Modernt utvecklad litteratur för en utbildning i framkant NY OCH AKTUELL LITTERATUR FÖR JURIDISKA KURSER OCH PROGRAMMET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Modernt utvecklad litteratur för en utbildning i framkant NY OCH AKTUELL LITTERATUR FÖR JURIDISKA KURSER OCH PROGRAMMET"

Transkript

1 Modernt utvecklad litteratur för en utbildning i framkant NY OCH AKTUELL LITTERATUR FÖR JURIDISKA KURSER OCH PROGRAMMET

2 Från vänster: Eva Törning och Maria Albanson Många juriststudenter kommer i sitt framtida arbetsliv att verka i miljöer som inte bara kräver utmärkta juridiska kunskaper, utan också kunskaper i ekonomi. För att då kunna fatta rätt strategiska beslut är det viktigt att kunna skilja på och förstå exempelvis sambandet mellan balans- och resultaträkningarnas poster, intäkter och kostnader samt veta hur man gör enklare kalkyler och bedömningar. Vi tror att det pedagogiska upplägget i vår bok kommer att underlätta för juriststudenter att ta till sig det ibland komplicerade ämnesområdet redovisning. Författarna Redovisning ur ett juridiskt perspektiv Eva Törning, Maria Albanson Redovisning ur ett juridiskt perspektiv beskriver redovisning på ett överskådligt och pedagogiskt sätt anpassad till de sammanhang jurister kommer att verka i. Boken ger god insikt i gällande regler och ökar förståelsen för informationen i till exempel en årsredovisning. Genom boken lär sig juriststudenten att skilja på och förstå sambandet mellan balans- och resultaträkningarnas poster, intäkter och kostnader samt lär sig att göra enklare kalkyler och bedömningar. Den visar också hur man kan tillämpa grundläggande regler och principer för löpande bokföring av enklare affärshändelser. Boken riktar sig framför allt till juridikstuderande och är anpassad till kursmål på juristprogrammet. Den kan också användas av yrkesverksamma jurister som vill förbättra sina kunskaper i redovisning. Eva Törning är redovisningsspecialist på Grant Thornton där hon har huvudansvar för kvalificerade redovisningsfrågor. Hon arbetar också med redovisningsfrågor bland annat inom Grant Thornton International, FAR:s Policygrupp för redovisning och IFRS for SMEs Implementation Group. Maria Albanson är chefsjurist på Veolia Transport, ett av Sveriges största persontransportföretag. Hon har tidigare varit verksam som advokat med specialkompetens inom kommersiell avtalsrätt och tvistelösning. Hitta fler juridikböcker och beställ utvärderingsexemplar på

3 Redovisning ur ett juridiskt perspektiv sid Uppl Så här hjälper den här boken till Ger specialanpassad redovisningskunskap för juriststudenter Ökar förståelsen för redovisningslagarna samt grundläggande principer och begrepp Hjälper studenterna att göra enklare kalkyler Innehåller en stor mängd pedagogiska exempel och modeller som stödjer lärandet u Bläddra i digitalt smakprov! u Beställ utvärderingsexemplar! Läs mer om böckerna och bläddra i smakprov på

4 Bläddra i smakprov och beställ utvärderingsexempar! sid Uppl Författarna använder sig av ett modernt språk samt uttrycker sig genomgående klart och lättbegripligt. Till detta ska läggas ett flertal praktiskt orienterade övningsuppgifter med anslutande svar. Sven Martinger, lektör BTJ-häfte Mellanmän om kommissionärer, handelsagenter och andra representanter Annina H Persson, Carolina Saf Mellanmän behandlar hur mellanmannens rättigheter och skyldigheter gestaltar sig gentemot de två avtalsparterna och vilka rättigheter och skyldigheter dessa har gentemot mellanmannen. Boken redogör förr de grundläggande rättsreglerna om avtal förmedlade av till exempel fullmäktige, handelsagenter, kommissionärer och speditörer. Eftersom marknaden i allt högre grad präglas av gränsöverskridande handel diskuterar boken mellanmannens rättsliga ställning från ett nationellt och ett komparativt och internationellt perspektiv. Mellanmän riktar sig i första hand till studenter på grundläggande juridiska kurser och innehåller därför rättstillämpningsexempel samt övningsuppgifter med lösningar för att ge en djupare förståelse av de konkreta reglerna. Annina H Persson är professor i civilrätt vid Örebro universitet. Hon undervisar och forskar inom den centrala förmögenhetsrätten och är författare till ett flertal böcker och artiklar inom området. Hon har även tjänstgjort som expert i flertal utredningar på såväl Finans- som Justitiedepartementet. Carolina Saf är universitetsadjunkt vid Örebro universitet och doktorand i internationell privat- och processrätt vid Stockholms universitet. Hon är kursansvarig för och forskar inom den internationella privat- och processrätten och är författare till ett antal artiklar inom området. Hon är nationell korrespondent för CLOUT på Justitiedepartementet och ledamot av Nordic Group for Private International Law Hitta fler juridikböcker och beställ utvärderingsexemplar på

5 Vi ville skriva en bra bok i mellanmansrätt för juristprogrammet. En bok som skulle tillhandahålla studenten såväl djup som bred kunskap på mellanmansrättens område. En kursbok som på ett lättillgängligt och pedagogiskt sätt, med illustrativa frågor och exempel, skulle underlätta både undervisning och inlärning. Det var också viktigt att mellanmansrätten behandlades utifrån såväl ett svenskt som ett europeiskt perspektiv liksom hela den IP-rättsliga regleringen av gränsöverskridande mellanmansförhållanden. Precis en sådan bok har vi nu gjort! Annina H Persson och Carolina Saf Läs mer om böckerna och bläddra i smakprov på

6 Skatteavtal Om tolkning och tillämpning Ann-Sophie Sallander Äntligen en ny bok om skatteavtal! sid Uppl Det har länge funnits ett behov av en nyare lärobok på svenska rörande internationell beskattning. Därför kommer nu Skatteavtal en bok som enbart fokuserar på tolkning och tillämpning av skatteavtal. Syftet med boken är att ge grundläggande kunskaper rörande skatteavtal. Målgruppen för boken är primärt studerande på juristprogram, men även andra studeranden kan ha nytta av den. Boken tar upp gemensamma utgångspunkter rörande grundläggande principer i internationell skatterätt, vad ett skatteavtal är för något, hur avtal tillkommer och införlivas samt tolkning och tillämpning av skatteavtal. Ann-Sophie Sallander är universitetslektor vid juridiska institutionen vid Handelshögskolan i Göteborg. Hon undervisar på juristprogrammet i offentlig rätt, EU-rätt och skatterätt och har sin forskningstillhörighet inom internationell skatterätt, skatterätt, konstitutionell rätt och EU-rätt. Ann-Sophie är disputerad i internationell beskattning. Grundläggande EU-rätt Mattias Derlén, Staffan Ingmanson, Johan Lindholm sid Uppl Med engagemang och ett modernt angreppsett beskriver författarna EU-rättens olika perspektiv. Boken är designad med pedagogik och senaste forskningen i fokus och ger en heltäckande genomgång av EU-rätten på introduktionsnivå. Boken är uppdelad i tre delar: Den första delen beskriver EU och EU-rätten, vad som kännetecknar EU:s rättsordning och hur unionsrätten förhåller sig till nationell rätt. Den andra delen förklarar målen för EU:s verksamhet och hur de ska uppnås. Den tredje delen behandlar EU-rätten från skrift till verklighet, det vill säga de rättsliga mekanismer och processer som garanterar EU-rättens genomslag. Mattias Derlén, Staffan Ingmanson och Johan Lindholm är doktorer i rättsvetenskap och universitetslektorer vid juridiska institutionen vid Umeå universitet. Samtliga är aktiva vid Centrum för Europarätt och Internationell Handelsrätt vid Umeå universitet. Hitta fler juridikböcker och beställ utvärderingsexemplar på

7 En introduktion till skatterätten inkomstskatt, moms, sociala avgifter, förfarande och internationell beskattning Lena Hiort af Ornäs Leijon Boken ger en inblick i det svenska skattesystemets alla områden och består av fyra delar; skatterättens grunder, den materiella skatterätten, förfarandelagstiftning och internationell beskattning. Aktuell bok för kurser i introducerande skatterätt sid Uppl Lena Hiort af Ornäs Leijon är skattejurist och verksam vid Skatte- och tullavdelningen inom Finansdepartementet. Libers lag- och rättsfallssamling för skolledare författningar och praxis för förskola och skola Peter Skoglund Undervisar du på rektorsprogrammet? Vi har utvecklat en bok speciellt för skolans lagar och rättsfall, boken gör konkreta kopplingar till aktuell praxis från bland annat Skolinspektionen, Skolväsendets överklagandenämnd samt allmänna och förvaltningsdomstolar. Boken rymmer förutom skollagen och tillhörande förordningar även t.ex. offentlighets- och sekretesslagen, föräldrabalken och skadeståndslagen sid Uppl Peter Skoglund är juridiklärare vid Linnéuniversitetet, där han ansvarar för juridikkursen inom rektorsprogrammet. Köprättens grunder Peter Gerhard Boken behandlar köplagen, konsumentköplagen, konsumentkreditlagen, lagen om obehöriga transaktioner med betalningsinstrument, avbetalningsköplagen och konsumenttjänstlagen. Dessutom tar boken upp den förändrade lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler sid 13/2015 Allmän förvaltningsrätt Håkan Strömberg, Bengt Lundell Boken behandlar problem som är gemensamma för hela förvaltningsrättens område, framför allt frågor om den offentliga förvaltningens organisation och verksamhetsformer. Huvudvikten har lagts vid reglerna om förfarandet hos förvaltningsmyndigheterna sid 26/2014 Speciell förvaltningsrätt Håkan Strömberg, Bengt Lundell Boken ger en överblick över de rättsregler som gäller för vissa viktigare grenar av den offentliga förvaltningen. Framställningen har begränsats till ett representativt urval av lagar och andra författningar som har särskilt stor betydelse för relationerna mellan myndigheter och enskilda sid 19/2014 Länge sedan du utvärderade de här? Klassiker i nya moderna upplagor! Beställ utvärderingsexemplar idag! Läs mer om böckerna och bläddra i smakprov på

8 Juristerna är med och bygger framtiden! Det glömmer vi aldrig. Juristerna har en viktig roll att spela för att vi ska klara framtidens utmaningar. På Liber arbetar vi för att utbildningssverige ska få fler som lyckas med sina studier, och som kan göra viktiga insatser, lokalt och internationellt. Vårt bidrag är kurslitteratur som är förankrad i aktuell forskning och som är pedagogiskt utformad. Bra kurslitteratur uppnås bäst när litteraturen är utvecklad med en pedagogisk tanke, tillsammans med författare som är experter, med målet att motsvara kraven under och efter studierna. I denna folder finns våra senaste utkomna titlar inom juridik. Jag hoppas du hittar något som passar dig och din undervisning! "Kurslitteraturen har ett större värde för oss alla när den är utvecklad med pedagogisk kvalitet" Helga Laurin Förläggare juridik och redovisning Tel: NYA LIBER.SE GÖR DET LÄTTARE ATT HITTA RÄTT KURSLITTERATUR Det finns ett stort utbud av böcker men vilken bok stöttar dina kursmål bäst? Vilken bok hjälper just dina studenter att lyckas med sina studier? För att göra det enklare att leta och välja, har vi förbättrat liber.se. Här hittar du hela vår utgivning, bläddrar i smakprov, prenumererar på nyhetsbrev, får personlig rådgivning och beställer utvärderingsexemplar. Välkommen! LIBER KUNDSERVICE Stockholm Tel: Fax: /02 E-post: BAKOM VARJE BETYDELSEFULL BOK STÅR EN BETYDELSEFULL FÖRFATTARE

NYTT OCH AKTUELLT 2013

NYTT OCH AKTUELLT 2013 NYTT OCH AKTUELLT 2013 En bästsäljare berättar Plugg på platta Juridik Nu som app! Hej! Agnes Junker förlagsredaktör Rolf Johansson förläggare Kristoffer Edshage förlagsredaktör Helga Laurin förlagsredaktör

Läs mer

KONOMI HANDEL. Pejl. Låt eleverna möta verkligheten. på vardagsekonomin. Tävla och vinn! Läs mer på sid 3

KONOMI HANDEL. Pejl. Låt eleverna möta verkligheten. på vardagsekonomin. Tävla och vinn! Läs mer på sid 3 KONOMI HANDEL K U R S L I T T E R A T U R F Ö R G Y M N A S I E S K O L A O C H V U X E N U T B I L D N I N G 2 0 0 8 / 2 0 0 9 Pejl på vardagsekonomin Tävla och vinn! Läs mer på sid 3 Låt eleverna möta

Läs mer

tidningenbalans.se Som ordförande för Kollegiet för svensk bolagsstyrning är Arne Karlssons roll att lyssna

tidningenbalans.se Som ordförande för Kollegiet för svensk bolagsstyrning är Arne Karlssons roll att lyssna I KARRIÄREN / I LIVET NR 4 APRIL 2014 UTGIVEN AV FAR ÅRGÅNG 40 PRIS 65 KRONOR Missa inte Debatt och Fördjupning på tidningenbalans.se Som ordförande för Kollegiet för svensk bolagsstyrning är Arne Karlssons

Läs mer

EKONOMICHEFS- PROGRAMMET

EKONOMICHEFS- PROGRAMMET KAPITELNAMN EKONOMICHEFS- PROGRAMMET ETT GEDIGET KURSPAKET Företagsekonomi för ekonomer Affärsjuridik för ekonomer Koncernredovisning I grunder i enlighet med K3 Koncernredovisning II fördjupning i enlighet

Läs mer

SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Särskolan. hur fungerar den?

SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Särskolan. hur fungerar den? Särskolan hur fungerar den? 1 SÄRSKOLAN EN SKOLFORM FÖR MITT BARN? SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Förskola I förskoleåldern deltar barnen i ordinarie förskoleverksamhet. Förskoleklass För barn i förskoleklass

Läs mer

r e d o v i s n i n g s e k o n o m Distans /heltid 2 år 400 YH-poäng Redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket

r e d o v i s n i n g s e k o n o m Distans /heltid 2 år 400 YH-poäng Redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket Distans /heltid 2 år 400 YH-poäng Redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket Innehåll Redovisningsekonom Yrkesrollen.....2 Arbetsmarknaden.....2 Yrkeshögskolan.....3 Utbildningens mål och innehåll.....4

Läs mer

Forskning ger bättre resultat i skolan

Forskning ger bättre resultat i skolan Forskning ger bättre resultat i skolan Programförklaring Vi Sveriges Kommuner och Landsting, Friskolornas riksförbund, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Skolledarförbund och Svenskt Näringsliv

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Skolan är till för ditt barn

Skolan är till för ditt barn Skolan är till för ditt barn En broschyr om de nya läroplanerna och den nya skollagen som riktar sig till dig som har barn i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan Du är viktig Du

Läs mer

År 2006 hittade jag av en slump boken Rika matematiska problem inspiration

År 2006 hittade jag av en slump boken Rika matematiska problem inspiration Ulrihca Malmberg Att göra rika problem rika Att använda rika problem och utnyttja deras potential är inte helt lätt. Här behandlas några svårigheter och problem som visat sig och som varit utgångspunkt

Läs mer

Nyanlända elevers utbildning. goda exempel från tio kommuner

Nyanlända elevers utbildning. goda exempel från tio kommuner Nyanlända elevers utbildning goda exempel från tio kommuner Nyanlända elevers utbildning goda exempel från tio kommuner Upplysningar om innehållet: Nina Andersson-Brynja, nina.anderssonbrynja@skl.se Tel

Läs mer

18 Eldorado 5 A Lärarbok Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande

18 Eldorado 5 A Lärarbok Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande I Kommentarmaterialets inledning står att läsa: Avsikten med materialet är att ge en bredare och djupare förståelse för de urval och ställningstaganden

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14 Rätten till kunskap En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Skolinspektionens rapport 2010:14 Diarienummer 40-2009:2037 Stockholm 2010 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Utbildningskatalog 2015. Utbildningar inom offentlig upphandling och offentliga affärer

Utbildningskatalog 2015. Utbildningar inom offentlig upphandling och offentliga affärer Utbildningskatalog 2015 Utbildningar inom offentlig upphandling och offentliga affärer AffärsConcept 2014 Produktion: H-tryck, Markaryd. Oktober 2014. Offentlig upphandling och offentliga affärer AffärsConcept

Läs mer

Undervisningen i matematik utbildningens innehåll och ändamålsenlighet

Undervisningen i matematik utbildningens innehåll och ändamålsenlighet Kvalitetsgranskning Rapport 2009:5 Undervisningen i matematik utbildningens innehåll och ändamålsenlighet www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:5 Diarienummer 2008:553 Stockholm 2009 Foto:

Läs mer

Forskning för klassrummet Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i praktiken

Forskning för klassrummet Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i praktiken Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Men vad betyder det och hur kan man göra? I den här kunskapsöversikten har Skolverket samlat klassrumsnära rön som diskuterats flitigt

Läs mer

Vård och omvårdnad 2015

Vård och omvårdnad 2015 Vård och omvårdnad 2015 Litteratur inom vård och omvårdnad Gleerups är en etablerad och ständigt växande aktör inom utgivning för högskola och universitet. Våra författare är verksamma universitetslärare

Läs mer

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen. Sektionen för lärande och miljö Specialpedagogprogrammet Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Läs mer

Promemoria om vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

Promemoria om vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet Jessica Lindvert Eva Minten (1) Promemoria om vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet Skolverkets hållning 2010 års skollag innehåller en ny bestämmelse som lyder: Utbildningen ska vila på vetenskaplig

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina

Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina LÄRARHANDLEDNING Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina Sverige och Kina är ett inspirationsmaterial för gymnasieskolan i tre delar. Det har tagits fram av Svenskt Näringsliv tillsammans med

Läs mer

Vad är kvalitet i förskolan?

Vad är kvalitet i förskolan? Institutionen för pedagogik Vad är kvalitet i förskolan? Intervjuundersökning av hur förskolans personal beskriver sin uppfattning av kvalitetsbegreppet Anna- Lena Karlsson & Birgitta Lindell Examensarbete

Läs mer

Bedömningar som främjar inkludering

Bedömningar som främjar inkludering Bedömningar som främjar inkludering Riktlinjer och metoder European Agency for Development in Special Needs Education Denna rapport har framställts med stöd av EU kommissionens Generaldirektorat för Utbildning,

Läs mer

Utvärdering av juris kandidatutbildningar

Utvärdering av juris kandidatutbildningar Rapport 2007:18 R Utvärdering av juris kandidatutbildningar samt grund- och forskarutbildningar i juridik, rättsvetenskap, handelsrätt och affärsrätt vid svenska universitet och högskolor Högskoleverket

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Från byråkrati till innovation. Från byråkrati till innovation - en introduktion till att arbeta med öppna data

Från byråkrati till innovation. Från byråkrati till innovation - en introduktion till att arbeta med öppna data Från byråkrati till innovation En-i till-att-a ntroduktion- rbeta-med-öp pna-data Från byråkrati till innovation - en introduktion till att arbeta med öppna data 1 Projektgruppen: Projektledare: Christer

Läs mer

karriärvägledning.se.nu

karriärvägledning.se.nu karriärvägledning.se.nu Sammanfattning & goda exempel Utbildningsdepartementet SOU 2001:46 Sammanfattning Sammanfattning av huvudbetänkandet karriärvägledning.se.nu (SOU 2001:45) Samhällets syn på kvalifikation,

Läs mer