Effektiv och kostnadseffektiv! Biventrikulär pacemakerbehandling vid hjärtsvikt sid 4-7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Effektiv och kostnadseffektiv! Biventrikulär pacemakerbehandling vid hjärtsvikt sid 4-7"

Transkript

1 Effektiv och kostnadseffektiv! Biventrikulär pacemakerbehandling vid hjärtsvikt sid 4-7 N Y H J Ä R T K L A F F G E R V I O L A A N D R U M S I D 8 O S T I N D I E F A R A R E N S E G L A R S Ä K E R T S I D 1 2

2 L E D A R E : P E R S K Ö L D, V D, M E D T R O N I C A B Den 15 november tillträdde Per Sköld som ny VD för Medtronic AB. Han efterträder Paolo Raffaelli som flyttar till USA för att arbeta som Global Marketing Director för Medtronic Peripheral Vascular. Per Sköld har sedan 2004 varit Business Manager för Medtronic Arrythmia Management (ARM) där han ansvarat för och även fortsättningsvis ansvarar för försäljning av pacemakers och implanterbara defibrillatorer. Mot fortsatt stark tillväxt Det är en spännande utmaning att få ta över rodret efter Paolo Raffaelli i ett läge där företaget växer sig allt starkare på den svenska marknaden. Medtronic Sverige uppvisar idag mycket goda omsättningssiffror och antalet anställda är 95, vilket är en fördubbling sedan Just nu pågår även flera intressanta forskningsprojekt i Sverige, däribland en mycket intressant hjärtsviktsstudie. Detta projekt är ett bra exempel på hur vi genom samarbete med våra kunder, strävar att uppnå företagets mission: att lindra smärta, återställa hälsa och förlänga liv. Medtronics framtidsutsikter är goda och vi har höga förväntningar på flera starka tillväxtområden bland annat inom biventrikulär pacemakerbehandling, PCI-behandling med läkemedelsavgivande stent och produktsortimentet för diabetes. Jag ser därför fram emot att tillsammans med mina medarbetare leda företaget mot en fortsatt god tillväxt under Väl mött i vardagen! Medley är Medtronics kundmagasin och vänder sig till patienter, anhöriga, läkare, övrig sjukvårdpersonal samt viktiga opinionsbildare inom sjukvården. Enligt engelska ordlistor betyder medley blandning eller potpurri, vilket är synonymt med innehållet. Sedan det första numret som publicerades i april 2001 har magasinet speglat Medtronics verksamhet inom olika områden. Dels genom att informera om nya produkter, teknologier och terapier. Dels genom att i reportageform lyfta fram den nytta Medtronic bidrar till att skapa för patienter, sjukvård och samhälle. I Medley medverkar framförallt Medtroncis produktspecialister och beslutsfattare samt de kunder och intressenter som främst påverkar vår verksamhet. Magasinet utkommer fyra gånger per år, har en upplaga på cirka exemplar och kan beställas kostnadsfritt från Medtronic. För mer information, se magasinets baksida. MEDTRONIC

3 En fantastisk respons! Vad gör ett företag när personalen ska inspireras? Medtronic valde att samla hela sin svenska personal för att få möta fyra patienter som blivit hjälpta av produkter från Medtronic. Medtronics personalstyrka har växt de senaste åren, likaså produktportföljen. Därför tyckte företagsledningen att det var viktigt att medarbetarna fick ta del av fler behandlingar och produkter än dem de arbetar med till vardags. Hela företaget samlades i Stocksund utanför Stockholm för en dag med nyttig information och mycket inspiration. De fick celebert sällskap. Dagens huvudpersoner var nämligen fyra patienter som genomgått behandling för diabetes, kärlkramp, analinkontinens samt Parkinsons sjukdom. En och en fick de frågor om sin sjukdom och om behandlingen. Det var lika inspirerande för oss som för dem. Vilken fantastisk respons! En person på första raden grät, säger Parkinsonpatienten Åke Porle som behandlas med elektrisk nervstimulering i hjärnan (DBS) och stod för det i särklass mest dramatiska inslaget under inspirationsdagen. Jag stängde av nervstimulatorn som dämpar mina skakningar och blev som en hoppjerka (skratt), sedan startade jag stimuleringen igen så att publiken kunde se skillnaden. Det är som natt och dag, säger han. 70-årig psykolog Nästan lika mycket inspirerade pacemakerpatienten och stockholmaren Nicke Fostvedt. En snart 70-årig psykolog som sedan 1973 driver eget företag inom ledarutveckling, konflikthantering och personlig kristerapi. Han fick sin pacemaker inopererad i juni 2005, efter att successivt blivit sämre efter en bypassoperation han genomgick till följd av en hjärtinfarkt Idag är han 70 procent bättre och motionscyklar varje dag och tränar på gym två dagar i veckan. Jag lärde mig mycket om min egen behandling och det var väldigt positivt att se hur intresserade personalen var av oss patienter. Diabetespatienten och nyblivne pensionären Gunnar Wallin har lidit av sin diabetes i 32 år gav hans dåvarande företag förslaget att han skulle gå i förtidspension, eftersom behandlingen med insulinsprutor inte fungerade. Det ville inte Gunnar. Istället blev han en av de första i Sverige med insulinpump. Tack vare insulinpumpen kunde jag arbeta 20 år till och idag mår jag riktigt bra. Det kände jag att jag ville berätta om under dagen. Det gav mig mycket att få prata inför publik och att få lyssna till de andra patienternas historier, säger han. Mycket lyckat Den fjärde patienten var Gunilla Jacobsson, som berättade om livet med och behandlingen av analinkontinens, som hon drabbades av i samband med förlossningen av sitt andra barn. Upplägget med att träffa patienterna var mycket lyckat och jag tror alla medarbetare var inspirerade efter dagen, säger Per Sköld, ny VD för Medtronic. M EDTRONIC

4 MEDTRONIC ARM

5 Biventrikulär pacemaker bevisat effektiv Att drabbas av hjärtsvikt innebär ofta stort lidande med livslång och omfattande medicinering. Att då operera in en så kallad biventrikulär pacemaker förbättrar både livskvalitet och livslängd för patienten. Men det är också hälsoekonomiskt effektivt för sjukvården. Det visar resultat från den omfattande studien Care-HF.

6 Hjärtsvikt Effektiv behandling av hjärtsvikt. En biventrikulär pacemaker opereras in under huden och har kontakt med hjärtat via två eller tre tunna isolerade elektrodkablar som levererar pacemakerns elektriska signaler och därmed styr hjärtats sammandragningar. Hälsoekonomiska studier visar att användning av biventrikulär pacemaker är en kostnadseffektiv behandling. Care-HF är den senast rapporterade och den hittills mest omfattande, säger Magnus Edner, överläkare på Hjärtmedicin och ansvarig för hjärtsviktsprocessen på Danderyds sjukhus. Hjärtsvikt kan bland annat bero på att hjärtat har ett så kallat dyssynkront kontraktionsmönster, det vill säga hjärtmuskeln drar ihop sig på ett orytmiskt sätt, med nedsatt pumpförmåga som följd. Patienter med sådana symptom har tidigare varit förvisade till en mycket omfattande medicinering. Att då operera in en så kallad biventrikulär pacemaker i kombination med medicinering förbättrar så väl patientens livskvalitet som livslängd. Det visar studien Care-HF som presenterades i maj. studien FöränDraDE riktlinjerna Resultaten gjorde att den europeiska kardiologföreningen ESC ändrade sina riktlinjer för behandling av kronisk hjärtsvikt och placerade biventrikulär pacemaker i den högsta så kallade evidensklassen. Det betyder att ESC bedömer att det nu finns tillräckligt med studier för att man verkligen ska kunna slå fast att behandlingen är effektiv. Från och med årsskiftet kommer behandling med biventrikulär pacemaker också att ingå i det svenska läkemedelsverkets riktlinjer. HälsoEkonoMin granskades I höstas presenterades nästa del i studien, där behandlingen granskats ur en hälsoekonomisk synvinkel. Resultatet visar att behandling med biventrikulär pacemaker kostar euro (motsvarande omkring kronor) mer per så kallad QALYenhet än den traditionella behandlingen med medicinering. Det betyder att den måste anses som mycket kostnadseffektiv, säger Magnus Edner. QALY betyder ungefär kvalitetsjusterat levnadsår och är ett mått som tar hänsyn till dels antalet vunna levnadsår och dels ökad livskvalitet som kan kopplas till en behandling, Detta ställs sedan mot kostnaden för själva utrustningen så väl som antalet vårddagar, mediciner och preparat för att hitta ett mått på om denna står i proportion till patientens ökade välbefinnande och livslängd. Lars Nicklasson, Reimbursement manager på Medtronic fungerar som expert inom hälsoekonomi och på de nordiska hälsooch sjukvårdssystemen. Det finns visserligen inga fastsatta gränser för när en behandlingsmetod anses vara hälsoekonomiskt effektiv. Men resultatet i studien ligger på en nivå som generellt anses som mycket kostnadseffektiv, säger han. Hjärtsvikt MyckEt vanligt Hjärtsvikt är i dag en mycket vanlig sjukdom. Enbart i Sverige finns omkring drabbade. En del av dem utvecklar tydliga symptom, exempelvis extra trötthet vid det som för andra människor är vardagliga situationer. Statistiskt har de då sämre chans att överleva än människor som drabbas av de flesta former av cancer. Det är osäkert hur många av dessa svenskar som kan behandlas med en biventrikulär

7 pacemaker. Magnus Edner gör en försiktig bedömning på Många av dem som drabbas av hjärtsvikt är väldigt sjuka på andra sätt och klarar helt enkelt inte ett ingrepp av det här slaget. Men är patienten tillräckligt vital och pigg för att kunna förbättra sin livskvalitet rekommenderar jag att man opererar in en biventrikulär pacemaker, säger han och påpekar att enbart hög ålder inte behöver vara ett hinder för operation. Danderyd medverkade i Care-HF Danderyds sjukhus var en av 82 kliniker som medverkade i Care-HF. Studien gjordes på sammanlagt 813 patienter i tolv europeiska länder under 2,5 år. Resultaten presenterades alltså i maj och det kunde då bland annat visas att behandlingsmetoden sänker dödligheten betydligt hos patienterna. Det är den viktigaste biten. Sedan tidigare visste vi att patienter som fått en pacemaker inopererad uppnår bättre livskvalitet, men nu har vi också fått klarlagt att pacemakern minskar mortaliteten dels vad gäller progressiv hjärtsvikt men också vid plötslig död, säger Magnus Edner. Det är svårt att redan i dag säga med hur lång tid som en biventrikulär pacemaker kan förlänga patientens liv. Men det handlar om år, säger Magnus Edner. Vill du läsa mer om hjärtsvikt vänligen besök och sök på information till patient och anhörig/hjärtsjukdomar/ hjärtsvikt Lerum Sveriges första hjärtsäkra kommun Lilla Lerum med cirka invånare är Sveriges första hjärtsäkra kommun. Tio kommunanställda har utbildats i hjärt-lungräddning med defibrillator (D-HLR). Utbildad personal och defibrillatorer finns även på Vattenpalatset, företaget BIM-Kemi, vårdcentralen i Gråbo, hos Räddningstjänsten samt i en ambulans. Ju fler apparater som finns ute i kommunen ju större chans har vi att kunna hjälpa människor som drabbas av plötsligt hjärtstopp, säger Annelie Lundström, sjuksköterska vid ambulanssjukvården i Lerum. Studie av epilepsisystem fortsätter Hälften av de drabbade är redan hjärtinfarktspatienter Hjärtsvikt brukar beskrivas som ett tillstånd när hjärtats pumpförmåga inte är tillräcklig för att tillgodose kroppens behov av blodcirkulation. I omkring hälften av fallen är anledningen att patienten tidigare drabbats av en hjärtinfarkt. Orsaken till hjärtsvikt kan också vara sjukliga förändringar i hjärtmuskeln som det inte finns någon känd orsak till, högt blodtryck eller klaffel. Tydliga symptom är andfåddhet även vid mindre ansträngningar och andningssvårigheter när man ligger ner. Ben och vrister kan också svullna eftersom för mycket vätska samlas i kroppen. Det är också vanligt att känna sig trött och svag i allmänhet. Behandlas med pacemaker En biventrikulär pacemaker opereras in i området intill axeln för att sända ut elektriska signaler och därmed styra hjärtats sammandragningar. Signalerna skickas via två eller tre elektrodkablar som fästes i hjärtat. Pacemakern stimulerar med de elektriska signalerna hjärtats båda kammare så att de slår samtidigt. När kamrarna samarbetar bättre kan också symptomen på hjärtsvikt minska. Batteriet i en biventrikulär pacemaker brukar räcka i fem till åtta år. För att sätta in en biventrikulär pacemaker krävs en mindre operation som tar omkring 1,5 timmar och sker under lokalbedövning. Den kliniska dubbelblinda studien av Medtronics hjärn-pacemaker för behandling av epilepsi, Intercept Epilepsy Control System, har fått klartecken av studiens oberoende styrelse att gå vidare enligt plan. Studien, som i nuläget inkluderar 125 patienter, ska utröna om systemet kan vara lämpligt i behandlingen av patienter med svår epilepsi. Idag är 50 miljoner människor i världen epileptiker, en tredjedel av dem lider av återkommande svåra epileptiska anfall som idag inte kan behandlas. Om utvecklingen av systemet fortsätter att visa positiva resultat, ska det vara tillgängligt för behandling i USA, där 2,7 miljoner epilepsipatienter finns, redan Femton sjukhus i USA och i Kanada deltar i studien. MEDTRONIC ARM 7

8 8 MEDTRONIC ARM

9 Nu klaffar allt för Viola 85-åriga Viola Mansfield från Västerås är en av många äldre patienter som drabbats av förkalkad aortaklaff, en så kallad stenos som förtränger blodets utflöde från hjärtat till stora kroppspulsådern. Efter att Viola fått inopererat en biologisk klaff från en gris är hon piggare än på många år. Det här är en av de sjukdomar som vi kirurger kan åtgärda, säger Soon- Ok Cha, överläkare vid Thoraxkliniken, Universitetssjukhuset i Örebro. Väl fungerande klaffar har tunna fint formade segel som öppnas och stängs i takt med att hjärtat pumpar. I takt med stigande ålder är det vanligt att hjärtklaffen kalkar igen och därför försämrar hjärtats pumpföråga. Då kan det vara aktuellt med en hjärtklaffsoperation för att byta ut eller reparera hjärtklaffen som inte fungerar tillräckligt bra. I Viola Mansfields fall var klafförträngningen väldigt kraftig, hon hade haft systoliska blåsljud i hjärtat en längre tid och risken för att hon skulle drabbas av hjärtsvikt och hjärtinfarkt var överhängande. Jag undersöktes i Västerås och läkaren ställde mig inför ett ganska enkelt val, antingen går jag med på operation eller så får jag en hjärtinfarkt. Det var inget svårt beslut, säger hon. Soon-ok Cha är överläkare och thoraxkirurg vid Örebro universitetssjukhus där Viola skrevs in för operation. Viola hade en kraftig förkalkning på hjärtklaffen, vilket gjorde att den bara öppnade sig 0,4 cm 2 jämfört med normala 2,0 cm 2, läser hon högt ur patientjournalen. Har genomfört operationer Soon-Ok Cha har varit thoraxkirurg i över 16 år och har genomfört cirka hjärtoperationer. Thoraxkliniken i Örebro utför cirka 100 aortaklaffbyten om året, varav 70 procent är biologiska tillverkade av riktiga hjärtklaffar från grisar eller hjärtsäcksvävnad ifrån kalvar. En biologisk klaff med stent innebär att klaffen är upphängd på en tunn ram av en speciell plast eller metall. Precis som på mekaniska klaffar är seglen på dessa klaffar fastsatta i en tygklädd ring, som gör det möjligt att sy fast klaffen i patientens hjärta, säger Soon-Ok Cha. Efter att ha opererat hjärtklaffar i femton år förespråkar hon behandling med biologisk hjärtklaff vid åldersrelaterad stenos, vilket följer internationell praxis, som visar att behandlingsalternativet ökat de senaste fem åren. Andelen biologiska klaffar ökar eftersom långtidsstudier visar goda resultat. Visserligen åldras den biologiska klaffen med begränsad livslängd som följd men detta sker efter en längre tid. Fördelen med en biologisk klaff jämfört med en mekanisk är att man inte behöver äta blodförtunnande medicin, som kan medföra risk för blödningar. Det gör den till ett behandlingsalternativ för äldre patienter och hos dem som inte tål att äta blodförtunnande mediciner. År 2004 opererades i Sverige patienter med aortaklaffprotes varav 63 % fick biologisk klaff och 116 patienter var över 80 år. Det finns egentligen ingen åldersgräns uppåt, så länge patienten bedöms klara den påfrestning som en hjärtoperation innebär för kroppen, säger Soon-Ok Cha. I samband med att Viola förberedde sig för sin operation avled hennes man sedan drygt 40 år i cancer. Det blev väldigt mycket att tänka över på en gång, men jag såg trots allt fram emot att bli bättre, säger hon. Eftersom Viola var så pass mentalt pigg bedömdes att hon skulle klara operationen utmärkt. När man pratar med henne, verkar hon faktiskt inte en dag över 70 år. Viola erhöll en stentad biologisk aortaklaff som heter Mosaic. Operationen genomfördes i december 2004 på mindre än tre timmar och gick mycket bra. Det här är en av de sjukdomar som vi kirurger kan åtgärda. Man känner redan på operationsbordet att patientens hjärta mår bra av ett klaffbyte och så var det definitivt i Violas fall, säger Soon-Ok Cha. Livet behöver inte förändras efteråt Det är vanligt att patienten tror att livet efter hjärtklaffoperationen kommer att dramatiskt förändras. Emellertid hämtar sig patienten gradvis efter operationen men är trött och allmänpåverkad. Det tar ofta flera veckor/månader innan patienten upptäcker de mest markanta förändringarna. Jag känner ingenting av andfåddheten när jag promenerar och jag tycker att jag lever ett mycket bra liv. Jag sköter hushållet själv bortsett från städhjälp en gång var fjortonde dag och jag träffar väninnor, barn, barnbarn och barnbarns-barn, säger Viola. Vill du läsa mer om hjärtklaffsjukdom vänligen besök och sök på information till patient och anhörig/hjärtsjukdomar/hjärtklaffsjukdom FAKTA KLAFFBYTE För att komma åt hjärtat öppnas brösthålan via ett längsgående snitt över bröstbenet som sedan delas med såg: patienten kopplas sedan till hjärt-lungmaskin( kardiopulmonell bypass) som tar över funktionen hos hjärtat och lungorna och ser till att hela kroppen förses med blod. Sedan tar kirurgen bort den sjuka klaffen och syr fast klaffprotesen på den borttagna klaffens plats. Den nya klaffen testas så att den fungerar som den ska varefter hjärt-lungmaskinen kopplas bort. Sedan sys snittet igen. Ingreppet tar cirka 3 timmar. MEDTRONIC CARDIAC SURGERY 9

10 Stimulering lindrar Åkes Parkinson Att skaka Parkinsonsjuka Åke Porles hand är en upplevelse. Den skakar inte. Ett löfte om att behandling med permanent elektrostimulering av hjärnan (DBS) fungerar. Med cirka drabbade i Sverige kan Parkinsons sjukdom ses som en av de neurologiska folksjukdomarna. Orsaken till sjukdomen är ännu okänd, men forskning visar att det främst drabbar den miljon nervceller i hjärnan som bildar dopamin och som bland annat reglerar rörelsernas koordination. Åke Porle från Växjö fick sin diagnos Jag hade inte tänkt på det, men när en kvinnlig bekant såg mig på stan sa hon att jag gick som om jag hade haft en hjärnblödning. Då sökte jag läkare, säger han. Vanligt med onormal armföring Enligt ParkinsonFörbundet är det vanligt att anhöriga lägger märke till att armen inte svänger normalt vid gång och att det finns en tröghet i rörelserna vid exempelvis tandborstning. Den Parkinsonsjuka upplever vanligen skakning (tremor) som första symptom. Symptomutvecklingen är individuell, men så småningom besväras de flesta av skakningar, nedsatt rörlighet, stelhet och överrörlighet. Sjukdomen behandlas vanligen med läkemedlet levodopa som, när det når hjärnan, omvandlas till dopamin. Åke Porles läkemedelsbehandling fungerade bra de första åren, men sedan började effekten avta dramatiskt. Jag blev allt sämre och hade kraftiga kramper i hela underkroppen. Tills slut tog jag 40 tabletter om dagen och hade skakat av mig 15 kilo, då var jag tvungen att göra något, säger han. Träffade neurologen Åke träffade neurologen Lars Svensson hemma i Växjö som berättade om behandling med permanent elektrostimulering i hjärnan, så kallad deep brain stimulation (DBS). Ett ingrepp där två elektroder placeras i Thalamus vid skakningar eller, vid för liten eller stor rörlighet, i pallidum internum eller nucleus subthalamicus. DBSbehandlingen har tillämpats sedan i början av 1990-talet i Sverige. Hittills har cirka Parkinsonpatienter behandlats med gott resultat och metoden anses idag vara rutin vid svår skakning om läkemedelsbehandling inte ger tillfredsställande effekt. I hela världen har fler än patienter behandlats med DBS för Parkinsons sjukdom och essentiell tremor sedan Väntetiden till neurokirurgen i Lund är ungefär ett år och jag ringde varje vecka och tjatade tills det blev min tur. Min familj led med mig och sjukdomen gav också äktenskapet stryk, jag blev inåtvänd och egotrippad fast jag inte ville det, berättar Åke, som fick åka till Lund Jag kan inte beskriva förändringen och är så fantastiskt tacksam för det här. Jag hade inte levt idag om det inte hade varit för behandlingen. Jag har fått tillbaka de 15 kilona och minskat medicineringen till hälften. Från banktjänsteman till kassör Innan sjukdomen jobbade Åke Porle på bank i Växjö, och hann vara anställd i över 40 år. De kunskaperna kommer nu patientföreningen Parkinson Kronoberg till nytta. Jag är kassör i föreningen och trivs väldigt bra med det. Vi är sjukligt aktiva! Jag har träffat fem, sex personer som behandlats med DBS och de är lika nöjda, säger han. Åke Porle vill inte sia om framtiden. Han är nöjd med att kunna umgås bättre med sina tre döttrar och sin hustru, och att arrangera aktiviteter i Parkinsonföreningen. Nu tar jag en dag i sänder. Jag var precis på en treårskontroll och allt ser bra ut. Men ibland är Parkinson ute i kroppen och bråkar och då får man ta det lugnt. Sjukdomen förvinner ju inte, men den är väldigt dämpad för tillfället. Vill du läsa mer om Parkinsons sjukdom vänligen besök och sök på information till patient och anhörig/rörelserubbningar/parkinsons sjukdom 10 MEDTRONIC NEURO

11

12 Kör försiktigt! Den 2 oktober seglade Ostindiefararen Götheborg ut genom Göteborgs hamn för att ge sig av till Kina. Med ombord finns en läkare, en sjuksköterska och en defibrillator från Medtronic. Ostindiefararen Götheborg är en nästan exakt kopia av det skepp som 1745 gick på grund och sjönk i Göteborgs hamninlopp. Götheborg ska färdas den historiska rutten till Guangzhou och Shanghai i Kina, dit hon väntas att anlända om ungefär ett år. På vägen besöker vi tolv handelsstäder, säger Inga-Lill Wester, en av de två sjuksköterskor som ska ingå i besättningen i olika omgångar. Kollegan tar första passet Hennes kollega, Lisa Håård af Segerstedt, tog första passet till Kapstaden. De ingår i en av två nyckelbesättningar med 20 medarbetare i varje. 80 personer är ständigt ombord, 60 är elever. Förutsättningarna för sjukvårdsinsatser är mycket bra under rådande förhållanden, med tolv läkare som tar varsin delsträcka. Det är små utrymmen och alla kommer att arbeta väldigt hårt. Men vi kan inte vara bättre förberedda. Vi har högsta beredskap, Grupp 3, enligt Sjöfartsverkets gradering, säger Inga-Lill Wester. Vi har plåster, gasbindor, suturer, intuberingsutrustning, smärtstillande och mycket vätska. Och en defibrillator för ett eventuellt hjärtstopp, vilket känns mycket tryggt. Dålig kontakt till havs Vid ett hjärtstopp hanterar läkarna och sjuksköterskan defibrilleringen. Det stora orosmomentet är att Götheborg inte är kontaktbar ute till havs. Vi kan kontaktas två veckor efter att vi lämnat hamnen och två veckor innan vi når land. Den lokala sjukvården tar hand om besättningen i hamn, ombord tar vi hand om dem på vår mottagning i sjukhushytten. Sjukvårdspersonalen arbetar utifrån ambulansens systemtänkande och har förutom en toppmodern sjukhushytt även två akutväskor och en trappvänlig japanbår av bambu till hjälp. Under resans gång förs journal över sjukhusbesöken, allt dokumenteras av en student från Linköpings Universitet. Jag tror allt kommer att gå bra. Vi är väl förberedda och det blir ett härligt äventyr! Ansvarig utgivare: Per Sköld Redaktionschef: Gabriella Mansfeld Text och formgivning: Haus Adress: Medtronic AB Box 265, Järfälla Tel: Fax: E-post: 2006 Medtronic AB. Medtronic är ett av Medtronic Inc registrerat varumärke. Andra varumärken, produktnamn och terapinamn som nämns i Medley är Medtronics eller respektive ägares egendom. 12 MEDTRONIC ERS

Leva med med implanterbar defibrillator. hjärtsviktspacemaker

Leva med med implanterbar defibrillator. hjärtsviktspacemaker Leva med med implanterbar defibrillator hjärtsviktspacemaker LEVA MED hjärtsviktspacemaker 1 Leva med hjärtsviktspacemaker Den här broschyren riktar sig till dig som har hjärtsvikt och som av din läkare

Läs mer

Förmaksflimmer ORSAK, SYMTOM, BEHANDLING PATIENTINFORMATION

Förmaksflimmer ORSAK, SYMTOM, BEHANDLING PATIENTINFORMATION Förmaksflimmer ORSAK, SYMTOM, BEHANDLING PATIENTINFORMATION Sinusknutan Höger förmak Vänster förmak Elektriska retledningssystemet Höger kammare Vänster kammare Vad har hjärtat för uppgift? Hjärtat är

Läs mer

Medtronic DBSvid. av epilepsi. mer. trygghet oberoende frihet. Shannan B. Får DBS-behandling sedan 2XXX. Shannan B.

Medtronic DBSvid. av epilepsi. mer. trygghet oberoende frihet. Shannan B. Får DBS-behandling sedan 2XXX. Shannan B. Medtronic DBSvid epilepsi mer trygghet oberoende frihet Shannan B. Får DBS-behandling sedan 2XXX Shannan B. får Medtronic DBSbehandling av epilepsi mer ut av livet Du behöver inte nöja dig med ett liv

Läs mer

Att leva med hjärtsvikt

Att leva med hjärtsvikt Frankeras ej. Mottagaren betalar portot www.logiken.se Alla bidrag är välkomna Vill du stödja Hjärt- och Lungsjukas Riksförbunds arbete och utvecklingen av Hjärt & Lungskolan? Sätt in ditt stöd på PlusGiro

Läs mer

Patientinformation 2012-01-16

Patientinformation 2012-01-16 Patientinformation 2012-01-16 Deep Brain Stimulation (DBS) Vad är DBS? DBS är en behandling som kräver kompetens och engagemang från flera håll. För att kunna möta den ökade efterfrågan och för att kunna

Läs mer

opereras för förträngning i halspulsådern

opereras för förträngning i halspulsådern Till dig som skall opereras för förträngning i halspulsådern Information till patient & närstående Dokumentet är skapat 2012-06-01 och är giltigt ett år från detta datum. Välkommen till Kärlkirurgen på

Läs mer

GÖTEBORGS HJÄRT-LUNGRÄDDNINGSUTBILDNING

GÖTEBORGS HJÄRT-LUNGRÄDDNINGSUTBILDNING NI N G GÖTEBORG SH LD TBI SU GRÄD D -LUN NI NG RT JÄ WW E W.GBG-HLR.S GÖTEBORGS HJÄRT-LUNGRÄDDNINGSUTBILDNING Det händer plötsligt men med rätt kunskap kan du rädda liv! Du eller Jag? Presentation Syftet

Läs mer

HJÄRTGUIDEN. En broschyr för dig som behandlats för förträngningar i hjärtats blodkärl. Från Riksförbundet HjärtLung och SWEDEHEART.

HJÄRTGUIDEN. En broschyr för dig som behandlats för förträngningar i hjärtats blodkärl. Från Riksförbundet HjärtLung och SWEDEHEART. HJÄRTGUIDEN En broschyr för dig som behandlats för förträngningar i hjärtats blodkärl. Från Riksförbundet HjärtLung och SWEDEHEART. Välkommen till Hjärtguiden Hjärtguiden vänder sig till dig som behandlats

Läs mer

PATIENTINFORMATION RYGGMÄRGSSTIMULERING VID SVÅR KÄRLKRAMP

PATIENTINFORMATION RYGGMÄRGSSTIMULERING VID SVÅR KÄRLKRAMP PATIENTINFORMATION RYGGMÄRGSSTIMULERING VID SVÅR KÄRLKRAMP Innehåll Smärta i bröstet 4 Att behandla kärlkramp 5 Ryggmärgsstimulering vid svår kärlkramp 6 Teststimulering och implantation 7 Hur ska jag

Läs mer

Vid frågor kontakta oss gärna! Förkunskaper: Inga förkunskaper krävs.

Vid frågor kontakta oss gärna! Förkunskaper: Inga förkunskaper krävs. Akutomhändertagande vid sjukdom eller olycka (L-ABCDE) I utbildningen får kursdeltagaren lära sig hur han eller hon på ett enkelt sätt kan hjälpa en person som drabbas av en akut sjukdom eller olycka.

Läs mer

Alla bidrag är välkomna

Alla bidrag är välkomna November 2010 Alla bidrag är välkomna Vill du stödja Hjärt- och Lungsjukas Riksförbunds verksamhet och stöd till forskningen? Sätt in ditt stöd på PlusGiro 90 10 10 9 eller direkt via vår hemsida. Tack

Läs mer

LEVA MED PARKINSON KONST ÄR MIN DRIVKRAFT VÅRDFOKUS. NUMMER ETT 2015

LEVA MED PARKINSON KONST ÄR MIN DRIVKRAFT VÅRDFOKUS. NUMMER ETT 2015 LEVA MED PARKINSON KONST ÄR MIN DRIVKRAFT 42 VÅRDFOKUS. NUMMER ETT 2015 Conny lever för skapandet. När han mår bra är han gärna aktiv tills han stupar, trots att parkinsonsjuksköterskan manar till balans

Läs mer

Förmaksflimmer ORSAK, SYMTOM, BEHANDLING PATIENTINFORMATION

Förmaksflimmer ORSAK, SYMTOM, BEHANDLING PATIENTINFORMATION Förmaksflimmer ORSAK, SYMTOM, BEHANDLING PATIENTINFORMATION Sinusknutan Höger förmak Vänster förmak Vad har hjärtat för uppgift? Hjärtat är beläget mitt i bröstkorgen. Det är uppbyggt av muskelvävnad och

Läs mer

1. Vilka två klaffvitier är vanligast i Sverige idag? Beskriv vilka auskultationsfynd du förväntar dig vid dessa! 4p

1. Vilka två klaffvitier är vanligast i Sverige idag? Beskriv vilka auskultationsfynd du förväntar dig vid dessa! 4p Marianne 75 år kommer på remiss till din mottagning pga. att husläkaren har hört ett blåsljud. Hon har tidigare arbetat som ekonom på bank och är nu aktiv pensionär. Hon tar inga mediciner regelbundet.

Läs mer

Till dig som ska genomgå kranskärlsröntgen

Till dig som ska genomgå kranskärlsröntgen Till dig som ska genomgå kranskärlsröntgen En skrift från Hjärtkliniken på Danderyds sjukhus, 2011 Hjärtat kroppens blodpump Hjärtat är en muskel som pumpar cirka 90 000 gånger per dygn för att få ut syresatt

Läs mer

Frågor och svar om Pradaxa & RE LY

Frågor och svar om Pradaxa & RE LY Pressmaterial Frågor och svar om Pradaxa & RE LY Vad är blodförtunnande läkemedel? Blodförtunnande läkemedel är preparat som ges för att förebygga blodpropp, i synnerhet vid höft och knäledsoperationer,

Läs mer

Det är viktigt för alla att veta. Särskilt viktigt är det om man bor ensam eller om det är långa avstånd till hjälp.

Det är viktigt för alla att veta. Särskilt viktigt är det om man bor ensam eller om det är långa avstånd till hjälp. Nödnumret 112 När man blir äldre ökar risken för akut sjukdom och olyckor i hemmet. Det finns många hot från att man faller och slår sig till att drabbas av allvarliga tillstånd som stroke eller hjärtinfarkt.

Läs mer

Det är viktigt för alla att veta. Särskilt viktigt är det om man bor ensam eller om det är långa avstånd till hjälp.

Det är viktigt för alla att veta. Särskilt viktigt är det om man bor ensam eller om det är långa avstånd till hjälp. Nödnumret 112 När man blir äldre ökar risken för akut sjukdom och olyckor i hemmet. Det finns många hot från att man faller och slår sig till att drabbas av allvarliga tillstånd som stroke eller hjärtinfarkt.

Läs mer

Att leva med ny hjärtklaff INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN HJÄRT- OCH LUNGSJUKAS RIKSFÖRBUND

Att leva med ny hjärtklaff INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN HJÄRT- OCH LUNGSJUKAS RIKSFÖRBUND Att leva med ny hjärtklaff INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN HJÄRT- OCH LUNGSJUKAS RIKSFÖRBUND Jag trodde aldrig jag skulle få uppleva friheten med att cykla igen Det började när jag skulle gå i pension.

Läs mer

Svårt att gå i tio minuter? Andfådd?

Svårt att gå i tio minuter? Andfådd? Andfådd? Svårt att gå i tio minuter? Det kan bero på högt blodtryck i lungorna en okänd, relativt ovanlig och mycket allvarlig sjukdom som drabbar ungefär 200 personer i Sverige varje år. De flesta är

Läs mer

Var finns din närmaste hjärtstartare?

Var finns din närmaste hjärtstartare? Var finns din närmaste hjärtstartare? Det kan hända vem som helst, var som helst och när du minst anar det! Plötsligt händer det. Någon drabbas av ett plötsligt hjärtstopp mitt framför dig. Det kan hända

Läs mer

KOL. den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv.

KOL. den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv. KOL den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv. Den kallas för den nya folksjukdomen och man räknar med att omkring 500 000 svenskar har den. Nästan alla är

Läs mer

Infomationsmaterial om Parkinsons Sjukdom VAD FÅR VI KOSTA?

Infomationsmaterial om Parkinsons Sjukdom VAD FÅR VI KOSTA? Infomationsmaterial om Parkinsons Sjukdom VAD FÅR VI KOSTA? Parkinsonsjuka frågar sig: Vad får vi kosta? Vad får vi kosta per dag? En dagens lunch på restaurang? En bukett tulpaner? Fem liter bensin? En

Läs mer

Till dig som skall Genomgå Endovaskulär behandling av aortaaneurysm

Till dig som skall Genomgå Endovaskulär behandling av aortaaneurysm Till dig som skall Genomgå Endovaskulär behandling av aortaaneurysm Information till patient & närstående Dokumentet är skapat 2012-06-19 och är giltigt ett år från detta datum. Välkommen till Kärlkirurgen

Läs mer

BESLUT. Datum 2010-03-26

BESLUT. Datum 2010-03-26 BESLUT 1 (5) Datum 2010-03-26 Vår beteckning SÖKANDE Nordic InfuCare AB Box 1225 131 28 Nacka Strand SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, beslutar

Läs mer

Specialiserade överviktsmottagningar

Specialiserade överviktsmottagningar Underlag Specialiserade överviktsmottagningar Bakgrund Fetma utgör ett stort hot för folkhälsan. Med fetma följer en ökad risk för psykisk ohälsa, ökad sjuklighet och för tidig död. Övervikt/fetma brukar

Läs mer

Att leva med ny hjärtklaff INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN RIKSFÖRBUNDET HJÄRTLUNG

Att leva med ny hjärtklaff INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN RIKSFÖRBUNDET HJÄRTLUNG Att leva med ny hjärtklaff INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN RIKSFÖRBUNDET HJÄRTLUNG Jag trodde aldrig jag skulle få uppleva friheten med att cykla igen Det började när jag skulle gå i pension. Jag fick jag

Läs mer

Att leva med hjärtsvikt

Att leva med hjärtsvikt Att leva med hjärtsvikt Ingår i en serie skrifter från Hjärt- och lungsjukas riksförbund Att få pacemakern inopererad var som att vända en hand En kväll för 18 år sedan kände jag en intensiv smärta i nacken

Läs mer

Öppen utbildning i HLR, D-HLR och första hjälpen

Öppen utbildning i HLR, D-HLR och första hjälpen Utbildning i första hjälpen Öppen utbildning i HLR, D-HLR och första hjälpen Måndag 25 februari 8:00-16:30 i Västerås Vill du lära dig hjärt-lungräddning och hur man räddar liv med hjälp av hjärtstartare?

Läs mer

Hur känner man igen att det är Parkinson?

Hur känner man igen att det är Parkinson? Hur känner man igen att det är Parkinson? Professor Sten-Magnus Aquilonius, Uppsala, har nyligen gått i pension. Susanna Lindvall, ParkinsonFörbundet, passade på att ställa några angelägna frågor till

Läs mer

1.1 Nämn 2 viktiga behandlingsordinationer som du gör direkt på akutrummet. Motivera! (2p)

1.1 Nämn 2 viktiga behandlingsordinationer som du gör direkt på akutrummet. Motivera! (2p) Del 7_7 sidor_21 poäng 61-årig kvinna söker på akutmottagningen pga. andfåddhet. Hon är tidigare frisk, tar inga mediciner. Under gårdagen i samband med att hon cyklade till skolan, där hon arbetar som

Läs mer

Hjärtkärlsjukdomar. Fysioterapeutprogramet Termin 2. Anton Gard, ST-läkare Kardiologi

Hjärtkärlsjukdomar. Fysioterapeutprogramet Termin 2. Anton Gard, ST-läkare Kardiologi Hjärtkärlsjukdomar Fysioterapeutprogramet Termin 2 Anton Gard, ST-läkare Kardiologi Vad ska vi lära oss? Förmaksflimmer Pacemaker Hjärtstopp Perifer kärlsjukdom Arytmier Hjärtats anatomi Hjärtats elektriska

Läs mer

Vad är ögonlocksplastik? Vad händer hos oss? Operationen

Vad är ögonlocksplastik? Vad händer hos oss? Operationen ÖGONLOCKSPLASTIK Vad är ögonlocksplastik? Estetisk kirurgi för att åstadkomma ett yngre och piggare utseende kring ögonen är ett av de vanligaste plastikkirurgiska ingreppen, som utförs på medelålders

Läs mer

EN LITEN SKRIFT OM HJÄRTKÄRLSJUKDOM OCH EREKTIONSSVIKT

EN LITEN SKRIFT OM HJÄRTKÄRLSJUKDOM OCH EREKTIONSSVIKT 1 EN LITEN SKRIFT OM HJÄRTKÄRLSJUKDOM OCH EREKTIONSSVIKT 2 3 Vad beror erektionssvikt på Erektionssvikt är något som över 500 000 svenska män lider av. Det finns både fysiska och psykiska orsaker till

Läs mer

Kärlkirurgi. En informationsbroschyr från svenskt nationellt kvalitetsregister för kärlkirurgi SWEDVASC

Kärlkirurgi. En informationsbroschyr från svenskt nationellt kvalitetsregister för kärlkirurgi SWEDVASC Kärlkirurgi En informationsbroschyr från svenskt nationellt kvalitetsregister för kärlkirurgi SWEDVASC Denna folder är en sammanfattning av den vård som ingår i begreppet kärlkirurgi - de olika kärlsjukdomarna

Läs mer

En hjärtesak För dig som undrar över högt blodtryck

En hjärtesak För dig som undrar över högt blodtryck En hjärtesak För dig som undrar över högt blodtryck Den dolda folksjukdomen Har du högt blodtryck? Den frågan kan långt ifrån alla besvara. Högt blodtryck, hypertoni, är något av en dold folksjukdom trots

Läs mer

ETT HJÄRTA I KAOS. Med fler hjärtstartare i samhället kan fler liv räddas.

ETT HJÄRTA I KAOS. Med fler hjärtstartare i samhället kan fler liv räddas. INVENTION FOR LIFE ETT HJÄRTA I KAOS Hjärtstillestånd eller hjärtstopp kallas det fysiska tillstånd som inträtt då hjärtat slutat slå, då det står "stilla". Ett så kallat sjuktillstånd. Ca 10.000 svenskar

Läs mer

Preoperativ hälsodeklaration poliklin

Preoperativ hälsodeklaration poliklin Preoperativ hälsodeklaration poliklin Datum: Namn: Personnummer: - Längd: _ Vikt: Ditt yrke/sysselsättning: Tel.nummer: Hem:_ Arbete: Mobil: Mailadress: Närmast anhörig: Relation: Tel: Mobil: Vem är din

Läs mer

Preoperativ hälsodeklaration slutenvård

Preoperativ hälsodeklaration slutenvård Preoperativ hälsodeklaration slutenvård Datum: Namn: Personnummer: - Längd: _ Vikt: Ditt yrke/sysselsättning: Tel.nummer: Hem:_ Arbete: Mobil: Mailadress: Närmast anhörig: Relation: Tel: Mobil: Bor du

Läs mer

Behandling med ICD och CRT. Björn Fredriksson SÄS/Borås 28 och 29 oktober 2009

Behandling med ICD och CRT. Björn Fredriksson SÄS/Borås 28 och 29 oktober 2009 Behandling med ICD och CRT Björn Fredriksson SÄS/Borås 28 och 29 oktober 2009 Systolisk hjärtsvikt Många är symtomatiska trots läkemedelsterapi Prognosen är allvarlig trots behandling Risk för försämring:

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Rutin vid hjärtstopp.

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Rutin vid hjärtstopp. 1 Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 19 Rutin vid hjärtstopp. 2 Innehållsförteckning 19. Hjärtstopp...3 19.2 Bakgrund...3 19.3 Etiska riktlinjer för hjärtstopp i kommunal hälso- och sjukvård...3

Läs mer

TIME IS BRAIN LEAN BASERAT UTVECKLINGSDARBETE FÖR EN SNABBARE TROMBOLYS- BEHANDLING VID LÄNSSJUKHUSET RYHOV

TIME IS BRAIN LEAN BASERAT UTVECKLINGSDARBETE FÖR EN SNABBARE TROMBOLYS- BEHANDLING VID LÄNSSJUKHUSET RYHOV TIME IS BRAIN LEAN BASERAT UTVECKLINGSDARBETE FÖR EN SNABBARE TROMBOLYS- BEHANDLING VID LÄNSSJUKHUSET RYHOV Dr. Jonas Lind, överläkare,medicinkliniken, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping Dr. Robert Bielis,

Läs mer

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den VARFÖR BEHÖVER ÄLDRE MÄNNISKOR MER LÄKEMEDEL ÄN YNGRE? Den biologiska klockan går inte att stoppa hur mycket vi än skulle vilja. Mellan 70 och 75 år börjar vår kropp åldras markant och det är framför allt

Läs mer

Information om hjärtsvikt. QSvikt

Information om hjärtsvikt. QSvikt Information om hjärtsvikt QSvikt Q Svikt www.q-svikt.se Vid frågor angående hjärtsvikt är du välkommen att höra av dig till din vårdcentral, Hjärtmottagningen på Centralsjukhuset i Kristianstad, telefon

Läs mer

HJÄRTSVIKT SEPTEMBER 2014. Gunilla Lindberg,usk Sofia Karlsson,ssk Ioanna-Maria Papageorgiou,spec.läkare

HJÄRTSVIKT SEPTEMBER 2014. Gunilla Lindberg,usk Sofia Karlsson,ssk Ioanna-Maria Papageorgiou,spec.läkare HJÄRTSVIKT SEPTEMBER 2014 Gunilla Lindberg,usk Sofia Karlsson,ssk Ioanna-Maria Papageorgiou,spec.läkare ÄMNEN Vad är hjärtsvikt-definition? Orsaker? Hjärtsviktsymptom Gradering (NYHA klassifikation) Utredning

Läs mer

Öppen utbildning i hjärt-lungräddning, 4 timmar

Öppen utbildning i hjärt-lungräddning, 4 timmar Utbildning i första hjälpen Öppen utbildning i hjärt-lungräddning, 4 timmar Måndag 13 maj 8:00-12:00 i Västerås Vill du lära dig hjärt-lungräddning, HLR? Nu börjar vi med öppna utbildningar i Västerås.

Läs mer

defibrillator Leva med pacemaker LEVA MED PACEMAKER 1

defibrillator Leva med pacemaker LEVA MED PACEMAKER 1 Leva med med implanterbar pacemaker defibrillator Leva med pacemaker LEVA MED PACEMAKER 1 Leva med pacemaker För att blodcirkulationen i kroppen ska fungera måste hjärtat slå med rätt rytm. Därför opereras

Läs mer

Britt Nilsson van den Berg Studienr:6065 Modul 11

Britt Nilsson van den Berg Studienr:6065 Modul 11 Britt Nilsson van den Berg Studienr:6065 Modul 11 SPANIEN 2012 OM SANTA ELENA CLINIC Santa Elena Clinic är uppriktad 1970. Sjukhuset ligger i Los Alamos, mellan Malaga och Torremolinos. Sedan dess har

Läs mer

Att vårda sin hälsa. i Sverige

Att vårda sin hälsa. i Sverige Att vårda sin hälsa i Sverige Vården och du Som patient ska du ha inflytande över din vård. Din hälso- och sjukvård ska så långt som möjligt planeras och genomföras med dig. Vissa rättigheter är reglerade

Läs mer

Fakta äggstockscancer

Fakta äggstockscancer Fakta äggstockscancer Varje år insjuknar drygt 800 kvinnor i Sverige i äggstockscancer (ovariecancer) och omkring 600 avlider i sjukdomen. De flesta som drabbas är över 60 år och före 40 år är det mycket

Läs mer

Vad är estetisk läppkirurgi? Vad händer hos oss? Operationen

Vad är estetisk läppkirurgi? Vad händer hos oss? Operationen LÄPPKIRURGI Vad är estetisk läppkirurgi? Vid åldrande försämras hudens elasticitet och läpparna ändrar utseende på olika sätt. Huden runt munnen får en sämre spänst och det uppkommer rynkor. En effekt

Läs mer

Att leva med Ataxier

Att leva med Ataxier Att leva med Ataxier Att leva med ataxier Jag kan fortfarande göra allt på mitt eget sätt Johanna Nordbring, 47 år i dag, gick tredje årskursen på gymnasiet när hon märkte att hon hade problem med balansen.

Läs mer

Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum: 120113 Tid: Hjälpmedel: Inga hjälpmedel

Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum: 120113 Tid: Hjälpmedel: Inga hjälpmedel Klinisk omvårdnad: Somatisk hälsa, ohälsa och sjukdom Provmoment: Tentamen 4 Ladokkod: Tentamen ges för: SSK 06, SSK 05 SSK 03, SSK 04 (del 1 eller/och del 2) Namn: (Ifylles av student) : (Ifylles av student)

Läs mer

8. Kennet den sjunde hjärtinfarkten

8. Kennet den sjunde hjärtinfarkten Som vanligt kom smärtan plötsligt. Känslan av att ha en elefant gåendes på bröstet börjar bli välbekant. Men nu ligger han äntligen i ambulansen, i tryggt förvar bredvid de erfarna ambulansmännen. Morfinet

Läs mer

Till dig som fått VELCADE. Information till patienter och anhöriga

Till dig som fått VELCADE. Information till patienter och anhöriga Till dig som fått VELCADE Information till patienter och anhöriga Information om Velcade till patienter och anhöriga Din läkare har rekommenderat behandling med VELCADE (bortezomib). VELCADE är det första

Läs mer

Att leva med pacemaker

Att leva med pacemaker Att leva med pacemaker Information till dig och dina anhöriga om pacemakerbehandling Innehållsförteckning HJÄRTAT OCH PACEMAKERN...3 En liten apparat till stor hjälp för ditt hjärta...3 DET FRISKA HJÄRTAT...4

Läs mer

Till dig som har höftledsartros

Till dig som har höftledsartros Till dig som har höftledsartros Nu kan han inte skylla på sin höft i alla fall DEN NYA TIDENS SPECIALISTVÅRD Tillbaka till ett mer aktivt liv. Att ha ont i höften påverkar din livssituation på många sätt.

Läs mer

Hälsoenkät. AAA-screening. (Bukaortaaneurysm i Västra Götaland) Undersökningsdatum:... Personnummer:... Namn..

Hälsoenkät. AAA-screening. (Bukaortaaneurysm i Västra Götaland) Undersökningsdatum:... Personnummer:... Namn.. Hälsoenkät AAA-screening (Bukaortaaneurysm i Västra Götaland) Undersökningsdatum:... Personnummer:... Namn.. 1 2 DINA SJUKDOMAR 1. Hjärtsjukdom Har du haft hjärtinfarkt, kärlkramp eller hjärtsvikt? (om

Läs mer

Att leva med hjärtsvikt INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN RIKSFÖRBUNDET HJÄRTLUNG

Att leva med hjärtsvikt INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN RIKSFÖRBUNDET HJÄRTLUNG Att leva med hjärtsvikt INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN RIKSFÖRBUNDET HJÄRTLUNG Att få pacemakern inopererad var som att vända en hand En kväll för 18 år sedan kände jag en intensivsmärta i nacken när jag

Läs mer

Information till dig som har kranskärlssjukdom

Information till dig som har kranskärlssjukdom Information till dig som har kranskärlssjukdom Sammanställning av Eva Patriksson leg.sjusköterska Granskad av Maria Lachonius verksamhetsutvecklare kardiologi, Truls Råmunddal specialistläkare kardiologi

Läs mer

Att vara närstående vid livets slut

Att vara närstående vid livets slut Att vara närstående vid livets slut Kvinnosjukvården / Sunderby sjukhus Gynekologisk cancer Anna Pohjanen Anna Pohjanen 1 av 7 Den sista tiden. När livet går mot sitt slut blir den sjuka tröttare och sover

Läs mer

OCH FÅ PATIENTEN TILL PARTNER

OCH FÅ PATIENTEN TILL PARTNER Fråga PERSONCENTRERAD VÅRD OCH FÅ PATIENTEN TILL PARTNER Mahboubeh Goudarzi samtalar med Göte Nilsson. Relationsbyggandet är viktigt både för vårdpersonalens arbetsglädje och för patienternas tillfrisknande.

Läs mer

Hälsofrämjande och rehabiliterande insatser i praktisk samverkan

Hälsofrämjande och rehabiliterande insatser i praktisk samverkan Hälsofrämjande och rehabiliterande insatser i praktisk samverkan 1. Bordsmoderator stödjer att diskussionen följer de olika perspektiven 2. För en diskussion/ reflektion om vad hälsofrämjande insatser

Läs mer

Öppen utbildning i HLR, D-HLR och första hjälpen

Öppen utbildning i HLR, D-HLR och första hjälpen Utbildning i första hjälpen Öppen utbildning i HLR, D-HLR och första hjälpen Måndag 8 april 8:00-16:30 i Västerås Vill du lära dig hjärt-lungräddning och hur man räddar liv med hjälp av hjärtstartare?

Läs mer

efter knä- eller höftledsoperation

efter knä- eller höftledsoperation PA T I E N T I N F O R M A T I O N T I L L D I G S O M F ÅT T P R A D A X A efter knä- eller höftledsoperation Innehåll: Inledning 3 Vad är en blodpropp? 4 Behandling med Pradaxa 6 Ordlista 8 Doseringsanvisningar

Läs mer

Hypotyreos. Låg ämnesomsättning

Hypotyreos. Låg ämnesomsättning Hypotyreos Låg ämnesomsättning 2 Författare Docent Gertrud Berg, Docent Svante Jansson och Professor emeritus Ernst Nyström, vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg Docent Ove Törring, Karolinska

Läs mer

NEOPHARMA PRODUCTION AB Box 22 751 03 Uppsala

NEOPHARMA PRODUCTION AB Box 22 751 03 Uppsala BESLUT 1 (5) Läkemedelsförmånsnämnden Datum Vår beteckning SÖKANDE NEOPHARMA PRODUCTION AB Box 22 751 03 Uppsala Företrädare: Ulf Rosén SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDENS

Läs mer

Läkemedelsförmånsnämnden Datum Vår beteckning 2007-11-19 1072/2007

Läkemedelsförmånsnämnden Datum Vår beteckning 2007-11-19 1072/2007 BESLUT 1 (5) Läkemedelsförmånsnämnden Datum Vår beteckning 2007-11-19 SÖKANDE Smerud Medical Research International AS Drammensveien 41 N-0271 Oslo Norge SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDENS

Läs mer

Intervjudatum: Intervjuar ID: Respondentens Initialer: "50+ i Europa" Skriftligt frågeformulär

Intervjudatum: Intervjuar ID: Respondentens Initialer: 50+ i Europa Skriftligt frågeformulär Household-ID 1 3 0 4 2 0 0 Person-ID Intervjudatum: Intervjuar ID: Respondentens Initialer: "50+ i Europa" Skriftligt frågeformulär A 1 Hur man besvarar detta frågeformulär: De flesta frågor på de följande

Läs mer

På toppen av karriären eller en samhällsbörda.

På toppen av karriären eller en samhällsbörda. På toppen av karriären eller en samhällsbörda. Fler Neurologer: Var hittar jag en specialist. Rätt medicin: Hjälp mig att få bra behandling. Lika vård: Vad finns att få ute i landet. Parkinsons sjukdom

Läs mer

Diagnostik och behandling av kronisk hjärtsvikt

Diagnostik och behandling av kronisk hjärtsvikt Diagnostik och behandling av kronisk hjärtsvikt Hjärtsvikt är ett mycket vanligt tillstånd, framförallt hos äldre. Ändå är diagnostiken och behandlingen ofta bristfällig. Vanliga symtom vid hjärtsvikt

Läs mer

Till dig som nyligen fått diagnosen Parkinsons sjukdom

Till dig som nyligen fått diagnosen Parkinsons sjukdom Till dig som nyligen fått diagnosen Information och utbildning Medlemmen i centrum Forskning och vård Livslust och framtidsmål Förbundet, Länsföreningar och lokala föreningar i samverkan Du har nyligen

Läs mer

Rapport från Svenska Hjärt-Lung- räddningsregistret. Johan Herlitz. Professor i prehospital akutsjukvård

Rapport från Svenska Hjärt-Lung- räddningsregistret. Johan Herlitz. Professor i prehospital akutsjukvård Rapport från Svenska Hjärt-Lung- räddningsregistret Johan Herlitz Professor i prehospital akutsjukvård Västa Götalands Center för utveckling av prehospital akutsjukvård Högskolan i Borås och Sahlgrenska

Läs mer

Diane huvudversion av patientkort och checklista för förskrivare 17/12/2014. Patientinformationskort:

Diane huvudversion av patientkort och checklista för förskrivare 17/12/2014. Patientinformationskort: Patientinformationskort: Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de

Läs mer

PAH enkät för dig som är andfådd. Undersökningsresultat 4 oktober 2012

PAH enkät för dig som är andfådd. Undersökningsresultat 4 oktober 2012 PAH enkät för dig som är andfådd En undersökning om andfåddhet, trötthet och dålig kondition. Tre vanliga tillstånd som kan vara helt normala, men också kännetecken på ett flertal sjukdomar Undersökningsresultat

Läs mer

Att starta ett stannat hjärta.

Att starta ett stannat hjärta. Att starta ett stannat hjärta. När hjärtat slutar slå. Plötsligt hjärtstopp är inte en hjärtsjukdom. Faktum är att många av de cirka 10 000 svenskar som drabbas årligen, är till synes friska, aktiva människor

Läs mer

kärlopereras i ljumske/ ben

kärlopereras i ljumske/ ben Till dig som skall kärlopereras i ljumske/ ben Information till patient och närstående Dokumentet är skapat 2012-06-19 och är giltigt ett år från detta datum. Välkommen till Kärlkirurgen på Sahlgrenska

Läs mer

Gula Villan 2015 12 Johan Rådberg Neurologi och Rehabkliniken

Gula Villan 2015 12 Johan Rådberg Neurologi och Rehabkliniken Parkinsons sjukdom Gula Villan 2015 12 Johan Rådberg Neurologi och Rehabkliniken Neurologiska sjukdomar-12 i topp Stroke Epilepsi Parkinson Multipel skleros MS Hjärntumörer Polyneuropathi Myastenia Gravis

Läs mer

Prov: Möte i korridor, Medicin Svar elev A.

Prov: Möte i korridor, Medicin Svar elev A. Prov: Möte i korridor, Medicin Svar elev A. Uppgift 1. Vad gör du och hur bemöter du kvinnan? Svar. Jag går framtill henne och säger att jag är undersköterska och säger mitt namn, och frågar vad det är,

Läs mer

Pst! Respimat. Så här använder du Striverdi (Olodaterol) BOE0008_Broschyr_Striverdi_Respimat_2015.indd 1 2015-08-11 11:24

Pst! Respimat. Så här använder du Striverdi (Olodaterol) BOE0008_Broschyr_Striverdi_Respimat_2015.indd 1 2015-08-11 11:24 Pst! Så här använder du Striverdi (Olodaterol) Respimat BOE0008_Broschyr_Striverdi_Respimat_2015.indd 1 2015-08-11 11:24 Vad och Varför? Striverdi Respimat hjälper personer med kroniskt obstruktiv lungsjukdom

Läs mer

Hälsouniversitetet i Linköping Läkarprogrammet stadiiibildomtentamen 2012-02-02. Fråga 1 (4p) 1(10)

Hälsouniversitetet i Linköping Läkarprogrammet stadiiibildomtentamen 2012-02-02. Fråga 1 (4p) 1(10) Fråga 1 (4p) 1(10) Bilden ska föreställa en cell bestyckad med molekyler för interaktion med cellens närmiljö. A Om cellen är en mast cell, vilken molekyl representeras på ytan? (1p) B På vilket sätt bidrar

Läs mer

Hjärtstopp och kedjan som räddar liv

Hjärtstopp och kedjan som räddar liv Hjärtstopp och kedjan som räddar liv Alandica kultur och kongress 21 okt 2014 Innehåll 1. Hjärtstopp och HLR 2. Kedjan som räddar liv 3. Visioner 4. Ett patientfall 1. Hjärtstillestånd och HLR Budskap:

Läs mer

Varför ska jag träna som senior

Varför ska jag träna som senior Varför ska jag träna som senior Men vad är det egentligen som händer med kroppen när vi blir äldre? Hjärtat, cirkulation och andning Slagvolymen sjunker Vilopulsen stiger Den maximala hjärtfrekvensen sjunker,

Läs mer

Aripiprazole Accord (aripiprazol)

Aripiprazole Accord (aripiprazol) Aripiprazole Accord (aripiprazol) Patient/Anhörig Informationsbroschyr Denna broschyr innehåller viktig säkerhetsinformation som du ska bekanta dig med innan påbörjande av behandlingen med aripiprazol

Läs mer

Högt blodtryck. Med nya kostvanor, motion och läkemedel minskar risken för slaganfall och sjukdomar i hjärta och njurar.

Högt blodtryck. Med nya kostvanor, motion och läkemedel minskar risken för slaganfall och sjukdomar i hjärta och njurar. Högt blodtryck Med nya kostvanor, motion och läkemedel minskar risken för slaganfall och sjukdomar i hjärta och njurar. 1 Sjukdomen är ofta förknippad med övervikt. En viktig del av behandlingen är därför

Läs mer

Vad är Fabrys sjukdom? Information om Fabrys sjukdom

Vad är Fabrys sjukdom? Information om Fabrys sjukdom Vad är Fabrys sjukdom? Information om Fabrys sjukdom Inledning Fabrys sjukdom (även känd som Anderson-Fabrys sjukdom efter de två forskare som upptäckte sjukdomen) är en sällsynt genetisk sjukdom. Orsaken

Läs mer

Celsite Implanterbara injektionsportar

Celsite Implanterbara injektionsportar Celsite Implanterbara injektionsportar Patientinformation Patientinformation Patientens namn: Patientens adress: Telefonnummer: Sjukhus: Sjukhusadress: Telefonnummer: Läkare: Läkarens telefonnummer: Injektionsportens

Läs mer

Vad är en bröstförstoring? Vad händer hos oss?

Vad är en bröstförstoring? Vad händer hos oss? BRÖSTFÖRSTORING Vad är en bröstförstoring? Bröstförstoring är det mest efterfrågade plastikkirurgiska ingreppet. Många kvinnor upplever att deras bröst förlorar i spänst, volym och fasthet med åren. En

Läs mer

Om det inte är TIA eller stroke vad kan det då vara? Bo Norrving Neurologiska kliniken Universitetssjukhuset i Lund

Om det inte är TIA eller stroke vad kan det då vara? Bo Norrving Neurologiska kliniken Universitetssjukhuset i Lund Om det inte är TIA eller stroke vad kan det då vara? Bo Norrving Neurologiska kliniken Universitetssjukhuset i Lund TIA/hjärninfarkt Trombocythämmare, statin, blodtryckssänkare, ultraljud halskärl, karotiskirurgi,

Läs mer

Hjärtat och blodomloppet

Hjärtat och blodomloppet Hjärtat och blodomloppet Hjärtat & Blodomloppet Göran Stenman, Ursviksskolan 6-9, Ursviken www.lektion.se Vår kropp behöver Syre Vatten Näring Syre behövs för att vi ska kunna förbränna maten och få energi.

Läs mer

ATT LEVA MED DIABETES

ATT LEVA MED DIABETES ATT LEVA MED DIABETES ETT FAKTAMATERIAL FÖR MEDIA Ett pressmaterial från Eli Lilly Sweden AB HA 090126-01 INLEDNING Ungefär 350 000 svenskar har diabetes en sjukdom som blir allt vanligare. Att leva med

Läs mer

Det är viktigt att röra på sig när man har cancer

Det är viktigt att röra på sig när man har cancer Det är viktigt att röra på sig när man har cancer regiongavleborg.se Det är viktigt att röra på sig när man har cancer Dagens forskning visar att de flesta patienter som behandlas för cancer har mycket

Läs mer

Blod och blodomloppet

Blod och blodomloppet Blod och blodomloppet Blodets delar En vuxen människa har ca 4-6 liter blod. Blodet består till ca 45 % av röda och mindre än 1 % vita blodkroppar samt mindre än 1 trombocyter, s.k. blodplättar. Resten

Läs mer

Om läkemedel. vid adhd STEG 1. Din första kontakt med BUP? Ring BUP-linjen, , var du än bor i länet.

Om läkemedel. vid adhd STEG 1. Din första kontakt med BUP? Ring BUP-linjen, , var du än bor i länet. Om läkemedel vid adhd Din första kontakt med BUP? Ring BUP-linjen, 010-476 19 99, var du än bor i länet. STEG 1 BUP-mottagning finns på alla orter i Halland: Kungsbacka Tfn 0300-56 52 17 Varberg Tfn 0340-48

Läs mer

Hjärtklaffsjukdom. En skrift om skador och sjukdomar i hjärtats klaffar

Hjärtklaffsjukdom. En skrift om skador och sjukdomar i hjärtats klaffar Hjärtklaffsjukdom En skrift om skador och sjukdomar i hjärtats klaffar Den här skriften är en del av Hjärt-Lungfondens arbete med att sprida information om hjärt-, kärloch lungsjukdomar. Den är möjlig

Läs mer

CENTRUM FÖR KARDIOVASKULÄR GENETIK

CENTRUM FÖR KARDIOVASKULÄR GENETIK I trygga händer. Familjemottagningen. Min släkts DNA! Agnes 47 år, patient på CKG. CENTRUM FÖR KARDIOVASKULÄR GENETIK VÅRT SJUKHUS. EN VÄRLD FÖR DIG. Varje steg räknas! Avancerad teknik PATIENTENS RESA

Läs mer

Rubrik Förstoppning vid behandling av cancersmärta

Rubrik Förstoppning vid behandling av cancersmärta Rubrik Förstoppning vid behandling av cancersmärta informationsskrift Ett allvarligt problem som vi måste kunna prata mer om... Förstoppning är ett allvarligt problem för de patienter som drabbas. De påverkas

Läs mer

Modell för bättre kommunikation. Utvecklades för Ubåtsfartygspersonal i USA

Modell för bättre kommunikation. Utvecklades för Ubåtsfartygspersonal i USA SBAR Modell för bättre kommunikation SBAR Utvecklades för Ubåtsfartygspersonal i USA Förmedla information specifikt och på ett organiserat sätt. Stress och tidspressad miljö A d fö häl h j k å d Anpassades

Läs mer

Aktuella mediciner: T Credex 0.5 mg x 2, T Behepan 1 mg x 1, T Felopdipin 10 mg x 1, T Enalapril 20 mg x 1, T Salures 2.5 mg x 1.

Aktuella mediciner: T Credex 0.5 mg x 2, T Behepan 1 mg x 1, T Felopdipin 10 mg x 1, T Enalapril 20 mg x 1, T Salures 2.5 mg x 1. 78-årig man, pigg och vital. Aldrig sjukhusvårdad. Tablettbehandlad hypertoni och hyperlipidemi samt psoriasis Patienten söker dig i egenskap av husläkare pga. Andfåddhet vid ansträngning. Han promenerar

Läs mer

Fakta om lungcancer. Pressmaterial

Fakta om lungcancer. Pressmaterial Pressmaterial Fakta om lungcancer År 2011 drabbades 3 652 personer i Sverige av lungcancer varav 1 869 män och 1 783 kvinnor. Samma år avled 3 616 personer. Det är med än tusen personer fler som dör i

Läs mer