bildförteckning 120 Ebbas café 123 Kalles kaviar 127 Elisabeth Zeilon 128 Kevin Foy/Alamy

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "bildförteckning 120 Ebbas café 123 Kalles kaviar 127 Elisabeth Zeilon 128 Kevin Foy/Alamy"

Transkript

1 3000 MARKNADSFÖRING

2 Mål och strategier 6 Från nuläge till strategi isbn Jan-Olof Andersson, Anders Pihlsgård, Rolf Jansson, Nils Nilsson och Liber AB redaktör: Anna Klöble formgivning: Eva Jerkeman bildredaktör: Martina Mälarstedt/Sanna Bilder produktion: Adam Dahl teckningar: Johnny Dyrander bildförteckning 120 Ebbas café 123 Kalles kaviar 127 Elisabeth Zeilon 128 Kevin Foy/Alamy Första upplagan 1 repro: Repro 8 tryck: People Printing, Kina 2015 kopieringsförbud Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Kopiering, utöver lärares och elevers begränsade rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt BONUS-avtal, är förbjuden. BONUS-avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningsanordnare, t.ex. kommuner och universitet. Intrång i upphovsmannens rättigheter enligt upphovsrättslagen kan medföra straff (böter eller fängelse), skadestånd och beslag/ förstöring av olovligt framställt material. Såväl analog som digital kopiering regleras i BONUS-avtalet. Läs mer på Liber AB, Stockholm tfn Kundservice tfn , fax e-post: 118

3 4 METODER OCH REGLER METODER OCH REGLER 47 Synsätt och metoder 8 Internationel marknadsföring 9 Lagar och andra bestämmelser metoder och regler 6 Från nuläge till strategi 8 119

4 KAPITEL 7 SsYNSÄTT OCH METOD INNEHÅLL 123 Relationerna i centrum 124 Nya utmaningar för marknadsföraren 124 Före köpet den kontaktskapande fasen 131 Under köpet den kundskapande fasen 134 Efter köpet den relationsskapande fasen 138 Intern marknadsföring 140 Employer branding att attrahera rätt medarbetare Ebbas café är ett välbesökt fik på sommarorten Borgholm. Populariteten beror mycket på fina produkter och bra service i trevlig miljö. Camilla och Janko är de nuvarande ägarna. Någon av de två syns alltid bakom disken eller någon annanstans i lokalerna. De nickar och småpratar med kunderna. Detta skapar stämning och ger besöket ett osynligt mervärde, vilket har lett till att ett stort antal stamkunder kommer långväga ifrån bara för att gå på Ebbas café. Faktum är att kunderna känner sig lite besvikna om de inte har fått en nick eller ett kort samtal med någon av ägarna. Redan på gamla Ebba Svenssons tid sas det att Ebba själv, trots rusch och jätteköer, aldrig missade att ha ögonkontakt med varje gäst redan i kön. Så lämnade inte heller någon kund kön, eftersom denna ögonkontakt ska- 120

5 pade en relation. Ebba hade inte hört talas om relationsmarknadsföring, men hon visste ändå precis vad det var. Genom den lilla kontakten med kunderna fick hon dem att känna sig så nöjda att de återkom till caféet gång efter gång, år efter år. Camilla och Janko har också skapat en Facebook-sida med bilder på caféet och gästkommentarer. Där kommer det också ofta förslag till förändringar. På så sätt sker en ständig dialog mellan kunder och ägare. 8 Slutligen inträffar den relationsförstärkande fasen. Här förstärks det som gör att kunden vill komma tillbaka till samma företag och handla igen. Hur företaget lyckas med detta beror i hög grad på de egna medarbetarna, deras kompetens och attityder. Intern marknadsföring och employer branding är därför ett viktigt komplement till den vanliga marknadsföringen. SAMMAN FATTNING Marknadsföring kan ses som en process med tre faser. I den första, kontaktskapande fasen, gäller det att kunden upplever att företaget har något intressant att erbjuda. Rätt produkt, till rätt pris och med rätt villkor. Nästa fas är den kundskapande fasen då kunden köper en vara eller tjänst. Oavsett om köpet sker i en vanlig butik eller på nätet handlar det här om att göra det lätt, och trevligt, för kunden att köpa. 7 OLIKA TIDSPERIODER OLIKA METODER talet. Tiden efter andra världskriget kännetecknas av brist på nästan alla slags produkter. Allt som tillverkas går att sälja. Företagens fokus ligger på produktion och distribution. Under 50-talet introduceras de så kallade snabbköpen för livsmedel, föregångare till dagens stormarknader talet. Konkurrensen tilltar. Genom massiva reklaminsatser försöker företagen lyfta fram den USP (Unique Selling Point) som kan överbevisa kunderna om att just deras produkt är den bästa. Det så kallade marketing-mix synsättet och 4P-modellen (pris, produkt, plats och påverkan) vinner terräng. Kunderna betraktas som relativt lika och möjliga att bearbeta i grupp, genom massmarknadsföring. 121

6 1980-talet. Ytterligare ökad konkurrens gör det allt viktigare att lyssna på och anpassa sig till marknadens krav. Kundernas krav blir alltmer specifika, och många marknader börjar sönderfalla i små segment, så kallad marknadsfragmentering. Många företag satsar stora pengar på varumärkesbyggande som vid den här tiden till övervägande del sker med hjälp av reklam talet. Massmarknadsföringens tid är definitivt förbi. Överflödssamhället skapar inte bara konkurrens, det ger också kunderna möjlighet att tillfredsställa sina behov, hur udda och säregna de än tycks vara. Marknadsorienteringen har övergått i nästa fas, kundorientering. Fokus för marknadsföringen är relationerna med kunden. Varumärket uppfattas mer och mer som en garant för de värden som företaget står för talet. Medieexplosionen i kombination med marknadsfragmenteringen gör att traditionell reklam blir alltmer komplex och dyrbar. De yngre konsumenterna är extremt medievana och genomskådar lätt vad reklam är och står för. Därför gäller det att vara ärlig och möta konsumenterna på lika villkor, utan att försöka pracka på dem åsikter och attityder av olika slag. Företagens samhällsengagemang ökar. Varumärkesbyggande handlar mer och mer om att göra saker som kunderna gillar, inte om att försköna bilden av företaget med hjälp av reklam och annan kommunikation. Framtiden. Förändringen av medialandskapet fortskrider. Nya och allt smartare mobila verktyg utvecklas i snabb takt. Ny teknik, som 3D-skrivare, gör det möjligt att skräddarsy marknadskommunikationen och produkter efter individuella kundkrav. Kundernas makt över varumärkena blir allt tydligare. Regelrätta gerillaattacker drabbar företag som missköter sig. Att vårda relationerna till kunder, medarbetare, partners och andra intressenter, blir en allt viktigare framgångsfaktor. Begreppet relationsmarknadsföring har fått en bredare och djupare innebörd. 122

7 Relationerna i centrum Marknadsföring är alltså ett begrepp som har haft olika innebörd under olika tidsperioder. Bara för några år sedan var uppdelningen i massmarknadsföring och relationsmarknadsföring, en viktig skiljelinje för hur man såg på marknadsföringen. Begreppen ställdes mot varandra och det gällde att välja det ena eller andra synsättet. Idag är de flesta överens om att all marknadsföring egentligen handlar om att skapa relationer. Däremot varierar tyngdpunkten i kundrelationen beroende på vad man säljer och vilka kunder man riktar sig till. I det inledande fallet med Ebbas café står den personliga relationen mellan kunden och ägarna i centrum. Detsamma gäller de flesta konsult-, service- och tjänsteföretag. Tillverkare av bilar, kylskåp och andra kapitalvaror siktar snarast på att bygga relationer till varumärket, med sikte på att skapa lojalitet och livslånga kunder. För lågengagemangsprodukter, som dörrar och fönster, spelar varumärket mindre roll. Där är det i stället relationen mellan kunden och återförsäljaren som står i centrum. 8 Genom att finnas på både instagram och facebook byggs och stärks relationen till kaviarkunden med budskapet "Obs! det är alltid tillåtet att leka med maten"

8 Nya utmaningar för marknadsförare kontaktskapande fasen: innan köp kundskapande fasen: vid köp relationsförstärkande fasen: efter köp Man kan se marknadsföringen som en process där det gäller att först skapa kontakt med potentiella kunder, i den kontaktskapande fasen, sedan få till ett köp, i den kundskapande fasen, och slutligen skapa lojalitet och återköp, i den relationsförstärkande fasen. I var och en av dessa faser gäller det för företaget att välja rätt marknadsföringsinsats, rätt mix av de 4P:na med andra ord. DE 4 P:NA Produkt - Rätt produkterbjudande Pris- Rätt pris och andra köpvillkor Plats - Rätt distributionskanal Påverkan- Rätt kommunikation Som vi ska titta närmare på i det här kapitlet har innebörden av de 4 P:na förändrats. Inte minst har digitaliseringen och den tekniska utvecklingen gjort det möjligt för företagen att samverka med kunder, leverantörer, återförsäljare och andra intressenter på nya sätt. Kunden har blivit delaktig i värdeskapandet, samtidigt som företaget på ett annat sätt än tidigare öppnats för nya influenser och idéer utifrån. Före köpet den kontaktskapande fasen Det finns studier som visar att över 90 procent av kunderna googlar innan de köper en produkt eller kontaktar ett företag. Att synas högt upp på Google och få positiva kommentarer på bloggar och andra nätforum, har blivit mycket viktigt för att lyckas. Fler och fler använder sin smartphone för att snabbt hitta relevant information och jämföra pris, funktion och kvalitet på olika produkter. Det har medfört att kraven på butiker, produkter och varumärken har ökat drastiskt. I den kontaktskapande fasen handlar det om att möta kunden med information där kunden befinner sig, och att göra det på ett trovärdigt sätt. Marknadskommunikation via såväl digitala som traditionella medier spelar en viktig roll i denna fas. Företaget måste skapa ett intresse för sina produkter och för företaget. De behöver bygga kunskap om vad de står för. Kommunikationen med kunderna, behandlar vi utförligt i block 5. Hur väl företagets produkter matchar kundens behov är avgörande för 124

9 hur det kommer att gå. Företaget måste ha något intressant att erbjuda kunderna annars hjälper inte bra kommunikation. De produkter som inte ger kunderna ett mervärde riskerar att på sikt slås ut. Möt kundbehovet med rätt produkter Företag behöver ständigt ha ett öra mot marknaden, lyssna in, för att fånga upp nya trender, ny teknik och nya marknadsmöjligheter. När tiden är mogen ska nya produkter lanseras som möter marknadens behov. Det finns flera exempel på hur företag genom att vara framsynta hamnat rätt med nya produkter. 8 Många gånger vet inte folk vad de vill ha förrän du visar det för dem. STEVE JOBS, APPLES GRUNDARE Ibland kan det vara svårt att förstå vad den nya tekniken egentligen skall användas till. Innan man hittar rätt krävs ofta en period av experimenterande. 3D-skrivaren är ett bra exempel. EXEMPEL Även tjänster vidareutvecklas Ny teknik skapar nya möjligheter även inom tjänstesektorn. Det amerikanska taxiföretaget Über har utvecklat en app som hjälper kunden att snabbt och enkelt beställa en körning med den biltyp han eller hon önskar. Bilarna saknar helt taxiskyltar och upplevs därför som mer privata och personliga än vanliga taxibilar. Från starten 2009 har företaget vuxit explosionsartat och det finns idag i de flesta av världens större städer, inklusive Stockholm och Göteborg. 7 varumärkesutvidgning: att utvidga ett varumärke genom att inkludera fler produkter Varumärkesutvidgning på kundernas villkor Genom att varumärket är en så stor tillgång i företaget, är det lockande att utvidga sina affärer genom att ta med allt fler produkter under ett och samma varumärkesparaply. Risken med att göra en så kallade varumärkesutvidgning är att den nya produkten inte stämmer med konsumentens upplevelse av varumärket. 125

10 EXEMPEL Varumärkesutvidgning är inte alltid en bra strategi Unilever lät utvidga varumärket Lätta till att omfatta ett helt sortiment smalmatsprodukter med bland annat majonnäs, dressing och yoghurt. Den sammanhållande länken mellan produkterna var den låga kalorihalten, och så varumärket förstås. En klok och bra strategi på papperet, kan man tycka. Problemet var bara att konsumenterna förknippade Lätta med lättmargarin, inget annat. De nya produkterna lades ned. Men vad värre var, varumärket Lätta fick sig en törn på kuppen. Mellan kläder och parfym har det däremot visat sig finnas en mer accepterad koppling. Detta har Boss, Polo Ralph Laurent, Laura Biagiotti, Calvin Klein och många andra utnyttjat. I sådana här frågor gäller det att komma ihåg att det är konsumenten som bestämmer vad som är möjligt. En enkel grundregel är att först testa på en begränsad marknad innan ett varumärke utvidgas till fler produkter. I vissa fall har det visat sig vara bättre att bygga, eller till och med köpa, ett helt separat varumärke för de nya produkterna. EXEMPEL Facebook utvidgar genom uppköp När Facebook köpte appen Whatsapp för 19 miljarder dollar var det inte för att få en kommunikationslösning de inte själva klarat av att utveckla. Syftet var att få ett nytt varumärke till produktsortimentet och på så vis snabbt kunna bli konkurrenskraftiga inom ett nytt affärsområde. Trovärdighet, hållbarhet och etik är viktigt företagsimage: företagets profil och framtoning trovärdigt: sant, ärligt, tillförlitligt Idag kräver alltfler konsumenter att företaget bakom produkterna ska ha en verksamhet som är miljömässigt och moraliskt acceptabel. Företagsimage (corporate image) handlar om dessa värden. Vi vill kunna lita på de företag vi har relationer med. För dagligvaror kan det handla om att vi vill lita på att råvarorna kommer från ett land som vi tror producerar livsmedel av god kvalitet. Handlar det om en kapitalvara vill vi veta att företaget existerar även om något år när vi behöver hjälp med reservdelar eller reparationer. Företaget måste upplevas trovärdigt. Hållbarhet är en annan viktig faktor att ta hänsyn till. Den tiden är förbi 126

11 livscykelansvar: ansvar för en produkts hela livscykel, från råvaruproduktion till återvinning när uttjänta datorer dumpades i havet eller brändes upp på soptippen. Företagen har ett stort ansvar i denna utveckling. Dels ska produkterna märkas så att det blir möjligt att sortera dem rätt, dels har tillverkaren ett ansvar för själva återvinningen. Även själva produktionen påverkar miljön. Därför talar man om ett livscykelansvar där företaget tar ansvar för hela livscykeln, från framtagning av råvara till återvinning av förpackning och produkt. Vilken etik finns i företaget? Var företagen står i viktiga frågor kommer i framtiden att få en allt större betydelse för den trovärdighet som konsumenterna upplever att företagen har. 8 EXEMPEL 7 Etik som profil Body Shop är ett exempel på ett företag som har en genomtänkt profil på etikoch miljöområdet. Djurförsök är tillåtet vid utveckling av nya kosmetikaprodukter, men Body Shop använder sig inte av detta av etiska skäl. Prissätt utifrån värde för kunden Kundens känslor och förtroende för företaget har en stor betydelse för vilket pris kunden tycker är rimligt att betala för produkterna. Därför kan exempelvis en Apple-dator prissättas betydligt högre än en dator med varumärket Acer trots att tekniken till stora delar är densamma. 127

12 EXEMPEL Hur mycket kostar mattan? chur gör företagare när de bestämmer vilket pris de ska ta? Tänk dig att du står på en marknad i Marrakech i Marocko. Du har precis hittat en fantastiskt fin matta som du vill köpa med dig hem till Sverige. Spelreglerna på en marknad i Marocko är att kunden ska pruta och att parterna ska enas om ett pris efter en förhandling. Du frågar vad handlaren vill ha för mattan och han svarar dirham som motsvarar cirka kronor. Du börjar pruta friskt, och efter en kvarts dividerande går säljaren nästan gråtande med på att sälja mattan för 700 dirham. chur kom matthandlaren fram till vilket pris han skulle ta? Vi ska se hur han kan ha resonerat. chan tittar på dig och konstaterar att du är turist! chan gör en priskänslighetsanalys. Som turist kan du förväntas tåla ett relativt högt pris. Matthandlaren har bra kontroll över sina kollegor på marknaden och vet vilka priser de brukar ligga på i utgångsläget. Vad har du för valmöjlighet om du inte köper av honom? chan har gjort en konkurrentanalys. Vad kostar mattan i inköp? chan gör en kostnadsanalys. Vår matthandlare tar hänsyn till flera faktorer när han sätter sitt utgångspris. chan tillämpar med all säkerhet olika utgångspriser beroende på vem som är kund och kanske även vid olika väder. Matthandlaren bygger prisbeslutet på kundens betalningsvilja, konkurrenternas agerande och företagets kostnader. Tillsammans ger dessa faktorer en känsla för vad som är ett rimligt pris. 128

13 Priskänslighetsanalys Det är inte alltid det går att se vad en produkt är värd genom att titta på den. Musik och filmer levereras oftast helt digitalt. Programvaror till datorn levereras också normalt med nedladdning. Bakom dessa produkter ligger ett långvarigt utvecklingsarbete som har kostat musikförlaget, filmbolaget eller mjukvarutillverkaren stora summor. För att få lönsamhet måste företaget ta ut ett högt pris om efterfrågan är liten, och kunderna måste anse att nyttan av produkten är värd dessa pengar. Kunden bryr sig inte om företagets utvecklingskostnader. 8 EXEMPEL Lika produkt men olika pris När du ska köpa en deodorant kan du välja mellan exempelvis en Polo Ralph Laurent för drygt tvåhundra kronor och en billigare variant på Apoteket för fyrtio kronor. Ingredienserna och förpackningen kan bara till en liten del förklara denna prisskillnad, maximalt några tior totalt. Resten då? Apotekets deodorant är ganska anonym, medan Polo Ralph Laurent är ett känt varumärke som många vill förknippas med. chär har vi förklaringen. Köpare av Polo Ralph Laurent värderar mervärdet för denna deodorant till omkring 200 kronor. Prissättning av tjänster utgår i flera fall från vilken förväntad nytta kunden kan få. Anlitar du en stjärnadvokat får du betala mångdubbelt mer än för en genomsnittlig advokat. Du hoppas naturligtvis då på att få ett bättre stöd i domstolen. Den lokala popgruppen tar kanske några tusen kronor för en konsert, medan en internationellt berömd grupp kan ta ett par miljoner för ett engagemang. Skillnaden i upplevelse är förstås stor och grupperna tar vad marknaden är villig att betala. För en rörläggare är det däremot inte lika lätt att motivera ett avsevärt högre pris än vad konkurrenterna tar. Rörläggningstjänster är svåra att skilja på, och därför håller alla rörläggare på en ort ungefär samma pris. 7 priskonkurrens: att konkurrera genom att justera priset Konkurrentanalys När ett företag lanserar en ny produkt på marknaden, sitter konkurrenterna vanligtvis inte med armarna i kors. Deras reaktioner på den nya produktens entré på marknaden begränsar företagets handlingsfrihet. En nykomling kan mycket väl ha överlägsna produkter och dessutom ett konkurrenskraftigt pris, men det hjälper föga om en stor konkurrent bestämmer sig för att priskonkurrera. Risken är överhängande att uppstickaren till slut tvingas ge upp. 129

14 3000 MARKNADSFÖRING Varje tid har sina konsumtionsmönster och företagen har tidigare kunnat styra dessa på ett mycket medvetet sätt. Det sker fortfarande, men maktbalansen på marknaden har ändrats. Idag är konsumenternas makt större än tidigare och kraven på företagen att möta kunden med ett erbjudande som verkligen ger mervärde har därmed ökat. M3000 Marknadsföring beskiver det nya scenariot på ett sätt som läsaren lätt kan ta till sig. M3000 Marknadsföring innehåller följande block: 1. Strategisk plattform 2. Nulägesanalys 3. Mål och strategi 4. Metoder och regler 5. Genomförande/kommunikation 6. Utvärdering Best.nr Tryck.nr

ISBN 978-97-47-11646-1 2015 Nils Nilsson, Jan-Olof Andersson och Liber AB. Första upplagan

ISBN 978-97-47-11646-1 2015 Nils Nilsson, Jan-Olof Andersson och Liber AB. Första upplagan LÄRARHANDLEDNING LEDARSKAP OCH ORGANISATION ISBN 978-97-47-11646-1 2015 Nils Nilsson, Jan-Olof Andersson och Liber AB REDAKTION Anders Wigzell FORMGIVNING Eva Jerkeman PRODUKTION Adam Dahl ILLUSTRATIONER

Läs mer

AFFÄRSUTVECKLING OCH LEDARSKAP

AFFÄRSUTVECKLING OCH LEDARSKAP H2ooo LÄRARHANDLEDNING AFFÄRSUTVECKLING OCH LEDARSKAP att leda i praktiken Gunilla Eek Anders Philsgård Lotten Svensson LÄRARHANDLEDNING MED LÖSNINGAR H2000 Affärsutveckling och ledarskap att leda i praktiken

Läs mer

MATTESPANARNA. Lena Zetterqvist

MATTESPANARNA. Lena Zetterqvist MATTESPANARNA Spanarboken ÅR 4 Lena Zetterqvist ISBN 978-91-47-10120-7 2011 Lena Zetterqvist och Liber AB projektledare Mirvi Unge, Maria Österlund redaktör Inger Strömsten omslag Marta Coronel grafisk

Läs mer

Nyhet! Utkommer 2009 Prel. pris 1575: Libers Språklåda grammatik Kerstin Robertsson och Liber AB Får kopieras 1

Nyhet! Utkommer 2009 Prel. pris 1575: Libers Språklåda grammatik Kerstin Robertsson och Liber AB Får kopieras 1 Nyhet! Utkommer 2009 Prel. pris 1575: Libers Språklåda grammatik Kerstin Robertsson och Liber AB Får kopieras 1 ISBN 978-91-47-09181-2 Kerstin Robertsson och Liber AB Projektledare och redaktör: Anna Granlund

Läs mer

Sociala medier och uppdragsutbildning

Sociala medier och uppdragsutbildning Sociala medier och uppdragsutbildning Vad ska jag prata om? Utveckla dina affärer med sociala medier Vägen fram till en framgångsrik social media-strategi Uppdragsutbildning i sociala medier? Mål med föreläsningen?

Läs mer

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Marknadsföring har under de senaste 20 åren förändrats radikalt i grunden, så även inom HRTbranschen.

Läs mer

Mobilt & shopping on demand. Hur prestationsbaserad marknadsföring hjälper mobila enheter att rita om kartan till köpcykeln. tradedoubler.

Mobilt & shopping on demand. Hur prestationsbaserad marknadsföring hjälper mobila enheter att rita om kartan till köpcykeln. tradedoubler. Mobilt & shopping on demand Hur prestationsbaserad marknadsföring hjälper mobila enheter att rita om kartan till köpcykeln tradedoubler.com Prestationsbaserade mobila kanaler har drastiskt förändrat shoppingupplevelsen

Läs mer

Handel på nätet. & Konvertering. Prestationsbaserad Marknadsföring från första annonsvisningen till sista klicket. tradedoubler.

Handel på nätet. & Konvertering. Prestationsbaserad Marknadsföring från första annonsvisningen till sista klicket. tradedoubler. Handel på nätet & Konvertering Prestationsbaserad Marknadsföring från första annonsvisningen till sista klicket Europas shoppare vänder sig först till prestationsbaserade marknadsföringskanaler när de

Läs mer

Vilka trender kommer att vara viktiga för din business under 2011

Vilka trender kommer att vara viktiga för din business under 2011 Vilka trender kommer att vara viktiga för din business under 2011 Av Alice Christensson/ BarfotaChefen BarfotaChefen Häng på innovationerna För dina konsumenter är det viktigt med innovationer. Apples

Läs mer

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande.

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande. Nails - Affärsidé Affärsidé Ge färg och glans till dina naglar! Vi erbjuder en mängd trendiga nyanser som skapar en skönhetskänsla. Vi säljer ett stort utbud av märket Catrine Arley med ett rimligt pris

Läs mer

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015 www.ljk.se Logga in Uppgift till denna gång Du som har boken Marknadsföring i en ny tid läs kapitel tre aktivitets och kampanjplanering Du som har boken

Läs mer

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015 www.ljk.se Logga in Uppgift till idag Titta efter vilken strategi reklammakare jobbat efter i annonser och reklamfilmer. Ni som har marknadsföring i en

Läs mer

Talmanus till presentation om nätvardag 2015

Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Bild 1: Här kommer det finnas ett stolpmanus för föreläsningen. Du kan även ladda hem manuset på www.surfalugnt.se om du vill ha manuset separat. Om du inte

Läs mer

Trender för mode och shopping på nätet. Modebranschens nya catwalk är digital. tradedoubler.com

Trender för mode och shopping på nätet. Modebranschens nya catwalk är digital. tradedoubler.com Trender för mode och shopping på nätet Modebranschens nya catwalk är digital tradedoubler.com Konsumenterna har hittat ett nytt sätt att uppleva, inspireras och handla mode på. De varumärken som vägrar

Läs mer

Marknadsföring via Twitter

Marknadsföring via Twitter Marknadsföring via Twitter Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst Ann-Sofie Hellsén anhe0037@student.hv.se 2011-05-20 Innehållsförteckning Inledning... 1 Beskrivning... 1 Diskussion... 4 Slutsats...

Läs mer

Varumärket Doro. Uppgift 2: Varumärkesstrategi och design av Johan Dahlin

Varumärket Doro. Uppgift 2: Varumärkesstrategi och design av Johan Dahlin Varumärket Doro Uppgift 2: Varumärkesstrategi och design av Johan Dahlin Doros identitet och position Vision? Doros vision är att bli varumärket Varifrån? Doro är en svensk världsmedborgare med 35 års

Läs mer

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé Affärsplan 12/13 Innehållsförteckning 2 Affärsidé 3 Vara och Produktion Ledstjärnor 4 Kunder Marknadsföring 5 Marknad konkurrenter 6 Mission & Vision 7 Framtid 8 SWOT Vi på SmartLens UF erbjuder Smartphoneanvändaren

Läs mer

Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande. Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011

Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande. Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011 Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 2 Inledning 3 Beskrivning 3 Diskussion

Läs mer

Tentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A

Tentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A Tentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A Kurs: Marknadsföring, Företagsekonomi, A Datum: 2014.02.20 Tid: 14:15-18:15 Plats: L003/T143 Ansvarig lärare: Mari-Ann Karlsson, Claes Gunnarsson Antal

Läs mer

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen!

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Hur gör dem som lyckas stärka sina positioner under lågkonjunkturen? Vad och hur gör de för att ta marknadsandelar, stärka varumärket, öka försäljningen?

Läs mer

INSIGHTLAB: KOMPETENSKORT 2014

INSIGHTLAB: KOMPETENSKORT 2014 INSIGHTLAB: KOMPETENSKORT 2014 EXECUTIVE SUMMARY Bli en fena på employer branding och kompetensförsörjning Föreläsningsanteckningar Anna Dyhre 23 september 2014 Ingenjörshuset, Stockholm Text: Gabriella

Läs mer

Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET

Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET 1 Kom ihåg!» Samarbeta INTE om priser.» Dela INTE upp marknaden.» Utbyt INTE strategiskt viktig information. 2 Du

Läs mer

VAD Förstå vad content marketing är och varför behovet är så stort just nu.

VAD Förstå vad content marketing är och varför behovet är så stort just nu. VAD Förstå vad content marketing är och varför behovet är så stort just nu. HUR 1. Hur skiljer sig content marketing från traditionell reklam? 2. Varför snackar alla om content marketing? 3. Så bygger

Läs mer

Vill du också synas bättre?

Vill du också synas bättre? Vill du också synas bättre? Det rör på sig... Det händer saker i blomsterbranschen. Den ökande konkurrensen från fler aktörer och ett starkare allmänt reklambrus har gjort det svårare att göra sig hörd.

Läs mer

Ditt sociala liv har fått ett ansikte

Ditt sociala liv har fått ett ansikte Prime Public Relations i Sverige AB, Box 38065, SE-100 64 Stockholm, Sweden TEL +46 8 503 146 00 FAX +46 8 503 146 99, info@primepr.se, www.primepr.se 1 (5) Idag reflekterar vi kring den i USA sjätte mest

Läs mer

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare?

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? 040-54 41 10 kontakt@bcms.se www.bcms.se BCMS Scandinavia, Annebergsgatan 15 B, 214 66 Malmö 1 Sammanfattning Varför är det

Läs mer

Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag

Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag Sociala medier Facebook Twitter Instagram Pinterest Avenyn, Peter Tilling 2013 www.semseo.se MÅLSÄTTNING

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

Begrepp, modeller, teorier-praktisk marknadsföring

Begrepp, modeller, teorier-praktisk marknadsföring Extern marknadsföring Intern marknadsföring Distributionssätt USP Marknadsfragmentering Massmarknadsföring Kärnprodukt Kringprodukt Metaprodukt Corporate advertising Reklam, personlig försäljning, butiksaktiviteter

Läs mer

Sandströms Modehus AB Marknadsföring 722g83

Sandströms Modehus AB Marknadsföring 722g83 Sandströms Modehus AB Marknadsföring 722g83 Av: Viktor Andersson, Axel Johansson, David Bååth, Josefin Ribers, Hesam Jafaei Innehållsförteckning Nuvarande Situation Intern och extern marknadsföringsanalys

Läs mer

Connecting ecommerce and Digital Marketing. E-handel inom B2B. Stor potential, men dåligt utnyttjad av svenska företag

Connecting ecommerce and Digital Marketing. E-handel inom B2B. Stor potential, men dåligt utnyttjad av svenska företag E-handel inom B2B Stor potential, men dåligt utnyttjad av svenska företag Sverige ligger internationellt sett långt fram inom internetmognad och i framkant gällande telekommunikation. Men svensk tillverkande

Läs mer

Kommunikationsbolag för Sverige som resmål

Kommunikationsbolag för Sverige som resmål VisitSweden Kommunikationsbolag för Sverige som resmål Internationell marknadsföring Nation Branding Photo : Nicho Södling Foto Miriam Preis/imagebank.sweden.se Foto : Nicho Södling/imagebank.sweden.se

Läs mer

Föräldrajuryn om marknadsföring av livsmedel till barn

Föräldrajuryn om marknadsföring av livsmedel till barn Föräldrajuryn om marknadsföring av livsmedel till barn Oktober 2005 Konsumentföreningen Stockholm 0 Sammanfattning Konsumentföreningen Stockholm, KfS, har genomfört en undersökning bland medlemmarna i

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

Unionens #twitterskola

Unionens #twitterskola Unionens #twitterskola Inledning Det finns framförallt två anledningar till att Twitters korta meddelanden på 140 tecken blivit en sådan succé. Den ena är att människor formulerar sig klart och tydligt

Läs mer

Marknadsföring på INTERNET

Marknadsföring på INTERNET 2010-09-28 Marknadsföring på INTERNET Peter Agoston info@peteragoston.se Stort, brusigt och svårt att kontrollera The Opte Project Nätverk av signaler och noder Tänk om man skulle få uppleva detta Verkar

Läs mer

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11)

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11) u Dessa är de största utmaningarna för Sveriges marknadsförare 2013 u Så stiger kraven på lönsamhet och återbäring på investeringar i marknadsaktiviteter u Vikten av att prioritera rätt i det nya medielandskapet

Läs mer

Välkommen till Affärsverkstan! Marknadsföring och varumärkesuppbyggnad

Välkommen till Affärsverkstan! Marknadsföring och varumärkesuppbyggnad Välkommen till Affärsverkstan! Marknadsföring och varumärkesuppbyggnad Margret Olsson 070-750 66 56 margret@affarsverkstan.se 2011-04-18 Marknadsföring och VarumärkesuppbyggnadMarknadsföring och Varumärkesuppbyggnad

Läs mer

Så lyckas du med marknadsföring och varumärkesbyggande. Lisbeth Larsson. Grant Thornton International. All rights reserved.

Så lyckas du med marknadsföring och varumärkesbyggande. Lisbeth Larsson. Grant Thornton International. All rights reserved. Så lyckas du med marknadsföring och varumärkesbyggande Lisbeth Larsson Världens mest värdefulla varumärken 1. Apple 2. Google 3. IBM 4. McDonalds 5. Microsoft Några kända varumärken i Göteborg Dagens presentation

Läs mer

B SHOPPER PULSE 2015

B SHOPPER PULSE 2015 B SHOPPER PULSE 2015 SHOPPER PULSE 2015 01. Rapporten i korthet 02. Demografisk utveckling 03. Hur vi handlar dagligvaror 04. Hur vi handlar dagligvaror på nätet 05. Kort om uteätande med fokus på lunchen

Läs mer

`çéóêáöüí=eåf=ommvi=oáåü~êç=d~í~êëâái=`êé~íáîé=`çããçåë=pkm

`çéóêáöüí=eåf=ommvi=oáåü~êç=d~í~êëâái=`êé~íáîé=`çããçåë=pkm om Richard gör en annons MARKNADSFÖRING 1.0 pappa (Milton, 14 och Nellie 11) ekonomie doktor (affärsautomatiseringar) konsult (strategisk konversationsteknologi) inspiratör (företag, offentliga verksamheter)

Läs mer

Information till legitimerade tandhygienister. Marknadsföring. sociala medier

Information till legitimerade tandhygienister. Marknadsföring. sociala medier SVERIGES Information till legitimerade tandhygienister Marknadsföring och sociala medier TANDHYG Information till legitimerade tandhygienister Marknadsföring och sociala medier Inledning Marknadsföring

Läs mer

Ramverk för: Resultatmätning. Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB

Ramverk för: Resultatmätning. Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Ramverk för: Resultatmätning Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Att mäta resultat av marknadsinvesteringarna Att följa upp och mäta resultaten

Läs mer

llllll www.shutterstock.com 95507863 Upphovsrätt i praktiken Inga-Lill Nilsson Karlstads Universitetsbibliotek

llllll www.shutterstock.com 95507863 Upphovsrätt i praktiken Inga-Lill Nilsson Karlstads Universitetsbibliotek llllll www.shutterstock.com 95507863 Upphovsrätt i praktiken Inga-Lill Nilsson Karlstads Universitetsbibliotek Upphovsrätt i praktiken en biblioteksfråga http://mediaeducationlab.com/copyright Lagen om

Läs mer

bra sätt får vi en turboeffekt.

bra sätt får vi en turboeffekt. Vårt varumärke exponeras för mängder av opinionsbildare, som i sin tur påverkar ett antal vanliga användare. Om vi visar oss på ett bra sätt får vi en turboeffekt. Nu-gruppen 2009, utdrag ur utställarintervju

Läs mer

Bazaar. Innehåll. Vår lösning... 2

Bazaar. Innehåll. Vår lösning... 2 Bazaar Swinga Bazaar är en app och webbtjänst som gör det enkelt och tryggt att låna och hyra saker av varandra. Med hjälp av mobilen kan vi dela med oss av saker vi sällan använder, eller få tag på något

Läs mer

Apoteket AB och en distributionsmarknad i förändring. Nya distributionskanaler för läkemedel 2011-06-08. Apoteket AB v. 1.01 2011-06-07 Sida 1

Apoteket AB och en distributionsmarknad i förändring. Nya distributionskanaler för läkemedel 2011-06-08. Apoteket AB v. 1.01 2011-06-07 Sida 1 Apoteket AB och en distributionsmarknad i förändring Nya distributionskanaler för läkemedel 2011-06-08 Apoteket AB v. 1.01 2011-06-07 Sida 1 Vi är hela Sveriges apotek I storstad och på landsbygd, från

Läs mer

vad är marknadsföring?

vad är marknadsföring? om föreläsaren praktisk marknadsföring ring RPC Stockholm, den 16 december 2004 pappa (Milton, 10 och Nellie 7) ekonomie doktor (affärsautomatiseringar) forskare (Stocholms universitet: marknadsföring)

Läs mer

"Varumärken och marknadsföring - med ögonbindel mot framtiden!"

Varumärken och marknadsföring - med ögonbindel mot framtiden! "Varumärken och marknadsföring - med ögonbindel mot framtiden!" Ekonomie doktor/docent Johan Anselmsson johan.anselmsson@transvector.se 040-30 34 32 Johan Anselmsson (johan.anselmsson@transvector.se) Bitr.

Läs mer

Marknadsorientering och marknadsföring i offentlig sektor

Marknadsorientering och marknadsföring i offentlig sektor Marknadsorientering och marknadsföring i offentlig sektor Anna Maria Szczepanska E-post: annszc@hv.se Kurs: EOA100 Högskolan Väst 1 Ur Lindblad-Gidlund et al 2010 Förvaltning och medborgarskap i förändring

Läs mer

En undersökning om vad svenskarna tycker om reklam. DR-monitorn. DR-akademien

En undersökning om vad svenskarna tycker om reklam. DR-monitorn. DR-akademien En undersökning om vad svenskarna tycker om reklam DR-monitorn DR-akademien Vi har låtit TNS Sifo genomföra en telefonundersökning om svenskarnas inställning till reklam. Här bjuder vi på ett axplock ur

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

PROSPEKT MEDIAS HANDBOK

PROSPEKT MEDIAS HANDBOK PROSPEKT MEDIAS HANDBOK 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 3 FACEBOOK 4-5 INSTAGRAM 6-7 TWITTER 8-9 LINKEDIN 10 YOUTUBE 11 2 INLEDNING Idag är sociala medier ett måste i ett företags mediemix. Det har blivit

Läs mer

Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst

Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst Vadå hur vi jobbar? Som reklambyrå och inte minst reklambyråkund rör man sig i en värld där en spade inte alltid är en spade. Där ord som

Läs mer

Inledning. Några ord som kan vara bra att veta vad det är.

Inledning. Några ord som kan vara bra att veta vad det är. Sociala medier Inledning OBS! Hela föreläsningen ska hålla på i 45 minuter. Samla gruppen och sitt gärna i en ring så att alla hör och ser dig som föreläsare. Första gången du träffar gruppen: Föreläsaren

Läs mer

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB Pressmeddelande Måndag 6 oktober 2014 Den 2 oktober 2014 blev Industribeslag Sjögren AB en del av Göthes koncernen, ett förvärv som stärker och breddar Göthes position på OEM-marknaden inom lås, beslag

Läs mer

Gissa mitt ord. OrdAF. Vad är det som är rött med svarta prickar? Gåtor av Inga Magnell Illustrationer av Pia Niemi

Gissa mitt ord. OrdAF. Vad är det som är rött med svarta prickar? Gåtor av Inga Magnell Illustrationer av Pia Niemi Gissa mitt ord Gåtor av Inga Magnell Illustrationer av Pia Niemi Vad är det som är rött med svarta prickar? OrdAF Gissa mitt ord Gåtor av Inga Magnell Illustrationer av Pia Niemi OrdAF AB Postadress: Domherrevägen

Läs mer

2014-04-28 IT-PLAN. The new Imperial web solution av Kristina Alexandersson CC (by, nc, sa) Skönsmons skola

2014-04-28 IT-PLAN. The new Imperial web solution av Kristina Alexandersson CC (by, nc, sa) Skönsmons skola 2014-04-28 IT-PLAN The new Imperial web solution av Kristina Alexandersson CC (by, nc, sa) Skönsmons skola 2014-2016 1 Innehållsförteckning IT-STRATEGI... 3 Nuläge... 3 Teknik... 3 Kommunikation... 3 Därför

Läs mer

ABF Gotlands policy för användande av sociala medier Antagna vid styrelsemöte 2012-09-27.

ABF Gotlands policy för användande av sociala medier Antagna vid styrelsemöte 2012-09-27. ABF Gotlands policy för användande av sociala medier Antagna vid styrelsemöte 2012-09-27. Bakgrund Nya internetbaserade kommunikationsformer skapar nya möjligheter för såväl privatpersoner som företag

Läs mer

SKOLAN I SVERIGE DIGITALISERAS! INFORMATION OM

SKOLAN I SVERIGE DIGITALISERAS! INFORMATION OM SKOLAN I SVERIGE DIGITALISERAS! INFORMATION OM AUGUSTI 2013 DIGITAL LEARNING ERBJUDER EN KOMPLETT HELHETSLÖSNING KALLAD 360 PRINCIPEN! VI BASERAR VÅRT MATERIAL PÅ NÅGOT SOM VI KALLAR 360-PRINCIPEN SOM

Läs mer

En kort vägledning för vuxna. 2015 ConnectSafely.org

En kort vägledning för vuxna. 2015 ConnectSafely.org En kort vägledning för vuxna Ta del av mer råd och tips kring ungas användning av nätet på www.surfalugnt.se 2015 ConnectSafely.org Fem vanliga frågor från vuxna om Instagram 1. Varför gillar tonåringar

Läs mer

Ungas internetvanor och intressen 2015

Ungas internetvanor och intressen 2015 Ungas internetvanor och intressen 2015 Rapport av Anna Falkerud Ung i Kungsbacka har gjort en enkätundersökning där 184 ungdomar i åldrarna 13 20 år deltagit. Undersökningen handlade om ungas internetvanor

Läs mer

Varför arbetar vi med det här?

Varför arbetar vi med det här? Reklam Varför arbetar vi med det här? För att lära sig att analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner. För att lära sig att kommunicera med bilder för att uttrycka budskap.

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt.

a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt. a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt. Det är tveklöst så att arbetslivet så som vi känner till det genomgår en snabb förändring. Även om det sker olika snabbt i olika branscher, så genomsyrar

Läs mer

Detta whitepaper har t ex hashtag #vadmenasmedhashtags eller #hashtagstrategiforetag Så om du delar detta vidare, ange gärna någon av dessa.

Detta whitepaper har t ex hashtag #vadmenasmedhashtags eller #hashtagstrategiforetag Så om du delar detta vidare, ange gärna någon av dessa. 7 steg för att skapa en Hashtag- strategi för B2B- företag Marketinghouse (källor: Google, Hubspot, Twitter, Instagram och olika bloggar) Detta whitepaper har t ex hashtag #vadmenasmedhashtags eller #hashtagstrategiforetag

Läs mer

Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar

Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som

Läs mer

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Du kan välja att följa det ordagrant, eller använda det som stöd och/eller som inspiration. Manuset är uppdelat per bild i presentationen.

Läs mer

Tieto tar pulsen på 101 beslutsfattare i Mediabranschen Trender, utmaningar och framtida investeringsbehov

Tieto tar pulsen på 101 beslutsfattare i Mediabranschen Trender, utmaningar och framtida investeringsbehov Tieto tar pulsen på 101 beslutsfattare i Mediabranschen Trender, utmaningar och framtida investeringsbehov Inledning De stora trendinstituten är överens. Mediabranschens digitala förvandling de senaste

Läs mer

Framtiden: Bättre än verkligheten Data och positionering

Framtiden: Bättre än verkligheten Data och positionering Framtiden: Bättre än verkligheten Data och positionering Christer Pettersson, Eniro 26 oktober, 2010 Eniro har lanserat tre nya iphone-appar 2010: Eniro Live, PåSjön - och Rejta.se. Två med AR. Från vänster

Läs mer

Svenskarnas bloggläsande

Svenskarnas bloggläsande Svenskarnas bloggläsande Läs- och konsumtionsvanor bland bloggläsare i Sverige LINDA HÖRNFELDT Better Bloggers www.betterbloggers.se 2015 Texten skyddas enligt lag om upphovsrätt och tillhandahålls med

Läs mer

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Stockholm 2009-06-01 SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Sodexos ambition är att ses som normgivande när det gäller de typer av tjänster vi tillhandahåller. Vår vision att som partner till våra kunder

Läs mer

Riskanalys - Bransch- och marknadsrelaterade risker

Riskanalys - Bransch- och marknadsrelaterade risker Riskanalys - Bransch- och marknadsrelaterade risker Konjunktur Risker Eurokrisen har påverkat konsumtionsmönstren negativt. Verksamheten påverkas av att Cloettas kunder får försämrad lönsamhet, vilket

Läs mer

MÄN ÄR FRÅN FOURSQUARE, KVINNOR FRÅN FACEBOOK

MÄN ÄR FRÅN FOURSQUARE, KVINNOR FRÅN FACEBOOK MÄN ÄR FRÅN FOURSQUARE, KVINNOR FRÅN FACEBOOK HUR MÄN OCH KVINNORS ANVÄNDANDE AV SOCIALA MEDIER SKILJER SIG OCH VAD DE EFTERFRÅGAR AV VARUMÄRKEN ONLINE. 6 SEPTEMBER 2012 Den här presentationen handlar

Läs mer

Lagligt eller olagligt vad tror du? En undersökning om fildelning bland svenska tonåringar och tonårsföräldrar

Lagligt eller olagligt vad tror du? En undersökning om fildelning bland svenska tonåringar och tonårsföräldrar Lagligt eller olagligt vad tror du? En undersökning om fildelning bland svenska tonåringar och tonårsföräldrar Bakgrundsfakta Undersökningen genomfördes av undersökningsföretaget NMA på uppdrag av Bredbandsbolaget

Läs mer

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft P&P AB Företagspresentation...ger dig konkurrenskraft P & P A B P&P AB är ett tillverkande företag inom pappersbranschen. Produktionen sker idag i en modern maskinpark där vi producerar rullprodukter och

Läs mer

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24 Namn Företag AFFÄRSPLAN Adress Telefon E-post Hemsida Affärsplan 2010.08.24 1 Sara Isaksson Pär Olofsson Innehåll AFFÄRSIDÉ 3 VISION, MÅL OCH STRATEGI 5 VERKSAMHET 7 KUND 8 KONKURRENTER 9 MARKNADSFÖRING

Läs mer

Koll på kapitalet? Nu räknar dom stålar igen!

Koll på kapitalet? Nu räknar dom stålar igen! Koll på kapitalet? Nu räknar dom stålar igen! Mätsystem för ökad lönsamhet En god lönsamhet är ett självklart mål för varje framgångsrik affärsverksamhet. Att nöjda kunder, motiverade medarbetare och starka

Läs mer

Sociala medier marknadsföring b2b

Sociala medier marknadsföring b2b Sociala medier marknadsföring b2b Göteborgs Uppfinnarförening Seminarium 2013 Presentation Peter Tilling, linkedin.com/in/ptilling förbättrar marknadskommunikation sälj resultat digitala medier som verktyg

Läs mer

Detta är Alicom Licensing

Detta är Alicom Licensing Alicom Licensing Detta är Alicom Licensing Företräder 10 rättighetsinnehavare framförallt amerikanska figurer och varumärken. Alicom har sedan starten varit fokuserad på filmer och TV-serier. Paramount

Läs mer

DOKUMENTERA OCH SKAPA MED LÄRPLATTA

DOKUMENTERA OCH SKAPA MED LÄRPLATTA DOKUMENTERA OCH SKAPA MED LÄRPLATTA Lärplatta i förskola och skola? Kan den underlätta och hjälpa till med dokumentation och skapande? Om du använder dig av rätt appar och funktioner kan lärplattan bli

Läs mer

Sioux-ordspråk: När du upptäcker att du rider en död häst, är den bästa strategin att hoppa av.

Sioux-ordspråk: När du upptäcker att du rider en död häst, är den bästa strategin att hoppa av. The Workshop i sammanfattning Why Your Returns Are Love I dag konsumeras mer och mer media samtidigt som konsumenter i allt större utsträckning anstränger sig för att undvika traditionell reklam. Fragmenteringen

Läs mer

Sundsgymnasiet / Vellinge Lärcenter Prövning i Företagsekonomi 2-100 poäng

Sundsgymnasiet / Vellinge Lärcenter Prövning i Företagsekonomi 2-100 poäng Prövning i Företagsekonomi 2-100 poäng Prövningsansvarig lärare: Håkan Runerius email: Hakan.K.Runerius@vellinge.se Så går prövningen till: Efter att du anmält dig till prövningen via länken på Sundsgymnasiets

Läs mer

2013-04-09. Vem är vi? Magnus Äng

2013-04-09. Vem är vi? Magnus Äng 1 2 Vem är vi? Magnus Äng 3 14 år 4 5 TopVisible 6 Kunder Digital byrå ü Grundandes 2012 ü 7 st i TopVisible-team ü +50 år samlad erfarenhet inom Digital Marketing ü Omsättning ca 5,1 Mkr ü Resultat ca

Läs mer

Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen?

Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Undersökning presenterad på Radar i2i FREDRIK RUNNQUIST R.Rev. 1.0 Sida 2 av 13 Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Vad händer? Alla verksamheter

Läs mer

Om rapporten. Direkt effekt 2014 - PostNord

Om rapporten. Direkt effekt 2014 - PostNord Direkt effekt 0 - PostNord Om rapporten Rapporten DR-monitorn 0 bygger på resultaten från en undersökning av svenskarnas attityder till och vanor kring att ta emot reklam i olika kanaler, främst direktreklam

Läs mer

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014 En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet B1 Sammanfattning För femte året i följd har Svensk Digital Handel (tidigare Svensk Distanshandel) tagit fram rapporten Digital

Läs mer

Claire Llewellyn Jon Stuart

Claire Llewellyn Jon Stuart Claire Llewellyn Jon Stuart Till er där hemma Innan ni läser Samtala om boken. Titta tillsammans på framsidan. Vad ser ni på bilden? Läs titeln och baksidestexten. Låt ditt barn berätta vad boken handlar

Läs mer

De fem vanligaste säljutmaningarna

De fem vanligaste säljutmaningarna De fem vanligaste säljutmaningarna 1 Säljutmaningar De fem vanligaste säljutmaningarna och Smärta, Power, Vision, Värde och Kontroll. När sättet att sälja är ur fas med kundernas sätt att köpa eller när

Läs mer

Företagsekonomi och marknadsföring

Företagsekonomi och marknadsföring Företagsekonomi Företagsekonomi och marknadsföring Företagsekonomi syftar till att bidra med teorier, modeller och verktyg som stärker förmågan att driva och utveckla företag Ekonomiskt system Planekonomi

Läs mer

Professor och forskningschef bodahlbom.se

Professor och forskningschef bodahlbom.se Bo Dahlbom Professor och forskningschef bodahlbom.se aktivering.se sust.se Staying Alive 1 Förändring Sverige år 1900 Bo Dahlbom Sverige år 2000 Bo Dahlbom Olja Data 2 Innovation B i g D

Läs mer

GREEN STATE ANALYS BESLUT LÖNSAMHET. Vi sköter din marknadsföring, kostnadsfritt.

GREEN STATE ANALYS BESLUT LÖNSAMHET. Vi sköter din marknadsföring, kostnadsfritt. Vi sköter din marknadsföring, kostnadsfritt. DIGITAL PRESENCE Innehållsförteckning Detta dokument är till för att ge dig en förståelse i vilka vi är, vad vi erbjuder & hur vi arbetar för att gör din digitala

Läs mer

Använd världens största professionella kontaktnät för att gynna din karriär, öka din försäljning och underhålla dina kontakter.

Använd världens största professionella kontaktnät för att gynna din karriär, öka din försäljning och underhålla dina kontakter. Använd världens största professionella kontaktnät för att gynna din karriär, öka din försäljning och underhålla dina kontakter Henrik Björklund ISBN 978-91-87093-30-2 Nå framgång på LinkedIn TM Soderpalm

Läs mer

QR-KODER. En kort guide till hur du bör tänka när du använder QR-koder i dina kampanjer.

QR-KODER. En kort guide till hur du bör tänka när du använder QR-koder i dina kampanjer. QR-KODER En kort guide till hur du bör tänka när du använder QR-koder i dina kampanjer. Vad är QR-koder? QR-koder, (Quick Response-koder), har blivit oerhört populära på senare tid. Varför? QR-koden har

Läs mer

Omtentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A

Omtentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A Omtentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A Kurs: Marknadsföring, Företagsekonomi, A Datum: 2013.11.16 Tid: 08:15-12:15 Plats: L003 Ansvarig lärare: Mari-Ann Karlsson, Claes Gunnarsson 019-303008

Läs mer

Jord- och skogsbrukarnas bank Varför är det bra att medlemmar i en ekonomisk förening äger en bank? Vad gör för skillnad? Vad är möjligheterna och

Jord- och skogsbrukarnas bank Varför är det bra att medlemmar i en ekonomisk förening äger en bank? Vad gör för skillnad? Vad är möjligheterna och 1 Jord- och skogsbrukarnas bank Varför är det bra att medlemmar i en ekonomisk förening äger en bank? Vad gör för skillnad? Vad är möjligheterna och utmaningarna? 2 3 4 6 februari 2014 Gemensamt intresse

Läs mer

Digitala verktyg! Spaning Bölets förskola!

Digitala verktyg! Spaning Bölets förskola! Digitala verktyg Spaning Bölets förskola Vi fick i uppdrag att undersöka hur man använder olika digitala hjälpmedel på vår förskola. På vår förskola är vi fem avdelningar med två yngre avdelningar och

Läs mer