonomi i praktik och princip är en helt ny och komplett grundbok i ämnet företagsekonomi. Boken täcker alla de olika delar som tillsammans bildar ämnesområdet; organisation, marknadsföring, ekonomistyrning och redovisning. På så vis lämpar sig boken som en introduktion till ämnet. Företagsekonomi i praktik och princip är skriven av docent Magnus Frostenson och docent Frans Prenkert. Båda författare är verksamma vid Örebro universitet. Introducerande kurser i företagsekonomi. Företagsekonomi i praktik och princip Faktabok sidor 319 kr Företagsekonomi i praktik och princip Övningsbok sidor 249 kr I boken finns det en växelverkan mellan praktik och princip. Genom hela boken får läsaren följa ett företag i några verklighetstrogna scener och dialoger, en berättelse för varje kapitel. Detta gör att läsaren enkelt kan se principerna tillämpade i praktiken. Boken är utformad för inledande studier i företagsekonomi på universitet, högskola och andra eftergymnasiala utbildningar. Till huvudboken hör en övningsbok. Den följer kapitlen och bidrar till fördjupad förståelse av respektive kapiteltema genom olika slags övningar. Sist i övningsboken finns även lösningar till övningarna. Ledarskap Marknadsföring modeller och teorier Kalkylering Företagsrapporter Bokföring Ekonomistyrning 9

12 Företagsekonomi Företagsekonomi från begrepp till beslut Företagsekonomi - från begrepp till beslut är ett läromedel för studier i grundläggande företagsekonomi. Den sjätte upplagan innehåller uppdaterade lag- och faktauppgifter samt nya övningsuppgifter. Boken har även strukturerats i ämnesblock för att underlätta läsupplevelsen. MED KOSTNADSFRITT LÄRARSTÖD Med aktuella exempel från industri-, handels-, tjänste- och kunskapsföretag samt från offentliga verksamheter förklaras företagsekonomiska begrepp, principer och samband. Tonvikten ligger på lönsamhetstänkande och ekonomistyrning. Boken är indelad i fyra olika block; Företag och samhälle, Marknad och organisation, Styrning och kalkylering samt Redovisning och ekonomisk analys. På så vis får läsaren en helhetsblick över det företagsekonomiska området, även om boken är på en introducerande nivå. Till faktaboken hör en uppdaterad uppgiftsbok med ett flertal nya uppgifter och praktikfall samt ett facit med utförliga lösningar. Företagets affärsidé Marknadsföring Lönsamhetsberäkningar Investeringskalkyler Bokföring Nancy Holmström, känd bland annat som författare till succéboken Redovisa Rätt. För sjätte upplagan ansvarar Gunnar Lindholm som har lång erfarenhet som lärare vid Handelshögskolan i Stockholm. Boken är avsedd för grundläggande kurser i företagsekonomi. Företagsekonomi från begrepp till beslut Faktabok sidor 376 kr Företagsekonomi från begrepp till beslut Uppgifter sidor 312 kr Företagsekonomi från begrepp till beslut Lösningar sidor 178 kr Wolfram Trostek. Författaren har mångårig erfarenhet av undervisning inom företagsekonomi. Företagsekonomi för icke-ekonomer är avsedd för kurser i företagsekonomi på grundnivå och kräver inga förkunskaper i ämnet. Företagsekonomi för icke-ekonomer Faktabok sidor 339 kr Företagsekonomi för icke-ekonomer Uppgiftsbok sidor 288 kr Företagsekonomi för icke-ekonomer (Paket) Faktabok + Uppgiftsbok kr Företagsekonomi för icke-ekonomer I Företagsekonomi för icke-ekonomer beskrivs företagsekonomi från grunden. Faktaboken är uppskattad för sitt pedagogiska upplägg vilket kompletteras av ett stort antal övningar och fullständiga lösningsförslag i uppgiftsboken. Företagsekonomi för icke-ekonomer behandlar allt från företagets affärsidé, marknadsföring, inköp och försäljning till skatter, bokföring, kalkyler och budgetering. Sist i boken återfinns även ett avsnitt om avveckling, konkurs och rekonstruktion. Till boken finns även en uppgiftsbok med ett stort antal övningsuppgifter med utförliga lösningar till varje kapitel. Till uppgiftsboken medföljer också ett bokföringsprogram från Edison - ett av marknadens bästa! PRISAT BOKFÖRINGSPROGRAM MEDFÖLJER! Företagets affärsidé Marknadsföring Företagets intäkter och kostnader Bokföring Budgetering MED KOSTNADSFRITT LÄRARSTÖD 10

13 NY TITEL Projektledning Psykologi för projektledare Projektledarskapet är komplext. Det liknar en chefsroll, men saknar samtidigt vissa mandat och befogenheter. Med hjälp av denna helt nya bok lär du dig hur du samarbetar med andra människor i projekt, vare sig det är projektdeltagare, intressenter, styrgrupper eller linjechefer. Leif E. Andersson är utbildad psykolog och har arbetat med ledarskapsfrågor i många år, bland annat som VD för en projektledarutbildning. Han har även skrivit boken OBM Ledarskapets psykologi som utkom Boken vänder sig till eftergymnasiala utbildningar inom projektledning, ledarskap, personalvetenskap och HR sidor 309 kr Psykologi för projektledare ledsagar dig genom alla projektets stadier från idéstadiet till avslutet och alla situationer som en projektledare ställs inför. Boken blandar teori med praktik och bokens synsätt präglas av OBM Organizational Behaviour Management. Psykologi för projektledare är tänkt att användas inom kurser i projektledning, samt psykologi, ledarskap och organisation. Projektmodeller Organisation och gruppsykologi Ledarskapsteori Coaching Utvärdering och uppföljning BESTÄLL DITT LÄRAREXEMPLAR IDAG! Gå in på och klicka på universitet/högskola 11

14 Projektledning NY ÖVNINGSBOK Agil projektledning Agil projektledning tar ett helhetsgrepp om en av de senaste årens mest intressanta trender inom ledarskap och organisation. Författaren visar hur nya, kraftfulla metoder för projektledning kan öka företags och organisationers effektivitet genom ett förändrat synsätt på förändring, planering och resultat. Andra upplagan har bl.a. utökats med ett avsnitt om chefens roll i agila projekt. Tomas Gustavsson arbetar med att få företag att jobba effektivare i projekt. Han undervisar även projektledning på Karlstads universitet. Tomas förra bok vann priset Årets projektledarbok utdelad av Svenskt Projektforum. Boken är avsedd för utbildningar inom högskola och näringsliv, inriktade på projektledning, organisation och ledarskap. Agil projektledning sidor 319 kr De senaste tjugo åren har det ur IT-branschen växt fram nya metoder och tekniker för projektledning som har förändrat synen på organisering och teamarbete. Metoderna kallas med ett samlingsnamn för agila ett ord som kommer av engelskans agile och betyder ungefär smidig eller rörlig. I det agila projektet betraktas föränderliga omständigheter som det normala istället för något exceptionellt. Fokus läggs på kundsamarbete, anpassningsbarhet och användbara resultat snarare än processverktyg, statiska planer eller dokumentation. Att projektet löpande levererar nytta istället för att bara ge resultat vid en tidpunkt långt fram i tiden hör också den agila metoden till. Mot bakgrund av traditionella synsätt på projektledning beskriver författaren i Agil projektledning metodens kärnvärden MED KOSTNADSFRITT LÄRARSTÖD och presenterar en rad handfasta verktyg och tillvägagångssätt för hur det agila arbetssättet kan tillämpas i alla sorters branscher och projektmiljöer. Nyttoprioritering Självgående team Ständig utveckling i praktiken Kaizen Planering och genomförande Att arbeta i virtuella team ÖVNINGSBOK: Agil projektledning Övningsbok är tänkt som ett komplement till textboken Agil projektledning. Böckerna följer samma struktur: från förstudien till projektets avslut. Övningsboken innehåller flera olika slags övningar: instuderingsfrågor praktiska övningar diskussionsövningar scenarioövningar Agil projektledning Övningsbok sidor 250 kr AGIL PROJEKTLEDNING FINNS ÄVEN SOM E-BOK OCH KAN BESTÄLLAS VIA ÅTERFÖRSÄLJARE, T.EX. ADLIBRIS. 12

15 Beteendekompetens i projektledning Beteendekompetens i projektledning visar genom teori och ett stort antal case hur beteenden påverkar projekt. Projektledarens beteende är många gånger avgörande för om ett projekt når sitt resultat eller inte. Struktur i projektledning Kommunikation i projektledning Nätverk och relationer Kompetensutveckling Case Projektledning Boken behandlar beteendekompetens i samband med projektledning. En projektledare måste ha rätt ledarskapsbeteende för att lyckas i sin roll. Det här är den första boken på marknaden som behandlar beteendekompetensen hos projektledare. Efter varje kapitel följer ett antal case som belyser verkliga händelser där projektledarens beteenden får betydelse för hur projekten framskrider. Efter varje case följer ett antal diskussionsfrågor som vill uppmuntra till nya infallsvinklar och visa att det ofta inte är ett enda beteende som är möjligt, utan att varje situation är unik. Boken fungerar även som ett stöd för projektledare som vill certifiera sig enligt den internationella organisationen IPMA:s certifieringssystem. Carina Cederlund har många års erfarenhet som projekt- och programledare samt chef och ledare inom ideell verksamhet. Kurser inom projektledning och organisationsteori. Beteendekompetens i projektledning sidor 307 kr Project Management Project Management, liksom dess svenska original Projektledning, täcker alla de områden en projektledare bör behärska. Dess breda grepp gör att den lämpar sig för specialiserade projektledningsutbildningar såväl som för mindre kurser i projektledning inom ramen för andra utbildningar. I den nya upplagan har bl.a. program- och portföljhantering samt de agila arbetssätten fått ökat utrymme. Till boken hör också en övningsbok på engelska. Innehållet är en översättning av den svenska utgåvan, men viss anpassning har gjorts i bilder och exempel. På så vis går denna version utmärkt att använda i en internationell miljö. ENGELSK VERSION Bo Tonnquist Boken riktar sig till utbildningar inom projektledning där undervisningsspråket är engelska samt mot företagsintern utbildning där koncernspråket är engelska. Project Management, Textbook sidor 385 kr Project Management, Student Learning Guide and Workbook sidor 279 kr Project Management (Paket) Faktabok + Övningsbok kr 13

16 Projektledning Projektledning Projektledning riktar sig till alla som arbetar med projekt, oavsett bransch och typ av projekt. Boken behandlar projektmetodiken och ledarskapet på ett tydligt och begripligt sätt, vilket gör den lätt att använda som lärobok och som handbok vid praktiskt projektarbete eller certifiering. I den femte upplagan beskrivs på ett tydligt sätt skillnaderna och likheterna mellan traditionell projektmetodik och moderna agila arbetsformer, när den ena eller andra passar bäst samt hur man kan tillämpa båda metoderna i samma projekt. I boken behandlas även program- och portföljhantering, förändringsledning och hur projektverksamheten kan utvecklas med hjälp av projektmognadsanalyser. Boken stödjer gällande standarder inom projektledning ISO 21500, PMBOK Guide (PMI) och ICB (IPMA). Projektledning har hunnit bli ett helt koncept. Som stöd till universitet, högskolor, utbildningsföretag och affärsskolor där boken används som kurslitteratur finns idag en övningsbok med tester och övningar, en generell projektmodell med mallar samt en hemsida med presentationsmaterial. Allt finns både på svenska och engelska. Projektförberedelser förstudie och planering Genomförande kommunikation, ledning och uppföljning Avslut och effekthemtagning förändringsledning Projektmognad program- och portföljhantering Standarder och certifieringar PMI och IPMA Bo Tonnquist, lärare och konsult med lång erfarenhet av utbildning i projektledning, förändringsledning och marknadsföring. Författaren har också mångårig erfarenhet som projektledare, affärsutvecklare och chef. Kurser på eftergymnasiala utbildningar. Boken kan också användas av praktiskt yrkesverksamma projektledare, egna företagare och företagsledare. Projektledning, Faktabok sidor 339 kr Projektledning, Övningsbok sidor 243 kr Projektledning (paket) Faktabok + Övningsbok kr 14

17 Marknadsföring BESTÄLL DITT LÄRAREXEMPLAR IDAG! Gå in på och klicka på universitet/högskola Marknadsföring - modeller och principer Marknadsföring - modeller och principer är en tydlig, relevant och förklarande bok om marknadsföring på grundnivå. En helt ny typ av marknadsföringsbok med fokus på svenska förhållanden. Denna andra upplaga är uppdaterad och aktualiserad. I boken presenteras bland annat planeringsverktyg för konkurrensstrategi, segmentering och positionering. Varumärkestänkande, marknadskommunikation, relationsmarknadsföring, nyckelkundsbearbetning och företagets sociala ansvar behandlas ingående, men även lagstiftning och rent ekonomiska aspekter på marknadsavdelningens agerande beskrivs. Boken avslutas med kapitel om marknadsföring med nya media och internationell marknadsföring. Kursdeltagare har ofta svårt att relatera till de engelska och amerikanska standardverk som ofta används på högre utbildningar. Svårigheterna ligger inte på det språkliga planet, utan i det enkla faktum att många av de exempel som behandlas inte är kända i Sverige. Studenter får därför sällan några naturliga associationer till det som förklaras. Ambitionen har därför varit att åstadkomma en bok med så många exempel som möjligt från små och medelstora svenska företag. Marknadsplanering Segmentering Varumärken Kommunikation Marknadsrätt Ekonomi Nya medier Carl Gezelius och Per Wildenstam, med lång erfarenhet av undervisning i marknadsföring. Introducerande kurser i marknadsföring. Marknadsföring - modeller och principer sidor 369 kr MED KOSTNADSFRITT LÄRARSTÖD 15

18 Marknadsföring CSR en guide till företagets ansvar CSR en guide till företagets ansvar presenterar ämnesområdet Corporate Social Responsibility, CSR. Boken har ett brett anslag och introducerar läsaren till grunden i de många perspektiv som utgör CSR, samtidigt som boken visar hur de olika perspektiven hänger ihop. Bokens innehåller även case med verkliga exempel från CSR-området. CSR en guide till företagets ansvar är den hittills mest omfattande bok som beskriver CSR på svenska. Den är författad av några av Sveriges främsta experter i ämnet. Alla har en bakgrund som akademiska forskare och texterna i boken knyter an till det etablerade kunskapsläget i CSR-fältet. Boken presenterar en helhetsbild av CSR-fältet. Boken är tänkt som en kursbok på introducerande nivå för alla ämnen som berör ekonomi, miljö och sociala frågor. Skriva för att övertyga Etiskt beslutfattande Intressentteori Hållbar utveckling Värdekedjan CSR-strategi Det hållbara kapitalet Marknadsföring Korruption CSR-kommunikation Det blir allt viktigare att kunna skriva tydliga texter som kunder och andra intressenter enkelt kan ta till sig. Detta är en uppgift som idag berör allt fler yrkesverksamma, inte minst genom all internetbaserad information som företag och organisationer producerar. Skriva för att övertyga visar på ett tydligt och pedagogiskt sätt hur man skriver texter som läsaren tar till sig. Hans de Geer, företagshistoriker och tidigare professor med inriktning mot företagsetik vid Handelshögskolan i Stockholm. Tommy Borglund, ekon. dr. med inriktning mot CSR från Handelshögskolan i Stockholm. Susanne Sweet, docent i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm med inriktning mot hållbarhetsfrågor. Magnus Frostenson, docent i företagsekonomi med inriktning mot CSR vid Uppsala Universitet. Lin Lerpold, ekon. dr. vid Handelshögskolan i Stockholm. Sara Nordbrand, hållbarhetsanalytiker Svenska Kyrkan. Emma Sjöström, ekon. dr. från Handelshögskolan i Stockholm mot inriktning mot hållbara investeringar. Karolina Windell, ekon. dr. med inriktning mot CSR vid Uppsala Universitet. Boken riktar sig mot kurser med inriktning på ekonomi, miljö och sociala frågor. CSR en guide till företagets ansvar sidor 329 kr Mikael Rosén är skribent, kommunikationsstrateg och föreläsare och har även varit chef på olika kommunikationsbyråer. Han har även varit utbildningsansvarig på Berghs School of Communication. Boken riktar sig mot kurser som behandlar textbearbetning, framförallt inom ämnesområden som reklam, information, kommunikation med mera. Boken kan även användas av yrkesverksamma praktiker. Skriva för att övertyga sidor 308 kr Skriva för att övertyga är en praktisk inriktad bok som hjälper dig att skriva mer övertygande, argumenterande och målgruppsanpassade texter. Boken innehåller cirka 130 verkliga textexempel från olika typer av företag, myndigheter och intresseorganisationer. Exemplen visar hur olika verksamheter hanterar säljbrev, webbtexter, annonser, reklam eller policydokument, allt i syfte att övertyga läsaren att vilja gå vidare, ta reda på mer, ta nästa steg. Boken är uppdelad i elva kapitel med handfasta råd, tips, checklistor och metoder som läsaren kan använda när han eller hon ska bedöma befintliga texter eller söker inspiration och idéer till nya texter. Dispositionsmodeller Målgruppsmodeller Varumärkesanpassade texter Att välja argument Läsbarhet Att skriva i olika kanaler ÅRETS MARKNADS- FÖRINGSBOK 2012 MED KOSTNADSFRITT LÄRARSTÖD 16

19 Kriskommunikation att leda i blåsväder Kommunikatörer och pressansvariga, men också chefer och ledare möter särskilda utmaningar när en organisation hamnar i kris. Denna bok är en teoretiskt förankrad och heltäckande guide till organisationens kriskommunikation en allt mer väsentlig ledarkompetens. Marknadsföring I Kriskommunikation att leda i blåsväder ges en komplett guide till det kommunikationsarbete som kan förebygga eller lindra en kris, så att organisationen kan klara sig igenom och i bästa fall gå stärkt ur den. Boken lämpar sig för kurser och utbildningar inom ledarskap, PR eller kommunikation där studenter/deltagare behöver känna till de särskilda krav som kriser ställer på yrkesrollen. Boken är också rik på övningar, råd och checklistor. Strategisk kommunikation Att hantera traditionella och sociala medier Att arbeta utifrån en kriskommunikationsplan Krisens psykologiska mekanismer Maria Langen och Sverre Sverredal, Svenska Institutet för Kriskommunikation. Program och kurser inom kommunikation, organisation och ledarskap, personalvetenskap samt utbildningar där studenterna väntas få yrkesroller med krishanteringsansvar t.ex. skolledare, idrottsledare m.fl. Kriskommunikation att leda i blåsväder sidor 277 kr Hållbara investeringar Ansvarsfulla och hållbara investeringar har vuxit stadigt de senaste femton åren. Klimatfrågor, mänskliga rättigheter och korruption är några exempel på teman som investerare ägnar allt mer uppmärksamhet åt. Hållbara investeringar är den första boken som beskriver dagens marknad, de metoder som används i praktiken samt presenterar en teoretisk grund för området. Emma Sjöström är ekonomie doktor från Handelshögskolan i Stockholm. Hon har forskat och undervisat om ansvarsfulla investeringar under ett flertal år och medverkat som kapitelförfattare i flera böcker samt skrivit artiklar i ämnet. Kurser i företagsekonomi med inräkning på kapitalmarknaden, aktieplaceringar och investeringar. Vidare passar boken för kurser med en generell inriktning på frågor om hållbarhet och företagens ansvar. Hållbara investeringar sidor 215 kr Hållbara investeringar det vill säga där en uttalad hänsyn tas till miljö, socialt ansvar och ägarstyrning har anammats av många namnkunniga kapitalförvaltare: på den svenska marknaden erbjuder samtliga storbanker fonder med en sådan inriktning, AP-fonderna inkluderar miljö och socialt ansvar i sin placeringspolicy, och flera försäkringsbolag har slagit in på samma linje. Att fenomenet hållbara investeringar har fått fäste på finansmarknaden gör att kunskap inom området är nödvändigt för dem med intresse för kapitalmarknadens funktion. Hållbara investeringar anlägger ett brett perspektiv med både teoretiska och praktiska inslag. Boken passar för undervisning inom alla företagsekonomiska områden, såväl organisation och ledarskap som redovisning och finansiering. Marknadens framväxt och storlek Risk och värde Metoder för hållbara aktieplaceringar Räntebärande värdepapper Riskkapital Kreditgivning Aktivt ägarskap 17

20 Marknadsföring Prissättning Prissättning förklarar hur prissättningsproblem på ett professionellt sätt kan hanteras på konsumentmarknader, B2B-marknader eller på marknader för tjänster och service. Prissättning behandlar alla moment i den process som leder fram till ett prissättningsbeslut utifrån egna kostnader, konkurrenternas priser eller kundernas situation. Utförliga teoretiska avsnitt varvas med exempel som ger läsaren möjlighet att angripa prissättningsfrågor på ett systematiskt och genomtänkt sätt. Boken är lättläst och har en pedagogisk och genomtänkt struktur, men den är också unik genom att den behandlar prissättning som en kvalificerad ledningsfråga. Strategisk prissättning Kostnadsbaserad prissättning Konkurrentbaserad prissättning Prisförhandling Prisundersökning Gunnar Schäder är lärare och konsult med mångårig erfarenhet av marknadsföring och prissättningsfrågor. Eftergymnasiala utbildningar med inriktning mot företagsekonomi, marknadsföring och ledningsfrågor. Prissättning sidor 321 kr Säljledning att skapa framgångsrik försäljning Marie-Louise Kjellström har haft flera tunga chefsbefattningar inom försäljning och affärsutveckling i flera ledande företag. Boken är framförallt avsedd för utbildningar inriktade på försäljning, företagsekonomi och ledningsfrågor. Säljledning att skapa framgångsrik försäljning sidor 316 kr Säljledning att skapa framgångsrik försäljning är ett läromedel för kurser med fokus på försäljning. Genom exempel, intervjuer samt en grundlig teoretisk genomgång visar boken hur man kan organisera och leda försäljningsarbete. Kurslitteratur inom försäljning har varit sällsynt, vilket gjort att teoribildningen på området är underutvecklad eller ibland saknas. I den här boken presenterar författaren olika modeller inom området och diskuterar hur de relaterar till varandra samt hur de praktiskt kan hjälpa försäljningsavdelningen. Säljprocessen Analysarbete Prospektering Förbättringsarbete Företagsvision Motivationsarbete MED KOSTNADSFRITT LÄRARSTÖD 18

NYTT OCH AKTUELLT 2013

NYTT OCH AKTUELLT 2013 NYTT OCH AKTUELLT 2013 En bästsäljare berättar Plugg på platta Juridik Nu som app! Hej! Agnes Junker förlagsredaktör Rolf Johansson förläggare Kristoffer Edshage förlagsredaktör Helga Laurin förlagsredaktör

Läs mer

UNIVERSITET OCH HÖGSKOLA 2007. Humaniora, lärarutbildning

UNIVERSITET OCH HÖGSKOLA 2007. Humaniora, lärarutbildning UNIVERSITET OCH HÖGSKOLA 2007 Humaniora, lärarutbildning och Företagsekonomi språk Korta avstånd ger snabba resultat Det som mer än något annat utmärker Studentlitteraturs relation med omvärlden är korta

Läs mer

Företagsekonomi och nationalekonomi

Företagsekonomi och nationalekonomi Företagsekonomi och nationalekonomi Nytt för din litteraturlista 2011 Ro att förändra Logga in på studentlitteratur.se och beställ ditt eget utvärderingsexemplar Hör gärna av dig Vi hjälper alltid till

Läs mer

Från grundläggande kurser till akademiska utbildningar i klassrum eller på distans EKONOMI

Från grundläggande kurser till akademiska utbildningar i klassrum eller på distans EKONOMI ANNONS HELA DENNA BLAGA ÄR EN ANNONS FRÅN FE FÖRETAGSEKONOMSKA NSTTUTET ANNONS»FE är en av Sveriges främsta utbildare av medarbetare i företag, offentlig verksamhet och frivilligorganisationer«magnus Rolf,

Läs mer

KAPITELNAMN. 2 KURSTILLFÄLLEN & ANMÄLAN fei.se info@fei.se 08-545 137 90

KAPITELNAMN. 2 KURSTILLFÄLLEN & ANMÄLAN fei.se info@fei.se 08-545 137 90 KAPITELNAMN 2 KURSTILLFÄLLEN & ANMÄLAN fei.se info@fei.se 08-545 137 90 INNEHÅLL Innehåll Välkommen till FEI... 2 Kontrollera dina kunskaper... 4 Början till ett långvarigt förhållande... 6 Studera hos

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTETS KURSER & UTBILDNINGAR FÖR NÄRINGSLIVET 2012 KREDIT&RISK PROJEKTLEDNING EKONOMI LEDARSKAP MARKNADSFÖRING

FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTETS KURSER & UTBILDNINGAR FÖR NÄRINGSLIVET 2012 KREDIT&RISK PROJEKTLEDNING EKONOMI LEDARSKAP MARKNADSFÖRING FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTETS KURSER & UTBILDNINGAR FÖR NÄRINGSLIVET 2012 KREDIT&RISK ROJEKTLEDNING EKONOMI LEDARSKA MARKNADSFÖRING AFFÄRSKOMMUNIKATION E Bokföring I, II & III E Ekonomistyrning I, II

Läs mer

KONOMI HANDEL. Pejl. Låt eleverna möta verkligheten. på vardagsekonomin. Tävla och vinn! Läs mer på sid 3

KONOMI HANDEL. Pejl. Låt eleverna möta verkligheten. på vardagsekonomin. Tävla och vinn! Läs mer på sid 3 KONOMI HANDEL K U R S L I T T E R A T U R F Ö R G Y M N A S I E S K O L A O C H V U X E N U T B I L D N I N G 2 0 0 8 / 2 0 0 9 Pejl på vardagsekonomin Tävla och vinn! Läs mer på sid 3 Låt eleverna möta

Läs mer

Skånsk ledarskapsakademi med genus i fokus

Skånsk ledarskapsakademi med genus i fokus LÄNSSTYRELSEN I SKÅNE LÄN Landskapsvård i Skåne 1998 LÄNSSTYRELSEN I SKÅNE LÄN Rapportserien Skåne i utveckling Skånsk ledarskapsakademi med genus i fokus En förstudie av Sara Dalfelt Rapport nr 00:11

Läs mer

innehåller även alla våra trycksaker! SABO sprider kunskap Utbildningar & konferenser 2012 sabo sprider kunskap 1

innehåller även alla våra trycksaker! SABO sprider kunskap Utbildningar & konferenser 2012 sabo sprider kunskap 1 TRAINEE-program FASTIGHETSDAGAR SABO sprider kunskap Utbildningar & konferenser 2012 innehåller även alla våra trycksaker! ENERGIUTMANING KOMMUNIKATIONSDAGAR SABO I ALMEDALEN sabo sprider kunskap 1 Trycksaksnummer:

Läs mer

EKONOMICHEFS- PROGRAMMET

EKONOMICHEFS- PROGRAMMET KAPITELNAMN EKONOMICHEFS- PROGRAMMET ETT GEDIGET KURSPAKET Företagsekonomi för ekonomer Affärsjuridik för ekonomer Koncernredovisning I grunder i enlighet med K3 Koncernredovisning II fördjupning i enlighet

Läs mer

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF 2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF Har du planerat in dina sex utbildningsdagar? Snittarbetstagaren i Sverige får sex betalda utbildningsdagar per år av sin arbetsgivare.

Läs mer

NYHET! UTBILDNINGSKATALOG 2015 SCANDINAVIAN PURCHASING GROUP

NYHET! UTBILDNINGSKATALOG 2015 SCANDINAVIAN PURCHASING GROUP NYHET! UTBILDNINGSKATALOG 2015 SCANDINAVIAN PURCHASING GROUP VI ÖKAR LÖNSAMHETEN FÖR VÅRA KUNDER - VARJE DAG På Scandinavian Purchasing Group erbjuder vi öppna och företagsinterna utbildningar skräddarsydda

Läs mer

Utbildningar som fungerar. Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation

Utbildningar som fungerar. Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation Utbildningar som fungerar Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation Mindset Vår vision 2 Det här är Mindset bra på 3 Kunder 3 Öppen utbildning 4 Företagsintern utbildning

Läs mer

Framtidens Karriär. Ekonomer medskapar morgondagens samhälle

Framtidens Karriär. Ekonomer medskapar morgondagens samhälle Foto: SEB I en fullservicebank finns enormt varierande uppgifter för civilekonomer. Vi ser gärna att man vågar byta uppgift när man söker sig vidare och på så sätt breddar sin kompetens. Annika Falkengren,

Läs mer

REVISION INTERN #5/07 HÖSTEN HAR SINA GODA SIDOR: DAGS FÖR INTERNREVISIONSDAGARNA

REVISION INTERN #5/07 HÖSTEN HAR SINA GODA SIDOR: DAGS FÖR INTERNREVISIONSDAGARNA INTERN REVISION #5/07 Intervju med Agneta Brevenhag, SEB: Internrevisorn en maktfaktor [12] HÖSTEN HAR SINA GODA SIDOR: DAGS FÖR INTERNREVISIONSDAGARNA INTERN REVISION Tidskrift om internrevision utgiven

Läs mer

Utbildningskatalog 2015 Offentlig sektor

Utbildningskatalog 2015 Offentlig sektor Utbildningskatalog 2015 Offentlig sektor Problemet med framtiden är att den ofta anländer innan vi är redo för den. Arnold H.Glasgow Den offentliga sektorn förändras i en allt snabbare takt. Kommunernas

Läs mer

4TIPS FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING. Nordiskt forum 2011 Konferens i ledarskap för stora projekt

4TIPS FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING. Nordiskt forum 2011 Konferens i ledarskap för stora projekt ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS November 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 1 FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING 4TIPS FRAMTIDENS TUNGVIKTARE Elisabeth

Läs mer

Utbildningskatalog Våren 2008

Utbildningskatalog Våren 2008 Vi hjälper företag att växa Utbildningskatalog Våren 2008 10 goda råd för att lyckas som företagare Sidan 3 Ditt bästa nätverk en aktiv styrelse Sidan 5 VD-utbildning sid 4 Rekryteringsutbildning sid 4

Läs mer

Metod- och vetenskapsteori

Metod- och vetenskapsteori Metod- och vetenskapsteori Litteratur 2011 för högskola och universitet Läs om vårens alla nyheter! Beställ utvärderingsexemplar! Läs mer om elabbet Förnya din kurslista! Mats Alvesson författare till

Läs mer

www.ucbs.se UC Business School 2014-2015 Sveriges mest eftertraktade kreditutbildningar för näringsliv, bank och finans

www.ucbs.se UC Business School 2014-2015 Sveriges mest eftertraktade kreditutbildningar för näringsliv, bank och finans www.ucbs.se UC Business School 2014-2015 Sveriges mest eftertraktade kreditutbildningar för näringsliv, bank och finans Välkommen att vässa kunskaperna inför bättre tider! Konkurrensen är tuffare än någonsin.

Läs mer

Behovet av ledningsstöd för småföretag

Behovet av ledningsstöd för småföretag Inriktning mot Management Termin HT09 Behovet av ledningsstöd för småföretag En studie av fyra olika småföretag från fyra olika branscher, i Västra Frölunda Kandidatuppsats Mahboubeh Esmaili 810921 Handledare:

Läs mer

tidningenbalans.se Som ordförande för Kollegiet för svensk bolagsstyrning är Arne Karlssons roll att lyssna

tidningenbalans.se Som ordförande för Kollegiet för svensk bolagsstyrning är Arne Karlssons roll att lyssna I KARRIÄREN / I LIVET NR 4 APRIL 2014 UTGIVEN AV FAR ÅRGÅNG 40 PRIS 65 KRONOR Missa inte Debatt och Fördjupning på tidningenbalans.se Som ordförande för Kollegiet för svensk bolagsstyrning är Arne Karlssons

Läs mer

www.ucbs.se UC Business School Sveriges mest eftertraktade kreditutbildningar över 30 000 deltagare från näringsliv, bank och finans

www.ucbs.se UC Business School Sveriges mest eftertraktade kreditutbildningar över 30 000 deltagare från näringsliv, bank och finans www.ucbs.se UC Business School 2015 Sveriges mest eftertraktade kreditutbildningar över 30 000 deltagare från näringsliv, bank och finans 30 000 kollegor har redan gjort det! Nu är det väl din tur? Varsågod,

Läs mer

Utbildningar & konferenser 2014

Utbildningar & konferenser 2014 ar & konferenser 2014 Innehåller även alla våra trycksaker! SABO sprider kunskap sabo sprider kunskap 1 Trycksaksnummer: 13711/2013-12.1 500 Grafisk produktion: SABO Kommunikation Tryck: TMG Sthlm AB,

Läs mer

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här!

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Chefsutvecklingen en del av Bliwa Stiftelsens forsknings- och utvecklingsprojekt Hållbara Chefer, i samarbete med Ledarna, Sveriges Kommuner och

Läs mer

www.pwc.se Kvalitet service innovation

www.pwc.se Kvalitet service innovation www.pwc.se Kvalitet service innovation Vår vision Vår vision är att medverka till ett väl fungerande privat, offentligt och ideellt företagande som inger förtroende. PwC Sverige det här är vi Innehåll

Läs mer

Offentlig service i privat företagande

Offentlig service i privat företagande Info 070-2008 EntreprenörSkola Offentlig service i privat företagande Info 070-2008 Entreprenörskola 2008 All rights reserved. 1 I mötet mellan offentlig verksamhet och privat företagande uppstår en ny

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från Far branschorganisationen för revisorer och rådgivare. FÖRTROENDE

Hela denna bilaga är en annons från Far branschorganisationen för revisorer och rådgivare. FÖRTROENDE FÖRTROENDE F o k u s PÅ s m å o c h m e d e l s to r a f ö r e tag I AFFÄRER Robban Andersson / XP / SCANPIX Varumärket Kalla viljans triumf Skiddrottningen är också företagare och en förebild för dig

Läs mer

Redovisningskonsultens roll

Redovisningskonsultens roll Anette Eriksson Annika Sebeniusson Redovisningskonsultens roll Redovisningsbyråers och revisionsbyråers syn på förändringar i branschen. Företagsekonomi C-uppsats Termin: Handledare: VT-2011 Katharina

Läs mer

Fånga morgondagens möjligheter

Fånga morgondagens möjligheter PwC Academy Fånga morgondagens möjligheter Utbildningar våren 2010 Kommuner Landsting Kommunala bolag Svenska kyrkan Ideell sektor pwc.com/se/pwcacademy Det finns ett antal omvärldsfaktorer som kommuner

Läs mer