Effektiv och kostnadseffektiv! Biventrikulär pacemakerbehandling vid hjärtsvikt sid 4-7

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Effektiv och kostnadseffektiv! Biventrikulär pacemakerbehandling vid hjärtsvikt sid 4-7"

Transkript

1 Effektiv och kostnadseffektiv! Biventrikulär pacemakerbehandling vid hjärtsvikt sid 4-7 N Y H J Ä R T K L A F F G E R V I O L A A N D R U M S I D 8 O S T I N D I E F A R A R E N S E G L A R S Ä K E R T S I D 1 2

2 L E D A R E : P E R S K Ö L D, V D, M E D T R O N I C A B Den 15 november tillträdde Per Sköld som ny VD för Medtronic AB. Han efterträder Paolo Raffaelli som flyttar till USA för att arbeta som Global Marketing Director för Medtronic Peripheral Vascular. Per Sköld har sedan 2004 varit Business Manager för Medtronic Arrythmia Management (ARM) där han ansvarat för och även fortsättningsvis ansvarar för försäljning av pacemakers och implanterbara defibrillatorer. Mot fortsatt stark tillväxt Det är en spännande utmaning att få ta över rodret efter Paolo Raffaelli i ett läge där företaget växer sig allt starkare på den svenska marknaden. Medtronic Sverige uppvisar idag mycket goda omsättningssiffror och antalet anställda är 95, vilket är en fördubbling sedan Just nu pågår även flera intressanta forskningsprojekt i Sverige, däribland en mycket intressant hjärtsviktsstudie. Detta projekt är ett bra exempel på hur vi genom samarbete med våra kunder, strävar att uppnå företagets mission: att lindra smärta, återställa hälsa och förlänga liv. Medtronics framtidsutsikter är goda och vi har höga förväntningar på flera starka tillväxtområden bland annat inom biventrikulär pacemakerbehandling, PCI-behandling med läkemedelsavgivande stent och produktsortimentet för diabetes. Jag ser därför fram emot att tillsammans med mina medarbetare leda företaget mot en fortsatt god tillväxt under Väl mött i vardagen! Medley är Medtronics kundmagasin och vänder sig till patienter, anhöriga, läkare, övrig sjukvårdpersonal samt viktiga opinionsbildare inom sjukvården. Enligt engelska ordlistor betyder medley blandning eller potpurri, vilket är synonymt med innehållet. Sedan det första numret som publicerades i april 2001 har magasinet speglat Medtronics verksamhet inom olika områden. Dels genom att informera om nya produkter, teknologier och terapier. Dels genom att i reportageform lyfta fram den nytta Medtronic bidrar till att skapa för patienter, sjukvård och samhälle. I Medley medverkar framförallt Medtroncis produktspecialister och beslutsfattare samt de kunder och intressenter som främst påverkar vår verksamhet. Magasinet utkommer fyra gånger per år, har en upplaga på cirka exemplar och kan beställas kostnadsfritt från Medtronic. För mer information, se magasinets baksida. MEDTRONIC

3 En fantastisk respons! Vad gör ett företag när personalen ska inspireras? Medtronic valde att samla hela sin svenska personal för att få möta fyra patienter som blivit hjälpta av produkter från Medtronic. Medtronics personalstyrka har växt de senaste åren, likaså produktportföljen. Därför tyckte företagsledningen att det var viktigt att medarbetarna fick ta del av fler behandlingar och produkter än dem de arbetar med till vardags. Hela företaget samlades i Stocksund utanför Stockholm för en dag med nyttig information och mycket inspiration. De fick celebert sällskap. Dagens huvudpersoner var nämligen fyra patienter som genomgått behandling för diabetes, kärlkramp, analinkontinens samt Parkinsons sjukdom. En och en fick de frågor om sin sjukdom och om behandlingen. Det var lika inspirerande för oss som för dem. Vilken fantastisk respons! En person på första raden grät, säger Parkinsonpatienten Åke Porle som behandlas med elektrisk nervstimulering i hjärnan (DBS) och stod för det i särklass mest dramatiska inslaget under inspirationsdagen. Jag stängde av nervstimulatorn som dämpar mina skakningar och blev som en hoppjerka (skratt), sedan startade jag stimuleringen igen så att publiken kunde se skillnaden. Det är som natt och dag, säger han. 70-årig psykolog Nästan lika mycket inspirerade pacemakerpatienten och stockholmaren Nicke Fostvedt. En snart 70-årig psykolog som sedan 1973 driver eget företag inom ledarutveckling, konflikthantering och personlig kristerapi. Han fick sin pacemaker inopererad i juni 2005, efter att successivt blivit sämre efter en bypassoperation han genomgick till följd av en hjärtinfarkt Idag är han 70 procent bättre och motionscyklar varje dag och tränar på gym två dagar i veckan. Jag lärde mig mycket om min egen behandling och det var väldigt positivt att se hur intresserade personalen var av oss patienter. Diabetespatienten och nyblivne pensionären Gunnar Wallin har lidit av sin diabetes i 32 år gav hans dåvarande företag förslaget att han skulle gå i förtidspension, eftersom behandlingen med insulinsprutor inte fungerade. Det ville inte Gunnar. Istället blev han en av de första i Sverige med insulinpump. Tack vare insulinpumpen kunde jag arbeta 20 år till och idag mår jag riktigt bra. Det kände jag att jag ville berätta om under dagen. Det gav mig mycket att få prata inför publik och att få lyssna till de andra patienternas historier, säger han. Mycket lyckat Den fjärde patienten var Gunilla Jacobsson, som berättade om livet med och behandlingen av analinkontinens, som hon drabbades av i samband med förlossningen av sitt andra barn. Upplägget med att träffa patienterna var mycket lyckat och jag tror alla medarbetare var inspirerade efter dagen, säger Per Sköld, ny VD för Medtronic. M EDTRONIC

4 MEDTRONIC ARM

5 Biventrikulär pacemaker bevisat effektiv Att drabbas av hjärtsvikt innebär ofta stort lidande med livslång och omfattande medicinering. Att då operera in en så kallad biventrikulär pacemaker förbättrar både livskvalitet och livslängd för patienten. Men det är också hälsoekonomiskt effektivt för sjukvården. Det visar resultat från den omfattande studien Care-HF.

6 Hjärtsvikt Effektiv behandling av hjärtsvikt. En biventrikulär pacemaker opereras in under huden och har kontakt med hjärtat via två eller tre tunna isolerade elektrodkablar som levererar pacemakerns elektriska signaler och därmed styr hjärtats sammandragningar. Hälsoekonomiska studier visar att användning av biventrikulär pacemaker är en kostnadseffektiv behandling. Care-HF är den senast rapporterade och den hittills mest omfattande, säger Magnus Edner, överläkare på Hjärtmedicin och ansvarig för hjärtsviktsprocessen på Danderyds sjukhus. Hjärtsvikt kan bland annat bero på att hjärtat har ett så kallat dyssynkront kontraktionsmönster, det vill säga hjärtmuskeln drar ihop sig på ett orytmiskt sätt, med nedsatt pumpförmåga som följd. Patienter med sådana symptom har tidigare varit förvisade till en mycket omfattande medicinering. Att då operera in en så kallad biventrikulär pacemaker i kombination med medicinering förbättrar så väl patientens livskvalitet som livslängd. Det visar studien Care-HF som presenterades i maj. studien FöränDraDE riktlinjerna Resultaten gjorde att den europeiska kardiologföreningen ESC ändrade sina riktlinjer för behandling av kronisk hjärtsvikt och placerade biventrikulär pacemaker i den högsta så kallade evidensklassen. Det betyder att ESC bedömer att det nu finns tillräckligt med studier för att man verkligen ska kunna slå fast att behandlingen är effektiv. Från och med årsskiftet kommer behandling med biventrikulär pacemaker också att ingå i det svenska läkemedelsverkets riktlinjer. HälsoEkonoMin granskades I höstas presenterades nästa del i studien, där behandlingen granskats ur en hälsoekonomisk synvinkel. Resultatet visar att behandling med biventrikulär pacemaker kostar euro (motsvarande omkring kronor) mer per så kallad QALYenhet än den traditionella behandlingen med medicinering. Det betyder att den måste anses som mycket kostnadseffektiv, säger Magnus Edner. QALY betyder ungefär kvalitetsjusterat levnadsår och är ett mått som tar hänsyn till dels antalet vunna levnadsår och dels ökad livskvalitet som kan kopplas till en behandling, Detta ställs sedan mot kostnaden för själva utrustningen så väl som antalet vårddagar, mediciner och preparat för att hitta ett mått på om denna står i proportion till patientens ökade välbefinnande och livslängd. Lars Nicklasson, Reimbursement manager på Medtronic fungerar som expert inom hälsoekonomi och på de nordiska hälsooch sjukvårdssystemen. Det finns visserligen inga fastsatta gränser för när en behandlingsmetod anses vara hälsoekonomiskt effektiv. Men resultatet i studien ligger på en nivå som generellt anses som mycket kostnadseffektiv, säger han. Hjärtsvikt MyckEt vanligt Hjärtsvikt är i dag en mycket vanlig sjukdom. Enbart i Sverige finns omkring drabbade. En del av dem utvecklar tydliga symptom, exempelvis extra trötthet vid det som för andra människor är vardagliga situationer. Statistiskt har de då sämre chans att överleva än människor som drabbas av de flesta former av cancer. Det är osäkert hur många av dessa svenskar som kan behandlas med en biventrikulär

7 pacemaker. Magnus Edner gör en försiktig bedömning på Många av dem som drabbas av hjärtsvikt är väldigt sjuka på andra sätt och klarar helt enkelt inte ett ingrepp av det här slaget. Men är patienten tillräckligt vital och pigg för att kunna förbättra sin livskvalitet rekommenderar jag att man opererar in en biventrikulär pacemaker, säger han och påpekar att enbart hög ålder inte behöver vara ett hinder för operation. Danderyd medverkade i Care-HF Danderyds sjukhus var en av 82 kliniker som medverkade i Care-HF. Studien gjordes på sammanlagt 813 patienter i tolv europeiska länder under 2,5 år. Resultaten presenterades alltså i maj och det kunde då bland annat visas att behandlingsmetoden sänker dödligheten betydligt hos patienterna. Det är den viktigaste biten. Sedan tidigare visste vi att patienter som fått en pacemaker inopererad uppnår bättre livskvalitet, men nu har vi också fått klarlagt att pacemakern minskar mortaliteten dels vad gäller progressiv hjärtsvikt men också vid plötslig död, säger Magnus Edner. Det är svårt att redan i dag säga med hur lång tid som en biventrikulär pacemaker kan förlänga patientens liv. Men det handlar om år, säger Magnus Edner. Vill du läsa mer om hjärtsvikt vänligen besök och sök på information till patient och anhörig/hjärtsjukdomar/ hjärtsvikt Lerum Sveriges första hjärtsäkra kommun Lilla Lerum med cirka invånare är Sveriges första hjärtsäkra kommun. Tio kommunanställda har utbildats i hjärt-lungräddning med defibrillator (D-HLR). Utbildad personal och defibrillatorer finns även på Vattenpalatset, företaget BIM-Kemi, vårdcentralen i Gråbo, hos Räddningstjänsten samt i en ambulans. Ju fler apparater som finns ute i kommunen ju större chans har vi att kunna hjälpa människor som drabbas av plötsligt hjärtstopp, säger Annelie Lundström, sjuksköterska vid ambulanssjukvården i Lerum. Studie av epilepsisystem fortsätter Hälften av de drabbade är redan hjärtinfarktspatienter Hjärtsvikt brukar beskrivas som ett tillstånd när hjärtats pumpförmåga inte är tillräcklig för att tillgodose kroppens behov av blodcirkulation. I omkring hälften av fallen är anledningen att patienten tidigare drabbats av en hjärtinfarkt. Orsaken till hjärtsvikt kan också vara sjukliga förändringar i hjärtmuskeln som det inte finns någon känd orsak till, högt blodtryck eller klaffel. Tydliga symptom är andfåddhet även vid mindre ansträngningar och andningssvårigheter när man ligger ner. Ben och vrister kan också svullna eftersom för mycket vätska samlas i kroppen. Det är också vanligt att känna sig trött och svag i allmänhet. Behandlas med pacemaker En biventrikulär pacemaker opereras in i området intill axeln för att sända ut elektriska signaler och därmed styra hjärtats sammandragningar. Signalerna skickas via två eller tre elektrodkablar som fästes i hjärtat. Pacemakern stimulerar med de elektriska signalerna hjärtats båda kammare så att de slår samtidigt. När kamrarna samarbetar bättre kan också symptomen på hjärtsvikt minska. Batteriet i en biventrikulär pacemaker brukar räcka i fem till åtta år. För att sätta in en biventrikulär pacemaker krävs en mindre operation som tar omkring 1,5 timmar och sker under lokalbedövning. Den kliniska dubbelblinda studien av Medtronics hjärn-pacemaker för behandling av epilepsi, Intercept Epilepsy Control System, har fått klartecken av studiens oberoende styrelse att gå vidare enligt plan. Studien, som i nuläget inkluderar 125 patienter, ska utröna om systemet kan vara lämpligt i behandlingen av patienter med svår epilepsi. Idag är 50 miljoner människor i världen epileptiker, en tredjedel av dem lider av återkommande svåra epileptiska anfall som idag inte kan behandlas. Om utvecklingen av systemet fortsätter att visa positiva resultat, ska det vara tillgängligt för behandling i USA, där 2,7 miljoner epilepsipatienter finns, redan Femton sjukhus i USA och i Kanada deltar i studien. MEDTRONIC ARM 7

8 8 MEDTRONIC ARM

9 Nu klaffar allt för Viola 85-åriga Viola Mansfield från Västerås är en av många äldre patienter som drabbats av förkalkad aortaklaff, en så kallad stenos som förtränger blodets utflöde från hjärtat till stora kroppspulsådern. Efter att Viola fått inopererat en biologisk klaff från en gris är hon piggare än på många år. Det här är en av de sjukdomar som vi kirurger kan åtgärda, säger Soon- Ok Cha, överläkare vid Thoraxkliniken, Universitetssjukhuset i Örebro. Väl fungerande klaffar har tunna fint formade segel som öppnas och stängs i takt med att hjärtat pumpar. I takt med stigande ålder är det vanligt att hjärtklaffen kalkar igen och därför försämrar hjärtats pumpföråga. Då kan det vara aktuellt med en hjärtklaffsoperation för att byta ut eller reparera hjärtklaffen som inte fungerar tillräckligt bra. I Viola Mansfields fall var klafförträngningen väldigt kraftig, hon hade haft systoliska blåsljud i hjärtat en längre tid och risken för att hon skulle drabbas av hjärtsvikt och hjärtinfarkt var överhängande. Jag undersöktes i Västerås och läkaren ställde mig inför ett ganska enkelt val, antingen går jag med på operation eller så får jag en hjärtinfarkt. Det var inget svårt beslut, säger hon. Soon-ok Cha är överläkare och thoraxkirurg vid Örebro universitetssjukhus där Viola skrevs in för operation. Viola hade en kraftig förkalkning på hjärtklaffen, vilket gjorde att den bara öppnade sig 0,4 cm 2 jämfört med normala 2,0 cm 2, läser hon högt ur patientjournalen. Har genomfört operationer Soon-Ok Cha har varit thoraxkirurg i över 16 år och har genomfört cirka hjärtoperationer. Thoraxkliniken i Örebro utför cirka 100 aortaklaffbyten om året, varav 70 procent är biologiska tillverkade av riktiga hjärtklaffar från grisar eller hjärtsäcksvävnad ifrån kalvar. En biologisk klaff med stent innebär att klaffen är upphängd på en tunn ram av en speciell plast eller metall. Precis som på mekaniska klaffar är seglen på dessa klaffar fastsatta i en tygklädd ring, som gör det möjligt att sy fast klaffen i patientens hjärta, säger Soon-Ok Cha. Efter att ha opererat hjärtklaffar i femton år förespråkar hon behandling med biologisk hjärtklaff vid åldersrelaterad stenos, vilket följer internationell praxis, som visar att behandlingsalternativet ökat de senaste fem åren. Andelen biologiska klaffar ökar eftersom långtidsstudier visar goda resultat. Visserligen åldras den biologiska klaffen med begränsad livslängd som följd men detta sker efter en längre tid. Fördelen med en biologisk klaff jämfört med en mekanisk är att man inte behöver äta blodförtunnande medicin, som kan medföra risk för blödningar. Det gör den till ett behandlingsalternativ för äldre patienter och hos dem som inte tål att äta blodförtunnande mediciner. År 2004 opererades i Sverige patienter med aortaklaffprotes varav 63 % fick biologisk klaff och 116 patienter var över 80 år. Det finns egentligen ingen åldersgräns uppåt, så länge patienten bedöms klara den påfrestning som en hjärtoperation innebär för kroppen, säger Soon-Ok Cha. I samband med att Viola förberedde sig för sin operation avled hennes man sedan drygt 40 år i cancer. Det blev väldigt mycket att tänka över på en gång, men jag såg trots allt fram emot att bli bättre, säger hon. Eftersom Viola var så pass mentalt pigg bedömdes att hon skulle klara operationen utmärkt. När man pratar med henne, verkar hon faktiskt inte en dag över 70 år. Viola erhöll en stentad biologisk aortaklaff som heter Mosaic. Operationen genomfördes i december 2004 på mindre än tre timmar och gick mycket bra. Det här är en av de sjukdomar som vi kirurger kan åtgärda. Man känner redan på operationsbordet att patientens hjärta mår bra av ett klaffbyte och så var det definitivt i Violas fall, säger Soon-Ok Cha. Livet behöver inte förändras efteråt Det är vanligt att patienten tror att livet efter hjärtklaffoperationen kommer att dramatiskt förändras. Emellertid hämtar sig patienten gradvis efter operationen men är trött och allmänpåverkad. Det tar ofta flera veckor/månader innan patienten upptäcker de mest markanta förändringarna. Jag känner ingenting av andfåddheten när jag promenerar och jag tycker att jag lever ett mycket bra liv. Jag sköter hushållet själv bortsett från städhjälp en gång var fjortonde dag och jag träffar väninnor, barn, barnbarn och barnbarns-barn, säger Viola. Vill du läsa mer om hjärtklaffsjukdom vänligen besök och sök på information till patient och anhörig/hjärtsjukdomar/hjärtklaffsjukdom FAKTA KLAFFBYTE För att komma åt hjärtat öppnas brösthålan via ett längsgående snitt över bröstbenet som sedan delas med såg: patienten kopplas sedan till hjärt-lungmaskin( kardiopulmonell bypass) som tar över funktionen hos hjärtat och lungorna och ser till att hela kroppen förses med blod. Sedan tar kirurgen bort den sjuka klaffen och syr fast klaffprotesen på den borttagna klaffens plats. Den nya klaffen testas så att den fungerar som den ska varefter hjärt-lungmaskinen kopplas bort. Sedan sys snittet igen. Ingreppet tar cirka 3 timmar. MEDTRONIC CARDIAC SURGERY 9

10 Stimulering lindrar Åkes Parkinson Att skaka Parkinsonsjuka Åke Porles hand är en upplevelse. Den skakar inte. Ett löfte om att behandling med permanent elektrostimulering av hjärnan (DBS) fungerar. Med cirka drabbade i Sverige kan Parkinsons sjukdom ses som en av de neurologiska folksjukdomarna. Orsaken till sjukdomen är ännu okänd, men forskning visar att det främst drabbar den miljon nervceller i hjärnan som bildar dopamin och som bland annat reglerar rörelsernas koordination. Åke Porle från Växjö fick sin diagnos Jag hade inte tänkt på det, men när en kvinnlig bekant såg mig på stan sa hon att jag gick som om jag hade haft en hjärnblödning. Då sökte jag läkare, säger han. Vanligt med onormal armföring Enligt ParkinsonFörbundet är det vanligt att anhöriga lägger märke till att armen inte svänger normalt vid gång och att det finns en tröghet i rörelserna vid exempelvis tandborstning. Den Parkinsonsjuka upplever vanligen skakning (tremor) som första symptom. Symptomutvecklingen är individuell, men så småningom besväras de flesta av skakningar, nedsatt rörlighet, stelhet och överrörlighet. Sjukdomen behandlas vanligen med läkemedlet levodopa som, när det når hjärnan, omvandlas till dopamin. Åke Porles läkemedelsbehandling fungerade bra de första åren, men sedan började effekten avta dramatiskt. Jag blev allt sämre och hade kraftiga kramper i hela underkroppen. Tills slut tog jag 40 tabletter om dagen och hade skakat av mig 15 kilo, då var jag tvungen att göra något, säger han. Träffade neurologen Åke träffade neurologen Lars Svensson hemma i Växjö som berättade om behandling med permanent elektrostimulering i hjärnan, så kallad deep brain stimulation (DBS). Ett ingrepp där två elektroder placeras i Thalamus vid skakningar eller, vid för liten eller stor rörlighet, i pallidum internum eller nucleus subthalamicus. DBSbehandlingen har tillämpats sedan i början av 1990-talet i Sverige. Hittills har cirka Parkinsonpatienter behandlats med gott resultat och metoden anses idag vara rutin vid svår skakning om läkemedelsbehandling inte ger tillfredsställande effekt. I hela världen har fler än patienter behandlats med DBS för Parkinsons sjukdom och essentiell tremor sedan Väntetiden till neurokirurgen i Lund är ungefär ett år och jag ringde varje vecka och tjatade tills det blev min tur. Min familj led med mig och sjukdomen gav också äktenskapet stryk, jag blev inåtvänd och egotrippad fast jag inte ville det, berättar Åke, som fick åka till Lund Jag kan inte beskriva förändringen och är så fantastiskt tacksam för det här. Jag hade inte levt idag om det inte hade varit för behandlingen. Jag har fått tillbaka de 15 kilona och minskat medicineringen till hälften. Från banktjänsteman till kassör Innan sjukdomen jobbade Åke Porle på bank i Växjö, och hann vara anställd i över 40 år. De kunskaperna kommer nu patientföreningen Parkinson Kronoberg till nytta. Jag är kassör i föreningen och trivs väldigt bra med det. Vi är sjukligt aktiva! Jag har träffat fem, sex personer som behandlats med DBS och de är lika nöjda, säger han. Åke Porle vill inte sia om framtiden. Han är nöjd med att kunna umgås bättre med sina tre döttrar och sin hustru, och att arrangera aktiviteter i Parkinsonföreningen. Nu tar jag en dag i sänder. Jag var precis på en treårskontroll och allt ser bra ut. Men ibland är Parkinson ute i kroppen och bråkar och då får man ta det lugnt. Sjukdomen förvinner ju inte, men den är väldigt dämpad för tillfället. Vill du läsa mer om Parkinsons sjukdom vänligen besök och sök på information till patient och anhörig/rörelserubbningar/parkinsons sjukdom 10 MEDTRONIC NEURO

11

12 Kör försiktigt! Den 2 oktober seglade Ostindiefararen Götheborg ut genom Göteborgs hamn för att ge sig av till Kina. Med ombord finns en läkare, en sjuksköterska och en defibrillator från Medtronic. Ostindiefararen Götheborg är en nästan exakt kopia av det skepp som 1745 gick på grund och sjönk i Göteborgs hamninlopp. Götheborg ska färdas den historiska rutten till Guangzhou och Shanghai i Kina, dit hon väntas att anlända om ungefär ett år. På vägen besöker vi tolv handelsstäder, säger Inga-Lill Wester, en av de två sjuksköterskor som ska ingå i besättningen i olika omgångar. Kollegan tar första passet Hennes kollega, Lisa Håård af Segerstedt, tog första passet till Kapstaden. De ingår i en av två nyckelbesättningar med 20 medarbetare i varje. 80 personer är ständigt ombord, 60 är elever. Förutsättningarna för sjukvårdsinsatser är mycket bra under rådande förhållanden, med tolv läkare som tar varsin delsträcka. Det är små utrymmen och alla kommer att arbeta väldigt hårt. Men vi kan inte vara bättre förberedda. Vi har högsta beredskap, Grupp 3, enligt Sjöfartsverkets gradering, säger Inga-Lill Wester. Vi har plåster, gasbindor, suturer, intuberingsutrustning, smärtstillande och mycket vätska. Och en defibrillator för ett eventuellt hjärtstopp, vilket känns mycket tryggt. Dålig kontakt till havs Vid ett hjärtstopp hanterar läkarna och sjuksköterskan defibrilleringen. Det stora orosmomentet är att Götheborg inte är kontaktbar ute till havs. Vi kan kontaktas två veckor efter att vi lämnat hamnen och två veckor innan vi når land. Den lokala sjukvården tar hand om besättningen i hamn, ombord tar vi hand om dem på vår mottagning i sjukhushytten. Sjukvårdspersonalen arbetar utifrån ambulansens systemtänkande och har förutom en toppmodern sjukhushytt även två akutväskor och en trappvänlig japanbår av bambu till hjälp. Under resans gång förs journal över sjukhusbesöken, allt dokumenteras av en student från Linköpings Universitet. Jag tror allt kommer att gå bra. Vi är väl förberedda och det blir ett härligt äventyr! Ansvarig utgivare: Per Sköld Redaktionschef: Gabriella Mansfeld Text och formgivning: Haus Adress: Medtronic AB Box 265, Järfälla Tel: Fax: E-post: 2006 Medtronic AB. Medtronic är ett av Medtronic Inc registrerat varumärke. Andra varumärken, produktnamn och terapinamn som nämns i Medley är Medtronics eller respektive ägares egendom. 12 MEDTRONIC ERS

Förmaksflimmer ORSAK, SYMTOM, BEHANDLING PATIENTINFORMATION

Förmaksflimmer ORSAK, SYMTOM, BEHANDLING PATIENTINFORMATION Förmaksflimmer ORSAK, SYMTOM, BEHANDLING PATIENTINFORMATION Sinusknutan Höger förmak Vänster förmak Elektriska retledningssystemet Höger kammare Vänster kammare Vad har hjärtat för uppgift? Hjärtat är

Läs mer

PATIENTINFORMATION RYGGMÄRGSSTIMULERING VID SVÅR KÄRLKRAMP

PATIENTINFORMATION RYGGMÄRGSSTIMULERING VID SVÅR KÄRLKRAMP PATIENTINFORMATION RYGGMÄRGSSTIMULERING VID SVÅR KÄRLKRAMP Innehåll Smärta i bröstet 4 Att behandla kärlkramp 5 Ryggmärgsstimulering vid svår kärlkramp 6 Teststimulering och implantation 7 Hur ska jag

Läs mer

Svårt att gå i tio minuter? Andfådd?

Svårt att gå i tio minuter? Andfådd? Andfådd? Svårt att gå i tio minuter? Det kan bero på högt blodtryck i lungorna en okänd, relativt ovanlig och mycket allvarlig sjukdom som drabbar ungefär 200 personer i Sverige varje år. De flesta är

Läs mer

Till dig som ska genomgå kranskärlsröntgen

Till dig som ska genomgå kranskärlsröntgen Till dig som ska genomgå kranskärlsröntgen En skrift från Hjärtkliniken på Danderyds sjukhus, 2011 Hjärtat kroppens blodpump Hjärtat är en muskel som pumpar cirka 90 000 gånger per dygn för att få ut syresatt

Läs mer

Att leva med ny hjärtklaff INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN HJÄRT- OCH LUNGSJUKAS RIKSFÖRBUND

Att leva med ny hjärtklaff INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN HJÄRT- OCH LUNGSJUKAS RIKSFÖRBUND Att leva med ny hjärtklaff INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN HJÄRT- OCH LUNGSJUKAS RIKSFÖRBUND Jag trodde aldrig jag skulle få uppleva friheten med att cykla igen Det började när jag skulle gå i pension.

Läs mer

Vid frågor kontakta oss gärna! Förkunskaper: Inga förkunskaper krävs.

Vid frågor kontakta oss gärna! Förkunskaper: Inga förkunskaper krävs. Akutomhändertagande vid sjukdom eller olycka (L-ABCDE) I utbildningen får kursdeltagaren lära sig hur han eller hon på ett enkelt sätt kan hjälpa en person som drabbas av en akut sjukdom eller olycka.

Läs mer

Att leva med hjärtsvikt

Att leva med hjärtsvikt Att leva med hjärtsvikt Ingår i en serie skrifter från Hjärt- och lungsjukas riksförbund Att få pacemakern inopererad var som att vända en hand En kväll för 18 år sedan kände jag en intensiv smärta i nacken

Läs mer

Frågor och svar om Pradaxa & RE LY

Frågor och svar om Pradaxa & RE LY Pressmaterial Frågor och svar om Pradaxa & RE LY Vad är blodförtunnande läkemedel? Blodförtunnande läkemedel är preparat som ges för att förebygga blodpropp, i synnerhet vid höft och knäledsoperationer,

Läs mer

HJÄRTSVIKT SEPTEMBER 2014. Gunilla Lindberg,usk Sofia Karlsson,ssk Ioanna-Maria Papageorgiou,spec.läkare

HJÄRTSVIKT SEPTEMBER 2014. Gunilla Lindberg,usk Sofia Karlsson,ssk Ioanna-Maria Papageorgiou,spec.läkare HJÄRTSVIKT SEPTEMBER 2014 Gunilla Lindberg,usk Sofia Karlsson,ssk Ioanna-Maria Papageorgiou,spec.läkare ÄMNEN Vad är hjärtsvikt-definition? Orsaker? Hjärtsviktsymptom Gradering (NYHA klassifikation) Utredning

Läs mer

Till dig som skall Genomgå Endovaskulär behandling av aortaaneurysm

Till dig som skall Genomgå Endovaskulär behandling av aortaaneurysm Till dig som skall Genomgå Endovaskulär behandling av aortaaneurysm Information till patient & närstående Dokumentet är skapat 2012-06-19 och är giltigt ett år från detta datum. Välkommen till Kärlkirurgen

Läs mer

Infomationsmaterial om Parkinsons Sjukdom VAD FÅR VI KOSTA?

Infomationsmaterial om Parkinsons Sjukdom VAD FÅR VI KOSTA? Infomationsmaterial om Parkinsons Sjukdom VAD FÅR VI KOSTA? Parkinsonsjuka frågar sig: Vad får vi kosta? Vad får vi kosta per dag? En dagens lunch på restaurang? En bukett tulpaner? Fem liter bensin? En

Läs mer

Preoperativ hälsodeklaration slutenvård

Preoperativ hälsodeklaration slutenvård Preoperativ hälsodeklaration slutenvård Datum: Namn: Personnummer: - Längd: _ Vikt: Ditt yrke/sysselsättning: Tel.nummer: Hem:_ Arbete: Mobil: Mailadress: Närmast anhörig: Relation: Tel: Mobil: Bor du

Läs mer

ETT HJÄRTA I KAOS. Med fler hjärtstartare i samhället kan fler liv räddas.

ETT HJÄRTA I KAOS. Med fler hjärtstartare i samhället kan fler liv räddas. INVENTION FOR LIFE ETT HJÄRTA I KAOS Hjärtstillestånd eller hjärtstopp kallas det fysiska tillstånd som inträtt då hjärtat slutat slå, då det står "stilla". Ett så kallat sjuktillstånd. Ca 10.000 svenskar

Läs mer

Hur känner man igen att det är Parkinson?

Hur känner man igen att det är Parkinson? Hur känner man igen att det är Parkinson? Professor Sten-Magnus Aquilonius, Uppsala, har nyligen gått i pension. Susanna Lindvall, ParkinsonFörbundet, passade på att ställa några angelägna frågor till

Läs mer

GÖTEBORGS HJÄRT-LUNGRÄDDNINGSUTBILDNING

GÖTEBORGS HJÄRT-LUNGRÄDDNINGSUTBILDNING NI N G GÖTEBORG SH LD TBI SU GRÄD D -LUN NI NG RT JÄ WW E W.GBG-HLR.S GÖTEBORGS HJÄRT-LUNGRÄDDNINGSUTBILDNING Det händer plötsligt men med rätt kunskap kan du rädda liv! Du eller Jag? Presentation Syftet

Läs mer

kärlopereras i ljumske/ ben

kärlopereras i ljumske/ ben Till dig som skall kärlopereras i ljumske/ ben Information till patient och närstående Dokumentet är skapat 2012-06-19 och är giltigt ett år från detta datum. Välkommen till Kärlkirurgen på Sahlgrenska

Läs mer

Rotatorcuffsutur. Anatomi 2015-08-20/JF

Rotatorcuffsutur. Anatomi 2015-08-20/JF Rotatorcuffsutur Anatomi Rotatorcuffen består av ff a fyra st muskler som omger axelleden. Dessa fäster in som senor runt överarmens ledhuvud. Dessa muskler/senor har som funktion att dels att hålla överarmens

Läs mer

Specialiserade överviktsmottagningar

Specialiserade överviktsmottagningar Underlag Specialiserade överviktsmottagningar Bakgrund Fetma utgör ett stort hot för folkhälsan. Med fetma följer en ökad risk för psykisk ohälsa, ökad sjuklighet och för tidig död. Övervikt/fetma brukar

Läs mer

Preoperativ hälsodeklaration poliklin

Preoperativ hälsodeklaration poliklin Preoperativ hälsodeklaration poliklin Datum: Namn: Personnummer: - Längd: _ Vikt: Ditt yrke/sysselsättning: Tel.nummer: Hem:_ Arbete: Mobil: Mailadress: Närmast anhörig: Relation: Tel: Mobil: Vem är din

Läs mer

Öppen utbildning i hjärt-lungräddning, 4 timmar

Öppen utbildning i hjärt-lungräddning, 4 timmar Utbildning i första hjälpen Öppen utbildning i hjärt-lungräddning, 4 timmar Måndag 13 maj 8:00-12:00 i Västerås Vill du lära dig hjärt-lungräddning, HLR? Nu börjar vi med öppna utbildningar i Västerås.

Läs mer

EN LITEN SKRIFT OM HJÄRTKÄRLSJUKDOM OCH EREKTIONSSVIKT

EN LITEN SKRIFT OM HJÄRTKÄRLSJUKDOM OCH EREKTIONSSVIKT 1 EN LITEN SKRIFT OM HJÄRTKÄRLSJUKDOM OCH EREKTIONSSVIKT 2 3 Vad beror erektionssvikt på Erektionssvikt är något som över 500 000 svenska män lider av. Det finns både fysiska och psykiska orsaker till

Läs mer

KOL. den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv.

KOL. den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv. KOL den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv. Den kallas för den nya folksjukdomen och man räknar med att omkring 500 000 svenskar har den. Nästan alla är

Läs mer

Hjärtstopp och kedjan som räddar liv

Hjärtstopp och kedjan som räddar liv Hjärtstopp och kedjan som räddar liv Alandica kultur och kongress 21 okt 2014 Innehåll 1. Hjärtstopp och HLR 2. Kedjan som räddar liv 3. Visioner 4. Ett patientfall 1. Hjärtstillestånd och HLR Budskap:

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Rutin vid hjärtstopp.

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Rutin vid hjärtstopp. 1 Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 19 Rutin vid hjärtstopp. 2 Innehållsförteckning 19. Hjärtstopp...3 19.2 Bakgrund...3 19.3 Etiska riktlinjer för hjärtstopp i kommunal hälso- och sjukvård...3

Läs mer

Kardiologiska kliniken. Kranskärlsröntgen/PCI

Kardiologiska kliniken. Kranskärlsröntgen/PCI Kardiologiska kliniken Kranskärlsröntgen/PCI 2 (12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kranskärlsröntgen...4 Förberedelser inför koronarangiografi...4 På angiolabb...4 Efter kranskärlsröntgen...5 PCI...6 Förberedelser

Läs mer

Behandling med ICD och CRT. Björn Fredriksson SÄS/Borås 28 och 29 oktober 2009

Behandling med ICD och CRT. Björn Fredriksson SÄS/Borås 28 och 29 oktober 2009 Behandling med ICD och CRT Björn Fredriksson SÄS/Borås 28 och 29 oktober 2009 Systolisk hjärtsvikt Många är symtomatiska trots läkemedelsterapi Prognosen är allvarlig trots behandling Risk för försämring:

Läs mer

Hjärtklaffsjukdom. En skrift om skador och sjukdomar i hjärtats klaffar

Hjärtklaffsjukdom. En skrift om skador och sjukdomar i hjärtats klaffar Hjärtklaffsjukdom En skrift om skador och sjukdomar i hjärtats klaffar Den här skriften är en del av Hjärt-Lungfondens arbete med att sprida information om hjärt-, kärloch lungsjukdomar. Den är möjlig

Läs mer

Information till dig som har kranskärlssjukdom

Information till dig som har kranskärlssjukdom Information till dig som har kranskärlssjukdom Sammanställning av Eva Patriksson leg.sjusköterska Granskad av Maria Lachonius verksamhetsutvecklare kardiologi, Truls Råmunddal specialistläkare kardiologi

Läs mer

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den VARFÖR BEHÖVER ÄLDRE MÄNNISKOR MER LÄKEMEDEL ÄN YNGRE? Den biologiska klockan går inte att stoppa hur mycket vi än skulle vilja. Mellan 70 och 75 år börjar vår kropp åldras markant och det är framför allt

Läs mer

Information från Scandinavian Movement. Terapimöjligheter för Parkinsons sjukdom i avancerad fas

Information från Scandinavian Movement. Terapimöjligheter för Parkinsons sjukdom i avancerad fas Information från Scandinavian Movement Disorder Society, ScandMODIS Terapimöjligheter för Parkinsons sjukdom i avancerad fas Bakgrund Parkinsons sjukdom (PS) är en kroniskt framåtskridande (progredierande)

Läs mer

Öppen utbildning i HLR, D-HLR och första hjälpen

Öppen utbildning i HLR, D-HLR och första hjälpen Utbildning i första hjälpen Öppen utbildning i HLR, D-HLR och första hjälpen Måndag 8 april 8:00-16:30 i Västerås Vill du lära dig hjärt-lungräddning och hur man räddar liv med hjälp av hjärtstartare?

Läs mer

Var finns din närmaste hjärtstartare?

Var finns din närmaste hjärtstartare? Var finns din närmaste hjärtstartare? Det kan hända vem som helst, var som helst och när du minst anar det! Plötsligt händer det. Någon drabbas av ett plötsligt hjärtstopp mitt framför dig. Det kan hända

Läs mer

Bröstlyft Utförlig information

Bröstlyft Utförlig information Bröstlyft Utförlig information Om du funderar på ett bröstlyft kommer den här informationen att ge dig en grundläggande förståelse för vad en operation innebär, hur den går till och vilka resultat man

Läs mer

Flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling Apoteket AB, PRO, SPF www.kollpalakemedel.se

Flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling Apoteket AB, PRO, SPF www.kollpalakemedel.se Flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling Apoteket AB, PRO, SPF www.kollpalakemedel.se Koll på läkemedel inte längre projekt utan permanent verksamhet Fakta om äldre och läkemedel

Läs mer

Det är viktigt för alla att veta. Särskilt viktigt är det om man bor ensam eller om det är långa avstånd till hjälp.

Det är viktigt för alla att veta. Särskilt viktigt är det om man bor ensam eller om det är långa avstånd till hjälp. Nödnumret 112 När man blir äldre ökar risken för akut sjukdom och olyckor i hemmet. Det finns många hot från att man faller och slår sig till att drabbas av allvarliga tillstånd som stroke eller hjärtinfarkt.

Läs mer

Hydrocephalus och shunt

Hydrocephalus och shunt Hydrocephalus och shunt Den här broschyren berättar om hydrocephalus (vattenskalle) och shunt. Den riktar sig i första hand till familjer och personal som kommer i kontakt med barn och ungdomar som har

Läs mer

Intervjudatum: Intervjuar ID: Respondentens Initialer: "50+ i Europa" Skriftligt frågeformulär

Intervjudatum: Intervjuar ID: Respondentens Initialer: 50+ i Europa Skriftligt frågeformulär Household-ID 1 3 0 4 2 0 0 Person-ID Intervjudatum: Intervjuar ID: Respondentens Initialer: "50+ i Europa" Skriftligt frågeformulär A 1 Hur man besvarar detta frågeformulär: De flesta frågor på de följande

Läs mer

efter knä- eller höftledsoperation

efter knä- eller höftledsoperation PA T I E N T I N F O R M A T I O N T I L L D I G S O M F ÅT T P R A D A X A efter knä- eller höftledsoperation Innehåll: Inledning 3 Vad är en blodpropp? 4 Behandling med Pradaxa 6 Ordlista 8 Doseringsanvisningar

Läs mer

Jakten på Hillevis behandling

Jakten på Hillevis behandling Jakten på Hillevis behandling Under fyra år levde Hillevi med sin inkontinens utan att våga be om hjälp. Hon skämdes så fruktansvärt över att helt okontrollerat och utan förvarning kissa på sig flera gånger

Läs mer

Till dig som har höftledsartros

Till dig som har höftledsartros Till dig som har höftledsartros Nu kan han inte skylla på sin höft i alla fall DEN NYA TIDENS SPECIALISTVÅRD Tillbaka till ett mer aktivt liv. Att ha ont i höften påverkar din livssituation på många sätt.

Läs mer

jämnare blodsockernivå med glukossensor

jämnare blodsockernivå med glukossensor N R 3 2006 E t t N y h E t s m A g A s I N f R å N m E D t R O N I c A b I s V E R I g E jämnare blodsockernivå med glukossensor toppar och dalar minskar med nytt behandlingssystem sid 6-7 Långtidsstudier

Läs mer

Att starta ett stannat hjärta.

Att starta ett stannat hjärta. Att starta ett stannat hjärta. När hjärtat slutar slå. Plötsligt hjärtstopp är inte en hjärtsjukdom. Faktum är att många av de cirka 10 000 svenskar som drabbas årligen, är till synes friska, aktiva människor

Läs mer

Din Hjärtoperation Patientinformation från Hjärt- och lungdivisionen Universitetssjukhuset Lund

Din Hjärtoperation Patientinformation från Hjärt- och lungdivisionen Universitetssjukhuset Lund Din Hjärtoperation Patientinformation från Hjärt- och lungdivisionen Universitetssjukhuset Lund 1 2 Välkommen till Hjärt- och lungdivisionen vid Universitetssjukhuset i Lund I denna broschyr får Du information

Läs mer

Rapport från Svenska Hjärt-Lung- räddningsregistret. Johan Herlitz. Professor i prehospital akutsjukvård

Rapport från Svenska Hjärt-Lung- räddningsregistret. Johan Herlitz. Professor i prehospital akutsjukvård Rapport från Svenska Hjärt-Lung- räddningsregistret Johan Herlitz Professor i prehospital akutsjukvård Västa Götalands Center för utveckling av prehospital akutsjukvård Högskolan i Borås och Sahlgrenska

Läs mer

Fakta om lungcancer. Pressmaterial

Fakta om lungcancer. Pressmaterial Pressmaterial Fakta om lungcancer År 2011 drabbades 3 652 personer i Sverige av lungcancer varav 1 869 män och 1 783 kvinnor. Samma år avled 3 616 personer. Det är med än tusen personer fler som dör i

Läs mer

Olika vård beroende på var i Sverige man bor

Olika vård beroende på var i Sverige man bor Olika vård beroende på var i Sverige man bor Information om och behandling av Parkinsons sjukdom i Sverige April 2011 1 Förord Under hösten 2010 genomförde Parkinsonförbundet en enkätundersökning för att

Läs mer

Att leva med implanterbar defibrillator. Ingår i en serie skrifter från Hjärt- och lungsjukas riksförbund

Att leva med implanterbar defibrillator. Ingår i en serie skrifter från Hjärt- och lungsjukas riksförbund Att leva med implanterbar defibrillator Ingår i en serie skrifter från Hjärt- och lungsjukas riksförbund Jag ser defibrillatorn som min livförsäkring För den vältränade Håkan Borg, 50 år, kom hjärtstilleståndet

Läs mer

Att vara närstående vid livets slut

Att vara närstående vid livets slut Att vara närstående vid livets slut Kvinnosjukvården / Sunderby sjukhus Gynekologisk cancer Anna Pohjanen Anna Pohjanen 1 av 7 Den sista tiden. När livet går mot sitt slut blir den sjuka tröttare och sover

Läs mer

Att vårda sin hälsa. i Sverige

Att vårda sin hälsa. i Sverige Att vårda sin hälsa i Sverige Vården och du Som patient ska du ha inflytande över din vård. Din hälso- och sjukvård ska så långt som möjligt planeras och genomföras med dig. Vissa rättigheter är reglerade

Läs mer

Vad är Fabrys sjukdom? Information om Fabrys sjukdom

Vad är Fabrys sjukdom? Information om Fabrys sjukdom Vad är Fabrys sjukdom? Information om Fabrys sjukdom Inledning Fabrys sjukdom (även känd som Anderson-Fabrys sjukdom efter de två forskare som upptäckte sjukdomen) är en sällsynt genetisk sjukdom. Orsaken

Läs mer

Kranskärlskliniken SUS

Kranskärlskliniken SUS Kranskärlskliniken SUS Information till dig som skall genomgå kranskärlsingrepp KRANSKÄRLSRÖNTGEN OCH BALLONGVIDGNING patientinformation Hjärtat är en muskel som genom regelbundna sammandragningar pumpar

Läs mer

Fakta äggstockscancer

Fakta äggstockscancer Fakta äggstockscancer Varje år insjuknar drygt 800 kvinnor i Sverige i äggstockscancer (ovariecancer) och omkring 600 avlider i sjukdomen. De flesta som drabbas är över 60 år och före 40 år är det mycket

Läs mer

Information till dig som ska opereras med nerv- och ryggmärgsstimulering

Information till dig som ska opereras med nerv- och ryggmärgsstimulering Information till dig som ska opereras med nerv- och ryggmärgsstimulering MÅL MED OPERATIONEN Minskad smärta Ökad livskvalitet Mer aktiv vardag Minskat intag av smärtmediciner och mindre läkemedelsbiverkningar

Läs mer

ENKLA REGLER FÖR HUR DU MÄTER DIN PULS KÄNN DIN PULS FÖRHINDRA EN HJÄRNINFARKT

ENKLA REGLER FÖR HUR DU MÄTER DIN PULS KÄNN DIN PULS FÖRHINDRA EN HJÄRNINFARKT ENKLA REGLER FÖR HUR DU MÄTER DIN PULS KÄNN DIN PULS FÖRHINDRA EN HJÄRNINFARKT Känn din puls förhindra en hjärninfarkt Vet du om ditt hjärta slår så som det borde? Slår ditt hjärta regelbundet, är pulsen

Läs mer

Om det inte är TIA eller stroke vad kan det då vara? Bo Norrving Neurologiska kliniken Universitetssjukhuset i Lund

Om det inte är TIA eller stroke vad kan det då vara? Bo Norrving Neurologiska kliniken Universitetssjukhuset i Lund Om det inte är TIA eller stroke vad kan det då vara? Bo Norrving Neurologiska kliniken Universitetssjukhuset i Lund TIA/hjärninfarkt Trombocythämmare, statin, blodtryckssänkare, ultraljud halskärl, karotiskirurgi,

Läs mer

Vad är en bröstförstoring? Vad händer hos oss?

Vad är en bröstförstoring? Vad händer hos oss? BRÖSTFÖRSTORING Vad är en bröstförstoring? Bröstförstoring är det mest efterfrågade plastikkirurgiska ingreppet. Många kvinnor upplever att deras bröst förlorar i spänst, volym och fasthet med åren. En

Läs mer

Institutionen för vårdvetenskap och sociologi. Skriftlig individuell tentamen. Sjuksköterskeprogrammet VK-08D

Institutionen för vårdvetenskap och sociologi. Skriftlig individuell tentamen. Sjuksköterskeprogrammet VK-08D Institutionen för vårdvetenskap och sociologi Skriftlig individuell tentamen Sjuksköterskeprogrammet VK-08D Kurs 7, Omvårdnad vid långvariga sjukdomar och palliativ vård 15 HP Torsdagen den 4 juni 2009

Läs mer

Medicin vid ADD/ADHD

Medicin vid ADD/ADHD Medicin vid ADD/ADHD Om mig och mottagningen 49 år, läkare 1994 Startade 2006 hemma i källaren, kv. Aftonstjärnan 5 medarbetare 800 diagnoser 250 medicineringar Personlig erfarenhet Kvällens föreläsning

Läs mer

1 Information om operation av ögonförändringar vid diabetes

1 Information om operation av ögonförändringar vid diabetes 1 Information om operation av ögonförändringar vid diabetes Information om operation av ögonförändringar vid diabetes 2 Under de senaste åren har möjligheterna för diabetiker att behålla god syn i hög

Läs mer

PAH enkät för dig som är andfådd. Undersökningsresultat 4 oktober 2012

PAH enkät för dig som är andfådd. Undersökningsresultat 4 oktober 2012 PAH enkät för dig som är andfådd En undersökning om andfåddhet, trötthet och dålig kondition. Tre vanliga tillstånd som kan vara helt normala, men också kännetecken på ett flertal sjukdomar Undersökningsresultat

Läs mer

Fakta om stroke. Pressmaterial

Fakta om stroke. Pressmaterial Pressmaterial Fakta om stroke Stroke (hjärnblödning, slaganfall) är den främsta orsaken till svåra funktionshinder hos vuxna och den tredje största dödsorsaken efter hjärtsjukdom och cancer. Omkring 30

Läs mer

Diane huvudversion av patientkort och checklista för förskrivare 17/12/2014. Patientinformationskort:

Diane huvudversion av patientkort och checklista för förskrivare 17/12/2014. Patientinformationskort: Patientinformationskort: Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de

Läs mer

Celsite Implanterbara injektionsportar

Celsite Implanterbara injektionsportar Celsite Implanterbara injektionsportar Patientinformation Patientinformation Patientens namn: Patientens adress: Telefonnummer: Sjukhus: Sjukhusadress: Telefonnummer: Läkare: Läkarens telefonnummer: Injektionsportens

Läs mer

Rubrik Förstoppning vid behandling av cancersmärta

Rubrik Förstoppning vid behandling av cancersmärta Rubrik Förstoppning vid behandling av cancersmärta informationsskrift Ett allvarligt problem som vi måste kunna prata mer om... Förstoppning är ett allvarligt problem för de patienter som drabbas. De påverkas

Läs mer

Om hjärtat stannar.. Vad gör man?

Om hjärtat stannar.. Vad gör man? Om hjärtat stannar.. Vad gör man? Johan Herlitz Professor i prehospital akut sjukvård Högskolan i Borås och Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg 1 Min forskning är möjlig tack vare stöd från Hjärt-

Läs mer

Transplantation för vuxna med medfödda hjärtfel. Copyright

Transplantation för vuxna med medfödda hjärtfel. Copyright Transplantation för vuxna med medfödda hjärtfel Transplantation för vuxna med medfödda hjärtfel Björn Kornhall Överläkare vid Hjärtsviktskliniken Skånes Universitetssjukhus, Lund 2014-09-23 Hjärttransplantation

Läs mer

Till dig som har knäledsartros

Till dig som har knäledsartros Till dig som har knäledsartros Undrar vad hon tänker skylla på nu när knäet blivit bra? DEN NYA TIDENS SPECIALISTVÅRD Tillbaka till ett mer aktivt liv. Att ha ont i knäet påverkar din livssituation på

Läs mer

Forskning. Framsteg. Hopp. En skrift om Hjärt-Lungfondens arbete för svensk forskning

Forskning. Framsteg. Hopp. En skrift om Hjärt-Lungfondens arbete för svensk forskning Forskning. Framsteg. Hopp. En skrift om Hjärt-Lungfondens arbete för svensk forskning Hjärtsjukdom. Vår tids stora folksjukdom. I Sverige lider över en miljon människor av hjärt-kärlsjukdom. Fyra av tio

Läs mer

Vad händer vid kärlkramp och hjärtinfarkt?

Vad händer vid kärlkramp och hjärtinfarkt? Vad händer vid kärlkramp och hjärtinfarkt? Hjärtat är en pump (stor som en knuten hand) som försörjer kroppens organ med syrerikt blod. Själva hjärtmuskulaturen behöver också syrerikt blod för sitt ständiga

Läs mer

TÖI ROLLSPEL B - 006 Sidan 1 av 5 Sjukvårds-/Försäkringstolkning

TÖI ROLLSPEL B - 006 Sidan 1 av 5 Sjukvårds-/Försäkringstolkning TÖI ROSPE B - 006 Sidan 1 av 5 Sjukvårds-/Försäkringstolkning Ordlista infarkt talförmåga diffus smärtförnimmelse hjärtattack disposition (för en sjukdom) omtöcknad squash övervikt kolesterolhalt kolhydrat

Läs mer

Framtidens hälsoundersökning redan idag

Framtidens hälsoundersökning redan idag Framtidens hälsoundersökning redan idag Din hälsa är din största tillgång Vi använder den senaste generationens magnetkamerateknik (MR) från Philips Medical Systems för bästa bildkvalitet och patientkomfort.

Läs mer

Information från Scandinavian Movement Disorder Society, ScandMODIS TERAPIMÖJLIGHETER FÖR PARKINSONS SJUKDOM I AVANCERAD FAS

Information från Scandinavian Movement Disorder Society, ScandMODIS TERAPIMÖJLIGHETER FÖR PARKINSONS SJUKDOM I AVANCERAD FAS Information från Scandinavian Movement Disorder Society, ScandMODIS TERAPIMÖJLIGHETER FÖR PARKINSONS SJUKDOM I AVANCERAD FAS ScandMODIS Executive Committee Jan Aasly Espen Dietrichs Erik Hvid Danielsen

Läs mer

Bra att veta om din behandling med ORENCIA (abatacept) vid reumatoid artrit

Bra att veta om din behandling med ORENCIA (abatacept) vid reumatoid artrit Bra att veta om din behandling med ORENCIA (abatacept) vid reumatoid artrit O R E N C I A a b ata c e p t 1 2 O R E N C I A a b ata c e p t Innehåll Om Orencia 5 Din behandlingsplan 6 Biverkningar 9 Vanliga

Läs mer

Motion om att öka tillgången av hjärtstartare i Sala kommun

Motion om att öka tillgången av hjärtstartare i Sala kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN sammanträdesdatum 2012-05-10 26 (34) ZF:s E_A,;~DLINC NR 35 2012 113 Motion om att öka tillgången av hjärtstartare i Sala kommun Dnr 2011/288 INLEDNING Eva Axelsson

Läs mer

Om högt blodtryck. Vad är blodtryck. Vad är högt blodtryck?

Om högt blodtryck. Vad är blodtryck. Vad är högt blodtryck? Om högt blodtryck Vad är blodtryck Blodtrycket är det tryck som uppstår i blodkärlen när blodet drivs från hjärtat ut i kroppen och sedan tillbaka till hjärtat. Högt blodtryck gör att åderförfettningen

Läs mer

ICD implantat (implanterbar cardioverter defibrillator) i kombination med kirurgisk diatermi Författare Monica Clomén

ICD implantat (implanterbar cardioverter defibrillator) i kombination med kirurgisk diatermi Författare Monica Clomén ICD implantat (implanterbar cardioverter defibrillator) i kombination med kirurgisk diatermi Författare Monica Clomén 1. Bakgrund Thoraxavdelningen på Universitetssjukhuset i Örebro, samt andra sjukhus,

Läs mer

SAMHÄLLSPOLITISKT PROGRAM

SAMHÄLLSPOLITISKT PROGRAM FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG SAMHÄLLSPOLITISKT PROGRAM REVIDERAT INFÖR KONGRESSEN 2013 SAMHÄLLSPOLITISKT PROGRAM Patientens rätt till vård och rehabilitering Alla hjärt- och lungsjuka patienter ska erbjudas

Läs mer

DELOMRÅDEN AV EN OFFENTLIG SAMMANFATTNING

DELOMRÅDEN AV EN OFFENTLIG SAMMANFATTNING EU RMP Läkemedelssubstans Bicalutamid Versionnummer 2 Datum 2 maj 2014 DEL VI: OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI: 2 DELOMRÅDEN AV EN OFFENTLIG SAMMANFATTNING Bicalutamid (CASODEX 1 )

Läs mer

Denna broschyr är utarbetad av Njurmedicinska kliniken på Universitetssjukhuset i Lund och Kliniken för njurmedicin och Transplantation på

Denna broschyr är utarbetad av Njurmedicinska kliniken på Universitetssjukhuset i Lund och Kliniken för njurmedicin och Transplantation på Att ge en njure... Denna broschyr är utarbetad av Njurmedicinska kliniken på Universitetssjukhuset i Lund och Kliniken för njurmedicin och Transplantation på Universitetssjukhuset MAS i Malmö, Februari

Läs mer

Ärftlighet Ange om dina föräldrar, syskon, barn eller person du lever med är överviktiga

Ärftlighet Ange om dina föräldrar, syskon, barn eller person du lever med är överviktiga IFYLLES AV PATIENTEN SJÄLV! Datum: Frågeformulär till patienter som önskar genomgå fetmakirurgi Namn Personnummer Adress Postadress Telefon (även riktnummer) Telefon mobil E-post Behöver du tolk? Om ja

Läs mer

nu i Sverige Hur fungerar magnetterapi? Vad säger läkaren? Patenterad teknologi Jag blev smärtfri efter en vecka!

nu i Sverige Hur fungerar magnetterapi? Vad säger läkaren? Patenterad teknologi Jag blev smärtfri efter en vecka! Succémadrassen nu i Sverige Hur fungerar magnetterapi? Vad säger läkaren? Patenterad teknologi Jag blev smärtfri efter en vecka! Så fungerar magnetterapi Läkaren uttalar sig Magnetfälten återupprättar

Läs mer

Britt Nilsson van den Berg Studienr:6065 Modul 11

Britt Nilsson van den Berg Studienr:6065 Modul 11 Britt Nilsson van den Berg Studienr:6065 Modul 11 SPANIEN 2012 OM SANTA ELENA CLINIC Santa Elena Clinic är uppriktad 1970. Sjukhuset ligger i Los Alamos, mellan Malaga och Torremolinos. Sedan dess har

Läs mer

Kondition åk 9. Vad har puls och kondition med varandra att göra?

Kondition åk 9. Vad har puls och kondition med varandra att göra? Kondition åk 9 Vad har puls och kondition med varandra att göra? När du tränar regelbundet ökar ditt hjärtas förmåga att pumpa ut blod i kroppen. Hjärtat blir större och mer blod kan pumpas ut vid varje

Läs mer

Erfarenheter av hjärtsvikt i palliativ vård

Erfarenheter av hjärtsvikt i palliativ vård Erfarenheter av hjärtsvikt i palliativ vård Anna Forssell AHS-Viool Skellefteå Hjärtsvikt i palliativ avancerad hemsjukvård AHS Viool = Vård individuell omsorg och livskvalitet Team med sjuksköterskor

Läs mer

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 VI.2.1 Delområden av en offentlig sammanfattning Information om sjukdomsförekomst Ej relevant. Det här är en generisk ansökan. Vår produktresumé följer

Läs mer

Kärlsjuka och sår vad gör vi när kärlen inte fungerar?

Kärlsjuka och sår vad gör vi när kärlen inte fungerar? Kärlsjuka och sår vad gör vi när kärlen inte fungerar? Lena Blomgren Överläkare, med dr Kärlkirurgiska kliniken Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm Ben- och fotsår behöver först och främst en diagnos

Läs mer

Att leva med Ataxier

Att leva med Ataxier Att leva med Ataxier Att leva med ataxier Jag kan fortfarande göra allt på mitt eget sätt Johanna Nordbring, 47 år i dag, gick tredje årskursen på gymnasiet när hon märkte att hon hade problem med balansen.

Läs mer

BESLUT. Datum 2011-05-02

BESLUT. Datum 2011-05-02 BESLUT 1 (5) Datum 2011-05-02 Vår beteckning SÖKANDE GlaxoSmithKline AB Box 516 SE - 169 29 Solna SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV beslutar att

Läs mer

Verksamhetsområdena Neurologi och Onkologi Universitetssjukhuset i Lund

Verksamhetsområdena Neurologi och Onkologi Universitetssjukhuset i Lund Verksamhetsområdena Neurologi och Onkologi Universitetssjukhuset i Lund VANLIGA FRÅGOR INFÖR STRÅLBEHANDLINGEN Detta häfte är till för dig som får eller ska få strålbehandling mot en hjärntumör. Hur och

Läs mer

Neovaskulär (våt) åldersrelaterad makuladegeneration. Identifiera symptomen och åtgärda dem i tid

Neovaskulär (våt) åldersrelaterad makuladegeneration. Identifiera symptomen och åtgärda dem i tid Neovaskulär (våt) åldersrelaterad makuladegeneration Identifiera symptomen och åtgärda dem i tid Bayer Medinfo hjälper dig med alla frågor om Bayers produkter. Telefon 020 785 8222 (vardagar kl. 9 15)

Läs mer

Fakta om akut lymfatisk leukemi (ALL) sjukdom och behandling

Fakta om akut lymfatisk leukemi (ALL) sjukdom och behandling Fakta om akut lymfatisk leukemi (ALL) sjukdom och behandling Fakta om leukemier Av de mellan 900 och 1 000 personer i Sverige som varje år får diagnosen leukemi får ett 100-tal akut lymfatisk leukemi.

Läs mer

Träningslära 1. Uppvärmning Uthållighetsträning/kondition Skador

Träningslära 1. Uppvärmning Uthållighetsträning/kondition Skador Träningslära 1 Uppvärmning Uthållighetsträning/kondition Skador Uppvärmning Förbereder oss fysiskt och mentalt Fysiskt O Huvudsyfte med uppvärmning är att förebygga skador, lederna smörjs och blodcirkulationen

Läs mer

den 11 april 2014 i Lund Behandling av Parkinsons sjukdom nuläge och framtidsperspektiv

den 11 april 2014 i Lund Behandling av Parkinsons sjukdom nuläge och framtidsperspektiv Program för Världsparkinsondagen, den 11 april 2014 i Lund Behandling av Parkinsons sjukdom nuläge och framtidsperspektiv 13.00 Välkomsthälsning Inledning 13.10 Det svenska Parkinsonregistret Enkät om

Läs mer

Att leva med kärlkramp

Att leva med kärlkramp Att leva med kärlkramp INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN HJÄRT- OCH LUNGSJUKAS RIKSFÖRBUND Nu ska jag ha så roligt som möjligt Det kändes som någon drog en livrem runt bröstet och drog åt. Jag fick svårt

Läs mer

BESLUT. Datum 2010-10-04

BESLUT. Datum 2010-10-04 BESLUT 1 (5) Datum 2010-10-04 Vår beteckning SÖKANDE Amgen AB Box 706 169 27 Solna SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV beslutar att nedanstående läkemedel

Läs mer

Patientinformation. till Dig som skall genomgå. Elektrofysiologisk undersökning eller behandling med kateterablation

Patientinformation. till Dig som skall genomgå. Elektrofysiologisk undersökning eller behandling med kateterablation Patientinformation till Dig som skall genomgå Elektrofysiologisk undersökning eller behandling med kateterablation Arytmienheten Kardiologkliniken Akademiska sjukhuset Uppsala Utarbetat den 10 april 2003

Läs mer

Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM

Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM 3 Innehåll Några inledande ord...3 Är du anhörig?...3 Varför behöver jag Waran?...5 Hur länge behöver jag ta Waran?...5 Hur ofta och när ska jag ta Waran?...6

Läs mer

Hål i gula fläcken. makulahål

Hål i gula fläcken. makulahål Hål i gula fläcken makulahål Gula fläcken Ögats insida är klädd med en tunn hinna, näthinnan. Den består av miljontals små synceller och fungerar som ett slags film som fångar upp det vi ser. Syncellerna

Läs mer

Innehållsförteckning. Cirkulationssystemet 3. Allmänt 4. Symptom 4. Orsaker 5. Behandling 7. Vad kan jag själv göra för min kropp?

Innehållsförteckning. Cirkulationssystemet 3. Allmänt 4. Symptom 4. Orsaker 5. Behandling 7. Vad kan jag själv göra för min kropp? 1 Innehållsförteckning SIDAN Cirkulationssystemet 3 Allmänt 4 Symptom 4 Orsaker 5 Behandling 7 Vad kan jag själv göra för min kropp? 10 Framtidsutsikter 13 Arbetsfördelning 14 Källförteckning 15 2 Cirkulationssystemet

Läs mer